Page 1

Nr. 06 -01. april 2010

Nyhet: Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca

RO GR P V T d e NĂ…: m

AM !


Å høste som man sår 9. april er det 70 år siden tyske nazister fl yttet krigen nordover og okkuperte Norge og Danmark på enkleste vis. Danmark er jo bare å rulle over, mens Norge med sin geografi skulle hatt bedre muligheter til å stå imot. Men etter at landets forsvarsevne var rammet av ”det brukne geværs politikk” noen år, var det lite igjen av norsk forsvarsevne. Viljen til å forsvare seg, reddet imidlertid kongefamilien den gangen. På tross av at NaziTyskland bygde seg opp, nektet man å se hvilken fare som truet. ”Fredspolitikken” den gangen fi kk fatale følger. Man høstet som man sådde. 70 år senere ser vi igjen hvordan idiotisk politikk kan føre til sammenbrudd. I denne omgang tenker vi på norsk infrastruktur, som etter fl ere tiår med forfall, gjør at veier og jernbane er i ferd med å bryte sammen. Verst ute er jernbanen, der ikke bare skinner og signalanlegg knirker, men togsett og annet utstyr tilhører også en annen tidsalder. Resultatet er katastrofer som den vi nettopp har sett på Sjursøya, der tre mennesker måtte bøte på livet. Dette er politikernes ansvar, men ingen tror vel de tar på seg noe slikt. Ingenting av det som skulle forhindre en ulykke lik dette,

www.aktueltspania.net

fungerte. Sporveksler som skulle brukes til kontrollerte avsporinger var defekte, sammen med andre sikkerhetsanordninger. Jernbanetilsynet sier at knapt noen av de inspeksjonene man har foretatt ved installasjoner de siste årene har gått for seg uten anmerkninger. Så godt som alle kontrollene har vist brudd på sikkerhetsforskriftene. Veiene er i ferd med å knekke sammen. Innfartsårene til hovedstaden er som en dårlig vits, det samme er kloakk- og vannforsyningsnett, som i tiden som kommer vil avdekke nye skandaler og forgiftninger. Sparepolitikken kommer til å få fatale følger. Samtidig sitter Stoltenberg og Johnsen på en av verdens største pengesekker og leker Onkel Skrue. -Man må spare til de kommende generasjoner, heter det. Det vi overlater til kommende generasjoner er et vrakgods av en infrastruktur, som det kommer til å koste en formue å få på beina igjen. Da forsvinner hele oljeformuen i en fei, hvis da politikerne ikke har klart å surre det bort til andre ting. Nei, man høster som man sår, det er bare så synd det får fortsette…

Aktuelt Spania nr. 06• 2


Aktuelt Spania Nr. 65 - 19. Årgang Utgiver/Editorial:

Aktuelt Spania

Postadresse/Direcciòn:

Aktuelt Spania Camino de la Cantera nº 12, 03581 Albir Tlf: 966 864 217/ 634 182 240 www.aktueltspania.net

CIF:

X-5284042-E

Kontortid/ Horario de oficina:

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 FREDAG STENGT

Annonsebestilling/ Anuncios:

Forsidebilde: PÅSKELILJER 2

Leder

4

Nyheter

6 Drastisk for norsk fysioterapi i utlandet 8

Økonomi

Tlf: 966 864 217/ 634 182 240

9

Børsblikket

Redaktør/Redactor:

Tom Bjørnø redaksjonen.as@gmail.com

Design & Layout/ Diseño y Maquetación

Marianne Hoelstad layout.as@gmail.com

10 En vandring i natur og kultur til L `Atxuvieta

Medarbeidere/ Colaboradores

K.J. Hermanrud pottemaker47@yahoo.co.uk Karl Johan Warpe kjwarpe@advokatwarpe.com Solfried Gjelsten s.gjelsten@gmail.com Angelica Majos amtservice@gmail.com Linda Jeppesen jeppesen.linda@gmail.com Kari Fjeldstad aktueltspania@gmail.com

Trykkeri/Impreso:

Media Print

Depósito legal nº.:

A-659.1994

www.aktueltspania.net

14

Noe om å bli tunghørt

16

Fiesta i Benidorm

23 - 26

Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca

30 Historie:

33

Markedsplassen

36

Kinoguiden

37

Kultur/Konserter

38

Kultur Kommunene

39

TVGUIDEN

Aktuelt Spania nr.06• 3


NYHETER Aktuelt Spania holder deg oppdatert om det som skjer i Spania. Siste nytt lokalt og regionalt

Kjempebeslag av kokain Hele 480 kg ren kokain har politiet kommet over i havnen i Valencia. Den ulovlige lasten kom med et Liberiaregistrert handelsskip fra Argentina. Stoffet var lastet i 240 aluminiumsbeholdere som hver inneholdt 2 kilo. Etterforskningen startet allerede i november i fjor etter at tollmyndighetene fant mistenligheter i papirene til adressaten.

Slutt for Casino Resesjonen og eksplosjonen av gambling på internet har satt sluttstrek for Casino i La Vila.

Der har virksomheten holdt på i 30 år. 121 ansatte mister dermed jobben. ”Casinos del Mediterráneo”, som eier virksomheten har to andre casinos, nemlig ved havnen i Alicante by, samt Torrevieja. Her vil de 208 ansatte fortsette som før.

Hundetragedie Guardia Civil har avslørt en stor hundetragedie i Cáceres. Eieren av virksomheten hadde importert valpene fra Slovakia. Guardia Civil fant likene av rundt 100 hunder da de brøt opp et ulovlig salgsnettverk i Cáceres. Eieren av lokalene ble arrestert i operasjonen med kodenavnet “leketøy”. Eieren hadde solgt stamtavlevalper, som var importert ulovlig fra Slovakia, til tross for mange av dem led av dårlig helse og noen av dem var med feilformede organer. Ifølge falske papirer, som ble levert kjøperne, var til og med noen av hundene vaksinert før de ble f ø d t . S E P R O N A , avdelingen til Guardia Civil som tar seg av slike saker, hadde jobbet med denne i seks måneder etter å ha mottatt fl ere klager fra folk i Badajoz, etter at hundene var døde kort tid etter at de ble kjøpt. I eierens lokaler fant politiet 75 valper fra ti forskjellige raser, blant annet Schnauzere, shi tzu, yourkshire terriere og pudler. I tillegg fant de likene av nesten 100 hunder frosset og lagret i to frysere. Politiet tror de var døde ved ankomst til Spania, eller like

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.06• 4

etter, og ble oppbevart av eieren som begrunnelse for et økonomisk krav senere.

Spania

må forsvare strandloven Den spanske kystdirektøren har kalt de som klager over kystloven ”Ley de Costa” for “demagoger” (mennesker som bruker sine talegaver til å forføre andre.) Uttalelsen kommer etter at noen berørte av loven i mars fortalte Eus klagekommite om sine opplevelser med den spanske strandloven. Saken er fulgt opp av britiske parlamentarikere, som har brukt den verbale storslegga mot spanske myndigheter. I en telefonsamtale med avisen ”El País” sa hun at britiske delegater fra Labour og de konservative hadde beskyldt Spania for å være en totalitær stat, og at de hadde brukt “unøyaktige og tendensiøse” rapporter som grunnlag for kritikken. Hun sa at hun kunne forstå at mennesker som er berørt, bruker alle midler de har til rådighet, men mente det var utrolig at PP ikke hadde kommet ut for å forsvare myndighetene. I stedet har PP-representanter stilt opp og støttet de britiske klagene og har foreslått en reform av loven som har vært på plass siden 1988. Paz hevdet at mange av sakene som er lagt fram for klagekommiteen kommer som et resultat av pålegg godkjent av PP- regjeringer. Imidlertid fortalte en delegat fra venstrepartiet IU, Willy Meyer, til komiteen at Ley de Costas ble brukt på en “lunefull måte”, som favoriserer de store investorene. Paz sier at det virker som om kontrollen over domstolene ikke har fungert her, men ba folk merke seg at Ley de Costas ble støttet av den konstitusjonsdomstolen i 1988, og


med det aksepterer systemet med ekspropriasjon etablert i loven for å gjenopprette status før ulovlig bygging på offentlig mark ble foretatt. Under denne loven eksproprierer ikke Staten eiendommene direkte, men gir en 30 års konsesjon, som kan utvides til 60 år, men under forutsetning av at eiendommen ikke kan selges videre, og således blir verdiløs målt i penger for eieren. Han får altså fortsatt bruke eiendommen, men kan ikke selge den. Klagekommiteen i Brussel vedtok å be den spanske regjeringen om fl ere opplysninger om loven. Samtidig kommer det en rapport fra Ramón Malgaref ved Universitetet i Alicante, der det foreslås å øke den byggefrie strandsonen med ytterligere 400 meter. Den kraftige bebyggingen av strandsonene er skadelig for provinsen som turismen, heter det.

”Ley de Costa” omfatter vanligvis 100 meter innover fra vannlinjen, men det har allerede blitt utvidet til 500 meter noen steder, som for eksempel ved Xunta de Galicia.

Kan utvide bilhjelpen Statsminister José Luis Rodríguez Zapatero, holder døren på gløtt for å utvide den offentlige støtteordningen ved kjøp av biler i Spania. Han svarte positivt på spørsmål fra CIU sin nestleder, Josep Antoni Duran i Cortes, da spørsmålet kom opp. Tidligere har regjeringen sagt at ordningen ville bli avsluttet etter at 200.000 biler hadde blitt solgt. EU har varslet at man ønsker å se all slik hjelp stoppe i 2011.

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR! Avda. Albir 56 - hovedgaten i Albir

VALUTAGEVINST - EKS.BOLIGPRIS 200.000€ JANUAR 2009: PRIS 1,7 mill NOK MARS 2010: PRIS 1,6 mill NOK ALBIR – LEILIGHET

s-814

Las Terrazas fra 2003. 2 soverom, 2 bad. Møblert. Felles hage med basseng og tennisbane. Pris nå: € 189.000

ALBIR – VILLA

s-912

Sjarmerende, sentralt beliggende. Bra standard. 2-3 soverom, nytt kjøkken og bad. Tomt 350 m2. Pris: € 310.000

www.costablancabooking.com Tove : 620 858 617

Ragnhild: 657 857 446 Aktuelt Spania nr.02• 5 Aktuelt Spania nr.06• 5

PP til felts mot statsbudsjettet Partido Popular har annonsert det vil ta inn årets statsbudsjett for konstitusjonsdomstolen. Partiets talsperson i Kongressen, Sáenz de Santamaría, sa at opposisjonen vurderer at budsjettet inneholder elementer som går lenger enn 2010, og mener også at betalingen av den historiske andalusiske gjeld er grunnlovsstridig. PP mener også at budsjettet ikke inneholder kostnaden for FROB (Bankredningsfondet). PP utfordret på samme måte statsbudsjettet i den konstitusjonelle domstolen i fjor, og hevdet da at prognosene var feilaktige.


Drastisk for norsk fysioterapi i utlandet 1. juli 2009 ble det en endring i refusjonsordningen for fysioterapeuter i Norge. Fysioterapien i utlandet følger det norske regelverket med refusjon fra NAV/HELFO. I Norge har fysioterapeutene driftstilskudd i tillegg til nevnte refusjon samt eventuell egenandel fra pasienten. I utlandet gjelder ikke ordningen med driftstilskudd, men full refusjon. Det vil si at trygden betaler både refusjon og pasientens egenandel. Etter 1. juli i fjor har Staten økt driftstilskuddet, men redusert takstene. Det betyr at fysioterpaeuter med redusert eller ingen driftstilskudd for dårligere kår. Bare fysioterapeuter med full refusjon har fått sin inntekt uforandret. Forandringen i fjor medførte at fysioterapeuter i utlandet fikk redusert sin inntekt med i overkant 5 prosent. Nå er regjeringen på farten igjen, og vil redusere disse lønningene med ytterligere 15 prosent. Det betyr

Pressemelding:

at fysioterapi i utlandet blir langt verre å få til å gå i hop økonomisk, noe som i siste instans går ut over pasientene. Om ikke det skulle være nok har ESA (Eftas Overvåkningsorgan) påpekt at bidrag til norske fysioterapeuter i utlandet fra Norge, er i strid med EØS-avtalen. Dersom resultatet av dette blir at refusjonsordningen blir

lagt ned, betyr det trolig slutten for at norske pasienter kan glede seg over behandling av norske fysioterauter samtidig som de opplever helsegevinsten ved å oppholde seg i varmere strøk. Ser vi et mønster? Aktuelt Spania følger denne saken utover våren.

Royal Norwegian Consulate General in Alicante

Endringer i passrutiner som følge av Schengen krav om opptak av fingeravtrykk for pass: Innføring av obligatorisk biometriopptak vil gjøre søknadsprosessen mer komplisert, særlig når det gjelder søknad om pass til barn. Departementet har derfor tatt opp saken med Politidirektoratet, og følgende unntak fra obligatorisk biometriopptak gjøres gjeldende: Pass for barn under 12 år. Honorære konsulater som i dag tar i mot og videreformidler søknader om pass til barn kan også etter 6. april 2010 ta i mot passøknader for barn under 12 år. Pass til barn under 12 år skal ikke inneholde fingeravtrykk, og det er derfor ikke behov for fysisk oppmøte på sted med biometriutstyr i forbindelse med søknad om pass for denne gruppen søkere. I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater som tidligere har mottatt slike søknader. Konsulatene videreformidler som før søknadene til overordnetfagstasjon, som registrerer søknaden, skanner bildet og evt. signatur (barn 10-12 år) og tar stilling til søknaden.

Aktuelt Spania nr.06• 6


10 år i Albir

Tu lipan Bl au popu lær bla nt no rd men

Det er ikke mange restauranter som holder ut i 10 år, og det med samme eiere. Juan og Maria har klart det, for i fjor sommer feiret Tulipan jubilieum, og i juli er det 11-årsdag. Tulipan Blau har hatt så mange norske besøkende, at Juan kan hele sin meny på norsk, noe som selvsagt er sjarmerende for en norsk turist. Her kan man spise seg god og mett for under 15 euro. Du får billigere mat i Albir, men neppe med denne beliggenheten. Helt ytterst mot strandpromenaden kan du nyte maten i sjøluft og lyden av dønningene fra Middelhavet. Vi tar en rask titt på menyen, og ja, selv den rimeligste dagsmenyen tilbyr svinemedaljonger som hovedrett. For 6 euro mer, velger du entrecote, stedets eminente lammelår eller svinefi let stroganoff. Fiskeentusiastene er ikke glemt. KRÄUTERHAUS KRÄUTERHAUS

En nydelig sjøtunge er ikke å forakte. På menytilbudene får du for eksempel salat eller rekecoctail som forrett, mens dessert kan være iskrem, karamellpudding med mer. Prisene er inkludert iva, den spanske momsen. Skal du ha vin ved siden av, er denne ikke inkludert, men Juan tilbyr etter eget utsagn en fantastisk vin for 12 euro. Menyen er på en rekke språk, norsk inkludert. Har du aldri vært her, prøv Tuilpan Blau på strandpromendaden, litt lenger fra hotell Kaktus mot Altea. Dette er en familebedrift, og det merkes allerede i det øyeblikket du kommer.

Noni Bio-Juice 100%

1 Litre € 26,50 - 3 Litre € 24,00/L 90Kapseler € 12,80

Soya-Isoflavoner & Kalsium

DENIA

Soya inneholder planteøstrogen som gir gunstig effekt på kvinnens kropp under og etter overgangsalderen. 90 Kap €12,50 fra 3x €11,00

Omega-7 Kapslar C/Cop, 11 Tel: 96-578.04.25

MORAIRA

Omega-7 från ekologiskt odlade havstrnoljahar en lugnande och fuktgivande effekt på slemhinnor i matstrupe, ögon, mun och spelielt för kvinnor vid vaginan. 180 Kap € 9,90 - - fra 3x € 8,90

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)

C/Dr.Calatayud, 15 Tel: 96-649.15.73

CALPE

Av.Gabriel Miro, 7 Tel: 96-583.68.07

BENIDORM

n

med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA. 90 Ka € 24,90 210 Kap € 49,50

ALBIR

Av. De Albir Tel: 96-686.41.71

TORREVIEJA

Lyse trivelige lokaler på strandpromenaden

Flere naturprodukter Euro AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95 Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95 1 Litre € 11,00 Asparges tabletter....................350 tab...12,50 3 Litre € 9,90/L A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95 90 Kapsler € 11,00 Cinnamon kap 2.000mg NY ....180 kap ..11,00 CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00 Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00 Vid blum- och pollenallergi ren Co-enzym Q10 100mg mono.....60 kap ..18,00 egyptisk svartkumminolje med Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90 fleromättade fettsyror, E-vitamin, Djevelklo...................................120 kap ..10,75 folsyra, pantotensyra och biotin. Dvergpalme & Gresskarfrøolje .300 kap ..28,50 180 Kap € 9,90 - - fra 3x € 8,90 Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95 Ginsengfit.................................200 kap ..21,70 Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95 er en velbalansert kombinasjon for Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50 sunne leddfunksjoner. 120 Kap €35,90 fra 3x €32,95 Hårfit - för starkt, sunt Hår ........150 kap ..12,50 Johannesurt + Lecitin .................90 kap ....9,85 Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95 Magnesium förbättrar muskel Lutein Eyecare m/ blåbær..........9 0 kap ..12,80 funktionen, minskar benkramper, och Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80 ökar muskelernas stresstolerans. Magnesium...............................200 tab.....5,45 Varje Kapsel innehåller 400 mg ren Magnesium-Ginkgo ..................400 tab...20,50 magnesium. Endast 1 kapsel per dag! Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70 120 Kap € 8,50 Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95 OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50 (500mg) Haibrusk ..................................180 kap ..21,80 Flerumettede Omega-3 fettsyrer Rød solhatt & Vitamin C ...........120 kap ..11,85 hjelper med å regulere kolesterolRød solhatt drops .....................100 ml ......9,85 verdiene. 400 Kapsler € 9,50 Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50 Royal Jelly 1 måneds kur ..........30 bot...29,95 Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95 förbättrar koncentrationen, minnet Sink-gjær .................................180 tab... 10,90 och befrämjar prestations-förmaga. Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60 120 Kaps €15,00 - fra 3x € 13,50 Tranebærkapsler ........................90 kap ..11,00 Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50 Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85 Ginkgo forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er gunstig for blod- Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50 Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85 karene. Tegn på dårlig blodomløp er Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45 hukommelsessvikt, mangel på Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00 konsentrasjon, tretthet, kalde hende og føtter. Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60 400 Tab € 20,50 - fra 3x €18,50 Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

Aloe-Vera-Juice 99,6%

Svartkumminolje Kapslar

Glukosamin-Kondroitin

Magnesium 400 supra

Lakseoljekapsler

Rosenrot-Rhodiola

Ginkgo-Magnesium

C/Gambo, 3 Tel: 96-585.86.63 C/Ramon Gallud, 51 Tel: 96-670.67.65 I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg. Tel. 96-585.86.63

Maria og Juan

Aktuelt Spania nr.06• 7


ØKONOMI Nyheter om finans- børs- og privatøkonomi nasjonalt og nternasjonalt. Har du innspill, nyheter eller bare et spørsmål, send gjerne en mail til aktueltspania@gmail.com

Vil beskytte låneofre

Ministeren for Skatt og økonomi, Elena Salgado, har sagt at hun vurderer å utvide kriteriene for hvilke boliglån embargos som skal være forbudt. Ideen er å beskytte lavtlønnsmotttakere, og statsråden har sagt at regjeringen “alvorlig overveier” hva som kan gjøres for å stoppe embargoer på eiendommer som man nå ser en kraftig økning i.. En av ideene er etablering av et globalt boliglån fond. Under debatten i Kongressen sa IU-ICV sin nestleder, Joan Herrera, at tiden var kommet for å be om større samarbeidsvilje fra bankene. Regjeringen har fått tilbakeført 834 millioner euro, som disse tidligere hadde fått til krisehjelp, da fi nanskrisen herjet som verst. Statssekretæren i Finansdepartementet, José Manuel Campa, innrømmet at den ekstra inntekten har vært veldig velkommen.

Forsvarer momsøkningen

Finansminister Elena Salgado, har forsvart regjeringens beslutning

ER

IS

K

AR

M

C/ Calvario 20, 03580 Alfaz del Pi

om å øke IVA (Momsen) fra 1. juli. “Regjeringen er overbevist om at den har tatt en riktig beslutning, sa hun, og hevdet at tiltaket vil bli håndtert perfekt av familier og bedrifter. Hun kom med sine kommentarer på Antena 3 TV, og fortalte publikum at ytterligere seks milliarder euro ville bli brukt på investeringer og lån. Hun fi kk støtte av sin statssekretær, José Manuel Campa, som sier at Spania har fått en god karakter fra Brussel for sin budsjettmessige justeringsplan for 2009-2010, kun slått av Latvia, og bemerket også at Storbritannia og Frankrike fi kk dårligere karakterer for sine reviderte budsjetter. Han var også enig i ”at nå var den ideelle tiden for å øke momssatsene.” Det er imidlertid ikke sikkert Pedro og Maria er like hjertens enige som sine ledere i Madrid. Forbrukerorganisasjonen OCU har beregnet at kostnaden for den gjennomsnittlige familien vil utgjøre 290 euro i året. Tidligere har andre kalkulert med en ekstraomkostning på 140 euro i året. Uansett er dette sårt trengte penger for mange familier som sliter fra før. Ledelsen i Initex og Carrefour, sier de ikke vil belaste kundene med mer moms, og vil ta utgiftsøkningen på egen kappe.

Tel/Fax: 965 889 112 Movil: 600 809 662

Glassverk - Vinduer - Myggnetting Dusjkabinett - Smijernsgitter Metalldører - Aluminiumspersienner Automatikk til dører aluminiosfinestrat@hotmail.com

www.aktueltspania.net

noen avtale, men det ligger i kortene at også disse på til med sparekniven. Avtalen betyr at regionene skal bruke 2 milliarder euro mindre enn først planlagt, og 11 regioner må sørge for å fjerne underskuddene fra 2009. De regionale myndighetene i Spania har et offentlig underskudd på 11,2 prosent, og det er langt over EUkravet om et maksimalt underskudd på 3 prosent. Målet er å få budsjettene i balanse igjen i 2013, og det betyr et kutt i offentlige utgifter på rundt 50 milliarder euro, eller 400 milliarder norske kroner. Spania har en vei å gå ut av resesjonen, og en ny rapport fra den europeiske sentralbanken sier at veien blir enda tyngre pga det regnfulle været denne vinteren. Turisme og byggevirksomhet er hardt rammet etter uker med fl om, blant annet i Andalucia.

Carlos Digon Sørensen e ed Norg m e l a t v fusjonsa ing Trygdere ER helseforsikr S og CA Fysioterapi, Osteopati, Craneo-Sacral-Terapi og Smertebehandling KLINIKKER:

Spareavtale mellom regjeringen og regionene

Sosialistene i Madrid har inngått en avtale om nedskjæringer og budsjettkutt med regionene som styres av PSOE. De regionene som har PP-styre, ville ikke være med på

Aktuelt Spania nr.06• 8

Alfaz del Sol

Benidorm

966 86 02 94

norske konsulatet) 965 861 061

(- i samarbeid med Carrer Pal no. 8 (samme inng. som det Fysiakos)

Mobil: 606 518 158 post@clinica1fisioterapia.com www.clinica1fisioterapia.com


Børsblikket

Nervøs euro Både i Spania og Portugal vokser bekymringen for økonomien. Eurogruppen frykter krisen i Hellas skal spre se. Den europeiske fellesvalutaen har opplevd lykkeligere dager enn disse. Bekymringer for blant andre Hellas og Portugal, fører til at investorer er bekymret for å satse sin kapital i euro. Det er utbredt frykt for at den greske syken skal spre seg. Analyseselskapet Fitch har nettopp redusert sin kredittrating for Portugal. – Fitch sin nedjustering av portugisiske myndigheters kredittverdighet er en ny påminnelse om at eurosonens pengeproblemer ikke begrenser seg til Hellas, sier Jennifer McKeown i Capital Economics. Euro er på sin laveste verdi mot dollar på 10 måneder. Norske kroner fi kk ingen drahjelp av sentralbanken, da Norges Banks sentralstyre bestemte seg for å holde styringsrentene uendret. Den sterke kronekursen bygger en del på at markedet har tatt inn renteøkninger, som nå ser ut til å forsinkes. Kronekursen må derfor belage seg på en liten pust i bakken enn så lenge. Forøvrig ligger styringsrentene fast I de fl este land. ESB valgte som ventet å ligge status quo, og analytikerne tror ikke det kommer noen renteheving for euro før tidligst om et år. Dette er både godt og dårlig nytt for aksjemarkedene. På den ene siden forteller en rekordlav rente om dårlige tider og tvilsomme forventninger, men på den annen side gir det næringslivet gode kår på kredittmarkedet. Det er stadig fl ere tegn på at oppgang I verdensøkonomien kan la vente på seg. Vi kan oppleve renter på totallet I fl ere år framover, blir det hevdet. Innbyggerne I diverse land har tatt dette innover seg og bruker mindre penger enn før. I Frankrike sank forbruket for første gang på lenge. Oljeprisen ligger ganske stabilt, og gir forutsigbarhet for energikrevende virksomheter som transport. Norge har enorme muligheter innenfor fornybar energi. Det begynner også utenlandske selskaper å se. Energigiganten, amerikanske General Electric skal for eksempel bygge havvindmøller Verdal, og vil investere 600 millioner kroner med 100 arbeidsplasser i Norge.

Aktuelt Spania nr.06• 9


Bli med på tur:

En vandring

Tekst og fotos: Laila Fjeld

Ifølge dokumenterte kilder bodde det folk i den nå forlatte maurerlandsbyen L’Atzuvieta helt fra 1356. Men arkeologiske funn tyder på at stedet var bebodd allerede før Jaime 1’s erobringer. På det tidspunktet da maurerne ble jagd vekk herfra – i 1609 – bodde det 17 familier i landsbyen.

Tegning av maurer-landsbyen

Noen kristne familier holdt så hus her frem til slutten av 1600-tallet, men deretter har stedet kun vært benyttet til innhengning av dyrene. - Murverk og organiske funn fra mudejar- og maurer-tiden er svært godt bevart, derfor er interessen for landsbyen stor. I forbindelse med at det i fjor var 400 år siden maurerne måtte fl ykte herfra, ble det satt ekstra fokus på L’Atzuvieta og verdien av å Slik er LÀtzuvieta idag

ivareta dette viktige minnet fra maurertiden i Spania. Her var den største moskéen i området, som bl.a. byene Alcalá de la Jovada og Beniala sognet til. Dramaet som utspant seg for 400 år siden bør bli bedre kjent, mener de ansvarlige myndighetene i Valencia, og peker for eks. på at bare fra havnen i Dénia ble 42.000 mennesker sendt tilbake til Oran. Det er derfor sterke krefter for å gjøre L’Atzuvieta til en turistattraksjon; tanken er å restaurere en av de gamle ruinene og ellers prøve å gi et så korrekt bilde som mulig av hvordan maurerne bodde her for 400 år siden. Men vi som er så heldige å bo relativt nær L’Atzuvieta har nå en unik mulighet til å oppleve denne gamle mauriske bosettingen også FØR den blir allemannseie! Vi er en gjeng glade vandrere som gjorde nettopp det. Med en praktfull fjelltur, spekket med kulturminner og

Aktuelt Spania nr.06• 10


i natur og kultur til L’Atzuvieta

i L’Atzuvieta. Vel oppe på toppen er en fenomenal utsikt over hele Vall de Gallinera. Til tross for at det nylig har brent over store områder her, er naturen overveldende. Vi går innom et lite, gammelt slott ytterst på en fjellpynt vi får med oss en av de mange godt bevarte snøbrønnene i Valencia og ruiner etter fl ere landsbyer - som setter fantasien i sving: her har det en gang bodd fl ere mennesker enn i dag! Og det kan se ut som de har vært velstående. De falleferdige husene er relativt store. Men mest av alt er det interessant å oppleve L’Atzuvieta! Paul leder oss via unike fjellformasjoner og vakre kulturområder før det omsider bærer nedover og tilbake igjen på nok et spennende, gammelt eseltråkk – også her innimellom kolossale, overgrodde steinblokker.

Vel oppe på toppen!

Vi har vandret i nesten seks timer, så det smaker godt med ett (?) glass øl på baren i Beniali og deretter en velfortjent tur i SPA’et på hotellet vårt, El Capricho de la Portuguesa! Kjelleren, hvor der en gang hadde vært olivenoljeproduksjon, er nå gjort om til et sjarmerende SPA, med aromaterapi-rom og svømmebasseng; alt nedgravd fl ere etasjer under selve hotellet. Rommene er alle forskjellig utformet og dekorert - og representerer stilarter fra hele verden. Verten, Juan José Gimeno (bestemoren var fra La Nucía) er gjestfriheten selv. Hvis ølet i baren var premien, så er middagen ekstrapremien. Utsikt mot brannområdet

vakker natur, bespisning på gourmetrestaurant og overnatting på en perle av et hotell, var denne opplevelsen et minne for livet. Det er kanskje på tide å begynne med begynnelsen: Med utgangspunkt i Altea kjører vi til Oliva, så inn i landet langs elven i den frodige dalen Vall de Gallinera frem til Beniali. Ca 1 time og 10 min kjøring. Beniali kan også nås via Orba, en nydelig biltur som tar like lang tid. I Beniali møter vi den hyggelige engelske guiden Paul som fører oss oppover i Sierra de la Foradá på en eldgammel sti i en ur med fascinerende kjempe-steinblokker. Det var sannsynligvis denne veien de benyttet maurerne i Beniali når de skulle til hoved-moskéen

Altea - Ctra. Nac. 332 (in front of MERCADONA) Ptda. El Planet 159, L1 - 03590 Altea - Tel: 966.881.122 --- www.himolla.com ---

Aktuelt Spania nr.06• 11


Vi går til nabobyen Benissiva (10 min) og fi nner Restaurant Del Raval (tlf 966 40 66 56/686 01 09 10) som holdes åpent kun for oss! Dette er gourmetrestaurant de luxe! I disse små landsbyene som ligger som ”slitte perler” på en snor innover Vall de Gallinera, venter en ikke å fi nne et slikt kjøkken! Og det er nettopp det som er så spennende med Spania: positive og overraskende opplevelser ligger på lur så mange steder! Men økonomisk krise er dessverre i ferd med å sette kroken på døren hos fl ere av de interessante restaurantene og casas rurales etc. La oss gjøre hva vi kan, slik at de overlever krisen…….. Flere turtips: Boken ”Fjellturer på Costa Blanca” får du kjøpt i redaksjonen. Pris 18,50 euro.

Gods fra gamle dager

La Forada

På vei tilbake etter en opplevelsesrik tur!

Aktuelt Spania nr.06• 12


Jam Session på Pavarotti - en stor musikalsk suksess.

De siste seks månedene har Pavarotti i Albir tilbudt gratis Jam Session for alle musikkelskere.

- Dette har tatt helt av og det er tydelig at folk liker denne formen for musikk og underholdning. Det kommer musikere fra Calpe, Denia og mange av de nærliggende byene bare for å spille sammen med andre spillemenn. Bare synd at vi ikke har større lokaler, for sitteplasser blir det vanskelig med rundt midnattstider, forteller Pavarottisjef, Marianne Hoelstad. Konseptet er ganske enkelt. Et husband sørger for at det bestandig spilles musikk i løpet av kvelden. Etter hvert kommer andre musikere til. Noen låner instrumentene til husbandet, men mange har også med seg sine egne. I løpet av en Jam Session kan det være rundt 20-30 musikere opp på scenen og musikksjangeren varierer derfor i svært stor grad. Dette gjør det spennende for publikum, for en vet aldri hvordan kvelden utarter seg. - Det er mange som klager over at de ikke kan gå ut på en onsdag, så nå har vi tenkt å tilby Jam Session en lørdag i måneden frem til sommeren. Den første lørdagen blir lørdag den 17. april. Så de av dere som ikke har anledning til å få med seg onsdagenes musikkopplevelser har nå sjans til å få en smakebit av Pavarottis knallsuksess, forteller Marianne. Arrangementet begynner i 21 tiden og Pavarotti ligger rett bak Consum i sentrum av Albir.

MyH

Kledingmaker

Wij maken uw kleding: - nieuwe ritsen - Inkorten van broeken, rokjes, gordijnen etc. - wij maken ook broeken, jurken, blousen, rokjes etc..

Tel.: 626 766 368

ALFAZ DEL PI, Av. Ejércitos Españoles nr. 21, Ed. Aragón 2 - local 4

Vi syr om klærne dine, skifter glidelås, legger opp, syr bukser, kjoler, bluser skjorter m.m.

Darren Muddiman brillierer med sin gitar og er med i Jam Session hubandet.

Grip dagen - grip muligheten Verdt å besøke i Albir... (tidligere Casa Manolo)

Deilig mat og drikke til akseptable priser i hyggelige omgivelser Aktuelt Spania nr.06• 13


Noe om å bli tunghørt!

Av: K.J. Hermanrud Fotos: Karin Eickel-Hermanrud

Eller: To måter å se g jennom en kikkert på! Noe om Høreapparater: Av. Høy og lav. På og

Del 1. Historien om Peder Aass.

Et lite Hørespill: Nei, Harry , du har rett: noen folk hører nok mindre når de blir eldre, men ikke jeg! Jeg har ikke merket noenting ennå og de fl este folk jeg snakker med, - ja, - dem hører jeg aldeles utmerket. Og de hører meg også!! Så hør på meg! Dette er´kke no´mer´å snakke om. Og Klara, kona mi, henne hører jeg når jeg vil! Harry og Peder: sitter på fortauskafé og prater sammen og praten går livlig rundt dem. Veit du, spør Harry, om Altea har marked og om Altea har Marked i dag. Og Peder svarer: Nei, ellers takk! Det vil jeg helst vente med! ? Du får spørre Klara! Men hva mener du med at Andrea er mørkeredd. I dag? Harry: Hørte du hva jeg sa, Peder?? Peder; Vel jaaaa, men ikke alt. Og slik var det at Peder endelig kom til mirakelmannen: Audiologen – José i Optica Mediterranea.

Hvis du mener at du etterhvert er begynt å høre mindre og får tilbakemeldinger fra venner og familie som bekrefter dette, da har du to veier å gå. Enten kan du, som noen, nekte for at du er blitt litt døv. Du kan late som om du hører og forstår alt som blir sagt, men da vil du før eller seinere komme opp i situasjoner med Goddag, Mann! Økseskaft!, hvor folk lurer på om du er blitt litt senil eller dum siden du svarer slik i hytt og pine. Etterhvert vil du så begynne å føle deg utafor; - du blir sittende der og greier ikke følge med. Valget er ditt, og husk: I dag kan det meste fi kses!

Scene 2. Etter en uke:

Factum est, - sic transit gloria mundi!

Peder ved middagsbordet: Det er som jeg sier min egen Klara: Ikke til å tro! Nå hører jeg fl uene surre og vinden som blåser. Klara: Jeg hører når du snorker, Pedermann. Ikke avbryt: Og i går hørte jeg så fi nt da vi var på kino. Det er skikkelig bra! Nå skal jeg ned til Høresjefen og bli justért. Skru ned radioen, vil du? Telefonen ringer: Hei Peder, hvordan er det med deg. Har du og Klara løst til å bli med ut i kveld? Ja, Harry, det høres fi nt ut. Ja, det er ok, vi liker Rock og Blues. Klara sier at hun gleder seg. Helt Greitt. Kl.10 på Pavarotti. Vi sees, Harry! Du Peder, sier Harry: Du hører mye bedre nå! Ja, sier Peder. Takk i lige måde, Harry!

Vi snakker skandinavisk

96 686 73 70 Timebestilling

Høreapparater: Digitalt og automatisk

Sp e s ia f o r b lp ro pp e r adi ng !

Gratis batterier i 1 år

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.06• 14 Aktuelt Spania nr.08• 18

Det er nå engang slik her i livet at mange ting må repareres eller byttes ut. Dette kaller de i Danmark for reparations-alderen. Blant mennesker i vesten over 60 år er det i dag mer enn 50% som har nedsatt hørsel. Halvparten av de eldre hører dårlig! Men med de nye, små digitale høreapparatene som nå er på markedet er det mulig å hjelpe nesten alle med nedsatt hørsel til å få tilbake mesteparten av det de har tapt.. Dagens apparater skiller mellom høy og lav støy og dette gjør

Solbriller 20% rabatt

Gode tilbud på: - Innfatninger - Solbriller med styrke - Brilleglass - progressive glass ALLE MERKER - 30% rabatt


det mulig å høre selv i et rum fullt av pratende spaniere!

Ny lærdom:

Når du bruker høreapparat, går hørselssvekken langsommere. Da beholder du det nivået du har mye lenger og mister ikke høreevnen så raskt.

En rivende utvikling.

For de aller fl este er det i dag slutt på de digre dingsene som satt bak øret og som pep og lagde forstyrrende lyder innimellom.. For bakgrunnsstøy og piping i øret, er det også slutt på i digital-alderen. Hele audio-markedet har på få år gjennomgått et rivende utvikling. De elektroniske Hørerne er utrolig bra og det er ikke lenger et handicap å bli døv. Dagens digitale apparater har revolusjonert høre-markedet for nå reagerer de på stille og bråkete steder. Når du går fra et stille rum til et rum fullt av folk, justerer apparatet seg automatisk til den nye situasjonen. Før måtte du ta av apparatet og trykke på knapper for å justere lyden, men nå går dette av seg selv. .

Kjøp av høreapparat, - en tillitssak.

Det blir en stor utgift å kjøpe seg en digital hører. Ikke noe du gjør hver dag. Aktuelt Spania har sjekket priser og service i Costa Blanca området. Det er stor forskjell på hva høre-fi rmaene tilbyr av service. Noen virker seriøse, mens andre først og fremst er opptatt av å selge deg et apparat. Husk at markedet er fullt av modeller , så her er det mulig å komme noe ned i pris. Husk også å sjekke ut butikken hvor du skal handle. Flere brille- og hørebutikker er gått

Du lærer raskt å skille ut stemmer i en gruppe og kan ta del i samtalen. Du får bedre mottak hvis du står litt unna.

Audiologen Josè Martinez Navarro

konk her på Costa Blanca den siste tida. Det er viktig å fi nne et audiosenter som er seriøst, har mange ben å stå på og gir gode garantier. Her er det mange skjær i sjøen. Bare her på Costa Blanca er det på de siste årene vært stor gjennomtrekk av høre- og brillefi rmaer. For en tid siden gikk et slikt fi rma konkurs nord på Costa Blanca. Ni kunder som hadde betalt på forskudd mistet høreapparatene sine. Et av de eldste fi rmaene i området, med lengst fartstid er Optica Mediterranea. De har et meget godt renommee. og audiologen der, José Martinez Navarro som snakker engelsk, kan det meste. Optica Mediterranea med fi lialer i Benidorm, Alfaz del Pi og Albir, samt et tett nettverk av servicesteder rundt i verden. De virker som et hederlig og profesjonelt alternativ som vi føler at vi kan anbefale!

Ha alltid med deg boksen! Hvis Jokkmokk Janisjarorkester kommer under full musikk så er det fi nt å legge dem i boksen! Eller hvis det er generalforsamling eller årsmøte. Men ikke sov. Har du bestemt deg til å gjøre noe med ditt høreproblem, blir første skritt å gå til en kvalifi sert audolog og få testet ørene dine. Dette er gratis. Først når du har fått en slik grundig test kan du gå til neste skritt:

Valg av høreapparat:

Det er viktig å fi nne et audio-senter som er seriøst, har mange ben å stå på og gir gode garantier. Her er det mange skjær i sjøen. Bare her på Costa Blanca er det på de siste årene vært stor gjennomtrekk av høre- og brillefi rmaer. For et ærs tid siden gikk et slikt fi rma konkurs nord på Costa Blanca. Ni kunder som hadde betalt på forskudd mistet høreapparatene sine. Et av de eldste fi rmaene i området, med lengst fartstid er Costa Blanca Optic. De har et meget godt renommee. og audiologen der, José, kan det meste.

Siden 1978 har advokatfirma Ripoll Abogados bistått skandinaver i Spania. Vi yter juridisk rådgivning samt fører saker for domstolene.

Advokat Alicia Miranda gir juridisk bistand innen bl.a.: separasjon / skilsmisse arv- og skifte firmaetableringer fast eiendom kontraktsrett sivile saker i hele Spania reklamasjon ved Avenida Aigüera, 5 inkasso / kjøp av bolig Edificio Anfiteatro A, 5º tvangsfullbyrdelse 03501 Benidorm Tel. +34 965 85 59 50 Fax +34 965 85 54 44

Vi samarbeider med: Cramer & Co Advokatene Storgt. 41 3101 Tønsberg Cramer Advokater S.L. Avda. Los Boliches 76 29640 Fuengirola (Malaga)”

Dere kan kontakte oss på norsk per telefon eller på følgende e-mail adresse: info@ripollabogados.com - www.ripollabogados.com

Aktuelt Spania nr.06 • 15


Fie s t a i Be n id o r m Vi trenger en finanskrise i ny og ne. Spanjolene er i en håndvending blitt svært så serviceinnstilt, over alle tidligere grenser. Allerede ved telefonbestillingen ante vi en endring. Juan Carlos sjekket dataen, vi hadde bodd der flere ganger tidligere. Full pensjon, halv pris, dere er jo gode kunder, vin og vann til maten inkludert. Noe som i praksis betydde en fl aske vin og en fl aske vann i hånden hver gang vi entret spisesalen, to ganger for dagen. Det ble tjueåtte fl asker vin og tjueåtte fl asker vann på fjorten dager for oss to. Det fortsatte ved bassengets bar. Å bestille en øl til to Euro utløste gratis tapas, sardiner, ost og skinke, hver gang. Tidligere har vi bare vært innom en uke i slengen, nå vurderer vi å fl ytte inn på det fi re stjerners hotellet for resten av livet. Det blir både billigere og bedre enn på et norsk sykehjem. Haken ved det hele er at mange engelske sosialsnyltere har fått lignende tilbud fra andre hoteller i nærheten. Ukentlig tømmer Ryanair utallige

fl ylaster med tynnkledde engelskmenn, i shorts og fotballoverdel, damene på superhøye hæler og utringet til navlen. Alle tatovert med fl agg og kors, hjerter og roser, sverd og kanoner, på feite rygger og glatte ølvommer. Slik vandret de fra pub til pub gjennom hele den høstkjølige natten. Kondisjonen er upåklagelig, de blir ikke dritings i totiden, på Andys pub gauler og hoier de til seks om morgenen. Det er en befrielse å skalke lukene på det luftavkjølte hotellet, stenge støyen fra englenderne ute og la kvelden bli i spanjolenes regi. De er i desidert fl ertall, bønder fra nord Spania, sponset av staten for å få slikke l i t t sol før vinteren og for at hotellet ikke skal gå konkurs. Conquistadorene fra nord er seg sitt herredømme bevisst. Bøndene okkuperer brødristeren og trenger seg frem ved matbordet uten blygsel, skriker henrykt til hverandre over maten mens de få ikke-spanjolene forsøker å overleve etter beste evne. Blant disse er det også noen engelske som nå har møtt sine

overmenn. Det meste vi hører fra dem er - “Exuse me”, “so sorry” og “I beg your pardon”. Etter lunsj braker det løs, det dundrer og smeller, tunge kaskader av lydterror ruller over byen. Krig? Nei, fi esta. For seksogtjue år siden bestemte byen at de skulle ha en slik novemberfest, knyttet til en eller annen skytsengel. Resepsjonisten beroliger. Det varer bare ut denne uken.

NaturKonsulentene og andre skandinavere er blant de som bruker oss. Kan det være fordi vi klarer å kombinere kvalitet og fornuftig pris med god service? - Du er velkommen du også... Aktuelt Spania nr.06 • 16


En gang for lenge siden var Benidorm en festningsby, med ansiktet vendt mot havet. Festningen var bygget på det høyeste punktet, en klippe, med bebyggelsen like rundt, da var det lettere å holde sjørøverne borte. De kilomerterlange strendene på begge sider av klippen var ikke lette å forsvare, så der bodde ingen. Den gangen var det ingen turister der Fra Cafeteriaen Los Gemelos kan du betrakte Benidorms juvel, som skapte turiststedet, havet, solen, strendene, sanden, kunstnerne, folket. De drikker Sangria, snakker i mobiltelefon, ligger langfl ate på stranden, sprader på promenaden. Da brått begynner krigen igjen, lydkanonene ruller videre og videre. Hva de egentlig feirer er uvisst, men de fl este spanske byer har sin skytsengel, så det er vel i turismens tjeneste å grave skytsengelen frem igjen.

kommer sammen med sine friller og homsene har trædd gummien over nesen i samme opptog er samhørigheten total, intet er for hellig, ingen for grov. Englenderne dominerer opptoget. De fastboende spanjolene bor i den gamle byen som fortsatt ligger rundt klippen, dit kan man fl ykte til et annet Benidorm, hvor spanjolene fortsatt har makten over byens uttrykk, kulturen så å si.

Leiligheter til Leie på

Villa Romantica

Når husrekkene langs promenaden blir seks etasjer i stedet for tretti er du i gamlebyen. Vi har bodd på feil sted. Neste gang i Benidorm skal vi bo nærmere gamlebyen, til promenaden og stranden. En tur til den engelske stripen blir det nok tid til. Harry Johan Valestrand

Kontakt tlf. 965 888 714 florisima

Det feires til gangs. Den engelske stripen med Andys pub som midtpunkt er i festrus. Folk er elleville, musikk og skrål over alle desibel, karnevalsparade i gatene, trommer og trompeter, kokofoni av en annen verden.

Avd. Pais Valenciano 23 03580 ALFAZ DEL PI

965 889 302

- Blomster - Grønne planter - Bårebuketter

I går var det velspilt konsert med Valencia Janitsjar, i dag er alle grenser sprengt. Når Paven

Service Bremser Dekk Eksospotter Tenningssystem EU-kontroll

Engelsk frisør

English Garage

Tel.: 96 689 55 56 - Fax: 96 587 02 37

Poligono industrial La Alberca Calle Benimantell 43, 03530 LA NUCIA

Negler, solfarger, voksing, ansikts- og kroppsbehandlinger. Gel & Acryl negler

Tel: 965 841 038 Avda. Pais Valencia 40 Alfaz del Pi (vis a vis Supermercado Mendoza)

autoimpulse@terra.es

Aktuelt Spania nr.06 • 17


NATTEFOKK av Johan Theorin - nå i pocket

Johan Theorin Johan Theorin svensk journalist og manusforfatter. Etter å ha publisert over tjue noveller debuterte han med sin første krim fra Öland i 2007 - “Skumringstimen”. Nå har altså bok nummer to “Nattefokk” kommet i pocket. Han har planlagt to bøker til der handlingen er lagt til Öland. Nattefokk ble tildelt Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman i 2008.

Det meste av handlingen foregår på Åludden gård, en bolig for fordums fyrvoktere. Mot Østersjøen står to fyrtårn, bare det søndre lyser til vanlig. Dersom det nordre blusser, kommer noen til å dø på Åludden. Ekteparet Katrine og Joakim Westin, med småbarna Gabriel og Livia, fl ytter inn i boligen, og mangt uhyggelig skal inntreffe. Den truende stemning forfatteren tilveiebringer, er av høy klasse. Flere tilbakeblikk utdyper og beriker.

www.aktueltspania.net

5. «En fyrmesterbolig på Öland viser seg å være hjem for flere generasjoner mord og mysterier i denne svært veldreide krimboken.»

Terningkast

- Sindre Hovdenakk, VG

Terningkast

5.

fortalt og deilig familiekrønike.»

«Nydelig skummel

- Maria Årolilja Rø, Adresseavisen

«Vellykket sjangerblanding i prisbelønnet svensk krim.» - Lars Helge Nilsen, Bergens Tidende

Terningkast 6. «… den beste av de beste påskekrimmene i år. Hans debut, Skumringstimen, var ypperlig. Denne, den såkalt vanskelige annenboken, klatrer til topps i Aftenpostens ranking. Forfatterens fremste kvalitet ligger i hans overordentlige ord- og stilfølelse. Nattefokk er en blanding av krim og spøkelseshistorie

- Terje Stemland - Aftenposten:

Aktuelt Spania nr.06 • 18

«Han er påfallende annerledes, Johan Theorin, og det gjør han til en av Skandinavias beste krimforfattere.»

- Annette Orre, Dagsavisen

«Og er det en bok som fortjener tittelen årets påskekrim, så er det Nattefokk.»

- Kurt Hanssen, Dagbladet

«Suveren spøkelseskrim fra prisbelønt svenske … Vi vil ha mer!»

- Ola A. Hegdal, Dagens Næringsliv


Salg og utstilling på Hotel Kaktus i Albir

Utstiller: GALERIA PAZYRYK Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

2

3

4

5

6

7

8

10.00 - 19.00

10.00 - 19.00

12.00 - 19.00

10.00 - 19.00

10.00 - 19.00

10.00 - 19.00

10.00 - 19.00

april

april

63 %

april

april

65 % Nå

60 %

april

april

april

75 % RABATT!

Alt skal ut -Orientalske tepper til mange millioner euro

Aktuelt Spania nr.06 • 19


BEDRE UTEN BRØD

sett ikke forferdelig usunne, men hvis med nebb? karbohydratene går på bekostning Korn står i dag for ca 2/3 av verdens av fi sk, skalldyr, fugl, kjøtt, innmat og energitilførsel , så la oss se litt grønnsaker, har man et problem. Da nærmere på næringsverdien til er ikke kostholdet helsefremmende hva ernæringsmyndighetene våre anbefaler oss å spise til frokost, lenger, snarere tvert om. Etter å ha lest boka ”Bedre uten nemlig grovt brød. brød” av Christian B. Allan og orn inneholder relativt lite protein, dr.med. Wolfgang Lutz ble jeg ikke noe vitamin A, C, D, K, B12 ytterligere overbevist. Den kliniske forskningen til den østerrikske og har et ugunstig forhold mellom legen Wolfgang Lutz er simpelthen omega-3- og omega-6-fettsyrer. for overbevisende til å bli oversett. Dessuten inneholder proteinet gluten, Pioneren dr. Lutz behandlet som er årsak til cøliaki – en kronisk nærmere 15 000 pasienter med tarmsykdom. En frokost bestående lavkarbokosthold som medisin og av brødskive med geitost, et glass kurerte dem for alvorlige og kroniske med appelsinjuice og en banan, lidelser som overvekt, diabetes, kan raskt føre til høyt blodsukker hjerte– og karsykdom og mage– og og følgelig høy insulinproduksjon. tarmlidelser (ulcerøs kolitt, Crohns Det er nemlig slik at karbohydrater sykdom). På bakgrunn av dette oppfattes av kroppen som sukker forklarer boka lettfattelig hvordan enten de kommer fra frukt, juice eller og hvorfor det kan gi fantastiske brødskiver, og kroppens reaksjon på helsegevinster å gå over til et det er å skille ut insulin ut i blodet. Et kronisk høyt insulinnivå er direkte kosthold med lite karbohydrater. Kostholdet til våre forfedre var helseskadelig, og ved siden av type dominert av kjøtt i ca 2 millioner år. 2-diabetes (aldersdiabetes). fører Naturligvis dreide det seg om kjøtt fra det bl.a. til følgende: ville dyr og ikke industriprodusert g karsykdom fordi kt risiko for hjerte- o Ø • kjøtt fullt av antibiotika, hormoner, kt triglyserider i ir økt koagulering, ø t g de nitritt og andre tilsetningsstoffer. åresammentrek- et, økt blodtrykk og od bl Det eksisterer fremdeles er tradisjonelle folkegrupper som ning r av urinsyre som ye konsentrasjone Hø • lever i ”steinalderen” f.eks. kung resteiner og irer seg i ledd, i blæ san-folket i Kalahariørkenen og avle steiner. inuitter på Grønland. De har meget nyre n av insulinets dme, siden en anne Fe • god helse både fysisk og psykisk, erfl ødig glukose sjoner er å lagre ov nk fu og sykdommer som kreft, hjerte- tt og karsykdom, diabetes og fedme til fe ster, prostata, risiko for kreft i bry kt • Ø glimrer med sitt fravær. pyttkjertel. tarm, lever og buks Jordbruksrevolusjonen gjorde det tykk sjonen av magesUbalanse i produk • naturligvis lettere å fø befolkningen, il plager som hals noe som leder t e, yr rmen det dukker opp noen essensielle dårlig ånde, treg fo ann, sure oppstøt, br n. spørsmål: Kan en mattype som korn, at i avføringe yelse og uførdøyd m som mangler så mange essensielle dø s Økt risiko for demen næringsstoffer, være gunstig for • nesium, hvilket ag m v Økt utskillelse a • vår helse? Hvorfor mangler vi kk, kramper i muskdrar til høyt blodtry bi evnen til å bryte ned de skadelige kt infarktrisiko og ne og blodårene, ø le antibeitestoffene som fi nnes i korn? beinskjørhet Hvis det var meningen at vi skulle spise korn, hvorfor er vi ikke utstyrt

K

J

Aleksander Bjargo

eg spør ofte mine pasienter om hva de spiser hvis jeg har mistanke om feil- eller underernæring. Kosten har mye å si for restitusjonstiden og hvordan de responderer på kiropraktorbehandlingen. For å bygge nye friske celler i muskler, mellomvirvelskiver og bindevev trengs byggeklosser som aminosyrer (i protein), essensielle fettsyrer (omega-6- og omega-3-fettsyrer), sporstoffer, mineraler og en tusenvis av enzymer som krever vitaminer for å gjøre jobben sin. Dessuten kreves oksygen (røyking er tabu), bevegelse (fjellet kaller etter mye tv-titting i forbindelse med OL) og optimal hormonbalanse i kroppen (UT MED BRØD!). Jøss, den satt tenkte jeg! Mange har hørt det før og sikkert litt lei av det evige maset om å holde seg unna brød og annen stivelsesholdig mat, men for meg virker det som om kun et fåtall tar dette på alvor. Mange ser nok på denne debatten som et populistisk mediestyr som ikke bunner så mye i virkeligheten ange pasienter forteller meg at de spiser vanlig, variert M norsk kost. Med andre ord har

de et kosthold som består av en god del grovt brød, knekkebrød, havregrøt, frokostblanding og Pizza Grandiosa (ca. 26 millioner selges hvert år i Norge). Hver av disse karbohydratrike matvarene er isolert

Aktuelt Spania nr.06 • 20


E

r det noen som kjenner seg igjen? Kan hende er du medisinert for disse plagene? Mange medikamenter har bivirkninger som i verste tilfelle kan forårsake en for tidlig død. (Reseptbelagte medikamenter er dødsårsak nr. 1 i USA). Løsningene kan i mange tilfeller være adskillig enklere og tryggere: Kutt drastisk ned på karbohydratene (mindre enn 70 g om dagen) og heller fyll opp med mer sunt fett, proteiner og grønnsaker. Da kan du reversere sykdommen, oppleve høyere livsenergi og en kropp som føles yngre enn på lenge. ette høres for godt ut til å være sant, tenker sikkert mange, men Dsvaret ligger i at kroppen atter en gang

begynner å produsere hormoner som virker foryngende. Stoffskiftet krever en uhyre nøyaktig balanse mellom de hormonene som bidrar til å bryte ned og de som bygger opp cellene. Insulin er et såkalt anabolt hormon, hvilket vil si at det bidrar til oppbygging av kroppsvev, inkludert av fett. Problemet er at andre anabole hormoner som f.eks. veksthormon blir tilsvarende redusert når insulinnivået øker. Veksthormon har vitale funksjoner som gjenoppbygging av nye celler i muskler, knokler, brusk, arterier og immunforsvaret. Alle vev krever konstant fornyelse for å kunne fungere skikkelig, og et underskudd kan ha store konsekvenser.

D

årlig utbedring av arteriene kan sågar føre til hjertesykdom. Høyt

inntak av karbohydrater over lang tid kan også forklare hvorfor enkelte blir mindre seksuelt aktive når de blir eldre. Jo mer insulin, desto lavere blir konsentrasjonen av kjønnshormoner og derav kjønnsdriften. vis du synes denne artikkelen er interessant og du ønsker H mer informasjon, så meld ifra til min gravide kone Melissa. Hun har nylig åpnet et helsesenter vis-à-vis kiropraktorkontoret i Albir og som heter Salu Salu. Her tilbyr hun blant annet plass i barselgrupper, pilates- og yogaklasser, salg av helse- og opptreningsprodukter. Dessuten tilbyr hun foredrag om forskjellig temaer om sunn livsstil. Hvis mange nok melder seg på, har min gode venn og ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski sagt seg villig til å komme hit fra Norge for å holde foredrag om ortomolekylær medisin – dvs. om hvordan man kan spise for å holde seg frisk og bli kvitt mange sykdommer.

este gang vil jeg ta for meg hva jeg har lært om hvordan kosthold N kan bidra til best mulig helse. Inntil

da foreslår jeg at du kutter ned på brødvarer, pasta, kornblandinger, poteter, bakverk, knekkebrød, fl atbrød, søte frukter, søte yoghurter, brus, desserter, lys sjokolade, søtsaker og tørket frukt. Det er en kjempeutfordring for dem som er ”avhengig” av karbohydrater. Lykke til og god påske

AUTORISERT KIROPRAKTOR I SPANIA

Ikke la ryggplager ødelegge ferien din Reiseforsikring dekker kiropraktorbehandling Vi har akuttvakt: 656 589 740

Telefon 966 865 432 - www.quiroalbir.es


Marked hver lørdag hos Pavarotti i Albir det siste året og Pav aro tti i Albi r har arra nge rt dive rse mar ked d” hve r lørd ag nå er de klare for å tilby et ”ny tt og bruk tma rke mel lom kl 12.00-16.00.

-Markedet vil foregå både inne og ute. Vi vil servere mat og drikke og vi setter også opp en kafe ute. Sist vi gjorde det ble det svært så sosialt her og det ser ut til at dette kan bli en møteplass på lørdager fremover. I tillegg blir det av og til levende musikk, forteller Pavarottisjefen Marianne Hoelstad engasjert. Alle nasjonaliteter er invitert til å sette opp en egen stand og til nå har kunstnere, massører, ting og tang selgere, bokselgere, smykkedesignere samt tarotkortlesere vært med på Mariannes marked.

Det blir litt sånn første mann til mølla. Vi åpner dørene for utstillere rundt 10.30 og det koster 4 kroner per kvadratmeter for å være med. Utstillere må også ha med egne bord eller de kan leie bord av oss. Barn oppfordres som alltid til å komme gratis og selge/ bytte leker, klær og spill. Du kan stort sett komme og selge eller demonstrere det ditt hjerte begjærer, men maten er det selvsagt vi selv som står for forteller Marianne. Første marked blir lørdag 10 april fra 12-16.00 og Marianne satser som vanlig på godt vær.

En uke med ”Åpent Hus” og store rabatter hos Oliver`s Optica i Albir. Valentin og Tom Ford. Prisene varierer fra 59 euro til 2000, forteller Oliver.

Hver dag mellom 12-17. April

Trenger du nye briller, linser, rådgivning eller reperasjon av dine gamle briller er dette uken å gjøre det på. Oliver`s Optica i Avda del Albir 4, byr nemlig på 20-50 % rabatt på alle briller i sin butikk. I tillegg får du gratis øyesjekk og gode råd om hva som kan passe akkurat deg, ditt utseende og din personlighet. Oliver er skolert i Tyskland og har 23 års erfaring som optiker. 10 av disse årene har han tilbrakt i Spania. I dag spesialiserer han seg på briller som passer til nordeuropeiske fjes, for spanjolene har en smalere og mindre ansiktsform enn oss trauste nordboere, kan han fortelle.

www.aktueltspania.net

Oliver kan ha et par briller klare i løpet av 24 timer og inntil en uke. Det kommer helt an på hva du vil ha, forteller han. Øyesjekk og Glaucoma test er bestandig gratis uansett ”åpent hus”, eller ikke.

-Jeg satser på kvalitet. Alt utstyret vi har her er ”high tech”, og jeg er opptatt av at brillene skal vare lenge. Samtidig er det viktig at folk føler at innfatningen passer til deres identitet og at den gir noe positivt til deres utseende. Vi har en del retro briller her fra Paris, London og Amerika, og vi fører merker som Chanel, Prada, Cartier, Gucchi, Olivers people, Anne et

Aktuelt Spania nr.06 • 22

I uke 16 mellom kl 12-14.00, kan du hos Oliver`s Optica i tilegg få informasjon om Akupunktur 2000 og hva dette kan gjøre for synet. Du vil få råd om kosttilskudd, mineraler og prevangtive midler som forebygger svekkelse av synet, samt informasjon om diverse alternative behandlingsmåter, av nordmannen Heinz A. Muller som brakte Akupunktur 2000 til Spania.


Informasjonsbilag fra

Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Layout og grafisk design: Bjørn Væthe - bv@bondia.no

Nytt klubbår – nye muligheter. Generalforsamlingen er nå avholdt, og det avtroppende styret takker for rosende ord og den tillit som medlemmene har vist oss. Tre av medlemmene har takket nei til gjenvalg, og vi vil med dette takke for den innsatsen de har gjort for klubben. Tove Nilsen fortsetter sitt betydelige arbeid med å holde styr på vårt innholdsrike bibliotek, og vi vil treffe henne på utvalgte onsdagskvelder som quiz-master. Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt er innvalgt i valgkomiteen, og hun fortsetter som medlem i informasjonsrådet. Liv Storeide har sagt seg villig til å hjelpe til ved arrangementer. Det er viktig med kontinuitet i klubbaktivitetene, og vi er glade for at alle tre vil fortsette å bidra med sin kunnskap. Det nye styret har hatt sitt første konstituerende møte. Vi er i full gang med å danne komiteer, som skal utrede og komme fram med forslag i henhold til de mandater som ble gitt til styret på Generalforsamlingen. Det er spesielt hyggelig at flere medlemmer har kommet og tilbudt donasjoner til prosjektet ”nytt klubbhus”. Vi vil opprette en egen bankkonto for disse donasjonene, slik at pengene blir brukt til rett formål. Vi er nå på full fart inn i påskehøytiden, med parader og fest. Vi ønsker dere alle En Riktig God Påske! Med vennlig hilsen Den Norske Klubben Costa Blanca Bjørg Svedbergh, leder

oriske re hist

er fle nnsiden. Se i

g Vi tren

bilder!

Månedens utstiller i april: Alf Aarvik

at jeg med all mulig ydmykhet, tillater meg å stille ut noen av mine arbeider i klubben. (Min aller første utstilling!) Alt som gutt ble jeg mektig imponert og fascinert av stavangermaleren Lars Hertervigs dramatiske og dystre naturskildringer av råtnende, falleferdig skog, gjerne innhyllet i truende tåke. Hans billedverden forsøkte jeg å gjenskape med kullstift. For ytterligere å få frem Hertervigs ”farge”toner, brukte jeg hvitt skolekritt.

Jeg er ingen kunstmaler, men jeg har en dyp respekt og beundring for dem som er. Det er bl.a. derfor

Langt senere tok jeg til med å tegne og male i farger. Ved siden av skriving er maling fortsatt min store lidenskap.

Av yrke har jeg for det meste arbeidet som reklamesjef - og i noen år drev jeg også mitt eget reklamebyrå. Gjennom årene har jeg hatt flere reklametegnere i mitt brød og samarbeidet med utallige trykkerier. Jeg var ansett som fargeekspert - og ga gjerne råd og veiledning i emnet. Min sjef i en periode, adm. dir. i et større skipsverft på Vestlandet, ble meget begeistret over resultatet, etter at han hadde gitt meg frie hender til å sette nye farger på alle bygninger og installasjoner. Men mitt liv som ”fargeekspert” har nok vært en bløff. Derfor er det nå på tide å erkjenne: Jeg er fargeblind!


Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Aktivitetskalender

April 1. 5. 8. 9. 12. 14. 16. 19. 20. 22. 23. 28. 29. 29.

Mai

Klubblunsj kl. 14.15 Fotogruppen kl. 19.00 Strikkekafè kl. 11.00 Visens venner kl. 16.00 - Malekveld kl.18.00 Lyrikk kl. 14.00 QUIZ kl. 18.00 Malekveld kl. 18.00 Fotogruppen kl.19.00 VinoGastro kl. 14.30 Strikkekafè kl. 11.00 Visens venner kl. 16.00 - Malekveld kl. 18.00 QUIZ kl. 18.00 Kunstkafè kl. 13.00 Kulturkveld på kirkesenteret kl. 19.30

3. 4. 6. 11. 12. 13. 17. 18. 18. 20. 24. 25. 27.

Fotogruppen kl. 19.00 Bridge kl. 17.30 Strikkekafè kl. 11.00 - Bridge Kl. 17.30 Bridge 17.30 Quiz 18.00 Bridge kl. 17.30 17. mai-fest! VinoGastro 14.15 Bridge 17.30 Strikkekafè 11.00 - Bridge kl. 17.30 Fotogruppen 19.00 Bridge kl. 17.30 Kunstkafè 13.00 - Bridge kl. 17.30

Kirsten Mildnes: “Lepra i kultur og samfunn - fortid/nåtid”

30. Malekveld kl. 18.00

Noen av de faste arrangementene:

) Det spilles bridge tirsdager og torsdager kl. 17.30 ) Costatrimmen har turer hver mandag og onsdag. Mer informasjon: www.costatrimmen.no ) Club VinoGastro har medlemsmøte en tirsdag i måneden, samt dagstur uken etter. Se www.vinogastro.com ) Petanca spilles i Parc Escandinavia hver lørdag kl. 10.00. Velkommen! ) Se Historiegruppens vårprogram på: www.dnkcb.com/Historiegruppen.html VI TRENGER FLERE HISTORISKE BILDER! Som dere sikkert vet holder vi på med å skrive om klubbens historie OG VI TRENGER FLERE BILDER fra gamle dager. Postkort, svart/hvit bilder, fargefotos, lysbilder m.m. av steder og folk med tilknytning til klubbmiljøet. Lever dem i klubben, merket ”Klubbhistorien”. Merk dem med ditt navn osv slik at du får dem tilbake. Takk for hjelpen!

Neste nummer av:

¿Qué Pasa?

Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca?

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner

Nr. 2 April 2010

kommer uke 16! www.dnkcb.com

Ønsker du å bli medlem av Den Norske Klubben? Ta kontakt med vårt kontor på tlf: 96 588 70 28,eller på e.post:info@dnkcb.com Det er mange fordeler ved å være medlem! Se våre hjemmesider: www.dnkcb.com


Informasjonsbilag fra Den Norske Klubben Costa Blanca April 2010

Gruppene Gruppenavn:

Kontakt/Leder:

E.post:

Tlf:

Bridge Bjørn Bendigsen Cantamos Irene Romsloe Costatrimmen Grete Hollingen Hjemmeside: www.costatrimmen.com

bjbendig@online.no romsloe@gmail.com gjhollingen@hotmail.com

966 874 942 966 864 782 651 363 447

Filosofi 1 Sidsel Sparre Filosofi 2 Kåre Bruvik Fotogruppen Rolf Petterson Helse og sosial Trond Helge Johnsen Historiegruppen Vigdis L’Orsa Hjemmeside: www.dnkcb.com/Historiegruppen.html

kreativ21@hotmail.com

Hørselgruppen Hans Chr. Halvorsen Kunstgruppen Jon Madsen Lyrikklubben Tove Nilsen VinoGastro Hans Svedbergh Hjemmeside: www.vinogastro.com

aasegrimstad@hotmail.com jonmad@start.no aingvarn@online.no leder@vinogastro.com

687 257 260 965 887 646 696 096 269 966 881 421

Visens venner

khende@online.no

671 481 941

Kirsti Henden

617 664 143 / 966 860 331 965 888 430 rolf.petterson@interinst.no 966 864 941 johnsen@ortopedisenteret.no 634 827 224 / 609 317 839 lorsa@alfas.net 966 897 170

Generalforsamlingen: Generalforsamlingen i Den Norske Klubben ble avholdt mandag den 15.mars kl 17.00 i Casa Cultura, Alfas del Pi Referat fra generalforsamlingen ligger på våre hjemmesider: www.dnkcb.com

Den Norske Klubben Costa Blanca: Plaza del Sol, Urbanisasjon Alfaz del Sol Alfas del Pi. Åpent hverdager: kl. 10.00 - 14.00, Onsdager til kl. 21.00 Medlemmer og gjester er hjertelig velkomne! Tlf.: 965 887 028 e.post: info@dnkcb.com Internett: www.dnkcb.com www.dnkcb.com


Generell struktur / installasjoner: • • • • • • • • • • • •

Leiligheter med 1 og 2 værelser Doble og enkle rom Sykepleie, frisør, kapell Gymrom, SPA Innendørs, oppvarmet svømmebasseng Utendørs svømmebasseng TV-rom Bibliotek Aktivitetsrom med aktivitetsterapi Hageområder Bocciabaner Kjellerboder og parkeringshus

Teknologiske installasjoner: •

• • • •

Internetttilknytning

Nødutganger med høyttaleranlegg Telefonsystemer Video-overvåkning innen området Ringeklokkesystem med kommunikasjon

Aktiviteter: • • • •

Gymnastikk Utflukter, kultur og fritid Kurser, bibliotek Aktivører både sosialt og kulturelt


Dato: 02.04 Tur til Dyreparken i Valencia. Bioparken. Dette er en dyrepark som er lagt opp etter dyrenes premisser. Detter er den mest moderne dyreparken i Europa og du fi nner rundt 4000 dyr her og over 250 forskjellige dyrearter. En opplevelse for både store og små. Pris: 40 euro. Heldagstur.

- utflukter og arrangement

03.04 Jalondalen Vi kjører til den vakre Jalondalen. Her besøker vi lørdgasmarkedet og vinbodegaer for deretter å innta en bedre 3 retters lunsj. Pris: 45 euro. Transport og lunsj inkludert. Heldagstur.

08.04 Guadalest og Fincatur 14.04 Tur til hjertet av Valencia Vi drar til Valencias vakre gamleby og, ser på katedralen og andre serverdigheter samtidig som vi tar oss tid til å nyte byens mange torv. Her er det muligheter for shopping, så ta med kjølebag om du vil. Turen ender med lunsj på Valenciastranden(ikke inkludert). Pris per person: 40 euro. Heldagstur. Maks 8 personer. Dato: 15.04.: 22.04.. 29.04.

Byvandring i Sella Landsby til Landsbytur fra Relleu til Sella Shoppingtur til Valencia For mer info, ring: 634 067 442

www.sunnysidehappenings.com

Du kan kjøpe billetter på Alfas del Sol Services, vis a vis Norskeklubben i Alfas Del Pi, hos Aktuelt Spania i Albir, Camino de la Cantera no 12, eller ring 634 067 442. Sunny Side Happenings, eventuelt send mail til: sunnysidehappenings @gmail.com

Aktuelt Spania nr.06 • 27

Selska per tilstelninger - jubileer med underholdning J azz/Blues? Rock eller klassisk, sing along eller ka raoke? Pava rotti serverer det du måtte ønske sa mt alle typer underholdning for deg og dine venner eller kolleg aer. Ta konta kt med oss så ka n vi skreddersy noe som passer til a kkurat deg .

Tlf: 966864217/634182240 Åpent man - fre 10.00-14.00

VELKOMMEN!


Sett fra fyret i Albir!

Nu har vi stadig lest om delfinene utenfor el Faro i Albir. Til tross for utalllige turer gjennom nesten 10 år har vi ENDELIG sett dem! Torsdag 11. mars var det havblikk og perfekt vær for delfin-speiding. Plutselig ser vi noen hvite “hanekammer” rett utenfor fyret. Frem med fotoapparatet, og i ca 2 minutter følger vi med i hopp og sprett rett utenfor der vi stod!. Så var alt stille igjen. Vel hjemme ble bildene lagt over på PC’n og der var de! Mor og to barn! Det var flere rundt omkring, men disse tre tok prisen.Et fantastisk skue. Med hilsen Bente og Terje Silsand.

Spansk aften på PAVAROTTI i Albir Fredag den 16. April kl 20.00 -opplev Spanias mat og kultur 28 euro inkludert: Flamenco show, spansk musikk og paella. For billettbestilling ring: 634 067 442/634 182 240 Kun forhåndsbestilling.

www.aktueltspania.net

Aktuelt Spania nr.06 • 28


VI SNAK KER SKAN DINA VISK

KUN 10 EURO PER VEI!

2010 - 12 ÅR I DERES TJENESTE!

Aktuelt Spania nr.06 • 29


Spanias spennende fortid Telst Solfried Gjelsten.

Det finnes vel knapt et eneste land i Europa med en historie mer spennende enn Spanias. Vi behøver ikke bare å tenke på alle de kulturer som engang har dominert og reg jert her til lands, men kan også ta med hendelser og skapninger fra millioner av år tilbake i tiden. Dinosaurer har levd her for ca. 150 millioner år siden, og her fant menneskelige skapninger sitt livsgrunnlag for rundt en million år siden. Arkeologene i Spania kan vise til funn som beviser begge deler. Så sent som i 1970-årene fant man fossiler av noen kjempestore fotavtrykk oppe i Rioja. Ikke var det spor av menneskelige vesener og ikke var det spor etter noen kjente dyr, heller ikke var det bare noen få og enkle spor. Man ristet på hodet, men var ikke i tvil, det måtte bare være spor etter fortidens giganter, dinosaurene! Utgravingen og avdekkingen av fl ere og fl ere spor gjorde ikke forundringen mindre. Her hadde det en gang i tidenes morgen travet en rekke forhistoriske dyr nordover mot Baskerland, ikke bare en art men fl ere forskjellige typer, til og med den gigantiske kjøtteteren, Tiranosaurius Rex ! Her hadde de vandret både planteetere og kjøttetere, den samme ruten om ikke akkurat samtidig, både de som gikk på fi re og de som gikk på to, og sporene kunne følges så langt som godt over 20km.. Landskapet var forresten et helt annet den gang disse dyrene rådde grunnen, enn i dag da fjellene dominerer området. For 150 millioner år siden, i Jura tiden, var Rioja et fl att og fruktbart lende med sjøer og store elver mens havet Tethys, som dekket store deler av Europa , også strakte seg inn i Spania og skjulte hele

www.aktueltspania.net

Ebrodalen. Den grønne overfl oden skapte rikelig næringsgrunnlag for de store dyrene. Terrenget minnet ellers om elveutløp, eller deltaer , og grunnen var både leiraktig og fuktig. Kanskje ikke så rart at dyrene satte spor etter seg, spor som tørket inn og senere ble fossile under vekten av sedimentene som etter hvert dekket det hele. I nærheten fant man også en mengde fossiler av fi sk, skillpadder og krokodiller samt en forstenet, kraftig trestamme midt oppe i det hele.. Alle funnene ga arkeologene opplysninger nok til å kunne fortelle mange interessante ting om dinosaurene, som hvordan de levde, hva de åt, hvor store de var og til og med hvor fort de hadde beveget seg. Sporene nord i Rioja er forresten ikke de eneste spor etter dinosaurer i Spania. I 2004 kunne pressen fortelle om et nytt og fantastisk funn i Riodeva, i Terruel provinsen. Fossilet av et to meter langt dinosaurbein tyder på at dinosauren selv måtte ha vært hele 35 meter lang med en vekt på 50 tonn. Man fant også en 30 centimeter bred negl i det samme området. Forskerne mener at dette må være en helt ny dinosaurtype, og

Aktuelt Spania nr.06 • 30

så vidt jeg vet har den enda ikke fått noe offi sielt navn. 150 millioner år er imidlertid så lang tid tilbake at vi i dag har vanskelig for å fatte hvor lenge det egentlig er siden. Litt bedre blir det om vi forfl ytter oss fram til det man har funnet fra en million år siden, skjønt det er lang tid det også. Fordelen er at vi i alle fall kommer bort i menneskelige vesener, og får en følelse av at dette er noe som angår oss litt mer enn de forhistoriske gigant dyrene. For nesten 20 år siden kunne avisene fortelle den oppsiktsvekkende nyheten at man hadde funnet skjelettet av en kvinne oppe i Pyreneene, en kvinne som hadde levd for en million år siden ! Vi ventet spent på fl ere opplysninger, men ventet forgjeves. Derimot fi kk vi høre om funn som var gjort rett nord for Almeria, i Ocre, der man hadde funnet skjelett av sabeltann tigere fra Afrika og hyener som var en million år gamle. Vel, eldgamle dyreskjelett var kanskje ikke så sjeldent, men det rare var at hodeskallene var knust på dyrene. Forskerne tolker dette som rent menneskeverk, selv om man enda ikke har funnet noen menneskelige knokler i nærheten.. Da skulle oppdagelsen av Atapuerca


grottene vise seg å være langt mer interessante og oppsiktsvekkende, ikke bare for Spania selv, men like meget sett i verdenssammenheng. Arkeologisk er funnene i Atapuerka gull verdt når det er snakk om menneskets historie i Europa, og mange gamle teorier måtte endres. Atapuerca ligger litt sydvest for Burgos, og slik det ofte har skjedd, ble de berømte grottene funnet ved en tilfeldighet. De første funnene, noen tenner, ble gjort av noen guttunger som lekte seg nær grottene. Både de og alcalden på stedet antok at det bare dreide seg om noen dyretenner. Det var først da en arkeolog fikk se funnet, at det begynte å skje saker og ting. Grottene ble funnet under borgerkrigen da man hadde langt andre ting å styre med enn gamle, mystiske tenner. Først i 1950-årene begynte man så smått å undersøke om det skulle være noe mer av interesse i nærheten. Det ble flere undersøkelser og utgravinger i årene som fulgte, men det var først i –70 årene at det ble fart i sakene. Det viste seg etter hvert at dette var grotter som inneholdt hittil ukjente rester fra stadig eldre tider. I dag er området kjent viden om som et av de mest lovende og viktige arkeologiske funnsteder i hele verden. Et av de viktigste funnene til nå skjedde i 1994, da de fant rester etter arten Homo Antecessor, som regnes for ”The Missing Link” mellom neandertahlerne og vår egen menneske art, Homo Sapiens, Sapiens Cro Magnon. Restene man fant etter Homo Antecessor viste seg å være rundt 800 000 år gamle. Enda vil det ta lang tid før man har utforsket alt som er å finne i disse grottene der oppe i Atapuercafjellet. Jo dypere man kommer jo eldre blir funnene, det eldste foreløpig er restene etter en kniv som er mer enn 1,2 mill. år gammel. Flere bøker om disse utgravingene er allerede på markedet, og fra tid til annen hører vi også om nye funn, det blir spennende å følge med framover. Gjør vi et langt hopp fram til tiden da neandertalernes æra går mot slutten,

finner vi Europas siste rester etter dem helt sør i Spania. For vel 40 000 år siden hadde kulden drevet dem lenger og lenger sydover, til områder med sol og varme. Holder vi oss til våre egne nærområder, har man faktisk funnet en grotte, cova de Dall, som ligger vel 5 km. nærmere Castell de Castell, i et område som tilhørte Tarbena i flere 100 år. I denne grotten har man funnet rester etter både neandertalere og homo sapiens, sapiens cro Magnon, begge artene har en gang for mellom 30 og 40 000 år siden, bodd i denne grotten, selv om de ikke akkurat bodde der samtidig. Det finnes også noen grotter i Gallineradalen, grotter med huletegninger man påstår er hele 35 000 år gamle. Når det gjelder huletegninger, som det er ganske mange av her i Spania, finner vi de mest spektakulære hulemaleriene nord i landet. Den mest kjente er selvfølgelig Altamira grotten med malerier som ikke står mye tilbake for de berømte franske hulemaleriene i Lascaux grotten. Ellers er det mange grotter fulle av hulemalerier i nord Spania. En ting er i grunnen ganske spesielt å merke seg, nemlig at hulemaleriene hører til i nord mens huletegningene er noe vi først og fremst finner i sør. I nord er det snakk om dekorasjoner inne i grotter, i sør derimot finner vi tegningene ute under fjelloverheng, eller ”abrigoer”, som de heter her i Spania. Alle epoker i dette landet kan vise til synlige og vel bevarte minnesmerker som forteller oss om tidligere tiders liv og kulturer. Beveger vi oss inn i historisk tid, har vi også muligheten til å bli ”kjent” med et utall av spennende personer, kultur personer, konger og krigere. Her er det utømmelige kunnskaper å øse av. Mitt evig tilbakevendende spørsmål i denne sammenheng er: ” Hvorfor i all verden er Europa generelt så lite opptatt av den spanske historien, hvorfor konsentrerer de seg nesten

Aktuelt Spania nr.06 • 31

Øverst: skjelett etter forhistoriens gigantiske dinosaurer. Under: Rester etter en dinosaurfot med tre tær. Legg merke til sperringstauet rundt skjelettet som er ca 1 meter høy, og sier litt om størrelsen.

bare om land som England, Frankrike og Tyskland?” . Selv i store historiske verk blir Spania meget stemoderlig behandlet i forhold til de andre landene. En gang fant jeg tittelen ”Den spanske arvefølgekrigen”, og jeg tenkte Endelig! Men kapitlet handlet først og fremst om striden i Europa som følge av arveproblemet i Spania, og lite eller ingen ting om krigen i selve Spania. Forstå det den som kan!


SPANSK-KURS Oppstart l ons. 14. apri

Oppstart:

Oppstart: Torsdag 1 5. april

Pris pr. kurs 95 € inkl. materiell. Påmelding 610875672 634182240

Vi har også fått inn vårens nyheter! Vero Moda Insight 3rd issue christmas 2009 veromoda.com

and be inspired at veromoda.com

Få med deg sluttspurten på salget - opp til 75 % www.aktueltspania.net

Hos oss finner du dine moteklær!

Aktuelt Spania nr.06 • 32


Rubrikkannonser til glede og nytte for våre lesere. Pris: 10 euro pr. innrykning for inntil 250 tegn. Eller betal for 3, få den 4. gangen gratis. Annonsene må betales kontant på forhånd ved vårt kontor i Albir. Åpningstiden er 10.00-14.00 Man.-fredag.

M a r k e de r på Co st a Bl an ca

Telefon 600 003 835/966 873 996 BARNEVAKT SOMMER 2010 Leilighet til leie kort eller lang tid Vi søker ei glad og ansvarsfull jente som vil være barnevakt for Isaac 7 år fra 10.07. - 20.08.2010 mellom kl. 09.00 - 14.00 mandag til fredag i Benidorm.

Ring Camilla: 658764549

Tlf: 630 201 176 PIANOTIMER

BIL SELGES

ER DU INTERESSERT I PIANOUNDERVISNING? NÅ HAR DU MULIGHETEN PÅ PAVAROTTI! RING FOR INFORMASJON TLF: 634 182 240

Nissan Almera - kombi - 2002 mod., Automat, 28.000 km. Meget pen! Pris 4000 Euro

Leilighet til leie Alfaz del Sol, 1. rekke med mye sol. 2 sov. 2 bad, lang eller kort tid

966 445 935 (Ana) TIL LEIE I ALBIR Koselig hjørneleilighet nær stranda, 2 soverom, 2 bad, flott badeanlegg, garasje, norsk TV, varm og kald aircondition. Ledig korttidsleie fra 1. mai til 15 august, samt langtidsleie skoleåret 2010/11. Tlf: 966 803 367 609 669 977 (ettermiddag)

FREDAG

Tlf: 634182240 BARNEVAKT Jente 14 år, glad i barn, ansvarsfull, ledig for barnevakt-oppdrag. Jeg har referanser om ønskelig. .

LØRDAG

648764005

TIL LEIE Villaer og leiligheter til leie i Altea Hills og Mascarat, lang eller kort tid hele året. Sjekk: www.topaltea.com

Tlf: 634 182 240 Alfaz del Pi - Miramar, hus til leie Fra høsten og ut skoleåret. Nær skolen, priv.basseng, 4 soverom, 2 bad, kjøkken/stue, vasker., Norsk TV, internett, Vask-oppvaskm. velutstyrt. Utegrill og overbygget terrasse

Gun: 965 889 155

Aktuelt Spania nr.06 • 33

SØNDAG

Liten finca i Orxeta 6-8 pers. Stor hage, sv.bass., 10 min. kjøring fra Villajoyosas strender. 650 € pr. uke.

Koselig møblert leilighet. 2 soverom, 1 bad, garasje, svømmebasseng.

TORSDAG

Tlf 626 965 420 TLF: 693864238 Til Leie i Albir

TIL LEIE JUNI - AUGUST

ONSDAG

3 sov, 2 bad sentralt Albir/Alfaz Ledig fram til 15. mai 2010. Depositum

TIRSDAG

Vi selger og kjøper møbler og innbo. Har du kjøpt en leilighet til utleie eller feriebolig - se på møbler hos oss først. Skal du reise hjem, gir vi deg bud på de møbler du ikke vil ha med. VI HAR FLYTTET TIL NYE LOKALER! (Samme vei) Du finner oss i La Nucia: Carrer de Guadalest Nº 9, - Centro Comerciales Los Angeles. (Ved siden av det nye “Bricoman”) Vi har åpent tirs., tors. og søn. fra 10.00 - 14.00.Ring Laila på telefon: 600 003 835 eller 966 873 996. Email: laiotte@yahoo.dk

MANDAG

El Rastro Nordico

Callosa d´en Sarrià Dénia Parcent Santa Pola Elche La Nucia San Pedro Altea Jalon La Cala Finestrat Callosa d´en Sarrià (Frukt og grønt) Orihuela Mil Palmera (17-20) Callosa de Segura Benidorm El Campello La Mata Guardamar Torrevieja Muchamiel Polop San Miguel de Salinas Alicante (Plaza de Toros) Gandia San Javier Jávea Pego Rojales Villajoyosa Torrevieja (La Marina) Alfáz del Pi Finestrat Gatas de Gorgos Dénia (frukt og grønt) Los Montesinos (kveld/natt) Moraira Oliva Torrevieja Alicante Elche Benissa Calpe Callosa d´en Sarrià Gandía Santa Pola Playa Flamenca Cala de Finestrat Alicante (Ved Plaza de Toros) Benidorm Ciudad Quesada La Nucia Campo Guardamar Albir/Alfaz el Cisne Urb. Marina La Manga


PRESSEMELDING:

S

Norsk velferdsmodell I SPANIA?

pansk befolkningsstatistikk kan fortelle at det i januar 2007 var registrert hele 15. 630 nordmenn som fast bosatt i Spania. Enda fl ere er sikkert kommet til siden det mens fl ere tusen oppholder seg her i kortere perioder, spesielt om vinteren. Det er primært pensjonister og uføretrygdede som gjemmer seg bak disse tallene og klimaet er en vesentlig grunn til å bo her for mange. I kjølvannet av denne bosettingen som startet for over 40 år siden og som stadig øker, kommer også yngre familier som bor og arbeider i Spania. Det sies at utvandringen til varmere land - i dette tilfelle Spania - er den største etter de store utvandringene fra Norge på 18- og 1900- tallet. Koloniene av nordmenn som har bosatt seg på den spanske kysten og på øyene, skal være de største enkeltsamlinger i verden av nordmenn utenfor Norge. Hva innebærer så dette for nordmenn i ”utlendighet”, for Norge og for den norske velferdsmodellen? Det er så langt et åpent spørsmål om norske myndigheter vil ta viktige skritt i retning av å tilby overenskomster om eksportert velferd for de mange eldre og uføretrygdede som mottar sine pensjoner fra Norge. Et annet spørsmål som må besvares, er om de nåværende ordninger EØSavtalen kan tilby innen helsetjenester, er gode nok. Hvis de ikke er det, er det samtidig klart at det må bli snakk om et utvidet avtaleverk, som bl.a dekker f.eks. pleietjenester og sykehjem til de som trenger det. Mange åpne spørsmål om utvidede ytelser til nordmenn i utlandet står ubesvarte og minst like mange er de saker som er tatt opp i de siste årene med besøkende

www.aktueltspania.net

politikere til norske kolonier rundt om. Mange er også de undersøkelser som er foretatt av norske forskere om norske utfl ytteres situasjon og behov, den sist innkomne, kanskje den vesentligste, ble levert fra Helsedorektoratatets utviklingsrapport i 2009. Den Norske Klubben Costa Blanca som fyller 40 år i år og som har sin adresse i kommunen Alfaz del Pi på Costa Blanca, har ved spesielt mange anledninger bl.a tatt opp disse spørsmålene med regjeringsmedlemmer på besøk i området, sist i ”Åpent brev til Jens” i forbindelse med statsministerens 17. maibesøk i fjor. Det ser nå ut til at Regjeringen endelig har tatt spørsmålene fra utfl yttede nordmenn alvorlig, idet den har nedsatt et utvalg under Det Kongelige Arbeids- og Inkluderingsdepartement. Utvalget skal vurdere de konsekvensene økt migrasjon og internasjonal mobilitet vil ha for velferdsmodellen, et arbeide som skal pågå frem til 2012. I henhold til dette mandatet har departementet også opprettet en referansegruppe for utvalget og innspill fra referansegruppen vil være en stor ressurs i utredningsarbeidet. Denne gruppen har mulighet til – både gjennom skriv og i møter - å komme med innspill til utvalget underveis i arbeidet med disse så påtrengende saker.

I referansegruppen er det 19 norske organisasjoner som deltar. 16 av disse har ingen tilhørighet utenfor landets grenser mens 3 er organisasjoner bestående av ut- og innvandrere. Den Norske Klubben Costa Blanca er invitert til å delta i denne viktige referansegruppen som den eneste institusjon med medlemsmasse som representerer norske utfl yttere. Dette betyr i praksis at Den Norske Klubben Costa Blanca representerer minst 5000 nordmenn på Costa blanca og nordmenn generelt som har emigrert til Spania og som bor i andre områder av landet. De fl este nordmenn som oppholder seg i Spania, kjenner til den problematikk og de behov som ofte oppstår når man for alvor begynner å trekke på årene; situasjoner som ikke kan løses tilfredstillende i vertslandet med de nåværende avtaler med Norge. Slik situasjonen er for øyeblikket, ser man derfor et stort behov for den kompetanse Den Norske Klubben Costa Blanca kan bibringe departementets utvalg i denne sak. Det er viktig å være representert når avgjørelser skal fattes for nordmenn bosatt utenfor landets grenser. Konsekvensen av situasjonen slik den er for øyeblikket og hva den kan komme til å bety for mange i fremtiden om det ikke fremkommer endringer, er mange nordmenn sørgelig klar over.

Alfaz del Pi, 23.03.2010 Angelica Majos

John Haavardsholm

Representant i vararepresentant referansegruppen

Aktuelt Spania nr.06• 34

Bjørg Svedbergh leder i Den Norske Klubben Costa Blanca


Intellektuell kjempe tar avskjed. sitt yrkesaktive liv hadde jobbet innenfor kommunikasjon, reklame og journalistikk. Etter hvert som Sverre Kalmar ble eldre, og mindre før, var det vår jobb å kjøpe inn Capstan pipetobakk og avisen El Gjennom årene ga Sverre et utall Pais. Så dro vi opp til Foya Blanca kåserier med temaer fra spansk og ringte med skipsklokkka ved historie og politikk. Han var inngangen. aktivt med i Historiegruppen og i Filosofene, en gjeng som fremdeles Og Sverres Casa var ikke noe vanlig møtes for å diskutere politikk og hus, må vite. Tusenvis av bøker rundt samfunnsutvikling med tilholdssted i alle veggene. Tusenvis av plater og den norske klubben. I alle disse fora CDs. En TV med skandinaviske, var han med på å skape en interessant spanske, tyske og engelske kanaler. og profesjonell atmosfære. Sverres Aviser og tidsskrifter i bunkevis. kjennskap til historie og politikk Et gedigent utvalg av piper pluss gjorde det mere interessant og huskatt. Ikke hva du ville kalle et spennende å delta i disse fora. Han strøkent hjem, men snarere tvert var en sylskarp analytiker som ofte imot.Her bodde Sverre Kalmar i en satte tingene på plass. I fl ere år var rekke år som enkemann, men noe han fast skribent i Aktuelt Magasin. ensomt liv hadde han ikke. Å skrive var naturlig for Sverre, for han var jo en person som hele Han snakket fl ytende spansk og Sverre Kalmar er gått bort, nesten 90 år gammel. Her har den norske kolonien mistet en av sine mest kunnskapsrike og interessante personer.

Husk Quiz på Pavarotti! KLARER DU DISSE? 1. Hva heter hovedstaden I Canada? 2. Hva kalles Australias urbefolkning? 3. Hva het sjeiken i ”Flåklypa”? 4. Når kom musikalen “The Phantom of the Opera “ ? 5. Hvor tung kan en elefant bli? 6. Hvor lever tigeren? 7. Hva heter statsministeren i Tyskland? 8. Hvilken valuta finner du i India? 9. Hvilken i rekken av presidenter var John F. Kennedy? 10. Når kom Lenin til makten i Sovjet?

AITANA Markiser Åpningstider: Man-Fre 09.30 - 18.30 Lør. 10.00 - 13.30 og ved avtale. Avd. Pais Valencia, 15 -Loc. 3 03580 ALFAZ DEL PI Tel: 600881648/965887029 Ved siden av Moviestar

hadde fl ere gode venner blant lokalbefolkningen og blant sine landsmenn Vi takker Sverre Kalmar for rundt 20 års kjennskap både som journalistkollega og venn. Takk for samværet, Sverre! Og vi lyser fred over hans minne. Kåre Hermanrud. Karin Eickel-Hermanrud

Norsk QUIZ Hver mandag lørdag på Pavarotti i Albir Kl. 19.30 20.00 - 22.00 22.00 etterpå er det anledning til å bli værende å lytte til levende musikk som begynner kl. 22.00.

Startkontingent kun 1

€!

Lagoppdeling - man svarer i lag. Loddsalg Åpen bar med alle rettigheter

Adresse: Camino de la Cantera no 12 (Bak Consum) 03581 Albir. Tlf: 634 182 240

1.Ottawa 2.Aboriginere 3.Ben Redic Fy Fasan 4.1987 5.Mer enn 10 tonn 6.Asia 7.Angela Merkel 8.Rupi 9.nr 35 10.1917

Aktuelt Spania nr.06 • 35


Shutter Island Sjanger: Drama, thriller Regi: Martin Scorsese Hovedroller: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer

Omtale: Året er 2019. En epidemi har transformert nesten alle mennesker til vampyrer. Etterspørselen etter blod er enorm, og den dominerende rasen kjemper for overlevelse. Samtidig jobber en forsker på spreng for å redde menneskerasen Vises på: Cine Colci, Benidorm, La Marina Finestrat

The men who stare at Goats (Los hombres que miraban fijamente a las cabras)

The Hurt Locker (En Tierra Hostil Sjanger: Action/Drama/Thriller Produsent: Kathryn Bigelow, Mark Boal, Nicolas Chartier Hovedroller: Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearcei

Omtale:

Den Oscar-vinnende regissøren Martin Scorsese presenterer en film basert på en roman av Dennis Lehane. Shutter Island forteller historien om hjemsøkte mysterier og psykologisk spenning i et sykehus for sinnssyke kriminelle på en festningslignende øy, og året er 1954. Vises på: La Marina Finestrat

Daybreakers Sjanger: Action/Drama/Thriller Regi: Michael Spierig, Peter Spierig Hovedroller: Willem Dafoe, Isabel Lucas, Ethan Hawke,

Alfaz del Pi: - Cine Roma. C/. El Hort, 5. Telf: 965 888 266 Benidorm: - Cines Colci Centro. Avda. Almendros, 35. Telf: 965 865 060 - Cines Colci Rincón. Avda. Zamora s/n. Telf: 965 853 859

www.aktueltspania.net

Omtale: Hvis krig er helvete, hvorfor velger da så mange å slåss? I en tid der armeer ikke lenger består av tvangsutskrevne soldater, men av frivillige, og menn med vitende og vilje kaster seg inn i militær aktivitet, er selve rusen kampen gir den forlokkende attraksjonen. Den er regelrett avhengighetsskapende.

Finestrat: - Cines IMF 9. Avda. Pais Valencia, s/n C. C. La Marina. Telf: 966 831 195 www.cinesimf.com Orihuela: - Centro Cinemas 10 C/Obispo Vitorio Oliver, 2 C.C. Ociopía Telf: 966 745 912 Aktuelt Spania nr.06 • 36

Vises på: Cine Colci Benidorm Sjanger: Komedie/drama Regi: Grant Heslov Hovedroller: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey Omtale: En journalist på nyhetsjakt snubler over et militært eksperiment av det bisarre slaget. En topphemmelig avdeling i det amerikanske forsvaret har funnet på noe som skal fungere bedre enn vanlige våpen, nemlig psykisk krigføring! Vises på: La Marina Finestrat, Cine Colci Benidorm Ovenfor fi nner du omtale av utvalgte fi lmer. Besøk nettsidene for å se hele programmet til de enkelte kinoene.

Torrevieja: - Cines IMF 8. (med original versjon) Pol. San José, 10. C.C. Habaneras. Telf: 965 705 414 www.cinesimf.com Villajoyosa: - Cines La Villa. C/ Constitucion, s/n Telf: 966 851 884


Sett på Pavarotti illa. r slår Sev e d te s n e fullt av men ing illa et er også april: Sev efeiringer, d . k , s 4 e å tt p o rs e fl a tt e o 28. m d har fl esjonen tolske lan bare pros e k ik r e d Mange ka sta ías hoved I Andaluc e. liv i baren

Reke Party

SIDIONIE

1.4.kl 2300 Masters of hardcore – Sala Mansion, Benidorm 3.4 kl 2130 Sidonie – Parq Juan XXIII, Alicante 7.4 kl 2030 Reverend Horton Heat – Sala Mirror, Valencia 8.4 kl 2300 Shurma, Sala Stereo, Murcia 18.04.2010 02.06.2010

Mika Palau Sant Jordi,Barcelona, Alicia Keys Palau Sant Jordi, Barcelona,

Aktuelt Spania nr.06 • 37

Billetter kan bestilles f.eks. på: www.ticketmaster.es

POPKONSERTER 2010:


Kulturprogram - kommunene:

Palau Altea:

9. april kl 2100: Vårkonsert med Altea fi lharmoniske. Fri inngang så lenge det er ledige plasser.

Utstillinger Frax – Albir:

UTSTILLINGER Frax Cultural Foundation de la Comunitat Valenciana. Eksponering: “Ingen konserveringsmidler brukt”. Produkter med 100% naturlige skulpturer, laget av studenter med faget “Workshop prosjekter og byggområdet Skulptur ved Fakultet for kunstfag i Altea, Universidad Miguel Hernandez. Utstilling varer frem til 11 april 2010. Gratis adgang.

- Hall of the Cultural Foundation Frax: Educational utstillingen «Jaume I den Conqueridor. Utstilling til slutten av juni 2010. Gratis adgang.

- Utstillingshall “PEDRO DELSO” Frax Cultural Foundation.

Alicante:

UtstillingI Shore “av Rafael Calduch. Eksponering frem til 28 mai 2010. Gjester 1 €.

2 april kl 2000: Det kommunale Symphoniorkester skal delta på Procession ”Den Hellige Burial,”

01.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 02.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Småbarnstreff 02.04 kl 20.00 Alfaz del Pi “Bakgården” 03.04 kl 11.30 Kirkesenteret i Albir Lørdagsgrøten 04.04 kl 11.00 Minnekirken, Villa Joyosa Gudstjeneste 06.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 06.04 kl 19.30 Kirkesenteret i Albir Alltid på en tirsdag 07.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Arbeidsgruppen 07.04 kl 17.30 Kirkesenteret i Albir Barnekorene øver 07.04 kl 19.00 Kirkesenteret i Albir Klubb 10-13 08.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 09.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Småbarnstreff 09.04 kl 20.00 Alfaz del Pi “Bakgården” 10.04 kl 11.30 Kirkesenteret i Albir Lørdagsgrøten 11.04 kl 11.00 Minnekirken, Villa Joyosa Gudstjeneste 13.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia 13.04 kl 19.30 Kirkesenteret i Albir Alltid på en tirsdag 14.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Arbeidsgruppen 14.04 kl 17.30 Kirkesenteret i Albir Barnekorene øver 14.04 kl 19.00 Kirkesenteret i Albir Klubb 10-13 15.04 kl 10.30 Kirkesenteret i Albir Boccia

Åpningstider i Frax Foundation: Tirsdag-lørdag fra 10:00 til 20:00 Søndager og helligdager fra 10:00 til 14:00 stengt mandag

11 april kl 1200: Alicantes symfoniorkester konsert med musikkfest.

Møtene er åpne for nordiske søstre og brødre. Etter møtet som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær og da kan også ikke-medlemmer av Odd Fellow delta. Ta gjerne med din ledsager.

Inviterer til samvær våren 2010 Lørdagene 27. mars og 17. april Møtene begynner kl. 16.30. Pent antrekk. Møtested: Kirkesenteret i Albir, C/. Mart no. 8. Kontakttelefoner i Spania: Leder Trygve Romsloe Tlf. 966 864 782 Nestleder Svein Ødegård Tlf. 966 864 482 Sekretær Laila Krøtøe Tlf. 966 853 390 Kasserer Sissel Lundvall Tlf. 961 190 135 Styremedlem/ eksleder Bodil Maria Berg Tlf. 965 891 211 Styremedlem Maud Østerberg Tlf. 966 421 824

Aktuelt Spania nr.06 • 38


TORSDAG 1. APRIL 08.00 Folk: Ikke bare Mossa (t 08.30 I USA med Stephen Fry 09.30 Solens mat (t) 10.00 David Suchet på Orientekspressen (t) 10.50 Siste reis med RS Stavanger (ttv) 11.30 Førkveld 12.00Herskapelige gjensyn 12.40 Mannen og svartbjørnane (t) 13.30 Film: Små løyndommar 15.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 15.55 Med hjartet på rette banen (ttv) 16.45 Film: Asterix og vikingene 18.00 Herskapelige gjensyn 18.30 KuleJenter (ttv) 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.30 Påskenøtter (ttv) 19.45 Blomstershow i Chelsea 20.50 Fabelaktige Fiff og Fam 21.20 Påskekrim: Hellig død 22.45 Billedbrev: Kulturbyen Berlin (ttv) 22.55 Løsning påskenøtter 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Grammy Awards 2010 01.15 Viggo på lørdag (ttv) 01.45 Norsk på norsk jukeboks 03.00 Sport jukeboks

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 12:30 13:05 13:35 14:30 16:05 17:35 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:20 21:35 22:30 23:25 00:20 01:10 02:00 02:50 05:25

Sonen TV 2 Junior Ocean girl Bonanza Reflektor: Møter med SnÂsamannen Underet i Drammen Hotel CÊsar Hundeskolen Film: Min bror bjørnen Film: Toy Story Kortfilm: Pioneren PÂskepreik Nyhetene og Sporten Været Hyttedr¯mmen Hotel CÊsar Lurt av Karlsen Alpedr¯mmer Nyhetene VÊret Sportsnyhetene PÂskekrim: Ulvenatten PÂskekrim: Mord i minnet Rush Criminal Minds Judging Amy Anna Pihl Film: Our Fathers Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Ungkaren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 The War at Home KL.09.10 What I Like About You KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Ungkaren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 What I Like About You KL.16.30 The War at Home KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.30 Bringing Down the House KL.21.40 Cold Case KL.22.30 The Closer KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 CSI: Miami KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 Blade KL.03.50 Playbox

06:00 Cheers (25) 06:30 According to Jim (136) 07:00 Tvins 201 08:30 Dr. Phil (1331) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1018) 11:10 Dr. Phil (1332) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1029) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modell for en dag (4) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (6) 17:00 According to Jim (137) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing 19:30 Celebert selskap (20) 20:30 Hellstrøm rydder opp 21:30 Lovlig blond 2 23:20 Hot Shots 2 01:05 Life (1) 02:05 The Riches (1) 03:05 Saving Grace (1) 03:55 It’s always sunny in Philadelphia (10) 04:20 Hidden Palms (1) 05:05 Entourage (12) 05:30 Cheers (25)

FREDAG 2. APRIL 08.00 Folk: Dynamittgubben Lornts Mørkved (ttv) 08.30 I USA med Stephen Fry (t) 09.30 Film: Høyere enn himmelen (ttv) 11.00 Langfredagsgudstjeneste fra Havstein kirke Trondheim. 11.50 Herskapelige gjensyn 12.20 Fjorden (ttv) 13.15 Film: Hennes Majestet Fru Brown (t) 14.55 Mesternes mester (ttv) 15.55 Film: Millionane (t) 17.30 Hagevandring med dronning Sonja (ttv) 18.00 Herskapelige gjensyn 18.30 KuleJenter (ttv) 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.30 Påskenøtter (ttv) 19.45 Norge rundt (ttv) 20.15 Leif Juster - 100 år, og ikke glemt (ttv) 21.20 Påskekrim: Hellig død 22.55 Løsning påskenøtter 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Etter katastrofen (t) 00.15 Carpenters - en bittersøt pophistorie 01.15 Takk Gud, det er fredag! (t) 01.40 Country jukeboks 04.00 Dansefot jukeboks

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 13:10 14:10 15:55 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 21:20 21:35 22:10 23:05 00:00 01:50 02:40 04:20

Sonen TV 2 Junior Ocean girl Bonanza Ole Bull - Himmelstormeren Hundeskolen Film: Støv p hjernen Film: Pinocchio PÂskepreik Nyhetene og Sporten VÊret Hyttedr¯mmen Hos Martin Norske talenter Nyhetene VÊret Sportsnyhetene Norske talenter - fortsetter PÂskekrim: Ulvenatten PÂskekrim: Mord i minnet Film: Nedstigningen Rush Film: Death Wish 3 Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Ungkaren 20 vs. 40 KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 The War at Home KL.09.10 What I Like About You KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Ungkaren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 What I Like About You KL.16.30 The War at Home KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 Hundehviskeren KL.20.30 Castle KL.21.30 CSI KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 Lost KL.00.50 Mr. 3000 KL.02.40 CSI KL.03.30 Playbox

Aktuelt Spania nr.06 • 39

06:00 Cheers (26) 06:30 According to Jim (137) 07:00 Hi Hi Puffy AmiYumi (5) 07:30 Sabrina (49) 08:30 Dr. Phil (1332 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1029) 11:10 Dr. Phil (1333) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (977) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modell for en dag (5) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (7) 17:00 According to Jim (138) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing USA (159) 19:30 Two and a Half Men 20:00 Kongen av Queens 20:30 Two and a Half Men 21:00 Two and a Half Men 21:30 Kingdom of Heaven 00:20 Den grønne mil 03:25 Playboyjentene (13) 03:50 Akutten (224) 04:40 Las Vegas (60) 05:25 Cheers (26)

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET


VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET

LØRDAG 3. APRIL 08.30 I USA med Stephen Fry (t) 09.30 Solens mat (t) 10.00 Et vakkert liv 10.50 Film: Solan, Ludvig og Gurin med reverompa 12.05 Herskapelige gjensyn 12.35 Film: Ikke naken (ttv) 14.05 Norge rundt (ttv) 14.40 Ingen grenser (t) 15.30 Film: Buss til Italia (t) 16.55 Leif Juster - 100 år, og ikke glemt (ttv) 18.00 Herskapelige gjensyn 18.30 MGPjr 2010: Overraskelsene 19.00 Lørdagsrevyen (ttv) med sport 19.30 Lotto-trekning 19.40 Påskenøtter (ttv) 19.55 Juster-galla (ttv) 21.05 Påskekrim: Mordrommet (t) 22.55 Løsning påskenøtter 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Påskekrim: Mordrommet (t) 00.20 Program ikke fastsatt 01.45 Dansefot jukeboks m/chat 04.00 Country jukeboks u/chat

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 12:25 13:20 14:20 14:35 15:25 16:25 17:25 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:15 21:20 21:35 22:30 23:25 01:40 02:05 03:45

Sonen TV 2 Junior Ocean girl Bonanza Melrose Place Party of Five Hundeskolen Bare for moro skyld America’s Got Talent Sporl¯s Norske talenter Norske talenter - fortsetter PÂskepreik Nyhetene og Sporten Været Hyttedrømmen - Siste episode! Hos Martin Farmen Nyhetene Været Sportsnyhetene PÂskekrim: Ulvenatten PÂskekrim: Mord i minnet Film: Collateral Samantha Film: Down to Earth Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.06.00 Playbox KL.06.55 The Planet’s Funniest Animals KL.07.20 Fresh Prince i Bel Air KL.07.45 Fresh Prince i Bel Air KL.08.15 Eve KL.08.40 Dietter fra gamle dager KL.09.35 Greatest American Dog KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Nigel Marvens dyreverden KL.12.40 Ungkaren KL.14.40 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.10 Superhemmelige kjendisbryllup KL.17.10 Tett på Courteney Cox KL.18.05 Cougar Town KL.18.30 Lykkelig skilt KL.19.00 Hundehviskeren KL.20.00 America’s Funniest Home Videos KL.20.30 Verdens sterkeste 3-åring KL.21.30 300 KL.00.00 48 timer KL.01.00 Flaskeposten KL.03.30 Castle KL.04.20 Playbox

06:00 Cheers (1) 06:30 Lassie (39) 07:00 Hi Hi Puffy AmiYumi 07:30 Sabrina (50) 08:00 Powerpuffjentene (19) 08:30 Lassie (4) 09:05 The Tyra Banks Show 10:00 Dr. Phil (1269) 10:55 The O.C. (37) 11:55 Sykehuset (19) 12:25 Sykehuset (20) 12:55 Maurbølla 14:35 Singing Bee (3) 15:35 20 Good Years (3) 16:00 Models of the Runway 16:30 Heldiggrisen Bab 18:15 Jente over bord 20:30 Svenske Hollywoodfruer (3) 21:30 Miami Vice 00:10 Smokey and the Bandit 3 01:45 Playboyjentene (14) 02:10 Akutten (22 03:00 Hellboy 04:55 20 Acts of Love Gone Wrong (2)

SØNDAG 4. APRIL 06.55 Handy Manny (ttv) 07.25 Norge rundt (ttv) 07.55 Folk: Samba i hagapet 08.25 I USA med Stephen Fry 09.25 Glimt av Norge: Fridykkeren (ttv) 09.35 Film: Da jeg traff Jesus ... med sprettert! (ttv) 11.00 Jubel og påskefeiring i Havstein kirke, Trondheim. 12.10 Herskapelige gjensyn 12.40 Film: Vinnare och förlorare (t) 14.00 Film: Hurra for Andersens! (ttv) 15.25 Uteliggernes sang (ttv) 16.25 Film: Herman (ttv) 18.00 Herskapelige gjensyn 18.30 KuleJenter (ttv) 19.00 Søndagsrevyen (ttv) med sport 19.30 Påskenøtter (ttv) 19.45 Folk: Dalen i ørkenen 20.15 Pausefisk i verdenshav 21.05 Påskekrim: Miss Marple 22.35 Sangskatter med Herborg Kråkevik (ttv) 23.05 Løsning påskenøtter 23.10 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.25 Kaldt kappløp (ttv) 00.15 Film: Izzat (ttv) 02.00 Blues jukeboks 03.00 Norsk på norsk juke boks

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 12:25 13:20 16:20 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:45 23:45 00:20 01:15 02:30 03:20

Sonen TV 2 Junior Ocean girl Bonanza Melrose Place Party of Five Farmen Film: Shrek Pastor p pr¯ve Nyhetene, sporten og vÊret. Supernanny Farmen Nyhetene, vÊret og sporten Beck: Advokaten Veien til VM Hack Britz 60 Minutes Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals KL.07.25 Fresh Prince i Bel Air KL.07.50 Fresh Prince i Bel Air KL.08.15 Eve KL.08.45 Twins KL.09.15 Twins KL.09.45 Nigel Marvens dyreverden KL.10.40 Megaquiz KL.11.45 Hus til salgs KL.12.35 Date My Mom KL.13.00 Date My Mom KL.13.25 Wipeout KL.14.20 Jorden rundt på 80 dager KL.16.20 Herbie - Full tank KL.18.05 Hyllest til Michael Jackson KL.19.30 Charlie og sjokoladefabrikken KL.21.30 Ekstrem søvnaktivitet KL.22.30 Fra sjel til sjel KL.23.30 48 timer KL.00.25 City Homicide KL.01.15 The Deal KL.03.05 Beyond Tomorrow KL.03.55 Playbox

Aktuelt Spania nr.06 • 40

06:00 Cheers (2) 06:30 Lassie (40) 07:00 Hi Hi Puffy AmiYumi 07:30 Sabrina (51) 08:05 Powerpuffjentene (20) 08:30 Lassie (5) 09:05 The Tyra Banks Show 10:05 Dr. Phil (1270) 11:00 The O.C. (38) 12:00 Power Rangers - The Movie 13:50 Scooby-Doo 15:35 Designerspirene USA 16:35 Top Chef Masters (8) 17:40 Pusur 19:10 Surf’s Up (Dubbed) 21:00 Da Vinci-koden 23:55 My Boys (7) 00:25 Dexter (5) 01:30 Windtalkers 03:10 Journeyman (12) 03:55 Lady in the Water


MANDAG 5. APRIL 08.00 Folk: Høyt henger de, og redde er de (ttv) 08.30 I USA med Stephen Fry (t) 09.30 Solens mat (t) 10.00 Amandus-prisen 2010 11.10 Amandus-prisen 2010 - ettershow 11.35 Herskapelige gjensyn 12.05 Film: Broen til Terabithia (t) 13.35 Film: Bean - den store katastrofefilmen (t) 15.05 Himmelblå (ttv) 15.50 4-4-2: 1. div.: Fredrikstad-Alta 18.00 Herskapelige gjensyn 18.30 KuleJenter (ttv) 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.30 Påskenøtter (ttv) 19.45 Didrik - en råner fra Telemark (ttv) 20.15 Himmelblå (ttv) 21.00 Folk: Korsfarer og fredsmekler (ttv) 21.30 Krøniken 22.30 Hjernevask (ttv) 23.10 Løsning påskenøtter 23.15 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.35 Poirot: Hvem skrev til Louise? (t) 01.15 Fabelaktige Fiff og Fam (ttv) 01.45 Sport jukeboks 03.00 Country jukeboks u/chat

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 13:05 13:35 14:05 15:55 18:00 18:30 19:00 19:30 22:00 22:15 23:45 00:40 01:10 02:10 02:55

Sonen TV 2 Junior Ocean Girl Bonanza Film: Get a Clue Hotel CÊsar Rock City Namsos Film: Toy Story 2 Film: Brudens far II Hotel CÊsar Nyhetene,Sporten og vÊret. FotballXtra FotballXtra med hovedkampen Molde-Brann Nyhetene og VÊret FotballXtra: Magasinet Boston Legal Kontoret Verdens sterkeste mann 2008 Numbers Eli Stone

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Ungkaren KL.07.55 American Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 The War at Home KL.09.10 What I Like About You KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Grounded for Life KL.17.30 Will & grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 71° nord - Norges tøffeste kjendis KL.22.00 The Big Bang Theory KL.22.30 The Big Bang Theory KL.23.00 Lykkelig skilt KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 CSI: Miami KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 Blade KL. 03.35 Playbox

06:00 Cheers (3) 06:30 According to Jim (138) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1333) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (977) 11:10 Dr. Phil (1334) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1032) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modell for en dag (6) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (8) 17:00 According to Jim (139) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing 19:30 Celebert selskap (41) 20:30 Svenske Hollywoodfruer (4) 21:30 Paradise Hotel (13) 22:30 Two and a Half Men 22:55 Sex og singelliv (19) 23:30 Sex og singelliv (20) 00:05 Kongen av Queens 00:35 Paradise Hotel (13) 01:30 Close to Home (36) 02:15 Lov og orden (366) 03:00 Husmødrenes hemmelighet (1) 03:50 Prison Break (28) 04:35 Motekatastrofer og suksesser i Hollywood 05:20 Cheers (3)

TIRSDAG 6. APRIL 06.30 Morgennytt 10.05 Lisa goes to Hollywood 10.35 Norge rundt (ttv) 11.05 Et vakkert liv (ttv) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn 12.40 Gunnel i det grønne (t) 13.10 Himmelblå (ttv) 13.55 Syklus - i medgang og motgang (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Ut i naturen: Trillemarka - eventyrskog og artsmangfold (ttv) 20.15 Lisa goes to Hollywood 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Brennpunkt 22.30 Safari 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.15 Monty Pythons verden 00.10 Fem dager (t) 01.05 Topp ti - Melodi Grand Prix (ttv) 01.35 Svisj gull 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:25 06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15 13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:50 19:00 19:30 20:00 21:00 21:40 22:35 23:25 00:20 00:45 01:35 02:40 03:30

Sonen TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s show Scrubs Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær?

- Hot Seat Hotel CÊsar Sporl¯s Nyhetene, vÊret og sport Frustrerte fruer Privat praksis Rett p sak Sesongpremiere Mang slags kjÊrlighet Medium Sexual healing Frustrerte Fruer Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Nordens herligste KL.21.30 CSI KL.22.30 CSI KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 CSI: Miami KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 Blade KL.03.40 Playbox

06:00 Cheers (4) 06:30 According to Jim (139) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1334) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1032) 11:10 Dr. Phil (1335) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1034) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modell for en dag (7) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (9) 17:00 According to Jim (140) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing 19:30 Celebert selskap (42) 20:30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (5) 21:30 Paradise Hotel (14) 23:40 Tough Love (1) 00:10 Tough Love (2) 00:30 Paradise Hotel (14) 01:30 Livet i Cutter Gap 03:05 Shark (13) 03:50 Kidnappet (8) 04:35 Saved (5) 05:20 Cheers (4)

Aktuelt Spania nr.06 • 41

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET


VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter LEDIG ANNON- 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Ut i naturen: SEPLASS FOR Trillemarka - eventyrskog og YOUR ADVERT artsmangfold (ttv) 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter VIL DU ØKE DIN 12.10 Herskapelige gjensyn 12.40 Gunnel i det grønne (t) K U N D E M A S S E 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix OG DIN SJAN- 14.00 Uteliggernes sang (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) SE TIL SUKSESS, 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter ANNONSER I AK- 17.10 Herskapelige gjensyn 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) TUELT SPANIA - 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld ANNONSEPLASS 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv HER - LEDIG AN- med sport 20.15 Fabelaktige Fiff og Fam (ttv) N O N S E P L A S S 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter ANNONSEPLASS 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.40 House (t) 22.25 Migrapolis: Når - THIS IS A GOOD mannen slår (t) 23.00 Kveldsnytt (ttv) SPACE FOR YOUR med sport 23.15 Lydverket ADVERT. ASK US 23.45 Himmelblå (ttv) 00.30 Kibbutzen i Falun (t) 01.25 Svisj gull FOR PRICES AND 03.00 Dansefot jukeboks u/chat GOOD OFFERS ANNONSEPLASS 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter HER KAN DU AN- 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) NONSERE I AK- 10.50 FBI (ttv) 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter TUELT SPANIA 12.10 Herskapelige gjensyn 12.40 Gunnel i det grønne (t) - DET LØNNER 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix SEG Å ANNON- 14.00 Tourette og jeg (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) SERE I AKTUELT 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter SPANIA - BE OSS 17.10 Tid for tegn (ttv) 17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin (t) OM TILBUD. HER 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) ER DET LEDIG 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld ANNONSEPLASS. 19.00 Dagsrevyen (ttv)med sport 19.45 Schrödingers katt (ttv) VIL DU ØKE DIN 20.15 Fotballkrigen (ttv) 20.45 Glimt av Norge: OMSETNING OG Skattejakt under Eidangerfjorden (ttv) 20.55 Distriktsnyheter NÅ DINE NORSKE 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Debatten (ttv) KUNDER ER DET 22.30 Nurse Jackie (t) 23.00 Kveldsnytt BARE EN TING Å (ttv)med sport 23.15 Spekter: Muslim i rødt, hvitt og blått (t) GJØRE: ANNON- 00.00 Dei siamesiske tvillingane Hope og Faith (ttv) SER I AKTUELT 00.50 Folk: Dalen i ørkenen 01.20 Blues jukeboks 03.00 Sport jukeboks SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HERwww.aktueltspania.net KAN DU SET

ONSDAG 7. APRIL 06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15 13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:40 22:10 23:05 23:40 00:30 01:05 01:40 02:30 03:20

TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s show Scrubs Nyhetene, Sporten og vÊret Vil du bli millionÊr? - Hot Seat Hotel CÊsar Farmen Nyhetene, vÊret og sport Otto - helt privat Brutte l¯fter Californication 60 Minutes Svindlertriks Penn og Teller Grey’s Anatomy What about Brian Sportsnyhetene

KL.06.00 Playbox KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 Amerikansk serie KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood KL 21.30 Lost KL.22.30 Special Victims Unit KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 CSI: Miami KL.01.50 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide KL.03.35 Playbox

06:00 Cheers (5) 06:30 According to Jim (140) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1335) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1034) 11:10 Dr. Phil (1336) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1022) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modell for en dag (8) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing USA (162) 19:30 Celebert selskap (43) 20:30 Luksusfellen (8) 21:30 Paradise Hotel (15) 22:30 Bones (36) 23:30 Two and a Half Men 00:00 Kongen av Queens 00:30 Paradise Hotel (15) 01:30 Anonymous Rex 03:05 Robin Hood på nye eventyr (9) 03:55 Sex, Love and Secrets 04:40 Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow! (7) 05:25 Cheers (5)

TORSDAG 8. APRIL 06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15 13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 22:40 23:35 00:30 01:20 02:10 03:00

TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s show Scrubs Nyhetene,Sporten og været Vil du bli millionÊr? - Hot Seat Hotel CÊsar Lurt av Karlsen TV 2 hjelper deg Nyhetene, vÊret og sport Torsdag kveld fra Nydalen Numbers Rush Criminal Minds Judging Amy Anna Pihl Sportsnyhetene

KL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Tangerudbakken borettslag KL.21.30 Alt for Norge KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 CSI: Miami KL.01.50 Special Victims Unit, år 7 KL.02.45 City Homicide,

Aktuelt Spania nr.06 • 42

06:00 Cheers (6) 06:30 According to Jim (141) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1336) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1022) 11:10 Dr. Phil (1337) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1023) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modelljakten (1) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (1) 17:00 According to Jim (142) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing USA (163) 19:30 Celebert selskap (44) 20:30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (6) 21:30 Paradise Hotel (16) 22:30 Hollywoods husfedre 23:30 Two and a Half Men 00:00 Kongen av Queens 00:30 Paradise Hotel (16) 01:30 Life (2) 02:05 The Riches (2) 03:05 Saving Grace (2) 03:55 It’s always sunny in Philadelphia (11) 04:20 Hidden Palms (2) 05:05 Entourage (13) 05:30 Cheers (6)


FREDAG 9. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Schrödingers katt (ttv) 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn 12.40 I sørhellinga (t) 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix 14.00 Noma på kokepunktet 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Herskapelige gjensyn 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv)med sport 19.40 Norge rundt (ttv) 20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang (ttv) 20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan (ttv) 22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet (t) 23.05 Kveldsnytt (ttv) med sport 23.20 Etter katastrofen (t) 00.20 Sivert Høyem i Sentrum 01.20 Takk Gud, det er fredag! (t) 01.45 Country jukeboks m/chat 04.00 Dansefot jukeboks u/chat

06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

07.15 Disneytimen (ttv) 08.40 Schrödingers katt (ttv) 09.10 Migrapolis: Når mannen slår (t) 09.40 Glimt av Norge: Skattejakt under Eidangerfjorden (ttv) 09.50 Fabelaktige Fiff og Fam (ttv) 10.20 Førkveld 11.00 Lisa goes to Hollywood (ttv) 11.30 Lisa goes to Hollywood 12.00 Film: Ni liv (ttv) 13.35 Ingen grenser (t) 14.25 Krøniken (t) 15.25 Lyngbø og Hærlands Big Bang 16.15 Tekno (ttv) 16.45 4-4-2: Tippekampen: Lillestrøm-Stabæk 19.00 Lørdagsrevyen (ttv) med sport 19.45 Lotto-trekning 19.55 Mesternes mester (ttv) 20.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu 21.40 Fakta på lørdag: Smeltedigel: Qatar (ttv) 22.30 Viggo på lørdag (ttv) 23.00 Kveldsnytt (ttv) med sport 01.00 Trygdekontoret (ttv)

06:25 07:00 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:55 19:30 20:00 21:00 21:40 22:15 23:20 23:50 00:50 03:25 04:15

TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hope & Faith Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene Sporten og vÊret Fredag Hos Martin Norske talenter Nyhetene, vÊret og sport Norske talenter fortsetter Senkveld med Thomas og Harald Golden Goal Torsdag kveld fra Nydalen Film: Vanilla Sky Rush Sportsnyhetene

KL.07.05Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40Airline USA, år 3 KL.12.10 Glamour KL.12.40Hundehviskeren KL.13.40Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05One Tree Hill, år 5 KL.16.00Gossip Girl, år 1 KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 Hundehviskeren KL.19.30 Hundehviskeren KL.20.30 Nordens herligste KL.20.30 Nordens herligste KL.21.30 CSI KL.21.30 CSI KL.22.30 Cold Case KL.22.30 Cold Case KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 Lost KL.00.00 Lost KL.00.55 Forget About It KL.00.55 Forget About It KL.02.35 CSI KL.02.35 CSI

06:00 Cheers (7) 06:30 According to Jim (142) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1337) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1023) 11:10 Dr. Phil (1338) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (978) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modelljakten (2) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (2) 17:00 According to Jim (143) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing 19:30 Two and a Half Men 20:00 Kongen av Queens 20:30 Two and a Half Men 21:00 Two and a Half Men 21:30 Shanghai Knights 23:55 Mars Attacks! 01:55 Playboyjentene (15) 02:30 Akutten (226) 03:20 Las Vegas (61) 04:05 Love Affair

LØRDAG 10. APRIL

14:50 15:00 16:00 16:55 18:30 19:30 20:00 21:00 21:40 00:10 02:25 02:50 03:55 05:45

Sonen TV 2 Junior Ocean Girl Bonanza Sporl¯s Farmen TV 2 hjelper deg Toppserien: Kolbotn - StabÊk 1. omg Toppserien: I pausen Toppserien: Kolbotn - StabÊk 2. omg Langrenn: Over the top fra Norefjell Norske talenter Nyhetene, l¯rdagsmagasinet, sport og vÊret Hos Martin Farmen Nyhetene,vÊret og sport TV 2s Artistgalla Film: Uanstendig forslag Samantha Senkveld med Thomas og Harald Film: Death Wish 4 Sportsnyhetene

KL.07.45 Fresh Prince i Bel Air KL.08.15 Eve KL.08.40 Dietter fra gamle dager KL.09.35Greatest American Dog KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Nigel Marvens dyreverden KL.12.40Ungkaren 20 vs. 40 USA KL.14.40 Smak med Stephanie Valente KL.15.10 Hollywoodmegleren KL.16.10 Gossip Girl KL.17.10 Ugly Betty KL.18.05 Lykkelig skilt KL.18.30 The Big Bang Theory KL.19.00The Big Bang Theory KL.19.30Jamie’s American Roadtrip KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood KL.21.30 Seven KL.00.10 48 timer KL.01.05 Du har m@il KL.03.30 Beyond Tomorrow

Aktuelt Spania nr.06 • 43

06:00 Cheers (8) 06:30 The New Lassie 07:00 Tvins 2010 08:30 Lassie (6) 09:05 The Tyra Banks Show 10:00 Dr. Phil (1271) 11:00 The O.C. (39) 11:55 Sykehuset (21) 12:25 Sykehuset (22) 12:55 Everwood (9) 13:55 Men In Trees (16) 14:55 Singing Bee (3) 15:55 20 Good Years (4) 16:25 Homo, hetero eller opptatt? (18) 16:55 Models of the Runway 17:25 Paris Hilton’s British Best Friend (1) 18:30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (5) 19:30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (6) 20:30 Svenske Hollywoodfruer (4) 21:30 The Living Daylights 00:15 Mistanken 02:35 Playboyjentene (16) 02:55 Akutten (227) 03:45 The Unit (18) 04:30 The Lost Room (1) 05:15 20 Most Shocking Unsolved Crimes (1)

VIL DU ANNONSERE HER - DETTE ER EN LEDIG ANNONSEPLASS FOR YOUR ADVERT VIL DU ØKE DIN KUNDEMASSE OG DIN SJANSE TIL SUKSESS, ANNONSER I AKTUELT SPANIA ANNONSEPLASS HER - LEDIG ANNONSEPLASS ANNONSEPLASS - THIS IS A GOOD SPACE FOR YOUR ADVERT. ASK US FOR PRICES AND GOOD OFFERS ANNONSEPLASS HER KAN DU ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - DET LØNNER SEG Å ANNONSERE I AKTUELT SPANIA - BE OSS OM TILBUD. HER ER DET LEDIG ANNONSEPLASS. VIL DU ØKE DIN OMSETNING OG NÅ DINE NORSKE KUNDER ER DET BARE EN TING Å GJØRE: ANNONSER I AKTUELT SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS HER KAN DU SET


VIL DU ANNONSERE HER SØNDAG 11. APRIL 06:25 Sonen 06.55 The Planet’s Funniest 06:00 Cheers (9) - DETTE ER EN 07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (ttv) 06:30 The New Lassie 07:00 TV 2 Junior Animals 07:00 Tvins 2010 07.20 Fresh Prince i Bel 10:00 Ocean Girl LEDIG ANNON- 07.50 Ut i nærturen (ttv) 08.05 Film: Prinsessebruden 10:30 08:30 Lassie (7) Air Bonanza 07.45 Fresh Prince i Bel 09.40 Det nye landet: 09:05 The Tyra Banks Show 11:30 Farmen SEPLASS FOR Arbeiderne (ttv) Air 10:00 Dr. Phil (1272) 13:30 Sykkel: Paris 08.10 Eve 10:55 The O.C. (40) Roubaix YOUR ADVERT 10.35 Himmelblå (ttv) 08.40 Twins 11.20 Film: Fjols til fjells (ttv) 18:00 11:55 Celebert selskap (41) Pastor p prøve 09.10 Twins 12:55 Celebert selskap (42) Sesongavslutning! VIL DU ØKE DIN 13.00 Folk: Dalen i ørkenen 09.40 Nigel Marvens 13.30 Smeltedigel: Qatar (ttv) 18:30 13:55 Celebert selskap (43) Nyhetene Sporten dyreverden 14:55 Celebert selskap (44) og været. K U N D E M A S S E 14.20 Mesternes mester (ttv) 10.35 Megaquiz 15.20 Backyard Challenge 15:55 Designerspirene USA 19:00 FotballXtra med 11.50 Hundehviskeren 16:55 Top Chef Masters (9) Odd-Rosenborg OG DIN SJAN- 15.50 4-4-2: 1. div.: 12.50 Wipeout Sarpsborg-Fredrikstad 18:00 Svinesund - handel i 22:00 Nyhetene og Været 13.50 4-stjerners middag 18.00 Åpen himmel: Havet - grenseland (4) 22:15 FotballXtra: SE TIL SUKSESS, levevei og gravsted (ttv) 14.504-stjerners middag 19:00 Luksusfellen (8) Magasinet 15.50 4-stjerners middag 20:00 Svinesund - handel i 23:45 Veien til VM 16.554-stjerners middag ANNONSER I AK- 18.30 Newton (ttv) 19.00 Søndagsrevyen (ttv) grenseland (5) 17.55Alt for Norge 00:20 Hack 21:00 Spider-Man 3 19.00Tangerudbakken 01:15 Film: Lusitania TUELT SPANIA - med sport rettslag, år 2 19.45 Sportsrevyen (ttv) 23:50 My Boys (8) 03:05 60 Minutes 20.0071° nord - Norges 00:20 Dexter (6) ANNONSEPLASS 20.10 Himmelblå (ttv) tøffeste kjendis 20.55 Ingen grenser (t) 01:30 En time fra Wall Street 20.00 71° nord - Norges 03:30 Journeyman (13) HER - LEDIG AN- 21.45 Lille Dorrit (t) tøffeste kjendis 22.35 NM skiskyting 04:15 Supernullet 21.30 Jakten på den 6. 23.00 Kveldsnytt (ttv) N O N S E P L A S S med sport sans 21.30Jakten på den 6. ANNONSEPLASS 23.20 Apokalypse - sans, 2010 verden i krig (ttv) 22.30Fra sjel til sjel 01.00 Nurse Jackie (t) - THIS IS A GOOD 01.25 Blues jukeboks 22.30Fra sjel til sjel 23.35 48 timer 00.30 City Homicide SPACE FOR YOUR 03.00 Norsk på norsk jukeboks 01.25 Forbrytelsen 01.25 Forbrytelsen ADVERT. ASK US 03.50 Beyond Tomorrow KL.03.50 Beyond Tomorrow FOR PRICES AND GOOD OFFERS MANDAG 12. APRIL ANNONSEPLASS 06.30 Morgennytt KL.07.05 Hundehviskeren 06:00 Cheers (10) 06:30 TV 2 Junior 10.00 NRK nyheter 06:55 God morgen Norge KL.07.55America’s Funniest 06:30 According to Jim (143) HER KAN DU AN- 10.05 Lisa goes to Hollywood 10:00 QuizShow Home Videos 07:00 Tvins 2010 10.35 “Nordkaperen” seiler i 10:30 08:30 Dr. Phil (1338) God morgen Norge KL.08.20 Familietrøbbel Indonesia (t) NONSERE I AK- 11:45 Hotel Cæsar KL.08.45 Gossip Girl 09:25 I gode og onde dager 11.35 Norge rundt (ttv) 12:15 Ellen DeGeneres KL.09.35 One Tree Hill 10:15 Oprah (978) TUELT SPANIA 12.00 NRK nyheter Show KL.10.30 Megaquiz 11:10 Dr. Phil (1339) 12.10 Herskapelige gjensyn 13:05 Hotel Cæsar KL.11.40 Airline 12:05 I gode og onde dager 13:35 Den syvende - DET LØNNER 12.40 I sørhellinga (t) KL.12.10 Glamour 13:00 Oprah (1024) 13.15 Skavlan (ttv) himmel KL.12.40 Hundehviskeren 14:00 Kongen av Queens 14.15 Himmelblå (ttv) 14:30 Home and Away SEG Å ANNON- 15.00 NRK nyheter KL.13.40 Dyrlegen på Bondi 14:30 Modelljakten (3) 15:00 Malcolm i midten Beach 15:30 Two and a Half Men 15:30 Christine SERE I AKTUELT 15.10 Dynastiet KL.14.10 Smallville 16:00 Hell’s Kitchen USA (3) 16.00 Derrick (t) 16:00 Home and Away KL.15.05 One Tree Hill 17:00 According to Jim (144) 17.00 NRK nyheter 16:30 Venner for livet SPANIA - BE OSS 17.10 Bondeknølen (t) KL.16.00 Gossip Girl 17:30 Alle elsker Raymond 17:00 Dharma & Greg KL.17.00 Familietrøbbel 18:00 Two and a Half Men 17.40 Oddasat - 17:30 That ‘70s Show OM TILBUD. HER nyheter på samisk (t) 18:00 Scrubs KL.17.30 Will & Grace 18:30 Ekstrem oppussing 17.55 Nyheter på tegnspråk KL.18.00 Grensevakten USA (165) 18:30 Nyhetene,Sporten ER DET LEDIG 18.00 Førkveld KL.18.30 Airline 19:30 Two and a Half Men og været 18.40 Distriktsnyheter 19:00 Vil du bli KL.19.00 America’s Funniest 20:00 Kongen av Queens ANNONSEPLASS. 19.00 Dagsrevyen (ttv) millionær? Home Videos 20:30 Norske Hollywoodfruer 19.45 Bedre puls -Hot Seat KL.19.30 4-stjerners middag 21:30 Paradise Hotel (17) 19:30 Hotel Cæsar VIL DU ØKE DIN 20.15 Måltidet jeg aldri KL.20.30 71° nord - Norges 22:30 Two and a Half Men glemmer (t) 20:00 Farmen tøffeste kjendis 23:00 Sex og singelliv (21) 21:00 Nyhetene, været og KL.22.00 Cougar Town OMSETNING OG 20.45 Billedbrev: Det nye 23:35 Sex og singelliv (22) Berlin (ttv) sport KL.22.30The Big Bang 00:10 Kongen av Queens 20.55 Distriktsnyheter Wern: NÅ DINE NORSKE 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21:40 Maria Theory 00:40 Paradise Hotel (17) Fremmed fugl KL.23.00 Lykkelig skilt 01:35 Close to Home (37) 21.30 Krøniken (t) Premiere! KUNDER ER DET 22.30 Hjernevask (ttv) 02:25 Lov og orden (367) 22:35 Reflektor: åtte barn KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI 03:10 Husmødrenes 23.10 Kveldsnytt (ttv) p en gang BARE EN TING Å 23.25 Poirot: Solen var vitne 23:35 Boston Legal KL.00.55 CSI: Miami hemmelighet (2) 01.05 Nytt på nytt (ttv) KL.01.50Special Victims Unit 04:00 Prison Break (29) 00:30 Kontoret GJØRE: ANNON- 01.35 Sport jukeboks KL.02.45City Homicide 04:45 True Hollywood Story: 00:55 Verdens sterkeste 03.00 Country jukeboks Starving for Perfection (1) mann 2008 SER I AKTUELT u/chat 01:55 Numbers 05:35 Cheers (10) 02:40 Eli Stone SPANIA! LEDIG ANNONSEPLASS Aktuelt Spania nr.06 • 44 www.aktueltspania.net HER KAN DU SET


TIRSDAG 13. APRIL 06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Bedre puls 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix 14.00 Filmavisen 1959 (ttv) 14.10 Ingen grenser (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) 19.45 Ut i naturen: Gåsetur 20.15 Lisa goes to Hollywood 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.30 Brennpunkt 22.30 Safari 23.00 Kveldsnytt (ttv) 23.15 Monty Pythons verden 00.10 Fem dager (t) 01.05 ESC 2010: Destinasjon Fornebu (ttv) 01.50 Svisj gull 03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

06.30 Morgennytt 10.00 NRK nyheter 10.05 Aktuelt 10.35 Ut i nærturen (ttv) 10.50 Ut i naturen: Gåsetur 11.20 Førkveld 12.00 NRK nyheter 12.10 Bondeknølen (t) 12.40 I sørhellinga (t) 13.10 Saras kjøkken (t) 13.40 Urix 14.00 Mesternes mester (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter 17.10 Bondeknølen (t) 17.40 Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) 19.45 FBI (ttv) 20.15 Pakket og klart (t) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 21.40 House (t) 22.25 Migrapolis 23.00 Kveldsnytt (ttv) 23.20 Lydverket 23.50 Himmelblå (ttv) 00.35 Skavlan (ttv) 01.35 Svisj gull 03.00 Dansefot jukeboks u/ chat

06:30 06:55 10:00 10:30 11:45 12:15

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:40 22:35 23:25 00:20 00:45 01:35 02:40

TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel CÊsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Scrubs Nyhetene, Sporten og vÊret Vil du bli millionÊr? - Hot Seat Hotel CÊsar Sporl¯s Nyhetene, vÊret og sport Frustrerte fruer Privat praksis Rett p sak Mang slags kjÊrlighet Medium Sexual healing Frustrerte Fruer

KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20 Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.10.30 Megaquiz KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00 Familietrøbbel KL.17.30 Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.304-stjerners middag KL.20.30 Nordens herligste KL.21.30 CSI KL.22.30 CSI KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI

06:00 Cheers (11) 06:30 According to Jim (144) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1339) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1024) 11:10 Dr. Phil (1340) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1025) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modelljakten (4) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (4) 17:00 According to Jim (145) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing USA (166) 19:30 Two and a Half Men 20:00 Kongen av Queens 20:30 MasterChef: Norges nye mesterkokk (7) 21:30 Paradise Hotel (18) 22:30 Tough Love (3) 23:30 Two and a Half Men 00:00 Kongen av Queens 00:30 Paradise Hotel (18) KL.00.55 Cold Case 01:30 Anywhere But Here KL.01.50 Special Victims Unit 03:20 Shark (14) KL.02.45 City Homicide 04:05 Kidnappet (9) 04:50 Saved (6)

ONSDAG 14. APRIL

13:05 13:35 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:55 19:55 22:00 22:15 23:45 00:35 01:10 01:45 02:35

TV 2 Junior God morgen Norge QuizShow God morgen Norge Hotel Cæsar Ellen DeGeneres Show Hotel CÊsar Den syvende himmel Home and Away Malcolm i midten Christine Home and Away Venner for livet Dharma & Greg That ‘70s Show Hotel Cæsar Nyhetene, Sporten og været Farmen Eliteserien: Rosenborg - Brann Nyhetene og VÊret FotballXtra: Magasinet 60 Minutes Svindlertriks Penn og Teller Grey’s Anatomy What about Brian

kL.07.05 Hundehviskeren KL.07.55 America’s Funniest Home Videos KL.08.20Familietrøbbel KL.08.45 Gossip Girl KL.09.35 One Tree Hill KL.11.40 Airline KL.12.10 Glamour KL.12.40 Hundehviskeren KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach KL.14.10 Smallville KL.15.05 One Tree Hill KL.16.00 Gossip Girl KL.17.00Familietrøbbel KL.17.30Will & Grace KL.18.00 Grensevakten KL.18.30 Airline KL.19.00 America’s Funniest Home Videos KL.19.30 4-stjerners middag KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood KL.21.30 Lost KL.22.30 Special Victims Unit KL.23.30 Grensevakten KL.00.00 CSI KL.00.55 Cold Case KL.01.55 Special Victims Unit KL.02.45 City Homicide

Aktuelt Spania nr.06 • 45

06:00 Cheers (12) 06:30 According to Jim (145) 07:00 Tvins 2010 08:30 Dr. Phil (1340) 09:25 I gode og onde dager 10:15 Oprah (1025) 11:10 Dr. Phil (1341) 12:05 I gode og onde dager 13:00 Oprah (1026) 14:00 Kongen av Queens 14:30 Modelljakten (5) 15:30 Two and a Half Men 16:00 Hell’s Kitchen USA (5) 17:00 According to Jim (146) 17:30 Alle elsker Raymond 18:00 Two and a Half Men 18:30 Ekstrem oppussing USA (167) 19:30 Two and a Half Men 20:00 Kongen av Queens 20:30 Luksusfellen (9) 21:30 Paradise Hotel (19) 22:30 Bones (37) 23:30 Two and a Half Men 00:00 Kongen av Queens 00:30 Paradise Hotel (19) 01:30 Behind Enemy Lines 03:10 Robin Hood på nye eventyr (10) 03:55 Sex, Love and Secrets 04:40 Hjelp, jeg er med i et japansk gameshow! (8)

634 182 240


Scandinavia Travel Shuttle Direct (Alicante flyplass) Ring 965888752, eller maile på; spain@scandinavia-travel.com Kontakt kontoret under åpningstidene som er; mandag-fredag 10:00-17:00. (De snakker skandinavisk på kontoret)

Busstur kan bestilles opp til senest 24 t før avgang,, og man er garantert å bli med. Bussene går ca. 3-4 timer før flyet letter. Pris: 10 euro per person og vei. Tidene blir ikke bestemt før 1-2 dager før avreise fordi det blir beregnet etter hvilke stasjoner som skal stoppes på, og hvor mange mennesker som blir med. Ca. 20 busser kjører totalt hver dag. Så det er mange busser. Stoppestedene er: ALBIR: Albir Playa, Apts. Las Terrazas Altea, La Colina, Hotel Cacus, Rober Palace, Sun Palace, Consum Albir, Albir Garden ALFAZ: Ta Casa, Residencia Park, Cautivador, Foya Blanca, Don Quijote, Alfaz del Sol, Belmonte, Museo Delso, El Vikingo, Forum Mare Nostrum, El Romeral, Casa Cultura Alfaz, Tossalet Bussen stopper også eventuelt på ønsket hotel i Benidorm.

TO G T I D E R

ALICANTE – VALENCIA - BARCELONA

Tognr 01282 01102 01112 00460 01162 00264 01182 01212 01202

Type

Fra

Ank.

Ank.

Alicante

Valencia

Barcelona

EUROMED TALGO EUROMED Mare Nostrum EUROMED* TALGO EUROMED TALGO* ALARIS

* Ikke lørdager

06:55 08:06 09:25 11:09 14:20 15:23 16:16 18:18 18:20

LOKALTOGET

Priser:

Pris per sone: Enkel billett: 1,15 € Tur/retur billett: 2,00 € Prissystemet er lagt opp med totalt seks soner. Fra Alicante til Denia koster med andre ord billetten 1,15 x 6 = 6,50 euros. Ved en tur fra Altea til La Vila, reiser man i to soner, og enkeltbilletten koster deg 2,25, mens du sparer noen cent ved å kjøpe tur/ retur med en gang. Da koster billetten begge veier 3,85.

www.aktueltspania.net

08:27 09:53 10:55 12:57 15:55 17:08 17:58 20:19 19:50

11:42 13:39 14:09 16:37 19:10 20:39 21:13 23:58 23:46

BARCELONA – VALENCIA – ALICANTE

Tognr 01071 01101 01111 00463 00165 01161 01171 01181

Type

Fra

Ank.

Ank.

Barcelona

Valencia

Alicante

09:59 13:00 14:30 15:15 18:21 18:59 20:25 20:59

11:40 15:00 16:45 17:24 20:19 20:40 22:23 22:40

EUROMED* EUROMED ALARIS* Mare Nostrum TALGO EUROMED TALGO EUROMED

07:00 10:00 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Alicante-Valencia Turistkl.: ca. 25€, Alicante-Barcelona Turistkl.: 47-52€,

Alicante Airport

RUTETIDER FLYBUSS BENIDORM-EL ALTET. Fra Benidorm: (Nye busstasjonen Avenida de Europa) 06:00 - 08:00 - 09:00 10:00 - 11:00 - 12:00 13:00 - 14:00- 15:00 16:00 - 17:00 -19:00 21:00 - 23:00. Fra El Altet: (Plattform 29-30) 08:00 - 09:00 - 10:00 11:00 - 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 - 16:00 17:00 - 19:00 - 21:00 23:00. Billettpris ca 8 euros hver vei. Beregn at turen tar en time.

Aktuelt Spania nr.06 • 46

Preferente: 32-45€ Preferente: 63-86 €

Valencia Airport (Manises)

Fra Benidorm: 10:15 - 16:15 Fra Manises: 09:45 - 13:30 - 20:30 Billettpris ca 17,15 euros en vei. Beregn at turen tar opptil 2,5 time.

Torrevieja- El Altet Ingen direktebuss for øyeblikket. Man kan ta buss mellom Torrevieja busstasjon og sentralstasjonen i Alicante, og lokalbuss fra Alicante til El Altet(C-6).


VIKTIGE TELEFONNUMMER

VÅRE ANNONSØRER:

Nødnummer = 112

Policia Local Guardia Civil Brannstasjon Ambulanse Alicante 965 107 200 965 921 100 965 982 222 965 254 141 Alfaz 965 887 100 965 840 525 085 965 843 183 Albir 965 887 100 965 840 525 085 965 843 183 Altea 965 845 511 965 840 525 085 966 880 025 Benidorm 966 807 766 965 854 030 965 854 080 965 855 945 La Nucia 965 870 533 965 840 525 965 854 080 966 875 300 Orihuela Costa 649 900 304 966 769 143 965 300 080 966 742 945 Rojales/Quesada 966 715 129 965 700 128 966 704 433 965 144 000 Torrevieja 965 710 154 965 710 113 966 704 433 966 700 877 Flyplass el Altet 966 919 000 Busstasjon Alicante 965 130 700 Tog RENFE Flyplass Murcia 968 172 000 Busstasjon Murcia 968 292 211 902 240 202 Alfaz / Albir Benidorm Aquagest (vann) 965889102 Ayuntamiento 965855500 Ayuntamiento Alfaz 965888265 Ambulatorio 965856046 Casa de Cultura Alfaz 965889423 Busstasjon 965130700 Centro de Salud 965889894 Buss Euroline 966802313 Correos Alfaz 965889495 CDT 966870000 Correos Albir 966867354 C. de Salud FOYETES 966830061 Iberdrola (strøm) 901202020 C. de Salud LA CALA 965856858 Iglesia Noruega 966867474 Correos Post 965853434 Juzgado de Paz 965887131 Lokal buss 965854322 Polideportivo Alfaz 965889515 Lokal tog FGV 965851895 Radio Taxi 966810010 Norske konsulat 965852166 Sykehus LA VILA 966859800 Svensk konsulat 966805933 Suma 965887925 Sykehus LA VILA 966859800 Tourist-Info Alfaz 965888265 Taxi Radio-Taxi 965861818 Tourist-Info Albir 966867022 Tourist-Info 965851311 Altea La Nucia Aquagest (vann) 965845635 Aqualia (vann) 902186018 Buss Altea Barcelona 965850151 Ayuntamiento 965870700 Buss Altea Madrid 965857962 Buss ALSA 902422242 Centro de Salud 966880025 Centro de Salud 966896490 Club Náutico Altea 965841591 Centro de Salud Pinar 965873776 Club Náutico Mascarat 965842200 Correos 965870516 Club de Golf Don Cayo 965848046 Juzgado de Paz 965870580 Correos Altea 965840174 La Mediterrània Audit. 966897570 Palau Altea 966881924 Piscina Cubierta 966895106 Servi Taxi 966810010 Polideportivo Municipal 966896564 Suma 966880217 Suma 966895949 Sykehus LA VILA 966859800 Sykehus LA VILA 966859800 Tog Alicante-Altea-Denia 965851895 Taxi Servi-Taxi 966810010 Tourist-Info Altea 965844114 Tourist-Info 966895672

Albir

HER FINNES Aktuelt Spania Alfaz del Pi

La Nucia

Altea

Sevilla kiosken AS kontor Restaurant Alfaz del Sol (ved Burger King) Restaurant Sarita Café Nuevo Alcazar Den Norske Turistinfo Pavarotti Restaurant Bokhandelen Dels Artistes Costa Blanca Klinikken Villa Romana Reuma-Sol Rest. La Costera Fysiakos Scandinvia Travel Benidorm Kirkesenteret Joelly Villajoyosa Turist Info Notar Mendoza Turist Info Mendoza Akinon senteret VG-kiosken i Kiropraktorsenteret Mare Nostrum Carrer Pizarro Helsekosten

Aktuelt Spania nr.06 • 47

ADVOKAT: Adv. Karl J. L. Warpe Ripoll Abogados BIL/BILUTLEIE: Auto Impulse Auro-Maq-Altea Euro-Cars La Nucia BLOMSTER: Florisima BOKHANDEL: Den norske bokhandelen i Alfaz BYGG- OG JERNVARER: Aluminium FINESTRA Toldos AITANA DRIKKEVANN: Todo Agua EIENDOMSMEGLER: Costa Blanca Booking FYSIOTERAPI: Fysiakos Clinica1fisioterapia FRISØR: Imagine hair and beauty HELSE/HELSEKOST Sanct Bernhard HØREAPPARATER: Robert Vanderbeek KAFÈ: Cafè Pavarotti KIROPRAKTOR Kiropraktorsenteret LEGEKLINIKK: Costa Blanca Klinikken Vidar Hjelset LEILIGHETER: NordbyLaVila Villa Romantica Ballesol Albir Confort Forum Mare Nostrum MØBLER: Himolla MOTE: Scan Moda OPTIKER: Euro Optica Olivers Optics Optica Mediterranea ENERGI/VARME: Repsol gassoljevarme REISEBYRÅ/TURER: Scandinavia Travel Sunny Side Happenings RESTAURANT: Bistro Maya D´els Artistes Sarita La Costera Nuevo Alcàzar Villa Romana Carpe Diem Tulipan Blau Ostau Castle Inn SEILTUR: Paradise Freedom SKREDDER: MYH SCOOTER/SYKKELUTLEIE: Eco Scooter SYKEHUS: Hospital de Levante SPA OG BASSENG: Mundo Spas TANNKLINIKK: Den Norske Tannklinikken i Alfaz TEPPER: PAZYRYK salg/utstilling TOLK: Nanna Stoltenberg Sæland VIDEOFILM: Torben Thøger

Side side

5 15

side side side

17 10 9

side

17

side

18

side side

8 35

side

13

side

5

side side

21 8

side

17

side

7

side

9

baksiden side

21

side side

12 12

side side side side side

45 17 22 21 19

side

11

side

32

side side side

9 16 14

side

15

side side

29 27

side forside side side side side side side side side

12

side

28

side

13

side

17

side

34

4 13 2 13 13 3 22 34

forside side

9

side

19

side

23

side

8


Hver mandag

PR

Kl. 19.30-22.00 NORSK QUIZ Bli med på norsk quiz med quizveteranen Terje Hagen og hans kompanjonger. Premier og garantert underholdning. Vi deler opp i lag.

IS:

1€

Hver onsdag

Kl. 21.00 Kom og hør på husbandet “Cameltoe” - spille sammen med lokale musikere... spill gjerne med selv om du vil! En populær internasjonal kveld med god stemning!

Torsdag 8. april

GRATIS

ORIFLAME

GRATIS Kl. 12.00 - 15.00 Demonstrasjon og salg av ORIFLAME produkter. Naturprodukter - det meste innen hudpleie.

Lørdag 10. april

MARKED

Kl. 12.00 - 16.00 Lørdag 13. mars fra kl 12.00-16.00 blir det arrangert et litt annerledes marked. Da får du anledning til å spise deg mett, shoppe litt, eller la ungene dine ha det litt gøy med ansiktsmaling og bytting av leker, mens du selv blir massert.

Fredag 16. april kl 20.00

Spansk Aften

PR

VI GJENTAR SUKSESSEN! Spansk Aften med Flamenco, spansk tapas og musikk. Underholdning, mat og drikke er inkludert. Ta kontakt med Sunny Side Happenings eller Pavarotti for reservasjon.

Lørdag 17. april

JAM-NIGHT

IS:

28

GRATIS

Kl. 21.30 En skikkelig “jam-night” for alle som elsker å høre på - evt. spille med lokale musikere! - og for de som aldri har muligheten til å få med seg de populære onsdagskveldene.Her spilles det ut i de små timer...VELKOMMEN

Torsdag 22. april

ORIFLAME

Demonstrasjon og salg av ORIFLAME produkter. Naturprodukter - det meste innen hudpleie.

Fredag 23. april

Kl. 21.30

SCORPIA

Ny konsert med det spanske jentebandet SKORPIA! Den første konserten på Pavarotti var en stor suksess, jentene er nå tilbake med et større repertoar - gå ikke glipp av dette!

Lørdag 24. april

Kl. 12.00 - 16.00

MARKED

Lørdag 13. mars fra kl 12.00-16.00 blir det arrangert et litt annerledes marked. Da får du anledning til å spise deg mett, shoppe litt, eller la ungene dine ha det litt gøy med ansiktsmaling og bytting av leker, mens du selv blir massert.

Lørdag 24. april

Jesse Live!

GRATIS

Kl. 21.00 Populære Jesse underholder hele kvelden med saxofon, gitar og sang. Kom og nyt kvelden med god musikk, dans og kanskje flere gjestemusikere.

Velkommen til Pavarotti Vi har bar med alle rettigheter - og serverer også enkle matretter!

Adresse: Camino de la Cantera no 12 (Bak Consum) 03581 Albir. Tlf: 634 182 240

AS #06, 2010  

Aktuelt Spania #06, 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you