Page 1

PROGRAMMA 2013-2014 BASISONDERWIJS

cultuurcentrum achterolmen Van Eycklaan 72 Maaseik - +32 89 56 99 56 - jan.martens@maaseik.be www.achterolmen.be


2

Inhoudstafel VOORWOORD 3 ALGEMENE INFO 4 OVERZICHT 5

EERSTE TRIMESTER THEATER TERRA DRIBBEL 7 TMG LAP/INGE LIEFSOENS EN HOGE FRONTEN NIET WIET, WEL NEL 8 PERCOSSA DE GEBROEDERS KIST 9 HET FILIAAL EEN IJSKOUD WONDER 10 VILLANELLA & DE ROOVERS TWEE VRIENDEN 11 TWEEDE TRIMESTER FILM STIP EN VLEK 12 HET LAAGLAND WIM IS WEG 13 FILM ERNEST EN CELESTINE 14 CLUB KATHOORN/VILLANELLA LUCHTFIETSERS 15 DE NIETJESFABRIEK VERGIET 16 HET LAAGLAND ROBIN HOOD 17

DERDE TRIMESTER TWEE-ATER PRODUCTIES/MENEER MONSTER DE GRUFFALO 18 FRATELLI FIASCO CIRCO FIASCO 19 PROJECT SALLY JEUK 20 FILM ICE DRAGON 21 ENSEMBLE LEPORELLO WEG! 22 FILM KAUWBOY 23 VORMINGSAANBOD 24 AVONDPROGRAMMERING 26 ZEBRACINEMA 27 JEUGDVOORSTELLINGEN IN ACHTEROLMEN 28


3

VOORWOORD Voor het schooljaar 2013-2014 heeft Cultuurcentrum Achterolmen opnieuw een inhoudelijk sterk en kwalitatief programma klaargestoomd met veel oog voor diversiteit en ‘goesting’ in cultuur. De schoolprogrammering is een uiterst belangrijke schakel in de werking van het Cultuurcentrum Achterolmen omdat vele kinderen en jongeren er vaak voor de eerste keer kennis maken met cultuur. Ze komen in aanraking met cultuur op jonge leeftijd wat van essentieel belang is omdat zodoende de drempel aanzienlijk verlaagd wordt om, ook op latere leeftijd, te participeren aan cultuur. Om dit mogelijk te maken wordt een kostprijs gehanteerd die de toegankelijkheid zo groot mogelijk maakt zodat zoveel mogelijk leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs kunnen genieten van een kwalitateitsvol en divers cultuuraanbod. Ons onderwijssysteem geniet, terecht, een sterke reputatie waar cultuurparticipatie een belangrijke plaats inneemt. Via de uitgebreide schoolprogrammering komen de jongeren in aanraking met voorstellingen die soms confronteren, soms charmeren maar altijd inspelen op hun leefwereld en hun plaats in deze complexe maatschappij. De inleidende besprekingen die de leerlingen van hun leerkrachten meekrijgen om de voorstellingen vooraf te kaderen zijn uiterst belangrijk. Op die manier kan de voorstelling optimaal ingeschat worden en kan de nieuwsgierigheid, creativiteit en de kritische geest geprikkeld worden. Wij denken dat het aanbod aansluit op de vele educatieve invalshoeken. Er werd alleszins werk gemaakt van een divers programma vanuit verschillende cultuurdomeinen: theater, dans, muziek, muziektheater, film of humor… ontwikkeld en uitgevoerd door een bonte parade van de beste gezelschappen uit de lage landen… de keuze is aan jullie! Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten in Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik. Tot binnenkort, Laurens Leurs, Myriam Giebens, Cultuurfunctionaris-directeur. Schepen van Cultuur.


4

ALGEMENE INFO LEES DIT EERST

DATA EN PLAATS VAN DE VOORSTELLINGEN U kunt inschrijven voor alle voorstellingen tot en met zondag 22 september 2013. Als uw inschrijving binnen is, bepalen wij het aanvangsuur in functie van optiedata, maximum aantal toegelaten leerlingen per voorstelling e.d. Het is mogelijk dat een voorstelling reeds bezet is, er zal dan gevraagd worden een andere voorstelling te kiezen. Cultuurcentrum Achterolmen heeft de keuze gemaakt op jaarbasis meer voorstellingen aan te bieden met één speeldag. Uitbreiden van deze speeldag is niet mogelijk. Snel inschrijven is belangrijk! U kunt ons werk verlichten door bij uw inschrijving begin- en einduren van de school op te geven. INSCHRIJVEN Een voorbeeld inschrijvingsformulier vindt u los in deze brochure. Een digitaal (excel) formulier kan u bekomen bij uw secretariaat, directie of coördinator van uw school of via jan.martens@maaseik.be. Wij verwachten het ingevulde digitale formulier uiterlijk zondag 22 september 2013 in de mailbox van jan.martens@maaseik.be. Hoe sneller u dit doet hoe meer kansen u heeft voor een definitieve inschrijving. De inschrijving is definitief vanaf het moment dat u van ons een bevestiging via e-mail (eventueel via post) ontvangt. Wij baseren onze bevestigingen op uw ingevuld inschrijvingsformulier. Zorg dat dit correct is ingevuld. U dient onze bevestiging te controleren op datum, uur en aantal leerlingen en onze bevestiging via e-mail terug te bevestigen. Om laattijdige veranderingen of afzeggingen te vermijden zijn wij verplicht de volgende procedure te volgen: u heeft 3 werkdagen tijd om de bevestiging (prijs, aantal leerlingen, datum, uur) te betwisten. Wanneer dit niet gebeurt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met onze bevestiging. Indien u (ondanks uw inschrijving) niet naar de voorstelling komt, krijgt

u een factuur berekend op 90 % van het aantal ingeschreven leerlingen. Na 22 september inschrijven kan nog in functie van beschikbare plaatsen. Inschrijven kan alleen als alle facturen van het voorbije schooljaar betaald zijn. ABONNEMENTEN Met een abonnement krijgt u 25 % korting voor de ingeschreven leerlingen. U komt in aanmerking voor een abonnement indien dezelfde leerlingen ingeschreven worden voor minimum drie voorstellingen. ALGEMENE INFO Voor informatie kan u steeds terecht bij Jan Martens, cultuurfunctionaris Cultuurcentrum Achterolmen (+32 89 56 99 52 of jan.martens@maaseik.be) of bij Marina Nelissen (+ 32 89 56 99 56, marina.nelissen@maaseik.be) of Kristof Eerdekens (kristof.eerdekens@maaseik.be). DE BETALING Na ontvangst van de factuur betaalt u het verschuldigde bedrag via een overschrijving. PRAKTISCHE WENKEN Om een degelijke voorstelling te krijgen, vragen we: - een goede voorbereiding te geven aan de leerlingen. U kan veel informatie vinden in deze brochure met verwijzingen naar de bijhorende websites. - een degelijke nabespreking te houden. - dat de leerlingen bij aankomst wachten in de inkomhal. Ons personeel noteert het aantal leerlingen en geeft de leerkrachten de nodige richtlijnen. - dat de begeleidende leerkrachten attent functioneren tussen de leerlingen en dat de leerkrachten niet naast elkaar zitten. De kwaliteit van de voorstellingen is beter als de begeleidende leerkrachten tussen hun leerlingen zitten. De leerkracht kan in deze situatie


5

beter reageren als een leerling te veel commentaar geeft of lawaai maakt. Sommige theatergezelschappen eisen contractueel dat de leerkrachten tussen hun leerlingen zitten. Ook de leerlingen en leerkrachten van andere scholen appreciëren dit. Het is erg vervelend om na de voorstelling te horen dat een bepaalde groep, klas of school de andere bezoekers gestoord heeft. - dat de leerlingen en de begeleidende leerkrachten op de hun toegewezen plaatsen gaan zitten en daar ook blijven zitten tijdens de voorstelling. - dat in de zaal enkel leerkrachten zitten met een volledige begeleidende opdracht. Te vroeg vertrekkende en te laat binnenkomende leerkrachten storen de voorstelling. - dat er geen drank, eetwaren of snoep meegenomen worden in de zaal. - nieuwe (soms tijdelijke) leerkrachten tijdig te informeren over deze praktische wenken.

Schoolprogrammeringscommissie Een vergadergroep bestaande uit leerkrachten, directieleden en/of coördinatoren en Jan Martens creëren meer prospectiemogelijkheden en zoeken nieuwe initiatieven. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kan u contact opnemen met Jan Martens. Met leerlingen naar een avondvoorstelling! Ons gevarieerd aanbod in de avondprogrammering (20.15u) kan ook bezocht worden door leerlingen van het secundair onderwijs. Onder begeleiding van een leerkracht geven wij zeer interessante kortingen. Theatervoorstellingen hebben een gratis inleiding (19.30u). Voor meer informatie: Jan Martens (+32 89 56 99 52 of jan.martens@maaseik.be).

In deze brochure worden foto’s gebruikt van: Axel Scheffer - Twee-Aterproducties Kurt van der Elst - Ensemble Leporello Daniel Bouquet - Kauwboy Tycho Merijn - Project Sally Noa Verhofstad - Het Laagland Tom Callemin - De Nietjesfabriek Saris & den Engelsman - TMG Lap Paul Verrept - Villanella Ronald Knapp en Peter De Jongh - Percossa


6

OVERZICHT BASISONDERWIJS THEATER TERRA DRIBBEL 19.11.13 3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS TMG LAP/INGE LIEFSOENS EN HOGE FRONTEN NIET WIET, WEL NEL 17.10.13 1STE & 2DE KLAS PERCOSSA DE GEBROEDERS KIST 21.10.13 1STE & 2DE 3DE & 4DE KLAS HET FILIAAL EEN IJSKOUD WONDER 21.11.13 3DE & 4DE 5DE & 6DE KLAS VILLANELLA & DE ROOVERS TWEE VRIENDEN 5.11.13 5DE & 6DE KLAS FILM STIP & VLEK 22.01.14 3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS HET LAAGLAND WIM IS WEG 18.03.14 5-JARIGE KLEUTERS 1STE KLAS FILM ERNEST EN CELESTINE 15.01.14 1STE & 2DE KLAS CLUB KATHOORN/VILLANELLA LUCHTFIETSERS 20.01.14 1STE & 2DE KLAS DE NIETJESFABRIEK VERGIET 10.02.14 3DE & 4DE 5DE & 6DE KLAS HET LAAGLAND ROBIN HOOD 11.02.14 3DE & 4DE 5DE & 6DE KLAS TWEE-ATER PRODUCTIES/MENEERMONSTER DE GRUFFALO 19.05.14 3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS FRATELLI FIASCO CIRCO FIASCO 5.05.14 5-JARIGE KLEUTERS 1STE & 2DE KLAS PROJECT SALLY JEUK 24.04.14 1STE & 2DE 3DE KLAS FILM ICE DRAGON 23.04.14 3DE & 4DE KLAS ENSEMBLE LEPORELLO WEG! 29.04.14 4DE 5DE & 6DE KLAS FILM KAUWBOY 30.04.14 5DE & 6DE KLAS


1STE 2DE 3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS

THEATER TERRA DINSDAG 19 NOVEMBER 2013 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Theater Terra, bekend van onder andere Kikker, Kleine Ezel en Koekeloere, brengt Dribbel uit de bekende boeken van Eric Hill naar de theaters!

Regie: Fons Merkies Spel: Theun Plantinga, Babbe Groenhagen, e.a.

Duur: 45 minuten Maximum: 450 leerlingen Website: www.impactentertainment.nl

DRIBBEL Dribbel gaat met Leentje Nijlpaard logeren op de boerderij. Op de boerderij is een boerin en er zijn knechten. Maar er zijn ook veel andere dieren en Dribbel wil met iedereen vriendjes worden, want dan kunnen ze samen spelen. De dieren van de boerderij kunnen dingen die Dribbel en Leentje niet kunnen en Dribbel wil alles leren en alles weten. Als er een probleem is, probeert hij dat op te lossen. Soms is dat niet makkelijk! Dan hoopt Dribbel dat er heel veel kinderen in de buurt zijn die een handje willen helpen.

7


8

1STE & 2DE KLAS

NIET WIET WEL NEL ‘Niet wiet wel nel’ gaat over de liefde en dat je elkaar soms wel leuk vindt en soms ook niet. Ook grote mensen vinden dat ingewikkeld. Om samen te zijn moet je elkaar begrijpen, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Zo kan een klein probleem volledig uit de hand lopen. Je raakt verstrikt in zinnen, kan een woord niet vinden of bent veel te kort door de bocht. En plots kun je daar dan weer samen om lachen en gaat het weer. Eigenlijk zijn er maar weinig woorden nodig om dát te begrijpen.

TMG LAP/INGE LIEFSOENS en HOGE FRONTEN DONDERDAG 8 OKTOBER 2013 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Geïnspireerd op het gelijknamige boek van Joke van Leeuwen dat in 1993 bekroond werd met een Zilveren Griffel.

Regie en concept: Lieke Benders Spel: Inge Liefsoens, Hans Van Cauwenberghe, Eva Zwarten, Gerrit Dragt.

Duur: 50 minuten Maximum: 250 leerlingen Website: www.tmglap.be


1STE 2DE 3DE 4DE KLAS

PERCOSSA MAANDAG 21 OKTOBER 2013 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

“Ze combineren Japans slagwerk met Afrikaanse ritmes of minimal music, jazz, funk en dance tot één groot ritmefeest, waarbij de kleuters in de zaal staan te springen.” (Trouw)

Regie: Margrith Vrenegoor Spel en percussie: Romeo Cimarosti, Freek Koopmans, Glenn Liebaut en Luuk van Rossum

Duur: 60 minuten Maximum: 200 leerlingen Website: www.percossa.nl

DE GEBROEDERS KIST Hoe klinkt avontuur? Er waren eens vier broers. Ze heetten De Gebroeders Kist. Niemand wist of ze zo heetten omdat ze in een kist woonden of dat ze in een kist woonden omdat ze zo heetten. Natuurlijk hadden ze elk ook nog een eigen naam: Oudste, Jongste, Middelste en Domste. En ze hadden Grote Trom, zoals andere mensen een hond of een kanarie hebben. Op een nacht vertrekken ze met Grote Trom, op zoek naar het geluk. Een spannend verhaal met weinig woorden, aanstekelijk slagwerk, acrobatiek en veel humor.

9


10

3DE 4DE 5DE 6DE KLAS

EEN IJSKOUD WONDER Ooit wilde hij de hele wereld zien, de Vesuvius, New York, opstaan in Bangkok en boodschappen doen in Mozambique. Maar het leven had andere plannen met Frank Beelen. In plaats van verre reizen en avonturen, werkt hij bij de bank van zijn vader. Als Frank buiten zijn schuld in grote problemen raakt en hij bovendien de mensen die hem echt nodig hebben niet meer kan helpen, wenst hij in een opwelling dat hij nooit geboren was. Onmiddellijk verschijnt een mysterieus type dat zijn hand niet omdraait voor dergelijke verlangens‌

HET FILIAAL DONDERDAG 21 NOVEMBER 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Een winters sprookje dat recht tot het hart spreekt. Met een bruisende cast van zeven acteurs en drie musici wordt het publiek getrakteerd op muziektheater vol heldendaden, live muziek en zang. En natuurlijk: eind goed, al goed!

Regie: Monique Corvers Tekst: Don Duyns Spel: Anne FĂŠ de Boer, Lonneke Dapiran, Ramses Graus, Gerold Guthman, Roland Haufe, Hok Tan, Henke Tuinstra, Alexander Wolff

Duur: ca. 75 minuten Maximum: 450 leerlingen Website: www.hetfiliaal.nl


5DE 6DE KLAS

VILLANELLA EN DE ROOVERS DINSDAG 5 NOVEMBER 2013 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

TWEE VRIENDEN In ‘Twee vrienden’ komt meneer A onverwacht op bezoek bij meneer B. Ze kennen elkaar niet. Maar ze zijn blij dat ze elkaar eindelijk gevonden hebben. ‘Twee vrienden’ is een koddige ode aan een vriendschap, die wringt maar onvermijdelijk is... “U hebt warme handen. Een stevige handdruk. Daar hou ik van.” “Laat u me nu met rust!?” “Rust. U heeft gelijk. Ik moet even rusten. Het was een verre tocht.” “Welke tocht?” “Mijn tocht naar u.”

Tekst: Paul Verrept Spel: Sara De Bosschere en Luc Nuyens

Duur: 60 minuten Maximum: 220 leerlingen Website: www.deroovers.be

11


12

3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS

STIP & VLEK Kijk, daar heb je Stip & Vlek. Stipt is gestipt en Vlek is gevlekt. Precies zoals het hoort. Stilzitten kunnen ze niet. Ze buitelen van het ene avontuur in het andere. Ze houden van picknicken, de kamer behangen, stempels maken en piraat spelen. Bruisend van fantasie bezorgen ze het allerjongste publiek een echt filmfeest! Het universum van Stip & Vlek ziet er precies uit zoals de wereld van een kleuter. Er wordt gespeeld met vormen en kleuren in 7 charmante verhaaltjes, ondersteund door aanstekelijke muziek. Dat maakt van Stip & Vlek een amusante, originele film die bovendien bijzonder geschikt is als allereerste bioscoopervaring.

FILM WOENSDAG 22 JANUARI 2014 4 EURO - ABO 3 EURO

Zweedse animatiefilm (2012) van Lotta en Uzi Geffenblad. Nederlands gesproken versie.

Regie: Theun Plantinga. Met Sander de Heer, Soy Kroon, Dennis Willekens, Babbe Groenhagen en Roos van der Waerden.

Duur: 50 minuten Maximum: 400 leerlingen Website: www.jekino.be


5-JARIGE KLEUTERS 1STE KLAS

HET LAAGLAND DINSDAG 18 MAART 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

WIM IS WEG Wim krijgt voor zijn verjaardag een mooie rode driewieler. Hij besluit om meteen met de fiets naar Spanje te gaan. Omdat het een verre reis is, vult hij zijn fietsmandje met eten en drinken uit de ijskast. Dan gaat Wim op pad. Voorbij het roze tuinhek, dwars door de stad, langs de snelweg, de velden in. Alsmaar rechtdoor, zonder zich bewust te zijn van de paniek die zich van de achterblijvers meester maakt. Wim als pop op een rode fiets en twee acteurs in de rol van ouders, eekhoorns, omroepers, politie, omstanders en andere figuren, geven Wims reis vorm. En zoals in iedere roadmovie is de reis belangrijker dan het doel.

Regie: Bas Zuyderland Spel: Gijs Nollen en Folmer Overdiep

Duur: 55 minuten Maximum: 200 leerlingen Website: www.hetlaagland.nl

13


14

1STE & 2DE KLAS

ERNEST EN CELESTINE In de alledaagse wereld van de beren is vriendschap sluiten met een muis een groot taboe. Toch biedt de grote marginale beer Ernest, tevens clown en muzikant, onderdak aan de kleine CĂŠlestine, een weesmuisje dat haar ondergrondse knaagdierenmilieu moet ontvluchten. Deze twee eenzaten vinden troost en soelaas bij elkaar, maar verstoren de gevestigde orde...

FILM WOENSDAG 15 JANUARI 2014 4 EURO - ABO 3 EURO

Franse animatiefilm (2012) van Benjamin Renner, Vincent Patar, StĂŠphane Aubier. Nederlandstalige versie.

Duur: 88 minuten Maximum: 400 leerlingen Website: www.cinebel.be


1STE & 2DE KLAS

CLUB KATHOORN VILLANELLA MAANDAG 20 JANUARI 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

‘Luchtfietsers’ is poëtisch, filosofisch muziektheater over het nut van niksen.

Tekst, muziek, spel: Mira Bertels en Anna Vercammen Coaching: Raf Walschaerts (Kommil Foo)

Duur: nog niet bekend Maximum: 200 leerlingen Website: www.huubcolla.be

LUCHTFIETSERS Stan en Harry zitten op een bankje. Ze hebben pauze, nog vijf minuutjes. Ze mogen niet afdwalen. Want de tijd loopt. Dat zegt de Baas. De tijd loopt snel en er moet nog van alles gedaan worden. Ze mogen niet gewoon zitten luisteren naar alle geluiden, en de stiltes ertussen. Ze mogen geen lied maken voor de vuilbak. Ze mogen niet dromen van fietsen in de lucht. Met fietsbellen die klinken als kraaien met een verkoudheid. Ze mogen niet afdwalen. Afdwalen is gevaarlijk. Want dan doe je Niets. Dat zegt de Baas. Maar het is zo fijn. Al dat Niets.

15


16

3DE 4DE 5DE 6DE KLAS

VERGIET

DE NIETJESFABRIEK

Een oude man zou zijn herinneringen graag sorteren. Momenten om bij te houden en om weg te gooien. Maar een hoofd valt niet te besturen. Wat als je geheugen lekt? Met ‘Vergiet’ pakt het jeugdtheatergezelschap De Nietjesfabriek de thematiek dementie aan. Een voorstelling om nooit meer te vergeten.

MAANDAG 10 FEBRUARI 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

‘Vergiet’ werd met de Kaas & Kappes-prijs bekroond tot beste jeugdtheatertekst uit het Nederlands-Duits taalgebied. Uit het juryrapport: “Liefdevol en poëtisch geschreven. Origineel en fantasievol opgebouwd. Met veel gevoel voor humor en theatraliteit komt de verwarring en de eenzaamheid die bij dementie horen helder aan bod.”

Regie en tekst: Freek Mariën Spel: Freek Mariën, Maxim Storms, Sarah Van Overwaelle

Duur: 55 minuten Maximum: 200 leerlingen Website: www.huubcolla.be


3DE 4DE 5DE 6DE KLAS

HET LAAGLAND DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

ROBIN HOOD Soms heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Soms ontplof je van binnen van woede en machteloosheid, omdat je te maken hebt met oneerlijke of gemene situaties om je heen. Maar je durft er niets van te zeggen, niet in te grijpen. Omdat je denkt dat je niet groot, sterk, stoer of grappig genoeg bent. Stel dat je Robin Hood bent... Dan zeg je de wereld eens goéd de waarheid. Dan stel je duidelijke grenzen en bijt je van je af. Dan heb je een dapper stel vrienden waar je mee kunt lachen én waarmee je elk avontuur aangaat. Dan neem je risico’s en hoort gevaar erbij. Robin Hood is een rebelse, muzikale theatervoorstelling over heldhaftigheid en zoete wraak. Een verhaal over kleine hartjes met een grote bek.

Regie: Inèz Derksen Spel: Kim Berkenhagen, Lennart Monaster, Gijs Nollen, Folmer Overdiep en Judith Noyons

Duur: 75 minuten Maximum: 250 leerlingen Website: www.hetlaagland.nl

17


18

3-, 4- & 5-JARIGE KLEUTERS

DE GRUFFALO Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot aan zijn enge kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Een kleine muis wordt uitgenodigd om te komen eten, eerst door een vos, dan door een uil en vervolgens door een slang. Maar die zien hem zelf als een lekker hapje. Daarom verzint de kleine muis een list. Beleefd slaat hij de uitnodigingen af door te antwoorden dat hij vandaag bij de Gruffalo al een eetafspraak heeft. De Gruffalo? De muis legt uit hoe dat niet-bestaande griezelbeest er uitziet. De dieren schrikken zich een hoedje en druipen af. Maar dan komt de muis een echte Gruffalo tegen die er precies zo uit ziet als de muis heeft verzonnen!

TWEE-ATER PRODUCTIES MENEER MONSTER MAANDAG 19 MEI 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Regie: Hans Thissen Spel: Olaf van de Ven, Christiaan Bloem en Chris Koopman

Duur: 45 minuten Maximum: 100 leerlingen Website: www.vanaf2.nl


5-JARIGE KLEUTERS 1STE 2DE KLAS

FRATELLI FIASCO MAANDAG 5 MEI 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Circo Fiasco is een levendig clownspektakel, vol hartverwarmende en ontroerende momenten.

Spel: Jeanmarie Bevort

Duur: 50 minuten Maximum: 150 leerlingen Website: www.sttprodukties.nl

CIRCO FIASCO Circusdirecteur Alberto Fiasco verloor na een krachtige storm zijn circustent. Sindsdien doet Alberto er alles aan om de circustraditie van zijn familie voort te zetten...zonder tent. Samen met twee van zijn zoons en een wankel decor trekken ze nu door het land met hun variĂŠtĂŠprogramma Circo Fiasco. Maar vandaag bezwijkt de trotse Alberto onder de last van alle zorgen en komt hij te laat voor de voorstelling. De toeschouwers krijgen al snel door dat zowel in de piste als achter de schermen de problemen zich opstapelen. Ze moeten zelfs bijspringen om een en ander op te vangen.

19


20

1STE 2DE KLAS 3DE KLAS

JEUK Stel je voor...kriebels, kriebels en nog meer kriebels...je weet niet meer wat je moet doen...10 keer op en neer springen... over de grond rollen of je adem in houden niets helpt...toch? Als je jeuk hebt dan krab je. Maar wat als dat niet helpt? Wat als je van alles en iedereen ontzettend de kriebels krijgt? Misschien wil je wel heel hard weg rennen zonder om te kijken. Krabben is een reflex en geen bewuste beweging. Een beweging die vanuit een innerlijke impuls ontstaat en naar buiten komt. Schokkende, kriebelige bewegingen, energie en verstilling, extreme contrasten die elkaar opvolgen. Over het leren kennen en omgaan met emoties die je nog niet snapt en die kriebelig zijn.

PROJECT SALLY DONDERDAG 24 APRIL 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Danscollectief Project Sally maakt dans voor jong, jongeren en iedereen jong van hart. Eigenzinnig, ontroerend, dynamisch en onverwacht!

Choreografie: Stefan Ernst & Ronald Wintjens

Duur: 50 Ă 55 minuten Maximum: 250 leerlingen Website: www.frontaal.com


3DE 4DE KLAS

FILM WOENSDAG 23 APRIL 2014 4 EURO - ABO 3 EURO

Zweedse film (2012) van Martin HĂśgdahl. Zweeds gesproken met Nederlandstalige ondertitels.

Duur: 77 minuten Maximum: 518 leerlingen Website: www.jekino.be

ICE DRAGON Mick, een verwaarloosde jongen uit de voorstad, gaat op de vlucht voor de sociale dienst en belandt bij zijn tante in het koude hoge noorden van Zweden. Hij maakt er vrienden, leert vissen, bouwt mee aan een bijzondere ijsscooter en vindt er eindelijk rust. Tot er op een dag op de deur wordt geklopt‌ en Mick opnieuw op de vlucht moet. Enkel met de hulp van zijn nieuwe vrienden kan Mick ontsnappen en een plaats voor zichzelf vinden in de wereld. Een eigentijds verhaal, overgoten met een opwindend metalsausje, dat je vanuit de grootstad meeneemt naar de barre, noordelijke ijsvlakte - waar je heerlijk in de sneeuw kan spelen - en naar de charme van het leven in een klein dorpje.

21


22

4DE 5DE 6DE KLAS

WEG! Het land is in oorlog, aanslagen en bombardementen maken duizenden slachtoffers. Een groep kinderen tussen 6 en 12 wordt op een vliegtuig gezet, naar een verre, veilige plek. Tijdens een noodlanding breekt het toestel in stukken. Geen enkele volwassene overleeft. De kinderen bevinden zich in een onbekende, ‘vrije’ natuur. Wijd en zijd geen teken van mensen. In welk land zijn ze? Moeten ze ter plekke blijven of op reis gaan? Hoe wordt een beslissing genomen? Wie neemt de leiding? Wie krijgt vertrouwen?

ENSEMBLE LEPORELLO DINSDAG 29 APRIL 2014 5,50 EURO - ABO 4,12 EURO

Tekst en regie: Dirk Opstaele Spel: David Greuse, Eric Drabs, Fabien Robert, Gordon Wilson, Jean-François Maun, Martin Swabey, Michel Carcan, Nicolas Testa, Patrick Beckers

Duur: 70 minuten Maximum: 250 leerlingen Website: www.leporello.be


5DE 6DE KLAS

FILM WOENSDAG 30 APRIL 2014 4 EURO - ABO 3 EURO

KAUWBOY Met een afwezige moeder en een driftige vader heeft Jojo het thuis niet makkelijk. Vader en zoon spartelen samen door het leven, maar het botert niet tussen hen. Jojo vindt troost bij een jonge kauw, die hij heeft gered na een val uit het nest. Vader houdt niet van huisdieren; hij mag de kauw in geen geval ontdekken. Maar Yenthe, het nieuwe buurmeisje, vindt zo’n beest wel super! Via de telefoon vertelt Jojo aan mama over zijn twee nieuwe vrienden. Misschien kunnen die hem helpen om de muur tussen Jojo en zijn vader te slopen. Een hartverscheurende film die je adem afsnijdt en nog lang onder je huid blijft zitten. De terechte winnaar van de Berlinale 2012.

Nederlandse film (2012) van Boudewijn Koole. Originele Nederlandstalige versie.

Met o.a. Rick Lens, Loek Peters, Hüseyin Cahit Ölmez, Susan Radder, Ricky Koolen.

Duur: 77 minuten Maximum: 518 leerlingen Website: www.jekino.be

23


24

VORMINGSAANBOD VOOR HET ONDERWIJS 2012-2013 De volgende cursussen kunnen van interesse zijn voor u als leerkracht, niet enkel in pedagogisch opzicht, maar soms ook met het oog op uw persoonlijke leven. Inschrijven of informatie vragen kan via Jacques Dalemans op het telefoonnummer +32 89 56 99 51 of het e-mailadres jacques.dalemans@maaseik.be. FAMILIEOPSTELLINGEN Opstellingen tonen de belangrijke elementen waardoor een “probleem” (b.v. onder familieleden) blijft bestaan. Doorheen de opstelling wordt duidelijk hoe een verstoorde ordening de natuurlijke gang van het leven remt. D.m.v. opstellingen begeleid door psycholoog Etienne Moors, ontstaat een nieuwe orde die het leven weer voller en leefbaarder kan maken. Data: (infoavond) 3 oktober (donderdag van 20.00 tot 22.00 uur); (3-delige cursus) 17 oktober, 14 november, 12 december (donderdag van 9.00 tot 12.00 uur); (1-delige cursus) 13 november 2013 (woensdag van 19.00 tot 22 uur); in C.C. Achterolmen Prijs: (infoavond) 7; (3-delige cursus) 81/78/75 (M’Bonus 78/75/73); (1-delige cursus) 27/26/25 (M’Bonus 26/25/24) ADHD BEHANDELEN MET BACHBLOESEMS (2 losse avonden) Kernsymptomen van ADHD zijn hyperactiviteit en concentratiestoornissen. Bachbloesems verbeteren rust en concentratie. Ook bij kinderen met faalangst, stress OF die gepest worden OF zelf pesten bieden bloesems een oplossing. Bloesems geven snel goede resultaten waarbij het leerniveau stijgt en dit zonder bijwerkingen. Data: 8 oktober 2013 (1); 14 januari 2014 (2); dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur in C.C. Neeroeteren. Prijs: 10/9/8 GRATIS TELEFONEREN EN KOPEN EN VERKOPEN VIA INTERNET Gratis telefoneren via het internet (Skype) is leuk voor wie familie of vrienden in het buitenland of internationale zakenpartners heeft. Met een webcam kun je elkaar zelfs zien, maar ook gewone telefoongesprekken kunnen. Guido Schrooten toont ook hoe je werkt met populaire (ver)koopwebsites zoal e-bay en Hebbes. Data: 21, 28 november 2013; donderdag van 19.00 tot 22.00 uur in C.C. Achterolmen. Prijs: 40 VAN LEZEN WORD JE STERK Marita Vermeulen (De Eenhoorn, Gezinsbond, P.O.B. Maaseik) ontwikkelde deze interactieve workshop voor ouders, grootouders en onthaalouders, die willen weten wat er in de hoofden van kinderen omgaat. Boeken kunnen daarbij helpen, want zij reiken woorden aan waarmee kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gevoelens. Met deze workshop zetten we hen hierbij op weg. Datum: 21 november 2013; donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in P.O.B. Maaseik. Prijs: gratis VOORLEZEN EN WERKEN MET HANDPOPPEN Voorlezen aan kinderen… Doet u dat ook vaak en vooral graag? Als ouder, leerkracht, onthaalmoeder enz… zal dat zeker het geval zijn. Kom dus naar deze workshop van Gil Géron (Muzemix en P.O.B. Maaseik) en doe heel wat nieuwe ideeën op! Nog meer zin doen krijgen in boeken en lezen: dat is het opzet van deze sessie! Datum: 23 november 2013; zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in P.O.B. Maaseik. Prijs: 3


25

IN BALANS ALS OUDER Net als u voelt dr. Els De Rijck (Gezinsbond Opoeteren) elke dag hoe druk een gezin wel kan zijn, zeker als je dit wil combineren met een job, je relatie, een vriendenkring, je persoonlijke ontplooiing. Een gezonde portie zelfzorg is niet alleen zinvol voor jezelf, maar ook voor al je dierbaren. Datum: 3 december 2013; dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in O.H. Voorshoven. Prijs: gratis MIJN KIND IS HOOGGEVOELIG, ETIKET OF NIEUWE START? Een hooggevoelig kind is meer dan gemiddeld gevoelig voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Het heeft een extra gevoelig centraal zenuwstelsel en heeft meer tijd nodig om nieuwe indrukken te verwerken. Hoe herken je een hooggevoelig kind? Wat zijn de kenmerken, hoe ga je ermee om? Datum: 16 januari 2014; donderdag van 19.30 tot 22.00 uur. Prijs: 13/12/11 (M’Bonus 12/11/10) EEN KENNISMAKING MET IPAD De iPad, iedereen heeft het erover, maar wat kan je er allemaal mee doen? Het is een mooi en duur gadget, maar ook een gebruiksvriendelijk multimedia-apparaat. Je hoeft dus geen iPad mee te brengen. Data: 10, 17 februari 2014; maandag van 13.15 tot 15.45 uur in Jeugdcentrum Fuego. Prijs: 36/35/34 (M’Bonus 34/33/32) HOE ONDERHOUD IK MIJN COMPUTER? Via eenvoudige acties kun je je computer tegen virussen, ongewenste e-mails e.d. beschermen. Samen met Guido Schrooten leer je hoe je je harde schijf defragmenteert en cookies en oude bestanden enz… verwijdert. Verder wordt getoond hoe je documenten ordent en ze snel terugvindt. B.v. je uitgebreide fotoverzameling. Data: 20, 27 februari 2014; donderdag van 19.00 tot 22.00 uur in C.C. Achterolmen. Prijs: 40 ADEM JE VRIJ Etienne Moors stelt vast dat wij in het dagelijkse leven vaak oppervlakkig ademen, maar bewust ademen is net een sleutel tot bewust leven! Niet voor niets zegt men dat je nieuw leven wordt ingeblazen… Datum: 6 maart 2014; donderdag van 10.00 tot 15.30 uur in O.H. Voorshoven. Prijs: 45/43/41 (M’Bonus 43/41/39) WORKSHOPS WERKEN MET DE ZILVERSTIFT In deze workshops prepareer je o.l.v. Jan Bustin zelf de ondergrond, waarop je gaat tekenen met zilverstift, penseel en andere materialen (alle inbegrepen). Je ziet én ervaart hoe Van Eyck en de Vlaamse Primitieven hun ontwerpen en ondertekeningen maakten. Theorie en praktijk gaan hand in hand als je aandacht besteedt aan specifieke materialen, de techniek van het arceren en het ophogen in wit. Enige ervaring met tekenen en schilderen is erg aanbevolen! Data: 7, 14, 21 en 28 mei 2014 van 9.30 tot 12.30 uur in C.C. Achterolmen. Prijs: 170/165/160 (M’Bonus 165/160/155) WERKEN MET FACEBOOK EN TWITTER Facebook en Twitter voor beginners. Maak kennis met Facebook, de site waarover iedereen spreekt en leer samen met Guido Schrooten hoe het zit met Twitter en ander “getsjilp”, tweets dus. Data: 15, 22 mei 2014; donderdag van 19.00 tot 22.00 uur in C.C. Achterolmen. Prijs: 4


26

AVONDPROGRAMMA CULTUURCENTRUM ACHTEROLMEN GARLAND JEFFREYS

5.10.13

GUGA BAUL

JAVIER GUZMAN

11.10.13

SPIRIT OF THE DANCE

13.03.14

STEF BOS

8.11.13

WOUTER DEPREZ

20.03.14

SOUL OF MOTOWN V

6.12.13

DE BARBIER VAN SEVILLA

21.03.14

I MUVRINI

20.02.14

FRANK BOEIJEN

22.02.14

2.05.14

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.ACHTEROLMEN.BE


wo 11.09.13

IO E TE

wo 6.11.13

THE PLACE BEYOND THE PINES

wo 18.09.13

THE GREAT GATSBY

wo 13.11.13

LA RELIGIEUSE

wo 25.09.13

A LATE QUARTET

wo 20.11.13

THE PATIENCE STONE

wo 2.10.13

THE IMPOSTER

wo 27.11.13

FILL THE VOID

wo 9.10.13

BLANCANIEVES

wo 4.12.13

MUD

wo 16.10.13

JEUNE ET JOLIE

wo 11.12.13

LA VIE D’ADELE

wo 23.10.13

LE PASSE

wo 18.12.13

BORGMAN

wo 30.10.13

THE ATTACK

WOENSDAG 20 U


KINDERVOORSTELLINGEN OP ZONDAG OM 11.00 U

DE WAANCEL (6+)

6.10.13

SAMBA SALAD (4+)

20.10.13

RADIO OORWOUD (4+)

27.10.13

SPROOKJES EN ZO (5+)

3.11.13

SALIBONANI (4+)

17.11.13

DIRK SCHEELE (3+)

8.12.13

AGEETH DE HAAN (3+)

12.01.14

FRATELLI FIASCO (4+)

26.01.14

KLEINTJE KAF (3+) THEATER TERRA (3+) THEATER FROE FROE (8+) PIETJE PUK (3+) THE CROODS (film) (6+)

9.02.14 23.02.14 9.03.14 23.03.14 6.04.14

Achterolmenbasisonderwijs2013  

Alle schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs in Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik.

Advertisement