Page 1

La globalització Aquesta paraula, es troba dia si i dia també als telediaris, on tant com parlat per els periodistes, com vist per nosaltres per les imatges, vídeos i tot el que engloba la notícia observem la importància que pot tindre una sola paraula, globalització. La definició dita d’una forma sintètica, es la integració d’ un món en una unitat econòmica, social i cultural propiciada per la revolució tecnològica dels nostres dies. Per al liberalisme, la globalització és una observació molt bona per a la seua manera de pensar, però, es pot vore les conseqüències que provoca en el mercat industrial on hi ha una desigualtat entre el comprador i el venedor. Això fa que arribe a uns extrems tant grans, com els països. On es tinguen per desgracia que diferenciar entre països desenvolupats i països no desenvolupats. En aquesta gran diferencia, no ens podem ni imaginar les grans desigualtats que hi poden haver per moltes raons que ja sabem. Tantes desigualtats fan que hi hajen problemes econòmics, social i mediambientals. En els problemes econòmics podem trobar en països on la pobresa arriba a uns extrems bestials on no superen el dolar al dia o altres que encara que els països si que el superen, hi ha un percentatge molt gran on no el supera. Podem trobar els problemes socials que pateixen com ja hem dit majoritàriament els països no desenvolupats i per causes de millora de vida van a parar als països desenvolupats. També fem referència als problemes mediambientals on es importantíssim tindre una bona salut, bona societat, no sobreexplotació...detalls que es van ajuntant per a fer més força des del primer fins al últim, sense deixar ningun per dalt de l’altre. La globalització que podem veure en el segle XXI es una evolució que a anat de menys a més amb el pas dels anys i que si no es controla, poc a poc viurem en un món on tot el que ens envolta serà perjudicial per a nosaltres.

La Globalització  

holaholaholaholahola