Page 1

SikaMagazine nr 1: 2012

Sika Danmark A/S Præstemosevej 2–4 DK-3480 Fredensborg +45 4818 8585 www.sika.dk

Oy Sika Finland Ab PL 49, Koskelontie 23 C FI-02921 Espoo +358 9511 431 www.sika.fi

Sika Norge AS Pb. 76, Industriveien 22 NO-1483 Hagan +47 67 06 79 00 www.sika.no

Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 Box 8061 SE-163 08 Spånga +46 8 621 89 00 www.sika.se

sika på första parkett 4 – 5 Smart miljötak 6 –7 Skräddarsytt för gardermoen 10 –12 taket som blev en pool 14 –15


SikaMagazine Nr 1:2012 sid 4–5 Sika på första parkett sid 6–7 Ett flytande tak som spar energi sid 8–9 Sika på K-rauta

sid 4

sid 6

sid 10–12 Skräddarsytt för Gardermoen sid 13 Ny kraftkälla på Island sid 14–15 Taket som blev en pool sid 16 Sika täcker prestigeprojekt sid 17 Nytt system för cement­baserad injektering

sid 8

sid 10

sid 17 Supersnabb nyhet sid 18–19 Hotellet som klättrade upp i ett träd

sid 14 SikaMagazine är en tidning från Sika Nordic. Projektledning: Dorthe Lanng och Maria Gustafsson, Nordic Marketing Koncept, formgivning och produktion: NPP Reklambyrå Omslagsbild: Treehotel Harads. Foto: Peter Lundstrom, WDO www.sika.se

2

SikaMagazine nr 1:2012

sid 18

”Delade erfarenheter och kunskaper skapar lönsamhet för våra kunder.” Sika finns inte på marknaden för att ta hem enskilda order. Vår drivkraft är att vinna kundernas förtroende och etablera långsiktiga samarbeten.

Våra kunder kan sina processer och produk­ ter. Vi har kunskapen om våra material och system och vad de kan tillföra. Det är när vi delar våra erfarenheter och kunskaper som vi skapar mervärden för våra kunder i form av ökad effektivitet, funktionalitet och kvalitet. Många av våra kunders projekt sträcker sig över ett flertal av våra produktområden, och med vårt breda sortiment har vi ofta en unik möjlighet att erbjuda ett heltäckande partnerskap. Det gäller även större byggprojekt med allt från betongteknik, vattentätningssystem, golvbeläggningar för industri, kontor och kommersiella ytor och parkeringsdäck till lim och fogmassor, bruker, konstruktionsför­ stärkning, takduk och infästning av fasad­ element. Du som läst SikaMagazinet tidigare vet också att vårt sortiment ständigt växer och kompletteras. Att vi kan leverera alla dessa produkter är en sak. Men värdet av denna ”one-stop-shop” blir som allra störst när vi i ett samarbete med våra kunder kan greppa helheten istället för de olika delarna var för sig. Fördelarna är många: Förenklad projektkoordinering och kommunikation, samordnad logistik, bättre möjlighet att optimera samspelet mellan de

olika delmaterialen, samlad dokumentation ifrån en part etc. Vi är övertygade om att det är faktorer som starkt kan bidra till en effek­tivare – och i förlängningen därför även mer lönsam – process för våra kunder. I det här numret av SikaMagazine kan du läsa om ett flertal intressanta projekt från olika håll i Norden. Till exempel om hur vi bidragit till att foga ihop Sveriges nya nationalarena i Stockholm, och hur Sikalastic, ett ­kallflytande takmem­ bran, ger fördelar vid renoveringar av tankanläggningar i Danmark. Vi berättar också om hur vi skräddarsytt ett tillsatsmedel till utbyggnaden av Garder­ moen i Norge, hur vi på Island bidragit med betongtillsatsmedel till bygget av ett nytt kraftverk och hur Sikaplan-membran har använts som vattentätning i ett spännande klimatprojekt i Finland. Missa inte heller artikeln på sidan 18 om hotellet i Harads, nära polcirkeln. Där är alla stamgäster, eftersom samtliga rum i detta spektakulära bygge är fästa i ståtliga tallstam­ mar. Vi bjuder också på ett antal produktnyhe­ ter, bland annat ett nytt system för cement­ baserad injektering, Sika iSystem på sidan 17. På samma sida presenteras även vårt nyför­ värv inom lim för byggnation, Sika MaxTack. Ett snabbgreppande lim som sedan lanse­ ringen tagit marknaden med storm. Trevlig läsning. Kenneth Baggström

Kenneth Baggström VD, Sika Sverige AB

SikaMagazine nr 1:2012

3


foto: Jonas Ekströmer / Scanpix

sverige

Sikaflex Pro3 WF. Ger en hård fog som tål tung belastning. Dricksvattensgodkänd. 25% töjbarhet. Mekanisk motståndskraft. Lämplig till industrilokaler.

Den 7 december 2009 togs det första spadtaget för Skandinaviens största arena. Till hösten ska den kunna rymma fotbollsmatcher, skridsko­ tävlingar, hästhoppning, konserter – ja i stort sett det mesta man kan tänka sig i underhållningsväg. Friends Arena blir en multiarena med plats för 50 000 sittande. Eller 65 000 personer vid en konsert. Det gör den till Skandinaviens absolut största arena. Med ett tak som går att öppna eller stänga beroende på väderlek och säsong. I det stora och komplicerade byggnadsarbetet har Sika haft en viktig funktion. – Man kan säga att vi har fogat ihop arenan, säger Tom Ivarsson, Business Unit Manager Contractors på Sika Sverige. För det första har vi fogat ihop betongelementen till läktarna för att de ska bli vattentäta. Sammanlagt har det krävt 20 000 löpmeter fog. Vidare har vi fogat innertak, fasad och golv.

Sika på första parkett Friends Arena, vår nya nationalarena, kommer att bli den största och modernaste i Skandinavien. Likt många andra arenor runt om i Sverige är den hopfogad med hjälp av Sika.

4

SikaMagazine nr 1:2012

En extrem miljö En arena är en extrem miljö på många sätt. Här kommer och går tusentals människor varje dag, här körs tunga maskiner och här förändras själva inredningen för varje evenemang. Speciellt golvet är utsatt för svårt slitage. Friends Arena ska bli en multiarena. Det innebär att den ena dagen kan ge plats för fotboll, den andra för häst­ polo och den tredje för windsurfing. Underlaget är flexibelt och kan växla

mellan gräs, sand, vatten, is, grus, parkett eller snö. Det betyder att golvet måste tåla högt slitage och stora påfrestningar. Och att fogarna måste klara av att ta upp stora rörelser i betongelementen. Starka fogar Sika har bidragit med Sikaflex Con­ struction och Sikaflex Pro3 WF. Sikaflex Construction är en bra allroundfog och Sikaflex Pro3 WF är en särskilt hård fog som tål stor mekanisk belastning och har en töjbarhet på 25%. – Det är den starkaste fog vi har, menar Tom Ivarsson. En innovativ produkt som nästan är lite före sin tid. 60 000 ton betong Sika har även bidragit med tillsats­ medel till betongelementen. Ett bygge av den här storleken kräver en hel del betong. Till exempel 34 750 kvadratmeter läktargradänger, 5 770 ton pelare och 40 500 ton vanlig bjälklag. Sammanlagt har det gått åt 60 000 ton betong till arenan. Leverantören, Strängbetong, har använt tillsatsmedel från Sika för att förbättra betongens egenskaper: ett vattenreducerande flyttillsatsmedel, Sikament 20 HE, och en luftpor­ bildare, SikaAer-S, som ger förbättrad frostbeständighet. – Vi litar på Sikas produkter. Vi vet att de fungerar bra och är stabila, säger Göran Resare, kvalitetsansvarig på Strängbetong i Örebro.

Miljövänligt tak Men Friends Arena är inte Stockholms enda arenaprojekt. Intill Globen växer Stockholmsarenan fram, som när den står klar 2013 ska rymma upp till 40 000 personer. Även här har Sika levererat fog till läktarna och tillsats­ medel till 75 000 ton betongelement. Liksom ett miljövänligt tak. – Stockholmsarenan har en stark ­miljöprofil, berättar Tom Ivarsson. Det kan vi på Sika leva upp till. Vår miljöduk Sarnafil är fri från halogener, mjuk­ görare och tungmetaller, har upp till dubbelt så lång livslängd som en vanlig pvc-duk och när den är förbrukad kan den brännas och förvandlas då till vattenånga. Dessutom är den vit, vilket innebär att duken reflekterar solljus och på så sätt minskas förbrukningen av energi för kylning av byggnaden. Totalt handlar det om 40 000 kvm takduk. Flera arenor Även ute i landet har Sika bidragit med fog till ett antal arenor: Guldfågeln ­arena i Kalmar, Vida hockeyarena i Växjö och Myresjöhus fotbollsarena i Växjö som ska stå klar i augusti. I Solna pågår nu ett febrilt arbete med att färdigställa Skandinaviens största arena. I skrivande stund görs de första testerna av det rörliga taket. Och den 14 november är det är dags för Sveriges herrlandslag i fotboll att spela matchen som kommer att kunna skrivas in i historieböckerna som den allra första på Sveriges nya national­arena. 

SikaMagazine nr 1:2012

5


foto: © DONG Energy

Ett flytande tak som spar energi

danmark

Miljö- och energifrågorna står i dag i fokus och det blir allt viktigare att välja en miljövänlig lösning, inte minst när det gäller tak. Sikalastic, ett kallflytande takmembran, är en tät, fogfri lösning som håller på CO2-utsläppet och ger en lägre energikonsumtion.

– Med den här lösningen har Sika introducerat ett system i Danmark som är unikt och har klara fördelar jämfört med andra taksystem för tankanlägg­ ningar, säger Kenneth Witte, försälj­ ningskonsulent, Sika Danmark. Att membranet dessutom kan läggas på utan att det används värme eller öppen eld gör att produktionen i till exempel en oljetank kan fortsätta under tiden taket renoveras. Detta medverkade starkt till att danska Dong valde Sika Roof MTC System med en PIR-isolering och Sikalastic kallflytande takmembran när Asnaesverket i Kalundborg skulle renoveras hösten 2011. Snabb renovering På Asnaesverket hade det gamla taket med stålplattor börjat rosta. Med Sikas nya system kunde takarbetat utföras utan värmekällor. Tankarna kunde alltså förbli fyllda utan risk för explo­ sioner och produktionen hållas igång under hela arbetet, viktigt för Dong som var beroende av denna lager­ kapacitet. – Att tömma tankarna och tvätta dem skulle ha kostat 2,5 miljoner kronor, dessutom skulle vi ha förlorat omfattande hyresintäkter under renoveringstiden, säger Ivan René Pedersen, Inter Terminals, f.d. Dong. Inter Terminals övertog denna del av Dong 1 januari 2012. – Inte heller var den lösning vi valt dyr i sig och arbetet tog endast åtta veckor per tank, sammanlagt 11 000

kvm. Det enda man behöver ta hänsyn till är vädret. Temperaturen får inte understiga fem plusgrader när arbetet utförs, säger Ivan René Pedersen. Väl på plats är det fogfria takmem­ branet extremt brandresistent och motståndskraftigt mot alla slags vädertyper. PIR- isoleringen innebär en väsentlig lägre energiförbrukning. Lång livstid En tidigare variant av lösningen har existerat i ett 30-tal år hos företaget Liquid Plastic i England. Sika köpte företaget 2009 för att utveckla varuportföljen. Sedan dess har lösningen utvecklats ytterligare och anpassats till den nordiska marknaden. – Det handlar framförallt om att vi i de nordiska länderna har strängare miljö- och arbetsmiljökrav, säger Kenneth Witte. Att lösningen är flytande och målas eller rullas på innebär dessutom att

arbetsprocessen inte innehåller tunga lyft eller obekväma arbetsställningar. Lösningen kan rullas på vid yttertem­ peraturer på mellan 5–30 plusgrader och härdar vid fukt efter tio minuter på ytan utan att bilda blåsor. Den nya nordiska varianten har testats av Dansk Teknologisk Institut och Sika ger samma garantier som gällde för den ursprungliga lösningen. – Garantin är på 15–25 år men den beräknade livstiden är upp till 30 år. Arbetet ska alltid utföras av en godkänd Sika-entreprenör, säger Kenneth Witte. I England har lösningen traditio­ nellt använts till många typer av tak. I Danmark har Sikalastic 610 hittills huvudsakligen lagts på industribygg­ naders tak som har många tekniska installationer. Men lösningen kan också med gott resultat användas till historiska byggnader, till exempel kyrkotak.  

Det fogfria takmembranet är extremt brandresistent och tåligt.

SikaMagazine nr 1:2012

7


foto: Teemu Kammonen

finland

K-rauta och Sika – passar perfekt ihop Byggvaruhuskedjan K-rauta säljer ett brett sortiment av Sikaprodukter för vanliga konsumenter och proffs. Efter hand som K-rauta fortsätter att expandera används Sikas produkter, särskilt tåliga epoxigolv, i stor utsträckning vid byggnationen av nya varuhus.

K-rauta är en internationell kedja med byggvaror och heminredning och bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Ryssland, Estland och Litauen. Kedjan består av totalt 92 K-rauta-varuhus med omkring 5 000 anställda. Kedjan ingår i Rautakesko Ltd och Keskokoncernen. Kunderna består av båda privatkunder och företag: K-rauta erbjuder ett varierat produktutbud och experttjänster för byggherrar, renoverare och inrednings­ arkitekter. Utöver nya och säsongsbaserade produk­ ter erbjuder K-rauta sina kunder idéer om heminredning och materialval. Varumärket Sika är välkänt bland K-rautas kunder och Sikas produkter har blivit allt populärare efter hand som heminredning har blivit en populär hobby i de flesta hushåll. Sika MaxTack har landat Sikas nya lim MaxTack lanserades för K-rautas kunder i slutet av 2011. Joonas

8

SikaMagazine nr 1:2012

Kukkonen, säljare på K-rauta i Vandaporten, säger att de professionella kunderna redan känner väl till MaxTack-limmet tack vare Sika-produkternas utmärkta rykte. – MaxTack är en jättebra och effektiv produkt och den första leveransen såldes slut snabbt, säger Kukkonen, och berättar vidare att Sikas produkter, särskilt tätningsproduk­ terna, även är förstahandsvalet för båtfolk. Användarvänliga förpackningar gör kunderna nöjda Mikael Åstrand, chef på K-rauta i Vanda­ porten, säger att Sikas produkter har ingått i varuhusets produktsortiment sedan det öppnandes år 2000. Åstrand berättar att hans säljare förstås upplever att det är lättast att sälja produkter som de själva tycker är tillför­litliga. – En av våra storfavoriter från Sika är lim- och fogprodukten Sikaflex 11FC. Den var populär i mina yngre dagar som säljare också, minns Åstrand.

– Sikas produkter har en lojal och stabil kundbas och det är naturligtvis därför vi behåller dem i vårt sortiment. Eftersom förpackningarna alltid innehåller väldigt tydliga användningsinstruktioner är det enkelt även för nybörjare att använda produkterna, säger Åstrand. Epoxigolv under tungt slitage – Golven i många av K-rautas varuhus består av Sikas epoxibeläggning, säger konstruk­ tionschefen Jouko Räisänen från Kesko. – Vi bestämmer förstås inte över alla byggmaterialen själva, utan våra underleve­ rantörer tillhandahåller en materialplan. Men så snart en underleverantör berättar att de använder Sikas produkter kan vi alltid vara säkra på att de använder välkända premium­ produkter som vi kan lita på, och vi vet samtidigt att underleverantörens kriterier för materialval är tillfredsställande. De senaste golven i ett K-rauta-varuhus i

Sverige med beläggningar av Sika-produkter finns på K-rauta i Uppsala (8 000 m2) och på K-rauta i Linköping (8 300 m2). – Epoxibeläggningar ser alla ganska likartade ut i färdigt skick. Den visuella kvaliteten beror huvudsakligen på konstruk­ tionens kvalitet, men slittåligheten beror uteslutande på om rätt produkter används, säger Räisänen. Golvet med beläggning från Sika i det välbesökta K-rauta-varuhuset i Esbo har utsatts för slitage från kunderna under två år. K-rauta i Haparanda i norra Sverige håller samma höga kvalitet. Enligt Räisänen är golvens slitstyrka förstklassig. K-rauta begär naturligtvis långa garantiperioder för både material och arbete. 

SikaMagazine nr 1:2012

9


foto: Team T AS

norge

Skräddarsytt för Gardermoen

På Gardermoen planeras ett av Norges största byggprojekt just nu. Här ska en helt ny terminal byggas för att rymma ytterligare 7 miljoner resenärer per år. Betongen produceras på plats. Och Sika har skräddarsytt ett tillsatsmedel, speciellt anpassat efter flygplatsens förutsättningar.

– Det handlar om att kunna skräddarsy produkter för specifika projekt. Det är det vi gör hela tiden. Och det är det vi har gjort för Gardermoen, säger Atle Gjertsen. Som Business Unit Manager Concrete för Sika Norge ansvarar han för att se till att kunderna får produkter som är anpassade till de förhållanden de ska användas i dagligen. Ett exempel på en sådan anpassning är ViscoCrete GM 700 – en blandning som ska

säkerställa att den färdigblandade betong som ska användas när Gardermoen expanderar bibehåller sina egenskaper från det att den blandas till hos tillverkaren tills dess att det färdiga betongdäcket har hällts på plats. – Vi har varit tvungna att lösa en rad speciella utmaningar som rörde betongen för Gardermoen. Vi har utvecklat en produkt speciellt för det här projektet. GM står för Gardermoen, säger Gjertsen.


danmark

norge

Laboratoriet Han är uppenbart stolt över insatserna från Sikas laboratorium i Skytta utanför Olso, och över Trond Solbø. – Labbet har bidragit på ett ovärderligt sätt. Trond lyckades skapa rätt produkt inom loppet av bara några veckor, en otrolig prestation. Labbet är extremt viktigt för oss när vi levererar till stora projekt. Det är klart att rätt pris spelar en stor roll. Men jag är övertygad om att det var vår förmåga att anpassa oss till de specifika förhållandena på Gardermoen som gjorde att vi vann upp­ handlingen, säger Gjertsen.

foto: lars rekaa

”Sanden på Gardermoen innehåller mycket sediment och en andel humusämnen.”

Ett eget verk: betongdäcket som jag hjälpte till att hälla! Atle Gjertsen var involverad i den första konstruktionsfasen när Gardermoen byggdes.

Han försöker inte dölja det faktum att Gardermoen-projektet innebar ett antal utmaningar. – En del utmaningar på Gardermoen handlade om miljön, och andra om de material som vi arbetade med, säger han. För att ta det sistnämnda först. Garder­ moen är byggd på en enorm sandtäkt. Därför kunde betongtillverkningen ske i en stor anläggning nära byggarbetsplatsen. Men sanden på Gardermoen är inte av bästa kvalitet och innehåller mycket sediment och en andel humusämnen. – Det var en av anledningarna till att vi var tvungna att anpassa vårt tillsatsmedel på ett särskilt sätt. En annan anledning var att Unicon använder en cement som skiljer sig från den vanligaste typen i Norge. Det krävde också lite anpassning, säger Gjertsen. Miljöhänsyn Miljöaspekterna är också särskilt viktiga på Gardermoen. Flygplatsen är belägen på Norges största grundvattentäkt. – Alla material måste vara miljövänliga och den färdiga betongen måste också

12

SikaMagazine nr 1:2012

förhindra att olika typer av utsläpp läcker ned i grundvattnet. Våra material bidrar till att kontrollera detta, säger han. Utbyggnaden av Gardermoen är ett av de storskaligaste byggnadsprojekt som just nu pågår i Norge. Flygplatsens kapacitet kommer att utökas från 13 miljoner till 20 miljoner resenärer per år. En helt ny termi­ nalbyggnad kommer att byggas i anslutning till den befintliga terminalen. Unicon kommer att leverera nästan 200 000 kubikmeter betong från anläggning­ arna i Gardermoen. – Vi kommer att leverera tillsatsmedel. Detta är en stor order för oss. Omfattningen kanske blir lättare att förstå om jag säger att vi kommer att skicka 1 miljon liter Visco­ Crete GM 700 till Gardermoen under åren fram till år 2017. Det motsvarar 30 fullastade tankbilar! Vi kan betong Det är knappast en slump att Sika levererar betongtillsatsmedel till många stora byggar­ betsplatser. Det började faktiskt med Sika 1, ett vattentätningsmaterial som tillsätts till murbruk. Kasper Winklar som grundade Sika år 1910 utvecklade substansen som senare användes i samband med elektrifie­ ringen av järnvägsbanan under Sankt Gotthardspasset i schweiziska Alperna. Sika 1 finns fortfarande i koncernens produkt­ sortiment! – Men idag har vi tillsatsmedel för de flesta ändamål: En del minskar betongens härdningstid, andra gör det möjligt att transportera den färdiga betongen över långa sträckor, medan ytterligare andra används för att ge betongen speciella egenskaper beroende på vad den ska användas till. – Vi använder mycket betong i Norge, men marknaden är tuff. Vår styrka ligger inom tre områden: Med vårt labb kan vi anpassa produkterna efter olika projekt. Vi kan leverera till konkurrenskraftiga priser. Och vi har gjort omfattande investeringar i att utveckla hållbara, miljövänliga produkter, säger Gjertsen. 

Ny kraftkälla på Island Den isländska marknaden har som bekant varit drabbad av finanskrisen i extrem utsträckning. Planerade projekt uppsköts på obestämd tid men nu börjar den isländska marknaden att vända uppåt igen, säger Business Unit Manager Henrik Trangbaek, Sika Danmark.

På energiområdet har Island under senare år satsat stora resurser på att bygga ut vatten­ kraften i landet. För två år sedan började området vid Búdarháls, 150 kilometer från Reykjavik på södra Island, att förvandlas till det nya vattenkraftverk som ska stå klart här 2014. Det är de två floderna Tungnaá och Kaldakvísl som bidrar med vattnet till det nya kraftverket. Projektet omfattar tunnlar, vägar, dammar och själva kraftstationen. Byggherre är det nationella isländska energi­ bolaget, Landsvirkjun. Sika deltar i samtliga delar som omfattar betongarbeten och bidrar med betongtillsatsmedel. – Vi är välkända inom det här området på

Island sedan många år och har tidigare arbetat med flera stora kraftverksprojekt, bland annat det vid Kárahnjúkavirkjun, Islands hittills största kraftverk som stod klart 2009, säger Gudmundur Snorrason, Sika Island. Búdarhálsverket omfattar betongarbeten på 43 000 kubikmeter och entreprenören, isländska Istak, samarbetar med Sika för att bland annat producera sprutbetong med hjälp av Sika ViscoCrete och Sigunit. – Tillsatsmedlen innebär en markant förbättrad bearbetningsförmåga och en extremt snabb styrkeutveckling och kan därför med stor fördel användas i tunnlar, säger Karsten Iversen på Istak. 

I det nya kraftverket deltar Sika i samtliga delar som rör betong­arbeten och bidrar med tillsatsmedel.

SikaMagazine nr 1:2012

13


foto: Teemu Kammonen

foto: Teemu Kammonen

finland

Det är inte varje dag som man stöter på inomhuspooler som är avsedda att promenera i, särskilt inte sådana som är utformade för att rymma häpnadsväckande 300 000 vadare om året. Det här var dock den fantastiska idén bakom det finska vetenskapscentret Heurekas utställning om klimatförändringarna, Klima X. Det inspirerade konceptet förverkligades med hjälp av produkter från Sika.

Taket som blev en pool

Det som gör Klima X till en oförglöm­ lig upplevelse är att det känns som om du bokstavligen går i klimatföränd­ ringens fotspår: stigande havsnivåer och översvämningar orsakade av att glaciärerna smälter i stor omfattning. Efter att ha dragit på dig ett par gula gummistövlar (lånas på plats) är du redo att gå i vattnet. Golvet i den fascinerande utställningslokalen är översvämmat av 40 000 liter vatten, alltmedan ett imponerande 8 kubik­ meter stort block av naturlig is som skurits ut från sjön Puruvesi i östra Finland sakta smälter mitt i alltihop. Sikaplan WP 3100-15 R användes för poolens två bottenlager, medan ytan består av takduken Sikaplan 12 VGWT. – Vi fick alla möjliga erbjudanden, kakelplattor med mera, när vi utforskade de olika materialalternativen, förklarar

projektledaren Sampsa Piira från Heureka. Sikas produkter presente­ rades för Heureka av Sikas partner Ruuffi Oy. För att hantera det utmanande projektet måste en rad strikta material­ krav uppfyllas. Ett golv där vattnet når vuxna besökare till fotknölarna – och till smalbenen på barnen – är långt ifrån den lättaste inredningslösningen. – Golvet måste tåla tungt slitage och får under inga omständigheter bli halkigt. Det måste också vara lätt att hålla rent, och tekniken under golvet får inte bli skadad, säger Piira. – Det finns även elkablar under golvet, så hela golvet och sidorna består av många lager och är omsorgs­ fullt förseglat. Medan du sakta vadar genom vattnet börjar du se klimatförändring­ arna ur ett lite annorlunda och djupare

perspektiv. Vattnet har en lugnande effekt, till och med på hyperaktiva ungdomar, och du får möjlighet att verkligen ta in det du ser. Materialet under dig, som ger foten ett behagligt mjukt men stabilt grepp, används faktiskt oftast på industritak. Emeller­ tid har den här extremt slittåliga Sikaplan-duken, som utformats för att klara de hårdaste väderförhållanden, visat sig vara en idealisk bottenduk för pooler. Folk på Heureka kan i alla fall knappast bli nöjdare. – Vi är helt engagerade i arbetet med en hållbar utveckling, säger Heurekas produktionschef Jussi Sava. – Därför var det också viktigt för oss att Ruuffi var beredda att återvinna golvet efter utställningens slut. Utställningen Klima X pågår på Heureka till och med 27 januari 2013. Mer information: www.heureka.fi. 

SikaMagazine nr 1:2012

15


nyheter foto: Hans Jonsson

norge

Sika iSystem

Sika täcker prestigeprojekt

16

SikaMagazine nr 1:2012

Sika iAcc-1. En kloridfri bindetidsaccelerator för injekteringscement. Genom variation i doseringen kan bindetiden justeras utan att brukets filtreringsegenskaper påverkas.

foto: Arch Uno AS

Sika har full kontroll på Oslos prestigefyllda projekt Risløkka Kompetens­ center, en skola för yrkes­ utbildningar. Skolan blir den mest framstående som Norges utbildningssystem har att erbjuda. Allt kommer att konstrueras enligt modernaste standard, både lokalerna för teoretisk utbildning och verkstäderna för den praktiska utbildningen.

Sika Injektering 30. Ett lågalkaliskt injekteringscement baserat på portlandcement. Max partikelstorlek (d95) är 30 μm. Sika Microfine 20. Ett injekteringscement baserat på portlandcement. Max partikelstorlek (d95) är 20 μm. Sika Ultrafin 16. Ett lågalkaliskt injekteringscement baserat på portlandcement. Max partikelstorlek (d95) är 16 μm.

det är viktigt att hela tiden vara tillgänglig om det uppstår problem på en byggarbetsplats. Parterna som är involverade i profil­ bygget i östra Oslo inledde diskussio­ nerna med Sika i mars förra året. Arbetet påbörjades i juni och skolan kommer att stå färdig i slutet av nästa år. Skolbyggnaderna har en prislapp på 600–700 miljoner norska kronor, och omfattar utöver standardklassrum stora verkstadslokaler för yrkesinrik­ tade studier och en rymlig gymnastik­ sal. Skolgården är belägen på taket av en av byggnaderna. – Vi levererar 8 000 kvadratmeter Sikaplan-takduk till taken och 2 500 kvadratmeter 2 millimeters Sarnafil G476-takduk för utomhusanvändning. Inomhus kommer vi att leverera 5 000 kvadratmeter 1,5 millimeters Sarnafil G476 till verkstäderna och lokalerna för yrkesutbildning. Till gymnastik­salen har vi levererat 1 600 kvadratmeter

Sika Ultrafin 12. Ett lågalkaliskt injekteringscement baserat på portlandcement. Max partikelstorlek (d95) är 12 μm.

Sarnavap 5000 E ångspärr på stålplåtar – det här är en produkt som inte alla leverantörer har tillgänglig – och vi har också levererat 3 000 kvadratmeter tillfälligt takmaterial som ska användas under byggnationen, säger Arne Halvorsen Aamodt.  

Sika lanserar nytt system för cement­ baserad injektering, Sika iSystem foto: Lars Rekaa

Sika kommer att hjälpa till att hålla projektet torrt och levererar bland annat takmembran. Taket kommer att byggas av företaget E. Brørby & Sønn som är baserat i Jevnaker. AF-gruppen har huvudkontraktet, medan det kommunala Osloföretaget Undervis­ ningsbygg är uppdragsgivare för det prestigefyllda projektet. – Våra kunder vet att vi kan branschen. Man kan säga att Sikas medarbetare utgör en del av det kontrakt som uppdragsgivaren ingått med oss som takleverantör. Vi erbjuder rådgivning och måste alltid vara beredda att hitta lösningar om det uppstår problem, säger Arne Halvor­ sen Aamodt. Han har 26 år som takleverantör bakom sig och har arbetat sig upp, från springpojke till takläggare och senare förman och projektledare. Han är ett typiskt exempel på Sikas medarbetare: människor med praktisk erfarenhet från olika branscher. Och som vet att

Sika iFlow-1. Ett effektivt dispergeringsmedel för injekteringscement. Genom variation i doseringen kan flytgränsspänning och viskositet justeras.

Under kontroll: Arne Halvorsen Aamodt är den som kunderna ska vända till när det handlar om tak. Här fotograferad högt över Risløkkas tak.

Sika har utvecklat en ny generation tillsatsmedel som gör det möjligt att styra injekteringsbrukets egenskaper.

Sedan årsskiftet är Sika återförsäljare av Cementas mikrocement. I samarbetet har Sika utvecklat en ny generation injekte­ ringstillsatsmedel som tillsammans med mikrocementen har fått namnet Sika iSystem. Sika iSystem består av ett dispergerings­ medel, Sika iFlow-1, en bindetidsaccelera­ tor, Sika iAcc-1 och fyra sorters mikro­ cement. – Det nya är att vi nu kan styra brukets reologiska egenskaper utifrån rådande förhållanden och tekniska krav med ett mer

flexibelt system, berättar Pernilla Petersén, produktchef på Sika. Med Sika iSystem får man större möjlighet att styra de reologiska egen­ skaperna och därmed spridningen i bergssprickor. Dessutom har man möjlighet att förkorta bindetiden, med bibehållna eller bättre filtreringsegenskaper. Att Sika nu arbetar med både cementen och tillsatsmedlen för injektering är en stor fördel, menar Pernilla Petersén. – Vi står för hela produkten. Att Sika arbetar med ett system ger även en för­ djupad kunskap och förståelse för injekte­ ringsbrukets egenskaper och beteende som vi kan använda i vårt fortsatta utvecklings­ arbete. 

Supersnabb nyhet Sikas nya produkt mot konsumentledet är ett supersnabbt lim som kan ersätta spik och skruv.

MaxTack är ett vatten­ baserat snabbtorkande allroundlim som fäster på i stort sett på alla under­ lag; från trä och puts till betong, fibercement, keramik och målade ytor. Det gör limmet till en perfekt lösning för många gör-det-själv- och reparationsjobb där man annars skulle använda skruv och spik. Till exempel fungerar MaxTack utmärkt när det gäller att sätta upp golv- och vägglister, dörrfoder, socklar, nyckelhållare och klädhängare. Tack vare att MaxTack är vattenbaserat, inte innehåller några lösnings­ medel och är luktfritt är limmet lämpligt för inomhusbruk. Limmet är också övermålningsbart. MaxTack är registrerat och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

SikaMagazine nr 1:2012

17


foto: Åke E:son Lindman

En landgång bland tallstammarna leder upp till hotellet – en kub som nästan smälter ihop med skogen tack vare den glasade fasaden som speglar träden och himlen, fastlimmad med Sikasil SG 20.

I Harads, 6 mil från polcirkeln, har fem hotell klättrat upp i träden. Förutom glaskuben hänger här ett enormt skatbo, ett ufo, en container, en blå kon och en bastu bland trädkronorna. Inom fem år ska 24 trädrum stå klara för alla som söker en annorlunda naturupplevelse. Structural glazing Bakom spegelkuben står arkitektbyrån Tham & Videgård som på ett tidigt stadium ringde upp Sika för att höra om det var möjligt att limma fast glas på en metallkonstruktion. – Arkitekten hade idéskisser. Utifrån dem tog vi fram enkla principer för hur man beräknar en bärande glasvägg, structural glazing, berättar Thim Pettersson, key account manager på Sika Danmark som har koordinerat arbetet med fasaden. Vilken vindlast råder? Hur stor är det största glasets kortsida? Får glasen mekanisk support för dödlast? Och så vidare. Structural glazing kräver rätt beräkningar, rätt material som är kompatibla med varandra och tester av vidhäftning av lim mot underlag och glas – samt utbildning av entreprenören. Allt detta kunde Sika hjälpa till med, liksom med lim och fog.

Sikasil SG 20. Ett lastbärande enkomponent Structural Glazing lim. Vissa begränsningar vad gäller fogdjup, max 15 mm i första appliceringen. Används efter tester på godkända underlag. Mer än 20 års erfarenhet.

Kuben steg för steg Kuben består av en 4 x 4 x 4 meter aluminium­struktur fäst vid trästammen. Aluminiumkonstruktionen anodiserades för att stänga aluminiumets porer och rengjordes med Sika Aktivator 205. Därefter fäste man en så kallad spacertape, HD-tape, som säkerställer en viss höjd i fogen för att glaset inte ska ligga dikt an mot konstruktionen. Glasskivorna limmades sedan fast med Sikasil SG 20, en hårdare typ av special­ silikon för bärande fog.

För att få en vattentät fasad fogades glas­ skivorna till slut ihop med en högelastisk vädertätning, Sikasil WS 605. I Harads kan glas­skivorna nå en tempteratur från 30 minus­grader till 60 plusgrader. Därför är det viktigt att fogen kan ta upp temperatur­ rörelser. På väg till Malaysia Resultatet är ett stabilt vackert trädrum som kan stå emot både ösregn och snöstormar. Men som fungerar lika bra i varmare klimat. – Trähotellen i Harads har väckt stort intresse, men vår glaskub har fått störst uppmärksamhet. Så nu ska 12 kuber på export, till att börja med fem till Malaysia, avslutar Thim Pettersson.  

Vad är structural glazing? Structural glazing är ett samlingsnamn för tekniken att limma samman fasad­element av glas med bärande struktur av stål eller aluminium. Elementen fogas samman på utsidan med en vädertätning. Bärande fog och vädertätning är alltid av silikon på grund av den UV-exponering som släta fasader utan glaslister eller lock utsätts för. Alla silikon­produkter är kompatibla med varandra i Sikas Structural glazing-program.

foto: Åke E:son Lindman

Hotellet som klättrade upp i ett träd

sverige

För att hindra fåglar från att krocka är glaset täckt med en genomskinlig ultraviolett färg, endast synlig för fåglar.

SikaMagazine nr 1:2012

19

SikaMagazine nr 1-2012  
SikaMagazine nr 1-2012  

SikaMagazine nr 1-2012

Advertisement