__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

YTSKIKT CDC Wall CDC Wall är en gipsskiva som levereras med ett färdigt ytskikt. Skivan är belagd med en infärgad "nonwoven"tapet eller vinyltapet som ger en tålig vägg. Du slipper både spackla och måla och har en färdig vägg på en dag. Lean på riktigt! Lokalanpassningar - Allt från enstaka väggar till stora nybyggnadsprojekt. Från här: Public Med en svagt rundad kant som ger en diskret skarv. Home Laminerad och spontad skiva av MDF. Ger en väldigt skarp kant och en mycket diskret skarv. Basic En enklare skiva som har en markerad fas på ca 4 mm, vilket ger en skuggeffekt mellan skivorna. YTSKIKT

White

Nagano

Okoto


Trance

Basalt

Miami

Quantum

San Fransisco

Artisan

CDC Wall levereras normalt med ett vitt, slätt ytskikt i NCS S 0500-N. Ytskiktet går att få i två olika variationer: Traditionellt ytskikt med en mattare yta eller en blankare yta likt lackerat trä. CDC Wall kan även levereras med vinyltapeter med olika strukturer och färger.

Profile for akustikbyggarna

Ytskikt CDC Wall  

Produktblad för ytskikt CDC Wall

Ytskikt CDC Wall  

Produktblad för ytskikt CDC Wall

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded