Page 1

Alderantzizko funtzioa,integral mugatu baten kalkuluan. ARIKETA: Marraztu y2-x=1 parabolaketa (1, 0) puntuik igarotzen den y=x zuzenaren paraleloak, zehazten duten esparru laua. Kalkulatu esparru honen azalera. (zuen testu liburuko 381.orrialdeko 12. ariketa) A) Lehengo eta behin alderantzizko funtzioak kalkulatu behar ditu. Gero beraien arteko ebaki puntuak. Beheko f(x)=x2-1 eta g(x)=-x-1 funtzioak osatzen duten sistemaren ebadi puntuak (x=-2 eta x=1) dira gure integralaren muturrak. .

A

Irudia

AZALERA=

1

−2

B) Bigarre era honetan, funtzioak ematen dizkiguten bezala irudikatu ditugu eta Y aldagiarekiko integratu dugu, horretarako kasu bakoitzean x aldagaia isolatuta izan beharko ditugu , hau da, x=y2+1 parabolarentzako eta x=y+1 zuzenarentzako.

[(− x + 1) − ( x 2 − 1)]dx

B Irudia

AZALERA=

2

−1

[( y + 1) − ( y 2 − 1)]dy

Integral mugatua eta alderantzizko funtzioa  

Integral mugatua eta alderantzizko funtzioa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you