Page 44

khí. Những người bị bắt trong vụ này bị giam ở Khám Lớn và sau được quân đội Anh Ấn giải giao cho Pháp; nếu không chắc hẳn đã bị Dương Bạch Mai thủ tiêu! Ngày 16 các đảng viên Đệä tam bị giam ở Côn Đảo được đưa vềà đất liền gồm cóù Tôn Đức Thắng, Lêâ Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh v.v... Ngày 17 trong khi dân chúng Sài Gòn hưởng ứng lời kêu gọi Tổng Đình công của Ủy ban Nhân dân Nam bộ, những người sanh sống gần Ba Son đã chứng kiến thấy một số quân nhân Pháp trang bị vũ khí đã xuất phát từ Hải Quân Công Xưởng. Thái độ dung túng giúp Pháp trở lại Đông Dương của Phái bộ Anh đã bắt đầu gây hoang mang và căm phẫn trong dư luận quần chúng. Ngày 20, Tướng Gracey ra thông cáo cấm phát hành báo Việt ngữ, cấm mang vũ khí...Ngày 21 lại tuyên bố Thiết quân luật trong vùng Sài GònChợ Lớn, Tân Bình, xử tử hình các hoạt động phá hoại, cướp bóc...Quân đội Anh Ấn đến chiếm Khám Lớn Sài Gòn, thả các quân nhân Pháp bị Công An Dương Bạch Mai bắt trong tuần trước. Gracey lại thỏa thuậän để Đại tá Pháp Rivière trang bị súng ống cho 1500 quân nhân Pháp, tù binh của quân đội Nhật trước kia. Những tình trạng dầu sôi lửa bỏng đã đưa đến quyết định phải khuyên dân chúng tản cư ra khỏi thành phố. Người Pháp nhận thấy đã đến lúc họ có cơ hội tái chiếm Sài Gòn. Bốn giờ sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8, quân đội Pháp xuất quân đánh chiếm các cơ sở Cảnh sát, sở Mật thám, Ngân Khố, Bưu Điện và...Tòa Đô sảnh, cơ sở của Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ. Trang sử Kháng Chiến Nam Bộ mở đầu từ đêm này. Trong không khí hào hùng toàn dân quyết tâm chống lại sự tái xâm lăng của thực dân Pháp, cái chết của nhà ái quốc Tạ Thu Thâu bị giết hại ở Quảng Ngãi đã bị chìm đắm trong thời cuộc nhiễu nhương. Nhà cách mạng có uy tín lớn ở miền Nam, sau khi Nguyễn An Ninh đã chết trong nhà tù Côn Đảo, đã bị một tập đoàn độc tài cuồng tín theo chủ trương Stalin âm mưu thủ tiêu, để dành toàn quyền hành động, đưa đất nước vào một cuộc phiêu lưu lịch sử theo xu hướng của họ!

Việc ám hại Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi đã là bước đầu tiên thi hành chánh sách triệt tiêu hầu hết các đối thủ thuộc Đệ Tứ, theo chỉ thị của Stalin đối với những người Cộng sản theo chủ trương của Trotsky. Ngày 10 tháng Năm năm 1939 Nguyễn Ái Quốc đã viết ba lá thư từ Trung Quốc gởi về cho các bạn đồng chí Cộng sản ở Việt Nam. Ba bức thư đều được ký dưới tên Line, gởi đi từ Kweilin với những lời lẽ, luận điệu y hệt như Stalin đã viết trên báo Prada ngày 14-2-1937: "Chủ nghĩa trốt-kít dùng phương pháp đấu tranh hèn hạ nhất, nhơ bẩn nhất, khốn nạn nhất...Nấp sau bóng tối, đàn chó trốt-kít tụ tập những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những đứa khôâng còn phẩm giá con người...Chúng làm gián điệp...Đó là phương pháp hành động của bọn chó săn trốt-kít ". Trong các bức thư, Nguyễn Ái Quốc cũng lập lại các chữ "đàn chó", "nhơ bẩn", "ghê tởm", "gián điệp", "mật thám", "tay sai cho phát xít" của Stalin. Chỉ có các chữ "đầu trâu mặt ngựa" được thay băèng "một lũ bất lương". Hồ Chí Minh viết [3]: "Bọn tờ-rốt-xkít...chỉ là những bè lũ bất lương, những con chó săn của chủ nghĩa phát xít Nhật và của chủ nghĩa phát xít quốâc tế...Đó là bọn phản bội và mật thám tồi tệ nhất.., bọn tờ-rốt-xkít ăn lương của tụi Nhật... ". Trong tờ trình Ban Chấp Hành Quốc tế Cộng sản năm 1939 [4], Nguyễn Ái Quốc viết : "Đối với bọn trốt-kít, không thể có một thỏa hiệp nào, một nhân nhượng nào cả. Phải tìm mọi cách lôät măët nạ chúng như bọn tay sai của phát xít, phải tiêu diêät chúng về chính trị". Các bức thư trên đã đưa đêán viêäc chấm dứt cuộc hợp tác Đệ Tam - Đệ Tứ trong việc đồng thuận chống thực dân Pháp trong phong trào La Lutte chống thực dân Pháp. Các nhân sĩ miền Nam, những người có óc bén nhạy chánh trị, đã quyết đoán là Nguyễn Ái Quốc, nhân viên trung thành phục vụ Đệ Tam Quốc Tế đã bắt đầu thi hành các chỉ thị của Stalin ở Việt Nam! [3] Ba lá thư trong "Hồ Chí Minh toàn tập" (tập 3, trang 97-98-99-109- 113) [4] "Hồ Chí Minh", bản tiếng Pháp, tập 2, trang 22 (Nhà xuất bản Ngoại văn, Hà Nội 1962)

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 32/2011 - 44 -

(Còn tiếp)

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc