Page 26

”Dengang og nu” -Ryesgade 20 Lise Bune

Ryesgade 20 findes på Resens Atlas fra fra ca. 1677, i hvilket år han lavede en topografisk beskrivelse af Rye. Huset findes også på matrikelarkivets originalkort fra 1791. På Hans Schmidt’s kendte billede af hovedgaden i Rye fra slutningen af 1800-tallet ses huset i sit oprindelige udseende med bindingsværk og stråtag. I 1912 var der i den sydlige ende indrettet afholdsloge (Nordisk Good Templar Orden forkortet til NIOGT – og med ødenavnet ”ni idioter og gamle tosser”). Huset kaldtes dengang ”Ryes Minde”. Det ejedes af en ældre dame, Else Marie Andersen. Et topografi viser, at huset nu var et rødstenshus, men stråtaget var der endnu. Logen eksisterede indtil 1920’erne, hvorefter Husflidsforeningen i Rye overtog huset, og anvendte den sydlige ende (”logesalen”) til deres aktiviteter, medens beboelsen mod nord blev lejet ud. I maj 1945 flyttede installatør Louis Michaelsen ind i boligdelen med sin familie. De kom fra en – dengang – moderne lejlighed i Århus til en tovæ

relses i dette flere hundrede år gamle hus med lokum i gården, et skrummel af et komfur og 25 kr. i månedlig leje. Hver torsdag aften var der aktivitet i Husflidsforeningen med tromlefører Magnus Voetmann som den drivende kraft. I 1947 flyttede Michaelsens, og Voetmanns søn Arne flyttede ind. Husflidsforeningen flyttede omkring 1960 deres aktiviteter til ”den gamle skole” på Jægergårdsvej 5.

.

Hans Schmidt’s billede af hovedgaden i Rye fra slutningen af 1800-tallet. Ryesgade 20 er det midterste af de 3 sammenhængende huse på venstre side.

I 1961 overtog Fridag og Peder Nørregaard huset og flyttede deres mælke- og brødudsalg fra Ryesgade 31 hen i ”husflidslokalet” i Ryesgade 20. Frida passede – med godt humør og ofte en frisk replik – butikken, medens Peder forsatte med at køre sin mælketur rundt i byen og sognet. – En mælketur som han fra midt i 1940’erne og frem til 1956 havde kørt med hestevogn, og herefter med bil. Butikken blev lejet ud først i 80’erne og fortsatte som mælke- og brødudsalg frem til 1987. Efter forældrenes død overtog sønnen, Anker Nørregaard huset, der blev nænsomt restaureret med baggrund i gamle billeder fra før, huset blev indrettet med butik

Foto fra sidste halvdel af 1950’erne af aftenmøde i Husflidsforeningen. På billedet ses fra venstre Magnus Voetmann, Knud Hansen, Erik Sørensen (fra Klosterkroen i Emborg), Niels Skovsbjerg, Ejner Sørensen (med ødenavnet Kreuser), Anker Bøgedal og forrest Erik Jensen (Juttas mand) fra Galgebakken. Navnet på drengen og den unge mand kendes ikke.

Foto fra april 2005. Ryesgade 20 og husets nuværende ejer, Anker Nørregaard

Foto fra sidst i 60’erne. Ryesgade 20 med Frida og Peter Nørregaards mælke- og brødudsalg. 26

Nr. 17  

Fastelavn er mit navn Nyt fra FDF Gl. Rye portræt Gl. Rye portræt Borgerforeningen i Gl. Rye afholdt i dagene 12.-15. marts et planværksted...

Nr. 17  

Fastelavn er mit navn Nyt fra FDF Gl. Rye portræt Gl. Rye portræt Borgerforeningen i Gl. Rye afholdt i dagene 12.-15. marts et planværksted...

Advertisement