Page 1

Hipòtesis Per iniciar la hipòtesi, començarem definint alguns aspectes importants: -La sociolingüística és la branca de la llengua que estudia la llengua dins la societat. -El contacte entre llengües és l’influït per les llengües parlants. La seva convivència fa que la seva estructura o àmbit social evolucioni o variï. Una d’aquestes és el Monolingüisme, que és un territori en el qual només s’utilitza una única llengua. El monolingüisme, és molt poc usual. Després hi ha el bilingüisme i la diglòssia. En el bilingüisme s’utilitza més d’una llengua en un sol territori, en canvi en la diglòssia s’utilitzen dos llengües en un territori, però una d’elles predomina més que l’altre.

Per continuar, creiem que en els establiments en general, es parlarà més el català que no pas el castellà, tot i que també el parlaran. Per escrit (cartells, cartes, etiquetatge...) pensem que potser es faran més en castellà que en català ja que així està més a l’abast de tothom, de la llengua vehicular predominant. En els “aparells tecnològics”, és a dir, en les màquines d’informació per als turistes o a les màquines del metro per comprar les targetes es pot escollir l’idioma amb el que vols utilitzar la màquina. Per altre bada, creiem que el dependent s’adaptarà a l’idioma que parli el client, tenint en compte que tots haurien de saber parlar tan el català (ja que estem a Catalunya i és la llengua d’aquí) com el castellà (ja que és la llengua del país). També s’ha de dir que haurien de saber parlar l’anglès perquè és la llengua internacional d’ara. Si el client li parla al dependent en castellà, el dependent s’hauria de dirigir al client en castellà i si el client ho fa en català doncs el dependent hauria de parlar-li en català també. En resum: el dependent s’hauria d’adaptar a la llengua del client. En conclusió, nosaltres hem escollit com a establiment els bars i restaurants de les Corts. Quan arribem allà escollirem sis bars o restaurants i a cada un d’ells ens repartirem la feina que s’ha de fer, com ara les entrevistes, fixar-nos en quins idiomes parlen els dependents i en quin idioma està la carta, etc. Totes ho farem tot, ens anirem tornant la feina de manera que cada una de nosaltres faci dues entrevistes.

Hipòtesis  
Advertisement