Page 2

Thềm rồng bái tạ Tháng chạp hăm ba Muôn dặm đường xa Hôm nay thần táo

Chẳng ai muốn bỏ Quyền lợi của mình Chỉ lo mưu sinh Mà không chịu nghĩ

Nói về Trung Cộng Mấy lúc sau nầy Thấy Mỹ tiêu xài Thủng thâm ngân sách

Cuối năm Tân Mão Về đến thiên đình Dâng sớ tấu trình Muôn tâu Thượng Đế

Ô nhiễm phá hủy Môi trường chung quanh Chất độc khai sanh Lan tràn khắp nẻo.

Nên mới tìm cách Ve vãn trước tiên Cho Mỹ vay tiền Bằng công trái phiếu.

Trước hết xin kể Thời sự năm qua Trái đất trên đà Gia tăng ô nhiễm

Lúc trước anh Mẽo Giờ đến anh Tàu Xài phí xăng dầu Phun hơi chất độc

Anh Mỹ cũng hiểu Bị kẹt vào tay Anh Tàu mắc quai Khó mà gỡ được!

Môi trường kiểm điểm Khắp cả năm châu Thần thấy lo âu Cho lòng đất mẹ!

Nhưng cứ nói dóc Hứa hẹn cù nhầy: “Nước tôi từ đây Sẽ không phung phí”.

Cuối cùng tính nước I-rắc rút đi Ngân sách giảm chi Tăng cường kinh tế.

Con người sinh đẻ Trên quả địa cầu Từ nước lớn, giàu Đến qua nước nhỏ

Nhìn lại cho kỹ Từ mấy năm nay Chẳng thấy đổi thay Còn thêm trầm trọng!

Nói về tiền tệ Cộng Đồng Âu Châu Đã phải từ lâu Bao lần tranh cãi

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 33/2012 - 2 -

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc