Page 1

Victoria Kent Siano va nàixer a Málaga el 3 de març de 1898 i va morir a Washington el 22 de setembre de 1987. Va fer un paper molt important com advocada i política i era una dona republicana espanyola.

Va ser elegida diputada per Madrid, en les llistes de Esquerra Republicana, que formava part del front popular.

En 1948 s’anà a Mexic, on va donar clases de Dret en l’Universitat, fundant l’Escola de Capacitació de Presons. Cridada per l’ONU, en 1949 viajà a Nueva York per col·laborar en la Secció de Defensa Social. En Nueva York va fundar i dirigir la revista Ibérica des de 1954 a 1974, en la que publicava les noticies aplegades des de Espanya. Encara que viajà a Espanya en 1977, tornà a Nueva York, on passà el rest dels seus díes fins la seua mort en 1897.

El vot femení no estava impartit. La opinió era que la dona no estava capacitada ni preparada per a fer-ho. Va sostindre una polémica al respecte amb altra representant Clara Campoamor. Açò li va donar certa impopularitat a Victoria no obtenint acta de diputada en les seleccions del 1933.

Victoria Kent

Clara Campoamor

ONU

Es va fer càrrec de la creació de refugis per a xiquets i de guarderíes infantils. El govern de la República li envià a França per a que s’encarregara de les evacuacions dels xiquets.

Victoria kent  

La puta feminista de mierda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you