__MAIN_TEXT__

Page 1


ACTUALITAT

Nadal d’il·lusió COM ÉS EL NADAL A ALAQUÀS? QUÈ FER? ON ANAR I AMB QUI? L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS OFEREIX TOT UN VENTALL DE POSSIBILITATS PER GAUDIR DEL NADAL SENSE EIXIR DE LA CIUTAT. UN NADAL PER A COMPARTIR AMB LA FAMÍLIA I AMB ELS AMICS. UNES FESTES PLENES DE DESITJOS, D’ALEGRIA I DE SOMNIS. ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS, CONCERTS, TALLERS I UN SENSE FI DE PROPOSTES CULTURALS OMPLIRAN AQUESTS DIES FESTIUS. COMPARTEIX EL TEU NADAL!

PREGÓ PARTICIPATIU

APUNTA’T AL NADAL

E

E

l pregó del divendres 19 de desembre donarà el tret d’eixida a tota la programació festiva. Enguany se celebrarà de nou aquest acte en què es donarà la benvinguda al Nadal amb la interpretació de les típiques nadalenques i l’encesa de l’arbre. En l’acte participaran les corals de l’Escolania Mare de Déu de l’Olivar, l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs, el Cor Gavota de la UMA, la Nova Coral de la UMA, la Banda Juvenil de la UMA i el Consell de Xiquets i Xiquetes. Serà a les 20 hores a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs. A continuació tindrà lloc el tradicional Concert de Nadal a l’Auditori Nou i tota una programació variada per a tots els públics. .

BETLEMS CREATIUS

A

laquàs sempre s’ha caracteritzat per la seua activitat betlemnística. Són moltes les persones que inverteixen el seu temps quan arriba Nadal per realitzar el seu propi pessebre i poder participar posteriorment en el concurs de betlems que organitza l’Ajuntament d’Alaquàs junt amb les associacions l’Oroneta i mistel@delolivar.som. Com a novetat d’enguany, l’Ajuntament ha posat en marxa el betlem del Castell d’Alaquàs realitzat per l’artista i veí d’Alaquàs José Alises Cano. L’associació l’Oroneta ofereix també el seu pessebre amb quinze anys d’antiguitat a la parròquia de la Santa Creu (Més informació a les pàgines 10 i 11).

2

SOM ALAQUÀS NADAL

ls xiquets i xiquetes tenen una nova cita amb la programació que l’Ajuntament d’Alaquàs posa en marxa cada any en aquestes dates. Jocs, teatre, manualitats, tallers diversos, esports, cinema, aula multimèdia, excursions… tot un seguit d’activitats i propostes lúdiques i culturals per gaudir del període de vacances escolar. La programació tindrà lloc durant els dies 23, 24, 26, 29, 30 i 31 de desembre i el 2 i 5 de gener als col·legis Sanchis Almiñano i González Gallarza i està dirigida a tota la població escolaritzada de 3 a 14 anys.


L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS VOS DESITJA

BON NADAL ACTUALITAT

Alaquàs, Ciutat de la Música A

laquàs té en la música un dels seus majors tresors col·lectius. Són molts els alaquasers i alaquaseres que la practiquen i que d’ella gaudeixen. La música és per al municipi l’eix cultural fonamental de la seua vida social, el major patrimoni immaterial i una expressió cultural que posa de manifest una manera de viure i de celebrar qualsevol esdeveniment cultural, festiu, educatiu o social.

Enguany, i més que mai, Alaquàs serà inspiració i lloc per a la creació musical. El Ple de la Corporació Municipal ha aprovat per unanimitat una Moció d’Alcaldia a través de la qual Alaquàs és declarada Ciutat de la Música, una iniciativa que vol posar en valor la música que es realitza a Alaquàs per part de totes les persones vinculades a aquesta disciplina. La tradició per la música de banda, encapçalada per la Unió Musical d’Alaquàs, les diverses formacions corals, els nombrosos grups de pop i rock, el Cant de la Carxofa i la gran quantitat de professionals i aficionats, han portat a l’Alcaldessa d’Alaquàs a dur endavant el que serà un gran projecte de futur col·lectiu. Es tracta d’un compromís a través del qual aconseguir que la música forme part del projecte educatiu dels centres escolars d’infantil i primària; una oportunitat per fomentar la generació de treball entre els professionals de la música; i una espenta per enfortir les diverses seccions de la Unió Musical, donar-les difusió, mantindre i difondre els valors tradicionals. Amb aquesta iniciativa es promourà la creació i interpretació musical com a valor cultural dels joves, potenciant valors en el camp de la música a través de beques i recolzaments per afavorir el desenvolupament del talent musical. Amb aquest acord es treballarà també per tal de crear de manera permanent la que serà l’Orquestra del Castell d’Alaquàs.

SOM ALAQUÀS CIUTAT DE LA MÚSICA

3


ECONOMIA

Vuelve a bajar el IBI Elvira García Campos: “Hemos realizado un importante esfuerzo en la gestión municipal para poder rebajar los impuestos sin reducir la calidad de los servicios públicos”

L

a sensibilidad social, la bajada de impuestos y la congelación de las tasas municipales han sido los ejes fundamentales de la política económica llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alaquàs en los últimos cuatro años. Reducir la presión fiscal a la que se ven sometidas las familias de Alaquàs, poniendo en marcha iniciativas para mitigar la situación económica por la que se está atravesando ha sido una preocupación constante. La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, ha presentado al Pleno de la Corporación Municipal toda una serie de medidas en materia de ordenanzas fiscales. Para este 2015, el Consistorio vuelve a bajar el recibo de la contribución y vuelve a aplicar medidas de gran calado social con las que contribuir a la creación de empleo y ayudar a los que menos tienen. Todas estas medidas han sido posibles gracias al plan de austeridad y de control de gasto puesto en marcha junto con la asunción directa de servicios a través de la empresa pública de ALEM.

BAJA EL RECIBO DE CONTRIBUCIÓN Alaquàs reduce de nuevo el tipo que se aplica al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de compensar la subida de los valores catastrales para el año 2015 impuesta por el Gobierno español. La rebaja se sitúa en un 9,1% y servirá para que más de 10.500 famílias paguen menos en su recibo. Esta medida supondrá una bajada real del importe del recibo para el 85% de las viviendas. El Ayuntamiento de Alaquàs continua manteniendo la bonificación del 90% en el IBI para familias numerosas.

4

SOM ALAQUÀS ECONOMIA

FAMILIAS EN DESEMPLEO: IBI 100% SUBVENCIONADO Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Alaquàs subvencionará el IBI a las familias que tengan todos sus miembros en situación de desempleo y cuyos ingresos no superen el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional. Además, las personas desempleadas continuan disponiendo de ayudas para el pago de las tasas de agua, alcantarillado y ecotasa. Como en años anteriores, podrán beneficiarse de esta medida todas las personas desempleadas de Alaquàs que sean titulares de bienes inmuebles de naturaleza urbana, tratándose de su vivienda habitual, y en cuya unidad de convivencia todos sus miembros en edad de trabajar se encuentren parados y estén inscritos en las oficinas de empleo.


L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS VOS DESITJA

FELIÇ 2015 ECONOMIA

BONIFICACIÓN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DE ALAQUÀS El fomento del empleo y la ayuda a las empresas de Alaquàs han sido objetivos primordiales en la elaboración de las nuevas ordenanzas fiscales. El Ayuntamiento de Alaquàs incentivará la creación de empleo mediante la bonificación de hasta un 75% de las tasas por otorgamiento de licencia a las empresas de nueva creación, o ampliación de la ya existente, siempre que conlleve la creación de nuevos puestos de trabajo. Las personas contratadas deberán estar en desempleo y tener su residencia en Alaquàs. Por otra parte, el Ayuntamiento continua con su decisión de aumentar hasta los 10.000 euros el límite para poder fraccionar sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento sin necesidad de aportar aval. Un compromiso asumido por la propia Alcaldesa de Alaquàs con los empresarios del municipio.

CONGELACIÓN DE TASA E IMPUESTOS / BAJADA DE PRECIOS PÚBLICOS El Ayuntamiento de Alaquàs vuelve a congelar por tercer año consecutivo la práctica totalidad de tasas, impuestos y precios públicos, que no subirán ni el IPC. Se trata de una medida puesta en marcha en los últimos años y que viene a sumarse a la bajada además de algunos precios públicos, principalmente las actividades deportivas.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Como novedad, la Ordenanza vela por el medio ambiente y las condiciones de salubridad de los vecinos y vecinas. Por ello, el Ayuntamiento bonificará hasta un 95% las obras de retirada de materiales peligrosos como el amianto.

AYUDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Fruto de la sensibilidad social hacia uno de los colectivos más vulnerables del municipio, el Ayuntamiento continúa con la medida puesta en marcha el año pasado para la ampliación de la exención del impuesto de vehículos de transmisión mecánica, más conocido como impuesto de circulación, para incluir también a los titulares de vehículos menores de edad con discapacidad y movilidad reducida. Se aplica también un 90% de bonificación para todas aquellas licencias de obras cuyo destino sea la realización de actuacions de accesibilidad en edificaciones preexistentes.

MÁS FACILIDADES DE PAGO:

FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO Como en años anteriores, se mantiene la posibilidad de fraccionar y aplazar el pago de la contribución para aquellas que familias que lo soliciten.

SOM ALAQUÀS ECONOMIA

5


URBANISMO

MEJORANDO los

barrios

E

L AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS CONTINÚA TRABAJANDO PARA MEJORAR SUS CALLES ASÍ COMO SUS INSTALACIONES MUNICIPALES. EN LOS ÚLTIMOS MESES SE ESTÁ ACTUANDO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE SANEAR TODAS LAS ZONAS, HACIÉNDOLAS MÁS SEGURAS Y ACCESIBLES Y REFORZANDO TODOS SUS SERVICIOS COMO LA ILUMINACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO. POR LO QUE RESPECTA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, EN EL ÚLTIMO MES SE HA LLEVADO A CABO EN EL POLIDEPORTIVO DEL TERÇ UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA. POR SU PARTE, LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO DEL BOVALAR CONTINÚAN A BUEN RITMO. EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO, QUE CONSISTE EN LA REMODELACIÓN DE LAS NAVES ANEXAS AL PABELLÓN Y LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.

CALLE MALLORCA MÁS ACCESIBLE

NUEVA ILUMINACIÓN CALLE SANTA ANA

La calle Mallorca es ya una calle más accesible. Desde hace unos días presenta una nueva imagen donde destaca la ampliación de sus aceras con el objetivo de facilitar el paso a los viandantes y contribuir a consolidar itinerarios accesibles. A partir de enero será dotada de un nuevo alumbrado y mobiliario urbano. Esta ha sido la primera de las intervenciones que se llevarán a cabo en las calles Vicent Andrés Estellés, Sant Rafael, Mallorca y Majòlica, en las que está previsto que el próximo mes de enero se renueve de manera integral el pavimento con la finalidad de mejorar la estética y las condiciones de circulación peatonal y vehicular.

Fruto del compromiso del Ayuntamiento de Alaquàs con los vecinos y vecinas de esta calle, en breve comenzarán los trabajos de instalación de una nueva iluminación en la calle Santa Ana

La intervención en estas cuatro calles cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, 150.000 provienen del Plan Provincial de Caminos Rurales y Urbanos de la Diputación de Valencia, 50.000 euros del mismo presupuesto municipal, tal y como decidió la Comisión de Presupuestos Participativos y 15.000 euros de Bienestar Social.

POLIDEPORTIVO EL TERÇ MEJORAS Y SANEAMIENTO El Ayuntamiento de Alaquàs está llevando a cabo en el Polideportivo del Terç diferentes obras de mantenimiento con el objetivo de dar solución a los desperfectos ocasionados en algunas de sus instalaciones a raíz de un uso intensivo y de una mala utilización en algunos casos. Estos trabajos pondrán a punto de nuevo la instalación deportiva, mejorando y dotando el complejo de nuevos elementos. En cuanto a los trabajos de mejora, se han pintado los techos, se ha renovado toda la instalación de fontanería, se han repuesto urinarios, se ha reparado el revestimiento de las duchas y se han realizado otras actuaciones menores. Por otra parte, se está trabajando, fruto de un acuerdo con el club deportivo Alaquàs i Walter, en una nueva adecuación del acceso a los banquillos del campo principal así como en la dotación de una rampa de accesibilidad para los baños de la tribuna central. Se está trabajando también en la mejora de la jaula de lanzamiento de disco de la pista de atletismo.

6

SOM ALAQUÀS URBANISME

ILUMINACIÓN Y PAVIMENTO ADLERT NOGUEROL La calle Adlert Noguerol tendrá una mejor y mayor iluminación en los próximos meses. Dadas las demandas ciudadanas, el Ayuntamiento ha buscado una solución para que esta vía disponga de más iluminación con la colocación de un nuevo elemento luminario en las farolas existentes en la calle. Está prevista también la renovación parcial del pavimento.


Queridos Reyes Magos:

P.D: ¡¡Recordar que los regalos los tenéis que comprar en los Comercios Asociados de Alaquàs (CAdA)!! Firma:


CAdA Magazine

SUPLEMENTO COMERCIAL DE LOS COMERCIOS ASOCIADOS DE ALAQUÀS (CAdA)

Editorial

Las compras de Navidad, en Alaquàs

C

asi sin darnos cuenta ya ha llegado la Navidad, epoca por excelencia de hermanamiento y acercamiento a otras personas. Desde estas líneas queremos mandar nuestro apoyo a tod@s aquello@s vecin@s que están sufriendo problemas económicos y aportar humildemente nuestro granito de arena para hacer las navidades algo más llevaderas. Por eso, los comercios Asociados de Alaquàs vamos a ofrecer a nuestr@s clientes el “Calendari Solidari CAdA 2015” a cambio de la aportación de 3€, que irá integra para comprar alimentos que serán repartidos por Cáritas de Alaquàs a l@s vecin@s que lo necesiten. Paralelamente a esta acción, hemos puesto especial enfásis para hacer de la campaña de Navidad la acción comercial más importante del año. Para nosotros, la navidad es un periodo ilusionante, esperanzador, mágico. Preparamos con entusiasmo nuestros comercios para que por unos dias sean el escaparate de tus ilusiones y la de tus seres queridos. Damos un plus de esfuerzo por ayudar a dinamizar la economía y el comercio local haciendo la campaña de promoción y entrega de premios más fuerte del año: un sorteo de 9.000€ divididos en 30 premios de 300€ que harán sin duda más llevadera la navidad a l@s alaquser@s afortunados.

tja CAdA vos desii bones festes feliç any 2015

Junto con esta campaña, hemos doblado esfuerzos para ofrecerte las mejores promociones por estas fechas, hemos adornado con entusiasmo calles y escaparates y hemos vuelto a traer el “Tren del CAdA” a Alaquàs, con la intención de consolidarlo como una de las acciones de Navidad para los más pequeños. Como podeis comprobar, nuestro mayor gozo no es vender más o menos por estas fechas, si no ser conscientes de que de forma secundaria te estamos ayudando a vivir unas felices fiestas, a poder expresar a tus familiares y amig@s sin palabras que les quieres. Nos emociona saber que estamos colaborado a generar miles de sentimientos positivos: la entrega de un regalo, un detalle, por pequeño que sea... Todo nuestro trabajo tiene sentido cuando estos regalos producen una sonrisa a l@s niñ@s, cuando el abuelo dice: “si no em fa falta gens, tinc de tot!”, las miradas complices de l@s papás y mamás, el abrazo profundo a es@ amig@... ese es el regalo del comercio local y de Alaquàs: el amor.

¿Tienes un comercio y aún no eres de CAdA?

Hazte soci@

CAdAMagazine NÚMERO 8. NAVIDAD 14/15

Suplemento comercial editado por CAdA (Comerciants Associats d’Alaquàs). Sede: C/Capellà Forriol, 2. Alaquàs. Atención al público: Edifici l’Olivar II, piso 2. Atención telefónica: móvil: 645 631 221.Fijo: 96 151900 Ext. 5549. Horario: de 08:30h a 13:30 h de lunes a jueves. E-mail: cada@cadalaquas.com


CAdA Magazine

Actualidad

Campaña de Navidad y Reyes

9.000€ repartidos en 30 premios de 300€

L

a campaña de Navidad de CAdA es sin duda la campaña comercial que más esfuerzo y entusiamo nos genera. Este año, siguiendo con la línea de regalar premios en metálico a consumir en los comercios Asociados, regalamos 9.000€ repartidos en 30 premios de 300€ cada uno. Este premio se dará en una tarjeta regalo que se podrá gastar en cualquiera de los Comercios Asociados a CAdA. A la compra en un comercio CAdA, se entregará un cupón con el cuño de donde se haya hecho la compra. Con la siguiente compra, (2 compras en total) se completará este cupón. Para participar en esta promoción, se deberán introducir los cupones, correctamente cumplimentados con los datos personales en la urna situada en el Ayuntamiento. El dia de Reyes, después de la cabalgata, SS.MM los Reyes Magos extraerán de la urna los 30 cupones ganadores de los 30 premioss de 300€. Con este tipo de campaña de regalo de premio en metálico estamos promoviendo la compra en nuestros comercios y a la interacción de los vecinos entre los comercios asociados. Además, el premio económico se revierte en la economía local ya que los 9.000€ se gastarán en los comercios CAdA. y por último, insisitir una vez más a Papa Noel y los Reyes Magos que compren sus regalos aquí, en Alaquàs. Aquí les atenderemos personalmente, con profesionalidad, asesorándoles para que elijan la mejor opción, y se evitarán largas colas de acceso a parkings, atascos, etc... Comprando en el comercio local, todo son ventajas. ¡Feliz Navidad y próspero año 2.015!

Calendario CAdA 2015 Colabora con CAdA en la acción solidaria de la navidad. Compra el “Calendario CAdA 2015” y estarás ayudando directamente a las personas que más lo necesitan. Infórmate en tu comercio CAdA.


Listado de Comercios Asociados

Compra en el comercio local, todo son ventajas AGENCIAS DE VIAJES V&A TOURS - UN MUNDO PARA VIAJAR C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 46 ALAQUÀS 961 502 845 VIAJES VALENCIA TRIP C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 40 ALAQUÀS 961 512 347 ALIMENTACIÓN CARNICERÍA MI PUEBLO AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 5. ALAQUÀS 961 182 552 COALIMENT C/ CERVANTES, 32 ALAQUÀS 961 513 759 FRUTAS ORTEGA C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 13 ALAQUÀS 661 915 230 FRUTOS SECOS RUS C/ SANTA CLARA, 1 ALAQUÀS 961 177 190 GUST I PLAU PASSATGE AMADEO AGUILAR LABORDA, 3 ALAQUÀS 607 077 532 HIDROMIEL VALKIRIA CAMÍ VELL DE TORRENT, 24 ALAQUÀS 961 951 183 LES COSINES AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 22 ALAQUÀS 961 517 729 PESCADERÍA MARIA ELENA AVDA. BLASCO IBAÑEZ 42, ALAQUÀS 646 799 130 SABORES DE LA VID AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 14 ALAQUÀS 961 176 174 ANIMALES DE COMPAÑÍA CLÍNICA VETERINARIA EL CASTELL C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 5 ESQ. ALAQUÀS 961 180 167 CLINICA VETERINARIA INSAROVET C/ SANTA ANNA, 3 ALAQUÀS 961 514 026 MON VIU PELUQUERÍA Y TIENDA DE ANIMALES AV. AUSIÀS MARCH, 20 ALAQUÀS 961 180 280 AUTOESCUELA AUTOESCUELA ALEJANDRO AV. PAÍS VALENCIÀ, 2 ALAQUÀS 961 502 389 AUTOESCUELA BENLLOCH AV. AUSIÀS MARCH, 31 ALAQUÀS 961 514 114 AUTOESCUELA XARDINETS C/ MÚSICA, 15 ALAQUÀS 961 515 467

DEPORTES DEPORTES ESTREDER AV. PAÍS VALENCIÀ, 3 ALAQUÀS 961 988 457 SABAS SPORT CARRETERA D’ALDAIA, 2 ALAQUÀS 961 507 241 DROGUERIA, PERFUMERIA Y PAQUETERIA DROGUERÍA ARTERO AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 12 ALAQUÀS 961 503 703 DROGUERÍA ORTI GALLACH AV. PAÍS VALENCIÀ, 15 ALAQUÀS 961 503 340 PAQUETERIA DROGUERIA XELO C/ DOCTOR SABATER FORNÉS, 14 ALAQUÀS 961 502 679 ELECTRICIDAD - CLIMATIZACIÓN FRÍO FONT C/ ANDALUSIA, 30 (AL FINAL DE C/ CAIXA ESTALVIS) ALAQUÀS 961 501 751 ELECTRODOMÉSTICOS Y REPARACIONES ELECTRODOMÉSTICOS ELIAS FORMENT AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 8 ALAQUÀS 961 503 929 IDONEA ELECTRODOMÉSTICOS C/ SANTA ANNA, 9 ALAQUÀS 961 518 305 ISERN REPARACIONES C/ VENERABLE SARRIÓ, 3 ALAQUÀS 961 503 701 FARMACIAS Y ORTOPEDIAS FARMACIA CONCA C/ CONCA 14, ALAQUÀS 961 500 277 FERRETERÍA Y BRICOLAJE BRICOFER J.ROMERO S.L.N.E. AV. PABLO IGLESIAS, 6 ALAQUÀS 961 517 171 FERRETERÍA BELTRÁN C/ MIQUEL ADLERT NOGUEROL, 22 ALAQUÀS 961 503 173 FERRETERÍA GARCÍA SIMARRO AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 27 ALAQUÀS 961 500 604 FERRETERÍA PORTALÉS C/ CONCA, 5 ALAQUÀS 961 503 162 FERRETERIA V. BETA C/ SALVADOR GINER, 11 ALAQUÀS 961 502 530

AUTORECAMBIOS Y NEUMÁTICOS NEUMASANZ SPORT C/ VICTORIA KENT, 2 ALAQUÀS 961 503 345 NEUMATIC CENTER AV. AUSIÀS MARCH, 19 ALAQUÀS 961 042 499 NEUMÁTICOS M. SOSA AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 33 ALAQUÀS 961 514 327 RECAMBIOS MOCHOLI C/ EST, 9 ALAQUÀS 961 503 096 SRCARRERA FIRSTSTOP CAMÍ VELL DE TORRENT, 55 ALAQUÀS 963 308 856

FONTANERÍA FONTANERÍA LA SOLETA C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 8 ALAQUÀS 961 513 816

AUTOS/MOTOS TALLER Y VENTA AUTOS HERMAR C/ CID, 12 ALAQUÀS 961 500 563 MOTOS ABEL AV. PABLO IGLESIAS, 4 ALAQUÀS 961 512 659 STYLE MOTOR ALAQUAS C/ BISBE CERVERA, 7 ALAQUÀS 961 513 785 TALLERES BONAVISTA C/ BONAVISTA, 6 ALAQUÀS 961 502 502 TALLERES J. DURÁN C/ ANDALUSIA, 6 ALAQUÀS 961 512 745 TALLERES SALVADOR C/ XIRIVELLA, 22 ALAQUÀS 961 513 051

FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DIGITAL ANSI FOTÓGRAFOS AV. BLASCO IBÁÑEZ, 59 ALAQUÀS 961 180 939 FOTOS GIRÓN AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 17 ALAQUÀS 961 502 297 FOTOS PADI AV. PAÍS VALENCIÀ, 14 ALAQUÀS 961 507 584

CARPINTERÍA CARPINTERÍA LUÍS PLANELLS AV. AUSIÀS MARCH, 8 ALAQUAS 961 988 288

HERBORISTERÍA DIETÉTICA ESPAI DE NATURA C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 22 ALAQUÀS 961 509 764

CARPINTERÍA METÁLICA CAVALUZ TRAVESSERA DEL BOVALAR, 39 ALAQUÀS 961 662 337

HOGAR MENAJE FLOR-ART MARIA C/ ELS BENLLIURE, 72 ALAQUÀS 961 500 700 MAROGAR C/ CONVENT, 3 ALAQUÀS 961 506 239

CLÍNICA DENTAL CLÍNICA DENTAL L’ULLAL C/ VALÈNCIA, 31 ALAQUÀS 961 080 070 CLÍNICA DENTAL Y PODOLÓGICO SANAE C/ ANTONIA MARIA D’OVIEDO, 18 ALAQUÀS 961 294 293 VITAL DENT C/ MIQUEL ADLERT NOGUEROL, 26 ALAQUÀS 961 502 370 COLCHONERÍA ARCE COLCHONES Y MOBILIARIO C/ CAMÍ VELL DE TORRENT, 9 ALAQUÀS 636 892 237 EXPOCOLCHÓN C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 44 ALAQUÀS 961 517 131 MONSUEÑOS C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 9 ALAQUÀS 645 606 642 SOMNIS AV. PABLO IGLESIAS, 6 ALAQUÀS 961 502 436 CONFECCIÓN ROPA ARRASSA MARE JOSEFA CAMPOS 9-10, ALAQUÀS EL VESTIDOR AV. PAÍS VALENCIÀ, 31 ALAQUÀS 961 951 199 GASPAR NÚÑEZ AV. PAÍS VALENCIÀ, 23 ALAQUÀS 961 508 760 JMC MODA C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 22 ALAQUÀS 961 500 253 LOYSA MODA Y COMPLEMENTOS, C.B. C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 19 ALAQUÀS 961 180 176 MODA SPARTA C/ SANT RAFEL, 7 ALAQUÀS 961 506 316 MODAS CAFIS C/ MAJOR, 45 ALAQUÀS 961 503 535 MODAS CRIS AV. BLASCO IBÁÑEZ, 11 ALAQUÀS 961 514 053 PAROTET AV. AUSIÀS MARCH, 17 ALAQUÀS 960 642 476 SAMSARA C/ GERMANIES, 29. ALAQUÀS 961 951 925 CONFECCIÓN ROPA INFANTIL CABEA ROPA INFANTIL C/ MENENDEZ Y PELAYO, 9 ALDAIA 608 129 573 GARABATOS C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 10, ALAQUÀS 961 181 511 MODA INFANTIL DURÁN C/ MIQUEL ADLERT NOGUEROL, 14 ALAQUÀS 961 515 315 MODAS PICCOLO AV. AUSIÀS MARCH, 13 ALAQUÀS 961 513 657 VESTIU AV. PAÍS VALENCIÀ, 12 ALAQUÀS 961 509 621 CONFECCIÓN TRAJES REGIONALES BROCAT AV. PABLO IGLESIAS, 61 ALAQUÀS 961 505 504 ESTHER MARTÍNEZ INDUMENTARIA VALENCIANA, FESTA I NOVIA CAMÍ VELL DE TORRENT, 24 ALAQUÀS 961 180 820 LA BARRACA DE ALAQUÀS C/ MIQUEL ADLERT NOGUEROL, 12 ALAQUÀS 961 509 655 COPISTERÍA Y ROTULACIÓN COPI PALOP C/ CONCA, 17 ALAQUÀS 961 517 816 CORTINAS Y TEJIDOS CORTINAJES MORATALLA AV. PABLO IGLESIAS, 14 ALAQUÀS 961 517 464 CORTINAS CLÁSICA C/ SANT RAFEL, 3 ALAQUÀS 961 501 056 CORTINAS OSCAR IRANZO C/ MALLORCA, 8 ALAQUÀS 961 508 136 CRISTALERÍA CRISTALERÍA SANTAFOSTA C/ PARE GUILLEM, 17 ALAQUÀS 961 502 503

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN Y SALUD S.L. C/ RAFAEL ALBERTÍ, 6 PTAS. 7-8 ALAQUÀS 963 668 578

GASOLINERAS GALP C/ CONCA, 59 ALAQUÀS 961 515 080

HOSTELERÍA MESÓN ALMANSA AV. PABLO IGLESIAS, 12 ALAQUÀS 961 512 737 QUINTO Y TAPA LA CAZUELA C/ CAYETANO ANDRÉS, 2 ALDAIA 668 562 169 SULYA SALONES Y CATERING AV. PABLO IGLESIAS, 54 ALAQUÀS 961 985 676 VINOTECA LAROSA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 17 ALAQUÀS 961 292 399

ÓPTICAS Y CENTROS AUDITIVOS CENTRO AUDITIVO ENGUÍDANOS CARRETERA D’ALDAIA, 9 ALAQUÀS 961 503 237 FORMENT ÓPTICOS C/ CONCA, 6 ALAQUÀS 961 502 130 KECA-RAMON ÒPTICS C/ BONAVISTA, 2 ALAQUÀS 961 500 002 ÓPTICA ALAQUÀS C/ MESTRE J. MEDINA FERRER, 14 ALAQUÀS 961 500 762 ÓPTICA BLASCO IBÁÑEZ AV. BLASCO IBÁÑEZ, 30 ALAQUÀS 961 500 868 ÓPTICA CHAQUES AV. PAÍS VALENCIÀ, 12 ALAQUÀS 961 509 318 OPTIMIL C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 10 ALAQUÀS 961 293 971 LIBRERIAS Y PAPELERÍAS CUENTA QUE CUENTO C/ MAJÒLICA, 8 ALAQUÀS 961 500 843 MOZART LLIBRERIA DE MÚSICA C/ ADVOCAT PALOP GUILLEM, 22 ALAQUÀS 610 211 833 FOLDER AV. PAÍS VALENCIÀ, 22 ALAQUÀS 961 177 877 PAPELERÍA AGUÑA AV. BLASCO IBÁÑEZ, 6 ALAQUÀS 961 502 650 PAPELERÍA EL CASTELL C/ RAMÓN Y CAJAL, 1 ALAQUÀS 961 513 562 PAPELERÍA LA PLAÇA AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 19 ALAQUÀS 961 502 877 PAPELERÍA MARYMAR-2 AV. PAÍS VALENCIÀ, 1 ALAQUÀS 961 504 414 PAPELERÍA PALOP CARRETERA D’ALDAIA, 2 ALAQUÀS 961 502 185 PARAFARMACIA FARMASANO CARRETERA D’ALDAIA, 4 ALAQUÀS 961 515 266 PASTELERÍA HORNO PASTELERÍA HORNO EL CASTILLO C/ VALÈNCIA, 62 ALAQUÀS 961 513 819 PASTELERÍA MARIPER AV. PAÍS VALENCIÀ, 22 ALAQUÀS 961 503 257 PELUQUERÍA Y CENTRO DE ESTÉTICA ARUAL ESTILISTA AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 12 ALAQUÀS 960 048 478 CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR TOÑI C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 2 ALAQUÀS 961 505 404 COLORES PRODUCTOS DE PELUQUERÍA Y BELLEZA PILOTA VALENCIANA, 6 ALAQUÀS 961 503 245 EL TOCADOR DE VICKY C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 10 ALAQUÀS 961 951 818 H i M PELUQUEROS VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 17 ALAQUÀS 961 512 872 KLYNOS, SALUD Y ESTÉTICA C/ MAJÒLICA, 6 ALAQUÀS 961 508 978 MARI FE C/ RAMÓN Y CAJAL 3, ALAQUÀS 961 506 138 OPENCEL C/ RECTOR ANTONIO SANCHO BUENO, 8 ALAQUÀS 960 915 067 PELUQUERÍA AMPARO SALINAS C/ SANTA ANNA, 7 ALAQUÀS 961 518 485 PELUQUERÍA ANA PEINADO AV. AUSIÀS MARCH, 34 B - 2 ALAQUÀS 961 514 971 PELUQUERÍA ESTÉTICA PALOP C/ SALVADOR GINER, 12 ALAQUÀS 961 504 979 PELUQUERIA INMA C/ COLON, 14 ALAQUÀS 961 506 505 PELUQUERÍA LOLÍN C/ PEROLERS, 2 - 4 ALAQUÀS 961 505 467 PELUQUERÍA MONTSE MARE JOSEFA CAMPOS, 4 ALAQUÀS 961 502 524 PELUQUERÍA PELCOS AVDA. BLASCO IBÁÑEZ, 26 ALAQUÀS 961 507 959 PELUQUERÍA ROSA HOME-DONA C/ MESTRE SERRANO, 6 ALAQUÀS 961 513 838 SALÓN DE BELLEZA CALAEN C/ MAJÒLICA, 10 ALAQUÀS 961 507 083 PINTURAS PINTURAS VALQUAS DECORACIÓN AV. PABLO IGLESIAS, 63 ALAQUÀS 961 988 608 PUERTAS BLIN-MIDA AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 27 ALAQUÀS 961 506 178 REFORMAS E INTERIORISMO RUIZ CONSTRUCCIONES C/ SALVADOR GINER, 16 ALAQUÀS 961 511 051

HOTELES HOTEL ALAQUÀS AV. PABLO IGLESIAS, 32 ALAQUÀS 961 516 403

ROPA LABORAL Y SUMINISTROS MARTI-LIMP SUMINISTROS C/ BONAVISTA, 26 ALAQUÀS 961 294 215

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN COMPUTERS LAND C/ EST, 4 ALAQUÀS 961 512 370 UPI ALAQUÀS AV. BLASCO IBÁÑEZ, 24 ALAQUÀS 961 292 760

SEGUROS GESTIÓN, CORREDURÍA DE SEGUROS PLAÇA ESPANYA, 3 - 1ª ALAQUÀS 961 986 003 SEGUROS CATALA OCCIDENTE C/ CONCA, 5 - ALAQUÀS 961 513 319

INMOBILIARIAS EUROPA 2000 AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 15 ALAQUÀS 961 501 016 INMUEBLES VALENCIANOS AV. BLASCO IBÁÑEZ, 11 ALAQUÀS 961 501 513

SERVICIOS MÓVILES CALL & CALL (ORANGE) AV. BLASCO IBÁÑEZ, 2 ALAQUÀS 961 051 228

JOYERÍA Y RELOJERÍA ALDEHUELA JOIERS DOCTOR SABATER FORNÉS, 27 ALAQUÀS961 514 375 JOYERÍA A. ROMERO C/ VALÈNCIA, 33 ALAQUÀS 961 518 033 JOYERÍA BALLESTEROS PLAÇA ESPANYA, 3 ALAQUÀS 961 510 967 JOYERÍA LORENA C/ VICENT A. ESTELLÉS, 38 ALAQUÀS 961 513 390 JOYERÍA RELOJERÍA FINA C/ PARE GUILLEM, 7 ALAQUÀS 961 503 134 JOYERÍA RELOJERÍA LIDOMAR C/ CONCA, 14 ALAQUÀS 961 506 952

TANATORIO TANATORI D’ALAQUÀS C/ LA COSTERA, 20 ALAQUÀS 961 512 939

LÁMPARAS Y ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD Y LÁMPARAS EL BOLLO AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 6 ALAQUÀS 961 502 895

TOLDOS Y PERSIANAS PERSIANAS TERUEL C/ PARE GUILLEM, 24 ALAQUÀS 961 506 306

LANAS LANAS NATI C/ ELS BENLLIURE, 35 ALAQUÀS 961 502 289 LENCERÍAS Y PAQUETERÍAS CASA HERMINIA C/ PARE GUILLEM, 26 ALAQUÀS 961 502 190 LENCERÍA SONIA AV. PAÍS VALENCIÀ, 23 ALAQUÀS 961 293 070 ÍNTIMO CARMEN LENCERÍA C/ VICENT A. ESTELLÉS, 2 ALAQUÀS 961 500 193 LA TIENDA DE LOLA C/ MIQUEL ADLERT NOGUEROL, 7 ALAQUÀS 960 643 020 LENCERÍA ESTRELLA AV. BLASCO IBÁÑEZ, 41 ALAQUÀS 961 503 265 LENCERÍA FLORI C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 15 ALAQUÀS 961 506 885 MUEBLES Y TAPIZADOS HERFORSE INTERIORISME JAUME I, 32 ( BOVALAR) ALAQUÀS 961 503 166 LA NAVE DEL PINO C/ JAUME I, 27 ALAQUÀS 961 503 988 MERCAPINO AV. PABLO IGLESIAS, 10 ALAQUÀS 961 272 541 MUEBLES BENLLOCH C/ germanies, 29 ALAQUÀS 961 50 15 52 MUEBLES MIGUEL AV. AUSIÀS MARCH, 29 ALAQUÀS 961 506 056 MUEBLES ORTEGA AV. PAÍS VALENCIÀ, 24 ALAQUÀS 961 508 247 RETAPIZADOS M&M, SCP AV. BLASCO IBÁÑEZ, 50 ALAQUÀS 961 502 850

TINTORERÍAS TINTO SECCO C/ MAJÒLICA, 3 ALAQUÀS 961 515 689 TINTORERIA OXXO C/ ANTONIA MARIA D’OVIEDO, 14 ALAQUÀS 961 096 796

ZAPATERÍA CALZADOS CISCAR AV. PAÍS VALENCIÀ, 19 ALAQUÀS 961 502 878 CALZADOS LUNA AV. BLASCO IBÁÑEZ, 50 ALAQUÀS 961 504 565 CALZADOS RUS AV. MIGUEL HERNÁNDEZ, 15 ALAQUÀS 961 509 618 LUGANO C/ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, 10 ALAQUÀS 961 517 357 PEUCOS C/ PARE GUILLEM, 1 ALAQUÀS 961 503 804 ZAPATERÍA KEY AV. PAIS VALENCIÀ, 14 ALAQUÀS 961 514 926


CAdA Magazine


Papa Noel, Reyes Magos...¡lo tenéis muy fácil!

Escaparate MORATALLA

BLIN-MIDA

CORTINAJES · DECORACIÓN · HOGAR

ELECTRONIC KEYS

Avda. Pablo Iglesias., 14. Tel. 961 517 464

Avda. Miguel Hernández, 27. Tel. 961 506 178

TOALLAS LISAS Lavabo 50x100: 5,95 euros Ducha 70x140: 11,95 euros Sabanas 100x150: 17,95 euros

Especialistas en duplicado de todo tipo de llaves y mandos, llaves normales, llaves especiales, de vehículos, mandos de garaje, mandos de vehículos, servicio de cerrajero y puertas acorazadas.

A partir de

5,96€

A partir de

35€ SABORES DE LA VID

FOLDER

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

PAPELERÍA

DE VINOS

Av. País Valencià, 22. Tel. 961 177 877

Av. Miguel Hernández, 14. Tel. 961 176 174

El regalo perfecto para las nñas estas navidades. Tenemos una amplia colección en papelería de TOP MODEL, la marca de moda. ¡Un acierto seguro!

Interesantísima oferta de uno de los vinos más vanguardistas. Botella de Vino “Mala Vida”, 1,5L. con estuche de diseño.

Diario TOP MODEL

8,95€

Botella de vino más estuche

10,90€

LA TIENDA DE LOLA LENCERÍA · PAQUETERÍA C/ Poeta Miguel Adlert Noguerol, 7. T. 96064302

GARCÍA SIMARRO FERRETERÍA

www.ferreteriagarciasimarro.com Av. Miguel Hernández, 27. Tel. 961 512 702

A partir de

22€ 15,95€

Lencería femenina

Gran variedad de modelos

Descubre las ventajas del aluminio de fundición con los utensilios de cocina fundix. Distribución homogenea del calor, contacto perfecto con la superfície de cocción, mayor resistencia y durabilidad... ¡Con 3 años de garantía!


CAdA Magazine

AGUÑA

EL BOLLO

PAPELERÍA - COPISTERÍA Avda. Blasco Ibáñez, 6. Tel. 961 502 650

Regala estas fiestas camisetas Kukuxumusu. ¡Tenemos una gran variedad de divertidísimos diseños!. Distribución exclusiva.

LAMPARAS - ELECTRICIDAD Avda. Miguel Hernández, 6. Tel. 961 502 895

A partir de

18€

Lampara de estudio

25€

Medidas: Alto: 460 mm. Diámetro base: 200 mm. Diámetro foco: 160 mm. 1 bombilla 27 bajo consumo o led. NO incluída.

BALLESTEROS

www.joyeriaballesteros.es Plaça Espanya, 3. Tel. 961 510 967

45€

Pulsera Viceroy

79€

Piezas que transmiten pura feminidad y glamour. El toque perfecto de distinción para aportar elegancia y modernidad a una mujer.

45€

Colgante Viceroy

59€

Reloj Hombre

39€

Reloj Hombre

LA SOLETA

STILL ÓPTICA

MONSUEÑOS

FONTANERÍA · SANEMAMIENTOS

ÓPTICA

C/ Federico García Lorca, 8. Tel. 961 513 816

COLCHONES Y ROPA DE CAMA

C/ Vicente Andrés Estellés, 10. Tel. 961 293 971

C/ Vicente Andrés Estellés, 10. Tel. 961 17 75 26

Gafas de lectura extra confortables. Goma elástica, unión y separación de lentes mediante imán de amianto. Ideales para la lectura con la cabeza apoyada.

A partir de

250€ T: 647 48 82 62

En la Soleta encontrarás un ámplio catálogo en muebñes y complementos para baño. Consúlta en tienda las ofertas especiales para estas navidades. ¡Increibles!

25€

Gafas de lectura

Desde

649€

Sofá con chaislongue con asientos deslizantes punto a punto y respaldos reclinables. Estructura de pino macizo. Distintas medidas y telas a elegir.

Tus compras, en el comercio local ¡Todo son ventajas!

CAdA


CAdA Magazine

Atención personalizada, cerca de casa, calidad...

Escaparate JOYERIA LORENA

www.joyerialorena.com C/ V. Andrés Estellés, 38. Tel. 961 513 390 · Avda. Pais Valenciano, 20 Tel. 961510227

25€

55€

99€

Más modelos en tienda Mark maddox, Viceroy, Lotus, Festina, Calypso, Casio, Marea, Nowley, Lecarré, Morellato, Luxenter

49€ 39€ /ud.

18,5€ ud. Medallitas

DESCÁRGATE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO

MARTILIMP

ESTRELLA

ROPA LABORAL · DROGUERÍA

LENCERÍA

C/ Buenavista, 16. Tel. 961 294 215

Av. Blasco Ibáñez, 41. Tel. 961 503 265

No dejes escapar esta oferta especial Navidad y Reyes. Conjuntos de lencería femenina y moda íntima a precios de record.

10€ a 30€ 30€

Oferta Especial

Uniforme hostelería caballero. Camisa disponible en amplia gama de colores.

FERRETERÍA BELTRÁN FERRETERÍA Y BRICOLAJE

C/ Miquel Adlert Noguerol, 22. Tel. 961 503 173

En Ferretería Beltrán, además de encontrar todo lo que necesites en ferretería y bricolaje, han preparado precios especiales para estas navidades. ¡No te lo puedes perder!

Estamos preparando un CAdAMagazine especial San Valentín.

RESERVA YA TU ESPACIO PLAZAS LIMITADAS. T: 647 488 262

45€

Juego de 3 sartenes BRA de 18cm, 22cm y 26cm

5Lampara € LED GU-10 luz blanca SILVER SANZ garantia 2 años


C

omo viene siendo habitual por estas fechas, CAdA celebró la tradicional Nit de CAdA. Este acto, realizado en los Salones Sulya y presidido por la Alcaldesa de Alaquàs Elvira García Campos, comenzó con la asamblea general ordinaria del ejercio pasado y posteriormente se procedió al acto de la entrega de premios, donde se reconoce la Calidad, la Innovación y la Trayectoria de los comercios asociados. Este año, los galardonados fueron Asnsi Fotógrafos, Lucem, Europa 2000, Electrodomésticos Forment y Marogar Home.

esas multinacionales con sedes en otros países.


CAdA Magazine


C/ SANTA ANNA, 9. ALAQUÀS. Tel.: 96 151 83 05 www.idoneaonline.com

¡Felices fiestas y próspero año 2015!


CAdA Magazine

Entrevista

Dr. Reig, Vitaldent Alaquàs Colegiado nº1828

Nos recibe amablemente el Dr. Reig en la clínca dental Vitaldent Alaquàs (Miquel Adlert Noquerol 26). Comenzamos la entrevista y muy pronto nos damos cuenta de su conocimiento y de sus preocupaciones respecto a las buenas prácticas en los tratamientos dentales de hoy en día. Pone especial énfasis en los implantes. Sin duda, el equipo de profesionales de Vitaldent Alaquàs ofrece el sistema más completo en cuanto a implantes y tratamientos de enfermedades periimplantarias.

¿Qué es un implante? El implante es una raíz artificial, generalmente de titanio, que sustituye la raíz del diente y sobre la que posteriormente se coloca la prótesis. El resultado final es idéntico al de los dientes naturales, tanto en aspecto como en resistencia . No notarás que lo llevas.

En el transcurso de los siguientes meses el implante se adhiere al hueso de manera segura. La segunda fase comienza con la exposición quirúrgica del implante. Después se colocará el diente, el cual se habrá estudiado con anterioridad la forma según las necesidades individuales del cliente. ¿Cuáles son las enfermedades periimplantarias? Hay dos fases de las enfermedades periimplantarias:

Los implantes más avanzados están fabricados en materiales biocompatibles que minimizan el rechazo y favorecen la osteointegración. Gracias a la integración del implante en el hueso, u osteointegración, la nueva pieza tendrá toda la resistencia y fortaleza propia de los dientes permitiéndonos masticar o morder sin problemas.

- La primera se denomina Mucositis, y se caracteriza por la inflamación de la mucosa periimplantaria, es decir, por el tejido que rodea al implante a causa de la acumulación de bacterias. Detectado a tiempo y con el tratamiento adecuado puede evolucionar como un proceso reversible.

Qué ocurre si pierdes una pieza dental

- La segunda se denomina Periimplantitis, y se caracteriza por, además de la inflamación de la mucosa que rodea al implante, una pérdida del soporte óseo – hueso- que rodea al implante pudiendo incluso provocar su pérdida. En caso de que el paciente sea portador de prótesis, ésta se moverá y desajustará provocando numerosas molestias.

Cuando se produce la pérdida de un diente las piezas adyacentes se desplazan, pueden aparecer caries, sensibilidad, inflamación de las encías, problemas digestivos y envejecimiento facial. Envejecimiento prematuro del rostro La perdida de piezas dentales también influye en nuestro aspecto. Con la perdida de piezas, los huesos maxilares se desgastan rápidamente perdiendo encía, se endurecen los rasgos y aparecen arrugas prematuras. Un implante es el mejor modo de reemplazar un diente que falta y tener una sonrisa atractiva. Un implante dental es un pequeño cilindro generalmente de titanio que se introduce quirúrgicamente dentro del hueso de la mandíbula para reemplazar la raíz de un diente que falta. La colocación de un implante, sustituyendo un diente que falta, puede prevenir los posibles problemas que ocasiona la ausencia de algún diente. Este tipo de problemas pueden afectar a toda la boca y no solo eso, sino que también puede afectar a nuestra vida diaria. La restauración de la boca con un implante dental se lleva a cabo

Los factores de riesgo de estas enfermedades son una higiene oral deficiente, el tabaquismo o tener antecedentes de enfermedades periodontales. ¿Cuál es su tratamiento? En Vitaldent ponemos a su disposición el servicio de Mantenimiento y Control de Implantes gracias al cual, en una primera fase, podremos prevenir y detectar de forma temprana estas patologías. Si usted ya presenta alguna de estas enfermedades, procederemos a realizarle el tratamiento indicado para que sus implantes recuperen un óptimo estado de salud lo antes posible. Como lo más importante es la prevención, en Vitaldent le invitamos a que acuda a nuestras clínicas a realizarse una revisión –lo ideal es hacerla cada 6 meses- para ver en qué estado se encuentran sus implantes. Nuestro equipo de profesionales, perfectamente cualificados, le ayudará a mantener una boca sana. Cuide de sus implantes, su salud oral se lo agradecerá.

Carrer de Miquel Adlert Noquerol 26, 46970 Alaquàs Teléfono: 961 50 23 70 · Horario:10:00–14:00, 16:30–21:00


COM A ALAQUÀS EN CAP LLOC!


L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS VOS DESITJA

BON NADAL ORDENANCES

Más Convivencia, más Proteccionismo con los animales Nueva ordenanza de animales de companía

E

l Ayuntamiento de Alaquàs ha modificado la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía con el objetivo de mejorarla, actualizarla adaptándola a la realidad social de nuestro municipio, pensando en toda la ciudadanía y fruto del diálogo ya que ha sido consensuada con colectivos, propietarios, protectoras y también recoge aportaciones de la Unidad Canina de la Policía Local. El nuevo texto recoge las necesidades e inquietudes de los vecinos y vecinas y tiene como finalidad principal hacer posible y compatible el derecho a poseer un animal de compañía con el respeto al entorno urbano y al resto de las personas que conviven en él, así como con la seguridad, tranquilidad y salubridad de las ciudadanas y los ciudadanos de Alaquàs. La nueva Ordenanza establece el compromiso del Ayuntamiento de Alaquàs en la puesta en marcha de campañas de sensibilización y destaca la función social que los animales de compañía ejercen. Se especifica también la intención de continuar manteniendo y mejorando las zonas de esparcimiento canino.

NOVEDADES En el nuevo texto, se regula la autorización para alimentar animales sin dueño, pero ajustándose a lo recogido en la Ordenanza. También se define el concepto de lo que se entiende por animal abandonado, sancionando dicha conducta. Se dota además de un marco legal a las colonias felinas en nuestro municipio.

En esta Ordenanza desaparece además el término sacrificio y se fomenta la adopción de animales de compañía con beneficios fiscales en las tasas municipales. A los perros considerados potencialmente peligrosos se les dedica un Título en nuestra Ordenanza, así como las infracciones en relación con estos animales de compañía llevan aparejadas sanciones de cuantía más elevada.

PROHIBICIONES Y SANCIONES Esta nueva Ordenanza es más proteccionista con los animales de compañía ya que considera que la tenencia de los mismos comporta una serie de obligaciones ineludibles tales como proporcionar de manera adecuada alimento, agua, alojamiento, así como los cuidados necesarios para evitar que el animal no padezca ningún sufrimiento físico o psíquico.

LA ALCALDESA DIALOGA CON PROPIETARIOS DE PERROS EN UNA ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO

Por otro lado, la modificación de la Ordenanza ha supuesto un aumento en el importe de las sanciones previstas para infracciones, tales como, impedir que depositen sus excrementos en las vías públicas o tener un perro de los denominados potencialmente peligrosos sin licencia, entre otras.

SOM ALAQUÀS ORDENANCES

7


ACTUALITAT

MEDI AMBIENT

PLANTACIÓ D’ARBRES A ALAQUÀS

LA JORNADA MEDIAMBIENTAL VA COMPTAR AMB GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Més de 30 associacions d’Alaquàs van participar el dissabte 6 de desembre en la plantació d’arbres organitzada pel Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs, una iniciativa mediambiental a la que van assistir més de 400 persones. Sota el lema “Apadrina un arbre”, la jornada va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs i els ajuntaments de Xelva i Ges-

-talgar i es va organitzar en el marc de la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes. La jornada es va celebrar a l’Albereda Sud, just enfront de l’IES Clara Campoamor. Va començar amb una xerrada mediambiental i a continuació es van plantar els arbres i es van realizar els tallers infantils.

ALAQUÀS INAUGURA LA TERCERA FASE DELS HORTS URBANS. L’HORT DELS RIOJA

ELS I LES ADJUDICATÀRIES DE LES PARCEL·LES JUNT AMB LES AUTORITATS I LA FAMÍLIA PROPIETÀRIA

Alaquàs va inaugurar el passat dissabte 29 de novembre la tercera fase de la xarxa d’horts urbans, una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de fomentar entre la ciutadania la pràctica de l’agricultura i oferir als veïns i veïnes la possibilitat de gaudir d’un hort urbà. La nova fase té una superficie de 8.813 metres quadrats i compta amb un total de 79 parcel·les ubicades junt a la primera fase coneguda com l’Hortet de Ramon. Els horts han estat adjudicats per un període de dos anys. La seua dotació ha estat fruït d’un acord entre l’Ajuntament i els propietaris veïns i veïnes d’Alaquàs, que han realitzat un gran esforç per a la posada en marxa d’aquesta iniciativa que pretén fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible, l’educació ambiental i la recuperació de l’agricultura tradicional i ecològica, promovent les relacions i l’intercanvi generacional.

ESPORT

MÚSICA

SUPERMOSCA I ANTONOMASIA PRESENTEN NOU DISC A VALÈNCIA

L’ALCALDESSA AMB AMB EL CLUB EN LA SEUA PRESENTACIÓ OFICIAL SUPERMOSCA HA PRESENTAT EL SEU NOU DISC “SUPERMOSCA”

EL CLUB SPORTIU XE PRESENTA LA NOVA TEMPORADA El club de baloncesto Sportiu-Xe de Alaquàs ha presentado recientemente a todos los jugadores y jugadoras que este año formarán parte de la plantilla para la nueva temporada. El club de baloncesto Sportiu-Xe de Alaquàs está compuesto por 15 equipos de diferentes categorías. Se trata de una de las entidades deportivas con más trayectoria, sumando más de 30 años de historia.

“MUÑECOS”, NUEVO DISCO DE ANTONOMASIA

8

SOM ALAQUÀS ACTUALITAT


L’AJUNTAMENT D’ALAQUÀS VOS DESITJA

FELIÇ 2015 ENTREVISTA

Falleres Majors 2015 “La unió entre totes les comissions falleres farà que aquest siga un any inoblidable”

L

es Falleres Majors d’Alaquàs per al 2015 ja estan preparades per a treballar i gaudir d’un nou exercici faller. El passat mes de juliol se celebrava l’acte oficial d’elecció en el qual Rosa Cortés Escuderos i Carla Isern Sáez eren anomenades públicament com a les màximes representants falleres. Des d’aquella data, han protagonitzat nombrosos actes i han estat presents en bona part de la vida pública del municipi. SOM Alaquàs ha volgut conèixer-les una miqueta més a fons. Il·lusió, emoció i ganes resumeixen els sentiments de Rosa i Carla en aquests moments. Per a elles aquests primers moments de festa són molt intensos. “Hem començat l’exercici amb moltes ganes i força. Em fa molta il·lusió representar els fallers del meu poble. La veritat és que mai haguera pogut imaginar que seria l’elegida, no es pot explicar amb paraules”, afirma Rosa. Recorden d’una manera molt especial el moment en què van ser elegides i proclamades Falleres Majors. “Són uns actes molt emotius perquè totes les falles vénen a donar-te l’enhorabona i et sents la regna de la festa”, assegura Carla, al temps que recorda amb cert nerviosisme les proves que va haver de passar per a la seua elecció. “L’entrevista, l’acte obert però sobretot el simulacre de Crida és el que recorde amb més nervis perquè has de fer-lo com si estigueres al balcó i et dóna molta vergonya”, afirma. Per a elles va a ser un any de molta responsabilitat i treball en el que van a tindre que conjugar el càrrec amb la seua vida personal i el seu treball com a mare en el cas de Rosa. “Amb ganes es pot dur perfectament. Els meus fills estan encara més il·lusionats que jo. El meu home m’acompanya també a tots els actes. La veritat és un càrrec que dóna una miqueta de por per la responsabilitat que comporta però al mateix temps et dóna ganes i força per continuar endavant”.

UN LLIBRE Rosa: “Viven” Carla: “Bajo la misma estrella”

Rosa Cortés Escuderos Carla Isern Sáez Carla reconeix que és l’enveja sana del seu col·legi, el Mare de Déu de l’Olivar. “Les meues companyes diuen que els agradaria ser també la representant d’Alaquàs. A sa casa el regnat es viu també de manera molt especial. Son pare és el President de Plaça d’Espanya, sa mare la Fallera Major de la mateixa comissió i el seu germà el president infantil. “Mon pare ajuda al meu germà. Jo pentine a ma mare i ella a mi”, ens conta Carla mentre riu perquè sap que la setmana fallera serà tota una aventura.

UNA AFICIÓ Rosa: Compartir el temps amb els meus fills i el meu home Carla: L’atletisme

L’orgull arriba a les seues comissions. “La meua falla, l’avinguda Miguel Hernández, em recolza molt, sempre estan amb mi” diu Rosa. “A mi, tampoc em falta detall”, puntualitza Carla. Respecte a la Junta Local Fallera, reconeixen que tots els seus components estan molt compromesos i il·lusionats amb el seu treball. “Ens cuiden molt, tenen moltes ganes i molta experiència. Són una meravella. No ens falta de res i ens tracten com a reines”.

UN SOMNI Rosa: El meu ja s’ha complit: ser la Fallera Majors d’Alaquàs. Carla: En un futur, ser la fallera major.

Què esperen les nostres Falleres Majors de les Falles 2015? Carla: “Que gaudim tots de la festa, que tingam molta germanor i que siga un any inoblidable”

UN DESIG PER A AQUEST NADAL Rosa: Que cap xiquet i xiqueta es quede sense el resu regal Carla: Que tots passem unes bones festes junt amb les nostre famílies.

Rosa: “Que no ploga i poder gaudir de la festa amb germanor. Van a ser unes grans falles perquè estarem tots junts. Les Falleres Majors compartirem aquests moments amb totes les comissions, passant per cada casal i gaudint de cada un dels moments”.

UN PLAT GASTRONÒMIC Rosa i Carla: La Paella

SOM ALAQUÀS ENTREVISTA

9


2014 / 2015

PREGÓ DE NADAL I CAVALCADA DE REIS Pregó de nadal

Divendres 19 de desembre a les 20 h a la porta de l’Ajuntament, donarem la benvinguda al Nadal amb nadalenques i encesa de l’arbre de Nadal, amb la participació de les corals de l’Escolania Mare de Déu de l’Olivar, l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs, el Cor Gavota de la UMA, la Nova Coral de la UMA, la Banda Juvenil de la UMA i el Consell de Xiquets i Xiquetes.

Pregó i cercavila

Diumenge 4 de gener al les 19 h s’anunciarà l’arribada dels Reis Mags. El patges reials recolliran totes les vostres cartes des del Castell fins a la parròquia de la Santa Creu on hi haurà regals per als xiquets i xiquetes i un betlem vivent organitzat per la associació l’Oroneta.

Gran cavalcada de reis

Dilluns 5 de gener a les 19 h des del CP González Gallarza fins a l’Ajuntament. Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran Alaquàs i recorreran els seus carrers. A la porta de l’Ajuntament, una vegada acabada la cavalcada, tradicional recepció a tots els xiquets i xiquetes.

EXPOSICIONS DE BETLEMS Exposició del betlem nadalenc del Castell d’Alaquàs Del 5 de desembre al 5 de gener. Visites: Dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

AMIAR - Del 15 de desembre al 5 de gener. Visites: de dilluns a divendres, de 17:30 a 20:30 h.

Parròquia de l’Olivar

Del 14 de desembre al 18 de gener. Visites: horari parroquial (dilluns a divendres de 18:30 a 20 h i diumenge de 10 a 13:30 h). Inauguració: Diumenge 14 de desembre, a les 11 h (en acabar la missa).

Parròquia de la Santa Creu

Del 5 de desembre al 6 de gener. Associació L’Oroneta. Benedicció del Betlem el divendres 5 de desembre, a les 20 h, a la parròquia de la Santíssima Creu. Visites: horari parroquial.

XIV CONCURS DE BETLEMS D’ALAQUÀS IV SAN SILVESTRE SOLIDÀRIA ALAQUÀS Divendres 26 de desembre. Eixida a les 20:00 hores Amb eixida i meta a la Plaça de la Constitució. L’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració del Club d’Atletisme d’Alaquàs, organitza la IV San Silvestre Solidària, donant tota la recaptació a “Alaquàs Solidària per a l’ajuda a les familíes necessitades d’Alaquàs”. Inscripcions i entrega de dorsals, del 15 al 23 de desembre a la Instalació Esportiva del Bovalar i a Atmósfera Sport Alaquàs (Deportes Estreder). L’aportació serà de 3€ per participant, en ajuda a la campanya.

PROGRAMACIÓ DE NADAL DE CINEMA A L’AUDITOR LOS BOXTROLLS

Diumenge 21 de desembre, a les 16:30 i 19 h

MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO

Diumenge 28 de desembre, a les 16:30 i 19 h

LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR Dimarts 30 de desembre, a les 16:30 i 19 h

Més informació a www.alaquas.org Venda d’entrades a la finestreta de l’Auditori Nou una hora abans de cada projecció. Preu: 3 euros

Inscripcions: Fins al 16 de desembre al Departament de Cultura

(Centre Cultural l’Olivar - c/ Antonia María de Oviedo, 5). De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16:30 h a 19 h Tel. 96 151 94 00 Convoca: Ajuntament d’Alaquàs i les associacions L’Oroneta i mistel@ delolivar.som.


AUDITORI NOU MÚSICA A L’AUDITORI Concert de nadales

Amb la participació dels centres escolars de la ciutat. Dijous 18 i divendres 19 de desembre, a les 15:30 h.

Concert de l’Orquestra d’Iniciació i Banda d’Iniciació de la UMA Divendres, 19 de desembre a les 19:00 h.

Concert de Nadal dels cors d’Alaquàs

Amb la participació de l’Escolania Mare de Déu de l’Olivar, Cor Gavota i Nova Coral de la UMA i l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs Divendres, 19 de desembre a les 22:30 h.

XIXé concert de Nadal del Cor del CP González Gallarza d’Alaquàs

Concert de Nadal Jove Orquestra i Banda Juvenil de la UMA Dissabte, 20 de desembre a les 19:30 h.

Divendres 19 de desembre, a les 20 h, a la parròquia de la Santa Creu.

Mercat municipal

Del 19 al 24 de desembre de 10 a 14 h, MERCAT D’ARTESANS de la població a les instal·lacions del mercat. Dia diumenge 22 de desembre l’horari del Mercat serà de 8 a 14 h; i dilluns 23, de 8 a 14 i de 17 a 20 h. Visita del Pare Noel. Dimarts, 24 de desembre, de 10 a 14 h. Visita del patge reial: Dissabte, 3 de gener, de 10 a 14 h.

ACTIVITATS CULTURALS A L’ AUDITORI Musical infantil:

Apunta’t al Nadal

“EN BUSCA DEL LIBRO MÁGICO”. Organitza: Falla Avinguda Genovés. Dissabte, 27 de desembre a les 19 h i diumenge 28 de desembre a les 12 h. Entrada: 5 €. Venda d’entrades al casal de la falla dilluns, dijous i divendres de 19 a 21 h, Cuenta que Cuento, Loysa Modas, Calzados Luna i Lencería Flori.

Centre Social Benàger (AJPA)

Teatre infantil: “LOS TRES CERDITOS Y SUS AMIGOS”. ORGANITZA: CLAVARIS DE LA MARE DE DÈU DE L’OLIVAR 2015. Dilluns 29 de desembre, a les 17 i 19 h. Entrada: 5 €. Venda d’entrades a Deportes Estreder, Modas Cafis i a la propia associació (mòbil 625025972 i al correu-e olivar15clavaria@gmail.com)

Activitats per a escolars de 3 a 14 anys. Tallers, jocs, eixida, tasques escolars, etc. 23, 24, 26, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener de 9 a 14 h. Inscripcions i informació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a partir del 2 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns, de 16 a 18 h. Dilluns 15 de desembre a les 15:30 h a l’Auditori Nou, Festival de Nadal de l’AJPA. Organitzat per Pepa Armillas. Dilluns 22 de desembre a les 18 h, al C.S. Benàger, el Grup de Teatre Benàger representa: “El corazón de Daniel”. Dissabte 10 de gener, a les 19 h, BRINDIS per als socis, al C.S. Camí Vell, per a celebrar l’arribada del nou any. Diumenge 11 de gener, a les 20 h, BRINDIS per als socis, a la seu del Centre Social Benàger.

Teatre: “4 HISTORIAS DE ALQUILER”. ORGANITZA: GRUPO EL

TEATRET. Divendres 26 de desembre, a les 22 h. Entrada: 5 €. Venda d’entrades a la finestreta de l’Auditori Nou dues hores abans de la representació.

SOLIDARITAT Ames de casa i consumidores Tyrius

Operació Kilo i Campanya de Reis: Les Ames de Casa Tyrius recullen a la seua seu c/Antonia Mare Oviedo 1 B, del 1 al 17 de desembre, menjar i joguets per a destinar a causes solidàries (Càritas). De dilluns a dijous, de 16:30 a 20 h.

XVè Mercat solidari 2015

Dilluns, 22 de desembre, de 10 a 12 h, a l’IES Clara Campoamor. Dilluns, 5 de gener, de 10 a 21 h, a la plaça de la Constitució.

Campanya de recollida d’objectes

Si tens joguines, llibres o qualsevol objecte que no utilitzes i que estiga en bon estat, pots portar-los al Centre d’Informació Juvenil del Passatge (Av. Blasco Ibáñez, 57) Tel. 961 502 343. Horari: Dilluns a divendres, de 9 a 24 h. El Passatge romandrà tancat els dies 24, 25 i 31 de desembre, i 1 de gener.

Els diners obtinguts al Mercat Solidari es destinaran a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament per al Joc Solidari 2015 que són recolzats pels xiquets i xiquetes de 5é i 6é de primària dels col·legis d’Alaquàs i ONGD participants. Organitza: Ajuntament d’Alaquàs i Comissió Solidària. Col·labora: Centres Escolars d’Alaquàs, alumnat del Cicle Formatiu

SOM ALAQUÀS BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ALAQUÀS. NÚMERO 5. NADAL 2014.

PORTADA

FOTO: LAIA PALOP GUILLÉN, DEL COL·LEGI CIUTAT DE CREMONA I DAVID AROCA CABELLO, DEL COL·LEGI BONAVISTA.

www.alaquas.org


www.imaginatalaquas.com 路 facebook/imaginatalaquas

Profile for Ajuntament d'Alaquàs

Som Alaquàs 5. Nadal  

Desembre 2014

Som Alaquàs 5. Nadal  

Desembre 2014

Profile for alaquas
Advertisement