Page 1


En grann samverkan I funderingarna över vad jag skulle välja att skriva om grannsamverkan uppstod en ordlek som jag tyckte beskriver vad som lättare kan uppstå när vi samarbetat bort en stor del av de mer akuta problemen, som bl.a. inbrotten utgjort. Efter det kan vi börja skörda frukterna av en större bekantskap och trygghet på berget. Lusten att göra fint till sommaren ökar och tillförliten blir större att det förblir fint i vårt område. Det har varit en vacker vinter om än tung på flera sätt. När snön nu smälter känner jag att vårt arbete likt naturen kan gå in i nästa fas. Sol i ansiktet och fler leenden att skåda ger energi. Energi att njuta av och producera med. Vår energi smittar av sig och en positiv spiral är igång. Enkelt att delta i grannsamverkan. Som flera av er redan vet är det inte svårt att delta i grannsamverkan. Det hela handlar mest om en nypa utbildning, vara uppmärksam och dela med sig av sin information till de övriga. Dessutom utnyttjar vi att vi är många som valt att bo på berget. Ett par av grundbultarna är att det är välorganiserat och att en strategi finns för att genomföra det hos just oss. Samverkan är osynlig i sig men märks ändå. Ett enkelt erbjudande om hjälp till den som ser lite vilsen ut ger en trevlig signal men till den som ser ut att inte ha rent mjöl i påsen blir det en signal om att vi bryr oss om vårt berg och är vaksamma. Kommer erbjudandet om assistans fler än en gång på vägen mellan våra hus blir effekten ännu större. Skönt vara del av lösningen. I besvärliga situationer känns det ofta bra att göra något åt saken överhuvud taget. Grannsamverkan ger oss ett verktyg att använda och bygga upp något att luta oss emot. En viktig del av utbytet med sina grannar är att man har fler att vända sig till vid behov och trygghetskänslan ökar. Kontaktombuden når varandra lätt och gör därför att vi på

kort tid kan nå hela berget med viktig information. När vi arbetat ihop oss förtjänar vi lite lugn och ro för att kunna ägna oss åt det vi egentligen vill. Mest att göra i början. När informationen nått ut och sättet att hantera sin omgivning blir en del av vardagen blir det framöver mer sporadiska insatser att utföra. Utöver att uppdatera inflyttade och samtidigt ge dem snabbintroduktion till sitt närområde handlar det om årliga översyner som leds av huvud- och kontaktombuden där vi även får chans att uppdatera oss om matnyttig information. Apropå matnyttigt så är ett bra tillfälle att ses till en bit mat och dryck på vår vackra plats. Tillgångar på berget. Vi har ovärderliga tillgångar man kanske inte tänker på i första hand. Pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa och barnlediga är utöver vår personal de som ofta är kvar på området när de övriga åkt iväg över dagen. Hundägare rör sig mycket ute och även på udda tider, liksom nattarbetare. När dessa individer vet vad de kan bidra med blir effekten betydande av deras del i samarbetet. Våra sammankomster fyller ytterligare en funktion. Midsommarfirande, luciaföreställningar, städdagar, fester och möten är inte bara roliga, underhållande, intressanta och viktiga. Dessa hamnar i ett nytt ljus när de även berikar bekantskapen som är så viktig i samverkan. Oanade effekter av nya kontakter. Vi kan säkert alla komma ihåg en positiv bieffekt av att man lärde känna en till person. Inte alltför sällen ges en jobbkontakt eller tips om något kul att göra. Den möjligheten ökar naturligtvis när alla vandrar åt samma håll en stund då och då.


En trevlig bonus. Med samverkan finns pengar att spara genom att färre att onödiga skador tenderar att inträffa. Pengar som kan användas till roliga händelser på berget och varför inte en positiv effekt på boendeavgiften. I ett större perspektiv ökar även områdets värde.

Nuläget. I skrivande stund är det mitten av Mars och vi har kommit ungefär halvvägs i arbetet med grannsamverkan och jag känner stor tillförsikt att vi kommer nå ut till alla på berget med ett personligt bemötande från en granne i trapphuset eller radhuslängan.

Vi har inte kunnat göra det själva. Utöver information från försäkringsbolag har närpolisen i Vårby ställt upp på ett mycket fint sätt. Samarbetet med polisen har för mig även lyft fram att de, liksom oss, är vanliga människor. Barnledig polis har t.ex. trixat för att få ut broschyrmaterialet som kommit in till polisstationen. Likaså har deras ”förarproffs” upplevt en utmaning att backa ut från vår blå stuga på udden där broschyrmaterial lämnats när snön legat tung. Vad som är gemensamt för alla inblandade är målet och engagemanget vi visar. Ett engagemang från polisen som flera av oss har märkt av i form av att de besökt oss mer.

För er som vill veta mer. Vad som hänt under vintern, uppdatering om läget och för att visa ert intresse kan e-post skickas till studio@ekologiskarkitektur.se alt. ringa 0739-149681 /Michael Englund Huvudkontaktombud för grannsamverkan i Brf Mälarblick gentemot närpolisen i Vårby.

ver2  

........................

Advertisement