Page 1

Nr. 07 -15. april 2010

Med Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca

M!

N

RO GR A P V T d e Ă…: m


Kun for terrorister og kriminelle? Innvandringspolitikken er igjen i pressens søkelys og diskusjonene går høyt omkring en iransk kvinne som har rømt fra hjemlandet, fått seg en norsk samboer og blitt gravid. Mange mener hun har planlagt dette og krydret historien med at hun har vært mishandlet av sin iranske ektemann, som på toppen av det hele jobber i det hemmelige politiet. Nå har utlendingsnevnda UNE, UDI sitt ankeorgan, fattet et vedtak, der kvinnen, med sitt halvt norske foster skal utvises til Iran. Forøvrig har hun ikke gjort noe annet galt enn at hun har kommet til landet som asylsøker. UNE sier det ikke er noen fare for kvinnens liv når hun kommer tilbake til Iran. Man vet nesten ikke om en skal le eller gråte over denne innvandringspolitikken i Norge. I dette spesielle tilfellet, har vi ikke annet å tro enn at kvinnen snakker sant. UNE sitt grunnlag for å opprettholde utvisningsvedtaket faller på sin egen urimelighet. At man på TV rett ut sier, at kvinnens liv ikke er i fare, vitner om håpløs inkompetanse kombinert med et stivbeint regelverk. Oslo Byfogdembede sier kvinnen må bli inntil ting er nærmere avklart, men UNE står på sitt, kvinnen skal ut, nå er prestisjen viktigere enn noe annet. For maktkåte byråkrater er det å måtte snu, den verste skammen. Vi er fullstendig enige i at landet ikke kan oversvømmes av alle som trenger hjelp. Derfor mener vi at innvandringsreglene må være restriktive. Men når mennesker har kommet så langt at de etablerer seg, snakker norsk, har tatt arbeid

www.aktueltspania.net

eller studert i Norge i mange år, eller som i dette tilfelle, etablerer et familieforhold med et kommende barn, da må man tåle litt humant menneskesyn utover det regelverket som gjelder. Det er myndighetenes egen skyld at behandlingstiden er så lang, at folk rekker å etablere seg. Vi ser også at enkelte innvandrere er “fredet”. Den mest kjente av dem er mullah Krekar, men også andre terrorister, flykaprere og krigsforbrytere finner sin plass i Norge, som ikke vil utvise noen, dersom det er fare for dødsstraff. Dersom den iranske kvinnens historie er riktig, er det opplagt at hun vil møte døden ved ankomst til Iran, et av verdens verste terrorregimer, som knuser all motstand i Allahs navn, og som har et kvinnesyn som hører steinalderen til. Det som foregår i Iran nå, er meget likt Nazi-Tyskland i 1930-årene. I følge mediene har aldri UNE heller snakket med den gravide kvinnen, noe som igjen viser arrogansen og lemfeldigheten bak slike vedtak. Krekar og bandittene får bli, de svakeste som aldri har gjort noe kriminelt, skal ut, om de er gravide eller syke spiller ingen rolle. Man trenger ikke sympatisere med SV for å ha vansker med å forstå. At det partiet sitter i den norske regjeringen, er mildt sagt et paradoks. Hadde Høyre og eventuelt Frp sittet med regjeringsmakt og slike saker kommet opp, skulle vi hørt SV-hylet runge, med demonstrasjoner og bråk. Nei, kanskje ikke. Det er langt mellom liv og lære…..

Aktuelt Spania nr. 07• 2


Aktuelt Spania Nr. 7 - 19. Årgang Utgiver/Editorial:

Aktuelt Spania

Postadresse/Direcciòn:

Aktuelt Spania Camino de la Cantera nº 12, 03581 Albir Tlf: 966 864 217/ 634 182 240 www.aktueltspania.net

CIF: Kontortid/ Horario de oficina:

Annonsebestilling/ Anuncios: Redaktør/Redactor: Design & Layout/ Diseño y Maquetación Medarbeidere/ Colaboradores

Forsidebilde: Kickboksing - foto: Tom Bjørnø 2

Leder

4

Nyheter

6 Norsk jente vil bli spansk mester!

X-5284042-E

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 FREDAG STENGT

8

Økonomi

Tlf: 966 864 217/ 634 182 240

9

Børsblikket

Tom Bjørnø redaksjonen.as@gmail.com

10 Besøk Toledo

Marianne Hoelstad layout.as@gmail.com

K.J. Hermanrud pottemaker47@yahoo.co.uk Karl Johan Warpe kjwarpe@advokatwarpe.com Solfried Gjelsten s.gjelsten@gmail.com Angelica Majos amtservice@gmail.com Linda Jeppesen jeppesen.linda@gmail.com Kari Fjeldstad aktueltspania@gmail.com

Trykkeri/Impreso:

Media Print

Depósito legal nº.:

A-659.1994

14

Global temperatur

18

Alfaz kommune - tar sine nye landsmenn på alvor

23 - 26

Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca

30 Historie:

Conde - Duque Olivares 33

Markedsplassen

36

Kinoguiden

37

Kultur/Konserter

38

Kultur Kommunene

39-45 TVGUIDEN

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07• 3


NYHETER Aktuelt Spania holder deg oppdatert om det som skjer i Spania. Siste nytt lokalt og regionalt

Ny gågate i Benidorm Benidorm vil begrense biltrafikken til det historiske sentrum til bare beboere og redningstjenester. Rådhuset har besluttet å gå tilbake til et prosjekt for å gjøre området rundt slottet og Calvari distriktet til et gåsentrum, og installere et system der man må ha forhåndstillatelse for å kjøre inn med bil. Dette skal overvåkes av kameraer og trafikklys som ikke gir tilgang for ikkeautoriserte biler. Ideen ble først slått opp for to år siden, men nå skal det handles, med juli 1. juli som dato da systemet etter planen skal være fullt operativt.

Lokalpolitiet vil bøtelegge alle kjøretøy som får uautorisert tilgang til det begrensede området ved å ignorere trafikklysene. Styringssystemet er budsjettert til 500000 euro.

Zapatero i Valencia Den spanske statsministeren Rodriguez Zapatero deltok i mars på en kvinnekonferanse, der vold i hjemmet sto særlig sentralt. Problemet er stort i Spania, og ble ytterlige aktualisert ved episoder som skjedde den samme uken. Nyhetsbilde er stadig spekket med meldinger om vold og drap i hjemmet, og vi minner om nødtelefonen i slike tilfeller: 016. Zapatero talte varmt for likestilling og likelønn i arbeidslivet, og understreket den spanske regjeringens målsetning om full likestilling mellom kjønnene. Han hadde følge av visestatsminister María Teresa Fernández de la Vega, som sa at den pågående resesjonen i Spania, ikke kunne brukes som unnskyldning for ikke å gjennomføre likestilling i en verden der 1 av 5 kvinner er eller vil ende opp som voldtektsoffer. Med på konferansen var også en delegasjon på mer enn 50 kvinner fra forskjellige afrikanske land.

Nye informasjonstavler i Albir Alfaz kommune har satt opp fire nye informasjonstavler på stranden i Albir, for å informere alle brukerne, enten de er turister eller fastboende, om strandens funksjoner og tjenester. Dette initiativet, som

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07• 4

kommer fra Instituttet for Strender, ledet av Juan Carlos Casiano, har ført til en kommunal investering på 2.000 euro, der installasjon av tavlene er blitt gjort av kommunens egne ansatte. Tavlene inneholder opplysninger om beliggenhet samt tjenester og regler for stranden, sier Casiano. Det betyr at “vi tar et skritt i forbedring av tjenester som er tilgjengelig på stranden i Albir, vår viktigste turistattraksjon,” la han til. Badevakttjenesten kom i drift før påsketilstrømmingen av turister.

Ny politistasjon i Alfaz del Pi Den 3. mai er planlagt som startdato for etablering av ny politistasjon i Alfaz. Denne vil avløse de kummerlige forhold lokalpolitiet har i dag. Stasjonen vil bli lokalisert på den tildligere skoleplassen P-3, en bygning som nå huser hovedkvarteret til den frivillige gruppen Protection Civil. Kommunestyret i Alfaz, ledet av ordfører Vicente Arques, har gitt grønt lys til det endelige utkastet. Arbeidene, som inngår i den lokale investeringsplanen, vil innebære en investering på 425,000 euro. I tillegg bevilget bystyret 200,000 euro i 2010- budsjettet. Renoveringsarbeidet forventes å ha en varighet på 8 måneder. Kjent som “Swiss Chalet», ble bygningen kjøpt av kommunen og fra å være en enebolig til skole blir den er nå sete for de lokale politistyrker og samfunnssikkerhet, Protection Civil. I byggingen av den nye stasjonen er det tatt hensyn til fornybar energi. I tillegg vil bygningen være utstyrt med moderne sikkerhetssystemer, klar til å koordinere ordningen


med overvåkingskameraer som kommunen installerer i byen i år. Kommunen har tidligere bevilget 200.000 euro til dette prosjektet, som er under utarbeidelse.

Kortsvindlere tatt på motorveien

Guardia Civil offiserer fra Altea har anholdt tre personer i forbindelse med ulovlig bruk av stjålne kredittkort etter en biljakt langs AP-7 mot Alicante. De tre svindlerne fra Estland og Ukraina var på rømmen etter å ha prøvd å bruke stjålne kort og falske identiteter i butikker i Calpe. En talsmann for politiet sier at mennene hadde gjort en rekke kjøp i Denia før de flyttet videre til Calpe. Han la til at de hadde kjøpt varer for rundt € 7000 bestående av små elektriske artikler, klær og parfyme. Guardia Civil ble

varslet om deres tilstedeværelse i Calpe etter at de hadde mislyktes i å gjøre en rekke kjøp.

Nok vann for to år Den våteste høsten og vinterperioden de siste 20 årene har sørget for å fylle Entrepeñas og Buendia reservoarer til eksepsjonelt høye nivåer, og myndighetene sier at vannforsyningen til Alicanteprovinsen er garantert for minst to år framover. De to reservoarene inneholder nå 832 kubikk hektometer, en mengde vi ikke har sett siden mars 2004. Dette betyr at forsyninger til drikkevann, industri og jordbruk , ikke vil bli utsatt for restriksjoner. På grunn av de gode mulighetene for vannforsyning, har landbruksog turistsektorene søkt regionale og sentrale myndigheter om å øke tilbudet av produkter fra provinsen.

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR! Avda. Albir 56 - hovedgaten i Albir

VALUTAGEVINST - EKS.BOLIGPRIS 200.000€ JANUAR 2009: PRIS 1,7 mill NOK MARS 2010: PRIS 1,6 mill NOK ALTEA – LEILIGHET

s-690

HAVUTSIKT fra stue/terrasse. Bygget i 2004. 2 soverom, 1 bad. Møblert. Felles basseng. Garasjeplass. Pris € 169.000

ALBIR – LEILIGHET

s-934

SYDVENDT, 114 m2, 3 soverom, 2 bad. Møblert. Garasje, bil og bod inkl. i pris. Felles basseng. Pris € 285.000

www.costablancabooking.com Tove : 620 858 617

Anerkjennelse for Jalon-skole

Ragnhild: 657 857 446 Aktuelt AktueltSpania Spanianr.02• nr.07•5 5

Seks studenter fra Laude Lady Elizabeth skole har nylig fått melding og anerkjennelse for deres eksamensresultater. Av de seks elevene ble fem rangert på topp i Spania i sine eksamensfag, mens en annen student var topp i verden i sin eksamen for AS engelsk. Rektor Richard Wijeratne sa i forbindelse med seremonien: “Suksess som dette skjer ikke over natten. Studenter må jobbe mot sitt endelige mål og det er et enormt ansvar på foreldre, elever og lærere dersom forventningene er så høye.


Jenter på frammarsj No rs k je n te v i l bli sp a n s k me s te r Vi l du o pp l e ve noe he l t s p e s ie l t, a n b e f a le r vi de g å k om me t i l k ic k b o k se g a l l ae n 25. a p r i l .

V

isste du at det finnes en aktiv kickbokserklubb i Altea? Og at klubbens største stjerne er ei norsk jente? Nei, det gjorde ikke vi heller, før Per Gunnar i Wipzona fortalte oss det. Nå skal Katharina (Kathie) Thander Engene snart entre ringen for å ta hjem den spanske mesterskapstittelen. Vi traff Katharina før trening i slutten av mars, og opplevde en lavmælt og beskjeden ung dame. Hun fortalte at hun har bodd i Norge fra hun var 2 til 11 år. Hun er datter av vår kjære ”Bjørn” på Estrella Polar i Albir, hvor

hun også selv jobber av og til. Katharina frykter ikke kampen 25. april, og vi oppfattet henne som temmelig sikker på at dette vil gå bra. Hun har møtt sin motstander en gang før og tapte da, men avgjørelsen, som falt på poeng, var visstnok av den tvilsomme sorten. Nå er det tid for revansje og det på hjemmebane. Katharina konkurrerer vanligvis i vektklassen 60-62 kg, men må denne gang pine seg ned til 58-kg-klassen. Det kan tære på overskuddet, det er ikke akkurat noe fett ta av. Hun forteller om en idrett der jentene er på frammarsj, også i Spania.

Aktuelt Spania nr.07• 6

Snart skal det avholdes en ren jenteturnering i kickboksing i Elda. I klubben i Altea er hun enslig jente, men hun får ingen særbehandling av den grunn. Ikke trenger hun det heller, for her var det saft i slagene, og vi skulle tro at mange av gutta her ville få problemer med beseire henne. Kickboksing er en idrett som interesserer stadig flere, og for en som kan beherske denne sporten, oppfattes dette som kunst. Å kunne utøve en slik sport gir kroppsbeherskelse og god fysisk form. Her er det ikke bare rå kraft som teller, men like mye teknikk, taktikk


og selvbeherskelse. Dette er en kampsport som har sin opprinnelse i USA i 1972. Dette igjen ble lansert i Europa og spesielt Tyskland i 1974 som startet såkalt kontaktkarate. Den gang utførte man kun det som i dag kalles fullkontakt kickboksing. Da det senere ble innført nye disipliner, valgte man å kalle idretten kickboksing. Tilbake til kampen 25. april. Den vil gå over 4 runder a 2 minutter. Det høres ikke så mye ut, men tempoet er stort og dette er en virkelig kraftprøve. Skulle det være helt jevnt etter 4 runder, kan en 5. runde være aktuell. Vi gleder oss til kampen og ønsker Katharina all støtte på veien til et spansk mesterskap. 21-åringen kan, dersom hun vinner, komme til å beholde en slik tittel en god stund.

Å kunne utøve en slik sport gir kroppsbeherskelse og god fysisk form. Her er det ikke bare rå kraft som teller, men like mye teknikk, taktikk og selvbeherskelse.

For å få siste oppdatering på hvor dette skal finne sted: www.clubdelaluzhak1.com KRÄUTERHAUS KRÄUTERHAUS

Noni Bio-Juice 100%

1 Litre € 26,50 - 3 Litre € 24,00/L 90Kapseler € 12,80

Soya-Isoflavoner & Kalsium

DENIA

Soya inneholder planteøstrogen som gir gunstig effekt på kvinnens kropp under og etter overgangsalderen. 90 Kap €12,50 fra 3x €11,00

Omega-7 Kapslar C/Cop, 11 Tel: 96-578.04.25

MORAIRA

Omega-7 från ekologiskt odlade havstrnoljahar en lugnande och fuktgivande effekt på slemhinnor i matstrupe, ögon, mun och spelielt för kvinnor vid vaginan. 180 Kap € 9,90 - - fra 3x € 8,90

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)

C/Dr.Calatayud, 15 Tel: 96-649.15.73

CALPE

Av.Gabriel Miro, 7 Tel: 96-583.68.07

BENIDORM

med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA. 90 Ka € 24,90 210 Kap € 49,50

ALBIR

Av. De Albir Tel: 96-686.41.71

TORREVIEJA

Flere naturprodukter Euro AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95 Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95 1 Litre € 11,00 Asparges tabletter....................350 tab...12,50 3 Litre € 9,90/L A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95 90 Kapsler € 11,00 Cinnamon kap 2.000mg NY ....180 kap ..11,00 CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00 Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00 Vid blum- och pollenallergi ren Co-enzym Q10 100mg mono.....60 kap ..18,00 egyptisk svartkumminolje med Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90 fleromättade fettsyror, E-vitamin, Djevelklo...................................120 kap ..10,75 folsyra, pantotensyra och biotin. Dvergpalme & Gresskarfrøolje .300 kap ..28,50 180 Kap € 9,90 - - fra 3x € 8,90 Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95 Ginsengfit.................................200 kap ..21,70 Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95 er en velbalansert kombinasjon for Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50 sunne leddfunksjoner. 120 Kap €35,90 fra 3x €32,95 Hårfit - för starkt, sunt Hår ........150 kap ..12,50 Johannesurt + Lecitin .................90 kap ....9,85 Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95 Magnesium förbättrar muskel Lutein Eyecare m/ blåbær..........9 0 kap ..12,80 funktionen, minskar benkramper, och Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80 ökar muskelernas stresstolerans. Magnesium...............................200 tab.....5,45 Varje Kapsel innehåller 400 mg ren Magnesium-Ginkgo ..................400 tab...20,50 magnesium. Endast 1 kapsel per dag! Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70 120 Kap € 8,50 Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95 OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50 (500mg) Haibrusk ..................................180 kap ..21,80 Flerumettede Omega-3 fettsyrer Rød solhatt & Vitamin C ...........120 kap ..11,85 hjelper med å regulere kolesterolRød solhatt drops .....................100 ml ......9,85 verdiene. 400 Kapsler € 9,50 Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50 Royal Jelly 1 måneds kur ..........30 bot...29,95 Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95 förbättrar koncentrationen, minnet Sink-gjær .................................180 tab... 10,90 och befrämjar prestations-förmaga. Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60 120 Kaps €15,00 - fra 3x € 13,50 Tranebærkapsler ........................90 kap ..11,00 Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50 Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85 Ginkgo forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er gunstig for blod- Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50 Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85 karene. Tegn på dårlig blodomløp er Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45 hukommelsessvikt, mangel på Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00 konsentrasjon, tretthet, kalde hende og føtter. Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60 400 Tab € 20,50 - fra 3x €18,50 Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

Aloe-Vera-Juice 99,6%

Svartkumminolje Kapslar

Glukosamin-Kondroitin

Magnesium 400 supra

Lakseoljekapsler

Rosenrot-Rhodiola

Ginkgo-Magnesium

C/Gambo, 3 Tel: 96-585.86.63 C/Ramon Gallud, 51 Tel: 96-670.67.65 I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg. Tel. 96-585.86.63

Aktuelt Spania nr.07• 7


ØKONOMI Nyheter om finans- børs- og privatøkonomi nasjonalt og nternasjonalt. Har du innspill, nyheter eller bare et spørsmål, send gjerne en mail til aktueltspania@gmail.com

Gassen øker igjen

Gassprisene økte i Spania med så mye som 5,65% fra1. april. Prisen for en 12,5 kilo beholder er nå 11,68 euro. Prisøkningen gjelder også for forbrukere med egne gasstanker. Disse har to tariffer, en for storforbrukere og en for mindre forbruk. Gassprisene for disse steg med ca 4,5 prosent.

Problemer med fusjon

Iberia og British Airways har nok en gang utsatt signeringen av deres fusjon avtale, men denne gangen var det BA som hevdet å ha tekniske problemer, den samme grunn som ble gitt av Iberia uken før. Observatører tror at BA må konsentrere seg om pågående streiker blant de kabinansatte og konskvensen er en utsettelse av hele fusjonen. Det betyr at selskapene ikke klarte å møte fristen de selv hadde satt til 31. mars. Nå håper man at hver av selskapene kan holde aksjonærmøter i den første uken

ER

IS

K

AR

M

C/ Calvario 20, 03580 Alfaz del Pi

Tel/Fax: 965 889 112 Movil: 600 809 662

Glassverk - Vinduer - Myggnetting Dusjkabinett - Smijernsgitter Metalldører - Aluminiumspersienner Automatikk til dører aluminiosfinestrat@hotmail.com

www.aktueltspania.net

i april. En BA- talsmann sa til nyhetsbyrået Reuters, at avtalen ville bli undertegnet “til rett tid”.

Dyr bagasje

Flyselskapene presser kundene til å ta med seg så lite bagasje som mulig, ved å ta blodpriser på bagasjehåndteringen. Et av dem er Air Europa, som fra 1. april begynte å ta betalt 50 eller 60 € for koffert nr 2 som blir sjekket inn på selskapets flygninger. Det er reduserte priser for beboere for Kanariøyene og Balearene.

Sikkerhetsrabatt og lavere trygdesatser Regjeringen foreslår lavere trygd for selskaper hvor det ikke er noen ulykker på arbeidsplassen. Reduksjonen vil være mellom 5% og 10%, avhengig av graden av ulykkesforebyggende tiltak som er innført og ordningen vil bli finansiert av bøter pålagt dem som bryter sikkerhetslovgivningen. Ifølge en artikkel i El País åpner regjeringen døren for lavere trygdeinnbetalinger til Social Securidad for virksomheter i Spania. Notatet sier at regjeringen er forberedt på å tape 3 milliarder euro i et siste forsøk på å prøve og redde en avtale om lønnsreform med arbeidsgiver-og arbeidstakerorganisasjonene. Samtidig skal utgiftene til deltidsarbeid for arbeidsgivere økes.

Nektet abort – vant

Endelig litt vekst

Den spanske industrien har sett vekst for første gang siden november 2007. PMI-indeksen (Ordrereserver) har vært under 50% i mer enn to år, men er nå tilbake til 51,8% i tallene for mars. Vi så også en 8,9% økning i elektrisitetsforbruket for hele landet i mars, sammenlignet med samme måned i fjor. Det er satt ny rekord for energi i Spania produsert fra fornybare kilder, mest fra vindmøller, og som nå utgjør 45% av den totale etterspørselen.

Aktuelt Spania nr.07• 8

En arbeidsgiver som beordret en arbeidstaker til å ta abort, har fått fengselsstraff i 18 måneder og en bot på 6000 euro i tillegg. Kvinnen, som var leder av en restaurant, besluttet å ikke følge sjefens ordre, noe som førte til at hun mistet sin jobb. Hun har nå vunnet saken i retten i Girona, nesten tre år senere, godt støttet av fagforbundet UGT. For øvrig har erstatningene til arbeidstakere som er usakelig oppsagt, økt kraftig den siste tiden, og steg i Spania med 12,3% i 2009, ifølge ferske tall. Selskapene betalte ut 2.36 milliarder euro i erstatninger, 76% av disse kom etter dom i forliksrådet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Resten av pengene ble tilkjent i retten etter at ansatte saksøkte arbeidsgiveren.


Børsblikket April med gode nyheter April åpnet med mange gode nøkkeltall. Det førte til bratte kurver på børsene, men også oljeprisene føk til himmels, til sitt høyeste nivå siden september 2008. Det er særlig tallene over ordreinngangen i de forskjellige land som gledet. I Storbritannia har den ikke vært høyere på 16 år, og i Tyskland slo den alle rekorder siden målingene starter i 1996. Fransk PMI viste tall som er de høyeste på 40 måneder. I tillegg skyter bilsalget rundt om i verden ny fart. Vi ser nå tegn på bedre tider, malurt i begeret er den høye arbeidsledigheten, som for EU i gjennomsnitt passerte 10 prosent i mars. Spania er fortsatt ille ute og verst i klassen med sine 19-20 prosent. Høy arbeidsledighet fører med seg fortsatt store tap for bankene, fordi mange kunder kaster inn håndkleet og ikke makter å betale sine lån. Som eksempel kan nevnes den irske banken, Anglo Irish Bank, som i fjor presterte å tape 15 milliarder euro, det verste i irsk forretningshistorie. Børsene i Asia viste styrke i påskehelgen, og nådde nivåer som for 11 uker siden. Som ventet styrket norske kroner seg igjen, etter at investorene hadde ristet av seg skuffelsen over en slakkere norsk prognose over renteøkninger. Ved åpningen av april handles igjen euro for rundt 8 blank mot kroner. Så lenge mange euroland sliter med stigende statsgjeld, og noen av dem faktisk står på kanten av stupet, er det mye som tyder på at euro skal under 8 kroner i løpet av kort tid. Spanias problemer fortsetter med stigende arbeidsledighet, lav produktivitetsvekst, plagede sparebanker og en ustø offentlig økonomi. Mens mange land nå viser tegn til styrking, vil andre land i Europa, blant annet Spania, risikere å havne i en slags økonomisk B-klasse.

Aktuelt Spania nr.07• 9


Besøk Toledo Midt ute på den flate, fruktbare la Mancha sletta ligger Toledo som et svært blokkhus med Tajoelven på tre sider og ryggen mot land. Gode tog og bussforbindelser fra Madrid får du, og likeledes fra Costa Blanca.

K.J. Hermanrud

Landskapet her ute minner mye om prærien i NordAmerika - svære sletter og beitemarker. Av og til dukker noen hvite vindmøller opp og minner deg om at det var her don Quijote kjempet sine velkjente slag! Det hele går i brunt, oker, oransje og gult med en høy, pastellblå himmel som møter flatlandet i horisonten. Derfor blir det et sjokk når Toledo; - denne tunge, truende forsvarsbyen med sine høye murer, sine vollgraver, broer, de høye tårnene, spirene og de svære byportene; - ja, når alt dette så plutselig dukker opp midt i det fredelige jordbruksområdet, da får du et sjokk! To bygninger dominerer særlig bybildet:

Den

gigantiske, gotiske katedralen og festningsslottet Alcazar med sine fire spir! Men etter hvert vil du oppdage at det finnes atskillig mer å se her inne enn disse to severdighetene. Enhver toreador med respekt for seg selv får sitt våpen smidd i Toledo. Dette er Spanias våpenby og kårdene herfra er kjent over hele verden! Husk gode sko til de røffe gatesteinene i gamlebyen, pluss paraply og ordbok, hvis nødvendig. Hør på værmeldingen og ta med en paraply hvis de melder regn. Parkering inne i Toledo er ikke lett! Kommer du i egen bil så kjør opp mot Alcazar slik at du får elven på venstre side. På toppen, nær slottet, er det nesten alltid plass.. Parkeringsvaktene her oppe er noen lugubre, ikke helt gode typer, men gi dem 50 c. og et smil. Gir du dem ingenting kan det kanskje hende at noen raserer bilen din. Merkelig! Herfra vandrer du rett inn i Gamlebyen. Og du kan nå alt i Toledo ved å spasere, hvis du bare har god tid.

En fascinerende by. Korte avstander og mange unike severdigheter. Begynn med et besøk i Alcazar, et sted med en lang og blodig historie.. Til å være et gammelt slott fra middelalderen, ser Alcazar nytt ut, - merkelig nytt. Alle, både romere, visigothere, maurere og senere spanierne har bygget sine større og mindre forsvarsverk her oppe på toppen av Toledoklippen, og nesten alle har de sett sine stolte byggverk bli knust av fienden gjennom tidene. Så sent som i 1936 var det igjen krig her. Borgerkrig. Etter en helt umenneskelig beleiring som varte i 8 måneder hvor

Aktuelt Spania nr.07• 10


mer enn 10.000 mennesker var stuet sammen inne i slottet og utsatt for stadige angrep! Tilslutt var Alcazar bare en stor ruinhaug. Derfor kan man så absolutt si at dette er et meget nytt, gammelt slott. Franco fikk det restaurert og Spania har jo ikke hatt noen krig siden Borgerkrigen i 1930 åra.!

Toledodomen.

En av Spanias største og flotteste kirker som i år er mer enn 500 år gammel. Ned til katedralen er det bare en kort spasertur. Gå etter spiret det synes overalt. Med sine 114 x 60 meter og en innvendig høyde i kirken Alcazar på 45 meter så tar Toledodomen tidene har pusten fra de fleste. Den spanske beleiring. gotikken har en annen stil enn både tysk og fransk gotikk; - mye mere jordnær og tung, - ikke så himmelstrebende og høytravende som for eksempel Kølnerdomen.

En vanskelig jobb Det tok over 250 år å bygge Toledodomen ferdig! Med de redskaper folk hadde den gangen var det sikkert risikabelt! Historien tier om hvor mange håndverkere som datt ned og slo seg i hjel. Men når du står inne og ser opp, tenker du uvilkårlig på alle de arme stakkarene som strøk med under arbeidet her inne for at herren skulle få enda et flott hus. Ha god tid og nyt besøket i domen. En stor kortog suvenirsjappe finner du også her.

slottet som gjennom blitt utsatt for krig og

denne bydelen ligger det også et annet verdenskjent hus, et staselig patrisierhus som en gang tilhørte jødefamilien Levi. Det ble solgt på auksjon et par ganger etter at den oppinnelige eieren var drevet i landflyktighet.

Men så skjer det noe: Huset blir solgt til grekeren Theotocopulos. Han bor der i 40 år og maler noen av Spanias vakreste og mest dramatiske billeder. En lykke for Spania at han bosatte seg her! “El Greco”, grekeren blir etterhvert en del av Toledo og når han tilslutt dør, skaper byens fedre om huset hans til et museum. Det er ført tilbake til sin 16. århundre stil og mange av kunstnerens mest kjente billeder henger der.

Toledos gamle Jødekvarter.

Ikke langt fra domen finner vi det gamle jødekvarteret. I dag bor det jo ikke mange jøder her, for jødene ble kastet ut av Spania sammen med araberne i 1492. Men to synagoger ligger det her fremdeles, Transito-synagogen og Santa Maria-synagogen. Det siste navnet må vel være omtrent like ille som å kalle en god katolsk kirke for Muhammed-domen! Transito-synagogen ble bygget i 1390 og bare 100 år senere brukt som militærforlegning og hestestall. Den andre synagogen, som var bygget noen år tidligere, led en lignende skjebne etter at Isabella bestemte at nå skulle alle ut. Jødekvarteret er i dag restaurert og det er synagogene også. I Transito-synagogen er der også en hyggelig, gammel suvenirbutikk med bra utvalg av hebraiske bøker og musikk. Her i

Altea - Ctra. Nac. 332 (in front of MERCADONA) Ptda. El Planet 159, L1 - 03590 Altea - Tel: 966.881.122 --- www.himolla.com ---

Aktuelt Spania nr.07• 11


Etter min mening er både synagogene og Greco’s hjem noe av det mest interessante og levende som du kan oppleve i Toledo. Ikke glem kamera!

1492! Ut med dem! Dette var vel en av historiens første pogromer.(pogrom, russisk, jødeforfølgelse.) Å kaste jødene og muslimene ut av Spania ble den gangen sett på som en stor heltedåd og ennå feires det hvert år Moros og Christianos fester til minne om denne begivenheten selv om det nå er over 500 år siden dronning Isabella og gemalen Ferdinand gikk inn for å rense Spania. Man kan vel si at dette var første forsøk på die Endløsung = den endelige løsning! Endløsung nummer to prøvde jo Hitler på 450 år seinere. Men han ikke bare kastet dem ut; - han gikk virkelig inn for å utrydde dem. I Toledo var det en meget stor koloni med jøder. De var hjørnestenen i byens handel og industri og det tok Toledo mange år å komme på beina igjen. etter 1492. De mange terrassene som vi ennå ser overalt i Spania, og som nå stort sett ligger brakk, var muslimenes åkerbruk. De ble aldri drevet på samme måten etter 1492.

Vel verdt et besøk. Byens sentrale plass i spansk kunst og kultur gjør Toledo til en absolutt

Katedralen i Toledo, en av Spanias største

perle som kan anbefales. Går du på internett, kan du få en masse informasjon om reisemuligheter og overnatting. Med den raske togforbindelsen, og med Gandia

Aktuelt Spania nr.07• 12

Tours som hele året kjører en tre og fire dagers bussturer med full forpleining og guide fra Costa Blanca, er det her mange muligheter. God tur!


MyH

Kledingmaker

Wij maken uw kleding: - nieuwe ritsen - Inkorten van broeken, rokjes, gordijnen etc. - wij maken ook broeken, jurken, blousen, rokjes etc..

Tel.: 626 766 368

ALFAZ DEL PI, Av. Ejércitos Españoles nr. 21, Ed. Aragón 2 - local 4

Vi syr om klærne dine, skifter glidelås, legger opp, syr bukser, kjoler, bluser skjorter m.m.

Hver mandag og onsdag Spiritual Cafè på Bistro Maya med Jim McArthur, Kenny Corris, Louise von der Velde og hver måned et gjeste-medium

Grip dagen - grip muligheten Verdt å besøke i Albir... (tidligere Casa Manolo)

Deilig mat og drikke til akseptable priser i hyggelige omgivelser Aktuelt Spania nr.07• 13


Global og tem temp p eratur trender i klimaet Wibjörn Karlen:

Klimaforsker og professor emeritus i fysisk geografi ved Universitetet i Uppsala og redaktør av tidsskriftet ”Geografiska Annaler”. Wibjörn Karlen har forsket på klima i områdene rundt Kebnekaise, i Kenya, Botswana, Arktis og Antarktis. Han hevder at global oppvarming er en bløff og at klimaendringer er en naturlig prosess. Hvis temperaturen endres avhenger det av forholdet mellom variasjoner i solens stråling og klima. “Det vi ser er naturlige og langsiktige oppturer og nedturer i temperaturen. De har alltid eksistert, og er ikke avhengig av menneskene, sier han. Karlen er en av 8 ledende svenske forskere som går mot konklusjonene til FNs Klimapanel. Artikkelen er skrevet eksklusivt for Aktuelt Spania.

I

IPCC-rapporten 2007 (Intergovernmental Panel on Climate Change) er det presentert endringer i den globale temperaturen endringer i en rekke mindre områder. Konsekvent viser disse en moderat oppvarming på slutten av 1800-tallet til 1930-tallet og en liten nedgang i temperaturen i løpet av de neste tiårene. Etter det, et langt og flatt minimum rundt 1970 etterfulgt av en markert oppvarming, som fortsetter fram til 2000. Denne markerte oppvarming i slutten av 1900-tallet er overraskende, siden det er vanskelig å finne data som bekrefter oppvarmingen i 20-årsperioden før århundreskiftet. Vi blir minnet på noen

Wibjörn Karlén

uttalelser på blogger (ubekreftede), som sier at de som ikke helhjertet tror på menneskets alvorlige innvirkninger på miljøet må skamme seg slik at de begynner å tro på dette. Det ville være lett å avfeie slike påstander som en dårlig spøk, men når de går igjen i forskjellige former i mange sammenhenger, kanskje de da gjenspeiler ideer innenfor en liten gruppe forskere som understreker den store drivhuseffekten på klimaet.

V

ariasjoner i temperaturen er bemerkelsesverdig godt korrelert med informasjon om konsentrasjonen av CO2 (karbon-

Vi snakker skandinavisk

96 686 73 70 Timebestilling

Høreapparater: Digitalt og automatisk

Sp e s ia f o r b lp ro pp e r adi ng !

Gratis batterier i 1 år

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07• nr.08• 14 18

dioksid) i atmosfæren som presenteres i samme publikasjon. Dessverre er det grunn til å stille spørsmål både om klimavariasjoner i henhold til IPCC som dataene de gir på det atmosfæriske innhold av CO2.

I

noen år nå er det kommet mange temperaturdata som er tilgjengelig på nettet, og som gjør det mulig å sammenligne IPCCs temperaturdata med andre databaser. Figur 1 viser temperaturdata fra flere stasjoner i de nordlige breddegrader (middelverdi for 11-måneders perioder). Temperaturkurvene som presenteres her, som er basert på opplysninger fra databaser tilgjengelig via NASA

Solbriller 20% rabatt

Gode tilbud på: - Innfatninger - Solbriller med styrke - Brilleglass - progressive glass ALLE MERKER - 30% rabatt


Variasjonen av gjennomsnittlig temperatur på stasjonene for hvilke data som dekker hele 1900-tallet har vært anslått. Disse sammenlignes her med den varianten som indikerer IPCC globale temperaturen i løpet av 1900. IPCC viser bare en svak oppvarming rundt 1940, men en meget markert oppvarming seint i perioden, noe som gir et bilde av skremmende klimaendringer.

og NORDKLIM, viser markerte endringer i temperatur på omtrent samme tid, på tross av den store geografiske spredningen av observasjonsteder. Forandringenes amplituder er også overraskende like, mens den absolutte temperaturen naturligvis varierer avhengig av geografisk plassering. Årets gjennomsnittstemperatur på slike steder som Utsira er i størrelsesorden 7 til 8 ° C, mens den er mellom -16 og -14 oC for Verhojansk. I de fleste områdene ble den høyeste temperaturen målt rundt 1940 og ikke i slutten av 1900-tallet, slik IPCC 2007 viser.

D

et samme fenomenet har vært observert i data fra en

rekke individuelle stasjoner samt for større områder som USA. Det er overraskende at de høye temperaturene i særdeleshet for Grønland så sjelden er nevnt. For Godthåb Nuuk, var temperaturen rundt 1940 én grad høyere enn i dag. Til tross for dette blir dagens temperatur på Grønland beskrevet som unik og som en alvorlig trussel mot både kulturen som naturen, og at store temperaturendringer hadde katastrofale virkninger i tidligere tider. IPCC-kurven viser en kraftig maksimum i 2000. Både FNs klimapanel som denne foreliggende studien, viser at temperaturen i løpet av 1900 vokste med om lag 0,7 oC. Forskjellen mellom disse studiene

viser at den oppvarmingen som IPCC viser for 1930-årene er liten mens det i denne studien viser en like stor oppvarming på 1930-tallet i løpet av de siste ti årene. Den varme perioden på 1930-tallet blir bagatellisert av IPCC slik at det ser ut til at oppvarmingen før 2000 er større, mer unike og skremmende enn den faktisk er (fig. 2).

I

PCC presenterer en graf som viser konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren de siste 300 år. De fleste data er hentet fra studier av CO2 konsentrasjon i luftbobler i iskjernene, mens data for de siste årene kommer fra et observatorium, Mauna Loa, Hawaii, hvor sofistikert moderne metoder benyttes.

Siden 1978 har advokatfirma Ripoll Abogados bistått skandinaver i Spania. Vi yter juridisk rådgivning samt fører saker for domstolene.

Advokat Alicia Miranda gir juridisk bistand innen bl.a.: separasjon / skilsmisse arv- og skifte firmaetableringer fast eiendom kontraktsrett sivile saker i hele Spania reklamasjon ved Avenida Aigüera, 5 inkasso / kjøp av bolig Edificio Anfiteatro A, 5º tvangsfullbyrdelse 03501 Benidorm Tel. +34 965 85 59 50 Fax +34 965 85 54 44

Vi samarbeider med: Cramer & Co Advokatene Storgt. 41 3101 Tønsberg Cramer Advokater S.L. Avda. Los Boliches 76 29640 Fuengirola (Malaga)”

Dere kan kontakte oss på norsk per telefon eller på følgende e-mail adresse: info@ripollabogados.com - www.ripollabogados.com

Aktuelt Spania nr.07 • 15


Fortsetter fra side 15:

og trender i klimaet

Kurven viser at konsentrasjonen økte sakte fram til midten av 1900-tallet før den stiger stadig raskere. Økningen i mengden av CO2 i atmosfæren, sammen med de nevnte temperaturkurvene fra IPCC og panelets teorier, har ført til hysterisk frykt for CO2 i atmosfæren.

I

deen om at konsentrasjonen av CO2 har økt dramatisk, støttes heller ikke av direkte observasjoner gjennomført siden tidlig på 1800-tallet eller av den observerte overflod av Grafen viser 11-års middelltermperaturer observert ved stasjoner mellom 59 klyvåpninger (cellene som regulerer og 74 oN bredde. Merk at ved mange stasjoner var oppvarmingen før 1940, CO2-opptak i planter) i fossilt organisk vel så stor som på slutten av 1900-tallet. Amplitude er forbløffende like, materiale. Det er sannsynlig at den men den er litt mindre for maritime steder. Temperaturen i Nome i Beringofte viste kurven av konsentrasjonen stredet omkring 1980 skiller seg markert fra andre stasjoner. av CO2 som presenteres av IPCC om klima, hentet fra for eksempel med 0,7 grader i løpet av 1900-tallet, ikke viser den faktiske situasjonen. tree-ringer. Oppvarmingen under men ved å begrense tiden dette har Ett argument for at tilstedeværelse 1900-tallet kan til slutt vise seg å skjedd virker det som hele økningen av CO2 i atmosfæren styrer klimaet, ikke være et resultat av økt mengde har kommet på kort tid ved slutten dvs forholdet mellom CO2 og klima, CO2 i atmosfæren. av dette århundret, slik dette støtter gjelder ikke. IPCC syn om at mennesket har hatt

D

en relativt kraftige oppvarming tidlig på 1900-tallet kom før store mengder av fossilt brensel ble brukt og endringen er en rimelig del av de naturlige klimaendringene, som er kjent fra de lange serien av målinger fra England (fra 1659) og Uppsala (1722) og fra indirekte informasjon

I

forbindelse med de kjente emails knyttet til aktivitetene til East Anglia (Clima Gate) kan en mulig manipulering av dataene diskuteres. Den lette oppvarming i første halvdel av 1900-tallet som IPCC angir er muligens et eksempel på hvordan data er endret. Konklusjonen er fortsatt at temperaturen har steget

endramatisk innvirkning på klimaet.

D

enne studien av trender i temperatur på enkelte stasjoner i løpet av 1900, tyder på at menneskelig påvirkning av klimaendringer er overvurdert. Målet om å redusere bruken av fossilt brensel er god, men den grunngis av gale årsaker.

NaturKonsulentene og andre skandinavere er blant de som bruker oss. Kan det være fordi vi klarer å kombinere kvalitet og fornuftig pris med god service? - Du er velkommen du også... Aktuelt Spania nr.07 • 16


Te dd y r o f m e j h t t Ny

Leiligheter til Leie på

Villa Romantica

Over: Teddy sammen med sin nye husfar Knut Treldal, Rita og en veterinær.

i løpet av april. Rita på Costa Blancaklinikken håper som oss, at de mange hundevennene der ute, fortsatt vil hjelpe til for å lette forholdene.

F

or noen numre siden hadde vi en reportasje fra innsamlingsstedet i Alfaz de Pi for hjemløse hunder.

Hundemat, særlig tørrfor for valper, er svært ønsket, og blir tatt i mot med glede. Lever det du kan på klinikken. Rita står klar til å hjelpe, også dersom du skulle ønske deg å titte på en omplasseringshund.

Vi oppfordret folk som ønsket seg en hund å vurdere å hjelpe bostedsløse hunder framfor å kjøpe en ny valp. Hundene herfra blir levert med alle papirer, chips og vaksinasjoner i orden.

Kontakt tlf. 965 888 714 florisima

Avd. Pais Valenciano 23 03580 ALFAZ DEL PI

965 889 302

- Blomster - Grønne planter - Bårebuketter

Vi etterlyste også bidrag i form av penger og tørrfor til våre ulykkelige firbente venner. Ikke alle har vært like heldig som Teddy. Han fant seg et nytt hjem og reiser til Norge

Service Bremser Dekk Eksospotter Tenningssystem EU-kontroll

Engelsk frisør

English Garage Poligono industrial La Alberca Calle Benimantell 43, 03530 LA NUCIA

Tel.: 96 689 55 56 - Fax: 96 587 02 37

Negler, solfarger, voksing, ansikts- og kroppsbehandlinger. Gel & Acryl negler

Tel: 965 841 038 Avda. Pais Valencia 40 Alfaz del Pi (vis a vis Supermercado Mendoza)

autoimpulse@terra.es Aktuelt Spania nr.07 • 17


E N U M M O K Z A F AL Av: Linda Jeppesen

tar sine nye landsmenn på alvor

På et lite kontor i Alfaz del Pi`s Ajuntamiento, blir jeg informert om alt kommunen har av planer for integreringstiltak i tiden fremover. Viseordføreren Genoveva Tenf, byråd for PSOE og den norsk persiske rådgiveren for utenlandssaker, Elisabeth Marandi Ihlen, forteller villig om et tettpakket og innholdsrikt program.

Hva skjer fremover?

9. mai fra kl 10-15.00 ved kulturhuset. Europas Dag - Siden vi er leder av EU akkurat nå, vil ordføreren gjerne markere 9. mai i år. Offisielt er dette Europas Dag. Vi kommer til å ha et stort arrangement rett ved kulturhuset. Alle utenlandske og internasjonale foreninger er invitert til å delta. Også dem som ikke er medlem av EU, informerer Elisabeth Marandi. Bare i Alfaz bor der mennesker fra 93 forskjellige nasjoner og alle er velkomne. Programmet er ikke helt klart, men team Tenf og Marandi kan fortelle at arrangementet kommer til å bli stort. Der blir egne stander med forskjellige produkter som mat og drikke fra forskjellige land, folkedans, sang, samt annen form for internasjonal underholdning og aktiviteter.

10-14. mai. Norsk kulturruke Elisabeth Marandi Ihlen er engasjert i det flerkulturelle samfunnet til Alfaz del Pi.

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07 • 18

-Vi vil gjerne gjøre litt ære på nordmenn i Alfaz og omegn. Nå har vi bodd fredfult sammen her i en årrekke. Derfor har vi satt av fem dager opp mot 17.mai, hvor nordmenn får anledning til å vise frem sin kultur. Det er også viktig at alfasinerne får anledning til å bli kjent med norsk kultur og samfunn. Programmet blir straks lagt ut til befolkningen, forteller viseordføreren.


16. mai. Kl 12.00 Kirkeplassen i Alfaz. Uavhengighetsdagen fra Baron i Polop. - Det er første gang vi har et slikt arrangement og ordføreren føler at dette er en viktig dag. Under denne markeringen vil vi gi Den Norske Klubben i Alfaz en minneplate. Klubben er et fint eksempel på godt samarbeid og integrering i Alfaz samfunnet og i år har de 40 års jubileum, forteller Elisabeth Marandi.

-Hva er den største utfordringen med norsk integrering viseordfører? -Den største utfordingen er språket. Hvis vi vil ha 100% integrering i samfunnet, er det det viktigste. Hva om noen trenger hjelp og de kan ikke snakke for seg? Jeg tror at viljen er der, men de fleste eldre har problemer med å lære seg et nytt språk. De yngre er ganske flinke og plukker det fort opp. -I Alfaz har vi noe som heter frivillighetssentralen. De lærer vekk spansk gratis til folk med dårlig råd. Kulturhuset i Alfaz (casa de cultura) har også rimelige spanskkurs. 20 euro til registrerte utlendinger per måned og 35 til ikke registrerte, informerer Genoveva Tenf. Marandi kan også fortelle at kommunehuset i år (for første gang) har tilbudt gratis spanskkurs i samarbeid med Deportacion de Alicante.

Centro social Albir. Nytt senter og kulturhus i Albir. Byggestart 16. April. Rett ved siden av Mercadona og fotballbanen i Albir, skal Alfaz kommune bygge et 500 kvadratmeter stort bygg på ett plan. Prisen er

på 646.111.89 Euro. Går alt etter planen vil senteret være innflyttingsklart før jul 2010. Ideen er å lage et flerkulturelt senter i Albir. Kommunen i Alfaz mener det er viktig at Albir, med så mange utlendinger også får et møtested innen rekkevidde. Senteret vil tilby konserter, teater, kafeteria, auditorium, gode parkeringsmuligheter, med mer. Rådgiver for utlendinger i Alfaz kommune Elisabeth Marandi Ihlen er oppvokst i Alicante med persisk far og norsk mor. Hun snakker flytende norsk, engelsk, fransk og spansk og kan hjelpe deg med alt som har med kommunale saker å gjøre. -Alle kan ta kontakt med meg, men helst etter avtale. Jeg har mange møter og tett program, forteller Marandi. Hun har aldri bodd i Norge, men snakker østlandsk som en innfødt. Den unge rådgiveren er opptatt av blant annet kultur,og miljø og er aktiv både i det spanske og det norske samfunnet. Selv har hun vært involvert i norsk revy siden hun var liten og forteller at hun bestandig har likt ballett, dans og teater.

Vil du ha en avtale med Marandi kan du ringe henne på Ajuntment de L`alfas del Pi. Tlf: 965 88 82 65 eller 965 88 83 93. Programmet til Alfaz kommunes aktiviteter kan du finne i neste utgave av Aktuelt Spania

Aktuelt Spania nr.07 • 19

Elisabeth Marandi Ihlen, rådgiver for utlendinger (t venstre) og Genoveva Tenf, viseordfører for PSOE har mye på gang for utlendingene i Alfaz.

“Bare i Alfaz

bor der mennesker fra 93 forskjellige nasjoner og alle er velkomne.”


Ut på fjelltur Sierra Mariola – Agres

Her er tips om en dagstur for den spreke mosjonist. Selve kjøretiden tar 1,5 time, og fjellturen 4 timer. Turen er merket med grønt, og høydeforskjellen er ca 500 meter.

T

a motorveien mot Alicante. Like før bommen, hold til venstre og følg AP-7 (Circunvalacion de Alicante). Følg avkjøringen mot Alcoy, Castella etc. Kjør til Onil og så nordover på CV-803 til Banyeres de Mariola og deretter CV-81 østover forbi Bocairent til Agres. Du parkerer ved Pension Mariola som ligger litt oppe i byen. Sierra Mariola, et område på 16.000 hektar, ble erklært nasjonalpark i 2002. Området ble sterkt herjet av brann i 1994, men med stor innsats har man klart å bringe naturen tilbake. Fjellet er rikt på planter og urter, noen av dem er meget sjeldne arter. Det er tre markante fjelltopper i området: Den høyeste Montcabre på 1389 meter, El Conador på 1232 meter og sist El Portin på 1081 meter. Men på denne turen skal du

ikke opp på noen av disse toppene. Ruten heter PRV-CV27 og er merket med grønt på parkens spesielle metallskilter. (Farge og skrift har falt av på mange av skiltene). Du starter fra parkeringsplassen og går oppover i byen til du kommer til et munkekloster ”Convento de Agres” (fra 1578). Her starter merkingen og stien går oppover. Stien er litt bratt en times tid, men stopp regelmessig og nyt utsikten. Når du når toppen, møter du ”Montcabre Shelter”, som er bygget på ruinene av et Habitacio hus, som var brukt som var brukt som overnattingssted for snøsamlere til ”Isbrønnene” som du snart vil se. Her ved huset er det fint å ta en hvil før du legger veien bort til Valencias best bevarte ”Nevera” (Isbrønnen Gran Cava). Her er et ideelt sted for å nyte medbrakt matpakke og for å ta en hvil.

Aktuelt Spania nr.07 • 20

Veien tilbake er mer for en sjarmøretappe å regne, da du går på en gruset vei helt tilbake til Agres. ”Bar Silbe”, som ligger ved siden av turistkontoret i Agres, er velegnet for lunsj etter turen, men bestill på forhånd. Hvis du ikke ønsker å reise hjem, men ta en overnatting, er Pension Mariola et enkelt og billig sted, men vi kan også anbefale hotell L Agora i Bocairent som ligger 12 km vekk. Bocairent er en meget interessant by å besøke.

Dette reisetipset er skrevet av Sverre Ording Fjeld. Han har sammen med sin hustru og fotograf Laila Fjeld, gitt ut boken ”Fjellturer på Costa Blanca”. Boken, i revidert utgave, kan du kjøpe i redaksjonen på Aktuelt Spania i Albir. Prisen er 18,50


UTVIDET BEHANDLINGSTILBUD HOS FYSIAKOS slimposebetennelse, slitasjegikt. Tilbyr manuell terapi Lars Christian Ossawy hos Fysiakos har vært i Norge og videreutdannet seg. Nå har han tatt med seg det han har lært til Albir, og viste på et helgekurs de andre fysioterapeutene nye teknikker. Lars Christian er en glimrende lærer, og det virket som ”elevene” tok til seg ny lærdom ganske så raskt. Her ble det knekket og bendt, og det brukes ulike behandlingsteknikker: Å løsne ledd som har låst seg (manipulasjon), strekkbehandling (traksjon), teknikker som skal hjelpe pasienten i en akutt situasjon, der han for eksempel har fått ”hekseskudd”, lumbago, isjias, skiveutglidning osv. Han påpeker at dette ikke er en behandlingsmetode for en kronisk tilstand, men en i mange tilfeller, en effektiv måte som demper smerter og letter bevegeligheten.

Kneplager: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt. Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader. Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter. Som man ser er hele kroppens muskel- og skjelettfunksjoner innebefattet. Lars Christian nevner spesielt nakkesyndrom, som mange sliter med. Mange er også plaget av artrose. Antallet personer som får artrose øker over hele verden. Vi vet at minst 10 % av befolkningen mellom 25 og 75 år har symptomer på sykdommen. Artrose betegnes som den nye folkesykdommen både i Norge og Europa. Det man kan gjøre her er å flytte løse biter, som utgjør en plage, til steder der de kan ”gjemmes” uten å være til større plage for pasienten.

Prinsippet bygger på et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel og skjelettlidelser basert på den engelske legen James Cyriax ‘ (1904 - 1985) banebrytende arbeide innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten. Med manuell terapi kan man behandle smerter i muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel: Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager, Nakke- og – skulderplager. Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom. Ryggplager: lumbago, isjias, Bekkenplager som bekkenløsning og bekkenleddsyndrom Hofteplager som

Aktuelt Spania nr.07 • 21


Kildeskatt F

til besvær

ra begynnelsen het det at man bor. Når enkelte har lurt seg unna, nødvendigvis registrert, selv om bare måtte bevise at man bodde må disse ta et valg. Gå den tunge norske skattemyndigheter hevder at i Spania, for å slippe kildeskatt. veien til Hacienda og betale skatt og sertifikatet, ”bare beviser at man har Dette er i tråd med skatteavtalen restskatt, eller bite i seg den norske oppsøkt det spanske skattekontoret, mellom Norge og Spania, der det kildeskatten. Så skulle vel alt være ikke at man betaler skatt”. Trusselen utrykkelig heter at bare det landet, greit, her har man lurt fram noen er klar: Klarer man ikke å skaffe fram papiret man krever innen 4 uker, der en pensjonist bor, kan trekke skatt av pensjonen. Norske skattemyndigheter har en blir det kildeskatt og restskatt Snart fant myndighetene, egen evne til å irritere folk, og den dersom man har fått fritak, som mange fikk til å begynne men finansminister Johnsen i spissen, at mer dokumentasjon frustrasjonen mange føler angående med. Man skjerper med andre enn så måtte til, her var det innføring av kildeskatt, er til å ta og ord kravene til dokumentasjon etter hvert, og blir tilsynelatende ikke nok med recidencia. føle på. aldri fornøyd. Mobbing av eldre og syke? Mange norske Mange mener norske myndigheter med dette går ut over skattesnytere fra skatteparadiset. pensjonister og sikkert også den skatteavtalen. Nå ville Johnsen & Nei, norske skattemyndigheter er spanske skattefunksjonæren som co, at pensjonisten skulle bevise fortsatt ikke fornøyd. Nå krever man etter hvert blir lei masete nordmenn, at han var registrert hos spanske også dokumentet: Residencia Fiscal spør seg: Hva blir det neste? Norske skattemyndigheter. Så gikk turen en Espana Convenio”. Og tiden går, utflyttede nordmenn i utlandet til Haciendaen, der ”Solicitud og kildeskatt består. På denne måten har kanskje god grunn til å være Certificado – modelo 01” ble utlevert. plager norske skattemyndigheter sine rasende. Alle som har prøvd seg i spansk landsmenn i Spania. Noen er ikke i Vond å svelge er særlig Thorbjørn byråkrati, vet at en slik oppgave stand til å klare disse oppdragene på Jaglands uttalelse: ”Hvorfor skal kan ta hele dagen. Noen tenkte egenhånd, og må kanskje betale for jeg betale skatt til Norge, når jeg seg ikke om, da de troppet opp hos å få hjelp. For dette dokumentet er ikke får noe igjen for pengene?” APveteranen har som kjent fått jobb den spanske skattefuten, og endte ”smør på flesk”. i Europaparlamentet og slipper å opp med å betale spansk skatt for de fire siste årene. Det er jo også Går man til skattemyndighetene skatte av sin lønn. Ja, det er fortsatt hensikten med skatteavtalen, at man og får registrert seg med det stor forskjell på Kong Salomo og skal betale skatt til landet der man førstnevnte sertifikatet, er man Jørgen Hattemaker…

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07 • 22


Informasjonsbilag fra

Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Layout og grafisk design: Bjørn Væthe - bv@bondia.no

Våren er her Påskefeiringen er gjennomført, og nye aktiviteter står i kø. 16 april feirer L’Alfàs del Pi sin uavhengighet fra Baroniet Polop de la Marina. De vil, på denne dagen, overrekke klubben en pris. Jeg siterer fra brevet fra kommunen: “L´Alfàs kommune har besluttet å tildele Den norske klubben Costa Blanca vår høyeste anerkjennelse, ”El Premi L´Alfàs del Pi 2010”, i anledning Klubbens 40-årsjubileum, og også for det svært viktige bidraget Klubben har gjort når det gjelder kultur og integrering i vår kommune.” 24. April vil Asociación de Penyas i Alfas prøve seg på en Guiness-rekord med å lage en enorm Valenciansk kjøttgryte (Puchero). De vil gjerne at så mange nordmenn som mulig deltar på denne begivenheten. Se notis på side 3 i bilaget! 9. mai er det Europas dag med aktiviteter, som alle nasjonalitene i Alfas er invitert til å delta på, utenfor Casa de Cultura. Så følger en “norsk uke” og vår 17. Mai feiring. Nærmer informasjon om nevnte og andre aktiviteter kommer som oppslag i klubben, på hjemmesiden vår, og i ¿Qué Pasa? Med vennlig hilsen Den Norske Klubben Costa Blanca Bjørg Svedbergh, leder

Månedens utstiller i april: Alf Aarvik

at jeg med all mulig ydmykhet, tillater meg å stille ut noen av mine arbeider i klubben. (Min aller første utstilling!) Alt som gutt ble jeg mektig imponert og fascinert av stavangermaleren Lars Hertervigs dramatiske og dystre naturskildringer av råtnende, falleferdig skog, gjerne innhyllet i truende tåke. Hans billedverden forsøkte jeg å gjenskape med kullstift. For ytterligere å få frem Hertervigs ”farge”toner, brukte jeg hvitt skolekritt.

Jeg er ingen kunstmaler, men jeg har en dyp respekt og beundring for dem som er. Det er bl.a. derfor

Langt senere tok jeg til med å tegne og male i farger. Ved siden av skriving er maling fortsatt min store lidenskap.

Av yrke har jeg for det meste arbeidet som reklamesjef - og i noen år drev jeg også mitt eget reklamebyrå. Gjennom årene har jeg hatt flere reklametegnere i mitt brød og samarbeidet med utallige trykkerier. Jeg var ansett som fargeekspert - og ga gjerne råd og veiledning i emnet. Min sjef i en periode, adm. dir. i et større skipsverft på Vestlandet, ble meget begeistret over resultatet, etter at han hadde gitt meg frie hender til å sette nye farger på alle bygninger og installasjoner. Men mitt liv som ”fargeekspert” har nok vært en bløff. Derfor er det nå på tide å erkjenne: Jeg er fargeblind!


Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Aktivitetskalender

April 1. 5. 8. 9. 12. 14. 16. 19. 20. 22. 23. 28. 29. 29.

Mai

Klubblunsj kl. 14.15 Fotogruppen kl. 19.00 Strikkekafè kl. 11.00 Visens venner kl. 16.00 - Malekveld kl.18.00 Lyrikk kl. 14.00 QUIZ kl. 18.00 Malekveld kl. 18.00 Fotogruppen kl.19.00 VinoGastro kl. 14.30 Strikkekafè kl. 11.00 Visens venner kl. 16.00 - Malekveld kl. 18.00 QUIZ kl. 18.00 Kunstkafè kl. 13.00 Kulturkveld på kirkesenteret kl. 19.30

3. 4. 6. 11. 12. 13. 17. 18. 18. 20. 24. 25. 27.

Fotogruppen kl. 19.00 Bridge kl. 17.30 Strikkekafè kl. 11.00 - Bridge Kl. 17.30 Bridge 17.30 Quiz 18.00 Bridge kl. 17.30 17. mai-fest! VinoGastro 14.15 Bridge 17.30 Strikkekafè 11.00 - Bridge kl. 17.30 Fotogruppen 19.00 Bridge kl. 17.30 Kunstkafè 13.00 - Bridge kl. 17.30

Kirsten Mildnes: “Lepra i kultur og samfunn - fortid/nåtid”

30. Malekveld kl. 18.00

Noen av de faste arrangementene:

) Det spilles bridge tirsdager og torsdager kl. 17.30 ) Costatrimmen har turer hver mandag og onsdag. Mer informasjon: www.costatrimmen.no ) Club VinoGastro har medlemsmøte en tirsdag i måneden, samt dagstur uken etter. Se www.vinogastro.com ) Petanca spilles i Parc Escandinavia hver lørdag kl. 10.00. Velkommen! ) Se Historiegruppens vårprogram på: www.dnkcb.com/Historiegruppen.html VI TRENGER FLERE HISTORISKE BILDER! Som dere sikkert vet holder vi på med å skrive om klubbens historie OG VI TRENGER FLERE BILDER fra gamle dager. Postkort, svart/hvit bilder, fargefotos, lysbilder m.m. av steder og folk med tilknytning til klubbmiljøet. Lever dem i klubben, merket ”Klubbhistorien”. Merk dem med ditt navn osv slik at du får dem tilbake. Takk for hjelpen!

Ønsker du annonse her på våre informasjonssider, i vårt medlemsblad Que Pasa? eller på våre hjemmesider www.dnkcb.com? Ta kontakt med vårt kontor på tlf: 96 588 70 28,eller på e.post: quepasa@dnkcb.com

www.dnkcb.com


Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Gruppene Gruppenavn:

Kontakt/Leder:

E.post:

Tlf:

Bridge Bjørn Bendigsen Cantamos Irene Romsloe Costatrimmen Grete Hollingen Hjemmeside: www.costatrimmen.com

bjbendig@online.no romsloe@gmail.com gjhollingen@hotmail.com

966 874 942 966 864 782 651 363 447

Filosofi 1 Sidsel Sparre Filosofi 2 Kåre Bruvik Fotogruppen Rolf Petterson Helse og sosial Trond Helge Johnsen Historiegruppen Vigdis L’Orsa Hjemmeside: www.dnkcb.com/Historiegruppen.html

kreativ21@hotmail.com aud@havna.no rolf.petterson@interinst.no johnsen@ortopedisenteret.no lorsa@alfas.net

617 664 143 / 966 860 331 965 888 430 966 864 941 634 827 224 / 609 317 839 966 897 170

Hørselgruppen Hans Chr. Halvorsen Kunstgruppen Jon Madsen Lyrikklubben Tove Nilsen VinoGastro Hans Svedbergh Hjemmeside: www.vinogastro.com

aasegrimstad@hotmail.com jonmad@start.no aingvarn@online.no leder@vinogastro.com

687 257 260 965 887 646 696 096 269 966 881 421

Visens venner

khende@online.no

671 481 941

Kirsti Henden

Lørdag 24. April 2010 skjer det noe spennende! Rekordførsøk!

Valenciansk gryte skal inn i Guiness Book of World Records Rekordforsøket utføres av Asociación de Penyas. Sted: Ved grønnsaks- og fruktmarkedet i Alfas. Billetter: 7,- euro, selges i resepsjonen i Casa de Cultura (inkluderer 1 tallerken gryterett, to drikke og kake)

Nå er det bare ca. en måned igjen til 17. mai! Programmet vil følge samme mal som tidligere år, og vil være omtrent som følger: Først er det flaggheising på skolene om morgen, deretter er det gudstjeneste i Minnekirken ved Solgården i Villajoyosa. Barnetoget går fra kirken og ned til den store plassen på Solgården, hvor det vil være taler for dagen, og selvfølgelig salg av pølser, is og brus. Senere på dagen blir det borgertog med musikkorps i Alfas del Pi, taler og underholdning ved Casa Cultura, og deretter vil skolene ha egne program for barna. Klubbens festmiddag vil i år være på Hotell Sun Palace i Albir. Påmelding til middagen i klubben. Alle er hjertelig velkomne.

Den Norske Klubben Costa Blanca: Plaza del Sol, Urbanisasjon Alfaz del Sol Alfas del Pi. Åpent hverdager: kl. 10.00 - 14.00, Onsdager til kl. 21.00 Medlemmer og gjester er hjertelig velkomne! Tlf.: 965 887 028 e.post: info@dnkcb.com Internett: www.dnkcb.com

www.dnkcb.com


Dato: 22.04 Byvandring i Sella Her blir vi guidet rundt i byens gater og smug og servert dens historie. Spesielt har maurerne satt sitt preg på Sella og fortellinger og historier fra den tid blir gjengitt. Etter vandringen spiser vi en bedre lunsj i ekte spanske omgivelser. Pris 40 euro. Transport og lunsj inkludert. Heldagstur.

- utflukter og arrangement

29.04 Tur til Kaktusparken i D`Algar Den privateide kaktusparken byr på 500 forskjellige typer kaktusarter i naturskjønne omgivelser. Du går på egenhånd rundt i parken og nyter roen, den botaniske floraen og den vakre utsikten over fjellene. Vi spiser lunsj ved kaktushagen og tilbringer mesteparten av dagen ute. Maks 8 personer. Pris: 43 euro. Billettingang, transport og lunsj inkludert. 05.05. Tur til Hjertet av Valencia Vi rusler rundt i gamlebyen, tar oss tid til å nyte folkelivet og nippe til et glass cava eller en kopp kaffe på et av byens mange torv. Vi avslutter vandringen i Valencias fantastiske matmarked hvor du kan få tak i det aller beste av fersk skalldyr, fisk, ost, skinke, tapas, grønnsaker med mer. Her er det muligheter for shopping, så ta med kjølebag om du vil. Lunsj på Valenciastranden(ikke inkludert). Pris per person: 40 euro. Heldagstur. Maks 8 personer..

08. 05. Tur til Jalondalen. Lørdagsmarked og vinbodegaer avsluttes med en 3 retters lunsj. Pris: 45 euro inkl. Transport og Lunch. NB! Vi tar imot bestilling på fjellturer med guide i den spanske fjellheimen, samt diverse utflukter og arrangement for små private lag. Se våre websider for forslag til turer. www. sunnysidehappenings.com www.sunnysidehappenings.com

For mer info, ring: 634 067 442

Du kan kjøpe billetter på Alfas del Sol Services, vis a vis Norskeklubben i Alfas Del Pi, hos Aktuelt Spania i Albir, Camino de la Cantera no 12, eller ring 634 067 442. Sunny Side Happenings, eventuelt send mail til: sunnysidehappenings @gmail.com

Selska per tilstelninger - jubileer med underholdning J azz/Blues? Rock eller klassisk, sing along eller ka raoke? Pava rotti serverer det du måtte ønske sa mt alle typer underholdning for deg og dine venner eller kolleg aer. Ta konta kt med oss så ka n vi skreddersy noe som passer til a kkurat deg .

Tlf: 966864217/634182240 Åpent man - fre 10.00-14.00

VELKOMMEN! Aktuelt Spania nr.07 • 27


Storslagen åpning av kirken i Albir

P

å Palmesøndag samlet mer enn tusen innbyggere seg i Albir, for å ta del i åpningen av den nye kirken, med all den høytidelighet og seremonielle liturgi

som reflekterer den kirkelige protokollen ved slike innvielser. Bispedømmets biskop av Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, velsignet og holdt den første religiøse seremonien i den nye kirken, som har fått navnet “El Espíritu Santo”eller “Den Hellige Ånd” på norsk. Endelig er en moderne kirke på plass, bygget på tomten donert av byrådet og som delvis er finansiert med frivillige bidrag sammen med støtte fra bispedømmet.

Spansk aften på PAVAROTTI i Albir Fredag den 16. April kl 20.00 -opplev Spanias mat og kultur 28 euro inkludert: Flamenco show, spansk musikk og paella. For billettbestilling ring: 634 067 442/634 182 240 Kun forhåndsbestilling.

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07 • 28

Palmesøndag på kvelden besøkte biskopen den nye kirken, og han ble ønsket velkommen av ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques og presten i kommunen, Michelangelo Schiller. De gikk inn på plassen utenfor tempelet, som var full av publikum. Under talene som fulgte, understreket ordføreren betydningen det har for kommunen, å kunne leve i perfekt harmoni med innbyggere av nesten 100 forskjellige nasjonaliteter. Kirkens kapasitet er omtrent tre hundre mennesker, men med strandpromenaden utenfor, kan vi legge til mer enn 1000 personer. Kirken finner du i sentrum av Albir, Calle Joaquin Turina, nr. 6.


VI SNAK KER SKAN DINA VISK

KUN 10 EURO PER VEI!

2010 - 12 ÅR I DERES TJENESTE!

Aktuelt Spania nr.07 • 29


Conde – Duque Olivares,

el Valido de Felipe IV

M

en la oss for ordens skyld starte forfra. Olivares ble født året 1587 i Roma der hans far var ambassadør. Han fikk sin utdannelse i Neapel og kom tidlig i kontakt med de spanske generalene som var stasjonert i Italia. Her ble han kjent med flere fremstående spanske militære, og knyttet blant annet et varmt vennskap med den ikke ukjente Ambrosio Spinola som vi husker fra Bredas fall, der han seiret over den nederlandske hæren ledet av general Nassau En scene som er mesterlig skildret av Velazquez.

Telst Solfried Gjelsten.

Felipe IV`s førsteminister Olivares, het han egentlig bare Olivares? Langt ifra, det var ikke navnet hans i det hele tatt, men mye enklere å huske enn hans virkelige navn. Han het nemlig Gaspar de Guzman y Pimentel, conde (greve) de Olivares og hertug av Sanlucar la Mayor, dermed ble det forkortet til condeduque de Olivares. Selv dette blir litt tungvint i lengden, så det ender gjerne med at han kort og godt bare blir kalt for Olivares. Hans karriere falt sammen med noen av de vanskeligste årene i Spanias historie, en historie som kan fortelle om nedgang på nær sagt alle fronter, om stor fattigdom, om ødeleggende epidemier, økonomiske problemer, indre stridigheter og konflikter mellom Castilla og alle de selvstendige regionene som Catalunia, Galicia, Andalucia , Valencia etc.. På toppen av det hele raste 30 årskrigen i Europa, Nederlandene kjempet for sin frigjøring, Frankrike presset på fra nord for å utvide eget land, og Portugal ville bli kvitt båndene til Spania. Bare for å nevne noen av problemene som gjorde Olivares oppgave som førsteminister til litt av en Urias jobb.

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07 • 30

Som en skjebnens ironi bestemte daværende førsteminister, hertugen av Lerma seg for å utnevne den 28 år gamle Olivares til kammerherre for den unge prins Filip, sønn av Filip III. Det viste seg nemlig ganske snart at disse to skulle bli bitre fiender. De var simpelthen altfor forskjellige til å kunne knytte noen vennskapelige bånd. Hertugen av Lermas politiske syn gikk for det første ut på at nasjonen måtte ta tiden til hjelp i sin utvikling, og for det annet så han det som sin viktigste oppgave å berike seg selv, sine slektninger og venner på statens bekostning. Det er ikke for ingen ting at han blir regnet for grunnleggeren av korrupsjonen i Spania. Olivares derimot, var en sterk motstander av alt som smakte av korrupsjon. Det han så som sin største oppgave i livet, var å heve landets standard til et nivå i likhet med Spanias tidligere storhets tid under Det Katolske Kongeparet og fram til tiden under Filip II. Hans ideer gikk til og med litt lenger enn det, han ville at landets framgang og nye storhetstid skulle bli beundret og sett opp til av hele Europa og HAN


selv skulle være helten som greide det umulige. Hans patriotisme og tro på seg selv kjente ingen grenser og hans innsats for å nå sitt mål var formidabel. Det var bare det at oppgaven han hadde tatt på seg simpelthen var uløselig under de daværende forhold, og hans virkemidler slo helt feil. For Olivares var det helt innlysende at hele folket måtte stå sammen for å få landet på fote. Castilla alene kunne ikke bære alle byrdene, alle regionene måtte tre til og yte sitt. Uten å løfte i flokk ville aldri landet kunne reise seg som det imperium det engang hadde vært. Han så seg blind på sin drøm, og kunne ikke begripe at ikke alle andre også sto ferdige til å støtte opp om hans planer. Under den nye kongen, Filip IV hadde han steget i gradene fra kammerherre og hele veien opp til førsteminister med alle muligheter for å sette i verk sine drømmer. I blant minner han ikke så lite om en senere førsteminister under Carlos IV, nemlig Godoy som også var besatt av sine drømmer og store planer. Forskjellen var bare at Godoy var en stor egoist, mens Olivares var litt av en idealist, selv om hans politikk brakte landet på konkursens rand. Senere er han også blitt en av de mest kontroversielle politikere i spansk historie. Hans motstandere sier at Spania hadde greid seg mye bedre uten ham, mens tilhengerne påstår at landet ville ha hatt det mye verre uten ham, selv om han altså endte opp med å ruinere hele landet. Feilen var kanskje at han så Spania som en helhet, som sitt fedreland, mens folk i regionene første og fremst regnet seg som valencianere – catalanere – galisiere o.s.v. Den politiske staten Spania, regjert av –og for Castilla, kom absolutt i annen rekke. Kort sagt, noen felles nasjonalfølelse eksisterte ikke i Spania, noe som langt på vei forklarer uviljen mot å støtte opp om Olivares store planer.

Olivares skrev ut nye skatter for å kunne utvide hæren, men folket, med adelen i spissen, protesterte, Olivares krevde flere soldater fra regionene, men fikk intet medhold, og Olivares forsøkte å endre hele det foreldede politiske systemet så det ble mer effektivt og moderne, uten at folk skjønte vitsen. Kun en ting var de aller fleste hellig overbevist om: nemlig at Olivares sentraliseringspolitikk bare var av det onde.

Diego Velázquez’ maleri Bredas fall skildrer hendelsen der den nederlandske byen Breda ble beleiret av spaniere og falt i 1624. Bildet viser den nederlandske generalen Justin av Nassau overrekke sin spanske beseirer, Ambrosio Spínola, byens nøkler.

Olivares var skuffet og fortvilet. Alle disse tiltakene var jo absolutt nødvendige dersom Spania atter skulle bli respektert og beundret som en stormakt i Europa. Han kunne jo heller ikke unnlate å involvere seg i religionskrigene som raste i Europa, det ville ha vært en sørgelig fallitterklæring for det Habsburgske dynasti. Tenk bare på oldefaren til Filip IV, keiser Karl V, som hele sitt liv kjempet utrettelig for å få samlet hele Europa under en katolsk ledelse. Hans oldebarn kunne bare ikke være bekjent av å stå utenfor denne krigen mellom katolikkene og de kjetterske protestantene. Sett med Olivares øyne, skjønner vi hans frustrasjon, men hva om vi prøvde å se påleggene fra innbyggernes side? Det kan nok hende at den menige mann virkelig hadde gode grunner for å nekte både høyere skatter og utrusting av flere soldater. Landets fattige, både på landet og i byene var hardt plaget, krigene hadde gått hardt ut over den mannlige befolkningen, sult, pest og manglende hygiene hadde tatt enda flere liv og folketallet hadde gått drastisk ned. For å nevne noen eksempler så hadde folketallet i Burgos gått ned fra 15 000 til 5 000 Valladolid fra 40 000 til 20 000 Toledo fra 60 000 til 20 000

Aktuelt Spania nr.07 • 31

En hard og lang kulde periode hadde dessuten ødelagt mye av avlingene, og resultatet ble et ustabilt prisnivå og sult i mange hjem. Var det rart om de syntes de hadde nok plager likevel om ikke Olivares skulle legge på dem enda større byrder? At adelen også gikk i spissen for oppstander og revolusjoner som følge av de nye påleggene, var kanskje litt vanskeligere å forstå. Saken var bare at de var bortskjemt, egoistiske og krevde å få beholde alle sine fordeler som inntekter, og skattefrihet m.m. ubeskåret. Olivares politikk lot seg simpelthen ikke gjennomføre. Da så Nederlandene reiste seg mot Spania, Frankrike presset på over grensene i nord og Portugal greide å rive seg løs fra Spania, alt sammen stort sett i 1640, ble det for mye selv for kongen som hadde satt sin lit til Olivares. Den stolte Olivares med alle sine store planer for landet måtte barre finne seg i å bli avsatt. En ros skal likevel Olivares ha, det var han som fikk Velasques inn som hoffmaler hos Filp IV.


F

. a t u C n e r. a a l p i l a u t c in e og

r te r, u , r e t s Blo m

kak

D

enne gamle bondegården i Jalondalen, nær Benissa, med 2,5 mål hage, har vært ekteparet Baumanns lidenskap og drøm helt siden de kjøpte stedet for nesten 30 år siden. I årevis jobbet de og anla denne vakre hage med springvann, froskedammer og hemmelige stier rundt omkring og for to år siden åpnet de Finca la Cuta for publikum. Hele denne hagen er full av fargerike opplevelser. Nå i vår blomstrer det 2.100 tulipaner som Baumanns plantet i høst. Når du vandrer omkring blant blomsterbed og skulpturer, og vil ha en pause, kan du enten sette deg ned under et skyggefullt tre, eller gå opp på den store terrassen hvor Susanne severer forfriskninger og mat. Er du glad i kake, skal du komme på en søndag. Da serverer Susanne hjembakte kaker og kaffe hele dagen. Du kan også, hvis ønsket,

Tekst: K.J. Hermanrud. Foto: Karin Eichel-Hermanrud

ringe på 626 505883 og bestille brunch. (sen frokost). Vi prøvde den og den er førsteklasses, bl.a. med hjemmelaget marmelade. På søndager har de ofte jazz for Susanne og mannen er ekte jazzelskere, må vite!

Rica spiller Bossa Nova Jazz. 26. juni. Kl.12 spiller Marq de Valencia trio moderne Jazz. Finca de Cuta er åpen lørdager og søndager fra 10 til 17. Har du gjester annenstedsfra, kan dette bli en opplevelse som de ikke får hjemme. Er dere flere så ring Susan på forhånd. Hun snakker flere språk.

Hvor går veien?

Her er et utdrag av vårprogrammet: 1.mai kl. 12. Rommy Bakers band spiller Mainstream Jazz i Glenn Miller stil. 6. juni. Kl.12. Cristina

Finca de Cuta ligger rett på andre siden av Jalonveien fra Lliber. Du kjører 332, hovedveien fra Altea, gjennom Calpe og mot Benissa. Kort før du kommer til Benissa tar du av veien CV750 til venstre og skiltet: Jalon. Pass deg farlig sving! Så kjører du mot Jalon til du ser skiltet med veien til Lliber til venstre. Her går veien til Finca de Cuta til høyre og den er tydelig skiltet. Entré: 2 euro. God tur.

Vi har også fått inn vårens nyheter! Vero Moda Insight 3rd issue christmas 2009 veromoda.com

and be inspired at veromoda.com

Få med deg sluttspurten på salget - opp til 75 % www.aktueltspania.net

Hos oss finner du dine moteklær!

Aktuelt Spania nr.07 • 32


Rubrikkannonser til glede og nytte for våre lesere. Pris: 10 euro pr. innrykning for inntil 250 tegn. Eller betal for 3, få den 4. gangen gratis. Annonsene må betales kontant på forhånd ved vårt kontor i Albir. Åpningstiden er 10.00-14.00 Man.-fredag.

M a r k e de r på Co st a Bl an ca

Telefon 600 003 835/966 873 996 BARNEVAKT SOMMER 2010 Leilighet til leie kort eller lang tid Vi søker ei glad og ansvarsfull jente som vil være barnevakt for Isaac 7 år fra 10.07. - 20.08.2010 mellom kl. 09.00 14.00 mandag til fredag i Benidorm.

Ring Camilla: 658764549

Tlf: 630 201 176 PIANOTIMER

BIL SELGES

ER DU INTERESSERT I PIANOUNDERVISNING? NÅ HAR DU MULIGHETEN PÅ PAVAROTTI! RING FOR INFORMASJON TLF: 634 182 240

Nissan Almera - kombi - 2002 mod., Automat, 28.000 km. Meget pen! Pris 4000 Euro

Leilighet til leie Alfaz del Sol, 1. rekke med mye sol. 2 sov. 2 bad, lang eller kort tid

966 445 935 (Ana) TIL LEIE I ALBIR Koselig hjørneleilighet nær stranda, 2 soverom, 2 bad, flott badeanlegg, garasje, norsk TV, varm og kald aircondition. Ledig korttidsleie fra 1. mai til 15 august, samt langtidsleie skoleåret 2010/11. Tlf: 966 803 367 609 669 977 (ettermiddag)

FREDAG

Tlf: 634182240 BARNEVAKT Jente 14 år, glad i barn, ansvarsfull, ledig for barnevakt-oppdrag. Jeg har referanser om ønskelig. .

LØRDAG

648764005

TIL LEIE Villaer og leiligheter til leie i Altea Hills og Mascarat, lang eller kort tid hele året. Sjekk: www.topaltea.com

Tlf: 634 182 240 Alfaz del Pi - Miramar, hus til leie Fra høsten og ut skoleåret. Nær skolen, priv.basseng, 4 soverom, 2 bad, kjøkken/stue, vasker., Norsk TV, internett, Vask-oppvaskm. velutstyrt. Utegrill og overbygget terrasse

Gun: 965 889 155

Aktuelt Spania nr.07 • 33

SØNDAG

Liten finca i Orxeta 6-8 pers. Stor hage, sv.bass., 10 min. kjøring fra Villajoyosas strender. 650 € pr. uke.

Koselig møblert leilighet. 2 soverom, 1 bad, garasje, svømmebasseng.

TORSDAG

Tlf 626 965 420 TLF: 693864238 Til Leie i Albir

TIL LEIE JUNI - AUGUST

ONSDAG

3 sov, 2 bad sentralt Albir/Alfaz Ledig fram til 15. mai 2010. Depositum

TIRSDAG

Vi selger og kjøper møbler og innbo. Har du kjøpt en leilighet til utleie eller feriebolig - se på møbler hos oss først. Skal du reise hjem, gir vi deg bud på de møbler du ikke vil ha med. VI HAR FLYTTET TIL NYE LOKALER! (Samme vei) Du finner oss i La Nucia: Carrer de Guadalest Nº 9, - Centro Comerciales Los Angeles. (Ved siden av det nye “Bricoman”) Vi har åpent tirs., tors. og søn. fra 10.00 - 14.00.Ring Laila på telefon: 600 003 835 eller 966 873 996. Email: laiotte@yahoo.dk

MANDAG

El Rastro Nordico

Callosa d´en Sarrià Dénia Parcent Santa Pola Elche La Nucia San Pedro Altea Jalon La Cala Finestrat Callosa d´en Sarrià (Frukt og grønt) Orihuela Mil Palmera (17-20) Callosa de Segura Benidorm El Campello La Mata Guardamar Torrevieja Muchamiel Polop San Miguel de Salinas Alicante (Plaza de Toros) Gandia San Javier Jávea Pego Rojales Villajoyosa Torrevieja (La Marina) Alfáz del Pi Finestrat Gatas de Gorgos Dénia (frukt og grønt) Los Montesinos (kveld/natt) Moraira Oliva Torrevieja Alicante Elche Benissa Calpe Callosa d´en Sarrià Gandía Santa Pola Playa Flamenca Cala de Finestrat Alicante (Ved Plaza de Toros) Benidorm Ciudad Quesada La Nucia Campo Guardamar Albir/Alfaz el Cisne Urb. Marina La Manga


KUNNGJØRING: Nordic Walking stevne i Alfaz del Pi. Vil du lære om Nordic Walking. Og si ikke at fordi du er en gammel kuffert- langrennsløper så kan du alt om dette. Nordic Walking er ikke det samme som langrenn uten snø Nordic walkers klubben i Alfaz del Pi innbyr deg til å lære om Nordic Walking, en sport som alle kan drive, både ung og gammel. Møt opp på sportsplassen i Alfaz, ved siden av Casa de Cultura lørdag den 24 og søndag den 25 april kl.10.00. Da får du lære om denne sporten og det hele er gratis.

AITANA Markiser Åpningstider: Man-Fre 09.30 - 18.30 Lør. 10.00 - 13.30 og ved avtale. Avd. Pais Valencia, 15 -Loc. 3 03580 ALFAZ DEL PI Tel: 600881648/965887029 Ved siden av Moviestar

Norsk QUIZ

Husk Quiz på Pavarotti! KLARER DU DISSE? 1 Hvilken norsk barnebok fra 1994 av Vibeke Idsøe ble senere filmatisert? 2 Hvem hadde den mannlige hovedrollen i filmen ”jakten på den grønne diamant” fra 1984? 3 Hvor ligger egentlig ”Lopphavet”? 4 Hvilken farge har smaragden? 5 Hva omhandler paragraf 100 i ”Norges Lover”? 6 Hvor mange stortingsrepresentanter har vi i Norge? 7 Hvem var statsminister i Spania fra 1976 til 1981? 8 Når ble Olof Palme myrdet? 9 Hvilken myntenhet har Egypt? 10 Hvilken rollefigur har Jennifer Aniston i “Friends”?

Hver mandag lørdag på Pavarotti i Albir 22.00 Kl. 19.30 20.00 - 22.00 etterpå er det anledning til å bli værende å lytte til levende musikk som begynner kl. 22.00.

Startkontingent kun 1

€!

Lagoppdeling - man svarer i lag. Loddsalg Åpen bar med alle rettigheter

1Jakten på nyresteinen. 2Michael Douglas, 3Mellom Tromsøflaket i vest og Nordkappbanken i øst. 4Grønn, 5Ytringsfriheten, 6 169, 7Adolfo Suárez González, 8 28. februar 1986, 9Egyptiske pund, 10Rachel

www.aktueltspania.net

Adresse: Camino de la Cantera no 12 (Bak Consum) 03581 Albir. Tlf: 634 182 240

Aktuelt Spania nr.07• 34


Kulturprogram - kommunene: Alfaz del Pi 23. April - INTERNATIONAL BOKDAG BOKPRESENTASJONER: Fredag 16., kl.19.30: Presentasjon av boka med Francesc Llibert “magic per un Poble ‘. Tirsdag 20. kl. 19.30: Poesi Recital 100 års markering for Miguel Hernandez` fødsel. (Auditorium) Onsdag 21, 18.00 : Barnearrangement “Lek gjennom historien” med Miguel Lara. (Barnebibloteket) Onsdag 21., 20.00 : Presentasjon av det regionale kulturelle bladet Revista Sarrià ‘ med Agustín Galiana. (Møterom)

Torsdag 22., 15.30 - 18:30 : Barn: Fortellerforestilling & Workshop “Bibi Ja Nei Es XUpload Den Dit ‘,’ Bibi går til sengs “&” Bibi med Alejandro Rosas. 18.30 til 19.30 : Workshop ‘A Paper Parc de L’April’ med Julia Villaescusa. (Barnebibloteket) Fredag 23., 15.30 - 18:30 : Barnas Fortellerforestilling & Workshop ‘La Vella I Els Mosquits’, ‘El Filósof I el Pescador’ & ‘L’Ocell I el Mar’ “med Anna Molins Raich. 18.30 til 19.30 : Barnas Fortellerforestilling ‘The Maico Broc’ med Anna Genova. Sponset av Tandem Edicions. (Barnebibloteket) Fredag 23., 20.00 : “Kite Runner” (Drageløperen). Regissert av Marc Forster, basert på romanen av Khaled Hosseini.

15.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 16.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Småbarnstreff 16.04 kl 20.00 Alfaz del Pi “Bakgården” 17.04 kl 11.30 Kirkesenteret i Albir Lørdagsgrøten 18.04 kl 11.00 Minnekirken, Villa Joyosa Gudstjeneste 20.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 20.04 kl 19.30 Kirkesenteret i Albir Alltid på en tirsdag 21.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Arbeidsgruppen 21.04 kl 17.30 Kirkesenteret i Albir Barnekorene øver 21.04 kl 19.00 Kirkesenteret i Albir Klubb 10-13 22.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 23.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Småbarnstreff 23.04 kl 20.00 Alfaz del Pi “Bakgården” 24.04 kl 11.30 Kirkesenteret i Albir Lørdagsgrøten 25.04 kl 11.00 Minnekirken, Villa Joyosa Gudstjeneste 27.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 27.04 kl 19.30 Kirkesenteret i Albir Alltid på en tirsdag 28.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Arbeidsgruppen 28.04 kl 17.30 Kirkesenteret i Albir Barnekorene øver 28.04 kl 19.00 Kirkesenteret i Albir Klubb 10-13 29.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 30.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Småbarnstreff 30.04 kl 20.00 Alfaz del Pi “Bakgården”

UTSTILLINGER Casa de cultura 13 – 29 April: Utstilling “Transition to Democracy” - Museum ved Universitetet i Alicante. UTSTILLINGER På Forum Mare Nostrum Til 11 April: Utstilling av malerier av Gregorio JUAN PEREZ TORRES. Oljer, akryl og andre teknikker. Åpningstider: 10.0014.00 og 17.00-20.00. UTSTILLINGER Fundasjonen SCHREVDER KLEIN (Sculpture Garden) 29 April - 6. Juni: Utstilling av skulpturer av Antonio María.

KLASSISK MUSIKK - Lørdag 17.april kl, 20:00 : DUETT KONSERT utført av Sirignano-DE Vince (sopran og piano). Sentimental Mood. Verker av L.Berstein, E Morricone & G. Gershwin. Inngangspenger for ikke medlemmer: € 9. Arrangør: Sociedad de Conciertos de Música Clásica de L’Alfàs del Pi.

PALAU ALTEA Kl 20.30 MARIA GRACIA Musikalsk stjernegalleri av komikeren Carlos Manuel. Inngang 15 euro. 23.04. kl 2100 Komikeren Dennis Alba Inngang - 15 € “Det var en gang en konge ...”Slik mange historier begynner og legender som fortsetter å fascinere uskyldige sinn i vårt samfunn. Tenk deg en moderne stat, der statsoverhodet er en monark og befinner seg i en offisiell handling, et rettsmøte foran et publikum av alle nasjonale og internasjonale pressefolk hvor publikum kan spørre om hva vil... 24.04. kl 20.30 Flamenco: Selskapsdans av José Huertas som presenterer forskjellige flamencoformer. Inngang: 15 euro.

Pi, i nærheten av Den Norske Skolen og Scandinaviske parken.

Totalrenovert, sjarmerende enebolig til salgs i Alfas del

3 soverom, 2 bad, walk inn closet, stue, kjøkken, patio, bod, takterrasse, lite svømmebasseng, varmekabler over store deler av huset, med mer. Solrik og vedlikeholdsfri tomt med havutsikt. Må sees! Bruttoareal 150 kvm. Tomt 360 kvm. Prisantydning 285 000 EUR For visning eller spørsmål ring: 672 450 444. Linda

Aktuelt Spania nr.07 • 35


Tencion sexual no resuelta (Uavklar t seksuell spenning) Sjanger: Erotisk Komedie Regi: Miguel Angel Lamata Hovedroller: Fele Martinez, Norma Ruiz, Amala Salamanca.

Omtale: En erotisk komedie med 18- års grense. Filmen begynner med en vellykket forfatter som møter en jente som kjører og er amorøs i FNAC Callao (det finnes steder man uungåelig gjenkjenner). Forfatteren har en ganske fjollete innstilling til relasjoner og har til hensikt å lære sin nye elev å nyte sex, og fremfor alt, å gjøre med menn hva hun vil. Resultatet er at hennes forlovede blir latt i stikken, og det er her hvor historien treffer gasspedalen og den virkelige underholdningen begynner. Spansk spillefilm som hadde urpremiere 19. mars. Vises på: Cine Colci Benidorm – La Marina, Finestrat

Alfaz del Pi: - Cine Roma. C/. El Hort, 5. Telf: 965 888 266 Benidorm: - Cines Colci Centro. Avda. Almendros, 35. Telf: 965 865 060 - Cines Colci Rincón. Avda. Zamora s/n. Telf: 965 853 859

www.aktueltspania.net

Toy Story 2

Sjanger: Animert tegnefilm Regi: John Lasseter Hovedroller: Omtale: De sprell levende lekene er tilbake i Toy Story 2. En lektetøysamler greier å stjele Woody og de andre lekene må komme ham til unnsetning. En besatt leketøyssamler kidnapper Woody, som ikke har den minste anelse om hvor mye han egentlig er verdt. Det er nå opp til Buzz Lightyear og resten av gjengen fra Andys rom, Herr Potethode, Slinky, Rex og Hamm, å redde Woody fra å ende opp som utstillingsobjekt på et museum. Vises på: Cine Colci, Benidorm, La Marina Finestrat

The Hurt Locker (En Tierra Hostil Sjanger: Action/Drama/Thriller Produsent: Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier Hovedroller: Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearcei Omtale: Hvis krig er helvete, hvorfor velger da så mange å slåss? I en tid der armeer ikke lenger består av tvangsutskrevne soldater,

Finestrat: - Cines IMF 9. Avda. Pais Valencia, s/n C. C. La Marina. Telf: 966 831 195 www.cinesimf.com Orihuela: - Centro Cinemas 10 C/Obispo Vitorio Oliver, 2 C.C. Ociopía Telf: 966 745 912 Aktuelt Spania nr.07 • 36

men av frivillige, og menn med vitende og vilje kaster seg inn i militær aktivitet, er selve rusen kampen gir den forlokkende attraksjonen. Den er regelrett avhengighetsskapende. Vises på: Cine Colci Benidorm

Precious Sjanger: Drama Regi: Lee Daniels Hovedroller: Gabourey Sidibe, Paula Patton, Mariah Carey Omtale: Precious har ikke fått noen tjuvstart i livet. Tross sine seksten år er hun gravid for andre gang. Hun bor i ghettoen sammen med sin mor, en hatefull trygdemisbruker. Det eneste lyspunktet i livet hennes er skolen, men nå ser det ut til at hun må slutte på grunn av graviditeten ... Likevel er Precious en film med et sterkt håp. Noen mennesker lar seg rett og slett ikke knekke! Vises på: La Marina Finestrat, Cine Colci Rincon Ovenfor finner du omtale av utvalgte filmer. Besøk nettsidene for å se hele programmet til de enkelte kinoene.

Torrevieja: - Cines IMF 8. (med original versjon) Pol. San José, 10. C.C. Habaneras. Telf: 965 705 414 www.cinesimf.com Villajoyosa: - Cines La Villa. C/ Constitucion, s/n Telf: 966 851 884


Sett på Pavarotti

“AHA” TIL SPANIA Som du vil se under, kommer den norske supergruppen til Spania i oktober. Gruppen legger opp, og deres avskjedskonsert i Oslo Spektrum 4. desember 2010 ble svært raskt utsolgt. Det er nå satt opp en ekstra konsert kvelden før. Så vil du oppleve ”AHA in concert”, er dette en av de siste mulighetene du får. Billetter kan du kjøpe på nettet hos ”ticketmaster.es”, og billettene er lagt ut fra 42,90 euro. Reke Party

18.04.2010 02.06.2010 24/06/10 24/06/10 27/06/10 29/06/10 23/07/10 29/07/10 29/09/10 14/10/10 15/10/10

Mika Palau Sant Jordi,Barcelona, Alicia Keys Palau Sant Jordi, Barcelona, 19:30 21:30 22:00 19:30 22:00 21.30 17:30 19:00 19:00

Kiss Palau Sant Jordi Barcelona, Barcelona Bob Dylan Poble Espanyol Barcelona, Barcelona Aerosmith Palau Sant Jordi, Barcelona Chris Isaak Palacio De Congresos De Madrid – Madrid Mark Knopfler Pavelló Olímpic de BadalonaBadalona, Barcelona Mark Knopfler Plaza de Toros de las Ventas Madrid, Madrid U2 Estadio Olímpico de la Cartuja Sevilla A-Ha Palacio Vistalegre Madrid, Madrid A-Ha Sant Jordi Club Barcelona, Barcelona

Aktuelt Spania nr.07 • 37

Billetter kan bestilles f.eks. på: www.ticketmaster.es

POPKONSERTER 2010:


VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET

TORSDAG 15. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 FBI (ttv) 11.20 Førkveld 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 I sørhellinga (t) 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix 14.00 Historien om: Briller (t) 14.10 Par i hjerter (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t)17.40 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.45 Schrödingers katt (ttv) 20.15 Fotballkrigen (ttv) 20.45 Glimt av Norge: Lista nesten Amerika (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Debatten (ttv) 22.30 Nurse Jackie (t) 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Bjørnson - europeeren 23.55 Mesternes mester (ttv) 00.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu (ttv) 01.40 Blues jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Folk: Tre rein og en leilighet (t) 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Schrödingers katt (ttv) 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 I sørhellinga (t) 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix 14.00 Historien om: Kondomet 14.10 Par i hjerter (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) 19.40 Norge rundt (ttv) 20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan (ttv) 22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet (t) 23.05 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.20 En velutstyrt mann (t) 23.50 En artisthimmel full av stjerner 00.50 Takk Gud, det er fredag! (t) 01.15 Trygdekontoret (ttv) 01.45 Country jukeboks m/chat 04.00 Dansefot jukeboks u/chat

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

13:05 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:20 21:25 21:40 22:40 23:35 00:30 01:20 02:10 03:00 03:15 03:25

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Lurt av Karlsen TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Torsdag kveld fra Nydalen Numbers Rush Criminal Minds Judging Amy Anna Pihl Sportsnyhetene Været Sonen

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Homevideos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Tangerudbakken borettslag KL.21.30 Alt for Norge KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide KL.03.35 Playbox

09:15 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 00:45 02:25 04:00

Flat Out Clambake The Californians Love stinks Going Ape Monkey Business Bad Boys General Max inntar Alamo Duell i Diablo Sinbad Murphys Lov

FREDAG 16. APRIL

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 18:55 19:30 20:00 21:00 21:20 21:25 21:40 22:15 23:20 23:50 00:50 02:40 03:30 05:30

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hope & Faith Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Malcolm i midten Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Fredag Hos Martin Norske talenter Nyhetene Været Sportsnyhetene Norske talenter fortsetter Senkveld med Thomas og Harald Golden Goal Torsdag kveld fra Nydalen Film: Farlig beundring Rush Film: Pontiac Moon Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Homevideos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 Hundehviskeren KL.20.30 Nordens herligste KL.21.30 CSI KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Primeval KL.02.50 Sons & Daughters KL.03.25 CSI KL.04.15 Playbox

Aktuelt Spania nr.07 • 38

08:15 11:30 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:25 03:00

Spillemann p taket The Ghost Club Delirious Codebusters Going to the Mat Hjelp, vi gifter oss Desperate timer Master and Commander General Max inntar Alamo Peril


LØRDAG 17. APRIL 07.15 Disneytimen (ttv) 08.10 FBI (ttv) 08.40 Schrödingers katt (ttv) 09.10 Migrapolis: Foreldre i spagaten (t) 09.40 Et dukkehus (ttv) 10.05 Førkveld 10.45 Lisa goes to Hollywood 11.15 Kampen om Norge 12.05 Film: Operasjon løvsprett (ttv) 13.35 Ingen grenser (t) 14.25 Krøniken (t) 15.25 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 16.15 Tekno (ttv) 16.45 4-4-2: Tippekampen: Hønefoss-Viking 19.00 Lørdagsrevyen (ttv) 19.45 Lotto-trekning 19.55 Mesternes mester (ttv) 20.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu (ttv) 21.25 Fakta på lørdag: Shabanas valg 22.35 Viggo på lørdag (ttv) 23.05 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.20 Nattkino: München (t) Amerikansk historisk thriller fra 2005. 01.55 Dansefot jukeboks m/chat 04.00 Country jukeboks u/chat

06:25 07:00 07:01 07:10 07:16 07:21 07:28 07:35 07:57 08:09 08:34 08:47 09:11 09:37 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 14:00 14:35 15:25 15:35 16:25 16:40 17:20 17:30 18:15 18:30 18:45 19:10 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:20 21:40 01:40 02:45

Sonen TV 2 Junior Lunar Jim Bamse Bjørn og vennene hans Nouky og venner Ozie Boo Ozie Boo Benjamin Bjørns hemmelige verden Hello Kitty Jeg er Eloise Lola & Virginia Winx Club Geronimo Stilton W.I.T.C.H. Ocean Girl Bonanza TV 2 hjelper deg Sporl¯s Norske talenter Norske talenter Håndball: Larvik - Viborg 1. omgang Håndball: I pausen Håndball: Larvik - Viborg 2. omgang Håndball: Før kampen Håndball: Norge Sverige 1. omgang Håndball: I pausen Håndball: Norge Sverige 2. omgang Håndball: Etter kampen Nyhetene LørdagsMagasinet Sportsnyhetene Været Hos Martin Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene God kveld Norge Senkveld med Thomas og Harald Film: Shade

KL.06.00 Playbox KL.07.25 The Planet’s Funniest Animals KL.07.50 Fresh Prince i Bel Air KL.08.15 Fresh Prince i Bel Air KL.08.40 Eve KL.09.05 Dietter fra gamle dager KL.10.00 Greatest American Dog KL.10.50 Megaquiz KL.12.05 Nigel Marvens dyreverden KL.13.10 Slankekrigen KL.14.40 Smak med Stephanie Valente KL.15.10 Hollywoodmegleren KL.16.10 Gossip Girl KL.17.10 Ugly Betty KL.18.05 Cougar Town KL.18.30 Lykkelig skilt KL.19.00 The Big Bang Theory KL.19.30 Jamie’s American Roadtrip KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood KL.21.30 Hostage KL.23.45 48 timer KL.00.45 The Ice Harvest KL.02.40 Sons & Daughters KL.03.15 Beyond Tomorrow KL.04.15 Playbox

09:30 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 00:40 02:20 03:45

Codebusters Arizona Summer Once Upon a Wedding The Biggest Fan Bigfoot Hekta p deg Collateral Siam Sunset Better Than Chocolate Time of Fear Johnny Handsome

SØNDAG 18. APRIL 07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (ttv) 07.50 Ut i naturen: Gåsetur (ttv) 08.20 Folk: Sverres røtter 08.50 Film: Herman (ttv) 10.25 Det nye landet: Flukten (ttv) 11.20 Himmelblå (ttv) 12.05 Film: Operasjon sjøsprøyt (ttv) 13.25 Ut i nærturen (ttv) 13.40 Mesternes mester (ttv) 14.40 Bjørnson - europeeren 15.20 Norway Freeride Cup: Sauda Backcounty Challenge 15.50 4-4-2: 1. div.: Strømmen-Lyn 18.00 Ønskehagen 18.30 Åpen himmel: Prest i egen hjembygd (ttv) 19.00 Søndagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Sportsrevyen (ttv) 20.10 Himmelblå (ttv) 20.55 Det fantastiske dyrelivet (ttv) 21.45 Lille Dorrit (t) 22.40 Sangskatter med Lars Klevstrand (ttv) 23.10 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.30 Apokalypse verden i krig (ttv) 00.20 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 01.10 Nurse Jackie (t) 01.40 Blues jukeboks 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:25 07:00 07:01 07:24 07:34 07:44 07:49 07:52 07:57 08:09 08:20 08:31 08:42 08:52 09:15 09:36 10:00 10:30 11:30 12:30 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 19:55 20:50 21:00 22:00 22:15 23:45 00:20 01:15 01:50 02:50

Sonen TV 2 Junior BakgÂrdsgjengen Thomas Toget og vennene hans Byggmester Bob Barbapappa Lille Brunbj¯rn Milo Den magiske karusellen Noddy Toot og Puddle Vennebyen Elias Sonic X Pokemon Bakugan Ocean Girl Bonanza Melrose Place TV 2s Artistgalla Farmen Farmen Farmen Pastor p prøve Nyhetene og Sporten Været FotballXtra FotballXtra med hovedkampen Hovedkampen: Brann - VÂlerenga 1. omgang Hovedkampen: I pausen Hovedkampen: Brann - VÂlerenga 2. omgang Nyhetene og Været FotballXtra: Magasinet Veien til VM Hack God kveld Norge Selvmordsbombere 60 Minutes

KL.06.00 Playbox KL.06.40 The Planet’s Funniest Animals KL.07.05 Fresh Prince i Bel Air KL.07.30 Fresh Prince i Bel Air KL.07.55 Eve KL.08.20 Twins KL.08.45 Twins KL.09.10 Nigel Marvens dyreverden KL.10.05 Megaquiz KL.11.20 Hundehviskeren KL.12.20 Wipeout KL.13.50 4-stjerners middag KL.14.50 4-stjerners middag KL.15.50 4-stjerners middag KL.16.55 4-stjerners middag KL.17.55 Alt for Norge KL.19.00 Tangerudbakken borettslag KL.20.00 71∞ nord - Norges tøffeste kjendis KL.21.30 Jakten p den 6. sans KL.22.30 Fra sjel til sjel KL.23.35 48 timer KL.00.30 Magiens makt KL.02.30 Sons & Daughters KL.03.00 Playbox

Aktuelt Spania nr.07 • 39

09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 19:00 20:00 22:00 00:15 01:45

Pinocchio Hestegal! Crab Orchard Films & Stars Spillemann p taket Inside Actors studio Michael J. Fox En romantisk komedie The Day after Tomorrow P.O.W. the Escape The Big Country

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET


VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET

MANDAG 19. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Lisa goes to Hollywood 10.35 “Nordkaperen” seiler i Indonesia (t) 11.35 Norge rundt (ttv) 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 I sørhellinga (t) 13.15 Skavlan (ttv) 14.15 Himmelblå (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Bedre puls 20.15 Måltidet jeg aldri glemmer (ttv) 20.45 Billedbrev: Det nye Berlin (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Krøniken (t) 22.30 Hjernevask (ttv) 23.10 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.25 Poirot: Klokkene (t) 00.55 Nytt på nytt (ttv) 01.25 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks u/chat

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Bedre puls 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 I sørhellinga (t) 13.10 Filmavisen 1959 13.25 Urix 13.45 Duften av nybakt (t) 14.10 Par i hjerter (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Ut i naturen: Magasin (ttv) 20.15 Lisa goes to Hollywood 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Brennpunkt 22.30 Safari 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Monty Pythons verden 00.10 Fem dager (t) 01.05 Viggo på lørdag (ttv) 01.35 Svisj gull 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:20 21:25 21:40 22:35 23:40 00:35 01:00 02:00 02:50 03:15 03:45 04:00 04:10

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hotel Cæsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene Maria Wern: Fremmed fugl Reflektor: Flukten fra Nord Korea Boston Legal Kontoret Verdens sterkeste mann 2008 Numbers 3rd Rock from the Sun 3rd Rock from the Sun Sportsnyhetene Været Sonen

KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 71∞ nord - Norges tøffeste kjendis KL.22.00 Cougar Town KL.22.30 The Big Bang Theory KL.23.00 Lykkelig skilt KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.55 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 00:40 04:10 04:35

Storspionen Harriet Enchanted The Kiss Invasjon fra Mars En romantisk komedie Arizona Summer Desperate timer Home Movie! Murphys Lov Bak scenen: Valentine’s day Inside The Actors Studio: Queen Latifah

TIRSDAG 20. APRIL

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:20 21:25 21:40 22:35 23:25 00:20 00:45 01:35 02:40 03:30 03:45 03:55

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Sporløs Sesongavslutning! Nyhetene Været Sportsnyhetene Frustrerte fruer Privat praksis Rett p sak Mang slags kjærlighet Medium Sexual healing Frustrerte Fruer Sportsnyhetene Været Sonen

Aktuelt Spania nr.07 • 40

KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Nordens herligste KL.21.30 CSI KL.22.30 CSI KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.55 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide

09:15 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 00:50 02:20 03:50 04:15

Monkey Business Chasing Destiny Flashdance Plaza Suite Hestegal! Once Upon a Wedding Hjelp, vi gifter oss Better Than Chocolate Klin kokos Three Blind Mice Bak scenen: Shutter Island Inside The Actors Studio: Robert Redford - Del 1


ONSDAG 21. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Ut i naturen: Magasin 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 Dallas (t) 13.45 Duften av nybakt (t) 14.10 Par i hjerter (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.45 FBI (ttv) 20.15 På tur med Lars Monsen: Svartisen (ttv) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.40 House (t) 22.25 Migrapolis: Livredderne (t) 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Lydverket 23.45 Himmelblå (ttv) 00.30 Skavlan (ttv) 01.30 Svisj gull 03.00 Dansefot jukeboks u/chat

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15 13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:20 21:25 21:40 22:10 23:05 23:40 00:30 01:05 01:40 02:30 03:20 03:35 03:45

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hotel Cæsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene Otto - helt privat Brutte løfter Californication 60 Minutes Svindlertriks Penn og Teller Grey’s Anatomy What about Brian Sportsnyhetene Været Sonen

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood KL.21.30 Lost KL.22.30 Special Victims Unit KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.55 Special Victims Unit KL.02.50 City Homicide

11:00 13:00 15:00

17:00 18:30 21:00 23:00 01:05 02:30 04:05 04:30

Crab Orchard Flat Out Jack Hunter and the Lost Treasure - Del 1 It Cam The Life Aquatic with Steve Zissou Internt oppgj¯r De unge tapre Ravnen Peril Bak scenen: Old Dogs Inside The Actors Studio: Robert Redford - Del 2

TORSDAG 22. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 FBI (ttv) 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 Dallas (t) 13.25 Urix 13.45 Duften av nybakt (t) 14.10 Par i hjerter (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dallas (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Schrödingers katt (ttv) 20.15 Fiskere med slips (t) 20.45 Glimt av Norge: Markens grøde (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Debatten (ttv) 22.30 Nurse Jackie (t) 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Bjørnson - europeeren 23.55 Mesternes mester (ttv) 00.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu (ttv) 01.25 Blues jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06:30 06:31 06:38 06:45 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15 13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:20 21:25 21:40 22:40 23:35 00:30 01:20 02:10 03:00 03:15 03:25

TV 2 Junior Ozie Boo Ozie Boo Byggmester Bob God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hotel Cæsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? Hotel Cæsar Høydepunktene fra Lurt av Karlsen TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Torsdag kveld fra Nydalen Numbers Rush Criminal Minds Judging Amy Anna Pihl Sportsnyhetene Været Sonen

KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietr¯bbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen p Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietr¯bbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Tangerudbakken borettslag KL.21.30 Alt for Norge KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide

09:15 11:00 13:00 15:00

17:00 19:00 21:00 23:00 01:10 03:00 04:35

Aktuelt Spania nr.07 • 41

Hestegal! Story of Father Damien Enchanted Jack Hunter and the Lost Treasure - Del 2 Delirious Skulk med stil Black Snake Moan Collateral Plaza Suite Stickmen Bak scenen: Wolfman

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET


VIL DU ANNONSERE HER FREDAG 23. APRIL 06.30 Morgennytt KL.07.05 Hundehviskeren 06:30 TV 2 Junior - DETTE ER EN 10.00 NRK nyheter 06:31 Ozie Boo KL.07.55 America’s Funniest Aktuelt 06:38 Ozie Boo Home Videos LEDIG ANNON- 10.05 06:45 Byggmester Bob 10.35 Ut i nærturen (ttv) KL.08.20 Familietr¯bbel God morgen Norge Schrödingers katt (ttv) 06:55 KL.08.45 Gossip Girl 10:00 QuizShow SEPLASS FOR 10.50 11.20 Førkveld 10:30 God morgen Norge KL.09.35 One Tree Hill 12.00 NRK nyheter 11:45 Hotel Cæsar KL.10.30 Megaquiz Bondeknølen (t) YOUR ADVERT 12.10 12:15 Ellen DeGeneres KL.11.40 Airline 12.40 Dallas (t) Show Urix KL.12.10 Glamour VIL DU ØKE DIN 13.25 13:05 Hope & Faith 13.45 Duften av nybakt (t) KL.12.40 Hundehviskeren 13:35 Den syvende Par i hjerter (t) KL.13.40 Dyrlegen p Bondi himmel K U N D E M A S S E 14.10 15.00 NRK nyheter 14:30 Home and Away Beach Dallas (t) 15:00 Malcolm i midten KL.14.10 Smallville OG DIN SJAN- 15.10 16.00 Derrick (t) 15:30 Malcolm i midten KL.15.05 One Tree Hill 17.00 NRK nyheter 16:00 Home and Away KL.16.00 Gossip Girl 16:30 Venner for livet Bondeknølen (t) SE TIL SUKSESS, 17.10 17:00 Dharma & Greg KL.17.00 Familietr¯bbel 17.40 Oddasat 17:30 That ‘70s Show nyheter på samisk (t) KL.17.30 Will & Grace ANNONSER I AK- 17.55 Nyheter på tegnspråk 18:00 Scrubs KL.18.00 Grensevakten 18:30 Nyhetene og Førkveld KL.18.30 Airline Sporten TUELT SPANIA - 18.00 18.40 Distriktsnyheter KL.19.00 America’s Funniest 18:50 Været 19.00 Dagsrevyen (ttv) 18:55 Fredag Home Videos ANNONSEPLASS med sport 19:30 Norske talenter KL.19.30 Hundehviskeren 19.40 Norge rundt (ttv) første seminale! KL.20.30 Nordens herligste Lyngbø og Hærlands HER - LEDIG AN- 20.05 Big 21:00 Nyhetene KL.21.30 CSI Bang (ttv) 21:20 Været Nytt på nytt (ttv) 21:25 Sportsnyhetene KL.22.30 Cold Case N O N S E P L A S S 20.55 21.25 Detektimen: Lewis (t) 21:40 Norske talenter KL.23.30 Grensevakten resultater 23.00 Kveldsnytt (ttv) KL.00.00 Lost ANNONSEPLASS 22:15 Senkveld med med sport Thomas og Harald KL.00.55 Scary Movie 2 23.15 En velutstyrt mann (t) KL.02.35 Sons & Daughters Golden Goal - THIS IS A GOOD 23.45 En artisthimmel full av 23:20 23:50 Torsdag kveld fra KL.03.05 CSI stjerner Nydalen Gud, det er SPACE FOR YOUR 00.50 Takk 00:50 Film: The Final Cut fredag! (t) 02:40 Rush 01.10 Desken (ttv) 03:30 Film: Damaged ADVERT. ASK US 01.40 Country jukeboks Care m/chat 05:35 Sportsnyhetene FOR PRICES AND 04.00 Dansefot jukeboks 05:50 Været u/chat 06:00 Sonen GOOD OFFERS LØRDAG 24. APRIL ANNONSEPLASS 07.10 Disneytimen (ttv) KL.07.25 The Planet’s 06:25 Sonen 07:00 TV 2 Junior 08.10 FBI (ttv) Funniest Animals Lunar Jim HER KAN DU AN- 08.40 Schrödingers katt (ttv) 07:01 KL.07.50 resh Prince i Bel 07:10 Bamse Bjørn og 09.10 Migrapolis: Air vennene hans NONSERE I AK- Livredderne (t) 07:16 Nouky og venner KL.08.15 Fresh Prince i Bel 07:21 Ozie Boo 09.40 Førkveld Air Ozie Boo TUELT SPANIA 10.20 Lisa goes to Hollywood 07:28 KL.08.40 Eve 07:35 Benjamin Bjørns hemmelige verden KL.09.10 Girlfriends 10.50 Film: En pike i suppen Hello Kitty - DET LØNNER 12.20 Krigsseilerne - med 07:57 KL.09.35 Girlfriends 08:09 Jeg er Eloise æren i behold (ttv) KL.10.00 Greatest American 08:34 Lola og Virginia SEG Å ANNON- 13.25 Heimegutar (ttv) Dog 08:47 Winx Club 09:11 Geronimo Stilton 14.25 Krøniken (t) KL.10.50 Megaquiz 09:37 W.I.T.C.H. SERE I AKTUELT 15.25 Lyngbø og Hærlands 10:00 Ocean Girl KL.12.05 Nigel Marvens Big Bang (ttv) dyreverden 10:30 Bonanza 11:30 Melrose Place SPANIA - BE OSS 16.15 Tekno (ttv) KL.13.05 Slankekrigen 12:25 Party of Five 16.45 4-4-2: Tippekampen: KL.14.40 Smak med 13:20 America’s Got OM TILBUD. HER Viking-Stabæk Stephanie Valente Talent 14:10 Bare for moro skyld KL.15.10 Hollywood19.00 Lørdagsrevyen (ttv) 14:25 Et kongerike blir til ER DET LEDIG 19.45 Lotto-trekning megleren 14:55 TV 2 hjelper deg 19.55 Mesternes mester (ttv) 15:25 KL.16.10 Gossip Girl Sporløs ANNONSEPLASS. 20.55 ESC 2010: Destinasjon 16:25 Norske talenter KL.17.10 Ugly Betty 17:55 Norske talenter Fornebu (ttv) KL.18.05 Cougar Town resultater VIL DU ØKE DIN 21.25 Sjukehuset i KL.18.30 Lykkelig skilt 18:30 Nyhetene 18:45 LørdagsMagasinet Aidensfield (t) KL.19.00 The Big Bang 19:10 Sportsnyhetene OMSETNING OG 22.10 Fakta på lørdag: Theory 19:20 Været Nazikongen Edvard KL.19.30 Jamie’s American 19:30 Hos Martin NÅ DINE NORSKE 8. (ttv) Roadtrip 20:00 Farmen 21:00 Nyhetene 23.00 Kveldsnytt (ttv) KL.20.30 Ja, vi elsker 21:15 VÊret KUNDER ER DET med sport Hollywood 21:20 Sportsnyhetene 23.15 Nattkino: The Kingdom 21:40 KL.21.30 DÈj‡ Vu God kveld Norge 22:15 Film: Alexander BARE EN TING Å (t) KL.23.25 48 timer 01:30 Samantha 01.05 Trygdekontoret (ttv) KL.00.20 Huset ved vannet 01:55 Senkveld med GJØRE: ANNON- 01.35 Dansefot jukeboks m/ Thomas og Harald KL.02.20 Sons & Daughters 03:00 Film: Oppgjør i chat KL.02.50 Beyond Tomorrow O.K. Corral SER I AKTUELT 04.00 Country jukeboks u/ 05:15 Sportsnyhetene chat 05:30 Været 05:40 Sonen SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS Aktuelt Spania nr.07 • 42 HERwww.aktueltspania.net KAN DU SET

09:15 11:00 13:00 15:00

17:00 19:00 21:00 23:00 02:05 03:35

09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 22:30 23:00 01:15 03:05 04:55 05:20

Brady Bunch in the White House Motocross Kids Bruno Jack Hunter and the Lost Treasure - Del 3 High Spirits Klin kokos The Running Man Braveheart Three Blind Mice Bordet fanger

Storspionen Harriet Klin kokos Love stinks At Last PÂ bølgelengde Funny about love Phone Booth Films & Stars Haisommer Stepfordmysteriet A Table for One Bak scenen: Old Dogs Bak scenen: It’s Complicated


SØNDAG 25. APRIL 07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (ttv) 07.50 Ut i naturen: Magasin 08.20 Fiskere med slips (t) 08.50 Film: Ballet shoes (t) 10.15 Det nye landet: Kampen (ttv) 11.10 Himmelblå (ttv) 12.00 Film: Whale Rider (t) 13.40 Mesternes mester (ttv) 14.40 Bjørnson - europeeren 15.20 Norway Freeride Cup: Røldal Freeride 15.50 4-4-2: 1. div.: Lyn-Fredrikstad 18.00 Ønskehagen 18.30 Åpen himmel: På opprørt hav (ttv) 19.00 Søndagsrevyen (ttv) 19.45 Sportsrevyen (ttv) 20.10 Himmelblå (ttv) 21.00 Det fantastiske dyrelivet (ttv) 21.50 Lille Dorrit (t) 22.40 Sangskatter med Herborg Kråkevik (ttv) 23.10 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.30 Apokalypse - verden i krig (ttv) 00.20 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 01.10 Nurse Jackie (t) 01.40 Blues jukeboks 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:25 07:00 07:01 07:24 07:34 07:44 07:49 07:52 07:57 08:09 08:20 08:31 08:42 08:52 09:15 09:36 10:00 10:30 11:30 12:25 13:20 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 19:55 20:50 21:00 22:00 22:15 23:45 00:20 01:15 01:50 02:50

Sonen TV 2 Junior BakgÂrdsgjengen Thomas Toget og vennene hans Byggmester Bob Barbapappa Lille Brunbjørn Milo Den magiske karusellen Noddy Toot og Puddle Vennebyen Elias Sonic X Pokemon Bakugan Ocean Girl Bonanza Melrose Place Party of Five Film: Treehouse Hostage Farmen Farmen Farmen Pastor p prøve Nyhetene og Sporten Været FotballXtra FotballXtra med hovedkampen Hovedkampen: 1. omgang Hovedkampen: I pausen Hovedkampen: 2. omgang Nyhetene og Været FotballXtra: Magasinet Veien til VM Hack God kveld Norge Selvmordsbombere 60 Minutes

KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals KL.07.25 Fresh Prince i Bel Air KL.07.50 Fresh Prince i Bel Air KL.08.20 Eve KL.08.45 Twins KL.09.10 Twins KL.09.35 Nigel Marvens dyreverden KL.10.30 Megaquiz KL.11.45 Hundehviskeren KL.12.45 Wipeout KL.13.50 4-stjerners middag KL.14.50 4-stjerners middag KL.15.50 4-stjerners middag KL.16.55 4-stjerners middag KL.17.55 Alt for Norge KL.19.00 Tangerudbakken borettslag KL.20.00 71∞ nord - Norges tøffeste kjendis KL.21.30 Jakten p den 6. sans KL.22.30 Fra sjel til sjel KL.23.35 48 timer KL.00.30 Top Land KL.02.35 Sons & Daughters KL.03.05 Beyond Tomorrow

08:45 11:00 13:00 15:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:10 01:50 03:50

Story of Father Damien Lassie Venner for livet Under the Tuscan Sun Films & Stars Storspionen Harriet ≈ elske p kreditt Hjelp, vi gifter oss Collateral The Running Man Bad Boys Duell i Diablo

VI BEKLAGER - PÅ GRUNN AV PÅSKE-HELLIGDAGER VAR IKKE RESTEN AV TV-PROGRAMMET TILGJENGELIG DA BLADET GIKK I TRYKKEN 634 182 240

Aktuelt Spania nr.07 • 43


LESERBREV OM FILMEN AVATAR. Veit du at det på kino i Benidorm spilles engelske filmer på originalspråket! Der satt jeg for leden kveld i fullt hus og så på kjempesuksessen AVATAR. Og skuffa blei jeg ikke: For dette var et tøfft og blodig, heltedrama av den gamle gode sorten! Minnet litt om Irak-krigen. Ja, for her var de allesammen: Helikopterdrevne US Marines like tøffe som i Nam. En kjempetøff ledertype, like tøff som gamle John Wayne! Under angrepet på de forsvarslæse innfødte står kjekkasen henslengt i lederkopteret med kaffekoppen i handa og gir ordre om raskt å bombe alt som rører seg slik at han kan komme seg tidlig hjem til middag. Snakker om type!! Han kaller innbyggerne på Pandora for apekatter som bor i trærne og sier at planeten vil bli mye bedre når de blir kvitt dem. Her var også den hensynsløse, iskalde forretningsmannen, nesten en Dr. Strangelove type, som uten å blunke gikk inn for å utrydde hele Pandora-befolkningen for å få has på de edle metallene som fantes på planeten. Mineselskapet er fast bestemt på å sette i gang. Her er ingen pardon. Pandora er en grønn planet hvor

www.aktueltspania.net

innbyggerne lever i harmoni med naturen og hvor det er vakkert og rolig. Marinesoldaten Jake Sully (Sam Worthington) blir sendt ut dit for å lære om denne verdenens kultur, språk og levesett. Det gjør han pluss at han forelsker seg i en av jentene på Pandora, (Zoe Saldana). Hun viser ham denne utrolig vakre, grønne planeten med flytende øyer og merkelige dyr. Han kommer helfrelst tilbake til romskipet og prøver forgjeves å få Marinesjefen og den grådige forretningstypen til å la være å angripe. Han har en plan hvor de skal gjøre hva de kan for å samarbeide med Pandorai steden. Men det vil ingen være med på. Her edet penger å tjene. Full speed ahead. Står noe i veien for framskrittet er det bare å sparke det unna, sier forretningstypen. Ingen smålige hensyn! Derfor blir det bråk mellom sjefen, og Jake. Og siden Jake bare er korporal og Sjefen er nesten general, ja, så går det som det må gå; - - Krig og utryddelse. Jake drar tilbake til Pandora og forsøker å få dem til å rømme, men de vil forsvare seg. Og så gjør amerikanerne det de er best til: De angreper i stor stil. Det blir en skikkelig masakre. Lenge virker det som om det onde skal gå av med kaka, for Pandora beboerne har jo bare pil og bue. Men til slutt får de hjelp av de

Aktuelt Spania nr.07 • 44

store, tøffe panserdyrene som kaster helikopterne opp i lufta og knuser kanoner og beltebiler med sine store klør. Som en av publikum sa etterpå: Vi hadde ikke panserdyr i Viet Nam. Da hadde vi ikke tapt! Dette er en skikkelig tøff film: I den siste sekvensen, med mye blod og mange falne, blir Miss Pandora nesten drept. Jake får tilslutt gjort kål på Marinesjefen som dør med de grusomste grimaser for fullt lerret med Zoom! Ja, som sagt, de var her nesten alle sammen: Både heltene fra the Green Beréts. De flyvende dragene fra Harry Potter. Romskipene fra Enterprise og sweet love fra Casablanca. Manglet bare pianovisa fra Humphry Bogarts kafé: You must remember this, a kiss is but a kiss, a thigh is but a thigh... En herlig blanding som kunne kommet fra Mesterens egen hånd: Walt Dizzy. 3D brillene som vi hadde fått utlevert fikk vi beholde, - gratis. En genetisk observasjon på fallrepet: På Pandora har en hel del av innbyggerne spisse Spockører. Noe som kan peke i retning av at den berømte romfareren fra Enterprise har vært her på et tidligere besøk P.Å.


Velferden raseres av sosialistene Og så jeg som i min enfold trodde at det var sosialistene som skulle gjøre det bedre for folk flest, det har de jo slått oss i hue med siden krigen og så skal vi altså oppleve at de vil rasere enda mer enn de allerede har gjort. De (les feige Jens) sier at vi er et av verdens rikeste land, men landet ser jo ut som om det skulle være et av de verste landene i ØstEuropa. Nå skal de sette NED barnetrygden (den har ikke vært regulert på ørten år), akkurat som om det er blitt billigere å ha barn nå, nei det er for at barn skal få det enda verre, er jo ganske mange som er under fattigdomsgrensen var det ikke noe med 170 000 i Norge? Sykelønnen skal selvfølgelig også ned så det blir enda et press på folket, de tør jo ikke bli syke lenger, og anstrenger seg langt ut over det tilrådelige. Glemt er at egenandeler både til lege, sykehus og medisiner er steget de siste årene, samtidig som grensen for frikort er satt opp.

NSB står mer stille enn det går, ras er snart daglig kost langs usikrede tog skinner, gjør jo ikke om ett ras tar med seg noen mennesker i farta heller, det er folk nok, og hvis det skulle bli mangel på folk så tar de jo bare inn noen flere innvandrere og terrorrister. Skolebygninger detter sammen av manglende vedlikehold, nå sist var det et tak som raste ned i et av de få svømmebassengene som feige Jens har hatt råd til å fylle med vann, det blir det slutt på nå. Heldigvis var det ingen barn der da taket kom, men det skulle det vært dagen etter. Kommunen har ikke råd til å måke taket! Den globale oppvarmingen er det ikke mye snakk om for tiden, nå har det skiftet navn til klimaendringer, som om ikke det har foregått så lenge verden har bestått. Men den bredsmilende Solheim må jo gjøre noe for å få bruke så mye penger han vil utenfor Norge. Hedemarkingen som sitter på pengesekken sier han skal stramme inn og det gjør han ved å la folket få mindre og tar mer fra de svake i samfunnet, han har varslet høyere skatt på pensjoner og uføretrygd, for ikke å snakke om at han tar skatt fra

Aktuelt Spania nr.07 • 45

pensjonister i utlandet også, selv om han bryter avtaler med det samme landet. Var det noen som turde si ”sette reven til å passe høna”? En fiskeriminister som eier store deler av oppdrettsnæringen skal bestemme over nettopp oppdrettsnæringen? Er det på grunn av den fantastiske evnen feige Jens har til å ta ut de rette folka til minister stillinger. Han har da faktisk bomma noen ganger etter hvert, men det vil han ikke innrømme, selvfølgelig, da er det bedre å trekke seg inn på kontoret og ikke være tilgjengelig. Men Ola og Kari finner seg i det og lar det skje. Det er jo ikke noe de kan gjøre med det likevel, tror de. Ola og Kari er ikke vant til å gå i protest tog, de er opplært til å oppføre seg skikkelig og dannet og la øvrigheta bestemme. Kanskje på tide å lære noe av våre såkalte nye landsmenn, gå i tog og lag opprør, så kan det jo hende politikerne begynner å våkne og forstå at det er en grense for hva folket finner seg i, håper det ikke må bli borgerkrig først……. Trulte


Scandinavia Travel Shuttle Direct (Alicante flyplass) Ring 965888752, eller maile på; spain@scandinavia-travel.com Kontakt kontoret under åpningstidene som er; mandag-fredag 10:00-17:00.

(De snakker skandinavisk på kontoret) Busstur kan bestilles opp til senest 24 t før avgang,, og man er garantert å bli med. Bussene går ca. 3-4 timer før flyet letter. Pris: 10 euro per person og vei. Tidene blir ikke bestemt før 1-2 dager før avreise fordi det blir beregnet etter hvilke stasjoner som skal stoppes på, og hvor mange mennesker som blir med. Ca. 20 busser kjører totalt hver dag. Så det er mange busser. Stoppestedene er: ALBIR: Albir Playa, Apts. Las Terrazas Altea, La Colina, Hotel Cacus, Rober Palace, Sun Palace, Consum Albir, Albir Garden ALFAZ: Ta Casa, Residencia Park, Cautivador, Foya Blanca, Don Quijote, Alfaz del Sol, Belmonte, Museo Delso, El Vikingo, Forum Mare Nostrum, El Romeral, Casa Cultura Alfaz, Tossalet Bussen stopper også eventuelt på ønsket hotel i Benidorm.

TO G T I D E R

ALICANTE – VALENCIA - BARCELONA

Tognr 01282 01102 01112 00460 01162 00264 01182 01212 01202

Type

Fra

Ank.

Ank.

Alicante

Valencia

Barcelona

EUROMED TALGO EUROMED Mare Nostrum EUROMED* TALGO EUROMED TALGO* ALARIS

06:55 08:06 09:25 11:09 14:20 15:23 16:16 18:18 18:20

* Ikke lørdager

Priser:

08:27 09:53 10:55 12:57 15:55 17:08 17:58 20:19 19:50

11:42 13:39 14:09 16:37 19:10 20:39 21:13 23:58 23:46

BARCELONA – VALENCIA – ALICANTE

Tognr 01071 01101 01111 00463 00165 01161 01171 01181

Alicante-Valencia Alicante-Barcelona

Type

Fra

Ank.

Ank.

Barcelona

Valencia

Alicante

09:59 13:00 14:30 15:15 18:21 18:59 20:25 20:59

11:40 15:00 16:45 17:24 20:19 20:40 22:23 22:40

EUROMED* EUROMED ALARIS* Mare Nostrum TALGO EUROMED TALGO EUROMED

07:00 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Turistkl.: ca. 25€, Turistkl.: 47-52€,

LOKALTOGET

Alicante Airport

Pris per sone:

RUTETIDER FLYBUSS BENIDORM-EL ALTET.

Preferente: 32-45€ Preferente: 63-86 €

Valencia Airport (Manises)

Enkel billett:

1,15 €

Tur/retur billett: 2,00 €

Prissystemet er lagt opp med totalt seks soner. Fra Alicante til Denia koster med andre ord billetten 1,15 x 6 = 6,50 euros. Ved en tur fra Altea til La Vila, reiser man i to soner, og enkeltbilletten koster deg 2,25, mens du sparer noen cent ved å kjøpe tur/ retur med en gang.

Fra Benidorm: (Nye busstasjonen Avenida de Europa) 06:00 - 08:00 - 09:00 10:00 - 11:00 - 12:00 13:00 - 14:00- 15:00 16:00 - 17:00 -19:00 21:00 - 23:00. Fra El Altet: (Plattform 29-30) 08:00 - 09:00 - 10:00 11:00 - 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 - 16:00 17:00 - 19:00 - 21:00 23:00.

Da koster billetten begge veier 3,85. Billettpris ca 8 euros hver vei. Beregn at turen tar en time.

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.07 • 46

Fra Benidorm: 10:15 - 16:15 Fra Manises: 09:45 - 13:30 - 20:30 Billettpris ca 17,15 euros en vei. Beregn at turen tar opptil 2,5 time.

Torrevieja- El Altet Ingen direktebuss for øyeblikket. Man kan ta buss mellom Torrevieja busstasjon og sentralstasjonen i Alicante, og lokalbuss fra Alicante til El Altet(C-6).


VIKTIGE TELEFONNUMMER

VÅRE ANNONSØRER:

Nødnummer = 112

Policia Local Guardia Civil Brannstasjon Ambulanse Alicante 965 107 200 965 921 100 965 982 222 965 254 141 Alfaz 965 887 100 965 840 525 085 965 843 183 Albir 965 887 100 965 840 525 085 965 843 183 Altea 965 845 511 965 840 525 085 966 880 025 Benidorm 966 807 766 965 854 030 965 854 080 965 855 945 La Nucia 965 870 533 965 840 525 965 854 080 966 875 300 Orihuela Costa 649 900 304 966 769 143 965 300 080 966 742 945 Rojales/Quesada 966 715 129 965 700 128 966 704 433 965 144 000 Torrevieja 965 710 154 965 710 113 966 704 433 966 700 877 Flyplass el Altet 966 919 000 Busstasjon Alicante 965 130 700 Tog RENFE Flyplass Murcia 968 172 000 Busstasjon Murcia 968 292 211 902 240 202 Alfaz / Albir Benidorm Aquagest (vann) 965889102 Ayuntamiento 965855500 Ayuntamiento Alfaz 965888265 Ambulatorio 965856046 Casa de Cultura Alfaz 965889423 Busstasjon 965130700 Centro de Salud 965889894 Buss Euroline 966802313 Correos Alfaz 965889495 CDT 966870000 Correos Albir 966867354 C. de Salud FOYETES 966830061 Iberdrola (strøm) 901202020 C. de Salud LA CALA 965856858 Iglesia Noruega 966867474 Correos Post 965853434 Juzgado de Paz 965887131 Lokal buss 965854322 Polideportivo Alfaz 965889515 Lokal tog FGV 965851895 Radio Taxi 966810010 Norske konsulat 965852166 Sykehus LA VILA 966859800 Svensk konsulat 966805933 Suma 965887925 Sykehus LA VILA 966859800 Tourist-Info Alfaz 965888265 Taxi Radio-Taxi 965861818 Tourist-Info Albir 966867022 Tourist-Info 965851311 Altea La Nucia Aquagest (vann) 965845635 Aqualia (vann) 902186018 Buss Altea Barcelona 965850151 Ayuntamiento 965870700 Buss Altea Madrid 965857962 Buss ALSA 902422242 Centro de Salud 966880025 Centro de Salud 966896490 Club Náutico Altea 965841591 Centro de Salud Pinar 965873776 Club Náutico Mascarat 965842200 Correos 965870516 Club de Golf Don Cayo 965848046 Juzgado de Paz 965870580 Correos Altea 965840174 La Mediterrània Audit. 966897570 Palau Altea 966881924 Piscina Cubierta 966895106 Servi Taxi 966810010 Polideportivo Municipal 966896564 Suma 966880217 Suma 966895949 Sykehus LA VILA 966859800 Sykehus LA VILA 966859800 Tog Alicante-Altea-Denia 965851895 Taxi Servi-Taxi 966810010 Tourist-Info Altea 965844114 Tourist-Info 966895672

Albir

HER FINNES Aktuelt Spania Alfaz del Pi

La Nucia

Altea

Sevilla kiosken AS kontor Restaurant Alfaz del Sol (ved Burger King) Restaurant Sarita Café Nuevo Alcazar Den Norske Turistinfo Pavarotti Restaurant Bokhandelen Dels Artistes Costa Blanca Klinikken Villa Romana Reuma-Sol Rest. La Costera Fysiakos Scandinvia Travel Benidorm Kirkesenteret Joelly Villajoyosa Turist Info Notar Mendoza Turist Info Mendoza Akinon senteret VG-kiosken i Kiropraktorsenteret Mare Nostrum Carrer Pizarro Helsekosten

Aktuelt Spania nr.07 • 47

ADVOKAT: Adv. Karl J. L. Warpe Ripoll Abogados BIL/BILUTLEIE: Auto Impulse Auro-Maq-Altea Euro-Cars La Nucia BLOMSTER: Florisima BOKHANDEL: Den norske bokhandelen i Alfaz BYGG- OG JERNVARER: Aluminium FINESTRA Toldos AITANA DRIKKEVANN: Todo Agua EIENDOMSMEGLER: Costa Blanca Booking FYSIOTERAPI: Fysiakos Clinica1fisioterapia FRISØR: Imagine hair and beauty HELSE/HELSEKOST Sanct Bernhard HØREAPPARATER: Robert Vanderbeek KAFÈ: Cafè Pavarotti KIROPRAKTOR Kiropraktorsenteret LEGEKLINIKK: Costa Blanca Klinikken Vidar Hjelset LEILIGHETER: NordbyLaVila Villa Romantica Ballesol Albir Confort Forum Mare Nostrum MØBLER: Himolla MOTE: Scan Moda OPTIKER: Euro Optica Olivers Optics Optica Mediterranea ENERGI/VARME: Repsol gassoljevarme REISEBYRÅ/TURER: Scandinavia Travel Sunny Side Happenings RESTAURANT: Bistro Maya D´els Artistes Sarita La Costera Nuevo Alcàzar Villa Romana Carpe Diem Tulipan Blau Ostau Castle Inn SEILTUR: Paradise Freedom SKREDDER: MYH SCOOTER/SYKKELUTLEIE: Eco Scooter SYKEHUS: Hospital de Levante SPA OG BASSENG: Mundo Spas TANNKLINIKK: Den Norske Tannklinikken i Alfaz TEPPER: PAZYRYK salg/utstilling TOLK: Nanna Stoltenberg Sæland VIDEOFILM: Torben Thøger

Side side

5 15

side side side

17 10 9

side

17

side

18

side side

8 34

side

13

side

5

side side

21 8

side

17

side

7

side

9

baksiden side

21

side side

12 12

side side side side side

43 17 22 21 19

side

11

side

32

side side side

9 16 14

side

15

side side

29 27

side forside side side side side side side side side

13

side

28

side

13

side

17

side

34

4 13 2 13 13 3 22 34

forside side

9

side

19

side

13

side

8


Hver mandag

PR

Kl. 19.30-22.00 NORSK QUIZ Bli med på norsk quiz med quizveteranen Terje Hagen og hans kompanjonger. Premier og garantert underholdning. Vi deler opp i lag.

IS:

1€

Hver onsdag

Kl. 21.00 Kom og hør på husbandet “Cameltoe” - spille sammen med lokale musikere... spill gjerne med selv om du vil! En populær internasjonal kveld med god stemning!

Torsdag 8. april

GRATIS

ORIFLAME

GRATIS Kl. 12.00 - 15.00 Demonstrasjon og salg av ORIFLAME produkter. Naturprodukter - det meste innen hudpleie.

Lørdag 10. april

MARKED

Kl. 12.00 - 16.00 Lørdag 13. mars fra kl 12.00-16.00 blir det arrangert et litt annerledes marked. Da får du anledning til å spise deg mett, shoppe litt, eller la ungene dine ha det litt gøy med ansiktsmaling og bytting av leker, mens du selv blir massert.

Fredag 16. april kl 20.00

Spansk Aften

PR

VI GJENTAR SUKSESSEN! Spansk Aften med Flamenco, spansk tapas og musikk. Underholdning, mat og drikke er inkludert. Ta kontakt med Sunny Side Happenings eller Pavarotti for reservasjon.

Lørdag 17. april

JAM-NIGHT

IS:

28

GRATIS

Kl. 21.30 En skikkelig “jam-night” for alle som elsker å høre på - evt. spille med lokale musikere! - og for de som aldri har muligheten til å få med seg de populære onsdagskveldene.Her spilles det ut i de små timer...VELKOMMEN

Torsdag 22. april

ORIFLAME

Demonstrasjon og salg av ORIFLAME produkter. Naturprodukter - det meste innen hudpleie.

Fredag 23. april

Kl. 21.30

SCORPIA

Ny konsert med det spanske jentebandet SKORPIA! Den første konserten på Pavarotti var en stor suksess, jentene er nå tilbake med et større repertoar - gå ikke glipp av dette!

Lørdag 24. april

Kl. 12.00 - 16.00

MARKED

Lørdag 13. mars fra kl 12.00-16.00 blir det arrangert et litt annerledes marked. Da får du anledning til å spise deg mett, shoppe litt, eller la ungene dine ha det litt gøy med ansiktsmaling og bytting av leker, mens du selv blir massert.

Lørdag 24. april

Jesse Live!

GRATIS

Kl. 21.00 Populære Jesse underholder hele kvelden med saxofon, gitar og sang. Kom og nyt kvelden med god musikk, dans og kanskje flere gjestemusikere.

Velkommen til Pavarotti Vi har bar med alle rettigheter - og ser verer også enkle matretter!

Adresse: Camino de la Cantera no 12 (Bak Consum) 03581 Albir. Tlf: 634 182 240

AS #07, 2010  
AS #07, 2010  

Aktuelt Spania #07, 2010.

Advertisement