Page 1

Eines de l’aula de tecnologia: 1.

FAMÍLIA DE PERCUSSIÓ:

El martell

Martell de pena

Martell d’orelles

Martell de bola


Maceta de nil贸

Buixarda

Maceta de paleta

Mall

Ma莽a de fuster


2.

Eines de tall:

Tisores

Serra de mĂ

Tisora de planxa

Xerrac


Serra de marqueteria

Xerrac de beina

Cutter

Alicates de tall

Xerrac de punta

Xerrac per xapa

Serra elèctrica de vogir

Serra de bastidor

Serra de cinta


Serra circular portĂ til Alicates pela fils Alicates per terminals

Alicates universals


3.Eines d’abrasió o fricció: LLIMES Llima rodona

Llima plana

Llima de mitja canya Llima raspa

Llima triangular


Polidora orbital

Polidora plana

Esmeriladora

4.Eines de perforació: Barrina

Broques: de widia

de campana

d’espiral


TREPANTS El trepant portĂ til

El trepant de sobretaula

5.Eines d’agafar o retenir: ALICATES: Alicates de boca plana

Alicates de boca rodona estirada

Alicates universals

Alicates de boca colzada


El serjant

Serjant demarqueteria

Altres alicates

6.Les eines de cargolar: EL TORNAVÍS: Tornavís de boca plana

Tornavís d’estrella


Torx

sisavada

Phillips

Pozidriv

LA CLAU FIXA: Clau fixa plana

Clau de tub

ranurada


Clau d’estrella colzada

Clau de ganxo

Clau anglesa

Clau sisavada

Alicates de bec de lloro

Clau de cadena


7.Les eines passives: El cargol de banc


8.Les eines de mesurar, traçar i marcar: La cinta métrica

El regle graduat d’acer inoxidable

L’escaire i cartabó

El goniòmetre o centenella

Les puntes de senyalar

El peu de rei


EL COMPÀS Compàs de punta

Compàs per a interiors

Compàs per a exteriors

El nivell

Compàs de quadrant


9.Les eines d’adherir i soldar: SOLDADOR Soldador elèctric

Soldador de pistola

Soldador per a electrónica

El bufador o soldador de gas

Bombona de propà


10.Els elements de protecció: Ulleres de protecció

Màscara de protecció

Guants de protecció

Roba de protecció


Cascs de protecci贸

eines de treball  

les eines de treball les utilitzem a l'aula de tecnologia.

eines de treball  

les eines de treball les utilitzem a l'aula de tecnologia.

Advertisement