Page 1

2. Adreça exacta de l’establiment. Travessera de les Corts nº296

3. A què es dedica l’establiment. Fruites i verdures

4. Nom de l’establiment. Sa2pe.com


5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Altres

6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha).

7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha).

Preus de totes les fruites

8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). El català

9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Castellà

10. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt

Mitjà

Baix

12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:


Alt

Mitjà

Baix

- Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? La llengua dominant a l'establiment és el castellà perquè és la que més parlen els clients i la que més dominen els botiguers. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Aquesta barreja a nivell oral es produeix quan entra un client que parla català o qualsevol altre idioma que no sigui el castellà. A nivell escrit es produeix quan arriben productes etiquetats en diferents idiomes. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No, els hi surt inconscientment. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? D'entrada el dependent es dirigeix cap al client en castellà però si aquest parla un altre idioma, aleshores el dependent s'intenta adaptar. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí, com hem dit abans, acostuma a ser el venedor el qui s'adapta a l'idioma del comprador.

Sa 2 pe2