Page 1

ENERGIES RENOBABVLES I NO RENOVABLES ALBA COMAS ISERN


INDEX • ENERGIES RENOVABLES -Energia solar -Energia geotèrmica -Energia hidràulica -Energia eolica

ENERGIES NO RENOVABLES - Combustibles fòssils

-Combustibles nuclears -Agrocombustibles


ENERGIES RENOBALBES Són les energies que no es gasten i hi son sempre, no contaminen, i són molt ràpides.

INDEX


ENERGIA SOLAR • Existeixen dos tipus d’energia solar:

• Energia solar tèrmica

-Energia solar tèrmica: s’utilitza el calor directament del sol - Energia solar elèctrica: es transforma el calor en electricitat

Energia solar elèctrica

+info

INDEX


ENERGIA GEOTE GEOTERMICA • És aquella energia que pot ser obtinguda per l'home mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra • +info

INDEX


ENERGIA HIDRAULICA • aprofiten l'energia potencial de l'aigua dels rius per posar en funcionament unes turbines que mouen un generador electric. • +info

INDEX


ENERGIA EOLICA • És l’energia obtinguda pel vent i és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes • +info

INDEX


ENERGIES NO RENOVABLES • Es poden gastar i contaminen l’atmosfera

• +info

INDEX


COMBUSTIBLES FOSSILS • Són acumulacions de restes d'éssers vius que van viure fa milions d'anys i es van fossilitzar formant carbó o hidrocarburs • +info

INDEX


COMBUSTIBLES NUCLEARS • El nucli atòmic d'elements pesants, com l'urani, pot ser desintegrat (fissió nuclear) i alliberar energia radiant i cinètica. • +info INDEX


AGROCOMBUSTIBLES combustibles que es cremen per a obtenir energia en motors o en centrals tèrmiques, de vegades barrejats amb combustibles fòssils +info

INDEX

Tecno alba  
Tecno alba  
Advertisement