Page 93

Theùreøse Nguyeãn

Nieäm khuùc !

Làm Âu Cơ mẹ đưa con ra biển, Cửa trùng dương mở hạnh phúc tương lai, Ẩn trong đó bao hãi hùng nguy hiểm, Vì tự do mẹ đã bỏ quên đời. Hai tám ngày đêm lênh đênh cỡi sóng, Cha các con tay cứng sắt mềm, Hồn thép lạnh chẻ sóng kình nghiệt ngã, Lòng trí hoang mang chỉ biết dựa tâm hiền. Cũng có lúc biển cuồng bão tố, Mỏng mảnh sinh linh trong vĩ đại đất trời, Thuyền bé nhỏ chờ sóng thần đập vỡ, Vẫn hạo nhiên tin tưởng mệnh trời. Tay che đầu con tấm lòng sắt đá, Cha mẹ nhìn nhau hồn xác rã rời, Giữa tuyệt vọng tử sinh chới với, Vẫn nắm tay nhau đi trọn kiếp người. * Ngoi ngóp khổ đau nuôi con khôn lớn, Vững chãi tương lai hãnh tiến giúp đời, Đến cuối đường đi cha con hóa đá, Chỉ giữ cho nhau được nửa nụ cười. Chín năm nuôi chồng hơn cả đời lận đận, Đau thương này biết tỏ cùng ai, Chỉ còn lại chút gì hương phấn, Là yêu thương con khổ lụy trải dài.

Rồi những đêm thâu chập chùng thống khổ, Giữa cửa tử sinh chân trước chân sau, Nằm cạnh cha con đáy mồ tuyệt vọng, Chúa có nghe lời tha thiết nguyện cầu. * Phủ kín rêu phong vết lăn đoạn cuối, Một chút tâm tư cũng kỹ lưỡng chôn vùi, Mặc những đêm dài ỉ ôi tâm sự, Để gió cuốn đi góc biển chân trời. Hai cõi lòng yêu thương gần gũi, Mà trời đầy vạn dặm cách xa, Mẹ cứ nói lời thì thầm bên gối, Cha đâu còn hiểu được những can qua. Rồi mai mốt giữa lưng chừng vách núi, Ngồi khóc cha cô quạnh rừng già, Gượng đi tiếp nẻo đường trăm lối, Riêng gánh tâm tư ôm giữ làm quà. Con có đời riêng mẹ mừng mẹ tủi, Hạnh phúc con cho mẹ niềm vui, Mai mốt có nói lời niệm phút cuối, Sẽ là câu lần chót cảm ơn đời.

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 33/2012 - 93 -

Thérèse Nguyễn.

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc