Page 1


En el nostre grup hem elegit per a fer el treball al dogmàtic filosòfic René Descartes perquè com ell , creguem que si hi ha un coneixement possible i si que es pot saber la veritat. Per això ens pareix molt interesant debatre la seua postura filosòfica , el dogmatisme , i també analitzar la seua practica en l'escepticisme metòdic. A més ens va conveixer amb el seu discurs del mètode. Per a realitzar aquest treball hem un Facebook, en el qual fem una entrevista a Descartes, i també una discusió amb Pirrón de Elis .

Marta Guillem Alba Fortea Esperanza Álvarez Javier Mira Serio Parau

G1

ffffv  

fvfrert hthy

ffffv  

fvfrert hthy

Advertisement