Page 1

Shenjtëresha

Nëna Tereze Nëna Tereze do të shpallet e Shenjtë nga Papa Françesku me 4 Shtator 2016 në St. Peter’s Square në Romë

Me gjak jam shqiptare. Me nënshtetësi, indiane. Përsa i përket besimit, jam murgeshë katolike. Sipas thirrjes, i përkas botës. Por zemra ime i përket plotësisht Zemrës së Krishtit

RRUGA E SHENJTËRIMIT TË NËNËS TEREZE

Botimin e këtij inserti e bënë të mundur: Elmi Berisha, Sabit Bitici, Niman Blakaj, Arben Krasniqi, Bruno Selimaj, Hysen Ulaj

Mother Teresa Insert in Albanian Yellow Pages  
Mother Teresa Insert in Albanian Yellow Pages  

An Full color Insert about Mother Teresa, the Albanian Saint.

Advertisement