Issuu on Google+

Alba Diego, Dani Carrascosa i Alba del Olmo

 LA DIFUSIÓ DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

Fran?a

ndustrialitzaci? lenta que es va basar en el desenvolupament del sector agrari.

oluci? Francesa es va repartir la terra entre els camperols.

xer a un ritme molt pausat.


INDUSTRIALITZACIÓ