Page 2

Mare: Tranquil.la filla que de segur que quan les detinguen no  tornarás a tiendre eixos somnis. (Al dia següent la mare i la filla varen contara les autoritats del  poble els somnis tan estranys de la seua filla  , i ells varen  prometre ajudar­les) El retor del poble va donar part al Tribunal de la Inquisició i van  condemnar a la foguera a dones que practicaven la bruixeria.   Retor: Senyor una jove del poble somnia totes les nits amb  dones que fan adoracions al dimoni , i ja han agut casos de  animals morts al poble , que anem a fer ? Portaveu del tribunal : Que la jove identifique a eixes dones  que fan les adoracions al dimoni , que seran condenades a la  foguera.

Guió Dramatizació  

Guió de Història.