Aktuelt nr. 69

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 69 · maj · 2018

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Ejgil Melgard En globetrotter fra Gl. Rye Læs side 2

Et hus i Gl. Rye

Gymnastikopvisning

Side 17

Side 32 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

En globetrotter fra Gl. R

Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Simon Engsig FDF Simon.engsig@gmail.com

Grethe Bremer. Skribent grethe.bremer@gefiber.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Ebbe Kristensen Skribent ek@mannov.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk Susanne og Ejgil på Torvet foran ”Bakkegaard

Inge Jørgensen Skribent inge.m.jorgensen@gmail.com

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout og produktion: PTgrafisk.dk Oplag: 1.300 stk. Forsidefoto: Ejgil Melgard Foto: Peer Thøgersen

Næste nummer udkommer senest 28. august Deadline søndag den 5. august Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Tekst: Inge Jørgensen. Foto: Peer Thøgersen

”Bakkegaard” står der på det store, statelige hus, som vender ud mod torvet i Gl. Rye. Det er en del af en stor gård, som for længst er nedlagt. Kun stuehuset står tilbage, og det har siden oktober 1987 været familien Melgards hjem. Melgard, det lyder fremmedartet, men tag ikke fejl: Ejgil Melgard er så indfødt en Gl.Rye – borger som nogen. Slægten har boet i Rye sogn i 300 år. Jeg bliver modtaget af Ejgil i den elegante hall, og vi er enige om, at storbonden, som byggede huset, nok kunne imponere naboerne. Men Ejgil begyndte ikke sin tilværelse i så herskabelige omgivelser. Han blev født d. 5. april 1946 i et 56 m2 stort hus i Gyden som nr. fire af fem børn – det var ikke en stor familie på den tid. Faderen var arbejdsmand og moderen hjemmegående. Ejgil fortæller, at hans far var en meget flittig mand, som forstod at skaffe sig ar-

bejde, forståeligt nok ofte skovarbejde. Ejgil havde en god barndom med gode og kærlige forældre, og livets alvor gik først op for ham, da han kom i skole. Han syntes, at førstelæreren var streng. Da hans bedste venner meldte sig til optagelsesprøven til realskolen i Ry, meldte Ejgil sig også til. Det brød læreren sig ikke om. Han mente, at syv års skolegang måtte være mere passende for en arbejdsmands søn. Men Ejgils far gav ham lov, og i de næste år fulgtes han med sine venner til Ry, hvor han først fik mellemskoleeksamen, siden realeksamen. I hele skoletiden havde han ekstrajob, som avisdreng og som hjælper på Ry møbelfabrik, hvor man bl.a. lavede Wegner – møbler. Ejgils bror Kurt havde en chokoladeforretning i Ry, og Ejgil passede gerne butikken de sidste tre timer om aftenen. På et tidspunkt passede han butikken i tre måneder alene. Efter realeksamen fik Ejgil læreplads i Ønskemøbler, en fin møbelforretning i Aarhus. Chefen var en anelse snobbet. Han mente, at Eigils familienavn Johansen var for simpelt og foreslog ham at bruge mellemnavnet Melgaard, der var knyttet


Gl. Rye portræt

Rye

til gården ved Knøsen, som familien stammede fra. Udover at studere indretning – Ejgil påstår, at han er selvlært indretningsarkitekt - havde han et ekstrajob med at passe en bar i en biograf, som viste helaftensfilm. Efter læretiden blev han indkaldt til militæret. Han ville gerne have været militærnægter, men fik tilbud om at blive sygepasser og tilbragte de følgende fire måneder under oplæring på Jægersborg Kaserne. Efter at have været på forskellige infirmerier havnede han i Viborg, hvor han hurtigt fik indflydelse på vagtplanerne, så han fik tid til at assistere i en stor møbelforretning tre timer hver dag. Han blev rådgiver for fine kunder og har åbenbart gjort det godt, for han blev hurtigt fastansat. Jeg må lige indskyde, at Ejgil i forbifarten nævner, at han også tog en merkonomuddannelse og bestod statskontrolleret prøve i engelsk korrespondance. Og så mødte han Susanne. Susanne var datter af en konkurrerende mø-

belhandler i Viborg. Begge firmaer ansøgte om at stå for indretningen af den nybyggede sygeplejeskole. Ejgils firma fik ordren, men svigerfar bar ikke nag.

les navn. Det offentlige gav dem tre valgmuligheder. Melgaard som eneste efternavn var ikke muligt, så de valgte Melgard, som de var blevet kaldt i både England og Tyskland.

Eigil fik kendskab til, at et stort møbelfirma i Hørsholm havde en filial i Cambridge, som søgte en leder. Han søgte stillingen og fik den, og det næste årstid fik Ejgil og Susanne bopæl i den engelske universitetsby. Ejgil var da 25 år, Susanne 21. De befandt sig rigtig godt i byen, møbelsalget gik godt, og i virkeligheden var det nok her, Ejgils begejstring for England og engelsk kultur blev grundlagt. Han var ellers i begyndelsen lige ved at dumme sig ved at tale om Oxford, den anden store universitetsby. Der var pinlig tavshed, indtil en behjertet sjæl fortalte ham,at man aldrig nævnede navnet på byen, kun omtalte den som ”the other place.”

Nu fulgte en række meget travle arbejdsår for Ejgil. Han var ustandseligt på farten og fik efterhånden opbygget et solidt marked i Norden og hele Vesteuropa, oven i købet også i USA. Da han foreslog firmaets ledelse, at han skulle have den indflydelse, 5% aktier kunne give ham, fik han nej, og så forlod han firmaet, tog en medarbejder med sig og begyndte for sig selv.

Tilbage i Danmark fik Ejgil ansættelse hos den store møbelproducent Fritz Hansen i Allerød som indretningsarkitekt i Düsseldorf. Her boede Ejgil og Susanne i 1 ½ år. Firmaet havde et showroom, hvor bl.a. Arne Jacobsens berømte møbler var udstillet. Der var også tilknyttet en sælger. Husarkitekten var Verner Panton, hvis farvestrålende lamper sikkert mange endnu husker. Ejgil kom også i Dänische Handels – und Industrie Klub med repræsentanter for dansk erhvervsliv, f.eks. Georg Jensen og SAS. Han deltog ofte i messer, og en sådan messe førte ham til en ny ansættelse i Sydtyskland i Weinheim an der Bergstrasse til tre gange så høj løn som hidtil. Ansættelsen varede fra juni 74 til august 77, hvor Ejgil tiltrådte en ny stilling som eksportchef for et nystartet møbelfirma, Club 8, i Ølgod. På det tidspunkt besluttede Ejgil og Susanne at gifte sig. De havde levet sammen i 11 år, havde ikke fået børn, så adoption kunne også komme på tale. Foreløbig ville de have et fæl-

Han og medarbejderen købte en møbelfabrik i Them. Ejgil tog sig af eksporten, og hans partner tog sig af produktionen. Det betød, at det travle rejseliv fortsatte. Man skulle finde kunder, og man skulle øge produktionen for at få det til at gå rundt. Fabrikken blev heldigvis accepteret af tyske kunder. Ejgil fik i slutningen af 1987 en opfordring til at søge direktørstilling på en stor møbelfabrik nord for Randers. Han fik stillingen og havde nu to direktørstillinger. Jeg kan ikke forestille mig, at arbejdspresset blev mindre af den grund. På hjemmefronten havde Susanne fået sit at se til, efter at familien var blevet forøget med to koreanske adoptivbørn, Maj, som kom til Danmark i 1979, og Mark, som kom i1984. Det var to dejlige børn, og Ejgil bliver meget varm i stemmen, mens han fortæller om dem. I oktober 1987 flyttede familien ind i Bakkegaard, og Ejgil gav sig straks til at indrette et showroom på øverste etage, fik aftale med en fabrikant, som lavede reolsystemer, og fik et salg i gang, bl.a. til Bilka. Det gik godt en tid, indtil han røg uklar med fabrikanten. Efter murens fald begyndte man at få interesse for Østeuropa, og i 1994 besøgte Eigil 20 møbelfabrikker i Est-

3


land. Kun én fabrik levede op til Ejgils kvalitetskrav, og han begyndte at importere estiske møbler, som blev solgt fra et lager i Ry. Han fik også forbindelse til Saudi – Arabien, men kun i kort tid – beduinerne nægtede! Derimod gik det rigtig godt i Tyrkiet. Ejgil rejste dertil og fik kontakt med en møbelfabrikant. Det førte til en god import af fine møbler. På det tidspunkt begyndte Ejgil at interessere sig for sovesofaer, senge og madrasser. Der blev fremstillet en topmadras med specialskum – udviklet af NASA – og det bragte madrasserne op i luksusklassen. Topmadrasserne blev fremstillet i Malaysia. De kunne rulles sammen, så de ingenting fyldte, hvilket betød rigtig meget for transporten. På en messe i Köln fik Eigil forbindelse med Kina. Han begyndte at importere sovesofaer, og derefter gled Estland lidt ud. I England havde Ejgil stor succes, og det blev værdsat. En skønne dag fik han en invitation til at være ”Personal guest for one day” i Mansion House i London. Mansion House er the Lord Mayor´s Residence. Han blev hentet i Rolls – Royce, kørt til det imponerende hus og ledsaget til Painters´Guild, hvor han tilbragte en på alle måder mindeværdig dag. Det kan vel godt siges at være et højdepunkt i hans karriere. Som Ejgil selv siger: ”Relationerne har været det bærende.” Da Ejgil var omkring 63, solgte han firmaet. Han havde behov for at be-

”Jeg bliver modtaget af Eigil i den elegante hall, og vi er enige om, at storbonden, som byggede huset, nok kunne imponere naboerne”.

skæftige sig med sine øvrige interesser. Han er en flittig studerende i religionshistorie på Folkeuniversitetet, kasserer i Dansk Flygtningehjælp og fungerer som lektiehjælp. Han og Susanne har en stor fælles interesse i teater og musik, frem for alt opera. De glæder sig meget til sommerens rejse til Italien, hvor de på en af de kendte friluftsscener får mulig-

hed for at høre tre danske stjernesopraner. Lige på falderebet kommer Ejgil i tanke om endnu en ting: ”Jeg er medlem af Ry Seniorkor.”

Ejere af Bakkegaarden - 1767 Skanderborg Rytterdistrikt (Kronen-Chr. VII) 1767 - 1786 Landsdommer - Kammerherre Schinckel 1786 - 1811 Velfornemme Niels Jensen og Johanne Rasmusdatter Maren Andersdatter 1811 - 1845 Anders Sørensen og Karen Nielsdatter Mette Rasmusdatter 1845 - 1878 Rasmus Jensen og Mette Rasmusdatter 1878 - 1906 Jens Sørensen og Karen Rasmussen 1907 - 1911 Rasmus Jensen Rasmussen og Karen Nielsen 1911 - 1947 Anthon Rasmussen og Louise Jensen 1947 - 1957 Louise Rasmussen - forpagtet af Tange Jessen 1957 - 1966 Jacobsen og Frue med sønnerne Knud, Bertil samt Tytte 1966 - 1983 Axel Abildskov Nielsen og Fru Agnete 1983 - 1987 Ry Kommune 1987 Ejgil Melgard og Fru Susanne Luftfoto fra dengang da Bakkegaarden var firlænget.

4


Kommunikation med indsigt og udsyn

Af Ebbe Kristensen Foto: Peer Thøgersen

Fra sit hus på Ryesgade 31 Har Ole Jeppesen udsigt til Gl. Ryes midtpunkt, Dagli’Brugsen og den delebil, som Ole har en stor aktie i. Ole har kun boet i Gl. Rye i 3½ år, men har allerede været involveret i meget i byen, også aktuelt som aktiv i brugsbestyrelsen. Ole Jeppesen er 41 år og journalist med 16 års erfaring i rygsækken og har sit enmandsfirma på hjemmeadressen, men også en kontorplads i Søborg i København. For når man arbejder som en-mands presse- og kommunikationsbureau her i det jyske, må man også erkende, at en stor del af markedet, fx de store organisationer, internationale virksomheder og myndigheder fortsat ligger på Djævleøen. Ole, hans hustru Natacha og deres tre børn - Mille 2 år, Asta 5 år og Julius 9 år - flyttede til Gl. Rye for at være tættere på familien i det østjyske, og Ole er nu ved at opbygge en kundekreds også herovre. Han er sikker på, at hans store erfaring med og indsigt i pressearbejde, intern kommunikation og andet PR-arbejde samt praktisk arbejde med digitale medier og produktion af film og videoer (han klipper og speaker selv i kælderen på Ryesgade) kan give endnu mere forretning. Men det kører da nogenlunde rundt nu, som han udtrykker det på sindigt jysk.

Ole ved videoredigeringen, hvor Dagli’Brugsens og mange andres videoer bliver klippet sammen.

Noget helt centralt for Ole er at være dybt engageret i de projekter, han hyres til. Herunder at komme ind under huden på de mennesker, han interviewer og portrætterer. Selv i en tilsyneladende enkel historie om en ung flytnings ankomst til og integration i Danmark (”Projekt +18” for Røde Kors, se den på Oles hjemmeside www.olejeppesen.dk) gemmer der sig mange lag, hvor billedmediet er helt afgørende at anvende. At se og det gode og spændende også i de små ting og få dem fortalt, er en af Oles tankevækkende bemærkninger. Oles arbejde for mange organisationer giver ham god ballast til også at arbejde for de private virksomheder, der i dag og ikke mindst fremtidens Danmark skal kommunikere bredt til andre end deres kunder. Forhold til myndigheder, naboer, potentielle medarbejdere, nydanskere på arbejdspladser osv. kan styrkes gennem god kommuni-

kation. Men mere nede på jorden har f.eks. efterskoler, højskoler mm. også Oles store interesse. Og han har forsat en vision om at have mange bolde i luften! Han kan ikke lade være. Således er han også trommeslager og meget involveret i rytmisk musik. Senere i år kommer der udgivelser fra begge bands, han er med i, Fløjl og Sterling. Godt nok har sidstnævnte projekt været 6 år undervejs… For at slutte af med indsatsen her i byen, så har Ole Jeppesen også bidraget til den gode presseomtale om vores ”grønne” fjernvarmeværk. Og for at blive i energi-terminologien: Brænder man selv for noget, er det sjovere at kommunikere det. Og resultaterne bliver bedre! Det gælder ikke mindst for ildsjælen Ole.

På stikkerne - husk ørepropperne ;) Ole arbejdede en rum tid på etableringen af Byens Egen Bil.

Ole Jeppesen Kommunikation mail@olejeppesen.dk Mobil. 24 80 40 93 www.olejeppesen.dk Foto: Peter Hald

5

Erhvervsportræt


Kom og oplev naturen i lyngbakkerne Lørdag d. 2. Juni kl. 14 inviterer Naturfonden Gl. Rye på vandretur i Lyngbakkerne. Undervejs bliver der fortalt om planter og dyr i bakkerne og lidt om plejen af lyngbakkerne, som i stor udstrækning foretages af frivillige fra Gl. Rye. Guider vil være nogle af de lokale biologer, der foretager overvågningen af naturen i bakkerne. Medbring kaffe, te eller anden forfriskning til en pause ved en af de flotte udsigter. Turen starter fra Gl. Rye Mølle kl. 14.00 og varer cirka halvanden time. Turen er gratis, og selv om terrænet er bakket, kan alle være med. Tilmelding er ikke nødvendig - man kan bare møde op. For mere info ring gerne til Jørgen Aagard, Naturfond Gl. Rye, på 5170 2698.

Afgræsning af Musebakke De seneste par år er Lyngbakkerne blevet afgræsset ved hjælp af geder. Det har været dejligt, lærerigt, sjovt og udfordrende. I år prøver vi med en anden model, som forhåbentlig fungerer bedre for både planter, dyr og mennesker:

De heste, som de forgående år udelukkende gik på den nordlige fenne, skal fremover også græsse på Musebakke.

HUSK: Der gælder de samme retningslinjer for os mennesker, som tidligere:

Vi håber, at det giver mere mad til hestene og en mere jævn afgræsningen.

1. Hestene må ikke fodres. Heller ikke med gulerødder, brød og lignende. 2. Al færdsel sker på eget ansvar. 3. Hunde må ikke medtages i ind- hegningen. 4. Nyd turen i naturen.

66


Tirsdag den 6. marts brændte Gl. Rye Kro ned til grunden.

Ryesgade med Gl. Rye kro og Sankt Sørens kirke. 1884 - 1895. Foto: Akriv.dk

Foto: Peer Thøgersen

Gl. Rye Kro ca. år 1915.Foto: Akriv.dk

Gl. Rye Kro ca. år 1940. Foto: Akriv.dk Grethe Bremer

Vi kender Gl. Rye Kro som den fine hvide bygning med det røde tag, der ligger ved byens blomstrende torv. Vi kender Gl. Kro for den gode og hyggelige stemning, og alle de mindeværdige stunder. Vi mindes familiefesterne, høstfesterne og juletræsfesterne. Vi mindes hyggeaftner og ferier. Vi mindes også generalforsamlinger, og valg til byrådet eller folketinget. For ikke at glemme jobbet med at vaske op eller servere, - eller mødet med den eneste ene.

Foto: Peer Thøgersen

Gl. Rye Kro ca. år 2005

7


Gl. Rye

VANDVÆRK Vandværket har afholdt generalforsamlingen i GRIF’s klubhus den 12. april. I den forbindelse blev bestyrelsens forslag om investering af ny rentvandstank og forberedelse af en ny produktionslinie godkendt. Se endvidere vedlagte beretning fra bestyrelsen.

Unormale driftforhold kan give sort vand ”I forbindelse med branden på Kroen, var der strømudfald i en kortere periode, hvilket betød, at Vandværket ikke kunne holde det sædvanlige tryk på ledningsnettet. Når trykket kommer tilbage, kan der blive løsrevet sorte partikler, der har været aflejret i rørene og vore installationer. Det har været helt tilfældigt, hvem der er blevet generet af de sorte partikler. Vi er blevet spurgt, om værket kan skylle ledningsnettet igennem. Det er desværre ikke muligt, idet aflejringerne sidder ude i installationerne hos den enkelte forbruger. Den eneste måde at komme af med partiklerne på, er at lade vandet løbe, til det er rent igen. De sorte partikler er aflejringer fra jern og mangan, og disse stoffer er IKKE sundhedsskadelige. Vi beklager, de gener der har været. Heldigvis er det meget sjældent, vi har trykfald i vores ledningsnet, så der kan gå lang tid, før det opleves igen.

Generalforsamling 2018 Gl. Rye d. 12. april. Bestyrelsens beretning for 2017

Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand. Menige medlemmer er Heidi Hinge og Karsten Dreier samt suppleanterne Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.

Drift af ledningsnettet Der har været flere større ledningsbrud i årets løb, bruddene er straks udbedret, idet det går stærkt med vandtab i den forbindelse. Der bliver løbende holdt øje med vandspild via vandværkets IT-anlæg. Vi har endvidere også muligheder for at tjekke de nye elektroniske målere for vandspild hos de enkelte forbrugere, ved en ekstra aflæsning, det har vi dog fravalgt indtil nu. Ved årsaflæsning tjekkes de største afvigere og ved den aflæsning kan spild på den enkelte måler også ses. Vi tager kontakt til de enkelte aktuelle forbrugere og ofte er der en god forklaring på et større eller mindre forbrug. Det løbende spild vi ser er selvfølgelig træls, vi mener det kan skyldes de nævnte brud og vi gør ikke større tiltag for at lokalisere dem.

De elektroniske vandmålere - Årsaflæsning Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere og der var ingen der skulle følges op på.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

8

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Drift af værket Der er udpumpet 57.437 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 7.211 m³ vand (12 % spild). Spildet ligger meget højt og over niveauet for normalen fra tidligere år hvor der har været 3-4 % spild, dog på samme niveau som 2016, hvor spildet også var 11%. Det er selvfølgelig for højt et spild, men som nævnt følger vi løbende udviklingen. Årsagerne er som nævnt, at der har været flere større brud i løbet af året. Det kan oplyses, at der er udpumpet ca. 10.000 m³ mindre i 2017 end i 2016, det kan skyldes det våde år (mindre havevanding).

Vandanalyser Der har været mindre overskridelser af kvalitetskriterierne for jern og mangan. Derudover har der ikke været overskridelser for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Overskridelser for de to parametre kan skyldes ændringen af intervallerne for påfyldning af filtermateriale. Overskridelserne har ingen sundhedsmæssig betydning. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt.

Hjemmesiden For to år siden fik vi ny hjemmeside. Vi mangler dokumenter fra beredskabsplanen, de skal lægges på. Vi vil løbende få opdateret hjemmesiden. Til det har vi søgt ekstern bistand ved Martin Rud.

Vandværkets administration

Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen og nu også årsaflæsning af de elektroniske vandmålere m.m. Bestyrelsen er meget tilfredse med samarbejdet og forventer ingen ændringer omkring det i den nærmeste fremtid.

Andre aktiviteter

Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året. I forbindelse med udfærdigelse af den vedtagne vandforsyningsplan for Skanderborg Kommune fremgår det, at vandværket skal indgå i et vand

samarbejde med de andre vandværker i Skanderborg kommune. Vandrådet arbejder med en model for vandsamarbejdet som forventes at blive fremlagt ved det kommende repræsentantskabsmøde i april og den videre køreplan for gennemførsel af samarbejdet forventes vedtaget ved samme lejlighed. Det var forventeligt, at der skulle have været en plan klar for vandsamarbejdet til denne generalforsamling, men der ligger ikke noget færdigt på nuværende tidspunkt. Det må forventes, at der ved næste generalforsamling ligger en plan for Skanderborg Vandværkers samarbejde. (gentagelse fra sidste år!).

Afslutning Der skal afslutningsvis siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der skal rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren og vores kasserer. Bent der styrer driften af vandværket på en professionel måde og Per følger op på vigtige ting i forhold til økonomien. Der skal også rettes en tak til Martin Rud for samarbejdet omkring den nye hjemmeside.

9


Gode tider i Dagli’Brugsen Gl. Rye Mandag den 16. april holdt Brugsforeningen i Gl. Rye sin årlige generalforsamling med et stort fremmøde af ualmindeligt engagerede og spørgelystne medlemmer.

Generalforsamling 2018 ... nå, skal vi starte m e d m ø det...?

Formand Ejnar M. Jakobsen kunne på bestyrelsens vegne berette om en særdeles positiv udvikling i butikken, der lokalt omtales som ”Byens Egen Butik”. Detailmarkedet er ellers generelt præget af benhård konkurrence med discountkæder, som fortsat vinder mere og mere frem: ”Også i vores lokalområde er der livlig konkurrence med stadigt større butikker – og måske snart med endnu et stort supermarked i Ry. Samtidig vinder udespisning og ”on the go”-produkter samt e-handel jo hastigt frem,” siger Ejnar M. Jakobsen.

Lokalt lån finansierede ”næsten ny” butik I foråret 2017 kunne dørene åbnes til en total nyrenoveret og større butik med en samlet investering på 2 mio. kr. Godt halvdelen af beløbet kom fra lån, som 150 beboere i Gl. Rye havde ydet Brugsforeningen, mens den anden halvdel blev finansieret af foreningens egne midler. Ejnar M. Jakobsen roste under formandsberetningen kundegruppen til skyerne: ”Der skal lyde en stor tak til de lokale långivere – uden deres indsats var vi ikke lykkedes med at realisere en så flot og ny butik i Gl. Rye”, lød det blandt andet. Generalforsamlingens deltagere drøftede også alternative afviklingsmuligheder af lånet til fordel for både långivere og Brugsforeningen. Flere medlemmer var i så godt humør, at de var villige til helt at fraskrive sig tilbagebetaling af deres lån.

Mange nye produkter og ­initiativer Formanden fremhæver generelt medarbejderne for deres utrættelige indsats med at finde nye produkter frem, som kunderne i netop Gl. Rye efterspørger. ”Blandt andet kan butikken nu tilbyde en lang række lokalproducerede varer herunder kød, grøntsager, is og såmænd også kaffe. Noget, der er med til at give butikken sin helt egen profil,” siger Ejnar M. Jakobsen. To helt nye og lidt usædvanlige ”produkter” forbeholdt foreningens medlemmer blev også omtalt: Dels delebilsordningen ”Byens Egen Bil”, dels vinrejser til Rhinen og Alsace - det sidste i samarbejde med Brugsforeningen Tryg fra Ry (SE BOKS). 10

Fremmødet ved årets generalforsamling var som i 2017 ganske imponerende. De mange interesserede deltagere fyldte således godt op i ”hullet” i Gl. Rye Skoles bibliotek.

Ikke prangende - men tilfredsstillende Årets omsætning blev på 12,8 mio. kr., hvilket var en fremgang på 13 % i forhold til året før. Siden kriseåret 2013 er omsætningen øget med imponerende 38 % takket være en solid opbakning fra kunderne i Gl. Rye. Der budgetteres med fortsat vækst – og starten af 2018 har været bedre end budgettet. Årets resultat blev et underskud på 0,3 mio. kr. Årsagen til underskuddet er at en række udgifter i forbindelse med moderniseringen er taget direkte på driften. Uden disse ekstraordinære udgifter viser den rene drift et overskud på 0,2 mio. kr. ”Det er ikke et prangende resultat, men sammenlignet med mange andre Dagli’Brugser har vi grund til at være tilfredse. Målsætningen er så snart som muligt at kunne omsætte for 15 mio. kr. årligt – det vil give os overskud til at møde de mange udfordringer, vi ser foran os,” forklarer Ejnar M. Jakobsen.

Nyvalg af fire kvinder Til bestyrelsen blev Bente Strager og Hanne Baastrup nyvalgt, mens Annette Egelund Kristensen og Louise Overgaard blev valgt som nye suppleanter. Dette skete til den øvrige bestyrelses fulde tilfredshed, idet der længe har været et ønske om en mere ligelig kønsmæssig repræsentation. Generalforsamlingen besluttede også at ændre vedtægterne således, at det fremover også er muligt at stille op til bestyrelsen, hvis man er 70 år eller derover. Efter generalforsamlingen hyggede deltagerne sig med mad og drikke samt et underholdende indlæg om ”Navnet Jensen” ved Bjarne Jensen, Ry.

Brugsen har åbent fra 8-21 hele året!


Erhvervsportræt

Byens Egen Butik

i rivende udvikling

I vores bestræbelser på at forbedre butikken holdt vi marts en workshop med 14 kunder. Workshoppen var en direkte udløber af den såkaldte NPS-kundeundersøgelse, vi gennemførte i efteråret 2017. Undersøgelsen viste, at vi har en fantastisk opbakning fra byen: Vi gik fra en placering i midten blandt landets 359 Dagli´Brugser til, at vi nu ligger i Superligaen - nemlig på en 8. plads. Vores ambition er at komme i top 3, og dén ambition var workshoppen et udslag af: Kundeundersøgelsen var udformet som et spørgeskema, og det har bl.a. den begrænsning, at man ikke kommer i direkte dialog med sine kunder.

Faciliteret af virksomheden Medskab Derfor hentede vi professionel hjælp hos Medskab, en virksomhed, som indsamler og analyserer forbrugerindsigter hos klienternes kunder. Medskab drives af Gl. Rye’eren Louise Overgaard Pedersen og ligeledes næsten-lokale Mette Billenstein Schriver fra Svejstrup. Medskab stod for hele forløbet omkring workshoppen, inkl. rekruttering af deltagere, udarbejdelse af opgaverne til deltagerne og styring af workshoppen. Virksomheden har ganske store kunder i hele Danmark, og vi vil gerne takke Louise og Mette for deres medvirken i forløbet, som kunne lade sig gøre, fordi vi fik en betydelig ”lokal-rabat”.

Workshoppen kom vidt omkring Workshoppen afsluttede et to ugers forløb, hvor de 14 deltagende kunder havde kortlagt og delt deres indkøb (foretaget i Byens Egen Butik såvel som andre steder) i en lukket Facebook-gruppe. I Facebook-gruppen har deltagerne desuden svaret på spørgsmål og diskuteret med hinanden. På workshoppen blev vendt en række ting, heriblandt deltagernes opfattelse af Byens Egen Butik, deres antagelser omkring sortiment, økologi, pris og indretning og børnefamiliernes dagligdags udfordringer. Det mundede ud i mere end 30 konkrete idéer til nye initiativer, som Byens Egen Butik nu vil overveje at føre ud i livet.

De første initiativer er allerede sat i søen Allerede nu kan du i butikken se de første resultater af workshop-forløbet: Vi har sat priserne på økologiske bananer, økologisk havregryn og økologiske æg ned til en fast lav pris, som er på niveau med, hvad du kan finde i discountkæderne. Mere vil følge – hold øje med Aktuelt, Facebook med videre. Tak til alle medvirkende!

VINREJSER FOR MEDLEMMER AF GL. RYE BRUGSFORENING! I samarbejde med Brugsforeningen Tryg i Ry tilbyder Gl. Rye Brugsforening nu vinrejser til Rhinen i Tyskland (12.-17. august ’18) og A ­ lsace (22.-27. ­oktober ’18). Priser og yderligere oplysninger om rejserne kan ses på www.vinrejser.glryebrugs.dk samt på ­opslag i ­butikken. 11

Foto: Peter Krogsøe


Mine yndlingssteder II:

Tønningslette

I 2018 vil vi sætte fokus på udvalgte Gammel Ryeres yndlingssteder og –ture krydret med en god historie eller flere. Af Susanne Midtiby

Hvem: Michael Holl er vokset op i Siim og har i sin tidlige ungdom boet til leje i Alling, indtil han overtog sine bedsteforældres ejendom Tønningslette i skovbrynet. På gården bor han sammen med sin kæreste Lise og børnene Mads på 7, Mathilde på 6 og Karoline på 5 år. Lise kommer fra Ry, hvor børnene også går i skole og børnehave. Michael arbejder til daglig sammen med sin bror Morten i firmaet KM Maskiner, Rodelundvej 7, Ry – når firmabilen holder i gårdspladsen, så har Michael fri – sådan da, for der er nok at lave især lige nu.

Hvor: Tønningsletvej 8, 8680 Ry – nu under ombygning med kvist – til jul skulle de 3 nye børneværelser gerne stå færdige. Michaels far, Karsten, havde 2 søskende og de boede også på loftet. Karsten bor i Ry og er den eneste af de tre, der er blevet i området. I køkkenet, hvor vi sidder og snakker, er der en rigtig god vinkel-bænk, som blev bevaret, da køkkenet for nylig blev renoveret. Her er verdenssituationen blevet vendt i generationer. Af dyr har familien får, høns, katte og hunden Vaps, der har fødselsdag samme dag som farfar Niels havde, 22.6. I og omkring haven blomstrer forårsløg og frugttræer, som de altid har gjort. Tidligere passede Michael haven helt i farmorens ånd, nu er der mere græsplæne til leg end blomsterbede, der

Tønningslette er et børnevenligt sted - det var det for Michael og det er det også for Mads, Mathilde og Karoline.

skal passes. Dog klippes hækken første gang – ligesom i bedsteforældrenes tid – inden hundens fødselsdag!

Hvilket sted eller hvilken tur er blandt dine yndlingssteder:

Hvorlænge har du boet Glarbo:

Udover matriklen, som naturligvis er Michaels nuværende udgangspunkt og yndlingssted helt fra barndommens dage, hvor han og broren Morten tit var på besøg hos farfar og farmor – først sammen med forældrene, senere alene på knallert, er yndlingsstederne og -turene mange. Det er sådan set lige meget, hvilken retning man går i, så er de skønne steder let at finde. Det kan være turen op på Knøsen eller via Mandsdal og over-

Siden overtagelsen af ejendommen 1. januar 2000. På det tidspunkt var farmoren død og farfaren var kommet på plejehjem i Gammel Rye. De overtog rødstensejendommen 1. januar 1947. Der har i århundreder ligget en ejendom lige her – den tidligere brændte og derfor blev der bygget en ny i 1939.

Udsigt fra stuehustaget ved aftenstid

12


Tønningslette anno 1954

drevet til Høgdal. Det allerbedste sted er måske ned ad den ”nye”, stejle vej til Stenhule lige i skovbrynet nedenfor djævlebakken – herfra har man en rigtig fin udsigt over det åbne landskab.

Hvorfor: Som dreng nød Michael at være på gården, hvor der var masser af dyr: Køer, kalve, grise, høns, ænder, gravhunde og katte, før Michaels tid var der også heste. Senere fik familien får fordi farfarens hænder var tørre og fyldt af revner og fårenes lanolin i ulden er fantastisk til at gøre huden godt, så det er bare med at klø nogle får i nakken eller på ryggen! Der hører også et par marker til ejendommen og med skoven bogstaveligt talt i baghaven giver det uendelige legemuligheder for børn. Natuglerne holder også til i skoven tæt derved og det har de alle dage gjort, fortæller Michael, som ser både glente og havørn i luften over Glarbo.

Husker du: Det at samle glas- og digleskår sammen med familien står ikke for ham som noget særligt – det var bare det, de gjorde – og det kan stadigvæk lade sig gøre at finde glasstumper i muldvarpeskud og nypløjet jord. Og samtidig er det jo en unik historie om det første sted i Danmark, hvor der blev lavet glas og som har givet Glarbo sit navn. Apropos navne, så fortæller slægtshistorien, at Michaels tiptipoldefar fik kaldenavnet ”i hullet” ca. år 1800 og et par generationer senere tog oldefaren navnet ”Hull” officielt. I kirkebogen kom præsten dog til at skrive navnet med o i stedet for u: Holl. Oldefar Chresten og Farfar Niels kaldte sig Hull, Far kalder sig Hull, og Michael (og bror Morten) har valgt at skrive deres efternavn, som det står på deres dåbsattester: Holl.

Til glasproduktionen var en af de vigtige ingredienser kvartssand, som stadig kan ses på nypløjede marker. Blandt Glarbo-glassene var pasglas, som har fem eller flere ringe. Hver skål skulle være ”tilpas”, så det gjaldt om at drikke lige nøjagtigt til en af ringene - hvis ikke ”lurpassede” man.

Historien kort: Glastiden Efter Reformationen overtog Kong Frederik II skovene fra Kirken. Her kunne han og hoffet gå på jagt og sanke brænde. I perioden 1582-1598 blev der også produceret store mængder af glas, da de vigtigste materialer var til stede: Kvartssand, væltede træer til brændsel og vand.

Svejbæklund Æblegården

Julsø

Forslag til vandretur nær lokaliteter, hvor der lå glashytter i renæssancen

Åsen

På kortet til venstre er der med røde stiplinger vist en ca. 6 km lang vandrerute, som fører gennem noget af Danmarks mest varierede og smukke natur i Glarbo-området. Her blev der i renæssancen produceret glas.

Bøg eda lsve j

Turen kan tage udgangspunkt fra områdets P-pladser. Det skal bemærkes, at flere af de markerede steder, hvor glashytterne lå er i privat eje, og man bedes tage hensyn hertil og lade være med at gå ind på privat ejendom. Udsigten ind i rydningerne kan nydes fra veje og stier.

Hyttekær Lille Knøs

Store Knøs

På Himmelbjergegnens Friluftsgård vil der i anledningen af Renæssance 2006, blive opført en glasovn – af samme type, som man muligvis benyttede sidst i 1500-tallet. Hen over sommeren kan man følge med i opførelsen af ovnen.

5

Knøsgården Himmelbjergegnens Friluftsgård

j lsve

v Julsø

ej

Ludvigsbjerg

de Søn

På en vandretur i Glarbo kan man se flere af de lysninger, der vidner om glastidens rydninger, f.eks. Bøgedal, Hyttekær, Stenhule og Tønningslet. Ved Himmelbjergegnens Friluftsgård, Knøsgården, er der bygget en rekonstruktion af en glasovn, så forbipasserende kan se, hvordan sådan en type ovn kunne se ud sidst i 1500-tallet.

vej ov rsk

Tønningslet

Hvad er glas? Glas består hovedsageligt af siliciumoxid, som findes i kvartssand. Undergrunden i Søhøjlandet er rig på kvartssand, der er aflejret af smeltevandsfloder under de forskellige istider. Sammen med tilstedeværelsen af store mængder træ til brændsel er det forklaringen på, hvorfor kongen anlagde sine glasværker vest for Himmelbjerget.

Bøgedal Knøsve

j

4

Signaturforklaring

Himmelbjergegnens Natur og Idrætsefterskole T øn

ning

sle ej tv

På museet på Gl. Rye Mølle kan interesserede få mere at vide også om Glarbo. Og det kan anbefales at se egnsfilmene af Niels Hovgaard f.eks. den om Glasmagerne i Glarbo og glasovnsprojektet.

Rekonstruktion af glasovn

Stenhule

da ge Bø

Det blev til titusindvis af drikkeglas i flere størrelser – bl.a. til Christian den Fjerdes kroning, vinduesglas til Skanderborg Slot, glaskolber, glaskander og glastrompeter. Ved udgravningerne i 1964 fandt man udover glashytternes placeringer og masser af glas- og diglestumper også en lille glaskrukke i hel tilstand.

Silkeborg

ej Ryv

Glarbo

Parkering

Asfaltvej

Borde/bænke

Markvej, skovvej

Offentlige arealer

Vandreruten Århus-Silkeborg, afmærket

Skov

Vandresti ved Himmelbjerg-egnens Friluftsgård, afmærket

Hede

Ro de

Thomaskær

Gårdsplads/have m. bygninger

lu nd v

ej

Ry

Vådområde

Forslag til vandretur nær lokaliteter, hvor der lå glashytter – ikke afmærket

Vandløb

Omtrentlig placering af glashytterne Rekonstruktion af glasovn

0

400 meter

Højdekurver. Forskellen mellem kurverne er 5 meter.

Inden kvartssandet blev smeltet ved ca. 1500 grader, blandede man det med f.eks. mergel (kalkholdigt ler) og aske. Blandingens præcise sammensætning afhang af, hvilken type glas og farve, man ønskede. Temperaturen blev sænket til en arbejdstemperatur på ca. 1200 grader, inden man kunne strække glasset til vinduesglas eller puste det til f.eks. drikkeglas. Denne folder udgives på Skovens Dag 2006 i anledning af Renæssance 2006 og er støttet økonomisk af Them Kommune, KulturSamvirket i Ry og Ry Turistbureau. Folderen er fremstillet af Bendt Nielsens Tegnestue i samarbejde med Himmelbjergegnens Friluftsgård, FDF Friluftscenter Sletten, Silkeborg Statsskovdistrikt og Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum. Litteratur: ”Kancelliets Brevbøger” –1580-1596. ”Dansk Glas i Renæssancetid, 1550-1650.” Jexlev Thelma m.fl., Kbh.1970. Udstillinger: Silkeborg og Skanderborg Museer, Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum.

13


FDF

Rollespilsweekend med sværd, sang og lagkage Tilbage i Februar havde senior væbnerne arrangeret en fantastisk kredsweekend. En masse glade og forventningsfulde FDFere mødtes ved kredshuset med taskerne fulde af våben, rustninger og varmt tøj. For nu var det tid til rollespil i det magiske land Barda aka. Sømosegaard ved Brædstrup. Ved ankomsten til hytten stod Seniorvæbnerne klar til at tjekke alles rollespilsvåben, så alle var klar til at spille efter at rygsække og soveposer var blevet pakket ud. Og maverne fyldt med rugbrød. Og så stod den på rollespil i skoven! ”De onde kræfter er er sluppet løs og truer nu landet Barda igen, men der er håb. Der findes et gammel savn om en magisk krystal der kan jage det onde ud af landet og atter skabe fred. Hvis du er modig, snedig eller en god kammerat, og har du mod på eventyr så tag med på en magisk rejse ind i landet Barda.”

FDF Gl. Rye er blevet 30 år FDF Gl. Rye fyldte 30 år i april. Vi er glade og stolte over, at kredsen har været en del af både lokalsamfundet og rigtigt mange børn og unges liv i de seneste 30 år. Kredsen er stadig fuld af energi, motivation og gode kræfter, der glæder sig til at gøre en forskel i de næste 30 år.

14

Efter mange kampe, strabadser, opgaver mm. lykkedes det rollespillerne at finde de sten, der til sidst ledte dem frem til den magiske krystal og sejren over de onde kræfter. Troede de… For efter en god gang spaghetti-kødssovs til aftensmad blev en af seniorvæbnerne kidnappet af de onde kræfter midt i lejrbålshyggen. Hygge med sange og sketchs blev lynhurtigt skiftet ud med sværd og skjold og jagten begyndte. Heldigvis lykkedes det FDFerne at narre de onde kræfter, så de kunne befri Jens, klare de onde og skabe fred i Barda.

Weekenden sluttede med et fredeligt lagkageløb, hvor børnene skulle tjene point i postløb til at købe ingredienser til en kage


Tumlinge 1. og 2. klasse: Grethe Leth Jørgensen​ Rodelundvej 59 ​86158014 / 30270307

​grethe@detfiksersig.dk

Pilte 3. klasse: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk Pilte-2 4. klasse:

Forårsmarked 2018 Gennem et helt år er der samlet ind. FDFerne har samlet både møbler, køkkenting, legetøj, værktøj, radioer, tøj, bøger og meget mere, som var stillet frem i boder. Forårsmarkedet bød også på grillpølser, kaffe, kage, børneaktiviteter, tombola og meget mere, og FDF Gl. Rye bandet spillede på dagen.

gartnermadsen@gmail.com

Væbnere 5. og 6. kl: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692

Billederne er fra Forårsmarked 2017

Igen i år gik FDF Gl. Rye foråret i møde med det traditionsrige loppemarked ved Kræshuset.

Jesper Madsen Vesterled 14 2364 3155

rysgaard@post.tele.dk

Seniorvæbnere 7. og 8. kl:

Vi vil gerne sige tusinde tak til alle, der mødte op og var med til at skabe den fantastiske stemning. Og ikke mindst sige tak for den økonomiske støtte, som forårsmarkedet jo også medfører. Uden jeres støtte ville det være svært at gennemføre alle aktiviteterne for børnene i kredsen.

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

Vi glæder os allerede til næste år – og til endnu flere gode handler :-)

esben.nyholm@gmail.com

kjeldc54@gmail.com

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244 glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Pernille Paaske Autzen Stejlehøjvej 2 61708870 Pernille@pspa.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

15


ØM Kloster Nyt om attraktionsudvikling af Øm Kloster museum Skanderborg Kommunes Byråd vedtog i 2016 på baggrund af anbefalinger fra turismeudvalget, at arbejde med attraktionsudviklingen af Øm Kloster. Stedet har stort potentiale som turistattraktion og kan ved en videreudvikling blive en attraktion for hele familien hvor kultur, natur og historie forenes. Byrådet har afsat økonomiske midler til udviklingen af et forprojekt, der skal kortlægge stedets potentiale og muligheder for at skabe en attraktion ved Øm Kloster.

47 personer deltog i mødet og mange ideer blev præsenteret. Alle ideer indgår nu i en idebank og vil indgå i det videre arbejde. I maj vil der blive afholdt informationsmøde med diverse offentlige instanser og foreninger om projektets stade, i juni arrangeres en workshop, mens Galmstrups rapport vil være klar i august måned. Resultater og beslutninger vil løbende blive delt med offentligheden.

Arkitektfirmaet Galmstrup Ltd. er valgt til at stå for forprojektet og de vil sammen med landskabsarkitekterne SLA kortlægge mulighederne for at anlægge et nyt museum ved Øm Kloster samt stå for analyser af stedets interessenter, kulturarvs- og naturværdier. Arbejdet skal munde ud i et program, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i projektets videre forløb. Konkret har der i april været afhold Inspirationsseminar for lokale og interessenter, hvor det var muligt at komme med ideer og forslag til, hvad et nyt klostermuseum skal indeholde.

Friluftsgudstjeneste Tirsdag 29. maj kl. 20 Benyt lejligheden til denne lyse sommeraften at opleve en stemningsmættet atmosfære, hvor svalerne flyver lavt henover forsamlingen, mens fuglestemmer fra Mossø blandes med salmesangen, når der afholdes friluftsgudstjeneste i ruinen af Øm Klosterkirke. I år er det pastor emeritus Jørgen Højland Lorentzen, der afholder gudstjenesten. Efterfølgende er der kaffe ved Øm Klosters Venner. Arrangementet er åbent for alle og der er gratis adgang.

I Tråd med Tiden - Temadag om historiske dragter og tekstilfremstilling Søndag 24. juni kl. 10-16 Tekstilhåndværket var tidligere en meget vigtig del af husholdningen. Der skulle produceres tøj, sengetøj, duge, tæpper, sække og sejl.

Med temadagen ønsker Øm Kloster Museum at sætte fokus på tekstilhåndværket og dragthistorien gennem tiden som en anerkendelse af kvindens håndarbejde. Dagen byder på plantefarvning, uld og hør forvandles til tråd på rok og ten og anvendes til vævning, syning, broderi, nålebinding, knipling samt flettede bånd og snøreteknikker. Der vil være åbne værksteder med rig mulighed for se over skulderen, og få en snak om teknikkerne. Gældende billetpriser.

I munkenes fodspor – rundvisning i klosterruinen Søndage i juli kl. 14 D. 1., 8., 15., 22. og 29. juli Gå med en guide rundt i klosterruinen og hør om munkenes liv på stedet gennem 400 år. Rundvisningen er gratis når entre er betalt.

Idémøde omkring udvikling af Øm Kloster

Klosterfestival på Øm Kloster Lørdag 18. august 10-18, søndag 19. august kl. 10-17. Klosterfestival ved ruinen af Øm Kloster med middelaldermarked, aktiviteter og ølsmagning. Middelaldermarkedet på klosterruinen har fokus på håndværk og formidling. Besøg håndværkerne og hør dem formidle deres spændende håndværk. Der vil være ølsmagning ved Klosterbryggeriet og mange aktiviteter som bueskydning og bueskydningskonkurrencer, middelaldermusik og rundvisninger i klosterruinen. Søndag morgen er der friluftsgudstjeneste i kirkeruinen ved Iben Johanne Thomsen, Gl. Rye kirke.

Bliv Medlem af foreningen Øm Klosters Venner Bliv medlem af foreningens Øm Klosters Venner og kom gratis på museum i Skanderborg Kommune. Et medlemskab koster for en enkelt 100 kr. og 150 kr. for en husstand. Du kan melde dig ind ved dit næste besøg på Øm Kloster Museum, eller ved at kontakte foreningen Øm Klosters Venner. 16 16


Lokalhistorie Gl. Rye

Et hus i Rye – historisk set Af Grethe Bremer

Ryesgade 30 Hvis man går ned forbi Brugsen og kigger op til højre, får man øje på et smukt ældre hus. Det lyse hus, med den fine havestue, har en fantastisk udsigt over bakkerne og skovene. Da huset var nyt i 1906, kunne man se lige ned på udmundingen af Emborgvej. Den kom nemlig ud der, hvor stuehuset til Fiils gård nu ligger på Ryesgade 37. I 1865 købte snedker Jacob Pedersen Svartz grunden Ryesgade 30 og huset på Storesand 6 for 350 Rigsdaler. Sælgeren Niels Nielsen og hans kone skulle, som en del af aftalen, bo i den ene ende af huset resten af deres dage. Snedker Jacob Pedersen Svartz ejede grunden på Ryesgade 30 frem til 1897, hvor han solgte den og Storesand 6 til sin søn snedker Peter Jacob Marius Schwartz. Aftalen var også her, at sælgeren Jacob Svartz og hans kone Sophie, skulle bo i den ene ende af huset til de døde. I 1906 byggede Peter Schwartz rødstenshuset på Ryesgade 30, hvor han flyttede ind sammen med sin kone Anne Marie. Han byggede også et snedkerværksted tæt på huset. Oprindeligt gik grunden helt over til det lille stykke skov, der ligger ned mod Jammerdalen, men i 1939 blev et stykke af grunden mod vest taget fra og resten af grunden blev delt på langs.

2. verdenskrig kom og gik. Tømrer Villy Rye Schjøtt, som var udlært hos Schwartz, købte Ryesgade 30 for 37.000 Kroner og i 1945 flyttede han og Karen ind i huset. De byggede havestuen, og i 1955 byggede de også et større værksted og garage på Skolebakken 9. Dengang kunne man køre op ved Ryesgade 30 og fortsætte ned ad Skolebakken, det kan man ikke mere. Midt i 1980’erne brændte det gamle værksted, der blev brugt til lager og som også indeholdt nogle maskiner. Det nye værksted, på Skolebakken 9, blev derefter udbygget og er siden tilføjet et beboelseshus.

Ryesgade 30 ca. 1950

Foto Ry Lokalarkiv.

I 2000 overtog Mette Arvad og Svend Dyhrberg huset. Mange års brug havde sat sit præg og det trængte til en renovering. Mette og Svend ønskede at være tro mod husets stil og skabe en sammenhæng mellem huset og haven. Alle deres tanker og arbejde blev belønnet, da huset som det første i byen, blev udnævnt af Borgerforeningen som Byens Hus i 2004. Man kan finde mange sjove ting i ældre huse, når man bygger om. På loftet fandt Mette og Svend bl.a. Regnskab for Rye Brugsforening fra 8. januar 1937 til 5. januar 1938 – i en temmelig mølædt udgave. Du kan læse mere om Villy Schjøtt i Aktuelt nr. 1 fra 2001. Artiklen kan bl.a. findes i vores nye Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye

Det gamle værksted ca. 1920 med snedker Peter Schwartz i midten og hans kone Marie til venstre for ham. Foto Ry Lokalarkiv.

Ryesgade 30 i 1925 Foto Ry Lokalarkiv.

Ryesgade 30 i 2018. Foto: Grethe Bremer

17 17


Erhvervsportræt

Lilholt er klar med nyt album. Drømmefanger 13 new-folk sange indspillet i Studio Comunale i Skanderborg.

Lars Lilholt Band spiller to store lokale koncerter. Fed Fredag i Tivoli Friheden Aarhus 8. juni og Indelukket Silkeborg 25. august. Billetter kan bestilles gennem www.larslilholtband.dk Her kan du også se alle de mange koncerter bandet spiller over hele landet. Følg bandet på facebook. facebook.com/LarsLilholtBand Drømmefanger albummet kan købes gennem www.larslilholtband.dk eller shop.musik.dk/larslilholt

... men du kan selvfølgelig også bare købe det i Dagli Brugsen i Gl. Rye

Lilholt band er et af landets ældste og største bands, og det kan ikke være meget mere lokalt. Lars og Eddi fra Gl Rye, Lærke fra Bjedstrup, Maria fra Alken, Gert fra Laven , Tom og Kristian fra Aarhus og endelig fløjte-Mads fra Kbhvn. LILHOLT BAND støtter AKTUELT.

18


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Dato

Dag i kirkeåret

Gl. Rye sogn

Søndag d. 27. maj

Trinitatis søndag

11.00

Tirsdag d. 29. maj

20.00

Øm Kloster

Søndag d. 3. juni

1. s. e. Trinitatis

9.30

Dalbogaard:

Søndag d. 10. juni

2. s. e. Trinitatis

11.00 Børnekoret medvirker

5. juni kl. 14

Søndag d. 17. juni

3. s. e. Trinitatis

Ingen

14. august kl. 14 i Skt. Sørens kirke Efter gudstjeneste drikker vi kaffe på Dalbogaard og synger sammen

Søndag d. 24. juni

4. s. e. Trinitatis

9.30

Søndag d. 1. juli

5. s. e. Trinitatis

11.00 Pia Husted Blok

Alle er hjerteligt velkomne til at være med!

Søndag d. 8. juli

6. s. e. Trinitatis

Ingen

4. september kl. 14

Søndag d. 15. juli

7. s. e. Trinitatis

9.30 Jesper Hanneslund

Søndag d. 22. juli

8. s. e. Trinitatis

9.30 Erik Bredmose

Søndag d. 29. juli

9. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 5. august

10. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 12. august

11. s. e. Trinitatis

9.30 Pia Husted Blok

Tirsdag d. 14. august

14.00

Dalbogaard i kirken

Søndag d. 19. august

12. s. e. Trinitatis

9.30 Øm Kloster

Søndag d. 26. august

13. s. e. Trinitatis

11.00 Himmelbjerget

Søndag d. 2. september

14. s. e. Trinitatis

11.00

For dårligt gående er der

kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

19


Pinsegudstjeneste Skt. Sørens kirke Pinsedag kl. 11 ´De mange stemmer´

Sommergudstjenester i det fri I ruinen af Øm Kloster holdes to fine sommergudstjenester: Tirsdag den 29. maj kl. 20 Søndag den 19. august kl. 9.30 (Klosterfestival)

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 26. august kl. 11

Pinsens beretning handler om, hvordan alverdens folkeslag kan høre disciplene ´tale om Guds storværker på deres egne tungemål´, som der står i en af læsningerne til Pinsedag. Denne pinsedag i Skt. Sørens kirke kan man høre læsninger på flere sprog; islandsk, færøsk, norsk, engelsk og dansk. Hertil kommer de mange skønne salmer. Vi glæder os til en flot pinsefejring!

Søndag den 10. juni kl. 11 Skt. Sørens kirkes børnekor er med til at synge ved gudstjenesten denne sommersøndag. Kom og hør de fine stemmer!

Sommermøde med kirke, kaffe og sang Tirsdag den 14. august kl. 14 er der gudstjeneste i Skt. Sørens kirke sammen med Dalbogaard. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på Dalbogaard og synger af hjertens lyst af højskolesangbogen. Organist Murray Stewart akkompagnerer og en af vores dygtige kirkesangere leder sangen. Sognepræst Iben Johanne Thomsen fortæller lidt indimellem. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage!

Du indbydes endnu engang til gudstjeneste på plænen ved Himmelbjerget fælles for alle sogne i Ry-området. Som det næsten er blevet en tradition medvirker blues-bandet ”Shades of Blue” ved gudstjenesten. Kom og vær med til en dejlig sommersøndag på bjerget

20


Nyt fra Menighedsrådet Af Henrik Braderup Olsen

Midlertidig konstituering Menighedsrådets formand Helle Klejs Vagner har desværre været nødt til at sygemelde sig, og har i den forbindelse søgt orlov fra menighedsrådsarbejdet. I orlovsperioden har rådet indkaldt en stedfortræder, Tove Høgh Olsen, og har derefter midlertidigt konstitueret sig. De vigtigste poster er i orlovsperioden fordelt således:

Ny medarbejder Den 1. februar fratrådte gravermedhjælper Karin Morsbøl, som havde fundet arbejde andetsteds. Vi har siden da arbejdet på at sammensætte en arbejdsbeskrivelse som grundlag for at søge en ny medarbejder. Vi har nu fået rigtigt mange ansøgninger, og vi håber, at samtaler i løbet af maj kan skabe mulighed for en ansættelse pr. 1. juni eller snarest derefter.

Kirkerenovering Formand: Henrik Braderup Olsen Næstformand og kontaktperson: Henrik Wang Kjær Jensen Kirkeværge: Jesper Bylling Kasserer: Tove Høgh Olsen Sekretær: Lise Rask Holm Fick Menigt medlem og medlem af Udsyns bestyrelse: Hanne Østergaard Sognepræst: Iben Johanne Thomsen Vi ønsker Helle god bedring og håber på, at hun snart bliver frisk nok til igen at styrke rådets arbejde med sine kompetencer.

Vi har som tidligere beskrevet valgt at samarbejde med Arkitektfirmaet Brøgger. Firmaets medarbejdere er i gang med at udforme et skitseprojekt, som skal vise den endelige udformning af renoveringsprojektet. Den forventede tidsramme for udførslen af renoveringen er fra ca. 1. juni 2019 og 6 – 8 måneder frem. Der er i foråret afsat nogle kalkprøver i skibet, og disse skal sidde i et år.

Udvikling i Gl. Rye Som en naturligt del af den fremtidige udvikling i Gl. Rye har menighedsrådet deltaget med repræsentanter i det borgermøde, der blev afholdt den 20. april. Gl. Rye Kirke, menighedsrådet og de grupper, som vi samarbejder med, udgør tilsammen en central organisation i byen, og vi ønsker at deltage i og følge udviklingen i byen aktivt.

På menighedsrådets vegne Henrik Braderup Olsen

21


UDSYN er Himmelbjergegnens foredragsog debatforening, som sørger for, at der holdes gode og aktuelle foredrag i Gl. Rye. Med sæson 2018 går UDSYN ind i Studiekreds sit 10. år. Det er derfor helt naturligt at begynde jubilæumsåret med en af ´the Founding Fathers´: tidligere sognepræst i Gl. Rye Henrik Lund. Herudover byder året på debat om, hvordan det er at være modent menneske i en ungdomskultur,

indsigt i myrernes forunderlige verden, vi skal rundt om begrebet skam og slutter med et brag af en højskoledag med de gode fortællinger i centrum! Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en levende sæson i Himmelbjergegnens debatforening!

Bibelen UpDate

Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri

entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 275,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Foto: Mogens Høeg

Åben sang-aften i Gl. Rye Onsdag d. 5. september åbner Gl. Rye Gospelkor dørene for alle, der har lyst til at synge med. Har du lyst til at synge og lade dig smitte af gospelmusikkens skønne energi, så bare mød op - du behøver ikke at have erfaring med gospel eller kor for at deltage. Denne aften gennemgår vi brudstykker af forskellige gospelsange, så alle har mulighed for at være med. Den åbne sangaften foregår i Skt. Sørens Hus kl. 19-21. Gl. Rye Gospelkor består af 35 glade korsangere og ledes af Michelle Elmhøj og James Khoanyana. Vi vil gerne være flere, så du er meget velkommen at fortsætte i koret efter den åbne sangaften. Koret øver hver onsdag kl. 19-21 i sognehuset og afholder koncert et par gange årligt. Derudover deltager koret af og til i kirkens arrangementer. Hvis du vil vide mere, så kontakt korleder Michelle Elmhøj på elmhoej@me.com eller tlf. 60789391, eller korets formand Karin Berg Nielsen på kbn@gefiber. dk eller tlf. 2890 1623.

SKT. SØRENS BØRNEKOR HAR DU LYST TIL AT SYNGE I KOR. SÅ KOM OG VÆR MED ! KORET STARTER OP IGEN ONSDAG D. 29. AUGUST KL. 14.30 - 15.30

Koncert med Gl. Rye Gospelkor Onsdag d. 28. november kl. 19.30 i Gl. Rye Kirke Alle er velkomne.

KORET ER FOR ALLE FRA 2. KLASSE OG OPEFTER, NYE OG GAMLE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE. VI ØVER PÅ GL. RYE SKOLE HVER ONSDAG

FOR TILMELDING, INFORMATION OG SPØRGSMÅL KONTAKT VENLIGST ORGANIST OG KORLEDER MURRAY STEWART ORGANIST@GLRYEKIRKE.DK

22


MUSIK og KONCERTER i Skt. Sørens kirke Onsdag den 13. juni kl 19.30 - fri entré

’To stemmer’ Kirsten Østergaard Johansen, sopran Bolette Bruno Hansen, alt Murray Stewart, orgel Værker af bl.a Händel, Lachner og Bernstein De to sangere fra Den Jyske Opera giver et varieret program af både velkendte og mindre kendte værker, bl.a Franz Lachners sjældent udførte ’Stabat Mater’. Leonard Bernsteins hundred-årsdag markeres ved udrag af ’Arias og Barcarolles’. Der synges også arier af Händel i programmet.

Fredag den 21. sept. kl. 19.30 – fri entré (Kulturaften 2018 i Skanderborg Kommune)

ORGELKONCERT Kirkens organist Murray Stewart spiller et varieret program med værker af bl.a. J. S. Bach, Franck, Langlais, Walond og Leighton. MURRAY STEWART er født i London og uddannet i musikvidenskab på Cambridge Universitet, hvor han var Organ Scholar ved Trinity Hall. Han studerede orgel hos Peter Hurford, Peter le Huray, Gillian Weir, og Daniel Roth i Paris. Fra 1988 studerede han desuden direktion hos Meredith Davies og Sir Charles Mackerras. Murray Stewart har dirigeret flere symfoniorkestre, deriblandt Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia, Ulster Orchestra, Bournemouth Sinfonietta, Prag Radio Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester samt BBC Concert Orchestra, med hvem han har indspillet samtlige orkesterværker af Maurice Durufle. Mellem 1989 og 2010 var Murray Stewart kunstnerisk leder af the London Pro Arte Orchestra, med hvem han har indspillet Jean Langlais’s orgelkoncert nr. 2 (solist Marie-Louise Langlais), og London Pro Arte Baroque. Murray Stewart har boet og virket i Danmark siden 2009, da han blev ansat som anden organist ved Vor Frue Kirke, Aarhus og fra november 2016 blev ansat som organist ved Skt. Sørens Kirke.

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist:

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Næstformand & kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Kirkeværge:

Jesper Frost Bylling Lindholmvej 5, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

Lise Rask Holm Fick Ryesgade, Gl. Rye 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kasserer:

Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 30 55 24 86 tove.hogh.olsen@itelligence.dk

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

www.glryekirke.dk

23


Det største til de mindste – inspiration til ritualer til natten Af sognepræst Iben Johanne Thomsen

Jeg talte med 2 drenge fra 2. klasse, der fortalte om, hvor meget de glædede sig til overnatning i Kræshuset med FDF. Der skulle være lagkageløb, pasta med kødsovs, fortællinger og hygge i soveposerne og ”man må godt have lidt slik med”. Det lød superhyggeligt, og det vigtigste af det hele: ”Det skal være præcis som sidste år”.

Set fra et barns perspektiv er gentagelser fine. De skaber glæde og ro, man ved, hvad man skal glæde sig til og går ind til. Som et ritual, hvor man ved, hvad der skal ske og hvor rammerne er givne. Det er ikke bare 2. klasses-drengene, der er glade for gentagelsen og det rituelle. I disse år mærkes det også i kirken tydeligt, at det rituelle har fået et opsving. Ritualer er vigtige for store og små. De kan skabe ro i en foranderlig verden, hvor alt går stærkt, og hvor vi skal forholde os til mange mennesker og mange forandringer i løbet af en dag. Et ritual er en gentaget handling – noget bestemt, man gør til bestemt tid, som gudstjenestens led, der følger hinanden i et fast mønster, som dåb og nadver, men det kan også

24

være derhjemme, ved sengetid, når man læser en historie, synger og måske beder FaderVor eller en anden aftenbøn. Det fine ved ritualer er, at de er genkendelige og netop ved genkendelsen skaber glæde og tryghed. Og ritualet giver også noget mere. Når man indgår i et ritual, får man en anden horisont at gå ind under, end den, der er ens egen. Man vender tankerne mod det, ritualet præsenterer og får på den måde noget andet ind i sit hoved, end der var i forvejen, og derigennem et perspektiv på sit liv. Og fordi ritualet har gentagelsen og det kendte som form, oplever mange at kunne hvile i ritualets ord – man kan få lov til at give sig hen, uden at skulle opfinde det hele selv. Nogle gange er ritualet ”kun” gentagelse og andre gange giver det dyb og inderlig mening, ro og livsfylde. Ligesom mange forældre lærer deres børn at børste tænder, vaske sig og rede håret inden sengetid, kan man også lære sine børn at gå ind i natten med et ritual. Det kan være at bede, læse eller synge, eller måske en fin kombination af alle tre dele. Et ritual skal være det samme hver dag med små indholdsmæssige variationer. Man kan skabe rammer om ritualet ved at dæmpe lyset eller hænge et billede ved siden af sengen, som kan skiftes efter årstid, højtid osv., og som sin måde fortæller om det, man er i gang med.

Inspiration til ritualer ved sengetid: • Læs højt eller fortæl • Syng en aftensang eller salme – måske bare et enkelt vers • FaderVor eller en anden aftenbøn Sov sødt barnlille, lig rolig og stille Så sødelig sov som fuglen i skov Som blomsterne små er i enge Gud Fader har sagt Stå engle på vagt hvor mine de små er i senge (Salme 674 af NFS Grundtvig)

Fadervor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn,
 komme dit rige,
 ske din vilje som i himlen således også på jorden;
 giv os i dag vort daglige brød,
 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
 og led os ikke i fristelse,
 men fri os fra det onde.
 Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen Nu lægger jeg i søvnens favn min trætte krop i Herrens navn Og hvis jeg dør, før det bli´r dag min sjæl i varetægt han tag. (Lauras aftenbøn i Det lille hus på prærien)

Gud, tak for denne dag, givet mig ny og hel og ubrugt, en dag af alle dage, af årene, tiden, Givet mig, for at jeg skal leve den i glæde og håb, i tro og tillid til livet. Gud, lad så dagen komme, Lad mig gå ind i den til det, den vil møde mig med, så du ikke, når dagen er forbi, fyldt ud; skal spørge forgæves efter troen (Fra Salmebogens bønner, vist mest for voksne)


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Er det godt at have skam i livet? Foredrag af Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

Lørdag den 17. nov. kl. 9:30

HØJ SKOLEDAG i Skt. Sørens hus Program: 9:30 Rundstykker og kaffe 9:55 Velkomst og sang 10:00 12:00 13:30 14:30

Skammen er vent uventet tilbage. 68’erne kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sagde de. Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Vi føler os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke længere, at vi overtræder reglerne, men at vi ikke kan leve op til idealerne. Problemet er ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi er forkerte. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen? Oplægget er en invitation til diskussion om skammen på kryds og tværs af både psykologi, sociologi, religion og eksistens.

Christian Hjortkjær

Torsdag den 27. sept. kl. 19:30

Foredrag og livetegning v/ Maren Uthaug Frokost Fortælling v/ Thomas Kirk Fortælling v/ Bjarne Jensen

Tilmelding: Koster kr. 275,- inkl. mad (kr. 200,- for medlemmer af UDSYN) Tilmelding senest den 10. november til kontakt@udsyn.dk

Foredrag: Thomas Kirk Fortæller

Foredrag: Maren Uthaug Forfatter, blogger og tegner

Ny nordisk saga, fortællinger om den moderne mands udfordringer i et nordisk velfærdssamfund. Mine historier ligger oftest indenfor den selvopfundne genre ”magisk vestjysk realisme” og jeg har primært fortalt til Story Slams, hvor deltagerne dyster ud i fortællekunsten. I 2013, 2014 og 2015 har jeg vundet Story Slams i Aarhus og Odense og har siden 2014 undervist i historiefortælling og fungeret som vært for de månedlige Story Slam arrangementer på Teater Katapult i Aarhus. Foredrag: Bjarne Jensen Journalist og medlem af Ry Fortællekreds Engang smuglede min mor kaffe. Jeg var kun en lille dreng, men et halvt århundrede senere sidder oplevelsen stadig i mig og giver stof til en god historie. Nogle gange er virkeligheden ikke nok, og så hitter jeg på. Ind i mellem flyder grænsen mellem det selvoplevede, og det jeg digter. I 2016 vandt jeg finalen i fortællekonkurrencen Story Slam i Aarhus.

I foredraget fortæller Maren Uthaug om sit forfatterskab med udgangspunkt i sin nye roman, og efter pausen kan du opleve hende livetegne en fortælling og tager dig samtidig med helt ind i hendes tegneunivers og ser fortællingen vokse frem. Det levende ord og den levende tegning i samme foredrag. Maren Uthaug har med sin enkle, ironiske streg været fast tegner for Politiken med striben ”Ting jeg gjorde” siden 2013. Samme år debuterede hun også som romanforfatter med bogen ”Og sådan blev det”, der blev indstillet til Bogforums Debutantpris. I 2017 udkom romanen ”Hvor der er fugle”, som er en anderledes slægtsroman om kærlighed og indavl i en barsk natur ved Kjeungskjær Fyr et par kilometer ud fra kysten i Ørlandet i Norge. Romanen viser, hvor tæt man kan leve sammen uden nogensinde at lære hinanden at kende. Siden 2009 har Maren Uthaug også været blogger, fordi det, som hun selv siger, ”er næsten lige så sjovt som at være fuld”. Hun er halv samisk, halv norsk og ret dansk.

redrag Fri entré til alle fo Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,(gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 275,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

25


Borgerforeningen Den 26. maj vil Borgerforenings bestyrelse være til stede foran Brugsen for at gøre det let at forny sit medlemskab. Brugsen giver en is eller rundstykke til alle, der melder sig ind denne dag. Som noget nyt har vi besluttet at ens medlemskab følger kalenderåret, frem for et år fra den dato man betaler. Dette for at gøre det enkelt og mere overskue-

ligt. Borgerforeningen arbejder også på, at man via hjemmesiden kan logge ind og se, hvornår man sidst har betalt. Så kom og stødt op omkring Borgerforeningens arbejde den 26. maj; både vores arrangementer men husk også, at vi også er i dialog med Skanderborg kommune omkring lokalplaner, byudvikling og trafiksikkerhed

Kommende arrangementer i Borgerforeningen: Rhododendrontur Den 7. juni inviterer vi på rhododendrontur på Højkol. Niels Bak vil guide os igennem Højkols mangeårige rhododendron lunde. Vi mødes til fælles kørsel på skolens parkeringsplads på Kastanjealle kl. 18.45

Charlotte Klejs Vagner Formand chatlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11

Susanne Tougaard Hansen Næstformand susanne.tougaard@glrye

26 74 86 89

Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye

30 56 31 10

Søren Blaabjerg Poulsen Kasserer soeren.poulsen@glrye

26 27 72 27

Karin Engsig Barasinski karin.barasinski@glrye

27 12 02 10

Vi takker for et godt og konstruktivt Borgermøde Fredag d. 23 marts inviterede Borgerforeningen til Borgermøde forud for det kommende kommuneplantillæg som vi har mulighed for at få indflydelse på. Borgermødet skulle ses som et startskud for den videre proces mod en opdateret visionsplan og omhandlede alene udstykninger, vej og trafik samt grønne områder. Der var rigtig god tilslutning til mødet, hvor der blev debatteret forskellige scenarier og ønsker. Vi har efterfølgende haft endnu et møde med kommunen og arbejder nu målrettet på at få visionsplanen opdateret inden fristen den 1. juni 2018. Til mødet serverede Borgerforeningen lidt god mad og drikke.

Louise Ladegård

louise.ladegaard@glrye.dk

40 45 66 93

Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00

Tak til alle fremmødte. Suppleanter:

Generalforsamling 2018 Borgerforeningens Generalforsamling blev afholdt den 20/2 2018. Der var ca. 20 fremmødte ud over bestyrelsen og der var god stemning. Stemningen blev også kun bedre af, at vi fik nye friske kræfter i bestyrelsen, nemlig 3 nye bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen blev det besluttet, at kontingentopkrævningen fremover vil følge kalenderåret. Igen i år blev der afholdt banko med mange fine præmier fra byens forskellige virksomheder. 26

Vi havde følgende sponsorer af gevinster til vores banko: Siggaard Biler Nylund Planteskole David Superlight Gl. Rye Kro Dagli’ Brugsen Gl. Rye Knudhule Badehotel Sydbyens Auto Klinik for Fodterapi v. Rikke Hillersborg Gl. Rye Vandværk Lyngdal Hotel og Restaurant Lars og Susanne Hansen Tak til alle vores sponsorer!

Ove Krogsøe

ove.krogsoe@glrye.dk

86 89 83 01 Helen Grubbe

helen.grubbe@glrye.dk

40 61 15 55


GL. RYE BORGERFORENING MANGLER JERES MEDLEMSSKAB Vil i være med til at bevare og udvikle alle de gode arrangementer i Gl. Rye? ET MEDLEMSKAB KOSTER KUN 150 KR. OM ÅRET PR. HUSSTAND/PENSIONISTER HALV PRIS

Med jeres medlemsskab kan borgerforeningen bl.a. arrangere

JA TAK, JEG VIL GERNE VÆRE MEDLEM AF BORGERFORENINGEN...

VIDSTE DU AT... I Gl. Rye er der ca. 600 husstande, men heraf er kun ca. 60 husstande medlem af borgerforeningen?

...og bidrage til at der bliver ved med at være massser af gode arrangementer i Gl. Rye

ER DU I TVIVL OM…

Fastelavn Sille awten Sankt Hans

Om du allerede er medlem? Snart kommer vores nye online medlemskartotek, men indtil da kan du sende en mail til borgerforeningen så tjekker vi det for dig

Hvordan indbetaler jeg mit kontingent?

Der er pt. tre muligheder

Fællesspisning Rhododendrontur Juletræstænding Vintersolhverv

Du kan betale via mobilepay på 42488680

HJÆLP OS MED… At sikre at jeres medlemsskab fornyes årligt ved at lave en fast årlig overførsel via netbank

Eller overføre beløbet via netbank på: Konto nr. 1551 7528132

Dragedag

Giro: 7528132

Borgerforeningen arbejder også med

Formand Charlotte Klejs Vagner

Trafik Stig Autzen

Trafiksikkerhed i og omkring byen

Næstformand Kirstine Emborg

Suppleanter Ove Krogsøe Helen Grubbe Søren Blaabjerg Poulsen

Byudvikling Medudgiver af Aktuelt i Gl. Rye Bestyrer Glrye.dk —byens portal Vedligeholder byporte Søger midler til byen fra fonde og foreninger Samarbejder på tværs med byens andre foreninger

Sekretær Vibeke Lauridsen Kasser Mona Dalgaard Øvrige bestyrelsesmedlemmer Karin Engsig Barasinski Louise Ladegaard Mie Due

borgerforening@glrye.dk http://glrye.dk/ foreninger/bof/

27


Årsberetning 2017/2018 Brugsentræf

Vælgermøde

En lørdag i slutningen af maj blev årets Brugsentræf afholdt. Bestyrelsen stod klar foran Brugsen med rundstykker og kaffe til en snak med borgerne om alt og ingenting. Vores årlige brugsentræf er en god måde at få kontingenter ind og i år tilbød Brugsen en valgfri is til alle der meldte sig ind i Borgerforeningen på dagen. Der er ingen tvivl om at det tiltræk lidt ekstra nye medlemmer og vi vil gerne sige en stor tak til Byens egen butik for initiativet.

I forbindelse med årets lokalvalg afholdte vi vælgermøde. Vælgermødet blev afholdt i ”Hullet” ved skolens bibliotek hvor der var godt 70 fremmødte borgere. Der var også meget stor opbakning fra politikerne som faktisk næsten ikke kunne være der. Det blev et par timer med god og livlig debat og vi fik generelt gode tilbagemeldinger fra både politikere og borgere. Næste gang vil vi dog overveje en anden lokation, da der var problemer med at høre for dem der stod ovenfor ”Hullet”.

Rhododendrontur

Juletræstænding

Den årlige Rhododendrontur gik endnu engang til Højkol. Det er et tilbagevendende årligt arrangement som igen i år havde et flot deltagertal. På trods af solens udeblivelse var det en flot og hyggelig tur. Vi undgik regnen og det virkede som om at alle nød at se de mange blomster i flotte omgivelser.

Traditionen tro skulle juletræet på torvet tændes og igen i år foregik det med hygge og salg af æbleskiver og gløgg i skolegården. Der var rigtig stor tilslutning og vi fik langet omkring 600 æbleskiver og 30 flasker gløgg over baren. Der må have været rigtig mange børn, for julemanden og hans kone har fortalt os at de delte godt 200 poser slik ud. Efter hyggen i skolegården gik alle ud til juletræet som vi sammen tændte ved at tælle ned fra 10. Efterfølgende blev julen sunget ind og der blev danset livligt om juletræet. Vi slap ikke helt for regnen i år, men den kom dog først til sidst. På trods af den rigtig store opbakning i år, giver arrangementet stadigvæk et lille underskud på 2.000 kr. Det er selvfølgelig træls, men vi forventer at vi i år og fremover kan bruge træet der står på Torvet i stedet for at skulle ud og købe et, da det har vokset sig næsten lige så stort som det vi plejer at have købe.

Sille Awten Igen i år blev der afholdt Sille Awten. Vejret startede lidt tvivlsomt med en del regn, men artede sig i løbet af aftenen. I år havde vi et lokalt ungt band til at spille i spiseteltet og maden bestod denne gang af forskellige lækre salater, grillede pølser, kylling og vildtkød, samt brød og lækker smørelse. Flere erhvervsdrivende havde takket ja til at udstille på aftenen mens der var god aktivitet ved byens spise- og indkøbssteder. Igen i år var cykelløbet et stort trækplaster og det forløb da også uden de store problemer. Til næste Sille Awten vil vi se på om placeringen af de erhvervsdrivende skal være anderledes og vil forsøge at samarbejde i endnu højere grad end tidligere med Brugsen. Vi havde desuden en hel særlig underholdning der også udmyndigede sig i en flot skulptur af Gl. Rye Mølle. Vi havde bestilt en træskærer til at lave dette værk på torvet hvor alle havde mulighed for at følge med.

Sankt Hans Årets Sankt Hans fest ved Møllen blev en hyggelig sammenkomst med godt fremmøde. Der var tændt op i grillen så folk selv kunne medbringe maden. Mange gjorde brug af dette. Teltet var sat op og i boden kunne der købes drikkevarer, chips og kage. Årets båltaler var lokalpolitiker Frands Fischer som holdte en rigtig fin tale. Efter talen skulle bålet tændes og alle samledes omkring midsommervisen. En dejlig aften hvor vi trods dårligt vejr i løbet af dagen, var heldige med vejret til aften.

Dragedag Årets dragedag blev holdt en lidt kølig efterårsdag. Materialerne var klar og der kom da også et par børn, men da der ikke var nogen vind og det desværre regnede, var det ikke den store succes i år. Vejret kan vi jo desværre ikke arrangere på forhånd, men mon ikke vi forsøger igen en anden gang.

28

Solhverv En af de nyere traditioner som borgerforeningen står for er Vinter solhverv. I år mødtes vi foran Brugsen, dels for at få en lidt længere rute og dels for at øge samarbejdet med Brugsen. I år havde vi købt nye fakler der kan genbruges. Vægerne havde umiddelbart ikke trukket længe nok, så de gik lidt hurtigere ud end ønsket, men alt i alt fungerede det ok. Efter lidt startvanskeligheder begav vi os op af Ryesgade, op til plejehjemmet og videre op til Møllen. Ved Møllen var der varm kakao, gløgg og vafler til alle. En rigtig hyggelig tradition med flot fremmøde.

Fastelavn Årets store fastelavnsfest i hallen på skolen er netop afholdt. Endnu engang viste det sig at være et tilløbsstykke og vi kan med stor tilfredshed sige at det er et af de mest populære arrangementer i byen. Igen i år fik vi hjælp fra flere af byens borgere til at bage en stor del af de 300 fastelavnsboller der bliver spist af både børn og voksne. Tøndeslagningen foregik med godt humør og præmierne kunne overrækkes til de forskellige kattekonger og dronninger. Der var mange rigtig flot udklædte børn, men også en hel del voksne der var klædt ud, det var dejligt at se. Der blev selvfølgelig uddelt præmier til de bedst udklædte. I år havde vi igen hyret tryllekunstneren Mads – det var et stort hit. Fastelavn er det arrangement på året hvor vi får flest indmeldelser og i år var ingen undtagelse. 42 meldte sig ind i Borgerforeningen for 2018 – det har en stor betydning for vores medlemstal.


Gl. Rye MTB

En fantastisk MTB Festival Søhøjlandet 2018 Den første weekend i maj blev MTB Festival Søhøjlandet afholdt for anden gang. Godt 20 voksne og ca. 25 børn fra Gl. Rye MTB var med, da det gik løs på friluftscenter Sletten og klubbens mtb-spor ”Danmarks Tag”. Festivalens vision er at skabe et mtb-event, som ikke har et løb som omdrejningspunkt. I år var godt 300 mtb’ere samlet i alle aldre og på alle niveauer. Efter en underholdende åbning af festivalen af Silkeborg Kommunes borgmester Steen Vindum og Skanderborg Kommunes viceborgmester Frank Megabody stod weekenden på masser af MTB, hygge, sol, grin, grej, grill og fællesskab. Gl. Rye’erne gjorde en kæmpe indsats for at lave en god festival – både som instruktører, værter, guider i området og stærke arme og ben under opsætning og nedtagning af festivalpladsen. Tusinde tak for indsatsen!!!!

29 29


GRIF Gl. Rye Idrætsforening fylder 100 år – det skal fejres - fordi GRIF har 100 års jubilæum. - fordi der gennem årene har været et stort antal frivillige tilknyttet foreningen - fordi utallige børn, unge og ældre har været aktive i foreningen og ikke mindst - fordi vi bor i en fantastisk by hvor F Æ L L E S S K A B er nøgleordet

Derfor inviterer Gl. Rye Idrætsforening hele byen til en festlig, sjov og aktiv weekend fredag d. 24. og lørdag d. 25. august hvor vi sammen skal fejre 100 års jubilæum. Sæt et stort X i kalenderen. Nærmere information følger når vi er klar med et spændende program. Vi glæder os til at se alle – både tidligere aktive – nuværende aktive – fremtidige aktive – og alle andre som har lyst til at være med til en weekend, hvor vi virkelig har noget at fejre.

Midtvejstræf Motionisterne fejrer GRIFs 100 års jubilæum Lørdag den 30. Juni. Kl. 15.00

Kaffebord

Kl. 15.30

Petanque & dart

Kl. 17.00

Alle hjælper til med: Mad – borddækning – gøre det hyggeligt til Gallemiddagen.

Kl. 18.30 Velkomst drinks. Kl. 19.00 Spisning. Kl. 20.30 Dans til Max`s Trio. Ca. 24.00 Godnat hot dog.

GRIF Alle som har lyst til at deltage, melder sig til, vi skal have en festlig dag. Kan du/ I kun deltage om eftermiddagen eller om aftenen er det også muligt. Festmenue Hønse salat Colotte/kalkun med nye katofler, salat, brocoli salat m./bacon Dessert is – kaffe m./ kransekage Prisen for en hyggelig dag er kun 125.00 kr. Tilmelding senest den 23 juni til: Mona 2444 2992 – eva 4053 4202 – vagn 5194 4735 Svend 2160 2089 eller jens erik 6168 8423.

30 30


Badminton blomstrer i Gl. Rye

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

Udleje af klubhus: Camilla Holl 2961 0871

camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263 kb@impero.dk

Sekretær:

Det har været en fantastisk sæson for Badminton i Gl. Rye. Rigtig mange motionister har spillet, og der har stort set været badminton alle ugens dage. Ungdoms afdelingen bliver større og større, og flere spillere, får mod på at komme ud og spille turneringer, enten som hold eller som individuelt. Der var fælles afslutning fredag d. 6 april til lørdag d. 7 april. Ikke færre end 70 voksne og børn var tilmeldt. Vi startede med at spille to -generationers turnering, hvor barnet spillede med enten sin mor eller far. Det gav nogle mange tætte kampe. Herefter var der fællesspisning og fri leg i hallen. Forældrene blev ”smidt” hjem og der blev redt op med dyner og soveposer i hal-

len. Lørdag morgen var der træning, og efter de sidste kræfter slap op, ønskede vi hinanden god sommerferie og på gensyn.

Suppleant i hovedbestyrelsen:

I år var der to hold, der havde kvalificeret sig til DMU (Danmarksmesterskaberne for ungdomshold). Det ene hold skulle spille i Slangerup og det andet hold skulle til Grindsted. En fantastisk weekend med mange gode/jævnbyrdige kampe.

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

Tak for denne sæson og vi glæder os til næste sæson. Badminton hilsner Rennie, Henrik, Maria, Marianne, Birgitte og Kim

rundellkim@gmail.com.

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Håndbold: David Hay 61688080

david@davidhay.dk

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

31 31


F

g n i n s i v p o s r å r 1 s 0 F o I 0 R år med en forrygende f G f a g n i r lot fej Smil på læben, sved på panden og springglæde. Tak til alle deltagende ved forårets gymnastikopvisning – gymnaster, instruktører, hjælpere og et dejligt publikum. Mange var med til at gøre dagen glad og sætte den i bevægelse. Udvalget takker for en nu velafsluttet og vellykket sæson og begynder så småt at se frem mod den kommende.

32

Sæson 18/19 starter midt i september og der åbnes for holdtilmelding sidst i august. Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster, hjælpere og instruktører i hallerne. Glade forårshilsner fra Gymnatikudvalget Foto: David Hay

32


Motionisterne: Sommersæsonen er startet Onsdag: Petanque Kl. 9.30 - 12.00: Pensionister Kl. 19.00 - 20.30: Motionister Fodbold hver onsdag kl. 19.00

Selvforsvar for kvinder Selvforsvar for kvinder I karateafdelingen fejre vi også GRIF’s 100 års jubilæum. I juni måned laver vi et åbent kursus i selvforsvar for kvinder.

Jens Erik Fischer Tlf. 61688423 – mail:gerstedvej @fischerweb.dk

Fodbold Rye Bk.

Kurset henvender sig til alle der har lyst til at lære noget om hvordan man kan tackle en fysisk konflikt. Specielt kommer vi til at arbejde med frigørelsesteknikker så det er muligt at komme væk fra en farlig situation. Kurset kræver ingen forhåndskundskaber. Kurset vil være torsdage kl 19-20,30 på følgende datoer: 7/6,14/6 og 21/6

Serie 4 10-6 - kl. 13.00 - Rye Bk. - Grauballe 17-6 - kl. 13.00 - Rye Bk. - Galten Serie 5 2 - 6 - kl.14.00 - Rye Bk. - Fårvang 9 - 6 - kl.14.00 - Rye Bk. - Resenbro Har du lyst til at støtte senior fodbold. Vi har en målaktiornær forening som støtter Senior fodbold. Er du interesseret kontakt venligst Henrik koldborg: 6126 8640.

Send en tilmelding på budokanglrye@gmail.com

Målaktiornær foreningen.

Ove Melgård Johansen og Knøsgården

Sommeraftentur til Knøsen og Knøsgården (tidligere Melgård) Torsdag 14. juni 2018 kan I nyde en smuk sommeraften i godt selskab i Glarbo. For da vil Ove Melgård Johansen fortælle om stedet, som er hans fødegård og slægtsgård i næsten 200 år. Derefter vil vi gå en tur i det skønne område. I kan vælge mellem en let og en mere krævende rute, så alle kan deltage. Vi mødes på KNØSEN efter turen, hvor Ove vil fortælle lidt om selve stedet.

Efter fortælleturen går vi i samlet flok til det første mødested ved Knøsgården.

Arrangør: VisitSkanderborg og Ove Melgård Johansen

Her er der bænke og borde, så vi kan nyde kaffe og kage (som I selv medbringer) og drøfte turen. Ta’ evt. en klapstol med. Vi har bestilt godt vejr.

Se mere om sommerens aktiviteter på www.visitskanderborg.dk

Mødetid: Torsdag 14. juni kl. 19.00 Mødested: Ved Knøsgården, Knøsvej 5, Glarbo, Ry Pris:

Kr. 20,00

VISIT

SKANDERBORG - MED DET SMUKKE RY!

33


Gl. Rye Mølle Kommende arrangementer:

Søndag d. 17. juni kl. 10-16: Dansk Mølledag og Møllemarked ved Gl. Rye Mølle

Rye-lejrens Nordvagt, malet af den tyske krigsflygtning Gottfried Lossau, som var interneret i lejren fra 1945-1947.

Se møllen arbejde og mange andre aktiviteter: Hestevognskørsel, savværk og motorer kører, boder og arbejdende værksteder med håndværk og husflid, snobrød for børn. Salg af mad fra grillen, brød fra den udendørs ovn, kaffe m.m.

Udstillingen ”Kunst bag pigtråd” vises også i 2018 på Gl. Rye Mølle Sidste år havde Museet på Gl. Rye Mølle stor succes med at vise særudstillingen ”Kunst bag pigtråd” og arrangere film og foredrag om den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye. Det følges op igen i 2018. Udstillingen ”Kunst bag pigtråd” indeholdt en lang række billeder, som to tyske krigsflygtninge malede i flygtningelejren ved Gl. Rye i årene 1945-1948. Også i sæsonen 2018 vil man kunne se denne unikke udstilling på Gl. Rye Mølle. Ligeledes kan man opleve den nye permanente udstilling om hverdagen i Rye-lejren, som rummede mere end 10.000 tyske flygtninge, da den var fuldt udbygget. Desuden kan man selvfølgelig se de andre udstillinger om bl.a. træskoproduktion på Gl. Rye-egnen, Himmelbjerg-souvenirs, og ikke mindst selve møllen, som står intakt med alt maskineri bevaret.

Søndag d. 26. august kl. 10-16: Høstdag på Møllen Oplev høst som i gamle dage og se møllen dreje rundt. Demonstration af gamle høstredskaber, motordrevet tærskeværk, maling af mel og bagning af brød i museets udendørs ovn. Aktiviteter for børn. Torsdag d. 30. august kl. 19.30: “På sporet af de tyske flygtninge – rejsen til Polen og Kaliningrad” Forfatter Annette Jakobsen fortæller om en spændende rejse i sporene af de tyske flygtninge fra lejren ved Gl. Rye. Gratis adgang inkl. kaffe og kage for medlemmer af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Andre betaler 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug og støt Gl. Rye Mølle! Det koster ikke meget, og du opnår mange fordele! Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs andre afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum.

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@skanderborgmuseum.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com

Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 42 41 18 72.

Åbningstider: 1. maj - 30. september 2018: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket.

34


Dagplejen

Kr

l e b d a a g r k e l b i

Krible krable er en landsdækkende begivenhed i maj måned, hvor naturvejlederforeningen og DR ramasjang går sammen om at lade det krible krable over hele landet. Derfor benyttede Dagplejen i Gl. Rye sig af at tage en dag ud i naturen. Vi havde base i Kræshuset her i Gl. Rye hvorfra vi lavede forskellige spændende og lærerige aktiviteter. Så en stålorm tæt på, undersøgte forskellige insekter og havde iøvrigt en oplevelsesrig dag . Vi afsluttede dagen med forældrekaffe. Visionen med krible krable er at børn uanset om de bor i byen eller på landet bliver inspireret til at undersøge og udforske den nære natur og dens beboere gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring. Læs nærmere om krible-krable på Natur-vejleder.dk

35


Børnegården Bison

Farlig fredag

I Bison arrangerer vi, i perioder af året, ”farlig fredag”. Det betyder, at vi disse fredage forsøger at lave nogle anderledes og overraskende aktiviteter der har fokus på børnenes motoriske udvikling. Fra vinterferien og frem til nu har fredagene budt på, sansemotorik, gamle sanglege og omvendt dag. Omvendt dag betyder, at møbler stilles så man må kravle under og over. Der bliver lagt madrasser og stepstone på gulvet, og hele formiddagen må børnene trille, tumle og kravle i hele institutionen. Af flere omgange er det sansemotorikken der er blevet udfordret. Disse fredage har der været flere ”stationer ”i både børnehaven og

AFFALDSINDSAMLING 2018 I april måned deltog børnene i Bison i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Vi samlede affald i vores nærområde. De yngste børn i børnehaven samt vuggestuen samlede affald og ryddede op på vores legeplads, og de større børn afsøgte stien ned til Kræshuset og vejen om til hulen og boldbanerne. Vi havde en dejlig solskinsformiddag og der er ros til Gl. Ryes borgere, da vi ikke fandt ret meget affald. Skrevet af Else

36

vuggestuen, som børnene kunne prøve. Der har været tilbud om fodbad, fodmassage, fodmaleri og følelege - hvor børnene skulle føle sig frem til, hvad der gemte sig i en pose. Der blev lavet blindsmagning - hvor man skal smage på noget med bind for øjnene. Dette var dog lidt svært for nogle, da det kan være grænseoverskridende ikke at kunne se, hvad man spiser, men de fleste var modige. Mange børn har fået massage af en voksen, men de største af børnene var også rigtig gode til at give de mindre børn massage. Alle de ovennævnte sanselige oplevelser er med til at styrke barnets kropsopfattelse og give det erfaringer med at eksperimenterer med krop og sanser, ligesom det er gennem barnets egne eksperimenter, hjernen får erfaringer og barnet udvikles. Skrevet af Karina og Kirsten


Kunst i Bison Børnehave I Bison Børnehave har vi i det tidlige forår lavet et kunstprojekt. Det startede med, at vi pædagoger ville lave kunst i børnehøjde, lavet af børn - til børn. Først og fremmest skulle det kunne inspirere fantasien når børnene var på legepladsen. Dernæst skulle det være noget som alle børn, både store som små, ville kunne være med til at skabe. Derfor valgte pædagogerne at bruge perler. Perleplader i alle former og farvekombinationer skulle være velkomne. Hvert enkelt barn fik mulighed for at skabe og sammensætte deres eget lille kunstværk som til sidst mundede ud i et fælles billede. Børnene var begejstrede for ideen, især da vi udfordrede dem lidt og spurgte om vi sammen kunne lave 100 perleplader på en uge. Der blev arbejdet flittigt i vores perleværksted, hvor børnene arbejdede engageret og fordybet. De var meget optaget af at finde det helt rigtige udtryk og motiv. Børnene delte ideer og hjalp hinanden med at finde de rigtige perler. Det var sjovt for børnene at se deres perleplader blive sat sammen med alle de andre og på den måde skabe et stort samlet motiv. Samtidigt blev der talt perleplader på livet løs! Det blev til 188 perleplader på 9 dage. Børnene var med til at finde søm frem og vælge hvor de forskellige perleplader skulle hænge. Børnene havde alle en mening om, hvordan sådan noget skulle sættes sammen. Da den sidste perleplade nr. 188 blev hamret op på vores kunstvæg, slog en dreng på 3 år hænderne sammen og udbrød begejstret ”det er jo smukkere end festfyrværkeri”.

VINTER OL I BISON

Selv om vores kunstvæg nu har eksisteret i godt og vel en måned vækker den stadig glæde på legepladsen. Der er ofte leg omkring væggen. Børnene tæller perlepladerne, leger gætteleg, så som: ”hvilken perleplade tror du jeg har lavet? eller ”gæt hvilken perleplade jeg tænker på, lige nu” -Og hvem ved? Måske kommer der nye lege og kreative ideer med tiden, som årstiderne skifter og perlepladerne forandrer sig.

Efter en uge med Vinter OL i TV var vi i Bison klar til at afholde Vinter OL.

Skrevet af Indira

De ældste børn - Bisonbanden - havde lavet OL flaget og gruppen førte an` i marchen rundt på legepladsen, hvor de andre grupper fulgte efter med hver deres flag, som repræsenterede grupperne - Aber, Giraffer og Elefanter.

I ugen op til den store OL dag, var der på legepladsen mulighed for at træne til de forskellige discipliner. Så fredag den 23 februar, kl. 9.00 startede arrangementet med ”indmarch” fra marken ved Halmhuset.

Ved sandkassen blev ”den olympiske flamme” tændt, hvorefter børnene skulle i gang med de forskellige discipliner. Der var mulighed for at prøve kræfter med Curling, Skihop, Skiskydning, slalom og sneboldkast. Efter en time med aktiviteter var der guldmedaljer til alle børn for den flotte indsats Skrevet af Else

37


Gl. Rye Skole

På tur til vadehavet 4. klasse har i natur og teknologi arbejdet med Vadehavet. Eleverne har tilegnet sig en viden om, hvad Vadehavet er og hvilken betydning det har for de ca. 12 millioner fugle der årligt lander og letter her. Eleverne har ligeledes arbejdet med, hvad tidevandet er og hvilken betydning det har for området. Til sidst valgte eleverne selv et dyr fra Vadehavet som de ville arbejde med. De lavede nogle meget flotte beskrivelser af de valgte dyr. Det hele har vi samlet til et lille hæfte om Vadehavets dyr.

Vadehavscentret ved Vester Vedsted

Som afslutning på forløbet tog vi til Vadehavet. Vi kørte i bus i to timer, hvor alle var i super godt humør og meget spændte på at se Vadehavet i virkeligheden Vi startede med at besøge det nye vadehavscenter. Vadehavscentret ved Vester 38

Vedsted sydvest for Ribe er ejet af den selvejende institution ”Fonden for Vadehavscentret”. Centrets formål er at øge kendskabet til og forståelsen for Vadehavet og marsken. Det var et utroligt lærerigt besøg, men også stor ros til vores elever, de kunne svare på alle de spørgsmål der blev stillet under rundvisningen. Vi var så heldige at vi ved et sponser løb havde samlet så mange penge sammen i klassen, at vi kunne få en guide tilknyttet på Vadehavscenteret. Efter rundvisningen og en film om stormfloden, gik eleverne på egen hånd på oplevelse i centret. Der var mange gode aktiviteter eleverne kunne lave forsøg med. Vi fik spist vore madpakker og var nu klar til at komme ud til Vadehavet. Det var planlagt således at vi kunne se, når vandet gik fra flod til ebbe. Vi havde et par timer ved Vadehavet og de fløj afsted. Der blev samlet muslinger, østers, gravet efter sandorme og meget mere. Alle havde gummistøvler og regnbukser på, så det var bare om at boltre sig. Det var som altid en kæmpe fornøjelse at være på tur med 4. årgang fra Gl. Rye skole.


Blandt uhyggelige væsener i de store skove Skrevet af Pia Lund

D. 20. april drog klubben fra Gl. Rye skole atter afsted mod en af årets uhyggelige begivenheder – Det store rollespil. Store rollespil er et samarbejde mellem klubber i Skanderborg kommune og afholdes hvert forår og hvert efterår. I tiden op mod rollespillet har der været fuld gang i de forberedende aktiviteter i klubben – hvor vi bl.a. har trænet kampteknikker for dværge, vikinger og orker. Børnene har lavet smukke enhjørninge-smykker til at sælge på rollespilsdagen, der blevet klippet og syet skindpunge til guldklumper, ligesom der er blevet lavet skæg til dværgene - “En dværg uden skæg er en dværg uden ære”, som myten siger. Når man ankommer til skoven, er det som at lande i en helt anden verden. Alle børn såvel som voksne har gjort sig umage med både kostumer, våben, smykker, masker og parykker. Et eventyr er ved at starte. Skovområdet er opdelt i forskellige lej-

re: Den gode by som har sin konge, den våde høne - byens kro - og en masse andre boder. Sortelverne har indtaget to områder og hersker i en stor del af skoven, men dværgene er ved at få stor magt pga. deres guld fra minerne. Orkerne holder til i Den Onde By, de hærger og kæmper af lyst. Under hele spillet opleves stor indlevelse af både voksne og børn, det summer af liv og der udspilles små spil mellem de forskellige væsener. En tyv laver en handel med barbarerne så alle får ekstra guld. Der foregår under spillet en masse plots som umiddelbart er svære at gennemskue med mindre man er en vis troldmand. Dagen sluttes af med et stort slag mellem de onde og de gode. Et eventyr med uhyggelige væsener og smukke elvere sluttes, børnene hentes af ganske almindelige forældre i cowboybukser. Tak til alle I skønne elvere, dværge, tyve, vikinger, Odins ravne, orker og andre væsener for en eventyrlig dag.

39


Årene der gik

på Gl. Rye skole - 6 årgang

Snart siger vi farvel til Gl. Rye skole. Det har været 7 fantastiske år, med nogle dejlige klassekammerater, og nogle gode lærere. Årene er gået hurtigt, og snart er det hele forbi. Det føles som om vi kom ind på skolen for et par måneder siden, selvom det er meget længere tid siden. Vi har alle udviklet os både fagligt og socialt. Vi har været igennem en masse sammen, og vi har lært hinanden at kende på kryds og tværs. Vi har kæmpet for, hvad vi ville nå, og holdt sammen når der var behov for det. Vores klasser har oplevet virkelig mange ting, og har udviklet os på forskellige områder. Nogle af de ting vi husker bedst er lejrskolen i fjerde klasse, hvor drengene lavede underbukseløb og alle spillede fodbold. Skuespillet i femte 40

hvor vi havde om superhelte, vores oplevelser med naturfagsmaraton, First Lego League og vores sejre ved Skole Ol. Vi har været på mange ture både med tog og bus, og næsten altid på cykel. Vores lærere elsker bare at cykle. Alt dette har styrket vores sammenhold og udviklet os gennem tiden. Men noget vi ikke kommer til at savne er at cykle i regn, hagl og strid modvind til Ry biograf. Vi har haft flere dygtige lærer igennem tiden, de sidste 3 år har vi haft 4 forskellige og unikke lærer. Maiken, Michael, Mette og Natasha. Det er tydeligt at se hvilken klasselærer A og B klassen har haft. A klasen med Maiken som har blik for det kreative, vi har udviklet vores æstetiske sans. B klassen med Mette, der har fokus på synlig læring, vi har udviklet en bevidsthed om hvordan man lærer

bedst. Vi bestod rundboldteste, med Michael, man er nemlig kun en god klasse, hvis man kan spille en god omgang rundbold uden at gå op i, om man vinder eller taber. Nu hvor Natasha kom, har vi set en helt ny side af matematikken. Vores sammenhold i klassen har virkelig udviklet sig igennem tiden. Alle føler sig velkommen og alle tør sige sin mening. Vi har plads til hinanden. Vi har sammen i klassen skabt et forhold til hinanden, hvor vi både kan tage hinanden seriøst og samtidig have det rigtig sjovt sammen. Farvel Gl. Rye Skole. Vi takker for 7 rigtig dejlige år. Vi kommer til at savne vores lille skole.


G I D L E H EN

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

– innovation i faget madkundskab

Skoleleder/kontraktholder

At opfinde en ny opskrift med kartofler I madkundskab fik vi stillet den udfordring at skulle opfinde en ny opskrift. Overskriften var: En heldig kartoffel. Bage, koge, stege ..... det var enkelt nok, men hvad kan man egentligt mere gøre med en kartoffel? Vi ”brainstormede” og vi fandt på mange ideer. Vi skulle afprøve den bedste, men vi kunne faktisk ikke vælge imellem to af dem, så vi valgte at afprøve begge. Den første ide vi valgte var en hovedret. Det var en halveret og udhulet kartoffel med tomatpure med bacon, løg og gulerødder. Vores anden ide var en dessert. Det var også en halveret og udhulet kartoffel, med smørcreme, hindbær og karamel knas. Processen var både udfordrende, lidt svær og rigtig sjov.

fel fik ikke nok i ovnen, hvilket resulterede i, at vi fik en hård kartoffel. Efter vi havde spist snakkede vi om, hvad vi kunne gøre bedre, hvis vi skulle gøre opskriften perfekt. Vi syntes, at vi lærte meget mere ved at kunne være kreative og have frie rammer, i stedet for at have helt faste rammer og gå efter en opskrift. Vi blev meget udfordret og vi lærte, ved selv at smage, hvilke ting der smager godt sammen og hvad der ikke gør.

Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Det var sjovt at få mulighed for selv at udvikle en helt ny ret, fordi vi næsten fik helt frie rammer, og fordi vi havde mange ideer at vælge imellem. Vi havde ca. 2 timer til rådighed til at opfinde retten og så var det ellers bare at gå i gang. Vi valgte at dele vores femmandshold op i to, så vi kunne fokusere på hver vores ret og få det bedste resultat. Vores resultat af hovedretten var helt perfekt. Kartoflen var perfekt ovnbagt og fyldet var dejligt lunt. Retten blev som vi forventede og smagte rigtig godt. Vores dessert gik ikke helt som forventet, og smagte ikke helt så godt. Vores kartof41


Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe Der er nye malerier på væggene i Sct. Sørens Hus. Denne gang er det billedkunstner Mari Dahl fra Ry der har en udstilling i maj og juni. De seneste tre måneder har Grete Obel og Finn Holmboe fra Ry haft en udstilling . Der er en ny udstilling til august , hvor Inger Bertelsen Gl. Rye udstiller. NB. Gruppen holder senere på året deres 20 års jubilæum . Venlig hilsen Eva.

Gl. Rye Nørkleklub Stor TAK til alle Nørklerne (20) for endnu en god og dejlig sæson. Nu holder vi “ferie”, for samling i Sct. Sørens Hus indtil 11. september, hvor igen alle, strikkeglade “gamle” som nye er velkommen, til snak , strik og hjemmebag. NB. - Der vil nok være nogen , der har gang i pindene , selvom vi holder “ ferie “? Skulle der være nogen , der ligger inde med restegarn og gerne vil af med det, er vi de glade modtagere.

Billedkunstner Mari Dahl fra Ry

Erna 8689 8068, Grete 8689 8800, Eva 8689 8216.

FAKTA om Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Overgik i 2015 fra naturgasdrift til en kombination af energi fra en grundvandsvarmepumpe, et solvarmeanlæg og naturgas (sidstnævnte primært som backup) - Overgangen har næsten halveret priserne således, at de nærmer sig landsgennemsnittet - Anlæggets grundvandsvarmepumpe har præsteret bedre end lignende anlæg i landet - Derfor kalder værket sig for Danmarks grønneste kraftvarmeværk

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

42

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk


Aktivitetsrådet & Dalbogaard Indvielse af rickshaw på Dalbogård Den 4. maj 2018, i det skønneste forårsvejr, blev den nye rickshaw for første gang taget i brug. Der havde samlet sig en del mennesker i gården foran Dalbogård for at deltage i begivenheden. Først holdt aktivitetsrådets formand en kort tale, hvor hun fortalte lidt om Velux Fonden. Et af Velux Fondens vigtigste formål er ”at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats”. Det var begrundelsen for at ansøge om en bevilling til indkøb af en el-drevet rickshaw, og i slutningen af august 2017 fik aktivitetsrådet svar på ansøgningen. Der var bevilget 37.000 kr i støtte til indkøbet. Formanden udtrykte aktivitetsrådets glæde og taknemmelighed over bevil-

Traditionen tro arrangerede aktivitets­rådet ”frikadellefest” d. 16. marts 2018. Der var dækket op ved mindre borde, da man havde så gode erfaringer med det fra julefrokosten, selvfølgelig i forårets farver. Stemningen var god lige fra begyndelsen, og det skyldtes ikke mindst Gl. Rye Optimisterne, som sørgede for underholdningen. De spiller godt, og folk morer sig over deres hyggelige og sjove bemærkninger.

lingen, og takkede også Jytte Siggaard (kasserer i aktivitetsrådet) og Finn Pedersen ( frivillig) for deres store arbejde med ansøgning og godkendelse af en egnet model rickshaw, som i øvrigt svarer til de rickshaws, som findes på Skanderborg kommunes plejecentre. Den bevilgede sum slog ikke helt til, men med stor velvillighed fra Ry Cykler og kommunen kunne indkøbet lade sig gøre. Første passager i cyklen var den 95-årige Karen Knudsen, som også fik æren af at klippe snoren, hvorefter hun anbragte sig i sædet, mens 79-årige Mogens Høeg indtog sadlen, og snart var de på vej ud på Gl. Ryes stejle bakker. Men el-motoren var en væsentlig hjælp, og det varede ikke længe, før de var tilbage. Både passager og chauffør var meget tilfredse.

Frikadellerne og kartoffelsalaten smagte fortræffeligt, og til kaffen serveredes der hjemmebagte, meget lækre tærter. Alle var enige om, at det var en meget vellykket fest.

Efter prøvekørslen kørte Mogens Høeg endnu en tur, denne gang med to passagerer, hvorefter Dalbogård bød på et traktement indendøre: pølser med brød og øl og vand. Gl. Rye Ølbryggerlaug bød også på populære smagsprøver. Dalbogårds leder Kirsten Schultz takkede Jytte Siggaard og Finn Pedersen for det store arbejde, de havde lagt i at kunne indkøbe rickshawen. I det hele taget ville hun gerne takke alle de frivillige, som altid var parate til at gøre en indsats for Dalbogård. Det var en fin afslutning på en dejlig eftermiddag.

Løvspringstur til Dollerup Bakker. Turen går som tidligere meddelt til Dollerup Bakker. Kaffen drikkes på den historiske Rindsholm kro.

Kommende arrangementer: Bankospil Der er bankospil d. 9. maj og d. 13. juni, begge dage kl. 14:00

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Mogens Høeg, Møllesvinget 7,

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant 43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

Hans Henrik Staun Brolægger og Anlægsgartner

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

2623 4540 · hanshenrikstaun@gmail.com Skolebakken 1 Gl. rye

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059 Ved dødsfald

Jakob Houkjær

Mette Beck Jensen

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

God kvalitet i dameog herretøj Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037 Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Preben Balsby Thomsen

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet ■ Vi hjælper med en værdig,

smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt

hæftet “Min sidste vilje”

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

45


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Oplev den dejlige stemning...

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

v/ Kim Bundgaard

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

Lokal markedsføring Få din virksomhed eller forening eksponeret i hele lokalområdet omkring Gl. Rye og Ry. Bladet bliver produceret i 1.300 eksemplarer fire gange om året. Vi omdeler AKTUELT i Gl. Rye by og til hele sognet. Ligeledes bliver bladet omdelt i Ry hos udvalgte butikker, Sundhedshuset, frisører, Lægehuset og ejendomsmæglerne. AKTUELT bliver også tilsendt Skanderborg Byråd

AKTUELT omtaler små og store begivenheder i området, med henblik på at styrke sammenhængskraften i vores dejlige by.

Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms

AKTUELT I Gl. Rye drives af FDF, GRIF, Borgerforeningen og Menighedsrådet.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

46

Visitkort annoncer. Pris: kr. 655,- + moms


Besøg Øm Kloster

Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

70%

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

GL. RYE MØLLE Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk.

- alt op til str. 56

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Have inspiration Blomster til enhver lejlighed Planter - Design - Anlæg Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Maj 20. Pinsegudstjeneste kl. 11 med læsninger på flere sprog.

Skt. Sørens Kirke.

Gl. Rye menighedsråd

26. Mød Borgerforeningens bestyrelse.

Gl. Rye Brugs.

Borgerforeningen.

29. Friluftsgudstjeneste kl. 20.

Øm Kloster.

Øm Klosters Venner

Juni 2. Guidet vandretur i Lyngbakkerne kl. 14.

Gl. Rye Naturfond

5. Grundlovsfest kl. 10-12.

Himmelbjerget.

7. Rhododendron-tur til Højkol kl. 18.45.

Mødested: Skolens P-plads. Borgerforeningen

9. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 10

Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

10. Børnekoret synger ved gudstjenesten kl. 11.

Skt. Sørens kirke.

Gl. Rye menighedsråd

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

Hotel Democracy

13. Koncert kl. 19.30 ´To stemmer´

- Bolette Bruno Hansen og Kirsten Østergaard Johansen.

14. Sommeraftentur til Knøsen kl. 19.

Mødested: Knøsgården. VisitSkanderborg.

17. Møllemarked 10-16. Gl. Rye Mølle.

Gl. Rye Møllelaug og

Museumsforening/Museet på Gl. Rye Mølle

23. Sankt Hans Fest.

Gl. Rye Mølle.

Borgerforeningen

24. I tråd med tiden kl. 10-16. Temadag om historiske dragter.

Øm Kloster.

Øm Klosters Venner.

30. Midtvejstræf – GRIF 100 år kl. 15-24.

GRIF.

Juli 1. -8. – 15.- 22. – 29. kl. 14 I munkenes fodspor – guidet tur.

Øm Kloster.

Øm Kloster Museum

August 9. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard. Aktivitetsrådet og Dalbogaard.

14. Sommermøde med kirke, kaffe og sang. Gudstjeneste kl. 14 i Skt. Sørens Kirke efterfulgt af kaffe på Dalbogaard 18. - 19.- Klosterfestival.

Øm Kloster.

19. Friluftsgudstjeneste kl. 9.30.

Øm Kloster

24. - 25. Sportsfest – GRIF 100 år.

Sportspladsen. GRIF

25. Fredagscafé kl. 14.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet og Dalbogaard

26. Høstdag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

26. Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00.

Himmelbjerget.

Menighedsrådet

29. Børnekoret begynder kl. 14.30 – 15.30.

Gl. Rye Skole.

Menighedsrådet

30. Udflugt til Haunstrup Park Zoo kl. 10.

Øm Kloster Museum

Aktivitetsrådet og Dalbogaard.

30. Foredrag ved Anette Jakobsen kl. 19.30 – ”På sporet af de tyske flygtninge – rejsen til Polen og Kaliningrad”. Gl. Rye Mølle.

Gl. Rye Møllelaug og museumsf.

I GL. RYE 48