Page 1

2n establiment Fitxa amb tots els passos per a cada un dels 6 establiments 1. Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior). 2. Adreça exacta de l’establiment. Plaça de la concordia 3. A què es dedica l’establiment. Bar restaurant 4. Nom de l’establiment. Bar de la plaça 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). Bocadillos frios Bocadillos calientes Chorizo 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). Lomo con guarnición Salchicas del pais Mejillones 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). En català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. S’Adapta 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt Mitjà Baix 11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt Mitjà Baix 12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt Mitjà Baix 13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt Mitjà Baix Entrevista al dependent de la botiga - Quina és la llengua dominant de l’establiment? El català Per què aquesta llengua i no una altra? Perquè és la d’aquí - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Perquè estem en un lloc bilingüe - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? En català Sempre? Sí, a no ser que ja coneixi al client Independentment de la llengua del client? En un primer moment sí - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? sí

2n establiment  
Advertisement