Page 1

Coach worden - Coach zijn 1-jarige erkende beroepsopleiding tot Coach op Practitioner niveau

Op diverse lokaties in Nederland

Alba-academie VOOR LEIDERSCHAP & COACHING


Hartelijk welkom bij de Alba-academie

Missie en visie De Alba-academie is gespecialiseerd in leiderschap en coaching. Wij bieden opleidingen, cursussen en trainingen op post-HBO en Master niveau voor de werkende mens die méér zoekt dan alleen methoden en technieken. Wij leggen ons toe op het bereiken van welzijn, welvaart en wijsheid voor mens en organisatie. Dit doen wij door effectieve coaches en leiders op te leiden en aandacht te besteden aan Inclusiveness, aan het geheel wat ons mens maakt: denken (cognitief ), doen (fysiek), voelen (affectief ) en zijn (spiritueel) in de eigen context. Deze visie vindt u terug in al onze opleidingen.

Wat maakt de Alba-academie bijzonder? • we gebruiken state-of-the-art theorie en inzichten; • zeer sterk praktijkgericht: 25% theorie 75% doen en ervaren, onze aanpak kenmerkt zich door “K-A-R-M-A-Learning”; • eclectisch: we bieden het beste uit verschillende stromingen; hierdoor krijgt u meerdere methoden en technieken; • professionele vakdocenten die stevig met twee benen in de dagelijkse praktijk van hun specialisme staan én beschikken over uitstekende didactische kwaliteiten; • we houden de zaag scherp: continue

• •

• •

kwaliteitscontrole en -verbetering en post-HBO en EQA erkenning; bewezen kwaliteit: de Alba-academie is al jaren CEDEO-erkend, met de hoogste scores; aandacht: studenten staan centraal, er is volop mogelijkheid voor uw eigen inbreng en interactie; u krijgt intervisie, supervisie en feedback via e-mail; wanneer nodig zorgen we voor persoonlijke begeleiding middels studiecoaching; gedegen examinering en diplomering, zowel theorie als praktijk; alle opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

De weg kennen is één ding, de weg bewandelen is iets anders!

2

Visie op Coachen Wij beschouwen coachen als “anderen helpen zichzelf te helpen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen en hun doelen te bereiken”. We bevorderen de eigen verantwoordelijkheid, eigen leiderschap en zelfsturing. Een professionele coach/manager heeft vele methoden, technieken én ervaring in zijn bagage en weet die op het juiste moment effectief in te zetten om de cliënt, de medewerker, het team in beweging te krijgen. Coachen is meestal werkgerelateerd en ook persoonlijke aspecten komen aan de orde. In onze visie is coachen altijd ontwikkelingsgericht, oplossings- en resultaatgericht, en daarom kortdurend. De professionele coach zet zichzelf in als instrument en heeft zijn eigen thema’s goed verwerkt.

Wat betekent het schild? De tempel staat voor kennis, kunde en wijsheid; voor aandacht en leren van elkaar onder een veilig dak; je bent welkom, je kunt leren, je kunt rusten en je kunt ook weer gaan. De vogel is een albatros, deze staat symbool voor kracht, gratie en vooruit komen door effectief gebruik te maken van de tegenstroom. De cirkel van sterren wil zeggen dat wij ons bewust zijn dat we deel uit maken van een groter geheel; we zijn Europees; we zijn verbonden; verbinding is een belangrijk woord binnen ‘de Alba’. En het vuur spreekt voor zich: de liefde en de passie die wij voelen voor het vak en het delen daarvan. Delen is vermenigvuldigen!

Onze docenten doceren niet Ze luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën & concepten aan, brengen die tot leven en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven. En bovendien: studenten leren ook heel veel van elkaar en docenten leren heel veel van studenten! De selectie is streng en de docenten worden regelmatig door de studenten geëvalueerd. Daarnaast zorgen wij voor permanente educatie van onze docenten.


Coach worden …

In een jaar Coach Practitioner Coachen is een prachtig vak. Niets is mooier dan anderen helpen zichzelf te helpen. De context is de werkende mens en zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. In deze zeer praktijkgerichte beroepsopleiding leert u de nieuwste inzichten, methoden en technieken van het vak. U ontwikkelt uw eigen stijl en na het behalen van het diploma kunt u professioneel functioneren als interne of externe coach. Dit is een intensieve, parttime opleiding die u naast uw werk kunt volgen. U wordt professioneel opgeleid tot coach, die zelfstandig kan werken met verschillende doelgroepen. We starten twee keer per jaar op diverse plaatsen in Nederland, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd Voor iedereen die professioneel als coach wil werken, maar geen coaching- of psychotherapeutische achtergrond heeft. Uw werk- en denkniveau ligt (aantoonbaar) op HBO-niveau. De deelnemers hebben een zeer gevarieerde achtergrond en verschillen ook in leeftijd (van 28-68!) en levenservaring, maar hebben één gemeenschappelijk doel: coach worden.

Na het diploma Afhankelijk van uw eigen wensen en uw persoonlijke doelen kunt u onder andere: • werken als interne coach binnen een bedrijf of non-profit organisatie; • coachend leidinggeven; • uzelf via verdiepingscursussen verder specialiseren; • werken bij een coachingsbureau, loopbaanadviesbureau, reïntegratie- of ARBOdienst, organisatie-adviesbureau; • zelfstandig opereren en een eigen praktijk opbouwen; • deelnemen in het Alba-alumni-netwerk van coaches; • samen met anderen een praktijk opbouwen; • verder studeren en uw Master in Coaching graad halen. U kunt zich aansluiten bij de beroepsvereniging NOBCO en u laten accrediteren als coach practitioner.

K-A-R-M-A learning: van vakmanschap naar meesterschap K-A-R-M-A staat voor Knowledge: kennis opdoen, Action: heel veel oefenen, Reflection: reflectie en feedback, alleen of samen met anderen, Meaning: u geeft nieuwe betekenis aan wat u ervaart en Art: u bent de kunst meester. U krijgt het beste uit diverse theorieën aangeboden, waarna we u uitnodigen de stof toe te passen en eigen te maken door veel te oefenen. U werkt alleen, in kleine groepjes of met de hele groep. Daarnaast vormt u met uw medestudenten een intervisiegroep en voert u regelmatig coachopdrachten uit met oefencliënten. Uiteraard krijgt u al lerende en al doende veel zelfinzicht, zo werkt u eveneens aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt het gras niet harder laten groeien door er aan te trekken

Literatuur U krijgt ruim vóór aanvang van de leergang een (verplichte) literatuurlijst, die nodig is voor uw studie. De vakliteratuur is in het Nederlands; u bestudeert de stof zelfstandig vóór de les, aan de hand van leskaders.

Studiebelasting Er is een avond- en een dagopleiding. U moet rekenen op 8 tot 10 uur studie per week, plus wekelijkse coachopdrachten. Er zijn 5 supervisiebijeenkomsten met medestudenten en docent.

Erkenning en kwaliteit De kwaliteit van deze opleiding is getoetst en erkend door de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO) en opgenomen in het Register. Dit betekent dat geslaagden niet alleen een diploma van de Alba-academie ontvangen, maar ook een geregistreerd SPHBO-diploma. Ook is deze opleiding EQA-geaccrediteerd. Deze opleiding is bovendien CEDEO-erkend met een tevredenheidsscore van 97,5 %.

3


… Coach zijn

Programma-overzicht Eerste deel: Coach worden, een stevige basis U leert de basiskennis (theorie én praktijk) over: • De essentie van coaching; een coachende houding; de gedrags- en ethische codes van de beroepsorganisatie (NOBCO). • Communicatie-, luister- en gesprekstechnieken; feedback geven & ontvangen. • Diverse basistheorieën en modellen. • De kunst van het vragen stellen; de vraag achter de vraag; doelgericht en oplossingsgericht werken. • Non-verbale signalen waarnemen en spiegelen. • Werken met kernkwaliteiten. • Een eigen stijl ontwikkelen en zelfreflectie hierop. • De intake, het eerste gesprek, het vervolggesprek. • Omgaan met gevoelens, emoties, weerstand, conflicten. • Belemmerende overtuigingen opsporen, NLP, RET en effectief ombuigen naar stimulerende, (VBT). Tweede deel: Coach zijn, de basis verbreden • Coachen: wat zegt gedrag in het hier-en-nu over het gedrag van daar-en-dan. • Het beste uit Transactionele Analyse, Systeemdenken, e.d. • U verdiept uw kennis van en vaardigheden in individuele coaching en u maakt kennis met teamcoaching. • Loopbaancoaching, levensfasen en zingeving. • Groepsdynamica en Systemisch werken; het belang van je plek. • Projectie, overdracht, tegenoverdracht; het werken met tegendelen. • Burnout preventie en het herkennen van de signalen. • Emotionele intelligentie; macht, onmacht en kracht. • Het onbewuste: inzetten van creatieve technieken, metaforen, associaties, subpersonen, verbeelding, e.d. Meer details leest u in de bijlage “Basisprogramma”. U krijgt informatie over het opbouwen van een eigen coachpraktijk, ondernemerschap, marketing & PR.

4

De praktijklessen U krijgt via het leskader vooraf opgegeven welke onderwerpen u voor de volgende les moet bestuderen uit de literatuur. Tijdens de lessen behandelt de docent kort deze theorie en beantwoordt uw eventuele vragen. Daarna gaat u oefenen in steeds wisselende samenstelling en is er tijd voor feedback, (h)erkenning, ontdekking, reflectie en betekenis. Er zijn avond- en dagopleidingen.

Coachopdrachten U krijgt coachopdrachten voor thuis mee, om te oefenen en zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Dit gebeurt met behulp van ‘oefencliënten’, die zich hiervoor bij u hebben aangemeld. Van uw oefencliënten krijgt u feedback en van deze praktijkopdrachten maakt u wekelijks een reflectieverslag. Op sommige reflectieverslagen krijgt u feedback van uw docent.

Casuïstiek In het tweede deel van de opleiding volbrengt u twee korte coachtrajecten. Hiervoor maakt u coachplannen en praktijkverslagen. Een van deze casussen wordt beoordeeld voor het examen.

Diploma Na goedkeuring van uw praktijkverslagen en het succesvol afleggen van het theorie-examen ontvangt u het beroepsdiploma Coach Practioner. Wie geen examen doet, krijgt een Certificaat, mits er wordt voldaan aan de aanwezigheidseis van 90%.

Het probleem ligt in het verleden, de oplossing in de toekomst


Intervisie en Oefencliënten

Supervisie De supervisie heeft een werkvorm waarbij u met 4 á 6 medestudenten oefent op een bepaald coachprobleem dat u hebt ingebracht. Een supervisiebijeenkomst duurt meestal 3 uur en wordt begeleid door een vaste docent/trainer. U krijgt op deze manier extra begeleiding en uw supervisiedocent krijgt zo goed zicht op uw ontwikkeling. Er zijn 5 verplichte supervisiebijeenkomsten.

Intervisie U vormt met uw medestudenten een kleine intervisiegroep, met de volgende kenmerken: • Het professioneel en systematisch bespreken van persoonlijke werkervaringen of problemen, gericht op versterking van het leerproces. • De leergroep bestaat uit gelijken. • Het optimaliseren van onderlinge communicatie en samenwerken in teamverband. • Het ontwikkelen van zelfinzicht. • Ondersteuning bij verandering, groei of probleemsituaties bij het coachen. • Onderlinge coaching bij werksituaties of probleemsituaties. • Functioneren in een leergroep. • Opereren binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur. • Tot inzichten en oplossingen komen. • Een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. Een intervisiebijeenkomst duurt meestal 3 uur en wordt bij toerbeurt door een van de studenten geleid.

Persoonlijke ontwikkeling en studiecoaching Deze opleiding is intensief en vraagt veel energie en inzet en heeft invloed op u als persoon. Hebt u tijdens de opleiding vragen of knelpunten, dan kunt u terecht bij uw docent of bij onze studiecoach voor extra steun en begeleiding.

Je kunt pas iets geven aan een ander als je het zelf hebt

Oefencliënten Al vrij snel in het begin van de opleiding (vanaf Les 2) krijgt u coachopdrachten voor thuis. Het doel hiervan is: - praktijkervaring opdoen met het coachen, de techniek en methodiek; oefenen, oefenen, oefenen; - oefenen met de verschillende onderdelen van het coachingsproces; - ervaren wat deze processen doen met uzelf als coach; - oefenen met het ontwerpen en uitvoeren van een coachplan; - oefenen met verslaglegging en casuïstiek; - feedback krijgen van uw oefencliënten. Hiervoor is het noodzakelijk dat u in uw eigen omgeving (werk of privé) meerdere mensen vindt die bereid zijn u te helpen bij uw opleiding door voor u als “oefencliënt” te dienen.

Uw oefencliënten mogen geen last hebben van enige psychische problematiek en moeten bereid en in staat zijn u feedback te geven.

“Hoe kom ik straks aan mijn cliënten?” - dankzij de praktijkervaring die u opbouwt wordt u steeds zelfverzekerder in uw presentatie naar buiten; - via via: uw (oefen)cliënten vertellen het door aan anderen; - via aansluiting bij de NOBCO; - via uw eigen website; - u leert trots te zijn op uw uurtarief; - via samenwerking met anderen. en wij helpen u: - u kunt lid worden van het Alba-netwerk van gediplomeerde coaches; - op uw verzoek kunnen wij u tegen het einde van de opleiding bij vijf organisaties die u zelf hebt uitgekozen introduceren via een aanbevelingsbrief aan de directie of PZ.

5


Belangrijke praktische zaken

Opleidingen in heel Nederland

Aanmelden

We starten twee keer per jaar op diverse plaatsen in Nederland. De leslocaties vindt u op het inschrijfformulier en op onze website. Alle locaties zijn uitstekend te bereiken, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

U meldt zich aan als student door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend naar ons toe te sturen, samen met een kopie van uw hoogst behaalde diploma. U ontvangt dan een bevestiging en daarna een factuur. Na betaling van het inschrijf- en lesgeld krijgt u tijdig alle informatie over data, locaties, literatuurlijst, docenten en medestudenten thuisgestuurd.

Duur van de opleiding De opleiding duurt 1 jaar. De avondopleiding is wekelijks telkens van 19:00 tot 22:00 uur en de dagopleiding is één keer in de twee weken telkens van 10:00 tot 17:00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen.

Examen en Diploma Gedurende het gehele jaar worden uw coachhouding en -vaardigheden geobserveerd. Er is een schriftelijk theorie-examen. Voor het praktijkexamen levert u een Casus van een coachtraject in. Bij voldoende resultaten en het voldoen aan overige voorwaarden, 90% aanwezigheid, het inleveren van reflectieverslagen en een persoonlijk ontwikkelverslag, ontvangt u het beroepsdiploma Coach, zowel van de Alba-academie als van de SPHBO (Registerdiploma).

Uw investering De lesgelden vindt u op de website en op het inschrijfformulier. Betaling in twee termijnen is mogelijk. Het lesgeld is inclusief lessen, digitale syllabi en werkmap, examengeld, intervisie, supervisie en feedback op uw praktijkwerkstuk. Bij de dagopleiding is de lunch in de prijs inbegrepen. Het is exclusief inschrijfgeld. De verplichte literatuur schaft u zelf aan. Versnaperingen tijdens de pauzes zijn voor eigen rekening. De opleiding is vrijgesteld van BTW en is als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar.

Aantal deelnemers m/v Het minimum aantal studenten in één groep is 9, het maximum aantal is 18 . In elke lesgroep streven wij naar een evenwichtige verhouding mannen/vrouwen. De ervaring leert dat sommige lesplaatsen snel zijn volgeboekt. Op onze website vindt u de actuele stand van zaken met betrekking tot de open plaatsen.

6

Toelatingsvoorwaarden Om te kunnen worden toegelaten voldoet u aan de volgende eisen: u hebt minimaal een HBOdiploma, u bent ouder dan 28 jaar, er zijn geen lichamelijke of psychische factoren die uw leerproces of dat van uw medestudenten kunnen belemmeren. Indien u niet zeker bent of u aan deze eisen voldoet neem dan contact op met de programmamanager voor een persoonlijk toelatingsgesprek.

Annuleren Na inschrijving kunt u tot 21 dagen vóór aanvang van de opleiding annuleren onder betaling van de inschrijf- en administratiekosten. Daarna is het volledige jaarbedrag verschuldigd, tenzij een andere student uw plaats kan innemen. Mocht een groep wegens te weinig inschrijvingen niet doorgaan, dan ontvangt u alle betaalde gelden terug, inclusief het inschrijfgeld (indien u niet in een andere groep geplaatst kunt worden).

Aanwezigheid Om in aanmerking te komen voor het diploma geldt een aanwezigheidsverplichting van 90%. Dit betekent dat u maximaal 3 keer mag verzuimen. Mocht dit om één of andere reden vaker zijn, dan kunt u door middel van een extra opdracht toch in aanmerking komen voor het diploma. Dit gebeurt in overleg met de docent en de programmamanager.

Wilt u meer informatie? Aarzel niet om ons al uw vragen te stellen via secretariaat@alba-academie.nl of telefonisch op nummer 040-2955999. Een persoonlijk informatief gesprek is altijd mogelijk.


Even zakelijk: Algemene en Betalingsvoorwaarden

1. ALGEMEEN Deze algemene en betalingsvoorwaarden betreffen producten en diensten op het gebied van Management Development, Training, Coaching en Opleidingen. 1.1. Opdrachtnemer: de Alba-academie, hierna te noemen “Alba”. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, een opdrachtbevestiging of een ondertekend deelnameformulier. 1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching, opleiding of training. 2. AANBIEDINGEN Een kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW. 3. WIJZIGINGEN EN EXTRA WERK 3.1. Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijzigingen in de kosten. 3.2. Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken. 4. LEVERTIJD 4.1. Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid, zijn altijd indicatief. 4.2. Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Alba gelegen factoren, die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijzigingen in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan Alba haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. 5. HET OPSTELLEN VAN ANALYSES Kosten, verbonden aan het opstellen van analyses en profielen, en de daarmee verband houdende onderzoeken en besprekingen, worden tegen kostprijs in rekening gebracht aan de aanvrager indien geen opdrachtverlening volgt. 6. OPDRACHTEN, PROJECTEN, OPLEIDINGEN Van een opdracht of project is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachtbevestiging aanvaardt Alba geen opdrachten of projecten, c.q. is de deelname niet definitief. 7. KWALITEIT EN ZORGVULDIG HANDELEN Alba streeft het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau na en garandeert te handelen naar de VETRON gedragscode voor trainingen & opleidingen en naar de NOBCOgedragscode voor Coaching. 7.1 Al ons handelen is gebaseerd op de door de opdrachtgever en de cliënt gegeven informatie. 7.2 Alba garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens. 8. BETALINGSVOORWAARDEN 8.1. Het honorarium/deelnamekosten van Alba ligt vast in de opdrachtbevestiging resp. getekende offerte, of deelnameformulier.

8.2. Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum. 8.3 Deelnemer schrijft zich bij open opleidingen in op persoonlijke titel. De betalingsverplichting kan hierbij overgenomen worden door een derde, bijvoorbeeld een werkgever. Wanneer deze derde v.w.b. de betaling in gebreke blijft, blijft de deelnemer altijd verantwoordelijk voor de finale betaling van de factuur dan wel deelfacturen. 8.4. Indien de in 8.2. genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf behoeft te gaan. 8.5. Alle kosten die Alba buiten, zowel als in rechte moet maken om incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever. 8.6. Afspraken over termijnbetalingen zijn alleen mogelijk wanneer schriftelijk overeengekomen. 8.7. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen, en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen. 9. AUTEURSRECHT 9.1. Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde stukken, instrumenten en modules, berust bij Alba, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2. Bij overtreding van dit artikel betaalt de opdrachtgever per overtreding direct een boete van € 10.000,excl. BTW, ongeacht het recht van Alba om de werkelijk te lijden c.q. geleden schade op de opdrachtgever te verhalen. 10. VERHINDERING EN ANNULERING 10.1 Na inschrijving van een student of cursist geldt een bedenktijd van 7 dagen waarbinnen de student of cursist kosteloos kan annuleren, tenzij de inschrijving geschiedt binnen 21 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus. . 10.2.a. Bij trainingen: mocht een deelnemer verhinderd zijn dan kan men zich kosteloos laten vervangen door een collega. 10.2.b. Bij opleidingen geldt een 90% aanwezigheidsverplichting om in aanmerking te komen voor het diploma of certificaat. 10.3.Tot 21 dagen vóór aanvang van de training/opleiding kan een deelnemer annuleren onder betaling van de inschrijf- & administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag (waar relevant inclusief BTW) verschuldigd. 10.4. Alba kan een training/opleiding annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn. In zo’n geval krijgen reeds ingeschreven deelnemers die al hebben betaald, hun geld terug, inclusief het inschrijfgeld. 10.5. Indien de opdrachtgever een in-company project om welke reden dan ook voortijdig intrekt, betaalt de opdrachtgever aan Alba de tot dan gemaakte kosten.

11. GEHEIMHOUDING & VERTROUWELIJKHEID Alba verplicht zich al hetgeen zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting mag Alba de geheimhouding verbreken. 12. VEILIGHEID & VERTROUWELIJKHEID Tijdens trainingen en opleidingen creëert Alba een zo veilig mogelijke leeromgeving waarin deelnemers en docenten/trainers in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen werken en waarin ieders waardigheid en privacy is gewaarborgd. 13. VERANTWOORDELIJKHEID EN SCHADE 13.1 Diensten en producten van Alba komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap. 13.2 De opdrachtgever vrijwaart Alba tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handelingen of nalatigheid van medewerkers die door Alba zijn gecoacht, opgeleid of getraind. 14. GESCHILLEN 14.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. 14.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Alba-academie Veldhoven

7


Alba-academie, voor leiderschap en coaching

Alba-academie VOOR LEIDERSCHAP & COACHING

Locht 117, 5504 RM Veldhoven Postbus 140, 5500 AC Veldhoven Tel: 040 - 2955999 Fax: 040 - 2955991 Web: www.alba-academie.nl E-mail: secretariaat@alba-academie.nl

Brochure Beroepsopleiding tot Coach  
Brochure Beroepsopleiding tot Coach  

Brochure Beroepsopleiding tot Coach

Advertisement