Aktuelt nr. 68

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 68 · februar · 2018

GL. RYE

Møllemarkedet byder på Nylund ogSide 26 nye oplevelser

planteverdenen ”Når man brænder for det, man arbejder med, så kommer det naturligt til at fylde hele dit liv”. Læs mere side 2

Hjertestarterkorps i Gl. Rye

Allan Olsen koncert

Side 13

Side 5 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Skribent peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Simon Engsig FDF Simon.engsig@gmail.com

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout og produktion: PTgrafisk.dk Oplag: 1.300 stk. Forsidefoto: Irene og Erling Birk Jensen Foto: Peter Hald

Næste nummer udkommer senest 22. maj Deadline søndag den 29. april Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Vi har oplevet HELE plante ”Når man brænder for det, man arbejder med, så kommer det naturligt til at fylde hele dit liv.” Sådan oplever Nylund-parret deres eget brændende engagement i planter, blomster og naturen.

Tekst: Helene Franck Mortensen Foto: Peter Hald

Rejst i hele planteverdenen ”Vi har ikke rejst hele verden tyndt, og mange vil sikkert synes, at vores liv har været lidt kedeligt, da langt de fleste vågne timer har drejet sig om planter, blomster og planteskolen, men til gengæld har vi oplevet HELE planteverdenen.” Sådan siger Erling og Irene Birk Jensen, der siden 1979 har drevet Nylund Planteskole & Blomster i udkanten af Gl. Rye. Parret møder mig med ambitionen om, at denne artikel skal handle om parret privat og deres liv udenfor planteskolen – men gang på gang snor samtalen sig ind på oplevelser, som de har haft i relation til planteskolen og deres store passion for planter. Det viser sig at være næsten umuligt for Erling og Irene at fortælle om ting, som ikke på en eller anden måde er koblet sammen med deres fælles livsværk: Nylund Planteskole & Blomster.

Familielivet som selvstændige Det kan være svært at få tid til et privatliv og fritid med familien, når man driver en selvstændig virksomhed, der har åbent 7 dage om ugen. ”Den store fordel er, at vi ingen kørselstid har. Vi er på jobbet i løbet af 2 minutter,” fortæller Erling. ”For vores 3 børn har det desuden været en vigtig tryghedsfaktor at vide, at der altid var nogen hjemme – et eller andet sted på planteskolen. Men vi har også været meget bundne, og det har givet problemer af og til at skulle passe 3 børn i weekenderne samtidig med, at butikken skulle passes. Men så har vi været utroligt heldige med at have flere hold bedsteforældre, der kunne træde til. Vi har ikke altid haft den tid til børnene, som vi måske kunne have ønsket os. Men umiddelbart tror jeg ikke, at de har taget skade af det,” siger Erling med et grin. Opvæksten på planteskolen har givet

børnene en bevidsthed om, hvad forældrene laver, og de ved, at der ikke findes pengetræer, men at man skal bestille noget, for tingene kommer ikke af sig selv. Gennem årene har familien alligevel fundet tid til ferier, hvor børnene dog hurtigt indførte ”plante-kvoter”, der betød max. 3 planterelaterede besøg på én ferie. Vinterferierne er ofte gået til Norge og Sverige, mens sommerhusophold ved Vesterhavet er en klar favorit. Erling og Irene er specielt glade for, at børnene som voksne – og nu med egne børn - holder fast i traditionen om at køre til Vesterhavet 1. juledag. Her går familien tur langs stranden med vinden i håret, og bagefter nydes et par ruller Prince-kiks og varme drikke fra termokanden ved bilen. En enkel, uhøjtidelig og meget nærværende måde at være sammen på som alle værdsætter højt.

Det er vores teamwork, der gør det sjovt. I over 3½ år arbejdede Erling som direktør for indkøbsforeningen Grønne Danmark og havde stort set ikke noget med planteskolen i Gl. Rye at gøre, men det var ikke det rette for ham. Det er nemlig som team, at parret fungerer bedst, og de supplerer hinanden fantastisk godt. ”Man kan sige, at vi har haft en slags krondia-

Som blot 23-årig overtog Erling planteskolen.


Gl. Rye portræt

everdenen

Grønt parløb på Nylund gennem 39 år.

mantbryllup sammen, for i forhold til så mange andre par, der er væk fra hinanden i 8-10 timer om dagen, så går vi op og ned ad hinanden altid. Vi har været gift i 31 år – og for andre vil det svare til 65 års samvær, og det er sgu gået meget godt!! Det er jo ikke alle ægtepar, der kan finde ud af at arbejde så tæt sammen altid,” konstaterer Erling fornøjet. Parret har hvert deres område, de er gode til. Erling, der er uddannet planteskolegartner, mestrer det grovere arbejde som at grave eller køre med truck. Han står desuden for markedsføring og det administrative. Irene, der er væksthusgartner og blomsterdekoratør, er den mere kreative. Hun har en særlig sans for farver og former og et talent for blomster, blomsterbinding og havetegning. Erling fortæller om den specielle teknik, Irene bruger, når hun laver havetegninger. ”Hun tegner haven op, og så tænker hun lidt over det en uges tid. Men så kan hun tegne en hel have på to timer. Og i de to timer må hun helst ikke afbrydes, for der går hun simpelthen ude i haven rent mentalt, og det går bare så stærkt. Så foreslår jeg jo hende, at dem kan hun jo så godt lave fire af om dagen,” siger Erling med et glimt i øjet og fortsætter: ”Men det er fordi Irene har det inde i hovedet. Det bliver så fantastisk hver gang. Der er ikke to haver, der bliver ens, og kundens ønsker og drømme rammes så godt som altid.” Irene har også et særligt talent for at snakke med kunderne og give dem tryghed omkring deres haveprojek-

ter. Det gør hun også brug af i undervisning og workshops f.eks. for personaleforeninger, der ønsker en anderledes oplevelse. Desuden gør hun en indsats for at fange den yngre aldersgruppe, da hun byder børn fra både børnehaver og skoler indenfor på planteskolen, så de kan lære om jord og planter.

Der skal pauser til På Nylund er Irene og Erling fælles om ideudviklingen, og de er meget bevidste om, at der skal pauser til, for man kan ikke få nye, fantastiske ideer, når man er begravet i arbejde. Erling får sine allerbedste ideer, når han kører bil, og problemløsninger foregår også på en biltur – ofte om natten. Erling har altid haft mange gode ideer, og en stor del af dem er kommet til udtryk i den markedsføring, han har lavet indenfor branchen siden 1984. Han indrømmer gerne, at nogle af ideerne på det tidspunkt måske var for vilde eller for langt foran, men i dag er det tydeligt, at hans ideer var rigtige for branchen, og at det er den vej, alle går i dag. ”Det var nok mest et spørgsmål om dårlig timing. Men ”plejer” er en svær modstander at kæmpe imod. Man skal være åben over for nye ideer,” forklarer Erling. Nye ideer finder parret også på køreture til messer i Tyskland og Holland. Her går de rundt i talrige, store haller og får inspiration og ser, hvor vindene blæser hen i branchen. ”Det, synes vi, er sjovt at komme rundt og se. Min holdning til ferie og fritid er at lave noget andet, end du gør til dagligt.

Jeg går jo og passer planter og har kunder herude til daglig, så messebesøg er bestemt noget andet. Det er fritid for mig. Det er der mange, der ikke kan forstå, for i fritiden skal man da lave noget HELT andet, men for mig er det at komme hjemmefra noget helt andet. Det er vigtigt, at man sørger for at holde pauser! Ellers kan man simpelthen ikke få ideerne til noget nyt,” slår Erling fast.

Tid til kurser og efteruddannelse Erling og Irene adskiller sig fra størstedelen af den danske gartnerbranche ved, at de har deltaget på stort set alle de kurser og efteruddannelser, som har budt sig. Erling blev tidligt opmærksom på, hvor vigtigt det var at efteruddanne sig, og det har parret brugt en stor del af deres tid – og fritid - på lige siden. ”Det kan ikke blive for meget,” understreger Erling. ”Det er så vigtigt, fordi udviklingen går så stærkt, og der er så mange ting, vi ikke kan følge med i, hvis ikke vi hele tiden holder os opdateret. Trends i tiden afspejler sig jo i høj grad i, hvad folk køber og interesserer sig for. Så nu blev det virksomhedssnak igen…” griner han højt. ”Vi har f.eks. været på fantastiske kurser, hvor kunstnere og designere har været kaldt ind, fordi det ikke er uvæsentligt for vores branche at vide, hvilke farver og designs der er in eller er på vej. På den måde kan vi være forudseende m.h.t. hvilke farvetrends, der skal køres ind i systemet og markedsføres ¾ år før, trenden slår igennem. Det har gang på gang vist sig, at et kursus har været alle pengene værd for os.”

3


Naturen hjælper mod stress Også foredrag om forskellige emner er Irene og Erling ivrige tilhørere til. ­Erling blev vildt inspireret af et foredrag, han hørte på et kursus. Svenske Ulrika K. Stigsdotter, der er professor i landskabsarkitektur med særlige opgaver inden for ’Health Design’, fortalte om sin forskning omkring stress-haver, naturbaseret pleje og rehabilitering. Det gjorde stort indtryk på Erling at høre, at folk, der opholder sig i naturen bare en halv time om dagen, har 60% mindre risiko for at få stress. ”Vi har f.eks. en kunde, som arbejdede på kontor med et ansvarsfuldt og stresset job, som hun pendlede til og fra hver dag. Når hun kom hjem, gik hun tur med sin hund i den nærliggende skov, og i løbet af den times tid, hun gik med hunden, fik hun bearbejdet dagens problemer og oplevelser på jobbet. Men så en dag døde hunden, og damen kom ikke ud på sine ”rensende” gåture mere. Det kan være tilfældigt, men i løbet af 3 måneder gik hun ned med stress. Derfor synes jeg, at tankerne om stress-haver og det gavnlige ved at være i naturen er meget spændende,” fortæller Erling. På Nylund Planteskole har de i flere omgange hjulpet folk, der er gået ned med stress. Her får de mulighed for et skåne-forløb med ganske få timer om ugen, og langt de fleste slutter af med at have fuld tid og få fast job bagefter. ”Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre at hjælpe folk ved at lade dem arbejde med planter og opholde sig ud i naturen og den friske luft”, slut-

ter Erling, der også er begejstret over, at der nu er startet terapi-haver og Veteranhaver op flere steder i Danmark.

Nye unge – nye kunder Et andet foredrag – denne gang i 2006 med den lokale Ulrik Haagerup - gav parret noget at tænke på. ”Ulrik fortalte om, at man skal prøve at tænke anderledes og gøre tingene på en anden måde. Måske var de råd, vi

de er blevet godt modtaget gennem alle årene. Men de er også klar over, at der skal tænkes anderledes for gøre den nye, unge tilflyttergruppe i Gl. Rye opmærksom på planteskolens tilstedeværelse. ”Indenfor de sidste par år er interessen for haven vokset igen, men mange unge fra storbyerne har ikke haft mulighed for at lære haven og jorden at kende fra barnsben af. Her står branchen overfor en udfordring, for det bliver nødvendigt at undervise de unge, så de får en interesse og forståelse for havebrug. Men vi kan se hos nogle af dem, at når de først får begyndt og får et bed til at lykkes, så får de virkelig blod på tanden og vil videre,” fortæller Erling.

Parret kan godt mærke, at folk generelt På Nylund sælges både planter og frø til haven tænker mere grønt og mere økologisk, og på planteskolen er de holdt helt fik, ligefrem medvirkende til, at planop med at bruge sprøjtemidler til at teskolen overlevede finanskrisen og bekæmpe skadedyr. Nu får de i stedet eksisterer i dag,” fortæller Erling med tilsendt ”små arbejdere” med posten – taknemmelighed. pupper med nyttedyr som bier, snyltehvepse og fluer - som hældes ud, holPlanteskolens placering et godt stykke des fugtige, går op og stikker lusene nede ad Hjarsbækvej er nemlig ikke og formerer sig. ”Det er nok 50-60% den mest fordelagtige. Her kommer dyrere end at sprøjte for lus, men det folk ikke tilfældigt forbi og gør imtager 2 sekunder at hælde pupperne pulskøb. Nylund må selv trække alle ud, og det er 110 % giftfrit. De sidste kunder til, og heldigvis er kunderæk3 år har vi overhovedet ikke sprøjtet kevidden efterhånden meget stor. for lus i hele planteskolen, så med nytDen nære, loyale kundekreds er dog tedyr og rigeligt med fuglekasser kan stadig den vigtigste, og parret føler, at

Den grønne oase er Irene og Erlings andet hjem

4


vi holde skadedyrene nede,” forklarer Irene.

Et livsprojekt Erling og Irene har gjort sig tanker om fremtiden for både planteskolen og dem selv, og et stort ønske for Erling er at kunne fejre 50-års jubilæum i 2029. På det tidspunkt er han 73, og han ved godt, at han ikke selv er herre over, hvor længe han kan blive ved. ”Men det er jo altså vores liv, det her. Det fylder rigtig meget. Når man brænder for noget, så er det, det man beskæftiger sig med. Man er altid på, selvom man har fri. Det er virkelig et fåtal af dage, hvor jeg har været træt af at skulle på arbejde. Selv en mørk regnvejrsdag i december kan være skøn. Det er jo fantastisk at gå ude, når bare man har ordentligt tøj på, mærke vinden, og få blussende kinder, når man kommer ind i varmen igen. Det er jo ikke nogen straf og slet ikke en sur dag. Mange outdoor-folk kører ud på deres mountainbikes eller tager løbe-

skoene på efter en lang dag på kontoret netop for at opleve det, jeg gør til hverdag. Jeg går og har det godt i naturen – og får min løn for det. Og jeg behøver ikke gå til fitness, for jeg får træning via mit arbejde. Jeg har det jo godt,” siger Erling. ”Men nu starter vi lige med at fejre 40-års jubilæum næste år,” griner Irene. ”Vi holder ikke op med at investere i planteskolen, for begynder man først på at tænke afvikling, så stopper udviklingen.”

ret spændende og langt fra kedeligt og ensformigt, fordi de næsten altid beskæftiger sig med hyggelige kundebesøg og får positive henvendelser fra folk, som glæder sig til at skulle hjem og arbejde med planter i deres have.

Erling slutter interviewet med at citere et kinesisk ordsprog, som passer som hånd i handske på hans eget livssyn: ”Vil du være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig. Vil du være lykkelig otte dage, så slagt et svin og spis det. Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner.” En kollega sagde engang til Erling, at man ikke kan købe blomster, hvis man er sur. Derfor føler Nylund-parret også, at deres liv med planteskolen har væ-

Teamwork makes the dream work

Koncert i Gl. Rye

Allan Olsen Fredag 4. maj 2018 kl. 20.00 (dørene åbnes 19.00)

er pr. stk. Billetter a 250 kron fra sælges i Brugsen r. lørdag 24. februa .kunde) (max 4 billetter pr

musiker sangskriver tekstmager forfatter samfundsrevser mm.

Arr. Initiativgruppen a 99

PS I maj 2015 spillede hr. Olsen - fra det indre Aarhus - en mindeværdig koncert på nær tre timer her i landsbyen. Han har lovet at holde niveauet!

5


Plejestrategi i lyngbakkerne Plejen af lyngbakkerne ved Gl. Rye har ikke helt det samme mål, som plejen af mange andre hede arealer i Danmark. Det skyldes at lyngbakkerne ved Gl. Rye ejes af Naturfond Gl. Rye, som overtog 16,8 ha af de fredede lyngbakker d. 1 januar 2015 på en bevilling fra A. P. Møllers Fond, og Naturfonden har bestemt sig til at stræbe efter den varierede hede, som den formodes at have fremtrådt i hedens storhedstid i starten af 1800-tallet. Det betyder, at vi ikke stræber efter et tæt sammenhængende lyngtæppe, som er formålet med plejen på mange andre heder. Her i Gl. Rye vil vi gerne have en hede med masser af lyng, der ser fantastisk ud i august – september, når lyngen blomstrer, men vi vil også gerne have græsser og blomster på heden. Vi er derfor glade for f.eks. at have meget lyngsnerre og tormentil, samt partier med grønt græs. Vi er også glade for at have store partier med blåbær, tyttebær og revling, og for at vi har en del eksemplarer af orkideen plettet gøgeurt. Plejen af bakkerne går mest ud på at holde dem lysåbne, hvilket vi også er forpligtede til ifølge fredningskendelsen fra 1972. Det betyder, at der gøres meget for at holde opvækst af træer, især birk og bævreasp, nede. Vi vil samtidig gerne have spredte fritstående monumentale egetræer. Samtidig gør vi også en stor indsats for at holde gyvel og ørnebregner nede, da de ellers vil danne tætte bestande og udkonkurrere alt andet, inklusiv lyngen. Da vi overtog bakkerne i 2015 var der kraftig opvækst af birk i store dele af bakkerne og der var nærmest 3-5 m høj birkeskov på store dele af Musebakken. Den høje birkeskov blev bekæmpet v.h.a. en ”monstermaskine” som kunne køre på de fleste af skråningerne og ”høste” birketræer. Det ryddede hurtigt mange træer af vejen, men nogle af rødderne overlevede

66

desværre, og de skød bagefter fra stubbene. Det gjorde de også, der hvor maskinen ikke kunne køre og træerne blev ryddet med kædesav eller buskrydder. Det gav en genopvækst af især birk på Musebakken. Denne genvækst har været et centralt mål for plejen i 2017, og det er nu i skrivende stund næsten lykkedes at komme hele arealtet rundt. Strategien er så fremover, at skære fremvoksende birkeris fra stubbene tilbage mindst en gang om året (helst i maj – juni), så de til sidst går helt ud. Risene vil så være så små, at det ikke vil være nødvendigt at fjerne dem fra arealet. Det vil være en stor lettelse af plejearbejdet, når vi ikke længere skal bortskaffe store mængder af birktræer. Ørnebregnerne forsøger vi at kontrollere i samarbejde med Skanderborg kommune. Der har tidligere været kraftig opvækst af ørnebregner i den nordøstlige del af området, og her er det ved at lykkes at få dem under kontrol efter slåning 2-3 gange om året i 2015 og 2016 med buskrydder og tromling i 2017. Vi vil fortsat forsøge at holde dem nede v.h.a. tromling, men slåning kan stadigvæk komme på tale. Der er også et par kraftig bestande af ørnebregner på vest- og sydvestsiden af Musebakken, som kommunen og Jordbrugets Uddannelsescenter har slået med buskryddere (og lidt med le) i 2017. Det er aftalt med Skanderborg kommune at de sørger for tromling i 2018, da kommunen råder over en ATV med larvefødder, som kan køre på de stejle skråninger. En anden problem-art er gyvel, der jo er meget smuk mens den blomstrer i maj, men som kan være voldsomt bestand dannende og udkonkurrere alt andet. Derfor forsøger vi at fjerne gyvel ved hjælp af extractigators, hvilket betyder at vi får rødderne med op og derved undgår genvækst. Der ser dog ud til at ligge en stor pulje af gyvelfrø i jorden i de græsdækkede områder i den nordlige del af bakkerne, hvilket i øjeblikket (november 2017)

har givet en tæt fremspiring af nye gyvel nogle steder på nordsiden af stien op fra indgangen ved Gydestien. De små gyvelplanter har antagelig gode forhold fordi hestene holder græsset nede og ikke rører gyvelen. Vi håber at have kræfter nok i 2018 til at fjerne dem med håndkraft. I de kommende år må vi nok indse at brombær bliver mere dominerende i nogle område, end vi ønsker. Brombær har nogle dejlige bær, som mange Gl. Rye’ere kan bruge til marmelade eller snaps, men de skal ikke blive dominerende. Derfor skal vi nok i gang med at bekæmpe dem nogle steder i 2018, helst med håndkraft så vi kan få planterne rykket op med rode. Det kræver nok indkøb af nogle gode handsker til de frivillige på plejedagene. Nogle steder finder vi en hel del tørst. Tørst er et lavt træ eller busk, som er værtsplante for citronsommerfuglen, som er en af de første sommerfugle om foråret. Den vil vi gerne fremme, så vi derfor lader indtil videre tørst stå i fred. På mange andre heder foretager man plejen ved hjælp af forskellige maskiner, der kan slå lyngen og opvoksende træer mere eller mindre voldsomt. Det vil vi gerne undgå i bakkerne ved Gl. Rye, da maskiner som regel slå alt på sin vej. Så længe vi kan samle folk nok på plejedagene, kan vi vælge kun at fjerne problemarterne, som birk, bævreasp, gyvel, ørnebregner og brombær. Det betyder, at vi ikke behøver at ”nulstille” lyng, tyttebær, blåbær, revling, tormentil, lyngsnerre, engelsk visse, plettet gøgeurt og meget andet, men derimod hele tiden kan have nogle flotte og varierede bakker. En vigtig del af plejen er afgræsning med dyr, og vi har siden overtagelsen i 2015 haft heste i den nordlige indhegning, derfor tit kaldet hestefolden. Hestene græsser meget tæt, der hvor der vokser

6


græs, men de rører tilsyneladende ikke træer, gyvel, brombær og de giftige ørnebregner. Hestene er altså gode til at holde græsset fra at blive dominerende, og vi kan nogle steder se tegn på at lyngen breder sig ud i græsset. I somrene 2016 og 2017 har vi haft geder i indhegningen omkring Musebakken fordi geder skulle være gode til at holde træopvækst nede. Det gælder også birk, røn, enebær, brombær og kristtorn, men de rører ikke bævreasp og vortebirk. Derfor overvejer vi lige nu om, vi skal prøve at have både geder og heste på samme tid, eller om vi skal have heste på begge arealer, men der er endnu ikke taget nogen beslutning. Her i foråret har vi planlagt 3 plejedage: Lørdag d. 7. april kl. 10 Søndag d. 6. maj kl. 13 Lørdag d. 9. juni kl. 10 Vi håber meget, at folk, der bruger lyngbakkerne også kan se nødvendigheden af, at der skal pleje til for at bibeholde bakkernes nuværende status, så det er vigtigt med den manuelle indsats, så mød gerne op! Vel mødt i Lyngbakkerne.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Tirsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i Sognehuset / Skt. Sørens hus. Det er et åbent møde, så alle er velkomne! Formandens beretning vil fortælle om året, der er gået, og hvordan plejeindsatsen skrider frem og forventninger til plejen i 2018, og kassereren fremlægger regnskabet for 2017. Indlæg: Biolog Jørgen Axelsen vil holde et indlæg om planter og dyr i Lyngbakkerne til inspiration for planlagte guidede ture i bakkerne til sommer. Nærmere herom senere. Der bliver også en status over gedepasning i 2017 og planer for dyr i bakkerne i 2018. Kontingent! Vær lige opmærksom på, at medlemmer af Støtteforeningen skal have betalt kontingent for 2018 (kontingent er 100 kr. pr. år per husstand) senest 5 dage før generalforsamlingen for at være stemmeberettiget. Beløbet kan indbetales på reg.nr. 5667 konto nr. 0716 158 152 – husk at skrive dit navn og adresse, så kassereren kan finde ud af, hvem betaleren er. Send samtidig en e-mail til kasserer Susanne Bohøj (susanne@ bohoej.dk) med navn og din e-mailadresse, så du kan komme med på Støtteforeningens mail liste. Hvis du ikke allerede er medlem af Støtteforeningen, kan du melde dig ind på samme måde. Inviter gerne dine venner og naboer til at komme med og/eller til at melde sig ind i Støtteforeningen. Vi har brug for bred opbakning til det kommende arbejde. Med venlig hilsen Annette Rask Krogsøe Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Formand Mobil 20315094

7


Gl. Rye

VANDVÆRK Vandet bliver dyrere i gl. Rye - kom til generalforsamling og hør hvorfor. Så banker foråret atter på døren, og i Vandværket har vi haft en stille vinter uden voldsomme brud på vores ledningsnet. Derimod kan vi efter en inspektion af Vandværkets rentvandstank se, at der skal ske en renovering/udskiftning i nærmeste fremtid. Dette kræver en større investering, og bestyrelsen vurderer den bedste løsning vil være at anskaffe en ståltank. Så kom til Vandværkets generalforsamling, og hør om vores forslag til takstforhøjelser og hvilke andre fremtidsscenarier vi forestiller os, vil være en mulighed for Vandværket.

Tjek dit vandforbrug Det kan oplyses at Vandværket har gennemgået årsaflæsningen, og taget kontakt til de forbrugere der har de største afvigelser i forhold til det forventede forbrug. Det er en service vi gerne udfører, men vi helst vil undgå. Derfor opfordrer vi atter husejere til jævnlig tjek af forbruget, således at et brud hurtigt bliver opdaget, og merudgifter kan undgåes.

Denne skat vedrører ikke Gl. Rye vandforsyning. Der har i nyhederne været oplysninger om en tabt skattesag, der kan betyde en stigning af vandpriserne. Dette gælder ikke for Gl. Rye Vandværk, ide vi kun er en mindre vandforsyning og de omtalte skatteregler gælder kun for store vandforsyninger der er omfattet af regler omkring vandsektorloven.

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 12 APRIL KL. 19.30 PÅ GL. RYE KRO MED FØLGENDE DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelægges 3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2018 forelægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2018 forelægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement bestående af Kroens pølse- og ostebord.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

88

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Erhvervsportræt

NYHEDER i og omkring Byens Egen Butik Nye lokale leverandører Johannesminde (økologisk frilandssvinekød). Mosegårdens Limousine (okse- og kalvekød fra Veng). Peders Grønt (grøntsager fra Alling/Tørring-området – tilbage når det bliver sæson). Restaurant Lyng Dal (håndlavet is af de bedste råvarer).

Libero-bleer til fast lav pris De tørre nætter er tilbage…

Byens Egen Vinklub Rabatter og særarrangementer – mere info + tilmelding hos uddeleren!

Generelle prisnedsættelser Cirka 250 varer er sat ned i pris jf. COOP’s nye prisprogram.

Byens Egen Bil Brugsforeningens delebilsprojekt bliver nu realiseret!

Projekt Kundeinvolvering Et antal kunder deltager i spørgeskemaundersøgelser og workshops. Resultatet fører inden længe til nye tiltag, som vil gøre, at butikken rammer endnu mere plet mht. sortiment og tilbud.

GENERALFORSAMLING med spisning ! Tid: Mandag den 16. april kl 19.00 Sted: Gl. Rye skole, ”Hullet” samt biblioteket Dagsorden ifølge vedtægterne - kan ses på vores hjemmeside. Efter generalforsamling er der mad og drikke. Alle medlemmer er velkomne, og medlemsskab kan oprettes ved henvendelse i butikken. Af hensyn til planlægning vil vi gerne have, at du tilmelder dig på forhånd i butikken. Kom og hør om udviklingen i Byens Egen Butik, hvor der som bekendt er sket mange spændende sager i årets løb. Vi vil også fortælle om en stribe nye tiltag – ligesom vi vil se frem til at høre gode ideer fra vores mange medlemmer. Mvh Gl. Rye Brugsforening Byens Egen Butik

Nu har Brugsen åbent fra 8-21 hele året!

9


Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.

FJERNVARMEPRISEN IKKE PÅ VEJ MOD HIMMELFLUGT! Takket være omstillingen til en drift, der primært er baseret på grundvandsvarmepumpe og solvarme, har Rye Kraftvarmeværk bragt varmepriserne ned på et væsentligt mere spiseligt niveau end tidligere. Senest blev det dog til en mindre stigning, og på byens Facebook-gruppe har der efterfølgende været luftet frygt for, at der skulle være voldsomme prisstigninger på vej. Af Ole Jeppesen

Bestyrelsesformand for Rye Kraftvarmeværk, Søren Frandsen, har selv fulgt den offentlige debat indgående og maner nu til besindelse: ”Virakken bunder i det kommende farvel til grundbeløbet. Grundbeløbet er et offentligt tilskud, som alle decentrale kraftvarmeværker i Danmark har modtaget siden 2004 for at stille el-kapacitet til rådighed for det samlede elnet - og som i Rye Kraftvarmeværks tilfælde beløber sig til cirka 1,7 mio. kroner årligt. Tilskuddet bortfalder fra 2019, og hvis der ikke bliver opstillet modforanstaltninger, ender hele regningen ganske rigtigt hos forbrugerne,” medgiver han. Dette scenarium bliver dog aldrig virkelighed, fastslår formanden: ”Der er allerede fra Christiansborg indført en lempelse af elvarmeafgiften, som fremadrettet giver os en årlig besparelse på 500.000 kroner. Altså er over en fjerdedel af problemet allerede elimineret takket være vores varmepumpes forbrug af el. Vi og vores brancheforening er overbevist om, at der vil komme yderligere politiske indgreb, som vil lette de økonomiske udfordringer for værkerne,” siger Søren Frandsen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V):

Ministeriet har øje på problemet I et brev til Aktuelt i Gl. Rye skriver energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V): ”Jeg vil godt understrege, at grundbeløbets ophør og dets konsekvenser ligger mig meget på sinde. Når elvarmeafgiften nedsættes, vil varmepumper blive betydeligt mere rentable. Derudover er det også regeringens målsætning at fjerne de produktionsbindinger, som mange varmeværker i dag er underlagt.” I første omgang handler det om muligheden for at afskaffe kraftvarmekravet [kravet om, at værket både skal kunne producere varme og el] og brændselsbinding til naturgas. ”Alt i alt er det et område, hvor vi har sat mange initiativer i gang, og hvor vi som led i forberedelse af regeringens energiudspil ser på, om der er brug for mere,” slutter ministeren.

”Vi har ansøgt om tilladelse til etablering af ekstra to grundvandsboringer, én boring til yderligere fossilfri energiproduktion [giver ekstra besparelser via endnu mindre forbrug af naturgas] og én ekstra boring som drifts-backup. Vi undersøger også, om der er fornuft i at indkøbe en decideret el-varmepatron,” siger Søren Frandsen. Og listen fortsætter: ”Vi har søgt og fået tilsagn om økonomisk støtte fra Energistyrelsen til rådgivning og undersøgelse af værket for at afklare, om der er yderligere, vi kan ændre for at få en bedre økonomi. I samme ombæring vil vi fastslå, om vi skal sælge vore gasmotorer for at spare på service og forsikring,” oplyser Frandsen. Samtidig er værkets oprindelige hovedlån snart betalt ud, hvilket også vil give en positiv virkning på økonomien. Alt i alt står barometernålen lige mellem ”Foranderligt” og ”Smukt”, konkluderer formanden: ”Vi forventer yderligere hjælp fra politikerne, men kan også selv gøre en masse. Vi er fortrøstningsfulde, idet vi nærmer os et optimalt justeret og dimensioneret varmeværk, som i tilgift er stedsegrønt!”

Lokale initiativer blødgør overgangen Bestyrelsen for Rye Kraftvarmeværk har i flere år arbejdet med en række initiativer, som vil gøre driften endnu mere effektiv og rentabel.

FAKTA om Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Overgik i 2015 fra naturgasdrift til en kombination af energi fra en grundvandsvarmepumpe, et solvarmeanlæg og naturgas (sidstnævnte primært som backup) - Overgangen har næsten halveret priserne således, at de nærmer sig landsgennemsnittet - Anlæggets grundvandsvarmepumpe har præsteret bedre end lignende anlæg i landet - Derfor kalder værket sig for Danmarks grønneste kraftvarmeværk

10 10 Foto: Peter Krogsøe

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk


FDF

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge 1. og 2. klasse: Grethe Leth Jørgensen​ Rodelundvej 59 ​86158014 / 30270307

​grethe@detfiksersig.dk

Pilte 3. klasse: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk Pilte-2 4. klasse:

Jesper Madsen Vesterled 14 2364 3155 gartnermadsen@gmail.com

Væbnere 5. og 6. kl: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692 rysgaard@post.tele.dk

Nytårsgudstjeneste med fakler, trolde og hundelort i lommen… D. 9. januar var der traditionen tro nytårsgudstjeneste i Sct. Sørens kirke og bagefter fakkeloptog igennem byen til kredshuset. Ligesom det plejer var det en rigtig hyggelig aften for både børn og voksne. Vi startede med gudstjeneste, hvor vi hørte en både underholdende og lærerig historie om en lille gruppe FDFeres møde med en stor, hæslig og farlig trold. Ikke bare en af dem man læser om med vorte på næsen og hugtænder – nej, den her var meget værre for den havde lommerne fyldt med gamle hundelorte

Seniorvæbnere 7. og 8. kl:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

kjeldc54@gmail.com

– meget mere skræmmende bliver det altså ikke. Heldigvis er FDFere ikke sådan lige at ryste for, når man har fællesskabet og troen, så kan selv en hæslig trold med hundelort i lommerne klares.

FDF Musik:

Efter gudstjenesten blev vi alle sammen udstyret med fakler og i små grupper bevægede den lysende slange sig gennem Gl. Rye til kredshuset, hvor der var dejlig varm suppe og hygge omkring bålet. Det var en rigtig fin måde at starte det nye år på.

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

esben.nyholm@gmail.com

glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

Masser af hygge i det nye udeværksted

tinagmadsen@gmail.com

Der er blevet lagt mange frivillige timer, og der er efterhånden gået lang tid siden de første tanker om et udeværksted i forbindelse med kredshuset. Men nu er udeværkstedet taget i brug. Det er virkeligt blevet lækkert og har givet mulighed for en lang række nye aktiviteter for FDFerne. Også i de kolde og mørke måneder af året. Når der først er tændt op i brændeovnen breder varmen og hyggen sig lynhurtigt.

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710

Udleje af Kræshus: Pernille Paaske Autzen Stejlehøjvej 2 61708870 Pernille@pspa.dk

suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

11


Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10-14.30

ved FDF’s Kræshus, Horsensvej 33, Gl. Rye

FDF Forårsmarked

Lørdag d. 21. april, kl. 10

Lopper: Mange lopper, samlet igennem et helt år.

Cafeteria: Hele dagen byder vi på hjemmebagte Igen i år afholder FDF Gl. Rye sit traditionsrige lækkerier, sodavand, loppemarked is, pizzasnegle ved mm.

Kræshuset på Horsensvej. Startsnoren klippes kl. 10!

Tombola: Flotte gevinster, skænket af butikker i Gl.

Alle bydes velkommen til en dag med masser af aktiviteter, hygge, musik og lopper. Rye og Ry.

Hele det forløbne år har FDF’s frivillige indsamlet møbler, tøj, legesager, køkkentøj, bøger og Musik: FDF´s bands viser hvad de kan. nips. Kom og gør en god handel! Der vil være servering af hjemmebag og drikkevarer i caféen, lune pølser fra grillen og is i isboden. I tombolaen har man chancen for at vinde fine præmier, Hele dagen vil der være og der afholdes auktion med mulighed Børneaktiviteter: for at afgive bud via mobil. Al overskud går til FDF Gl. Rye.

bålmad, svævebane mm.

gang i

Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 10. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 150,- kr. for medlemmer og 180,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 eller • Næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 21 65 30 50 Senest søndag den 4. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug 12


Charlotte Klejs Vagner er formand for borgerforeningen, og hun er også med i det nye 112-korps, der bruger hjertestarteren ved Dagli’Brugsen.

Foto: Peter Hald

Hjertestartere skal skabe tryghed Af Peter Hald

Region Midtjylland dækker over et stort område, og nogle gange kan det tage lang tid, før en af regionens ambulancer når frem. Det er grunden til, at der nu er placeret en hjertestarter på en væg ud mod parkeringspladsen ved Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Hjertestarteren hører til den såkaldte 112-førstehjælperordning under Region Midtjylland. Det er supplement til ambulancetjenesten, der skal afhjælpe de lange responstider for ambulanceudrykninger. Der er oprettet et frivilligt førstehjælperkorps med borgere både fra Gl. Rye og Ry-området. Der er cirka en snes medlemmer af det frivillige korps her i området – heraf syv fra Gl. Rye. De kan rykke ud med hjertestarteren, når der er brug for det, og det nye korps har allerede været på arbejde. Den 1. januar rykkede frivillige både fra Ry og Gl. Rye ud til en assistance i Ry-området, oplyser Charlotte Klejs Vagner, der er med i korpset og også formand for borgerforeningen i Gl. Rye. På grund af den tavshedspligt, som medlemmer af hjælperkorpset har, kan hun ikke afsløre

mange detaljer om assistancen, men i hvert fald kan man konstatere, at systemet virker. - Det lykkedes at samle fem til opgaven, og det må da siges at være flot på en 1. januar, siger Charlotte Klejs Vagner.

Kan bruge flere - Vi er syv fra Gl. Rye i korpset, men vi mangler en eller to personer. Det er nødvendigt med mange frivillige, hvis vi skal have en reel chance for at hjælpe, siger Charlotte Klejs Vagner Hjertestarteren i det gulgrønne skab på Dagli’Brugsen er primært til brug for det frivillige hjælperkorps, når de bliver alarmeret. Hvis en person falder om med hjertestop lige i nærheden, vil det naturligvis ikke være forbudt at bruge hjertestarteren, når den nu er lige ved hånden, men ellers fungerer det på den måde, at når medlemmer af korpset bliver alarmeret, kører de til nærmeste Region Midt hjertestarter og tager den med ud til den angivne adresse. 112-førstehjælperordningen findes i øjeblikket cirka 30 steder i regionen. De frivillige får oplæring i førstehjælp og brug af hjertestarter, inden de indgår i det frivillige beredskab. Førstehjælperne i ordningen modta-

ger en sms med en adresse ved mistanke om hjertestop i deres område, og de har således mulighed for at nå frem og yde førstehjælp, før den tilkaldte ambulance ankommer. Indsatsen styres fra Region Midtjyllands præhospitale vagtcentral Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral, som modtager indgående opkald fra 112. Ud over den regionale hjertestarter, der er knyttet til 112-førstehjælperordningen, findes der også to ”almindelige” hjertestartere i Gl. Rye. Den ene er placeret ved Gl. Rye Skole og den anden ved børnehaven Bison. Det er hjertestartere, der umiddelbart kan bruges af alle, når behovet opstår. Hjertestarteren ved skolen, der er sponseret af TRYG-fonden, er placeret ved indgangen til biblioteket ud mod Kastanie Allé. Den ved Bison hænger på en væg ud mod p-pladsen. Den er sponsoreret af Sydbyens Auto, Dansand, MH Lakering, JBP Industri, Ole Jeppesen Kommunikation og Gl. Rye Antik. Den er opstillet i samarbejde med foreningen ”Kunsten at redde liv”.

Hjertestarteren ved skolen er placeret ved indgangen til biblioteket ud mod Kastanie Allé.

Ved børnehaven Bison hænger hjertestarteren på en væg ud mod p-pladsen. Den er sponsoreret af lokale firmaer og opstillet i samarbejde med foreningen ”Kunsten at redde liv”.

13


Mine yndlingssteder i Gl. Rye Af Susanne Midtiby

I 2018 vil vi sætte fokus på udvalgte Gammel Ryeres yndlingssteder og –ture krydret med en god historie eller flere. Hvem: Carsten Steen Olesen bor sammen med Tina Meineche Hougaard, deres 13-årige søn Adrian og familiens søde sorte hund Luka på 3 år. Adrian går på Gammel Rye Skole i 6. klasse, Tina er Ry-pige og arbejder som sygeplejerske på Skejby Sygehus og Carsten arbejder på rensningsanlæggene i Skanderborg, Ry og Gammel Rye. Tidligere har han også arbejdet lokalt. Som dreng slæbte han sække på møllen, som voksen arbejdede han i skovene tæt omkring og for forskellige entreprenør-firmaer, blandt andet C. T. Vinkel. Hvor: Kastanie Allé 13, Gammel Rye, 8680 Rye Hvorlænge har du boet i Gammel Rye: Altid. Carsten blev født 13. januar i 1962 på Ryesgade overfor Bison – her boede han med sin familie i nogle måneder, mens de byggede hus på Kastanie Allé 13. Han overtog senere huset efter forældrene. Desværre brændte det til grunden 13. november 1989 – årsagen var kortslutninger i forbindelse med el-komfuret. Efter branden lod Carsten det nuværende hus bygge efter egne ønsker og tanker om indretning og materialer. Hvilke er dine yndlingssteder her: Carstens yndlingssted er terrassen på matriklen. Herfra er der udsigt til kirken, møllen, lyngbakkerne og hvis man ved det på gode dage, kan man også skimte Mossø.

Blandt de gode gåture med Luka er bl.a. turen ned til den nærliggende bæk eller til Sct. Sørens kilde. Som årene er gået har yndlingsstederne forandret sig – som barn var det på fodboldbanen og i skoven, hvor han legede med nabobørnene. Skønt var det at bade i Blidsø og fiske efter skaller, brasen og aborrer i åen – dengang arrangerede borgerforeningen også fiskekonkurrencer. Hvorfor: Carsten elsker udsigterne over landskabet og byen og for ham er der en levet historie gemt i de fleste huse. Siden han var dreng er befolkningstallet mere end fordoblet og Carsten støtter stadigvæk brugsen dagligt. Når han kører hjemad, kaster han altid lige et blik på Torvet til et af Gammel Ryes vartegn, mindestenen rejst af beboerne i Rye Sogn, hvorpå teksten lyder: TIL MINDE OM FREDEN HER JEG STAAR GID DEN MAA VARE I TUSIND AAR

En god påmindelse også i vores tid. På møllen kan vi alle blive klogere på, hvordan Anden Verdenskrig satte sit præg på Gammel Rye og mange andre historiske perioder, der har haft stor betydning for, hvordan byen har udviklet sig.

I den lyse årstid elsker han at være i haven og ordne dit og dat og også bare sidde på terrassen og kigge ud over byen. Om sommeren er Carsten ikke til at drive ind fra terrassen.

Carsten, Adrian, Tina og Luka foran deres hjem 14


Husker du: Carsten fortæller om livet i barndommens Gammel Rye, hvor der var fælles frysehus på adressen Skolebakken 7. Her havde familierne hver deres lille fryseplads til kød, grøntsager og bær. Det var et af mange lokale mødesteder, når de forskellige skulle hente diverse madvarer til aftensmaden. Da Carsten var dreng, var der mange forretningsdrivende, for eksempel købmand, brødudsalg, slagter, apotek, frisør, diskotek og indtil flere is-, pølse- og slikhuse rundt i byen. Syd for byen lå der også et ørreddambrug. Som ung husker Carsten festerne på Hjemmeværnsgården, som også var et af byens samlingssteder. Han husker også med stor glæde koncerten med Stan Urban, der blev afholdt i et stort telt på fodboldbanen ved skolen. Stan Urban, der trak fulde huse også i Gammel Rye, sang og spillede rock & roll på el-klaver med stor energi.

Hvad var det dog der skete: Istiden Når man står højt i Gammel Rye enten på en matrikel eller i lyngbakkerne eller oppe ved kirken, så kan man skue langt omkring. Her om vinteren kan man se længere end ellers gennem de bladløse løvtræer og dermed bedre fornemme Søhøjlandets bølgende landskab, som blev formet for mere end 10.000 år siden. For vores indre øje kan vi hver især forestille os dette barske landskab

uden trævækst. Da gletsjerne fra den sidste istid havde trukket sig tilbage, efterlod ismasserne et kuperet landskab med morænebakker og dale, slugter og vandløb, sletter og søer. Isklumper adskilt fra gletsjeren, ”dødis”, lå tilbage og var med til at danne vore dybeste søer, f.eks. Salten Langsø og Mossø, hvorimod Gudensø dannedes i smeltevandsdalen og er mere lavvandet.

Efter en varmeperiode begyndte plantevækster og skovene at udvikle sig. Det er da fantastisk at tænke på, når vi bader, cykler, ror og vandrer i og omkring Gammel Rye - på oldnordisk betyder Rye ”et åbent træløst sted i skoven”. (Egnen omkring Ry og Himmelbjerget, BYGD, 1990)

15


ØM Kloster Det sker på Øm Kloster foråret 2018: Generalforsamling i foreningen Øm Klosters Venner Tirsdag 13. marts, kl. 19.30 Foreningen holder generalforsamling efter vedtægterne. Før generalforsamlingen er det gratis foredrag, hvor alle er velkomne. Foredraget er i skrivende stund ikke fastlagt, men følger senere. Deltagelse i generalforsamlingen kræver medlemskab af foreningen Øm Klosters Venner. Generalforsamling og foredrag finder sted på Øm Gæstgiveri, Munkevej 14, Emborg. Der serveres kaffe og kage.

Munkenes morgen Søndag 6. maj, kl. 04.30 Øm Kloster Museum og Øm Klosters Venner inviterer til den traditionelle Munkenes morgen. Morgengryet, overgangen mellem nat og dag, skaber en helt særegen stemning og danner rammerne om en sansefyldt natur- og kulturoplevelse ved Mossø.

Her opleves naturens opvågning omkring Øm Kloster i morgengryet, og her kan man høre om munkenes morgenritualer i klostret. Inden det er hjem i seng, serveres morgenbrød og en kop varm kaffe. Almindelig entré.

Munkenes morgen

Øm Kloster Museum åbner Tirsdag 1. maj, kl. 10.00 Museet åbner efter vinteren og glæder sig til atter at få gæster. Besøg museet, ruinen og klosterhaven. Museet åbner kl. 10, og der vil være kaffe og brød til de morgenfriske.

16


5

1

Jul i

14

2017

4

Gode tilbud og rabatter fra RY CITYs butikker under samtlige 24 låger - på alle kalendere!

9

18 Gevinster på lykkenumrene for mere end:

17

35.000,-

6

11

10

16

19

21

22

- kilden til innovation og vækst

13

12

24

3

7

20

15

2

8

A/S

23

Tak fordi du handler lokalt.

CVR: 31607825

Ekstra lang model. Ford 275

Eksempler på grafisk design til tryksager, emballage, skilte, facadeder samt logodesign fra den lokale grafiker.

Lokal grafiker droppede reklamebureauet Tekst: Martin Skaar Jacobsen

Grafikeren på Gl. Rye Aktuelt, Peer Thøgersen, er freelancer med små som store kunder fra hele landet. Han elsker at drille sin branche ved at fortælle kunderne, at de skal droppe reklamebureauet. Det er nemlig ofte nok at vælge PTgrafisk. Peer er først og fremmest grafiker og konceptmand. Og Gammel Rye’er med stort G. Men han er også en gammel rotte i faget som både Art Director og produktionschef på den slags reklamebureauer, som han i dag gør en dyd ud af at drille, fordi et større bureau ikke altid er en entydig fordel for kunderne.

Stor erfaring Reklamebureauet, som Peer arbejdede på, og også var medindehaver af, lå i Silkeborg og hed Bureau·1. Han drev virksomheden fra 1986-2000, hvorefter han solgte sin andel og svor på aldrig at skulle være selvstændig igen.

PTgrafisk pt@ptgrafisk.dk 8689 8972

I dag har Peer en skøn udsigt fra sit kontor i Kildebjerg Ry Erhvervshus, hvor PT grafisk danner kontorfællesskab med mange andre erhvervsdrivende. Forinden kørte han sit eget firma, fra privatadressen på Ryesgade i mere end 11 år. Fordi han bare ikke kunne lade være.

“Drop reklamebureauet” Som ene mand i sin grafiske virksomhed garanterer han sine kunder hurtig ekspedition og personlig service uden fordyrende led, for mange møder og i særdeleshed til en timepris, som er meget lavere end de store bureauers. Derfor siger Peer: “Drop reklamebureauet”. Derudover påtager Peer med sin mangeårige erfaring sig flere roller, og det er både han selv og kunderne glade for. Kunderne er mest fra området, men der er også opgaver fra mange steder i verdenen. For eksempel træpiller fra Rusland, chokolade fra Vejle, visitkort til Thailand, messestand til San Francisco og skilte i Roskilde. Kunderne tæller i dag alt fra foreninger til enmandsvirksomheder og små- og mellemstore virksomheder.

En grafisk opstramning Peer arbejder for sine kunder med alt det grafiske fra idé og løse streger til færdigt produkt. Dét at udvikle den grafiske identitet herunder logoer - for virksomheder har dog en særlig plads. Det er både nystartede virksomheder og virksomheder med mange år på bagen, der måske trænger til en grafisk opstramning. Andre eksempler på opgaver, som PTgrafisk løser er brochurer, magasiner, emballager og bil- og facadedekorationer, herunder skilte. Af og til trækkes eksterne specialister ind, som sammen med Peer hjælper kunden med at komme i mål med deres projekter. Det er for eksempel tekstforfattere, fotografer og programmører. En af de tilbagevendende opgaver er jo bladet, du sidder med lige nu. Gl. Rye Aktuelt, som Peer har sat op og sendt til trykkeriet siden 2001 - og det har han ikke planer om at droppe.

FAKTA:

Se flere prøver på grafisk design:

PTgrafisk er lokal forhandler af LaserTryks produkter. Det sikrer kunderne en super skarp pris på tryksager

www.ptgrafisk.dk eller www.dropreklamebureauet.dk

17

Erhvervsportræt


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Dato

Dag i kirkeåret

Gl. Rye sogn

Søndag d. 25. februar

2. s. i Fasten

Kl. 11.00

Søndag d. 4. marts

3. s. i Fasten

Kl. 11.00 Menighedsmøde

Søndag d. 11. marts

Midfaste

Kl. 9.30 Børnekoret medvirker

Søndag d. 18. marts

Mariæ Bebudelsesdag

Ingen

Onsdage kl. 17.00 til 17.30

Søndag d. 25. marts

Palmesøndag

Kl. 11.00

21. februar ....... Tulstrup Kirke 28. februar......Gl. Rye Kirke 7. marts .......... Ry Kirke 14. marts........... Alling Kirke 21. marts.........Gl. Rye Kirke 4. apri.............. Ry Kirke 11. apri.............. Dover Kirke 18. april...........Gl. Rye Kirke 25. april............. Ry Kirke 2. maj.............. Tulstrup Kirke 9. maj.............Gl. Rye kirke 16. maj.............. Ry Kirke

Torsdag d. 29. marts

Skærtorsdag

Kl. 11.00

Fredag d. 30. marts

Langfredag

Kl. 15.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 1. april

Påskedag

Kl. 11.00

Mandag d. 2. april

2. Påskedag

Ingen

Fyraftens-salmesang i en kirke nær dig!

Salmesangen er en vigtig del af kirkens liv – og tilmed viser undersøgelser, at det er sundt at synge, og at man bliver glad af at synge sammen med andre. Vi synger fyraftenssang hver onsdag kl. 17.00 – 17.30 på skift i de lokale kirker - nye og gamle salmer mellem hinanden og slutter med at bede FaderVor. En dejlig stund i kirken midt i ugen. KOM OG VÆR MED. Kom som du er. Kom i arbejdstøjet eller med indkøbsposerne. Vi synger en halv time og går igen hver til sit. Med venlig hilsen Iben Johanne Thomsen og Gl. Rye menighedsråd

18

Søndag d. 8. april

1. s. e. Påske

Kl. 9.30 Dorthe Gudmund Larsen

Søndag d. 15. april

2. s. e. Påske

Kl. 9.30

Søndag d. 22. april

3. s. e. Påske

Ingen

Fredag d. 27. april

Bededag

Ingen

Søndag d. 29. april

4. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 6. maj

5. s. e. Påske

9.30

Torsdag d. 10. maj Kr. Himmelfartsdag

9.00 Konfirmation 11.00 Konfirmation

Søndag d. 13. maj

6. s. e. Påske

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 20. maj

Pinsedag

11.00

Mandag d. 21. maj

Ingen

Dalbogaard:

6. marts kl. 14.00 3. april kl. 14.00 1. maj kl. 14.00

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000


Nyt fra Menighedsrådet Siden sidst er vi kommet godt igennem nogle af de store højtider, kirkens fødselsdag, adventstid og juledagene. En tid fuld af varme og traditioner. Der har været mange gode arrangementer, blandt andet en dejlig julekoncert, arrangeret af vores dygtige organist Vores børnekor har fået sin debut. Det er virkelig en stor glæde at børnekoret er kommet i gang. Vi glæder os til at følge koret og byde dem og Deres familier velkommen i kirken. Menighedsrådet prioriterer børnekoret højt og mener det i høj grad kan bidrage til menighedens trivsel både på kort og lang sigt. Vi har prøvet noget nyt og holdt gudstjeneste d. 31. december med efterfølgende champagne og kransekage. Det var en dejlig eftermiddag og rart at få muligheder for at ønske hinanden godt nytår i hyggelige rammer. I januar er der opstartet en studiekreds om vejen gennem bibelen. Det er vores sognepræst Iben, der i Sognehuset, hver mandag fra 19.30-21 frem til midten af marts, vil føre os igennem store dele af bibelens fortællinger. Alle er velkomne.

Så du lyset? I år lykkes det så igen at tage en gammel tradition op og have lys på kirketårnet i juletiden. Vi lyttede til de mange ønsker omkring lys på kirken. Samtidig er vi bevidste om at ikke alle er begejstrede og det var vigtigt for os at finde en

løsning som de fleste syntes er smuk og som generer de nærmeste naboer mindst muligt. Desuden var der hensyn til økonomi og miljø. Da der kommer mange spørgsmål og kommentarer vil jeg gennemgå baggrunden for beslutningen. Baggrunden var at der tidligere havde været et lys på tårnet som de fleste syntes var behageligt og varmt. År tilbage ville man så forsøge sig med et mere miljørigtigt lys. De gamle lamper blev taget ned og nye energirigtige blev opsat. Dette gav desværre et spøgelsesagtigt koldt lys. Da vi besluttede at se på mulighederne startede vi med at låne nogle energirigtige lamper med forskellige styrker og farver. Det var ikke en succes. Lyset var bedre end det tidligere, men stadig for koldt. Vi talte om hvordan vi skulle finde samme farvetone som de oprindelige og pludselig viste det sig at de helt gamle lamper aldrig var blevet smidt ud og de gamle pærer sad i. Ud fra de gamle pærer lykkedes det at købe pærer i en farve der svarer til de gamle. Ved et samarbejde mellem menighedsrådet, borgerforeningen og frivillige lykkes det at få installeret de gamle lamper og fjerne resterne af de tidligere lamper. Dette er gjort stort set uden omkostninger. Beslutningen blev så, at lyset skulle tændes i adventstiden, frem til Hellig tre konger. I skrivende stund er status at vi tænder igen til advent.

Vi har dog lyttet til alle henvendelserne og vil løbende evaluere på løsningerne. Menighedsrådets driftsbudget er ikke til en væsentlig stigning i eludgiften, så skulle der blive vedtaget yderligere belysning kan vi blive nødt til at skulle ud og skaffe lidt ”lyspenge” i byen. Men som tidligere skrevet forsøger vi også at tage hensyn til naboerne. En sidste kommentar er i øvrigt at vi kun har opsat 2 lamper i stedet for 3 hvilket vi vurdere er nok og det hjælper jo alt sammen både på økonomien og på minimering af gener.

Markedsføring? Sidste år vedtog vi at vi ville arbejde aktivt for synliggørelsen af kirken og vores arrangementer. Dette har resulteret i at vi har arrangeret at en af vores lokale eksperter kommer og hjælper os med muligheder og ideer. Vi vil orientere Jer i løbet af sommeren om hvilke tiltag der bliver taget. Endnu engang tak for de mange henvendelser jeg og de øvrige medlemmer modtager om stort og småt i sognet og igen en opfordring til endelig at komme med frem med eventuelle ønsker eller kritikpunkter. På vegne af menighedsrådet Helle Klejs Vagner

Menighedsmøde i Skt. Sørens hus Søndag den 4. marts 2018 Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken Kl. 12.15 Forfriskning og møde i Skt. Sørens hus Kl. 14.00 Tak for i dag!

Kom og giv din mening til kende!

Hør om: Renovering af Skt. Sørens kirke – nu bliver det virkelighed! Sognets økonomi Planer for fremtiden – her kan du også få indflydelse!

Kom og giv din mening til kende! rne! i V lytter ge hilsen Med venlig ye R Gl. åd menighedsr

Kom og giv din mening til kende! Vi lytter gerne! Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

19


Babysalmesang forår 2018 Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre I en varm og musikalsk atmosfære skal vi synge smukke salmevers, rasle med æg, lave fagtesange og blæse bobler! Vi skal stimulere babys sanseapparat og både lave det ”vilde” og det rolige og stille. Forløbet er nogenlunde det samme, hver gang for at skabe genkendelse. Medbring gerne et tæppe eller en dyne som jeres baby kan ligge på. Varighed er ca. 30 min. og efterfølgende vil der være the/kaffe og hygge:) Kom og vær med! vi starter kl. 11:00 Forløbet kører ugentligt fra 8. februar og 7 uger frem (8 gange i alt) og man kan hoppe på undervejs. Deltagelse er gratis. Kordegn Mette Lai står for babysalmesang. Ring til Mette på 86891350, hvis der er spørgsmål.

20


MUSIK og KONCERTER i Skt. Sørens kirke forår 2018

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

’H. C. Andersen møder J. S. Bach’ Onsdag den 14. marts kl. 19.30

ijt@km.dk

Organist:

Fortællekoncert

Medvirkende:

Birgitte Simonsen, skuespiller Uddannet på Århus Teaters elevskole. Har haft talrige roller på Det Kongelige Teater, københavnske teatre og landsdelsscener, og optrådt på film og i tv.

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Jens Lund Madsen, cellist Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Er fastansat i Århus Symfoniorkester og har været solist med bl. a. Århus Symfoniorkester og Århus Sinfonietta.

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Program: H. C. Andersen: Klodshans, En Sommerfugl, Tinsoldaten m. m. J. S. Bach: Satser fra cellosuiter nr. 1 og 2. Prokofieff: Marsch

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Musikgudstjeneste Langfredag den 30. marts kl. 15.00

Menighedsrådet: Formand:

Vivaldi ’Stabat Mater’ og musik af J. S. Bach Timothy Morgan, counter tenor Medlemmer af Aarhus Symfoniorkester Murray Stewart, orgel og direktion Liturg: Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

Stabat Mater

Helle Klejs Vagner Burmlundvej 2, Gl. Rye 40 57 00 08

helleklejsvagner@gmail.com

Næstformand & Kasserer:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

Henrik Goldschmidt, obo Murray Stewart, orgel

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Koncert onsdag den 16. maj kl. 19.30

Koncert onsdag den 11. april kl. 19.30

Kirkeværge:

Christina Åstrand, violin Murray Stewart, orgel - fri entré til alle koncerter -

ØRN SKT. SØRENS B

Jesper Frost Bylling Lindholmvej 5, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

EKOR

Lise.rask@gmail.com

T SYNGE I KOR. HAR DU LYST TIL A ED ! SÅ KOM OG VÆR M

Kontaktperson:

AG OP IGEN ONSD KORET STARTER 0 KL. 14.30 - 15.3 D. 10. JANUAR

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

OPEFTER, 2. KLASSE OG R ALLE FRA OMNE. KORET ER FO MEGET VELK DLEMMER ER ME E ML GA NYE OG HVER ONSDAG E OL SK E RY . VI ØVER PÅ GL AK GSMÅL KONT TION OG SPØR ING, INFORMA FOR TILMELD GANIST OG VENLIGST OR T RRAY STEWAR KORLEDER MU K GLRYEKIRKE.D ORGANIST@

Lise Rask Holm Fick Ryesgade, Gl. Rye 22 55 64 45

T

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

21

www.glryekirke.dk


UDSYN er Himmelbjergegnens foredragsog debatforening, som sørger for, at der holdes gode og aktuelle foredrag i Gl. Rye. Med sæson 2018 går UDSYN ind i Studiekreds sit 10. år. Det er derfor helt naturligt at begynde jubilæumsåret med en af ´the Founding Fathers´: tidligere sognepræst i Gl. Rye Henrik Lund. Herudover byder året på debat om, hvordan det er at være modent menneske i en ungdomskultur,

indsigt i myrernes forunderlige verden, vi skal rundt om begrebet skam og slutter med et brag af en højskoledag med de gode fortællinger i centrum! Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en levende sæson i Himmelbjergegnens debatforening!

Bibelen UpDate

Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri

entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 275,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Glad gospel og rå rytmer Gl. Rye Gospelkor er i fuld gang med at øve forårets alsidige repertoire, som vi glæder os til at præsentere den 25. april. Koret ledes her i forårssæsonen af Marianne Lewandowski, mens Michelle Elmhøj er på barsel. Marianne sætter sit personlige præg på korledelsen med sin glade energi og sit valg af sange, som udover skønne gospel-ballader også rummer energiske rytmiske sange og egne kor-kompositioner.

22

Selvom sæsonen er godt i gang, er der stadig plads til flere sangglade medlemmer. Koret øver hver onsdag kl. 19-21 i Sognehuset. Så har du lyst til at være med, så er du velkommen til bare at dukke op en onsdag, eller du kan kontakte korets formand Karin Berg Nielsen på tlf. 28901623 eller mail: kbn@gefiber.dk

Koncert med Gl. Rye Gospelkor Onsdag d. 25. april kl. 19.30-20.30 i Gl. Rye Kirke Alle er velkomne. Entré 25 kr. Der bydes på kaffe i våbenhuset efter koncerten


Helliget vorde dit navn – eller At vorde eller ikke at vorde Af Iben Johanne Thomsen

Jeg hører til vorderne, sagde min gamle (fantastiske) lærer i praktisk teologi altid. Fordi det lød sjovt og så for at præcisere, at han ikke gik ind for den udgave af FaderVor, som blev indført med den seneste autoriserede bibel-oversættelse i 1992. Den nyeste oversættelse siger Helliget blive dit navn i stedet for Helliget vorde dit navn. Men han holdt fast i vorde. Det var ikke for bare at være gammeldags eller af foragt for indførelsen af noget nyt. Men fordi han havde lært det sådan som barn – og fordi han mente, at vorde ganske enkelt er et bedre udtryk for, hvad bønnen betyder. Vorde (og ikke vorte, som konfirmanderne elsker at sige) er ikke et ord, vi bruger ret mange andre steder og det var vel også derfor, at man ville af med det. Grunden kan være gyldig nok, men måske er oversættelsen ”blive” ikke den rigtige?

En vordende mor er en kvinde, som endnu ikke er mor, men er på vej til at blive det. Alligevel er det afgørende sket med hende, hun er gravid og er derfor i en vis forstand mor allerede…men først fuldt, når barnet kommer. I vorde ligger et håb eller en forjættelse i udtrykket, som blive med sit fokus på fremtiden ikke kan indfange. Luther siger det også så klart i sin bog ”Fadervor udlagt for jævne folk”, at Guds navn er allerede helligt i sig selv og ikke skal helliges af os. Derimod, siger han, skal det helliges i os og holdes helligt…. ”når det sker, så er alt godt…”. Jeg lader altid mine konfirmander vælge, hvilken udgave af bønnen, vi skal bruge og til dato har alle valgt vorde. Og hvorfor? Ja, åbenlyst, fordi de hører mig sige det, men når jeg har spurgt dem, har de også svaret, at det lyder smukkest sådan. Og jeg forstår dem. Der er en skønhed og en tyngde i ordet vorde. Så jeg hører også til vorderne.

Blive er noget, der skal ske engang og ligger ude i fremtiden. Vorde indeholder i sig et håb eller et ønske i stil med det tyske Werden. Vi kender det fra udtrykket en vordende mor. For min lærer var det et fint udtryk for, hvad Helliget vorde dit navn skal betyde.

23


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Myren og Mennesket

Hør om myrernes forunderlige levevis og organisering i samfund med dronninger, slaver og kannibalisme. Myrerne har tilmed ”opfundet” telekommunikation, landbrugsdrift og aktive solfangere. Og myrerne har tilpasset sig ekstreme forhold – f.eks. i kolonier under havet og i områder med permafrost. Hør også om forskernes nyeste succes med at bruge myrer i skadedyrsbekæmpelse og derved erstatte sprøjtemidler – så f.eks. appelsin- og mangoplantager kan drives økologisk. Foredraget tager udgangspunkt i Tænkepausen ”Myrer” fra Aarhus Universitetsforlag, som har været indstillet til Læsernes Bogpris 2014

Maren Uthaug

Christian Hjortkjær

Bjarne Jensen

– skriver du kommaer i dine sms’er, er du begyndt at gå til tango, gospel og stavgang eller har du foldet dig ud på et malekursus, ja, så er du næsten med garanti ved at være en halvgammel krage. Der er mange typer krager, eksempelvis ’Aldi-kragen’, der findes overalt i Danmark, men først for nylig på Facebook, den vinterbadende ’Homøopatkrage’ eller måske ’Mediekragen’, der betragter Sundhedsstyrelsens maks syv genstande om ugen som et debatoplæg. Mette Korsgaard har talt med forskere og andre eksperter om, hvem vi halvgamle krager er, og hvorfor vi har så svært ved at acceptere, at vi bliver ældre. Her er ingen svære kure eller stramme øvelser. Kun en velment invitation til at se sandheden i øjnene og blive klogere på livet i rejsen som moden kvinde i en ungdomskultur med udgangspunkt i Mette Korsgaards egen bog: ‘Festskrift for halvgamle krager – vi kan alligevel ikke løbe fra det.’

Foredrag ved seniorforsker Hans Joachim Offenberg

Thomas Yde Kirk

Foredrag ved forfatter og instruktør Mette Korsgaard

Mette Korsgaard

Festtale for halvgamle krager

Hans J. Offenberg

Torsdag den 15. marts kl. 19.30

Torsdag den 22. februar kl.19.30

Mød også: 27. september: Højskolelærer ph.D Christian Hjortkjær om ´Skam` 17. november: Højskoledag med forfatter og tegner Maren Uthaug og vores lokale fortællere Bjarne Jensen og Thomas Yde Kirk Husk tilmelding til højskoledagen i god tid – begrænset antal pladser

redrag Fri entré til alle fo Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,(gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 275,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook 24 24


Bison, Skolen og Borgerforeningen inviterer til udviklingsmøde Sæt X i kalenderen fredag d. 20 april til en eftermiddag og aften med dialog om byens udvikling og fællesspisning med efterfølgende fredagsbar. Mødet foregår på Gl. Rye Skole. Kl. 17.00 - 19.00: Udviklingsmøde Kl. 19.00 - 20.30: Fællesspisning med mad fra Lyngdal (100 kr. pr. kuvert) Kl. 20.30 - ?:

Fredagsbar og fest

Har du lyst til at være med til at udvikle byen? Har du lyst til at deltage aktivt i denne udvikling? Så mød op til et uformelt borgermøde med rig mulighed for social hygge … også i fredagsbaren. For tilmelding, følg med på Gl. Ryes facebookside og www.glrye.dk

25


Borgerforeningen Generalforsamling med banko! HUSK at møde op til årets Generalforsamling i Borgerforeningen d. 20 februar 2018 Der vil traditionen tro være Banko med masser af præmier fra vores lokale erhvervsdrivende. Vi starter med generalforsamlingen kl. 19.30 og vil derefter fortsætte med Banko. Borgerforeningen vil sørge for kaffe og kage.

20. februar kl. 19.30

Vidste du…. … at det er Borgerforeningen der har kontakten med kommunen? … at Borgerforeningen er repræsen teret i Landsbysamvirket? … at Borgerforeningen er DIN og byens talerør ud over byens grænser?

Meld dig ind i Borgerforeningen for 2018 og støt op om kræfterne der arbejder for byens bedste. • 150 kr. pr. husstand • 75 kr. for enkeltpersoner • Pensionister halv pris • 240 kr. for foreninger/virksomheder

… at det er Borgerforeningen der er arrangør af mange af de traditionelle arrangementer i byen?

Betal venligst kontingentet på Giro......................752 8132 Netbank...............1551 7528132 Mobile pay........... 4248 8680

… at det ville hjælpe os meget at medlemstallet kom op?

Husk at angive navn og adresse.

Borgerforeningen indkalder til Borgermøde Skanderborg kommune har givet landsbyerne i kommunen muligheden for at komme med forslag til hvad der ønskes tilføjet i nuværende kommuneplan. Fristen for dette er d. 1. juni 2018 og vi ønsker derfor at høre hvad I ønsker at vi lægger vægt på forud for vores arbejde frem til fristen. Dette borgermøde skal ses som en kickstart til processen mod et endeligt forslag til kommunen og vi vil ligeledes tage emnet op til udviklingsmødet d. 20. april i samarbejde med skolen og Bison. Hvis du har ideer til hvad der bør tilføjes eller ændres i kommuneplanen eller bare ønsker at høre mere herom, vil vi glæde os til at se dig/Jer fredag d. 23. marts kl. 17. Hold øje med Gl. Ryes facebook og www.glrye.dk for praktisk info.

26

Fredag d. 23. marts kl. 17. på Bison


Inspirationsmøde I starten af januar havde Skanderborg Kommune inviteret til et møde, hvor den fremtidige planlægning af landsbyerne i kommunen blev skudt i gang. Meninger er, at alle landsbyer skal deltage og komme med input til deres egen udvikling. Det var et møde med mange indtryk, og vi blev introduceret til nogle af kommunens værktøjer, så vi bedre kunne få et overblik over geografien og de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for den enkelte landsby. Det ulmer flere steder i byen, og I vil komme til at høre meget mere om det. Det hele skal være klar til juni. Alle forslag er velkomne, men naturligvis er der ingen garantier, men i det mindste bliver vi hørt. Begrænsningen af muligheder ligger mest i lovgivningen og økonomien, plus nogle politiske holdninger i byrådet. Landsbysamvirket har lavet en facebookside, hvor landsbyerne kan kommunikere indbyrdes og give gensidig inspiration. Spændende ikke?

Charlotte Klejs Vagner Formand chatlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11

Susanne Tougaard Hansen Næstformand susanne.tougaard@glrye

26 74 86 89

Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye

Trafikmøde Hvert år arrangerer Landsbysamvirket et møde mellem alle kommunens landsbyer og udvalget Vej og Trafik i Skanderborg Kommune. Her plejer vi at høre om det, der er udført i det forløbne år, og vi kan komme med nye ønsker. Som ved byudvikling har de ansvarlige et begrænset budget at forholde sig til, så der altid flere ønsker, end der er mulighed for at indfri. Derfor vises også en prioriteret liste, hvor man kan få en fornemmelse af, hvor langt ud i fremtiden de enkelte ønsker kan realiseres. Mødet foregår i år i Alling Beboerhus d. 1. marts 2018.

Landsbysamvirket

30 56 31 10

Søren Blaabjerg Poulsen Kasserer soeren.poulsen@glrye

26 27 72 27

Karin Engsig Barasinski karin.barasinski@glrye

27 12 02 10

Hvert år har Landsbysamvirket, som alle andre foreninger, generalforsamling. I år foregik det i Sjelle Forsamlingshus 1. februar, hvor borgerne i Sjelle fortalte om deres sammenhold og mange initiativer for at holde liv i byen.

Louise Ladegård

louise.ladegaard@glrye.dk

40 45 66 93

Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Ove Krogsøe

ove.krogsoe@glrye.dk

86 89 83 01 Helen Grubbe

helen.grubbe@glrye.dk

40 61 15 55

27


Juletræstænding I år fandt juletræstændingen sted d. 26. november. Det var ikke som vi plejer den 1. søndag i Advent, fordi vi valgte at have det hyggelige træ tændt i hele december. Det kneb ganske vist med at samle de 5 mænd, der skal til for at rejse træet, men med hjælp fra forbipasserende lykkedes det. Vi skal nok fra

Borgerforeningens side være bedre til at bede om hjælp til næste år. Selve dagen forløb som vanligt med gløgg, æbleskiver og hygge i skolegården, og minsandten om ikke julemanden kom forbi i sin hestevogn og uddelte slik til børnene. Måske ikke det mest korrekte i disse moderne tider, men det er jo kun jul en gang om året, og julemanden er en gammel mand fra en gammel tid. Jeg er sikker på, han gjorde det i den bedste mening. Træet blev tændt ved hjælp af børnene. der talte baglæns, og dagen sluttede med et par af årstidens sange omkring det tændte træ. Tak for hyggelig deltagelse til alle der var til stede.

Vintersolhverv En gammel hedensk skik er blevet taget op igen, og vi mødtes i år foran Brugsen, hvor man kunne deltage i et fakkeltog gennem en lille del af byen. Før start kunne man leje fakler, og det var der heldigvis mange der gjorde. Det er ulig flottere med fakler i et fakkeltog. Af hensyn til beboerne på Dalbogård, gik turen rundt

om Dalbogård og endte som vanligt bag Møllen, hvor Kaj og Jens Erik var klar med gløgg, kakao og vafler bagt med kærlig hånd af Annie og varmet over bål af Jens Erik. Der var nok til alle, så ingen blev snydt, heller ikke arrangørerne, der måtte ofre sig, da gæsterne var gået, og drikke det sidste gløgg. Det blev aftenen ikke mindre hyggelig af. Vi havde i år indkøbt genbrugsfakler, og det blev konstateret at vi manglede erfaring, hvilket betød at en del af faklerne gik ud. Beklager. Vi håber, det går bedre næste år.

Pump cyklen og spænd hjelmen.... - og tag med os på en af vores hyggelige cykelture. Alle er velkommen

28


Gl. Rye MTB Vintertræningstilbud i Gl. Rye MTB Vi har i klubben tilbudt træning i vinteren 2017 og 2018. Træning har været for både klubbens medlemmer og alle dem, der i øvrigt har lyst fra Gl. Rye! Det er første gang vi forsøger os med konceptet, så det skal lige løbes i gang. Ideen har været at lave en hyggelig og sjov træning, hvor man kan prøve forskellige former for løb og cykling. Og vise de super gode muligheder vi har for at komme ud i den fantastiske natur, der er lige rundt om vores by. Vi skifter således imellem mtb, mtb-orientering, trailløb og løbe-orientering. Hver træning slutter med kage og lidt hygge og tilpasses alle niveaer. Så hold øje med Gl. Rye MTBs facebookside, hvor vi vil skrive, når vi mødes. Og husk det er for alle – ikke kun klubbens medlemmer!

Børne- og ungdomstræning Lige nu er det stadig lidt koldt og vådt udenfor, men foråret er heldigvis ikke langt væk. Det betyder, at børne- og ungetræning heller ikke er langt væk. Vi er allerede ved at planlægge nye og sjove mtb-aktiviteter og lege til ungerne. Vi tilbyder træning på forskellige niveauer afhængigt af ungernes lyst og evner. I udgangspunktet deler vi de små mtb’ere op i to grupper. Gruppe 1: Instruktion og leg til de mindste og begynderen. Alle er velkomne sammen med mor og/eller far. Det er sjovest, hvis både børn og voksne er aktive, så

vi forsøger også at involvere de voksne i træningen. Gruppe 2: Træning og leg til de børn og unge der har cyklet i nogle år. De har et niveau, hvor de er klar til at modtage mere struktureret instruktion, men trives og motiveres mest gennem et godt mix af instruktion og cykellege. Tid og sted: 17.00-18.30 ved ”Klubhulen” (garagen efter skolens p-plads v. den sidste fodboldbane). Første gang d. 5/4 Vi glæder os til at se jer!!!

29 29


GRIF Vi fylder rundt - 100 år... I år er det 100 år siden Gl. Rye Idrætsforening blev dannet. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder eller den eksakte dato for hvornår GRIF blev oprettet, kun at det var i 1918. Alle afdelinger vil i løbet af året fejre 100 års jubilæet på deres egen måde, hold jer orienteret her i Gl. Rye aktuelt og på vores hjemmeside www.glryeif.dk

Generalforsamling onsdag d. 7. marts 2018 Vi starter kl. 19.00 hvor GRIF er vært ved en let tapasanretning med rødvin eller øl/vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses på hjemmesiden www.glryeif.dk Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalgene 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt genral forsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 6. Valg af formand til bestyrelsen kun ulige år 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant 9. Valg af revisor + suppleant 10. Eventuelt

30

I hovedbestyrelsen vil vi fejre 100 års jubilæet til årets sportsfest d. 24. og 25. august og vi håber, at rigtig mange vil komme og fejre det sammen med os - så sæt allerede nu kryds i kalenderen den weekend. Ligger nogen inde med spændende historier eller billeder om GRIF så kontakt formand Flemming Hansen.

Selvforsvar for kvinder I karateafdelingen fejre vi også GRIF’s 100 års jubilæum. I juni måned laver vi et åbent kursus i selvforsvar for kvinder. Kurset henvender sig til alle der har lyst til at lære noget om hvordan man kan tackle en fysisk konflikt. Specielt kommer vi til at arbejde med frigørelsesteknikker så det er muligt at komme væk fra en farlig situation. Kurset kræver ingen f orhåndskundskaber. Kurset vil være torsdage kl 19-20,30 på følgende datoer: 7/6,14/6 og 21/6 Send en tilmelding på budokanglrye@gmail.com


Gymnastikopvisning Kom og vær med når gymnasterne går på gulvet med koncentration i blikket og smil på læben.

Lørdag d. 17. marts kl. 13-16 i hallen ved Gl. Rye skole I år lader vi GRIFs 100 års jubilæum præge opvisningerne og tager jer med på en tidsrejse i gymnastikken og verden omkring den. Der vil i løbet af eftermiddagen være opvisninger fra 10 lokale gymnastikhold, fra Gl. Rye Karate og et gæstehold fra Brøruphus Efterskole. Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 25 kr. Vi glæder os til at se jer, og vise hvad vi har lært i denne sæson!

1918

I år lader vi GRIFs 100 års ge jubilæum præ e opvisningern

2018

31


Gl. Rye badminton – Ungdom

Badminton sæsonen er efterhånden gået ind i det sidste halvår af sæsonen. Det har indtil videre været en forrygende sæson, med stort engagement og energi i de ugentlige træninger. Der er sket en stor udvikling med spillet hos børnene og de unge. U13 spillerne Hjalte Eriksen og Simon Gosvig har været på deres første trænerkursus, og en stor flok spillere hjælper gerne til i træningen af U-11 spillere hver uge. Netop denne udvikling af hjælpetrænere fra egne rækker, er en udvikling som Gl. Rye Badminton er rigtig glæde for! Der har været mange muligheder for at deltage i forskellige kampe på forskelligt niveau, rundt i det midtjyske incl. Gl Rye. Mange spillere har deltaget og har vist flotte resultater, hvor flere Gl. Rye spillere har været repræsenteret på vinderpodiet. Der er et stort udbud af stævner til vores ungdomsspillere, og godt at understrege der er noget for alle såvel som begyndere som erfarne. Vigtigst af alt, har alle haft det sjovt og været en del af et godt og sundt fællesskab.

32


Motionistafdelingen Til opslagstavlen:

Sæt i kalenderen den 30. Juni, der afholder vi jubilæums træf i motionistafdelingen En rigtig festlig lørdag med motion-hygge-samværSpisning og dans. Hold øje med opslagstavlen ved Brugsen fra den 5. Maj.

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

Næstformand & udleje af klubhus: Camilla Holl 2961 0871 camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263

HUSK: Start på sommer aktiviteter den 2. maj Onsdag: Petanque Kl. 9.30: Pensionister Kl. 19.00: Motionister Kl. 19.00: Klub 50 fodbold. Her måtte vi holde, da antallet af fodboldspillere ikke er stort nok, derfor håber vi på stort frem møde i år.

kb@impero.dk

Så er det tid til at få de gamle fodboldstøvler pudset... vi mangler dig!

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 8689 8389 mfjerbaek@dadlnet.dk

Suppleant i hovedbestyrelsen: Janus Pilgaard Gertz Engvej 3 86197731 januscpg@mail.com

Motionistafdelingen hører under G.R.I.F. Vi prøver at få de ældre årgange ud til lidt motion – hygge – samvær. Er der nogen, som har lyst til at deltage, møder du bare op. Motionistafdelingen har haft 44 medlemmer og 7 passive i 2017. Vi har i 2017 afholdt 2 lørdags træf, hvor alle kan deltage. Det har været med stort fremmøde, til rigtig sjove/hyggelige lørdage, med motion- spisning og dans. Er der nogen, som har en god ide til nye tiltag for motionisterne, så vi hører gerne fra dig. Tak for 2017 og velkommen i vores jubilæums år-100 G.r.i.f – 1918 - 2018 Jens Erik Fischer Tlf. 61688423 – mail:gerstedvej @fischerweb.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

rundellkim@gmail.com.

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Håndbold: David Hay 61688080

david@davidhay.dk

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

33


Gl. Rye Mølle Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00: Foredrag om fattiggården i Firgårde og generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug

Torsdag d. 22. marts kl. 19.30: Foredrag: ”Den syngende slagter” fortæller videre om sin drengetid i Gl. Rye i 1950’erne Kom og hør, når Jens Peter Jørgensen, også kendt som ”Den syngende slagter” fortæller videre om sin barndom og drengetid (drengestreger/unoder/opvækst/skoletid) i Gl. Rye i 1950’erne. Efter historierne er der kaffe og mulighed for at snakke om ”gamle dage” i Gl. Rye. Gratis adgang inkl. kaffe og kage for medlemmer af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Ikke-medlemmer betaler 30 kr. inkl. kaffe og kage. Tirsdag d. 1. maj kl. 10.00-16.00: Museet på Gl. Rye Mølle åbner den nye sæson Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 fortæller arkæolog Louise Søndergaard fra Museum Skanderborg om den utraditionelle borgerudgravning af fattiggården i Firgårde, som fandt sted i oktober 2017. Vores viden om fattiggården var forinden yderst begrænset, og det var derfor spændende, hvad udgravningen kunne fortælle. Kom og hør om, hvad arkæologerne og deltagerne i udgravningen fandt ud af! Efter foredraget serveres kaffe og kage. Kl. 20.00 afholdes generalforsamling efter vedtægterne i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Det foregår på Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry. Til foredraget kl. 19.00 er alle velkomne. Gratis adgang.

Særudstillingen ”Kunst bag pigtråd” med en lang række billeder, malet af to tyske krigsflygtninge i flygtningelejren syd for Gl. Rye 1945-1948, kan ses i hele sæsonen 2018. Der er tale om en ganske unik samling af billeder, som en privat samler venligst udlånt til museet.

Tyske flygtninge på en sjællandsk station i 1945. Måske er de på vej til Gl. Rye? Foto: Odsherred Lokalarkiv.

Lørdag d. 5. maj kl. 11.00: Åbningsreception på Gl. Rye Mølle med korsang, fortælling og lidt til ganen Kom til åbningsreception på Museet på Gl. Rye Mølle. Vi skal høre et lokalt kor synge, lytte til fortælling om de tyske flygtninge, som malede i flygtningelejren, og høre om ”historiebænken” ved siden af Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug byder på et glas og lidt gode snacks. Alle er velkomne, og der er gratis adgang til receptionen.

Se også museets nye permanente udstilling om den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye og museets andre udstillinger om bl.a. træskofremstilling og Himmelbjergsouvenirs.

Særudstillingen ”Kunst bag pigtråd” med en lang række billeder, malet af to tyske krigsflygtninge i flygtningelejren.

Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug og støt Gl. Rye Mølle! Det koster ikke meget, og du opnår mange fordele! Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs andre afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum.

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@skanderborgmuseum.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com

Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 42 41 18 72.

Åbningstider: 1. maj - 30. september 2018: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket.

34


Dagplejen

Før jul afsluttede vi forløb med - Krop og Bevægelse - hvor DGI stod for undervisningen. Det har været en stor succes både blandt børnene og vi dagplejere. Kompetente og pædagogiske undervisere viste/lærte os forskellige kropslige aktiviteter til lige netop vores børns alderstrin. Efterfølgende har vi modtaget skriftlig materiale over de øvelser/aktiviteter de brugte. Derfor er det nu let at videreføre det vi har lært når vi selv laver gymnastik i hallen/legestue/hjemme.

Krop og Bevægelse med DGI En lille gruppe af dagplejebørnene mødtes først i januar til film og sanglege. Musiklokalet med de spændende instrumenter blev undersøgt og prøvet af til stor fornøjelse for børnene. De så en film hvor fyrværkeri indgik, og det var et emne mange kunne give sit besyv til.

Musik, sanglege og film

35


Børnegården Bison Det er nu 1,5 år siden, at Bison fik etableret udegruppen. Det har været en stor succes, og vi kan se en positiv udvikling i relationerne og børnenes fysiske og mentale velbefindende.

Udelivet i Bison

Børnene kommer afsted i en periode på 4-5 uger i en gruppe på ca. 20 børn. De får øjnene op for andre børn end dem de plejer at lege med i børnehaven, og bliver samtidigt udfordret til at lege nye lege, hvor fantasien bliver sat på en prøve. Der er jo ”kun” naturen, og børnene er fantastiske til at finde på nye lege uden legetøj, gynger, vipper, skovle og spande. Hulen og den natur vi har i og omkring Gl. Rye er nemlig enestående, smuk og ligger op til, at børnene kan drage ud på fantasifulde eventyr. Der kan også være dage, hvor de yngste kan være trætte, og til tider synes at turen til hulen kan være lang. Men når vi først er afsted, glemmer de det og får igen mod på at indgå i nye sjove oplevelser. Børnene får en stor og ny bevidsthed om naturen, men også lokalsamfundet. Vi drager ud på små ture til Møllen, Skolen, Galgebakken og kirken. Børnene fortæller ivrigt om hvor de bor, hvor de går til gymnastik og at de mødte julemanden i skolegården. Udelivet er et fantastisk redskab til fysisk udfoldelse, hvor nogle af aktiviteterne kræver mod til at turde, og mod til at overskride egne grænser. De får mulighed for at løbe, kravle op og ned af skrænterne, lege i mudret jord, store vandpytter og klatre i høje træer. Alt det gør de i samspil med deres venner og de får prøvet sig selv af i nye sammenhænge. De støtter, hjælper og er mere opmærksomme på hinanden. Vi oplever, at børnene er trætte efter en hel dag i skoven, men de er trætte på den gode måde. De har fået masser af frisk luft, dagslys, styrket motorikken, fantasien, de sociale relationer og der har været højt til loftet og masser af plads. Vi ser frem til mange flere skønne dage i udegruppen.

36


37


Trafik tema i Bison Bisonbanden har i januar haft fokus på trafik. Vi har, sammen med børnene, sat fokus på det vi får øje på, når vi færdes i trafikken. Fx har vi spurgt hinanden om - hvad er trafik, hvad betyder skiltene, hvad skal man være opmærksom på og hvorfor står der numre på husene? Vi har været på opdagelse i Gl. Rye og i Ry, for at få svar på de spørgsmål vi har stillet. Vi har hjemme i Bison, lavet vores egne vej- og gadeskilte og leget trafiklege og set film om trafik. Vi har spurgt nogle af børnene: Hvorfor skal vi vide noget om trafikken? Maja: For ikke at blive kørt over Hvad har vi lært? Johanne: Jeg ved hvad et cykelskilt betyder, og jeg har set et i Århus. Yosef: Jeg har lært at kigge mig over vejen, så jeg ikke bliver kørt over af en motorcykel eller bil. Jeg har lært reglerne, så jeg kan passe på. Alfred: Selvom man er ved et lyskryds, så skal man stadig kigge sig for over vejen, og man må ikke gå ude på kantstenen, så kan man falde ud på vejen. Oliver: Man skal stoppe ved hajtænderne. Felix: Når man ser et skilt med en arbejdsmand, så ved man at de reparerer vejen Isabella: Jeg har lært, hvad et vejskilt betyder, og der er et gadeskilt på min vej? Esben: Jeg kender togskiltet og har set et i Ry. Jeg har også set et busskilt i Århus og et Bisonskilt, det betyder man er i Børnehaven. Ove, Julie og Maria

38


Gl. Rye Skole Valg til bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole I løbet af foråret 2018 gennemføres der valg til bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole (Børnegården Bison og Gl. Rye Skole. Bestyrelsen mødesen gang om måneden, hvor forskellige emner kommer til refleksion, drøftelse og indstilling til det videre arbejde i institutionen. Er du forælder med forældremyndighed til et barn i Bison og/eller i Gl. Rye Skole er du berettiget til at stille op til bestyrelsesvalget. I år skal der vælges: - 3 forældre fra Bison og - 3 forældre fra skolen

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til arbejdet for fællesskabet omkring byens dagtilbud og skole via arbejdet i bestyrelsen skal du senest fredag den 23. marts, klokken 12.00 melde dit kandidatur på skolens kontor eller på mail til peter.bech.milsgaard@ skanderborg.dk. Hvis der er flere kandidater end ledige poster vil der efter påske foregå en valghandling, hvor der er stemmeret for alle med forældremyndighed til børn i Bison og/eller skole. Nærmere information om denne proces følger på skolens Intranet og på ”Bestyrelsen for Bison og Gl. Rye Skole” på facebook.

år af: Bestyrelsen best

rådet sentanter fra elev • 2-3 elevrepræ olen æsentanter fra sk • 6 forældrerepr rnehaven æsentanter fra bø • 3 forældrerepr fra skolen repræsentanter • 2 medarbejder fra Bison repræsentanter • 2 medarbejder Bison • Daglig leder af • Viceskoleleder traktholder) • Skoleleder (kon

39


Skoleskak Nu nærmer vi os året for det der efterhånden ligner en tradition, årets skoleskakdag. Fredagen op til vinterferien er blevet Skolernes Skakdag, hvor det går løs, når skoler fra Bornholm i øst til Esbjerg i vest, Hirtshals i nord til Tønder i syd finder bræt og brikker frem og deltager i hjernens årlige motionsdag.

Vi deltager i Skolernes Skakdag 2018, fordi vi ser, at eleverne her kan komme hinanden ved på nye og anderledes måder. De lærer hinanden at kende på tværs af årgangene og oplever nye sider af sig selv. Skolernes Skakdag er inklusion i børnehøjde på en dag, hvor det skal være sjovt at blive klogere.

I Gl. Rye følger vi trop og går i fællesskabets ånd ind i taktik, strategi og samarbejde på tværs af årgangene, når 220 elever sætter sig til skakbrætterne for i fællesskab at træne koncentration, fordybelse og tålmodighed samtidig med, de har det sjovt. Eleverne spiller forskellige skak-varianter med og mod hinanden, og de lærer på den måde at tænke sig om og vente på, at andre skal tænke sig om. Der er blevet arbejdet på flere af årgangene op til dagen, hvor øvede har hjulpet mindre øvede på vej. Der er via morgensamlinger vist små filmklip, som inspiration og til nærmere refleksion omkring strategien, når dagen går løs. Når dagen er omme, vil vi have fundet nogle vindere, som bliver tilbudt at repræsentere skolen i landsfinalen i Skolernes Skakdag den 16. marts i Magion i Grindsted.

SFO-ens Lego rum Af Lisbeth Balle Pedersen og Anne Kongsbak

Udtalelser som ”Oiijj.. Vi har godt nok meget lego” Eller ”Se, hvad vi har bygget” Er begejstrede udtalelser som vi hører dagligt i SFO. Børnene er begejstrede for den store blandede kasse med Lego, som står midt i rummet. Legorummet er et meget populært sted at være. Der er altid gang i mange store bygge projekter. Det er et rum hvor man kan noget sammen på tværs af køn og alder. Her handles og byttes hvis nogen har seje klodser, man godt kan bruge. Mange af byggeprojekterne varer over flere dage, så derfor er der også reoler, hvor det kan gemmes. Det er strengt forbudt at tage fra nogen af de andres ting og det er de rigtig gode til at overholde. Hver 14. dag holder vi ”skil ad dag” hvor alt Lego skilles ad og fyldes op på bordet, så der kan startes på ny. Det er et rum, hvor der udveksles gode ideer og erfaringer, hvem ved måske ligges grundstenen for kommende store bygnings ingeniører. 40

Vi har bygget på Titanic i over 2 uger. Den er blevet bygget og udvidet 5 gange. Titanic på billedet er dobbelt så stor som den første vi byggede. Vi har ikke set efter noget - Det er bare fri fantasi!!! Sixten, Sebastian, David, Carla og Likas, 2. kl.

Legomand. Bygget på 2 dage. Tristian og Lukas, 0.kl


Så kom der lige musik på fredagen… Fredag den 2. februar fik eleverne på Gl. Rye Skole æren af at være vidne til afslutningskoncerten på Gudenådalens Efterskoles koncertturne. Der blev skruet op for højtalerne og publikum fandt hurtigt melodien og lavede sammen med nogle meget dygtige musikere en fredagsfest på skolen. Der var musik fra den vilde rock til de stille ballader. Stor var begejstringen og der blev danset og klappet til musikken. Tak til Gudenådalens Efterskole – og selvfølgelig tidligere lærer på Gl. Rye Skole, Nina - for en stor oplevelse, der lige sparkede weekenden godt i gang.

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Bygget af: Asbjørn, Julius, Noah, Frederik, Jonas, Jakob, Pelle, Ida og Anton. 41


Mindeord om John Jensen Det var med sorg, Aktuelt-redaktionen modtog meddelelsen om John Jensens død. Fra bladets begyndelse var John engageret i Aktuelt på forskellig vis: som bidragyder fra de mange foreninger, som John var med i, Branddaskerlauget, Flagalléen, Dalbogaard Aktivitetsråd og pensionistforening, og i mange år var han Aktuelts ihærdige kasserer og medansvarlig for annoncesalget. Internt i redaktionen var John det festlige midtpunkt til møderne og ikke mindst til det årlige jule-redaktionsmøde, hvor han førte an i løjerne. Og så var John bladets og byens lange hukommelse. John kendte byen og sognet som sin egen bukselomme. Dette kom også Aktuelt til gode, når John og Else 4 gange om året tog på ”land-ruten” og delte bladet ud. John så Aktuelt som en del af sammenhængskraften for en lille by som Gl. Rye og vi skylder ham og Else stor tak for at ville lægge tid og kræfter her. John var et af de sjældne mennesker, varm, engageret og altid herlig at være sammen med. Han er meget savnet. John døde på Gudenå Hospice den 22. november 2017 efter kort tids sygdom. På redaktionens vegne Iben Johanne Thomsen

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

42

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Hotel Lyngdal fredag den 9. marts kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen


Aktivitetsrådet & Dalbogaard Midler skaffet til en rickshaw med hjælpemotor Velux Fonden giver mulighed for at ansøge om midler til ældres aktiviteter. Aktivitetsrådet har søgt om midler til indkøb af en rickshaw med hjælpemotor og har fået bevilget max. 37.000 kr. Bestyrelsen er nu i gang med at afsøge markedet for at finde en rickshaw, der egner sig til Gl. Ryes bakker. Det er meningen, at cyklen skal placeres på Dalbogård og være til rådighed for beboerne.

Julefrokosten d.15. dec. 2017 samlede 25 feststemte deltagere. Man satte sig ved de smukt pyntede borde, og snart gik snakken livligt, mens den gode julemad blev spist. Senere var der kaffe med Ingas fine småkager. Kalle sørgede veloplagt for underholdningen. Han spillede mange kendte og populære melodier, der af og til blev afløst af julesalmer og sange, som deltagerne sang med på. Beboer – og pårørenderådet og Dalbogård arrangerede d. 18. dec. en eftermiddagsudflugt til Silkeborg, dels for at se juleudsmykningen i byen, dels for at drikke kaffe i Nr.1, den lille restaurant, der er indrettet ganske hyggeligt – og med en fin udsigt over åen – som en del af Musikteaterets store foyer. Der var dækket et dejligt kaffebord til de mange deltagere med lækker, lun kringle, klejner og småkager. Selvfølgelig var der også medbragt sanghæfter, så der kunne synges julesange. På hjemturen var der en ekstra overraskelse. En af deltagerne havde fortalt, at hun aldrig havde smagt en hot-dog. Det måtte man gøre noget ved!

på tur i v l a k s Nu blå :) ud i det På billedet ses Langagergård Plejecenter på tur ud i det blå.

Der blev gjort holdt ved pølsevognen i Marienlund, og snart var alle forsynet med en hot- dog! D. 17. jan. 2018 afholdt aktivitetsrådet generalforsamling på Dalbogård med efterfølgende bankospil. Anna Laursen og Inge Møller Jørgensen genvalgtes, mens Isa Hansen, der også var på valg, ikke ønskede at fortsætte. Hun afløses af Mogens Høeg.

Kommende arrangementer

Bankospil: d. 7. februar, d. 7. marts, d. 4. april, d. 9. maj, d.13. juni. Alle dage kl. 14:00. Frikadellefest d.16. marts kl. 17:00 Gl.Rye Optimisterne underholder. Pris: 125 kr. Tilmelding senest d.12. marts til Inge 8689 8982 eller til Grete 8689 8265

Løvspringstur til Dollerup Bakker d. 16. maj kl. 13:00 Kaffe på Niels Bugges Kro. Pris: 150 kr. Tilmelding senest d. 8. maj til Inge 8689 8982 eller til Grete 8689 8265

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Mogens Høeg, Møllesvinget 7,

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant 43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

Hans Henrik Staun Brolægger og Anlægsgartner

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

2623 4540 · hanshenrikstaun@gmail.com Skolebakken 1 Gl. rye

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059 Ved dødsfald

Jakob Houkjær

Mette Beck Jensen

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

God kvalitet i dameog herretøj Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037 Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Preben Balsby Thomsen

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet ■ Vi hjælper med en værdig,

smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt

hæftet “Min sidste vilje”

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

45


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Gl. Rye Kro Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

Lokal markedsføring Få din virksomhed eller forening eksponeret i hele lokalområdet omkring Gl. Rye og Ry. Bladet bliver produceret i 1.300 eksemplarer fire gange om året. Vi omdeler AKTUELT i Gl. Rye by og til hele sognet. Ligeledes bliver bladet omdelt i Ry hos udvalgte butikker, Sundhedshuset, frisører, Lægehuset og ejendomsmæglerne. AKTUELT bliver også tilsendt Skanderborg Byråd

Visitkort annoncer. Pris: kr. 655,- + moms

AKTUELT omtaler små og store begivenheder i området, med henblik på at styrke sammenhængskraften i vores dejlige by.

Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms

AKTUELT I Gl. Rye drives af FDF, GRIF, Borgerforeningen og Menighedsrådet.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

Koncert i Gl. Rye

Allan Olsen

Måske Koncertudvalget 99 Fredag 4. maj 2018 kl. 20.00 i Hallen Stig vender tilbage...

Arr. Initiativgruppen a 99 - vi støtter AKTUELT, fordi de støtter os...

46

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk


GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

70%

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Forårsinspiration Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Frø, løg, læggekartofler Blomster til enhver lejlighed Planter - Design - Anlæg Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Februar 8. Babysalmesang kl. 11 – hver torsdag. _______________ Skt. Sørens Kirke. ______________ Menighedsrådet 20. Generalforsamling i Borgerforeningen kl. 19.30 22. Foredrag kl. 19.30 med Mette Korsgaard: __________ Skt. Sørens hus. ________________ Menighedsrådet og UDSYN ”Festtale for halvgamle krager”. 27. Generalforsamling og foredrag kl. 19 med Louise Søndergaard: ”Fattiggården i Firgårde”.

Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening

28. Fyraftenssang kl. 17-17.30. ________________________ Skt. Sørens kirke. ______________ Menighedsrådet Marts 4. Menighedsmøde kl. 11-14. ________________________ Skt. Sørens kirke og hus. _______ 7. Generalforsamling kl. 19. _________________________ Klubhuset. ____________________ 8. Generalforsamling kl. 19.30._______________________ Skt. Sørens hus. ________________ 9. Generalforsamling kl. 18. _________________________ Hotel Lyngdal. _________________ 10. Generalforsamling kl. 18.30. _______________________ Kræshuset. ____________________ 11. Gudstjeneste kl. 9.30 med børnekoret i Skt. Sørens kirke 13. Generalforsamling kl. 19.30. _______________________ Øm Gæstgiveri. ________________ 14. Fortællekoncert kl. 19.30 ´H.C. Andersen møder J.S. Bach´. Skt. Sørens kirke. _________

Menighedsrådet GRIF Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Gl. Rye Flagallé Gl. Rye Branddaskerlaug Øm Klosters Venner Menighedsrådet

15. Foredrag kl. 19.30 med Hans Joachim Offenberg: ___ Skt. Sørens hus. ________________ Menighedsrådet og UDSYN ”Myren og mennesket”. 16. Frikadellefest kl. 17. Gl. Rye Optimisterne underh. __ 17. Gymnastikopvisning kl. 13-16. _____________________ 20. Generalforsamling kl. 19. _________________________ 21. Fyraftenssang kl. 17-17.30. ________________________

Dalbogaard. ___________________ Gl. Rye hallen. _________________ Skt. Sørens hus. ________________ Skt. Sørens kirke. ______________

Aktivitetsrådet GRIF Aktuelt Menighedsrådet

22. Foredrag kl. 19.30 med ___________________________ Gl. Rye Mølle. _________________ Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening Jens Peter Jørgensen om drengetid i Gl. Rye. 23. Borgermøde kl. 17. _______________________________ Børnehaven Bison. _____________ Borgerforeningen 30. Langfredag. Musikgudstjeneste kl. 15. _____________ Skt. Sørens Kirke. ______________ Menighedsrådet April 7. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 10. ____________________ Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye 11. Koncert kl. 19.30 med Henrik Goldschmidt og Murray Stewart. Skt. Sørens Kirke. Menighedsrådet 12. Generalforsamling kl. 19.30. _______________________ Gl. Rye Kro. ___________________ Gl. Rye Vandværk 16. Generalforsamling kl. 19. _________________________ Gl. Rye Skole. _________________ Gl. Rye Brugsforening 18. Fyraftenssang kl. 17-17.30. ________________________ Skt. Sørens kirke. ______________ Menighedsrådet 20. Udviklingsmøde kl. 17 - ? _________________________ Gl. Rye Skole, _________________ Bison og Borgerforeningen 21. Forårsmarked FDF. ________________________________ Kræshuset. ____________________ FDF 25. Koncert med Gl. Rye gospelkor kl. 19.30. ___________ Skt. Sørens kirke. ______________ Gl. Rye gospelkor Maj 1. Øm Kloster Museum sæsonåbning kl. 10 1. Gl. Rye Mølle sæsonåbning kl. 10 2. Sommeraktiviteter begynder. ______________________ Motionistafdelingen ___________ 4. Koncert med Allan Olsen kl. 20. ___________________ Hallen_________________________ 5. Åbningsreception kl. 11. __________________________ Gl. Rye Mølle. _________________ 6. Munkenes Morgen kl. 4.30. _______________________ Øm Kloster Museum. __________ 6. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 13. ___________________________________________________ 9. Fyraftenssang kl. 17-17.30. ________________________ Skt. Sørens kirke. ______________ 10. Kr. Himmelfartsdag konfirmation kl. 9 og 11. _______ Skt. Sørens Kirke 16. Løvspringstur til Dollerup bakker kl. 13. ____________ Aktivitetsrådet og Dalbogaard

GRIF Initiativgruppen a99 Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening Øm Klosters Venner Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Menighedsrådet

16. Koncert kl. 19.30 med _____________________________ Skt. Sørens Kirke. ______________ Menighedsrådet Christina Åstrand og Murray Stewart.

I GL. RYE Ny 48 udsigt fra skolestien