Aktuelt nr. 72

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 72 · februar · 2019

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Det aktive landsbysamfund og Foreningslivet i Gl. Rye Læs side 38

Running dinner en succes Læs side 5

Gl. Rye portræt side 2

Inge Jørgensens aktive liv

Vis mig din have i Gl. Rye

FDF - Sommerlejr 2019

Side 6

Side 14 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Inge

Henrik Rysgaard Christensen FDF hrc@christensen-kjaer.dk

Grethe Bremer. Skribent grethe.bremer@gefiber.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

- som en mælkebøtte Tekst: Hanne Østergaard Foto: Peer Thøgersen

Ebbe Kristensen Skribent ek@mannov.dk Hanne Østergaard Skribent hanne0208@gmail.com Inge Jørgensen Skribent inge.m.jorgensen@gmail.com

Kirstine Emborg Skribent kirstineh85@gmail.com Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout og produktion: PTgrafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto: Inge Jørgensen Foto: Peer Thøgersen Næste nummer udkommer senest 21/5 Deadline søndag den 28/4 Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

2

”Jeg blev født i 1932 i Bakbjerg, lidt uden for Glarbo. Begge mine forældre havde læst til lærer. Far blev først færdiguddannet og fik en stilling på landsbyskolen i Bakbjerg; mor afbrød sin uddannelse, men underviste dog i håndarbejde og klaverspil. Min mor var en dannet dame ud af en spændende familie. Der var både grundtvigianere og socialister; min oldefar var med til at stifte Dansk Jernbaneforbund, alle var godt begavede. Helt usædvanligt for sin tid havde min morfar ønsket, at pigerne i hans familie fik en uddannelse. I min fars familie lagde man ikke vægt på en boglig uddannelse; man skulle være en dygtig håndværker. Ikke at de på nogen måde var ubegavede, de dyrkede bare ikke den intellektuelle side. Til gengæld var de særdeles musikalske, alle kunne spille på et instrument. Jeg elskede at være hos fars familie. Der skete altid så meget.

Århus, men jeg fandt hele skolevæsenet gammeldags, så efter et enkelt år rejste jeg til København for at uddanne mig til formningslærer. Tilbage i Århus blev jeg ansat på en skole, hvor jeg var glad for at være. I København havde jeg mødt nytænkende kunstnere, der arbejdede i grupper med skoleelever. Gruppearbejdet præsenterede jeg i formningstimerne for de jyske elever, hvilket var en succes, fordi de ikke-boglige børn her kunne være med til at skabe flotte resultater og dermed opleve succeser. På dette tidspunkt havde jeg mødt Jørgen, der havde læst medicin i et par år. Vi var 22 og 23 år, da vi blev gift og flyttede sammen i en lille lejlighed. Der var ingen SU til Jørgen, vi havde kun min indtægt, så pengene var små. Da Jørgen var færdiguddannet, var to døtre kommet til, men vi havde ”unge piger” i huset, så jeg kunne arbejde.

Efter ti år følte jeg, at der skulle ske noget andet. Jørgen havde nu fået en stilling, så Jeg gik først i landsbyjeg tog en uddannelse skolen i Bakbjerg, så Inge som 12-årig som talepædagog og videre på Kornmod resagde mit job op, hvoralskole i Silkeborg, blev derefter student og til sidst lærerudefter jeg blev ansat på Taleinstituttet i Århus. Dér var jeg ialt i 30 år, det var dannet på TH Langs seminarium. Straks en dejlig arbejdsplads, hvor jeg mødte efter fik jeg arbejde på en pigeskole i


Gl. Rye portræt mange skæbner. Små sprogretarderede børn, nogle kun 5 år, boede fast på instituttet. Ikke alle børn kom fra lige gode kår, men plejemødrene gjorde, hvad de kunne: sørgede for at børnene fik både kærlighed og pænt tøj. For børnene var det på mange måder et godt sted at være. I 1969 fik jeg tilbudt en stilling i en for mig ukendt afdeling, hvor klienterne/patienterne udelukkende var mennesker med læbe-/ganespalte. På forhånd vidste jeg intet konkret om disse problematikker, men jeg var i jobbet i resten af min tid på Taleinstituttet og var glad for at være der. Det var en barsk omgang for disse børn! Nogle skulle opereres flere gange, oftest på Rigshospitalet. Første operation kunne foregå, når barnet var blot to måneder gammelt. Derefter fulgte talevanskeligheder, problemer med tandstillingen, smerter, måske flere operationer. Hele deres liv. Hjemme fik vi med tiden fire børn. Det var ikke altid let for vore børn at have en barndom med to forældre, der begge havde en karriere, der fyldte meget. I weekenden ville jeg gerne være alene, være hjemme, være tavs – bare lade op. Jeg har altid været flittig. Har læst psykologi i et par år og taget et kursus i statistik for at få bedre værktøjer til mit arbejde. Mens børnene var små, havde vi ung pige, men derefter klarede vi alting selv. Jeg har tit strøget skjorter klokken elleve om aftenen. Mit arbejde fyldte meget. Måske for meget. Men man skal gøre sit arbejde ordentligt!

sammen i kirke. Folk var fattige. Som turister fik vi ofte børnenes værelser. Hvor værtens børn sov, ved jeg ikke, men overalt blev vi godt modtaget. I midten af tresserne købte vi 5 hektar jord, som tidligere havde været brugt til udgravning af tørv. 6000 kroner kostede jorden, og det var mange penge for fattige, ny-etablerede, unge mennesker. Vi havde ikke forstand på skovbrug, vi har måttet erfare os klogere. Nu er jeg medlem af Skovdyrkerforeningen, som varetager vedligeholdelsen af skoven. Jeg er meget glad for min skov, og jeg kører gerne derop for at gå og være i skoven. Der er råvildt og krondyr, og der er altid god luft i en skov - man får det godt af at trække vejret der! For fyrre år siden købte vi en ruin af et hus i Vesthimmerland, smukt placeret ned til fjorden. Huset har vi med tiden renoveret, så det nu er et dejligt sted. Engang kom en islandsk læge hertil og blev Jørgens kollega og ven. Hans niece studerede siden i Danmark og boede hos mig. Jeg har nu kontakt til hele hendes familie: forældre, søskende og senere børn. De er blevet min familie. Når man har kendt hinanden i hele og halve liv, bliver man familie!

rigtigt på tale at flytte, for vore børn trivedes, hvor vi var.

Inges tre ældste piger fotograferet ved en svensk skovsø

Imidlertid blev de voksne, flyttede hjemmefra, og huset blev for stort. Jørgen havde haft polio som barn, og han begyndte at gå dårligt. Selv fik jeg slidgigt og pådrog mig desuden en ankelskade - sidstnævnte har en fysioterapeut dog fået styr på, så ’jeg kan gå igen’, hvilket betyder så meget for mig. Efter 45 år i Århus flyttede vi til Gl. Rye, hvor jeg var så heldig straks at blive introduceret for nogle kvinder, der beredvilligt fortalte om stort og småt i landsbyen, så jeg hurtigt blev integreret. Jeg har altid været meget udadvendt: interesseret i mennesker og kultur. Her i byen har jeg været engageret i det frivillige arbejde, f.eks. på Møllen og i UDSYN, og jeg har stadig tæt kontakt til den gruppe kvinder, der fra starten lærte mig alt om byen.

Huset i Århus

Vi havde dog mange gode ferier i Norden og i Storbritannien. Altid uden forudbestemte planer, altid overnatning på Bed & Breakfast. Det var ikke dyrt. Engang boede vi med tre små børn på et lille grænsested mellem Norge og Sverige, en såkaldt skyss-station. Vejen dertil var så smal, at der var timekørsel. I lige timer: kørsel fra den ene side, i ulige timer fra den anden side! Vi havde også flere vidunderlige ture til Republikken Irland. Igen boede vi privat. Vore børn gik med de irske børn i katolsk skole - de legede og gik

Ligeledes har jeg venner i USA, som to af mine børn ad flere omgange har boet hos, mens de læste derovre. I forbindelse med både Jørgens og mit arbejde har jeg rejst meget: Canada, USA, Israel, Australien og rundt i Europa. Som nygifte startede vi i en lille lejlighed i Århus, flyttede senere til en større lejlighed og købte endeligt hus, da der var tre børn. Med tiden satte vi en ekstra etage på huset, fordi vi manglede plads. Det kom aldrig

På et tidspunkt faldt Jørgen og brækkede et lårben, hvilket gav ham kroniske smerter resten af livet. Trods træning kom han ikke til at gå igen. For 4 1/2 år siden døde han pludseligt og uden varsel; det var et chok for mig. Reaktionen kom først efter et år i form af vrede og søvnløshed. En psykolog gav mig hjælp til selvhjælp, og efter lidt tid kunne jeg igen overskue mit liv. Jeg har altid holdt af at være alene, at være i mit eget selskab, men det var et savn ikke at have nogen at dele oplevelser og tanker med. Det savn skulle jeg lære at give plads, men således at det ikke satte mig i stå.

Fortsættes på næste side 3


For seks år siden fik jeg en kræftsygdom, der er kronisk, men under kontrol. Jeg har bivirkninger, men dem kan man lære at leve med. Hvis man opgiver håbet, så bliver man for alvor dårlig! På grund af min medicin har jeg i øjeblikket gener i form af manglende følesans i fødderne, så jeg vil ikke køre bil. Men heldigvis vil folk gerne hjælpe. Jeg har altid holdt af at have dyr og planter omkring mig. Nu kan jeg ikke længere passe haven som Søren Ryge, men jeg elsker alt det grønne. At se ting gro. De seneste år har jeg gjort lidt i slægtsforskning. Det er spændende at forestille sig det liv, de tidligere generationer har haft. Hvor kvinder døde i barselsseng. Mænd døde i ulykker. Børn døde. Hvorfor? I de gamle papirer står der ingen forklaringer, kun årstal. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det var for et liv. De gode gamle dage var ikke altid så gode! Det var ubetinget et hårdt liv dengang! Mange blev gift to-tre gange, fordi ægtefællen døde, og ingen kunne klare sig alene. Det har altid været vigtigt for mig at være rummelig. Ikke at være hverken fordomsfuld eller forudindtaget. Vores hjem har altid været åbent for folk fra andre steder. Man skal respektere, at andre kan have en anderledes holdning til tingene.” Til sidst spørger jeg forsigtigt, om Inge har lidt visdom, hun vil dele med alle os, der er yngre.

”Livskriserne i deres grundsubstans er de samme, enten vi skriver 1950 eller 2019. Man kan føle sig ikke-elsket af sin ægtefælle eller have andre personlige kriser. Til hver en tid. Men man må ikke lade sig slå ud. Det retter sig! Det tager tid, men det retter sig. Alle oplever at være meget ked af det i perioder. Man skal have en tillid til, at det nok skal gå. Man skal være som en mælkebøtte, der kommer op gennem asfalten. På trods af...! Her som 87-årig konstaterer jeg, at man oplever livskriser hele livet. Måske bliver man lidt fladere i strukturen, når man bliver ældre, fordi man har oplevet det før. Men man påvirkes fortsat af begivenheder og følelser. Årene i livet gør ingen til et orakel i håndtering af følelser. Til gengæld bliver man erfaren, og man tør derfor sætte sin lid til, at det hele nok skal gå. Min mor havde et lyst sind og det samme har jeg. En fast forankret tro på, at uanset hvordan det går, skal man nok få hovedet op igen. Ingen undgår gennem et langt liv at opleve sorger, bekymringer, skuffelser, angreb, følelser af at være uelsket. Det vigtige er, at man er i stand til at rejse sig igen!” ”Der er længe imellem, man får lov at sidde i to timer og fortælle om sig selv.” konstaterer Inge og får derved på sin egen fine facon tilkendegivet, at nu har hun ikke tid til mere snak. Om lidt bliver hun hentet af et par veninder, der vil have hende med til en udstilling på Silkeborg Bad.

” Man kan føle sig ikke-elsket af sin ægtefælle eller have andre personlige kriser. Til hver en tid. Men man må ikke lade sig slå ud. Det retter sig! Det tager tid, men det retter sig ”

4

Inge med sin ældste datter i Skotland i 1975

Til kongres med Jørgen på Island i 1981.


Running Dinner i Gl. Rye var en stor succes Lørdag d. 2. februar blev byens første Running Dinner afholdt - og det er bestemt ikke den sidste. 120 borgere var tilmeldt til at spise forret ét sted i byen, hovedret et andet sted og afslutte med dessert, kaffe og fest i Hall of Drums. Arrangementet var med til at skabe nye relationer, gode snakke og en helt unik oplevelse for alle involverede.

Hovedret og glade gæster

Arne Hallingdal, som var gæst, var bare én af de begejstrede deltagere og udtaler: “Tak for et stort, stort arrangement. Den stemning, der blev skabt, var helt fortryllende. Det var et af de bedste arrangementer, jeg har deltaget i.” Tak til alle gæster og særligt til værterne, som bød fremmede såvel som kendte ansigter til middag - og tak til de fantastiske sponsorer.

Der blev hygget og snakket

Vi glæder os allerede til næste gang! Søren Berg Glasius og Louise Overgaard Pedersen

Om lidt er kaf fen klar

Arrangørerne Louise Overgaard Pedersen og Søren Glasius byder alle gæster velkomne ert og

Glade gæster ankommer sammen til dess fest i Hall of Drums

Den dejlige dessert venter Stor tak til vore sponsorer: Dagli’Brugsen - Byens Egen Butik for dejlig vin til maden. Søhøjlandets Kaffe for at sponsorere og brygge kaffe.

Gode snakke på kryds og tværs

Lyng Dal Hotel og Restaurant for en flot og lækker dessert. Hall of Drums for at lægge lokaler til et dejligt arrangement.

5

Også tak til: DJ Torben Pop for at spille op til dans ”Set Gennem Linsen” for billederne.

Så skal danseskoene på 5

næste år :) Tak for festen - vi ses til


En have i Gl. Rye Af Inge Jørgensen

Den første januar 1997 overtog Torben Oxbøll en lille gammel ejendom på en stikvej til Skovsbjergvej. En del af grunden var skilt fra adskillige år forinden. Nu stod der bare et meget gammelt stuehus og en gammel stald i en meget forsømt have. Det var nærmest en granplantage iflg. Christina. I 1997 byggede Torben, der er bygningskonstruktør, mod vest et værksted, som blev tjæret.

1-2019

værkerne ude af urtehaven, mens der blev bygget. Det var muligt, fordi de boede på byggepladsen. Christina havde en romantisk forestilling om en have i victoriansk stil med sirlige buksbomhække og smalle stier. Hun spurgte havearkitekt Jytte Bradley fra Øm Kloster til råds, og Jytte Bradley lavede en haveplan påvirket af klosterhavens rette linjer og smalle flisegange.

I 1998 kom Christina Rauh ind i billedet, og efter at stalden blev revet ned i 1999, begyndte parret at tænke på at anlægge en have. Torben byggede i 2003 et fint lille træhus, mørktjæret og med rødt tegltag. Det blev placeret, hvor den gamle stald havde stået, og fungerer som familiens arbejdsrum. Da hovedhuset blev bygget, blev det føjet til som et annex. I 2004 giftede Torben og Christina sig, og da var haven påbegyndt. Samme år blev huset bygget. Det havde oprindeligt været meningen, at man ville restaurere det gamle hus, men det var for medtaget og blev derfor revet ned. Mens byggeriet stod på, boede Torben og Christina i en skurvogn, opstillet i haven. De sørgede for at holde hånd-

Køkkenhaven i september

Sådan kom haven ikke helt til at se ud! Dog blev de rette linjer bibeholdt. Christina forklarer, at de giver holdepunkter og ro for øjet. Det kan jeg godt følge hende i. En høj, selvsået taks for enden af en lang sti er lige i aksen og bliver hvert år klippet i form. Som en begyndelse blev grunden ryddet for træer, senegræs og gyvel. Ha-

Haven er en kilde til glæde året rundt for hele familien Oxholm. 6 6

Sigrid, Christina, Sophus og Torben

ven blev gravet, meter for meter, og der blev fjernet bjerge af ukrudt. Havejorden var stort set sand, og selvom den er væsentligt forbedret i de forløbne år, vil den vedblive at være en udfordring. I øvrigt fandt – og finder man - mange porcelænsskår og slagger i jorden. I den gamle have var der en del planter, som udmærket kunne genbruges. Man fandt gamle jordbærplanter, som man opformerede. Bærrene er små,og der er ikke mange, men de smager så godt! Der var to buksbom, som man flyttede, da der skulle bygges. Den ene overlevede ikke, den anden så lidt forkommen ud i begyndelsen, men står nu rigtig fint. En rhododendron blev flyttet hen i et hjørne, hvorimod en del historiske roser kom frem i lyset. Det var kobberrose, nellikerose og rosa gallica officinalis. Der er senere suppleret med andre roser, også flere historiske, bl.a. den smukke Louise Odier, Jacques Cartier og rosa mundi, som har rød-og hvidstribede blomster. Christina fortæller, at familiens indtægter i perioder ikke har været store. Når midlerne har været små, har man ikke brugt mange penge på haven. Man har i det hele taget ikke købt mange planter, men har brugt, hvad der var. Måske kunne det, der duk-


kede op af sig selv, bruges. Et godt motto har været: ”Lad os se, hvad det bliver til!” Noget victoriansk kom der alligevel i haven. I den victorianske køkkenhave blandede man grønsager og sommerblomster i smukke bede. I Torbens og Christinas have har man anlagt lange, smalle bede (120 cm x 480 cm), som er grobund for grønsager og blomster. De smalle bede har flere fordele. Man kan nå ind i dem fra begge sider, og man behøver ikke at træde ind i bedene.

Jeg skylder at fortælle, at hele grunden er på 1074 m2. Mod nord er der et relativt smalt stykke jord, hvor blandede buske danner hæk mod naboen. Stykket får mere eller mindre lov til at passe sig selv, kun græsset bliver slået fra tid til anden.

Torben har anlagt mange stier og gange af genbrugssten. Nærmest huset er der en terrasse af gamle Staudebedet i april måned. bornholmske klinker, andre steder består stierne af gamle, tykke Bag annexet mod øst er der en cementfliser, men fælles for dem alle: skrænt, som ikke er opdyrket. Her er de ligger snorlige! bevoksningen buske og krat. Mod syd og vest har man som hæk plantet eg, Langs huset op mod terrassen er der som danner et tæt krat. Mod vest er opført en pergola, hvorunder der er hønsehuset bygget i forlængelse af et langt, smalt blomsterbed med manværkstedet og brændeskuret, og der ge lavendler. Men der er også fire forer lavet en hønsegård, hvor familiens skellige vinplanter, købt i vingården kønne New Hampshire–høns holder Glenholm i Vesthimmerland. Vinrantil. kerne bærer gode druer og klatrer om sommeren til tops i pergolaen, hvor Familien lægger helt tydeligt vægten de efter Christinas beskrivelse danner på havestykket mod syd. Også børneet grønt gardin, der giver skygge til ne – Sigrid på 13 år, Sophus på 10 – har terrasse og hus. deres egne haver. Da de var mindre, havde de 1 m2, det er steget til 2 m2.

Især Sophus interesserer sig for at dyrke spiselige afgrøder som majs, kartofler og kæmpegræskar. I haven er der også plads til små stykker græsplæne, f.eks. i midten af haven, hvor der er en bål- og grillplads. Det er Sophus´s yndlingssted, hvor han kan tilberede sine grønsager. Sigrid holder meget af blomster og nyder at plukke blomster til vaserne. De voksne dyrker grønsager, ufatteligt mange: porrer, pastinakker, sellerier, toscansk palmekål, rucola, salat, ærter, mange løg, rødbeder, gulerødder, squash, græskar, stangbønner, kartofler (2 x17 toppe). Og så er der alle blomsterne! Der er pæoner, både bonderoser og silkepæoner, jacobsstige, katteurt, slangeurt, storkenæb, kæmpekonval, floks og alle de blomster, som let sår sig over det hele: digitalis, forglemmigej, akelejer, valmuer i alle farver, hornvioler, stedmorplanter. Som bunddække, f.eks. under roserne, har man mange krydderurter som salvie, der trives ualmindeligt godt i haven. Der er også timianplanter af forskellige slags, fransk syre og merian.

Fortsættes på næste side

e I denne seri besøger sen Inge Jørgen e n n ø fire sk er av -h ye R Gl. i 2019

7


Andre bunddækkeplanter er sankthansurt, bregner, kløver og mos, mos, mos (Christinas kommentar). Nogle blomsterbede er bittesmå, men synsindtrykket er stadigvæk roligt. Farveskalaen i det meste af haven er holdt i blålige/ rosa nuancer. For ikke at undgå røde, orange og gule blomster er der anlagt et bed tæt på udhuset. Her er der en orange kæmpevalmue, gul daglilje, lysegul haveiris, som har overlevet fra den gamle have, orange høgeurt, som er dukket op af sig selv, kaprifolium, en rød silkepæon, løvefod, montbresia, fredløs og raketblomst. Om foråret er der en del løgplanter i haven, tulipaner, vilde tulipaner, scilla, blå drenge og lidt krokus. Og så har jeg endda ikke nævnt alle blomster i haven! Der er også træer. Bag grillpladsen er der et langt blomsterbed, hvor der er plantet tre træer: to hvide syrener og i midten et pæretræ, en Concorde, podet på vildstamme. Langt mod sydøst står der et højt, flot lærketræ, som er meget dekorativt. Torben og Christina plantede til at begynde med tre æbletræer på nordsiden af det gamle hus. De blev flyttet, da der skulle byg-

September n er - køkkenhave såede lv se indtaget af uer, lm va r, ke solsik hjulog morgenfruer e. on kr 8

ges. Det er en Ingrid Marie, en James Grieve ( som er lidt vanskelig) og en rød ananas. Christina fortæller, at hun af en havekyndig fik at vide, at pæretræer er ved at nå nordgrænsen i Danmark, og at de måske derfor ikke vil trives så godt. En anden lurende fare er, at enebær, som der er mange af i Gl.Rye, kan få en svampesygdom, der kan brede sig til pæretræer. Der var en enebærbusk i haven. Den blev angrebet, gik ud i løbet af kort tid og blev derfor hurtigt fældet. Torben og Christina har også forsøgt sig med et blomme- og et kirsebærtræ. Begge er gået ud. Men de har ikke tabt modet og har planer om at plante flere frugttræer, podet på vildstamme.

Brune italienere? Nej, røde amerikanere!

Der er også frugtbuske: stikkelsbær, ribs, solbær, mirabeller, efterårshindbær, blåbær og honningbær. Og selvfølgelig også rabarber. Christina fortæller, at hun og Torben stadigvæk har diskussioner om haven, den forandrer sig fra år til år, behovene forandrer sig. Man bliver aldrig færdig med en have!

Julen 2018. Rødbeder er dækket med blade


Ry Autopolstring tryller med læder og tekstiler Tekst og foto: Peter Hald

At få nyt læderbetræk til at sidde smukt på et bilsæde og få en slidt møbelklassiker til at blive flot igen er noget af en kunst. På Brunhøjvej 5 i Ry arbejder en mand, der kan denne kunstart. Det er Peter Bjerrisgaard Orluf, der driver firmaet Ry Autopolstring. Peter Bjerrisgaard Orluf og hans kollega Tore Hassing arbejder med de mest forskelligartede opgaver. Lige nu for eksempel har de gang i at sætte nyt stof-betræk på en håndfuld 7’er stole – den smukke danske Arne Jacobsen-stol. Andre aktuelle opgaver er at montere en ny kaleche på en åben Renault 4 veteranbil, at sætte betræk på bænke til en speedbåd og reparere et sportssæde til en VW. - Vi er meget alsidige, og det er jo det, der gør arbejdet sjovt, siger Peter Bjerrisgaard Orluf. Han er 38 år og har været i branchen i adskillige år. Faktisk begyndte han allerede som 11-årig arbejdsdreng i firmaet Brande Autosadelmageri, hvor han også stod i lære. Peter Bjerrisgaard Orluf er uddannet autosadelmager, men han nøjes ikke med bilerne. Møbler, motorcykeltasker og mc-sæder, hynder til både, betræk til kalecher og meget, meget andet indgår i ordrebogen.

Mange entusiaster

Trives i Ry

Autosæder og bil-interiør fylder selvfølgelig en del, og Ry Autopolstring har kontrakter med flere større autoforhandlere – blandt andet forhandlere af BMW og Mercedes.

Peter Bjerrisgaard Orluf er glad for at drive et firma netop i Ry, hvor han og familien har boet siden 2004. Han har etableret et godt netværk i området. - Der er mange små virksomheder her på egnen, og jeg synes, at de er gode til at hjælpe hinanden. Folk i Ry og Gl. Rye er også gode til at støtte op om de lokale håndværkere, siger han.

Men der kommer også mange privatkunder. - Vi får besøg af en hel del private veteranbil-entusiaster og motorcyklister, fortæller Peter Bjerrisgaard Orluf. Han holder selv meget af eksotiske biler og motorcykler, og således har han fremstillet sæder til de berømte Lauge Jensen-motorcykler.

Godt håndværk Peter Bjerrisgaard Orluf sætter en ære i at levere godt håndværk og kvalitetsprodukter: - Vi vil lave noget håndværk, der holder og bare du’r – ellers kan man jo ligeså godt lade være, understreger han. Det handler også om at udvælge de rigtige materialer, og Ry Autopolstring får leveret råvarer fra det meste af verden.

Selv om det hedder Ry Autopolstring, så arbejder firmaet også med møbler – som for eksempel klassiske 7’er stole. De to her venter på nyt stofbetræk.

Efter en periode hos Arrivas polstringsafdeling begyndte Peter Bjerrisgaard Orluf som selvstændig i 2012. I begyndelsen med mindre opgaver hjemme i garagen, men der kom hurtigt mere og mere til, så der blev behov for større lokaler. Firmaet rykkede ind på den nuværende adresse på Brunhøjvej 5 i Ry Veteranbiler er et almindeligt i 2014, og her derRygod plads. Firsynerhos Autopolstring. maets værksted ligger øvrigt lige Her står Peteri Bjerrisgaard bag Flügger-forretningen på BrunOrluf mellem en højvej. Renault 4 og en Folkevogn

Læder er blandt råmaterialerne, når Peter Bjerrisgaard Orluf arbejder med betræk.

Ry Autopolstring, har til huse på Brunhøjvej 5 i Ry

9


Et hus i Rye – historisk set Ryesgade 42 gerfar Rasmus Jensen og allerede i 1880 solgte han grunden Ryesgade 42 til træskomand Salomon Nielsen for 800 kr.

Af Grethe Bremer

Lige overfor hvor Emborgvej møder Ryesgade, står to fine gamle stynede popler. De byder velkommen til huset Bakkely, med det store værksted ved siden af. Huset havde tidligere en større bakke at ligge i ly af, men Rye Cementvarefabrik, der lå på Ryesgade 44, brugte sandet fra bakken til at støbe af. Så af den del af bakken, er der nu kun en smal kam tilbage. I begyndelsen af 1900-tallet stod der popler på begge sider af Ryesgade, helt op forbi Gyden. Træerne i byen skærmede mod blæsten, og det var nødvendigt, for bakkerne omkring byen var stort set bare, - nogle steder var jorden dårlig og andre steder var træerne blevet til træsko. Hvis man ser på de gamle kort fra begyndelsen af 1800-tallet, kan man se at der lå et hus, der hvor værkstedet nu ligger. Vejen, der snoede sig op gennem byen, gik helt ind til forsiden af huset. Grunden var meget større

Murer Anders Laursen købte grunden i 1887 for 850 kr. og solgte den året efter videre til Smed Niels Peter Bertelsen for 875 kr. Med den prisstigning, må Anders Laursen have lavet nogle forbedringer på det gamle hus.

Bakkely i 1965-70. Foto: Arkiv.dk

dengang og dækkede også den gamle grusgrav ved siden af. Den del blev stykket fra i 1915. Bakkely blev bygget i 1906. Dengang var alle veje i byen grusveje og Emborgvej kom ud der hvor Ryesgade 37 nu ligger. Flytningen af Emborgvej var dog godt på vej og snart efter blev den del der gik i slugten fjernet helt. Ryesgade blev rettet ud og ujævnhederne fyldt op. Grunden Bakkely ligger på, hørte oprindeligt til Bakkegården længere oppe i byen. Sognefoged Jens Sørensen (det er ham med kirketårnet) købte i 1879 Bakkegården af sin svi-

Smed Niels Peter Bertelsen og familie i Bakkely ca.1911. Foto: Arkiv.dk

10

Værkstedet i 1965-70 Foto: Arkiv.dk

Smed Niels Peter Bertelsen byggede i 1906 det nye hus kaldet Bakkely. Han byggede også et værksted bagved det gamle hus. I 1908 kom endnu et værksted til, i forlængelse af det før-


Lokalhistorie Gl. Rye

Smed Viggo Bertelsen skoer en hest ca. 1940. Foto: Arkiv.dk

ste. Det gamle hus var blevet revet ned og i 1911 blev det værksted bygget, som står der endnu.

Men bagved det gamle smedjeværksted afslører fortiden sig dog i form af en hjulbrønd. Den er støbt i beton og går et par meter ned i jorden. Den har en metalkant øverst. Oveni er der en fordybning, hvor man lagde vognhjulet. Man lagde så den glohede jernring om hjulet og hældte vand over, så jernet blev afkølet og krympede fast om hjulet. Det duftede efter sigende herligt at svedet træ.

Niels Peter Bertelsens ældste søn Viggo Kjeld Bertelsen var også smed. Han købte huset af sin far i 1932 og drev smedeforretningen videre til sin død i 1967. Viggos kone Reinholdine Vilhelmine Kristine Bertelsen, kaldet Dine eller Dinna, blev boende i huset frem til 1990, hvor hun solgte huset til Mogens Breth Pedersen.

Alle de tidligere artikler om huse i Gl. Rye og omegn, der gennem årene har været i Aktuelt, kan bl.a. findes i vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye

Niels Peter Bertelsen og søn smedede værktøj af høj kvalitet, som de tog til København for at sælge en gang om måneden. Der udover lavede de bl.a. hestesko, træskoringe, beslag, låger og reparerede maskiner. Hvis en dårlig tand skulle trækkes ud, kunne de også klare det. Mogens bor stadig i huset, der siden han overtog det har været hvidt, gult og nu gråt. Han rev de to ældste udhuse ned engang i 1990’erne og har restaureret huset fra ende til anden. Det er ikke nemt at se, at der har boet smede i huset i knap 80 år.

Smed Søren Bachs ambolt. Udlært hos Bertelsen i 1930’erne. Foto: Grethe Bremer

Smedens hjulbrønd Rye 2019 Ryesgade 42. Foto Grethe Bremer

:

11


Kundetilfredsheden er blandt de bedste 10% i landet Igen har Byens Egen Butik fået flotte evalueringer fra vores kunder i COOP’s seneste kundetilfredshedsundersøgelse fra oktober 2018. Faktisk ligger vi blandt de bedste 10 % i hele landet.

Tak for jeres evaluering af Byens Egen Butik! Den halvårlige undersøgelse bygger denne gang på 136 besvarelser i Gl. Rye. Et højt og flot tal, som giver butikspersonalet og bestyrelsen et godt indblik i, hvor vi gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer. COOP har også denne gang anvendt det udbredte værktøj Net Promoter Score (NPS) til kundetilfredshedsundersøgelsen. Det giver mulighed for både vurderinger af udsagn på en skala fra 0-10 samt mere dybdegående besvarelser.

Vil vores kunder anbefale os? Undersøgelsen måler bl.a. loyaliteten blandt butikkens kunder gennem spørgsmålet ”Vil du anbefale os til familie, venner eller bekendte?”. Her har 79 % af respondenterne givet karakteren 9-10 ud af 10 mulige og kan dermed betegnes som “loyale kunder, der gentagne gange vender tilbage til butikken og samtidig anbefaler virksomheden til venner og familie.” (kilde: Loyalty Group) Resultatet er endnu engang rigtig flot til trods for en lille tilbagegang ift. forårets måling. Sammenlignet med butikker i hele distriktet samt på landsplan har vi god grund til at være stolte, for Byens Egen Butik klarer sig rigtig godt. Som uddeler Henrik Valdorff Rasmussen selv betegner det, ligger vi i “superligaen” af landets butikker, hvad angår kundetilfredshed.

Fremtidige indsatsområder De dybdegående besvarelser vidner også om flere punkter, hvor vi kan gøre det bedre, og det vil vi naturligvis arbejde målrettet på. Af særlige indsatsområder vil vi i 2019 arbejde med følgende spørgsmål og emner: - Har vi i vores aktiviteter, kommunikation og sortiment for meget fokus på børnefamilierne, og glemmer vi ubevidst byens andre borgere? - Kan vi gøre mere for dem i byen, som bor alene? Bør vi eksempelvis lave flere tilbud på enkelte varer frem for mængdetilbud eller sørge for, at sortimentet også giver mulighed for at købe små mængder, eksempelvis kartoner med en halv liter mælk? - Økologi fylder meget i besvarelserne. De fleste er tilfredse med udvalget af økologiske varer, flere ønsker mere økologi og enkelte føler sig overset, fordi de ikke handler økologisk og ønsker at gøre mere budgetvenlige indkøb i Byens Egen Butik. Vi vil i 2019 arbejde målrettet med at sikre, at sortimentet i Byens Egen Butik er for alle - økologer eller ej. - Flere respondenter retter kritik mod butikkens nuværende udvalg af brød og kvaliteten af brødet. Vi arbejder sammen med COOP på at etablere et langt bedre bake-off alternativ, som forventes at blive lanceret i løbet af foråret. Har du kommentarer, ønsker, ros eller ris til bestyrelsen og personalets arbejde, hører vi hellere end gerne fra dig. Kun gennem dialog kan vi for alvor bryste os af fortsat at være Byens Egen Butik.

Masser af roser til Byens Egen Butik De mere dybdegående besvarelser, hvor kunderne kommer med både ris, ros og konstruktive forslag til forbedringer i fremtiden, har stor værdi for de ansatte og bestyrelsens arbejde med hele tiden at udvikle butikken. De positive tilbagemeldinger peger tydeligt på, at Byens Egen Butik: - Opleves som flot, pæn og ryddelig - Har et godt udvalg af dagligvarer til hverdagen - Har et godt udvalg af økologiske varer - Giver kunderne en oplevelse af rar atmosfære og god service - Lytter til kundernes behov og handler på dem - Opleves som dejligt lokal og nær. Alle disse positive tilbagemeldinger glæder vi os over og er en stor cadeau til butikkens dygtige personale.

12

Brugsen har åbent fra 8-21 hele året!


Invitation til GENERALFORSAMLING Gl. Rye Brugsforening inviterer til en anderledes generalforsamling d. 10/4 kl. 19 på Gl. Rye Skole. Aftenen vil blandt andet byde på debat om idéerne for udvikling af ”torvet” foran butikken samt evt. yderligere udvidelse af butiksarealet. Og så er vi ret stolte over at få besøg af Coop’s formand, Lasse Bolander, der er kendt som en dygtig oplægsholder omkring udviklingen i detailmarkedet. Han vil blandt andet give sit bud på nogle af fremtidens udfordringer for vores butik.

Aftenens program:

• Generalforsamling ifølge vedtægterne (se vores hjemmeside) • drøftelse af nye udvik-lingsplaner • inspirerende indlæg ved coop’s formand, Lasse Bolander • Mad og drikke samt hyggeligt samvær Bemærk venligst: • Alle er velkomne - og det er naturligvis gratis at deltage

Lasse Bolander Lidt om Lasse Bolander Lasse Bolander er bestyrelsesformand for andelsselskabet Coop, der omfatter ca. 1.100 butikker og står for ca. en tredjedel af al detailhandel i Danmark. Lasse er kendt som en inspirerende formidler af udviklingen på detailmarkedet, hvad enten det drejer sig om bæredygtighed, digitalisering - eller hvad der skal til, for at de mindre butikker overlever i en tid med masser af udfordringer. Vi er glade for, at Lasse nu kommer til Gl. Rye og giver sit bud på nogle af fremtidens udfordringer - og svarer på lige netop det spørgsmål, som du gerne vil stille til toppen af Coop.

• Venligst tilmeld dig/jer i butikken i forvejen • Det er kun medlemmer af gl. Rye brugs forening, der kan stemme og/eller stille op til valg under Generalforsamlingen. • Alle kan blive medlem ved at indmelde sig i butikken VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

DELEBILEN - vil du være med..?

? Vil du med ud og køre i delebil nr. 2..?

Vi opstiller nu venteliste til bil nummer to Delebilsordningen ”Byens Egen Bil” har snart kørt sit første år, og flere borgere har på det seneste meldt sig som potentielle delebilister. Derfor opstiller vi nu en decideret venteliste til DELEBIL NUMMER TO. Der er pt. i omegnen af fem ledige pladser. Skal du/I være med i ordningen, så skriv til Ole Jeppesen på mail@olejeppesen.dk. Her kan du også få svar på eventuelle spørgsmål. Tilmeldingen er ikke bindende, men tænk dig/jer venligst grundigt om forinden, så vi får et realistisk billede af behovet. På forhånd tak! Læs om abonnement og nuværende takster på www.byensegenbil.dk!

Erhvervsportræt Foto: Peter Krogsøe

13


FDF

2019

Sommerlejr I år tager hele kredsen på fælles sommerlejr fra

29. juni til 2. juli. Sommerlejren er på sletten ved Julsø. Temaet er vildmarkslejr, så mon ikke vi skal ”nakke” et dyr, bade i vildmarksbad og sove i telt mv.

14

E Y R . L G


Kredsledelse:

Nytårsgudstjeneste med fakkeloptog Den 15. januar var der traditionen tro nytårsgudstjeneste i Sct. Sørens Kirke og bagefter fakkeloptog igennem byen til kredshuset. Ligesom det plejer var det en rigtig hyggelig aften for både børn og voksne. Vi startede med gudstjeneste hvor vi hørte om det at være en stjerne og at man kan være en stjerne på flere forskellige måder. Til sidst blev kirken pyntet med selvlysende stjerner. Et flot syn da lyset blev slukket. Efter gudstjenesten blev vi alle sammen udstyret med fakler og herefter bevægede den lysende ”slange” sig igennem byen, ned til kræshuset, hvor vi sluttede af med varm suppe. Det var en rigtig fin måde at starte det nye år på.

Henrik Rysgaard Christensen Tlf: 2246 0855 Lene Leth Tlf: 3012 5117 Anja Kjærgaard Tlf: 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

Tumlinge 1. og 2. klasse: Jacob Rask Tlf: 2070 9310 Pilte 3. klasse: Grethe Leth Jørgensen Tlf: 2090 9690

Pilte 4. klasse:

Lene Leth 87985100 / 30125117

Væbnere og 1. seniorvæbnere 5-7. klasse Henning Gosvig Tlf: 2364 3155

2 seniorvæbner 8 klasse

Anders Foss Tlf: 2086 2066

Formand

Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359

Udleje af Kræshus: Pernille Paaske Autzen Stejlehøjvej 2 61708870 Pernille@pspa.dk

At læse træet Lars Laursen arbejder til daglig med håndværk i den Gamle by i Århus. En aften i januar introducerede han 1. piltene (3. klasse) til snitteriets verden. på 1½ time snusede vi til den spændende verden. Vi fik en fornemmelse af, at med øvelse og fantasi kan man frembringe mange fine ting i træ.

Vi lærte at læse træet og se hvad der gemmer sig i det. Lars viste os også hvor bremsen sidder på kniven og hvordan vi får ekstra krafter ud i kniven. En hyggelig aften med fuld koncentration, ny viden og færdigheder. Tak for det.

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

15


GRIF Tennisopstart Generalforsamling I år afholdes GRIF´s generalforsamling 11. marts kl. 19:30 i GRIF´s klublokaler.

Når vinteren har sluppet sit tag i Gl. Rye gør vi banen klar. Vi plejer at åbne banen 1. marts, så hold øje med banen. Når nettet er oppe er banen åben for spil.

Der startes med lidt hygge og suppe eller andet kl. 18:45

Vi fortsætter med samme satser for kontingent som de foregående år. Børn kan spille for kr. 400, juniorer for kr. 600 og seniorer for kr. 800. I kan også vælge familiekontingent til kr. 1.500 – den dækker både hjemmeboende og udeboende børn.

Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses på hjemmesiden www.glryeif.dk

Hvis du ikke er medlem, er du velkommen til at spille gratis indtil 1. maj for at se, om det er noget for dig. Hvis du er medlem er du meget velkommen til at tage en gæst med gratis i april. Du kan følge med på Facebook (www.facebook.com/GlRyetennis), hvor de seneste nyheder lægges op og hvor der også kan findes nyttige svar på forskellige spørgsmål.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Vi ser frem til at se dig på banen. Du kan finde flere praktiske oplysninger og kontaktpersoner på GRIF´s hjemmeside under ”Tennis” (www.glryeif.dk/tennis).

2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalgene 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før general forsamlingen 6. Valg af formand til bestyrelsen kun ulige år 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant 9. Valg af revisor + suppleant. 10. Eventuelt

Motionisterne GRIF Billard hver tirsdag kl. 10.00 Pensionist dart hver onsdag kl. 9.30-12.00 Dart hver onsdag kl. 19.00 (mænd) Bordtennis Vi har lavet en bane i vores kælderklubhuset. Kontakt Jens Erik Fischer angående tid. 6168 8423

”Motionist lørdag” den 6. april.

Dart · kort · billard · badminton · bordtennis - og en masse hygge Kl. 14.30 kaffebord. Kl. 15.00 start på motion Kl. ca. 18.00 fællesspisning pris 100.kr. Tilmelding inden 30 marts. Svend 2160 2089 · Mona 2444 2992 Vagn 5194 4735 · Jens Erik 6168 8423 Alle som har lyst og tid kan deltage.

16


Velkommen til 2019 som samtidig er år et efter GRIF´s 100 års jubilæumsår Af Flemming Hansen formand GRIF

På bestyrelsens vegne takker vi alle afdelinger, frivillige og alle andre for det store og uvurderlige arbejde, der er blevet lagt i at fejre GRIF gennem hele 2018. Uden hjælp fra så mange ville det ikke have lykkedes, så mange tak. Jubilæumsfesten/sportsfesten 2018 var igen en stor succes. Denne gang var der gjort lidt ekstra ud af det også med stort morgenbord hvor rigtig mange var igennem, +300. Det store telt og levende musik med lokalt band og stand-up gjorde at aftenen blev rigtig god. Det bliver svært at gentage, men lad os se hvad GRIF finder på her i 2019, fest skal der i hvert fald holdes igen til sommer.

GRIF går ind i 2019 med en sund økonomi, masser af medlemmer og frivillige, så vi står stærkt i forhold til at tilbyde os som byens store forening, hvor der skal være plads til alle. GRIF undersøger stadig muligheden for skateboardbane/ungeområde i området ved tennisbanerne, og der er kommet lidt mere konkrete idéer på bordet. Lige nu undersøges det, hvordan det kan hænge sammen økonomisk, og hvem der kan hentes støtte fra. Vi ses i klubben og forhåbentligt til GRIFs generalforsamling d. 11. marts kl. 19:30, vi starter med lidt hygge og suppe eller andet kl. 18:45

Badminton er i fuld gang

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

Udleje af klubhus: Camilla Holl 2961 0871

camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263 kb@impero.dk

Sekretær:

Suppleant i hovedbestyrelsen:

Hver torsdag eftermiddag træner byens ungdomsspillere.

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

rundellkim@gmail.com.

I år træner de yngste fra kl. 16-17 hvor Asbjørn Eriksen er hovedtræner samt en masse dygtige hjælpetrænere. Asbjørn er en af klubbens egne spillere, som også har spillet i Ry, og har været på trænerkurser og nu kan dele ud af sin erfaring, og gøre sig erfaring som træner. Den yngste trup i Gl. Rye badminton starter fra 0. Klasse og frem til 3. klasse. Herefter kl. 17-18.15 går de ældre spillere på banen, 4. klasse og opefter, hvor Kim Rundell varetager træningen.

Sidder du i samme stund og ærgrer dig over, at du ikke har en ketcher i hånden, så er der på forlydende godt gang i tirsdagsholdet fra kl. 19.30-21.00. Her er det helt sikkert muligt at gøre comeback eller komme igang sammen med byens håbefulde motionister, hvor der spilles masser af blandede kampe! Har du en makker og bare vil leje en bane, kan du checke de få ledige tider ud på www.glryeif/badminton.dk

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Håndbold: David Hay 61688080

david@davidhay.dk

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Der er masser af gejst og gode slag i hallen, 40 ungdomsspillere spiller badminton i Gl. Rye - og skal du genkende dem, har de fået flotte nye spillertrøjer i hvide og orange farver - Det er OS!!

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 6168 8423.

I uge 7 afvikles der en udsolgt feriefjer mandag, tirsdag og onsdag. Alle dage fra kl. 9.00-15.00.

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128

Klubbens motionister har tilbudt at lave frokost til de unge mennesker - dejligt! Den første weekend i januar afviklede vi en begynderturnering for 80 spillere. På grund af den store tilslutning, rykkede vi til Ry Hallerne for at afvikle det i 2 haller.

gerstedvej@fischerweb.dk

jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

17


Gymnastikopvisning Lørdag d. 30. marts kl. 13-16 i hallen ved Gl. Rye skole

Kom og vær med når gymnasterne går på gulvet med koncentration i blikket og smil på læben! I år får vi besøg af Bryryp Springhold – et stort hold på ca. 80 drenge og piger mellem 5. og 10. klasse, der træner både spring og rytme. Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum. Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 25 kr. Vi glæder os til at se jer, og vise hvad vi har lært i denne sæson!

ig

l t s e f a r t s k e n e g a ed ær med til at gør

Kom og v 18


- et iværksætterfirma i kraftig vækst Firmastifter fra Gl. Rye holder meget af iværksættermiljøet i området Tekst og fotos Peter Hald

Wise Home er et vaskeægte iværksætterfirma. For mindre end tre år siden startede Per Holst fra Gl. Rye virksomheden op i et lille baglokale i Ry. Dengang arbejdede han som den eneste fuld tid – nu er de 10 mand i baglokalet. - Jeg havde længe haft en ambition om, at det måtte kunne gøres nemmere at administrere udlejningsejendomme. Og da jeg for tre år siden fik nogle investorer med på idéen, stiftede jeg virksomheden, fortæller Per Holst. Én af medstifterne var Lasse Ebert, som også bor i Gl. Rye. Lasse er kodenørden, der sørger for, at systemerne i Wise Home bliver udviklet i takt med, at flere og flere kunder melder sig på banen. Det hele startede med en fugtmåler, der alarmerer udlejer og lejer, hvis luftfugtigheden i boligen er for høj – og man kan dermed undgå skader som skimmelsvamp.

Wise Home udvikle digitale apparater og systemer, der kan overvåge boliger på en række forskellige områder. Firmaet har blandt andet udviklet et system, der gør det muligt at indføre fuldautomatiske fordelingsregnskaber i for eksempel boligforeninger.

Stort potentiale

Hårdt – men sjovt!

- Det begyndte at gå rigtig hurtigt, da vi udviklede et automatisk system for at lave fordelingsregnskaber for lidt over et år siden. Det er her potentialet ligger – for alle udlejningsejendomme i Danmark skal lave fordelingsregnskaber, så den enkelte lejer kun skal betale for sit eget vand- og varmeforbrug, fortæller Per Holst og fortsætter: - Og så er det også godt for miljøet. For jo bedre styr der er på vand- og varmeforbruget, jo mindre spild er der.

- Jeg arbejder mange timer, men jeg har det sjovt med det, og jeg holder meget af det iværksættermiljø, vi har her i området. Der er mange ”artsfæller”, jeg kan bruge som sparringspartnere, siger Per Holst, som også har startet iværksætterfællesskabet “Perron 28” i Ry sammen med Bettina Skindstad. Og det er da også i det tætpakkede baglokale på Perron 28, Wise Home holder til lige nu – men på sigt må de nok kigge sig om efter større lokaler. - Men med alle de iværksættere der er her omkring, bliver det nok ikke noget problem at leje baglokalet på Perron 28 ud til nye, entreprenante virksomheder, lyder det fra Per Holst.

Flere investorer kom på banen, nye ansatte kom til og kundelisten vokser for hver dag. I modsætning til de etablerede spillere på markedet, er Wise Homes fordelingsregnskaber fuldautomatiske – det vil sige, at de kun skal ind i hver lejlighed én gang for at montere målerne, og derefter foregår alle aflæsninger automatisk. 40-årige Per Holst fra Gl. Rye startede Wise Home for tre år siden. Siden er firmaet vokset kraftigt, og firmaet tæller nu 10 medarbejdere.

Lasse Ebert fra Gl. Rye var også med til at stifte Wise Home. Han er med til at udvikle koderne til firmaets digitale systemer.

Kunderne er private udlejere og boligforeninger – og Wise Homes system er udviklet, så der løbende kan kobles flere produkter på. For eksempel dørtelefon og oversvømmelsesalarmer.

Wise Home holder til i iværksætterhuset Perron 28 på Klostergade i Ry. Her står Per Holst ved firmabilen på Klostergade.

Wise Home koncentrerer sig om at udvikle softwaren og indgår samarbejder med virksomheder, der udvikler målere af høj kvalitet. For eksempel har de for kort tid siden indgået et fast samarbejde med Kamstrup, som blandt andet leverer vand- og energimålere til Wise Home.

19


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 30. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 120,- kr. for medlemmer og 150,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 2988 5128 eller •N æstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 21 65 30 50 Senest søndag den 25. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry

Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk

20 20


Gl. Rye

VANDVÆRK SNAVSET VAND – SORT VAND Vi får med mellemrum henvendelser fra forbrugere der har oplevet, at deres vand i korte perioder indeholder små sorte partikler og at vandet smager metallisk. Dette skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i vandet. Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt, f.eks. indeholder vitaminpiller jern og mangan og det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. I alle vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder og ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i lukkede sandfiltre – ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfældes og tilbageholdes i filtrene. Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ved forbrugerne. Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige at vandet løber samme vej med samme tryk – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen, eller andet som

bevirker, at vandtrykket ændres, så løsrives jern- og manganpartiklerne og ledes med vandet ud i vandhanen. Efter et brud på ledningsnettet sørger Vandværket for at skylle hovedledningen igennem, indtil vandet atter er rent, mens vores forbrugere selv må sørge for gennemskylning af deres stikledning og installationer. Dette gøres ved at lade vandet løbe, indtil det er rent. Flere har sikkert bemærket, at der har været en del gravearbejde på Rodelundvej fra Nyvej mod Ry. Forklaringen er at, Vandværket har etableret en forsyningsledning for tilkobling af forbrugere på Rodelundvej. Forsyningsledningen kan på sigt endvidere anvendes som en nødforsyning til Ry vandværk, hvis der skulle opstå problemer med kvaliteten af Gl. Rye´s vand. I forbindelse med anlægsarbejdet har entreprenørerne skulle anvende vand og i den forbindelse har trykket været faldende fra vandværket og der er opstået periodevis sorte partikler i vandet hos nogle forbrugere.

GENERALFORSAMLING Torsdag den 11. april kl 19.30 i GRIF´s lokaler (Klubhuset). Med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelægges 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2019 forelægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2019 forelægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement bestående af pølse- og ostebord fra Restaurant Lyngdal.

21


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Søndag d. 24. februar

Seksagesima

11.00

Søndag d. 3. marts

Fastelavn

11.00 Børnekoret medvirker

Søndag d. 10. marts

1. s. i fasten

9.30

Gudstjenester på Dalbogaard:

Søndag d. 17. marts

2. s. i fasten

Ingen

Tirsdag den 5. marts kl. 14

Søndag d. 24. marts

3. s. i fasten

11.00

Tirsdag den 2. april kl. 14

Søndag d. 31. marts

Midfaste

11.00

Søndag d. 7. april

Mariæ bebudelses dag

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 14. april

Palmesøndag

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Torsdag d. 18. april

Skærtorsdag

11.00

Fredag d. 19. april

Langfredag

15.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 21. april

Påskedag

11.00

Mandag d. 22. april

Anden påskedag

Ingen

Søndag d. 28. april

1. s. e. påske

Ingen

Søndag d. 5. maj

2. s. e. påske

11.00

Søndag d. 12. maj

3. s. e. påske

11.00

Fredag d. 17. maj

Bededag

Ingen

Søndag d. 19. maj

4. s. e. påske

9.30

Søndag d. 26. maj

5. s. e. påske

11.00 Pia Husted Blok

Torsdag d. 30. maj

Kristi himmelfarts dag

9.00 Konfirmation

Tirsdag den 30. april kl. 14 Tirsdag den 4. juni kl. 14 i Skt. Sørens Kirke

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

22

11.00 Konfirmation

Tirsdag d. 4. juni

Gudstjeneste i kirken

14.00 Dalbogaard


Musik i kirken

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Børnekoret Søndag d. 3. marts kl. 11

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist:

Børnekoret synger ved gudstjenesten

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade , 8680 Ry Tlf. 2217 9021

Musikgudstjeneste

glrye@yahoo.com

Langfredag Fredag den 18. april kl 15 ’Stabat Mater’, op. 168 - Franz Lachner (1803-1890) Kirsten Østergaard Johansen, sopran Bolette Bruno Hansen, alt Medlemmer af Aarhus Symfoniorkester Organist Murray Stewart, direktion Sognepræst Iben Johanne Thomsen, liturg

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Babysalmesang Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre I en varm og musikalsk atmosfære skal vi synge smukke salmevers, rasle med æg, lave fagtesange og blæse bobler! Vi skal stimulere babys sanseapparat og både lave det ”vilde” og det rolige og stille. Forløbet er nogenlunde det samme, hver gang for at skabe genkendelse.

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Næstformand & kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Medbring gerne et tæppe eller en dyne som jeres baby kan ligge på. Varighed er ca. 30 min. og efterfølgende vil der være the/kaffe og hygge:) I kan stadig nå at være med! De sidste datoer i foråret er: 21/2 – 28/2 – 4/3 og 14/3 i Skt. Sørens Kirke kl. 10.30

Fyraftens-salmesang i en kirke nær dig!

Lise.rask@gmail.com

Kirkeværge:

27. februar Ry Kirke 6. marts Tulstrup Kirke 13. marts Gl. Rye Kirke 20. marts Låsby Kirke 27. marts Ry Kirke 3. april Alling Kirke 10. april Gl. Rye Kirke

jbylling@gmail.com

Sekretær:

Onsdage kl. 17.00 til 17.30 20. februar Låsby Kirke

Jesper Frost Bylling Skolebakken, Emborg 40 21 43 58

Lise Rask Holm Fick Gl. Ryevej, Sdr. Vissing 22 55 64 45

Kasserer: Vi synger nye og gamle salmer og beder FaderVor. En dejlig stund i kirken midt i ugen. KOM OG VÆR MED! Kom som du er. Kom i arbejdstøjet eller med indkøbsposerne. Vi synger en halv time og går igen hver til sit. Fyraftens-salmesang arrangeres i samarbejde med de nærliggende sogne. Med venlig hilsen sognepræst Iben Johanne Thomsen og Gl. Rye menighedsråd

Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 30 55 24 86 tove.hogh.olsen@itelligence.dk

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

www.glryekirke.dk

23


1 0 2 o n n a d n a m r i onf

K

Konfirmander After Dark: Kyndelmissegudstjeneste i kirken

24

Mine fromme konfirmander

Sognepræst Iben Johanne Thomsen har sammen med en kollega udgivet konfirmandmaterialet GUDS ORD – vores sprog. Materialet bygger på de nyeste pædagogiske metoder og lægger vægt på konfirmandernes formidling for hinanden, så sproget uddybes og understøtter en dybere forståelse af stoffet.


19 Når konfirmanderne begynder til konfirmationsforberedelsen, kommer de med hver deres erfaringer med kirke, tro og kristendom. Fælles for alle er, at konfirmanderne kommer for at blive klogere, lære noget nyt og få uddybet både praksis og kendskab til kristendommen. Hvad betyder nadver, lignelser og kærlighed? Hvordan gør man til gudstjenesten? Hvordan kan man tale om Gud og de helt fundamentale ting i vores liv i år 2019? Hvad kan en konfirmand egentlig sige om alt det? Og hvordan kan man som præst hjælpe det hele på vej? Det er det, konfirmanderne og jeg mødes om tirsdag, torsdag og søndag – og en gang imellem en aften midt i ugen. Vi prøver os frem, undrer os sammen og giver kristen-

dommen krop og stemme. Det skal være sjovt at være konfirmand – og så skal man lære noget. Og undervejs få sans for de dimensioner i menneskelivet, som ikke kan udtømmes i en konfirmandstue, men som i hvert fald kan belyses og sættes under lup her. Her er årets konfirmander i gang med forberedelsen. Igen i år er det nogle kloge, sjove og snakkesalige konfirmander. At være sammen med dem giver liv til ugen på en helt særlig måde Den store dag er Kristi Himmelfartsdag 30. maj 2019. Vi GLÆDER os!

Aktive konfirmander 25


Det er os du møder i Skt. Sørens Kirke Personalet (øverst)

Menighedsrådet (nederst)

Fra venstre: Kirketjener Karen Styrbæk, kirkesanger Kirstin Sander Jacobsen, gravermedhjælper Anette Frandsen, graver Jesper Mejlbro Christensen, kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen, organist Murray Stewart, hjælpepræst Kjeld Slot Nielsen, sognepræst Iben Johanne Thomsen, kirkesanger Jesper Bylling, kirketjenervikar Hanne Østergaard Foto: David Hay

Fra venstre: Medarbejderrepræsentant Karen Styrbæk, formand Henrik Olsen, kasserer Tove Høgh Olsen, kontaktperson Henrik Wang Kjær, sognepræst Iben Johanne Thomsen, madmor Hanne Østergaard, kirkeværge Jesper Bylling. I rådet sidder også Lise Rask Holm Fick, der er sekretær Foto: David Hay

26


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle foredrag i Gl. Rye. 2019 bliver igen et forrygende år med forhåbentlig spændende debat og fine oplevelser. Vi tager fra Middelfart til Mellemøsten, diskuterer klima og teknologi, hylder det rodede liv – og slutter sæsonen med et bud på, hvordan vi kan veksle gamle vaner til ny kreativitet. Vel mødt til endnu en flot sæson!

Henrik

Kom og hør Henrik Goldschmidt, leder og stifter af det verdenskendte fredsorkester, “Middle East Peace Orchestra”. Henrik Goldschmidt er solo-oboist, kgl. kapelmusikus og rektor for Goldschmidts Akademi – en gratis musikskole på Nørrebro for muslimske, jødiske og kristne børn.

Foredrag ved provst Gerda Neergaard Jessen, Aalborg Vestre provsti

JEG VIL HA RET TIL AT FEJLE!

Henrik kommer, han fortæller, han synger og han spiller.

Bustur til CLAY Keramik Museum Danmark

Gerda Neergaard Jessen

Torsdag den 28. marts kl. 19.30

I april 2018 gæstede Henrik Goldschmidt Gl. Rye Kirke og spillede sammen med vores organist Murray Stewart en uforglemmelig koncert. Efter koncerten aftalte vi med Henrik Goldschmidt, at han skulle besøge Udsyn i 2019 for at fortælle om sit fredsskabende arbejde i Mellemøsten og om Goldschmidts Akademi på Nørrebro.

Onsdag den 4. september kl. 16:00 Busafgang fra Skt. Sørens Hus

Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

CLAY - Keramik Museum

En aften med Goldschmidt

Henrik Goldschmidt modtog i 2016 Kristeligt Dagblads Pris for at være en ildsjæl ud over det sædvanlige. Herudover har han modtaget Dansk Musiker Forbunds Hæderspris, og blev i 2015 kåret af DR P2 som ’Årets Ildsjæl’.

Henrik Goldschmidt

Torsdag den 28. feb. NB! kl. 19.00

Udflugt til CLAY i Middelfart, hvor Christina Rauh Oxbøl byder os velkommen og giver en kort introduktion til museet. Der vil være god tid til at nyde både de faste udstillinger og Pottemageri og Ceramic Momentum. Se mere på: www.claymuseum.dk I museets cafe vil der blive serveret et par stykker smørrebrød med øl eller vand. Afgang fra CLAY kl. 20:00. Pris inkl. bus, entre, mad og drikke: 150,- kr. Tilmelding på: kontakt@udsyn.dk

Torsdag den 26. september kl. 19:30 Foredrag ved Preben Mejer: Kunstig intelligens og kvante-computer

Torsdag den 21. november kl. 19:30 Foredrag ved Lene Tanggaard: VANEBRUD

redrag Fri entré til alle fo

Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,Udflugten koster kr. 150,- alt incl. (bus, entré, mad og en øl/vand). TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag og medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 6133 8439

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

27


Der var engang...

Panoramabillede af Gl. Rye, set fra sydvest. Ca. 1910. Tronende over byen ses kirken med klokkestabelen og yderst til højre Møllen. Vejen til venstre ud af billedet er måske Kastanieallé. Bemærk lyngbakkerne i forgrunden. Arkiv.dk

Restaurant Bison i Gl. Rye, beliggende Ryesgade 49, hustagene i baggrunden er fra Emborgvej. 1970 - 1975. Arkiv.dk

Befrielsesstenen i Gl. Rye rejses 4. maj 1947. Bag forsamlingen ses Ryesgade mod syd. Arkiv.dk 28


20 ÅRS

TIL CYKELFOLKET I GL. RYE OG OMEGN

Jubilæum

Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Cykelturen er tirsdag formiddag kl. 9.30 og første tur bliver den 2 april 2019, hvor vi mødes foran Brugsen.

jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ture, når der er kondi og stemning for det.

til flere, og vi har jo alle godt af lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør.

I år prøver vi med 2 hold et uden elmotor og et med motor så der er frit valg. (hvert hold bestemmer selv deres tur)

Vi plejer at tage en længere tur en dag inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det det kan vi se hvad der er stemning for.

Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 60 41 56 00 el. på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk

Vi bliver efterfølgende ved hver tirsdag, til hen i september, hvor vi holder vinterpause. Der startes forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi

Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads

Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

29


Borgerforeningen

... n v a n t i m r e n v a l e t s Fa Årets fastelavnsfest finder sted søndag d. 3. marts i hallen på skolen

Kom og slå katten af tønden sammen med resten af byen og få en hyggelig eftermiddag. Der vil være kåringer af de bedst udklædte samt kattekonge og dronning til hver tønde. Alle børn får en gratis fastelavnsbolle og et glas saftevand. Desuden sælges der the, kaffe og fastelavnsboller i boden. Festen starter kl. 14.30 (dørene åbner kl. 14) Entré for medlemmer af Borgerforeningen: GRATIS Entré for ikke medlemmer af Borgerforeningen: 50 kr. pr. familie Vi glæder os til at se en masse udklædte børn og voksne ☺

30


Vintersolhverv d. 21/12 2018 Igen i år valgte Borgerforeningen at markere årets vintersolhverv, hvor vi fejrer, at vi nu går lysere tider i møde. Vintersolhverv fandt sted den 21/12 2018 og trods juletravlhed og silende regnvalgte ca. 25 store og små borgere at til-

slutte sig lysfesten i form af et fakkeloptog gennem byen. Vi gik med faklerne fra Brugsen, via Dalbogård og til Møllen. Her ventede der bål, vafler og varm kakao. Tak til alle Jer som valgte at tilslutte Jer arrangementet.

Charlotte Klejs Vagner Formand charlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11 Kirstine Emborg Næstformand

kirstine.hoejgaard@glrye.dk

30 22 04 62 Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye.dk

30 56 31 10 Mona Dalgaard Jensen Kasserer mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

50 72 07 59 Louise Ladegård

louise.ladegaard@glrye.dk

40 45 66 93 Karin Engsig Barasinski Karin.barasinski@glrye.dk

27 12 02 10

Træet blev tændt og satte gang i den hyggelige juletid i Gl. Rye Traditionen tro fik vi i slutningen af november tændt årets juletræ. Der var et flot fremmøde og mange æbleskiver, gløgg og saftevand røg over bordet. Vi var også så heldige at julemanden fandt tid i sin travle kalender til at kigge forbi. Med sig havde han slikposer til alle børn. Herefter var det tid til at tænde juletræet og i fællesskab synge et par julesange. Endnu engang en dejlig eftermiddag med stort fremmøde og masser af glade børn.

Susanne Tougaard Hansen Susanne.tougaard@glrye.dk

26 74 86 89 Mie Nymann

Mie.nymann@glrye.dk

25 37 81 40 Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Ove Krogsøe

Ove.krogsøe@glrye.dk

86 89 83 01

Helen Grubbe

Helen.grubbe@glrye.dk

40 61 15 55

Søren Blaabjerg Poulsen Soeren.poulsen@glrye.dk

26 27 72 27

” Hvad savner Du i Gl. Rye?” Deltag i Årsmødet den 5. marts 31


Gl. Rye Mølle

Selestrammere fra vikingegraven.

Vilh. Kyhns maleri af Gl. Rye Mølle

Harald Foss: Rye. 1888.

Torsdag d. 21. febr. kl. 19.00:

Lørdag d. 4. maj kl. 11.00:

Søndag d. 12. maj kl. 14.00:

Foredrag om Vikingen fra Fregerslev og generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug

Åbningsreception for museets nye udstilling ”Fra Kyhn til Anna Klindt”

Rundvisning og fortælling om den nye udstilling ”Fra Kyhn til Anna Klindt”

Arkæolog Merethe Schifter Bagge fra Museum Skanderborg fortæller om en ryttergrav fra omkring år 950, som i foråret 2017 blev udgravet ved Hørning.

I 2019 kan vi fejre runde fødselsdage for to af Himmelbjergegnens mest markante kunstmalere.

Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen fortæller om nogle af de kunstnere, som igennem en årrække kom til Himmelbjergegnen og som udgjorde en lille kunstnerkoloni i Ry og Gl. Rye.

I kammergraven blev der fundet utallige beslag fra sele- og hovedtøj til vikingens hest. Hovedtøjet var beklædt med forgyldte bronzebeslag, mens seletøjet bestod af mindst 700 små pyntebeslag og spænder af tin/bly beklædt med sølv. Også hesten var ofret og begravet sammen med rytteren. Gravens inventar og størrelse viser, at der er tale om en højtstående person, som har været blandt rigets mægtigste. Foredraget vil omhandle fundet af ryttergraven samt de foreløbige konklusioner og nye iagttagelser. Efter foredraget serveres kaffe og kage. Derefter afholdes generalforsamling efter vedtægterne i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Det foregår på Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry. Til foredraget kl. 19.00 er alle velkomne. Gratis adgang.

Vilhelm Kyhn blev født for 200 år siden i 1819, og til august kan vi markere, at det er 120 år siden, at Anna Klindt Sørensen blev født (9/8 1899). Det er en god anledning til at vise en række fine værker af ikke bare de to, men også andre malere, som igennem en række år udgjorde en lille kunstnerkoloni i Ry og Gl. Rye. I udstillingen kan ses værker af Vilh. Kyhn, Harald Foss, Godfred Christensen, Johs. Boesen, Herman Carl Siegumfeldt, Carl Møller, Peder Mønsted, Pauline Thomsen, Poul Steffensen, Ludvig Steensen og Anna Klindt Sørensen.

I udstillingen vises værker af Vilh. Kyhn, Harald Foss, Godfred Christensen, Johs. Boesen, Herman Carl Siegumfeldt, Carl Møller, Peder Mønsted, Pauline Thomsen, Poul Steffensen, Ludvig Steensen og Anna Klindt Sørensen. Rundvisningen varer ca. 1 time, og der betales normal entre. Dog gratis adgang for medlemmer af Gl. Rye Møllelaug og andre venneforeninger under Museum Skanderborg.

Ved åbning af udstillingen vil Knudsøkoret synge. Gl. Rye Møllelaug byder på et glas og lidt gode snacks. Alle er velkomne, og der er gratis adgang til receptionen.

Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug og støt Gl. Rye Mølle! Det koster ikke meget, og du opnår mange fordele! Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs andre afdelinger: Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum. Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 4241 1872.

32

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com Åbningstider: 4. maj - 29. september 2019: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket.


Gl. Rye MTB Rye MTB Vintertræning med Gl.

at stimle folk i træningstøj begynder Klokken nærmer sig 19 og ret er Vej j. eve Henriettes skur på Hed sammen inde og udenfor det er el gev Alli st. blæ d regn og klassisk dansk vintervejr me års serie af her det i de mø frem ste uden sammenligning det bed n MTB, hvor der denne afte vintertræninger med Gl. Rye år. 65 10n fra er over 20 deltagere i aldere ning, de fleste, anderledes træ Vintertræning er en, for kensøs n, bbe klu i fter skræ hvor vores stærke orientering Leth rik Hen gaard Rokkjær og deparret Henriette Kloster ieneor løb og ngs teri elorien Jørgensen, sætter både cyk . Rye Gl. g teringsbaner op i og omkrin ter, tid til at nå så mange pos Deltagerne har en times løbeskoene i er det om set uan til er som temperamentet ingen er for alle også selv eller cykelskoene. Vintertræn folk og n, bbe klu af m dle me om man ikke skulle være es lov til at finde o-poster i vor kommer langvejs for at få til Ry en rby sto i æl bop d e me lille by. Faktisk er der fler denne aftens træning. til e ved at finde vej tilbage Ved 20-tiden er deltagern hvor der ret, sku i e d store smil. Ind skuret, lettere våde men me hurtigt, sig gen hyg r ede spr evand, venter kage og en kop saft aftefor er ion e og andres præstat og der bliver joket men egn nens træning. r aldrig titler på samvittigheden elle Så om du har et par VM Der er i . alle for ing ræn tert så er Vin har løbet efter et kort før, med øje d hol så tilbage af sæsonen, skrivende stadig 1 afdeling t. ere onc ann e bliv vil 2, afdeling d. 18/ facebook, hvor den sidste

Husk generalforsamling i Gl. Rye MTB d. 15/3

ebook.

tioner, så hold øje med fac

Der kommer flere informa

En tur i BMX hallen

unge træudenfor, ligger børne og Selvom vinteren bider lidt havde vi år bben. Imellem jul og nyt ningen ikke helt stille i klu b. klu X BM rg rbo mlev af Skande igen lejet BMX hallen i Fra skræmn den kan godt virke lidt Banen kan køres af alle, me den. mende, første gang man ser e efter t at se, hvordan alle børnen fed tra eks å ogs det er Derfor en. ban på dt run og rundt og rundt lidt tid bare pisker rundt og e, når kør at sjov er sup og elig rsku Den korte bane er meget ove g. man først er kommet i gan

33


Et nødråb! Inge Møller Jørgensen

Hvem har ikke glædet sig over et flagsmykket Gl. Rye, når der er konfirmation i byen? Eller bryllup eller andre festdage. Jeg synes ikke, det kan passe, at en by med så meget sammenhold, initiativ og offervilje kan undvære Gl.Rye Flagallé. Det kan meget nemt blive sådan, hvis man ikke tager sig sammen og forhindrer lukningen på generalforsamlingen d. 22. marts. Den nuværende bestyrelse trænger til afløsning på alle poster. Kun to medlemmer er parate til at fortsætte. Man har brug for tre nye medlemmer, en flagudlejer og mindst 20 flagopsættere, gerne også senioropsættere. Den nuværende bestyrelse vil gerne hjælpe en ny bestyrelse på vej og fremhæver, at foreningen har en god økonomi, det er ikke den, der er problemet. Man ønsker ikke flere opsætninger, man ønsker flere hænder! Hvis flagalleen lukker, vil det også være slut med at flage på Første Skoledag! Jeg vil opfordre alle, der er interesserede i at beholde flagalleen og villige til at gøre en indsats, til at kontakte bestyrelsen – og gerne så snart som muligt! Som formanden, Frankie Jensen siger:” Det er sidste chance!”

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé

Gl. Rye Flagalle’s

generalforsamling

• Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58

afholdes på Gl. Rye Mølle fredag den. 22. marts kl. 18.00.

Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre:

Indkomne forslag:

• Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50

1. Opløsning af Gl.Rye Flagalle (Mangel på bestyrelse medlemmer 3 stk.) (Mangel på flagopsætter +10 stk.) (Mangel på Flagudlejer 1 stk.)

Ring til:

• Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

2. Overdragelse af Flagalleen til anden forening i Gl. Rye.

34


Dagplejen

Instrumentleg med trommer. Dirigentleg hvor børnene skal spille, synge, lytte og stoppe når dirigenten stopper.

Lejestue i Ry

Dejligt at møde sig selv i spejlet og endda kunne giv sig selv et lille nys.

Et nyt år er begyndt og vi er atter samlet i vores Legestue, hvor vi mødes hver anden tirsdag. At være i legestue er en fin øvelse i at være mange sammen, møde vennerne, danne nye relationer, få nye venskaber og ikke mindst føle sig som en del af et større fællesskab. Motorikrummet blev afprøvet og kropen rørt.

Dagplejen er den langsomme tid, hvor børnene har ro til fordybelse og nærvær. Børnehavelivet venter og her er legestuen en fin øvelse i at begå sig blandt mange børn og voksne - i små overskuelige portioner. Udover Legestuen er vi hver fredag i Hallen til gymnastik. Dagen i Legestuen indeholdt en fin blanding af fri leg og voksenstyret aktiviteter.

Under livlig snak blev der lavet mad i køkkenet og aftalt hvem der gør hvad.

Dagplejerne i Gl. Rye PS. Vi vil gerne sige TAK til Henrik fra Brugsen

Fagtesange med f.eks bager Bo, hvor børnene skal finde den farve brik vi synger om.

for sponserering af frugt mm til vores julearrangement.

Dukketeater hvor børnene deltog i snak med bl.a LØVEN.

Formiddagen sluttede vi af med fællesspisning og nu ventede en tiltrængt lur.

35


Børnegården Bison Den 7. december inviterede Bison til bedsteforældredag i børnehaven. Af Kirsten og Bente

Det var et nyt koncept i år, da det traditionsrige julearrangementet med forældre fra kl. 14 – 16 blev til et nyt julearrangement med bedsteforældre fra kl. 10 – 15 med plads til fordybelse og hyggelige aktiviteter. Hele børnehaven emmede af aktivitet. Der kunne bages pebernødder, laves juledekorationer, klippes julepynt, nydes varm gløgg og æbleskiver ved bålet, høres juleeventyr ved Else i Halmhuset og der var julesange og dans til guitarmusik. Børnebørnene sørgede for, at bedsteforældrene kom til at opleve det hele. Der blev kreeret fine juleting, bagt og spist adskillige pebernødder, og alle fik oplevelsen af, at få fortalt eventyrene om “Den lille pige med svovlstikkerne” og ”Svinedrengen”. Ved frokosttid sad børnene med deres bedsteforældre rundt omkring i grupper og hyggede sig med medbragte madpakker. Alle kroge af institutionen blev stolt vist frem, og bedsteforældrene fik hilst på legekammeraterne. Vejret viste sig ikke fra den bedste side, så æbleskiver og gløgg måtte efter frokost flyttes inden døre, da regnen gav for store udfordringer ved bålet. De to generationer havde stor glæde af hinandens selskab og alle havde en rigtig hyggelig dag. Der kom bedsteforældre på besøg fra hele landet – endda var der bedsteforældre, som var rejst hertil fra Norge.

36

BEDSTEFO


ORÆLDREDAG

37


Gl. Rye Skole Det aktive landsbysamfund og Foreningslivet i Gl. Rye Bestyrelsen for Samdriften Bison og Gl. Rye Skole inviterer til

årsmøde tirsdag den 5. marts kl. 19-21 på skolens bibliotek. Denne eftermiddag/aften vil bestyrelsen udover at fremlægge årsberetningen rette opmærksomheden på “Det aktive landsbysamfund” og ”Foreningslivet i Gl. Rye”. Vi vil naturligvis gerne være med til at styrke sammenhængskraften i Gl. Rye mellem os alle og meget gerne igennem vores foreninger, institutioner og aktiviteter. Vi vil gerne være med til at nytænke rekrutteringen til Byens foreninger og driften af dem og i det hele taget gøre Gl. Rye så aktiv og attraktiv som muligt. Vi har spurgt foreningerne i Gl. Rye om de vil være med til at skabe og udfylde rammen for dagen og vi har fået positive tilbagemeldinger fra en del og vil derfor forsøge sammen med dem, at sætte fokus på fællesskabet under overskriften ”Mennesker møder mennesker” og de (nye) muligheder der er i dette. Vi er spændte på hvor højt vi i fællesskab kan hæve barren. Hvad kan vi mere gøre for vores børn, unge, voksne, ældre, gamle? Hvordan skal vi komme igang? - og hvor skal vi være henne? Kom og vær med til at udvikle på ideerne for en fortsat stærk landsby og skabe den bedst mulige ramme for at gøre Gl. Rye mere aktiv og for at få vores foreningsliv til at blomstre endnu mere. Der holdes i perioden frem mod årsmødet et par planlægningsmøder, så vi har et godt og spændende fundament at holde årsmødet på. Vil du vide mere eller har du lyst til at være med til at planlægge årsmødet kan du kontakte Henrik Taastrøm på henrik@taastrom.dk eller 2393 9394. Det særlige ved Årsmødet denne gang er at vi forsøger at arrangere det sammen med foreningerne og vi vil meget gerne bruge muligheden i Aktuelt for at nå ud til borgere, der måske ikke læser facebook og/eller har børn i institution / Skole.

38


Udskiftning i bestyrelsen Formanden i Bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole, Morten Barasinski har valgt at træde ud af bestyrelsen. Morten har igennem sit virke i bestyrelsen været en igangsættende og engageret formand, som med sin energiske tilgang til opgaverne har ydet en stor indsats for Bison og Skole. Morten har i sin tid i bestyrelsen været med til at sætte fokus på bl.a. samdriftens værdier, trivselspolitik og fordele/udfordringer ved en eventuel flytning af Bison. Alt sammen med en positiv tilgang, der har smittet af i arbejdet for resten af bestyrelsen. Morten vælger at træde ud af bestyrelsen, da tiden kan være knap, når der også er interesser ind i det udøvende frivillige foreningsliv, som skal placeres

i kalenderen. Der skal lyde en meget stor tak til Morten for hans indsats til at være med til at skabe en sund og god samdrift for Gl. Ryes børn. Fællesskabet er blevet styrket yderliMorten Barasinski gere med Mortens initiativer og arbejdsindsats i bestyrelsen. Mange tak! Samdriftens næstformand, Henrik Taastrøm træder til som ny formand for samdriften. På samdriftens bestyrelsesmøde den 25. februar vil bestyrelsen konstituere sig. Ind i bestyrelsen træder Marianne Leonard Kring, forælder på 1. og 5. årgang. Velkommen til Marianne.

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Der var engang... Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk Rye Skole i Gl. Rye. 1990 - 1995

Emneuge på Gl. Rye Skole. 1992

Bestyrelsen: Næstformand

6. klasse madlavning på Gl. Rye Skole. 1993

Henrik Taastrøm henrik@taastrom.dk

Madlavning.1993.

Udstilling af børnetegninger på Gl. Rye Skole. År 1994. Fotos er fra Arkiv.dk 39


Foto : Ib Hansen. www.ibry.dk

Foto : Ib Hansen. www.ibry.dk

4040


Tina Dickow

Fantastisk optræden i Gl. Rye Hvor er hun? Er det hende som er Tina Dickow? Har sine børn med? Jamen bor ikke på Island? Kommer med til morgensang?

der, hun hun hun

Mange børn på skolen gik ind i uge 4 med spænding. En kendt, dansk sangerinde med band havde valgt at tage et par øvedage i hallen i uge 4, inden bandet tog på turné rundt i landet. Tirsdag, onsdag og torsdag lød der trommerytmer, korsang, bas og guitar-riffs fra hallen. Aftalen var kommet i stand via Initiativgruppen a 99. Torsdag afsluttede bandet øve seancerne med en skolekoncert, som eleverne havde set frem til. Og så til selve koncerten: Der var høj stemning i hallen på Gl. Rye skole. Alle skolens elever var vidne til en formidabel koncert med selveste Tina Dickow med band. Fra flere skoler omkring Ry kom der en lind strøm af elever cyklende hele vejen til Gl. Rye. Elever fra Mølleskolen, Knudsøskolen, Gudenåskolen, Bjedstrup Skole samt Voerladegård Skole, som også var inviteret til koncerten.

Koncerten blev indledt med at vores lokale musiker, Marianne Lewandowski, fik ordet. Marianne synger kor og spiller percussion i bandet, og hun har en særlig tilknytning til Gl. Rye Skole, da hun selv har været elev på skolen - og senere på Mølleskolen i Ry. Så kom koncertoplevelsen bare lige lidt tættere på. Og så - endelig - trådte Tina Dickow ind på scenen og fyldte rummet ud med sin smukke sangstemme og arrangementer - både nyere og kendte numre. Et vidtspændende repertoire fra stille og smukke ballader og over i det mere rytmiske og voluminøse, som fik hele gulvet til at vibrere. Bl.a. Someone You Love, Devil’s Door, Fancy, Old Friends, Hands og Count To Ten var på listen. Og så lige et nummer, hvor hun instruerede publikum i at synge med som et flerstemmigt kor. De første elevkommentarer efterfølgende var, at det havde været en god oplevelse. Og på spørgsmålet hvorfor, svarede eleverne: Fordi hun var god til at inddrage publikum. Det lader til, at der er blevet arbejdet med feedback hos eleverne...

Tina Dickow og tidligere elev på Gl. Rye skole Marianne Lewandowski.

I alt var ca. 700 elever inviteret. Dejligt med stemningen af så mange unge i samme hal til én og samme koncertoplevelse. Samme aften spillede Tina Dickow igen til en udsolgt koncert i Gl. Rye, inden hun begyndte sin officielle koncertturné. Fantastisk at vores elever har fået muligheden for oplevelsen af en skolekoncert af denne kaliber. Den Tina Dickowske stil er helt unik. En stor tak til Initiativgruppen a 99 og Tina Dickow m/ band for en uforglemmelig oplevelse.

41


Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30 i Sognehuset / Skt. Sørens Hus Alle er velkomne!

Plejedatoer for foråret:

Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Formanden aflægger beretning, kassereren fremlægger regnskabet, og der er valg til bestyrelsen. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller komme med forslag til fremtidige aktiviteter. Herefter byder Støtteforeningen på en kop kaffe eller te med kage. Næste punkt er indlæg ved Lærke N. Frost, formand for Naturfond Gl. Rye, som taler om fondens planer. Dernæst Jørgen Axelsen, biolog og bestyrelsesmedlem i fonden, som fortæller om plejeindsatsen.

- Søndag d. 7. april kl. 13 - Lørdag d. 4. maj kl. 10 - Lørdag d. 1. juni kl. 10

Kontingent! Betal venligst kontingent til Støtteforeningen senest 1. marts. Det er 100 kr. pr. husstand. Beløbet skal indbetales på reg.nr. 5667, konto nr 0716 158 152. Husk at angive navn og adresse, så vi kan se, hvem betalingen dækker.

Plejedagene indeholder 3 gode ting: • 3 timers gratis ”outdoor-fitness” i fantastiske omgivelser • hyggeligt samvær med andre friske bysbørn, som sætter pris på lyngbakkerne • mad og drikkevarer sponsoreret af Dagli’Brugsen, Byens Egen Butik og Lyng Dal Hotel og Restaurant. Alle kan være med! Det kræver ikke særligt kendskab til botanik eller naturpleje - men du risikerer at blive klogere på begge dele undervejs. Tag gerne hele familien med - der er rigeligt med grene at rykke i - også for de allermindste :-) Vi glæder os til at se jer – både til generalforsamlingen og i lyngbakkerne i løbet af foråret! Formand Annette Krogsøe Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

42


Aktivitetsrådet & Dalbogaard

t s o k o r f e l u J 2018

Af Inge Møller Jørgensen

Julefrokost. Aktivitetsrådets sidste arrangement i 2018 var julefrokosten d. 7. december. Der var ikke så mange deltagere, men de, der kom, fik en god oplevelse. Maden blev leveret af Hårby Slagteren og var udmærket, og der blev spist med god appetit. Underholdningen var i top med de herlige Gl.Rye Optimister. Alle gik hjem i julehumør.

Generalforsamling. D. 16. januar 2019 var der generalforsamling i aktivitetsrådet med ringe tilslutning. Måske var der nogle, som ellers plejer at deltage, der ikke fandt det ulejligheden værd, fordi de mismodigt havde set skriften på væggen og erkendt, at Dalbogård sandsynligvis bliver nedlagt i december 2019.

Kommende arrangementer: Bankospil d. 6. februar, d.13. marts, d.10. april, d.15. maj, d.12. juni. Alle gange kl. 14:00

Fredagscafé d. 25. januar, d. 22. februar, d. 26. april, d. 31. maj, d. 28. juni. Alle gange kl.14:00.

Frikadellefest

d. 22. marts kl. 17:00.

Kalle underholder.

Løvspringstur d. 23. maj kl. 13:00 til Gårdmuseet Stjernholm.

Som ved tidligere generalforsamlinger var Bodil Henriksen en glimrende ordstyrer. Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt og begge dele blev godkendt efter en kort bemærkning om, at man ikke kunne forstå, at underskuddet ikke var større. Derefter gik man over til valg. Grete Balle, Inga Pedersen og Jytte Siggaard var på valg. De var alle villige til genvalg og blev valgt. Efter generalforsamlingen var der kaffe med dejlig, hjemmebagt kringle, hvorefter der var bankospil.

Gårdmuseet Stjernholm

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Mogens Høeg, Møllesvinget 7,

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant 43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

GL. RYE MØLLE Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk.

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

Hans Henrik Staun Brolægger og Anlægsgartner

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

2623 4540 · hanshenrikstaun@gmail.com Skolebakken 1 Gl. rye

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V.

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk

Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059

Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

Grafisk design

- og kundekontakt i øjenhøjde...

Se prøver på nyt grafiske design og få et godt tilbud på din næste grafiske opgave. www.ptgrafisk.dk

86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk

Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet ■ Vi hjælper med en værdig,

smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt

Jakob

Mette

Preben

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

hæftet “Min sidste vilje”

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Boeletvej 2b, 8680 Ry

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

45


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Oplev den dejlige stemning...

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

v/ Kim Bundgaard

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

LYNG DAL 8689 1003

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

Ombygning, tilbygning og trappefremstilling Besøg Øm Kloster - ved Jens Ole Sørensen

Kløftehøj 4, 8680 Ry

Tlf. 4073 8119 U D F Ø R E R A LT I N D E N F O R FA G E T

Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk

Lokal markedsføring Få din virksomhed eller forening eksponeret i hele lokalområdet omkring Gl. Rye og Ry. Bladet bliver produceret i 1.300 eksemplarer fire gange om året. Vi omdeler AKTUELT i Gl. Rye by og til hele sognet. Ligeledes bliver bladet omdelt i Ry hos udvalgte butikker, Sundhedshuset, frisører, Lægehuset og ejendomsmæglerne. AKTUELT bliver også tilsendt Skanderborg Byråd

46

Visitkort annoncer. Pris: kr. 655,- + moms

AKTUELT omtaler små og store begivenheder i området, med henblik på at styrke sammenhængskraften i vores dejlige by.

Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms

AKTUELT I Gl. Rye drives af FDF, GRIF, Borgerforeningen og Menighedsrådet.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk


Eksklusivt, klassisk modetøj med et Skanderborgvej 8, Ry smukt snit og gode pasformer. 8689 0085 Kom og besøg os i butikken og tjek www.taste-ry.dk vores flotte webshop taste-ry.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

70%

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

MASSAGE til private, firmaer og institutioner

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Have inspiration Blomster til enhver lejlighed

Bitten Veilberg Lægeeksamineret MASSØR Nyvej 23, Gl. Rye

Planter - Design - Anlæg

Tlf. 21 900 530 www.veilberg-massage.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Februar 21. Babysalmesang kl. 10.30 (og følgende torsdage).

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

22. Fredagscafé kl. 14.00.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

21. Generalforsamling og foredrag kl. 19

med Merete Schifter Bagge: ”Vikingen fra Fregerslev”.

28. En aften med Henrik Goldschmidt NB! kl. 19.00.

Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet og UDSYN

3. Børnekoret synger ved gudstjenesten kl. 11.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

3. Fastelavnsfest kl. 14.30.

Hallen.

Borgerforeningen

7. Generalforsamling. Støttef. for Naturfond Gl. Rye Kl. 19.30

Skt. Sørens hus.

Marts

11. Generalforsamling kl. 19.30 (Suppe kl. 18.45).

Klubhuset.

GRIF

13. Bankospil kl. 14.00.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

13. Fyraftenssang kl. 17-17.30.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

22. Frikadellefest kl. 17. Kalle underholder.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

22. Generalforsamling kl. 18.00.

Gl. Rye Mølle.

Gl. Rye Flagallé

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet og UDSYN

30. Gymnastikopvisning kl. 13-16.

Gl. Rye hallen.

GRIF

30. Generalforsamling kl. 18.30.

Kræshuset.

Gl. Rye Branddaskerlaug

Brugsen.

Gl. Rye cykelklub af 1999

15. Generalforsamling kl. 19.30 i Gl. Rye MTB

28. Foredrag kl. 19.30 med provst Gerda Jessen:

”Jeg vil ha´ lov til at fejle”.

April 2. Cykeltur kl. 9.30 (og følgende tirsdage). 3. Årsmøde kl. 19-21

”Det aktive landsbysamfund og foreningslivet i Gl. Rye. Gl. Rye Skole. Bestyrelsen for samdriften for Bison og Gl. Rye skole.

6. Motionistlørdag kl. 14.30 ved hallen.

Motionisterne

GRIF

7. Plejedag Lyngbakkerne. Kl. 13

Naturfond Gl. Rye

10. Bankospil kl. 14.00.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

10. Fyraftenssang kl. 17-17.30.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

10. Generalforsamling kl. 19.

Gl. Rye Skole.

Gl. Rye Brugsforening

11. Generalforsamling kl. 19.30.

Klubhuset (GRIF).

Gl. Rye Vandværk

18. Langfredag. Musikgudstjeneste kl. 15.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

26. Fredagscafé kl. 14.00.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

Maj 4. Åbningsreception kl. 11 ”Fra Kyhn til Anna Klindt”.

Gl. Rye Mølle.

4. Plejedag i Lyngbakkerne. Kl. 10

Naturfond Gl. Rye

12. Rundvisning i udstillingen ”Fra Kyhn til Anna Klindt” kl. 14.

Gl. Rye Mølle.

15. Bankospil kl. 14.00.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

23. Løvspringstur til Gårdmuseet Stjernholm kl. 13.

Aktivitetsrådet og

Dalbogaard

30. Kr. Himmelfartsdag konfirmation kl. 9 og 11.

Skt. Sørens Kirke

31. Fredagscafé kl. 14.00.

Dalbogaard.

I GL. RYE

48 Der leges i Bison på en solrig vinterdag

Aktivitetsrådet