Nr. 25

Page 1

Nr. 25 · Maj · 2007

i GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Forårsmarked ved FDF Kræshuset

Leif Kann Gl. Rye portræt. Side 2

På vej til nyt kirkehus Side 23

1

NR. 25 1

29/04/07 20:25:58


Leif´s liv i tre afsnit – eller – al alle – en samtale med Leif Kann.

I GL. RYE Indhold Nyt fra FDF ..................... Borgerforeningen ......... Sognemenigheden ........ Valgmeningheden ......... Nyt fra GRIF ...................

side 6 side 10 side 20 side 26 side 38

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.000 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Aage Augustinus Valgmenighedspræst,

John Jensen Lokalhistoriker

Susanne Bohøj Grif

Henrik Lund Sognepræst

Martin Rud Borgerforeningen

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer september 2007. Deadline mandag 6 august. (skal overholdes) Indlevering af materiale til Aage Augustinus, Gyden 7, tlf. 86 89 86 12. Mail: aage-augustinus@mail.dk

Karen Thomsen

Da jeg bad Leif tænke over, hvordan artiklen skulle struktureres, var han ikke i tvivl. ”Mit liv har helt tydeligt haft 3 vidt forskellige afsnit – sagde han – og det planlagde vi så samtalen efter. Tallet 3 dukker op igen, idet der i samtalen med Leif var stof til 3 artikler – og vi må nøjes med den ene – og det dukker op i forbindelse med Susanne, som han snart har boet sammen med i 25 år.

Sommerbarn og et udmærket enebarn Leif blev født i 1928 i en pæn, borgerlig familie i Nordre Frihavnsgade på Østerbro i København. Familien tilhørte de såkaldt kulturradikale – og de var politisk radikale – Leif´s far var civilingeniør og hans mor ”bare husmor” – hvilket hun var rasende over at blive kaldt – Hun Leif ca. halvandet år. var en vidunderlig husmor – og mor fortæller Leif. Han var selv et ”ædelt enebarn” – et udmærket enebarn med mange kammerater, som han siger. Familien på Leifs mors side kom fra Rusland – og her – i historien om mor – Martha Rieffestahl - er der stof til en lang og interessant artikel mere. Om mormor og morfar i Irkutsk - om stor rigdom – en guldmine – Sibiriens største bryggeri – zar-tiden og Bajkalsøen. Den må vi desværre lade ligge i denne omgang, men Leif fortæller helt sikker gerne om den.

Torpe, konsekvenspædagogikken og et langt ”vikariat” på 29 år. Efter endt uddannelse – 6-7 år i marinen som socialkonsulent – ægteskab – skilsmisse – kort mellemspil i Odense - skuffelse – blev han tilbudt et vikariat på Himmelbjerggården – Han skulle være der i to måneder, men det trak ud, og blev til et langt ”vikariat”, som varede i 29 år. Det var en spændende tid på Himmelbjerggården. Det var nemlig kort tid efter at Jørgen Torpe, som var en kendt børnepsykolog havde overtaget ledelsen. Himmelbjerggården, blev startet af Leopold Budde i 1897 som skolehjem med ca. 100 drenge – og op til 150 under krigen. På skolehjemmet var drengene underlagt en temmelig håndfast skolegang – og hoveddelen af fritiden gik med arbejde. Der var ikke meget plads til barnlige eller ungdommelige udsving og straffen var kontant - øretæver eller spanskrørsslag – det var jo tilladt. Drengene blev ikke behandlet hårdere, end de blev andre steder, men det fremstod som værre – set med vore øjne i dag - fordi det var så koncentreret. Efter konfirmationen kom drengene ud i arbejde – de fleste i landbruget, men nogle også hos lokale håndværksmænd. Da Torpe kom, blev mange af drengene sendt andre steder hen og Himmelbjerggården blev omdannet til et behandlingshjem for børn med personlighedsmæssige vanskeligheder – tidligt skadede børn og det skulle nu være både drenge og piger.

Leif begyndte at læse medicin – men fandt det hamrende uinteressant. Der var langt langt hen til det, som han gerne ville, så han gik og daskede. Helt tilfældigt blev han via en avisartikel opmærksom på studiet som socialrådgiver, og slog i stedet ind på den vej. Socialrådgiver på Himmelbjerggården

2

NR. 25 2

29/04/07 20:26:05


– alle gode gange 3

Gl. Rye portræt

Leif og Julie i haven

mønt ste spinkle n min sid u k a vet. d g Ta e del af li den sidst in m er l yndt livets so jeg nu beg lfanger er so m so et. r Fo t er os giv lt og inte a t a , ig tå at fors e uden m sin rund n le so r å r jeg Engang g ner - leve solen skin rs rå fo r å men n dersen Benny An

Antallet af børn blev nu ca. 30, fordelt på 3 afdelinger. Det var noget af et chok, også for egnen, som var vant til store drenge, som kom på arbejde. Nu var det pludselig lidt yngre børn, og ingen af dem var klædt i noget der lignede en almindelig børnehjemsuniform. Torpes pædagogik var inspireret af Summerhill-skolen i England og byggede på en blanding af frihed for børnene og en meget konsekvent styring. Handlinger fik konsekvenser – gode og dårlige. Friheden betød, at børnene fik lov til at være børn – lege og have tilknytning til deres forældre – i styret form. Børnenes frihed var dog hele tiden begrænset og styret af nogle pædagogiske rammer, som skulle sikre at det der foregik var gavnligt og positivt for børnene – og at de samtidig lærte noget af de konsekvenser, som deres handlinger havde. Torpes ord for den nye retning var ”konsekvenspædagogik” I modsætning til andre behandlingshjem, som arbejdede mere med en psykologisk behandling af børnene, var Torpes retning rent pædagogisk.

baggrund at gøre. Han havde kontakt til børneværnet, som det hed dengang og senere med de kommunale organer og sociale foranstaltninger og med direktoratet med henblik på udvælgelse af kommende elever. Den opgave var uhyggelig besværlig – man modtog børn fra hele landet – og mange fra København – hvilket betød meget rejsevirksomhed. Arbejdet med forældrene gav på den ene side indtryk af børnenes baggrund. Den anden side var et forsøg på at få forældrene til at forstå deres børn lidt bedre. Indimellem måtte Leif helt afskrive muligheden for, at der ville komme noget godt ud af samværet mellem forældre og børn. Samtidig var opgaven også at prøve at motivere forældrene til at komme på besøg og leve med i børnenes hverdag på Himmelbjerggården. Der var opstået et nyt begreb nemlig ”forældreevne” – og denne kunne være meget svingende. Med tiden blev der ansat en socialrådgiver mere, så der var to til at tage sig af det omfattende arbejde.

Leif havde det held at begynde på Himmelbjerggården, lige da Torpe var startet, så han var med i hele processen. ”Jeg gled ind i det – skulle lære meget – men fik efterhånden en vis indsigt – og også en voldsom begejstring og loyalitet overfor Torpe – som har været den store guru i mit faglige liv” I arbejdet havde Leif primært med forældrene og med børnenes

Generelt er antallet af institutionspladser stærkt reduceret i forhold til tidligere. Samtidig står man med et større behov nu – måske fordi man er mere opmærksom på børnene, end man var før. Man fanger mange nu, og det er klart at de eksisterende institutionspladser ikke slår til. Man griber til løse og fortvivlende løsninger – alle mulige former for private

plejefamilier – det kan være godt, men er også somme tider helt uforsvarligt, fortæller Leif.

Susanne – mødte du ikke hende mens du arbejdede på Himmelbjerggården, spørger jeg. Svaret er en dyb varm latter – ha-ha ”Jeg var jo gift anden gang med Torpes datter, som jeg senere blev skilt fra” ”Så – den 3. kone her - Susanne – blev så slutningen på min karriere, hvad ægteskaber angår” – fortæller Leif. Susanne skulle arbejde som praktikant på Himmelbjerggården og det kunne han ikke stå for – ”Hun var meget yngre og en dejlig pige, og det lykkedes mig at få besnakket hende til at vi godt kunne finde ud af noget – og vi har nu boet sammen i 23 år. Susanne er jo blevet formand for FDF´s bestyrelse her i Gl.Rye, og det tager hun temmelig alvorligt – og på den måde er hun jo meget engageret i ungdomsarbejdet lokalt”

---men når forårssolen skinner – lever jeg! Leif havde fået flere helbredsproblemer og blev pensioneret i 1992. Det var tiden at holde, men familien blev boende i tjenesteboligen på Himmelbjerggården i nogle år. Leif og Susanne havde fået

3

NR. 25 3

29/04/07 20:26:08


en datter – Julie – som gik i børnehave i Gl.Rye – de følte sig knyttet til egnen nu og købte hus og flyttede til Gl.Rye i 1999. Om den 3. fase i sit liv siger Leif at han nu er blevet Gl.Rye-borger. ” I begyndelsen skulle man passe på, hvad man sagde til hvem, for alle var fætre og kusiner eller bror eller søster – de var sgu i familie med hinanden alle sammen” Leif´s kærlighed til Gl.Rye er alligevel dyb og ægte kan man mærke. Folkene i Gl.Rye viste sig nemlig – stik imod hans forventing - at være uhyre sympatiske og venlige og lette at komme i kontakt med. ”Nu føler jeg mig integreret , men da jeg boede på Himmelbjerggården var kontakten til byen begrænset. Der var en frisør, som klippede drengene deroppe – og pigerLeif, Julie og Susanne. ne – til nød. Der var en skomager, som forsålede alt fodtøjet. Der var et frysehus, der hvor ”Hønsehusene ligger nu” Sammen med identiteten som integreret Gl.Rye borger, har Leif også måttet finde sig tilrette med en tilværelse som handicappet. Helbredsproblemer - bl.a. dårligt blodomløb - har gjort, at han har måttet sige farvel til begge sine ben – så han nu

sidder i kørestol. Susanne og Leif har måttet indrette både livet og huset efter det. ”Jeg er blevet udstyret med sådan en crosser – eller hvad sådan en nu kaldes. Det er en udendørs kørestol, som kan køre ca. 35 km. på en batteriopladning. Jeg kører tit ned i Kvickly i Ry, for det er vanskeligt at komme ind mange andre steder, bl.a. i vores lokale brugs.

På de ture får jeg lidt indblik i, hvad der rører sig, bl.a. den tvivlsomme udvikling, som man er i gang med i Ry midtby, og som også vil påvirke Gl. Rye” Leif gør sig mange tanker, om byudviklingen i Gl.Rye - om kommunesammenlægning – både denne og den tidligere – man mærker Leif´s interesse for politiske og organisa-

toriske forhold. I samtalen med Leif var der til mindst én artikel mere, om det emne, men pladsen sætter jo desværre sin begræsning. Skulle der derimod være en læser, som møder Leif ude i byen, er der helt sikkert mulighed for en god lang snak om Gl.Rye – før – nu og i fremtiden. ”Vi har fået en bil, hvor jeg kan være med kørestolen – Den bruger Susanne så som sin bil, og jeg kan komme med ombord, når chaufføren synes det er passende” Det er blevet et liv karakteriseret af det, der er sket – det er den sidste fase, hvor lang eller kort den bliver. Men, i forhold til de fysiske indgreb, der er lavet, befinder han sig udmærket og er – som han siger - heldigvis nogenlunde intakt tankeog talemæssigt. Der er jo mange andre, der har betydelig større problemer. Alligevel har det begrænset ham meget i forhold til ting, der har optaget ham tidligere bl.a. at rejse. ”Jeg er nødt til at se det savn - lige i øjnene.. At kunne gå ind i et tog og køre et sted hen – gerne ud i verden – Frankrig – England – jeg elsker det, men det er forbi. Jeg har altid været meget optaget af koncerter og teater – og det har også begrænset sig meget. Det er også sådan, at selvom jeg ikke har arbejde eller særlig mange pligter i det daglige, så er jeg træt om aftenen” Det er blevet de ”passive” aktiviteter, som Leif mest befatter sig med nu, han hører meget radio og ser også en

4

NR. 25 4

29/04/07 20:26:11


del fjernsyn. Leif må slås med sin datter om, hvad de skal se. Julie har fået fjernsyn på sit værelse, men alligevel må Leif tit ”bide sig i næsen” og gå ind og læse en bog i stedet for – de vilkår deler han vist med mange andre. Han læser meget – gerne nye krimier og spændingsbøger og bruger biblioteket flittigt.

han kun sige én gang, så var der rødvin til ham hver gang – hver fredag kommer Arne og hælder et glas rødvin op. ”Det er ligegyldigt om jeg skræller kartofler eller hvad f…… jeg laver – det er typisk Arne, han er gavmild” Arne sørger også for overdådige frugtfade til alle, med alle slags frugter sirligt udskåret i mundrette bidder – fortæller Leif.

Lyspunktet er at komme på Dalbogård – det er med til at holde ham levende. ”Jeg går til fysioterapeut 2 gange om ugen – en dejlig fyr, som herser med mig. Det hedder vedligeholdelsestræning. Hver onsdag spiller jeg kort i en lille kortklub vi har deroppe – 3 gamle gutter – den gamle murer Aksel Sørensen – og Søren Nielsen. Deres erindring rækker langt tilbage, så der er noget at snakke om. Jeg er ”Benjamin” i det selskab, for Aksel Murer er 86 og Søren bliver 80 til sommer – der bliver jeg 79, men det er jo ikke noget at møde op med”

Derhjemme får Leif hjemme-service – d.v.s. et bad tre gange om ugen. ”Det er imponerende – andre steder bliver der kun bevilget et bad én gang om ugen – måske én gang hver 14 dag - til folk i min situation. Det skulle være en menneskeret med et bad hver morgen – badet betyder meget for velbefindenet”

”Hver fredag er jeg med i en madklub – vi er 4 gamle gutter med hvert sit handicap – og Dorthe, som styrer det, er en vidunderlig pige. Dorthe vælger menuer som inddrager flest mulige operationer, så vi er i sving alle sammen. I dag spiste vi lammekølle med kartoffeldressing og panderistede gulerødder” Engang fortalte Leif Arne Skorstengård, at Ghita Nørby havde sagt, at man ikke kunne lave ordentlig mad uden samtidig at nippe til et glas rødvin. Det skulle

Jeg siger nej tak til yletten – og tygger lidt på, at det skulle være det værste, at der ikke er mere mælk, da Leif går over til at fortælle, hvor hård vinteren er ved ham.

”Har du fået drukket din te – ska´ du ha´ mer ?” – interviewet med Leif nærmer sig sin afslutning. Der er sgu ingen mælk, det er det værste – så skal du have noget ylette i !”

”Jeg er altid en lille smule down i november, december” siger Leif med en tydelig underdrivelse. ”Det juleflimmer hjælper jo lidt på det, men alligevel er det mørkt og trist. Jeg er ugidelig og irritabel – har det rigtig skidt. Når det så begynder

Er man interesseret i at læse mere om Leif´s russiske familie foreslår Leif bøgerne: Holger Rosenberg: Sibirien. 1918 Ole Sohn: De drog mod øst. Danskeres udvandring til Rusland og Sibirien 1864 til 1919.

at blive forår – som nu – (solen skinner varmt og klart på denne dag i marts) – så liver jeg op – så kommer min tid, hvor jeg kan leve ude og sidde ude. Men ved Gud har det da været en omvæltning – det er uden for al diskussion” Det er en meget stor udfordring, at få så anderledes et liv. Leif fortæller at han i en periode var meget langt nede og havde brug for psykologhjælp og -snak. Men efterhånden – når solen skinner som den gør i dag – så er det som om han kommer lidt over det.” Jeg har Benny Andersens smukke ”Hilsen til forårssolen” som en slags overskrift for mit liv nu – også i videre forstand uden at vi skal blive højtidelige” siger han. Den sidder inde i hans hoved og han citerer efter erindringen: ”..engang går solen sin runde uden mig – men når forårssolen skinner lever jeg” Nej, vi holder os fra det højtidelige – men Leifs fortælling gør indtryk! Julie på 12 kigger ind - og barfodsjournalisten kan ikke finde på andet at skrive, end ”fars solstråle” – for det er hun helt sikkert - Julie – navnesøster med den måske mest solrige måned i året. Vi snakker lidt om, hvorfor vi sidder der med båndoptageren, og Julie smiler til sin far og giver ham et kærligt dask på skulderen og siger ”det er godt far”… Vi lader Julie få det sidste ord..

For interesserede i Himmelbjerggården foreslår Leif: Himmebjerggården 1897 – 1997 – Behandlingshjemmet Himmelbjerggården.

Den nye udstykning på Hedelundvej er ved at tage form

5

NR. 25 5

29/04/07 20:26:13


FDF

Glade Cow-girls fra Tombstone – nu med hest.

Kredsweekend i ”Tombstone” Lørdag den 4. marts drog 50 FDFer fra FDF Gl. Rye til ”Tombstone” - en by som ligger i det vilde vesten. Her skulle de lege og leve som rigtig vilde cowboys. Først skulle der laves en sej kæphest til alle, og sikke en flot hestestald der blev med mange farvestrålende manker. Senere på eftermiddagen skulle vi ud og prøve vores heste af på et sherifstjerne-løb. Alle klarede opgaverne fint, og kunne sidst finde de gemte guldklumper. Efter at have spist en god gang barbecue-ben var der underholdning i den gamle saloon.

Pludselig kom Cowboy-Sissel ind og råbte at alle hestene var blevet stjålet, og vi måtte ud i den kolde nat for at lede efter dem. Heldigvis fandt vi dem til sidst og de kom hjem i deres varme stald igen. Søndag formiddag gik med en masse gode Wild West lege, og til middag kom vores forældre for at hente os hjem til kredshuset. Herfra gik turen rundt i Gl. Rye for at samle ind til folkekirkens nødhjælp.

6

NR. 25 6

29/04/07 20:26:14


7

NR. 25 7

29/04/07 20:26:16


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 86 89 82 31 Tumlinge: (1. Klasse) Jesper Madsen, Vesterled 16 86 89 89 64

1. pilte

Sommerlejr! Husk sommerlejren på Grænseborgen fra lørdag d. 4. aug. til tirsdag d. 7. august.

Steen Egholm Jørgensen Ryhule 15, Brædstrup 75 75 45 71

1. væbnere: Liselotte Johansson, Skovsbjergvej 12 87 88 30 06

Sæt et stort fedt kryds i kalenderen allerede nu. 2. væbnere: Per Rasmussen Rimmersvej 27 86 89 86 76 1. seniorvæbnere: Solveig Lohmann, Gerstedvej 2 21 40 09 07

2. seniorvæbnere + seniorer Lene Leth Skovstedsvej 19 87 98 51 00

Fortid og nutid. Tumlinge på besøg på FDFs museum på Sletten, og stemningsbilledere fra årets forårsmarked.

Ressourseperson til hjælpeledere: Birgit Lewandowski Jægergårdsvej, 10B 86 89 86 71

Bestyrelsesforkvinde Susanne Kann Ryesgade 62 86 8983 04

Kasserer/Mini FDF butikken Frantz Sivertsen Fyrreskrænten 5 86 89 85 40

Udleje af Kræshus: Lene Skifter Horsensvej 30, 86 89 89 36 skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 86 89 82 46

8

NR. 25 8

29/04/07 20:26:26


Flagalléens formand Poul Brandt (tv.) og kasserer John Jensen (th.) overrækker æresmedlemsbeviser og medfølgende ”købmandskurv” til Jenny og Berwald Jensen.

2 nye æresmedlemmer og et nyt bestyrelsesmedlem i Gl. Rye Flagallé John Jensen

På Flagalléens generalforsamling den 21. marts 2007 valgte Berwald Jensen – efter godt 14 år i bestyrelsen, heraf 7 år som ”flag-udlejer” – at trække sig fra bestyrelsen. Berwald fortsætter i Flagalléens korps af frivillige medhjælpere, der klarer opsætning og nedtagning af flag, en aktivitet Berwald har deltaget i siden Flagalléens indvielse i juni 1987. – Ja, faktisk har Berwald længe inden da ar-

bejdet i ”Flagalléens tjeneste”, idet han – forud for Dronning Margrethes besøg i forbindelse med byens 450 års jubilæum i juli 1984 – var med til at etablere flaghuller fra den ene ende af byen til den anden. Berwalds hustru, Jenny har i øvrigt tidligere siddet i bestyrelsen i 5 år, heraf 4 som kasserer.

Willy Larsen, der det seneste år har stået for udlejningen af flag, og det seneste halve år har passet Kommunens flag på torvet, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Som tak for den store og mangeårige indsats blev Jenny og Berwald udnævnt til æresmedlemmer af Gl. Rye Flagallé.

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til:

• Willy Larsen tlf. 86 89 80 92 • • • •

eller 30 53 77 28, og hvis Willy ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlem: Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 Grete Balle tlf. 86 89 82 65 John Jensen tlf. 86 89 84 74 Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80

9

NR. 25 9

29/04/07 20:26:31


Borgerforeningen

10

NR. 25 10

29/04/07 20:26:32


Salen var fyldt af farlige monstre og hekse, prinsesser, helte, alverdens søde dyr, klovne, pirater og endda en hotdog havde fundet vejen til tøndeslagning.

Stemning, stolthed og smil Tekst og foto af Line Streit

Fastelavn var igen i år en festlig og farverig dag med masser af glæde og god stemning. Der var mange flotte kostumer, som gav børn og barnlige sjæle i alle aldre en helt ny personlighed. Salen var fyldt af farlige monstre og hekse, prinsesser, helte, alverdens søde dyr, klovne, pirater og endda en hotdog havde fundet vejen til tøndeslagning. Et udvalgt panel stemte sig frem til de bedst udklædte inden for fem katego-

rier. Det blev robotten, bien, heksen, hotdog´en og den ældre dame, som stolt kunne modtage deres præmie.

var det klart de største, de mest farverige og de bedst pyntede, som vandt i kampen om at blive spist først.

I en blanding af indlevelse, koncentration, glæde og enkelte steder, tror jeg, en smule aggression fløj køllerne gennem luften i håbet om, at blive den heldige bærer af en flot krone. Titlen som kattekonge og dronning påfalder som bekendt kun nogle få, og i år var hele to heldige at slæbe begge titler med hjem.

Før og efter tøndeslagning underholdt Max og hans band med skøn musik, humor og dans. Alle børn var med i dansen, og indlevelsen var i top. En dejlig dag med hygge for alle aldre. Vi gentager succesen næste år.

Frivillige hjælpere havde bidraget med en masse lækre fastelavnsboller, og her

11

NR. 25 11

29/04/07 20:26:32


Galten ElvĂŚrk udruller Fibernet i Gl. Rye Martin Rud

Som de fleste nok har lagt mÌrke til, graves der pü livet løs rør ned i Gl. Rye gader. Det er Galten ElvÌrk (GE), der forbereder udrulning af sükaldt Fibernet.

Status er (i skrivende stund d. 14. april), at GE har holdt informationsmøde med det første omrüde (Emborgvej, Hedevej m.fl.). I uge 16 afholdes informationsmøde i den sydligste del af Gl. Rye (Horsens-

Fibernet er en teknologi, der giver â€?... mulighed for at fĂĽ leveret internet, TV og telefoni gennem ĂŠt kabel, bestĂĽende af optiske fibreâ€? (GE´s formulering).

vej, Rimmersvej m.fl.), i begyndelsen af maj i den nordlige del af byen. Informationsmøder i de sidste to omrĂĽder følger â€?snarest muligt derefterâ€?. I et givent omrĂĽde vil en udrulning typisk kunne gennemføres inden for to mĂĽneder, men hvis det er hensigtsmĂŚssigt, kan GE vĂŚlge at gennemføre flere udrulninger parallelt med hinanden. En udrulning sker i tre trin: 1. nedgravning af tomrør 2. â€?blĂŚsningâ€? af fiberkabler i tomrørene vha. luft 3. montering og installation

Undertegnede har medio april 2007 pr. e-mail bedt GE fortÌlle, hvordan situationen for udrulningen ser ud, og GE´s Anne Halse gav følgende svar:

GE har forberedt udrulningen ved at have nedgravet selve forsyningslinien ned igennem byen. Forsyningslinien sikrer, at der kan komme signaler pĂĽ, nĂĽr Fibernettet skal udrulles videre ind i de enkelte omrĂĽder.

GE har af praktiske grunde opdelt Gl. Rye i fem omrüder. Her sender GE, et omrüde ad gangen, beboerne tilmeldingsmateriale og invitationer til informationsmøde. Efter de enkelte møder og tilmeldingsfristernes udløb vurderer GE interessen i de pügÌldende omrüder (mÌngden af tilmeldinger) for at afgøre, om der skal sÌttes en udrulning i gang i det enkelte omrüde. I første omgang prioriterer GE igangsÌtningen i omrüder med mindst 30 % tilmeldinger.

GE henviser til www.gefibernet.dk for yderligere informationer.

* n L N N H J O L S D I * O 5 \ H V

6NW +DQV IHVW PHG EnO RJ IÂ OOHVVSLVQLQJ Y 0 ÂĄ O OH Q L * O 5 \H OÂĄ U GD J G M XQ L N O

6RO EnO VDQJ RJ IHVW

3URJUDP )HVWSODGVHQ nEQHU RJ JULOOHQ HU NODU )Â OOHVVSLVQLQJ P KHOVWHJW SDWWHJULV %nOWDOH %nOHW WÂ QGHV RJ GHU HU IÂ OOHVVDQJ

, nU IDOGHU 6NW +DQV DIWHQ Sn HQ OÂĄUGDJ Vn %RUJHUIRUHQLQJHQ OÂ JJHU RS WLO HQ VÂ UOLJ 6NW +DQV IHVW 6RP QRJHW Q\W VÂ OJHU YL L nU KHOVWHJW SDWWHJULV WLO HQ ELOOLJ SHQJH 7DJ IDPLOLHQ NÂ UHVWHQ QDERHQ RJ YHQQHUQH IUD DQGUH E\HU PHG WLO HQ K\JJHOLJ 6NW +DQV IHVW L *O 5\H 3DN PDGNXUYHQ PHG VDODW RJ HJHW WLOEHKÂĄU WLO SDWWHJULVHQ %RUJHUIRUHQLQJHQ RSVWLOOHU JULOO Vn GHW HU PXOLJW DW JULOOH PHGEUDJWH SÂĄOVHU R O 12

NR. 25 12

29/04/07 20:26:33


Rhododendrontur til Højkol

Borgerforeningen

Borgerforeningens medlemmer inviteres med på Rhododendrontur til Højkol mandag d. 4/6. Vi mødes ved Gl. Rye Kro kl. 18.45 og følges ad til parken, hvor skovfoged Niels Bach fortæller om området og viser os rundt blandt de imponerende buske på steder, der normalt ikke er tilgængeligt for publikum.

Ove Krogsøe Formand Lyngdal 15 8680 Ry, 86 89 83 01 ove.krogsoe@glrye.dk

Leif Østergaard Næstformand Nyvej 12 8680 Ry, 8624 4910

Vi serverer et stykke kage, medbring selv kaffe.

leif.oestergaard@glrye.dk

Med venlig hilsen Borgerforeningen i Gl. Rye

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8680 Ry, 8788 3006 lotte@skovsbergvej.dk

Har du fået Borgerforeningens folder 2007 i din postkasse? Borgerforeningen i Gl. Rye har traditionen tro uddelt den årlige folder til husstandene i Gl. Rye. Folderen fortæller bl.a. om året, der er gået i Gl. Rye, samt om det kommende års arrangementsprogram i Borgerforeningens regi. Støt Borgerforeningen i Gl. Rye ved at tegne medlemskab for din husstand Med folderen følger et girokort, så din husstand kan melde sig ind i Borgerforeningen for det kommende år. Prisen for et års medlemskab er på samme lave niveau som det har været i mange år (100,- for en husstand).

En bred medlemsopbakning i byen er bl.a. med til at sikre, at ”Aktuelt i Gl. Rye” kan udkomme 4 gange årligt, og at Borgerforeningen kan afholde de fleste af sine arrangementer som gratis for alle. Så støt Gl. Rye ved at læse vores folder og betale din husstands medlemskab – senest 31. maj 2007! NB: Bor du i et landdistrikt, eller har du af andre grunde ikke fået en folder i din postkasse, kan du hente et eksemplar i Brugsen.

Susanne Matthiesen Sekretær Jægergårdsvej 7 8680 Ry, 8798 5000 susanne.matthiesen@glrye.dk

Heidi Overgaard Rimmersvej 8 8680 Ry, 86740034 heidi.overgaard@glrye.dk

Torben Sørensen Rimmersvej 44 8680 Ry, 8610 7922 torben.soerensen@glrye.dk

Martin Rud Ryesgade 52 8680 Ry, 8689 1115 martin.rud@glrye.dk

Helen Grubbe Jægergårdsvej 14 8680 Ry, 8687 1767 helen.grubbe@glrye.dk

Rikke Østergaard

Suppleanter Ebbe Munk Line Streit Andersen

13

NR. 25 13

29/04/07 20:26:35


Hvorfor er det så svært, når det egentlig er så ligetil ? Susanne Matthiesen

Birgitte Nymann var på visit i sin barndomsby den 20. marts, og hun tryllebandt os ca. 30 fremmødte til et spændende foredrag om de 6 elementer, der ifølge Birgitte påvirker vores sundhed. ”Sundhed indefra og ud” lød overskriften, og i sin enkelhed går det jo bare ud på i dagligdagen at huske de 6 elementer/brikker, der påvirker vores sundhed og livskvalitet. Og hvordan lyder de så? Husk de POSITIVE TANKER. Faktisk mener en amerikansk forsker, at 90 % af vores helbred og fysiske sundhedstilstand afhænger af, at vi tænker positivt hver dag.

Husk at SPISE ORDENTLIG og LEVENDE MAD. Hermed menes mad, der ikke er færdigretter, som har været varmet op de første tre gange, inden de når vores middagsbord. Et eksempel på, hvad der menes med levende mad: læg en pose Matadormix og en bøf ved siden af hinanden. 14 dage senere vil matadormixen ligne sig selv, men bøffen vil være grøn og levende. Spis mad, du kan se, hvad er, og som ikke er for meget forarbejdet som f.eks. pasta, Matadormix, frosne kylletter mv. Husk MOTION. Både den daglige motion (her tæller rengøring også), motion i lidt højere tempo (en cykeltur) og motionen, hvor du får pulsen op.

lidt halvtrætte altid. Vi har faktisk brug for otte timers søvn og en masse ro. Så sluk for fjernsyn og radio, så vi får tid og fred til fordybelse og reel afslapning.. I pausen blev der serveret, ja… vand og frugt, for sundt skulle det jo være. Vi gik vist alle derfra med lysten til at leve lidt sundere og huske brikkerne til sundhedspuslespillet, for det er jo egentlig ikke så slemt og besværligt, men nogen gange lidt svært at efterleve, fordi vi tror, vi ikke kan leve uden at jage af sted. Og måske det netop er det, der gør, at vi indimellem (måske) føler os trætte, overvægtige, ugidelige, energiforladte og livstrætte

Husk at TRÆKKE VEJRET ordentligt. Husk at DRIKKE VAND. Kaffe og te tæller ikke. Der skal masser af vand til for at holde hjernen frisk, holde lysten til sukker i ave, musklerne klar til at yde og huden sund og rynkefri.

Og endelig, husk at få SØVN/RO/MØRKE/ STILHED. I vores travle liv i dette årtusinde tænder vi bare en masse elektrisk lys og gør dermed dagene længere, så vi sover for lidt. Faktisk ville vi nå det samme, hvis vi var friske i modsætning til, når vi går og er

Læs mere på www.birgittenymann.dk om de mange bøger, Birgitte har skrevet om motion (bl.a. stavgang, pilates, træning med store bolde), kost og sundhed. Der er også links til artikler, hun har skrevet og andre foredrag, hun holder.

Historis k M ø l l e m a r k e d Igen i år er der søndag den 17. juni kl. 10 - 16 Historisk Møllemarked, hvor den hyggelige stemning fører os tilbage til dengang ”morfar var dreng”. Der vil som altid blive solgt lidt lækkert til ganen fra forskellige boder, og der vil ligeledes foregå forskellige spændende aktiviteter i løbet af dagen. Traditionen tro er der selvfølgelig også børnedyrskue, hvor Gl. Rye´s ”kæledyr har deres børn med”. Dette foregår kl. 10 – 12, og der vil det sødeste/flotteste/ ældste/klogeste osv. kæledyr blive kåret. Tag familie og venner med til en dag tilbage i tiden. Arr.: Borgerforeningen i Gl. Rye og Møllemuseet

14

NR. 25 14

29/04/07 20:26:36


Ændringer i Branddaskerlaugets bestyrelse og tidlidsposter John Jensen

Generalforsamlingen i Gl. Ryes legendariske Branddaskerlaug løb af stablen den 10. marts på sin sædvanlige ret så gemytlige facon, – efter at de 58 fremmødte laugsbrødre og -søstre havde indtaget de traditionelle brandgo’ gule ærter med fast og flydende tilbehør. Det lykkedes dog dirigenten/laugets oldermand, Frode Agger at få generalforsamlingen formelt afviklet trods forsamlingens og bestyrelsens diverse skøre ind- og udfald undervejs. Helt usædvanligt for Branddaskerlauget var der udskiftning i bestyrelsen og på flere af de øvrige tillidsposter.

Som afskedssalut får den afgående kasserer Hans Kobæk et LÆNGE LEVE og et højt HURRA.

Laugets kasserer, Hans Kobæk, der har været på posten, siden laugets stiftelse i marts 1985, ønskede ikke genvalg, idet han og hustruen rejser fra byen i juni 2007. Laugets formand, John Jensen rettede en stor tak til Hans for hans 22-årige virke i Branddaskerlaugets tjeneste. I afskedsgave fik Hans et ”ildfast fad” – en lerskål i flammende farver, kreeret af byens keramiker, Nanna Hansen. Til ny kasserer blev laugets 1. fanebærer Anders Pilgaard enstemmigt valgt. Laugets 2. fanebærer Steffen G. Lauridsen avancerede derfor til 1. fanebærer, og hans hustru, Vibeke Lauridsen blev samtidigt udpeget til 2. fanebærer med baggrund i hendes kvalificerede faneføring i TV2 Østjyllands indslag om Branddaskerlauget.

Lidt senere. Hans Kobæk har nu genfundet sin muntre mine og er klar til affyringen af sit klassiske ”Amerikanske Lotteri”. Foto Søren Grosen

Den ene af laugets revisorer, Ninne Buus Kristensen havde ønsket at trække sig efter 8 år på posten. Formanden takkede Ninne for indsatsen, og laugets revisor-

suppleant Lillian Johansen blev valgt som ny revisor. Dette efterlod den præstigefyldte revisorsuppleantpost ledig, men da Poul Svane havde plaget i flere

år, fik han lov til at få tildelt denne post. Der var traditionel genvalg på øvrige poster.

Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til

Medbring selv mad og drikke efter behag og –hov.

”Frokost i det grønne”

Borde og stole forefindes på stedet.

søndag den 10. juni 2007 fra kl. 11.30

Alle – også ikke medlemmer – er velkomne

Tilmelding til: John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye. Tlf. 86 89 84 74 Senest mandag den 4. juni 2007

Vi besigtiger den gamle Kloster Mølle og spiser efterfølgende frokost ved eller i ”frokosthuset”.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

med start og stop ved Kloster Mølles P-plads

15

NR. 25 15

29/04/07 20:26:40


Madanmeldelse

Indehavere Sonja og John Reinhard Thomsen

Lyng Dal Restaurant på nye flasker Af Martin Skaar Jacobsen

Lyng Dal Restaurant i Gl. Rye har gjort en særdeles velsmagende og spændende entre med satsningen af Det Nordiske Køkken. Gourmetmenuen ved generalprøven i marts gjorde sig især bemærket ved kun at bestå af danske råvarer. Aktuelt var med ved en yderst velgennemført vin- og gourmetaften og giver topkarakter til Lyng Dals version af den nyeste trend på det gastronomiske landkort! Appetitten var på forhånd skærpet med den ”stjernebesatte” 7-retters menu i baghovedet og et flot, klassisk dækket bordarrangement foran sig. De charmerende stråtækte bindingsværksbygninger og de smukke lyngbakker som nabo giver restauranten en hyggelig atmosfære og en perfekt start på en stor smagsoplevelse. På trods af gæster ved hvert eneste bord i restauranten var der tænkt på god albueplads og behørig afstand til nabobordene.

Vin, mad og historier

tører Sonja og John Reinhard Thomsen officielt skød deres nye Nordiske Køkken i gang, blev hver eneste vin verbalt overbragt af vinkonsulent Niels Erik Olsen fra H.J. Hansen Vine. Det giver altid en særlig oplevelse af vinen, når den bliver serveret med lidt baggrund og historie om vinbonden og det område, hvor druerne har groet. Selv om aftenens overskrift var Det Nordiske Køkken, bestod vinmenuen dog ikke af vine fra vore breddegrader. Men vinkonsulentens godt begrundede udvælgelse var gjort med stor respekt for gourmetmenuens sammensætning og de danske råvarer. Vinmenuens indslag fungerede alle som én godt.

cappacioagtig forret, der ledte tankerne hen på sushi! Og lige som de fleste andre råvarer denne aften, var sandarten en af de lokale af slagsen – nemlig fanget i Mossø. Fisken var marineret i en koldpresset græskarkærneolie og serveret med ristet bacon. Prikken over i’et var dog noget helt særligt for en forret. En meget forfriskende persillerodssorbet med stor kontrast til fisken! En genialitet af en ”snebold”, som høstede stor opmærksomhed og anerkendende nik rundt om bordet. Hvidvinen, der ledsagede sandarten, var en tør Iphofer Domherr fra 2005. En tysk klassevin fra Franken. Meget elegant og en absolut lovende optakt på vinsiden.

Inden den første ret kom på bordet, blev gæsterne præsenteret for spisestedets nye køkkenteam. Også dette i anledning af denne premiereaften, hvor Det Nordiske Køkken skulle stå sin første officielle prøve. Køkkenchef Jens L. Nielsen fortalte meget personligt og engageret om menuen. Bl.a. gjorde han rede for sandartens færden i søerne, som gør at den delikatesse kun hører foråret til. Om sommeren går sandarten simpelthen til bunds, fordi vandtemperaturen dér er lavere. Det var også historiernes aften, og det gjorde bestemt ikke madoplevelsen ringere.

Krondyrpostej – den vilde luksus

Som det første fik vi serveret en forfriskende aperitif i skikkelse af et glas Cava fra området Penedès i Spanien. En sprød og citruspræget champagneagtig drik, som i øvrigt er langt bedre end cocktails, der har det med at bedøve smagsløgene.

Sorbet på en helt ny måde

På denne særlige aften, hvor restaura-

Sandarten nåede vi heldigvis at få, inden den gik til bunds – anrettet som en

Som næste ret havde køkkenchef Jens L. Nielsen lidt utraditionelt og modigt valgt at forlade fiskekronologien for en stund. Vi skulle nemlig et smut forbi Ry Nørreskov, hvor fra den næste råvare var nedlagt. Den lokale og meget lækre krondyrpostej blev akkompagneret af en ristet og letrøget andelever. En blid og blød luksus, som havde den helt rette konsistens og fylde – ikke for fast og ikke for blød. Hele herligheden var dekorativt omringet af en forfriskende hyldeblomstgele og serveret med godt brød. Sådan! I god overensstemmelse med vinmoden

16

NR. 25 16

29/04/07 20:26:45


fulgte der til denne lette ret på modigste vis en rosévin. Nærmere beskrevet en Conteaux d’Aix Provence fra Chateau Gassier. En forfriskende og blød vin, som efter dens første møde med ganen var en selvfølge til postejen.

kortet stadig gemmer tre lovende gourmetskatte. Efter de første 3 retter er det lige før, man sidder og bliver helt glad og stolt over at være dansk – og ikke mindst bo i et lokalområde med så fine råvarer!

De fineste safrankartofler stjal billedet

Den næste ret betegner vi hovedretten. Og i respekt for højtiden og traditionerne bestod den af dansk lammefilet. Det skulle vise sig at være en meget vellykket smagskombination – lammefileten var ristet i lynghonning og timian. Virkelig en lækkerbisken med saft, kraft og krydret smag! Men her hører idyllen også op! Hvilken kartoffel var bedst? - Diskussionen ved bordet var begyndt…! For denne sublime konstellation af lammefilet, østers-

”fed og koncentreret” rødvin årgang 2003 med en lang og fantastisk smagfuld eftersmag. Navnet er Finca Antiqua Crianza fra La Mancha i Spanien.

Afbalancerede desserter Det bemærkelsesværdige efter denne perfekte gastronomiske aften på Lyng Dal Restaurant var, at maden ikke føltes tung. Det var en fornøjelse efter 5 timers topunderholdning stadig at være oprejst over sofaniveau! Det var på alle måder velgennemtænkt mad, og ikke mindst desserterne var med til at runde symfonien af. To danske oste – Ho Holme og Fåre Blue – fra Enghavegaard Osteri blev suverænt sekunderet af marinerede valnødder og lynghonning. Størrelsen på osteanretningen var godt stemt af med aftenens øvrige menuindslag. Rødvinen til osten var en rund og fyldig Dom Virret Rennaissance fra Cotes du Rhone Village årgang 2003.

Men vi var som antydet ikke helt færdige med fisken. Denne gang ørredfillet og igen fra Mossø. Kun én erhvervsfisker har for øvrigt ret til at fiske i Mossø, og heldigvis kigger han jævnligt forbi Lyng Dal Restaurant med fangsten. For kvaliteten er høj. Måske hænger det sammen med, at ørreden er opdrættet i et Mossødambrug med kildevand! Det skulle få fisken til at smage rent uden at være ”mudret”. Dog tog de smukke og ekstraordinære safrankartofler noget af opmærksomheden fra en ellers utrolig velsmagende ørredfillet gratineret med valnødde-biskuit. Den helt skriggule kartofOg så kom den. Den længe venfel er kridhvid indeni og har en tede æbletærte til den søde helt unik finhed. Yderst delikat tand. En dansk klassiker. Danske og fantastisk godt sammensat velsmagende æbler er nu noget til fisken. helt særligt. På tallerkenen delte I glasset var nu en 2005-årgang tærten plads med kugler af den Køkkeelev Helle Mikkelsen, souchchef Claus Boe og køkkenaf hvidvinen Soave Classico Suflotteste blåbæris. Der var til chef Jens Løhde Nielsen byder velkommen periore DOCG fra Costeggiola i det sidste en rød tråd til danske Italien. Vinkonsulent Niels Erik råvarer og traditioner. Vieux PiOlsen beskriver vinen som tør, fyldig neau des Charentes, en let sød desserthatte og sellerisauce var sekunderet af og meget harmonisk – og noget af det vin fra Cognac-distriktet, sluttede af på en såkaldt Boe Kartoffel. Aftenens ”eye ypperste Soave kan tilbyde. Vi lader os vinmenuen. catcher” på tallerkenen – fantastisk derive med af stemningen og nyder i fulde koration af små firkantede skiver placedrag! Er man glad for mad af høj kvalitet, er ret ovenpå hinanden i en fornem søjle. der intet at betænke sig på. Lyng Dal Og altså en kartoffelkreation, som ikke Restaurant viser en mesterlig sammenmindst smagsmæssigt gav førnævnte saKartoffelkrigen brød ud sætning af danske råvarer og har den frankartoffel så rigelig kamp til stregen! Efter endnu en kort strofe af en dygtig a fornødne køkkendisciplin og modighed Kartoffelkrigen på Lyng Dal Restaurant cappella-kvartet skulle ikke kun øregantil at kunne bide skeer med de største var brudt ud! gene have et minuts ro. Også smagsløgeog mest velrenommerede spisesteder i Hvem der skulle lede slaget for Boe Karne fik lov at komme til sig selv. Det kom Danmark. Lyng Dal Restaurant reprætoflen var lige til. For Boe er efternavnet de med en ”blinkende” citronsorbet med senterede Det Nordiske Køkken på flotpå souschefen i køkkenet – Claus er foren anelse knust peber. ”Tricket” vidner teste vis. Niveauet er højt på Lyng Dal, navnet. Claus Boes egen ”opfindelse” om knivskarp koncentration i køkkenet priserne fornuftige, og sammen med var en fryd for både øje og gane og unom alle detaljer og en stolt kærlighed til landlig hygge og venlig betjening scorer derstegede den seriøsitet, maden var tilhåndværket. En ganske rar og luksuriøs restauranten 6 af 6 mulige stjerner. beredt og præsenteret på. fornemmelse at være underlagt en så professionel behandling, nu når menuTil lammet havde restauranten valgt en

******

Fakta om Det Nordiske Køkken

Prøv også middelhavskøkkenet

En dansk restaurant har for nylig opnået 2 fornemme stjerner i Michelin-guiden for deres Nordiske køkkenspecialiteter og er netop kåret som verdens 15. bedste. En af forgangsmændene for iscenesættelsen af Det Nordiske Køkken som pendant til sydeuropæisk madkunst er Claus Meyer og andre nordiske mesterkokke. Gourmetmenuer med råvarer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Grønland, Island og Færøerne er højeste madmode lige nu og vinder indpas hos flere og flere restauranter landet over. I flæng kan nævnes grønlandsk rensdyr og moskusokse, færøske hestemuslinger og dybhavskrabber, det islandske surmælksprodukt skyr, vildtvoksende bær fra de finske og norske skove, svampe, multebær og elsdyret fra Sverige, fisk, hval og skaldyr, der fanges i Norden, og de særlige varianter af rødder, løg, kål, urter, korn og kernefrugter. Potentialet for spændende og anderledes retter er i hvert fald til stede!

Lyng Dal Restaurant er oprindeligt inspireret af Provence-køkkenet og middelhavskøkkenet generelt. Dén retning kører Lyng Dal videre med på trods af god succes med Det Nordiske Køkken. Se evt. den detaljerede menu på www.lyngdal-hotel.dk. Lyng Dal Restaurant og Hotel tilbyder også selskabsmenuer og dinér transportable.

17

NR. 25 17

29/04/07 20:26:47


Ryesgade 11 – ”Elisahøj” John Jensen

I dette blad har vi kastet vort historiske blik på huset på Ryesgade 11, som bærer navnet ”Elisahøj”. Ifølge BBR-ejermeddelelsen er huset fra 1914, men i en gammel flise ved husets tidligere hovedindgang i vestgavlen er indgraveret 1917. Dette kan indikere, at det har taget 3 år at bygge huset, hvilket ikke var ualmindeligt dengang, hvor man ofte byggede huset færdigt, efterhånden som man fik råd. Hvorfor huset har fået navnet ”Elisahøj”, har vi ikke kunnet opsnuse. På Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum har vi fundet at par ældre billeder af ejendommen.

Parret havde seks børn, blandt andre nu afdøde tømrermester Willy Schjødt. Lærer Mortensen og frue har ligeledes ejet/boet i ejendommen, formodentlig i en årrække frem til 1942. Så vidt vi har fået oplyst, drev fru Mortensen – i stil med den foretagsomme Agnes Jensen i Matador-serien – en lille systue fra et af værelserne i stueetagen. Der var fortrinsvis tale om fabrikation af tøj til Børnehjemmet Himmelbjerggården, der dengang udelukkende var et drengehjem. Huset var indrettet med beboelse (og nævnte systue) i stueetagen og med værelser (en lille lejlighed) i loftetagen. Værelserne/lejligheden i tagetagen blev lejet ud til bl.a. unge lærlinge og svende, der arbejdede hos byens håndværkere, og til mejerielever fra det daværende Rye Mejeri.

ene stue var møbleret. Specielt om vinteren opholdt de sig næsten udelukkende i køkkenet, hvilket var det eneste rum i huset, der var opvarmet. Eneste inventar i køkkenet var det faste køkkenbord, der også blev brugt som spisebord, samt nogle få hjemmegjorde træstole. Her sad brødrende så altid iført deres sivsko og kasket. De brugte snustobak og anvendte – ud over den normale spyttebakke på gulvet – også komfuret som spyttebakke, ... uden at de nødvendigvis ulejligede sig med at rejste sig! – Så Finn og hans søskende skulle se sig for, når de bevægede sig rundt i køkkenet. Det var i øvrigt en oplevelse, at få lov at spise med ved middagsbordet. Der blev ofte serveret kartofler og fed flæsk. Når der blev serveret grød (byggrød, risengrød og lignende), blev fadet sat på bordet og alle spise direkte deraf, og man skiftedes til at dyppe i smørklatten midt i grøden. Af praktiske årsager spise man med træskeer, idet disse ”ikke behøvede” at blive vasket af, men blot kunne tørres af, for efterfølgende at blive hængt op på væggen på en række kroge. Brdr. Laursen røg såvel cigaretter som pibe, og Finn og hans søskende blev da også tilbudt at smage. – Finn mener, at dette er årsagen til, at hverken han eller hans søskende har følt trang til at ryge som voksen.

Foto fra omkring 1920, taget fra kirken og ned mod møllen og ”Elisahøj”. Som det fremgår, var de omkringliggende huset ikke bygget på daværende tidspunkt, og ejendommen på Ryesgade 13 (med tilnavnet Kokkens Led) var af bindingsværk og med stråtag. Møllen havde dengang hverken magasinbygning eller savværk.

Hvem der har bygget huset, vides ikke med bestemthed, men det kan være bygget af Rasmus Schjøtt, der – sammen med hustuen, Anna – i en årrække boede i ejendommen. Rasmus drev bl.a. vognmandsvirksomhed (taxa- og buskørsel) i byen og Anna var lærerinde på skolen.

I 1942 købte brødrende Kresten, Laust, Peder og Søren Laursen huset, i forbindelse med, at de afhændede ”Hjarsbæ kgården”(Hjarsbækvej 22). De 4 brødre boede så ”på deres gamle dage” i ”Elisahøj” sammen med deres retarderede søster Marie, som de tog sig af. Finn Jensen, Ejstrupholm – ældste søn af Olga og Thorvald Jensen, Gl. Rye Mølle – kan berette om mange pudsige oplevelser, han og hans søskende havde, når de besøgte familien Laursen. Brødrende Laursen var mere end hundrede år bagud for deres tid. Inventaret i huset var meget spartansk, og kun den

Foto fra omkring1958 af Søren Laursen ved bagsiden af huset.

18

NR. 25 18

29/04/07 20:26:49


”Dengang og nu”

Foto af ”Elisahøj” fra først/midt i 1960’erne. Læg mærke til husets daværende vinduer og afvalmede gavle.

Da Søren Laursen, som den sidste af søskendeflokken døde i 1964, overtog Olga og Thorvald Jensen ejendommen. Huset blev istandsat med bl.a. nye vinduer (med det nuværende udseende) og efterfølgende lejet ud. I 1991 blev ejendommen overtaget af dens nuværende indehavere, Birthe Jensen, der er museumsassistent på Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, og Benny Jensen, der er tømrersvend ved VJ Byggeindustri i Ry. Benny er med i Møllens (arbejdende) bestyrelse og ved diverse åbenhus-arrangementer på møllen ses Benny i rollen som henholdsvis møllersvend og/eller træskomand, medens Birthe ses som hans strømpestrikkende kone eller igang med at servere kaffe fra ”Madam Blå”.

19

Aktuel foto af ”Elisahøj” og husets nuværende beboere, Birthe og Benny Jensen

Foto fra 2006, hvor Birthe og Benny Jensen er i aktion med henholdsvis strømpestrikning og træskofabrikation. Dragterne svarer til klædedragter fra omkring 1860.

19

NR. 25 19

29/04/07 20:26:50


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Maj Den Den Den Den Den Den Den

4. 6. 13. 17. 20. 27. 28.

Bededag 4. søndag efter påske 5. søndag efter påske Kristi Himmelfarts dag 6. søndag efter påske Pinsedag 2. pinsedag

Ingen kl. 11* Korafslutning kl. 9 Jesper Hanneslund kl. 10.30 Konfirmation Ingen kl. 11 kl. 9 Erik Bredmose Simonsen

Juni Den 3. Trinitatis søndagkl. Den 10. 1. søndag efter trinitatis Den 17. 2. søndag efter trinitatis Den 24. 3. søndag efter trinitatis

kl. kl. kl. kl.

11 9 11 9.30

Juli Den 1. 4. søndag Den 8. 5. søndag Den 15. 6. søndag Den 22. 7. søndag Den 29. 8. søndag

efter efter efter efter efter

trinitatis trinitatis trinitatis trinitatis trinitatis

kl. 11 Ingen kl. 9.30 kl. 11 kl. 9.30

Erik Bredmose Simonsen

kl. kl. kl. kl.

11 9.30 9.30 14

* Sct. Sørens Kor medvirker Kaffe i våbenhuset første søndag i måneden.

Søndag d. 6 maj. kl.11 holder Sct. Sørens Kor afslutning i forbindelse med gudstjenesten. Børnekoret har haft en fin sæson med deltagelse af 13 børn og unge mellem 8 og 13 år. Vi har øvet hver torsdag mellem 15 og 16 i kirken og de har medvirket ved en til to gudstjenester om måneden. Efter sommerferien begynder vi igen torsdag d. 30. august kl. 15-16 i kirken. Nye medlemmer er meget velkomne. Man skal bare møde op eller ringe til Katrine Bruno (86577312), hvis man har spørgsmål.

Besøg hjemme sygehuset

August Den 5. 9. søndag efter trinitatis Den 12. 10. søndag efter trinitatis Den 19. 11. søndag efter trinitatis Den 26. 12. søndag efter trinitatis

Sct. Sørens Kor

Erik Bredmose Simonsen Indledning minikonfirmander

Hvis der er nogen i sognet, som har lyst til eller brug for et besøg, tager jeg meget gerne imod en henvendelse herom, hvad enten der er tale om hjemmebesøg eller besøg på sygehuset. Bare ring. H.L.

20

NR. 25 20

29/04/07 20:26:51


Når Gud kryber ind i os selv og kirken bliver mere end moderne Henrik Lund

Hvis du vil vide mere - gå til dig selv Hvor går man hen, når man gerne vil vide lidt mere om sig selv og livet? Ja, hvor går man hen for at blive lidt klogere på den underlige størrelse af krop og sind, som er én selv? Svaret på det spørgsmål er næsten enslydende, uanset hvor man henvender sig. Du skal gå til dig selv, lyder det i vores individcentrerede kultur. Du bærer det hele i dig selv. Fra dig udgår egentlig alting. Så hvis du sørger for at udvikle dig, konstant at opnå ny kompetence, at have gang i nye projekter, selv at producere sjæle-input, – kort sagt; hvis du udvikler dig selv, bliver du automatisk klogere på den underlige størrelse af krop og sind, som du er. For den, som sætter sig selv i centrum, går det bedst. Eller vi kan udtrykke det på en anden måde. Det bedste i tilværelsen bor i dig selv. Du bærer på alle svarene i dit eget sind og i din egen krop. Den franske filosof Marcel Gauchet forklarer den her tendens til at søge tilværelsens mening i vores egen personlige selvudvikling ved at hive luften og himlen ud af kristendommen. Han siger, at Gud i dag ikke er placeret højt oppe i himlen som noget helt Andet og noget helt forskelligt fra vores menneskelighed. Nej, Gud er krøbet ind i os selv. Gud er flyttet ind i det enkelte menneske.

Luften ud af himlen - du er din egen religion Når vi i dag leder efter sandheden om tilværelsen og ønsker at blive klogere på at leve, henvender vi os ikke til Gud, men ser i stedet indad. Tidligere spurgte vi: Hvordan skal jeg leve mit liv for Gud og for det andet menneske? Hvilket svar giver kirken og kristendommen? Vi forstod livet i forhold til en usynlig magt, som var større end os. Men nu er den usynlige magt flyttet ind i mennesket som selvudviklingen af de kræfter og energier, der ligger inde i sind og krop. Før var frelsen knyttet til Gud. I dag derimod, hævder Marcel Gauchet, hedder frelse selvudvikling af ens egne iboende ressourcer. Det handler om at komme på kurser, at rejse, opleve og lære nyt for at udvikle sig. At

gå i stå, ikke at udvikle sig, det er blevet nutidens store synd. Både synd og frelse afhænger nu af os selv. Måske den franske filosof har ret. Måske er Gud virkelig krøbet ind i os, ind i mig selv! Vores levevis, og den måde vi møder hinanden på, afslører os. For der er vel meget om tendensen. Jeg har mig selv for øje, næsten uanset hvad. Møder jeg en anden, er det i vores tid helt i orden at spørge: Er du et menneske, som beriger min selvudvikling? Giver du mig nye kompetencer, ellers har du ingen interesse, - så duer du ganske enkelt ikke: Bort med dig. For der er intet, som må stå i vejen for min selvudvikling. Og lad være med at komme med noget andet. Tal endelig ikke om at være forpligtet over for den anden, at tjene samfundet og dets normer, at anerkende autoriteter uden for mig selv, at indrømme at der faktisk er en levesammenhæng som er større end mig. Det passer ikke. For jeg er blevet min egen religion. Gud er krøbet ind i mig selv.

går i stå. Selvfølgelig skal vi udvikle os og hele tiden forsøge at blive bedre til at leve, være åbne og turde få noget nyt i sinde. Men det der udvikler os, det bor ikke dybt inde i os selv. Det bor derimod i mødet med de andre og mødet med det gådefulde helt Andet. Sådan erfarer Luther menneskelivet, og derfor er Luther ikke på mode, - han er ikke moderne. For han har de andre og det gådefulde helt Andet med. Han insisterer på, at der er noget som hvælver sig over os. Jeg er ikke kun mig selv og min egen religion, så alt bliver et spørgsmål om at dyrke mit eget ego. Hvis det der menes med at være moderne, det er, at jeg kun vil have med det at gøre, som jeg kan bruge til noget, - ja, så er Luther og kristendommen langt fra trenden i tidens levemåde. Men måske er det en kæmpe styrke, som rummer et svar til os i dag. Vi har en kristendom, der ser på menneskelivet som meget mere end moderne. I grunden er det en befriende aflastning. At den

Mere end moderne – befrielsen at få himlen igen Martin Luther, en af den danske folkekirkes hovedskikkelser, tænker livet på en helt anden måde. Han har himlen, og ikke kun sig selv, som horisont for tilværelsen. Der er en himmel, som hvælver sig, og det betyder noget for alt liv, også for menneskers liv alene og med hinanden. Luther er vis på, at han har sit liv i kraft af Gud og altså ikke i kraft af sig selv. Gud er for ham en person, en helt Anden, som er en kæmpe gåde. Ligesom i øvrigt alle andre mennesker dybest set er en mirakuløs gåde. Ellers ville der ikke være nogen grund til at tale sammen, henvende sig, delagtiggøre og bønfalde hinanden. Uden de andre og det Andet er det hele ikke noget som helst værd. Sådan ser Luther livet. Selvfølgelig er jeg ikke det højeste. Tværtimod er jeg som person en forviklet gåde med min krop, mit sprog og mine tanker. Men så sandelig også i forholdet til de andre og det helt Andet, som ikke er mig, men som gør, at jeg overhovedet er til, og jeg bliver ved med at være mig. Det er gådefuldt, ja, livet er et stort under, et sandt mirakel. Sådan tænker Luther. Han ved naturligvis godt, at det er afgørende for et menneske, at det udvikler sig selv og ikke

almægtige Gud har givet sig til kende i mennesket Jesus fra Nazareth, det betyder, at jeg ikke selv skal kæmpe mig frem til at finde gud et sted inde i mig selv. Den gud jeg kan leve mit liv på, er ikke en underlig lille gud i min krop og sjæl, som har det med at gøre mig opblæst og utilnærmelig. Det er en levende almægtig Gud. Horisonten for livet er ikke kun flad og fuld af mig selv. Den er tværtimod uendelig dyb, fuld af det Andet og de andre. Sådan lyder kristendommens bud på at være menneske. Og jeg kan for min del sige, at jeg priser mig lykkelig for, at kristendommen er mere end moderne.

21

NR. 25 21

29/04/07 20:26:52


Konfirmation Kristi Himmelfarts dag Forår er konfirmationstid, og vi glæder os til at holde konfirmation for årets rige høst. Det er altid rart at have en god fest at se frem til, ikke mindst når festen er fuld af mening og betydning. Kristi Himmelfartsdag pyntes kirken, og vi holder en gudstjeneste fuld af farver og varme for en flok herlige unge mennesker.

De kommende konfirmander De nye konfirmander, som begynder undervisningen i august, bedes venligst reservere weekenden den 15.-16. september. Der er noget i gære, noget lyst, mørkt, sjovt, lærerigt, fladt, bulet, hårdt, en masse mennesker, noget højt……Prøv selv at gætte. Information følger umiddelbart efter sommerferien.

Der er tilmeldt en god portion konfirmander. Skulle flere have lyst, ring da venligst til Henrik Lund (86 89 80 37).

De nye minikonfirmander Minikonfirmand-undervisningen begynder først i september. Vi holder indledning søndag 26. august kl. 14 i kirke og have. Der går invitation ud til de kommende 3. klasser i løbet af sommeren, men man kan også tage kontakt til Henrik Lund før det sker. Undervisningen vil formodentlig finde sted torsdag eftermiddag efter skoletid, hvor vi vil opholde os meget i kirken, lave en masse kreative ting, høre om kirkens og sognets vældige historie, tage på udflugt, synge salmer og tale om hvad kristendommen

siger om at være menneske. Det er Marie Pedersen fra skolen, Katrine Bruno og Henrik Lund, som i fællesskab udfordrer miniérne.

International orgelvirtuos Mandag d. 20. august kl. 19.30 er der orgelkoncert i Gl. Rye Kirke med den italienske organist Angelo Castaldo. Angelo Castaldo er født i Napoli i Italien i 1973. Han har diplomeksamen i klaver og orgel fra konservatoriet i Napoli, og han har endvidere en universitetsgrad i musiksociologi fra Universitetet i Rom. Han er prisvinder ved 2 internationale orgelkonkurrencer. (Rom 1996 og Firenze 1998). Angelo Castaldo har en omfattende

solo koncertvirksomhed. Han har spillet i de fleste europæiske lande og i 2005 og 2006 turnerede han i Sydamerika, USA, Australien og New Zealand. Siden 1993 har han været musikanmelder på dagbladet “Napoli Sera” og tidsskriftet “Arte Organaria e Organistica”.

Han har udgivet flere orgelpublikation og indspillet 2 CD’ere. Han har været ansat ved St. Chiara’s Basilica, men er nu organist og kantor ved Volto Santo’s Sanctuary, den største kirke i Napoli. Udover at besøge Gl. Rye, spiller Canaldi på sin tur rundt i Danmark bl.a. også i Frederiksborg Slotskirke, Grundtvigs Kirken i Esbjerg, Sct. Markus Kirke i Ålborg og Sct. Mortens Kirke i Randers. Alle er meget velkomne.

Kom i form med Sct. Søren, Birgitte Nymann og GRIF

At bevæge det hele menneske Søndag den 2. september bliver store motions- og bevægelsesdag for hele Gl. Rye. I samarbejde med GRIFF og idrætsinstruktør Birgitte Nymann vil vi forsøge at sætte bevægelse både i det indre og ydre menneske. Vi begynder med en kom-i-form-gudstjeneste kl. 11 i Sct. Sørens kirke, hvor sind, sjæl, hoved og sanser bliver udsat for gymnastik. Derefter vil vi sætte kroppen i bevægelse. Under ledelse af idrætsinstruktør Birgitte Nymann og GRIF vil der være mulighed for at få sig rørt. Hvordan afsløres i næste blad. Men sæt gerne dagen af. Der bliver noget for alle aldre, både børn, unge, voksne i alle tiår, ældre osv. Vi håber, det kan blive en ny tradition, som kan samle og glæde hele Gl. Rye. Målet er at blive Danmarks smidigste by.

Birgitte Nymann

22

NR. 25 22

29/04/07 20:26:54


Forårsfrokost ombord på båden Petersen inden der studeres mursten.

Undervejs til nyt kirkehus Studietur - murstensbesøg Lørdag d. 31. marts havde Petersen Tegl i Egernsund ved Broager foranlediget af arkitektfirmaet Aarstiderne inviteret Gl. Rye Menighedsråd på besøg for at se på mursten og prøvemur til det nye Kirkehus. Årstiderne havde sponsoreret befordringen og med arkitekt Lars Oest i rejselederstolen deltog alle i menighedsrådet. Ved ankomsten til Petersen Tegl blev vi budt på frokost ombord på et gammelt træskib, som firmaet bruger til at tage sig godt af gæster og besøgende. Vi var blevet godt sultne af køreturen, så vi hilste frokosten varmt velkommen. Da vi gik ombord gav en slagfærdig skipper hånd, mens Anders Haagerup frimodigt fik alle ombord til at ryste med et ordentligt kanonsalut fra forreste dæk. Vejret var skønt, maden dejlig og samværet fornøjeligt.

Efter frokosten blev vi kørt hen på teglværket, fik en spændende og lærerig rundvisning på ægte sønderjysk. Vi fulgte en murstens tilblivelse og blev vist, hvordan Petersen Tegl producerer sine sten. Det er førsteklasses håndværk, og der var mange interesserede spørgsmål undervejs. De mange forskellige processer der skal til, før vi står med en mursten i hånden, betog de fleste. At gøre jord til mursten er vel en af de vigtigste opdagelser i menneskets historie, og rundviseren fra Petersen Tegl fortalte med lune og stolthed om et håndværk, som stadig bygger på viden og tradition fra de gamle romere omkring Kristi fødsel. Arkitektfirmaet og menighedsrådet fik vist flere forskellige sten til kirkehuset, bl.a. en sten ved navn Kolumba, som flere fandt var en god løsning. Uanset hvilken sten der vælges, bliver huset rødt, så både mur og tag vil stå godt til Sct. Sørens

kirke og præstegården. Fra rådets side bliver der i hvert fald lagt megen energi og tid i at få et kirkehus, som kan blive til glæde og gavn for Gl. Rye sogn mange år ud i fremtiden.

Opstart af byggeriet Tirsdag d. 3. april var der indbudt licitation til det nye Kirkehus på Gl. Rye Kro. I alt var 36 firmaer indbudt, fordelt på 8 forskellige faggrupper. Som omtalt i lokalavisen blev tilbudene noget dyrere end forventet. Håndværkerne er fuldt beskæftiget, og det er dyrt at bygge lige nu. Rådet arbejder derfor på en besparelse af byggeprojektet, som i skrivende stund endnu ikke er færdigforhandlet med håndværkerne. Trods besparelserne er vi dog stadigvæk fortrøstningsfulde, og vi ser frem til det første spadestik. Menighedsrådet

23

NR. 25 23

29/04/07 20:26:55


Udflugt til Vedersø og Vesterhavet Temadag om den danske digterpræst Kaj Munk Lørdag den 2. juni Årets sogneudflugt bliver en temadag om den danske digter og præst Kaj Munk (1898-1844). Vi mødes på parkeringspladsen foran præstegården kl. 9, og kører derpå mod den lille vestjyske by Vedersø, hvor Kaj Munk fra 1924 til 1944 var præst. I Vedersø vil der være et kort foredrag om Kaj Munk af lektor Jens Kristian Lings, der er formand for Kaj Munk selskabet og har et indgående kendskab til Kaj Munks liv og forfatterskab. Det vil fremgå, at Kaj Munk er en omstridt personlighed i dansk litteraturhistorie og en markant skikkelse i forrige århundredes

kirkeliv. Vi skal se kirken og her høre om digterpræstens idealistiske forkyndelse, besøge kirkegården og kaste et blik på præstegården. Frokosten indtages i Vedersø sognehus eller i klitterne med udsigt til Vesterhavet. Undervejs til Vedersø gør vi holdt ved mindestenen på Hørbylunde Bakke. Det var her Gestapo en kold januardag 1944 henrettede Kaj Munk, fordi hans skarpe pen både i prædikener, taler og skrifter opfordrede til modstand mod besæt-

Hængekøjen

telsesmagten under 2. verdenskrig. Velmødt til en dag i kompromisløshedens tegn i selskab med et menneske, som kæmpede for det han holdt af: Sprog, land, kirke og kristendom. Vi vil være i Gl. Rye sidst på eftermiddagen. Tilmelding kan ske hos menighedsrådets kasserer: Grete Christensen (tlf. 86 89 88 00). Turen er gratis (inkl. frokost) og tilmeldingen sker efter først til mølle princippet.

- eller hvem ringer klokkerne for?

Forslag til luftig sommerlæsning Kirkeklokkerne kalder meget hyppigt til gudstjeneste i Sct. Sørens kirke. Er man i den forbindelse blevet nysgerrig og har man fået lyst til at vide noget mere om, hvorfor der er klokkeringning og gudstjeneste, er der det seneste år udgivet en række gode bøger. Jan Lindhardt, biskop over Roskilde Stift, udsendte i efteråret bogen Ind i kirken – en guide til gudstjenesten (forlaget Rosinante). Bogens formål er ”at hjælpe danskere til at få øjnene op for gudstjenestens fornøjelser” (s. 7). Med Lindhardts letflydende og særdeles læseværdige pen tilbydes man en rundrejse i gudstjenestens forløb, forskellige former og historie. Der er tale om en indføring, man hurtigt kan læse i hængekøjen, - ja, der er direkte fare for at blive grebet af Lindhardts lune og rammende ord om at være kirke og menneske i dag. Han viser, at gudstjenesten stadigvæk er nødvendig og vedkommende. Så vil man vide, hvorfor kirkeklokkerne kalder, er Ind i kirken - en guide til gudstjenesten et godt sted at begynde. Det er en lille udfordrende bog, man bliver klogere af at have læst, og den kan sagtens læses, når varmen er stærkest og

hovedet er sløvest. Jan Lindhardt fanger. Døm selv! Bliver sommeren meget solrig, og er omgivelserne så overbærende, at der er rigelig tid til hængekøjen, står bøger om ”gudstjenestens fornøjelser” i kø. Jeg vil blot nævne endnu en udgivelse, som jeg finder værd at tage med i køjen. Tidligere højskolelærer ved Grundtvigs Højskole i Hillerød og nuværende sognepræst i Lyngby, Jørgen Demant, ser i Søndag morgen – mødet mellem Gud og mennesker (Aros Forlag) gudstjenesten fra kirkebænken. I en stærkt personlig skildring forsøger han at komme til klarhed over, hvad gudsmødet kan betyde for menneskers livsfornemmelse og livsopfattelse. I et afsluttende kapitel får man tilmed et bud på gudstjenestens eksistentielle og samfundsmæssige perspektiver, noget der nok burde tiltrække læsere i en tid, hvor religion er fremherskende i mediebilledet. For kender vi overhovedet vores

egen kristne tradition i al vores optagethed af og frygt for Islam? Det leverer Jørgen Demant et svar på. Han har valgt en noget anden tilgang til gudstjenesten, end den vi møder i Jan Lindhardts bog. Det er derfor oplagt at læse de to bøger sammen. Begge lyser af fremragende teologisk formidling og troværdig viden. Ja, begge er så godt selskab, at man får lyst til at invitere dem, når man fra køjen kan se grillen er varm og vinen trukket op. Skulle al den gudstjeneste-læsning stige én til hovedet, så man ligefrem kunne få mod på at komme i ”from” form, har det ærkegrundvigske forlag Vartov netop udsendt Hver-

24

NR. 25 24

29/04/07 20:26:56


Pilgrimsvandring Lørdag den 18. august inviterer Skivholme sogn alle interesserede på en pilgrimsvandring (der kan også cykles og køres). De har arrangeret forskellige ruter, som alle ender i Skiveholme kirke. Der bliver

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk

start fra Gl. Rye kirke, Øm Kloster, Skanderborg kirke, Veng kirke og Stjær kirke. Deltagerne begynder vandringen om formiddagen og slutter kl. 17 i Skivholme kirke. Nærmere om dagen følger i næste blad.

Sognepræst: Henrik Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37 hlu@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Gerstedvej 9, 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

Foredrag i september Søndag den 9. september kl. 14: Gudstjeneste med efterfølgende foredrag i præstegårdshaven ved Ole Jensen, tidl. professor, domprovst, højskoleforstander og rektor. Ole Jensen holder foredraget Historien om K. E. Løgstrup, som også er titlen på

hans nye bog om vennen, kollegaen og en af Danmarks største tænkere i forrige århundrede. Foredraget præsenteres nærmere i næste blad sammen med efterårets øvrige tiltag.

Kirkesanger: Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

Graver: Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand: Eva Jensen Fæstibakke 9, Gl. Rye, Tlf. 8689 8216

Næstformand: Annette Haagerup Lindholmvej 9, 8680 Ry 8689 8688 annette@haagerup.com

Kirkeværge: Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096 soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Kasserer og kontaktperson: dagsfromhed – elleve bidrag om at komme i from form. Her kommer man hjem hos nogle af de grundtvigske, som via en tænketank om religiøsitet i dag har taget livtag med Gud i hverdagen. Man kan læse og blive inspireret af valgmenighedspræst Morten Kvists forhold til ritualet, biskop Niels Henrik Arendt om den enkeltes bønsliv, journalist Kåre Gade om børn og bøn, tage med redaktør Birgitte Larsen på from løbetur, høre etnolog Karen Shousboes himmelhåb, blive udfordret af menighedsrådsforeningens formand Inge Lise Pedersens tale om at være menighed i dag, se sognepræst Elof Westergaard slå korset for sig, være med på en lytter hos Gudmund Rask Pedersens morgensang med familien, sidde til bords med Henrik Lund og familie om måltidet, van-

dre med Kirkeligt Samfunds formand Jens Brun udi naturfromhed og endelig kan man holde stille dage med journalist Merete Ørskov på retræte. Mangler man inspiration til at få Gud med i hverdagen, er der nu hjælp at hente hos de ærkegrundtvigske. Ja, der er sandelig nye tider på vej i det kirkelige landskab! Det havde været en utænkelig udgivelse for 10 eller 20 år siden, og det kan godt være, at det stadigvæk er klogt at gå lidt stille med det fromme. Men læs den, hvis du tør. Der røres ved tabuer, hvor selv BT og Ekstra Bladet skælver! God sommer i køjen

Grete Christensen Rimmersvej 58, Gl. Rye, Tlf. 8689 8800 hansoggrete@privat.dk

Sekretær: Erna Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068 ebjoehnk@ofir.dk

Anders Bendsen Himmelbjergvej 12, Gl. Rye Tlf. 8689 8317

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068 ebjoehnk@ofir.dk

H.L.

Hjemmeside www.glryekirke.dk 25

NR. 25 25

29/04/07 20:26:58


Valgmenigheden

Gudstjenester i Gl. Rye Kirke Maj

Juli

Fredag den 4.maj – Ingen

Søndag den 1.juli – kl. 9.30 4.søndag efter Trinitatis, Luk.6,36-42

Søndag den 6.maj – Ingen

Om at dømme andre

Mandag den 7.maj – kl.17.30 Fyraftensgudstjeneste

Søndag den 8.juli – kl.11.00 5.søndag efter Trinitatis, Luk.5,1-11 Peters fiskefangst.

September Søndag den 2.september – ingen Mandag, den 3.september – kl.20.00 Stillegudstjeneste Søndag den 9.september – kl.11.00 14.søndag efter Trinitatis, Luk.17,11-19

Søndag den 13.maj – kl.11.00 5.søndag efter påske, Joh 16,23b-28

Dr. theol. Thorkild Lyby

Bøn i Jesu navn

Søndag den 15.juli – ingen

Ingen kan tjene to herrer

Søndag den 16. september – ingen Torsdag den 17.maj – Ingen Søndag den 20.maj – kl.9.30 & 11.30

Søndag den 22.juli – kl.9.30 7.søndag efter Trinitatis, Luk. 19,1-10

KONFIRMATION

Zakæus

Søndag den 27.maj – kl.9.30 Pinsedag, Joh.14,22-31

Søndag den 29.juli – ingen

Helligåndens komme

August

Mandag den 28.maj – kl.11.00 2.pinsedag, Joh.3,16-21

Søndag den 5.august – kl.9.30 9.søndag efter Trinitatis, Luk. 16,1-9

”Således elskede Gud verden”

Den uærlige godsforvalter

Juni

Søndag den 12.august – kl.11.00 10.søndag efter Trinitatis, Luk.19,41-48

Søndag den 3.juni – kl.9.30 Trinitatis søndag, Joh.3,1-15 Jesus og Nikodemus

Søndag den 10.juni – kl.11.00 1.søndag efter Trinitatis, Luk.16,19-31 Den rige mand og Lazarus

Søndag den 17.juni – Ingen

Valgm. præst Kim Arne Pedersen

Mandag den 17.september – kl.17.30 Fyraftensgudstjeneste Søndag den 23.september – kl.9.30 16.søndag efter Trinitatis, Luk.7,11-17 Enkens søn fra Nain

Søndag den 30.september – ingen

Oktober Mandag den 1.oktober – kl.20.00 Stillegudstjeneste

Jesus græder over Jerusalem

Søndag den 19.august – kl.11.00 11.søndag efter Trinitatis, Luk.18,9-14 Farisæeren og tolderen

Søndag den 26.august - kl.11.00 12.søndag efter Trinitatis, Mark.7,31-37

Kirkebilen Er det svært for dig at komme i kirke, så brug kirkebilen. Ring senest en time før til Ry Taxa 86 89 30 55.

Jesus helbreder en døvstum

Valgmenighedens fødselsdag Søndag den 24.juni – kl.11.00 3.søndag efter Trinitatis, Luk.15,1-10

Kirkebilen betales af Valgmenigheden.

Det tabte får

Minikonfirmander: Valgmenighedens minikonfirmandundervisning begynder i ugen efter efterårsferien. Nærmere herom i næste nummer af Aktuelt

Konfirmander: Valgmenighedens konfirmandundervisning begynder tirsdag og onsdag den tirsdag den 11. og onsdag den 12.december kl.8.00 på Gl.Rye Skole. Konfirmationen i 2008 finder sted søndag den 4.maj

26

NR. 25 26

29/04/07 20:26:59


Pinse begge har de noget med pinse at gøre. Aage Augustinus

Den ’gamle’ pinse. Det var ikke de kristne, der opfandt pinsen. Pinsen var oprindelig en israelittisk høstfest, der fejredes 50 dage efter påske. Festen blev senere i jødedommen knyttet til lovgivningen på Sinaj, det vil sige en mindefest for dengang Moses modtaog lovens tavler på Sinaj Bjerg. Det er jo en måde at tilvejebringe enighed på. Ved at betvinge interessemodsætninger og indbyrdes kampe ved hjælp af lovgivning: »alle er lige under loven«. Prisen for opnåelsen af denne enighed er tvang — og den deraf affødte tvivl: Med lov kan man få alle til at opføre sig ens, men er de ens? forstår de hinanden? er de indbyrdes enige?

Man behøver ikke at have beskæftiget sig særlig meget med Bibelen for at være opmærksom på, at der i de bibelske fortællinger kan trækkes en linie fra beretningen om Babelstårnet til pinseunderet. Myten om Babelstårnet i Gamle Testamente forsøger at forklare det forhold, som enhver, der ikke helt har mistet barnets sans for at undres, må stoppe op ved: Hvordan kan det være, at der er så megen splid i verden? Er det måske fordi, vi taler så mange forskellige sprog?’ Hvis vi alle er Guds skabning, hvorfor forstår vi ikke hinanden, hvorfor kan vi ikke enes? Myten udlægger uenigheden som en straf, og det er her, den gamle fortælling bliver vigtig som et modstykke til pinsen; for pointen er, at nok kan vi og bør vi stræbe efter enighed; men der er en verden til forskel på, hvorledes og hvorfor enigheden tilvejebringes. I Det gamle Testamente fører Pieter Breughel den Ældre, Babelstårnet enigheden til en himmelstorm, og en trussel mod Guds herredømme, Den ’nye’ pinse. og spørgsmålet er, om denne form for Den modsatte vej beskrives i det evanenighed ligger os særlig fjernt. Måske gelium, som kirken fra gammel tid har kunne man vove den påstand, at envalgt at lytte til i tiden mellem påske og gelsk ikke blot har afløst middelalderens pinse, og som just kan høres som en udlatin som »videnskabens sprog«, men lægning af pinsens betydning: »Elsker I også rummer elementet af at være det mig, så hold mine bud”, står der i Johanhimmelomstyrtende babelssprog. Er det nesevangeliet. Jamen, er dette ikke blot ikke det internationale akademiske og en tilføjelse til loven, altså et elvte bud at videnskabelige engelsk »skyld«, at de mejsle ind på tavlen under de ti andre? forskelligste mennesker jorden over har Både ja og nej. Det er et bud; men det er kunnet arbejde sammen om at udvikle dét bud, der sprænger de andre. Det er for nu blot at gribe til to velkendte og dét bud, der ophæver loven ved at indekstreme eksempler — genmanipulation løse loven. Det er dét bud, der forvandler (til frembringelse af mere »hensigtsmæslovens tvang til frihed. sige« og »sunde« skabninger) og atomTo handlinger kan begge være i overbomber (der er i stand til at udslette det ensstemmelse med et bud og kan udehele igen)? fra tage sig ens ud. Hele forskellen ligFor så vidt vi altså aner dette truende ger imidlertid i, om handlingen sker af perspektiv i enigheden og genkender et frygt for straf eller ud af kærlighed og babelsk motiv i vores nutid, er der desto taknemlighed over at være blevet gjort større grund til at opholde sig ved Bistraffri. belens fortællinger. For det fremgår, at Den nye pinse: festen for kærlighedens Bibelen omtaler to vidt forskellige veje, og tillidens fællesskab, blev indstiftet, da ad hvilke vi kan nå til enhedens mål, og

denne forskel gik op for disciplene. Nok havde de lyttet til Jesus igennem tre år på deres vandringer ad Galilæas landeveje. De havde overværet hans måde at omgås fremmede og fjender. Men de havde også oplevet korsfæstelsen og kunne ikke tro andet, end at nu var det hele slut. Det endte i fiasko. Det er indtrængende beskrevet, hvordan de gav op. Havde modløsheden varet ved, var der aldrig blevet nogen kristendom. Det blev der som bekendt. Da rygtet om opstandelsen kom ud, blev den mødt med den største skepsis. Var graven tom, måtte det være disciplene, der havde fjernet liget. Hvad var det da, der kunne fremkalde troen på, at Jesus fra Nazareth var opstået fra de døde og stadig var de troendes herre og mester? I kirkens selvforståelse er denne tro Helligåndens værk. Den første kristne pinse, som den beskrives i Ny Testamente: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.« (Apostlenes Gerninger 2, 1-13)

Pludselig dæmrede det for disciplene pinsemorgen, og de gik ud med budskabet derom. En ganske ny og livsfarlig frimodighed indfandt sig. Det havde været så svært at forstå, fordi det var så simpelt. Det havde ikke drejet sig om et eller andet indviklet, som der kræves professionel hjælp til at forstå; men om den overskrift over det hele,

27

NR. 25 27

29/04/07 20:27:00


som kun et barn kan forstå og leve efter: Kærligheden tvinger mig. I et af Münchhausens fantastiske eventyr er Münchhausen på rejse med postvognen og sidder med på bukken sammen med kusken. Det er Münchhausens job at blæse i hornet, men frosten var så hård, at uanset hvor meget han pustede og pustede, kom der ikke en tone frem. Først da de gjorde holdt ved en landevejskro og hængte hornet op ved siden af kaminen, tøede det pludselig op, og under hele måltidet vældede alle de toner frem, som havde ligget nedfrosset inde i instrumentet. Dét er, hvad der sker i pinsen. Jesus havde »pustet på« sine disciple af al kraft, men desto nærmere de kom til Jerusalem og hans korsfæstelse, desto tavsere blev de for til sidst helt at forstumme og fryse til natten mellem Skærtorsdag og Langfredag. Pinsemorgen smeltede ildtunger deres egne tunger, så de pludselig kunne spille alle de melodier, de havde hørt og lært. Hvis vi bliver i bille-

det, så kunne vi også gå et skridt videre og bruge det til at »forklare« for os, hvorledes det kunne gå til, at de mange forskellige folk, der ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger befandt sig i Jerusalem, kunne forstå apostlenes forkyndelse. Hvad var det, de mange forskellige

forstod? Selvfølgelig kan man insistere på at opfatte pinseunderet temmelig firkantet, så at alle apostlene med ét blev til sproglige genier, der den dag i dag kunne få ansættelse i FN eller EU som chefer for translatørkorpset; men man kunne også — som antydet med billedet af »at spille melodier« — holde sig til den dimension, at underet var, at de alle — på trods af sprogforskelle — forstod tonen. Det var den, de var fælles om at opleve. Folkene forstod det samme, som pludselig var gået op for disciplene selv: tonen i ordene, glæden ved budet, der forvandlede det fra lov til kærlighed, fra tvang til befrielse. Pinsen var og er ikke, at disciplene — eller de omkringstående eller vi i dag — i og for sig fik noget nyt at vide; men at forståelsen af det allerede hørte dæmrede for dem: At Ordet blev korsfæstet og genopstod påskemorgen, modsvares af, at ordene lå frosne i disciplenes bange sind, men pinsemorgen smeltede og tog bolig i deres hjerter. Vi fejrer Pinse i håbet om, at glæden ved Ordet må smitte os, så at vores glæde derover må blive smittende. ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden«. Hvordan lærer man at holde dette bud? Hjælper det at lære sig græsk, så at man kan læse Johannesevangeliet på originalsproget, og hjælper det at anskaffe sig alverdens parlører med bibelverset oversat? Eller kan man først holde budet, når glæden blusser op i én og bliver til befrielse, fordi man pludselig forstår, at budet er et »tilbud«, at budet kun fremsættes og kun kan efterleves, fordi det hænger sammen med den eftersætning,

Tiziano Vecellio, Pinse underet

Fødselsdag i Valgmenigheden søndag den 26. august Traditionen tro festligholdes dagen ved en gudstjeneste kl. 11.00 og efterfølgende fælles skovtur med underholdning i bakkerne. Vi slutter omkring kl. 14.30. Bliver vejret koldt, regnfuldt eller blæsende afholdes arrangementet i det ny lokale på Gl. Rye Skole.

Medbring Egen madkurv og drikkevarer, samt tæppe at sidde på. For de ældre vil der være borde og stole til rådighed. Valgmenigheden serverer kaffe og kage.

Programmet i bakkerne vil være krydret med fællessange, taler, musik og underholdning.

Opfordring til medlemmer Vi ved, at der er mange af vore medlemmer med talenter ud i musikken og andet godt. Så vi vil hermed opfordre til at give et nummer eller to. Vi har scenen, musikanlægget og et stagepiano. Giv evt. besked til Aage 86 89 86 12.

28

NR. 25 28

29/04/07 20:27:02


Valgmenighedens Årsmøde 2007 Bestyrelsens beretning : Kommunikation I året der er gået, har bestyrelsen haft fokus på kommunikation. En beslutning der blev taget ved budgetlægningen for 2006. Vi ønskede at lave en hjemmeside til valgmenigheden og få vores annoncering til at matche hjemmesidens layout. Vi har for nuværende ønsket at give de mest gængse informationer om valgmenigheden og give de der har mulighed herfor adgang til, at man som medlem kan maile til bestyrelsen med løst og fast samt tilmelde sig på hjemmesiden til diverse arrangementer. Man kan naturligvis fortsat ringe og skrive til os. Bestyrelsen tager gerne imod tilbagemeldinger om, hvorledes hjemmesiden opleves af medlemmerne. Hjemmesiden vil løbende vil blive justeret og udbygget. Hjemmesiden har adressen; www.vmrye.dk.

Værdigrundlag En anden opgave bestyrelsen har arbejdet med til hjemmesiden, har været at beskrive, hvad en valgmenighed er, hvad valgmenigheden i Gl. Rye og omegn står for og valgmenighedens værdigrundlag. Bestyrelsen har siden september og frem til årsmødet arbejdet med at præcisere værdigrundlaget. Resultatet af processen viser en stor overensstemmelse mellem det grundlag valgmenigheden blev etableret på, det arbejde der indtil nu er lavet, og det vi vil arbejde for i fremtiden. Da valgmenigheden blev etableret i 2003 var det fordi vi ønskede at fastholde den positive udvikling der var sket med kirkelivet i Gl. Rye. Samspillet mellem kirkelighed og folkelighed. Vi ønskede at fastholde og udvikle det børne- ungearbejde, der var blevet etableret. Vi ville fastholde en ”højskoletradition” med højskoledage, studiekreds, foredrag, med det oplysende og mellemmenneskelige møde som centrum til gavn for det enkelte menneske og lokale liv som helhed. Vi ville fastholde en præst, der i sit virke er opsøgende og besøgende i forhold til sin menighed. Valgmenighedens værdigrundlag bygger på 3 hovedområder: 1. Forkyndelse af evangeliet i tidens sprog og på tidens vilkår. 2. Fællesskabet 3. Demokratisk organisering

Ad. 1) Forkyndelse af evangeliet i tidens sprog og på tidens vilkår Valgmenigheden ønsker at forkyndelsen sker i en nutidig form, så den enkelte – barn, ung eller voksen møder evangeliet på en vedkommende måde. Ad. 2) Fællesskabet Valgmenigheden er et aktivt fællesskab. Et sted hvor man mødes omkring såvel det kirkelige som det folkelige. Til stille stunder og væren, til debat og oplysning, til praktiske gøremål og fælles udforskning af de store spørgsmål i liv og samfund. Ad. 3) Demokratisk opbygning Valgmenigheden er en folkekirkelig menighed under biskoppens og provstens tilsyn, helt på linie med en sognemenighed.. Valgmenigheden er opbygget efter reglerne i Lov om valgmenigheder af 1868. Valgmenigheden er økonomisk uafhængig, og medlemmerne har direkte indflydelse på menighedens forhold, herunder valg af bestyrelse, økonomi og ansættelse og afskedigelse af præst.

Fokus 2007 Når valgmenigheden ønsker at evangeliet forkyndes i tidens sprog og på tidens vilkår, får det betydning for gudstjenestens form og måden hvorpå det formidles. Vi har ungdomsgudstjenester med hhv. FDF og konfirmanderne og børnegudstjenesten i december med mini-konfirmanderne. Gudstjenester som er anderledes i form og formidling og hvor børn og unge inddrages i gudstjenesten i stort omfang. Bestyrelsen har besluttet i 2007, at sætte fokus på fornyelsen, udviklingen af valgmenighedens familiegudstjenester. Vi kan se, at fyraftensgudstjenesterne bliver besøgt af mange familier med børn og unge og vi vil derfor ved disse gudstjenester, arbejde med i højere grad, at forkyndelsen foregår i en børnevenlig form.

Nye gudstjenestetidspunkter Valgmenigheden har valgt at følge sognemenighederne i provstiet mht. at ændre tidspunkterne for gudstjeneste søndag formiddag til fremtidigt at være kl. 9.30 ellerw kl. 11.00.

Valgmenigheden for Gl. Rye og omegn Præst: Aage Augustinus Gyden 7, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 86 12

Organist: Katrine Bruno Hansen, Gerstedsvej 9 8680 Ry Tlf. 86 57 73 12

Bestyrelse: Formand: Mogens Egholm Lille Vangs Vej 17, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 8741

Næstformand Pia Kastberg, Lyngdal 27, Gl.Rye, 8680 Ry Tlf. 87 88 30 55

Næstformand: Karen Thomsen Gerstedvej 2C Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 87 57

Kasserer: Claus Riber Jægergårdsvej 10. A, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 88 56

Helle Arnfred Damgårdsvej 5, Svejstrup, 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 70 20

Susanne Jakobsen, Lille Vangs Vej 8, Gl.Rye, 8680 Ry tlf. 86898105

Jakob Kaae Astrup Skovstedvej 1, Gl.Rye, 8680 Ry, tlf. 86898482

Suppleanter: Henrik Brunsø Emborgvej 23, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 86 89

Lisbet Marschner Alkenvej 11, Svejstrup, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 57 73 70 Valgmenigheden for Gl.Rye og omegns hjemmeside:

www.vmrye.dk

NR. 25 29

29

29/04/07 20:27:03


Humanitetens spor i historien. Aage Augustinus

Et af de bærende elementer i Grundtvigs folkelige tanker er det historisk-poetiske syn. Dette indebærer, at mennesket er et historisk væsen. At livet kun kan forstås og forklares ved at leves. Det vil sige i tillid til vore erfaringer. Dette i modsætning til, at ville forstå livet, før det leves. Vi hører kun, som vi har erfaringer til. Mennesker må gøre sig hjertelige erfaringer. De kan bl.a. påpeges igennem digtningen, fortællingen og historien. Det er væsentligt, at det historisk-poetiske og almen-dannelse hører sammen. Begge forudsætter de mennesket som et ”guddommeligt eksperiment”. Et eksperiment er noget, man ikke kender udfaldet af på forhånd. Der står med andre ord noget på spil, når livet leves. At tage konsekvensen af dette er at udfolde en hensyntagen og opmærksomhed over for det forhold, at de handlinger man foretager (eller ikke foretager) har konsekvenser for andre end én selv. De peger ind i et menneskeligt fællesskab, som man ikke selv kan overskue eller få tjek på, fordi også dette fællesskab har eksperimentets karakter. Det er i dette perspektiv dét, som Grundtvig kaldte det historisk-poetiske bliver betydningsfuldt. Det historisk poetiske består i at udvise et ansvar over for den historiske sammenhæng, man står i. ”Poetisk” skal her ikke forstås i retning af romantisk, digterisk sværmeriskhed, men i den oprindelige græske betydning: som det, der skaber et resultat – altså en skabende virksomhed. At have sans for det historisk poetiske betyder, at kunne installere sin virksomhed i den kæde af levende handlinger, der gennem en fortid har skabt den nutid, som skal videreformes til en fremtid – ikke en hvilken som helst fremtid, men den fremtid, der bliver til gavn og glæde for mennesker at befinde sig i. Et oplagt eksempel på den historisk poetiske fremstilling er Holger Begtrups 4binds værk fra 1920’erne: ”Det danske folks historie i det 19. århundrede”. Her fortælles i forlængelse af Grundtvig om Willemoes, Oehlenschlæger, H.C. Andersen, Kierkegaard og Brandes. Alle har de været med til at skabe den kultur, vi lever med og på og tager næring af. Og det underforståede historisk-poetiske spørgs-

mål er da, den underforståede opfordring til læseren. Det var så hvad nogle af de store personligheder udrettede. Men mindre kan også gøre det. – Og hvad har du så at byde på i denne sammenhæng? Også du bør forholde dig historisk-poetisk til historien – ikke ved at falde hen i tilbagelænede lyriske skønåndsbetragtninger, men ved at smøge ærmerne op og bidrage til det fælles projekt med de talenter, man nu måtte have. Det historiskpoetiske ligger i opfordringen til at digte videre på folkets Primo Levy historie. Tidligere tjente historiefortællingen især til at opbygge et dansk, nationalt fællesskab. I dag føler vi os vel bundet af en større historie. Efter 2.verdenskrig troede vore forældres generation, at kampen mod det totalitære var vundet. Efter Murens fald i 1989 hoppede vi på den én gang til. Demokratiet havde sejret, men så enkelt er det ikke. Blot de seneste års barbari på Balkan, i Tjetjenien, Irak og andre steder taler deres tydelige sprog. Måske fatter vi først nu, at menneskeheden først og fremmest kan overleve, hvis vi bekæmper den morderiske tendens i os selv. Den tyske filosof Theodor Adorno sagde efter 2.verdenskrig, at det vigtigste formål med al undervisning er at undgå et nyt Ausschwitz. Det kan lyde voldsomt, men hvis man tror at mennesker bærer både de mørke og de lyse sider i sig og at ingen for altid er reddet fra de mørke, så bliver Adorno-citatet vigtigt. Vi er selv en del af problemet. Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij lader i sin sidste roman, ”Brødrene Karamassov” djævelen sige, at han glæder sig til det næste århundrede: ”Når jeg får udryddet medfølelsen, så har jeg vundet.”Eller sagt på en anden måde: Der er ingen vej udenom den humane friheds sidste modstander: erindringen om vore fejltagelser. Det har desværre vist sig, at næstekærlighed ikke er et sikkert instinkt, men en tillært dyd, der skal værnes om og ikke tages for givet.

Primo Levy Èn af de stemmer, der har grebet mig, er den italienske forfatter Primo Levi’s. Primo Levi har skrevet en række bøger med minder fra Auschwitz, og har gjort et dybere indtryk på mig end det meste af, hvad jeg i øvrigt har hørt og læst om KZ-lejrene. Ikke fordi Levi bringer nye oplysninger frem, eller fordi grusomhederne i Auschwitz er særligt udpenslede i hans bøger, snarere tværtimod - men fordi hans beretninger er så rene og klare med deres moderne bevidsthed, der både er virkelighedsnær og samtidig båret af humanitet. Primo Levi, en 24-årig kemiker fra Torino, blev i 1943 fængslet for at deltage i antifascistiske aktiviteter, og fordi han var jøde blev han sendt til Auschwitz i februar 1944. Her overlevede han den sidste barske vinter. Hans beretning farves af hans humanitet – som når humoren lyser midt i mørket: f.eks. i skildringen af, hvordan de evigt sultne fanger ved synet af en gravkos skovlen jord op selv bevæger mundene i spisebevægelser. Helt uden sentimentalitet beskriver Primo Levi livet foran dødens porte. Selv overlevede han til lejrens befrielse i januar 1945, og efter tyve års virke som ingeniør i Torino helligede han sig et forfatterskab med mindet om Auschwitz som kernen. Han taler her på vegne af millioner af døde, men han minder os samtidig om, at de overlevende aldrig fuldt ud kan vidne for de døde – ofte var det de menneskeligste, der gik til bunds. Alene dette at have overlevet betyder for Levi - hvad også andre KZ-fanger har berettet om en særegen skyldfølelse og en urimelig og uretfærdig, men psykologisk velbegrundet skam på egne, men dybere set på hele menneskehedens vegne - som vidne til krænkelser, der aldrig vil kunne tales om, og som aldrig vil kunne tilgives. En væsentlig grund til Primo Levi’s skamfølelse hænger sammen med den kendsgerning, at grundreglen for overlevelse i lejren altid først og fremmest var at tage vare på sig selv: ”Først mig, så mig, så mig. Bagefter ingenting. Så mig igen; og siden alle de andre.” Et sted fortæller Primo Levi om en episode fra august 1944, hvor der var meget varmt i Auschwitz. Alle led forfærdelig af tørst – oveni sulten. Englænderne havde bombet flere af bygningerne. Primo Levi og hans gruppe var blevet sendt ned i en kælder for at fjerne murbrokker. I det hjørne af kælderen, hvor han arbejdede, løb et totommerrør, som endte i en tap-

30

NR. 25 30

29/04/07 20:27:05


hane lige over gulvet. Hanen sad fast, men det lykkedes ham at få den åbnet så meget, at han kunne konstatere, at der var vand i røret. Ikke meget, Røret var kun et par meter langt. Forbindelsen var afbrudt. Men måske var der en hel liter. Hvad skulle han nu gøre. Han havde ingen beholder. Vagten kunne komme, hvornår det skulle være. Skulle han drikke det selv med det samme, eller dele det med sin arbejdskammerat, Alberto. Eller skulle han røbe hemmeligheden for hele arbejdsholdet. Han valgte at dele med Alberto. ”Vi drak vandet i små glubske slurke .. os to alene i smug. Men på marchen tilbage til lejren gik jeg ved siden af Daniele. Hans læber var flækkede, og han så underligt anklagende på mig. Daniele havde set Alberto og mig under vandhanen. Han fortalte mig det mange måneder senere, da vi mødtes efter befrielsen .. Hvorfor jer to og ikke mig? Og jeg skammede mig.” ”Skammen sad der, og gør det stadig, konkret, tyngende, evig”, skriver Primo Levi. ”Under de overlevendes forbrødrede, kærlige møder stod skyggen fra denne undladelsessynd imellem os; dette udelte glas vand - mærkbar og dyr.” Primo Levi døde i 1987. Han tog han sit eget liv - martret af uoverkommelige minder. Hans stemme lever nu videre i hans bøger. Mindet om Auschwitz er en hjørnesten i opbygningen af et europæisk fællesskab, mindst lige så vigtig som idealerne om menneskerettigheder, oplysning og demokrati. Med den franske filosof André Glucksmanns ord: »Muligheden for et nyt Auschwitz er for evigt indskrevet i menneskehedens horisont. Det er omkring den totale afvisning af denne rædsel, at det moderne Europa har konsolideret sig«.

ung, og i dag forstår jeg bedre hvorfor. Kim var et helt igennem moderne menneske. Han var to år yngre end Primo Levi, men på sin vis mere moden og livserfaren. Kim troede ikke på Gud eller forsynet, men han troede på livet, på menneskene, på kunsten - og på den inspiration, der går ud over døden: »Jesus var en meget stor kunstner. Han har sikkert følt inspirationen vælde op i sig og ud i hele hans sind; og han levede sit liv derefter. Ved sit liv gav han udtryk for den inspiration han følte, et udtryk, der var så stærkt, at det den dag i dag lever imellem os”, skrev Kim i marts 1945. Det er ikke kun Kims dagbog fra den sidste tid i fængslet, der er værd at læse. Hans oplevelser som sømand langs Østersøens kyster lyser af den inspiration og forelskelse i livet selv, som senere bar ham gennem modstandskamp, fængsling og dødsdom. Kim hører til de unge døde, som stadig har bud til alle unge og levende, bl.a. fordi han i sin frejdige forholden sig til Jesus-skikkelsen helt frit og utvungent går lige til religionens og kristendommens inderste. Et højdepunkt i dagbogen fra de sidste dage - efter mishandling i fængslet under tyskernes hænder - er beskrivelsen af Jesus, der ved slutningen af sit liv er »skyllet frem på en vældig bølge, der til sidst skyllede ham ind i døden. Den har rejst sig så vældigt i hans eget sind, at der intet øjeblik har været noget svagt og vaklende. Da han har stået overfor sine bødler, har de fysisk set bragt ham ud over alt det jordiske. Han har befundet sig så frigjort og opløftet, at han ikke har kunnet se dem med almindelige menneskers øjne, men derimod med en uendelig overlegenhed og overbærenhed, som altid følger med, at man kan se den smalle horisont, som de andre handler ud fra«.

Kims afskedsbreve, skrevet efter dødsdommen, lyser af hans tro på, at det liv eller den inspiration, der fyldte ham, vil leve videre i andre, også efter at hans egen person er glemt. Det, der i det store gælder for Jesus, gælder jo i det små for os alle - at vores liv er større end vores egen person. Vores liv rækker ud over døden, ikke alene gennem vores børn, men fordi livet til stadighed sætter sig levende spor overalt. Hvert ord, hver bevægelse, hvert smil kan blive et frø og en kerne, hvoraf livet kan gro. Både Primo Levy og Kim Malthe-Bruun fortæller mig, at det er mennesket selv, der skaber historie. At lade humanitetens spor i historien tale til nutiden i et nutidigt sprog, det er vel hovedopgaven for historisk-poetisk fortælling i dag. Det historisk-poetiske skal i virkeligheden forstås som en mulighed for, at kunne installere sin virksomhed i den kæde af levende handlinger, der gennem en fortid har skabt den nutid, som skal videreformes til en fremtid – ikke en hvilken som helst fremtid, men den fremtid, der bliver til gavn og glæde for mennesker at befinde sig i.

Kim Malthe-Bruun Anden verdenskrig betyder dog ikke blot fælleseuropæiske minder, men også et stykke danmarkshistorie - det mest traumatiske i vort århundrede. Debatten om modstandsbevægelse og samarbejdspolitik hører aldrig op. Alligevel kan en enkelt stemme fortælle mere end digre videnskabelige værker. Som ung blev jeg dybt grebet af den unge frihedskæmper Kim Malthe-Bruuns dagbog. Mange vil kende Kims dagbog og breve. Hertil kommer Bjarne Nielsens Brovsts smukke udgivelse af ydeligere breve og dagbogsmateriale i »Kim Malthe-Bruun og krigen« fra 198O. Kims stemme taler i disse bøger lige så stærkt til mig i dag, som da jeg selv var

Kim Malthe-Bruun

31

NR. 25 31

29/04/07 20:27:07


Gospel i Gl. Rye Kirke Det sker torsdag den 10. maj kl. 19.30 i Gl.Rye kirke. Der vil være ca. en halv times musik og desuden lidt fællessang.

Åben korprøve Torsdag 10. maj kl.19.30 Valgmenigheden for Gl. Rye og omegns nystartede gospel-/rytmiske kor har haft en række prøver her i foråret. Der er p.t. ca. 25 deltagere, og selvom koret endnu er ”ungt”, er vi dog nået så langt, at vi gerne vil præsentere lidt af vores musik.

Efter korprøven er valgmenigheden vært ved en kop kaffe på Gl. Rye Skole. Gratis entré. Alle er velkomne

Foredrag Torsdag den 13. september kl.19.30 på Gl. Rye Skole er der foredrag ved lektor Hans Jørgen Frederiksen, der vil fortælle om Kirkekunst. Mere udførlig omtale følger i næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye

HØJSKOLEDAG Lørdag den 6.oktober

Glæden Efterårets højskoledag vil have glæden som tema. Pludselig er den dér. Glæden. Født af duften efter Sara på vej igennem stuen eller skabt ud af lysstrålens glimt på den nyudsprungne blomst. Ustyrlig og uberegnelig. Sådan er glæden. Men den kan hjælpes på vej. I foredraget ’Til glæden’ fortæller programmedarbejder Anders Laugesen om sammenhængen mellem nyristede kaffebønner, nattevandring, Guds himmelske visdom, slædehunde og glæde som større end følelsen af at være glad. Efter frokost vil Jytte Dreyer fortælle om Livsglædens nødvendighed. Jytte Dreyer har gennem små 40 år arbejdet arbejdet i Danmarks Radio med vidt forskellige programmer. Hun har produceret en lang række TV-udsendelser, hvor titler som OTIUM, Musik i Arbejdstøj er noget af det, folk husker hende for. En

lang række portrætter og familieudsendelser er det også blevet til. På radioen har hun lavet ”2 generationer spiller ud” og ”På tremandshånd”. Shakespeare har engang sagt :”Det glade hjerte lever længst”, så det er blevet en god leveregel for Jytte Dreyer, og hun har gode eksempler i sit foredrag. Humor er et godt fundament for et rigt samvær, humor kræver ikke overskud, det giver overskud, og i hendes foredrag er der plads til en sund latter. Som Kumbel siger: ”Den der kun tager spøg for spøg, og alvor kun alvorligt, han har fattet begge dele lige dårligt” Pris for Højskoledagen incl. morgenkaffe og frokost kr. 100,for unge under 18 år kr. 75,-

Jytte Dreyer

Vi begynder som sædvanlig med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.30. Herefter vil højskoledagen byde på 2 spændende møder afbrudt af frokost.

Anders Laugesen

på Gl.Rye Skole fra kl. 9.30 – 15.30

Tilmelding til Højskoledagen senest mandag den 3.oktober til Aage Augustinus 86 89 86 12

32

NR. 25 32

29/04/07 20:27:09


Valgmenighedens tur til Grækenland – foråret 2007 Rejsedagbog – et uddrag Af Astrid Nyboe Bach og Allan Jakobsen Onsdag den 18/4

Kl. 4 onsdag morgen drog 30 mennesker, unge som gamle, af sted fra Gl.Rye til Billund Lufthavn, med afgang til det historisk interessante og kulturelle Athen. Trætte, men med heroisk mod og stoisk ro, blev vi mødt af en skyfri himmel, og en anelse smog, samt et pulserende by-

liv. Vi blev med det samme klar over, at Athen ikke blot består af støvede ruiner fra oldtiden, men af moderne og fortravlede mennesker, som ihærdigt forsøger at styre deres mange biler igennem trafikkens junglelov, hvor kun den stærke har ret. Faktisk er der så meget trafik, at athenerne kun må køre hver anden dag, alt efter bilernes nummerplade. Af den grund har politiet ofte travlt med at ud-

dele bøder til folk, der alligevel begiver sig ud på de befærdede veje. Samme eftermiddag var der mulighed for at nyde byens stemning, inden vi mødtes til fælles spisning, som bød på lækre lokale retter. Torsdag den 19/4

Efter højskolesangbog-skønsang ved hotellets morgenbuffet midt blandt øvrige gæster (”pinligt, pinligt” - citat ’de unge’), gik turen først til ruinerne af Zeus’ Tempel, Det Olympiske Stadion fra 1896 og ex-kong Konstantin og ex-dronning Anne Maries ex-palads. Herefter besteg vi det vidt berømte Akropolis, hvor vi bl.a. besøgte den mægtige og prægtige visdomsgudinde Athenes hjem, templet Parthenon. På klippehøjen ved siden af holdt Apostlen Paulus i forgangne tider sin berømte tale for grækerne. Han var dog ikke til stede ved vores besøg, så vi måtte nøjes med Aages taleJ Nedenfor Akropolis besøgte vi Agora, datidens svar på Times Square, samt den halte, men stærke, smedegud Hefeistos’ Tempel. Dagens resterende timer blev bl.a. brugt på Athens gamle bydel, frodige parker og butikker. En del blev dog først lokket hid af de græske tavernaers mange fristelser. Zeus -templet i Athen

33

NR. 25 33

29/04/07 20:27:12


Hephaistos-templet ved Athens agorá. Billedet er taget fra Areopagos-højen hvor Paulus holdt sin berømte tale .

Fredag den 20/4

Fredag gik turen til Delfi; verdens navle. Fra nær og fjern valfartede de gamle grækere hertil, for at besøge den lyrespillende Apollos Tempel (vist nok det helligste sted i oldtidens Grækenland). Apollo var (er?) desuden gud for lov og orden, moral, pludselig død, musik mm. – altså en noget skizofren gud! Delfi er endvidere berømt for sit Orakel, som i forgangne tider spåede om fremtiden. Under indflydelse af forskellige svovldampe fra sprækker i jorden fremsagde en nøje udvalgt præstinde - 50+ og jomfru, lidt tvetydigt tågesnak, som i fri fortolkning blev fremlagt for ’den spørgende’ af præsterne. De gamle grækeres fantastiske skulpturer, statuer, vaser og remedier ses overalt både i ruinerne og det dertil hørende museum, og man forbløffes over deres kunstneriske evner, især de mange statuer af de nøgne guder. Munkene var noget mere tildækkede, da vi besøgte det tusind år gamle kloster som Osios Lucas opførte til ære for apostlen Paulus i år 960. Klostret ligger i fantastiske omgivelser, og byder bl.a. på smukke guldmosaikker og en knap så smuk mumie af Osios Lucas himself.

Herefter besøgte vi havguden Poseidons Tempel, som ligger på Attikas sydspids højt over havets overflade. Her hilste de søfarende på guden, for at sikre en uproblematisk og sejrsikker færd over det truende hav. Turen hjem gik langs den smukke kyst, hvor velhavende grækere residerer - et område, der (endnu) ikke er befængt af Liebhavernes egen Jan Fog. Søndag den 22/4

I dag sagde vi farvel til Athen og godmorgen - calimera - til Pelops Ø (Peloppones), krydsede Korinther-kanalen: en 6,5 km lang kanal, hvis udgravning blev påbegyndt af den romerske Kejser Nero og afsluttet i 1800-tallet.

Efterfølgende besøgte vi byen Korinth, hvor det gamle tempel til ære for den erotiske og mandegale kærlighedsgudinde Afrodite knejser fra byens øverste tinde. Her fungerede de smukke præstinder i sin tid også som prostituerede. Også her har Apostlen Paulus været forbi, og det var her, han nedkradsede det teologisk signifikante Romerbrev. Han var dog noget ængstelig over byens vederstyggeligheder, hvorfor han døbte Korinth ’Utugtens By’. Herefter indtog vi Mykene, sagnkongen Agamemnons forgyldte borg. Her mærkede vi endnu engang historiens vingesus i det legendariske landskab. Ved Mykene findes også en tolv meter høj kuppelgrav, samt verdens ældste port Løveporten. Dagens tur blev rundet af med lægeguden Asklepios helligdom Epidauros, hvor psykoterapiens første spirer brød frem (Freud, go home). Her findes det bedst bevarede græske teater, hvis akustik er fænomenal. Da Maria Callas sang her, blev hun så overvældet af teatrets fantastiske lydunivers, at hendes tårer flød. Vi fik lov at nyde en alternativ fortolkning af Poul Dissing og Benny Andersens ’Se hvilken morgenstund’, da et par af turens deltagere modigt indtog scenen foran alverdens turister. Mandag den 23/4

Efter et hår(nåle)rejsende færd op ad Peloppones’ bjerge nåede vi frem til et græsk-katolsk munkekloster, bygget op af en stejl klippe. Klostret huser hellige relikvier, som bl.a. består af afskårne hænder, ører og kranier med indtørret hjernemasse. Dette, samt stedets tyrkiske toiletter, frembragte en sund appetit, hvorfor vi fluks kørte til en hyggelig taverna i en nærliggende bjergby, Kalavrita.

Lørdag den 21/4

Lørdag gik turen til det sydlige Attika, hvor vi besøgte et nyere nonnekloster., Skt. Paulus Klostret. Atten nonner med forskellige nationaliteter lever i klostret, som bl.a. lever af indkomsten fra deres fremstilling af diverse naturprodukter, heriblandt honning, vin, marmelade og lækre cremer. Vi fik en spændende fortælling om ortodokst klosterliv anno 2007. Vi hører om ortodokts klosterliv anno 2007

34

NR. 25 34

29/04/07 20:27:14


Apollon-templet på Korinths akropolis

Kalavrita bærer på en tragisk historie. Den 13. december 1943 blev alle byens mænd, helt ned til tolv år, dræbt af nazisterne i forbindelse med en hævnaktion. Sidste stop var en stor underjordisk grotte med drypsten og små søer, hvor vi bevægede os femhundrede meter ind i de kilometerlange hulrum. Dette klamme og fugtige sted gav klare associationer til oldtidens beskrivelser af Hades, underverdenen.

tiden en tolv meter høj guld- og elfenbensstatue af Zeus himself. Museets bød desuden på helt utrolige fund, bl.a. den berømte statue af Hermes med Dionysosbarnet: en blød mand i hårdt marmor – altså forgængeren for nutidens mandeideal.

Onsdag den 25/4

Panik-power-shopping med videre inden afrejse mod Hyperboræus (Norden).

Tirsdag den 24/4

Olympia, hvor oldtidens olympiske lege blev afholdt til Zeus’ ære, var dagens destination. Indsmurt i olivenolie trænede og konkurrerede dengang nøgne ynglinge i bl.a. løb, boksning og diskoskast. Med Zeus’ hjælp ser vi måske Joakim B. Olsen nøgen til næste OL. Blev en deltager taget i at snyde, bestod straffen i evig forvisning fra Olympia, foruden betaling for opførelsen af en Zeus-statue, som blev placeret ved indgangen til Stadion. Indgraveret i skamstøtten var snydepelsens navn og by til offentlig spot. I dag kan man som Jesper Skibby nøjes med at udgive en bog. I Olympias’ Zeus-tempel fandtes i oldVores guide Erico fortæller i Olympia

35

NR. 25 35

29/04/07 20:27:17


Gl. Rye ”Tomlerkort” Af: Esben Bohøj

Gl. Rye ligger naturmæssigt i et ”smørhul”, det er svært at forestille sig et bedre sted i Danmark. Vi ligger også centralt i forhold til flere store byer, med mulighed for arbejde og uddannnelse. Med hensyn til offentlig transport, befinder vi os i en ”ødemark”. Borger-foreningen har fint opstillet de muligheder der er, i den omdelte oversigt. Vi har få daglige busforbindelser, men har flere muligheder for at komme med toget til/fra Ry Stationsby. Det er desværre ikke muligt at komme ind til, og hjem fra så mange tog, med bus.

Udover de der pendler til arbejde, er der mange unge der har behov for at komme frem og tilbage mellem Gl. Rye og Ry. Jeg kører ofte, som alle andre billister i Gl. Rye, den nævnte strækning. Mange der står og ”tomler” er unge, og de fleste skal ud til Efterskolen.

vil hen, når du står og ”tomler”. På den anden side kan der evt. stå RY, eller Silkeborg/Skanderborg (SILKB/SKABO), når du vil bruge det fra Gl. Rye. For at gøre det genkendeligt og så tydeligt som muligt, kunne det være fint med en gul baggrund på kortet.

Der står også unge (og mig) fra Gl. Rye, men jeg kender ikke længere alle de unge i byen. Jeg er ikke bange for at blive forvekslet med en efterskole-elev, men der er jo også mange der ikke kender mig, og ikke ved, at jeg gerne vil med hjem til Gl. Rye.

Det kan godt virke temmelig banalt, men jeg er sikker/håber på, at det vil gøre, at andre end jeg, vil tage flere med på turen mellem Gl. Rye og Ry (Silkeborg/ Skanderborg), og være med til at styrke det fælles tilhørsforhold til Gl. Rye.

Et lille kort, på størrelse med et Dankort (så er det nemt at have med), hvorpå der står Gl. RYE, kan vise hvor du gerne

Infralyd/Vibrationer Vi er en gruppe borgere i Ry/Gl Rye, som de seneste par år har været generede af infralyd/vibrationer, der høres som en dyb vedvarende brummen som fra en stor lastbil i tomgang. Vi vil prøve at få kortlagt hvor/hvem, der er generede af dette for om muligt at få løst prøblemet.

Er du også generet af lyd, så ring til os. Kristine 87 88 30 75 Niels 22 52 83 05

36

NR. 25 36

29/04/07 20:27:19


37

NR. 25 37

29/04/07 20:27:22

Motiv fra Gl. Rye, fotograferet fra bakken bag Brugsen


GRIF

Gl. Rye spillede en meget lige kamp mod Hatting/Thorsted, men tabte desværre 2-3.

Fotos Ib Hansen

Første sæson i serie 2 Af Morten Bohøj

Så er vi kommet i gang med selve turneringen og i skrivende stund, har Gl. Rye været vidne til den første hjemmekamp i serie 2, og vi har også spillet en enkelt udekamp. Holdet startede på hjemmebane, på en anden påskedag med godt vejr, som havde lokket folk til stadion. Her kunne de se Gl. Rye komme bagud inden pausen, men vende 0-1 til 3-1 efter pausen. Desværre blev første udekamp til et nederlag, så status er altså 3 point efter 2 kampe. Byens andet herreseniorhold spiller i serie 5, og sigter efter oprykning til serie 4.

Hjemmekampene er heldigvis blevet til et rigtigt tilløbsstykke, hvor folk mødes og nyder et par timer i godt selskab og det er vi som spillere meget taknemmelige for. Det betyder at der står mange og hepper på os. Nu er det jo også en fornøjelse at se fodbold i Gl. Rye, med to hold, som gerne vil spille fodbold, og som kan spille flot fodbold. Desuden er der en god stemning på lægterne. Som en ekstra bonus sælges der øl, vand og pølser, i hvert fald de kampe hvor serie 2 spiller. Vil du også gerne op og se fodbold næste gang, så kommer der her en liste over hjemmekampe før sommerferien. Listen

kan også findes i aktivitetskalenderen og på hjemmesiden http://www.glrye-if.dk, hvor der også er kampreferater, billeder og meget mere. Hold desuden øje med skiltet foran Brugsen, som også informerer om kampe. Serie 2 4. maj kl. 13:30 mod Horsens Freja 2. juni kl. 13:30 mod Horsens FS 16. juni kl. 13:30 mod FC Skanderborg Serie 5 4. maj kl. 16:00 mod Låsby B 2. juni kl. 16:00 mod FC International 16. juni kl. 16:00 mod Silkeborg Kammeraterne

38

NR. 25 38

29/04/07 20:27:22


Målaktionærforeningen

Ved hver hjemmekamp er der salg af øl, sodavand og pølser Af Esben Bohøj

Gl. Rye er en by med mange foreninger brugsforening, idrætsforening, borgerforening, branddaskerlaug, husflidsforening o.s.v. En forening som er mindre kendt, men som er meget synlig, specielt om sommeren, når der spilles fodbold på stadion, er Målaktionærforeningen. Målaktionærforeningen er stiftet for at støtte seniorfodbolden i Gl. Rye. Udover kontingent fra medlemmerne, får foreningen penge ved at sælge pølser, øl og vand til 1.holdets hjemmekampe. Der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for seniorafdelingens store tilslutning af såvel ”gamle” Gl. Rye drenge samt spillere fra et større opland, at der er øko-

nomisk mulighed for at støtte holdene. Der er blevet betalt for, at seniorholdene har kunnet deltage i en træningsturnering som optakt til efterårssæsonen. Det har ikke kun indflydelse på selve spillet, men har stor betydning for det stærke fællesskab og sammenhold der er i spillertruppen. Der er også givet tilskud oprykningsfester, sammenkomster ved turneringsopstart og - afslutning. Målaktionærforeningen har betalt for flagstang og fjernsynet i klubhuset, samt andre mindre indkøb. Målaktionærforeningen er ved at indkøbe forskelligt fanudstyr, halstørklæder, kasketter, svedarmbånd og manchetknapper. Det bliver med klubbens logo,

Fotos Ib Hansen

griffen. Det vil i første omgang blive solgt ved hjemmekampe, evt. senere i klubhuset. Så bliver det muligt at vise sit tilhørsforhold i rigtigt udstyr, både til fodboldkampe og for alle klubbens udøvere. Målaktionærforeningen gør det muligt at støtte spillerne på et niveau som klubben i sig selv ikke har økonomi til, og uden at der går noget fra de øvrige udøvere i Gl. Rye Idrætsforening. Hvis du har lyst til at blive medlem, kan du blot lægge dit navn ved pølsesælgeren ved hjemmekampene. Så får du også mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling med spisning, måske den mest muntre i byen!

39

NR. 25 39

29/04/07 20:27:25


40

NR. 25 40

29/04/07 20:27:29


Gymnastikopvisning d. 20 marts. 07 Energi, glæde og begejstring Bolde, sjippetove,risposer. Spændte børn Høj musik Grundtræning Instruktør-serie Klappende publikum Airtrack i aktion Kiosk-kø 10 hold på gulvet På gensyn GRIF gymnastik

41

NR. 25 41

29/04/07 20:27:33


Håndboldsæsonen er nu vel overstået for alle hold...

Lilleput Drenge blev nr. 2 i deres pulje og gik derfor videre til Kredsmesterskabet d. 25 marts, hvor de i flot stil vandt guld. Det betød så, at de skulle til Østjyskmesterskab d. 1 april, hvor de fik en flot bronzemedalje Lilleput drenge består af : Mathias, Casper, Morten, Søren S, Søren J, Mikkel, Sofus, Jonathan, Magnus, Rasmus, Severin og Træner Claus Ruggaard.

Serie 3 Damer vandt deres pulje og var derfor også kvalificeret til Kredsmesterskabet. Desværre var det ikke muligt for Damerne at stille hold d. 25 marts. Damerne har gennem sæsonen været godt bakket op af Agnete, Helle og Lene der kommer fra Bofællesskabet Skrænten. Og som Lene ofte har udtalt : ”Hvis jeg ikke kommer og hepper, så taber i bare” Serie 3 Damer består af : Lene, Limmer, Dorthe, Julie, Helle, Susanne, Anne, Linda, Birgitte, Karina og træner Lars Vi takker spiller og træner for endnu en sæson og glæder os til, at se alle igen d. 5 september 2007 Vi vil samtidig gerne opfordre og invitere nye spiller, både børn og voksne til, at komme d. 5 september.

42

NR. 25 42

29/04/07 20:27:35


GRIF hovedbestyrelse Formand: Anders Pilgaard Rimmersvej 17 86 89 86 81 abp@kamstrup.dk

07

Næstformand + Formand for fodbold: Noah Chipeta Jægergårdsvej 11 86 89 88 30

Gl. Rye idrætsforening

noah@privat.dk

d med glæde old bol odb - ffod

og begejstring

Kasserer: Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10 HRC@BDO.dk

Sekretær: Dette er en folder som foldboldudvalget har udarbejdet og udleveret til alle spillere/forældre.

Susanne Bohøj Gyden 13 86 89 86 49 fam.bohoej@get2net.dk

Et godt tilbud til Motionister

Formand Gymnastik: Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

Hver onsdag er der fodbold fra kl. 19,00 for alle på ca. 50 år eller derover. Der er også petanque ved tromlehuset. Hold dig i form og hyg dig sammen med os.

birgitte@vip.cybercity.dk

Formand badminton:

Vi glæder os til at se dig. Med sportslig hilsen

Bodil Nielsen Horsensvej 26 86 89 83 79

Vagn 8689 8476 Jens Erik 8689 8423

mobp@nielsen.tdcadsl.dk

Formand bordtennis:

s n e r e Somm st e f s t r Spo ust aug 8 1 g o . . 17 6 1 r å i r e elsen s i begynd

dsomdele

husstan formation

. af august

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46 jaa@dmu.dk

Formand Håndbold: Dorthe Mortensen Skovstedvej 11 86 89 85 86 dotmor@mail.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23 gerstedvej@fischerweb.dk

in Nærmere

Fodbold kontaktperson: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Ungdom: Claus Langergaard tlf. 87883231 Senior: Keld Pedersen Tlf: 86898234

43

NR. 25 43

29/04/07 20:27:40


Ny ØKOLOGISK afdeling Kom og se vores nye udvalg af økologiske varer. Der er et bredt udvalg, lige fra morgenmad, ris, mel til nye spændende krydderier og slik. Varer fra Urtekram, som også fører varer fra den kendte ernæringsekspert Lene Hanson, vært i TV3 programmet ”Du er hvad du spiser”. Godt forår - og på gensyn i Dagli Brugsen www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

”DET NORDISKE KØKKEN” Vort sidste nye tiltag er ”DET NORDISKE KØKKEN”. Kendetegnende herfor er anvendelse af traditionelle nordiske tilberedningsmetoder men med inspiration fra andre lande. Dette betyder, at vi tilbereder vore menuer af råvarer fra

U

MAJ MEN

Norden, altså Grønland, Island, Færørene, Norge, Sverie, Finland og selvfølgelig Danmark. I disse lande findes et stort udvalg af udsøgte og ofte langsomt voksende dyr og planter, hvilket giver en fantastisk smag og fast konsistens.

2 retter kr. 248,- 3 retter kr. 278,4 retter kr. 298,- 5 retter kr. 328,Hovedret kr. 198,Slut af med en Irsk Kaffe kr. 56,-

Hvis De ønsker en friaften for madlavning, ring inden kl. 19:00 og vi vil have Deres aftenmenu klar til afhentendivesalat, brombær kompot & kar- marineret i mørk balsamico, serveret ning en 1/2 time efter. med basilikum is toffelsnegl

LYNG DALS APERITIF Vildsvin DESSERTER Grillet vildsvinefilet med braseret Jordbær CREME DE MÜRE KR. 40,(Tør hvidvin og brombærlikør)

FORRETTER

SELSKABSMENUER

Helle´s kanin. Røget kanin med frisk Hjorte mørbrad St. Remy Venligst spørg efter forslag til festmenukryddert gede ost gulerods råkost med Stegt & serveret med syltetTranebær, Chokoladekage serveret med orangeer og buffeter der serveres i vor restauappelsin & rosiner nye kartofler & selleri sauce creme rant mod forudbestilling eller leveres som DINÉR TRANSPORTABLE Østers a la Lyng Dal Lyng Dals Peberbøf Pæretærte Vadehavetsfrugter, gratineret med Steak af Herford højreb serveret med med pærer marineret i calvados, hertil - eller gå ind på vor hjemmeside cremet sauce, ægge & soltørred tomat www.lyngdal-hotel.dk peberpanade, dagens garniture og kokos parfait duxel. Severet med salat garnish vendt kraftig skysauce. Dagens ret….. kr. 165,i hvid balsamico og lynghonning. Dagens ret med dansk/italiensk eller OST fransk inspiration - spørg venligst Krondyr/spellsau betjeningen. postej med hyldeblomst gele & syltet Ho Holme Dansk komælksost lagret i rødvinskvas, rødløg hertil syltede nødder og lynghonning

HOVEDRETTER

LYNG DAL

alle servert med dagens grønne forårs Røget Brie garniture let røget i egen ovn, serveret med Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 oliven & tørrede figner Indbagt lyssej www.lyngdal-hotel.dk bagt i fillo med flødegratineret kartoflyngdal@lyngdal-hotel.dk ler solbær & anis sauce & agurksalat · A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

44

NR. 25 44

29/04/07 20:27:51


VW Passat VR5, 2,3 150 HK

Audi A4 2,6 V6 150 HK

Service OK. Aircon, sænket, træk, sportssæder, 200.000 km.

Service OK. 1 ejer, veloursæder, alufælge, 151.000 km.

139.900 kr.

Kun 94,800 kr.

Reparation og salg af biler

Siggaard Biler Galgebakken 3 Gl. Rye 8689 8642 VW Sharan TDI van

Opel Vectra 2,0 I

115 HK, 6 gear, AC, alufælge, service OK, armlæn, Trendline 77.500 km

Veloursæder, alufælge, træk. Meget velholdt. 198.000 km.

Kun 99,800 kr. + moms

Kun 44.800 kr

www.siggaard-biler.dk salg@siggaard-biler.dk

Vi har det store, spændende udvalg

Åbningstider: Mandag-onsdag 9.00-17.00 Torsdag-fredag 9.00-19.00 Lørdag-søndag-helligdage 9.00-17.00

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

45

NR. 25 45

29/04/07 20:27:56


Privat eller erhverv - kontakt...

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryelogvvs.dk

8689 8400 Horsensvej 32A, Gl. Rye, 8680 Ry · Tlf. 8689 8333 · www.ryel.dk

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Dyrefoder til hobbydyr v. Lene og Lars. Horsensvej 30 Tlf. 2720 8936. Tlf. 4017 8936

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

Åbent lørdag 9.00 – 12.00 - eller efter aftale

MASSER AF TILBUD DAME/HERRE SKO

Fx. MARC - støvle før 999

nu

699,-

Åbent alle onsdage 15 - 18.

SKOWOLTER Enghavegaard · Emborgvej 6 · Tlf. 26839311

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til:

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker

• Willy Larsen tlf. 86 89 80 92

Ved Freddy Hansen

8689 8533 Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

• • • •

eller 30 53 77 28, og hvis Willy ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlem: Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 Grete Balle tlf. 86 89 82 65 John Jensen tlf. 86 89 84 74 Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80

nderlig en u sk

Velkommen i Jyske Bank

Skanderborgvej 5 • Ry • Tlf. 89 89 83 83

46

NR. 25 46

29/04/07 20:28:03


Juelsminde Hedensted Ejstrupholm Haarup Give Ry

8689 1029 Kløftehøj 2, 8680 Ry ¡ www.byggekram.dk Ă…bningstider: Man-fre 7.00 -16.30. Lørdag 8.30 - 12.00

REALMÆGLERNE BENT DYRBY

Skanderborgvej 36, 8680 Ry ¡ tlf. 7026 3211

Â?°ĂŠ,Ăži

(Âą2345$)% %N ANDERLEDES FRISÂ’R q

Skanderborgvej 22 ¡ 8680 Ry

TLF. 8689 0455 mail: 8680@mailreal.dk ¡ www.realmaeglerne.dk/ry

A/S Klostervej 6 F ¡ 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

'ZSSFTLSÂ?OUFO (M 3ZF 3Z 5MG

MASKIN- OG MATERIELUDLEJNING

Maskiner med/uden fører. AnlÌgning af grÌsplÌner. BortfrÌsning af stubbe. Grubning og stennedlÌgning - frÌsning af grunde. om ikke er i denne brochur

GARANTI PĂ… KVALITET

Reparation og salg af hvidevarer i alle mĂŚrker - fĂĽ et godt tilbud

Kvalitetsreklamer til en fair pris...

www.ptgrafisk.dk

Gl. Rye Hvidvareservice Karsten Dreier Nyvej 12c. Gl. Rye ¡ 8689 8348

86 89 89 72 Ryesgade 25 ¡ Gl. Rye

- du er velkommen til at kontakte mig om aftenen

N Ă…R GODT NOK I KKE E R N O K Rimmersvej 10 ¡ 8680 Gl. Rye ¡ Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 ¡ klbygglrye@pc.dk

47

NR. 25 47

29/04/07 20:28:08


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato

Aktivitet

Sted

Arrangør

Maj 4. 4. 7. 10. 15. 18. 21. 23.

Fodbold Serie 2: GRIF – Horsens Freja – kl.13.30 Fodbold Serie 5: GRIF – Horsens FS – kl.16.00 Bankospil – kl.14.00 Løvspringstur til Blicheregnens Museum , kl.13.00 Gudstjeneste – kl.14.00 (Henrik Lund) Fredagscafé med Bente Aavild – kl.14.00 Bankospil – kl.14.00 Sejltur med Ry-bådene – kl.13.30

Stadion Stadion Dalbogård Aktivitetsrådet Dalbogård Dalbogård Dalbogård Afg. Ry bådehavn

GRIF GRIF Aktivitetsrådet

Juni 2. 2. 2. 4. 4. 8. 10. 12. 16. 16. 17. 23. 29.

Aktivitetsrådet Aktivitetsrådet Pensionistforeningen Aktivitetsrådet

Udflugt til Vestjylland Fodbold Serie 2: GRIF – Horsens FS – kl.13.30 Stadion Fodbold Serie 5: GRIF – FC International – kl.16.00 Stadion Bankospil – kl.14.00 Dalbogård Rhododendrontur til Højkol – kl.18.45 Afg. Gl.Rye Kro Fredagscafé med Jenny Larsen – kl.14.00 Dalbogård Frokost i ”det grønne” – kl.11.30 Klostermølle Gudstjeneste – kl.14.00 (Aage Augustinus) Dalbogård Fodbold Serie 2: GRIF – FC Skandeborg – kl.13.30 Stadion Fodbold Serie 5: GRIF – Silkebor Kammeraterne – kl.16.00 Møllemarked kl.10.00 - 16.00 Ved Gl.Rye Mølle Sct.Hans Aften – kl.19.00 Ved Gl.Rye Mølle Fredagscafé med Aage Augustinus – Grækenlandsbilleder – kl.14.00 Dalbogård

Menighedsrådet GRIF GRIF Aktivitetsrådet Borgerforeningen Aktivitetsrådet Gl.Rye Branddaskerlaug Aktivitetsrådet GRIF Stadion GRIF Borgerforeningen Borgerforeningen

Juli …..

…..

…..

…..

August 6. 7. 15. 16.

Bankospil – kl.14.00 Gudstjeneste – kl.14.00 (Henrik Lund) Sommerudflugt til Ravmuseet i Oksbøl – kl.10.30 Sportsfest. 16. - 17 og 18. august

Dalbogård Dalbogård Afg. Dalbogård Stadion

Aktivitetsrådet Aktivitetsrådet Aktivitetsrådet GRIF

Aktivitetsrådet

GL. RYE

48

NR. 25 48

29/04/07 20:28:13