Page 4

NYHETER Aktuelt Spania holder deg oppdatert om det som skjer i Spania. Siste nytt lokalt og regionalt

Ny gågate i Benidorm Benidorm vil begrense biltrafikken til det historiske sentrum til bare beboere og redningstjenester. Rådhuset har besluttet å gå tilbake til et prosjekt for å gjøre området rundt slottet og Calvari distriktet til et gåsentrum, og installere et system der man må ha forhåndstillatelse for å kjøre inn med bil. Dette skal overvåkes av kameraer og trafikklys som ikke gir tilgang for ikkeautoriserte biler. Ideen ble først slått opp for to år siden, men nå skal det handles, med juli 1. juli som dato da systemet etter planen skal være fullt operativt.

Lokalpolitiet vil bøtelegge alle kjøretøy som får uautorisert tilgang til det begrensede området ved å ignorere trafikklysene. Styringssystemet er budsjettert til 500000 euro.

Zapatero i Valencia Den spanske statsministeren Rodriguez Zapatero deltok i mars på en kvinnekonferanse, der vold i hjemmet sto særlig sentralt. Problemet er stort i Spania, og ble ytterlige aktualisert ved episoder som skjedde den samme uken. Nyhetsbilde er stadig spekket med meldinger om vold og drap i hjemmet, og vi minner om nødtelefonen i slike tilfeller: 016. Zapatero talte varmt for likestilling og likelønn i arbeidslivet, og understreket den spanske regjeringens målsetning om full likestilling mellom kjønnene. Han hadde følge av visestatsminister María Teresa Fernández de la Vega, som sa at den pågående resesjonen i Spania, ikke kunne brukes som unnskyldning for ikke å gjennomføre likestilling i en verden der 1 av 5 kvinner er eller vil ende opp som voldtektsoffer. Med på konferansen var også en delegasjon på mer enn 50 kvinner fra forskjellige afrikanske land.

Nye informasjonstavler i Albir Alfaz kommune har satt opp fire nye informasjonstavler på stranden i Albir, for å informere alle brukerne, enten de er turister eller fastboende, om strandens funksjoner og tjenester. Dette initiativet, som

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07• 4

kommer fra Instituttet for Strender, ledet av Juan Carlos Casiano, har ført til en kommunal investering på 2.000 euro, der installasjon av tavlene er blitt gjort av kommunens egne ansatte. Tavlene inneholder opplysninger om beliggenhet samt tjenester og regler for stranden, sier Casiano. Det betyr at “vi tar et skritt i forbedring av tjenester som er tilgjengelig på stranden i Albir, vår viktigste turistattraksjon,” la han til. Badevakttjenesten kom i drift før påsketilstrømmingen av turister.

Ny politistasjon i Alfaz del Pi Den 3. mai er planlagt som startdato for etablering av ny politistasjon i Alfaz. Denne vil avløse de kummerlige forhold lokalpolitiet har i dag. Stasjonen vil bli lokalisert på den tildligere skoleplassen P-3, en bygning som nå huser hovedkvarteret til den frivillige gruppen Protection Civil. Kommunestyret i Alfaz, ledet av ordfører Vicente Arques, har gitt grønt lys til det endelige utkastet. Arbeidene, som inngår i den lokale investeringsplanen, vil innebære en investering på 425,000 euro. I tillegg bevilget bystyret 200,000 euro i 2010- budsjettet. Renoveringsarbeidet forventes å ha en varighet på 8 måneder. Kjent som “Swiss Chalet», ble bygningen kjøpt av kommunen og fra å være en enebolig til skole blir den er nå sete for de lokale politistyrker og samfunnssikkerhet, Protection Civil. I byggingen av den nye stasjonen er det tatt hensyn til fornybar energi. I tillegg vil bygningen være utstyrt med moderne sikkerhetssystemer, klar til å koordinere ordningen

AS #07, 2010  
AS #07, 2010  

Aktuelt Spania #07, 2010.

Advertisement