Page 1


AKADEMIE VOOR MASSAGE EN BEWEGING

AKADEMIE VOOR MASSAGE EN BEWEGING Postadres: Postbus 17178 1001 JD Amsterdam Lessen en secretariaat: Haarlemmer Houttuinen 23A, 1013 GL Amsterdam telefoon: 020-3308572,  e-mail: info@akademie.nl  site: www.akademie.nl Bank: 86.77.51.177 t.n.v. Akademie voor Massage en Beweging - Amsterdam.

®

BROCHURE VAKOPLEIDING 2010 - 2011 TOT

HOLISTISCH MASSAGE THERAPEUT


BROCHURE VAKOPLEIDING HOLISTISCH MASSAGETHERAPEUT 2010 - 2011 INHOUD ! Visie

Over ons Doelstelling vakopleiding Details vakopleiding Praktijkvakken Ondersteunende vakken Studeren aan de Akademie Beroepsperspectief Erkenning opleiding Lesdata Inschrijving en


BROCHURE VAKOPLEIDING HOLISTISCH MASSAGE THERAPEUT 2010 - 2011

Onze visie op massage Holistisch model Je wordt opgeleid tot Holistisch Masseur. “Holistisch” wil zeggen dat je je richt op de hele persoon in al zijn/haar facetten (fysiek,

diepe doorwerking wordt bereikt door je innerlijke rust, je 100% aandacht en je zorgvuldige en ongehaaste werkwijze.

emotioneel, mentaal en spiritueel).

Genietende overgave

Je invalshoek is het fysieke lichaam, maar

Het accent in een massage- en bewegingssessie ligt in eerste instantie niet op een gesprek of “het praten over”, maar in de genietende overgave aan het invoelend aangeraakt en bewogen worden. Therapeut en cliënt gaan samen steeds diepere lagen van ervaren en voelen onderzoeken. Als er gepraat wordt, blijft dat steeds aansluiten bij wat er op dat moment bij de cliënt speelt.

holistische massage heeft vooral ook een uitwerking op emotioneel gebied. Verdriet, vreugde, boosheid of angst kunnen worden aangeraakt, gevoeld of geuit. Mentaal kan de gedachtenstroom tot rust komen. Spirituele ervaringen van harmonie en eenheid kunnen worden beleefd.

Body mind connectie Het gaat bij de holistische massage vooral om een positieve herbeleving van het fysieke lichaam. De invoelende en ruimte scheppende aanraking brengt je cliënt vanuit het denken in het lichaam en daarmee dichter bij zichzelf. De kwaliteit en

Acceptatie Aanwezige problemen, symptomen of ongemakken mogen er in eerste instantie gewoon zijn. Acceptatie en aanvaarding van het idee: “wat er is, is goed”, staat centraal.

Je aanrakingen en bewegingen hebben niet in eerste instantie de intentie iets te “verbeteren” of te veranderen aan houding, beweging, gedrag, denkbeelden of emoties.

Contact tussen gever en ontvanger Belangrijk is het contact tussen gever en ontvanger. De gever probeert volledig aanwezig te zijn in het aanrakingscontact, de ontvanger stelt zich zoveel mogelijk open voor wat hij/zij ervaart. Trefwoorden bij deze massagevorm zijn: gewicht ervaren, loslaten, doorstroming, ruimte, energie en verbondenheid.

nieuwe gids  

Akademie voor Masasge en Beweging massage opleiding massage cursus massagetherapie

nieuwe gids  

Akademie voor Masasge en Beweging massage opleiding massage cursus massagetherapie