Page 12

Đại hội Petrus Ký lần thứ 17 Tuesday, 21. June, 17:33 http://my.opera.com/siliconband/blog/2011/06/21/ dai-hoi-petrus

Định rằng đi bốn chỉ còn ba Văn nghệ chương trình phải bớt ra Vỉ vào giờ chót cô em trẻ bận bịu bài thi, xin được tha :-) Sáng sớm đường xa chẳng kẹt xe Vô quận 13 phố vắng hoe Ghé đón m4 con phố hẹp Xe tải giao hàng, đứng im re !

Ghé tiệm Tang Frères mua bánh mì Baguette nơi đây nhất Paris Vừa nóng vừa dòn tan trong miệng Thích nhất là không phải bỏ mie

Bảy tám giờ sau cũng tới thôi Cổng vào quen thuộc ở đây rồi luật lệ năm nay vừa thay đổi Xe để bên ngoài, cuốc bộ chơi Lệ mệ khiêng đàn khiêng túi xách Chào chào nói nói bạn thân thương Ai ai cũng hỏi việc đi đường Thấy mặt tui đây hết xí quách ?

- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 31/2011 - 12 -

Profile for AlainTruc Le

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Báo Diễn Đàn 33/2012  

Báo Diễn Đàn Petrus Ký / Âu-Châu 33/2012

Profile for alaintruc