Page 46

danh, đạt nghiệp, phụng sự quê hương và dân tộc…

ý, Hội xin phép cho đăng bài nầy trên báo Diễn Đàn cũng như trên Website (www.petrusky.de)

Lời Tiễn Biệt

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / AC được phát hành đều đặn 2 số trong năm và gởi đến các Hội viên cũng như các Hội Đoàn Bạn (Petrus Ký USA, Úc, Pháp, Hội Gia Long, ...) trên khắp thế giới.

Bác Sĩ Trần Nguơn Phiêu là bậc thầy trong ngành Y Học, là một sĩ quan cao cấp Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, một nhà văn có lương tâm, một Phật tử thuần thành, một công dân có tấm lòng yêu nước nồng nàn và quí trọng tự do dân chủ, Ông quả là một mẫu người đáng được chúng ta kính trọng, vinh danh…..…

Xin cám ơn và mong nhận được trả lời của Ông. Tm BCH Lê Trung-Trực oOo

Giờ đây, Ông đã vĩnh viễn ra đi……để lại nhiều thương tiếc…Theo ước nguyện của Ông, gia đình sẽ thực hiện việc rải tro xuống dòng Đồng Nai, nơi quê ngoại của Ông, vào một ngày thuận tiện.

From: Phiêu Trần To: Lê Trung Trực Sent: Thursday, May 06, 2010 12:14 AM Subject: Re: Sách Gió Mùa Đông Bắc

Hội Ái Hữu Biên Hoà vô cùng xúc động nói lên lời vĩnh biệt.…

Tôi là dân học sinh Petrus Ký của thập niên 1940, lúc nào cũng nặng lòng với nơi đã đào tạo mình vào đời. Khi tị nạn ở hải ngoại, tôi chọn nơi sinh sống trong một nơi xa lánh ở Texas, không gần các đô thị lớn nên ít dịp gặp các hội đoàn cựu học sinh Petrus nhưng vẫn nhận được các đăc san của các chi hội ở Mỹ.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu anh linh của Bác Sĩ Trần Nguơn Phiêu sớm siêu thoát về Miền Tịnh Độ.

Tang lễ BS Trần Ngươn Phiêu h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=uVvrUXGP6LA

Một vài kỷ niệm nhỏ giữa Petrus Ký Âu châu với bác sĩ Trần Ngươn Phiêu… From: Lê Trung Trực Subject: Sách Gió Mùa Đông Bắc To: "Phieu Tran Nguon (Pky)" Date: Wednesday, May 5, 2010, 2:56 PM Kính gởi ông Phiêu, Được ông Trần văn Tích giới thiệu sách "Gió mùa đông bắc" của ông viết, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu rất mong được có bài viết nầy. Nếu là sách bán, Hội chúng tôi xin mua 1 quyển sách cho vào thư viện của Hội và nếu ông đồng

Kính anh Trực:

Anh Trần Văn Tích đã có công trích và đánh máy vài đoạn trong sách của tôi để chuyển cho các anh em Petrus ở Âu Châu. Tôi đã vừa mới chuyển cho Anh Tích một attachment của nguyên cuốn sách để anh khỏi bỏ công ngồi đánh máy lại từng đoạn. Hôm nay tôi cũng chuyển trong attachment sách Gió Mùa Đông Bắc cho anh Trực để các anh tùy nghi xữ dụng. Tôi sẽ chuyển dưới 2 dạng: PDF và Doc. PDF thì ở đâu cũng đọc được dễ dàng, nhất là ở Việt nam, nhưng trích đoạn thì hơi khó. Dạng Doc. thì dễ chiết đoạn nhưng tôi dùng font VNI nên vài anh em không dùng VNI có khi không đọc được. Sau khi nhận xin anh Trực cho biết anh có đọc dễ dàng được không? Xin anh cho tôi địa chỉ để tôi gởi sách tặng, ghi công các anh em đã có công lo cho trường cũ. Sách tôi viết không vì lý do thương mại, chỉ lấy lại vốn để luân lưu in sách khác của các anh em. Riêng sách GMĐB, nếu ở Mỹ, các anh có thể đặt mua qua hội Hải Quân Bạch Đằng ở San Jose vì giá sách là $20 đô nhưng tôi chỉ xin lại 50%. Phân nữa kia, anh em Hải Quân xung vào quỷ Quả Phụ Hoàng Sa để gởi về VN cho các quả

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 33/2012 - 46 -

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc