Page 1

Projekt "Aktywni i Kreatywni – Pola-cy w Europie"promuje polską aktywność w Europie i służy nawiązywaniu więzi z Polakami mieszkającymi za granicą. Nasze działania mają na celu poszerzanie wiedzy na temat języka polskiego, kultury, tradycji i współczesnej Polski. Będą okazją do wielu ciekawych spotkań, nawiązywania przyjaźni i wymiany doświadczeń. W pierwszej edycji projekt obejmuje swoim zasięgiem Węgry, Czechy, Francję, Niemcy i Norwegię. Jednym z najważniejszych efektów projektu będzie zorganizowanie wystawy specjalnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów WrocLOVE Design. Zapraszamy także na spotkania, dyskusje i warsztaty prowadzone przez gości specjalnych projektu oraz twórców prezentowanych w ramach wystawy. Od 2 do 13 maja we Wrocławiu spotkają się ponadto wszyscy uczestnicy projektu.


Na zdjęciu: Kabelbinder by Chmara.Rosinke

Aktywni i Kreatywni_INSERT  

A brief description of our project, the exhibition and our guests.

Advertisement