Page 1

Spania

aktuelt Nr. 22 - 15. nov 2017

AKTUELT

REISE

SPORT

DYRESIDEN

ØKONOMI

HELSE

MOTOR

Leserinnleg

HISTORIE

KULTUR

MAT

UNDERHOLDNING

25-års-jubileum!

S

G

TI A R


Hold dine feiringer & festligheter hos oss! KREATIVT OG SELEKTIVT KJØKKEN

Unn deg en gastronomisk nytelse - også på vår “Alhambra style” terrasse Ons. - Søn.: 13.00 - 15.00 19.00 - 23.00 Man. og tirs. stengt

Nyt kveldene i vår

idylliske hage

C/Argentina 2, Urb. Panorama - 03530 La Nucia - Tel./Fax: 965 873 208 - www.nuevoalcazar.com

De populære

R. r MBE få bøke E S E n D noe GI SAL mdeles I E R fre IL VÆ z har de V Kun K a T BO.com i Alf 16€ R E ID jelper V E R Pavarotti, Nå i salgNpå inh Y,Café an, d Kun u J Bokkafeen ai rAlbir t & og Den norske i 29€ sM i Albir. Hobokhandelen

turbøkene

2

aktuelt


INNHOLD SLIK ER LIVET Vi legger ikke skjul på at denne utgaven er preget av den sorg vi føler ved tapet av en god venn og medarbeider. At han ikke skulle få oppleve å være sammen med oss i feiringen av et tidskrift han hadde viet 25 år av sitt liv til, smerter oss. De gamle blir borte og nye koster kommer til. Slik er livet. Det får oss til å tenke på et gammelt kinesisk ordtak: Hva du enn gjør her i livet, så gjør ditt beste - men glem ikke at ingen er uerstattelig. Men det er mye å glede seg over også. Nye ansikter viser seg her hvert år, nye mennesker å bli kjent med. Det kjennetegner jo samfunnet vårt her nede. Det er mange som kommer, men det er også mange som reiser igjen, etter kortere eller lengre tid. Bare noen få blir og regner seg som veteraner. Ser man på den første årgangen av Aktuelt Spania, finner vi ingen av annonsørene igjen i dag. Riktignok er 25 år lang tid, men skiftene går raskere her enn vi er vant til fra Norge. Hvorfor reiser mange hjem igjen etter kort tid, selv om de i utgangspunktet hadde tenkt seg å være her

AKTUELT SPANIA

Utgiver/Editorial: Actual Costablanca S.L. Postadresse/Dirección: Aktuelt Spania Camino de la Cantera nº 12, 03581 Albir Tlf: 600 000 664/ 634 182 240 Email:redaksjonen@aktueltspania.net Nettside: www.aktueltspania.net NIF: B54516927 Depósito legal nº.: A-659.1994

lenger? Hva skjer når vi kommer til et nytt sted, et nytt miljø, og skal etablere oss? Hvorfor er det noen som finner seg til rette mens noen blir stående utenfor? Mennesker er sosiale vesener. Det ligger i vår natur å søke tilhørighet og samhold med andre mennesker. Bli med i en klubb, et lag, på turer. hva som helst. Vi i Teatro Alfaz, søker for eksempel etter nye mennesker som kan være med i et hyggelig miljø der vennskap etableres. På eller bak scenen, du er like velkommen. Slike felleskap gir mening i hverdagen og er ofte årsakene til at vi står opp på morgenen og at vi slår oss til ro et sted, enten det er i en by, arbeidsplass, en organisasjon eller andre fellesskap. Det er viktig å huske at vi er ulike og kan ha ulik definisjon om hva som gir mening. Vi slutter som vi startet. Det er lov å sørge og det er lov å vise sorg. Det er en grense mellom det å sørge og dyrke sorgen. Livet må gå videre uansett. Vi har et visst antall dager tildelt her på jorden. La oss ta vare på hver eneste en av dem.

Kontortid/Horario de oficina: Man.-fre. kl. 10.00 - 15.00 Annonsebestilling/ Anuncios: Costa Blanca Nord Tlf: 634 182 240 redaksjonen@aktueltspania.net Annosesalg: Max Kozello Tlf: 633 113 771 Max-stok@hotmail.com Ansvarlig redaktør/ Redactor: Marianne Hoelstad redaksjonen@aktueltspania.net

25 år Aktuelt Spania 4-5

Aktuelt 6 - 10

Dyresiden 11

Fagspalter 12 - 16

Motor 17

Sport 20 - 22

Historie 24 - 25

Sosialt Lokalt 27 - 31

Helse & Mat 32 - 37

Markedsplassen 38 - 39

Underholdning 41 - 49

Design & Layout/ Diseño y Maquetación: Gerson Segura Gosálbez g.aktueltspania@gmail.com Bidrag: K.J. Hermanrud Solfried Gjelsten s.gjelsten@gmail.com Tine Merete Sandboe mail@sandboe.net Tom Bjørnø

aktuelt

3


Feiret seg selv

25-års-jubileum

Aktuelt Spania feirer 25 år i år, og det kan vi selvfølgelig ikke la gå upåaktet hen. Torsdag samlet en rekke mennesker seg til fest for å markere jubileumet på Cafe pavarotti.

Aktuelt Magasin, nå Aktuelt Spania, har utspring fra Den Norske Klubben, og første utgave ble gitt ut 18. september 1992. Den gang var Bjørn Wahl formann i Klubben, og han mente det var behov for et norsk blad som kunne gi viktig informasjon til medlemmene om lover, regler og nyheter fra lokalmiljø og ellers i det spanske samfunnet. Målet med magasinet var å leve opp til navnet sitt, et aktuelt magasin, samt et bindeledd mellom det spanske og det skandinaviske samfunnet på Costa Blanca, der leserne ville bli løpende orientert om det som skjedde i nærmiljøet og i landet forøvrig, med spalter om jus, medisin, eiendommer, nytt fra Kirken og nytt fra Klubben, temasider, kryssord og hjernetrim. Også åpent for leserne med innlegg av forskjellige slag. Som Bjørn Wahl, sa, ønsket var å gjøre magasinet til “vårt magasin”, det vil si for alle. For å nå flest mulig valgte de at magasinet skulle være gratis. Marit Gjelsten var den første redaktør i magasinet, og hun deltok også på årets feiring. Bjørn Wahl fortalte i sin tale om hvordan bladet ble til. Han tok initiativet, men dro på ferie og overlot ansvaret til Marit Gjelsten og Arild Strømsmoen for å få det produsert og ut til folket. Det har vært mange personer med viktige roller underveis. Bladet har hatt flere redaktører, som Eva Wahl og Alexandra Fronciak. Idag er Aktuelt Spania en ren familiebedrift. Tom Bjørnø og Marianne Hoelstad kom til Spania i 2003 med 3 barn og kongepuddelen Pavarotti, og skulle bli i landet i 10 måneder. Mariannes familie har lange tradisjoner på Costa Blanca, og det var ikke så rart at paret valgte å bo i dette området der familie har bodd og feriert i mange tiår. Det gikk imidleretid ikke mange ukene før begge to ble lei av å feriere, og snart arbeidet de begge som freelance-journalister i bladet. Da blir man etterhvert godt kjent med institusjoner, lokalpolitikk, arrangementer og lokal historie. Marianne jobbet noen år på den norske skolen i Alfaz hvor barna gikk, og var ansvarlig for flere store musikal-oppsetninger på Casa de Cultura i regi av skolen, mens Tom fortsatte som skribent i magasinet. I 2008 ble Tom ny redaktør, og i 2008 fikk de tilbud om å overta magasinet fra eierne, Eva og Bjørn Wahl. Aktuelt Spania var på den tiden inne i en vanskelig periode, forårsaket av sviktende økonomi i Spania generelt og større konkurranse fra stadig nye norske tidsskrifter i området. Det som tidligere var annonsemarked for 2-3 publikasjoner, ble etterhvert et marked som 10-11 tidsskrifter skulle konkurrere

4

aktuelt


aktuelt Spania om. Man måtte jobbe hardere for hver annonseeuro. Det som er spesielt i Spania, er at omtrent alle aviser og magasiner er gratis. Man lever kun av annonsene. Det er ikke nok å levere et blad av høy kvalitet som leserne er fornøyd med. Man må i tillegg overbevise annonsørene om at leserne mener det samme. Svært mange av våre annonsører har vært med oss år etter år, og vi vil takke for den lojalitet som er vist oss. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger som rapporterer om god respons på annonseringen. Det er derfor vi fortsatt kan gi ut dette magasinet. Intensjonen og målet med Aktuelt Spania er idag, som i 1992, å være et aktuelt magasin til nytte og glede for nordmenn som har bosatt seg i kortere eller lengre tid på Costa Blanca. Aktuelt Spania satser på kvalitet og leserglede. Aktuell informasjon lokalt og regionalt, både innenfor nyheter, politikk, økonomi og kultur. Vi ønsker også å gå dypere inn i materien til glede for de som leser mer enn overskrifter og ingress. Det satses også på viktige temaer som helse, jus, spansk historie og spanske mattradisjoner, golf og mye mer. Aktuelt Spania er et magasin som blir lagt i hyllen etter at det er lest. Det er et magasin man tar vare på, for det er et oppslagsverk både når det gjelder næringslivet gjennom annonser, eller aktiviteter og informasjon om “hvem, hva og hvor” i Spania. Det er ikke sjelden at vi hører referater fra magasiner fra mange år tilbake. Selv om jubileumsfeiringen var hyggelig og folk koste seg, var det også iblandet stor sorg. Vi mistet, som man kan se av nekrologen et annet sted i denne utgaven, vår gamle kjempe, Kåre Hermansrud, bare fem dager før festen. Dødsfallet kom ikke overraskende. Han har vært plaget av sykdom i flere måneder. Men Kåre ga aldri opp. Helt til det siste klamret han seg fast i stolen og fortsatte å skrive stoff til bladet, som han har gjort i alle disse 25 årene. Karin holdt en fantastisk minnetale på Pavarotti, og vi håper hun fortsatt vil være med oss videre, selv om hun nå har blitt alene. Hun er en stor ressurs og en viktig medarbeider for oss. Som Karin sa i sin tale, Kåre hatet sladder og ville helst bare skrive om det positive og aktuelle. Det får oss til å sitere Bjørn Wahls første leder i Aktuelt Magasin: “Klubben har gått gjennom sine faser blant torner og roser og ofte har man vært uenige- for uenighetens skyld! La oss stå sammen, la oss bite i oss usmakelige bemerkninger og personangrep.” DET VAR VISDOMSORD SOM ER LIKE AKTUELLE I DAG.

AV: TOM BJØRNØ

aktuelt

5


NYHETER BRÅKET I CATALONIA KAN KOSTE DYRT

neste to årene, noe som skaper en situasjon som ligner på begynnelsen av den økonomiske krisen i 2008, eller når Spania var på randen av teknisk konkurs i 2012. “Dette sistnevnte scenario vil medføre en reduksjon på nesten 60% av veksten som vurderes i grunnlinjen for den spanske økonomien som helhet, og en enda større nedgang i den catalanske økonomien. AV: TOM BJØRNØ

Lederwaren • Fabrieksprijzen Lærvarer - Fabrikkpriser sinds 1975

Den norske advokaten Karl Johan Lien Warpe er å treffe på kontoret i Alfaz del Pi hver ukedag 9 - 15 og ellers etter nærmere avtale. Tlf.: (+34) 96 588 91 51 Tlf.: (+34) 96 588 78 07 Mob.: (+34) 607 334 031 c/Teniente Segui 20 - bajo 03580 Alfaz del Pi

6

aktuelt

SIDEN 1975 - Det siste i skinnmote nieuwsteetter in demål ledercollecties -wViHet skreddersyr Wijmed maken op maat • iverstelwerk -wSko spesialbredde str. 34-47 speciale breedte en grote w forSchoenen damer ogmet herrer matenjakker, 34- 47belter, voor hatter damesskjerf, en heren - Vesker, w Tassen, jassen, ceinturen, hoeden, jacks, porteføljer sjaals, portefeuilles... - Skinnklær for motorsyklister w Outlet - Outlet

Ny vårkolleksjon er ankommet!

Made in

spanske finansmarkedene utsatt for andre spesielle risikoer, og særlig de som angår de politiske spenninger i Catalonia. “ Analytikere vurderte to scenarier. Den mest gunstige ser det verste av usikkerheten avsluttet ved årsskiftet, når nyvalg er holdt. Den akkumulerte kostnaden for økonomien ville i så fall bety en svekkelse på rundt 3 milliarder euro, for perioden 2018-2019. Men det er et tøffere scenario der den katalanske konflikten fortsetter de

Made Spainin Spain

Den spanske sentralbanken, Banco de España, advarer om de økonomiske konsekvensene av den pågående politiske spenningen i Catalonia på mellomlang sikt. I en rapport som analyserer risikoen for Spanias finansielle stabilitet, melder sentralbanken at økonomien kan tape mellom 0,3 og 2,5 poeng av BNP på to år, som representerer mellom 3 og 27 milliarder euro. I verste fall kan opptil 60% av all forventet vekst i 2018 og 2019 fordampe, i følge en finansiell stabilitetsrapport, som ble utgitt i begynnelsen av november. Catalonia selv, blir verst rammet og er i risiko for å gå inn i en alvorlig lavkonjunktur. “En potensiell økning eller forlengelse av den politiske situasjonen kan påvirke de økonomiske utsikter og finansiell stabilitet i Spania,” sier rapporten. “Større usikkerhet kan skade økonomiske investorers tillit og derved påvirke deres investeringsbeslutninger, og deretter utøve en negativ innvirkning på økonomisk aktivitet og sysselsetting.” Rapporten understreker også “den politiske spenningen i Catalonia og dens potensielle konsekvenser for finansieringsforholdene på kapitalmarkedene og for den spanske økonomien som helhet.” Hittil har effekten av de politiske spenningene i Catalonia vært synlig, spesielt på finansmarkedene: “I tillegg til globale risikofaktorer er de

Åpent 10.00-13.30 og 16.00-19.30, Lør.uur 10.00-13.30 Geopendman.-fre. maandag t/m vrijdag: 10.00-13.30 en 16.00-19.30 Zaterdag: 10.00-13.30 uurMar Adres: C/ La Mar, 161. Tel.:965 965 841 841 308 Adresse: C/La 161, ALTEA. Tel: 308

www.corbalanpiel.com


NYHETER DÅRLIG OPPSLUTNING OM GENERALSTREIK Generalstreiken som ble utlyst onsdag 8. november i Catalonia for å protestere mot forfølgelsen av ulike medlemmer av den avsatte catalanske regjeringen, og anvendelsen av beredskapskrefter i regionen av regjeringen i Madrid, fikk ikke utbredt støtte. Mer enn 50 veier ble blokkert i Catalonia, inkludert motorveien AP-7 langs den katalanske kysten der studenter stoppet trafikken. Flere grupper av demonstranter hindret også pendeltogslinjer i Barcelona, mens 500 personer tok oppstilling på sporene ved togstasjonen i Girona for høyhastighetstoget AVE. Omtrent 85% av metrostasjonene i Barcelona ble rapportert å kjøre som normalt. I noen tilfeller, inkludert på Ronda de Dalt-delen av Barcelonas B-20, blokkerte demonstranter veien fra tidlig på morgenen. Buss- og togtjenestene i Catalonia kjørte imidlertid som normalt etter at arbeidskomiteene besluttet å ikke delta i generalstreiken. Også arbeidet i Barcelonas havneområde og andre industrisoner i den katalanske hovedstaden fortsatte som normalt, ifølge fagforeninger. De fleste butikker, restauranter og markeder var også åpne. Men en talsperson fra et av fagforbundene sa at flere personer i utdanning og offentlig kringkasting hadde valgt å delta i streiken. Streiken, som ble utlyst av CSC-unionen,

Åpningstid: Man-fre: 10 - 18 Lørdag: 10-13

hadde ikke støtte fra Spanias store fagforeninger, CCOO og UGT, som til sammen representerer 85% av alle fagforeningsmedlemmer i Catalonia. De to fagforeningene oppfordret til demonstrasjoner kl. 12.00 og 18.00, men har ikke støttet ideen om en generalstreik

fordi det ikke dreier seg om noen arbeidskonflikt. Den catalanske høyesteretten (TSJC) avviste dagen før et krav fra arbeidsgivergruppen Foment del Treball Nacional for å få streiken dømt ulovlig. AV: TOM BJØRNØ

Selskapet Bricomaderwood leverer nå treverk av gran og furu, inkludert impregnerte og laminerte produkter. Disse kan anvendes til innertak, vegger og gulv inne og ute (terassebord), samt til større bygg som carporter, utvendig paneling og mindre bygg og boder. Vi leverer nå også tilleggsprodukter som skruer, metallvinkler, braketter og takshingel.

Bricomaderwood s.l. Avda Alicante 67. 03760 Ondara Tel.: (0034) 618 056 650 www.bricomaderwood.com info@bricomaderwood.com

Vi måler opp og transporterer ut til kunden til hyggelige priser

Nordeuropeisk kvalitet til spanske priser!

Materialpakke for 10m2 impregnert carport komplett fra 950,-€

Lekter 45x45 mm, 1,99€ per m Bjelker impregnert 45x95 mm, 3,63€ per m. Bjelker, laminert impregnert 115x115, 12,82€ per m. Bjelker, laminert, 80x200 mm, 14,64€ per m. Panel 15 mm tykkelse, flere bredder fra 2,31€ per m. (Alle priser er inkl. mva)

aktuelt

7


Ø KO N O M I Nyheter om finans-, børs- og privatøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Har du innspill, nyheter eller bare et spørsmål, send gjerne en email til aktueltspania@gmail.com Norsk inkassoselskap kjøper opp spanske boliger Axactor skulle tjene penger på inkasso og kjøp av misligholdt bankgjeld. Nå blir det også kjøp av boliger direkte fra banker, spesielt i Spania. - Regulatoriske endringer gjør at det har åpnet seg et helt nytt marked. Jeg tror dessuten ikke dette markedet kommer til å vare i så veldig mange år, men i løpet av denne periode skal vi være aktive, sier Endre Rangnes, konsernsjef i Axactor, til Finansavisen. Konsernsjefen sikter til boliger som bankene har overtatt fordi eieren ikke klarer å betjene gjelden (såkalt REO, real estate owned), skriver Finansavisen.

Onsdag presenterte Axactor både kvartalstall og sitt første kjøp av en slik boligportefølje. En pakke bestående av usikrede lån med en pålydende verdi på 300 millioner euro, pantesikrede lån på 94 millioner euro og 450 boliger til en verdi av rundt 40 millioner euro er kjøpt av en spansk bank. - Vi ser at det blir stadig mer populært å lage slike pakker, og vi tror det er fornuftig å kunne by på hele pakken fremfor deler av den. Derfor vil vi fortsette å kjøpe boliger. Vi kjøper mindre og mellomstore hus, fordi disse er enklest å selge. Vi holder oss

dessuten unna ferieboliger, sier Rangnes til Finansavisen. Porteføljekjøpet i Spania er også det første Axactor gjør gjennom det nylig opprettede selskapet som eies sammen med John Fredriksens Geveran Trading. Rangnes spår at det vil bli foretatt flere kjøp av boligporteføljer. - Selv om bankene har overtatt mange boliger, er det foreløpig ikke solgt så mye på grunn av lave eiendomspriser. Bankene må imidlertid selge unna fordi dette er blitt en ganske stor balansepost, avslutter Rangnes.

kulminerte i avskaffelsen av innmatningstariffer og innføring av “rimelig avkastning”, og begrensning av overskudd som eierne kunne ta ut fra vindparkene. Effekten på utviklere og eiendomsbesittere var, forutsigbart nok, fullstendig ødeleggende. Spanske Acciona rapporterte et tap på 2 milliarder euro i 2013. I samme år økte vindkraften i Spania med kun 175 MW, og i 2015 så man ingen økning i det hele tatt. Den spanske økonomien registrerte imidlertid en BNP-vekst på 3,2% i 2015 og 2016, og OECD og Det internasjonale pengefondet IMF anslår tilsvarende vekst i 2017. Samtidig med bedringen i økonomien ønsker regjeringen å legge til 4GW vindkraft til det spanske nettverket innen 2020. Det

er imidlertid lettere sagt enn gjort. Kuttene i 2012 ødela tilliten til mange som var sikre på garantert avkastning, istedet ble det store tap. Av de 30 rettssakene stevnet fra utenlandske investorer, har bare to blitt løst til dags dato. For å stabilisere markedet må regjeringen revurdere vindindustrien og investorene den har mishandlet, og skissere beslutninger flere år i forveien slik at utviklere kan planlegge for politiske endringer i god tid. Den spanske regjeringens fornyelse av auksjoner for fornybare energiprosjekter kan være en god start. Men det er fortsatt en lang vei å gå før den klarer å gjenopprette Spanias vindmarked til sin tidligere styrke og stabilitet.

AV: TOM BJØRNØ

Satser igjen på vindmøller Spansk vindkraft kan endelig være på vei opp igjen. Nylige statlige auksjoner for fornybare energiprosjekter gir håp til en ødelagt sektor etter de brutale tilbakevirkende subsidiereduksjonene i 2012. Det vil imidlertid ikke bli lett å få tilbake tilliten fra investorer og utviklere. Mange vil huske Spania som en tidligere stormakt innenfor vindkraft, den fjerde største i hele verden etter Kina, USA og Tyskland. Ved utgangen av 2012, produserte Spania 23GW vindkraftkapasitet, hvorav landet økte med 1.1GW det året alene. Men så kom kuttene. De to ulike spanske regjeringer hadde stått fast i sin støtte av vindindustrien etter finanskrisen i 2008, men i 2012 var det slutt. En rekke tiltak for å trekke Spania ut av lavkonjunkturen

8

aktuelt

AV: TOM BJØRNØ


BØRSBLIKK

12 måneders jubel på børsene Det er nå ett år siden Donald Trump vant presidentvalget i USA, og de amerikanske børsene har lagt bak seg et forrykende rally de siste 12 månedene. S&P 500 er opp mer enn 20 prosent siden valgdagen i 2016, hvilket er den 3. beste børsoppgangen en president har opplevd sitt første år siden andre verdenskrig. I samme periode har Nasdaq klatret 30,20 prosent mens Dow Jones er opp 28,36 prosent. Spekulative penger har bidratt til å løfte oljeprisene de siste tre månedene. Spekulanter ser økende politisk risiko i Midtøsten, spesielt med utviklingen i SaudiArabia, der det trues med full splid innenfor kongefamilen, i tillegg til uoppgjorte konflikter i NordIrak etter at IS er nedkjempet, eller økende sunnimuslimsk konfliktsnivå mot Iran. Alt dette kan kutte Aktuel.pdf

1

06/11/17

produksjonen og medføre en kraftig oppgang i oljeprisene. I verste fall kan oljeprisene lett skyte over 100 dollar fatet dersom Saudi-Arabia og Iran havner i en varm konflikt

med hverandre. Da hjelper det ikke uansett hvor mye skiferolje amerikanske rigger kan produsere. AV: TOM BJØRNØ

16:41

MIDDAG OG SHOW ÅREKNUTER C

M

Y

CM

MY

FRA 100€

CY

CMY

K

Synlig resultat allerede fra første behandling

Vi behandler store og små åreknuter Ikke behov for innleggelse

Rask helbredelse

FØRSTE BESØK GRATIS T. 00 34 96 686 49 34 C. Joaquin Rodrigo, 3 03581 El Albir (Alfaz del Pi) Alicante info@royalaesthetic.com

50%

ra

batt

Radiofrekuens LPG

Microdermabrasion

aktuelt

9


Vil du lese flere aktuelle kommentarer fra Tom Bjørnø, gå inn på: :http://tombjorno.blogspot.com.es/

A KT U E L L KO M M E N TA R

Medias svik

Trump til at norske medier unnlater å rapportere om undersøkelsene som foregår omkring Hillary Clinton og det demokratiske partiets utrolige merittliste. Og hva med folkevandringen fra Afrika og Midtøsten og de demografiske utfordringer det fører med seg av kriminalitet, kulturkollisjoner og terrorisme? Hva med ytringsfriheten? Folk risikerer å miste jobb og status, ja endog kan de havne i fengsel for såkalte “hatefulle ytringer”. De ytringene trenger ikke å være mer enn å varsle om at skjeggete “asylbarn” åpenbart har løyet om

MÖBEL-MARKT ALTEA

27 år i 2017!

Partida el Planet, 158 Altea-Tlf. 96 584 37 03

10

aktuelt

- Markiser - Myggnett - Rekkverk - Innglassing - Bassengtrekk

Åpningstider: Man-Fre 09.30 - 13.30 - Lør. 10.00 - 13.30 - og ved avtale.

åpent hele dagen fra

Interessante tilbud!

ser

Avd. Pais Valencia, 15 -Loc. 3 03580 ALFAZ DEL PI Tel: 965887029/656640546 www.toldosaitana.com

“Vi leverer beviset”- Kvalitet, design og god service trenger ikke å være dyrt.

AV: TOM BJØRNØ

Marki

18 års erfaring som gode i møbler!

Nye møbler hver måned Leveringstid 1 dag

alderen sin. Dette er tabubelagte områder det er vanskelig å skrive om. Det er mye enklere å angripe Trump, slik som pressen også angrep Ronald Reagan. Jeg mener pressen i mange tilfeller underslår virkeligheten. Viktige saker blir feiet under teppet., fordi det ikke er “politisk korrekt” å skrive om det. Det innebærer igjen at hvis man kun følger NRK, TV2 og de gamle riksavisene, så forstår man mindre og mindre av samfunnet man lever i, og blir stadig mer desorientert om virkeligheten rundt seg.

Interessante tilbud!

Det foregår store ting i verden om dag. Utfordringene står i kø, og det er vanskelig å holde seg orientert. Og man må til utenlandske medier for å bli oppdatert. Norske aviser, sammen med NRK og TV2 er en skandale når det gjelder nyhetsdekning. Den fjerde statsmakt skal i utgangspunktet prøve å refere nyheter fra et upartisk ståsted. Nyheter skal ikke lages, men referes. Kommentarer, ledere, kronikker etc kan tilkjennegi mediets utgangspunkt, men ikke nyheter. Slik er det ikke lenger. Den ensidighet de fleste norske medier viser i så mange saker, avslører en slagside mot babord, så man kan bli skremt. Når til og med gamle, ærverdige Aftenposten får redaktør med fartstid fra AKP (ml), forstår man jo hva man har med å gjøre. Og er den ikke politisk, er det en masse vrøvl fullstendig uten interesse for den nyhetstørste. Gå inn på Dagbladet eller VG. Hvilken kjole kronprinsessen brukte på besøk i Etiopia, hvor ofte nordmenn er utro mot partneren, kjendisbloggeren Sophie Elise, som ikke vil spise Haribogodteri mer, uff og uff. Pluss, pluss pluss. Også den daglige Trumpmobbingen da. Den slår aldri feil. Dessverre fører den fullstendig negative innfallsvinkelen mot

9:30 - 20:00


DY R E S I D E N

En hverdagshelt Flammene tårnet 30 meter over ham og la alt av flora og fauna i aske i Fragoselo-landskapet i Coruxo, Vigo. Men Jacki, en brun hannhund, ble ikke avskrekket. Dette var hans område, og han kastet seg i en operasjon som forvirret eierne og deres naboer. Hunden Jacki har blitt hele Spanias kjæledegge etter innsatsen under den store skogbrannen. En etter en tok han opp de forkullede restene av omkomne valper og bar dem i munnen til en plass ved siden av den lokale kirken, det eneste området som ikke var berørt av ilden. Han var neppe

drevet av religiøs tradisjon, men han syntes å være på utkikk etter en anstendig tomt der han burde begrave ofrene. Bildet av Jacki ble fanget av en fotograf fra nyhetsbyrået EFE, Salvador Sas, 17. oktober i Chandebrito, Nigrán, i Pontevedra, da han løp forbi tv-mannskap og journalister som ventet på den sosialistiske lederen Pedro Sánchez i å ankomme Chandebrito, hvor Maximina Iglesias, 86, og Angelina Otero, 78, døde da de forsøkte å unnslippe brannen i sin hvite varevogn. Dyret i Jacki’s munn så ut til å ha en snute, ører og poter

og noe som kan være restene av en krøllete hale. Mens debatten om hva som var i munnen hans fortsatte på Facebook, tilbrakte Jacki tiden med å plukke opp flere døde dyr, blant annet kaniner, og begravde dem ved siden av kirken. Nå har Jacki kommet til å symbolisere følelsen av tap i dette hjørnet av Galicia, fra Fragoselo til Nigrán, hvor bygninger, trær og dyr, både store og små, ble oppslukt av brannen. AV: TOM BJØRNØ

aktuelt

11


LESERINNLEG

KLIMAET PÅ KLODEN VÅR Om du setter lokk på kjelen du koker vann i, vil vannet koke raskere, fordi du sperrer varmen inne. Når du dekker kloden med CO2, vil noe av varmen som stråler ut fra jorden bli holdt tilbake i atmosfæren. Forskjellen er at CO2 lokket ikke er tett. CO2 er ansvarlig for å oppta kun 2,5% av varmeutstrålingen fra jorden. Dette fordi CO2 molekylene kun opptar varme innenfor et lite spekter av utstrålingen. Det interessante er at 99,99% av dette varmeopptaket fra strålingen skjer allerede innenfor 20 meter fra jordoverflaten. Dette kraftige varmeopptaket fra strålingen skjer med en konsentrasjon av CO2 på 400 ppm (partikler pr. million), som er det nivået vi har i dag. En ytterligere økning av CO2 vil ikke ha noen effekt, da 99,99% av varmestrålene i dette strålings-spekteret taes opp i CO2 laget allerede. Lambert-Beers lov i fysikken sier at øket tetthet av CO2 ut over 400 ppm vil fortsatt absobere kun 2,5% av varmeutstrålingen, men gjennom et tynnere luftlag. Om CO2 tettheten dobles til 800 ppm, vil den totale absorbsjon skje gjennom et halvert tykt luftlag (10 meter). Resultatet blir det samme; ingen ytterligere

Vi elsker bøkene...

absorbsjon og ingen ytterligere temperaturendring. Det er gjort målinger som bekrefter loven. University of Chicago er blandt de som har bekreftet dette. De siste 600 millioner år har CO2 nivået i snitt ligget på 2700 ppm, med både varme og kalde perioder, inkludert istider. Det er tydelig at det ikke har vært noen historisk sammenheng mellom CO2 nivå og luft-temperatur. Ut av dette kan en tolke at et økende CO2 nivå ikke vil ha betydning for temperaturen på jorden vår. Hele reguleringen som CO2 er ansvarlig for, skjer allerede ved og under det nivået vi har nå. Om CO2 nivået synker, vil CO2 gradvis oppta mindre av strålevarmen fra jordskorpen vår, men det er ubetydelig mindre. Ved 320 ppm er varmeopptaket fremdeles 99,5%, og ved 160 ppm er det 98%. Så lavt har CO2 nivået aldri vært i klodens levetid. Lavere mengde CO2 vil altså slippe noe av varmestrålingen ut i universet, og dermed medvirke til en kjøligere klode, men av ubetydelig nivå.

Cafe Pavarotti nye - brukte

BØKER

Bak Consum i Albir tlf: 634 182 240 12

aktuelt

FNs klimapanel tar fullstendig feil. De hevder at om CO2 nivået stiger ytterligere, vil temperaturen på kloden stige ytterligere. De ignorerer det vitenskapelige faktum at all strålevarme fra jorden som CO2 har evnen til å absorbere, allerede absorberes ved et nivå på 400 ppm. Til slutt er det viktig å poengtere at grunnlaget for liv er avhengig av CO2. Fotosyntesen er avhengig av CO2, som sammen med vann og sollys gir oss plantemateriale og det oksygenet vi trenger. Det er et ubestridelig faktum at en frodigere klode vil fremstå ved et øket CO2 innhold. Derfor er det trist at vi har fått et uvitenskapelig, politisk vedtak i FN som bremser økonomien i mange land og hemmer utviklingen av en frodigere klode. Kina har godkjent Parisavtalen, med ett forbehold; de vil fortsette å øke utslippet av CO2. Så langt ser jeg kun en statsleder i verden i dag som kjemper mot FNs feilslåtte politikk. Jeg tør jo ikke nevne navnet på ham.

Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com

.com Komplett brille med graderte glass Komplett Brille Progressiv

49€ 129€

Åpen: 10-19.30 - Mandag Stengt - Lør: 10-14 Avda. Pais Valencia 9, Local 10 03580 ALFAZ DEL PI Tlf. 966 86 02 76


Ditt rehabiliteringssenter i Spania! Norske fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse. Refusjon via HELFO. Vi har både spanske og norske autorisasjoner.

Unn deg en rolig og avslappet stund i vår spaavdeling hos vår velværeterapeut.

Vi har også egen pleie og omsorgsavdeling. Vi bidrar i morgenstell, sårskift, setting av sprøyter og andre tjenester som hjemmesykepleien i Norge tilbyr sine brukere. Vi følger også til lege, tannlege og tilbyr tolketjenester. Våre sykepleiere og helsefagarbeidere snakker norsk, og vi samarbeider med norsktalende lege. Vi leier ut alle typer hjelpemidler.

Vi skreddersyr helse og fritidsreiser som passer for enkeltpersoner, foreninger, idrettslag og organisasjoner! Bestill dine reiser gjennom oss! Vi vektlegger trygghet, trivsel og gode opplevelser!

aktuelt

13


Kan Rajoy lykkes i Catalonia? -Det var vanskelig nok å aktivere artikkel 155 i Grunnloven, men implementering er umulig. Denne innrømmelsen fra en høyt rangert spansk tjenestemann fremhever den usikkerhet som statsminister Mariano Rajoy mente om effektiviteten av et tiltak han håper vil gjenopprette konstitusjonell orden i utbryterregionen Catalonia. Artikkel 155 i den spanske grunnloven tillater Madrid å gripe inn i de interne forholdene til landets autonome regioner. Den katalanske regionale presidenten Carles Puigdemont og andre ledere er avsatt. Regionalt nyvalg skal etter planen avholdes 21. desember. Artikkel 155 har aldri blitt brukt før. Og det er ikke klart om den vil fungere, både på grunn av den aktive eller passive motstanden som sikkert blir satt opp av den katalanske regjeringen, og på grunn av den korte tidsrammen som er involvert. Deretter er det den begrensede posisjonen til den spanske regjeringen i et fiendtlig territorium hvor spansk lov skal gjenopprettes. 1. Aktiv motstand. Motstanden som Carles Puigdemont og hans team aktiverer, kan være mer eller mindre teatralske, men å fjerne og erstatte disse tjenestemenn er relativt greit. Det virkelige problemet er motstanden som trolig blir gjort av andre offentlige ansatte. Journalister på den regionale fjernsynsstasjonen TV3, Catalunya Ràdio og Catalan News Agency, har

allerede uttalt at de ikke vil forholde seg til Madrid . Lokalpolitikere og utdanningsinstitusjoner det samme. Lærerforeningen UTSEC har sagt at den planlegger å avvise artikkel 155. og til og med mange av de lokale brannvesenene følger samme linje. Sistnevnte sier at de ikke anerkjenner legitimiteten til en “invaderende stat”. Hva som skal skje med 17 000 offiserer i den katalanske regionale politistyrken, Mossos D’Esquadra, er ikke avklart. Ulydighet har ingen plass i en politistyrke, og nesten alle fagforeninger har sagt at de vil være lojale mot enhver ny sjef utnevnt av Madrid. Deres gamle sjef Josep Lluis Trapero fikk sparken. Men det som skjedde under 1. oktoberfolkeavstemningen, der mange føler at Mossos ikke utførte sine plikter for å hindre folk fra å stemme, lover ikke godt for denne optimismen. Det må også bemerkes at forholdet mellom Mossos på den ene side, og det spanske nasjonalpolitiet og Guardia Civil på den andre, mildt sagt er svært anstrengt. 2. Passiv motstand. Den katalanske administrasjonen har 200.000 ansatte og har brukt fire tiår på å bli et selvforsynt system. Spanias nestleder, Soraya Sáenz de Santamaría, har sagt at hun ønsker at ulydige tjenestemenn avskjediges eller blir straffet, men det er mange måter å utøve passiv motstand for å lamme regionen uten å begå alvorlige forbrytelser, akkurat som det er umulig å organisere massestraff. Det fordi viktige menneskelige ressurser ikke kan

erstattes over natten i en arbeidsstyrke som er fiendlig innstilt. Spania er ikke Tyrkia. Rajoy, kan ikke som Erdogan, kaste titusenvis i fengsel. 3. Tidsfaktoren. Press fra opposisjonen (PSOE og Ciudadanos) bidro til å tvinge Rajoy til å love at tidsrammen for artikkel 155 ville være maks seks måneder. Dette ble gjort for å sikre at intervensjonen ville være kort, og dermed gi trygghet til mennesker i Catalonia og Spania. Men den korte tidsrammen gjør også etableringen av en parallell eller pålagt administrasjon enda mindre levedyktig. Utbyttet av toppansatte alene ville kreve komplekse administrative prosesser. Den eneste måten å anvende artikkel 155 på seks måneder, med regionale valg som mål, ville være hvis det fantes en lojal administrasjon i Catalonia, klar til å gjøre endringer effektivt. virkeligheten er akkurat den motsatte. 4. Den spanske statens manglende eksistens i Catalonia. Hovedproblemet for Rajoy er det faktum at den spanske staten praktisk talt ikke eksisterer i Catalonia. Dette er et strukturelt problem. Bare 9% av de offentlige tjenestene i Catalonia er under den nasjonale administrasjonen. Dette i sammenlikning mot 16% i Valencia, 19% i Andalucia og 39% i Madrid. Tilstedeværelsen av den spanske staten i regionen er begrenset til Hacienda og Social Securidad. Regjeringen i Madrid har sendt 5 900 politifolk til regionen, men det faktum at mange av disse må

Fru Flytt og hennes flyttefolk

for sikkerhets skyld Tlf. (+34) 693 80 45 00

FLAMES

ALTEA

THE LUXURY CANDLE SHOP BY VELAS DREMIC

Man-Lør 11.00 - 19.00 N332 - Nº 137 - 03590 - Altea - tel. (+34) 630 80 80 12 flamesaltea@gmail.com

14

aktuelt

Vi sørger for trygg flytting av dine eiendeler! Vi gjør alt, og kjører til Norge, Sverige, Frankrike og Spania. Ta kontakt for et hyggelig pristilbud E-post: post@fruflytt.com

Strømsammenbrudd - hjelp 24t Kontroll av elektrisk installasjon Solcelleløsninger m.m.

Tlf: 629 837 482 - electricas.lenise@gmail.com - VI SNAKKER NORSK Avd. Oscar Esplá, 12 local 8, 03581 Albir


bo på innleide cruiseferger, viser hvor usikker den nasjonale tilstedeværelsen i Catalonia egentlig er. 5. Den sparsomme statens usikkerhet. Kraften i den spanske staten er mer enn myte enn faktisk. Selv sett bort fra den katalanske krisen, er staten i en krise av autoritet og funksjon. Dette er på grunn av den overføring av makt til regionene og privatiseringspolitikk som er ført. Statsbedrifter har ikke lenger monopol på leveranser av gass-, krafteller telefontjenester. Derfor kan staten i seg selv ikke effektivt aktivere artikkel 155 i Catalonia uten hjelp fra resten av landets regioner. Dette har skjedd så langt: -I dagene etter at artikkel 155 kom til anvendelse har alle departementene i la Generalitat (selvstyreinstitusjonen i Catalonia), fungert normalt. Jeg vil takke tjenesteapparatet for deres profesjonelle holdning og vilje til samarbeid, sier den spanske regjeringsutsendingen i Catalonia, Enric Millo, ifølge avisa El Pais. På forhånd var det usikkert om de katalanske lederne og embetsmennene

ville motsette seg direktestyre og direkte motarbeide det, men maktovertakelsen har tilsynelatende gått glatt. Rajoy har fått ros for å utlyse nyvalg så raskt som 21. desember. Analytikere mener det kan bidra til at konflikten dempes noe, selv om den politiske krisen langt fra er avblåst, for et økende antall catalanere sier ja til uavhengighet etter at Madrid avsatte regionregjeringen og regionforsamlingen og innførte direkte styre, viser ferske meningsmålinger. Det er imidlertid splittelse og uro innad i de katalanske separatistrekkene. Flere er kritiske til uavhengighetserklæringen som førte til Madrids maktovertakelse. Tidligere næringsminister i Catalalonia, Santi Vila, som gikk av i protest mot at Catalonias folkevalgte ikke stemte for nyvalg istedenfor uavhengighet, anklager separatistene for naivitet. – Catalonia hadde ikke vært klar for å fungere som en uavhengig stat. Hvem skulle ha hatt kontrollen over havner, flyplasser, transportsektoren, territoriet? Vi manglet den nødvendige politiske intelligentsiaen, fastslår han. Andre peker

på det forholdet at Catalonia ikke har fått noen internasjonal anerkjennelse. – Hva skjedde egentlig her, situasjonen er vrien, sier talskvinne for tidligere regionpresident Carles Puigdemonts parti PDeCAT. En tidligere catalansk president, Jose Montilla fra sosialistpartiet, mener at nasjonalistene løy til folk. – De bedro folk, de har skapt et kaos. De solgte folket noe de visste var en løgn, at det ikke var mulig, sier han i et intervju med catalansk fjernsyn. Montilla, som er en kjent motstander av uavhengighetsbevegelsen, mener at separatistene nå må ta konsekvensene. Eksleder Carles Puigdemont flyktet til Brussel, men har meldt seg til politiet der. Han selv og flere medlemmer av hans avsatte regjering er siktet for oppvigleri, underslag og opprør. Puigdemont sier at han ikke vil vende tilbake til Spania før han er garantert en «rettferdig rettergang». Han risikerer i stedet å bli utlevert.

AV: TOM BJØRNØ

aktuelt

15


GODT Å VITE:

Hva skjer hvis jeg fyller bensin på dieselmotor? Det går lett “åt skogen” Du kan regne med problemer eller havari i høytrykkspumpen og innsprøytningsdyser eller skade generelt i innsprøytningssystemet. Dette kan bli dyrt – gjerne mellom 50.000 til 100.000 kroner. Dersom du oppdager at du har fylt bensin på en dieselbil før du har startet opp etter fylling skal du la bilen stå (IKKE start motoren, men hvis mulig trille den bort fra pumpen slik at du ikke blokkerer for andre kunder)

16

aktuelt

og tilkalle veihjelp eller få den trillet til bensinstasjonens verksted, om den har. Bilen må nemlig til verksted for tømming av tanken. Dersom du oppdager feilen etter at du har begynt å kjøre må du stanse umiddelbart og tilkalle bergingsbil. Hvis du er heldig «overlever» bilen, men i motsatt fall kan det bli dyrt. Diesel på en bensinmotor. Konsekvensene av å fylle diesel på en bensinmotor er normalt langt mindre enn det motsatte (bensin på

dieselmotor). Men det anbefales like fullt at tanken må tømmes. Diesel vil ikke forbrennes i tilstrekkelig grad i en bensinmotor og dette kan medføre skade på katalysator samt at smøreoljen vil «fylles opp» med uforbrent diesel. Bilen må også da til verksted for å få tømt tanken og i tillegg må det byttes motorolje og –filter. Det anbefales også at katalysatorens funksjon kontrolleres. AV: TOM BJØRNØ


M OTO R AV: TERJE HAGEN

HISTORIEN OM VOLVO.

Volvo fylte 90 år den 14.april 2017. Grattis på dagen ! I 1927 rullet den første Volvo ut av fabrikkporten i Lundby Gøteborg. Bilen het: ØV.4, og det stod for “ øppen vagn med 4 sylindrer”. Første året gikk tregt, men det ble faktisk solgt 279 biler. Årsaken til at det gikk tregt var at det var en urolig verden som stod ved inngangen til depresjonstiden som herjet 30 årene. Men Volvo overlevde denne krisen og produksjonen bare økte. Etter 23 års produksjon passerte de 100.000 biler. Historien om Volvo er meget innholdsrik og lang så det skal vanskliggjøres og gjengi alt her, men jeg skal ta det viktigste. Volvo betyr på latinsk “ jeg ruller “ og det gjør den jo på sitt beste idag. Gustaf Larson og Assar Gabrielsson var tidligere arbeidskammerater fra Kulelagerfabrikken SKF. I 1924 møtte de hverandre på en restaurant i Stockholm ved en tilfeldighet. De begynte å snakke bil og det tifeldige møtet ble starten på hele Volvo eventyret. Bare 3 år etterpå rullet første bilen ut på gaten. Denne bilen som het ØV4 fikk kjælenavnet “Jakob “ Amerikanerne hadde på den tiden blitt store i bilindustrien, så det var ingen tilfeldighet at de tok mye lærdom fra USA. Rammen på bilen var faktisk laget av tre (ask) og det samme var felgene. Karosseriet var mørkeblå med svarte skjermer. Som vi har sett så var det et bånd på skrå over radiatoren på Volvo, og det var faktisk for å holde Volvomerket på plass. Det ble da en signatur som har fulgt bilen opp gjennom årene. I 1928

VOLVO 1927 startet produksjonen av lette lastebiler og det ble en stor suksess. Pengene strømmet inn og da var det bare å investere. Penta konsernet som drev med båtmotorer ble kjøpt opp av Volvo i 1930. Det var faktisk første året som Volvo gikk med gevinst og Volvo Penta ble en stor suksess. I 1936 kom Volvo PV 36, som fikk kjælenavnet “ Carioca”. Men de første PVene som ble laget solgte ikke så bra. Men så kom Volvo PV 444 da ble det fart i sakene. Eksporten kom igang for fullt på 50 tallet. Dere som var unge på den tiden husker vel det var PVer over alt, til og med i Taxi trafikken. Jeg kan nevne at verdens første serieproduserte bil med

fastmonterte bilbelter var 1957 mod. PV. I 1965 åpnet Volvo en fabrikk i byen Gent i Belgia, der man innledet produksjonene av Volvo Amazon. I 2016 rullet bil nr. 6 milioner ut av fabrikken i Gent. Nå eies Volvo Cars av kinesiske Zhejiang Geely Holding Group. Er du Volvo kjøper så pass på så du ikke får innstruksjonsboken på kinesisk !! Dette var en mikroskopisk del av Volvo historien. Ha en fin dag ! Kjør pent. TEKST: TERJE HAGEN

- alle typer reparasjoner - alle typer biler - gratis overslag - EU-kontroll - fortsetter nybilsgarantien din

Vår kunnskap - din trygghet aktuelt

17


Nekrolog:

Kåre Hermanrud 4. november 2017 fikk vi melding om at Kåre Hermanrud var død. Han ble 85 år gammel. Han sovnet stille og fredfullt inn etter en tids sykdom. Vi hadde vår siste samtale med ham for bare en måneds tid siden, og han imponerte oss med sitt ivrige engasjement og interesse for ulike temaer om samfunnsproblematikk. Helt til sitt siste var han klar og interessert, og med en god porsjon humor og selvironi. Kåre kunne mye om så mangt, og interesserte seg for desto mer. Han var utdannet i sosiologi, moderne historie, skolepsykologi og keramikk. Han ble født i Bærum i 1932. Han tok sin utdannelse i Canada hvor han bodde og jobbet i 17 år før han kom tilbake til Norge. De siste 26 årene har han vært bosatt i Spania. Han traff sin kjære Karin i Spania i 1992, og de giftet seg etter en tid. De delte mange interesser, og i årene Kåre skrev for Aktuelt Spania, hadde han alltid Karin ved sin side. Kåre ble med allerede den gang bladet het “Aktuelt Magasin”. Fra 1. årgang i 1992 og fra nr. 3 finner vi ham oppført som gjesteskribent. Siden var han med, i alle disse 25 årene. Personlig har vi kjent ham fra 2003, og gjennom årene har vi hatt en rekke morsomme samtaler, men også alvorlige, spesielt om aktuelle samfunnsproblemer. Vi minnes Kåre som en snill og raus mann. Han hadde sterke meninger og en frisk skrivestil. Såpass frisk at hans artikler til tider måtte korrigeres og omformuleres. Men vi satt som regel med et smil om munnen av hans humor og hans engasjement som var tydelig mellom linjene. Han var sterkt engasjert i amatørteater i Norge, og var med på å starte Bærum Barneteater. Han deltok også på amatørteater her på Costa Blanca, siste gang like før han rundet 80 år. Han gjorde en sporty innsats, og har blitt husket som en humørspreder blant de som var med. Anerkjent keramiker i Norge og veldig aktiv i Folksong-miljøet. Han var også en “Jazz-entusiast” til fingerspissene. Han var rik på erfaring, interesser og livsglede, og delte villig sin rikdom med de som ville være med. Han var aldri sen med å berømme kreativ innsats, både kunstnere, musikere og skuespillere. Kåre og Karin var ildsjelene bak Callosa-aksjonen, som de startet for 12 år siden. De samlet inn klær, mat og penger til alle de fattige og husløse i Callosa, i samarbeid med den lokale presten. Kåre hadde stor omsorg for de som hadde lite. Han var svært gavmild og omtenksom. Vi er takknemlige for at vi har hatt anledning til å kjenne Kåre. Våre varmeste tanker går til hans familie og hans kjære kone, Karin.

18

aktuelt


50% Rabatt

på alle progressive Glass sTaNDaRD pRoGRessive Glass 79€ 39,50€

pReMiUM pRoGRessive Glass 134€ 67€

eliTe pRoGRessive Glass 189€ 94,50€

UlTiMaTe pRoGRessive Glass 254€ 127€

Gratis avansert synstest

Gjelder for én test før 3. desember 2017. Vanlig pris 15€. Ta med denne annonsen. Kan ikke byttes mot kontanter eller brukes sammen med andre tilbud. En test per person og bare i Specsavers forretninger. Besøk vår forretning for komplette detaljer, eller besøk vår hjemmeside.

SKYN DE Slutt ! E 3. DES r .

Benidorm 965 859 577 c/ de Gambó 2 Calpe 965 835 367 Avenida de los Ejércitos Españoles 6 Jávea 966 463 420 Avenida del Pla 125 Når du kjøper brille fra 29€ får du 50% rabatt på alle typer progressive glass. Kan ikke benyttes i forbindelse med andre tilbud. Ekstra alternativ mulig mot tillegg i pris. Tilbudet utløper 3. desember 2017. ©2017 Specsavers. Forbehold om alle rettigheter.

AKTUEL SPANIA – 128mm x 196mm

Kräuterhaus Sanct Bernhard

...for helsen vår!

Magnesium 400 supra

Magnesium förbättrar muskel funktionen, minskar benkramper, och ökar muskelernas stresstolerans. Varje Kapsel innehåller 400 mg ren magnesium. Endast 1 kapsel per dag! 120 kaps €8,50

Ginkgo 100mg Kapslar

15 November

Chitosan

Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet. 240 kaps €29,95 ab 3x €27,95

Ginkgo biloba 100mg

forbedrer blodsirkulasjon. Tegn på dårlig blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter. Endast 1 kapsel per dag! 150 kaps €17,95

Rosenrot Kapslar

forbedrer blodsirkulasjon. Tegn på dårlig blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter. 1 Kapslar om dagen 150 kaps €17,95

forbedrer konsentrasjonen, minnet och fremmer prestasjons-evnene. 120 kaps €15,00 ab 3x €13,50

Glukosamin & Kondroitin

Goji Bio-Juice 100% y Kapslar

ikke tilsatt sukker eller konserveringsmidler. Glukosamin & kondroitin er en velbalansert kombinasjon for sunne leddfunksjoner. 1 Litre €23,50 ab 3x €21,50 150 kaps €35,90 ab 3x €32,95 90 kaps €13,50 ab 3x €12,00 I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

DENIA c/Cop, 11

ALBIR-PLAYA Av.de Albir, 15

MORAIRA c/Dr.Calatayud,15

CALPE Av.Gabriel Miró, 7

BENIDORM c/Gambo, 3

TORREVIEJA c/Ramón Gallud,51

Flere naturprodukter AFA sjøtang kapsler 120 Aloe-Vera juice 1 Artisjokk ekstrakt 120 Asparges tabletter 350 A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 Cinnamon kap 2.000mg 180 CLA (konjungert linolsyre) 120 Co-enzym Q10 50mg + vit 150 Co-enzym Q10 100mg 75 Cranberry Vital-Juice 1 Gurkemeie (Curcuma) 60 Djevelklo 200 Dvergpalme & Gresskarfrøolje300 EPA Fiskolje 650mg 90 Ginsengfit 200 Grønnleppet musling kapsler 150 Hårfit - för starkt, sunt Hår 150 Hyaluronsyre 200mg kapsler 120 Johannesurt + Lecitin 90 Kalsium-Magnesium 400 Laktase for laktoseintoleranse 150 Lutein Eyecare m/ blåbær 90 Maca-østers ekstrakt 120 Magnesium supra 400mg 120 Mariatistel Silybum 120 Nattlysolje 500mg 150 Noni Bio-Juice 100% 1 Omega-3 SUPRA 1000mg 120 OPC Kapsler 90 Haibrusk 240 Rød solhatt & Vitamin C 120 Rødkløver kapsler 60 Royal Jelly 1 maneds kur 30 Silica - for hår, hud, negler 210 Sink 10mg 210 Spirulina - mikroalge 1350 Tranebaerkapsler 500mg 90 Ubiquinol 100mg (Kaneka) 75 Veneforbedrende ActiVen 120 Vitamin B Kompleks 120 Vitamin C + sink Retard 150 Vitamin E 200 240 Wu-Wei-Zi & Granateple 90

kap L tab tab kap kap tab kap kap L kap kap kap kap kap kap kap kap kap tab kap kap kap kap kap kap L kap kap kap kap kap bot kap tab tab kap kap kap kap kap kap kap

Euro 19,95 11,00 9,45 12,80 7,95 11,00 15,25 25,00 18,00 9,95 13,50 17,95 28,50 24,90 29,50 12,50 12,50 28,95 9,95 9,95 12,95 12,95 16,80 8,50 17,20 9,95 26,50 16,80 22,50 22,95 12,75 19,85 30,80 8,95 9,50 29,95 13,50 39,95 9,50 8,20 8,50 11,50 12,50

aktuelt

19


“Dum Vivimos Vivamos” (Mens vi lever, la oss leve.)

GOLFSIDEN

Golf, Gourmet og Kultur PÅ HULL 19 ved KJELL RYBERG

Forelskelse gjør den kloke dum. Knut Hamsun Ukens bevingede ord fikk oss til en tenke på de som nå og da gir uttrykk for at de elsker golf. Da skal vi tillate oss å minne hverandre om at det tross alt er forskjell på det å elske, og det å være forelsket. OscarWilde sa en gang at forskjellen ligger idet at forelskelsen varer lenger. Det er vi helt uenige i. For kjærlighet er noe som vokser og gror over tid. Akkurat som med golf. Desto lenger vi holder på, jo sterkere blir våre følelser for sporten. Hvorfor hadde vi ellers holdt på? Golf, Gourmet og Kultur? Til tross for endringen av overskriften, er det hele ikke annet enn en videreføring av det sidene stort sett har dreid seg om hele tiden. Nå bare litt mer fokusert. Kanskje. Derfor en liten presisering om hva vi har lagt i begrepene. GOLF er en sport og/ med opplevelser. GOURMET er vår

forståelse og nytelse av utsøkt mat og vin, og KULTUR er grunnlaget for begge, for ikke si resultatet av begge i vår sammenheng. Golf i Navarra. Tenkte at i dag skal vi ta for oss en av de turene vi gjorde til Navarra og de tre banene i nærheten av Pamplona. Som vanlig var det oss tre, Manolo, Core og meg selv som dro til Pamplona for å delta i seniorgolfens (AESgolf) årlige turneringer. Tidligere tok en tur dit opp nesten åtte timer med spisepauser, men i de senere årene med motorvei det meste av turen, er disse kortet ned til ca. fem timer. Banen var den første dagen Señorió de Zuasti Golf Club. Og i motsetning til en del andre baner nord i Spania har denne et sprinkleranlegg som gjør den spillbar hele året.

Club de Golf Ulzama andre dagen, ligger i Ulzama dalen midt i en eikeskog. En privat klubb slik Altea Club de Golf er i vårt område. Hvert hull en utfordring. Mange små green’er med ditto vanskelighetsgrader for å greie å lande ballen nær flagget. De siste ni hulene er ranket som noen av de beste i Spania. Club de Golf Castillo de Gorraiz tredje og fjerde dagen med cut”. Altså siste dagen bare for de som hadde kvalifisert seg dagen før. Bakkede fairwayer som en mellomting mellom Altea Club de Golf og Font Del Llop; med andre ord, den er mulig å gå. Flere lange hull med forskjellig bredder og varierende flaggposisjoner gjør den passende for alle golfere. Sist vi spilte der oppe, var det nærmere 40 grd C, og jeg var faktisk den

O M S ORG S T JE NE S T E N

Trygghet Helse Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Utleie/salg av hjelpemidler til hjemmet Daglig oppfølging og tilsyn av autoriserte sykepleiere og hjelpepleiere Hjemkjøring av mat, handlehjelp, følge til lege, sykehus, tannlege Tolketjenester etc. Utleie/salg av trygghetsalarmer Nært samarbeid med norsktalende lege MEDLEMSTJENESTER 20

aktuelt

Glede

Omsorg

Trivsel

OMSORGSTJENESTEN Beliza Asiste S.L. Bente Lise S. Rasmussen Tlf: 600 01 54 70 bentelises@hotmail.com


eneste som greide cut’n som ikke kjørte buggy. Sånn er det når man bor her i området og har spilt hele sommeren. Fremtiden sikret Var forsideteksten på siste nummer av Golf CV, bladet til La Federación de Golf de la Communidad Valenciana. Og bakgrunnen var resultatene til de valencianske undommene i det spanske mesterskapet. Og mannen som skal ha æren for fremgangene, er ikke minst Andrés M. Torrubia Arenas som har vært president de siste 7 årene. Vi er selv litt stolt av at vi var tilstede og valgte ham første gangen. Valget foregikk på El Plantio, og vi var en hel busslast fra Benidorm Club de Golf som reiste ned for å stemme, for deretter å reise til Font Del Lllop og spilte en runde samt en etter følgende la-a-a-ng lunsj før en stemningsfyllt busstur hjem igjen. Har møtt Andrés ved flere anledninger. Senest i sommer i forbindelse med premieutdelingen i sommerturneringen i Benidorm Club de Golf. Hyggelig fyr. Torsk og agurksalat. Vi bodde alltid på Hotel Europa, et behagelig og rimelig trestjernes hotell meget sentralt beliggende med en restaurant med Michelin stjerne. Men, det som var så fantastisk i byen, var parkeringen. Hele byen hadde en undergrunnsgarasje med nedkjøringer over hele byen. Sjelden noen biler som stod parkert i veien der. Et fantastisk opplegg. Men, det er klart at med en by med bare 170.000 innbyggere liggende

på en høyde, ville det nesten være vanskelig ikke å utnytte muligheten. Så var det dét med agurksalaten da. Hadde ved en anledning møtt vertskapet i Altea og invitert dem hjem på middag. Og hva annet enn torsk servert på norsk maner med agurksalat og det hele til eiere av en Michelin restaurant? Resultatet av det ble at ved neste besøk i Pamplona ble jeg bedt om å lære kjøkkenpersonalet i å tilberede agurksalat på norsk maner. Ikke mange ufaglærte kan skryte av å ha lært opp kjøkkenpersonale i en Michelin restaurant. Om sagt tidligere, ”vi har det på G” på våre reiser. Kulturforskjeller? Det vi har opplevd i forbindelse med den katalanske ”avstemningen”, var dessverre resultatet av noe annet enn kulturforskjeller. Like det eller ikke. Europa er et geografisk område hvor vi alle bor. Selv om vi ikke har noe til overs for “nasjonalstater”, så er de tross alt det nærmeste man kan komme for å skape fred mellom mennesker. Ikke minst for ikke å blande kulturer på kunstige måter. Derfor har vi for egen del, aldri vært tilhenger av EU, men derimot av EF. Altså det Europeiske Felleskapet. Splitter man det for mye opp, dukker det helt sikkert opp en eller annen “leder” med mindreverdighetskomplekser som vil legge nabostaten(e) inn under seg også; og så er man i gang igjen. Historien gjentar seg aldri, men det gjør menneskene! Og desverre er det nok slik er maktbalanse er det

eneste som kan holde naboene i sjakk. For eksempel har man blitt fortalt at i Kongedømmet Navarra er man skeptiske, for ikke si bekymret, for Cataluñia til tross for at Aragón ligger mellom. Man jo undres på hvorfor dét - - -. Så nå gjenstår det kanskje for oss her ”sønnafor” for å markere hva vi mener, og kanskje slutte å drikke katalansk cava? Hva med Cavas Valencianos? Valencia har vært en av pionerområdene i produksjonen av Cava utenfor Cataloñia; og kanskje de mest vellykkede både i produksjon og kvalitet. En rekke priser har blitt oppnådd i forskjellige konkurranser rundt om i verden; og vi kan nevne Dominio de la Vega, Betal Tarsys, Torre Oria og Castell del Sorells. I tillegg har Enoforum gjentatte ganger utdelt prisen for beste Cava i Spania. Kanskje noe å tenke på til neste fiesta? Tenk bare å få slippe ” freixenet-smaken” - - -. Hilsen, Kjell Ryberg guillemno@gmail.com

Restaurante

Casa Vital Vi kjøper og selger nyere bruktbiler Se vårt store utvalg Vi tar din bil i innbytte Eget verksted for vedlikehold og reparasjoner av alle merker Vi ordner alt av papirarbeid og dokumenter også til biltilsynet

www.eurocarslanucia.com Åpningstider: Avda. Acasias, 2 Man. - Fre. 09.00 - 13.30 03530 La Nucia & 16.00 - 18.30 Tel/Fax 96 687 38 60

Vi stenger for sesongen fra 26 november til 8. februar

Vi serverer lutefisk fra 9. november

Åpent kl. 12.00-16.30 og 19.00-23.30 Stengt søndag kveld og hele mandag

Calle Salamanca 11, 03590 Altea Tlf: 965 840 936 / 617 640 859 casavitalaltea@gmail.com www.casavital.com facebook: Restaurante Casa Vital

aktuelt

21


SPORTSBLIKK Ansvarsløs idrettsledelse Norske idrettledere på topplan opplever tidenes bakrus. Bar- og restaurantregninger for hundretusener av kroner etterlater et inntrykk av en idrettsledelse med manglende forståelse for hva de har ledet. De forsvarer seg med at alt de har gjort, har vært innenfor det som var gjeldende retningslinjer. Hvordan disse retningslinjene har kommet til, er ikke godt å si, men dette dreier seg jo om ren dømmekraft. Det dreier seg om å forstå hvordan egen oppførsel oppleves ute på grunnplanet i organisasjonen. I mer enn to år har idrettspresident Tom Tvedt holdt tilbake sensitive regninger. Da de endelig kom på bordet, rammer det selvsagt de som allerede har forlatt idrettsforbundet eller fått sparken med en solid fallskjerm i bagasjen. Man kan skylde på retningslinjer, men hvorfor må en idrettsleder ha retningslinjer for å forstå at østers og champagne ikke skal belastes en kasse som i stor grad er fylt opp med dugnadspenger fra brus og vaffelsalg? Tom Tvedt prøver fortsatt

Tom Tvedt å bortforklare organisasjonens ødsling med penger og langvarige hemmelighold av reise- og restaurantregninger. Verre enn alkoholutgiftene, er at ledelsen ikke ser ut til å ta problemet på alvor. Tvedts språkbruk er lite overbevisende, passiv og fullt av ansvarsfraskrivelser. Idrettsforbundet bedyrer nå at de endrer

DU KAN RINGE HER! +34 600 372 881 / +34 600 000 664 Du kan lage din leie i Cafe Pavarotti !

150€ / uke

praksis. Kanskje er det sant. Men å bygge opp igjen tilliten vil kreve mer enn lavere alkoholregninger. En begynnelse ville være å ta sin hatt og gå. Ikke gjøre som Stoltenberg etter 22. juli 2011, ta ansvar og bli sittende. AV: TOM BJØRNØ

ne a car firent Alle typer kjøretøy, på land og i vann

Nyt ferien 100%

100 /uke

Vi jobber med 50€ / uke

Fortell at du har lest denne annonsen i Aktuelt Spania. Da får du spesialbehandling og ekstra gode tilbud. Av/ Albir- Alfaz del Pi (Albir)

22

aktuelt


aktuelt

23


HISTORIE

Er norsk og spansk spekeskinke ett og det samme? I Spania støter vi rett som det er bort i mange forskjellige navn på spekeskinkene, men er det egentlig noen forskjell ? Spekeskinke er vel bare spekeskinke uansett navn - eller? - Navnene vi kommer bort i kan være: Pata Negra eller Iberico, De Recebo eller De Bellota for ikke å snakke om Jabugo og Serrano, - ikke rart om vi kan bli en smule forvirret, eller til og med lar oss “lure” til å betale en høy pris for en skinke som vi egentlig ikke vet noe om. Nei, det er sannelig ikke lett for oss som er vant til at en spekeskinke bare er en spekeskinke-! TEKST: SOLFRIED GJELSTEN

I de fineste gourmetforretningene i Paris, i Tokio eller Shanghai vil man kunne kjøpe den eksklusive spanske spekeskinken under navnet Iberico de bellota, beregnet på ekte feinschmeckere. For oss nordmenn som ikke har bedre vett, vil vi ha vanskeligheter med å forstå den enorme prisforskjellen på de forskjellige typene. Tar vi oss imidlertid bryet med å undersøke litt nærmere om produksjonen, går det etter hvert opp for oss at det kanskje ikke er så underlig med alle disse navnene likevel. For det første er den ekte Iberico grisen en helt spesiell rase og regnes for en etterkommer av grisenes urinnvånere på den Iberiske Halvøy. De er også i slekt med villsvinet og er til og med en fjern slektning av flodhesten. Denne rasegrisen lever vest og sør i Spania, nærmere bestemt i Extremadura og Andalucia. For det annet er det en meget lang og nøye kontrollert utvikling før grisen kan presenteres for salg som en ekte Iberico. Den blir ikke foret opp til slakteferdig 60 kg.`s gris i løpet av et halvt år, slik som i Norge. Nei - her i landet får grisen leve et ekte friluftsliv på store inngjærede beiteområder, og bare i starten foret med noe kraftfor i tillegg til de urtene de finner på beitet. I løpet av dette første året vil grisen vokse til 100 kg , og da først begynner den viktige fjellfetingen. Kraftforet blir fjernet fra menyen og grisene får greie seg med det de kan finne på sine daglige vandringer , ja, for den går

24

aktuelt

faktisk hele 7 Km hver eneste dag. På disse vandringene sine spiser de utelukkende eikenøtter, metemark, skogsnegler og andre snegler i tiden fra desember til februar, og gjør faktisk ikke noe annet enn bare å vandre, ete og sove. Utrolig nok kan en gris på sine vandringer sette til livs hele 10kg eikenøtter pr dag, noe som gir en vektøking på rundt et kilo daglig. Først når vekten kommer opp i 170/80 kg vil den være slakteferdig, altså når den er tre ganger så tung som en norsk stjernegris! Nå vet vi fra husdyrlæren at kvaliteten på alt kjøtt er avhengig av det dyret har spist, og siden iberico grisene har levd på det de har funnet på beitet, vil selvfølgelig klimaet også spille en stor rolle for det endelige produkt. Mye regn – tørke – varme – kulde , alt spiller inn her på samme måte som for vindyrkingen, og vi får gode år og mindre gode år, noe forhandlerne har god greie på og tar hensyn til når de bestiller sine produkter. Fra dyret er slaktet til det er ferdig for salg går det enda tre år, etter å ha vært igjennom en prosess med salting og tørking. Selve tørkingen skjer ved naturlig ventilasjon og påfølgende modning i bodegaens stillhet. I vår tid er man nesten sykelig opptatt av magert kjøtt, og når jeg så forteller at fettet på den iberiske grisen ikke bare legger seg utenpå, slik vi er vant til, men trenger langt inn i selve kjøttet, kan jeg tenke meg at det er mange som reagerer negativt. Da kan jeg berolige alle

som setter pris på god spekeskinke at dette fettet, som skriver seg fra en kombinasjon av spesielle genetiske egenskaper og en foring med eikenøtter, best kan sammenlignes med egenskapene til olivenoljen. Iberico skinken er nemlig rik på umettede fettsyrer som fremelsker den gode kolesterolen og minsker den skadelige kolesterolen. Fettet gjør at kjøttet smelter på tungen og gir det en uforglemmelig smak. Dessuten inneholder eikenøttene rikelig med naturlig antioksidante som hindrer at kjøttet harskner. Spekeskinkene inneholder også 50% mer proteiner enn friskt kjøtt, foruten mye jern. Alt i alt kan man godt si at iberico skinken ikke bare er uovertruffen i smak men at den også er god for helsen. Spansk spekeskinkeguide. Iberico. Dette er en svinetype som tilhører urinnvånerne av dyrene. Deres naturlige område ligger i sydvest, syd for Salamanca i Extremadura og det vestlige Andalucia. De eneste stedene som har garantibetegnelsen D.O. (denomino origen/ for produksjons stedet) er Huelva, Extremadura, Guijuelo og Pedroches. De Bellota. Innhegningen/ beiteområdet sørger for basisforet til den iberiske grisen ( el cerdo Iberico ) Mengden av naturlige urter som grisen spiser vil i siste omgang bestemme kvaliteten på kjøttet. De Recebo. De grisene som ikke har lagt på seg nok under perioden med naturlig føde i innhegningen


blir til slutt foret med kraftfor til de har passert grensen til kategorien ”recebo”. Pata Negra. Klauene (labbene) på den iberiske grisen er vanligvis svarte, noe som er årsak til en del forvirring. Det er nemlig ikke alle iberiske griser som har svarte labber, og det er heller ikke alle med svarte labber som hører til arten Iberico. Dette har lokket enkelte selgere til å male labbene på spekeskinken slik at folk skal tro at det er ekte Iberico. Prisen blir deretter for den som lar seg lure. Jabugo. Dette er navnet på en pueblo i de Andaluciske fjellene, der det er ideelle forhold for produksjon av en fremragende spekeskinke. Det eksisterer imidlertid ingen garantibetegnelse som heter D.O. Jabugo. Denne sonen er nemlig inkludert i D.O. Jamon de Huelva, som påstår at deres griser er 75% iberiske. Andre bedrifter som arbeider med 100% iberiske dyr bruker betegnelsen O.J. som da er en garanti for at produktet er fra Jabugo.

Serrano. Utviklet av hvite griser som er foret med kraftfor hvor som helst i landet og som har den Europeiske beskyttelsen som ligger i betegnelsen ETG ( Especialidad Tradicional Garantizada ). Det blir i blant brukt et bestemt kutt, som en stor V, i spekskinken for å indikere at det er en ekte Iberico. Mange forretninger spiller på den forvirringen som råder om de forskjellige typene spekeskinke ved

å kalle den Serrano , som om det var snakk om ekte Iberico, i det de reffererer til kuttet. Det finnes også andre fremragende spekeskinker av hvite griser, som de fra Trevelez eller Teruel med garantimerket D.O. og som er avlet under meget streng kontroll. Pais, viser til skinker av hvite griser som er kunstig tørket og av vekslende kvalitet.

Forunderlige

Spania

olfried Gjelsten

FØLG SOLFRIED

T LIV LITTSoAlfrieVd GjEelsten

PÅ HENNES REISE GJENNOM DET FORUNDERLIGE SPANIA!

side 1

29€

45€

35€

Selges på Café Pavarotti & Den Norske Bokhandelen i Albir og på www.cafepavarotti.com

aktuelt

25


DEN NORSKE KLUBBEN VELKOMMEN SOM MEDLEM AV DEN NORSKE KLUBBEN! For kun 50,- € pr. år vil du være en del av et flott fellesskap av likesinnede nordmenn og Norgesvenner og du kan ta del i alle Klubbens aktiviteter! Ved å benytte deg av Klubbens medlemsfordeler vil du kunne tjene inn mer enn medlemskontingenten hvert år! Blant annet har du hver dag gratis tilgang til ferske aviser (VG og Aftenposten) i Klubben, og du kan benytte deg av Klubbens rikholdige bibliotek. Kom innom i vårt Klubbhus i Avenida de la Constitución 30 i Alfas del Pi (der fredagsmarkedet er), og du vil få mer informasjon.

Tlf: 965 888 186 – epost: info@dnkcb.com – www.dnkcb.com Klubbens kafé har åpningstider: Mandag – torsdag 10.00 til 14.00, fredag 10.00 til 15.00. Kafeen byr på et utvalg av smørbrød, karbonade, sildetallerken, vafler, og et bredt spekter av drikkevarer. Onsdager fra 12.30 – servering av varmrett. Hver fredag er det markedsdag i Alfaz og liv og røre i klubben. ------------------------------ i egen ramme som i tidligere -----------Velkommen til Den norske klubbens aktivitetsgrupper! Her er oversikt over sesongstart. For mer informasjon se www. dnkcb.com/grupper. Gå turer med Costatrimmen – www.costatrimmen.com – Sesongstart 2. oktober. -Langturer hver mandag. Oppmøte Parkeringsplass v/DNKCB i Alfaz 09:45. Avmarsj 10:00. -Fjelltur hver mandag og onsdag. Oppmøte Parkeringsplass v/DNKCB i Alfaz 10:15. Avmarsj 10:30. Strikkekafé – hver mandag fra klokka 11:00 i kaféen. – Sesongstart 4. september. Spill Golf med Costagolfen – www.costagolfen.com. Sesongstart 2. oktober. -Hver mandag fra klokka 10:30 på Drivingrange Albir, og fra klokka 12:30 på Las Rejas Golf i Benidorm. Koret Cantamos – sesongstart 25. september. -Hver mandag klokka 16:00 øving på Kirkesenteret i Albir Fotogruppen – sesongstart 21. september -Ta kontakt med klubben for møteplan. Spanskkurs – sesongstart 2. oktober. -Hver tirsdag klokka 09:30 nivå 1, klokka 11:30 nivå 2 -Hver torsdag klokka 09:30 nivå 3, klokka 11:30 nivå 0 Språkkafé med spillet ”New Amigos” – sesongstart 5. oktober. -Hver torsdag klokka 18.00 på klubben Visens venner – for alle som er glade i å synge. Sesongstart 17. oktober. -Annenhver tirsdag klokka 11:00 på klubben. Bridgegruppen. Sesongstart 3. oktober. -Hver tirsdag og torsdag klokka 17:30 på klubben. Kunstgruppen - ”Mal med oss”. Ta med malesaker. Ta kontakt med klubben for sesongstart. -Hver onsdag fra klokka 15:00 til 18:00 på klubben. Hjernetrim med Quiz! Er du alene finner vi plass til deg. Sesongstart 23. september. -Hver onsdag klokka 18:30 på klubben. Hørselgruppen – For å dele erfaringer og hjelpe hverandre. Ta kontakt med klubben for sesongstart. Seniornett – For å dele erfaringer og hjelpe hverandre. Sesongstart 4. oktober. -Ta kontakt med klubben for møteplan. Klubblunsj på restaurant. Sesongstart 28. september. -En gang hver måned. Påmelding og betaling til klubbvert på klubben. Filmentusiastene møtes i Filmgruppen Ormen Lange. Sesongstart 8. oktober. -Hver andre og fjerde søndag i måneden klokka 16:45. Dørene åpner klokka 16:00. Hobbygruppen – alt som kan lages med hendene. 7. september. -Hver torsdag fra klokka 11:00 til 14:00 på klubben. VinoGastro - www.vinogastro.com - med interesse for mat og vin. Sesongstart 19. september. -Klokka 14:30 hver andre tirsdag i måneden på klubben Filosofigruppen – samtaler om eksistensielle spørsmål. Ta kontakt med klubben for sesongstart. -Hver fredag fra klokka 11:00 på klubben. Historiegruppen – foredrag om spansk historie og kultur. Sesongstart 10. oktober. -Klokka 13:00 annenhver tirsdag i Auditori de la Mediterània, La Nucia

26

aktuelt


Folk i Spania

Jeg heter Juan Antonio, jeg er 45 år, jeg ble født i en by som heter Guadalajara, den ligger i ca. 50 kilometer fra Madrid, men jeg har bodd i Benidorm i 25 år aS: Liker du å bo i Benidorm? J An: Selvfølgelig, hvem liker ikke det? Her har vi sol hver eneste dag hele året. aS: Hvorfor kom du til Benidorm? JAn: Det var rent tilfeldig. Jeg kom i en påske ferie for bare 4 dager og jeg likte plassen. Jeg reiste hjem for å si opp jobben og flyttet til Benidorm med tanken på å prøve å bo her en stund. Nå er stunden blitt 25 år. aS: Hva liker du best i dette området? JAn:Jeg er ikke så gira på å feste, jeg liker å ha det rolig, gå på langsomme turer, sitte på en terrassebar, nyte sjø utsikten. Det er akkurat derfor jeg

Salon

Cynthia

Norge? JAn: Ja. Jeg har vært en gang i Oslo og området der. Men vi var der bare en uke.

bor i en leilighet i 18 etasje. Der har jeg en fantastisk utsikt. JAn:Benidorm gir oss mulighet til å gå ut på fest, men kan også gi fred for eldre, og for ungdommer, og for alle kulturer.

aS: Hva synes du om Norge? JAn: Det er veldig kaldt!! Det ble tidlig mørkt, og alt var veldig, veldig, veldig dyrt!! Men folk var veldig hyggelige og vi koste oss. JAn: Jeg elsker å reise. Mitt liv gir mening når jeg kan få reise rundt i verden. Men jeg liker best å reise til Asia. Min partner og jeg prøver på å reise dit hvert år.

aS: Har du blitt kjent med den norske kulturen? JAn: Ja. Jeg driver et restaurant, der 95% av klientene er norske. JAn:Norske klienter er sympatiske, gode, og det viktigste er at de er lojale. De liker å sitte ute i sola, men de vil helst ha mer typiske norske retter, som for eksempel kjøttkaker, fiskekaker, lammelår, og sånne retter som vi har måtte lært oss å lage. aS: Har du noen gang vært i

AV: CRISTINA G. TARRAGO FOTO: PRIVAT

Vi har flyttet!!! 12 minutter å kjøre fra Foia Blanca. Lett parkering. Inngang forberedt til rullestolbrukere Jeg kan hente deg om du ikke finner frem! Prisene er nedsatt!!! Ring og bestill:

Cynthia Frisørsalong

Francisca Kiryomassagist

664 605 175

609 782 271

Kraniosakral terapi - Osteopati - Tradisjonell kinesisk medisin

aktuelt

27


SLITER DU MED UREN HUD OG STORE PORER? Uren hud er ikke bare forbundet med puberteten, og faktisk har folk i alle aldre problemer med urenheter. Dette kan komme av mange ulike årsaker som hormonforstyrrelse, hud i ubalanse, manglende hudpleierutine, eller rett og slett hudtype. Men fortvil ikke, for i de aller fleste tilfeller er der gode muligheter for forbedring og reparering. Spesielt er det ungdom som sliter med kviser og sorte prikker, og i og med at huden fortsatt er ung og sårbar, skal man kontakte fagpersonale for å få rettledning til riktige produkter. Vi pleier alltid å anbefale en mineral maske, som ikke bare gir huden en dyprens, men den tilføyer også huden rundt 50 vitaminer og mineraler. Leiren er hentet fra kysten i Canada, og inneholder havplanter, og er full av næringsrike innholdsstoffer som både reparerer hud i ubalanse, og gir huden ny glød.

28

henne, ung eller gammel!!! Av: Walkiria Pincerati Du kan ringe eller finne produktet her:

Denne masken er også veldig populær blant voksne med store porer og uren hud på nesen. Masken har evnen til å dra ut urenheter, som man ser på bildene. Etter 15 min med maske ser huden frisk, fornyet og sunn ut.

Walkiria Pincerati Berg +34 608 34 66 60 / +47 93 03 88 25 (Salg)

Dette er en perfekt julegave som passer til den som har alt- enten det er han eller

Rochas Hair - Plaza Salvador Dali, 5, loc. 4 - Alfaz del Pi

aktuelt

Eliane - skønhetsekspert +34 687 23 00 03 (Salg og behandling)


AKTUELT SPANIAS

FOTOKONKURRANSE

Send inn ditt bilde til redaksjonen@aktueltspania.net

I hvert nummer av Aktuelt Spania kårer vi en vinner av fotokonkurransen og er du heldig så kan det være bildet ditt kommer på forsiden. Julemarkedet i SjømannsPremie til vinneren, blir presentert i kirken, Albir blir i år tosom dager: bladet. Alle er velkomne til å delta. Bildet 18. og 19. november kl. 11-16. kan være tatt med speilreflekskamera eller med mobilkamera med god kvalitet.

FOTO: Anne G.

Gratulerer!

Anja Kløve., vinneren av dette nummerets fotokonkurranse. Du kan komme å hente premien din på Cafe Pavarotti. Tusen takk for de flotte bidrag fra alle som har deltatt i konkurransen. Hvis du ikke ser bildet ditt på trykk i dette nummeret, så kan det være at det kommer på trykk i et annet nummer. Premien er sponset av Optivision i Albir.

FOTO: Anja Kløve

FOTO: MATEO Segura Ferrero aktuelt

29


Brevik akuelt Spania har gleden av å ønske skuespiller, entertainer og bokanmelder Magne Olav Aarsand Brevik med på laget. Han vil få en fast spalte i magasinet, der han tar for seg aktuelle nyutgivelser. Magne er er en sann bokentusiast med samling på over 25.000 bøker. Han har anmeldt bøker for norske aviser de siste 25 årene, og det skal godt gjøres å finne en mer erfaren mann til denne jobben enn han. Han er ikke opptatt av å gi terningkast, men er langt fra redd for å slakte en bok, om han mener det er riktig. Det har selvsagt ført til han har fått sin posjon med kritikk tilbake fra forfattere og forlagsbransje. Velkommen om bord!

30

aktuelt


VISUELL HELSE Maria Jose Sanchez-Castro har mer enn 25 års erfaring i oftalmologisk bransje, som leder av serviceapparatet for svaksynte (VISSUM) og et team av optikere, logopeder, audiografer og data, er OptiVision Albir med vårt senter i Alicante ment som en referranse i Marina Alta-området.

GLEM IKKE SYNET DITT. Du bruker synet ditt fra du står opp om morgenen til du legger deg igjen, men tenker bare på synet når du får problemer. Det er veldig feil! Du trenger daglig omsorg for å forebygge infeksjoner, allergier og til og med meget viktige sykdommers. 10 TIPS for å beholde synet som en tenåring: EN gang i året ! Det er ikke for mye. Hvis du besøker din optiker minst 1 gang i året, kan du forhindre makuladegenerasjon (skarpsynsvekkelse) og glaukom (grønn stær) og andre problemer, noe som gjør det lettere å behandle medisinsk og kirurgisk, fordi sykdommen blir veldig tidlig oppdaget og behandlingene kan stoppe utviklingen. Hos barn kan vi sjekke dem fra de er født, men hvis øyelegen ikke sier noe annet, kan du få undersøkt synet deres hvert år fra fylte 3 år. TA EN TITT PÅ MATEN Vår naturlige mat må inneholde vitamin A og D, magnesium og lutein for å beskytte netthinnen. Men dette er ikke nok, og erstatter ikke visuelle revisjoner. Du kan inkludere grønnsaker som gulrot, men det kan være nødvendig med vitaminer i kostholdet ditt, som inkluderer lutein.

TA VARE PÅ BRILLENE DINE Det er en god ide, bruk av briller med riper gir dårlig transparens. Brillene er en hjelper for synet ditt og er en viktig del av dine visuelle poster. Det er viktig å ikke rengjøre med produkter for generell rengjøring. Du må kjøpe disse spesifikke produktene i optikkbutikker hvis du vil bevare brillene dine. ANTIREFLEKS ER IKKE LUKSUS Denne behandlingen letter arbeidet ditt og når du kjører og leser. Spesielt hvis linsene er sterke, får du mye ekstra refleksjoner som gjør at hjernen din jobber for mye og blir sliten. MAXIMA HYGIENE MED KONTAKTLENSER Kontaktlinser trenger daglig hygiene for å være klar til å sette på øynene. Du må følge instruksjonene hvis du ikke vil risikere en infeksjon. Spesielt kvinner trenger å fjerne sminke forsiktig. SOLSKINN SELV I VINTERTID Hvis du bruker optiske linser, vil du være beskyttet, selv når du tror at solens stråler er myke. SETT SKJERMEN DITT LANGT FRA DEG Du må se på TV minimum 2 meter fra

deg og avstanden til datamaskinen og bærbare datamaskiner 50cm. I dag er det umulig å leve uten disse elektroniske enheter, men vi har egentlig ikke total informasjon om effekten på øynene våre. BRUK ALDRI TELEFONEN UTEN LYS. Når vi bruker TV eller telefon i mørket, sender vi annen informasjon til hjernen vår. Sentraldelen er aktivert for å finne lys, og perifert område aktiveres fordi det er mørkt. Resultatet er en ekstra forstørret pupilstørrelse og for mye UV-lys i øynene. ØYEDRÅPER Ha alltid øyedråper i lommen. Du kan finne dråper spesifiserert for hvert problem, og type tørt øye, inkludert forskjellige områder som kløe, irritasjon, allergi osv. JO ELDRE DU ER, JO MER BESKYTTELSE Mange sykdommer utvikler seg etter fylte 40 år. Glaukom, hypertensjon (høyt blodtrykk)eller kolesterol kan direkte påvirke i øynene dine. Du kan forhindre det hvis din optometrist gjør en årlig retinografi. Du finner alle disse visuelle behandlinger og produkter i OPTIVISION ALBIR, Cami Vell D’Altea 33. Albir. Og glem ikke 20/20 -regelen. Hvil øyenene i 20 sekunder for hvert 20. minutt du arbeider.

Centro clínico visual - Clinical center

Albir-Camí Vell d´Altea, 33. / Alicante-Pintor Cabrera, 22

• 25 års lederskap for svaksynte (Vissum) • Høykontrast netthinnefotografering • Synsundersøkelse for barn • Audiologi • Avanserte kontaktlinser • Gratis frakt til andre land Vi prater spansk og engelsk

Alicante- Pintor Cabrera, 22

Tel: 966 86 70 19 / 665 30 68 30

I

E-mail: optivision.albir@gmail.com

aktuelt

31


Rapport: Tyskland “Statistische Bundesamt”, Tysklands svar på Statistisk Sentralbyrå, rapporterte i august om følgene av Merkels “åpne dør-politikk”. En erfaren politimann advarer om at en blodig gjengkrig kan bryte ut internt i Berlin-politiet. I 2016 nådde antallet av befolkningen med innvandrerbakgrunn et nytt rekordtall for femte år på rad. Rundt 18,6 millioner, dvs 22,5 prosent av Tysklands samlede folketall, hadde en innvandrerbakgrunn per 2016. Delstatene som tilhørte det tidligere Øst-Tyskland har 15-16 millioner tyskere. Dit vegrer innvandrerne seg mot å dra. Disse områdene er derfor ganske etnisk homogene. Omregnet betyr at vi snakker om opp til 30 % med innvandrerbakgrunn i det tidligere VestTyskland dersom vi holder det tidligere Øst-Tyskland utenfor. Skiller vi dette ut i aldersklasser, finner man langt de fleste innvandrere blant de yngre. De siste fem årene har antallet med bakgrunn fra Midt-Østen steget med 51 %, og fra Afrika med 46 %. Vi snakker altså om en utskiftning av en hel befolkning. For mens andre nasjonaliteter flytter inn, flytter tyskerne ut. I mengder flytter de østover til Ungarn, Polen og andre østeuropeiske land som nærmest har stengt sine grenser for innvandrere fra Midtøsten og Afrika. På sikt vil den langt lavere fruktbarheten blant tyske kvinner sammenliknet med innvandrerkvinner, sørge for et flertall

mennesker med innvandrerbakgrunn langt raskere enn noen kunne trodd for bare få år siden. Rikskansler Angela Merkel er ikke enig med sitt folk. Hun sier: Islam hører hjemme i Tyskland. Men 70 prosent av tyskerne hevder det motsatte, og sier at islam ikke hører hjemme i Tyskland. Kun 19 prosent er enige med statsministeren. Dette fremgår av en meningsmåling som opinionsinstituttet YouGov har gjort for TV-kanalen Sat.1. Og her er det ikke bare etniske tyskere som er spurt.

En varsler med 30 års tjeneste i Berlins politistyrke hevder at byens politi blir infiltrert av kriminelle arabiske klaner. Det er det tyske magasinet Focus.de som publiserte historien 2. november, og advarer om at en blodig gjengkrig kan bryte ut internt i Berlin-politiet. Den erfarne varsleren sier at «søkere fra kriminelle innvandrermiljø» blir akseptert som politistudenter selv om de har et rulleblad. Varslingen omhandler også tilstandene under politiopplæringen: «Kvinner blir

OLIVER`S OPTICA

ORIGINAL EYEWEAR

Avda. del Albir 4 - 03581 El Albir

32

aktuelt

966 864 718


ikke akseptert som ledere fordi de er kvinner. Politistudenter nekter å delta på svømmeopplæring fordi bassenget blir brukt av urene». Brevet avslutter med en skarp advarsel om gryende konflikter mellom immigrantgrupper innenfor politistyrken. Blant de 1200 politistudentene under utdanning, er ca 30% av utenlandsk herkomst, og innen den gruppen brister lojaliteten til Tyskland i følge rapporter i Die Welt og polske wPolityce. Det høye antallet tyrkere, arabere og andre utlendinger ved tyske politiskoler er ikke en tilfeldighet – det er en bevisst politisk rekrutteringsstrategi fra myndighetenes side: Muslimsk ungdom har blitt aktivt rekruttert fra landets forsteder, for man håper at politi med innvandrerbakgrunn skal lykkes bedre med å få respekt blant ungdomsgjengene i områdene med utenforskap. Dette varselet er slett ikke er det første om hvordan gangstere, kriminelle klaner og islamister infiltrerer Europas politistyrker. Etter å ha droppet kontrollen over grensene i 2015, er tyske myndigheter i ferd med å miste kontroll over gatene og samfunnet. Kriminaliteten i Berlin har økt med 15% på et par år, ungdomsgjenger selger narkotika helt åpenlyst, og politi som griper inn blir ofte møtt med steinkasting og opptøyer. AV: TOM BJØRNØ

Eksepsjonell Rimelig Tannbehandling SKALLFASETTER PROTESER IMPLANTATER RENSING BLEKING TETNING SMIL DESIGN

Vi er anerkjent som lederne i orale kosmetiske behandlinger Inkludert kroner, broer og implantater pluss at våre proteser alltid passer perfekt. Vi er flerspråkelige og snakker flytende Engelsk, Spansk, Tysk og Fransk.

Anerkjent av som implant HELFO atspesialist

Åpningtid Man-Tors 9.30-13.30 & 15.00-19.00 Fre: 9.30-14.30 Av. Pais Valencia 6, 03580 Alfaz del Pi (vis a vis lekebutikken Don Dino’s) Telefon 965 889 146 Akutthjelp 626 281 787 www.mydentist.es

aktuelt

33


Besatt av øyenbryn? Interessen for øyenbryn er slett ikke over! Og med rette. Øyebrynene er ekstremt viktige for ansiktet ditt. HER FØLGER NOEN RÅD: Hvis øyenbrynene dine blir skumle og skjeve, har mange en tendens til å stusse dem litt. Ikke gjør det, er rådet fra ekspertene. De blir vanskeligere å ha med å gjøre og de kommer hardere tilbake. Det finnes andre muligheter. Harpiks kan gi øyenbrynene dine en tett form, men det er og forblir et traume på huden din. Og det gjelder spesielt for den ømme huden rundt øynene. Det er noen eksperter som bruker harpiks, men i dag er det fortsatt mange som heller tilbake til pinsett eller epilering med hyssing eller med sukkerlim, en mildt alternativ til harpiks. Fjerner du et hår eller to for mye, blir ditt ansiktsuttrykk helt annerledes. Rådene er å fjerne så få hår som mulig, spesielt hvis du ikke vet hvilken form som passer til personligheten din. Hvis du ikke vet, ta kontakt med skjønnhetsspesialisten /øyenbrynekspert en gang. Det er en liten utskeielse du kan nyte. Superb, alle øyenbryn på toppmodeller, kjendiser og VIP-personer er perfekte, men vi kan ikke sammenlikne oss med dem. Deres utseende er ofte i seg selv et superfag. Den ene er vakker, den andre er ikke det i det hele tatt. Vær oppmerksom på dine øyenbryn selv. Noen mennesker er vakrere med

tynnere øyenbryn, andre er tøffe med tykke eller rette øyenbryn. Ikke bruk reglene bokstavelig. Følg matematiske regler du bruker med blyant for å finne kalibreringspunktene dine (du kjenner dem), men ikke bokstavelig. I teorien er det et visst antall former på ansikter, i praksis er vi alle unike. Det er veldig viktig at formen på øyenbrynene passer til din form, men også til din personlighet. Er du litt sjenert, så vil du ikke være

fornøyd med fete bryn (eller kanskje på grunn av det!). Er du en sterk type, kan du ha rette, mørke øyenbryn. Kort sagt, begrens deg ikke til de matematiske reglene, men se på hele det psykologiske bildet. Hvert ansikt er unikt, alle øyenbrynene er unike. Beauty Point Renate Klaui

TRADISJONELL KINESISK MEDISIN

Akupunktur Osteopati Kinesisk massasje Lymfedrenasje TaiChi - QiGong

RYGG, SKULDER, NAKKE, - LEDDSMERTER - SPORTSSKADER M.M.

Bernardo Garcia Simarro

639 145 008 634 182 240

C/ Manuel de Falla, 2,2 .C-edificio princeca- Albir (Alicante) o (Same building as Europasol in the main street)

34

aktuelt


PURRE

AV: TINE MERETE SANDBOE

Purre er en god og lett tilgjengelig grønnsak. Det er også en grønnsak kostholdseksperter mener vi bør spise mer av fordi den er rik på fiber og viktige vitaminer.

FAKTA OM PURRE Purre stammer fra en liten ugressplante med løksmak. Den vokste gjerne mellom vinrankene i sør Europa, og vestlige deler av Asia. Planten ble da tidlig foredlet til en dyrket grønnsaksvekst og bredte seg da videre nordover i romertiden. Purre var kjent i England allerede før år 1000. Den spredte seg så raskt til andre land i Europa, også Norge. Purre er en av de mildeste løkplantene. Det er en langstrakt og sylindrisk løk med kjøttfulle bladstilker. Purre er en toårig plante og kommer opprinnelig fra området rundt Middelhavet. Den har blitt dyrket helt tilbake i oldtiden. Det er en storvokst og hardfør plante.

HELSEFORDELER MED PURRE Flere store studier viser at purre har en positiv effekt på helsen vår. Purren er svært rik på kostfiber og B-vitaminet folat. Den er også en god kilde til vitamin C. Kostfiber er spesielt bra for tarmene og bidrar også til å senke kolesterol. Folat beskytter fostre mot ryggmarksbrokk. For oss andre er folat bra dannelsen av nye blodceller og for hjertehelsen. Folat bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. C- vitaminet er blant annet bra for å styrke immunforsvaret samt å øke opptak av jern fra andre matvarer. Purre har et lavt energi- og fettinnhold. Løk og purre inneholder også andre aktive stoffer, blant annet svovelforbindelser, flavonoider og fruktaner. Det er disse som gjør at løk o gpurre er kjent for å forebygge

kjente livsstilssykdommer, som kreft, hjertesykdom, diabetes type2 og overvekt. I de kostrådene konkluderes det med at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom inntak av grønnsaker i løkfamilien og kreft i magesekken.

BRUK AV PURRE Hele purren kan brukes. Den hvite og den grønne delen har litt ulike bruksområder. Den hvite delen er den møreste, og det er den delen som er den beste å bruke rå, mens den grønne delen er den mest næringsrike delen. Purre har ofte litt jord mellom bladene, så det er smart å skjære den på langs for å få vasket den godt før bruk. Purre er en selvfølge i både supper og gryteretter, super i salater og som garnityr på brødskiven. Purren er også god i omeletter og i sauser, og helstekt på grillen. Purren er sprø i seg selv og har en mild løksmak. Sødmen kommer best frem om du varmebehandler purren. TIPS: Kutt litt purre og oppbevar i en liten plastboks. Det er da lett å bruke purre på brødskiven og i andre retter. TIPS: Grovkutt litt purre og ha sammen med andre grønnsaker man bruker daglig. TIPS: Kjøre en purre i kjøkkenmaskinen, oppbevare i en liten boks, og bruke som smakstilsetter i matlagingen.

aktuelt

35


Sunt & Godt

AV: TINE MERETE SANDBOE

PURRE Fennikel er en herlig og lett liten sak å bruke. Den er lett tilgjengelig og supergod, og også veldig sunn. Med så mange fordeler er det bare å kjøpe den inn å prøve, om du ikke er vant til å bruke den. Det blir garantert vellykket.

GRATINERT PURRE Godt tilbehør til spekemat, grillmat eller til tapasbordet. Veldig god også som en selvstendig rett, som en liten kveldsrett. Ha gjerne litt rester av noe i samme formen. Denne retten passer også veldig godt sammen med litt god spekemat. 2 purre 3 ss olivenolje noen stilker timian 2 fedd hvitløk, finhakket 2 dl kremfløte 2 egg salt og pepper revet ost

36

aktuelt

Del purren på langs og vask den godt. Kutt av litt av det grønne på toppen for servering. Skjær purren i grove skiver og ha i stekepannen sammen med hvitløk og timian. Stek det på middels varme og rør godt underveis. La det surre slik at purren nesten blir karamellisert. Smak til med salt og pepper, og ha det hele over i en ildfast form. Visp så sammen fløte og egg, med litt salt og pepper, og helle denne blandingen over purren. Dryss over den revne osten og sett i ovnen ved 180 grader i 25 minutter. Server mens den er varm.


SUPPE MED PURRE OG KAMSKJELL

Kjempegod rett som er en flott selskapsrett eller en god rett en dag man ønsker noe ekstra godt. 10 kamskjell, hver delt i tre skiver 2 purre, vasket og tynne skiver 2 ss olje 2 dl kremfløte 1 dl melk salt og pepper Ha purren i litt olje og ha over middels varme til den er myk. Hell deretter i fløten og melken og varm til det tykner noe. Smak så til med salt og pepper. Ha litt purre på hver tallerken. Varm kamskjellene raskt i kjelen, kun ½ minutt på hver side. Anrett de så på purren og server.

PURRE STUING

Godt tilbehør til annen mat. Enkelt og godt og samtidig litt annerledes tilbehør.

Smelt smøret i en gryte og ha purren i kjelen. La det surre noen minutter. Tilsett creme fraiche, sitronsaft, honning. Rør godt og smak til med salt og pepper.

A UB RI A N D

Carretera de Callosa 75 - Altea la Vella - 965848538 - Åpent: tirsdag til søndag

TE

LEVENDE MUSIKK HVER LØRDAG KL. 20:00

A

KOKK: LUC CARLIER

H

DAGLIG MENY: 15 EURO (KL.13:00 -15:30) HUMMERMENY: 35 EURO

C

FRANSK/BELGISK KJØKKEN SPESIALISERT INNEN HUMMER & LAMMELÅR

TE R ST KO RA EM SE SS N LIG E, IN G

1 purre, tynne skiver 50 gram smør 2 dl creme fraiche 1 ss sitronsaft 1 ts honning salt og pepper

Fersk fisk- og kjøttspesialiteter Østers og hummer fra akvariet Ukentlig skiftende meny fra 16,75€ Spesiell helgemeny Warsteinerøl fra kranen

FO

T ME RNYE

NY !

Blv de Los Musicos 21- 03581 Albir. Tlf: 0034 966865544 Kjøkken åpent 12.30-22.00 (tirsdag stengt)

aktuelt

37


MARKEDSPLASSEN RUBIKKANNONSER: Pris: 15 euro for 1 nummer / 15 dager. Maks 250 tegn. Vil du ha bilde, er det dobbel pris. Betal for 3 nummer og få den 4. gangen gratis. Bestilling på kontoret, åpningstid: kl. 10:00-16:00 i ukedagene.

FLOTT VILLA TIL SALGS, POLOP Villa i Chirles (Polop), 5 soverom, 4 bad, kjøkken, vaskerom, pantry, sentr.varme, stue-spisestue, klargjort for installasjon av A/C, bolig 280 m2 og tomt 11.000 m2. For mer informasjon: https://www.facebook.com/phillip. ironmonger/posts/10157145843145602 For alle forespørsler (engelsk, spansk) ta kontakt via e-post: phillip. ironmonger@yahoo.es eller telefon: +34 634 359 500.

BENIDORM Velutst. leil. 3 sov, 2 bad, stor solrik terasse, 10 min gange fra Ponientestranden. Helårsleie 650/mnd, mulighet for korttidsleie. TEL: 965857130 -618450336. EMAIL: ST.OLSEN@LIVE.COM

LEILIGHET I ALFAZ DEL PI Sentralt, lys og solrik leilighet med utsikt til salgs. 97 kvm. 3 soverom, stue, bad, kjøkken og toalett. Garasje og takterrasse. Pris: € 118 000 Tlf: 627 065 311

ØNSKER Å KJØPE LEILIGHET I Albir. 2 soverom, 1-2 bad, stue, terrasse/balkong. Maks pris 150 000 euro. Tlf: 634 182 240

FØL DEG PÅ TOPP MED TOPP YTELSE HVER DAG! Ring Carola Tlf: 662 07 29 51

Din lokale selvstendige HERBALIFE distributør med 24 års erfaring. www.neriviktmedoss.se

“CYBERNETICS ULTIMATUM” LEE BIANCHI ( MD PHD) PREVENTIVT OG ALTERNATIVT Vekttap,Depresjoner og angst,Alle typer fobier,Alkoholisme,Rusgifter & Kokain,Selvtillit,Røykestopp og neglebiting,Personlighetsforstyrrelser,Rusavhengighet Søvnløshet,Alle psykiske problemer Stress BEHANDLING UTEN MEDISINER EUROPE - SPANIA 34 966 805 616 SPANIA 34 627 885 059

SKADEDYRBEKJEMPELSE

Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter etc. 24 timer service.

Tlf: 604 270 676 (Hollandsk, engelsktalende) REPARASJON - av hvitevarer,

varmtvannsbereder, gassbrenner til vann. 24 timer service.

Tlf: 604 273 387

(Hollandsk, engelsktalende)

LEILIGHETER TIL LEIE, KORT TID. CALA DE FINESTRAT. Et studio, en leilighet med 1 rom og en leilighet med to rom priser fra 450 € til 550 €. Alt inkludert (vann, strøm, parkering, etc) TELEFON: 698 574 581 LEDIG PLASS I HELSESENTER I ALFAZ DEL PI for negler, øyenbryn eller annen liten business. RING 640 232 196

38

aktuelt

STORT UTVALG NYE/BRUKTE SPORTSBÅTER

Parkering inne/ute for Campingvogner og båter. Stort utvalg av nye og brukte båter.

Tlf.: 965 834 147 www.euronautica.com info@euronautica.com

Nummer 10 bussen fra Benidorm.

Rob’s 24 hours airportservice.

All airports. In time and cheap! 636401202 www.costablancaex-press.com/ info@costablancaex-press.com


LEILIGHETER KORT ELLER LANG TID I

Europarking airport.

Yearcontract from 229€. One week parking 29€. Tel: 965040315 or 615374404. Email: info@europarkingalicante. com www.europarkingalicante.com

“ITALIENSK RESTAURANT La Familia i Benidorm søker servitører/servitriser med erfaring i bransje og flytende engelsk og spansk språk.

GAMLEBYEN I VILLAJOYOSA

C.V kan sendes til : r.ronzani@lovebio.net eller levere til Calle Berlin n. 9 Benidorm 03503

TIL SALGS

Mercedes Benz 190E - 1992-modell selges til høystbydende over €1500. ITV - fulgt alle servicer - god stand.

Tlf. 634 182 240/ 634 002 165

Mercedes, BMW eller lignende, helst åpen. ITV-godkjent, fulgt service. Kontakt hansgfalkenberg@gmail.com eller +47 91 70 11 64

DIN ENGELSK- OG TYSKTALENDE ØYELEGE PÅ COSTA BLANCA Dr Justyna Koszel. Tlf: 966 866 600 Mob: 682 790 964 www.eyedoctorcostablanca.com C/Mozart 15, ALBIR (ved siden av Notary).

       RØRLEGGER

I den sjarmerende “Casco Historico” rett ovenfor stranden i Villajoyosa kan vi tilby for korteller langtidsleie nyrehabiliterte 3-roms og 2-roms leiligheter. De er fullt møblerte inkl. alle hvitevarer, TV, varme i badegulv etc.

       -VEDLIKEHOLD         -REPARASJONER         -OPPUSSING  VI SNAKKER NORSK    RING FOR ET UFORPLIKTENDE TILDBUD GRATIS PRISOVERSLAG!! TELEFON: 647 679 766 David

Leiligheter til Leie på

Villa Romantica

Kontakt tlf:

965 888 714

Kontakt oss på tlf: (+34) 634182240 presentasjon av leilighetene

WWW.nordbylavila.com

aktuelt

39


facebook.com/pavarotticafe/ instagram.com/pavarotticafe/

Åpningstider: Man-Fre: 10.00 - 16.00

CAFE PAVAROTTI PAVAROTTIQUIZEN

Bli med på vår utrolig populære “Pavarottiquiz”. BARSELTREFF ONSDAGER Nordmenn i alle aldre møtes på Pavarotti på Har du er gravid mandager kl. småbarn, 19:30 for å konkurrere og åeller ha det moro. Her deles man opp i lag på maksimum bare har lyst å treffe nye men- 4 personer. Lagene har hvert sitt navn, bord osv. nesker? Hver onsdag kl.11.00 Vår Quizmaster “serverer” spørsmål på rekke og møtes vi på Cafe Pavarotti! rad. Premie til Vinnerlaget.

BARSELLTREFF ONSDAGER facebook.com/groups/barseltreffpavarotti Har du småbarn, er gravid eller bare har lyst å treffe nye mennesker? Hver onsdag kl.11.00 møtes vi på Cafe DATATIRSDAG Pavarotti! DATAHver OG MOBILHJELP tirsdag Har du problemer medhjelper din mobil Christer eller data? kl. 16.00-18.00 Er det ting du lurer på med internett? degKom med din mobil, din data eller innom Pavarotti, så hjelper ting lurer Christer deg!du 20min. 5 euro på med internett. 20min-60min 15 euro

10 € inkl. kaffe/te/mineralvann. SAMTALEKURS FREDAGER 11.00 - 12.00 15 € PR GANG

Påmelding senest tirsdag kl. 16.00

SPANSKKURS I HØST TRINN I:

I ALBIR

Tlf: 675 326 556

PAVAROTTIQUIZEN

Hjertelig velkommen til Vinsmaking med Åge Folkestad Vino Casa Vital på Pavarotti fredag 1. desember kl 19.00 Det blir vinsmaking med enkel tapas med den nye Azul QUIZ HVER Mediterraneo Frizzante, ogMANDAG to rødviner Casa Vital Roble og Age Vital fra Rioja KL.Casa 19.30 Det blir mulighet til å kjøpe og bestille vin på Bli med på vår utrolig populære vinsmakingen, Pris 15 euro“Pavarottiquiz”. pr person Nordmenn i alle aldre møtes på Pavarotti på Kom innom pavarotti for reservasjon.

mandager kl. 19:30 for å konkurrere og å ha det moro. Her deles man opp i lag på maksimum 4 personer. Lagene har hvert sitt navn, bord osv. Vår Quizmaster “serverer” spørsmål på rekke og rad. Premie til Vinnerlaget. På Pavarotti serveres kaffe, forfriskninger, enkle matretter, snacks og vafler! Stikk innom med venner, eller kom alene. Quizen er absolutt en suksess og noe å anbefale!

GØY FOR DE FLESTE!

Oppstart:

Vi ønsker å utvide staben, og søker etter en samarbeidspartner for salg av annonser til vårt magasin, samt til våre nettsider. Vi tilbyr et samarbeid med en fast betaling som en basis, samt provisjon på salget. Opplæring og innføring vil bli gitt. Aktuelt Spania tilbyr et stabilt og trivelig arbeidsmiljø, med kollegaer som har vært med i flere år, noen helt fra starten i 1991. Er du interessert, ta kontakt med Marianne Hoelstad på tlf. 634 182 240, eller send mail til redaksjonen@aktueltspania.net. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

40

aktuelt

r

Man. 16. oktobe

TRINN I1:

95€

LITT ØVET 8 x 1,5t., 4 uker dag Mandag og tors .15 13 .30 Kl. 11

Oppstart:

r

Man. 16. oktobe

TRINN III:

95€

MER ØVET 8 x 1,5t., 4 uker dag Mandag og tors 5 kl. 13.30 - 15.15

Oppstart:

r

Man. 16. oktobe

SAMTALEKURS FREDAGER 11.00 - 12.00 10 € PR GANG

Aktuelt Spania ble startet i 1991 som det første norske magasinet på Costa Blanca. Det er et gratis magasin, som distribueres på Costa Blanca. Redaksjonen holder til i Albir.

SALGSAGENT SØKES

95€

: NYBEGYNNER er uk 4 , 5t 8 x 1, dag Mandag og tors .15 kl. 9.30 - 11


Alicante

KULTURARRANGEMENTER TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE på Plaza Chapi, feirer i år sitt 171 års jubileum. Et nytt klima-anlegg garanterer komfortable forestillinger . 15.11. Ballettforestilling “Tornerose” av P.I. Tchaikovsky. Presenteres av det Russiske Nasjonalballett. KL. 20.30 16.11. Opera “El Barbero de Sevilla “ av Gioacchino Rossini. Originalversjon på italiensk med spanske undertittler. Kl. 20.30. 17.11. Forestilling “El Mundo de la Tarántula” ved Pablo Carbonell. Monolog og musical med mye humor. Kl. 20.30 18.11., kl. 18 og 21 og 19.11., kl. 18 Teaterforestilling “El Test” av Jordi Vallejo. 22.11. Konsert “The Magic of Santana”. Ved originale musikere av musikkgruppen Santana som Tony Lindsay og Alex Ligertwood og internasjonale musikere. Kl. 20.30 Les mer om det spennende programmet til Teatro Principal på www. teatroprincipaldealicante.es . Billetter på www.instanticket.es og på tel. 96 5202380. KONSERTER: Klassiske konserter organisert av Sociedad de Conciertos Alicante : Hvis du er interessert i klassisk musikk, bli medlem av S. de C. A. og du får høre 18 fantastiske konserter gjennom året, alltid fra oktober til mai på det vakre Teatro Principal i barokk stil i Alicante. Kl. 20.15 . 21.11. Cuarteto Hagen. 4.12. Javier Perianes , piano. Mer info på tel: 96 521 3809 eller på www.sociedaddeconciertos. es hvor du finner programmet for 2017/2018. ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante), Paseo de Campoamor: 18.11. Music Has No Limits. Kl. 21

5.12. Festival Strings Lucerne. Stykker av Elgar, Mozart og Schubert. Kl. 20 22.12. Instruments of Time And Truth. Oxford Voices. Kl. 20 Billetter: På www.instanticket.es eller på tel: 902444300. Teatro del Mediterráneo, Aula de Cultura (tidligere Aula de Cultura de La CAM), Paseo Dr. Gadea 1: Til 24.11. Festival Flamenco Mediterràneo: 17.11. Jesús Carmona presenterer “Siete balcones”. KL. 20.30 18.11. Master Class “Técnica y alegría” ved Jesús Carmona. Kl. 9.30 24.11. Fefa Gómez presenterer “Reflejos”. KL. 20.30 Billetter til konsertene kjøpes på www. entradasatualcance.es Les mer på www.teatrodelmediterraneo. com , tel. 620576058 UTSTILLINGER: MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante), Plaza Santa María 3: Permanentutstilling av samlingene til Eusebio Sempere og Caja Mediterráneo. Museet MARQ, Plaza Dr. Gómez Ulla, Alicante. Tlf. 96 514 9000. Fra: tirs.-fred. kl. 10-20, lør. kl. 10-20, søn 10-14: Til 7.1. 2018 Stor Maya- Utstilling “El Enigma de las ciudades perdidas”(gåten om de tapte byer). Til januar 2018: Skulpturutstilling ved kunstneren Quico Torres fra Benissa. Foyer til ADDA, Auditorio de la Diputación de Alicante. Paseo Campoamor. La Lonja del Pescador. Avda. Almirante Julio Guillén Tato: Til 26 11. Utstilling ved Hugo Martínez- Tormo. Temaet er forurensning av havene. Til 26.11. Utstilling “Disonancias fronterizas. La artificialidad del límite

político” ved Dómix Garrido, Abenza, og Mario Gutiérrez Cru. Temaet er “Migranter”. Castillo Santa Bárbara: Åpningstider til borgen: Hver dag fra 1. 10. til 31.3. : kl. 10- 20. Heisen til borgen koster Euro 2.40. Gratis heis for barn under 5 år og pensjonister. Åpent fra kl. 10-20. Museo de Bellas Artes Gravina “MUBAG”, Calle Gravina 13-15. Åpent: tirs. – lør., kl. 10-20, søn, kl. 10-14: “Musikk i MUBAG”: 24.11., kl. 19 MUA-Museo de la Universidad Alicante, Ctra. De San Vicente de Raspeig: Til 29.7.2018 Utstilling “Notas de Color”. Det vises verk fra kunstsamlingen til MUA. Hver fredag og lørdag i Alicante: “Gourmet Walking Tour “ med minst 6 typiske smaksprøver fra det spanske kjøkken. Møtested: Turistkontoret på Esplanaden, kl. 11.30. Turen tar 2 timer. Info på: www.alicantesmartdestination. com . Gruppebestilling på tel. 96 5977715 eller på reservas@alicantesmartdestination. com Kultursentret Las Cigarreras i Calle San Carlos 78 presenterer sitt program med konserter , musikk-festivaler, utstillinger, workshops og teaterforestillinger. Billetter: www.ticketea.es . Mere info på: http://bit. ly/Programacion_Cigarreras . Ny brosjyre for utlendinger med info om residencia , arbeidstillatelse og spansk statsborgerskap. Den er trykket opp av provinsregjeringen i Alicante på spansk, engelsk, fransk og russisk. Kan leses på nettet under www.ciudadanosextranjeros. es eller kan hentes på konsulat eller rådhus. IFA Alicante , Ctra. N-340, km 731: 17.-19.11. Firauto & S2R. 25. og 26.11. VI. Festival Erótico de Alicante.

FÅ 3 MÅNEDER GRATIS TV! (Forutsetter

kjøp

av

Mag

setupbox

250

euro

inkl.

software,

installasjon

og

support og forhåndbetalt 1 års abonnement skandinavisk pakke - du betaler for 9 mnd)

• Mer enn 160 populære kanaler i stabil og god kvalitet. • Husk - du må ha installert internett. • Vi kan skaffe TV-kanaler fra omtrent alle verdens land.

Ta kontakt i dag: ukunitv@gmail.com aktuelt

41


KULTURARRANGEMENTER

Alfaz Del Pi

MUSIKK: 17.11. Jazzkonsert ved “The Rommy Baker Big Band” og “Swingtet”. Organiseres av The Royal British Legion Poppy Appeal (Alfaz og Benidorm). Kulturhuset, kl. 19.30 19.11. Konsert ved Norden Trio fra Danmark. (Piano, fiolin og klarinett). Organiseres av Sociedad de Conciertos de Música Clásica de L´Alfàs del Pí. Fundación Frax i Albir, kl. 12. Billetter kjøpes ved inngangen én time før forestillingen. 25.11. Konsert til ære for Santa Cecilia ved Banda de la Sociedad Musical La Lira de L´Alfàs del Pí. Kulturhuset, kl. 19.30. Gratis adgang. TEATER: 18.11. Teaterforestilling “Lysistrata” av Aristofanes presenteres av teatergruppen “Arabí Teatre de L´Alfàs del Pí “ i en versjon av Ricardo Molina. Ve l d e d i g h e t s a r r a n g e m e n t . Kulturhuset, kl. 20. 24.11. Teaterforestilling “La Llamada de los Patos” ved teatergruppen “Tossal Teatre”. Kulturhuset, kl. 20 Litteratur: 17.11. Bokpresentasjon “Fulgor De Estrellas” av Alicia Sanz. Kulturhuset, kl. 20 27.11. Presentasjon av den religiøse boken “La Esencia de Dios” av teologen og forfatteren Roberto Pastoriza. Kulturhuset, kl. 19.30 KINO: Cine solidario i kulturhuset, kl. 20. Det vises filmer i originalversjon med spanske undertittler. Pris: Euro 2,50 .- som går til hjelpeorganisasjonen ”Aldeas Infantiles SOS México: Forestilling: 16., 23. og 29.11. Mere info på plakaten i kulturhuset ! Den gamle dampkinoen Cine Roma er i gang med sin direkte

42

aktuelt

overføring på storskjerm av opera og ballett fra The Royal Opera House, Covent Garden, London: Neste direkte overføring blir: 5.12. ”Nøtteknekkeren” av P.I.Tchaikovsky som presenteres av The Royal Ballet. Kinoen Cine Roma viser mange gode filmer i originalversjon. Stikk innom for program. Hver siste torsdag i måneden er det kinoforestilling kl. 17 for foreldre med babies og for mødre som ammer. Ideen kommer fra en kino i Madrid og blir støttet av foreningen Amamaluna. Mer info på: http://www. cineromalfas.com/ KURS: Kurs som gis i kulturhuset og på musikkskolen i 2017/2018: Fremmedspråk, musikk, teater, sjakk, fotografi, kunst, maleri, data, teori og praksis i kreativ skriving etc. Til mai 2018 kurs i skriving av noveller. Kulturhuset, Aula 8, kl. 18. Til mai 2018 kurs i skriving av dikt. Kulturhuset, Aula 8, kl. 18. Mere info til begge kurs i kulturhuset og på : asociacionfolias@gmail.com . Gjennom musikkskolen til “Sociedad Musical la Lira de L´Alfàs del Pí” tilbys Solfeo og instrumental kurs. Mere info på tel: 96 5889423/96 5889424. Påmelding i kulturhuset. Mere info og påmelding i kulturhuset, tlf: 96 588 9423/24 eller cultura@ lalfas.com Trening av hukommelsen pluss forskjellige aktiviteter for eldre i Hogar del Pensionista i Alfaz og i Centro Social i Albir. Du får mer info på rådhuset . Nytt kurs i kommunikasjon uten språk, organisert av FUNDEM og rådhuset i Alfaz. Er du interessert, - send en mail til adl@lalfas.com IDRETT: Nordic Walking: 26.11. Bussreise til Mar Menor (San Pedro del Pinatar). Vandring gjennom Mares, Salines, Las Encañizadas og regionalparken

Las Salinas de San Pedro. Lunsj i Club Náutico Porto Chico for dem som ønsker det. Møtested: Bussholdeplass ved kulturhuset, kl. 8. Mere info og påmelding på www.nordicwalkingcv.com , Francisco López, tel: 606213074. ARRANGEMENTER: 17. og 18.11. Julemarked på Kirkesenteret i Albir. Hyggelig julestemning med salg av hjemmebakte småkaker, håndarbeid og hårklipp. Åresalg, aktiviteter for barna og underholdningsinnslag, trekking av hovedlotteriet lørdag. Åpent: kl. 11-16. 23. og 24.11. Julemarked i Den Norske Klubben Costa Blanca. Åpent: kl. 10-14 21.11. Gratis tur med buss til Ikea i Valencia organiseres av Frivilligsentralen. Bussen går kl. 9.30 fra kulturhuset i Alfaz del Pi, og er tilbake kl. 18. Påmelding til Frivilligsentralen på e-post post@sentralen.es . 30.11. Gala JOVEMPA BenidormMarina Baixa. Kulturhuset, kl. 20 UTSTILLINGER: Kulturhuset: 17.11.-5.12. Utstilling “Las Juno También Pintan” ved kunstforeningen “Crearte de L´Albir”. Åpning: 17.11., kl. 20. Espai Cultural Escoles Velles (kultursal i den gamle skolen): 24.11.-17.12. Utstilling “Mujeres En Vanguardia: Las Sinsombrero”. Åpning: 24.11. kl. 20 Fundación Frax: Stiftelsen feirer sitt 40 års- jubileum med mange utstillinger, konserter og arrangementer gjennom året. Til 26.11. Utstilling ved Philippe Dupiereux. 24.11.- februar 2018 Skulpturutstilling ved Teo San José. Til 7.1. Maleriutstilling “Pre-Texto” ved Claudio Zirotti. Fundación Frax er åpen man.-fred, kl. 9-15, søn. kl. 11-14. Mer info på fundacion@ fundacionfrax.org eller på tel: 96 6864040.


Alfaz Del Pi

Sjømannskirken, Kirkesentret Albir: Til 15.11. Kunstutstilling ved Helge Gran Bøe (kunstner og teolog). Frilandsmuseet ”Villa Romana”. Bulevard de los Músicos, Albir.: Åpent: 15.9.-15.6. åpent tirs.fred., kl. 10-13, lør. , søn. og helligdag kl. 10-14. Man. stengt. Mere info på tlf. 966867023 eller museovillaromana@lalfas.com Nå også med virtual guide som gir deg et inntrykk av den opprinnelige Villa Romana i 3D- versjon.

Altea

Palau Altea : 17.11. Ballettaften .“Giselle” presenteres av Det Russisk Nasjonalballett. Dansen ble satt opp for første gang i 1871 i operaen i Paris. Kl. 20 24.11. “The Queen Symphony”. Konsert til ære for Santa Cecilia presenteres av Societat Filharmònica Alteanense. Kl. 20.30 25.11. “Tootsology” ved Antonio Serrano, en av verdens beste harmonikaspillere. Kl. 20

EL Faro del Albir (fyrtårnet) på Sierra Helada: Informasjonssentret er åpent: Man.fred., kl. 9-14, lør. og søn., kl. 1013.30. Tlf: 608225534. Fundación Klein-Schreuder, Alfaz del Pí, Camí del Pinar 23 (Carbonera). Permanent-utstilling av statuer og skulpturer i stål og bronse i den 200 mål store hagen. Til 19.11. Skulpturutstilling ved Teo San José Aguilar. Åpent: hver søndag fra kl. 10 til 14 19.-23.11. Musikkdagene til ære for Santa Cecilia. Escuela de Música, Calle Filharmònica 14. ARRANGEMENTER: The Fishermen´s Route. Båttur med guide som gir deg innblikk i lokale fiskeritradisjoner. Adgang: Hver tirsdag , kl. 10 fra havna i Altea. Turen tar rundt 3 timer og koster Euro 35.Kino: Videoforum i auditorio del Centro Social Altea, kl. 20. Gratis adgang: 16.11. “Lion” (2016). Regissør: Gart Davis. 23.11. “Contratiempo” (2017). Regissør: Oriol Paulo 30.11. “Mañana empieza todo” (2017). Regissør: Hugo Gelin.

og etter påmelding på tlf. 96 686 0230. Museo Delso, Calle Topazi, Alfaz del Pí. Permanent-utstilling som viser arbeidene til den avdøde kunstneren Pedro Delso. Åpent lør. kl. 10-14. Tel: 96 5889517 ( Signe Delso). Casa Sjengarden, Calle Serra Nevada 6, Urbanisación El Cautivador, Alfaz del Pí. Åpent: tors., lør. og søn. kl. 10.30 – 14 og etter påmelding på tlf. 96 686 05 22

13.30 og kl. 16.30-18.30 og før gudstjenesten begynner. I to rom vises den hellige kalk, forskjellige relikvier, monstranser, lysestaker og messehagler. Kirkens historie forklares på spansk og engelsk. “Guia Altea Creativa” med liste over alle kunsthåndverkere som har atelier, verksted, smie og potteverksted i Altea. Kart som viser adresser, åpningstider, telefonnummer, pluss en liten biografi om alle kunstnerne. Denne får du på turistkontoret og hos kunstnerne. Ny kulturguide om Altea skrevet av arkitekten Miguel del Rey Aynat med forklaringer om landskapet, den religiøse, rurale og urbane arkitekturen.

26.11. Musikalen “Tarzan”. Kl. 18 Mere info på www.palaualtea. com palaualtea.reservaentradas. com

UTSTILLINGER:

Museet i kirken i gamlebyen er åpent hver dag fra kl. 10.30 til

Fundación Ithaca: Utstilling av malerier og skulpturer. Kunstnere fra India, Belgia, Tyskland, England og Spania. Det vises også en utstilling med arbeider av Eberhard Schlotter og skulpturer av Teo San José. Adgang etter avtale på tlf: 96 584 2350. Hvor : Partido Monte Molar 78, Altea (La Olla), den lille veien tvers over for apoteket.

aktuelt

43


KULTURARRANGEMENTER

Benidorm

Benidorm viser på sin nye YouTubekanal “Cultura Benidorm” konserter, teaterforestillinger og andre kulturelle arrangementer. MUSIKK: 24.11. Gitarkonsert ved Sergio López Agudo som spiller stykker av Albéniz, Tárrega, Turina, Villa-Lobos og flere. Hovedsalen i rådhuset, kl. 20. Organiseres av Asociación de Amigos de la Música de la Marina Baixa. Billetter kjøpes i Albir på Pavarotti og på Den Norske Bokhandelen eller ved inngangen før konserten begynner. TEATER OG SHOWS:

Vilajoyosa

Benidorm Palace feirer 40 års jubileum : Nytt Dinner Show “Rubí”. 19.11. Shalamar. 26.11. It´s Time To Shine 10.12. Brotherhood Of Man & Mud II 17.12. Ballettaften “Svanesjøen” ved The Royal Russian Ballet www.benidorm-palace.com Tel. 96 5851660

44

Teatro Auditorio La Vilajoyosa: 25.11. Konsert til ære for Santa Cecilia ved Agrupació Musical Mediterraneo. Kl. 19.30. 26.11. Konsert til ære for Santa Cecilia ved Societat Ateneu Musical. Kl. 12 Omvisning med guide i Teatro Auditorio: Påmelding på tel: 96 650 8451. Minimum 5 personer. Auditorio Centro Social: 17.11. Konsert ved Banda Jove Agrupació Musical Mediterraneo. Kl. 20 18.11. Konsert ved Orquesta de la Marina Baixa. Kl. 19. 22.11. Konsert ved Grup de Percussió Ateneu Musical. Kl. 20 Auditori Llar del Pensionista: 18.11. Konsert til ære for Santa Cecilia ved Cuarteto Salzillo og solister fra Orquesta de la Marina Baixa. Det spilles stykker av Mozart og Schostakovich. Organiseres av Asociación de Amigos

aktuelt

Benidorm Circus: Avenida Doctor Severo Ochoa, bak Benidorm Palace. Tlf. 96 585 16 61: Magic Circus Benidorm presents “Chapeau !“ – Where Circus meets Magic. Lørdager, kl. 18. Mere info på www.benidormcircus.es Arrangementer: 16.11. Benidorm British Fancy Dress Party 2017. Deltagerne kommer utkledd i morsomme kostymer. Et fargerikt arrangement. UTSTILLINGER: Museo Boca del Calvari, Calle Tomás Ortuño: Åpent: hver dag fra kl. 18-23. Omvisning med guide i den historiske bygningen L ´ Hort de Colón: Åpent: tirs., kl. 17-20.30, ons.-fre., kl. 10.3013.30 og 17-20.30, lør. og søn., kl. 1013.30. FEST: Til 15.11. Fiestas Mayores Patronales. Patronalfest i Benidorm. Spør etter programmet i turistkontoret. Opplev Naturparken Sierra Helada med Segway Tours. Mer info på tel: 607 33 33 00. de la Música de la Marina Baixa. Kl. 20.15. Billetter kjøpes i Albir på Pavarotti og på Den Norske Bokhandelen eller ved inngangen før konserten begynner. Espai d´Art Contemporani La Barbera. Til 30.11. Utstilling “El Estudio Itinerante” av Francisco Mompó. Åpent: man.-fred, kl. 10-12 og 18.3020.00, stengt på fredag ettermiddag. Biblioteca Pública Municipal Cristóbal Zaragoza: Til 30.11. Utstilling “Entre Dos Luces” av Paco Seva Santamaría. Åpent i åpningstiden til biblioteket. Vilamuseu, Calle Colón 57: Utstilling “Treasures of la Vila Joiosa”. Åpent tirs.-lør., kl. 10-19, søn. og helligdag kl. 10-14. Tur med guide på engelsk ons., kl. 16.30. Påmelding på tel: 96 6508355. Besøk på sjokolademuseene: Chocolate Valor, Avenida

Pianist

Strandbiblioteket: Biblioplaya Levante, er åpent hele året rundt bortsett fra 15. januar til 15. februar. Informasjon på engelsk: Rådhuset i Benidorm gir for første gang ut en kjekk liten guide med kart og informasjon for turistene. Kan fåes på alle turistkontorer i Benidorm. Benidorm på sykkel. Benidorm utgir guiden ”Muévete en bici” som viser alle utleiestedene over hele byen. Guiden henter du på turistkontoret. God sykkeltur! Elektrisk turisttog i Benidorm. Rådhuset har satt opp dette nye toget som går mellom Playa Poniente i syd og Playa Levante i nord og tar inn alle de interessante stedene langs veien. Rutetabell på turistkontoret. Turistkontoret i Benidorm tilbyr turer med guide gjennom hele året. Mer informasjon og påmelding på turistkontoret i Benidorm, tlf. 96 681 54 63

Gonzalo Soriano. Man.-fred. Kl.9.3012.30 og 15.30-17.30. Tel: 965890950 Chocolate Clavileño, Calle Colón 187. Man.-fred. Kl. 8-14 og 15-19. Tel: 965890778 Gourmet-Walking Tour med guide i Villajoyosa med besøk og smaksprøver i markedshallen, i en bodega, hos en baker, i et horchatería og i Café Valor. Hver fredag og lørdag, kl. 11. Mere info i turistkontoret, tel: 96 5927715 eller på email: info@lavilasmartdestination.com Minnekirken i Villajoyosa: 26.11. “Meditations On Christmas” ved Espen Eriksen og Gunnar Halle. Kl. 19.30. Inngangsbillett Euro 20.-. Det går kirkebuss.


Jalón Polop

Callosa

La Nucia

Finca La Cuta, Carretera CV 750 Benissa-Jalon, km 7.2, Camino El Cau 38. Tlf. 626505883. Åpent hver søn. fra kl. 10-18. Stor hage med lavendel, roser etc. (om sommeren

) Kafé, kaker, snacks, forfriskninger. En meget god og stor brunch på søndager etter forhåndsbestilling. Kun euro 20 for det hele! Rimelig!. Hver første lørdag i måneden “Mercat de la

Nytt: Rådhuset har gitt ut en brosjyre med beskrivelse av 17

turer rundt Ponotx-fjellet med kart og vanskelighetsgrad.

I november: “IV Jornadas de Cuchara”. Restaurantene “Casa Federico”, “Casa Marcos”, “El Algar de Don Joan” og “Les Fonts” tilbyr „Skje-retter ” laget av lokale produkter. Menuen koster Euro 20.og inkluderer gratis parkering og gratis adgang til ”Las Fuentes del

Algar”. Dino Parken i den gamle botaniske hagen Cactus d´Algar. Her finner du over 50 dinosaurer i naturlig størrelse, laget etter de aller siste videnskapelige kunnskaper. De beveger seg rundt, brøler og virker ganske levende! Åpent: hver dag, kl. 10-17.

Biblioteket “Caravana” feirer 10 års jubileet og en stor suksess : mer en 270000 besøkende på 10 år. På 623 m2 tilbys i to forskjellige rom for voksne og barn bøker på 11 språk, bl.a. på norsk , svensk og engelsk. Hvor: På CV-70 veien mellom La Nucia og Benidorm. Stor parkeringsplass ! Auditorio de la Mediterranía: 18.11. “The Magic of Santana”. Konserten er avlyst og kjøpte billetter blir refundert. 26.11.Konsert til ære for Santa Cecilia ved Coral Unió Musical La Nucia. Kl. 19. Gratis adgang med invitasjon som hentes i billettluka i uken før forestillingen. 2.12. Konsert til ære for Santa Cecilia ved “banda” til musikkgruppen Unió Musical de La Nucia. Kl. 20. Gratis adgang med invitasjon som hentes i billettluka i uken før forestillingen. 6.12. Musikalen “El Método Górritz”. En musikalsk komødie som presenteres av teatergruppen TEADA. Kl. 20. Gratis adgang med invitasjon som hentes i billettluka i uken før forestillingen. Billetter: www.instanticket.es . Tel: 902 444 300 og i billetluka til auditorio. Til 11.12. Fotoutstilling “Fila Siete” ved Juan Plasencia. Auditorio de la Mediterrànea, Sala Llevant.

19.11. Etter den religiøse prosesjonen gjennom gamlebyen begynner løpet til ære for San Rafael fra Plaza Mayor til Ermita San Rafael. Det er tradisjon å servere hestekjøtt på denne søndagen i alle restauranter og barer i La Nucia.

FIESTAS: 17.-19.11. Patronatsfest “Santíssim y San Rafael” om grunnleggelsen av kirken i La Nucia og skyttshelgenen San Rafael. Religiøse seremonier og verslige aktiviteter og underholdning. Konkurranse i Paella og desserter . Stor middag “Santíssim” i Salón Social El Cirer.

ARRANGEMENTER: 25.11. Tiende “Día Internacional de la Infancia”. Den internasjonale barnedag feires i La Nucia med 20 gratis aktiviteter for barn fra 3 til 12 år. Det tilbys 15 workshops, hoppeborger, photocall for barna med familier og mye mer. På parkeringsplassen til sportsanlegget “Ciutat Esportiva Camilo Cano”, kl. 10-14. 26.11. XVIII Marcha MTB De La Nucia. Ciudad de Deporte Camilo Cano, kl. 10. “Viernes turísticos”: På fredager tilbyr rådhuset i La Nucia gratis spasertur med guide for grupper i gamlebyen. Turen varer to timer. Guiden snakker engelsk, hollandsk, tysk, fransk og spansk. Den går fra turistkontoret kl. 10 og kl. 20. Påmelding på turismo@lanucia.es eller på tel: 96 610 1098. Gratis adgang for alle, hver lørdag fra kl. 10-14, i miljøsenteret i La Nucia (Centro Educativo Medioambiental del Cautivador CEM). Omvisning med guide. Nytt: hver lørdag aktiviteter/ workshops for hele familien. Hver lørdag blir det også kurs/ workshop for interesserte. Mere info og påmeldingsformular finner du på www. lanucia.es . Tel. 96 689 52 69.

Terra”. Frukt, grønnsaker og flere andre lokale produkter selges på Plaza Mayor i Jalon. Kl. 9-14. Samtidig kan du besøke loppemarkedet som holdes hver lørdag i Jalon fra 9 – 14.

Fuentes del Algar: et naturlig område med foss og muligheter til å bade. Et idealt sted på en varm sommerdag, en fantastisk naturopplevelse . Åpent: i november : hver dag, kl. 9.30 -17.30.

Oktober til juni: Spanskundervisning for utenlandske residenter. Man.: kl. 16-18 for begynnere, tirs.: kl. 16-18 for intermediate, ons.: kl. 16-18 for avanserte. Info og påmelding på “Escuela de Adultos” i første etasje av barnehagen “El Bressol”, kl. 10-14 og på tel. 965870328 og 678626908. Aktiviteter for ungdom: V. Fotokonkurranse Jove´s Marina Baixa. For ungdom fra 14 til 35 år. Temaet er vennskap. Innlevering av et bilde med en liten tekst til Instagram var 13. 10. De 50 beste bildene blir vist i en utstilling som går rundt i Marina Baixa. De 3 beste får en interessant premie. #LaNuciaCiudadDelDeporte har 32 idretts-tilbud til skoleelever i sesongen 2017/2018. Mer info i online-brosjyren på www.lanucia.es eller på tel. 966896564. Aktiviteter for eldre: Kurs: Bingo på fredager, kl. 17-19. Gymnstikk for eldre: man. og tors. , kl. 10-11 og 11-12. Sjakk tors. og fred, kl. 1719. Kafétreff med utveksling av språk på mandager, kl. 17-18.30. Yoga på tirsdager, kl. 9.30-10.30, kl. 10.30-11.30 og 11.3012.30 . Teater-workshop på tirsdager og fredager, kl. 17.30-19. Petanca hver dag fra kl. 17 (Fuentes de La Favarra). Sevillanadans på fredager, kl. 10.30-11.30. LineDance på torsdager, kl. 17.30-18.30. På samme tid også “Rummy-spill”. Flamencodans hver fredag, kl. 9.45-10.45. Internett, utlån-bibliotek, TV og kortspill. Eldresentret “La Casilla” er åpent man.fred., kl. 9-14 og 16.30- 19.30.

aktuelt

45


KULTURARRANGEMENTER

Valencia

KONSERTER: Palau de la Música: Utdrag av programmet: 15.11. Ensemble Artaserse. Philippe Jaroussky (contratenor). Kl. 19.30. 16.11. Pop/Rock ved Gener. Kl. 21 17.11. Orquesta de Valencia spiller Tchaikovsky. Kl. 19.30 18.11. Winfried Bönig, orgel. Kl. 11.30 21.11. American String Quartet. Kl. 19.15 24.11. Orquesta de Valencia spiller Béla Bartók. Kl. 19.30 25.11. FSO Tour 2017. Den beste kinomusikken. Kl. 19.30 Billetter: www.palauvalencia.com eller på tlf: 96 337 5020 Palau de les Arts Reina Sofía: 15., 16.11. “El Amor Brujo” av Manuel Falla. 25.11. Daniel Smith “Noves Veus”. Billetter:www.lesarts.com 16.11. Musical “Oh Cuba!”. Teatro Olympia, Calle San Vicente 44, tel: 963517315

Når de har musikk spiller han ofte med. Nå under ledelsen av en ny daglig leder. Billetter:Tlf: 96 341 8378 eller på info@cafemercedes.es For Flamenco-Fans: Café del Duende. Calle Turia 62. Tel: 630455289. Info på www.cafedelduende.com . Flamenco-forestillinger hver torsdag, fredag, lørdag og søndag. Her får du høre ekte folkeflamenco, ikke turistshow! Hver torsdag “Vanntribunalen Vega de Valencia”. “Aposteldør”, kl. 12. Vel verdt å oppleve. UTSTILLINGER: MUVIM, Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. C/ Guillem de Castro 8/Calle Queveda 10 : Permantutstilling ”L´Aventura del Pensamiento” Åpent: tirs.-lør. kl. 10-14 og 16-20, søn. 10-14, man. stengt.

FOR JAZZFANS:

Centro Cultural Bancaja. Plaza Tetuán 23. Åpent tirs.-lør. , kl. 10-14 og 17-21. Søn., kl. 10-14: Til 25.3.2018 Utstilling “Valdés. Una visión personal”

Jazz-bar Jimmy Glass, Calle Baja 28, Barrio El Carmen, Valencia. Et unikt sted for Cool Jazz, Westcoast og Experimental Jazz. Les mer om det på : www.jimmyglassjazz. net Cafe Mercedes, Calle Sueca 27, Rusafa. Valencias beste jazzklubb i stil med de typiske Jazzklubbene i New York på 50- og 60-tallet. Café Mercedes eies av Mario Rossy, en av Europas beste bass-spellere.

fanzines de cómic en España”. ComicFanziner fra samlingen til Álvaro Pons. Til 28.1. Fotoutstilling med videos “Rebeldia. Narraciones femeninas en el mundo árabe”. ( Motstand. Fortellinger av kvinner i den arabiske verden). Monasterio de San Miguel de los Reyes, Avda. de la Constitución 284: Åpent tirs.fred., kl. 10-14 og 17-20, lør. og søn. , kl. 11-14: Til 14.1. 2018 Minne-utstilling til 75-års dødsdagen til Miguel Hernández. Ciudad de las Artes y las Ciencias: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Åpent hver dag fra kl. 10-19.. Åpent man.-tors, kl. 10-20, fred. –søn., kl. 20-21. Til 10.12. Utendørs-utstilling av 6 monumentalskulpturer ved kunstneren Manolo Valdés. Til 9.4. Utendørs-utstilling av 9 skulpturer ved den hollandske kunstneren Ruud Kuijer Neun. Til februar 2018 utstilling “Spinosaurus: el gigante perdido del Cretáceo”. En utstilling om dinosaurer som organiseres av National Geographic Society i samarbeid med universitetet Chicago.

IVAM. Calle Guillém de Castro 118. Man. og tirs. kl. 10-17, ons. til søn., kl. 10-20: Til 26.11. Utstilling “Fanzination ! Los

Spesiellt i Valencia! Sofartcafé, et kulturelt møtested med bokhandel etter ideen ”More Than Books”. Et kreativt sted for barn. Vinprøver og smaking av italienske produkter, italienske lunsjretter og middager - av og til kombinert med konserter. Hyggelig og inspirerende med koselige lenestoler! Calle Músico Peydro 7. Åpent: kl. 10 – 24.

Forsikringen du kan stole på! S EG U R O S

Caser er et av de største forsikringsselskaper i Spania med over 70 års erfaring. Vi kan tilby de beste forsikringstilbudene for utlendinger i Spania.

46

aktuelt

→ Bil → Bolig → Helse → Begravelse → Business → Sparetilbud

Nå kan du tegne din forsikring på Cafè Pavarotti mellom kl. 10.00 og 16.00 mandag til fredag. Bak Consum i Albir Tlf.: 634 182 240


Calpe Guadalest

MUSIKK/ DANS: 16.11. Konsert ved Norden Trio. Saló Blau, kl. 20. Billetter kjøpes ved inngangen én time før forestillingen. 18.11. Konsert ved Coral Ifach til ære for Santa Cecilia. Saló Blau, kl. 20.30. Gratis adgang. 19.11. Første syklus med konserter av kammermusikk “ CLAUdeFA – Joventuts Musicals de Calp”. Konsert ved Pepi Lloret (sopran) og Darío González (gitar). Saló Blau, kl. 18 25.11. Konsert til ære for Santa Cecilia ved Unión Musical Calp-Ifach. Auditorio, kl. 21 26.11. Veldedighetskonsert “Sonidos sin Fronteras” ved “Unison Project”. Saló Blau, kl. 18 TEATER: 17.11. Teaterforestilling “Miguel Hernández, después del odio” ved teatergruppen” Crit Companyia de Teatre”. Saló Blau, kl. 20.30. Gratis adgang. UTSTILLINGER: Til 9.12. Fotoutstilling “Inefable” ved

Aitor del Arco. Sala de Bellas Artes. Til 30.11. Utstilling av arbeider fra XXII konkurranse i tegning for barn og ungdom fra Real Club Náutico de Calpe. Utstillingssal.

Ta en titt på “Castell de Guadalest” med forskjellige museer. Her finnes et miniatyrmuseum, et etnologisk museum, byhuset “Ordoña” og et museum med en samling

gamle salt-og pepper-bøsser. Smak på typiske fjellretter i en av restaurantene. Stedets spesialitet: Villsvin.

Til 25.11. Utstilling av arbeider fra femte konkurranse i tegning for skolebarn for den “Grønne kalenderen 2018”. Ayuntament Vell. ARRANGEMENTER: 23.11. Bokpresentsjon “Al Margen y Calladas. Mujeres en la Modernidad”. Saló Blau, kl. 20.30. Gratis adgang. 29.11. Foredrag “ La Història del Pont

del Mascarat” ved Andrés Ortolá og Pepe Such. (på valenciansk). Saló Blau, kl. 18 KINO i Auditorio: Forestillinger. Billetter kjøpes i billettluka 30 min. før forestillingen. Mere info på: facebook.com/ Turismodecalp 15.11. Veldedighetsforestilling . Dokumentaren “Fats Domino” vises. Originalversjon på engelsk med hollandske undertittler. Saló Blau, kl. 20. Billetter kjøpes ved inngangen én time før forestillingen. Ciudad Quesada: 19.11. Julemesse for antikviteter, det store arrangementet for elskere av gode, utsøkte antikviteter. Hotel La Laguna, Avda. Antonio Quesada 53, Urbanización Dña Pepa, kl. 1118. Gratis parkering og gratis adgang. Mat og drikke i bar og restaurant på hotellet. Mer info på tel. 96 5732741 eller på 626 795 587

POPKONSERTER I SPANIA

aktuelt

Billetter kan bestilles f.eks. på:

27.12. Melendi. Wizink Center, Madrid 4.1. Wolf Alice. Sala La Riviera, Madrid 5.1. Wolf Alice. Sala Apolo, Barcelona 26.1. Rozalén. Teatro Principal, Alicante 26.1. Sergio Dalma. Palau de Les Arts Reina Sofía, Valencia 15.2. Natalia Lafourcade. Sala Apolo, Barcelona 16.2. Natalia Lafourcade. Sala La Riviera, Madrid 19.4. Lana Del Rey. Palau Sant Jordi, Barcelona 20.4. Lana Del Rey. Palacio Vistalegre, Madrid 19.5. Sergio Dalma. Auditorio Teulada Moraira, Teulada

www.ticketmaster.es

18.11. The Waterboys. Auditorio Victor Villegas, Murcia 19.11. Shakira. Wizink Center, Madrid 19.11. Shalamar. Benidorm Palace, Benidorm 24.11. Andrés Suarez. Palau de Les Arts Reina Sofía, Valencia 25.11. Shakira. Palau Sant Jordi, Barcelona 3.12. Elton John and his band. Palau Sant Jordi, Barcelona 9.12. Carlos Núñez. Teatro Principal, Alicante 12.12. Van Morrison. Wizink Center, Madrid 21.12. Antonio Orozco. Sant Jordi Club, Barcelona 22.12. Melendi. Palau Sant Jordi, Barcelona

47


Sudoku

Enkel (Løsningen

kommer i AS nr. 23 - 2017)

Sett inn de tallene som mangler mellom 1 - 9. Hver rekke skal ha 123456789, både vannrett og loddrett, og i hver 3x3 rute.

7 4 5 8

6 8 3 4 5 6 4 5 4 3 7 9 7 8 6 2

1 9 7 5 8 3 1 2 1 3 9 8 4 5

QUIZ: 1. Hva er mellomnavnet til president Donald Trump? 2. Hvilken dato ble han valgt til president? 3. I hvilken by ligger Det Hvite Hus? 4. Hva står de siste to bokstavene for? 5. Hva er gateadressen til Det Hvite Hus?

0-3 riktige: 4-6 riktige: 7-8 riktige: 9-10 riktige:

Du kan trygt engasjere deg mer Slett ikke verst Smarting Quiz-mester?

6. I hvilken stat ligger hovedstaden i USA? 7. Hvilken president planla Det Hvite Hus? 8. Hvem satte bygningen i brann i 1814? 9. I hvilken by er president Trump født? 10. Hvor gammel er Trump?

FINN 7 FEIL

Sudoku løsning nr. 21:

aktuelt

1 3 6 4 7 9 2 5 8

8 7 4 5 6 2 1 3 9

2 9 5 3 1 8 4 7 6

4 6 1 2 3 7 8 9 5

5 2 7 8 9 6 3 1 4

9 8 3 1 5 4 6 2 7

Bildene ser tilsynelatende helt like ut, men bildet til høyre er manipulert slik at det har 7 feil i forhold til det venstre bildet. Kan du finne feilene?

område. 7. George Washington 8. Britiske soldater. 9. New York City 10. 71 år

7 4 9 6 2 3 5 8 1

5. 1600 Pennsylvania Avenue 6. Ingen. Føderalt

48

3 5 8 7 4 1 9 6 2

1. John 2. 8. november 2016 3. Washington DC 4. District of Colombia

6 1 2 9 8 5 7 4 3


KINOGUIDEN LIga de la Justicia

Saw VIII

Premiere. 17.11.2017 Originaltittel The Justice League Part One Sjanger: Eventyr / Fantasy / Action Skuespillere: Ben Affleck / Gal Gadot / Jason Momoa / Henry Cavill / Amy Adams / Ray Fisher /Ezra Miller Regi: Zack Snyder Manus: Chris Terrio Produsent: Deborah Snyder / Charles Roven / Jon Berg / Geoff Johns Nasjonalitet: USA Lengde: 1 t. 51 min. Produksjonsår : 2017 Aldersgrense: 12 år

Premiere. 24.11.2017 Originaltittel: Jigsaw Sjanger: Grøsser / Skrekkfilm / Thriller Skuespillere: Laura Vandervoort / Tobin Bell / Callum Keith Rennie Regi: Michael Spierig / Peter Spierig Nasjonalitet: Canada / USA Produksjonsår: 2017 Aldersgrense: 18 år

Drevet av sin gjenvunnede tro å menneskeheten og inspirert av Supermans uselviske handling, søker Bruce Wayne hjelp i sin nye allierte, Wonder Woman, i kampen mot en enda større fiende.

Etter en rekke drap, alle preget av kjennetegn som minner svært mye om Jigsawmorderen, innser politiet at de leter etter spøkelset av en mann som har vært død i mer enn et tiår, og involveres i et nytt spill som bare så vidt har begynt.

Sammen jobber Batman og Wonder Woman for å finne og rekruttere et lag av superhelter, som kan kjempe sammen mot en nylig våknet trussel. Tross opprettelsen av denne hittil usette gruppen av helter - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg og Flash - kan det kanskje allerede være for sent til å redde planeten fra et angrep av katastrofale dimensjoner.

Den forferdelige JIGSAW vender tilbake!

Paddington 2

Premiere: 24.11.2017 Originaltittel : Paddington 2 Sjanger: Familiefilm / Komedie Skuespillere : Hugh Grant / Ben Whishaw / Brendan Gleeson / Jim Broadbent Regi: Paul King Manus: Simon Farnaby / Paul King / Jon Croker / Michael Bond Produsent: David Heyman Nasjonalitet: England Produksjonsår: 2017 Endelig er Paddington tilbake! I den etterlengtede oppfølgeren har Paddington flytet inn hos familien Brown i London. Alle elsker den sjarmerende lille bjørnen som både sprer glede og marmelade hvor enn han går.

Er John Kramer tilbake fra de døde for å minne verden på å være takknemlige for livet? Eller er dette en felle satt opp av en morder med sitt eget mønster?

Da Paddington leter etter den perfekte presangen til sin tante Lucys hundreårsdag finner han en bok i Herr Grubers butikk. For å få råd til å kjøpe boken må Paddington begynne å jobbe. Men plutselig blir boken stjålet! Nå er det opp til Paddington og familien Brown å avsløre tyven. En skurk som også ser ut til å være en forkledningens mester...

Alfaz del Pi: - Cine Roma. C/. El Hort, 5. Telf: 965 888 266 Benidorm: - Cines Colci Centro. Avda. Almendros, 35. Telf: 965 865 060 - Cines Colci Rincón. Avda. Zamora s/n. Telf: 965 853 859

Finestrat: - Cines IMF 9. Avda. Pais Valencia, s/n C. C. La Marina. Telf: 966 831 195 www.cinesimf.com Orihuela: - Centro Cinemas 10 C/Obispo Vitorio Oliver, 2 C.C. Ociopía Telf: 966 745 912

aktuelt

49


VIKTIGE TELEFONNUMER NØDNUMMER = 112 Flyplass “El Altet” Busstasjon Alicante Tog “RENFE” Flyplass “Murcia” Busstasjon Murcia

966 919 000 965 130 700 902 240 202 968 172 000 968 292 211

+34 Alicante Alfaz Albir Altea Benidorm La Nucia Orihuela Costa Rojales/Quesada Torrevieja

Flyplass Alicante Alicante Airport

Benidorm Estación Station Benidorm

Benidorm Av/ Europa

06:15 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 21:00 23:00

06:55 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:45 21:45 23:45

07:00 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:50 21:50 23:50

asta familiares y

Lokal Politi

965 107 200 965 921 100 965 887 100/200 965 840 525 965 887 100 965 840 525 965 845 511 965 840 525 966 807 766 965 854 030 965 870 533 965 840 525 649 900 304 966 769 143 966 715 129 965 700 128 965 710 154 965 710 113

M-F M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S

Torrevieja Estación Station Torrevieja

Flyplass Alicante Alicante Airport

05:00 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 18:10 20:10 22:10

06:15 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 18:50 20:50 22:50

Guardia Civil

965 982 222 085 085 085 965 854 080 965 854 080 965 300 080 966 704 433 966 704 433

Benidorm Av/ Europa

Benidorm Estación Station Benidorm

05:05 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 20:00 22:00

05:00 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 18:10 20:10 22:10

Flyplass Alicante Alicante Airport M-F M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S

Brannstasjon

06:15 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 21:00 23:00

Ambulanse

965 254 141 966 875 300 965 843 183 966 880 025 965 855 945 966 875 300 966 742 945 965 144 000 966 700 877

Flyplass Alicante Alicante Airport 06:15 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 18:50 20:50 22:50

Torrevieja Estación Station Torrevieja 06:55 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:45 21:45 23:45

M-F M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S

e la familia.

Kjøretøy fo r alle aldre i fam ilien! •

Bredt utvalg av leiebiler, fra små 5-dørs biler til familie og 7-seter.

Alle typer 2-hjul scootere og 3 hjul.

Utleie av elektriske lette kjøretøy.

Elektriske sykler.

Reserver hos Cafe Pavarotti

Mandag til Fredag: 9:00 - 14:00 16:00 - 19:00 Lørdag: 10:00 - 13:00

AVENIDA ALBIR - ALFAZ DEL PI  (ALBIR) - , CP 03581 - TEL. +34 600 37 28 81 - email: info@finerentacar.com

50

aktuelt

M-F M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S M-S

Camino de la Cantera no.12 Lokal no. 1 Albir Bak Consum ÅPENT: Man-fre 10:00 - 16:00 Tlf: 693 717 877


H E R FINNES VÅ R E   A N N O N S Ø R E R ADVOKATER

HELSESENTER/HELSEKOST

MØBLER/INTERIØR

Adv. Karl J. L. Warpe..................................6

Salus�������������������������������������������������������� ..2

Möbel Markt Altea.....................................10

ALTERNATIV MEDISIN/BEHANDLING

Krauterhaus Sancht Bernhard.................19

Sanchez y Castillo....................................10

Shaolin, Kinesisk Medisin........................34

Epoch........................................................28

FLAMES....................................................14

ARRANGEMENTER

FLYTTING

REISEBYRÅ

Salgsagent Søkes Aktuelt Spania...........40

Fru Flytt���������������������������������������������������� 14

Fysiakos reiser..........................................13

BIL/BILUTLEIE

FORSIKRING

OPTIKER

Euro-Cars La Nucia��������������������������������� 21

Caser.........................................................46

Euro Optica...............................................12

Autoimpulse La Nucia..............................17

FRISØR/BEAUTYSALONG

Optivision..................................................31

Fine rent a car.....................................22/50

Derma Clinic ..............................................8

Specsavers Optica...................................19

BOKSALG

Salon Cynthia............................................27

Olivers Optica...........................................32

Pavarotti nye og brukte bøker..................12

Beauty Point..............................................34

RESTAURANT/BAR/SHOW/CAFE

Fjellturer på Costa Banca...........................2

Royal Aesthetic...........................................9

Restaurante Nou Valentino......................37

Forunderlige Spania�������������������������������� 25

FYSIOTERAPI/OMSORGSTJENESTER

Restaurante Oustau.................................36

Historisk reise i Spania���������������������������� 25

Fysiakos��������������������������������������������������� 13

Restaurante Nuevo Alcazar.......................2

Litt av et liv����������������������������������������������� 25

Omsorgstjenesten....................................20

Restaurante Casa Vital............................21

¨BYGGEVARER

KLÆR

Restaurant Anna......................................37

BricoMaderWood........................................7

Corbalan.....................................................6

SPA OG BASSENG

ELEKTRIKER

KLUBB

Jujuju Aquacenter......................................9

Lenise........................................................14

Den Norske Klubben................................26

SYKKEL

EIENDOMSMEGLER/RÅDGIVER

LEILIGHETER/OMSORGSBOLIG

Ebici............................................................6

Capicor inmobiliaria..................................23

Villa Romantica���������������������������������������� 39

TANNLEGE

Nordby, Villajoyosa...................................39

Centro Dental............................................33

MARKISER/INNGLASSING

Marfil Smiles.............................................15

Toldos Aitana............................................10

TV/INTERNETT

A

ANDRE

Ukunitv.......................................................41

NDRE

ALBIR: ALBIR:

Aktuelt Spania, Café Pavarotti, Mendoza, TEMA 2000, Bokkaféen, La Colina, Fysiakos, Salus ,Consum, Chick Aktuelt Spania, Café Pavarotti, Mendoza, TEMA 2000, Bokkaféen, La Colina, Restaurante Sarita, Restaurante RITZ, Fashion, Scandinavian Home Cooking, Sjømannskirken Albir, Tulipan Blau, Royal Aesthetic, Hotel Kaktus, Palmen Chiropractor Centre, Helsekosten, Supercontent, Solgruppen, Estrella Polar Pizzeria, Spaniatjenester, Hotel Kaktus, Bistro, KL bakery, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALBIR Norsk Bo og Reise, Supermercado Consum, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALBIR ALFAZ DEL PI: Reuma-Sol, Joelly, Supermercado Costa Blanca, Mendoza, Forum Mare Nostrum, Fundación Betanien, Frivilligsentralen, ALFAZ DEL PI: Reuma-Sol, Joelly, Mendoza, Mare Nostrum, Fundación Betanien, Frivilligsentralen, + ALLE VÅRE ANNONSØRER Anneke Residence, Den Norske Klubben, Toldos Aitana, Toldos Costa Blanca, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALFAZ I ALFAZ ALTEA: Consum, Americans Cup, Dialprix, Casa Vital, Norsk Residence, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALTEA ALTEA: Sevilla kiosken, (ved Burger King), Turistinfo Puerto, Papeleria Sevilla, Supermercado Valu, Casa Vital, Al-Home, LA NUCIA: Super La Nucia,  + ALLE VÅRE ANNONSØRER I LA NUCIA + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALTEA BENIDORM: Turistinfo, Hospital Levante, Benidorm Palace, Hospital Clinica Benidorm, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I BENIDORM LA NUCIA: Super La Nucia,  + ALLE VÅRE ANNONSØRER I LA NUCIA VILLAJOYOSA: Turist Info, Vista Mar, Solgården, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I VILLAJOYOSA BENIDORM: Turistinfo, Hospital Levante, Benidorm Palace, Den Norske Turistkirke, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I BENIDORM FINESTRAT: Carrefour og Zarcar. VILLAJOYOSA: Turist Info, VG-kiosken i Carrer Pizarro, Solgården, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I VILLAJOYOSA CALPE: Turistinfo, Galleri Aitana, Hotel Gran Sol, Mas y Mas ( Mascarat), SUpermercado Sol y Mar, FINESTRAT: Carrefour + ALLE VÅRE ANNONSØRER I CALPE CALPE: Turistinfo, Galleri Aitana, Hotel Gran Sol, Interhome, Café Vis-a-vis, Restaurant Brisa Andaluza MORAIRA: Supermercado Pepe La Sal, a cielo abierto, Whirlpools World Spain, + ALLE VÅRE ANNONSØRER I MORAIRA

aktuelt

51


Den beste support/service, kvalitet og teknologi

NÅ FIBER 1 Gb

- STØRST FIBERDEKNING I OMRÅDET LTE / 4G - trådløs teknologi Internett med streaming-tjenester Fasttelefoni og mobiltelefoni Wipzona Network S.L.

Ny TV-pakke med 250 kanaler / skandinaviske / HD

INGEN BINDINGSTID! For mer info om dekningsområder, priser og produkter, se www.wipzona.es. Pålitelig forbindelse siden 2004!

Wipzona

Sentral beliggenhet i hjertet av Albir!

www.wipzona.es contact@wipzona.es

Tlf: 965 013 000 C/Pau Casals 5 03581 El Albir

Aktuelt spania#22, 2017  
Aktuelt spania#22, 2017  
Advertisement