Page 2

Kun for terrorister og kriminelle? Innvandringspolitikken er igjen i pressens søkelys og diskusjonene går høyt omkring en iransk kvinne som har rømt fra hjemlandet, fått seg en norsk samboer og blitt gravid. Mange mener hun har planlagt dette og krydret historien med at hun har vært mishandlet av sin iranske ektemann, som på toppen av det hele jobber i det hemmelige politiet. Nå har utlendingsnevnda UNE, UDI sitt ankeorgan, fattet et vedtak, der kvinnen, med sitt halvt norske foster skal utvises til Iran. Forøvrig har hun ikke gjort noe annet galt enn at hun har kommet til landet som asylsøker. UNE sier det ikke er noen fare for kvinnens liv når hun kommer tilbake til Iran. Man vet nesten ikke om en skal le eller gråte over denne innvandringspolitikken i Norge. I dette spesielle tilfellet, har vi ikke annet å tro enn at kvinnen snakker sant. UNE sitt grunnlag for å opprettholde utvisningsvedtaket faller på sin egen urimelighet. At man på TV rett ut sier, at kvinnens liv ikke er i fare, vitner om håpløs inkompetanse kombinert med et stivbeint regelverk. Oslo Byfogdembede sier kvinnen må bli inntil ting er nærmere avklart, men UNE står på sitt, kvinnen skal ut, nå er prestisjen viktigere enn noe annet. For maktkåte byråkrater er det å måtte snu, den verste skammen. Vi er fullstendig enige i at landet ikke kan oversvømmes av alle som trenger hjelp. Derfor mener vi at innvandringsreglene må være restriktive. Men når mennesker har kommet så langt at de etablerer seg, snakker norsk, har tatt arbeid

www.aktueltspania.net

eller studert i Norge i mange år, eller som i dette tilfelle, etablerer et familieforhold med et kommende barn, da må man tåle litt humant menneskesyn utover det regelverket som gjelder. Det er myndighetenes egen skyld at behandlingstiden er så lang, at folk rekker å etablere seg. Vi ser også at enkelte innvandrere er “fredet”. Den mest kjente av dem er mullah Krekar, men også andre terrorister, flykaprere og krigsforbrytere finner sin plass i Norge, som ikke vil utvise noen, dersom det er fare for dødsstraff. Dersom den iranske kvinnens historie er riktig, er det opplagt at hun vil møte døden ved ankomst til Iran, et av verdens verste terrorregimer, som knuser all motstand i Allahs navn, og som har et kvinnesyn som hører steinalderen til. Det som foregår i Iran nå, er meget likt Nazi-Tyskland i 1930-årene. I følge mediene har aldri UNE heller snakket med den gravide kvinnen, noe som igjen viser arrogansen og lemfeldigheten bak slike vedtak. Krekar og bandittene får bli, de svakeste som aldri har gjort noe kriminelt, skal ut, om de er gravide eller syke spiller ingen rolle. Man trenger ikke sympatisere med SV for å ha vansker med å forstå. At det partiet sitter i den norske regjeringen, er mildt sagt et paradoks. Hadde Høyre og eventuelt Frp sittet med regjeringsmakt og slike saker kommet opp, skulle vi hørt SV-hylet runge, med demonstrasjoner og bråk. Nei, kanskje ikke. Det er langt mellom liv og lære…..

Aktuelt Spania nr. 07• 2

AS #07, 2010  

Aktuelt Spania #07, 2010.

AS #07, 2010  

Aktuelt Spania #07, 2010.

Advertisement