Page 83

3. Con tàu Nô-ê cho những ngày sắp tới Cách đây hơn 4.000 năm con tàu Nô-ê được tạo ra để cứu các loài thú, nhưng ngày hôm nay con tàu Nô-ê có thể để cứu con người, thú và thực vật, nói chung là bảo vệ Trái Đất theo ý kiến của chúng tôi với các vấn đề như sau : 3.1 Ổn định dân số Đây là vấn đề cần được chú ý ở phạm vi toàn cầu vì dân số tăng gây ra một sự xáo trộn môi trường như phá rừng nhiều hơn, sử dụng gia tăng nhiên liệu hóa thạch, sử dụng gỗ củi và tài nguyên thiên nhiên gia tăng. Hiện nay dân số lên đến 6,848 tỷ người. Sự gia tăng dân số ảnh hưởng đến gia tăng khí nhà kiến. Thí dụ tại Phi Châu sự gia tăng 68% khí CO2 do gia tăng dân số, tại Bra-xin con số lên đến 76%. Gia tăng dân số làm gia tăng 70% số trâu bò và khí Me tan CH4 tăng nhiều hơn, góp phần vào sự hâm nóng Trái Đất và phá hủy lớp ôzôn. Gia tăng dân số có nghiã là gia tăng tiêu dùng nước trong canh nông, kỷ nghệ, sản xuất năng lượng cũng gia tăng cũng như gia tăng tiêu dùng cá nhân. Hiện nay số lượng nước đang thiếu trầm trọng tại nhiều nơi. Các nước kỷ nghệ phát triển phải giúp các nước đang phát triển về kinh nghiệm, trang thiết bị và tài chánh để thực hiện kế hoạch hoá gia đình ở mỗi quốc gia. 3.2 Phát triển nguồn năng lượng mới Hàng năm nguồn nhiên liệu tiêu thụ có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch như dầu, than đá, than nâu, khí thiên nhiên; khối lượng nhiên liệu nầy đã thoát ra trong môi trường một lượng khí thải CO2 là 37.051.870 tấn. Năm 1750 ( trước kỷ nghệ ) số lượng CO2 chỉ có 280 ppm nhưng vào năm 2005 số lượng CO2 đo được là 379 ppm ( parts per million = nhiều phần cho 1 triệu ).

giới đang áp dụng công nghệ mới phát triển như xây dựng các nhà máy thủy điện, sử dụng năng lượng gió, năng lượng sinh học, khí sinh học … Như thế nào để giử nhiệt độ chỉ tăng thêm 2o C, cho đến năm 2050 lượng khí thải phải giảm 50% so với năm 1990. Đây là lời hứa suông của 192 quốc gia tại Kopenhagen, không bắt buộc phải thực hiện. Nhưng nếu mọi quốc gia thực hiện đựơc thì đó là điều rất tốt đẹp. 3.3 Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học rất cần thiết cho con người, sự sống còn của nhân loại. Vậy con người phải bảo vệ ở những nơi mà chúng bị đe doạ. 3.4 Giáo dục môi trường Giáo dục môi trường tạo thái độ của con người đối với môi trường, việc nầy cần được xây dựng và áp dụng trong mọi tầng lớp xã hội thông qua mọi phương tiện sẳn có, từ việc đơn sơ như giải thích đời sống sinh vật, cây cỏ đến việc bảo vệ chúng. Giáo dục môi trường áp dụng ở trường học từ tiểu học, trung học đến đại học. Ngoài ra các nơi đào tạo cần trao đổi thông tin khoa học và kỷ thuật từ kềt quả đã gặt hái cho các hội viên khác. 4. Tài liệu tham khảo * Martin Kappas : Klimatologie - Spektrum, 2009 * Greenpeace Nachtrichten : Klimakiller im Tank - Nr.1/2011 * Greenpeace : Die Fantastischen Sieben - Die letzten Urwälder der Erde * Philipp Kohlhöfer : Operation geplunder Wald - Geo, April 2010 * Sara Oldfield : Tropische Regenwälder - PabelMoewig Verlag, 2002

Tại Đức năm 2007 6,7% năng lượng sơ cấp đến từ năng lượng tái sinh, gồm 0,5% nước, 1% gió, 4,9% sinh khối, 0,3% từ gỗ, củi, vỏ cây …Hiện nay tại Đức năng lượng chủ yếu đến từ than nâu 12%, hạt nhân 11%, than đá 14%, khí thiên nhiên 22% và dầu hoả 34%. Nhiều nước trên thế -

Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 33/2012 - 83 -

Trương Hoàng Lâm.

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc