Page 13

Ghi tên nghe gọi Đỗ Thành Tâm Chợt nhớ hình như bạn tri âm Có thơ phổ nhạc, chưa từng gặp Cả vợ, lẫn chồng bạn lâu năm Chồng là bạn của Bùi Huynh Vợ là bạn của Mai Ninh một trường :-)

Thứ sáu là đêm gặp làm quen Cùng kể nhau nghe chuyện thiếu niên Mặc dù ai nấy đầu bạc trắng Cũng vẫn tao mầy nói huyên thuyên Xen vào chính giữa vài câu hát Của một thơì nào tuổi thơ ngây Dĩ vãng năm xưa bừng tỉnh dậy Nghe như ngày ấy vẫn còn đây

Ăn ưống no nê thay đồ vía Quần xanh áo trắng rồi ngắm nghía học sinh đệ thất mới năm nào Giờ mong cháu nội hơn thằng tía !

Chia tay đi ngủ quá một giờ Sáng sớm Càn Khôn học viên chờ Ví cần tập trước khi ăn sáng Nếu không đầy bụng tay hết quơ !

Khai mạc chào cờ với hiệu đoàn Ngàn năm Pétrus Ký vang vang Lời nhạc như vòng dây xiết chặc Bao nhiêu thế hệ vẫn hiên ngang

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 31/2011 - 13 -

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc