Page 22

ta tự xưng là dòng giống Rồng Tiên. Mà Rồng là con chi chi ?. Trong bài này người viết sẽ không viết những gì mà các báo chí đã viết thường xuyên mà chỉ viết những khía cạnh đặc biệt khác mà thôi. Mạn phép viết hoa mọi chữ “Rồng” Theo Wikipedia thì con người ta hình dung và tưởng tượng ra con Rồng từ các loài bò sát như kỳ nhông, cá sấu, trăn lớn và các hài cốt đã hóa đá của những con khủng long. Theo Tây Phương dưới chữ Dragon thì ta thấy một con vật có cánh, đuôi và bốn chân to, có thể phun lửa. Nhìn kỹ thì nó như thuộc gia đình “kỳ nhông”. Rồng Tây Phương là những con quái vật nguy hiểm.

Hình 1. Rồng Tây Phương

Theo Truyền Thuyết Vàng (The Golden Legend) thì ở thành phố Silene, Lybia có một con Rồng đòi hỏi phải được hiến một cô gái để ăn thịt thường xuyên. Dân chúng phải tổ chức bắt thăm để tìm người xấu số. Có một lần, một công chúa bị đưa ra “cúng” cho Rồng. Thánh George của Thiên Chúa Giáo tình cờ đi ngang và đã can đảm chiến đấu với con Rồng này, bắt đem vào thành và giết nó. Hình 2. Rồng Đông Phương

Nói đến Rồng, người ta thường cảm nhận ngay là con vật gì mặc dầu chẳng ai đã thấy nó. Chúng

Theo Đông Phương thì Rồng lại thuộc họ “trăn rắn”, thân mình dài thoòng, lại có chân và móng vuốt. Rồng này không có cánh nhưng vẫn bay

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 33/2012 - 22 -

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc