Page 1

Nr. 2 1. Februar 2012

Aktuelt Spania - MER ENN 20 ÅR PÅ COSTABLANCA!

SIERRA BERNIA OG MANDELBLOMSTER

VI Å

PN E R

IGJE N

L ØR

.11.F

EBRU AR!! Åpent fra kl. 1200

Reserver bord Julaften, 1. juledag og 1. januar!

GR

AT I

S


Spanjoler i Norge Skatteetaten skrev i fjor ut over 1.000 nye skattekort til spanjoler. Det er en økning på 33 prosent fra året før, men ikke alle får sjansen til å bruke skattekortene. Mange blir gående arbeidsledige i flere måneder, og mange må reise tilbake, blakkere enn noen gang. Arbeidsmarkedet i Norge stiller krav til språk, formalkompetanse, attester og referanser. Det er få jobber man kan gå rett inn i, og derfor er det å reise fra Spania til Norge, uten en gang å kunne snakke engelsk, i dag gambling på et meget høyt nivå. Derfor bør norske myndigheter få opp øynene i stedet for å toe sine hender. Dette er mennesker fra det samme EØS-området Norge er medlem i, og vi synes det er en selvfølge at Norge tar seg av innbyggere fra andre EØS-land, når man har forpliktet seg gjennom Schengen-avtalen om fri flyt av blant annet arbeidskraft. At disse skal bli tvunget til å bli uteliggere, er uhørt. Norge har etablert en rekke asylmottak for å ta i mot mennesker fra land utenfor Schengen, mens innbyggerne innenfor må bo på gata. Shame on you! Carl I Hagen foreslo for en tid tilbake å leie inn spanjoler som kunne arbeide tolvtimersskift i 14 dager til spansk tariff for å bygge firefelts veitunnel mellom Østfold og Vestfold. Dette er kontroversielt, men kan være en meget god ide. Det burde herske liten tvil om at mange spanjoler frivillig ville komme til Norge for å jobbe om de fikk muligheten. Norske regjeringer har så lenge vi kan huske, sagt at man ikke kan investere for mye i Norge, fordi det skaper press i økonomien. Med 2-3 prosent ledighet, ser vi poenget. Økt behov for arbeidskraft presser lønnsnivået ytterligere opp. Derfor er Hagens ide genial. Norge

får rustet opp sin elendige infrastruktur, - mennesker fra Schengenområdet får jobb og kan forsørge sine familier, og lønnsnivået i Norge holdes under kontroll. Kan det bli bedre? Men vær trygg på at LO og andre straks vil rope opp om sosial dumping (spanske tariffer). Brødretanken strekker seg ikke lenger enn til egen lommebok. For bak skrikingen om “sosial dumping” ligger frykten for at lønnsnivået i Norge generelt skal dempes. Man er redd for at konkurransen utenfra skal presse norske lønninger ned. Men det vil ikke være tilfelle om man isolerer prosjekter f.eks vedrørende de mange oppgavene innenfor opprustning av infrastrukturen. Dessverre har Norge utviklet seg til å bli en oljeøkonomi, med skyhøye lønninger og kostnadsnivå på verdenstoppen. I motsetning til i gulflandene, finnes det i Norge sterke fagforeninger som hindrer at samfunnsnyttige oppgaver blir utført, ved å skrike ut om “sosial dumping”, dvs gi lønninger som er vanlig i det landet arbeideren kommer fra. Selv om dette har vært vanlig i norsk skipsfart de siste 30 årene, kan det ikke godtas hjemme. Derfor ser det ut som et slumområde på f.eks Oslo Universitetssykehus, der det vaskes kun en gang pr måned for å spare penger. Hadde man kunne bruke billig arbeidskraft hadde sykehuset kunne skinne, for de samme pengene. I stedet forfaller det offentlige Norge, mens arbeidsledige europeere kastes ut av sine hjem og sulter. Norge bør ta i mot arbeidsledige europeere med åpne armer. Selv om landet er for lite til å hjelpe mange, er enkeltskjebner også viktig. Derfor bør vi vise hvorfor vi skrev under på Schengenavtalen.

Batteri 36V Litio, 250W 20”, Led 25 km/t - 21 kg - til 60 km

Batteri 36V Litio, 250W 26”, Led 25 km/t - 25 kg - til 70 km Service i hele provinsen!

Salg og reparasjon av sykler og elektriske sykler

Aktuelt Spania • side 2


8

Aktuelt Spania Nr. 02 - 2012 - 21. Årgang

Utgiver/Editorial:

Actual Costablanca S.L.

Postadresse/Direcciòn:

Aktuelt Spania Camino de la Cantera nº 12, 03581 Albir Tlf: 634 182 240/672 955 034 www.aktueltspania.net

NIF:

B54516927

Kontortid/ Horario de oficina:

Man.-fre. kl. 10.00 - 14.00

2 Leder 4 Nyheter 6 Økonomi

8-9 Sierra Bernia og mandelblomster

Annonsebestilling/ Anuncios: Tlf: 634 182 240/672 955 034 as@aktueltspania.net Redaktør/Redactor: Tom Bjørnø redaksjonen@aktueltspania.net Design & Layout/ Diseño y Maquetación Marianne Hoelstad layout@aktueltspania.net Karoline E. Hoelstad karoline@aktueltspania.net Medarbeidere/ Colaboradores K.J. Hermanrud pottemaker47@yahoo.co.uk Solfried Gjelsten s.gjelsten@gmail.com Tine Merete Sandboe mail@sandboe.net Trykkeri/Impreso: Depósito legal nº.:

FORSIDEBILDE: På tur i Sierra Bernia av Brita Gabrielsen

10-11 På tur med frivillig-gruppen Ringen 20 24 28

Advokatspalten: Arv og skifte i Spania Copa Del Sol Nå blir alt så mye bedre....

36-37 Historie: Portugal del 2

Mediaprint A-659.1994

NYE

BEHANDLINGER

38-39 Sitron og appelsin i mat 40 Markedsplassen 44-47 Kulturarrangementer 48-55 TV-program 56 Underholdningshjørnet 57 Kinoguiden 58 Buss/tog - viktige tlf.nummer 59 Annonsørguiden - Aktuelt Spania finnes her

Tannlege Spanske priser Spesialist på tannimplantater Egen kundeparkering

965 854 463 www.solident.es Avenida Alfonso Puchades 15, Benidorm, vis-á-vis Clinica Benidorm

Aktuelt Spania • side 3


NYHETER Aktuelt Spania holder deg oppdatert om det som skjer i Spania. Siste nytt lokalt og regionalt.

Camps ble frifunnet Demonstrasjoner ble avholdt i alle tre provinshovedstedene i Valenciaregionen torsdag 26. januar i protest mot regionale nedskjæringer, men også mot frifinnelsen av ex-president Fransisco Camps og Ricardo Costa, tidligere genralsekretær for PP i Valencia. Demonstrantene var lite fornøyd med frifinnelsen og ropte “skyldig-skyldig-skyldig,- hvor mye kostet det å kjøpe juryen”. Demonstrasjonen i Valaencia gikk til og med forbi Camps eget hjem i byen. Det var fem fagforeninger som arrangerte protestene, og ifølge dem selv, deltok mer enn 100.000 mennesker i Valencia alene. Liknende demonstrasjoner ble holdt i Alicante og Castellón. Her deltok i følge fagforeningene hhv 60.000 og 30.000 mennesker. Frifinnelsen av de to er kontroversiell og juryen var splittet i skyldsspørsmålet. Fem i juryen svarte nei, mens de resterende fire mente de to var skyldige i korrupsjonsanklagene i den såkalte Gurthel-saken, der Camps blant annet er anklaget for å ha mottatt kostbare dresser uten å betale for dem. Flertallet i juryen grunnga frifinnelsen med at de ikke hadde nok bevis for å hevde at Gurthelnettverket hadde betalt for dem. Men verken Camps eller Costa kunne på sin side bevise at de selv hadde betalt for dressene. De bruker nemlig ikke kreditkort, men betaler kontant, og hvem driver og samler på kvitteringer...

En viktig faktor som hjalp de to anklagede, var den tvil en ex.ansatt i klesbutikken uttrykte, om dressene egentlig var til Camps og Costa. Juryflertallet mente også av aktor ikke kunne bevise at det forelå mer en normale kommersielle forbindelser mellom gavene og kontrakter godkjent av regionsmyndighetene mens de to satt i det politiske førersetet. Aktoratet la fram 18 punkter de mente var bevis mot Camps, men det var ikke nok til å overbevise flertallet i juryen. Den satt og forhandlet i 20 timer før det endelige svaret kom.

Krever bedring for verpehøns EU-kommisjonen truer Spania med EUdomstolen dersom landet ikke forandrer lovverket i samsvar med et EU-direktiv som kom allerede i 2000. I direktivet settes det minstestandard for hvordan verpehøns skal behandles, men for lite er gjort av spanske myndigheter så langt. Nå har landet fått to måneder på seg før en sak innledes. I kravene fra EU-direktivet heter det blant annet at hver høne skal ha minimum 750 kvadratcentimeter plass, ha et eget hekkeområde, og også fasiliteter for å klippe klørne. Men Spania er slett ikke alene om å stelle dårlig med hønene. På listen finner man hele 13 land, og aller verst er Italia. EU mener at det totalt er 51 millioner høner som ikke har tilfredstillende leveforhold. I Spania er det forøvrig 720 hønsefarmer med totalt 43 millioner verpehøns.

PP-leder i fengsel

Runddansen med spanske politikere som havner for dommeren anklaget for korrupsjon synes aldri å ta slutt. Nå er det

lederen for Partido Popular i Castellón, Carlos Fabra, som har kommet i vanskeligheter. Fabra er, sammen med sin ekskone, arrestert og dommeren har satt en kausjon på hhv 4,27 millioner og 1,7 millioner euro for dem. I samme sak er en forretningsmann og dennes ekskone også arrestert. Anklagene går ut på bestikkelser, maktmisbruk og skattesvindel.

Dommer for retten

Selve symbolet på justis i Spania, den omstridte dommer Baltasar Garzón, har selv kommet i dyp trøbbel, anklaget for å ha mottatt mulige bestikkelser. Saken dreier seg om 1,2 millioner euro, som han skal ha bedt om og fått fra flere selskap og banker, som sponsormidler for hans sabbatår, da han studerte på University of New York i 2005/06. Han er anklaget for å ha finansiert utdannelsen til dommer ved sponsormidler fra selskaper han senere vil kunne befinne seg i rettsalen med. En slik sak vil gjøre dommeren inhabil, og magistraten Manuel Marchena i Høyesterett sier, at selv om slik sponsing ikke alltid fører til personlig berikelse, er det i Garzóns tilfelle slik. Dommeren skal ha fått penger av selskaper som BBVA, Cepsa, Endesa and Telefónica. I tillegg ble det innbetalt til hans fond fra Banco Santander rundt 2,5 millioner US dollar. Dette blir tredje gang Baltasar Garzón må svare for seg i retten.

Demonstrer mot skolekutt

Flere demonstrasjoner, folkemøter og protester, blir stadig mer synlige i Marina Baixa likhet med andre områder i Alicante, eller i resten av Spania for den saks skyld, mot nedkutting i det offentlige skoleverket. Det har blant annet vært markeringer i Benidorm, Altea og Alfaz del Pi. Innskrenkninger fører blant annet til nedleggelse av Spesialist i: Ovnsstekt lammeskulder, svineskanke og spareribs. Fersk fisk

Kvalitetsdekk og bremser med store rabatter

Salg og info 966 487 061 info@cheaptyres.es - www.cheaptyres.es TEULADA Ved siden av Repsol bensin nær N332

LA NUCIA På CV70 fra Benidorm

ALICANTE (San Vicente) Avd. de Novelda 215

Aktuelt Spania • side 4

Restaurante Casa Juan AIRCONDITION - OPPVARMING

Calle Pau Casals, 7 - Albir - Tel. 96 686 55 97 www.restaurantecasajuanalbir.com Åpent alle dager untatt mandag

Stengt ute nye låser - sikkerhetslåser - ring Safeguard lockmaker - ingen kjøretillegg

OGSÅ AUTOMATISKE PORTER

Tel/fax: 96 588 8681 / Mob: 626 891 453 www.safeguardspain.com


skoler, som for eksempel på La Cala de Benidorm i slutten av januar. I Benidorm fryser elevene fordi kommunen ikke har penger til oppvarming. Elevene har fått med brev hjem fra skolen med beskjed om å ta på seg mer klær. Benidorm kommune skylder allerede 150.000 euro i dieselregninger, og får ikke mer før regningen er betalt. Samtidig truer Iberdrola med å kutte strømmen til flere skoler, dersom ikke strømregningen eller deler av den, blir betalt. Det er fortsatt sosialistisk lederskap i byen, og PP anklager borgermester Navarro for å forsømme sine plikter, samt sløse bort midler, på for eksempel skøytehallen. PP krever at de viktigste oppgavene blir prioritert. Disse historiene betegner til fulle hvilken krise det offentlige Spania befinner seg i.

Vil ha dugnad Borgermesteren i Madrid, Ana Botella, har gått til det noe uvanlige skritt, å be sine innbyggere om å jobbe gratis for kommunen i disse vanskelige økonomiske tidene, “slik at de kan gi noe tilbake til samfunnet”. Madrid mangler penger og kan knapt nok betale ut

lønninger til de ansatte. Nå vil hun spare, og ønsker at kompetente mennesker kan ta i et tak gratis, slik at byen sparer penger. Aktuelle oppgaver er for eksempel på kultur- og sosialsentre. Botella presiserer at det ikke er aktuelt å sette frivillige gratisarbeidere inn i vitale samfunnsoppgaver, og bedyrer at ingen ansatte vil bli sagt opp fordi de blir erstattet av frivillige. Siden 2009 har 1850 jobber forsvunnet fra byens lønningslister, de aller fleste har gått av med pensjon.

Vil forhandle om Gibraltar Den spanske utenriksministeren, José Manuel García Margallo, har henvendt seg til sin britiske kollega William Hague, for å få til nye samtaler angående Gibraltars framtid. Henvendelsen kommer etter at den britiske statsministeren David Cameron har sagt at han er tilhenger av selvstyre for Gibraltar. Margallo minner i et brev til Hague om avtalen fra 1984, som gikk ut på å prøve å finne en løsning på problemet. Beboerne på Gibraltar har i en avstemming i 2002 avvist et forslag om delt suverinitet mellom Storbritannia og Spania over enklaven. Margallo ber

Stort utvalg av boliger for salg Costa Blanca Nord, Costa Blanca Syd, Costa Calida & Costa Almeria

Vi har også boliger for salg i Tyrkia, samt på Malta og Kreta. WEB : www.eurobolig.no MAIL : svein@eurobolig.no Tlf : 00 47 900 30121 Aktuelt Spania • side 5

om konstruktive samtaler som “på en balanserte måte” med deltakere også fra Andalucia og Gibraltar, kan finne en god løsning for den britiske minikolonien. Gibraltars leder, Fabian Picard, har på sin side sagt seg fornøyd med forsikringer fra London, om at britene ikke vil delta i slike samtaler uten av folket på Gibraltar selv ønsker det.

Vokste 0,7 prosent i 2011 Den spanske økonomien vokste med 0,7 prosent i fjor, til tross for at BNP sank med 0,3 prosent i fjerde kvartal. Dersom også 1. kvartal i år ender med nedgang, vil Spania igjen være i resesjon. Den spanske nasjonalbanken anslår at BNP i Spania vil reduseres med 1,5 prosent i år. Banken sier økte spenninger i finansmarkedene kan gjøre det vanskelig for landet å oppnå tilstrekkelig kreditt til overkommelig renter i tiden som kommer.


Ø KONOMI Nyheter om finans- børs- og privatøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Har du innspill, nyheter eller bare et spørsmål, send gjerne en mail til aktueltspania@gmail.com

Ledigheten fortsetter å stige

De siste tallene fra ledighetsfronten, viser at nesten 5,3 millioner mennesker nå er registrert arbeidsledige i Spania. Nesten 300.000 flere har stilt seg i ledighetskøen siden 1. oktober i fjor. Totalt utgjør ledigheten 22,85 prosent, det verste tallet siden 1995. I første kvartal det året, nådde ledigheten hele 23,49 prosent. Heldigvis er ikke tallene så ille som skatteminister Cristóbal Montoro, antydet noen dager tidligere. Han sa da at 5,4 millioner nå var uten arbeid. Det totale tallet er 5.273.600. Antall hustander der ingen har arbeid, har kommet opp i hele 1.570.000. Ledigheten blant utlendinger i Spania steg med 71.500 til 1.225.800 mennesker i samme periode, og det utgjør hele 34,82 prosent. Andalucia opplever det verste ledigheten med 31,23 prosent, foran Kanariøyene med 30,93 prosent.

IMF oppjusterer spansk underskudd

EUROPARKING ALICANTE

Bankene mangler kapital

Bankene i Spania sliter med en stor portefølje “råtten gjeld” og eiendommer de har måtte ta tilbake fra debitorene, fordi de ikke lenger klarer huslånet. Spanias neststørste bank, BBVA, har utført en analyse over hvordan det står til med de forskjellige bankene. Den sier at det er den nyetablerte Bankiagruppen som er i størst behov etter kapital, ca 7,5 milliarder euro. Gruppen er forøvrig

AIRPORT

Det internasjonale pengefondet IMF sier i en rapport, der veksten for hele verdensøkonomien blir nedjustert, at

Spania i 2012 vil få et underskudd i statsregnskapet på 6,8 prosent, og trolig et underskudd på 6,3 prosent i 2013. Dette harmonerer dårlig med anslagene fra den avgåtte Zapateroregjeringen, som mente Spania ville få underskuddet ned til 4,4 prosent i år, og 3 prosent neste år. IMF spår samtidig 2 år med resesjon i Spania med en nedgang i Brutto Nasjonalprodukt på 1,7 prosent i år, og 0,3 prosent neste år. Den spanske nasjonalbanken har nylig spådd en resesjon med en nedgang på 1,5 prosent i år. Økonomiminister Luis de Guindos er litt mer optimistisk og holder fortsatt på 4,4 prosent underskudd i år. Han hevder at regjeringen ikke har vurdert å justere dette tallet, mens PPs generalsekretær María Dolores de Cospedal, sier det er marginer for manøvrering. IMF sier også at det er nødvendig å øke hjelpefondene, slik at det skal kunne være i stand til å hjelpe Italia og Spania, dersom de blir tvunget til å be om hjelp.

ledet av Rodrigo Rato, tidligere IMFsjef. Nr 2 på listen er Banco Popular, som trenger 5,1 millarder euro for å være på trygg grunn.

Vil hjelpe småbedrifter Minister for skatt (Hacienda), Cristóbal Montoro, har sagt at det ikke kommer på tale med flere skatteøkninger. Før jul ble det innført en midlertidig skatteøkning. Montoro sier det er nødvendig å hjelpe småbedriftene og de selvstendig næringsdrivende i Spania ved å lette på diverse byrder. Siden finanskrisen startet i 2008, har 177.000 småbedrifter lagt ned virksomheten, de fleste av dem i eiendomsbransjen. I fjor avslo bankene søknader fra småbedrifter om kreditt i 16 prosent av tilfellene. Det har ført til ytterligere problemer for disse.

Strømregning annenhver måned. Regjeringen forandrer igjen på bestemmelsen om at det sendes ut strømregning en gang pr måned, hvorav annenhver er basert på estimert forbruk. Regjeringen vil at folk skal betale for det de bruker, og at målinger skjer annenhver måned. Om man ikke spesifikt ønsker å betale hver måned, vil regningen fra strømleverandøren heretter komme annenhver måned.

Vokste 0,7 prosent i 2011

Den spanske økonomien vokste med 0,7 prosent i fjor, til tross for at BNP sank med 0,3 prosent i fjerde kvartal. Dersom også 1. kvartal i år ender med nedgang, vil Spania igjen være i resesjon. Den spanske nasjonalbanken anslår at BNP i Spania vil reduseres med 1,5 prosent i år. Banken sier økte spenninger i finansmarkedene kan gjøre det vanskelig for landet å oppnå tilstrekkelig kreditt til overkommelig renter i tiden som kommer.

Helårskontrakt til 265€ fortsatt tilgjengelig

* 100 % sikkerhet og forsikret * 1 uke parkering: 29 Euro * Lett møtested og parkeringsservice * Kort- og langtidsparkering * 2 min. fra flyplassen Tlf: 615 374 404

email: info@europarkingalicante.com www.europarkingalicante.com

Klær og sko til barn Ropa y zapatos para los niños Rimelige merker Fra 1 muy til 16 år Marcas barrato www.dutchys.eu

Tallas 1 año hasta 16 años

Avenida Pais Valenciana 8 i Alfaz - (nabo til Frivillighetssentralen)

www.dutchys.eu c/Federico Garcia Lorca 8 Aktuelt Spania • side 6 Alfaz del Pi

En frente del Ayuntamiento y al lado de Pizza 4 U

Spesialist i: Ovnsstekt lammeskulder, svineskanke og spareribs. Fersk fisk

Restaurante Casa Juan AIRCONDITION - OPPVARMING

Calle Pau Casals, 7 - Albir - Tel. 96 686 55 97 www.restaurantecasajuanalbir.com Åpent alle dager untatt mandag


Børsblikket

Når nå Iran har bestemt seg for å komme Vesten i forkjøpet ved å stoppe eksporten dit, er komedien fullkommen. Prisene på olje øker dramatisk og Vestens økonomi rammes ytterligere. Iranerene ler og selger bare mer olje til land som bryr seg mindre om Iran lager atomvåpen eller ei. Vi har i lang tid sett at eurokrisen har hatt marginal effekt på verdens børser. Markedet har på sett og vis priset inn kollaps i endel av eurosonen. Dersom ballongen sprekker totalt og hele Europa havner i utforbakke, vil fallet kunne bli dramatisk, trolig mer enn en halvering av dagens nivåer. Vi tror ikke euroen vil overleve slik den fremstår i dag. Hvilken utgang det blir, er umulig å si. Mest sannsynlig vil land i store vansker bli tvunget til å ta tilbake sin gamle valuta, devaluere og starte på scratch. Smertefullt ja, men bedre enn den seigpining vi nå ser, der all økonomisk aktivitet blir strupet gjennom innstramninger. Spesielt Tyskland vil nok fortsatt søke en felles valuta, men at denne trolig blir et samarbeid mellom sterke nordeuropeiske land. Hadde ikke Tyskland kunne styrke seg med en svak euro, ville situasjonen der vært mye verre, fordi landet er helt avhengig av sin eksport. Men inntil videre skal nok euro videre ned i verdi. Av mangel på store alterrnativer, har US dollar og japanske yen styrket seg, uten noen egentlig fundamental grunn. Vi kjenner alle til USAs og Japans gjeldsproblemer. Det siste er at også Japan ryker inn i resesjon. Hadde Kina våget å slippe fri sin yuan, ville vi sett denne valutaen ekspolodere i verdi. Men det tør man ikke i Bejing, da ryker eksportmarkedet.

www.larocaalbir.com

www.eurocarslanucia.com Åpningstider: Avda. Acasias, 2 Man. - Fre. 09.00 - 13.30 03530 La Nucia & 16.00 - 18.30 Tel/Fax 96 687 38 60

Dr. Vidar Hjelset Dr. Nidia Reppe

ALBIR: Avda. del Albir 68 Tlf. 686 038 181/966 864 648

TORREVIEJA: Avda. Alfred Nobel 121 Tlf: 699 364 029/965 712 413

Tekniske hjelpemidler Fotpleier Gratis hørseltest Ortopediske innleggsåler Avda. Pais Valencia 17 03580 Alfaz del Pi

t er t t n ralligs a i G b

Telf: 966 814 432 mcarmens2@hotmail.com

Costa Blanca

JA NU SA AR LG

Store avslag på utvalgte møbelgrupper

Costa Blanca Outlet - TLF: 635 295 088 Alteacenter på N332, Cap Blanc 43 - Altea Ved siden av Mercadona

Aktuelt Spania • side 7

Åpningstider: Man-fre: 10-20 Lør: 10-15

BJØRKEVED 40 LITER=10 €

Camí Vell del Far, 2 · El Albir · Telf: 966 864 899 · 605 521 778

Vi kjøper og selger nyere bruktbiler Se vårt store utvalg Vi tar din bil i innbytte Eget verksted for vedlikehold og reparasjoner av alle merker Vi ordner alt av papirarbeid og dokumenter også til biltilsynet

VI SELGER OGSÅ TREMØBLER

Verdens råoljepriser kan stige 20-30 prosent hvis Iran svarer på EU-sanksjoner med å stanse oljeeksporten. Det skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) ifølge Reuters i et notat til G20. IMF skriver at finansielle sanksjoner mot Iran kan være “ensbetydende med en olje-embargo”, og vil føre til at tilbudet faller med rundt 1,5 millioner fat per dag fra Iran, verdens 5. største oljeprodusent. En oljeboikott vil altså kunne ramme Vesten sterkere enn Iran selv, som har nok av andre kunder som ikke vil delta i noen boikott.


SIERRA BERNIA OG MANDELBLOMSTER Midt i januar, fjelltur, sol, mandelblomster, mye folk og fantastisk utsikt, kan vi få det bedre? For min del er dette veldig nær en perfekt dag. AV: BRITA GABRIELSEN

Søndagens tur har jeg gått før, men det er en virkelig fin rundtur i fjellet. Sierra Bernia er fjellrekka som ligger som en vegg mot nord fra Altea til Font Algar. Variert terreng, ingen uendelig bakker, flere interessante steder og fin utsikt hele tida.  Spanjoler er også ivrige turgåere og på helgedager med sol er det ofte mye folk ute. Og som i fjellet i Norge hilser alle på hverandre og det er rett og slett trivelig på tur. Smalt og møtes mange steder, men vi har god tid til at alle kan komme greit frem. Sierra Bernia-runden kan en gå fra flere sider. I turbøkene er det anbefalt å kjøre til nordsiden av fjellet, nærmere bestemt nesten til Benissa og videre til Pinos og et stykke til innover fjellet derfra. Turen er fin å begynne herfra, men det er forholdsvis langt å kjøre. Denne gangen valgt jeg å starte på Alteasiden. Kjør fra Altea og mot Callosa, noen minutter etter Altea la Vella er det skiltet mor Sierra Bernia inn til høyre. Dette er en smal, bratt vei ca 5 km opp til gårdene høyt oppe i lia. På slutten er den i nokså

Over: Fort Bernia dårlig forfatning, men med litt forsiktighet kommer en greit rundt de største hullene i veien. Håper noe blir gjort for å utbedre den, ellers vil nok de neste regnskurene gjøre den helt ufremkommelig for oss som ikke har SUV. Gårdene her oppe ligger utrolig flott til innunder fjellet, omkranset av mandelåkre og med fantastisk utsikt. Det er skiltet til parkering litt ned på andre siden, og herfra er det merket med de vanlige gule og hvite merkene opp mot fjellet. Mandelblomstene som akkurat nå holder på å springe ut er virkelig et vakkert syn, rosa og hvite på bar kvist. Ser både skjøre og barske ut på engang. Selv har jeg ventet på dette lenge, og har absolutt ikke blitt skuffet. Mandelblomstringen i fjellene her er virkelig en opplevelse alle bør få med seg. Så om en ikke kan gå på tur er en kjøretur opp hit uansett noe jeg vi anbefale. Vi starter turen på veien opp mellom de øverste husene og etter noen hundre

Aktuelt Spania • side 8

Under: Inn i tunnelen

meter kommer vi inn på rundturen som er skiltet rundt fjellet. Vi valgte å gå mot høyre her, det vil si med utsikt mot Altea og havet.


meter lange naturlige tunnelen er et artig innslag på turen. Vi må ned på huk eller knær for å komme gjennom, i hvertfall vi som er over gjennomsnittet høye. På andre siden får vi utsikt nord og vest, ser Moraira, Pinos og veien en kjører vis vi starter turen her på nordsida. Stien går først bratt nedover og slaker så ut før den kommer ned på vei litt før parkeringsplassen og den alternative turstarten. Her er det også noen idylliske gårer og åkrer med mandeltrær. Mer skygge her og blir ny tur hit i slutten av januar for å se når alle disse står med blomster. På ny går turen oppover lia, først på grusvei og siden over på sti opp mot skaret som fører oss over på solsida igjen. Her er det ofte å møte gjetere og geiteflokker og en ser små gårder nede i dalbunnen. Rett etter toppen kommer vi så til et annet severdig punkt på turen. Ruinene etter Fort Bernia, bygd i 1562 på ordre fra Phillip den 11. for å overvåke kysten. Var visstnok i drift i 50 år, men i dag er det kun ruiner igjen. Fortet ligger fantastisk til med utsikt langt nedover kysten og også innover landet. En perfekt rasteplass med andre ord. Fra oversiden av ruinene går det også en

Mandeltrær og fjell - en vakker kombinasjon

Første etappe er bort til østkanten av Sierra Bernia og tunnelen denne turen er så godt kjent for. Det er tydelig sti som er lett å gå, avbrutt av noen urer med mye løs stein. En del bakker oppover, men ingen tunge stigninger. Og den ca 20

Fort Bernia sti opp mot Cumbre del Bernia. Toppen er på 1.129 moh og er en fin avstikker for de som ønsker en lengre tur. Nå er det ca 2 km igjen før vi er tilbake ved bilen. Også her noe løs steinur, men stort sett lett å gå. Rundturen tar 2,5 til 3 timer, men dette er veldig individuelt og det viktigste er uansett å kose seg på tur og nyte opplevelsen. Ha en fin tur og nyt mandelblomstene!

Flere naturprodukter AFA sjøtang kapsler 120 Aloe-Vera juice 1 Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, Artisjokk ekstrakt 120 og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet. Asparges tabletter 350 240 kaps €29,90 ab 3x €26,63 A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 Cinnamon kap 2.000mg NY 180 forbedrer blodsirkulasjon. Tegn på dårlig bloCLA (konjungert linolsyre) 120 domløp er hukommelsessvikt, mangel på konCo-enzym Q10 40mg + vit 150 Røkelse séller olibanum ble brukt i Midtøsten sentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter. tusenvis av år siden i populære medisin Ayurve- Co-enzym Q10 100mg mono 60 Cranberry Vital-Juice 1 da å lindre betennelse og revmatiske plager. 400 tab €20,50 ab 3x €18,50 Djevelklo 120 200 kaps €32,50 Spesialtilbud €24,50 Dvergpalme & Gresskarfrøolje300 Eple-eddik 120 Vid blum- och pollenallergi ren egyptisk EPA Fiskolje 650mg 90 forbedrer konsentrasjonen, minnet och fremsvartkumminolje med fleromättade fettsyror, Ginsengfit 200 mer prestasjons-evnene. E-vitamin, folsyra, pantotensyra och biotin. Gresskarfrøolje 130 120 kaps €15,00 ab 3x €13,50 Grønnleppet musling kapsler 150 180 kaps €9,90 ab 3x €8,90 Hårfit - för starkt, sunt Hår 150 Johannesurt + Lecitin 90 Kalsium-Magnesium 400 ikke tilsatt sukker eller konserveringsmidler. Lakseoljekapsler (500mg) 400 Glukosamin & kondroitin er en velbalansert Lutein Eyecare m/ blåbær 90 kombinasjon for sunne leddfunksjoner. 1 Litre €24,50 ab 3x €22,50 Maca-østers ekstrakt 120 150 kaps €35,90 ab 3x €32,95 90 kaps €13,95 ab 3x €12,50 Magnesium supra 400mg 120 I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg. Mariatistel Silybum 120 Playa Nattlysolje 500mg 150 Ayuntamiento Ayuntamiento Noni Bio-Juice 100% 1 Galerias Plaza Kräuterhaus Glorieta Aitana Kräuterhaus Sanct Bernhard OPC Kapsler 90 Sanct Bernhard Haibrusk 240 Av.G abri el M c/Dr. Calat Rød solhatt & Vitamin C 120 iró ayud Marques de Campo Rødkløver kapsler 60 Kräuterhaus Royal Jelly 1 maneds kur 30 Sanct Bernhard P Playa Puerto Silica - for hår, hud, negler 210 DENIA c/Cop, 11 CALPE Av.Gabriel Miró, 7 MORAIRA c/Dr.Calatayud,15 Sink-gjær 180 Spirulina - blågrønn mikroalge 360 Consum Kräuterhaus Benidorm Kräuterhaus P Cam Bank Sanct Bernhard Tranebaerkapsler 90 Sanct Bernhard c/Ramón Gallud Bus Veneforbedrende tabletter 150 Deutsche Bank Vitafit - Ginkgo-Magnesium 400 tera arre bo Avda Alfaz La C Vitamin B Kompleks 120 am . del c/G M e diterr del Pí Vitamin C + sink Retard 150 aneo Deutsche Plaza Bank Calero CASCO Puerto P Vitamin C Acerola 300 K r ä u t e r h a u s Altea Paseo Vistalegre La Mata ANTIGUO Sanct Bernhard Correos P Vitamin E 400 Mar 240 PLAYA Wu-Wei-Zi & Granateple 90 ALBIR-PLAYA Av.de Albir, 15 TORREVIEJA c/Ramón Gallud,51 BENIDORM c/Gambo, 3

Kräuterhaus Sanct Bernhard

...for helsen vår!

Ginkgo-Magnesium

Chitosan

Røkelse Kapslar

Svartkumminolje Kapslar

Rosenrot Kapslar

Glukosamin

Goji Bio-Juice 100% y Kapslar

eta

erg

c/B

Pue r

to

c/Diana

c/Cop

Teulada

c/C orb

anti

n

Calpe

Teulad

A7

s

pa

jo Ale ez

Av. E uro

N-32 2

rtin Ma

Playa

Plaza Ayuntamiento

Aktuelt Spania • side 9

c/Joaquín Chapaprieta

El Po

rtet

a

kap L tab tab kap kap tab kap kap L kap kap tab kap kap kap kap kap kap tab kap kap kap kap kap kap L kap kap kap kap bot kap tab kap kap tab tab kap kap kap kap kap

Euro 19,95 11,00 8,95 12,50 7,95 11,00 15,00 25,00 18,00 8,90 10,75 28,50 7,95 24,90 21,70 7,95 12,50 12,50 9,85 9,95 9,50 12,80 16,80 8,50 16,70 9,95 26,50 22,50 22,50 11,85 19,50 29,95 8,95 10,90 12,60 11,00 10,50 20,50 7,85 8,50 10,85 24,00 12,50


På tur med Frivillighetsgruppen Ringen Utenfor Fundacion Betanien venter beboere, pårørende, frivillige og ansatte. De er klare for å dra på utflukt. Frivillighetsgruppen Ringen arrangerer denne dagen tur til SørAmerika. For på Costa Blanca kysten er det ikke lange veien verken til Amerika, Europa eller Asia. De finnes nemlig på Terra Natura, som ligger utenfor Benidorm, bare en kort busstur unna.

Her studerer Pernilla Sødermann, Adrianna Eid og Berit Sørlie apekattenes krumspring.

AV: Åse Henriksen

Terra Natura er en naturpark med 1500 dyr fra 200 forskjellige arter. Parken som strekker seg over 320 kvadratmeter har god fremkommelighet. Her kommer du tett innpå fugler og dyr, i områder som er skapt for å ligne mest mulig på deres naturlige miljø. Det er beplantet med trær, busker og planter fra de stedene dyrene kommer fra. Det er eksotisk å vandre på de mange smale veiene som svinger seg rundt

på området. Skvaldrende og fargerike papegøyer kikker ned på gruppen fra Betanien som beveger seg på veien og jevnlig stopper opp for å få med seg alt som er å se.

Lisbeth Christensen og Terje Carstensen kunne ikke motstå de latinske rytmene som lød fra høytaleranlegget og tok seg en liten svingom.

SIDEN 1987 SALG - KJØP - SERVICE

AANKOOP - VERKOOP - SERVICE Tlf: 965841277 - Bilverksted 966885186 TELEFOONPartida 965841277 WERKPLAATS El Planet 186/187 Altea966885186 info@automaqaltea.comwww.automaqaltea.com N-332 KM 155 - www.automaqaltea.com Gespecialiseerd in reparatie og en Spesialisert i reparasjoner onderhoud Porsche en vedlikeholdvan av BMW, Mercedes, BMW, PorscheMercedes og klassiske biler

Vi snakker norsk! Farge+klipp+føn -amoniakkfri 45€ Pedikyr 16,50€ Manikyr 9€ Gelish manikyr 20€ semipermanent lakk - varer 3 uker

Fettfjerning uten kirurgi Umiddelbare resultater Januar + februar: FØR 50€ NÅ 30€ pr. gang Hver 5. behandling GRATIS! (Gjelder alle typer behandlinger)

Plaza Salvador Dali 5, loc. 4, Alfaz del Pi, vis a vis den spanske skolen

Aktuelt Spania • side 10


Fundacion Betanien Fundacion Betanien ble åpnet 1. september 2001 og ligger i Alfaz del Pi. Karen Kleivdal ser på påfugl og apekatter Dette er et av mange tilbud frivillighetsgruppen Ringen bidrar med. En av de frivillige som er med i dag er Christian Lutro, 20 år. Han kom flyttende til Albir sammen med sin familie i september 2011. Christian Lutro er en av de frivillige i Ringen Her finnes mange fugle- og dyrearter som ikke er vanlig kost for oss fra Skandinavia og det er morsomt å få studere de på nært hold. Første del av turen går opp til et spiseområde som ligger i delen som kalles Sør-Amerika. Her står det store trebord og benker hvor gruppen kan innta sin medbrakte lunsj. Men først er det tid for å utforske mer av parken. Lisbeth Christensen, koordinator for Ringen, tar gruppen med seg videre rundt på området. Pernilla Sødermann, som er kvalitetsansvarlig for Ringens turer, blir igjen for å gjøre i stand til lunsj. Etter rundturen smaker det godt med mat og drikke. Så er det på tide å avslutte en flott dag på Terra Natura. Det er en tilfreds gruppe som vender tilbake til Betanien etter en dag med mange fine opplevelser.

Christian ønsker å utdanne seg innen helsefag. Da han fikk høre om frivillighetsgruppen Ringen var det midt i blinken for han. For dette var en glimrende måte å få innblikk i hvordan det er å arbeide med mennesker. Han har aldri angret på at han ble med på laget og stortrives blant ansatte og beboere på Betanien. Han er fast med på utfluktene som arrangeres og deltar på aktiviteter en gang i uka. Å bli frivillig i Ringen er noe han virkelig kan anbefale andre. Beboerne selv er svært fornøyd med ordningen. Terje Carstensen har bodd på Betanien i to år og har ingen planer om å dra tilbake til Norge. Her har han funnet et sted han stortrives og frivillighetsgruppen Ringen får han ikke fullrost nok. Terje er en sprudlende mann som ikke er vond å be med når utflukter står på programmet. Han setter også stor pris på de andre aktivitetene som fellessang eller festkvelder.

Aktuelt Spania • side 11

Sykehjemmet eies og drives av Stiftelsen Betanien i Bergen. Det legges stor vekt på mental stimuli og aktiviteter tilrettelagt for den enkelte på Betanien. Noe som har vist seg å gi økt livskvalitet og trivsel. Her er Frivillighetsgruppen Ringen et viktig bidrag. De er med på å øke et godt tilbud ytterligere. De arrangerer alt fra turer på markedet, aktiviteter på huset som sangkvelder, bingo og for ikke å glemme spennende utflukter. Koordinator for Ringen, Lisbeth Christensen, har vært med fra starten. Hun er svært fornøyd med hva de sammen med de frivillige har klart å skape, til felles glede og nytte. Selv om de i dag er blitt en god gruppe er det alltid plass til flere. Har du lyst til å være med som frivillig i Ringen kan du nå Lisbeth Christensen på tlf: 609 764 726.


Resesjonen på gang Stadig flere land noterer nedgang i BNP (Brutto Nasjonal Produkt), dvs det landet produserer, for 4 kvartal 2011. Når et land noterer nedgang to kvartaler på rad, er man offisielt i resesjon. AV: TOM BJØRNØ

Det internasjonale pengefondet IMF konkluderer også med at eurosonen vil bli rammet av resesjon i år. Så sent som i september trodde IMF på fortsatt på økonomisk vekst i eurosonen, men nå er anslaget justert til en nedgang i økonomien på 0,5 prosent. Når det gjelder Tyskland, senker IMF sin vekstprognose for 2012 til 0,3 prosent. Det er et kraftig kutt fra prognosen i september. Da ventet IMF en vekst i den tyske økonomien på 1,3 prosent. For Frankrike senkes vekst-prognosen for 2012 til 0,2 prosent, en betydelig reduksjon fra det forrige anslaget på 1,4 prosent. Spanias vekstprognose nedjusteres til minus 1,7

prosent fra 1,1. Italias senkes til minus 2,2 prosent. I følge IMF blir ikke resesjonen i eurosonen langvarig. De spår en økonomisk vekst i eurosonen på 0,8 prosent i 2013. Portugal har tidligere fått hjelp av IMF og EU og kan komme til å trenge det enda en gang. Landet er nedjustert av Standard & Poors til søppelstatus, og med den rangeringen er det vanskelig å skaffe penger i finansmarkedene, til tross for at investorene får høye renter for sin risiko. Portugal må neste år igjen ha full tilgang til kapitalmarkedene for å kunne tilbakebetale 9 milliarder euro i gjeld som forfaller i september 2013. Som det ser ut i dag, er det en nesten umulig oppgave. Derfor er landet trolig tvunget til å krype enda en gang, men slik IMF har gjort med Hellas,

kan de komme til å kreve at Portugal må presentere sine finansielle planer for et helt år fremover, før de gir ut mer hjelp. Det er den tyske forbunds-kansleren, Angela Merkels linje som fortsatt gjelder. Flere og sterkere innstramninger. Mange spør seg om hvordan man skal få økonomien i sving igjen, dersom innstramningene fører til at nesten all aktivitet blir kvalt. Uten nyetableringer og gryende økonomisk optimisme, kommer ikke Europa seg på beina igjen med det første. Nobelprisvinneren i økonomi, Joseph Stiglitz sammenlikner det som foregår i Europa nå, med oldtidens årelating, hvor legene tappet pasienten for blod for å drive ut de væskene de trodde forårsaket sykdommen. Da de tappet pasienten, ble han stadig dårligere, og dermed tappet de enda mer blod inntil pasienten nesten døde. Det som skjer i Europa nå, er en selvmordspakt, sier han.

Shadow Blinds Komplett SALG - INSTALLERING - REPARASJON av alle typer solskjerming inne og ute Pau Casal 16, samme inng. som frisør Shapes Albir Tel: 96 585 09 84 og 636 835 074 Aktuelt Spania • side 12


-Du vil aldri gjenvinne tillit så lenge det er nedgangstider i økonomien. Og nedgangstidene vil fortsette så lenge politikerne strammer inn, mener han. De siste månedene har frontene mellom de to økonomiske retninger hardnet til. Nobelprisvinnerne Joseph Stiglitz og Paul Krugmann, sammen med bl.a. den annerkjente økonomen John Maynard Keynes mener at offentlige budsjetter må strammes inn i gode tider, og at den nåværende krisen er det verst tenkelige tidspunkt å stramme inn på. På den andre siden står Merkel og hennes støttespillere som mener løsningen på krisen er å stramme inn de offentlige budsjettene for dermed å redusere underskuddene, gjenvinne finansmarkedenes tillit og dermed sikre tilgang på relativt rimelig kreditt. Forsøk på å stabilisere økonomien har så langt fungert dårlig. Hellas og Portugal er neppe på bedringens vei, og det er reell frykt for smitteefekt til andre land, og at gjeldskrisen skal slå ut bankvesenet. Når bankene sliter med å få inn penger, kan de heller ikke låne ut. Lavere økonomisk aktivitet gir lavere vekst, og høyere arbeidsledighet. Stiglitz har liten tro på politikerne, og er ikke i tvil om at euroen vil falle sammen, uansett forsikringene om det motsatte. Disse økonomene diskuterer ikke lenger om eurosamarbeidet vil bryte sammen, men når og hvordan det vil skje. Det kan skje gjennom sosial uro, sier Stiglitz , og peker på at ungdomsledigheten i Spania nå er mellom 40 og 50 prosent. En annen måte euroen kan bryte sammen på er dersom den europeiske sentralbanken slutter å tilføre de kriserammede landene lån gjennom støttekjøp av statsobligasjoner. - Det vil i såfall skape en krise som vil skake hele verdensøkonomien.

CAFE BAR RESTAURANT

La Terraza

vil for 9,95 € Spis så mye Spare Ribs du * 1 drikke Dagens meny 9,95 € inkl.

HVOR SOLEN ALLTID SKINNER

C/ Conde de Altea 66 Bajo. Local 1 03590 Altea, Spain

Tlf: 965 845 261 Email: laterraza@live.nl - Web:laterrazaaltea.com

Utstilling med salg av mange produkter og de nyeste katalogene

på PAVAROTTI hver dag fra KL.10.00 -16.00

TINE KON , ORIFLA TREF SULENTE MEN F TOR E PÅ PAV ER Å SDAG ARO TTI 2. F KL. 1 1.00 EBRUAR - 15. 00

Måned lige - 30 - 6 tilbud 0%

SPANSKE PRISER - priser inntil 50% lavere enn i Norge!

Cafe Pavarotti

Camino de la Cantera 12, (bak Consum) i Albir

DAGENS MENY SPESIALPRIS FOR PENSJONISTER 10,90 €

Fashion for you

Åpent: Tirsdag - Søndag 12.00-17.00 og 19.00-24.00

Ladies wear & Men`s wear

SIDEN sinds 1975 1975 - Det siste i skinnmote w Het nieuwste in de ledercollecties - Vi skreddersyr etter mål w Wij maken op maat • verstelwerk - sko med spesialbredde i str. 34-47 w Schoenen met speciale breedte en grote for damer og 47 herrer maten 34voor dames en heren - Vesker, jakker, belter, hatter skjerf,jacks, w Tassen, jassen, ceinturen, hoeden, porteføljer sjaals, portefeuilles... - outlet w Outlet

Made in

C/La Mar 1, Altea Tel: 965841845 www.bgintermoda.es

Made in Spain Spain

Lederwaren • Fabrieksprijzen Lærvarer - Fabrikkpriser

SALG - GODE RABATTER!

Geopend maandag t/m vrijdag: 10.00-13.30 en 16.00-19.30 uur Åpent man.-fre. 10.00-13.30 10.00-13.30 Zaterdag: 10.00-13.30 uur Adres:og C/ 16.00-19.30, La Mar, 161. Tel.:Lør. 965 841 308

Adresse: C/La Mar 161, ALTEA. Tel: 965 841 308

Aktuelt Spania • side 13


HELSE

Maca Maca (Lepidium Meyenii) er en rotgrønnsak som likner litt på reddik. Og for kvinnene øker det fruktbarheten! Derfor blir maca ofte anbefalt av par som prøver å bli gravide. Og flere menn har gitt tilbakemelding på at det øker potensen.

Den vokser under jorden, men så høyt som 4,500 meter over havet i Andesfjellene i Peru. Macaroten kalles for “Peruviansk ginseng”, men er ikke slekt med ginsengen.

Jeg tar det daglig, og har det dessuten i hjemmelaget sjokolade da det gir en deilig nøttesmak.

Macas historie

Maca Pulver Det er flere gode helsegevinster ved Maca. For en energibombe! Akkurat det man trenger i en hektisk hverdag. Eller for å plukke deg opp.

adaptogen, gir maca energi om kroppen trenger det, det hjelper å bygge opp kroppens immunforsvar om dette er svakt, og øke utholdenheten.   

Maca, som gojibær og ginseng, er et kraftig adaptogen, det betyr at det kan balansere og stabilisere kroppens systemer. Som et

Jeg har en venninne fra Peru som fortalte meg at de bruker det spesielt for å forbedre libido og sædkvaliteten hos menn.

Maca har en spesiell plass i peruansk kultur. De tørkede røttene har blitt behandlet som en delikatesse i tusenvis av år. Til den gamle innfødte av Andesfjellene, ble Maca også kjent for å gjenopprette fertiliteten hos husdyrene som ofte led i høy høyde. Senere ble det oppdaget av det var ikke bare husdyrene som fikk økt fertilitet!

Annen morsom info om Maca: • Inkaene lagde en trylledrikk av roten som de drakk for å få mer styrke og utholdenhet før de gikk i kamp. • Maca har også blitt verdsatt som handelsvare. Det ble handlet med de spanske erobrerne som et middel for å betale skatt. • Maca ble dessuten brukt mye som urtemedisin. Maca er rik på kalsium, magnesium, fosfor, kalium, svovel og jern.

Aktuelt Spania • side 14


Virkningen kommer etter hvert, ikke med en gang.

Det inneholder også spormineraler som sink, jod, kopper, selen, mangan og silisium, i tillegg til vitamin B1, B2, B12, C og E. Maca inneholder nesten 20 forskjellige aminosyrer, inkludert 7 essensielle.

Maca passer veldig fint i kaker, kjeks, smoothies, kakao eller kaffe. Det anbefales et inntak av en spiseskje pr dag. Etter en måned kan man ta en pause, men det er delte meninger om dette, det er flere som bruker mye mer hver dag og det er ikke rapportert om noen form for ubehag ved større forbruk. Amerikanske studier fant ingen skadevirkninger heller, så det er bare å prøve seg frem og kjenne etter selv hva som er godt for hver enkelt.

I overgangsalderen kan også maca fungere bra for å redusere plager og PMS smerter. Men pass på, for det kan virke oppkvikkende, så det er lurt å unngå å ta dette på kvelden. Dessuten gir det bedre hukommelse og immunforsvar. Andre virkninger maca kan gi oss er økt sår healing, økt blodsirkulasjon, økt mental klarhet og reduksjon i hormonell ubalanse ved overgangsalder.

Go Maca! Hilsen Melissa Her ser vi rotfrukten Maca, som kan gi flere gode helsegevinster.

FYSIOTERAPI

OMSORGSTJENESTER

VELVÆRE

FYSIAKOSREISER

Dyktige fysioterapeuter med spansk og norsk godkjenning - Refusjon fra HELFO Vi hjelper deg med skjemaer Klassisk kinesisk akupunktur og triggerpunkt akupunktur Bassengtrening i oppvarmet basseng Pilates i treningssal Trening i treningssal Turer og treningsgrupper

Trygghet og omsorg i hverdagen: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Daglig oppfølging og tilsyn i hjemmet Hjemkjøring av mat, handlehjelp, følge til lege, sykehus, tannlege Tolketjenester etc. Nært samarbeid med norsktalende lege

Aromaterapi -Terapeutisk massasje Koppingmassasje Fotterapi - Pedikyr Manikyr - Gelenegler Voksing - Ansiktsbehandlinger Algeinnpakning - Peeling Refleksologi Napping og farging av bryn Farging av vipper

Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser for den enkelte, lag og organisasjoner til Albir. Ukentlig aktivitets- og utfluktsprogram. Det legges stor vekt på din trygghet, og at du trives på våre turer.

VELKOMMEN SOM MEDLEM

Bestill dine turer gjennom oss.

TOTALLEVERANDØR AV BEHANDLINGS- OG OMSORGSTJENESTER - VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir www.fysiakos.com - post@fysiakos.com - Tlf: +34 966 865 686

Aktuelt Spania • side 15


G OL F SID EN

Gla´

Golf med Guillem BEVINGEDE ORD:

En golfsving er ofte ”kroppsdeler som - uten noen form for rekkefølge - beveger seg tilsynelatende ukontrollert” Don Cayo – hvor det stadig skjer noe

I serien av interessante personer man møter eller kan støte på i Club de Golf Don Cayo, vil vi denne gang skjele litt til den norske kunstneren Hans-Petter Fjugstad med adresse i Altea som hadde en serie bilder utstilt i restauranten der nå før jul. Fjugstad som tidligere var kjent som filmregissør, har de senere årene konsentrert seg om skulptur og malerkunst. Spennende bilder var det i hvert fall. Det bildet vi selv falt pladask for, var dette blå bildet.

Klasseinndelinger og misforståelser

I følge golfreglene skal man når det er færre enn 6 i en klasse, slå klassene same slik vi har oppfattet det. Har det så noen betydning? Eller spurt på en annen måte, hvorfor har man klasser? Det må her skilles mellom kategorier hvorav det er fem i henhold til golfreglene, og klasseinndelinger i den enkelt klubb. Når klubber har klasseinndelinger, så er det ofte fordi man for eksempel spiller forskjellige former i de respektive klasser. Klasse A kan i en gitt turnering spille slag, mens klasse B spiller Stableford. Dette som oftest for å spare tid. Spiller man samme form, spiller klasseinndeling egentlig ingen rolle. Det er jo derfor man har handicap systemer og slopede baner for at forskjellene skal utjevnes. Eller for å si det med han om mente at handicap systemer egentlig bare er noe

tull, og som da de andre sa at ”men da kan jo du aldri vinne”, svarte med at ”selvfølgelig kan jeg ikke det, for jeg er ikke bedre”. Det hører med at hverken R & A eller USGA anerkjenner handicap systemer. Så da så.

European Golf Association (EGA) med endringer i hcp systemet.

I motsetning til R & A og USGA, anerkjenner altså EGA slik systemer og er de som styrer disse i Europa. Og som et a pro pos til foranstående avsnitt, så har EGA kommet med endringer. Det er her snakk om spill over 9 hull. Dette fordi pågang og derigjennom tiden det tar å spille 18 hull har gjort at EGA nå har laget reglene for opp og nedskrivninger også til å gjelde spill over 9 hull. Det at en runde tar lang tid, er en av grunnene folk oppgir for ikke å spille golf. Disse reglene ble gjeldende rundt 16. januar 2012. Dette gjelder ikke alle kategoriene, men kategoriene 3 til 6 og alle nivåer fra juniorspiller og til seniorspillere. Gjelder videre kun for spill fra gult og rødt utslagssted. De som ønsker ytterligere informasjon kan sikkert få slik ved henvende seg til sin klubb her i området og vise til rundskriv 79/2011 fra RFEG (det spanske golfforbundet). I det rundskrivet står også de gjeldende tabellene.

Mer Padel tennis

Vi skrev i oktobernummeret sist år om

Las Rejas Benidorm Golf de Poniente LFSK G O GRUNN-

30€

E

PRIS

1 UKE GOLFKURS*

OL

55 €

E

PRIS

OL

1 MND. GOLFKURS*

LFSK G O GRUNN-

10 €

E

PRIS

1 DAG GOLFKURS*

OL

LFSK G O GRUNN-

*3 leksjoner pr. dag - Du velger når du vil komme GREENFEE FAST PRIS MAN-FRE 15 € LØR - SØN 10 € - SPILL FOR EN FAST DAGSPRIS SÅ LENGE DU VIL I ÅPNINGSTIDEN.

C/Presidente Adolfo Suárez, 5. Tlf: 966 88 97 75/630 626 787 - www.lasrejasopenclub.com

Aktuelt Spania • side 16

Favorittbildet det flotte Padel tennis anlegget i tillegg til golfbanene på Villaitana Welness, Golf and Business Resort ved Terra Mítica, og kan bare få meddele at dette virkelig nå griper om seg. Det interessante er at disse banene bygges i tilknytning eksisterende golfbaner. Den siste utvidelsen av Padel tennis baner er på anlegget til Club de Golf Escorpión ved Valencia. De har også i tillegg til sin golfskole for barn og unge, startet en tilsvarende skole når det gjelder Padel tennis.

Mer ungdomsgreier

Litt på siden, men like fullt interessant er alle de spanske ungdommene man etter hvert møter på fjellturer i området. Ikke minst om sommeren hvor de overnatter ute der oppe i fjellene. Stadig om sommeren støter vi på ungdommer som har overnattet og som tar seg en morgendukkert i kulpen rett bortenfor


Golf i gater og på torg Fortet i Sierra Bernia. Ikke bare ungdommer, men barnefamilier også. Et yrende friluftsliv om sommeren, for her trengs ikke mye planlegging med tanke på været. Men så er det jo også derfor vi bor her.

Golfskoler i regi av Communidad Valenciana

Nå har Communidad Valenciana lansert

en serie golfskoler helt i tråd med president Andrés Torrubias i Federación de Golf de Communidad Valenciana (FGCV) sin oppfordring og beskrivelse om at golf ikke bare er lek og sport, men også en mulighet til å forme menneskene i deres vaner og holdninger. Man tar i første rekke sikte på barn og unge fra 4 til 16 år. Her er det ikke bare snakk om en introduksjon til golf, men de skal få delta i konkurranser på flere trinn etter hvert som de utvikler seg. Elevene får også utlevert en ”notebook” slik at de kan holde styr på og følge sin egen utvikling. Forbundet i Valencia har mer enn 2.000 barn og unge medlemmer, men har til nå ikke hatt oversikt over disses golf data. Den første skolen i vår provins, Alicante, blir på El Plantio, men man tar sikte på tilsvarende tilbud på samtlige baner i Valencia. Spesielt hyggelig er det at det er den presidentkandidaten de fleste medlemmene av golfklubbene i området stemte på, inklusive vår egen delegerte Guillermo, som nå har tatt dette initiativet. Og vedkommende som står for den praktiske oppfølgingen av det hele, er vår venn Juan Pintor i Club de Golf Benidorm som er teknisk delegert i FGCV.

KJØP DITT NUMMERERTE EKSEMPLAR IDAG!

Selges i Den norske bokhandelen i Alfaz og på Cafe Pavarotti/ Aktuelt Spania i Albir.

Golf for alle - ut i gater og på torg

Må innrømme at vi smilte litt i skjegget da presidentkandidaten Andrés Torrubias fortalte at han ville bredde golfsporten i Communidad Valencia, men jammen har han i hvert fall gjort noe i den retningen. Ikke bare som nevnt ovenfor, men også ved å lage interessante innslag ute i selve gatene i Alicante by. Bildet viser fra en tilstelning utenfor Ayuntamiento’en hvor mer enn 1.000 personer fikk boltre og prøve seg på 600 kvm. Det var putting og det var nett i flere størrelser for driving så vel som kurver for pitching. Mottoet for tiltaket var ”Golfen ut i gatene”. Og så var det befriende nå sist år da FGCV kom med eget tidsskrift som viser oss at golf ikke bare er for pensjonister slik man kan få inntrykk av når man spiller i vårt område. Det var rett og slett, om ikke befriende, så i hvert fall oppmuntrende. Ikke dette om pensjonister, men at den nye presidenten i FGCV faktisk prøver å gjøre det han lovet før valget. For å sette det i litt perspektiv, så er Kongedømmet Valencia er forresten på størrelse med Norge hva antall innbyggere anbelanger. Hilsen Guillem

Kun 25 €

HISTORISK REIS E I SPANIA av Solfried Gjelsten

En hilsen fra to fornøyde lesere: “Også denne boken er et skattkammer. Gleder meg til å “vandre” litt fram og tilbake mellom kjente og ukjente steder i Spanias dramatiske historie. Du tilrettelegger kompliserte politiske konflikter så enestående fint for dine heldige lesere. Cordoba og forholdene mellom jødene og muslimene og jødene og de kristne blir noe av det første jeg vil lese.” K.F. “Et praktverk av ei artikkelsamling. Jeg var jo forberedt på at det var bra saker, men dette overgikk mine fantasier. Nydelig bok med flotte bilder og nydelig layout. Jo dette blir ei bok som jeg garantert får mye glede av. Det er jo ikke bare ren historie men også mye godt stoff om byer, geografi, om kunstnere og også fra reisen din. Bra var det også at man ikke må lese den fra perm til perm og så være ferdig, men også kan ta for seg de enkelte artikkelene som et oppslagsverk i fremtiden. Det gjør at jeg trur den vil bli tatt frem mange ganger.“ W.P.

Aktuelt Spania • side 17


SITRUSFRUKT elsinen

Den

e app allsidig

Vi er heldige her i Spania som virkelig kan fråtse i appelsin. Sesongen for appelsiner er fra og med november til og med mai. Bare duften av appelsin gir energi og velvære. Oljen fra appelsinen egner seg godt til kroppsmassasje, og selvfølgelig spiser vi appelsiner i tonnevis. Appelsinen er rik på antioksidanter, og virker derfor styrkende på immunforsvaret. Den er i tillegg appetitt vekkende, blodrensende, vanndrivende og avførende. Appelsinen inneholder vitamin A, B og C, kalsium, kopper, mangan, fosfor, kalium, sink, bioflavonoider, naturlig sukker og pektin. På grunn av appelsinens høye innhold av vitamin C kan den bidra til å avverge astma anfall, bronkitt og tannkjøttbetennelse.

Appelsin til det meste

Mest kjent er frukten fra appelsintreet. Vi kan spise den som en er rå eller presse den til saft. Appelsinsaft egner seg godt til marinader av kjøtt, spesielt kylling. Bland med like deler god olivenolje og appelsinsaft og de krydder eller urter du ønsker. La kjøttet ligge i blandingen noen timer, eller over natten. Marinaden kan så siles og brukes i saus, eller som saus. I Spania forskes det nå på muligheten for å lage bioetanol av appelsinskall. 500 000 tonn skall og fruktkjøtt kan hvert år gi

37,5 millioner liter drivstoff. Politikerne går inn for å bruke resten av juiceproduksjon til produksjon av bioetanol i stedet for å bruke det som dyrefôr. Oljen fra appelsinen brukes for å parfymere kosmetikk og vaskemidler. Duften av appelsin demper stress, depresjoner og spenning.

Sitron Sitronen er en av buddhismens tre hellige frukter. Det er den trolig på grunn av dens medisinske bruksområder. Vet du at sitronen inneholder omtrent dobbelt så mye c-vitamin som appelsiner? Den er i tillegg rik på antioksidanter. Vi gir deg noen tips om hva du kan bruke sitronen til i ditt daglige kosthold. Sitrontreet kommer opprinnelig fra India, og dyrkes i dag i alle landene rundt Middelhavet og ellers land med subtropisk klima. Sitronen er rik på vitaminer og mineraler. Blant annet rikelig med bioflavonoider som forsterker virkningen av C- vitamin. Det gjør at sitron beskytter mot virus og forkjølelsessykdommer i øvre luftveier. Den sure frukten beskytter også mot infeksjoner i mage og tarmsystemet. Bioflavonoidene og C- vitamin gir sammen en kraftig antioksidant virkning som er god mot infeksjoner og gjør at sår og skader leges raskere. Flere kostholdsstudier viser at folk som spiser

Sitronen kan med fordel brukes som naturmiddel mot en rekke plager. Både saften av sitronen og den eteriske oljen som utvinnes av skallet kan brukes. Varm sitronsaft for eksempel er et godt gurglemiddel ved sår hals. Det brukes i folkemedisinske kurer mot forkjølelse, mageinfeksjoner og kretsløpslidelser som forkalkning i blodårene. Sitronsaft kan i tillegg stimulere appetitten og fremme fordøyelsen, og lindre revmatiske lidelser og giktsmerter.

PARAISO & GOTA

Mar ki

ser

Dagens meny 15 Euro

Avd. Pais Valencia, 15 -Loc. 3 03580 ALFAZ DEL PI Tel: 965887029/656640546 Ved siden av Movistar info@toldosaitana.com

rikelig med sitron og sitrusfrukter har betydelig lavere forekomst av flere kreftformer, særlig magekreft. Det skyldes at antioksidantene i sitron og andre sitrusfrukter reduserer dannelsen av kreftfremkallende stoffer fra nitrat, nitritt og røkt mat.

A la carte: Velg mellom forskjellige forretter, hovedretter og desserter. Eksempler fra menyen: Salat med and, foie gras og trøffel. Lammerygg, laks, hummer. Nyt også vår koselige terrasse!

ARS

M T TIL

Trekantet solseil Vinterrabatt

15%

Ut februar

5x3m 495 (inkl. IVA-og installering) Åpningstider: Man-Fre 09.30€ - 13.30 - Lør. 10.00 13.30 - og ved avtale.

G STEN

Calle Sebastian Bach Åpent fra 13.00 - 16.00 Edif. Fin Albir v/Camping og 19.00 - 23.00 Cap Blanc, Albir Tirsdag stengt. Vi har Vinbodega Tlf: 603 464 244

Aktuelt Spania • side 18

Gardiner Markiser Persienner Elektriske installasjoner Vinduer Dører

NYHET: Elektrisk installasjon - + 24t service VÅR SPESIALITET: Vinduer med tre lags glass + solbeskyttelse i tre/aluminium Gardiner kjøpt her = gratis søm Åpent: Man.-Fre. 9.30 - 17.30 Av. Del Pais Valenciano 15 - 03580 Alfaz del Pi

Tlf/Fax: 965 887 442 - www.gota-sl.com - gotaslu@gmail.com


Sitron har også vært brukt til å forebygge eller behandle nyresten og gallesten. Sitron er surt men inneholder rikelig med mineraler, særlig kalium og virker derfor basisk i kroppen vår. I sitronkjerner er det som i grapefruktkjerner rikelig med antibiotiske stoffer som har en veldig bredspektret antibiotisk effekt og også en sterkt hemmende virkning på gjærsopp og flere andre grupper sopper som kan invadere luftveier og fordøyelsessystemet vårt. Sitron kan også brukes for å redusere tannkjøtt-blødninger. Dette kan også bidra til redusert risiko for å utvikle åreknuter og årebetennelser. Utvortes kan sitronen brukes til å lindre plager ved solbrenthet og soleksem, insektstikk, hudutslett og nervesmerter. Sitronen har både rensende og stimulerende virkning.

Sitron i matlaging

Saften av sitron har en syrlig, frisk og rund smak og egner seg ypperlig i dressinger, sauser og ikke minst i marinader. Sitron er en selvfølge ved siden av skalldyr og fisk. I desserter bruker vi ofte sitron som smakstilsetning. Sitronskall kan strimles og brukes til pynt på kaker, fruktretter, fromasjer og andre desserter.

Sitronkur:

Denne kuren har vært anvendt med hell av mange med revmatiske lidelser, nyresten eller gallesten. 1.dag - usøtet saft av en sitron blandet med like deler vann 2.dag – usøtet saft av 2 sitroner blandet med like deler vann

Aktuelt Spania • side 19

Øk med en sitron for hver dag inntil 8-10 sitroner. Deretter minsker du dosen for hver dag ned til en sitron om dagen igjen. Avslutt kuren med å drikke saften av en sitron ytterligere 15 dager. AV: TINE MERETE SANDBOE


ADVO K AT S PA LTEN Bifrost Abogados er et norskspansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribenter i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Arv og skifte i Spania

Svaret på dette er ja. De som bør gjøre dette er nordmenn som er folkeregistrert utflyttet fra Norge. Årsaken er at det for en utflyttet person ikke gis skifteattest fra norsk skifterett. Arvingene vil da få et praktisk problem i anledning skiftet, fordi uten skifteattesten kommer man ingen vei, verken i Norge eller i Spania. Dokumentet som “løser opp” floken er det spanske testamentet, bla. fordi det er laget hos spansk notarius publicus. For de fleste andre nordmenn i Spania, være seg de som bare har feriebolig her nede, eller de som bor i Spania fast Mange har sikkert hørt ryktet om at man uten å ha registert seg, så er et spansk må opprette testament i Spania, hvis ikke testament bare en ting som er “god å ha”, tar den spanske staten eiendelene dine men ikke helt fundamentalt. Dette fordi når du dør. Dette er feil. Noe slikt kan bare disse personene får utstedt skifteattest fra skje hvis en nordmann dør uten kjente norsk skifterett. Det kan likevel være greit arvinger som krever arven etter ham, og å lage testament i Spania hvis man har reglene er faktisk likedan i Norge. Alle store verdier her nede, eller ønsker en nordmenn som har barn, søsken eller annen fordelingsløsning enn den typiske andre kjente arvinger, og som har et etter lovgivningen. Uansett bør man “normalt” forhold til disse, trenger ikke gjennomgå sin konkrete livssituasjon å bekymre seg for at den spanske staten med en erfaren advokat for å få konkrete beslaglegger midlene deres selv om de råd. skulle glemme å lage testament. I Spania er det vanlig å lage testament hos notarius publicus. Det lages på både Men er det noen nordmenn som absolutt spansk og morsmålet. Etterpå registreres bør vurdere å lage testament i Spania? dette i et nasjonalt testamentregister, som gjør at det i ettertid er mulig å spore opp alle testamenter www.bifrostlaw.com laget i Spania av vedkommende testator. Som i Norge er det Advokater Abogados Solicitors mulig å endre I noen utgaver fremover skal vi ta for oss ulike sider ved arv- og skifte etter nordmenn i Spania. Dette er et tema som de fleste nordmenn med verdier i Spania er opptatt av. Vi skal i dette nummeret starte med testamenter. I senere nummer av Aktuelt Spania skal vi forklare om forholdsregler man selv kan ta i forkant for å lette en del praktiske momenter når ektefelle/partner dør (f.eks. fullmakter og kontoforhold, samt viktigheten av å registrere seg i det kommunale manntallet).

Norsk advokat

* Bifrost er et mindre norsk-spansk advokatfirma med flere års erfaring fra Spania. * Kontorfellesskap med spansk regnskapsfirma Jordan Consulting. * To fast ansatte, spanske advokater og tett samarbeid med seriøse spanske rådgivere for din trygghets skyld. Kontakt norsk advokat Thomas Rønning. Første telefon uforpliktende. C./Gabriel Mirò 6, Parque Alfaz II, 2.etasje, 03580 Alfaz del Pi Tlf/Fax:+34 966 814 500/150 Mobil Rønning: +34 647 056 267

testamentet så ofte man vil, og det er alltid siste testament som gjelder (hvis ulike testamenter er i motstrid). Det er likevel god skikk å tilbakekalle alle tidligere testamenter når man lager nytt, for å unngå noen form for tvil. Men hvilken lov gjelder for meg her i Spania? Skal testamentet være etter spansk lov? Skjer skiftet etter spansk lov? Svaret er som følger: Skiftet etter en avdød nordmann bosatt i Spania skjer etter spansk skiftelov (dvs. prosessen med å skifte boet), mens fordelingen av boet skjer etter norsk, materiell arvelov, noe som følger av den spanske sivillovbokens regler om “statsborger-prinsippet”. Dette innebærer at så lenge man er norsk statsborger, dvs. har norsk pass, så vil skiftet etter nordmannen skje etter norsk arvelov. Dette innebærer også at testamentet må være i overensstemmelse med norsk arvelovgivning selv om det lages hos notarius publicus i Spania. Et sentralt element er da at testator må respektere barnas pliktarv på 2/3 av formuen. Selve skiftet foregår etter spanske formal-regler, og gjennomføres hos notarius publicus hvis det er et privat skifte. Hvis nordmannen også har verdier i Norge, inkluderes disse i oppgjøret, og de spanske papirene kan da brukes i Norge til å overføre verdier og frigjøre bankkonti mm. I neste nummer tar vi for oss nye sider av arv- og skifte etter nordmenn i Spania.

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Bifrost Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.”

Aktuelt Spania • side 20


Vulkanen brummer

BRILLER Komplette: 4 9 € - med antirefleks:

89€

www.eurooptica-alfas.com

Kjøp DESIGNERBRILLER o g f å G R AT I S L I N S E R - med antirefleks: +39€

Tir.--fre: 10:00 - 18:00 - Lør: 10:00-14:00 MANDAG STENGT Avda. Pais Valencia 9, Local 10 - 03580 ALFAZ DEL PI

Det går nå hett for seg i havområdene sør for El Hierro. For den undersjøiske vulkanen er nå svært aktiv og sprøyter daglig ut mengder med magma som inneholder gasser som har en temperatur på 426ºC.

Tlf: 966 86 02 76

Det har igjen ført til en stigende havtemperatur og bare i løpet av de siste dagene i januar har temperaturen i havområdet økt med 4,9 ºC, opplyser forskere ved det nasjonale geografiske instituttet. Også i desember i fjor økte temperaturen i havet rundt vulkanen, men da var økningen 3 ºC, altså 1,9 grader lavere og det sier litt om dagens vulkanaktivitet. Dimensjonene på den underjordiske vulkanen viser seg nå å være enorme og nye beregninger viser at vulkanen inneholder flere milliarder kubikkmeter lava og det er nok til at vulkanen kan fortsetter med utbruddene i mange år. Og ifølge forskerne ved det nasjonale geografiske instituttet har vulkanen nå vært aktiv med utbrudd i over 100 dager, og den har så langt spydd ut 145 millioner kubikkmeter lava og det er rundt 30 ganger mer enn den kanariske vulkanen Timanfaya, Lanzarote spydde ut mens den var aktiv i perioden 1730 til 1736.

LEGESENTERET

Dr. Tatyana, Dr. Jon Lie Åvang og Dr. PACO - Allmennpraktikere/spesialister - Blodprøver/vaksiner - Godkjent lege for offshore helsekontroll Vi samarbeider med Hospital IMED Levante Åpent man-fre. 09.00 - 15.00, lør. 10.00 - 13.30

Tlf: (0034)966 86 88 86 / 966 86 86 86

Legehjelp utenom kontortid: (0034)649 542 252 Adresse: Calle Joaquín Turina 4, Albir

Leiligheter til Leie på

Villa Romantica

Her ser vi et utbrudd i havet utenfor El Hierro

Aktuelt Spania • side 21

Kontakt tlf: 965 888 714


ENNÅ EN GANG: Her kommer han

Valentin!

. ntikkens tid En fest fra A , - en av de n e g a d n ti n Vale le fra det gam e n te s fe te elds lentindagen a V n e M . m Ro sitt innhold fikk mye av å eldre fest: fra den enn m romerne o s n te s fe a Lupercali ar. - 15. febru feiret fra 13 TEKST:K.J.HERMANRUD

Dette var en vårfest hvor husene i Rom ble luftet og vasket. Måneden Februarius var en måned hvor man renset kropp og sjel og gjorde seg klar til det nye året som begynte i mars. Navnet februarius betyr renselse, Men det var også en elskovsfest hvor romerne feiret den romerske presten Luperci som ble fremstillet naken. Han var en sann fruktsommelighetens gud en gud som romerne likte! Lupercaliafesten var gledens og lidenskapens fest.. Men Pave Gelasius som regjerte I Vatikanet fra 492 til 496 nedla forbud mot Lupercaliafesten Så i 270 a.d. tok man så til å feire Valentin festen på den samme dagen. Noen mener at festen var til for å markere Sankt Valentins død og begravelse mens andre var sikre på at kirken nå tok denne dagen for å kristne den utsvevende, hedenske Lupercaliafesten som Paven lenge hadde sett seg så lei på. Som han skrev: Dette er en hedensk fest, en fest med vellevnet og synd. Men Valentindagen ble iallfall fra første stund akseptert av kirken og feiret som

som en offentlig helligdag. Dagen er en skikkelig blanding av kristne og hedenske tradisjoner. Valentin var en romersk prest som levde i Rom 300 år før Kristus på keiser ClaudiusII´s tid. Denne keiseren hadde merket seg at ugifte soldater var mye bedre til å sloss enn gifte. Derfor lagde han en lov som forbød alle soldater å gifte seg. Pastor Valentine ville ikke akseptere denne krasse loven og fortsatte å vie unge soldater i hemmelighet. Da så Valentin ble oppdaget, dømte ClaudiusII ham til døde. Legenden forteller at Valentine som noe senere ble utropt til helgen hadde hjulpet disse unge menneskene til å finne sin kjærlighet . Og slik begynte man å feire denne dagen. Historien forteller også at han sendte et kort fra fengselet til sin elskede, før han ble halshugget, med påskriften: FRA DIN VALENTIN, - - det første valentinkortet! Denne historien gikk som løpeild og i Middelalderen ble det romantisk å sende slike hilsener på den 14. Februar. En bukett blomster og hilsenen Fra Din Valentin! Og siden har det bare rullet på seg og idag er Valentinsdagen en del av markedsprosessen med alleslags saker som du kan kjøpe.

England. Hvis du bor I Nord-England, bli ikke overrasket hvis du finner sjokolade og andre søtsaker hengende på ytterdøra om kvelden på Valentine´s Day. Det er bare den underjordiske Jack som har kommet med snoop til ungene. Ikke no´ å bry seg om. Andre tradisjoner: f.eks. i Sussex trodde de at fuglene fant sin make på Valentie´s Day så de kalte dagen for Fuglenes Bryllupsdag. Og i Wales skar folk ut treskjeer med mønster av en nøkkel. Dette skulle bety at giveren ville åpne hjertet til sin elskede. Her kan man snakke om romantikk, eller? Beileren, han diktet også ofte fengende dikt til sin utkårede, dikt hvor han fortalte hvor inderlig han elsket henne. Diktet ble så overlevert, gjerne av en venn, sammen med blomster eller konfekt. Skandinavia. I Skandinavia hadde man fra gammelt av tradisjoner som lørdagsfrieri og låveball. Carl Sundt Hansens kjente maleri Lørdagsfrieri er det godt eksempel på slik koselig samvær I Norge som ikke var så knuget av puritanismen som mange katolske land var slikt samvær godtatt av familien. En annen beskrivelse av slik fri kjælighet på landet i gamle dager er Alf Prøysens dikt: Kjæm du ikveld så står nykkjeln i døra! ! De hadde et frilynt og avslappet forhold til samvær og kjærlighet på den tida, som til dels idag. Derfor var det ikke nødvendig med én Valentinsk kjærlighetsdag I året.

Valentinfeiring I forskjellige land: I England har Valentine´s Day den absolutt lengste tradisjonen , helt tilbake til tidlig Middelalder. Engelskmennene mener selv at det var her at Valentine´s Day med gaver , prospektkort, søtsaker og blomster først oppsto. Herfra dro den over dammen til USA og Canada for så i de siste 30 åra å bli populær i Europa og ennå seinere i den fjerne Østen og Søramerika. Feiringen av Valentine´s Day har mange felles trekk, som går igjen, men også små endringer i skikkene fra land til land:

Ny butikk i Albir! * * * * * * *

VI KAN TILBY: -Økologiske varer -Nøtter og frø -Omega 3 -Glutenfritt -Lavkarbo

-Supermat -Kokosolje -Janus ulltøy -Vitaminer og mineraler -Giftfri kroppspleie

For mer info se vår facebook side: Helsekosten Albir C/Pau Casals no. 7 - Albir - www.quiroalbir.es

Nå også med klær fra The Earth Collection Lanas y Decoraciones

Casa Lis

Garn og Interiør

Garn & Interiør

Aktuelt Spania • side 22

Strikkegarn Heklegarn Broderigarn Interiør Servietter Stearinlys Håndlagde glassmykker

Calle Joaquin Turina 4 / Albir v/ Costa Blanca Klinikken Tlf : 966 864 522 Mob : 672 589 455


Danske Kjærlighetsdikt i Gækkeform:

1. Bak busken jeg fandt en gækk så sød, Jeg troed´den var av kulden død. Nu sender jeg den til dig min ven! Tæl prikkerne små og gæt fra hvem! 2. Gæk du søde, lille! Ih, du store milde! Jeg nu venner gække må , skriver mange prikker små! Kan du disse prikker tyde, vil jeg et påskeæg dig yde! 3 Mit navn det må du gætte, og spekulere på! Jeg prikker blot vil sætte, . så lar jeg brevet gå. Både i Sverige og Finland er Valentindagen en offentlig dag og i begge landene følger man her tradisjonene fra USA med kort, blomsterbukett og konfekt. Mens svenskene har feiret Valentin siden 60 åra så kom ikke finnene med før I 80 åra. Her feires kjærlighet og vennskap med dans og god mat. Dagen heter i Finland Ystävänpäivä: vennskapsdagen. USA og Canada. Valentine´s Day ble brakt til Nordamerika av engelske immigranter. De første kortene ble laget I Massachusetts av Ester

Spania. Mange turister reiser til Spania for å feire Valentine´s day for her i landet er dette en stor fiesta. Det blir fest i de fleste byer og pueblos. Og spanierne har funnet sin egen form som ikke er en kopi av USA. Foretningene selger Valentine klær, restaurantene tilbyr Valentine menyer og folk går gjerne ut og danser på denne dagen. Spanierne liker å vise følelser og spesielle Valentine reiser tilbys til elskede par som ønsker å komme bort et par dager rundt 14. Februar! Forretningene dekorerer vinduene med Cupid og røde hjerter og tilbyr spesielle blomsterbuketter som du kan kjøpe til din elskede. I Barcelona serverer mange barer gratis tapas til kundene på denne dagen og blomsterselgerne gir bort gratis roser på Las Ramblas til forbipasserende par. Men så er plutselig dagen for elskov, konfekt, røde hjerter og små Valentinedikt plutselig borte. Adios, for et år til!

Riu Molinell

rop

Eu

. d´

Riu S egura

Avd a

Riu Girona Riu A mad oiro Riu S erpis

ar lF de ell íV m Ca

da me dro An

Siria

Iris Henkel,

Aktuelt Spania • side 23

PLAYA DE L´ALBIR

pí Cha erto Rup

a

Austral U ra

Rodrigo Joaquin

Avda. de L´Albir

streles de les E

GOLF BANE

Passeig

sp scar E Avda. Ó

A. Segovia

UL BO

ll M. Fa

C.C. Monver

del Han

Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008 og finalist i 2010

Howland. De ble raskt meget populære og idag er dette å sende Valentine´s kort utbredt over hele verden! I de siste åra har gaveideen utviklet seg til ikke lenger bare å gjelde roser, konfekt eller parfyme. Nei, nå er diamanter blitt veldig populære.

VI H s FLY AR J.S. Bach uer Alg í T m IL S T Ca TEer R. Wagn T KO TOP.R J. Strauss E N N T HO asalsYE au C VE ORPE Riu Montnegre R D I A GAT I E L VE Riu LK BIR Ú-SICOS N Vin alo po OM S M M LO EN DE AR ! V E a

Og idag feires Valentinsdagen i Skandinavia som ellers i Europa og feires med glede over at det går mot vår og at det er blitt lysere. Blomster og konfekt blir kjøpt inn og forært til den man er glad i. I Sverige har samhellet satt igang med Valentinfest før Dom Ensamma, og det er vel egentlig et godt tiltak for Valentinsdagen er jo først og fremst for elsede par. I Danmark er ikke Valentidagen så populær fordi man der allerede har en liknende skikk, nemlig Gækkebrevdagen, også i februar. Disse brevene inneholder

et lite vers til elskeden, men er kun undertegnet med prikker. Når hun så får brevet må hun gjette hvem som har sendt Gækkebrevet. Greier hun det får hun av avsenderen et stort påskeegg til påske.

na J. Turi

Den hadde de åkkesom. Barn som ble født ble tatt hånd om av hele storfamilien og uttrykkene: lausonge og uekte barn kom først inn i språket etter at katolisismen fikk skikkelig tak. Det frilynte synet fra Vikingetida har nå igjen fått fotfeste i det moderne Skandinavia.


Copa del sol

Copa del Sol startet i Benidorm med sur vind og fuktig luft etter nattens og formiddagens regnvær. Men selv om gressmatten var våt, viste seriemester Molde flere gode takter i sin første kamp.

De vant 2-1 i sin første treningskamp mot Olimpija Ljubljana i Benidorm. Jo Inge Berget sørget for 1-0 ledelse etter 24 minutter og Zlatko Tripic satte inn seiersmålet når det stod igjen 9 minutter av kampen. Og treneren Ole Gunnar Solskjær smilte etter kampen. Han mener spillerne har den nødvendige sulten etter gullfesten forrige høst. Han mente dette så veldig bra ut. Ettersom reservene kom inn, sank også gjennomsnittsalderen mot slutten av andreomgangen til drøye 20 år. Det er mange spillere i Molde som ikke er i nærheten av noen karierretopp. Fra øverst på tribunen fikk han se Jo Inge Berget sende Molde i føringen før pause. Slovenerne utlignet etter hvilen, før 19 år gamle Zlatko Tripic ble matchvinner ti minutter før slutt. Solskjær har vært i en klubb hvor

man har gått fra suksess til suksess. I Manchester United lærte han hvordan man vinner år etter år, i Norge er det bare Rosenborg som har klart det i Eliteserien. Molde har mistet to sentrale midtbanespillere, og spesielt etter tapet av Makhtar Thioune har ønsket om en ny midtbanemann blitt sterkere. - Vi har mistet fem spillere og fått to. Dermed er det fortsatt god plass, sier Solskjær. I den andre kampen gikk Rosenborg offensivt til verks mot kinesiskeDalian Aerbin FC , men maktet ikke å komme til sjanser. Istedet skulle det komme en kalddusj imot etter bare 6 minutter, og som i de to foregående treningskampene skulle RBK slippe inn mål på corner. Hongyou brøt foran Prica og stanget kontant inn ledelsen for kineserne. Etter dette jevnet kampen seg ut, med ingen klare sjanser til noen av lagene. Rosenborg var frempå av og til uten å skape seriøse sjanser, det ble bare nesten for Chibuike og Svensson, som hver sin gang er var vei igjennom det kinesiske forsvaret. Etter en drøy halvtime kom utligningen. Jonas Svensson dro seg forbi en spiller i Dalians straffefelt, og ble lagt i bakken, straffespark! Fra straffemerket var Prica sikker. Ballen suste hardt ned til venstre slik han ofte gjør, dermed En fornøyd Solskjær intervjues Eric Svanberg løser de sto det 1-1. flokene som oppstår av TV2`s Davy Watne.

Alt klart for Copa del Sol

Mange harde tak og rødt kort til slovenerne I andre omgang var det et mer tent RBK-lag som kom på banen, presset ble flyttet høyere opp på banen, og det betalte seg i hyppige gjenvinninger og gode målsjanser. Etter drøye timen kom belønningen. Prica ble spilt ned mot dødlinja og la ballen ut 45 grader. Chibuike hoppet over ballen, som rullet videre til Dockal. Tsjekkeren dunket den inn nede i lengste hjørne, og RBK hadde snudd kampen! Tre minutter senere var tsjekkeren frampå igjen. Ballen rullet på tvers langs Dalians 16-meter, og Dockal snappet ballen. Han chippet elegant over keeper, og dermed st odet 3-1! Rosenborg roet litt ned etter dette, og benyttet ledelsen

Advokater og skatterådgivere

DURAN

*SPESIALISERT I ARVERETT, TESTAMENTER OG DONASJONER SAMT PLANLEGGING AV LAVE ARVEAVGIFTER. *ADVOKATER SPESIALISERT I EIENDOMSRETT OG AKSJESELSKAPER Batteri 36V Litio, 250W 20”, Led 25 km/t - 21 kg - til 60 km

15 ÅRS ERFARING

Batteri 36V Litio, 250W 26”, Led 25 km/t - 25 kg - til 70 km Service i hele provinsen!

Salg og reparasjon av sykler og elektriske sykler

Kontakt: 966 867 097 eller 966 866 317 - Jenny (Norsk) Avd. Albir 35, Albir duranjenny@movistar.es

Aktuelt Spania • side 24


til å bytte inn Midtsjø, Berntsen og Togstad. Ungguttene fikk dermed være med da RBK tok seieren greit i havn i første kamp i Copa del Sol 2012. Borek Dockal viste seg lite fram i første omgang, men var Heiagjengen til RBK er på plass nådeløs i andre. To flotte mål fra tsjekkeren sikret seieren i første kamp i Copa del Sol. -Jeg synes motstanden var ganske bra og vi måtte snu kampen, så det var et vanskelig utgangspunkt. Vi kan være fornøyd med resultatet og RBK-spillerne takker sitt publikum spillet vårt. En brukbar kamp av oss, sier Dockal til RBK.no. Borek var farlig frampå ved flere anledninger fra sin høyrekant, og hadde blant annet et skudd i stolpen i forkant av den første scoringen hans i andre omgang. - Jeg burde ha scoret flere i dag, jeg hadde et godt frispark fra en bra posisjon som burde ha blitt mål, sier Dockal, som likevel må si seg fornøyd med to scoringer: - Jeg fikk en bra pasning fra Rade der jeg avslutter med høyre i lengste hjørne. Det andre målet var en tabbe fra deres venstre back. Det er uvanlig for meg å score to ganger i en kamp, så jeg er svært fornøyd med det. De to første kampene med norske lag endte altså med to seire, men det blir nok verre etter hvert. Promoter Even Haugen i Phønix arrangørselskap har lagt ned et enormt arbeid før denne turneringen. Bare det å skaffe akseptable baner er ikke enkelt. Anlegget i Benidorm er nok noe nedslitt, og garderobeforholdene er dårligere enn norske lag er vant til. Denne lørdagen var det ekstra ille pga regnværet natten før. Even forteller Aktuelt Spania at han bare går under navnet ”Mannen som løper”. Eric Svanberg har også en sentral rolle i turneringen. Han er en viktig koordinator med en stor kontaktflate. Som foreksempel da de skulle gjøre avtale om treningsbane. Kommunen ville ikke ha trening på en bløt naturgressmatte, men tilbød kunstgress. Det ville ikke spillerne, og de fikk det som de ville, takket være Eric Svanberg.

BJØRKEVED

Costa Blanca

SEKKER PÅ 40 L = 10 EURO Gratis levering over 20 sekker Henv. :

693 738 521 ELLER 635 295 000

AV: TOM BJØRNØ DIN NORSKE EIENDOMSMEGLER I ALBIR Du finner oss vis a vis Mercadona +34 966 868 620 - +34 695 592 402 mail@solalbir.com - www.solalbir.com FANTASTISK HJØRNE REKKEHUS MED FANTASTISK SYDVENDT BAKKEPLANS KJEMPEKUPP! LEILIGHET I ALBIR - Ref.SA163 Ref. SA 164 SJØUTSIKT I ALBIR - Ref.SA158

Velkommen til oss for kjøp og salg av bolig, - vi formidler også utleie. Hos oss finnes alt under samme tak: Advokatbistand, regnskapsfører, alle typer forsikringer og en multiservice innen boligforvaltning.

2 soverom, 2 bad, stor stue med peis, separat kjøkken med spisestue. Nylig renovert. DETTE ER ET RØVERKJØP: € 174.000,-

Aktuelt Spania • side 25

1 soverom, 1 bad, åpen kjøkkenløsning, ekstra stor privat terrasse/ hage, 5 min. fra sentrum. NÅ: € 110.000,-

-Sydvendt, renovert leilighet i Albir med sjøutsikt, 3 sov. felles svømmebasseng FOR KUN: € 136.500,-


L E SERI NNLE GG SKREMMENDE MANGEL PÅ SIKKERHET TIL SJØS! I mange år forsøkte jeg å få slippe til når det gjaldt SIKKERHET TIL SJØS, men verken rederier eller Sjøfartsdirektoratet var interessert i en ex-telegrafist som hadde forsket på livredning og praktisk sikkerhet ombord når ulykken finner sted. Derfor er det også ekstra vondt å se og høre den lydvideo mellom havnekapteinen og det forliste italienske skipskapteinen. Jeg kan ikke uttale meg om konstruksjon av båter, men når det gjelder praktiske forberedelser og utstyr for skipsforlis, så er det samme mangel på praktisk/ seriøs interesse for emnet og for sikkerhetsutstyr i dag som før. På mitt nest siste cruise for et par år siden – på tilsvarende båt som nå er forulykket, så ble det arrangert en sikkerhetsøvelse ombord. Det

var en parodi og de norskproduserte redningsvestene manglet skrittstropp, noe som gjør det livsfarlig å hoppe fra stor høyde ned i vannet. Flyteelementene kommer opp mot haken og nakken knekker. På tester av tilsvarende vester en gang i 197173, foretatt av Varefaktakommitéen, så var det bare hvordan vestene kunne hindre bevistløse personer å drukne som ble sjekket og testene ble foretatt i bassenget på Norges Idrsettshøyskole (der jeg var student) slik at det ikke skulle være sjenerende bølger. Og overbygde livbåter ble først tillatt i 1960-årene. ”Det kunne være vanskelig å få en båre ombord i en overbygget livbåt!” Og så vidt jeg vet, så er enda ikke FRITT FALL-LIVBÅTEN testet i dårlig vær! Da jeg en gang spurte en ansatt tidligere kaptein i et kjent rederi om de hadde testet sine

Familieveiviseren i fare

De siste fem årene har Sjømannskirken i Spania medvirket til at 25 norske barn er blitt sendt hjem til det norske hjelpeapparatet, skriver avisen Vårt Land. Grunnen er grov omsorgssvikt. Barna reiser hjem til norsk barnevern, eller til tiltak innenfor helse- og sosialsektoren, som barne- og ungdomspsykiatrien. Noen barn reiser hjem til sin andre forelder. Norsk barnevern henvender seg også stadig oftere direkte til spansk barnevern med bekymringsmeldinger. – Årsakene kan være fysisk og psykisk mishandling, foreldre eller barn som ruser seg, eller psykisk syke foreldre, sier daglig leder Grete M. Peralta i Familieveiviseren, et tilbud drevet av Sjømannskirken i Alicante i samarbeid med Blå Kors, til avisen. Frem til 31. juli i år er driften sikret gjennom penger fra Blå Kors, men for

AtlantaInternacional SL Inmobiliaria www.atlantainternacional.com

Vi trenger flere utleiboliger i Albir og omegn. God og sikker leieinntekt, godt ettersyn og vedlikehold. Tel: 966 865 796 Mob: 629 756 518

slike livbåter i dårlig vær, svarte han: ”Nei, er du gal,det er farlig det!” For hva skjer vel ikke om båten fra stor høyde treffer vannflaten i feil vinkel! Stillingen som telegrafist ombord eksisterer heller ikke lenger, for man stoler på satelitter for nødmeldinger. Les også hva jeg den gang skrev om nødpeileradioer og hvor lite klokt de ble plassert ombord. (Ref. Hva jeg har skrevet om forlisene til Berge Istra og Berge Vanga! )Tidligere skipskapteiner og maskinsjefer ble ofte ansatt i rederiene og ingen skulle vel belære disse om deres yrke! Fortsatt finnes kanskje min hovedidrettsjournal fra NIH i 1973 om livredning og sikkerhet til sjøs i skolens bibliotek – hvor jeg skriver bl a om dette. Gunnar E Lund

å sikre videre drift av Familieveiviseren andre halvår, på dagens nivå, trengs det nærmere 750.000 kroner. En videreføring av arbeidet på dagens nivå vil således koste 1,5 millioner kroner hvert år.- Dette er en oppgave Sjømannskirken mener det offentlige må ta finansieringsansvar for. Dersom tilbudet må legges ned på grunn av manglende bevilgninger, vil mange barn, unge og familier i en vanskelig livs- og omsorgssituasjon ikke lenger få hjelp. Det er dessverre også en kjensgjerning at spanske velferdsordninger, som barnevern og lignende, ikke gir tilbud tilsvarende de norske myndigheter gir. Derfor er Sjømannskirkens Familieveiviser et viktig sikkerhetsnett for norske barn som ikke selv velger sine livsbetingelser, sier generalsekretær i Sjømannskirken, Audun Myhre til Vårt Land. Sjømannskirkens Familieveiviser er et gratis lavterskeltilbud med høy helse- og sosialfaglig kompetanse, rettet mot alle norske barn og ungdom fra 0-20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca i kortere eller lengre tid. Siden 2005 har Familieveiviseren bygget opp en unik kompetanse som medhjelper i barnevernog familievoldssaker, samt helsestasjon for ungdom 13-20 år.

Aktuelt Spania • side 26


HA HA HA

........ HA

“Tre menn var døde og kom til himmelporten. Da kom en engel ut og sa til dem: - Det er bare en ledig plass her, så den av dere som har best grunn til å komme inn, får komme inn. Mennene synes det var greit, så begynte den første mannen: -Jeg sto oppe på verandaen min i blokken der jeg bor, jeg lente meg framover for å se noe oppstyr nede på gata, så plutselig datt jeg ned, men heldigvis fikk jeg tak i gelenderet på en veranda . Men så kom det en fyr helt rød i fjeset og kastet et kjøleskap på meg, så datt jeg ned og døde. Så var det den andre mannen sin tur:-Jeg var på fest og kom tidlig hjem, og fant dama mi naken i senga midt på lyse dagen. Jeg ble drit forbanna, og gikk ut på verandaen en liten tur. Og der så jeg en mann henge fra gelenderet mitt!! Jeg ble jeg så forbanna at jeg kastet kjøleskapet på han. Etterpå angret jeg så mye at jeg tok selvmord. Så var det den tredjemann: - Det var jeg som satt i kjøleskapet........”

Trønderrocker´n kommer til Costa Blanca! Torrevieja og Alfaz del Pi får begge besøk av Åge Aleksandersen, en av Norges mest kjente rockestjerner. Den 28.02. blir det konsert i Torrevieja i Sjømannskjerka og dagen etter, 29.02. i Alfaz del Pi i Casa del Cultura. Billettene er lagt ut og sørpå får du disse hos Kafé Hudik, super´n Scandigo og på Kjerka. Og nordpå er det billettsalg hos Spaniatjenester i Albir og hos den norske bokhandelen i Alfaz. Aktuelt Spania kommer tilbake til konserten i neste nummer.

TODO AGUA - Din Lokale Danske Rørlægger Elflex varmemåtter, Elektriske gulvvarmekabler

Drikkevand direkte fra hanen Importør & distributør af 3M & Aquasana vandfilter produkter, Flere forskellige løsninger og med garanti en som passer til dit behov.

Pris eksempel: 1,5 m2 med termostat og gulvføler, perfekt til et badeværelse gulv

195,00€ inkl. IVA.

PANASONIC®

Pris eksempel: Filter til montering under køkkenvasken, med seperat hane til drikkevand.

150,00€ inkl. IVA og montering.

Klima anlæg

JUNKERS®

Gas vandvarmer

Pris eksempel:

Pris eksempel:

Panasonic inkl. standart montering fra

JUNKERS WRD 11-2B inkl. standart montering

795,00€ inkl. IVA.

495,00€ inkl. IVA.

Professionel aut. Dansk rørlægger firma - 10 år i Spanien. Din trykhed for garanti og service

Kontor 965 889 923 / Pia 628 313 212 / Jacob 628 313 210 Hjemmeside: www.todo-agua.es / Email: info@todo-agua.es Aktuelt Spania • side 27


M I D D E L H AV SBE TR A KTNI NGER

- Nå blir alt så mye bedre... Var en tur nede i et av vannhullene I Benidorm, Bar Central i Calle Ruzafa, et sted stort sett besøkt av nordmenn, svensker og dansker. Forleden gikk diskusjonen om kongens svigersønn som var blitt tatt på fersken. Han drev i flere år og overførte millioner til eget privat firma fra et større firma som han også drev. Dette siste, var et firma som samlet inn store beløp til veldedige formål. Uten å kjenne detaljene gikk diskusjonen på at det ikke var noe rart at denne spanske svigersønnen var en luring. Neste tema var valget om ny regjering i Madrid. Her var det stor enighet rundt bordet om at dette valget hadde vært vellykket. Det ble hevdet at den spanske krisen, en av de verste i Europa, var skapt av den boligboomen som plutselig kræsjet i 2008. Det ble hevdet at PSOE, det spanske arbeiderpartiet, hadde skylda for krisen! Det var nemlig dem, PSOE, som startet byggeboomen. Men nå ville den ny-valgte regjeringen rydde opp, for det hadde den nye statsminister Rajoy sagt. Partido Popular, som partiet heter, vant valget med absolutt flertall, delvis ved å legge hele skylda for for dagens krise på den utgående regjeringen! Men det var ikke korrekt! Her er noen fakta: Det var statsminister fra 1996 til 2004, José Maria Aznar fra Partido Popular, som startet både byggeboomen og den åpne innvandringen til Spania. Men det er jo over 8 år siden og ikke lett å huske. Under ham fikk den spanske

økonomien riktig fart på seg og i 2003 steg bruttonasjonalproduktet med hele 2.3%. Men arbeidsledigheten var også stigende, rundt 12 %, og boligprisene var sterkt økende og mens inflasjonen i EU generellt lå på 1.7% så steg den i 2003 til nesten 3% her i landet. EU kommisjonen kom i 2003 med sterke advarsler til statsminister Aznar med pålegg om bremse boligbyggingen. Kommisjonen advarte Spania at en ytterligere stigning i rentene til boliglån kunne få husprisene til å falle sterkt, noe som igjen ville gjøre det vanskelig for familier med høye boliglån å innfri lånene sine. Resultatet av en slik utvikling vile føre til at bankenes likviditet kunne bli svekket. Men Aznar gjorde ikke noe med dette og den kraftige boligbyggingen fortsatte. Da Zapatero uventet vant valget i 2004, etter togbombene som drepte 191 mennesker og såret over 1.000, den 11 mars, fikk han både kommende krise og økende innvandring med i statsministerkofferten. Samt at José Maria Aznar også hadde fått Spania inn i Irakkrigen. Slik var den faktiske situasjonen. Det er ikke tvil om at Partido Popular nå, etter 8 år, gjorde en meget god propagandajobb som ble slukt av velgerne, og av gjestene på Bar Central! De var nå sikre på at alt ville bli bedre!, Men de var ikke klar over at mye av skylda for dagens krise ligger hos Partido Popular, det nye regjeringspartiet.

Aktuelt Spania har inngått avtale med en privat postoperatør. Dette gjør oss i stand til igjen å tilby akseptable priser til abonnenter i Norge. Et tre måneders abonnement (6 nummer), vil koste 325 kroner, mens et halvårsabonnement koster 625 kroner. Følg med hva som skjer i Spania, også når du er hjemme. Abonnement kan du bestille på

lt Span

ia - ME

R EN N

19 ÅR

PÅ CO

STA BL

ANCA

!

Aktu 1

Nr. 20 -1. Des em

VIL DU ABONNERE

Aktue

1. FebNr. 2 ruar 201

ber

TEKST:K.J.HERMANRUD

elt Sp

an ia

- M ER

EN N 20

ÅR PÅ

COST AB LA

Med Ole Gun nar Sols kjær og Molde Fotballkl ubb i Elch e

Adventstid MUNDO SPAS SAUNA SPA S S

PISCINA REPARERER S RepaALLE rererMERKE Bak Åpent Carrefo alleR SPA man.ur

Spa-m Finestra 10.00 LØRDAGÅPEN MANDAG Ettermidd - 14.00t - lør. 10.30 erker 10.30 /FREDAG ag etter TEL. 902 / 13.30 - ETTERM 10.00/14 avtale - 13.30 44 55 40 .00 WWW.M IDDAGBak UNDOSPETTER AVTALE AS.COM

Utsalg 2010-m av odelle

r

VI HAR STENG

T FRAM TIL

3. MARS

MUND SPAS SAUNA

OSPAS

S PISCIN REPAR AS ERER ALLE Repa Bak Åpent rereMERK Carrefo r alleER

as@aktueltspania.net, eller tlf: +34 634 182 240 Aktuelt Spania • side 28

SPA Finestr SpaLØRDA ÅPEN MANDA man.ur10.00 at G 10.30 merk Ettermid - 14.00 G/FRED dag etter- lør. 10.30 er TEL. 902 / 13.30 AG 10.00/1 avtale - 13.30 44 55 40 ETTERMIDDAG Bak4.00 WWW.M UNDOS ETTER AVTALE PAS.CO M

Utsal 2010g av mode ller

NCA!


NEKRO LO G

En Seiler vender Hjem George Headley hadde besøkt de fleste land i verden. Som ung dro han til sjøss, fra British Guyana, og i mange år seilte han under norsk flagg. Men tilslutt, så gikk han i land og siden har Norge vært George´s hjem. Og her satte han bo i lille, koselige Holmsbu ved Drammensfjorden. Mange lykkelige år med sin Wera og en stor familie i nærheten for hvem han etterhvert ble bestefar! (Pluss snekka som han og Wera ofte dro til Mølen med!) Da George ble pensjonert fra Braathen S.A.F.E. ble han og Wera trekkfugler med Albir som vinter-rede. Disse glade og hjelpsomme menneskene har etterhvert, i Albir, fått en stor vennekrets som nå deler sorgen over George Headleys bortgang. På søndag den 15. januar, etter markedet i Albir, hadde hele vennekretsen minnestund for George på Café Nebraska Og der ble det etterhvert ganske fullt. Den norske kolonien i Albir har tapt en kjær venn. På Nabraska satt han ofte og så på fotball, eller leste aviser, Det var stamstedet til George så det passet godt å minnes ham der. Det ble en fin minnesstund. Vi lyser fred over George Headleys minne. K.J. Hermanrud.

Norske Tvkanaler NRK1 - NRK2 - NRK3/Super - Tv2 - Tv2 zebra - Tv Norge Eurosport - Discovery - TV3 - Animal Planet - MAX - FEM - Viasat 4

Norske radiokanaler NRK P1 - NRK P2 - NRK P3 - P4 - P4 Bandit - P4 Country Scandinavian Radio - Radio Norge

Kjøp STB-box (tuner) og kople direkte fra internett til din TV. Boksen har USB-tilkopling og kortleser slik at du kan se filmer fra minnepinne eller SD-kort. Kople til TV med AV, HDMI, eller YPbPr (YUV). Boksen har opptaksmulighet, se favorittprogrammet når du selv ønsker! -

ÅRSABONNEMENT 175 EURO STB-TUNER 195 EURO INGEN FLYTTEUTGIFTER FUNGERER LIKE BRA I DÅRLIG VÆR.

-

TA MED DEG NORSK TV PÅ REISER I HELE VERDEN KREVER INTERNETTHASTIGHET 2MBTS NED- 0,5 MBTS OPP.

Camino de la Cantera no. 12, ALBIR

TLF: 672955034

Aktuelt Spania • side 29

FORHANDLER FOR:


Informasjonssider Informasjonssider fra fra Den Den Norske Norske Klubben Klubben Costa Costa Blanca Blanca

Aktivitetskalender Aktivitetskalender

Februar November

Onsdag 1.2 kl. 15.00 Yoga Torsdag 2.2 kl. 14.30 Klubblunsj på El Jardin, Foya Blanca 17.-19.: i klubbens lokaler. Fredag Julemesse 3.2 kl.8.30 Yoga kl. 16.00 Visens venner Mandag 6.2 kl. 8.30produkter Yoga kl.14.30 Øving ”Huskestua” Salgsmesse med fra Kunstgruppen Onsdag 8.2 kl. 15.00 Yoga og klubbens medlemmer. Torsdag 9.2 kl.11.00 Strikkekafè Alle er hjertelig velkommen! Fredag 10.2 kl. 8.30 Yoga kl. 16.00 Visens venner Lørdag 11.2 kl.historie” 11.00 Øving ”Huskestua” 17. ”Smykkenes vedpåToril Bjørgan Mandag 13.2 kl.8.30 Yoga kl.14.00 Lyrikk 19. Visens venner kl.16.00 kl. 19.00 Fotogruppen Tirsdag 14.2 Costatrimmen kl. 13.00 Historiegruppen 22. Årsmøte kl.18.00 har møte i La Nucia ”Spanias rolle i Nord Amerika”ved Solfried Gjesten

23. VinoGastro kl.14.15 kl.14.00 Medlemsmøte VinoGastro 24. Møte med Levante Torsdag 16.2 kl. Hospital 16.00 Årsmøte bridgekl. 18.00 Fredag 17.2 kl. 8.30 Yoga kl. Visens Venner 25 Kulturkveld på Kirkesenteret kl.16.00 19.30 kl. 18.00 Kunstgruppe har Vernisage på Forum Mare 25. Kunstkafè NB! Kl.13.00 Nostrum, i Alfaz del Pi Lørdag 18.2venner kl.11.00 Øving på ”Huskestua” 26. Visens kl 16.00 Mandag 20.2 kl. 8.30 Yoga 28. Gudstjeneste på Klubben kl. 17.00 Torsdag 23.2 kl.11.00 Strikkekafè Fredag 24.2 Lørdag 25.2

Kunstkafè - Fotogruppen skifter ut bilder, men fortsetter sin utstilling. Kl 19.30 Kulturkveld på kirkesenteret Tema: ”Fjellturer i Spania” ved Sverre Ording Fjeld

MarsDesember Torsdag 1.3 på Kl. Klubben 14.30 Klubblunsj 4 . Julelunsj kl. 15.00 Fredag 2.3 kl. 17.30 Premiere på ny video om Klubben, 6. Fotogruppen kl.19.00 etterpå blir det dans for de danseglade Mandag 5.3 venner kl. 14.00 Lyrikk 10. Visens kl.16.00 Torsdag 8.3 Kl. 11.00 Strikkekafè 14. VinoGastrokl.serverer gløgg, kl. 14.15 Søndag 11.3 17.00 Gudstjeneste i Klubben 24. Juleselskap Klubben Mandag 12.3 KL.i 17.00 GENERALFORSAMLING PÅgløgg. CASA CULTURA I ALFAZ 26. 2. Juledags Tirsdag 13.3 KL. 13.00 Historiegruppen møtes i La Nucia. ”Kongedømme Valencias historie” ved Kjell Ryberg Mandag 19.3 kl. 19.00 Fotogruppen Tirsdag 20.3 kl. 14.30 VinoGastro, ”Det Latin-Amerika har gitt oss” Tirsdag 27.3 Historiegruppen møtes kl. 13.00 i La Nucia Tema, ”Franco tapte borgerkrigen - Tanker omkring Spanias nyere historie” ”Mal med oss”, kl. 16.00 til den 13. des. vedmandager Finn Fuglestad. Torsdag 29.3 Kulturkveld på kirkesenteret kl. 19.30 – Tema, KunnskapsQUIZ hver onsdag kl. 19.00, til 8. des. ”Spanias siste koloni” ved Knut Bøe Torsdag 29.3 Filosofi kl. 11.00 Strikkekafè 1, hver onsdag kl. 17.00 kl. 13.00 Kunstkafè. Spansk-kurs tirsdagMie kl. Hanson. 10-12, Månedens kunstner.

torsdag kl 09-15 til den 16.des.

kl. 8.30 Yoga Kl. 16.00 Visens Venner FESTKVELD I KLUBBEN KL 18.00

Faste aktiviteter: Bridge hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 PREMIERE PÅ ”Huskestua” En Cabaret i miniformat Quiz hver onsdag kl.19.00 Etter forestillingen er klubbkafèen åpen. Visens Venner møtes fredager kl. 16.00 Levende musikk for Noen de danselystne. av de faste arrangementene: Koret Cantamos øver på Kirkesenteret i Albir hver mandag kl 16.00 Mandag 27.2 kl. 8.30 Yoga Noen av de faste arrangementene: Yoga mandag og fredag kl. 08.30 og onsdag kl. 15.00 Kl.18.00 Årsmøte Kunstgruppen. Costatrimmen har turer hver mandag onsdag. Det spilles bridge tirsdager og torsdager Costatrimmen går på tur mandager kl. 10.00 kl. 10.30 -og Tirsdag 28.2 bridge Historiegruppen møtes kl. 13.00 i La Nucia Costatrimmen har turer hverogmandag ogonsdager onsdag. Det spilles tirsdager og torsdager Mer informasjon: www.costatrimmen.no kl. 17.30 kl.10.30. Oppmøte på parkeringsplassen like ved Klubben. ”Vest Sahara – Spanias siste koloni” ved Knut Bøe Merhver informasjon: www.costatrimmen.no kl. 17.30 Onsdag 29.2 kl. 15.00 Yoga Spansk kurs tirsdag og torsdag Club VinoGastro har medlemsmøte én tirsdag i Se Historiegruppens vårprogram på: Filosofi Club 1 møtesVinoGastro hver fredag kl.14.00 har medlemsmøte Historiegruppens vårprogram måneden, samt dagstur uken etter. én tirsdag i www.dnkcb.com/Historiegruppen.html BridgeSe hver tirsdag og torsdag kl.17.30 - Quiz hverpå: onsdag kl.19.00 Filosofi 2 har jevnlige møter i Klubben måneden, samt dagstur uken etter. Se www.vinogastro.com Spanskwww.dnkcb.com/Historiegruppen.html hver tirsdag og torsdag - Filosofi 1 hver fredag kl. 14.00 Yoga mandag og fredag kl. 8.30 – onsdag kl. 15.00 Petanca spilles i Parc Escandinavia hver Koret Cantamos øver på Kirkesenteret i Albir hver mandag kl 16.00 Se www.vinogastro.com Petanca spilles i Velkommen! Parc Escandinavia lørdag 10.00. Filosofi 2 starterkl. opp i februar, ta kontakt for nærmerehver info. lørdag kl. 10.00. Velkommen! Costatrimmen går på tur mandager kl. 10.00 og kl. 10.30 - onsdager kl.10.30. Oppmøte på parkeringsplassen like ved Klubben.

)  ) 

)  )  ) 

Vinogastro har følgende aktiviteter i februar: 3.2 Mandelblomstringstur. 16.2 Byvandring i Altea. 23.2 VinogGastro har 5 årsjubileum i år. - Jubileumsmiddag i Altea.

R

Restaurante Venezia Levende musikk hver torsdag kl. 20.00

Spesialitet: ARSpå steinplate M Biff og koteletter L I T - pasta - lekre salater GT Pizza N E T S carpaccio - calamares - blåskjell og mye mer

KOSELIG TERRASSE!

Åpent: 13-16 og 19-23 tirsdag stengt Av.Oscar Espla,12 (vis a vis Eukalyptusparken) Albir - Tlf 966 865 225

te

estauran

men y 14 €

Avda. de Sant Marc no. 9 - 03581 Playa del Albir Tel: 650 776 372 www.san-marcos-albir.es Åpent: Ons, tors 18.30 - ....., Fre., lør., søn. 13.00 - 15.00 og 18. 30 - ..... (Man-tirs stengt)

Fru Flytt og hennes flyttefolk

for sikkerhets skyld Tlf. (+34) 693 80 45 00

Aktuelt Spania • side 30

Vi sørger for trygg flytting av dine eiendeler! Vi gjør alt, og kjører til Norge, Sverige, Frankrike og Spania. Ta kontakt for et hyggelig pristilbud E-post: post@fruflytt.com


Informasjonssider fra Den Norske Klubben Costa Blanca

Gruppene Gruppenavn:

Kontakt/Leder:

E.post:

Tlf:

Bridge

Greta BjørnRyberg Bendigtsen Kari Kvæken Irene Romsloe

ryberg@alfas.net bjbendig@online.no karikvae@online.no romsloe@gmail.com

965 874 848 942 565 966 695 966180 864783. 782

Kjell Costatrimmen GreteHenden Hollingen Hjemmeside: www.costatrimmen.com

gjhollingen@gmail.com khende@online.no

651 363 447 663621426

Filosofi 1

Sidsel Sparre

kreativ21@hotmail.com

617 664 143 / 966 860 331

Filosofi 2

Kåre Bruvik

aud@havna.no

965 888 430

Fotogruppen

Rolf Petterson

rolf.petterson@interinst.no

966 864 941

Helse og sosial

Trond Helge Johnsen

johnsen@ortopedisenteret.no

634 827 224 / 609 317 839

Cantamos

lorsa@hotmail.no Historiegruppen Vigdis L’Orsa lorsa@alfas.net Hjemmeside: www.dnkcb.com/Historiegruppen.html

966 897 170

Hørselgruppen

Hans Chr. Halvorsen Toril Thorstensen

687 370 257 841 260 634

Kunstgruppen

Jon Madsen

jonmads@gmail.com

965 887 646

Lyrikkgruppen

Tove Nilsen

aingvarn@online.no

696 096 269

leder@vinogastro.com

966 881 421

r-os@online.no khende@online.no

672 693 979 480 232 824

VinoGastro Hans Svedbergh Hjemmeside: www.vinogastro.com Visens venner

Reidun Osland Kirsti Henden

aasegrimstad@hotmail.com arildtoril@gmail.com

Den Norske Klubben Costa Blanca: Plaza del Sol, Urb. Alfaz del Sol, 03580 Alfaz del Pi. Tlf.: 965 887 028, e.post: info@dnkcb.com. www.dnkcb.com Åpent hverdager: Man - tors: kl. kl. 10.00 - 14.00. Fredag kl. 10.00 - 15.00. På onsdager langåpent ved arrangementer. Ønsker du å bli medlem av DNKCB?

Ta kontakt med vårt kontor på telefon eller e.post, eller kom innom klubblokalene i åpningstiden. Det er mange fordeler ved å være medlem! Se våre hjemmesider: www.dnkcb.com

BYTTE BOK?

Det kan du gjøre på Pavarotti!!

Nå har du muligheten til å ta med din gamle pocketbok og bytte til en du ikke har lest!

r På Pavarotti finneere ny av du et utvalg øker. og kjente poketb bøker Du kan ta med to, eller og få en tilbake for å betale 1,5 euro . bytte en mot en

llingsmodeller! Gode tilbud på utsti

Du finner oss bak Consum i Albir!

Altea - Ctra. Nac. 332 (in front of MERCADONA) Ptda. El Planet 159, L1 - 03590 Altea - Tel: 966.881.122 --- www.himolla.com ---

Aktuelt Spania • side 31


AK T UEL L KO M M E N TA R Navn og språk Ganske nylig gikk man i Norge over til å bruke MYANMAR i stedet for BURMA. Jeg spurte for ca et år siden en nordmann som hadde kjørt gjennom ”Burma,” og som holdt foredrag om turen om hva landet egentlig het. Han fortalte at Burma bare var en region av Myanmar. Men når Norge nå har gått over til navnet Myanmar, så går jeg ut fra at dette har noe med den forsiktige vinklingen mot demokrati som landet har gjennomført.

I Blekinge i SydSverige var det et område som het NORGE med eget posthus, men dette skapte så mange problemer at nå heter det NORJE. Og både i USA og andre steder i verden kan vi også finne navnet OSLO.

Dette var jo rent som å oppleve dr. Higgins i My fair Lady lokalt! Små barn har en en egen evne til å omstille seg. En 3-åring fra Bergen snakket fullstendig østlandsdialekt allerede 14 dager etter at hun flyttet til Oslo! Dette skal ifølge hjerneforskere skyldes at aktiviteten i tale/ språksenteret viser ekstra stor intensitet og virksomhet i barnets første år – for så gradevis å avta. Dette kan men se på det de kaller varmerøntgen. Og barn som følger sine foreldre rundt til ulike land, får flere språk gratis. Det hadde vært noe det!

Jeg har vokst opp i Oslo, men har arbeidet og bodd mange andre steder hvilket sikkert har innvirket på dialekten. Men en gang i hyggelig selskap merket jeg at en mann satt og fulgte meg med øynene. Plutselig – 2 timer senere – sa han: ”Nå vet jeg hvor du kommer fra!” Du har litt fra så mange dialekter, men da du sa ”Grønnerløkka” og ikke Grünerløkka, så forsto jeg at du var fra nord i Oslo – Torshov, Sandaker eller Grefsen!” Og Grefsen det var korrekt.

CENTRO DEL SOFÁ CAMA STORT UTVALG SOVESOFAER

NY KOLLEKSJON AKKURAT ANKOMMET - VI HAR OGSÅ STRESSLESS FRA 245€ (NORMAL PRIS 450)

S TO R T U T VA L G AV F Ø R S T E OG ANNENSORTERINGS MØBLER TILGJENGELIG IDAG!

C/Cap Blanc 41 ALTEA TEL: 966 88 36 21

GRATIS LEVERING PÅ COSTA BLANCA Man.-Fre. 10-13.30/17.00-19.30 - Lør. 10-13.30

Aktuelt Spania • side 32

ALBIR

BENIDORM

ALFAZ

MANGE FARGER Don Bricolage

ALTEA Eddy Kramer

N332 Mercadona

Centro del sofá cama

Mercedes


B O K ANM EL DE LS E N

Borderline En ung småbarnsmor blir funnet død. Hun er det fjerde offeret på kort tid som blir funnet drept, stukket ned bakfra. I avisredaksjonen aner man en seriemorder, noe Annika Bengtzon, tilbake på jobb i Stockholm, etter tre år i Washington, avfeier som ville fantasier. Thomas, mannen hennes, er på en konferanse i Nairobi og på en rekogniseringsreise ved grensen til Somalia, når han blir kidnappet sammen med seks andre personer fra ulike deler av Europa. Samtidig som antallet myrdede kvinner stiger, og mistanken om en seriemorder også begynner å ta form hos politiet, blir Annika dratt inn i et voldsomt kidnappingsdrama som ryster både Europa og Øst-Afrika.

Liza Marklund

I denne thrilleren tar den svenske suksessforfatteren opp problemene rundt «Festung Europa», altså de grensene EU-land setter opp for å hindre flyktningestrømmen fra andre verdensdeler i å bli for stor.

Når regjeringen nøler med å forhandle blir gislene henrettet én etter én. Borderline er Liza Marklunds niende bok om journalisten Annika Bengtzon, en karakter med klare paralleller til forfatteren selv. Etter å ha jobbet både i avisen Expressen og TV4s nyhetsavdeling, romandebuterte Liza Marklund i 1995 med På Flukt (originaltittel Gömda).

Aktuelt Spania • side 33

Tre år senere fikk hun sitt store gjennombrudd med Sprengeren, og siden den gang har Marklund toppet bestselgerlistene gjentatte ganger og fått status som Sveriges krimdronning. Bøkene hennes er oversatt til blant annet norsk, finsk, tysk, nederlandsk, fransk og spansk.


Solbeskyttelse Toldos Aitana ønsker å være en referanse til kvalitet og profesjonalitet i installasjonen av solbeskyttelse på Costa Blanca. Teamet består av 4 personer: Mark, Yolanda, José Antonio og Juan Carlos, og du kan identifisere oss med vår logo pistasj grønn / svart. Mark er leder og eier av Toldos Aitana, og er den kommersielle selger fra Denia til Torrevieja. Han kjører en “Smart” dekorert med reklame for selskapet. I butikken i Alafz del Pi ønsker Yolanda deg velkommen. Her kan du studere ulike løsninger. Hun kan også gi deg råd om moteriktige

Kunstgruppen Costa Blanca 93 med ny kunstutstilling. Kunsgruppem Costa Blanca 93, som er en undergruppe til Den Norske Klubben Costa Blanca, stiller ut med 22 forskjellige kunstnere i Forum Mare Nostrum i Alfaz del Pi Nok en gang vil de produktive og fargerike kunstnerne vise sine siste arbeider i regi av kunstgruppen. Utstillingen åpner den 17 februar med vernissage kl. 18.00. Lokalene vil holde åpent hver dag fra den 17 til den 24 februar fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Den 24 februar når dørene stenges vil formodentlig mange av arbeidene være påført røde lapper og fått nye eiere.

modeller eller farger. Trenden fortsetter i 2012, aluminium, sort og grått stoff. Våre installatører Jose Antonio og Juan Carlos er fullt kvalifisert med over 20 års erfaring i bransjen, og gjør alltid en god jobb, attraktivt og trygt. José Antonio snakker også engelsk. Vi jobber ikke med andre montører. Du finner oss i Avenida Pais Valencia no 15, 3 i Alfaz del Pi, nabo til Movistar. Butikken er åpen mandag Deltakerne er også i år representert med stor bredde, fra amatører til profesjonelle. Kunstgruppen har i dag ca 60 medlemmer hvorav halparten er utøvende kunstnere, mens den andre halvparten er kunstinnteresserte. I gruppen finnes det bildende kunstnere, glasskunstnere, patchwork og smykkekunstnere. Gruppen har fast møtedag i den Norske Klubben Costa Blanca. Den siste torsdagen i hver måned kl. 13.00 blir månedens kunstner presentert og kunstnerens malerier/arbeider stillt ut i Klubben. Kunstgruppen Costa Blanca håper på godt besøk, både på vernissagen men

til lørdag 09.30 til 13.30 t. For annen avtale ring telefonnummeret du finner i annonsen.

også utover uken så lenge utstillingen varer. Utstillingslokalene ligger i Forum Mare Nostrum - på vegen mellom Alfaz del Pi og El Romeral Adressen er: Camino del Pinxo. Velkommen

OFFISIELL GASSLEVERANDØR TIL DITT HJEM RING VÅR GRATIS TELEFON

m je h t t i d i e m r a V Aktuelt Spania • side 34


S PA N S K- K U R S TRINN I: NYBEGYNNER: 8 x 1,5t, 4 uker Mandag og onsdag kl. 11.30 - 13.15 Oppstart: Mandag 6.februar

TRINN I1: FOR DE SOM KAN LITT 8 x 1,5t., 4 uker Mandag og onsdag kl. 9.30 - 11.15 Oppstart: Mandag 6.februar

TRINN III: FOR DE SOM KAN LITT MER 8 x 1,5t., 4 uker Mandag og onsdag kl. 13.30 - 15.15 Oppstart: Mandag 6.februar

Instruktør: Karoline Hoelstad - erfaring med spanskundervisning, vokst opp i Spania og snakker flytende spansk og studerer for å bli lærer. VI TAR INN ET BEGRENSET ANTALL ELEVER I GRUPPENE. FOR Å SIKRE DEG PLASS,VÆR TIDLIG UTE MED PÅMELDING!

Pris pr. kurs 95€ - inkl. materiell. Ring oss for påmelding eller stikk innom Cafè Pavarotti

Camino de la Cantera no. 12 Albir (like bak Consum)

Tlf: 634 182 240

QUIZ - HVER MANDAG KL. 19.30! Oriflame

Utstilling og salg av ORIFLAME produkter. Naturprodukter - det meste innen hudpleie. Om du ønsker kan du ta en kaffe eller en forfriskning mens du koser deg med katalogen og se hvor mye rimeligere produktene er i Spania!

Private selskaper “Skreddersydd” etter dine ønsker -

BE OSS OM TILBUD!

På Pavarotti kan du også bytte gamle pocketbøker,kjøpe deg en kaffe og en vaffel - og kjøpe både kosmetikk og smykker mellom 10.00 og 14.00 alle hverdager!

Velkommen til Pavarotti Vi har bar med alle rettigheter - og serverer også enkle matretter! Adresse: Camino de la Cantera no 12 (Bak Consum) 03581 Albir. Tlf: 634 182 240 Aktuelt Spania • side 35


HI STO RIE

Mer om

Portugals Historie Del 2

Alfonso 1 Enrique hadde gjenerobret Portugal sør til Lisboa og erklært seg for Portugals første konge. Resten av Portugal var imidlertid på arabernes hender uten at Alfonso selv kom noe lenger enn til Lisboa. Det ble etterkommerne hans som etter atskillige år greide å fullføre gjenerobringen, med Alfonso III (12481279) som satte kronen på verket da han tok Faro helt i syd. Totalt sett ble grensene omtrent som i dag.

Vel var landet gjenerobret, men trygge kunne de ikke være. Araberne hadde jo den stygge uvanen å komme tilbake for å ta det de hadde mistet, akkurat som i Spania. Alt land ble derfor fordelt mellom 100 mektige adelsmenn som fikk ansvaret for å beskytte det som var vunnet. Kirken fikk også hand om store landområder i takt med gjenerobringen. Noe som virkelig forundret meg var at hele Portugal på den tiden ikke hadde mer enn ca 500 000 innbyggere, og likevel greide de å utvikle et fornuftig politisk system som fungerte. Da det første Cortes (parlamentet) ble samlet i Coimbra 1211 var det litt av en milepel som var nådd! Rundt 50 år senere var det Alfonso III som flyttet hovedstaden fra Coimbra til Lisboa. Den kongen som gjorde seg mest bemerket etter gjenerobringen var uten tvil sønnen til Alfonso III, Dioni, som regjerte fra 1279 til 1325. Han var bare 17 år gammel da han kom på tronen etter at krigen mot muslimene var over, så hva nå? Hva skulle bli hans oppgave, og hvor skulle han begynne? Å styre landet i en fredstid, etter så mange år med krig, og uten noen statusoppgaver å ta fatt på, det kunne ikke være enkelt. Ungdommen hadde imidlertid større vyer enn å trakte

Portugal virker nesten som om noen bare har tatt en bit av halvøya.

etter simpel kriger ære. Hans store mål var å trygge landet , stabilisere det og sikre uavhengigheten for fremtiden, ingen liten oppgave med tanke på landets mektige nabo, Castilla. Men, Dioni visste hva han ville og satte igang. Det første han gjorde var å bygge 50 solide festninger langs hele den lange grensen. Neste trekk var å få i stand en god og langvarig avtale med kongen i Castilla- Leon. Også det greide han. Grensene ble godkjent og Alcanices traktaten ble underskrevet av kongen i Leon år 1297. Slik står det i de spanske kildene jeg har brukt, men helt rett kunne ikke dette være siden kongen i Leon døde to år før traktaten ble underskrevet. Den som skrev under måtte derfor ha vært hans enke, den geskjeftige dronning Maria de Molina som satt som regent for den mindreårige sønnen Fernando. Kong Dioni stoppet ikke med dette. Nå grep han fatt i landets dårlige økonomi og sørget for både skogplanting og forbedring av jordbruket. Korn, oliven og vin ble dyrket, salt ble utvunnet og saltfisk produsert etc. Som om ikke alt dette var nok ,la han også stor vekt på undervisning og kunst, samtidig som han grunnla universitetet i Coimbra i 1290,

Aktuelt Spania • side 36

hele 200 år før universitetet i Kjøbenhavn. For å styrke kongedømmet tvang han kirken til å gi fra seg mye av styrings retten til kongen, som blant annet reorganiserte den mektige Tempelordenen og ga den navnet “Kristi Orden”. Ordenen som fortsatt var sterk, måtte nå forholde seg til kongen og ikke til Paven som tidligere, enten kirken likte det eller ei. Uansett hva Dioni gjorde for å trygge land og folk, ble ikke innbyggerne kvitt den gamle redselen for sin mektige nabo, Castilla-Leon. Som det senere viste seg, var ikke denne redselen helt grunnløs likevel. Da Fernando I døde rykket enken Leonor opp som regent og den eneste datteren deres, Beatriz ble gift med Juan av Castilla (1379-1390). Ikke bare ble hun gift med erkefienden, men hun erklærte også at alle deres sønner skulle få arverett til Portugals trone. Dermed ble det litt av et spetakkel. Adelen støttet nemlig denne avgjørelsen, mens bønder og handelsmenn protesterte høylydt mot utsikten til et Castillansk styre en gang i fremtiden. Det endte med et farlig opprør, der menigmann støttet Juan, en uekte sønn av Pedro I (Fernandos halvbror). Krigen varte i to år og sluttet ikke før Juan vant kampen nær Batalha i 1385, takket være hjelp fra England. Til minne om


Da kong Manuel I i Portugal så seg om etter en ektemake, var hun øyeblikkelig frampå. Hun hadde allerede mange døtre, og nå presenterte hun sin datter Isabel for Manuel som et bra valg. De ble da også gift i 1497, et ekteskap som bare varte noen få år før hun døde. Dermed var den spanske Isabella frampå nok engang, “hva om han kunne tenke seg å ta søsteren Maria til ny hustru?” Kong Manuel syntes det var en god ide og i år 1500. feiret han for annen gang bryllup med en spansk prinsesse. Som tidligere var adelen vel fornøyd mens menigmann var bekymret, dette kunne ende med forferdelse!

Den tidligere hovedstaden Coimbra den dag i dag

dette slaget ble det bygd et stort kloster i Batalha samme året som Juan ble kronet av Cortes. som den første konge av huset Avis. Som takk for den engelske hjelpen ble Windsor traktaten, en allianse som varte like til det 20 årh., underskrevet året etter, og i 1387 giftet han seg med Felipa av Lancaster.

Ut på 1400 tallet kom Isabella og Ferdinand, det katolske kongeparet, på tronen i Spania, og nye foruroligende ekteskap ble inngått. Dronning Isabella var nemlig en dame som handlet og planla på lang sikt, og hun var like ivrig etter å få tak i Portugal som sine forgjengere, og hun var atskillig smartere.

Noen år senere var Isabellas barnebarn gifteferdig, og denne gang var det en Portugisisk prinsesse som giftet seg inn i det spanske kongehus, nemlig Isabel de Portugal med Carlos I (han vi kjenner som keiser Karl V). Så langt var alt såre vel, men heller ikke lenger. Disse to fikk nemlig en ikke ukjent sønn, den senere Filip II, altså oldebarnet til Isabella den Katolske. Filip ble også gift med en portugisisk prinsesse, nemlig Maria Manuela, og han var ikke mindre opptatt enn sine forgjengere av ønsket om å innlemme Portugal i det Spanske riket. Han fikk til og med sitt ønske oppfylt, selv om det ikke skjedde uten med sverd i hånd. Etter alt som hadde skjedd tidligere var han utvilsomt arveberettiget, og den eneste som sto foran ham i rekken var onkelen kong Sebastian, den siste kongen av slekten Avis. Filip var ikke det spor lei seg da han en dag fikk høre at kong Sebastian hadde bestemt seg for å dra på korstog til Marokko, det kunne jo hende at han ville bli drept der nede, hvem vet? Slik gikk det også, den arme Sebastian mistet livet i en trefning i 1578, og Filip rykket opp som den nærmeste til å overta tronen. Portugal satte piggene ut, men hadde lite å stille opp mot den spanske stormakten, og i 1580 kunne Den spanske kong Filip II rose seg av å være Filip II av Spania og Filip I av Portugal. (Historien slutter ikke her, så jeg fortsetter med mer i neste nr )

Universitetet i Coimbra den dag i dag

TEKST: SOLFRIED GJELSTEN

Aktuelt Spania • side 37


M ATSPA LT EN

AV: TINE MERETE SANDBOE

Sitron og appelsin i mat To friske gode drikker som smaker godt når du er litt sulten. De kan serveres som et lite mellommåltid eller som en forrett. Det er rett og slett en liten tapas i et glass. Saften av sitron har en syrlig, frisk og rund smak som egner seg godt i dressinger, marinader og sauser. Det er perfekt til å balansere syreinnholdet i forskjellige retter og marinader fordi de den har en god og nøytral sur smak. Helt nødvendig sammen med skalldyr og velegnet til fisk og som tilleggs garnityr til alle retter laget av råvarer fra havet. I desserter og bakverk er sitron ofte brukt som smakstilsetning, da brukes både sitronsaft med syrer og de aromatiske oljene i skallet. Sitronskall kan strimles opp som smak og pynt på sjokoladekake, fruktretter, fromasjer og andre desserter. Bruker du skallet bør du kjøpe økologisk eller biodynamisk dyrkede sitroner som ikke er sprøytet. Sitron skiver kan legges i vann for å smaksette drikkevannet. Sitronen setter en frisk og leskende smak på vannet, velger du økologiske sitroner uten sprøytemidler blir vannet syrlig og friskt, mens det av sitroner som er sprøytet får en bitter smak som kommer fra sprøytemidlene som ligger utenpå skallet.

og smak til med salt pepper og hakket hvitløk. Bland dressingen i salaten like før servering. Sitron heter på latin Citrus limon. En god limonade lager du ved å ta 2 sitroner som deles i skiver og 30- 50 gram sukker å blande det i en liter vann. Det skal stå og trekke i kjøleskapet i 12 timer. Du må røre i blandingen for å løse opp sukkeret, drikkes kaldt.

Appelsinfersken

Til 4 glass 1 fersken 1 banan 1 appelsin, uten skall 10 blader fra frisk sitronmelisse 2 dl fruktyoghurt 2 dl appelsin juice Skrell banan og appelsin. Del all frukten i biter og ha det i en blender med resten av ingrediensene. Server straks.

Restaurante

Vi har tapas og a la Carte

Torsdager kl. 18.00: Byvandring m/meny 30€ Fredager vinsmaking Lørdager konsert Ta kontakt for program

facebook: casavital www.casavital.com

Til ett glass Saften av 2 appelsiner Saften av 1 lime 2 dl. Tomatjuice En knivsodd kajennepepper, sterk paprika 1 vårløk Bland alle ingrediensene og smak til med kajennepepper. Sett en hel fersk vårløk i glasset og server straks.

I oljebaserte dressinger kan du bytte ut eddiken med sitronsaft. Bland en del sitron med 3 deler god olivenolje

Casa Vital

Sangrita

Åpent alle dager kl. 12.00-16.30 og 19.00-23.30

Aktuelt Spania • side 38


Lemon Curd

Tips for å fjerne lukt og fukt i kjøleskap:

2 ½ ss sitronsaft, presset ½ ss sitronskall, revet 25 gram smør 1 dl melis 1 egg 1 eggeplomme Denne britiske favoritten med en syrlig smak brukes som syltetøy på ristet brød eller scones. Den kan røres inn i litt yoghurt til frokost eller som et lekkert utgangspunkt for is dessert. Server den som en lett sitronkrem ved å røre litt i vispet krem eller prøv den til dessert pannekaker. Denne lekre gylne røren er ferskvare og kan oppbevares opptil to uker i kjøleskap.

Herlige sitronkjeks Nydelige små lekre kjeks. De holder seg en ukes tid om du oppbevarer dem i tett boks. Oppskriften gir 50-60 kaker. ½ dl sitronsaft av presset sitron 100 +100 gram smør 6 dl hvetemel 1 ts bakepulver ½ ts salt ½ dl sukker 1 egg 2 ss sitronskall, fint revet 1 ½ ss valmuefrø Pynt: 1 ss sitronskall, revet 1 dl sukker 1 ss valmuefrø

Riv sitronen og press ut saften. Bland sitronsaft, sitronskall, smør og melis i en kasserolle. Smelt over lav varme. Ta kasserollen av varmen.

Hul en sitron og fyll denne med grovt salt. Plasser den innerst i kjøleskapet for å fjerne uønsket lukt og fukt.

Visp egg og eggeplomme og rør inn i sitronsmøret. Rør mens du varmer opp igjen over svak varme. Sitronrøren er ferdig når den tykner. Ta av varmen og avkjøl. Oppbevares i et tett glass.

Varm sitronsaften og tilsett 100 gram smør og la det smelte. Ta 100 gram smør og sukker og visp dette i mikser. Tilsett egg og sitronsmør. Visp dette et par minutter til blandingen er lys. Bland bakepulver og salt i hvetemelet, og tilsett dette deigen sammen med sitronskall og valmuefrø. Pynt: Bland sitronskall og sukker. Rull ut ca. 60 små kuler av deigen og rull disse i sitronsukkeret. Legg dem på bakepapir. Klem ut hver kjeks med undersiden av ett glass. Strø over valmuefrø, og trykk med glasset en gang til slik at frøene kommer inn i kjeksen. Stekes i ca. 200 grader i 10 minutter. La de avkjøle på rist. Server gjerne med god appelsinmarmelade. Tips:

Lag en mugge med appelsiner kuttet i små biter, med og uten skall. Pass på å få også med saften når du skjærer frukten. Hell over godt med rødvin, og sett i kjøleskapet. Ved servering tar du en god øse av vin/frukt fra muggen over i en annen mugge. Tilsett like deler rødvin og Casera. Vips så har du en lekker Tinto de Verano.

Fersk Herring og Laks - fra den Nederlandske fiskehandelen Åpent man. - fre. 09.00 - 17.00 Lørd. 09.00 - 14.00 - Søn. 10.00 - 14.00 HUSK Å KJØPE FISK TIL JUL! All fersk og bearbeidet norsjø-fisk Skalldyr og skjell - Daglige tilbud Du finner oss i supermarkedet Avd.del Albir, Albir - ved siden av McDonalds Aktuelt Spania • side 39


MARKE D S PLA S S E N Rubikkannonser til glede og nytte for våre lesere. Pris: 15 euro for 1 nummer / 15 dager. Om du betaler for 3 nummer, får du den 4. gangen gratis. Merk deg at rubikkannonsen kan ikke inneholde mer enn 250 tegn i magasinet. Rubikkanonnser på nettsiden + et lite bilde er inkludert i prisen. For bestilling, kom innom kontoret vårt mellom kl. 10:00-14:00 i ukedagene.

RASTRO BIENES POLOP Vi kjøper og selger brukte møbler og innbo etc. Vi forlenger livet til dine møbler! Vi rydder ditt loft eller lager Du finner oss i Industri området terol, Calle Poseidon nr. 4 (CV 70 mellom benidorm og guadalest) Åpent alle dager untatt tirsdag 10.00 - 19.30 TLF: 626 885 518 (SNAKKER ENGELSK, HOLLANDSK OG SPANSK)

TIL LEIE:

LEILIGHET, 90 M2, I MIDTEN AV ALFAZ DEL PI TIL LEIE. 3 soverom, 1 bad, stue, kjøkken, balkong og garasje. 600€ pr måned. TLF: 628 313 212. ÅREMÅLSLEIE  (LANGTIDSLEIE) ALBIR Like ved Kirkesenteret. Koselig og trygt lite anlegg med norske beboere har for leie: I stk leilighet 70 kvm. 2 sov-norsk TVinternett-klima-svømmebasseng-takterassegrill m.m. Tlf: (+34) 639 337 770       (+47) 90846148

BOLIG SELGES: FRITIDSBOLIG I NORGE SELGES Ønsker du å bo noen måneder i året i Norge, er dette et ideellt huskjøp. Fritidsbolig nær Storøya golfbane med panoramautsikt over Tyrifjorden og båtplass. 3 sov. + anneks. Rullestolvennlig. Seriøs selger. Kontakt M. Kullerud på tlf: 610968621/966864843

HUS I ALBIR TIL SALGS 140 kvm. 400kvm tomt, 3 sov. 2 bad. garasje, hage, fjellutsikt - Ref: 143 Senichouses Albir Tlf: 649886777 - www.senichouses.com LEIE/SALG i La Nucia området. Størrelse 1-4 soverom--1-3 bad og garage. Nybygd, høy standard, sentralt, rimelige priser, og ca 4 km til NORSKE skolen. BTV nordic SL. 693755000-----67511155-------699036576. TIL SALGS I XIRLES, POLOP Leilighet med 3 soverom, 2 bad, salong, kjøkken, terrasse og garasje.Vender mot sør, alt på en flate. Doble vinduer med markiser. Rolig område, ingen trafikk. Krisepris 155.000 Euro. Før 189.000. GRATIS BIL VED KJØP! Tlf: 650 736 994

SER DU ETTER HUS TIL SALGS? Ring oss Senic houses Spain: 649 88 67 77 www.scenichouses.com HUS TIL  SALGS Castle Homes: 625 304 230 www.euroclasesalfaz.com/peter-sawade PRIVAT SALG AV HUS i Alfaz del Pi Frittstående enebolig med sjøutsikt i en stille og hyggelig urbanisasjon. Tomt 900kvm. Boligflate 250 kvm. Stue 40 kvm. Åpent kjøkken, 3 store soverom med romslige bad, 1 sov + 1 bad. Modernisert med helt ny terrasse med stort svømmebasseng, vanningsanlegg, el. port, og carport. Kun 580.000 € Tlf. 607 40 38 78 LUKSUSHUS OG GJESTELEILIGHET med fantastisk fjell og havutsikt til salgs i La Nucia. Inneholder 3 soverom, stue, 2 baderom og kjøkken. Gjesteleilighet inneholder 1 soverum, 1 bad, amerikansk kjøkken og stue. Bebyggelse 300 m2, tomt 500 m2 Privat pool, overdekket terrasse, garasje. Pris 595,000 Euro. For mer informasjon og bilder ring til 965 889 923 eller 628 313 212

BÅT SELGES:

BÅT til salgs, velegnet til fiskebåt, god stand, nye lanterner, styretøj, bundmalet, service på motor. Motor Yamaha 60 hk 2T, hjelpemotor 4 hk 4T, Gps Garmin 152 og Sonda Garmin 120. Fast bådplass i Altea. TLF: 965 889 923 / 628 313 210 STORT UTVALG NYE/BRUKTE SPORTSBÅTER Parkering inne/ute for Campingvogner og båter. Spesialtilbud på strandboogier og brukte motorsykler www.euronautica.com Tel.: 965 834 147

Aktuelt Spania • side 40

BIL TIL SALGS: CITROEN JUMPER Minibuss 9-seter (kjøres på vanlig norsk førerkort) 2006 modell. Hvit 144 000 km God motor. Selges noe rimeligere da aircondition må repareres. Pris: 5500 euro Kontakt jeppesen.linda@gmail.com AUDI TT CABRO - KUN 20.000 KM

- mod 2003, reg 10-02, sølv met., sort skinninteriør, stort musikkanlegg. Ingen bulker, striper eller lignende på bilen ER SOM NY. Godkjent til 15.12.2012. Pris 11.000 Euro - Tlf: 607 89 9999 BIL TIL SALGS - RØVERKJØP!! Suzuki Vitara Cabriolet 4X4. 1998 mod. bensin, 1600cc. 138.000 km. 3 dører 4 seter. Ekstrautstyr. Godt vedlikeholdt. Tlf: (engelsk) 634 359 500. Pris 3000 €

www.automaqaltea.com

Kjøper Mercedes, BMW, Porche, Oldtimer og automatgirbiler. Ptd. El Planet 186/187, N 332 km155 03590 Altea TLF: 965841277 - info@automaqaltea.com


auto - maq - altea

siden 1987 Mercedes - BMW - Porche Kjøp - salg - formidling Ptd. El Planet 186/187, N 332 km155 03590 Altea Tel 965841277 - www.automaqaltea.com - info@automaqaltea. com

SPORTSCAR - SERVICE - ALTEA SL

siden 1987 Ditt tyske merkeverksted for Mercedes, BMW, Audi, Porsche, klassiske biler. Reparasjon, vedlikehold, klargjøring for ITV, omregistrering til spanske skilter. Ptd. El Planet 186/187, N 332 km155 03590 Altea Tel 965841277 - www.automaqaltea.com - sportscarservice@ hotmail.com

Alle typer reparasjoner Alle typer biler Gratis overslag EU - Kontroll

BILUTLEIE

SMILE RENT A CAR Nye biler - rabatter for residente fra 10 euro pr dag. Gratis hjemkjøring. Flyplasservice kun 30 Euro. Tlf: + 34 600 04 23 66 www.smile-rentacar.com Albir - Torrevieja - Alicante

DIVERSE TIL SALGS:

20 års erfaring Sertifisert verksted www.auto-impulse.com

Brukte STRESSLESS FRA 550€ - 895€ TLF: 639139585 PIANO SELGES Roth&Junius God stand! Tlf: 607 403 878

GOLFAKSJE SELGES

Golfaksje med to spillerettigheter i Club de Golf Don Cayo (Altea) til salgs. Spennende bane, hyggelig norsk miljø. Audun Bakke,

Tel 0034 696 617 062/0047 900 53 008.

ARBEID UTFØRES:

BARNEVAKT Jente 16 år, glad i barn, ansvarsfull, ledig for barnevakt-oppdrag. Jeg har referanser om ønskelig. Tlf: 634 182 240

BTV nordic SL. La Nucia. Din samarbeidspartner for renhold, vaktmestertjenester m/mer Nordisk, spansk, eng.talende personell. Vi gjør din hverdag enklere. HYGGELIGE PRISER!! btv nordic@gmail.com 693755000---699036576---672511155. ROB´S 24t. flyplasservice Alle flyplasser, presis og billig! Tlf: 636 401 202 rob.costablanca@gmail.com SPANSKKURS Euroclasses Alfaz Tlf: 966860891630225626 www.euroclasesalfaz.com

Trykkeri

Vi snakker engelsk Pol. Ind. L´ALBERCA • C/ Benimantell 13-27 03530 LA NUCÍA Telf.: 96 689 71 10 • Fax: 96 689 64 07 atencionalcliente@mediaprintsl.com • www.mediaprint.es

Aktuelt Spania • side 41


VÅRE K JÆ LEDYR

Regelendringer fra det norske mattilsynet fra 1.1.2012 Hvis du skal innføre en hund fra et EUland (unntatt Sverige), husk å ta kontakt med veterinær og sørg for at dyret ditt oppfyller følgende krav: Hunden skal være identitetsmerket. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011. Hunden skal være ID-merket før den får rabiesvaksinering. Identitetsnummeret skal være oppgitt i passet og alle originale dokumenter. Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når den

er tre måneder gammel). Ved første gangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres igjen regnes vaksinasjonen som gyldig fra datoen vaksinen ble gitt, hvis gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke har gått ut da ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie stater, men ikke fra Sverige. Hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel). Behandlingen skal være gjennomført i løpet av de siste 10 dagene før innreise til Norge, og behandlingen skal skje i landet hunden reiser fra. Behandlingen skal så gjentas i løpet av de første 7 dager etter innreise til Norge. Begge behandlingene skal attesteres i pass/veterinærattest av veterinær. Kravet gjelder ikke for hunder som kommer direkte fra Finland

Veterinærklinikk i Alfaz del Pi Akutthjelp 24 timer - Computertomografi Indremedisin - kirurgi - hjemmebesøk Ortopedisk kirurgi - Nevrokirurgi - Fysioterapi klipping - Alt i hundepleie

ØYEBLIKKELIG HJELP: 96 686 06 69 Hjelp til innførsel av kjæledyr fra skandinaviske land. Vi ordner papirene! Centro Comercial Arabi Man- fre: 09.00 - 21.00 Passeig de la Mitja Llegua 17-18, Lør: 10.00 - 14.00 Alfaz del Pi www.veterinariamarinabaixa.com

Dyret skal ha et eget EU-pass. Passet skal inneholde informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm. Dyr som kommer fra EU skal undersøkes av Tollvesenet. Ved grensepassering skal dyret og de nødvendige dokumenter fremvises for kontroll i Tollvesenets åpningstid

Har du en historie å fortelle - som kan være til glede eller nytte for andre dyrevenner, så kan du sende noen ord til as@aktueltspania.net Vi tar gjerne imot gode historier, råd og tips til denne siden.

Aktuelt Spania • side 42


K ULT URA RRA NGEM EN T ER Keramikk-vandringer.

Manises, en bydel i Valencia, er utvilsomt Spanias keramikksentrum fremfor noe. Her ligger større og mindre keramikkverksteder tett i tett og her finner du også en rekke kjente atliéer som skaper store veggmuraler og kunstverker i leire. Nå tilbyr turistkontoret i Manises forskjellige besøk på disse kjente stedene pluss at det settes opp by-vandringer som viser Manises´ keramikk på sitt beste. Det blir også besøk i Museo de la Cerámica og spasértur gjennom Gamlebyen hvor du kan beskue alle de mange keramikkfriesene som dekorerer husveggene der. Innkjøp kan du gjøre i Calle Maestro Guillem og flere gater rundt der. Guiden snakker engelsk, tysk, fransk og spansk, så her kan du forstå hva som foregår. Vandringen er gratis, men du må melde deg på: Ring: turistkontoret på 96 1525 609, eller mail: manises@touristinfo.net En anderledes tur med mye vakkert å se.

Mere informasjon på tlf. 963 130 053. Kurset går fra 2. - 25. mars 2012.

Romersk steinbrudd!

En gruppe arkeologer har, i Villajoyosa, oppdaget et ekte romersk steinbrudd. Bruddet ligger nær Partida Cales i Atalaies. De ble oppmerksom på bruddet fordi det i området lå flere steinblokker. De regner med at disse ble brukt til bygging av monumenter og portaler. At bruddet stammer fra romertiden, sier statsarkeolologen Antonio Espinosa, vet vi fordi steinen i bruddet er lik den som de har i Sant Josep tårnet og steinen i varmebadet i Villajoyosa. Stein.

Stor messe i l´Alfaz del Pí.

Det vakre, gamle tårnet oppe i fjellet Sierra Helada i Alfaz del Pi er nå helt ferdig restaurert. Arkeologen Carola Fías og arkitekt Javier Udaeta har stått for gjenreisingen av dette vakttårnet som i gamle dager voktet Alteabukta. Det var kong Felipe II som lot tårnet bygge på 15 hundretallet. Det arrangeres spasérturer opp til tårnet. Er du interessert så ring 96 588 8905, eller mail: alfazdelpi@ touristinfo.net Husk å ta gode sko.

Den tredje Feria de Oportunidades holdes i år den 10. 11. 12. febr. midt i Alfaz på den gamle markedsplassen. Her blir det 42 deltagere fra COEMPA, handelsstandsforeningen i Alfas del Pi. Dette er en messe for hele familien med både gode, billige innkjøpsmuligheter og underholdning. Benidorm Circus vil ha oppvisninger, likeledes utstilling av Krav Maga og Ki Aikido. Her blir det moteshow med både brudekjoler og barneklær. Live musikk, sjakkturnering og forskjellige stands med mat. Med andre ord, - - her har du alt for hele familien.

Arbeidsløse fotballspillere.

Tyrefekterskole i Benidorm!

Torre Bombarda.

Alfaz de Pi kommune, gjennom det spanske fotballforbundet AFE, tilbyr proffe spillere som ikke er på noe team å trene mot et høyere nivå. De får sjansen til å spille mot spillere fra hele Europa. Et fint tilbud til spillere som vil beholde formen. Interesserte kan ta kontakt med rådmannen for sport i rådhuset i Alfaz del Pi.

Kurs for svømmelærere.

I svømmehallen i la Nucia vil det bli gitt kurs til folk som ønsker å utdanne seg til svømmelærere. Dette er en godkjent utdannelse og gir grunnutdannelsen svømmelærer. kl. 3. Frist for påmelding: 25. febr.

Selv med oksekampforbud i Barcelona kan du fremdeles få utdannelse som oksekjemper. Skolen i Benidorm tar i disse dager opp nytt kull med toreadoraspiranter. Plass til 15 - 20 stykker fra 10 til 20 år. Det sies at jo tidligere du starter med oksekamp, jo bedre blir du! Du kan enten melde deg på i Plaza del Toros, i Rådhuset eller på tlf. 96 680 1518 eller 686 485 441. OLé! Kurset går fra mandag til fredag: vinter: 17 - 20, sommer: 18 - 21. Det undervises i kroppsbeherskelse, bruk av våpen, psykologi, teori og praktisk tyrefekting med unge okser. Noen av Spanias beste tyrefektere underviser her Benidorm.

Aktuelt Spania • side 43

1. Februar– 15. Februar 2012 Den nye strandsesongen i Benidorm.

Nå er snart badesesongen her igjen og Benidorm gjør seg klar. De er i full gang med å rense opp strendene og fylle på ny sand. Det hele skal være ferdig til 15. februar. Og så er det bare å håpe at det ikke blir brennmanet år iår. Ifjor fikk Benidorm to blå flagg og det satser de på iår også, sier turistsjefen.

Teakwondo klubb i la Nucia.

Denne klubben gir hver måned et kurs hvor en trener/ lærer av internasjonal klasse kommer og underviser. Han tilhører organisasjonen Teakwondo International, ITF. Er du interessert så ta kontakt med Vicente Ibanez presidenten og lederen av la Nucia Teakwondo klub. Tlf. 644438404

Skiferietilbud med Spartans.

Fotballklubben Spartans organiserer skiferie i Andorra fra 11 - 17 febr. Du bor med halvpensjon på 3 stjerners Hotel San Eloi, får 5 dager på ski ute i terrenget med 2 timer opplæring i slalom hver dag. Utstyr, støvler,etc. er alt inkludert og transporten til og fra Andorra. Pluss to bussturer inn til Andorra de Vella med byvandring og shopping. Pris med forsikring inkludert: 390 euro. Påmelding på e-mail: lanuciaspartans@ yahoo.es Kodeord: Viaje a esquiar.

Stort show i Calpe.

Philip Ashley sammen med venner av Emaus setter opp den første Ema˙s Variety Spectacular Show den 24. februar kl. 19.30. Her blir det en god del hyggelig familieunderholdning, bl. a. Marcia’s Dance Centre og sang og dans fra Benissa Teatergruppe. Så blir det flamenco fra den spanske flamenco troupe Vivace som blir akkompagnert av en kjent guitar duo.For humor og komedie sørger Jenny Renn og Barry Britten for så dette blir et ekte engelsk variety show med sang, dans, humor og musikk. Billettene koster 12 euro og 25% av inntekten går rett til Emaus. Billetter kan bestilles på tlf. 96 558 1483 eller e-mail: www.philipashley.com Velkommen til en ekte Music hall kveld med Philip Ashley.


KULTURA RRA NG EM ENT ER Alicante:

Teatro Principal de Alicante, Plaza Chapi

3.2. Teaterforestilling: ”Se quieren” av Miriel Robin og Pierre Palmade. Kl. 20.30 4.2. Teaterforestilling: ”Se quieren”. Kl. 19 og 22 5.2. Teaterforestilling: ”Se quieren”. Kl.18 10.2. Teaterforestilling: ”El Perro del Hortelano” av Lope de Vega. Med Compania Nacional de Teatro Clásico. Kl. 20.30 11.2. Teaterforestilling: ”El Perro del Hortelano”. Kl. 19 12.2. Barneteater: ”Violeta y Pantagruel. Med Jácara Teatro. Kl. 12 og 18 14.2. Opera:” La Bohème” av Giacomo Puccini. Kl. 20.30 16.2. Balletforestilling : ”Suspended in Time”. Med Corella Ballet Castilla y León. Kl. 20.30 17.2. Ballet ”Suspended in Time”. Kl. 21 18. og 19.2. Teaterforestilling: ”Amigos hasta la Muerte” av Javier Veiga. 18.2. kl.19 og 22., 19.2. kl 18 24., 25. og 26.2. Teaterforestilling: ”Venecia bajo la Nieve” av Gilles Dyrek. 24.2. kl. 20.30, 25.2. kl. 21, 26.2. kl. 18 Billetter: www.servicam.com Tlf. 96 5117117 Centro Cultural Las Cigarreras, Calle San Carlos 78: Til 5.2. Utstilling: ”Todas las cartas. Correspondencia Fílmica”. Stengt man. Til slutten av februar 2012: Utstillingen ” La Vila, Arqueología i Museu”. 130 arkeologiske kunstgjenstander fra Vilajoyosa. MARQ, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Plaza Dr. Gómez Ulla i Alicante. Til 26.2. Utstilling ”Transformaciones” av Vicente Rubio Tarifa, - den internasjonalt velkjente kunstneren fra Alicante viser 67 verk med tema:”Former i evolusjon” oppe på Castillo Santa Bárbara, Alicante.

Alfaz del Pí

1.,2. og 3.2. Internasjonal kongress om videogames, barneoppdragelse og pedagogikk. Kulturhuset i Alfaz del Pí. 4.2. Teaterforestilling: ”Aténganse a las Consecuencias” med teatergruppen ”TM

Teatre”. Kulturhuset i Alfaz, kl. 20 11.2. Musikkshow ”Canela Pura”. Kulturhuset i Alfaz, kl. 19.30 Syklus Cine Solidario En Versión Original”, filmer i originalversjon: 2.2. ”In the Loop” av Armando Iannucci. (UK 2009) Kulturhuset, kl. 20 9.2. ”Pájaros de Papel” av Emilio Aragón. (E 2010) Kulturhuset, kl. 20 Kino på fransk: 28.2. ”Les Sous-Doués” av Claude Zidi. Organisert av ”Amigos de la Francofonia”. Gratis. Kulturhuset Alfaz del Pí, kl. 20 Til 4.2.2012 Utstilling : Arbeider av Tomás Martínez Hernández. Kulturhuset i Alfaz . Fra 10. til 25.2. Maleriutstilling av Juan Bautista García. Åpning 10.2. kl. 20. Kulturhuset Alfaz del Pí. UTSTILLINGER I FUNDACIÓN FRAX: Til 26.2.2012 Utstilling ”Arte Salvado”. Til 5.2. Utstilling av arbeider fra Centro Doble Amor. Sala Ramón de Soto. Til 5.2. Utstilling ”Fotografías del Sahara”. Til 12.2. Utstilling ”Caminos libres, situaciones privadas” av Moisés Gil. Inne i foyeen og utenfor Fundación Frax. Fra 21.1. Utstilling ” Un tiempo, un espacio” av Vicente Peris og Uiso Alemany. Sala Pedro Delso. Fra 10.2. til 8.4. Utstilling ”Espacios mínimos” av Bernabé Gómez. Fra 10.2. til 8.4. Utstilling . Malerier av Aurora Alcaide. Fundación Frax er åpent: tirs. – fred. kl. 10-19, lør. ,søn. kl. 10-14 Frilandsmuseet ”Villa Romana”. Bulevard de los Músicos, Albir. Åpent lør. og søn. kl. 10-14. Gjennom uken kun grupper med påmelding på tlf. 96 5889423. museovillaromana@lalfas.com Fundación Klein-Schreuder, Alfaz del Pí, Camí del Pinar 23 (Carbonera). Permanent-utstilling av statuer og skulpturer i stål og bronse i en 2000 mål stor hage. Åpent: søn. kl. 10-14 og etter påmelding på tlf. 966860230 Til 7.3. Utstilling ”Figuras Humanas” av Moisés Gil. Menneskelige figurer av tre, jern, aluminium og bronse.

Aktuelt Spania • side 44

1. Februar–15. Februar 2012 Casa Sjengarden, Calle Serra Nevada 6, Urbanisación El Cautivador, Alfaz del Pí. Åpent: tors., lør. og søn. kl. 10.30 – 14 og etter påmelding på tlf. 96 686 05 22 Kazablanca Live Music Bar, Camino d´Altea 20, Albir , Tlf: 96 686 44 50 . Pianomusikk hver kveld. Hver lørdag Jazz og Blueskveld på The Old Castle i Alfaz del Pí. Tidl.: Castle Inn.

Altea:

Palau Altea: 3.2. Teater: ”Pequenas Joyas”. Tekster fra kjente, klassiske forfatterer. Kl. 20.30 4.2. Operagala med Yang Mi (sopran) , Seok Ion (tenor) og Magrit Korec (piano). Organisert av Fundación Amigos de la Música til deres16. års jubileum.Kl. 20.30 18.2. Teaterforestilling ”Verano”. Kl. 20.30 24.2. Pianokonsert med Ambrosio Valero. Verk av J.S. Bach, Liszt, Beethoven, Rachmaninoff og Chopin. Organisert av Rotary Klubb. Kl. 20.30 25.2. Zarzuela ”La Canción del Olvido” av José Serrano. Med Orchesta Filarmónica de La Mancha og koret Schola Cantorum. Kl. 20.30 Billetter: www.servicam.com

Videoforum i Auditorio del Centro Social i Altea. Alle filmer er gratis.

2.2. ”El discurso del Rey”. Av Tom Hooper, 2010. Kl. 21 9.2. ”Lope” av Andrucha Waddington, 2010. Kl. 21 16.2. ”La fortuna de vivir” av Jean Becker, 1999. Kl. 21 23. 2. ”Bruc” av Daniel Benmayor, 2010. Kl.21 Barnekino i Auditorio del Centro Social i Altea. 4.2. ”Río”. Kl. 12 18.2. ”Hop”. Kl.12 25.2. ”Cars 2”. Kl. 12 3.- 6.2. Fest til ære for Cristo de la Salud i Altea la Vieja. 3.,10.,17. og 24.2. ” L´hora del conte” (eventyrstund for barn). Kulturhuset Altea, kl. 10 14.2. Karneval i kafeteria-restauranten i


Centro Social Altea. Kl. 17.30 21.2. Workshops for karneval og konkurranser. Plaza Ayuntamiento, kl. 16.30 Til 11.2.2012 Stor kunstutstilling ”Visiones” - oljemalerier, tegninger og trykk av Gert-Peter Reichert. Fundación Schlotter, Costera dels Matxos 2, Altea. Åpningstider: Tirs. til lør. kl. 10-13 og 1720. Tlf: 98 584 2857

Benidorm:

3.2. Foredrag: ”La incorporación del Benidorm Medieval al Regne de Valencia”. Hovedsalen i rådhuset Benidorm, kl. 19.30 10.2. Foredrag: ”Benidorm de 1666 – 1956”. Hovedsalen i rådhuset Benidorm, kl. 19.30 Til 10.2. Kollektivutstilling. Den første konkurransen i digitalfotografi. Organisert av Jove´s Marina Baixa. Espai d´Art, Mercado. Man. – fred. kl. 9-14 Til 23.2. Utstilling . Benidorm 50 år. Urbanisme: 1961. Espai d´Art, rådhuset i Benidorm. Kino: 11.2. ”La princesa Mononoke” av Hayao Miyazaki . Japan 1997. Hovedsalen i rådhuset i Benidorm, kl. 18.30 25.2. ”Un mundo libre…” av Ken Loach, UK 2007. Hovedsalen i rådhuset i Benidorm, kl. 19 Benidorm Palace: 11.2. San Valentin. Dinner,show og dans med orkesteret New Bambú. 19.2. Show ”Risoterapia” med Los Morancos. Kl. 20.30 Billetter: tlf. 96 585 16 60 eller i billettluka. Avenida Doctor Severo Ochoa 13, Benidorm Informasjon på engelsk. Rådhuset i Benidorm gir for første gang ut en kjekk liten guide med kart og informasjon for turistene. Kan fåes på alle turistkontorer i Benidorm. Elektrisk turisttog i Benidorm. Rådhuset har satt opp dette nye toget som går mellom Playa Poniente i syd og Playa Levante i nord og tar inn alle interessante steder langs veien. Småbarn og voksne over 65 kjører til redusert pris. Rutetabell på turistkontoret.

Calpe:

3.-29.2. Utstilling av Asociación de Artistas de Altea. Utstillingssalen i

kulturhuset i Calpe. Åpning 3.2. , kl. 20.30 3. og 4.2. Teaterforestilling: ”Lisístrata” av Aristofanes. Auditorio, kl. 21.30. Billetter: Billettluka 1 time før forestillingen. 10.2. Bokpresentasjon: ”Francisc de Borja. El duc sant”. Med Santiago La Parra (historiker) og Josep Piera (forfatter). Saló Blau, kl. 20.30

Faste aktiviteter for pensjonister: Man. og tors. kl.10.4511.45 Gymnastikk for elde. Tors. kl. 17-19 Bingo. Søn. Kl. 17.30-20 Dans til levende musikk i Salón Social El Cirer.

11.2. Barneteater ”El baúl de los tesoros” med teatergruppen Gormets. Til barn fra 2 til 6år. Billetter : i billettluka eller på www.servicam.com 13.2.-12.3. Maleriutstilling av Antonio Candela Francés. Aula Pedro Pastor.

4.2. Sportsdagen: Meeting Day La Nucia 2012. En hel dag med masterclasses i Aerobicstep, ciclo-indoorcoaching og salg av utstyr. Informasjon og påmelding: www.sectorfitness.com alicante@sectorfitness.com , tlf. 96 6831733 og facebook.

Denia:

24.2. Pianokonsert. Oliver Kern spiller sonater av Chopin og Schubert og salongmusikk i Centro Social i Denia, kl. 19. Billetter: tlf: 965782548

17.2. Konsert med Cirilo. Den velkjente visedikter presenterer sitt andre album. Auditorio de la Mediterrànea, La Nucia. Kl. 21

Javea:

24. og 25.2. Musical “Annie” på engelsk . Dirigent og koreograf : Pascalle Bruens. Auditorio de la Mediterrània, La Nucia. Kl. 20 Billetter : www.servicam.com tlf: 96 511 7117 eller ved inngangen.

Javea turistkontor har gitt ut en guidebok for sykkelturer i området. Turene går både til utsiktspunkter langs kysten og opp til Montgó platået samt til naturparkene deroppe. Turistkontoret i Javea har også gitt ut en fin liten brosjyre om historie og arkitektur i gamlebyen. Brosjyren har bykart på 8 språk. Begge to kan du få på turistkontoret. Tlf. 96 5794356

11.2. III Clàssic Internacional de la Mediterrània. Med Joaquin Palomares (fiolin) og Bruno Canino (piano). Auditorio de la Mediterrànea, La Nucia. Kl. 20

16.2. Kl. 17.30 XI Fiesta de San Valentin - Carnaval Fest for eldre i Salón Social El Cirer i La Nucia. Tapas og småretter. Lotteri med mange gevinster, bl.a. 2 romantiske middager for 2 persjoner . Levende musikk. Det beste karnevalskostymet premieres. Organisert av La Nucia Pensjonistforening. Billetter kjøpes på Centro Social El Calvari, tlf. 96 689 73 30. Entré Euro 3.-

Til 12.2. Utstilling ”Mirades, creació interdisciplinar” fra Universitetet Miguel Hernández. 18 kunstnere fra fakultetet Bellas Artes i Altea i Fach Pintura Urbana viser 30 verk. Vises i Auditorio de la Mediterrània, Sala Llevant, La Nucia.

5.2. Folkeløpet, Mot Kreft, for alle fra sportssentret Camilo Cano til Ermita San Vicente kapellet. Utenfor kapellet er det satt opp workshops, lotteri, salgsboder og informasjon om bekjempelse av kreft. inntektene går til kreftsaken. Løpet starter kl. 10.30.

Forskjelllige kurs og seminarer med vineksperten Javier Velasco, ”El arte de catar y sentir”, kunsten å smake og lukte, - f. eks. vin, ost, øl o.s.v. Kursene er organisert av La Nucia, rådhuset: 6.og 9.2.2012 Kurs ”Landet Frankrike og vinene deres”. 2 dager fra kl.20 – 22. 24.2.2012 Til avslutning severes deltagerne middag. Kl.21 Påmelding: Auditorio de la Mediterrànea eller tlf: 96 689 75 70

TIDEN FORANDRER VÅRT SPRÅK.

La Nucia:

Aktuelt Spania • side 45

Nå heter det ikke lenger “sorte får”, men minioritetssau. Og sebra skal kun omtales som flerkulturell minihest.


KULTURA RRA NG EM ENT ER Valentinskonkurranse: Hvem kan skrive det beste kjærlighetsbrevet? Brevet kan du levere i Ungdomssentret, Centro Juvenil, i la Nucia. Tlf. 96 689 7076. Førstepremien: En romantisk middag for to på restauranten Unoom om kvelden, - Valentines dagen, 14. 02 pluss to billetter til Cirilokonserten.

Teulada-Moraira:

12.2. OMA – Orchesta de la Marina Alta spiller verk av Mozart: symfoniene 39 og 40 Auditorio Teulada-Moraira, Calle Orba i Teulada, kl. 19. Billetter på www.servicam.com eller tlf. 96 5117117 Til 29.4. Utstilling ”Temps d´escultures”. Quico Torres, kunstneren fra Benissa presenterer sine arbeider fra 30 år med skulpturer. Auditorio Teulada-Moraira, Calle Orba. Tlf. 95 574 01 58

Villajoyosa:

4.2. Teaterforestilling ”Ponle Cuernos Doobi Doo, si no los pones, Allá tú! ” Teatre Auditori de Villajoyosa, kl.18 og 20.30 11.2. VI Recital de Canción Espanola. Konsert med Carmen Esquerdo. Teatre Auditori de Villajoyosa, kl. 19. Billetter: AECC 19.2. ”Cenicienta, El Musical” (Askepott, The Musical). Tempus Producciones. Teatro Auditori de Villajoyosa, kl. 18 Billetter : www.servicam.com tlf: 902444300 Fra 8.1. Kunstutstillingen til Hennie Henriksen viss på Solgården i Villajoyosa. 12.2. Konsert. Multiaktør Anne Flugstad- med Yngve Espedal på flygel. Minnekirken i Villajoyosa, kl. 19.30.

Valencia:

Palau de la Música, Paseo Alameda 30. 2.2. Carlos Appelániz, piano og Erika Escribá-Astaburuaga, sopran. Sala Rodrigo, kl. 19.30 3.2. Orchesta de Valencia spiller verk fra R. Schumann, J. Rodrigo, A. Zemlinsky.

Sala Iturbi, kl. 19.30 5.2. Grup de Danses Alimara. Sala Rodrigo, kl. 19.30 6.2. Orchesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Castellón. Sala Iturbi, kl. 19.15

FOR JAZZFANS:

8.2. Foredrag pluss konsert: ”El nacionalismo en Anton Dvorák” og konsert med verk av Dvorák. Sala Rodrigo, kl. 19.30 9.2. Alexandre Tharaud, (piano) og JeanGuihen Queyras,( violonchello) spiller verk av Marais, J.S. Bach, Strawinski og Franck. Sala Rodrigo, kl. 19.30 10.2. Veldedighetskonsert for Manos Unidos. Sala Iturbi, kl. 19.30 11.2. XVI Festival Flamenco de Valencia. Flamencokonsert med Juan Valderrama. Sala Iturbi, kl. 21 12.2. Banda Municipal de Valencia. Sala Iturbi, kl. 11.30 12.2. Orchesta de Valencia. Sala Iturbi, kl. 19.15 13.2. Tommi Hakala (bariton) og Kristian Attila (piano) med sanger av Wolf, Mahler, Mikko Heiniø, Sibelius, Toivo Kuula. Sala Rodrigo, kl. 19.30 14.2. Poesi. José Luis García Martín og Rafael Espejo. Sala Martín y Soler, kl. 19.30 15.2. Aldo Ciccolini, piano. Sala Rodrigo, kl. 19.30 22.2. Jazz: Ciclo Sedajazz 2012 med Kontxi Lorente Quartet og Latino Blanco Quartet. Sala Rodrigo, kl. 20 25.2. Albert Hammond ”Legend”. Sala Iturbi, kl. 21 3.3. Nina Pastori. Flamenco. Sala Iturbi, kl. 21 31.3. Maria Dolores Pradera. Sala Iturbi, kl. 21 19.4.2012 Lang Lang. Verdenskjent pianist. Sala Iturbi, kl. 20.00 Forhåndsbestilling på tlf: 96 337 5020 eller www.palauvalencia.com

Aktuelt Spania • side 46

Cafe Mercedes, Calle Sueca 27, Russafa. Valencias beste jazzklubb. Billetter:Tlf: 96 341 8378, info@cafemercedes.es Til 22.4. Samling ”Skatter av Taino- kunst. Utstilling av kunstverk fra Tainofolket. IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), Calle Guillem de Castro 118, Valencia. Åpent man. og tirs. kl 10-17, ons.-søn. Kl. 10-20 Til 16.4. Samling Sordello Missana. Utstilling av folkekunst fra australske urinnvånere. IVAM, Calle Guillem de Castro 118, Valencia. Til 19.2. Utstilling ”Without Time” av den italienske kunstneren Claudio Zirotti. IVAM, Calle Guillem de Castro 118, Valencia Til 16.9. Arkeologisk utstilling om Indiana Jones. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Valencia. Billettsalg på tlf. 902 100 031 eller på internett: www.cac.es/ entradas

Orihuela

3., 4., 5. febr. Stort middelaldermarked i Orihuela. Et av de største i Spania. 1/2 million besøkende, flere hundre boder i gamlebyen. Klovner,jonglører, kunstnere og musikere. Buss mellom Orihuela Costa og gamlebyen i Orihuela. En festlig opplevelse for hele familien!


KULTURBITER Det skjer på Terra Natura. Den indiske flodhestdamen Shiwa venter barn! Dette er første gang at en flodhest føder i en dyrepark i Spania. Begivenheten vil finne sted mellom jan. 15. Og febr. 20 og de har satt opp ameraer for å filme fødselen. Lykke til, Shiwa! Spasértur med guide i Gamlebyen, Casco Antiguo, i La Nucia. Rådhuset tilbyr en hyggelig og informativ spasértur gjennom denne historiske bydelen. På turen ser vi bl.a. Ermita de San Rafael, Font de la Favara, og den gamle vaskeplassen El Llavador. Med buss reiser gruppen også til det nye senteret for studium av miljø. Videre besøkes det etnologiske museet og Ermita de San Vicent. Guiden snakker engelsk, tysk og spansk. Dette er en dagstur, frokost lunsj og transport er inkludert. For plassreservering og mer informasjon ringer du tlf. 96 687 5410 eller 96 689 7330. Du kan også sende en email til: turismo@lanucia.es 17. – 19. 2. og 4.-9.3. ” Jove´s Marina Baixa” tilbyr to skiturer for ungdom fra Marina Baixa. Aldersgrense 35 år. Første tur til Sierra Nevada med hotell, halvpensjon og forsikring koster Euro 179.-. Den andre turen til skistasjonen Grand Valira, Soldeu El Tarter inkluderer hotell med fullpensjon,

skiutstyr, forsikring og undervisning til Euro 430.-.. Interesserte kan ta kontakt med rådhuset i Alfaz del Pí. 5.2.-10.2. Viaje a la nieve 2012. Rådhuset i Altea sammen med Grupo Nieve Altea tilbyr en skiferie til Formigal i Aragon. Pris: Euro 399.For mer informasjon ring med rådhuset i Altea på tlf. 965841300 Low Cost Festival 2012 i Benidorm 27., 28. og 29.7.2012 i sportsanlegget Ciudad Deportiva Guillermo de Amor. Musikk-Bands Iván Ferreiro, The Zombie Kids, Triángulo de Amor Bizarro, Second, La Habitación Roja, We Are Standard og El Columpio Asesino er allerede bestilt. Rådhuset i Benidorm yder Euro 350.000.- til festivalen. Billetter: www. lowcostfestival.es

Gatebok fra Alicante.

Arkitekten og Alicante-vennen Santiago Varello Botella har gitt ut en liten, snedig bok med bilder og beskrivelser av bygninger og skulpturer, oppført fra midten av 18 hundre tallet til idag. 60 slike interessante bygninger er beskrevet. Boken heter: Las Esculturas urbanas en los Paseos de Alicante. En fin beskrivelse av byen.

Den 32. turistmessen FITUR i Madrid.

Gikk iår fra 18 - 20. januar. Her var det også krise, men Benidorm og Alfaz var begge representert.

Benidorm presenterte sin nye guidebok Tip Guide, viste sin liste over gastronomi i byen og presenterte sin nye Low Cost Festival. Alfaz del Pi med sitt slagord: We love Sundays in Albir gikk inn for å vise steder som folk kan besøke, som fyrtårnet el Faro, naturparken Sierra Helada, det middelalderske vakttårnet Torre Bombarda, Fundación Frax og Søndagsmarkedet midt i Albir. På messen presenterte Alfaz del Pí også sin 14. kinofestival fra 7.-15. juli 2012. Hvert år kommer det mange kjente nasjonale og internasjonale filmskuespillere og regissøre til denne berømte festivalen. Ellers var Costa Blanca iår dårlig representert på denne viktige turistmessen.

POPKONSERTER I SPANIA

Aktuelt Spania • side 47

Billetter kan bestilles f.eks. på: www.ticketmaster.es

2.-5.2. 2012 Tanned Tin Festival. Teatro Municipal, Castellón. Ca. 30 konserter med kjente bands som “Dead Western”, “Papercuts”, “The Black Swans”, “Patterns”, “The Gold Leaves” og “Fair Ohs” 8.2. The Wailers. Sala Rambleta, Valencia 10.2.2012 Wayne Hancock. Durango Club, Meliana, Valencia 11.2.2012 The Misfits. Durango Club, Valencia 22.2. 2012 Megafaun. Sala El Loco, Valencia 24.2. Dream Theater. Palau San Jordi, Barcelona 24.2. Michael Nyman. Auditorio Palacio de Congresos, Cartagena 24.2. Estopa – Tour 2.0. Sportshall Fuente de San Luis, Valencia. Kl. 22 24.2.2012 Joe Bonamassa. Auditorio Victor Villegas, Murcia 22.3. The Flying Pickets. Auditorio Victor Villegas, Murcia 24.03.2012 James Morrison Sala Razzmatazz, Barcelona 25.03.2012 kl.20.00 James Morrison Sala La Riviera, Madrid 22.4. 2012 Loreena McKennitt. Auditorio Victor Villegas, Murcia 4.5. James Taylor. Palau de Música, Barcelona 17.5.2012 Bruce Springsteen. Estadio Olímpico de Barcelona, Barcelona 29.5. Lenny Kravitz. Velódromo Luis Puig, Valencia


M a r k e de r

på Co st a Bl an ca MANDAG Callosa d´en Sarrià Dénia Parcent Santa Pola Elche La Nucia San Pedro

TIRSDAG

Altea La Cala Finestrat Callosa d´en Sarrià (Frukt og grønt) Orihuela Mil Palmera (17-20)

ONSDAG Callosa de Segura Benidorm El Campello La Mata Guardamar Torrevieja Muchamiel Polop San Miguel de Salinas

TORSDAG

Alicante (Plaza de Toros) Gandia San Javier Jávea Pego Rojales Villajoyosa Torrevieja (La Marina)

FREDAG Alfáz del Pi Finestrat Gatas de Gorgos Dénia (frukt og grønt) Los Montesinos (kveld) Moraira Oliva Torrevieja

LØRDAG

Alicante Jalon Elche Benissa Calpe Callosa d´en Sarrià Gandía Santa Pola Playa Flamenca Cala de Finestrat

SØNDAG

Alicante (Ved Plaza de Toros) Benidorm Ciudad Quesada La Nucia Campo Guardamar Albir/Alfaz el Cisne Urb. Marina La Manga

ONSDAG 01. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven: Mont St. Michel (ttv) 14.00 NRK nyheter 14.05 Folk: Rederen og jenta (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Forbrukerinspektøre ne 20.15 Redd menig Osen (ttv) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 Lilyhammer (ttv) 22.25 Migrapolis: Far på ferde (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nasjonalgalleriet 23.45 Sherlock (t) 01.15 Teenage Boss (ttv) 02.15 Ut i naturen: Min ungdoms vår (ttv) 03.15 Migrapolis: Far på ferde (t) 03.45 Lydverket 04.15 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Tid for hjem 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Beverly Hills 90210 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Til toppen av Norge 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Langt hjemmefra 22:40 Damages 23:40 Beck: Polis, polis, potatismos 00:40 60 Minutes 01:30 Numbers 02:20 The Cleaner 03:10 24 04:00 Twin Peaks 04:50 Sportsnyhetene 05:05 Været

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 4 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 4 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 4 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 4 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkaren 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Winter Wipeout 21:30 CSI: NY 22:30 Sporløst forsvun net 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:35 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:10 Til skrekk og advarsel

11:25 Journey to a Hanging Amerikansk wes tern fra 1967. 12:55 Legend of Jud Starr Amerikansk wes tern fra 1967. 14:20 Broken Wing Amerikansk wes tern fra 1967. 15:50 Battleground Amerikansk wes tern fra 1967. 17:15 Mitt navn er Radio Amerikansk dra mafilm fra 2003. 19:15 Dishdogz Amerikansk dra ma fra 2006. 21:00 Snarveien Norsk grøsser fra 2009. 22:25 Joe Dirt Amerikansk komedie fra 2001. 23:55 Larry Flynt - skandalenes mann Amerikansk dra ma fra 1996. 02:05 Gudfaren - II Amerikansk dra ma fra 1974.

TORSDAG 02. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Migrapolis: Far på ferde (t) 10.30 Forbrukerinspe ktørene 11.00 NRK nyheter 11.05 Filmavisen 1959 11.15 V-cup skiskyting: 7,5 km sprint kvinner 12.40 NRK nyheter 12.55 V-cup langrenn: Sprint fri teknikk, kvinner og menn 14.40 V-cup skiskyting: 10 km sprint menn 16.00 NRK nyheter 16.10 Lyngbø og Hær lands Big Bang (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ikke gjør dette hjemme (ttv) 20.15 Melodi Grand Prix 2012 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Slik går no dagan (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket 23.45 Lilyhammer (ttv) 00.30 Livets mange sider (t) 01.20 I tjukt og tynt (t) 02.20 Ingen grenser (t) 03.15 Melodi Grand Prix 2012 03.55 Slik går no dagan (t) 04.25 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Langt hjemmefra 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Beverly Hills 90210 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Komikameratene 20:30 Redd ferien min 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Criminal Minds 22:35 Blue Bloods 23:35 Beck: Polis, polis, potatismos 00:30 Criminal Minds 01:25 Numbers 02:15 The Cleaner 03:05 24 03:55 Twin Peaks 04:45 Sportsnyhetene 05:00 Været

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sister Sister, år 4 07:10 Sister Sister - Sister Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 4 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 4 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advar sel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkaren 13:20 Ungkaren spesial 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Berserk mot Sydpo len 21:30 Undercover Boss Australia 22:30 Special Victims Unit 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:35 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:10 Til skrekk og advar sel

Aktuelt Spania • side 48

11:15 Hunted Amerikansk wes tern fra 1967. 12:40 Battle of Bloody Stones Amerikansk wes tern fra 1967. 14:10 Fixing Pete Amerikansk komedie fra 2011. 15:50 Elevator Girl Amerikansk komedie fra 2010. 17:30 Charlottes trylle vev Amerikansk dra ma fra 2006. 19:15 The Oyster Far mer Australsk kome die fra 2004. 21:00 Gracies valg Amerikansk dra mafilm fra 2004. 22:40 Historien om Elizabeth Smart Amerikansk dra mafilm fra 2003. 00:05 Nærkontakt av tredje grad Amerikansk science fiction fra 1977. 02:20 Gudfaren III Amerikansk dra ma fra 1990.


FREDAG 03. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Tradisjonshandverk: Sølvsmed Tom Ståle Moseid (ttv) 10.10 V-cup kombinert: Hopp 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.10 V-cup alpint: Utfor menn 13.25 V-cup kombinert: Langrenn 14.00 NRK nyheter 14.05 Schrödingers katt (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge Rundt (ttv) 20.05 Popstokk (ttv) 20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan 22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet (t) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Game of Thrones (t) 00.15 Tungrockens historie (t) 00.55 Redd menig Osen (ttv) 01.25 Film: Taxi Driver (t) 03.15 Sporløst forsvunnet (t) 03.55 Ikke gjør dette hjem me (ttv) 04.25 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Komikameratene 13:00 Redd ferien min 13:30 Better Off Ted 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 En moderne familie 17:30 Kollektivet 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Akvariet 19:30 Dyrepasserne 20:00 The Voice - Nor ges beste stem me 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 The Voice - Nor ges beste stem me forts. 22:15 Senkveld - Se songpremiere! 23:25 Film: De mistenk te 01:30 Film: Mannen fra Berlin 03:35 Film: Alien vs. Predator 05:35 Sportsnyhetene 05:50 Været

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sister Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sister Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 4 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:10 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advar sel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 Ja, vi elsker Ho llywood 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 Man Up! 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Winter Wipeout 20:30 Total Blackout 21:30 Wild Hogs 23:25 The Graham Norton Show 00:25 CSI: Miami 01:20 Exit Wounds 03:20 Åndenes makt 04:15 48 timer 05:05 Girlfriends - Girl friends, år 4 05:30 Girlfriends - Girl friends, år 5

10:15 Whitey Amerikansk wes tern fra 1967. 11:40 The Roarer Amerikansk wes tern fra 1957. 13:10 Dr. Dolittle: Million Dollar Mutts Amerikansk komedie fra 2009. 14:50 Emil og grisungen Svensk komedie fra 1973. 16:40 Møtet med Fo rrester Amerikansk dra mafilm fra 2000. 19:05 Doc Hollywood Amerikansk komedie fra 1991. 21:00 Jernanger Norsk drama fra 2009. 22:45 Bad Girls Amerikansk spen ningsfilm fra 1994. 00:25 The Serpent’s Kiss Britisk drama fra 1996. 02:10 Running Free Amerikansk dra mafilm fra 2002. 03:35 Swept Away Amerikansk komedie fra 2002.

LØRDAG 04. FEBRUAR 07.00 Førkveld 07.40 Førkveld 08.20 Førkveld 09.00 Ingen grenser (t) 09.55 NRKs sportslørdag 09.55 V-cup kombinert: Hopp lag 10.50 Skiskyting Young Star: Fellesstart for gutter 11.05 V-cup langrenn: 15 km fellesstart fri teknikk, menn 12.00 Kollen i dag 12.35 V-cup langrenn: 10 km fellesstart fri teknikk, kvinner 13.15 V-cup skiskyting: Jaktstart kvinner 13.55 V-cup kombinert: Langrenn lagsprint 14.40 Sport i dag 15.05 V-cup skiskyting: Jaktstart menn 15.55 V-cup hopp 17.30 V-cup Telemark 18.30 Sport i dag 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Melodi Grand Prix 2012 - delfinale Florø 20.55 Norsk attraksjon (ttv) 21.25 Melodi Grand Prix 2012 - resultater Florø 21.55 Nye triks (t) 22.50 Ei iskald verd - bak kamera (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Uærlig hetens pris (t) 00.50 Brille 01.20 Dansefot jukeboks m/chat 03.50 tweet4tweet 04.20 Popstokk (ttv)

07:00 TV 2 Junior 07:01 Lauras stjerne 07:11 Toot og Puddle 07:22 Babar 07:43 Geronimo Stilton 08:08 Mona vampyr 08:31 Lou Lou fra Mont martre 09:00 Nyhetsmorgen 10:00 Bonanza 11:00 Bonanza 12:00 Hotel Cæsar 12:30 Hotel Cæsar 13:00 Hotel Cæsar 13:30 Hotel Cæsar 14:00 Undercover Boss Norge 15:00 Sport & Spill 15:30 Svenskehandel 16:00 Sveriges verste bilfører 17:00 The Voice - Norges beste stemme 18:30 Nyhetene 18:50 Lørdagsmagasinet 19:10 Sportsnyhetene 19:20 Været 19:30 Karl III 20:00 Hver gang vi møtes 21:00 Nyhetene 21:15 Været 21:20 Sportsnyhetene 21:40 Hver gang vi møtes fortsetter 22:15 Gullfisken 2011 23:30 Film: Borat 01:10 Senkveld 02:20 Film: Austin Powers: Spionen som spermet meg 04:15 America’s Got Talent 05:05 Sportsnyhetene 05:20 Været 05:30 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:20 Grundig lurt 09:10 America’s Funniest Home Videos 09:30 So You Think You Can Dance 10:55 Herlige hjem 11:55 Hundehviskeren 12:55 Ja, vi elsker Ho llywood 14:00 Til skrekk og advarsel 15:00 Undercover Boss Australia 16:00 Ullared 17:00 Sinnasnekker’n Sverige 18:00 Grundig lurt 19:00 Once Upon a Time 20:00 Kongsvik ungdom sskole 20:30 Berserk mot Sydpolen 21:30 Starsky & Hutch 23:25 Body of Proof 00:20 Castle 01:20 Dark Water 03:15 Ekstrem samlema ni 04:15 Sporløst forsvun net 05:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 05:25 Girlfriends - Girl friends, år 5

Aktuelt Spania • side 49

10:20 Honeymoon For One Amerikansk dra mafilm fra 2011. 12:00 The Masters Of Disguise Amerikansk komedie fra 2002. 13:35 Tilbake til fortiden Amerikansk komedie fra 1989. 15:25 Pusur Amerikansk komedie fra 2004. 16:55 Flower Girl Amerikansk komedie fra 2009. 18:35 Fame Amerikansk dra mafilm fra 1980. 21:00 Monty Python Live i Hollywood Amerikansk komedie fra 1982. 22:30 Primal Doubt Amerikansk actionfilm fra 2007. 23:55 Sunshine Britisk thriller fra 2007. 01:40 The Box Amerikansk actionfilm fra 2003. 03:15 Prayers For Bobby Amerikansk dra mafilm fra 2009.

sett på pavarotti


LEILIGHETER KORT ELLER LANG TID I GAMLEBYEN I VILLAJOYOSA

I den sjarmerende “Casco Historico” rett ovenfor stranden i Villajoyosa kan vi tilby for korteller langtidsleie nyrehabiliterte 3-roms og 2-roms leiligheter. De er fullt møblerte inkl. alle hvitevarer, TV, varme i badegulv etc.

Kontakt oss på tlf: (+34) 634182240 presentasjon av leilighetene

WWW.nordbylavila.com

SØNDAG 05. FEBRUAR 07.05 Førkveld 07.45 Melodi Grand Prix 2012 - delfinale Florø 08.45 Melodi Grand Prix 2012 - resultater Florø 09.15 NRKs sportssøndag 09.15 V-cup langrenn: 30 km fellesstart med skibytte, menn 10.55 V-cup alpint: Su perkombinasjonen utfor, menn 12.00 Kollen i dag 12.25 V-cup kombinert: Langrenn 13.00 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner 13.55 V-cup alpint: Su perkombinasjonen slalåm, menn 14.45 V-cup skiskyting: Fellesstart menn 16.00 V-cup hopp 17.30 Underveis 18.00 Bokprogrammet: Mat & smak (ttv) 18.30 Newton (ttv) 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.15 Ingen grenser (t) 21.15 Ei iskald verd (ttv) 22.05 Ei iskald verd - bak kamera (t) 22.15 Livets mange sider (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Filmbonanza 23.45 Broen (t) 00.45 Ikke gjør dette hjem me (ttv) 01.15 Lille Dorrit (t) 02.05 Melodi Grand Prix 2012 - delfinale Florø 03.05 Melodi Grand Prix 2012 - resultater Florø 03.35 Norsk attraksjon (ttv) 04.05 Ut i naturen (ttv) 04.35 Livets mange sider (t)

07:00 TV 2 Junior 07:01 Boblins 07:11 Byggmester Bob 07:21 Familien Stor 07:32 Elias 07:42 Oktonautene 07:53 Tatonka 08:04 Vennebyen 08:16 Toot og Puddle 08:30 Ski Classics: König Ludwig Lauf 12:00 America’s Got Talent 13:00 Gullfisken 2011 14:15 Film: Men Olsen banden var ikke død 16:00 Svenskehandel 16:30 Sveriges verste bilfører 17:30 Til toppen av Norge 18:30 Nyhetene og Sporten 18:50 Været 19:00 Tid for hjem 20:00 Vinn på minuttet 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 The Killing 22:45 Hver gang vi møtes 00:15 Criminal Minds 01:10 Film: From Hell 03:30 De 7 drap 04:25 60 Minutes 05:15 Sportsnyhetene 05:30 Været 05:40 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - 10:15 The Oyster Far Redningspatrul mer jen Australsk kome 06:20 Magikerne på die fra 2004. Waverly Place 11:55 Soccer Dog: 06:45 Sister Sister - European Cup Sister Sister, år 5 Amerikansk 07:10 Sister Sister - komedie fra 2004. Sister Sister, år 5 13:35 Oppvåkningen 07:35 Girlfriends - Girl Amerikansk dra friends, år 5 ma fra 1990. 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 15:45 Doc Hollywood 08:25 Grundig lurt Amerikansk 09:10 America’s Fun komedie fra 1991. niest Home 17:40 Fixing Pete Videos Amerikansk 09:35 So You Think You komedie fra 2011. Can Dance 10:55 71° nord - Norges 19:20 Honeymoon For One tøffeste kjendis Amerikansk dra 12:15 Hundehviskeren mafilm fra 2011. 13:15 Total Blackout 14:15 Alt for Sverige 21:00 Mr. Deeds 15:35 4-stjerners Amerikansk middag komedie fra 2002. 16:30 4-stjerners 22:45 Stealing Harvard middag Amerikansk 17:30 4-stjerners komedie fra 2002. middag 00:10 Starter for 10 18:30 4-stjerners Britisk drama fra middag 2006. 19:30 Once Upon a 01:45 Stella Polaris Time Norsk drama fra 20:30 Castle 21:30 Åndenes makt 1993. 22:30 Body of Proof 03:10 Ring Of Death 23:30 CSI Amerikansk spen 00:25 The Closer ningsfilm fra 01:20 Nico 2008. 03:15 FBI Files 04:15 CSI: NY 05:05 Girlfriends - Girl friends, år 5 05:30 Girlfriends - Girl friends, år 5

MANDAG 06. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Teenage Boss (ttv) 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Ut i naturen (ttv) 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (ttv) 14.00 NRK nyheter 14.05 Norsk attraksjon (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Popstokk (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Puls 20.15 Salt & Pepper (ttv) 20.45 Feiring av Samefo lkets dag 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Brille 22.00 Broen (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Taggart (t) 00.25 Nytt på nytt (ttv) 00.55 Ei iskald verd (ttv) 01.45 Film: Big Shots begravelse (t) 03.25 Brille 03.55 Nasjonalgalleriet 04.25 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Vinn på minuttet 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Sønner av Norge 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Millennium: Menn som hater kvinner 22:40 Millennium: Menn som hater kvinner 23:40 Beck: Roseanna 00:40 Criminal Minds 01:30 Numbers 02:25 The Cleaner 03:15 24 04:05 Twin Peaks 04:55 Sportsnyhetene 05:10 Været 05:20 Sonen

Aktuelt Spania • side 50

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Tangerudbakken borettslag 21:30 Et lite stykke Thai land 23:25 Grensevakten 23:55 CSI: Miami 00:50 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:30 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:05 Girlfriends - Girl friends, år 5 05:30 Girlfriends - Girl friends, år 5

12:40 Miss Lettie and Me Amerikansk dra ma fra 2002. 14:20 Nerdenes hevn 4 - En nerd til begjær Amerikansk komedie fra 1994. 16:05 Dishdogz Amerikansk dra ma fra 2006. 17:45 Dance Flick Amerikansk komedie fra 2009. 19:20 Fixing Pete Amerikansk komedie fra 2011. 21:00 Skredderen i Panama Amerikansk thriller fra 2001. 23:00 Hjemløs til Har vard Amerikansk dra ma fra 2003. 00:30 I sin datters hus Britisk drama fra 2003. 02:20 Secrets In The Walls Amerikansk grøs ser fra 2010. 03:45 Running Free Amerikansk dra mafilm fra 2002.


TIRSDAG 07. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Puls 10.30 Doktoren på hjørnet (t) 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Salt & Pepper (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 NM hopp: 2. omgang 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Sherlock (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Extra-trekning 23.25 Ingen grenser (t) 00.25 Redd menig Osen (ttv) 00.55 Brille 01.25 Skavlan 02.25 Broen (t) 03.25 Bokprogrammet: Når begynner det virkelige livet? (ttv) 03.55 Puls 04.25 Førkveld

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Sinnasnekker’n Sverige 21:30 CSI 22:30 The Big Bang Theory 23:00 Man Up! 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:30 Special Victims Unit 04:15 Grundig lurt 05:05 Til skrekk og advarsel

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Sønner av Norge 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Frustrerte fruer 22:35 The Big C 23:10 En moderne familie 23:40 Beck: Roseanna 00:40 Criminal Minds 01:30 Numbers 02:20 The Cleaner 03:10 24 04:00 Twin Peaks 04:50 Sportsnyhetene 05:05 Været 05:15 Sonen

ONSDAG 08. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Historien om: Støvsu geren (t) 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (ttv) 14.00 NRK nyheter 14.05 Folk: Buddha på brett (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Industridebatt fra Herøya 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Forbrukerinspektøre ne 20.15 Redd menig Osen (ttv) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 Lilyhammer (ttv) 22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nasjonalgalleriet 23.45 Sherlock (t) 01.15 Teenage Boss (ttv) 02.15 Ut i naturen: Brødrene Smart og eventyr båten (ttv) 02.45 Migrapolis 03.15 Lydverket 03.45 Brille 04.15 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Tid for hjem 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Til toppen av Norge 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Langt hjemmefra 22:40 Damages 23:40 Beck: Mannen på balkongen 00:35 60 Minutes 01:25 Numbers 02:15 The Cleaner 03:05 24 03:55 Twin Peaks 04:45 Sportsnyhetene 05:00 Været 05:10 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Winter Wipeout 21:30 CSI: NY 22:30 Sporløst forsvun net 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:30 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:05 Til skrekk og advarsel

VIL DU AN11:40 Dance Flick NONSERE HER Amerikansk komedie fra 2009. - DETTE ER 13:15 Delgo Amerikansk animasjonsfilm. EN LEDIG AN14:55 But I’m a Cheer leader NONSEPLASS Amerikansk komedie fra 1999. 16:40 Fame FOR YOUR Amerikansk dra mafilm fra 1980. ADVERT VIL 19:05 Doc Hollywood Amerikansk DU ØKE DIN komedie fra 1991. 21:00 Larry Flynt - skandalenes KUNDEMASSE mann Amerikansk dra OG DIN SJAN ma fra 1996. 23:20 Vi holder med flodhestene SE TIL SUK Italiensk/ame rikansk actionko SESS, ANNON medie fra 1979. 00:55 Torso SER I AKTUELT Amerikansk thriller fra 2002. 02:25 The Stranger SPANIA - AN Beside Me Amerikansk dra NONSEPLASS ma fra 2003. 03:55 Prayers For Bobby HER - LEDIG Amerikansk dra ma fra 2009. ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK 12:00 Flower Girl Amerikansk US FOR PRICES komedie fra 2009. 13:40 Mennene i mitt liv Amerikansk AND GOOD komedie fra 2001. 16:00 Sports Movie OFFERS - HER Amerikansk komedie fra 2007. 17:40 Dr. Dolittle: Million KAN DU AN Dollar Mutts Amerikansk NONSERE I AK komedie fra 2009. 19:20 Lying to be Per TUELT SPANIA fect Amerikansk dra ma fra 2010. - DET LØN21:00 Butch Cassidy og Sundance Kid - NER SEG Å To uvanlige fre dløse Amerikansk wes ANNONSERE I tern fra 1969. 23:00 The X-Files: I AKTUELT SPA Want to Believe Amerikansk dra NIA - BE OSS ma fra 2008. 00:40 Bad Girls Amerikansk spen OM TILBUD. ningsfilm fra 1994. HER ER DET LE02:20 Grave Miscon duct Amerikansk spen DIG ANNON ningsfilm fra 2008. SEPLASS. VIL 03:40 Carmen Spansk drama fra TA KONTAKT 2001. MED OSS!

Aktuelt Spania • side 51


TORSDAG 09. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Migrapolis 10.30 Forbrukerinspektøre ne 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Historien om: Telefo nen (t) 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (ttv) 14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Min bjørnefamilie (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ikke gjør dette hjem me (ttv) 20.15 Melodi Grand Prix 2012 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Slik går no dagan (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lydverket 23.45 Lilyhammer (ttv) 00.30 Livets mange sider (t) 01.15 I tjukt og tynt (t) 02.15 Ingen grenser (t) 03.15 Melodi Grand Prix 2012 03.55 Slik går no dagan (t) 04.25 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Langt hjemmefra 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Komikameratene 20:30 TV 2 Hjelper deg - Sesongpremie re! 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Criminal Minds 22:35 Blue Bloods 23:35 Beck: Mannen på balkongen 00:30 Criminal Minds 01:25 Numbers 02:15 The Cleaner 03:05 24 03:55 Twin Peaks 04:45 Sportsnyhetene 05:00 Været 05:10 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Berserk mot Sydpolen 21:30 Premiere: Alcatraz 22:30 The River 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:35 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:05 Til skrekk og advarsel

11:45 Frank Amerikansk komedie fra 2007. 13:30 På hau’ i havet Norsk dokumen tar fra 2004. 15:20 Boudu Fransk komedie fra 2005. 17:15 Nerdenes hevn 4 - En nerd til begjær Amerikansk komedie fra 1994. 19:00 Mitt navn er Radio Amerikansk dra mafilm fra 2003. 21:00 The New World Amerikansk dra ma fra 2005. 23:25 Primal Doubt Amerikansk actionfilm fra 2007. 00:50 The Good Thief Kanadisk spen ningsfilm fra 2002. 02:35 The Foursome Canadisk kome die fra 2006.

FREDAG 10. FEBRUAR

karoline.hoelstad@ hotmail.com

07.00 Morgennytt 10.00 Historien om: Støvsu geren (t) 10.10 V-cup skiskyting: Sprint menn 11.45 Postbåten i Solund (ttv) 12.00 NRK nyheter 12.15 Schrödingers katt (ttv) 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 V-cup skiskyting: Sprint kvinner 14.30 NRK nyheter 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Min bjørnefamilie (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge Rundt (ttv) 20.05 Popstokk (ttv) 20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan 22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet (t) 23.05 Kveldsnytt 23.20 Game of Thrones (t) 00.15 Tungrockens historie (t) 01.00 Redd menig Osen (ttv) 01.30 Skoleball i Mississippi (t) 03.00 Sporløst forsvunnet (t) 03.40 Ikke gjør dette hjem me (ttv) 04.10 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Komikameratene 13:00 TV 2 Hjelper deg 13:30 Better Off Ted 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 En moderne familie 17:30 Kollektivet 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Akvariet 19:30 Dyrepasserne 20:00 The Voice - Nor ges beste stem me 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 The Voice - Nor ge beste stemme forts. 22:15 Senkveld 23:25 Golden Goal - Sesongpremiere! 23:55 Film: Cinderella Man 02:45 Film: Eye For an Eye 04:45 Sportsnyhetene 05:00 Været 05:10 Sonen

Aktuelt Spania • side 52

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:10 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 Ja, vi elsker Ho llywood 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 Man Up! 19:00 The Big Bang Theory 19:30 Winter Wipeout 20:30 Total Blackout 21:30 Outbreak - I fare sonen 23:50 The Graham Nor ton Show 00:50 CSI: Miami 01:45 Oceans 13 04:00 Åndenes makt 05:00 48 timer

12:10 Quigley Australsk kome die fra 2003. 14:05 Miss Lettie and Me Amerikansk dra ma fra 2002. 15:45 Delgo Amerikansk animasjonsfilm fra 2008. 17:25 Sorority Wars Amerikansk komedie fra 2009. 19:05 Pippi Langstrøm pe på de sju hav Svensk familiefilm fra 1970. 21:00 Snarveien Norsk grøsser fra 2009. 22:25 Nærkontakt av tredje grad Amerikansk science fiction fra 1977. 00:40 Butch Cassidy og Sundance Kid - To uvanlige fre dløse Amerikansk we stern fra 1969. 02:25 Black and White Amerikansk dra ma fra 1999. 04:05 Prayers For Bobby Amerikansk dra ma fra 2009.


LØRDAG 11. FEBRUAR 07.10 Førkveld 07.50 Ingen grenser (t) 08.50 NRKs sportslørdag 08.50 V-cup alpint: Utfor menn 10.15 Sportslørdag 10.30 V-cup kombinert: Hopp og langrenn 11.15 Sportslørdag 11.25 V-cup skiskyting: Jaktstart menn 12.15 Sportslørdag 12.25 V-cup langrenn: 15 km klassisk, kvin ner 13.25 V-cup skiskyting: Jaktstart kvinner 14.15 V-cup langrenn: 30 km klassisk, menn 16.00 V-cup skøyter: 5000 m menn 18.00 Sport i dag 19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Melodi Grand Prix 2012 Finale (ttv) 21.10 Norsk attraksjon (ttv) 21.40 Melodi Grand Prix 2012 - Gullfinale Oslo Spektrum (ttv) 22.45 Ei iskald verd - bak kamera (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nattkino: Slumdog Millionaire (t) 01.15 Brille 01.45 Dansefot jukeboks m/chat 04.15 tweet4tweet 04.45 Popstokk (ttv)

07:00 TV 2 Junior 07:01 Lauras stjerne 07:11 Toot og Puddle 07:22 Babar 07:43 Geronimo Stilton 08:08 Mona vampyr 08:31 Lou Lou fra Mont martre 09:00 Nyhetsmorgen 10:00 Bonanza 11:00 Bonanza 12:00 Hotel Cæsar 12:30 Hotel Cæsar 13:00 Hotel Cæsar 13:30 Hotel Cæsar 14:00 Undercover Boss Norge 15:00 Sport & Spill 15:30 Svenskehandel 16:00 Sveriges verste bilfører 17:00 The Voice - Norges beste stemme 18:30 Nyhetene 18:50 Lørdagsmagasinet 19:10 Sportsnyhetene 19:20 Været 19:30 Prinsesse for tre konger 20:00 Hver gang vi møtes 21:00 Nyhetene 21:15 Været 21:20 Sportsnyhetene 21:40 Hver gang vi møtes fortsetter 22:15 God kveld Norge 22:50 Film: Basic Instinct 01:05 Senkveld 02:15 Film: Død snø 04:05 America’s Got Talent 04:55 America’s Got Talent 05:45 Sportsnyhetene 06:00 Været 06:10 Sonen

07.10 Førkveld 07.50 NRKs sportssøndag 07.50 V-cup alpint: Su perkombinasjonen utfor menn 09.10 V-cup kombinert: Hopp 10.10 V-cup kombinert: Langrenn 10.45 Sportssøndag 10.55 V-cup alpint: Su perkombinasjonen slalåm menn 11.45 V-cup langrenn: Stafett kvinner 12.10 V-cup skiskyting: Mixed stafett 13.40 V-cup skøyter: 1500 m menn 14.15 V-cup langrenn: Stafett menn 15.45 V-cup skøyter: Lag tempo menn 16.40 V-cup hopp 17.15 Sport i dag 17.30 Underveis 18.00 Bokprogrammet: Når begynner det virkelige livet? (ttv) 18.30 Newton (ttv) 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.15 Fjellfolk (ttv) 20.55 Hjortekalven (ttv) 21.10 Ei iskald verd (ttv) 22.00 Ei iskald verd - bak kamera (t) 22.10 Livets mange sider (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Livets mange sider (t) 00.00 Filmbonanza 00.30 Broen (t) 01.30 Lille Dorrit (t) 02.20 Melodi Grand Prix 2012 Finale (ttv) 03.35 Melodi Grand Prix 2012 - Gullfinale Oslo Spektrum (ttv) 04.40 Livets mange sider (t)

07:00 TV 2 Junior 07:01 Boblins 07:11 Byggmester Bob 07:21 Familien Stor 07:32 Elias 07:42 Oktonautene 07:53 Tatonka 08:04 Vennebyen 08:14 Pokemon 08:35 Bakugan 09:00 Nyhetsmorgen 10:00 Bonanza 11:00 Bonanza 12:00 America’s Got Talent 12:50 America’s Got Talent 13:45 Olsenbandens siste stikk 15:30 Til toppen av Nor ge 16:30 Håndball: Før kam pen 17:25 Håndball: I pausen 17:35 Håndball: Larvik - Grupo Asfi Itxako Navarra 2. omgang 18:20 Håndball: Etter kampen 18:30 Nyhetene og Spor ten 18:50 Været 19:00 Tid for hjem 20:00 Vinn på minuttet 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 The Killing 22:45 Hver gang vi møtes 00:15 God kveld Norge 00:50 Criminal Minds 01:45 Film: Cinderella Man 04:30 De 7 drap 05:25 Sportsnyhetene 05:40 Været 05:50 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Grundig lurt 09:10 America’s Funniest Home Videos 09:35 So You Think You Can Dance 11:00 Herlige hjem 11:55 Hundehviskeren 12:55 Ja, vi elsker Ho llywood 13:55 Til skrekk og advarsel 15:00 Undercover Boss 16:00 Ullared 17:00 Sinnasnekker’n Sverige 18:00 Grundig lurt 19:00 Once Upon a Time 20:00 Kongsvik ungdom sskole 20:30 Berserk mot Sydpolen 21:30 Enemy of the State 00:05 Alcatraz 01:00 Body of Proof 01:55 Castle 02:50 Kondomjakten 04:20 Sporløst forsvun net 05:10 Til skrekk og advarsel

10:15 Begravelse med utsikt Britisk komedie fra 2002. 12:05 Stuart Little Amerikansk komedie fra 1999. 13:40 Istid 1 Amerikansk Animasjonsfilm fra 2002. 15:15 Fixing Pete Amerikansk komedie fra 2011. 16:50 Rakkerungene: Best of Our Gang Amerikansk komedie fra 1930. 18:25 Hook Amerikansk komedie fra 1991. 21:00 200-års mannen Amerikansk science fiction fra 1999. 23:20 Hett bly på Boot Hill Italiensk western fra 1969. 00:50 På kollisjonskurs Amerikansk spen ningsfilm fra 2002. 02:30 Cat Run Amerikansk actionkomedie fra 2011. 03:55 Ring Of Death Amerikansk spen ningsfilm fra 2008. 05:20 Joe Dirt Amerikansk komedie fra 2001.

SØNDAG 12. FEBRUAR 06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Grundig lurt 09:10 America’s Funniest Home Videos 09:35 So You Think You Can Dance 11:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis 12:15 Hundehviskeren 13:15 Total Blackout 14:15 Alt for Sverige 15:30 4-stjerners middag 16:30 4-stjerners middag 17:30 4-stjerners middag 18:30 4-stjerners middag 19:30 Once Upon a Time 20:30 Castle 21:30 Åndenes makt 22:30 Body of Proof 23:30 CSI 00:25 The Closer 01:20 The Children Of Men 03:20 FBI Files 04:20 CSI: NY 05:05 Girlfriends - Girl friends, år 5 05:30 Girlfriends - Girl friends, år 5

09:05 Møtet med Fo rrester Amerikansk dra mafilm fra 2000. 11:30 Gold Strike River Amerikansk wes tern fra 1934. 12:35 Fame Amerikansk dra mafilm fra 1980. 15:00 Mennene i mitt liv Amerikansk komedie fra 2001. 17:20 Mitt navn er Radio Amerikansk dra mafilm fra 2003. 19:20 Flower Girl Amerikansk komedie fra 2009. 21:00 Oppvåkningen Amerikansk dra ma fra 1990. 23:10 The Broken Hearts Club Amerikansk komedie fra 2000. 00:45 Gracies valg Amerikansk dra mafilm fra 2004. 02:15 The X-Files: I Want to Believe Amerikansk dra ma fra 2008. 03:55 Brent av frost Norsk drama fra 1997.

Aktuelt Spania • side 53

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA - ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS - HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL TA KONTAKT MED OSS! AKT


MANDAG 13. FEBRUAR

Inviterer til samvær VÅREN 2012: Lørdag, 11.02, 03.03., 24.03. og 14.04. Etter møtet 24.03. arrangeres det restaurantmiddag (påmelding). Møtene begynner kl. 16.30. Pent antrekk.

Møtested: Kirkesenteret i Albir, C/. Mart no. 8. Møtene er åpne for nordiske søstre og brødre. Etter møtet som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær og da kan også ikkemedlemmer av Odd Fellow delta. Ta gjerne med din ledsager.

Kontakttelefoner i Spania: Leder Trygve Romsloe Tlf. 966 864 782 Nestleder Maud Østerberg Tlf. 966 421 824 Sekretær Anne-Grethe Nyquist Tlf. 966 868 106 Kasserer Sissel Lundvall Tlf. 961 190 135 Styremedlem/ eksleder Bodil Maria Berg Tlf. 965 891 211 Styremedlem Kirsten Bente Kjøsen Tlf. +47 3339777 Email gruppen romsloe@gmail.com

07.00 Morgennytt 10.00 Teenage Boss (ttv) 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Ut i naturen: En dyp hemmelighet (ttv) 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Norsk attraksjon (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Popstokk (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Solgt! (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Puls 20.15 Salt & Pepper (ttv) 20.45 Billedbrev: Chile - 33 mann i en gruve (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Brille 22.00 Broen (t) 23.00 Kveldsnytt 23.15 Hva skjedde med Sofija? (t) 00.45 Nytt på nytt (ttv) 01.15 Ei iskald verd (ttv) 02.05 Film: Jakten på hevn (t) 03.50 Nasjonalgalleriet 04.20 Brille 04.50 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Vinn på minuttet 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Sønner av Norge 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Millennium: Jenta som lekte med ilden 22:40 Millennium: Jenta som lekte med ilden 23:40 Beck: Politimor deren 00:45 Criminal Minds 01:35 Numbers 02:30 The Cleaner 03:20 24 04:10 Twin Peaks 05:00 Sportsnyhetene 05:15 Været 05:25 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 5 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Tangerudbakken borettslag 21:30 Et lite stykke Thai land 22:30 The Closer 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:35 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:10 Til skrekk og advarsel

12:25 Popcorn Britisk komedie fra 2007. 14:10 The Wishing Well Amerikansk komedie fra 2005. 15:45 Tilfellet Henry Amerikansk dra ma fra 1991. 17:45 Marikken på Junibakken Svensk familiefilm fra 1980. 19:20 Delgo Amerikansk animasjonsfilm fra 2008. 21:00 Snarveien Norsk grøsser fra 2009. 22:25 League of Ex traordinary Gent lemen Amerikansk Spenningsfilm fra 2002. 00:15 Full frontal Amerikansk komedie fra 2002. 01:55 Maks uflaks Amerikansk dra ma fra 1985. 03:30 Enslig ung kvinne søker Amerikansk thriller fra 1992.

TIRSDAG 14. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Puls 10.30 Doktoren på hjørnet (t) 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 NRK nyheter 13.05 Førkveld 13.45 Verdensarven (t) 14.00 NRK nyheter 14.05 Salt & Pepper (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Min bjørnefamilie (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Redd menig Osen (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Ut i naturen: Fjelldron ninga 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Sherlock 23.00 Kveldsnytt 23.15 Ei verd av kart (t) 23.45 Wallander: Villspor (t) 00.35 Redd menig Osen (ttv) 01.05 Brille 01.35 Skavlan 02.35 Broen (t) 03.35 Bokprogrammet: Den nye legeromanen (ttv) 04.05 Puls 04.35 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Sønner av Norge 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Frustrerte fruer 22:35 The Big C 23:10 En moderne familie 23:40 Beck: Politimor deren 00:40 Criminal Minds 01:30 Numbers 02:20 The Cleaner 03:10 24 04:00 Twin Peaks 04:50 Sportsnyhetene 05:05 Været 05:15 Sonen

Aktuelt Spania • side 54

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 6 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 6 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 5 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 6 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Sinnasnekker’n Sverige 21:30 CSI 22:30 The Big Bang Theory 23:00 Man Up! 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:35 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:05 Til skrekk og advarsel

11:40 Search Amerikansk wes tern fra 1967. 13:05 Till the End of Night Amerikansk wes tern fra 1967. 14:30 The Beast that Walks Like a Man Amerikansk wes tern fra 1967. 16:00 Sports Movie Amerikansk komedie fra 2007. 17:40 Mesterdetektiven Blomkvist på nye eventyr Svensk familiefilm fra 1996. 19:20 Mike Bassett: England Manager Amerikansk komedie fra 2001. 21:00 Angel and the Badman Amerikansk wes tern fra 2009. 22:40 Monte Walsh Amerikansk dra ma fra 2003. 00:35 Løpet er kjørt Amerikansk komedie fra 1979. 02:15 De ubestikkelige Amerikansk spen ningsfilm fra 1987.


ONSDAG 15. FEBRUAR 07.00 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Dallas (t) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter 12.15 Aktuelt 12.45 Oddasat - nyheter på samisk (t) 13.00 75-årsdagmarke ring 14.00 NRK nyheter 14.05 Folk: Med øye for stil (ttv) 14.35 Norge Rundt (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Jessica Fletcher (t) 16.00 NRK nyheter 16.10 Ei iskald verd (ttv) 17.00 NRK nyheter 17.10 Redd menig Osen (ttv) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter (t) 19.00 Dagsrevyen 19.45 Forbrukerinspe ktørene 20.15 Helt patent! 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.40 Lilyhammer (ttv) 22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Nasjonalgalleriet 23.45 75-årsdagmarke ring 00.45 Sherlock 02.15 Ut i naturen: Fjell dronninga 03.15 Ei verd av kart (t) 03.45 Helt patent! 04.15 Lydverket 04.45 Førkveld

06:30 Nyhetsmorgen 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 11:30 Bonanza 12:30 Tid for hjem 13:30 Oppgrader! 14:00 Malcolm i midten 14:30 Home and Away 15:05 Dawson’s Creek 16:00 Home and Away 16:30 Dharma & Greg 17:00 Frustrerte fruer 17:55 Hos Martin 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Oppgrader! 19:30 Hotel Cæsar 20:00 Til toppen av Norge 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Langt hjemmefra 22:40 Damages 23:40 Beck: Stockholm maraton 00:40 60 Minutes 01:30 Numbers 02:20 Vares 03:10 24 04:00 Twin Peaks 04:50 Sportsnyhetene 05:05 Været 05:15 Sonen

06:00 Snipp og Snapp - Redningspatruljen 06:20 Magikerne på Waverly Place 06:45 Sister Sister - Sis ter Sister, år 6 07:10 Sister Sister - Sis ter Sister, år 6 07:35 Girlfriends - Girl friends, år 6 08:00 Girlfriends - Girl friends, år 6 08:25 Collegeliv 09:15 Hundehviskeren 10:05 Til skrekk og advarsel 11:00 Ekstrem rengjøring 11:25 4-stjerners middag 12:25 Ungkarskvinnen 14:20 Millionær søker kjæreste 15:20 One Tree Hill 16:15 Veronica Mars 17:05 Lykkelig skilt 17:30 Christine 18:00 The Big Bang Theory 18:30 America’s Funniest Home Videos 19:00 Grensevakten 19:30 4-stjerners middag 20:30 Winter Wipeout 21:30 CSI: NY 22:30 Sporløst forsvun net 23:30 Grensevakten 00:00 CSI: Miami 00:55 Special Victims Unit 01:50 CSI: NY 02:45 48 timer 03:30 Special Victims Unit 04:20 Grundig lurt 05:10 Girlfriends - Girl friends, år 6 05:35 Girlfriends - Girl friends, år 6

13:10 County Kilburn Britisk komedie fra 2000. 14:45 The Christian Liquorice Store Amerikansk dra ma fra 1971. 16:25 Dr. Dolittle: Million Dollar Mutts Amerikansk komedie fra 2009. 18:05 Mesterdetektiven Blomkvist på nye eventyr Svensk familiefilm fra 1997. 19:35 Batman: Under the red Hood Amerikansk animasjonsfilm fra 2010. 21:00 Batman & Robin Amerikansk action fra 1997. 23:15 Pans Labyrint Spansk drama fra 2006. 01:10 The Broken Hearts Club Amerikansk komedie fra 2000. 02:45 Human Traffic Britisk komedie fra 1999. 04:20 Joe Dirt Amerikansk komedie fra 2001.

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA - ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPA HA HA HA

vårprogram Auditori de la Mediterrània (der søndagsmarkedet er), La Nucía kl. 13.00 annenhver tirsdag Foredragene varer en time Parkering i parkeringshus like ved 31.1: Leiv Tveita: “Columbus og hans hemmeligheter” 14.2: Solfired Gjelsten: “Spanias rolle i Nord-Amerika” 28.2: Knut Bøe: “Vest-Sahara” - Spanias siste koloni. 13.3: Kjell Ryberg: “Kongedømme Valencias historie” 27.3: Finn Fuglestad: “Franco tapte borgerkrigen Tanker omkring Spanias nyere historie”

VELKOMMEN

........ HA

HISTORIEGRUPPEN 2012

Det var blondinen som var ute å kjørte bil og ble stoppet av politiet. Politimannen spør om vognkort og førerkort, hvorpå blondinen bare stirrer dumt tilbake. - Førerkort?, spør politimannen igjen, og blondinen sier:

- Har jeg det da? Oppgitt forklarer Politimannen at førerkortet er det man får utlevert når man lærer å kjøre bil. Da skjønner blondinen hva politimannen mener og finner frem førerkortet sitt fra vesken. Etter å ha sett førerkortet, spør politimannen om vognkortet, og blondinen ser spørrende på han nok en gang. Politimannen forklarer at vognkortet antakeligvis ligger i hanskerommet. Idet blondinen henter frem vognkortet, får politimannen en ide. Han tenker at med en så dum blondine skal han jammen prøve noe nytt. Etter å ha sett vognkortet, gir han det tilbake til blondinen. Idet hun skal legge det tilbake i hanskerommet, åpner politimannen buksesmekken og drar ut snadden sin og stikker den inn vinduet på bilen. Da blondinen snur seg og får se politimannen stå der med snadden inn vinduet, utbryter hun: - Å-nei, ikke enda en PROMILLEKONTROLL..”

Aktuelt Spania • side 55


T E N

ØR

J H S

G N I

N D L

O Sudoku H Enkel R

1. Hvilket land kommer bilmerket Porsche fra? 2. Hva heter hovedstaden i Florida? 3. I hvilken enhet måler man eletrisk strøm? 4. Hvor mange grader celsius er null kelvin? 5. Hvilken idrett drev Morgan Andersen med da han var aktiv idrettsutøver? 6. I hvilken by foregår handlingen i tvserien “Cheers”?

(Løsningen kommer i AS nr. 381)

Hver rekke skal ha 123456789, både vannrett og loddrett, og i hver 3x3 rute. 3

1

5

4

7 7

5

8 5

4

1

3

8

2

1

6

2

Bildene ser tilsynelatende helt like ut, men det nederste bildet er manipulert slik at det har 7 feil i forhold til bildet over. Kan du f inne feilene?

1

5

3

5

9

7

2

6

8 6

3

9 2

3

4

9

1. Tyskland -  2. Talahassee -  3. Ampere -  4. -273 -  5. Ishockey -  6. Boston -  7. Sigrid Undset -  8. Diesel -  9. Erling Kagge - 10. Østerrike QUIZ - SVAR:

U

E D N Sett inn de tallene som mangler mellom 1 - 9.

QUIZ

Sudoku løsning nr. 1: 813769254 547382916 962541873 129634785 738295461 456817392 384956127 295173648 671428539

Aktuelt Spania • side 56

7. Hvem skrev Kristin Lavransdatter? 8. Hvilket motefirma bruker slagordet ”successful living”? 9. Hvem var den første som gikk alene til Sydpolen? 10. Hvilket land kom Wolfgang Amadeus Mozart fra?

0-3 riktige: 4-6 riktige: 7-8 riktige: 9-10 riktige:

Du kan trygt engasjere deg mer Slett ikke verst Smarting Quiz-mester?

FINN 7 FEIL:


K I NO G U I D E N

Bajo

amenaza Originaltittel: Trespass Regi: Joel Schumacher Skuespillere: Nicole Kidman, Emily Meade, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Cam Gigandet Genre: thriller Nasjonalitet: USA Produksjonår: 2011 Premiere: 27. januar 2012 De vet hva de har. De vet hva de skjuler. Men det de ikke vet er at de vil slåss tilbake Filmen er regissert av gullpalmevinneren Joel Schumacher som også har regissert phone booth, Batman & Robin, Phantom of the Opera og St. Elmos Fire. Familien Miller bor i et eksklusivt boligområde hvor sikkerhet er høyt prioritert. Bak de prektige veggene og nyklipte hekkene har den vellykkede forretningsmannen Kyle (Nicolas Cage) overlatt renovasjonen av herskapshuset til sin sjarmerende kone Sarah (Nicole Kidman). Sarah får et godt øye til en av arbeiderne. Det hun ikke vet er at han er med i gjeng som planlegger å robbe huset. Denne filmen hadde premiere i USA i oktober i fjor. I Norge er evt. premieredato i skrivende stund ikke bestemt.

J. Edgar Originaltittel: J. Edgar Regi: Clint Eastwood Skuespillere: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Alfaz del Pi: - Cine Roma. C/. El Hort, 5. Telf: 965 888 266 Benidorm: - Cines Colci Centro. Avda. Almendros, 35. Telf: 965 865 060 - Cines Colci Rincón. Avda. Zamora s/n. Telf: 965 853 859

Armie Hammer, Judi Dench, Dermot Mulroney, Lea Thompson Genre: Biografi / Drama Nasjonalitet: USA Språk: Engelsk Musikk: Clint Eastwood Lengde: 2 t. 17 min. Kinopremiere: 27.01.2012 I løpet av et langt liv opplevde J. Edgar Hoover å ende opp som den mektigste mannen i Amerika. Som sjef for det legendariske etterforskningsbyrået FBI i nærmere 50 år var det lite som stoppet ham fra å beskytte sitt land. Gjennom åtte president-perioder og tre kriger, i skuddlinjen for både reelle og antatte trusler, utfordret han samfunnets normer og grenser for å nå sitt mål, maksimal trygghet for sine landsmenn. J. Edgar var anti-kommunist på sin hals, hans metoder var både hensynsløse og heroiske, for omgivelsene ofte uklare og uforståelige. For Hoover selv var de nødvendige - for å skape den verdenen utrøttelig higet etter. Hoover opphøyet hemmeligheter til noe verdifullt, spesielt de som omhandlet andre, og han var aldri redd for å bruke disse for å styrke sin autoritet overfor nasjonens ledere og makthavende. Samtidig var sider ved hans eget privatliv like hemmelige. Hoover forstod at kunnskap gir makt, og at frykt kan skape muligheter. Makt og frykt ble to viktige ingredienser i hans enestående påvirkningskraft og omdømme, noe formidabelt, noe helt uangripelig. Hans bemerkelsesverdige karriere og sterkt kontroversielle menneskelige egenskaper danner rammene rundt filmen om hans liv. Dette er historien om J. Edgar, sjef for FBI fra 1924 til 1972, en av de virkelige legender innenfor moderne, amerikansk kriminalhistorie. Filmlegenden Clint

Finestrat: - Cines IMF 9. Avda. Pais Valencia, s/n C. C. La Marina. Telf: 966 831 195 www.cinesimf.com Orihuela: - Centro Cinemas 10 C/Obispo Vitorio Oliver, 2 C.C. Ociopía Telf: 966 745 912

Aktuelt Spania • side 57

Eastwood står for både regi og produksjon av denne produksjonen.

Wanderlust

Originaltittel: Wanderlust Regi: David Wain Skuespillere: Jennifer Aniston, Malin Akerman, Paul Rudd, Justin Theroux, Ray Liotta, Kathryn Hahn, Lauren Ambrose, Alan Alda, Joe Lo Truglio, Kerri Kenney, Michaela Watkins, Keith Allen Hayes, Patricia French, John D’Leo, Jordan Peele Manus: Ken Marino, David Wain Genre: Komedie Nasjonalitet: USA Språk: Engelsk Produsent: Judd Apatow, Ken Marino, Paul Rudd, David Wain Produksjonsår: 2012 Kinopremiere: 3. februar 2012 George (Rudd) and Linda (Aniston) er et overarbeidet og anspent par som bor på Manhattan. Etter at George mister jobben, sitter de kun igjen med ett valg: Flytte inn hos den heslige broren til George i Atlanta. På veien dit snubler George og Linda over Elysium - et idyllisk, lite samfunn befolket av fargerike karakterer som omfavner et helt annet livssyn enn de er vant til. Penger? Kan ikke kjøpe deg lykke. Karriere? Hvem trenger det. Klær? Bare hvis du vil ha dem. Representerer Elysium nettopp den friske starten George og Linda trenger? Eller vil perspektivendringen skape flere problemer enn den løser?

Torrevieja: - Cines IMF 8. (med original versjon) Pol. San José, 10. C.C. Habaneras. Telf: 965 705 414 www.cinesimf.com Villajoyosa: - Cines La Villa. C/ Constitucion, s/n Telf: 966 851 884


VIKTIGE TELEFONNUMMER NØDNUMMER = 112 Flyplass el Altet Busstasjon Alicante Tog RENFE Flyplass Murcia Busstasjon Murcia

966 919 000 965 130 700 902 240 202 968 172 000 968 292 211

ALFAZ / ALBIR Aquagest (vann) 965889102 Ayuntamiento Alfaz 965888265 Casa de Cultura Alfaz 965889423 Centro de Salud 965889894 Correos Alfaz 965889495 Correos Albir 966867354 Iberdrola (strøm) 901202020 Iglesia Noruega 966867474 Juzgado de Paz 965887131 Polideportivo Alfaz 965889515 Taxi 966810010 Sykehus LA VILA 966859800 Suma 965887925 Tourist-Info Alfaz 965888265 Tourist-Info Albir 966867022

Policia Local

Alicante Alfaz Albir Altea Benidorm La Nucia Orihuela Costa Rojales/Quesada Torrevieja BENIDORM Ayuntamiento 965855500 Ambulatorio 965856046 Busstasjon 965130700 Buss Euroline 966802313 CDT 966870000 C. de Salud FOYETES 966830061 C. de Salud LA CALA 965856858 Correos Post 965853434 Lokal buss 965854322 Lokal tog FGV 965851895 Norske konsulat 965852166 Svensk konsulat 966805933 Sykehus LA VILA 966859800 Taxi 966810010 Tourist-Info 965851311

Guardia Civil

965 107 200 965 887 100 965 887 100 965 845 511 966 807 766 965 870 533 649 900 304 966 715 129 965 710 154

965 921 100 965 840 525 965 840 525 965 840 525 965 854 030 965 840 525 966 769 143 965 700 128 965 710 113 Altea Aquagest (vann) 965845635 Buss Altea Barcelona 965850151 Buss Altea Madrid 965857962 Centro de Salud 966880025 Club Náutico Altea 965841591 Club Náutico Mascarat 965842200 Club de Golf Don Cayo 965848046 Correos Altea 965840174 Palau Altea 966881924 Taxi 966810010 Suma 966880217 Sykehus LA VILA 966859800 Tog Alicante-Altea-Denia 965851895 Tourist-Info Altea 965844114

Brannstasjon

Ambulanse

965 982 222 965 254 141 085 965 843 183 085 965 843 183 085 966 880 025 965 854 080 965 855 945 965 854 080 966 875 300 965 300 080 966 742 945 966 704 433 965 144 000 966 704 433 966 700 877 La Nucia Aqualia (vann) 902186018 Ayuntamiento 965870700 Buss ALSA 902422242 Centro de Salud 966896490 Centro de Salud Pinar 965873776 Correos 965870516 Juzgado de Paz 965870580 La Mediterrània Audit. 966897570 Piscina Cubierta 966895106 Polideportivo Municipal 966896564 Suma 966895949 Sykehus LA VILA 966859800 Taxi 966810010 Tourist-Info 966895672

TO G T I D E R ALICANTE – VALENCIA - BARCELONA Tognr Type 01282 Euromed 01102 Talgo 01112 Euromed 00460 Talgo 01162 Euromed 00264 Talgo 01182 Euromed 14007 Express 01202 Alaris 14202 MD 14213 MD

Alicante - ank. Valencia - Ank.Barcelona 06.55 08.26 12.21 08.06 09.53 09.25 10.55 14.56 11.09 12.57 17.50 14.20 15.54 19.55 15.21 17.08 16.16 17.55 21.43 17.40 19.40 18.22 19.50 00.10 18.45 20.40 19.35 21.40

Billettpriser: Alicante - Valencia: Preferente 35-48 euros Alicante- Barcelona: Preferente: 69-93 euro

LOKALTOGET Pris per sone: Enkel billett:

1,15 €

Tur/retur billett: 2,00 € Prissystemet er lagt opp med totalt seks soner. Fra Alicante til Denia koster med andre ord billetten 1,15 x 6 = 6,90 euros. Ved en tur fra Altea til La Vila, reiser man i to soner, og enkeltbilletten koster deg 2,30, mens du sparer noen cent ved å kjøpe tur/retur med en gang.

BARCELONA – VALENCIA – ALICANTE Tognr Type Barcelona Avg.Valencia 14123 MD 07.18 01071 Euromed 06.18 10.20 01101 Euromed 09.25 13.20 01111 Alaris 10.25 14.35 14003 Express 15.02 00463 Talgo 10.30 15.35 14205 MD 16.35 00165 Talgo 18.43 01161 Euromed 15.25 19.20 14207 Regional 19.44 01171 Talgo 20.46 01181 Euromed 17.10 21.19

Ank. Alicant 09.04 12.00 15.03 16.39 17.02 17.35 18.21 20.35 20.58 21.46 22.38 22.55

Turista: 26 - 29 euro Turista: 52 - 57 euro

Alicante Airport

RUTETIDER FLYBUSS BENIDORM-EL ALTET.

Fra Benidorm:

(Nye busstasjonen Avenida de Europa)

07:10 - 08:10 - 09:10 - 10:10 - 11:10 12:10 - 13:10 - 14:10 - 15:10 - 16:10 -17.10* - 18:10 - 19.10* - 20:10 22:10

Fra El Altet: (Plattform 29-30) 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 18.00* - 19:00 - 20.00* - 21:00 - 23:00 (* - kun juli og august) Billettpris ca 8 euros hver vei. Beregn at turen tar en time.

Valencia Airport (Manises) Fra Benidorm: 10:15 - 16:15 Fra Manises, Valencia: 09:45 - 13:30 - 20:30 Billettpris ca 17,15 euros en vei. Beregn at turen tar opptil 2,5 time. Torrevieja- El Altet Fra Torrevieja: 07.00 - 09.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 17.00 - 19.00 - 21.00 Fra El Altet: 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 18.00 - 20.00 - 22.00

BUSSEN STOPPER UTENFOR DEN NYE INNSJEKKINGSTERMINALEN

Aktuelt Spania • side 58


VÅRE ANNONSØRER: ADVOKAT: Adv. Karl J. L. Warpe Bifrost Law

side side

5 20

Advokater og skatterådgivning DURAN side 24

BIL/BILUTLEIE: Auto Impulse side 41 Euro-Cars La Nucia side 7 Automaq Altea side 10 BILDEKK Cheap Tyres side 4 BARNEKLÆR Dutchy´s side 6 BOKHANDEL: Den norske bokhandelen i Alfaz side 33 BOKSALG Historisk reise side 17 BYGG- OG JERNVARER/VED: Toldos Aitana side 18 Markiser Costa Blanca side 25 Paraiso&Gota side 18 Shadow Blinds side 12 Outlet tørr bjørkeved side 25 Fyringsved Costa Blanca side 19 CAFE Cafe Pavarotti side 31, 35 EIENDOMSMEGLER Solalbir side 25 Brigitte Wessendorf side 16 Eurobolig side 5 FISKEHANDEL Den Nederlandske fiskehandel side 39 FLYTTEBYRÅ Fru Flytt side 30 FYSIOTERAPI: Fysiakos side 15 FRISØR Imagine side 3 Rochas Hair side 10 GARN/SØM Casa Lis side 22 MyH side 24 GOLF

Las Rejas Benidorm Golf de Poniente side 16 HELSESENTER/HELSEKOST Krauterhaus Sanct Bernhard side 9 Helsekosten side 22 Salu Salu pilateskurs side 19 HOTELL La Colina side 14 HØREAPPARATER: Robert Vanderbeek side 25 INTERNETT/TV Wipzona side 11 World TV-Pro side 29 KIOSK Casa Caramelo side 19 KLÆR/MOTE BG intermoda side 13 KOSMETIKK/HELSEPRODUKTER Oriflame side 13 LR side 52 LEGEKLINIKK: Costa Blanca Klinikken side 21 Legekontoret Vidar Hjelset side 7 Salus side 42 LEILIGHETER/Omsorgsbolig: NordbyLaVila side 50 Villa Romantica side 21 Atlanta International side 26 Costa Blanca 4 rent side 40 Forum Mare Nostrum side 29 LÅSER: Safeguard side 4 MARKETING Vista Cards side 21 MOBILTELEFON/INTERNETT Masmovil Baksiden Wipzona side 11 MØBLER Sánchez y Castillo side 33 Outlet Costa Blanca side 7 Himolla side 31 OPTIKER: Olivers Optica side 12 Euro Optica side 21

ORTOPEDI Bravo SL Ortopedia side 7 OPPVARMING Zarcar side 34 PARKERING Europarking side 6 RESTAURANT: D´els Artistes forsiden Casa Juan side 4 og6 Casa Vital side 38 Coll de Rates side 39 Sarita side 4 Nuevo Alcàzar side 2 La Roca side 7 La Terraza side 13 La Riviera side 38 Ostau side 8 Bacchus side 18 Restaurant Venezia side 30 San Marcos side 30 Sawadee side 13 RØRLEGGER/DRIKKEVANN: Todo Agua side 27 SKINNBUTIKK Corbalan side 13 SPANSKKURS Spansk-kurs side 35 SYKEHUS: Hospital Clinica Benidorm side 23 SYKLER: Ecoscooter side 25 SPA OG BASSENG: Mundo Spas forsiden SUPERMARKED SuperContent side 32 TANNKLINIKK: Solident side 3 Den norske tannklinikken Alfaz side 25 TRYKKERI Mediaprint side 41 VETERINÆR Hospital Vet. Marina Baixa side 42

HER FINNES Aktuelt Spania: ALBIR

Aktuelt Spania/ Café Pavarotti Mendoza TEMA 2000 Bokkaféen + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALBIR

ALFAZ DEL PI

Alfaz del Sol/ Den Norske Klubben Reuma-Sol Joelly Mendoza Supermercado Costa Blanca

Den Norske Bokhandelen + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALFAZ

ALTEA

Sevilla kiosken (ved Burger King) Turistinfo + ALLE VÅRE ANNONSØRER I ALTEA

LA NUCIA

Supermercado Valu + ALLE VÅRE ANNONSØRER I LA NUCIA

Aktuelt Spania • side 59

BENIDORM

Turistinfo Hospital Levante Benidorm Palace + ALLE VÅRE ANNONSØRER I  BENIDORM

VILLAJOYOSA

Turist Info VG-kiosken i Carrer Pizarro Solgården + ALLE VÅRE ANNONSØRER I  VILLAJOYOSA


Med MÁSMÓV!L: 5,7€

Den eneste spanske mobiloperatøren med kundeservice på skandinavisk. Fra mandag-fredag 9-17, tlf: 911 783 610 og mail: hei@masmovil.es

KONTAKT EN FORHANDLER FOR Å KOMME I GANG: AICOM: Tel. 966 799 125 / 693 755 055 - www.aicom.no/masmovil ALFAZ DEL PI: CB handverk & Interiør, Carrer Arago 1, Tel. 965 069 605 / 667 880 383

KONTAKT VÅRE SKANDINAVISKE FORHANDLERE PÅ COSTA BLANCA!

ALBIR : Aktuelt Spania, CaminoSpania, de la Cantera nº12, Local nno.12, 1, Tel.bak 672 955 034 ALBIR: Cafê Pavarotti/Aktuelt Camino de la Cantera Consum i Albir. Tlf: 672 955 034 TORREVIEJA: Pluto, Skandinaviske senteret (Gallerian), CC Gallerian, Tel. 625 295 120

672 955 034

TORREVIEJA: Scandinova, Avenida Paris No 50, Tel. 965 707 781

TORREVIEJA: SCAN SAT, Avda. Delfina Viudes 28, Tel. 966 927 325 TORREVIEJA: MIMOBILE MASMOVIL, Alfredo Nobel 143, Tel. 693 483 193 ORIHUELA COSTA: Azuretel, ViaPark 3, Los Altos, Tel. 965 999 201 ORIHUELA COSTA: Dog & Bones, La Zenia, Tel. 966 730 024 ORIHUELA COSTA: Rosa Med. Houses, C/ Escorpio 4, La Florida, Tel. 965 328 074 ORIHUELA COSTA: R.B. Escand. Consulting S.L., Villamartin, Tel. 966 764 080 / 609 539 201 ORIHUELA COSTA: Anglevik, Campoamor, Tel. 619 124 643 SAN PEDRO: AMB Estates, MarMenor, Tel. 605 530 097 LA MANGA: Legal - Roy Morten, Tel. 628 008 801

Camino de la Cantera nr. 12 - Albir (Bak Consum)

IT MAKES SENSE!

Aktuelt Spania #02, 2012  

1. februar 2012.

Aktuelt Spania #02, 2012  

1. februar 2012.

Advertisement