Page 1

E K O N O M I • F I N A N S • R E P O R TA G E • I N T E R V J U E R / W W W. A L A N D S B A N K E N . S E

NR:3 2016

EN AV SVERIGES FÅ CERTIFIERADE FÄRGSÄTTARE Susann Martinwall öppnar upp sin ateljé

Identitetsbedrägerierna ökar

Vad händer efter en skilsmässa?

Så ser du över din familjejuridiska situation

Unik hjälp vid ID-stöld

ATT FLYTTA UTOMLANDS Det här behöver du ha koll på!


2

Ålandsbanken | Innehåll

INNEHÅLL NR . 3 4 BANKENS NYA SKATTEEXPERT

Elina Sultan förstärker bankens kunderbjudande inom finansiell planering.

4

8 

ELINA SULTAN

SUSANN MARTINWALL

6 NAVIGERAR BLAND GRYNNOR OCH SKÄR Kapitalförvaltningen ger en inblick i dagens marknad.

8 EN AV SVERIGES FÅ

CERTIFIERADE FÄRGSÄTTARE

Susann Martinwall öppnar upp sin ateljé.

12 HÖG SERVICENIVÅ OCH

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Leverans av förstklassiga tjänster inom förmögenhetsförvaltning.

14 ATT FLYTTA UTOMLANDS

Så gör du en smidig övergång.

22

16 PENSION, FÖRSÄKRINGAR OCH TESTAMENTEN

VAD HÄNDER EFTER SKILSMÄSSAN?

12

Undvik obehagliga och onödiga överraskningar.

18 TJÄNSTEN SOM GÖR LIVET ENKLARE Så får du det vardagliga att fungera.

20 IDENTITETSBEDRÄGERIERNA ÖKAR Unik hjälp vid ID-stöld.

22 VAD HÄNDER EFTER EN SKILSMÄSSA?

CHRISTIAN LINDAHL

Så ser du över din familjejuridiska situation.

18

14

FLYTTA UTOMLANDS

16

– SMIDIG SERVICE UTÖVER DET VANLIGA! Å utges av Ålandsbankens filial i Sverige, Stureplan 19, 107 81 Stockholm, Telefon Stockholm 08 791 48 00, Göteborg 031 333 45 00, Malmö 040 600 21 00 E-post magnus.holm@alandsbanken.se Ansvarig utgivare Magnus Holm Chefredaktör Mathias Wikström Layout Jörgen Melin och Erik Larsson Foto Shutterstock, Viktor Fremling Tryck NogaGruppen/Reusner på miljövänligt papper.

PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR


Ledaren | Ålandsbanken

PERSONLIG OMTANKE OCH RAKA BESKED ÄR VAD SOM GÄLLER Jag har den senaste tiden medverkat på en hel del kundträffar där jag fått möjlighet att ta del av vad våra kunder tycker om oss och vad de värdesätter i kontakten med sin bank Den bild som dessa kunder förmedlar är att den personliga servicen är något de verkligen uppskattar. Att bli igenkänd när de ringer och att deras rådgivare är tillgänglig tas upp som något verkligt positivt. En annan sak som många kunder tar upp är värdet av att få konkreta råd och besked. En kund berättade för mig att han i samband med att han sålde sitt företag gick runt till ett antal banker får att få råd och tips om vad han skulle göra för den ganska stora summa pengar som han nu fått tillgång till. Han berättade att han blev alltmer villrådig och besviken över att han aldrig fick konkreta och handfasta tips. Han uppfattade det som att ingen vågade sticka ut hakan och säga att så här tycker vi att du ska göra. Slutligen fick han via en bekant reda på att det fanns en duktig rådgivare på Ålandsbanken som han borde träffa. Sagt och gjort så bokade han in en tid och fick sedan precis det bemötande som han hade önskat sig. En rådgivare som satte sig ordentligt in i hans situation och ställde många frågor om vad han hade för planer för sig och sin familj i framtiden. Detta ledde sedan till att han lade över sina affärer till oss. Jag blev väldigt glad över det han berättade och kände mig faktiskt ganska stolt över att vi lyckats hjälpa honom på ett sätt som ingen av de övriga bankerna hade lyckats med. En annan kund uttryckte sin relation med Ålandsbanken ungefär så här: ”Äntligen tycks jag ha hamnat hos en bank som vet vem jag är och vad jag vill ha hjälp med.” Allt detta som jag får höra från våra kunder stärker min uppfattning om att vår satsning på personlig service är helt rätt.

Magnus Holm Chef Ålandsbanken Sverige

Vi går vår egen väg.

”Äntligen tycks jag ha hamnat hos en bank som vet vem jag är och vad jag vill ha hjälp med.”

3


4

Ålandsbanken | Porträttet

Kort om Elina Sultan Elina har efter juridikstudierna vid Lunds Universitet bland annat jobbat på advokatbyrå och på Skatteverket. Hon är gift med Karl och har dottern Isabelle som är 1 år. På fritiden brukar de lämna hemmet i Stockholms innerstad för att jaga eller springa med labradoren Saga. Familjen spenderar stora delar av sina semestrar i huset i Skanör. Elina har ett stort intresse för hästar. Hon har bland annat tävlat i världsmästerskapen i hoppning för studenter. Efter mammaledigheten vill Elina nu gärna upp i sadeln igen men då blir det i dressyr. Siktet är högt ställt. Hon har som mål att vara med i OS 2024.


Porträttet | Ålandsbanken

5

Elina Sultan

Bankens nya skatteexpert siktar på OS Ålandsbanken fortsätter att förstärka kunderbjudandet inom finansiell planering. Vår nya medarbetare Elina Sultan kommer att hjälpa entreprenörer med bolagsstrukturer och skattefrågor. Foto: Viktor Fremling

Elina, varför har du lämnat Skatteverket för att börja på banken? Det finns många goda anledningar. Jag har tidigare jobbat på advokatbyrå och hade där omfattande kontakt med klienter, vilket jag har saknat under tiden på Skatteverket. Dessutom har jag alltid varit lockad av att arbeta på bank och det visade sig att Ålandsbanken har ett unikt koncept med erbjudandet inom finansiell planering. Den tjänsten passar min personlighet och bakgrund på ett väldigt bra sätt. Vad kommer du att hjälpa kunderna med? Jag kommer att vara ett bollplank i alla finansiella frågor som kan dyka upp i kundens liv – både i det privata och i företagandet. Min uppfattning är att många entreprenörer är driftiga och kreativa men tänker inte alltid på de skattemässiga konsekvenserna. Min roll blir då att förstå och förmedla de konsekvenser olika beslut får och komma med förslag på alternativa lösningar. Kan du ge ett exempel? Det kan röra sig om hur man bör gå tillväga vid försäljning av en näringsfastighet

eller vilka olika alternativ som står till buds vid ett generationsskifte. Bankens kunder är också i stor utsträckning delägare i fåmansföretag och för dem finns många specialregler som det gäller att ha koll på. Är det svårt att se lösningar? Utmaningen är att se helheten och ha ett långsiktigt perspektiv utifrån varje kunds individuella förutsättningar. Skattelagstiftningen är i ständig förändring så det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad med vad som är på gång. Vilka erfarenheter tar du med dig? Mitt specialområde är nationell och internationell bolagsbeskattning, men jag tar med mig kunskaper inom många rättsområden som jag tror kan tillföra mycket för våra kunder. Min erfarenhet från advokatbyrå inom både affärsjuridik, familjerätt och konkursrätt gör att jag har ett bra helikopterperspektiv. På vilket sätt kommer det internationella kunnandet till nytta? Jag har förståelse för komplexiteten med det internationella regelverket när det gäller etableringar utomlands för både

privatpersoner och företag. Det är många entreprenörer som verkar i det internationella perspektivet med både verksamhet och bolag i andra länder. Vilken fråga är mest aktuell? Skatt är alltid ett aktuellt ämne. Men i dag är det vanligt att man av skatteskäl funderar på att flytta utomlands. Innan man tar ett sådant beslut behöver man dock tänka över alla konsekvenser. Vilka kan de vara? Att flytta från Sverige innebär att man måste lämna sitt lokala nätverk som kan visa sig vara mer betydelsefullt än många inser samt att sälja bostaden som kan ha funnits i familjen under lång tid. Vad är viktigast för dig i ditt nya arbete? Att kunderna blir väl omhändertagna och att överträffa deras förväntningar. Med den breda och djupa kompetens som finns inom skatt på Ålandsbanken ska vi inte bara se till att kunderna får rätt svar på alla sina frågor – utan vi ska även arbeta proaktivt och se lösningar på möjligheter och utmaningar som kunden själv inte har uppmärksammat.


6

Ålandsbanken | Marknadskrönika

Vi navigerar bland grynnor och skär På Kapitalförvaltningen är grundbulten i vår investeringsfilosofi att vi ska vara värdeskapande i uppgång och kapitalbevarande i nedgång. I mångt och mycket handlar det om bondförnuft och i klartext kan det uttryckas som att vi vill köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. I nuläget är stora delar av obligationsmarknaden synnerligen dyr, vilket innebär att investerare erbjuds väldigt nedpressade räntenivåer. Samtidigt är värderingen av aktiemarknaden tydligt förhöjd givet den återhållna vinstutvecklingen bland börsbolagen. Trots den oväntade styrkan i aktiemarknaden under sommaren har vi lyckts segla vår skuta med vinden, genom att i vår allokering ha exponering mot alternativa tillgångsslag som silver och guld, där framför allt uppgången i silverpriset har hjälpt oss. Ser vi till den riskjusterade avkastningen under perioden så har den varit tillfredställande. Vi blickar framåt med tillförsikt och varje dag är en ny utmaning på de finansiella haven. Text: Niklas Wellfelt

Mikael Rosell, Räntechef Kapitalförvaltningen

Albert Hæggström, Aktiechef på Kapitalförvaltningen

Stefan Gothenby, Investeringschef Ålandsbanken

Niklas Wellfelt, Chef för Case-gruppen


Marknadskrönika Finansiell | Ålandsbanken

D

et var en märklig sommar i år. Vädret var mestadels fint och värmen varade långt in på tidiga hösten. Inget slår den nordiska sommaren. Men när vi tittar på utvecklingen på finansiella marknader är det mycket som ter sig paradoxalt. När vi under senvåren på kapitalförvaltningen riggade vår skuta, inför sommarens seglats på de finansiella haven, så upplevde vi att det fanns anledning till försiktighet. Vi räknade med att det kunde bli en vådlig seglats och med vår försiktighetsprincip så valde vi att segla med revade segel och minskat risktagande. Det fanns flera anledningar till detta och sommaren är dessutom ofta en säsongsmässigt svag period på aktiemarknaden. Mer specifika orosmoln vi såg framför oss var folkomröstningen kring EU-medlemskapet i Storbritannien, en fortsatt svag global tillväxt som dämpar börsbolagens möjligheter att lyfta intjäningen, samtidigt som centralbankernas möjlighet att stimulera ekonomin blir alltmer uttömda. Vi hade rätt När vi nu blickar tillbaka kan vi konstatera att vi hade rätt kring synen på riskbilden. Hade vi vetat att britterna faktiskt skulle rösta för ett utträde ur EU i juni, att vi i juli skulle mötas av ett försök till statskupp i Turkiet och att Europa under sommaren skulle drabbas av ett flertal tragiska terrordåd, ja då känns det rimligt att vi var försiktiga i synen på risktagande. Men som sagt, det har varit en märklig sommar på finansiella marknader och trots all dramatik och dessa upprepade negativa chocker så steg aktiemarknaden med kraft. Vi tillstår gärna att vi inte förutsåg att Storbritanniens nej till EU-medlem-

skapet, som satte skräck i finansiella marknader under midsommarhelgen, faktiskt kom att bli en katalysator för ett riktigt sommarrally på börsen. Efter att ha kapitulerat under någon dag, så vände ju börskurserna upp med kraft. Från botten i juni till tidigt i september så steg aktiemarknaden i Sverige och Finland med 15 % medan uppgången i USA var mer måttliga 7 %. Hur kunde det bli på detta vis? Ja, sannolikt kan mycket av utvecklingen på börsen återigen hänföras till centralbankerna. Det är med centralbankernas goda minne som aktiemarknaden varit stark under flera år. En gynnsam börs är tänkt att förstärka effekten av den expansiva penningpolitiken genom att lyfta värdet på hushållens sparande i aktier, samtidigt som stigande börskurser ska ge råg i ryggen till bolagen i syfte att få igång företagens investeringar och nyanställningar. När nu aktiemarknaden ställdes inför det ytterst allvarliga stresstest som brexit innebar, då var centralbankerna snabbt ute och lovade än mer stöd och stimulanser. Marknaden valde att återigen låta sig förföras. När centralbanker gemensamt gör allt vad de kan för att stimulera så innebär minsta motståndets lag att marknaden stiger, åtminstone på kortare sikt. Vi menar dock att penningpolitikens möjligheter blir allt mer uttömda och att risken för framtida bakslag blir större för varje ytterligare steg som centralbankerna tar på detta gungfly av nollräntor och massiva köp av obligationer. Det har nu gått åtta år sedan kulmen av finanskrisen hösten 2008 och det är drygt sju år sedan USA:s ekonomi lämnade recessionen sommaren 2009. I läroböcker talar man ofta om konjunktur-

7

cykler med en längd av fem år. Rimligen är det så att USA, som var först in i finanskrisen och först ur densamma, är den av de större ekonomierna som också ligger först i resan mot nästa konjunkturtopp. Sannolikt kommer vi att se en topp i den amerikanska konjunkturen under 2017 eller 2018, följt av en avmattning. Då kommer återhämtningen efter recessionen att ha pågått närmare tio år. Det kan ju tyckas ligga en bit fram i tiden men marknaden är framåtblickande och senast under loppet av första halvåret nästa år borde denna kulmen av konjunkturen synas på vår radarskärm. Maximala stimulanser 2017 En stor och viktig fråga blir då, när vi seglar in i 2017 med mer eller mindre maximala stimulanser från centralbankerna, med vilken typ av penningpolitiska åtgärder nästa konjunkturavmattning ska bemästras? Betänk den anspänning som under det senaste året har frammanats på finansiella marknader när den amerikanska centralbanken endast lyft styrräntan en gång, till en fortsatt återhållen nivå om 0,5 %. Vilka konvulsioner ska det då inte skapas om centralbanken får för sig att lyfta räntan mot de 3,0 %, som Fed-ledamöterna anser vara den långsiktigt neutrala nivån. För det går väl inte att alltid operera penningpolitiken med fullt gaspåslag? Den politiska agendan under hösten är också full av risker, där presidentvalet i USA står i centrum. Under 2017 stundar sedan val i så väl Tyskland som Frankrike och utgången av dessa politiska bataljer är synnerligen osäker. Många populistiska partier vädrar morgonluft och etablerade partier tappar mark. Om ett år kan den politiska kartan se väldigt annorlunda ut, på båda sidor om Atlanten.


8

Ålandsbanken | Entreprenörer

MÖT EN AV SVERIGES FÅ CERTIFIERADE FÄRGSÄTTARE

På träporten vid Strandvägen 72 hänger en diskret välkommen-att-boka-tid-skylt, infogad i ett vackert målat plank. Den mjuka färgen harmonierar med såväl husen i trädgården innanför som med Mälaren utanför. På stentrappan till huset, en gång i tiden använd som smedja, står Susann. – Välkommen till Martinwall Inredning, säger hon och strålar ikapp med solen. Vi kliver in i ett litet kök med välbevarade gamla detaljer. På järnspisen brinner ett doftljus från Designers Guild. Och de vitmålade snickerierna tillsammans med taket och trappan till loftet i ådrat trä mot det svart/vitrutiga golvet ger omedelbart ett stilsäkert, skönt intryck. Text: Kajsa Öijerholm Foto: Viktor Fremling

”Trots att alla rummen är väldigt olika finns det ändå en känsla av rörelse, av något förenande, en röd tråd som löper genom hela huset. Och det är denna kreativa och sammanbindande förmåga som utmärker all god design.” Tricia Guild


Entreprenörer | Ålandsbanken

9

vetenskapliga perspektivet. Hjärnforskaren Katarina Gospic skriver till exempel mycket bra om detta i boken Neurodesign – inredning för hälsa, prestation och välmående. Allting runt oss kommunicerar och om man inte förstår sambanden själv, kan man få vägledning av en konsult. Målet är att skapa fungerande, praktiska och estetiska miljöer för välbefinnande. Oavsett om det är ett hem, ett kontor eller en offentlig miljö.

Du har byggt upp två egna, välmående företag från grunden. Hur har du lyckats med det? Man måste ha en tydlig vision. Och förmågan att våga tro på sig själv och på sin idé. Det är ju inte alltid som andra gör det i början och då gäller det att själv vara övertygad. Vad krävs för att gå från idé till handling? Uthållighet. Vägen är långtifrån spikrak och allt har sin tid. Man måste kunna leva med att alla bitar inte faller på plats direkt, se långsiktigt. Ofta är det en ekonomisk fråga. Småföretagarens dilemma är att man inte får någon lönsamhet initialt.

Man får vara beredd att dra ned på utgifterna, ta det i små steg. Ett bra grundtänk är att verksamheten måste bära sig själv, innan man investerar i massa saker. Först nu har jag till exempel flyttat till egna lokaler och anlitat proffs för logotyp och grafisk profil. Vad gör en inredare? Många tror att inredning bara handlar om tycke och smak, men så enkelt är det inte. En fungerande inredning ska vara både funktionell och estetisk. Det finns mycket teoretisk kunskap och psykologi att förhålla sig till. Kunskap om hur färg, form och material påverkar oss. För mig är det viktigt och intressant även med det

Hur gör man det? Det viktiga är att förstå kundens färgoch formspråk. Jag börjar alltid med att fråga vilken känsla kunden söker. Vad ska ytan användas till, vad ska man göra, hur ska man röra sig, vad vill man känna i det här rummet? Hon tar sitt konferensrum som exempel. Det är ett litet rum men med bra ljusinsläpp och en fin öppen spis. Här möter jag kunder och håller kurser. Du ska bli inspirerad att lyssna, lära och samtala. Känna dig välkommen och vaken. Jag har satsat på bra stolar i behagliga kulörer som harmonierar med övrig inredning i huset, få men väl valda detaljer för att skapa lugn och en bra konferensutrustning. Ljuset är, som i alla miljöer, otroligt viktigt. I detta rum finns lysrör med dagsljusbelysning i kombination med stämningsbelysning. Jag har helt vita väggar (NCS S 0500-N) vilket inte alltid är en vit att rekommendera men jag behöver mycket ljus och så lite påverkan som möjligt av kraftiga kulörer för att kunna arbeta med mina färgprojekt.


10

Ålandsbanken | Entreprenörer

Om Susann Martinwall Martinwall Inredning ägs och drivs av Susann Martinwall, inredningskonsult och Certifierad Färgsättare. Susann är socionom i botten och har många års inrednings- och arkitektstudier bakom sig. Med ett skratt konstaterar hon att det är som med allt annat i livet – ju mer kunskap man besitter desto mer inser man att det finns att lära! Susann har varit egenföretagare i 17 år. 1999 startade hon ett litet men snabbt växande distributionsföretag med designade barnprodukter. Bolaget hade stort lager och ett hundratal återförsäljare. Men med Martinwall Inredning, som hon startade 2010, förverkligades en annan dröm och Susann började om. Småskaligt med bara sig själv i företaget. Sedan ett år tillbaka har Martinwall Inredning vuxit ur hemmakontoret i Sigtuna, fått fler och större uppdrag och en egen fin fastighet vid Mälarens strand. Verksamheten består av en studio där Susann arbetar med sina kundprojekt, ett konferensrum för kurser och uthyrning, ett showroom samt en liten shop på loftet. Husen har renoverats med varsam hand, med noga utvalda färger, material och extra vikt vid detaljer. Det är tydligt att inget lämnats åt slumpen. Unikt är att Susann specialiserat sig på färg via NCS Colour Academy. Därmed är hon en av de få personer som kan titulera sig Certifierad Färgsättare. På hennes cv ryms också en universitetsexamen i socialt arbete samt studier i företagsekonomi, pedagogik och arbets- och organisationspsykologi. Kunskaper som hon menar kommer till användning i nästan alla typer av uppdrag.


Andra aspekter att ta hänsyn till är att rummet har lågt i tak och ett mörkt trägolv med mycket röda pigment som smittar av sig på väggarna och får dem att upplevas tonade trots att de inte alls är det. En färg i meningen kulör är alltid bara i relation till en annan, dvs. det går inte att bedöma lämpligheten av en kulör i sig själv. Man måste ta hänsyn till omgivande kulörer i kombination med ljuset. Färg och ljus häger alltid ihop. Så självklart men många glömmer det. Har du någon förebild? En kvinna som inspirerar är Ilse Crawford. Världsberömd brittisk designer. Jag har lyssnat på föreläsningar med henne och läst hennes böcker med härliga titlar som; ”Sensual home”, ”Home is where the heart is” och ”A frame for life”. Hon fokuserar på människan i sin miljö och känslan. En annan formgivare och inredningsdesigner som intresserar mig är Tricia Guild som jag har följt sedan 90-talet. 1970 grundande hon Designers Guild, världsberömt för sina nyskapande tyger, tapeter och möbler. En gång om året, när hon lanserar nyheter öppnar hon sitt privata hem som showroom för utvalda återförsäljare. Och jag har varit där! Trots att hon är närmare 70 år är hon fortfarande superengagerad och verkar på detaljnivå i vartenda beslut om till exempel kulörer och material. Väldigt inspirerande! Hur har Martinwall Inredning utvecklats? Ett stort steg var när jag kunde köpa den här fastigheten. Tre år tog det att hitta rätt hus. För mig var det viktigt med en bra bas, en gedigen kompetens. Under åren har jag utvecklat ett enormt kundfokus med genuint engagemang för såväl små som stora kunder. I och med det har uppdragen vuxit, behoven ökat och jag kunde ta steget till egen studio med konferensrum, showroom och till och med en shop med exklusivt utvalda föremål. Hur är du som entreprenör? Noga. Jag lämnar aldrig något åt slumpen. Allt är viktigt, från företagsprofil, bemötande och det material jag lämnar ifrån mig

till slutresultatet. Min kund ska vara mer än nöjd. Det är detaljerna som skapar en seriös helhet. Slarvar man, då märks det. Och jag är inte rädd för att lära mig nya saker. Förändring är utveckling. Nyligen har jag vidareutbildat mig på Nordic School of Feng Shui. En annan aspekt av inredningslära som handlar om att balansera energier genom olika verktyg. Målet är detsamma – att uppnå harmoniska miljöer för bästa välbefinnande. Hur får du själv energi? Familj, vänner, yoga och naturen. Jag får också energi av att prata med andra kvinnor som precis som jag driver mindre företag. Vi har många liknade frågeställningar. Att företaget fått en rejäl skjuts nu är också energigivande. Varje gång jag kliver över tröskeln här blir jag bara så glad. Vad har varit svårast? Tidsaspekten. Strukturen för mitt företag är redan uppbyggd, så svårigheten är att hinna med allt praktiskt, uppdatera sociala medier, löpande administration osv. Men jag tänker positivt och har egentligen inte sett det som någon nackdel.

Vad är bäst med att verka i Sigtuna? Åh, det är ju en fantastiskt vackert placerad och trivsam småstad. För mig som norrbottning, med släkten kvar i Norrland, är det skönt med närheten till Arlanda. Och med kontoret här har jag också fått flera uppdrag i min egen stad. Inte bara inredningsprojekt utan även textilkunder. Hur kommer det sig att du är kund i just Ålandsbanken? Från början var det min man som var kund i Ålandsbanken. Nu är vi båda privatkunder och är jättenöjda med det. Skillnaden som jag upplever är att man får en helt annan närhet till Ålandsbanken än till de andra storbankerna. Jag känner förtroende för min rådgivare och har också haft samma kontakt hela tiden. Så det personliga bemötandet och kompetensen är avgörande. När jag avslutningsvis frågar om hon har något uttalat mål för Martinwall Inredning ler hon hemlighetsfullt. – Ja, det har jag. På sikt har jag en vision som jag håller för mig själv ett tag till. Men ett mål som jag har, även om jag inte vet exakt hur, är att jag vill involvera företaget i någon form av social verksamhet.


12

Ålandsbanken | Porträttet

Kort om Christian Lindahl: Christian har sedan studierna på Stockholms Universitet jobbat på Nordea. Han bor på Lidingö tillsammans med sin fru Madeleine och deras två yngre döttrar Isabelle och Olivia. Fritiden tillbringar de gärna tillsammans och älskar att utforska Stockholms skärgård med motorbåten. Christian är dessutom mycket bilintresserad. Drömmen om att återigen äga en sportbil finns där men just nu är det andra prioriteringar som går före. Han tar också gärna en löprunda i naturen för att rensa huvudet och få energi.

Christian Lindahl:

”ENGAGEMAN OCH LYHÖR Ålandsbanken förstärker med ytterligare medarbetare. På Private Banking i Stockholm kommer Christian Lindahl att hjälpa kunder med förmögenhetsförvaltning. Foto: Viktor Fremling

Du kommer från Nordea, vad arbetade du med? Under de senaste åtta åren har jag arbetat med förmögenhetsförvalting på Nordeas Private Banking. Där var jag även med och drev en framgångsrik satsning mot större kunder inom musikbranschen. Allt från artister och låtskrivare till förlag. Vad kommer du att göra på banken? Även här kommer jag fokusera på förmögenhetsförvaltning och vara en del av teamet kring kunden. Det känns verkligen kul att få denna möjlighet. Varför Ålandsbanken? Jag har hört mycket positivt om Ålandsbanken under en längre tid. Redan under mitt första möte med chefen för Private Banking, Magnus Johansson, förstod jag att vi delade samma värderingar. Jag brinner verkligen för att leverera en hög servicenivå, personligt engagemang samt förstklassiga tjänster inom förmögenhetsförvaltning. Hur känns det att nu få träffa många nya kunder? Det känns både kul och utmanande. Jag får verkligen energi av att träffa nya kunder och med den kompetens som finns inom banken är jag övertygad om att vi tillsammans kan leverera riktigt bra helhetslösningar. När du kliver in i ett kundmöte vad är viktigast? Engagemang och lyhördhet är viktigt i den här branschen. Varje råd jag ger måste ha en tydlig utgångspunkt i kundens behov och övriga preferenser. Jag tror det är väldig viktigt för att kunna skapa ett mervärde för kunden. Vidare gillar jag verkligen att leverera det oväntade i olika situationer. Kan du ge något exempel? En gång ringde en panikslagen kund som hade glömt att skriva på ett viktigt avtal. Han var på väg till Arlanda och skulle vara bortrest under längre tid. Lösningen var att jag satte jag mig i en taxi och åkte ut till flygplatsen. Som tur var hann kunden signera avtalet precis innan planet lyfte. Han var givetvis väldigt tacksam och hade inte förväntat sig detta. För mig känns det dock naturligt att försöka ge detta lilla extra i alla lägen.


Porträttet | Ålandsbanken

NG DHET”

”Jag brinner verkligen för att leverera en hög servicenivå, personligt engagemang samt förstklassiga tjänster inom förmögenhetsförvaltning.”

13


14

Ålandsbanken | Utlandsflytt

FLYTTA UTO

”Att flytta utomlands är ett stort beslut och måste planeras i god tid.”


Utlandsflytt | Ålandsbanken

15

OMLANDS:

Så gör du övergången smidig. Tänker du flytta utomlands? Se till att du genomför processen på rätt sätt så att du kan åtnjuta alla de fördelar som finns, utan att förlora försäkringsskydd eller riskera sämre ekonomi. Kanske har du fått ett nytt jobb, sålt ditt företag eller så är det kanske bara det varma vädret som lockar på ålderns höst. En flytt kan kännas både hisnande och svår att greppa, men med ordentlig planering och en bra kontaktperson behöver det i alla fall inte bli en komplicerad process. – En utlandsflytt kan bli en av de största händelserna i en människas liv. Inte bara lämnar man ett land för ett annat, man byter kultur, seder, språk och man träffas av andra regler, bestämmelser och skatter. Det kan lätt bli fel om flytten inte är noggrant genomtänkt och betingad av hållbara skäl som studier, arbete eller pensionering, säger Johan Thim, finansiell planerare hos Ålandsbanken. En hjälpande hand De får, som ekonomiska rådgivare, ofta frågor kring reglerna som berör skatter, försäkringar, testamente och pension. Områden som kan upplevas komplicerade utan en utlandsflytt inblandad, men som nu blir ännu lite snårigare. Planerar du exempelvis att sälja av ditt företag eller gå i pension lagom tills flytten blir det både byråkrati och administration som ska hanteras. Med en stödjande hand görs dock processen smidigare. – När det gäller försäljning av bolaget kan vi hjälpa till från ax till limpa. Vi har flertalet finansiella planerare med mångårig erfarenhet från Skatteverket och djupa kunskaper i både nationell och internationell skatterätt. Tillsammans med övriga rådgivare på banken och i vårt internationella nätverk kan vi guida kunden under hela processen, samt även vara ett stöd under hela utlandsvistelsen, säger Johan Thim och fortsätter: – Givet att de skattemässiga banden till Sve-

rige sedan bryts kan skatten på svenska pensioner sänkas betänkligt. Uppfylls reglerna kring ”Beckham law” i Spanien kan även de ibland relativt höga skatterna i Spanien reduceras. Det kan således finnas en rad fördelar att vinna på en utlandsflytt – förutsatt att du genomför den på rätt sätt. – Fördelarna uppnås enbart genom ett aktivt agerande och en ordentlig analys. Tveka inte att kontakta oss om du överväger att flytta utomlands. Glöm heller inte... Ditt totala försäkringsskydd kan också påverkas av flytten. Socialförsäkringen styrs av den försäkrades bosättningsland och verksamheten denne har i landet. Det är heller inte säkert att din privata försäkring gäller i det nya landet – detta är sådant som du måste undersöka och väga in när du bestämmer dig för att flytta. Slutligen har du testamentet att ta hänsyn till. – Det är viktigt att se över innehållet i testamentet, och om du till exempel vill att svensk rätt ska gälla behöver du kontrollera med en expert att testamentet uppfyller de formella kraven för detta i utflyttningslandet. Huvudregeln vid flytt till länder inom EU är numera att hemvistlandets arvsrätt ska gälla vid dödsfall.

5

 tips för dig som tänker flytta utomlands

1

 undera över vad en F utlandsflytt innebär för din ekonomi. Vad kan påverkas?

2 3

 Vad händer med din pension om du flyttar?  Har du ett företag som ska säljas inför flytten och hur gör du detta på bästa vis?

4

 H ur fungerar ditt totala försäkringsskydd om du flyttar?

5

 Vad händer med ditt testamente vid en utlandsflytt?

Johan Thim Senior Financial Planner 08 791 46 67 johan.thim@alandsbanken.se


16

Ålandsbanken | Pension och försäkringar

Skaffa full koll på pensioner, försäkringar och testamenten.

Undvik obehagliga och onödiga överraskningar vid utlandsflytt. Goda förberedelser ger goda förutsättningar till en lyckad utlandsflytt. Vi frågar Försäkringsrådgivarna Eva Holmberg och Martina Karlsson som är experter inom området vad som är viktigt att tänka på. Text: Eva Holmberg och Mathias Wikström Foto: Viktor Fremling

Vad händer egentligen med min pension och försäkringar om jag flyttar utomlands och spelar det någon roll vart jag flyttar? Går du i tankar kring att flytta till Spanien eller annat EU/EES-land i samband med din pension? Då är det en hel del du bör tänka på innan utflytt. Inte minst ditt försäkringsskydd. Pension och försäkring kan många tycka är komplicerat och lite tråkigt redan utan att lämna landet. Vem vill fundera på om olyckan eller sjukdomen är framme eller hur hög pension man får? En utlandsflytt är ofta ett stort beslut och det finns flera frågor som ska besvaras. Det är oerhört viktigt att ha koll på sin pension och sina försäkringar och känna till vilka förutsättningar som gäller. Visst är det en hel del att ha grepp om men vi har inte hört någon som är missnöjd med att vara välförsäkrad när olycka eller sjukdom varit framme. Men det är inte endast försäkringsbilden som bör vara tydlig. Att spara till pension är väldigt förmånligt och lönar sig. I Sverige är pensionssparandet en av de lägst beskattade sparformerna, vilket det är få som känner till. Känn till vilka villkor som gäller – betala inte i onödan Det är viktigt att se över sin totala försäkringsbild av många anledningar. Kanske har man till exempel en sjuk- och olycksfallsförsäkring som slutat gälla när man

inte längre bor kvar i Sverige och där man ovetandes fortsätter att betala. Man kan

ha dyra pensionsförsäkringar både privat och i företag som kan vara möjliga att ändra eller samordna med andra. Effekten ger vanligtvis mer pengar till pension. En annan fråga att reda ut och som ligger många varmt om hjärtat är efterlevandeskyddet. Hur ser det ut för make, maka, sambo eller barn i respektive försäkring? Goda intentioner kanske inte fungerar vid en utlandsflytt, det är viktigt att kontrollera att villkoren inte ändras.

En utlandsflytt är ofta ett stort beslut och det finns flera frågor som ska besvaras. Det är oerhört viktigt att ha koll på sin pension och sina försäkringar och känna till vilka förutsättningar som gäller.


Pension och försäkringar | Ålandsbanken

Ta hjälp av experterna så det blir rätt från början För att allt ska bli så bra som möjligt för dig i ditt nya hemland behöver du få en klar bild av just din specifika situation. Det hjälper vi så klart till med. Sammantaget ska dina pensioner och försäkringar, utöver gynnsamma, vara både tydliga och korrekta. I det här arbetet finns det en hel del lagkrav att följa för att få lägre skatt på ditt pensionsuttag. Enkelt uttryckt måste du ”klippa alla band” med Sverige för att vara säker på att bli begränsat skattskyldig. För att detta ska ske kan du inte vistas hur som helst i Sverige efter din utflytt. Det kan då tolkas som stadigvarande vistelse vilket gör att du beskattas enligt svensk lag. Hur ofta kan jag vistats i Sverige? En av de vanligaste frågorna vid en utlandsflytt är hur man kan resa och vistas i Sverige. Det är viktigt att förstå att en

utlandsflytt är just vad det är i ordets alla betydelser. Det innebär att man bor varaktigt i sitt nya hemvistland och inte är i Sverige mer än 183 dagar maximalt per år. Många rekommenderar att man inte är i Sverige mer än 4-5 månader per år. Kan jag fortsatt äga ett boende i Sverige? Vid en korrekt utlandsflytt kan du inte ha ett stadigvarande boende kvar i Sverige. Det går inte heller att din maka eller make bor kvar. Detsamma gäller minderåriga barn. Som utflyttad kan du inte heller ha en aktiv näringsverksamhet eller vara ekonomiskt engagerad i Sverige. Vad gäller övriga kopplingar till Sverige, så är det Skatteverket som gör en samlad bedömning för att avgöra i vilken mån du har ”väsentlig anknytning” till Sverige eller inte. Skatteverket är mycket kompetenta i sin granskning och tydliga i sin bedömning.

17

Många följer Beckham Skillnaderna är flera mellan olika länder och olika delar av världen. Variationerna inom pensionsuttag och försäkringar är viktiga att hålla ögonen på. Det finns flera skillnader. Tar vi Spanien som ett exempel så kan man ta ut sin pension enligt ”Beckham law”. Då beskattas pensionerna med 20 procent, s.k. SINK-skatt. Vi berättar gärna mer om denna relativt nya lagförändring i Spanien och om möjligheterna med densamma när vi ses. Sjukdom och olyckor, vad händer då? Förutom din pension och hur den ska hanteras så brukar en annan viktig fråga vara vad som händer om du blir sjuk eller behöver uppsöka sjukvård. När du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land så har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. För att få detta behöver du ett intyg från svensk försäkringskassa där du också styrker att du tar ut din pension i dag. Väl på plats vänder du dig till den allmänna sjukvården, vilken kan variera i kvalitet precis som i vilket land som helst. Säkerställ god nivå på din vård Vår erfarenhet är att man vill känna sig trygg och vara säker på att få den bästa vården när det verkligen gäller. Vi rekommenderar att du tecknar en internationell sjukvårdsförsäkring som gäller oavsett vilket land du vistas i och oavsett vilken klinik eller sjukhus du hamnar på. Har du en sådan försäkring får du snabbt vård och du kan vara säker på att få den bästa möjliga sjukvården på den plats du befinner dig. Försäkringsspecialisterna på Ålandsbanken hjälper dig med att se över just din helhetsbild. Du får konkreta råd i sittande möte och självklart hjälper vi till att genomföra de förändringar vi kommit överens om innan din flytt. Det finns mycket att fundera på vid en flytt. Vi säkerställer att när det gäller pension och försäkringar så löper allt både enkelt och smidigt.


18

Ålandsbanken | Personlig Service / Private Banking

Vi satsar än mer på personlig service Personlig Service & Banking, Finansiell Planering & Förmögenhetsförvaltning, så lyder Ålandsbankens Private Banking-erbjudande. Ålandsbanken är troligen redan i dag den bank i Sverige som starkast profilerar sig som en personlig bank med hög servicegrad. Nu stärks detta ytterligare med nya anställda till gruppen Personlig Service & Banking. För kunder med ett placeringsbart kapital på minst 25 miljoner kronor erbjuder Ålandsbanken den allra bästa servicen, för dig och hela familjen. Du får en personlig administratör och rådgivare som hjälper dig med alla former av bankärenden och administrativa uppgifter – allt för att underlätta din vardag.

Christina Elfving och Rebecha Andersson

Vi får allt det varda

– Smidig service ut För många kunder med både familj, flera företag och omfattande administration får vi vardagen att flyta utan problem. Vi arbetar med ett fullservicekoncept vad gäller överföringar, flytt, fakturor och allt annat som bara ska fungera i vardagen. Christina Elfving och Rebecha Andersson arbetar på avdelningen för Personlig Service inom Private Banking och förklarar hur Ålandsbanken utvecklat en tjänst som både gör livet enklare och Text: Mathias Wikström Foto: Viktor Fremling tryggare för kunderna. Varför har Ålandsbanken utvecklat tjänsten Personlig Service? I grunden handlar det om att ta hand om effekten av en mycket god leverans inom finansiell planering vad gäller skatt, struktur och förvaltning. När planen är klar så hjälper vi kunderna med genomförandet i förändringsskedet. Då allt är klart och vardagen infaller handlar det om att hålla fortsatt hög nivå och säkerställa att allt fungerar lika smidigt som upplägget är tänkt, utan merarbete för uppdragsgivaren. Kunder med omfångsrik och komplex ekonomi behöver ofta en assistent som hjälper dem och deras familj att både hantera administrationen och göra det lilla extra. Vi arbetar med att ge support i alla led. För oss tar inte relationen slut när mötet är över, för oss är det då den börjar. Detta gäller både i stort och i smått. ”När man exempelvis säljer av och flyttar utomlands så behövs någon som håller ihop allting, för många är vi som en egen liten ordning och reda-låda.” I vilket skede har jag som kund på Private Banking störst nytta av tjänsten? Alla kunders situationer är olika men för de kunder som har svenska eller internationella bolagsstrukturer kräver vardagen en bredare administration av de olika bolagens styrelser. Hanteringen ska vara

rätt. Det ska vara ordning och reda och i tillägg ska det vara enkelt för kunden. Vi underlättar för kundens vardag. På Personlig Service vill vi lära känna våra kunder och deras individuella önskemål. ”Att sitta med vid rådgivning och lära känna kunden gör att vi kan vara proaktiva och finnas där redan innan behovet uppstår. Det är vad det innebär för mig att ge personlig service.” Det låter som en enkel vardag för kunden, på vilket sätt arbetar ni i dag? I många fall arbetar vi i det tysta med det som inte väcker uppmärksamhet. Diskretion och tillgänglighet är ledord för oss vilket är mycket viktigt när vi lägger upp allt från betalningsrutiner och bevakar löpande intressen till att säkerställa bästa platsen vid ett event. Personlig Service är inte en 9–5-leverans. Vi assisterar våra kunder när det behövs. ”Kvalitet i den övergripande rådgivningen uppskattas mest när även allt det vardagliga fungerar.” Hur skiljer sig det från andra banker? Internationellt så är personlig service att räkna med från ledande aktörer. Ser vi till Private Banking-tjänster i Schweiz exempelvis så är det ofta en naturlig del av ser-


Personlig Service / Private Banking | Ålandsbanken

agliga att fungera.

töver det vanliga!

vicen. Kvaliteten varierar dock och för oss har det varit avgörande att de som arbetar med Personlig Service är på en sådan nivå att de även kan representera kunden och bevaka det ekonomiska intresset. Det blir enklare för kunderna om de får hjälp av en person som har erfarenhet av både sammanhanget och banking. Vad kan jag konkret räkna med att Personlig Service löser för mig och min familj? Livet blir enklare och ingen kund är den

andra lik. Vi bygger tjänsten runt kunden, men fokus är att ta hand om kundens livsadministration och -rapportering. Sammantaget blir det som att vi projektleder och utför kundens privata och strukturella flöden. Vi koordinerar och förenklar kontakter med advokater, revisorer och andra intressenter med högsta serviceambition. ”All korrespondens kring förvaltning, kapitalförsäkringar och administration hanteras både korrekt och friktionsfritt.”

19

”Vi tänker helt enkelt mer på våra kunder, vilket gör att de behöver tänka mindre på det som inte skapar värde i deras liv. De kan fokusera på det som är deras ambitioner, både privat och i deras affärsutveckling.”

Vad kännetecknar er på Personlig Service? För att leverera det främsta krävs kombinationen av en mycket god affärsförståelse och glädjen i att hjälpa våra kunder till en enklare vardag över tid. Vi är inga noviser utan hanterar våra kunders ärenden med vana vid internationella sammanhang. Vi har ett öga för detaljer. Precision och omtanke är ord som återkommer när våra kunder beskriver vår leverans och det gör oss mycket glada.


20

Ålandsbanken | Id-stöld

Unik hjälp vid Identitetsbedrägerierna ökar snabbt och är i dag ett vanligt brott. Om du blir drabbad så är det inte bara obehagligt, det är också svårt att åtgärda problemet och tar mycket tid.

Vanligt vid ID-stöld är att en okänd person kommer över dina personliga uppgifter och använder dem olovligen för att: Söka och utnyttja krediter Beställa varor på kredit Ta lån Teckna abonnemang Teckna kreditkort

Det vanligaste är att förövaren beställer varor på Internet i ditt namn. Oftast upptäcks brottet efter att någon har tagit en kreditupplysning i ditt namn eller när du får en faktura på en vara du själv inte köpt. Det tar ofta tid att upptäcka att man blivit utsatt. Då har förövarna ofta fått allt av värde – du står kvar med skulder och betalningskrav. Att begränsa och åtgärda problemet är inte lätt och det kan ta månader att reda ut. Men som kund hos Ålandsbanken kan du få en unik hjälp. Det kan vara tryggt att känna till.


Id-stöld | Ålandsbanken

21

ID-STÖLD

DET HÄR FÅR DU HJÄLP MED

För kunder hos Premium Banking eller Private Banking ingår en ID-Skyddssupport. Misstänker du att din identitet blivit stulen och missbrukad får du hjälp att undersöka det vidare. Upplysningar från olika instanser, myndigheter och fordringsägare inhämtas för att ta reda på om identitetsstölden har resulterat i ett brott, bedrägeri eller försök till bedrägeri. Detta är åtgärder du annars

själv behöver vidta för att begränsa konsekvenserna av ID-stölden. Om du blivit utsatt får du också hjälp med att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust genom att bland annat bestrida och avvisa orättmätiga pengakrav, upprätta bedrägerispärr hos kreditupplysningsföretag och upprätta spärr för adressändring. ID-Skyddssupporten avlägsnar även orättmätiga an-

märkningar i kreditupplysningsdatabaser. Dessutom ingår en ID-stöldsförsäkring för kunder med Premium eller Private Banking-kort. Försäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår när någon olovligt använt ditt namn och personnummer för att öppna kredit- eller bankkonton. Du kan få ersättning med upp till 6500 euro per ärende (*).

(*) För mer information och fullständiga villkor för identitetsstöldsförsäkringen se Ålandsbankens webbsida. Identitetsstöldsförsäkringen beviljas av AIG Europe Limited (filial i Finland).


22

Ålandsbanken | Familjejuridik

Vet du vad som händ Du bör då och då se över din familjejuridiska situation. Frågorna kan vara många och ibland svåra att orka ta tag i. Men att ha ordning och reda samt förstå vad som gäller när det oväntade som en skilsmässa inträffar brukar både vara bra och tryggt att veta.

N

är du behöver råd har Ålandsbanken flera jurister som hjälper till med allt som hör till familjens juridik. Som kund inom Premium och eller Private Banking har du möjlighet att boka ett möte och träffa bankens experter. När du behöver hjälp får du två timmars

fri kvalificerad rådgivning. Råden kan handla om arvskiften, bodelningar, bouppteckningar, gåvobrev, samboavtal, testamenten och äktenskapsförord men även deklarationer och skatteberäkningar. Elisabeth Tamm, som är jurist på Ålandsbanken i Sverige, har till exempel hjälpt många par med råd. – I en relation är det oerhört viktigt att komma överens om vad som gäller om man går skilda

vägar eller om någon av parterna skulle avlida. Även om det låter självklart är det många som glömmer bort detta. Det har Elisabeth konstaterat efter många år som expert på familjejuridik. Elisabeth tycker också att alla behöver ett testamente. ”De flesta tror dock att ett testamente bara behövs om man vill att någon annan än de vanliga arvingarna ska få en del av arvet”. Men så enkelt är det inte. Ska makan eller maken få full äganderätt och disponera arvet fritt så behövs ett testamente.


Familjejuridik | Ålandsbanken

23

der efter skilsmässan? Många familjesituationer har också blivit mer komplexa när man väljer att leva som sammanboende eller ingår nya förhållanden. – Det kan bli stökigt och därför är det bra med ett testamente som talar om för alla vad som gäller säger Elisabeth. Viktiga beslut Det är också viktigt att besluta att arvet ska vara enskild egendom och inte utgöra giftorättsgods i äktenskapet. Äkta makar som har så kallade särkullbarn ärver inte varandra och vill man att den gemensamma bostaden ska övergå eller få användas av den som överlever den andra så måste detta regleras i ett testamente. Och när det gäller sammanboende så ärver de inte varandra men ett undantag kan vara den gemensamma bostaden.

Om det oväntade händer – det här gäller: Är ni gifta och saknar äktenskapsförord får du halva värdet av era gemensamma tillgångar och skulder vid en skilsmässa. En skilsmässa måste följas av en bodelning där makarnas tillgångar delas upp. Här finns ingen standard utan man får försöka komma överens själva, i värsta fall hamnar det ärendet hos tingsrätten.  ambor behöver också ofta göra en bodelning om man separerar men då gäller det S bara att fastställa vem som äger vad. Den gemensamma bostaden kan också vara föremål för delning för det fall att de sammanboende saknar avtal som reglerar vad som gäller när de separerar.


24

Ålandsbanken | Familjejuridik

Familjejuridisk rådgivning ingår i Premium och Private Banking Via ett samtal till din rådgivare kan du boka möte med Elisabeth Tamm eller hennes kollegor som alla är experter på familjejuridik. Att komma igång och få råd kring sina familjejuridiska ärenden brukar underlätta för många par och familjer att få en god insikt och bra ordning. Två timmars fri rådgivning per år ingår i Private och Premium Banking-tjänsten. Upprättande av juridiska handlingar sker mot timdebitering.

Vi hjälper dig med: • Samboavtal • Äktenskapsförord • Bodelning under äktenskap • Gåvobrev • Testamente • Bouppteckning • Arvskifte • Svensk och utländsk kapitalbeskattning • Deklaration och skatteberäkning • Kapitalförsäkring • Köpekontrakt på fastigheter och bostadsrätter • Ideella föreningar och stiftelser Välkommen att kontakta oss: Elisabeth Tamm Chef skatt- och familjejuridik 08 791 49 25, elisabeth.tamm@alandsbanken.se Madeleine Setterberg skatte- och familjerättsjurist 08 791 49 26, madeleine.setterberg@alandsbanken.se Petra Lundqvist skatte- och familjerättsjurist 08 791 49 24, petra.lundqvist@alandsbanken.se

Elisabeth Tamm Chef skatt- och familjejuridik


Alltid med BMW Fri Service i 5 år/10.000 mil. Nya BMW 7-serie. Rek pris från 885.500 kr. Effekt från 265–450 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,7– 8,3 l/100 km. Koldioxidvärde från 124–193 g/km. Miljöklass: EU6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Helt nya BMW 7-serie

Bavaria

När du älskar att köra

RISKEN ÄR ATT DU INTE VILL KLIVA UR. NÅGONSIN. HELT NYA BMW 7-SERIE. DRIVING LUXURY. UPPLEV DEN HOS OSS. VÄLKOMMEN TILL BAVARIA.

Bavaria

08-735 39 00 www.bavariastockholm.se

Stefan Schwirtz Head of Diplomatic & Special Sales +46 (0)8 735 39 92 +46 (0)70 084 37 92 stefan.schwirtz@bavariastockholm.se

Solna Nya och begagnade bilar Gårdsvägen 9-11 Mån-fre: 9-18 Lör-sön: 11-16

Danderyd Nya och begagnade bilar Danderydsvägen 142 Mån-fre: 9-18 Lör-sön: 11-16

Vällingby Begagnade bilar Årevägen 10 Mån-fre: 9-18 Lör-sön: 11-15

Tyresö Skadecenter Plåtoch lackskador Vintervägen 4 Mån-fre: 7-17


26

Ålandsbanken | Peter Wiklöf

frågor till Peter Wiklöf

Foto: Viktor Fremling

1

Ålandsbanken fortsätter att attrahera nya kunder. Vad är hemligheten bakom framgångarna? Hårt och långsiktigt arbete. Vi försöker se till att varje kund får den tid som behövs för att vi ska kunna ge en omsorgsfull rådgivning. Vi kan se i flera undersökningar att den framstormande digitaliseringsvågen ger kunderna nya tjänster men att allt fler trots det känner sig bortglömda av sin befintliga bank. Här har vi definitivt ett utrymme att fylla.

2

Hur kan ni säkerställa en hög servicenivå̊ till både befintliga och nya kunder? Vi har fortsatt att investera både i fler rådgivare och i utökat tjänsteutbud. Ser vi till våra konkurrenter så försöker de för närvarande dra ner på antalet rådgivare och vi har valt att gå i motsatt riktning.

3

Så trots sämre tider för banksektorn fortsätter Ålandsbanken att rekrytera nya medarbetare. Vilka områden förstärker ni mest? Vi har ökat antalet rådgivare mest i Sverige och på det finska fastlandet.

4

En omvärld med negativa räntor präglar de finansiella marknaderna. Hur påverkar det banken och kunderna? Det påverkar bankernas två huvudsakliga intäktskällor negativt. Räntenettot minskar då samtliga räntor tenderar att ligga nära noll eller till och med under noll. Provisionsnettot påverkas också då kunderna av naturliga orsaker blir mer försiktiga och därmed gör färre affärer, framförallt på placeringssidan.

5

Ålandsbanken har nyligen lanserat Östersjökortet som låter användarna se hur mycket koldioxidutsläpp deras inköp ger upphov till. Kan du ge exempel på andra intressanta produkter och tjänster som ni kommer att erbjuda era kunder? Vi har ännu några grundläggande tjänster som vi kommer att kunna erbjuda våra kunder i Sverige ungefär från årsskiftet, Swish och Mobilt BankID. Även i Finland pågår det nu ett jobb med att få fram en tjänst som motsvarar det svenska Swish, där du kan sända betalningar via mobilnumret. Vår avsikt är vara med i den utvecklingen.


Kontakt | Ålandsbanken

ÅLANDSBANKEN ABP HUVUDKONTOR: Nygatan 2, Mariehamn Åland telefon +358 204 29 011 (växel) www.alandsbanken.fi SVERIGE Chef Magnus Holm telefon 08 791 48 00 magnus.holm@alandsbanken.se www.alandsbanken.se STOCKHOLM Stureplan 19 telefon 08 791 48 00 Göteborg Chef Mattias Breiter telefon 031 333 45 00 mattias.breiter@alandsbanken.se Kungsportsavenyen 1 Malmö Chef Jonny Björklund telefon 040 600 21 00 jonny.bjorklund@alandsbanken.se Carlsgatan 3

Private Banking Chef Magnus Johansson 08 791 48 87 magnus.johansson@alandsbanken.se Private Banking Finansiell Planering Chef Sebastian Schmidt 08 791 46 66 sebastian.schmidt@alandsbanken.se Private Banking Case Analys 08 791 48 00 Private Banking Privatmäkleri Chef Mats Ericson 08 791 47 62 mats.ericson@alandsbanken.se Private Banking Skatte-/ familjejuridik Chef Elisabeth Tamm 08 791 49 25 elisabeth.tamm@alandsbanken.se Premium Banking Chef Fredrik Svennersjö 08 791 24 01 fredrik.svennersjo@alandsbanken.se Investment Management Chef Stefan Gothenby 08 791 46 22 stefan.gothenby@alandsbanken.se

Innehållet i denna trycksak utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om Ålandsbanken har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och för vissa även bli negativt. Ålandsbanken friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Ålandsbankens tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen ska prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.

27


B-porto betalt

En mer avancerad ekonomi kräver en mer engagerad rådgivare. Välkommen till det du har saknat. Hos oss möter du experter och specialister som hjälper dig med allt från ax till limpa. Vi tar hand om komplexa frågor och vägleder våra kunder utifrån deras specifika behov gällande: • Planering av utlandsflytt • Korrekt genomförd självrättelse • Genomtänkta och väl förberedda generationsskiften • Ägarplanering och bolagsstrukturer • Försäljning av bolag • Förmögenhetsförvaltning

Välkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking. www.alandsbanken.se/privatebanking Stockholm: Stureplan 19, tfn 08 791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tfn 031 333 45 00, pbgoteborg@alandsbanken.se Malmö: Carlsgatan 3, tfn 040 600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

Tidningen Å number 3 2016 Sweden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you