Page 1

1. Objectiu de l'enquesta En aquesta enquesta entrevistem a persones majors i a joves per així poder veure si la diferència d’edat influeix en les xarxes socials. El nostre objectiu en aquesta enquesta és saber quina és la més utilitzada i quin tipus d’utilització pot tenir aquesta gent sobre la xarxes socials. També volem saber si la gent l’utilitza habitualment, si s’han penedit d’haver-se creat una de les xarxes i si coneixen i a quantes persones tenen agregades. Per últim volem veure si la gent té privacitat a les seves xarxes o les te públiques a tothom i si la gent creu que les serviran de alguna utilitat en el seu futur.

2. Mostra •

nº persones entrevistades i perfil

En aquesta enquesta hem entrevistat a 200 persones en total, les quals 100 son joves (entre 12 i 16 anys) i 100 adults (més de 20 anys). •

justificació del perfil de les persones entrevistades

Hem escollit aquest perfil de persones per veure la diferència de les xarxes locals entre els adults i els adolescents d’avui en dia.

3. Preguntes realitzades. Justificació de cada pregunta 1.

Quantes xarxes socials tens?

Hem fet aquesta pregunta per saber la diferència entre el nombre de xarxes socials que te un adolescent i les de un adult. 2.

Quina és la que més utilitzes?

Amb aquesta pregunta volem saber quina xarxa social és la més utilitzada entre les persones.


3.

Quants contactes tens aproximadament?

4.

A quants coneixes personalment?

Amb questes dues preguntes volem saber la diferència entre el nombre de contactes i els que coneix d’un adolescent i d’un adult. 5.

Actualitzes molt o poc el teu estat?

Hem fet aquesta pregunta per saber qui dels dos actualitza més el seu estat 6.

Ho tens públic o privat?

En aquesta pregunta podem saber si la els adolescents tenen menys privacitat que els adults a les seves xarxes o al inrevés. 7.

Creus que tindre una xarxa social et servirà per el teu futur?

Amb aquesta pregunta volem arribar a saber que pensen els adolescents i el adults de les xarxes socials en un futur. 8.

Alguna vegada has cancel·lat alguna de les teves xarxes?

Hem fet aquesta pregunta per saber qui dels dos ha cancel·lat més xarxes socials, amb la finalitat de veure si l’edat que tinguin i els anys que han viscut influeixi en el nombre de xarxes que han cancel·lat.

4. Gràfics per cada pregunta amb comentari. •

1.

Joves


En aquest gràfic podem veure que la majoria de adolescents, el 76%, te entre 1, 2 o 3 xarxes socials, mentre que el 24% en te més d’aquestes. 2.

En aquest gràfic podem veure que la xarxa més utilitzada entre els joves és Facebook, seguida de Messenger, tuenti, twitter i skype. 3.


Amb aquesta gràfica podem veure que la majoria de gent te entre 400 i 500 persones agregades a la seva xarxa social més utilitzada.

4.

En aquesta gràfica veiem que la majoria de la gent coneix a casi totes les persones que te agregades a la seva xarxa social més utilitzada.

5.


En aquesta gràfica veiem que avui en dia la majoria dels adolescents actualitzen habitualment el seu estat.

6.

En aquesta gràfica podem demostrar que la majoria dels adolescents tenen privacitat a les seves xarxes socials, és a dir, no la tenen visible per a tothom. 7.


Amb aquest gràfic podem veure que els adolescents d’ara pensen que les xarxes socials els hi podran servir per el seu futur, ja sigui acadèmic com social.

8.

Per últim, en aquest gràfic veiem que la majoria dels adolescents, en la seva vida, ha cancel·lat alguna de les seves xarxes socials. • 1.

Adults


En aquesta gràfica podem veure que en els adults, el nombre més elevat és el nombre de xarxes socials que acostumen a tindre els adults.

2.

En aquesta gràfica, igual que la del adolescents, podem veure que la xarxa social més utilitzada és facebook.


3.

Amb aquesta grĂ fica podem veure que, igual que a la dels adolescents, els adults tenen aproximadament entre 400 i 500 contactes a la seva xarxa social mĂŠs utilitzada.

4.


En aquesta gràfica podem veure que la majoria dels adults, a la seva xarxa social més utilitzada, només coneixen entre 0 i 100 persones de les quals tenen agregades. 5.

En aquesta gràfica, podem veure, a diferència de els adolescents, que el adults actualitzen menys el seu estat de la seva xarxa social més utilitzada.

6.


En aquesta gràfica podem veure que la majoria dels adults tenen privacitat a les seves xarxes socials, igual que els adolescents, però la diferència es que hi ha menys adolescents que la tenen pública. 7.


En aquesta gràfica podem veure que els adults, igual que els adolescents, pensen que les xarxes socials els hi serviran per el seu futur.

8.

I per finalitzar, podem veure que els adults, al igual que els adolescents, en la seva vida han cancel·lat alguna de les seves xarxes socials.

5. Conclusions final En conclusió direm que els adults i els adolescents tenen, més o menys, el mateix nombre de xarxes socials, i que la més utilitzada en els dos casos és facebook. També podem dir que tan com els adolescents i els adults, la majoria, tenen aproximadament el mateix nombre de persones agregades, però que els adults coneixen personalment a més.


A més a més, en les gràfiques hem pogut veure que els adolescents actualitzen més el seu estat que els adults i que la majoria de tots dos tenen privacitat a les seves xarxes socials Per finalitzar també podem dir que la majoria dels dos pensen que les xarxes socials els hi servirà per el seu futur i que en la seva vida, quasi tots, han cancel·lat al menys una vegada una de les seves xarxes socials.

Laura Martínez, Alba Fernández IV ESO B

Les xarxes socials  

En aquesta enquesta us ensenyem la diferència entre una xarxa social d'un adult i una xarxa social d'un adolescent.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you