Aktuelt nr. 66

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 66 · august · 2017

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26 Når

ørne er en passion Læs om Kim fra Gl. Rye side 2

Høgdal og historien

Mester Molbo er klar

Side 14

Side 17

1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Når

ørne er en

Peter Hald Skribent peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

passion

mfjerbaek@dadlnet.dk

Simon Engsig FDF Simon.engsig@gmail.com

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk

”Ringmærkning af havørnene er SÅ meget i mit blod,” siger Kim passioneret.

At kunne kombinere et arbejdsliv som selvstændig psykoterapeut og supervisor med sin brændende passion for fugle er helt optimalt for 54-årige Kim Skelmose. Tekst: Helene Franck Mortensen

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv. elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.300 stk. Forsidefoto: Kim Skelmose

Næste nummer udkommer senest 21/11 Deadline søndag den 29/10 Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

ET HUS I SKOVKANTEN Et godt stykke oppe ad Skovsbjergvej, hvor de høje nåletræer svajer blidt for vinden, har familien Skelmose/Mellor skabt en skøn oase, hvor sjælen kan få ro. Den spæde, nysåede græsplæne omgiver det smukke hus, som parret Kim og Lea har ombygget og renoveret gennem de sidste par år. Man mødes af store, åbne og lyse rum med vinduespartier fra loft til gulv mange steder, ligesom der er udgang til naturen i næsten alle rum. På taget åbenbarer en kæmpe terrasse med frit udsyn til den blå sommerhimmel sig, og ifølge Kim kan man være heldig at se havørne svæve forbi. Her holder Kim meget af at sidde og filosofere over livet. Kim og Lea har gjort en kæmpe indsats for at sætte deres eget præg på stedet, så nu føler de, at det er ”deres sted”. Faktisk var det slet ikke planen, at familien skulle ende i Gl. Rye, og de kom her først ad kringlede omveje. ”Jeg er opvokset ved Vesterhavet i Thy og har haft fødderne i vandkanten altid,” fortæller Kim. ”Jeg har vandret op og ned ad Ag-

ger Tange som fuglekigger som barn, og jeg har også boet flere år ved Vadehavet. Så naturligt nok har jeg ofte tænkt, at havet kunne jeg ikke flytte fra. Men til min store overraskelse har jeg ikke savnet havet fem minutter, siden vi flyttede ind midt i Søhøjlandets skove.” Tværtimod føler Kim, at han virkelig har slået rødder mellem træerne på Skovsbjergvej i Gl. Rye. Han rejser og har rejst meget i Europa – både i forbindelse med sin interesse for fugle og i arbejdsøjemed, men han er blevet så knyttet til huset og området, at han faktisk savner sit ”lille sted”, når han er for længe væk.

PLADS TIL PASSION Efter blot 5 minutter i selskab med Kim, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at han er et meget passioneret menneske. Fugle og særligt havørne har en meget stor plads i Kims hjerte, og af den grund prioriterer han også at skabe tid og rum i sin hverdag til at dyrke denne passion. Derfor passer Kims nuværende arbejdsliv som selvstændig supervisor og psykoterapeut ham helt perfekt, fordi det giver ham optimale muligheder for at kombinere arbejdslivet med lidenskaben for fugle, hvor mange aktiviteter som f.eks. ringmærkning er sæsonbetonede. Kim har været selvstændig psykoterapeut og supervisor i snart 15 år. Nederst i haven på Skovsbjergvej har han bygget


en lille, hyggelig hytte, hvor der er højt lysindfald, lys træbeklædning på væggene og ikke mindst en skøn brændeovn. I denne behagelige ramme har Kim klienter til behandling og terapi. Kim begyndte indenfor erhvervet for ca. 30 år siden, hvor han - lidt ved et tilfælde - kom til at arbejde med stofmisbrugere og alkoholikere, fordi en kollega mente, at Kim besad nogle særlige evner og ”havde noget”, der kunne bruges i relationen til disse grupper. ”Jeg har arbejdet på rusmiddelcentre rundt om i kommunerne, hvor jeg superviserer, men jeg har også både unge og ældre med misbrug i behandling og terapi,” fortæller Kim. Han arbejder desuden med krisehjælp og kriseterapi til bl.a. incestofre, voldsofre, krigsveteraner med PSTD og folk med dobbelte diagnoser. ”Jeg elsker mit arbejde. Min mission er at hjælpe mennesker, hvor jeg kan - hvis de ønsker at blive hjulpet,” siger Kim, der dog også har det som en fisk i vandet m.h.t. at supervisere. Den erfaring og viden, han fik gennem arbejdet i det offentlige system, har han kunnet bruge målrettet som selvstændig, bl.a. med opgaver indenfor ledelsessupervision. ”Jeg føler mig virkelig heldig. Det rigtige ord er nok taknemmelig over alle de spændende opgaver og sjove udfordringer, jeg får.” En af de helt store fordele ved at være selvstændig og dermed kunne strukturere sin arbejdsdag selv er også, at Kim kan være der om morgenen for sine to drenge. ”Jeg kan nå at aflevere Ludvig på 4½ år i børnehaven og vinke farvel til 10-årige Malthe, der skal i skole. Det er bare perfekt”, synes Kim.

sin cykel og tilbagelægge de 7 km ud til Agger Tange for at kigge på fugle. Og i de efterfølgende mange år kunne man se den lille dreng gå rundt på tangen med sin kikkert og studere fuglelivet. En tur til Sydsverige fik dog en altafgørende betydning for Kim, da han for allerførste gang så en kongeørn. ”Den svævede forbi mig, sådan glidende ned over en vej, 10 meter lige foran mig, og så videre ud over en dal. Wow!!! Jeg var kun 11 år. Det var noget af en fødselsdagsgave, for jeg blev 12 år et par dage efter”, beretter Kim med begejstring i stemmen. ”I slutningen af 80’erne så jeg ”min egen ørn” – altså havørnen, mens den stadig var på træk her i Danmark - oppe i fuglereservatet ved Østerild, hvor den fløj ca. 15 meter hen over hovedet på mig. Der er bare noget helt utroligt fascinerende ved de store rovfugle.” Med afsæt i sin mangeårige og omfangsrige viden om småfugle og fugle generelt samt om håndtering af fugle og særligt rovfugle tog Kim en uddannelse og fik licens som ringmærker hos Zoologisk Museum, og snart blev han spurgt, om han ville være med til at ringmærke havørne. ”Det tog under et halvt sekund at beslutte mig – jeg sagde bare JA!!!” smiler Kim. Forespørgslen kom dog i kraft

Kims bedre halvdel, Lea Busck Mellor, er familiebehandler i Ikast-Brande Kommune. Dermed løber terapi og supervision som en rød tråd i familien, og der er stor forståelse for hinanTo havørneunger i deres rede. dens arbejdsområder. Men de af, at Kim har solid erfaring med at klater enige om, at deres liv også skal være alt muligt andet. Derfor passer det som re – både i bjerge og i høje træer. Inden fod i hose, at Kim som selvstændig kan han blev havørne-ringmærker, var han i sætte tid af til sin stor passion for fugle. en 3-4-årig periode med til at ringmærke ”Det med fugle bliver jeg ved med til mit røde glenter oppe i rederne i trætopsidste åndedrag”, siger Kim med varme i pene. Så Kims navn var ude i netværket, stemmen. da man søgte en ringmærker til havørnene. Kim og hans mangeårige makker, Lars Ulrich Rasmussen, er de to eneste i INTERESSEN FOR FUGLE Danmark, der må udføre arbejdet med Kim voksede op i den lille by Vestervig i at ringmærke havørneunger. Det kræver Thy. Allerede som 6-årig begyndte intenogle helt specielle færdigheder, og der ressen for fugle, og i de efterfølgende år skal tages nogle chancer, men Kim unbrugte han mere og mere tid på at studerstreger, at sikkerhed har topprioritet dere småfuglenes liv på og omkring foover alt andet. Havørnerederne ligger derbrættet i haven. Da Kim blev ”trafikofte oppe i 30-35 meters højde, og der er sikker” som 10-årig, måtte han selv tage ofte ingen grene lige under reden, så det

Den sorte ring er en årsring, mens den ­blanke/orange ring fortæller om ørnens ­nationalitet.

kan være meget besværligt at komme derop. Derfor er viden om klatring nødvendig, for Kim skal næsten 50 meter op ad et reb, kombineret med kunsten at kunne håndtere en 4-5 kilos ørneunge oppe i reden. Nogle gange oplever Kim, at han ikke kan komme op i reden, fordi reden er 3 meter høj i sig selv – med en fugl, der ligger 1½ meter oppe. Så er det ikke bare noget, man lige gør. Lars Ulrich og Kim er et rigtig godt makkerpar, som kender hinanden utrolig godt. ”Nogle vil kalde det et slags ægteskab, for vi bruger jo rigtig mange timer sammen koncentreret, når vi kører rundt og ringmærker. Vi ringmærker jo også andre fugle – f.eks. tårnfalke, ugler og rød glente, men vores hovedopgave er havørne, og det er en kæmpe opgave og et omstændeligt arbejde. Faktisk traf Kim og Lars Ulrich hinanden helt tilbage i 1972, hvor Kim løb rundt på Agger Tange med sin fuglekikkert og sin notesbog. Her var Lars Ulrich, der er 10-12 år ældre, i gang med at ringmærke havterner, og den lille Kim hjalp ham med at notere. Da de to mænd mange år senere skulle til at arbejde sammen som ringmærkere, gav opdagelsen af dette fælles nedslag i historien anledning til stor morskab. På en måde havde skæbnen bragt dem sammen igen efter mange år. Fortsættes næste side

Gl. Rye portræt

3


HAVØRNENES GENKOMST

om, hvornår ørneparrene begynder at gøre klar til ynglesæsonen, hvornår det første æg formodes at være lagt, hvornår æggene klækker, hvornår den første fordring foregår osv. På den måde får de to havørne-ringmærkere et godt billede af ungerne og deres alder, så de kan vurdere, hvornår de skal kravle op i rederne og hente ungerne ned til ringmærkning.

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Den kan veje mellem 3 og 7 kilo og have et vingefang på 180-244 centimeter. Den har øgenavnet ”den flyvende dør”, fordi dens fjerdragt ser meget firkantet ud, når den flyver. Faktisk var havørnen omkring år 1900 udryddet i Danmark, primært fordi rovfugle som havørne, kongeørn, fiskeørn og rød glente på den tid var hadet og Igennem både blev opfattet som et DOF og Projekt skadedyr. Derfor blev Ørn har man genrovfuglene efternem årene gjort stræbt ved hjælp af rigtig meget for gifte, fælder og nedat formidle om og skydning. Til alt held hjælpe ørnene, begyndte havørnen f.eks. i forhold til at genindvandre fra levevilkår, lukkede Tyskland til Danmark zoner i ynglesæsomidt i 1990’erne, nen m.m. ”Der er og den er nu i stor sket en holdningsfremgang i den danændring i befolkske natur. Dansk Orningen, hvilket nitologisk Forening jeg er vildt begej(DOF) optalte ved stret for, nemlig den store, årlige ørat rovfugle har en netælling i januar i år berettigelse her i ikke mindre end 395 Danmark, og det Passion og dyb kærlighed til ørne. havørne rundt om i kan jeg kun være landet. Kim fortælenig i. Der er flere ler, at havørnen faktisk har etableret sig af rovfuglearterne, f.eks. havørnen, konhurtigere, end DOF forudså for 20 år sigeørnen og vandrefalken, der kvitterer den. ”Sidste år opgjorde jeg tallet til at med at komme her og slå sig ned, hvis være 83 ynglepar, og 72 af disse par fik de får den tilstrækkelige fred og beskytunger på vingerne. Der er produceret telse”, uddyber Kim. 700 unger. Selvom en parring kan mislykkes, æggene kan blive taget af en mår, ”Folk, der har havørne i deres skove elog nogle fugle kan dø, så håber vi, at vi ler nærområder er meget stolte af deres inden år 2020 kan runde det magiske tal fugle, og de er meget nidkære omkring, 100 ynglepar, som får unger på vingerne, at fuglene skal have ro i ynglesæsonen, OG at vi også runder det magiske tal og derfor lukker folk nærmest skovene 1000 unger. Dét er bare en sensation og af helt frivilligt”, forklarer han. en succes uden lige!!! Kim er dog meget bevidst om, at det har haft utrolig stor betydning, at havørnen er blevet taget så godt imod af befolkningen. Ud over at sidde i hovedbestyrelsen for DOF er Kim projektleder for DOF’s Projekt Ørn, som har til formål at beskytte ørnebestanden i Danmark samt samle og formidle viden om de store rovfugle. Her er der en stor mængde frivillige hjælpere, som kaldes ”rede-koordinatorer”, der har en ørnerede, de holder øje med. Observationer fra disse folk giver DOF helt fantastiske informationer om livet i og omkring rederne. Kim og Lars Ulrich drager særligt nytte af viden

KOM MED PÅ EN ØRNE-KIGGER...

I skovene ved Salten/Gl. Rye er vi så heldige at have en havørnerede med to unger, som gik på vingerne i juli måned. Reden ligger i 45-46 meters højde i en gammel Douglasgran, så det bliver en særlig udfordring for Kim, når han engang skal op i den. Der er også havørne ved Skanderborg, som man kan stå og følge inde ved vandrehjemmet, når man kigger ud over søen. Lidt længere væk lever Egå Engsøhavørneparret, som er et meget populært par, fordi de er meget tillidsfulde, og de kommer utrolig tæt på folk, der går langs søen. Ørnene lader sig ikke forstyrre af, at der står mange mennesker og kigger. Havørnene har ligesom afkodet, at menneskene går på den 5 km lange sti rundt om søen, og når folk holder sig på landsiden, så holder ørnene sig på vandsiden. Derfor kan ørnene kan godt være indenfor en rækkevidde af 40-50 meter, og det gør det optimalt at følge de store fugle, når de går på jagt. ”Jeg skal hilse og sige, at der er altså bare er spark i r***n på sådan en!! Det går eddermanemig stærkt!” klukker Kim. Havørnene her i Gl. Rye går på jagt i Mossø – både ved Klostermølle og helt ned i østenden af Mossø, som er et rigtig godt sted at stå og observere fuglene. Her holder mange ænder til, og havørnene kan bruge skoven langs søen som dække til at komme tæt på ænderne. ”Nogle gange kommer Skanderborg-parret også op til Mossø. De flyver faktisk ret langt efter føde. De kan godt tilbagelægge 2030 km på en dag. Nogle gange har jeg havørne ind over huset her i Gl. Rye. Vi er meget heldige med at have havørne i dette område, og folk er rigtig gode til at vide, at vi har dem, og til at være med til at passe på dem. Vi lukker jo skoven af, når det er ynglesæson, netop for ikke at forstyrre havørnene. Ørnene er meget følsomme, når de starter parring, redebygning og får lagt æg, og når ungerne lige er udklækket, så skal man altså virkelig passe på ikke at forstyrre dem, for forældreparret forlader simpelthen reden. Og hvis reden er ladt alene bare et øjeblik, så kommer ravne og krager – og nogle gange en mår, og de er lynhurtige til at tage æg eller unger. Derfor er ro og fred utrolig vigtigt i ynglesæsonen,” slutter Kim.

På www.ørnetv.dk kan man se havørne LIVE. Der er kameraer ved reder bl.a. hos havørne på Lolland, fiskehejrer i Gribskov og et stor-hornugle par i Sønderjylland, så folk kan følge fuglenes hverdag på allernærmeste hold. I februar måned finder eventen Ørnens Dag sted. 20-23 steder rundt om i lan-

LOKALE HAVØRNE det er frivillige, ørne-kyndige folk, som f.eks. Kim, ude og fortælle om ørnene og svare på spørgsmål om fuglene. Eventen foregår på steder, hvor der er mulighed for at se havørnene flyve rundt

4


KULTURAFTEN 2017 Fredag d. 15. september stimler alle Skanderborg Kommunes kulturelle aktører sammen for at vise, hvilke kulturelle tilbud, der findes rundt omkring - fra jazz og kammerkor til kunst, skattejagter, rundvisninger og workshops.

Find det flotte katalog med alle Kulturaftenens spændende tilbud hos Gl. Rye Brugs eller på Ry Bibliotek.

I Gl. Rye byder flere af byens kulturelle steder ind med spændende oplevelser for alle.

Kl. 18-19 er der sansestorm i skulptur­

Kl. 19.30-20-30 indbyder museet på Gl.

haven på Nyvej 8, hvor Lyng Dal Hotel &

Rye Mølle til rundvisning og fortælling

­Restaurant, den lokale Midtiby-sangskri-

om den tyske flygtningelejr, og man

verduo samt ”De Kreative Mellemrum”

kan opleve særudstillingen ”Kunst bag

mikser en uimodståelig cocktail, der udfor-

­pigtråd”.

drer alle sanserne.

5 Foto: Peter Krogsøe


Gl. Rye

VANDVÆRK Så synger sommeren 2017 på sidste vers, og vi må erkende, at der ikke har været brug for ekstra vand fra værket til havevanding, - det har naturen selv klaret! Dog har den øverste del af byen nok bemærket, at der har været udfald på levering af vand. Årsagen har været problemer med strømmen til pumpestationen ved kroen. Det har vist sig, at der er tale om en periodisk fejl i strømforsyningen, hvilket får pumperne til at stoppe og deraf følgende manglende vand i den øverste del af byen. Vi arbejder på at udbedre fejlen og beder i en forbindelse om forståelse for problemet, som vi håber på snart er løst. Derudover har der ikke været drifttekniske problemer med vandforsyningen.

lægget på vandværket. Procedurerne er efterfølgende ændret og indholdet skulle nu overholde kravværdierne. De forhøjede værdier er alene et problem for ledningsnettet og har ingen sundhedsmæssig betydning. Den udførlige vandanalyse kan ses på Vandværkets hjemmeside eller bestilles i kopi ved henvendelse til værket.

Vandanalyser udtaget på vandværket januar 2017

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk

I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket informere forbrugerne om den leverede vandkvalitet fra værket. I nedenstående tabel ses de målte værdier for udvalgte stoffer. Værdierne er fra den seneste analyserapport foretaget af Eurofins laboratorium. Vandprøven er udtaget fra vandet, der afgår fra værket. Som det ses, er der en mindre overskridelse af kravværdien for jern og mangan. Disse mindre overskridelser kan skyldes ændrede procedurer for påfyldning af filter materialer til vandbehandlingsan-

Enhed

Værdier

Krav

Hårdhed dH 7,0 5 - 30

Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27

Bemærkninger Vandet er blødt som følge af mangel på kalk i de geologiske lag vandet passerer.

PH værdi PH 7,4 7,0 -8,5 Indikator for vandes surhed Jern mg/l 0,013 max 0,1 Højt indhold af jern kan give vandet bismag. Jernudfældning giver uklart vand Mangan mg/l 0,033 max 0,02

Mangan forekommer i grundvan det ligesom jern med samme ulempe

Coliforme pr. 100 ml < 1 Under 1 Indikator for bakteriologisk forbakterier urening af vandet fra f.x. kloakvand eller overfladevand Kimtal 22 C pr. 100 ml < 1 max 50

Indikator for den samlede mængde bakterier i vandet

Nitrat mg/l < 0,3 max 50

Angiver den mængde nitrat der siver ned til grundvandet

6

Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Fotokonkurrence

Kryb og kravl

Hvad er nu det for noget? Det er Naturfond Gl. Rye, der igen i år afholder en fotokonkurrence. Lige som vi har gjort i både 2015 og 2016. Hvem kan være med til det? Det kan alle, der har lyst. Det er lige meget, om man er stor eller lille, ung eller gammel, rig eller fattig, bor i Gl. Rye eller ej. Det er for ALLE. Hvad kræver det? Næsten ingenting. Et godt eller sjovt billede taget med mobilkamera er nok. Hvis nogen skulle have lyst, må man også gerne bruge superprofessionelt udstyr, men man behøver det ikke. Så er der vel en masse regler? Egentlig ikke. Det eneste, du skal huske, er at temaet for i år er: KRYB OG KRAVL. Og når man så har taget billedet, hvad så? Så sender du billedet til Naturfondglrye@gmail.com. Du må sende mellem 1 og 5 billeder og vi skal have modtaget dem senest d. 1. oktober 2017. Vi offentliggør vinderen til årets sidste plejedag. Kan man vinde noget? Ja for søren da. Tænk sig; Lyng Dal Restaurant og Hotel er vildt flinke igen i år: De har sponseret et gavekort til vinderen, så man kan komme til at sidde og mæske sig med deres lækre mad. Det er da noget. Kan jeg læse mere om det nogle steder? Det kan du. Prøv at gå ind på naturfond-glrye.dk. Der står en masse. Okay. Det lyder da rimelig seriøst det her? Ja, men det er det nu ikke. Det er bare for sjov. Det er en måde, vi kan dele glæden over bakkerne med hinanden på. Længere er den sådan set ikke.

7


En start vi end ikke turde drømme om! Den 11. maj indviede vi en ny butik med 100 kvadratmeter ekstra butiksareal, moderniseret interiør og et ansigtsløft til facaden og parkeringspladsen. Mere end 500 af jer, vores kunder, var med til et brag af en åbningsfest, som vi vil huske i mange år. Udvidelsen har kostet 2 mio. kr., hvoraf imponerende 1,1 mio. stammer fra lån ydet af Gl. Ryes borgere. Vores fremskrivninger forud for projektet sagde, at med en stigning i omsætningen på knap 30 procent i 2022 kan vi med sikkerhed forrente og afdrage lånene.

Hver eneste krone, vi får i overskud, vil vi i videst mulig udstrækning forsøge at geninvestere i butikken, så vi kan tilbyde større vareudbud, nye initiativer og bedre service til vores kunder! Martin Rud, næstformand i Gl. Rye Brugsforening

Gl. Rye

%

Derfor fulgte medarbejdere og bestyrelse - med lige dele spænding og bæven - med i tiden efter genåbningen. Det, vi så, havde vi ikke engang turde drømme om: I er strømmet til i en grad, så omsætningen for maj og juni allerede ligger 21 procent over samme periode sidste år! Vi er m.a.o. godt på vej mod 2022-målets 30 procent! Selvom noget af væksten måske hænger sammen med nyhedens interesse, ser vi særdeles lyst på butikkens fremtid: Vi har nemlig mange flere tiltag klar, som vi løfter sløret over de næste måneder og år. Hjælp os med at gøre væksten varig - køb dine dagligvarer i Byens Egen Butik, og tag godt imod vores nye tiltag!

Uge Diagrammet viser, hvor mange procent omsætningen i 2017 ligger over hhv. under ift. samme periode sidste år. Den røde linje viser tendensen, men de grå pinde viser tal uge for uge (de ugentlige tal svinger meget, bl.a. pga. at helligdagene falder forskelligt i 2016 og 2017). Bemærk stigningen omkring åbningen af den nye butik i uge 19

To kunder om den nye butik Lilly Skov

Mohamed Hamze

Hvad synes du om den nye butik? Jeg glæder mig over, at der er kommet større udvalg, og at I forsøger at tilgodese særlige ønsker fra vi kunder. Og det er dejligt, at der er blevet større og større fokus på kvalitet, økologi og lokale varer.

Hvad synes du om den nye butik? Butikken er blevet meget pænere og mere overskuelig, og den har fået et meget større udvalg af varer. Jeg synes, vi er meget privilegerede at have en så flot og stor dagligvarebutik i en lille by som Gl. Rye.

Hvad er dine ønsker for butikken i fremtiden? At I fortsætter med den positive udvikling, jeg har oplevet de sidste par år, og at vi - kunderne - bakker op og dermed styrker fællesskabet i Gl. Rye. Og jeg håber, at I fortsat har fokus på æstetik, så butikken fremstår indbydende og overskuelig, både indenfor og udenfor.

Hvad er dine ønsker for butikken i fremtiden? Selvom butikken allerede har fået et meget større sortiment, ser jeg gerne, at der kommer endnu flere dagligvarer og specialvarer, så vi på den måde kun behøver at handle i Dagli’Brugsen i Gl. Rye.

Deltag i konkurrencen Vi vil gerne have ægte “Gl. Rye stemning” ind i Byens Egen Butik. Indsend derfor senest 2/9 dit foto, illustration, tegning, collage, maleri, grafik eller lign. til mit@glrye.dk! Skriv hvorfor dit værk beskriver “Mit Gl. Rye”, og husk kontaktoplysninger. Billeder og indskanninger skal være i så høj opløsning som muligt. Syv værker vinder en plads på en hyldegavl i Byens Egen Butik og følgende præmier:

8

1. præmie: Gavekort á kr. 1.000 til Byens egen Butik 2. præmie: Gavekort á kr. 500 3. præmie: Gavekort á kr. 250 4.-7. præmie: Biografbillet til 2 personer Deltager du i konkurrencen, indvilliger du samtidig i, at Dagli’Brugsen Gl. Rye må bruge dit foto eller kunstværk til kommerciel brug.


Erhvervsportræt

Vi har jo nærmest fået nye jobs! Dagli’Brugsens dygtige medarbejdere, Kirsten og Line, har en stor del af æren for den flotte premiere i ”Byens Nye Butik”. Her sætter de selv et par ord på den nye virkelighed. Kirsten Birkbak Christiansen ”Det er imponerende at tænke på, hvor meget der er sket over de sidste måneder. Og hvor stærkt det hele lige pludselig gik. Der blev snakket frem og tilbage i en lang periode omkring, hvilke muligheder der var, og hvilke ønsker vi havde. Og næsten fra den ene dag til den anden startede murerne på tilbygningen, og så gik det stærkt. Det gav nogle lange dage i en periode, men resultatet er fantastisk og det hele værd. Den store forskel fra før til nu er, at vi har fået en butik, der følger med tiden. Inden ombygningen, havde vi en butik, der var gammel og slidt. Der var ikke de store muligheder for at gøre noget, da især pladsen begrænsede os. Men at vi nu kan opfylde mange af kundernes ønsker er et kæmpe plus. Jeg har helt personligt glædet mig ekstremt meget til at få den nye grøntafdeling opbygget. Mit hjerte banker for frugt og grønt og har gjort det mange år efterhånden. Vi har ofte snakket om i butikken, at der uden tvivl kunne sælges mere frugt og grønt, men det har været svært med den trange plads, der var før.

Udfordringen er at finde balancen både i forhold til mængder og sortiment. Der skal helst ikke smides for meget ud, og der må heller ikke være udsolgt, så kunderne går forgæves. Samtidig handler det om at kende sine kunder. Hvilke ønsker har Gl. Ryes borgere? Indimellem er man også nødt til at tage nogle chancer, bestille 5-10-15 kasser af en variant. Sælge det til god pris - og så må det briste eller bære. Jeg er glad. Selvom hverdagen er presset, og vi sjældent når alt det, vi gerne vil, så er det dejligt at komme på arbejde. Alt er stadig så nyt og spændende. Og når man dagligt bliver mindet om fra kunderne, hvilken fantastisk butik, vi alle har fået, så bliver man altså glad. Samtidig har vi et godt sammenhold i hverdagen, og supplerer hinanden godt.” Line Winther ”Udvidelsen af Brugsen har betydet mere plads på gangene, større sortiment af varer - og travlhed for os som ansatte. Vi håbede selvfølgelig på, at udvidelsen ville betyde travlhed, men jeg havde nok ikke forventet, at den nærmest startede med det samme efter åbningsfesten. Mandag morgen startede som alle andre mandage med vareopfyldning osv., men min tirsdag var på ingen måde en helt almindelig tirsdag. Alt mælk og brød, jeg havde bestilt til

mandagen, som normalt skulle række helt til onsdag, var næsten væk. I løbet af cirka to uger fordoblede jeg mængden på brød og mælk på lager, og dette var til tider ikke nok - desværre til nogle kunders store frustration. Vi var kommet ind i en meget uvant situation, for vi anede ikke, hvor stor efterspørgslen ville være på de forskellige produkter. Det tog os lige et par uger, inden det var på plads… Jeg prøver at deltage så meget i vores Facebookgruppe som muligt, for jeg ser Facebook som et vigtigt parameter i vores videreudvikling af butikken. Vi skal jo gerne have solgt alle de varer, vi har på hylderne – også i de nye varegrupper. Vores Facebookgruppe gør det nemt og overskueligt hurtigt at komme i dialog med kunderne og vide præcis, hvad de egentlig efterspørger og mangler i deres hverdag, så vi kan forsætte med at være deres fortrukne indkøbssted. Jeg havde for eksempel ingen idé om, at efterspørgslen på veganermad og laktosefri produkter var så stor. Det lærte jeg via Facebook. Jeg håber at flere i fremtiden vil tilmelde sig gruppen, så de kan følge deres Brugs på tæt hold!

Redigeret af Ole Jeppesen

Delebilsordning i brugsen-regi En delebilsordning med administrativt grundlag i Gl. Rye Brugsforening er ved at tage form. Coop’s Medlemsinnovationspulje har givet tilsagn om støtte til etablering af online bookingsystem, indkøb af nøgleboks med mere. Derfor søger vi nu potentielle delebilister – og lokale sponsorer, som

har lyst til at få et logo på siden af en delebil. Den første bil er fyldt op på nær én plads og vil derfor snart blive leaset. Flere biler kan leases efter behov. Yderligere oplysninger om priser m.m.: Kontakt initiativtager Ole Jeppesen på mail@olejeppesen.dk

9

9


FDF ”Du er godt nok ved at lugte slemt” er der en af de 23 trætte FDFere, der pludselig udbryder. Der er ikke nogen, der ved hvem bemærkningen er rettet imod – det kunne sådan set også have været dem alle sammen efter fire hårde dage med vandring i de fantastiske islandske fjelde. Heldigvis er deltagerne på årets sommertur nu nået frem til et af turens højdepunkter, nemlig et velfortjent bad i nogle af Islands termiske kilder.

Forud for dukkerten i de varme kilder er der gået fire dages fjeldvandring igennem den flotte natur fra Torsmark til Landmannalaugar. Seniorerne og seniorvæbnerne på årets sommertur har haft det lange ben forrest og er både trætte og beskidte, da de når deres mål. Deres rygsække er blevet stadig lettere i takt med at dåseleverpostej og torskerogn er forsvundet for at fylde energidepoterne op. Heldigvis! For det har givet plads til alle de fantastiske oplevelser turen og naturen har givet – særligt de mangefarvede

Gl. Rye FDFere

klipper, selvlysende mos og lavasten står tydeligt i hukommelsen. Og så selvfølgelig de hyggelige aftener blandt teltene i lejren. Da snavset er blødt godt op og vasket væk af det varme islandske vand gik turen videre til geysere, vandfaldet Guldfoss og ”Tingvalla”, hvor Islands Alting mødtes fra år 930 til slutningen af 1700-tallet. Turen til Island blev afsluttet med to dage i Reykjavik, hvor bl.a. nationalmuseet, nordens hus og isgrotten ved ”Perlen” blev besøgt.

på sommertur til Island

10


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge 1. klasse: Grethe Leth Jørgensen​ Rodelundvej 59 ​86158014 / 30270307

​grethe@detfiksersig.dk

Tumlinge 2. klasse: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk Pilte:

Henning Gosvig Hedevej 7 2364 3155 hgo@tdc.dk

Væbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692 rysgaard@post.tele.dk

Seniorvæbnere:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

kjeldc54@gmail.com

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244 glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

11


Af Susanne Midtiby

Ny i Gammel Rye Denne gang kunne overskriften i stedet lyde ”Nybyggerne i Gammel Rye” eller rettere ”Ombyggerne i Gammel Rye”, for både på adressen Lyngdal 17 og Ryesgade 17 har det seneste års tid stået i ombygningens tegn.

Hvem: Sebastian Gorm Dyrehave Hansen, teknisk designerelev hos HOUE APS, Ry, boede i lejlighed i Skanderborg. Mikkel Gorm Dyrehave Hansen, musiker i bandet Go Go Berlin, og Nicklas David Jappe, salgselev hos HOUE APS, Ry, boede begge to i kollektiv i Alken. Hvor: Ryesgade 17 – et liberalt andels-samfund – på vej til at blive tre værelser med fællesrum: Entré, køkken og badeværelse i midten af huset. Her i sommer har de haft udekøkken under halvtaget mod øst og ”udestue” i haven. Mikkel har indtil nu holdt til i udhuset, hvor han kan spille sin musik mere frit. Fremover får han værelse på 1. sal. Her bor der p.t. en ven med motorcykel, som havde brug for et midlertidigt tag over hovedet. Nicklas’ værelse, der er tæt på at være færdigt, ligger mod syd, og Sebastians mod nord. Hvornår: De tre ungersvende overtog huset 1. september 2016 efter kun et par ugers betænkningstid. Det var en søndag aften, mens Smukfest var ved at takke af, at Mikkel og Nicklas blev opmærksomme på, at Ryesgade 17 kunne være noget, og med festival i blodet så de frisørens hus indvendigt om mandagen og et par uger senere kunne de alle tre underskrive papirerne, og nu kan de snart fejre deres første år med hus og have i Gammel Rye.

Mikkel, Sebastian og Nicklas i haven

Hvorfor: Der er et godt kreativt miljø i byen, en god energi, her sker noget. Nicklas er lige kommet hjem efter en lokal fodboldkamp – de går alle tre til mandagsfodbold og har sågar inviteret en flok Aarhus-folk med og de er også vilde med fællesskabet i Gl. Rye. En anden årsag var, at prisen på huset lå på et overkommeligt niveau sammenlignet med Aarhus priser. Det værste: Der er lidt langt til Aarhus og p.g.a. den dårlige kollektive trafik er de nødt til at have et køretøj hver, henholdsvis biler og motorcykel. De havde leget med tanken om en delebil, men deres liv og arbejdstider er for forskellige til, at det kan fungere. Det bedste: Gammel Rye har taget dem med storm, en af naboerne kom med en murerspand med øl som indflytter-hilsen, en anden kom med frokost en dag, og alle virker glade og hilser på hinanden på gaden og på stierne. Naturen er også dejlig – Mikkel går gerne tur på Galgebakken i næsten al slags vejr, Nicklas har nydt at ro kajak her i sommer og Sebastian ser frem til at få tid til at se sig mere om, når byggeriet ikke længere tager så meget af fritiden. Anbefaling/Ønske: De stemmer for, at Dagli’Brugsen bliver ved med at holde åbent til kl. 21. Det har de ofte gjort brug af. Og så vil de gerne vide, hvem der har lagt alle de kampesten under huset? Bonus: Brødrene og fætteren troede, at de kunne flytte ind og bygge gradvist om værelse for værelse i løbet af et par måneder. Det bliver nærmere et par år, men selv om de måske har taget munden for fuld, er de begejstrede for at bo og bygge i Gammel Rye. Og lige nu er planen, at de om et års tid vil holde åbent hus med æblekage af egne æbler og rigtig storby caffe latte, så de kan sige tak for hjælpen til de mange, der har hjulpet dem med huset, og samtidig sige undskyld for den kæmpe-støvsky, de en dag sendte igennem byen. Og gæsterne kan glæde sig til flere gode historier blandet andet fra opvæksten i Farfar og Farmors kollektiv i Boes, om dengang forældrenes hund løb hjemmefra til Gl. Rye og dermed skabte nye netværk for familien og mange, mange flere.

Frisørens hus, siden 1956 beboet af Edith & Henning Søby Jensen 12


Udsigt fra baghaven

Karen og Nicolai foran det nybyggede shelter

Hvem: Karen Fogtmann Madsen (fra Hammel) underviser i kunst, tegning/grafik og keramik på Silkeborg Højskole Nicolai Schøler (fra Thorsø) arbejder som pedel på Gødvad Efterskole Hvor: Lyngdal 17 – Linda og Frodes hus – nu under gennemgribende ombygning, for der skal være plads til værksted og ateiler udover leverummene. Med matriklen fulgte en mappe med husets historie – en samling dokumenter, som viser ændringer og forbedringer gennem tiden. Det er interessant læsning for nye ejere. Linda havde efterladt måske samtlige årgange af Aktuelt i huset, som Karen og Nicolai har læst i med stor fornøjelse. Hvornår: Karen og Nicolai så huset første gang i november 15. På det tidspunkt var de ikke helt klar til at købe hus, men de var godt på vej til at sige farvel til livet i byen. Og et halvt år senere – i juni 16 - overtog de huset og haven, der ligger ud til lyngbakkerne. Nu et års tid senere kan de – midt i byggerodet – glæde sig over et velfungerende køkken og brændeovn, en nybygget masseovn i nederste etage og et nybygget shelter i baghaven. Og resten skal nok også blive hamrende godt i løbet af det næste års tid, for heldigvis er de begge to meget praktisk anlagt og har mange gode hjælpere i nærheden.

bejde, at køre mountainbike med naboen og tage på kærestetur i kajak. Og når der er besøg af familie og venner, så er en gåtur i lyngbakkerne appetitvækkeren over dem alle. Det værste: Genbrugspladsen er lukket om søndagen! Det bedste: Naboerne har været rigtig søde til at kigge forbi og sige hej, når Karen og Nicolai har været i gang med at rive ned og bygge op. I juni i år blev der holdt vejfest – en god lejlighed til at lære naboerne bedre at kende. Og det er blevet til en del spontane naboøl :-) Anbefaling/Ønske: Et kvindefodboldhold i Gl. Rye! Bonus: Nogle af parrets bedste venner bor lige om hjørnet, Else Marie og Andreas, Lyngdal 1. Karen og Else Marie har været på Silkeborg Højskole sammen og det var efter en fest hos vennerne i nummer 1, at Karen og Nicolai blev opmærksom på Lyngdal 17, som de allerede dagen efter så nærmere på både inde og ude. Derudover har de andre venner og kolleger i nærheden, og de mærker en strøm af tilflyttere især fra Aarhus.

Hvorfor: Gammel Rye og Søhøjlandet har alt, hvad parret kan ønske sig! Det er skønt at bade i en af søerne på vej hjem fra arLyngdal 17 – Linda og Frodes hus – nu under gennemgribende ombygning, for der skal være plads til værksted og ateiler udover leverummene. 13


Høgdal

ll e s s k a b æ f g o d e h g - fortællinger, frivilli

Af Malina Müller

Godt gemt væk for enden af en grusvej i Salten Skov, ligger Høgdal, en firelænget stråtækt gård, der emmer af historie. Nogle dage er her så stille, at det eneste man hører er hønsene der klukker og vindens susen i træerne. Andre dage genlyder gårdspladsen af glade børnestemmer, klapren af træsko, spillemandsmusik og zinkspandes skramlen.

Levende historie - Vi driver stedet som et erindrings-, lærings- og oplevelsessted, fortæller Hanne Buch, der overtog ledelsen af Høgdal i 2012. Hun arbejder tæt sammen med en flok på ca. 40 frivillige, der i fællesskab værner om stedets værdier. Vi nyder at vores voksne gæster er med, her eks. en som viser og fortæller, hvordan man arbejder på en tællehest.

Høgdals historie kan føres tilbage til de store landbrugsreformer sidst i 1700-tallet. Gården er gået i arv fra far til søn i fem generationer. Familierne på Høgdal ernærede sig landbrug, men agerjorden var ikke den bedste, så træprodukter, ikke mindst træskofremstilling, gav et stort tilskud til indtjeningen.

At få kasketter, træsko og skørter på, at få lov at fodre dyr, arbejde i huggehuset, lave mad på komfuret eller save brænde giver børnene erfaringer med, hvordan det var at være barn på landet før der var noget, der hed iPads og Netflix. Det sætter gang i både fantasi og refleksioner og fører til gode snakke. - På Høgdal vil vi gerne give vores gæster en forståelse for, hvad langt de fleste af os er kommet af. Det er den historie vi fortæller gennem offentlige arrangementer og ved besøg, hvor grupper i alle aldre booker et forløb hos os.

Når høsten skal i hus, klares det af høstlauget, som får hjælp af vores gæster.

De sidste ejere af Høgdal var Jens og Peder Jensen, der overtog gården efter faderens død i 1927. Herefter gik tiden nærmest i stå på Høgdal. Det betyder, at man i dag kan opleve et autentisk gårdmiljø, der fører én tilbage til tiden, før maskinerne holdt sit indtog.

Hanne oplever, at nutidshistorie, som den fortælles på Høgdal, er nemmere at forholde sig til for de børn, der besøger stedet, end perioder længere tilbage i tiden. Når oldemor kan fortælle om at vokse op på et sted som Høgdal, eller morfar fortæller om, hvordan det var at være feriebarn på landet med grukedlen og natlige besøg på dasset, fornemmer børnene, at de er et led i den historiske udvikling.

En god frivillig frokost efter endt arbejde siger vi ikke nej til, her bliver fortalt historier, sunget, spist en sildemad og drukket en enkelt dram. 14

Frivillige med mange talenter Det kræver mange hænder og vidt forskellige evner at holde et sted som Høgdal gående. - De frivillige betyder alt for stedet, understreger Hanne, der glæder sig over det privilegium det er at arbejde sammen med mennesker, der møder op af ren og skær lyst. - Uden deres store opbakning kunne det ganske enkelt ikke lade sig gøre. De frivillige ligger inde med en viden og erfaringer som man ikke kan google sig til og med et uvurderligt håndelag.

Sådag på Høgdal har vi valgt at gøre til en rigtig erindringsdag, hvor vi inviterer plejecentre, aktivitetstilbud for demente m.m.


Ulddag, hvor fårene klippes, i andre hjørner bliver der kartet, spundet gran på en rok, filtet, fremstillet legetøj i huggehuset m.m.

Nogle frivillige kommer i forbindelse med den daglige drift, for at fodre dyr, lave småreparationer eller vedligeholde udearealerne, nogle syr og vedligeholder dragterne, der hører til Høgdal og andre træder til i forbindelse med de større arrangementer for f.eks. at bage boller, stå for hestevognskørsel eller svinge leen, når der skal høstes. Hvert år byder Høgdal på 12 offentlige arrangementer som Ulddag, Legedag og høstfest, hvor de frivillige står for forskellige aktiviteter. Alle bidrager med det de kan og har lyst til. I sommer- og efterårsferien åbner de frivillige desuden Høgdal for rundvisninger to gange om ugen. Nogle frivillige ved meget om landbrug og historie, andre ved en masse om naturen og den helt unikke biodiversitet, der omgiver Høgdal.

Fælleskabet trives - Der er en munter tone her, og det skal der være, for det skal være sjovt at være frivillig på stedet, smiler Hanne. - Vi går ikke af vejen for en god frokost, en sang og en god historie, men først kommer arbejdet. Det ligger i den særlige Høgdal-ånd, at først yder man og så nyder man. Arbejdsomheden, ihærdigheden og stoltheden over stedet er stor, så det falder helt naturligt, at arbejdet skal fra hånden, før man går til kaffen eller sildemaden. Der er nok at se til. Hvert år lægger busser med skoleklasser, børnehaver, busselskaber og frivilliggrupper vejen forbi Høgdal, ligesom almindelige turister og lokale også finder vej til Høgdal. Mange gæster er gengangere, der er faldet for Høgdal og glæder sig til en gensyn.

- På Høgdal kan generationer mødes og være sammen om det samme uden forstyrrende slikboder eller hurlumhej. Høgdal er et af de få steder, hvor de gamle får lov at være på hjemmebane i forhold til børnene, fortæller Hanne, der lægger stor vægt på, at Høgdal kan tilbyde noget for alle aldersgrupper. At tiltrække besøgende uden at gøre Høgdal til en forlystelsespark er en balancegang, der kræver omtanke og fantasi. Hanne Buch er dog ikke bekymret. Nok er tiden sat i stå blandt de gamle bindingsværksbygninger, men: - så længe der er frivillige på Høgdal, er der garanti for at stedet bliver ved at udvikle sig på sin helt egen måde og med respekt for Høgdals særlige historie og charme.

Fakta om Høgdal: Høgdal ejes af Naturstyrelsen og drives af Silkeborg Kommune. Du kan læse mere om stedet på hogdal.dk. Høgdal arrangerer bookede besøg for skoler, institutioner og foreninger. Hver tirsdag og torsdag i skolernes sommerferie åbner frivillige desuden stedet for besøg. Høgdal har adresse på Høgdalvej 4, 8653 Them

15


Nu også med:

Råstofdag 2017 med

Åbent Hus hos Dansand Dansand er Danmarks førende sandspecialist. Vi producerer ca. 345.000 tons sand om året, i mere end 20 forskellige sorteringer - plus en lang række specialprodukter. Vores fine kvartssand hentes op fra den midtjyske undergrund og er resultatet af mere end 22 mio. års geologisk evolution. For Dansand er sand ikke bare sand. Vi fokuserer meget på vores kunders behov og satser løbende på produktudvikling. Vi går også forrest, når det handler om miljøvenlige alternativer. Vores erfaring, ekspertise og entusiasme har gjort os til den foretrukne partner – både i professionelle sammenhænge og på gør-det-selv markederne. Hos Dansand eksporterer vi nu mere end 40% af vores produktion til nære markeder som Tyskland, Norge, Sverige, England, Frankrig og Polen, men også til Saudi-Arabien, Kuwait, USA og Caribien. Dansand har især i de seneste år satset på udvikling af nye inovative gør-detselv produkter. De kendteste er Danfugeprodukterne som hæmmer ukrudt i

fuger ved fliser og belægningssten.

Den 16.september er det Råstofdag i hele Danmark Åbent hus for alle, der gerne vil vide mere om, hvordan sten, grus og sand udvindes og forædles – eller som bare gerne vil tæt på de store maskiner Hver dansker bruger i gennemsnit 12 tons råstoffer om året, men hvor kommer f.eks. kalk, ler, sand, sten og grus fra, hvordan udgraves råstofferne, og hvordan bliver de forædlet? Det kan man alt sammen få mere at vide om, på ”Råstofdagen 2017” Fem producenter af råstoffer inviterer inden for på fabrikker, i grusgrave og på skibe, og der bliver nok at se på for hele familien. Man kan komme tæt på store maskiner, der vil være særlige arrangementer for børnene, og gæsterne vil både få serveret viden og lidt godt at spise og drikke. Det er brancheforeningen Danske Råstoffer, der står bag arrangementet. Det er planen fremover at holde et lignende arrangement hver 2-3 år med forskellige temaer, og der vil blive sat fokus på

Åbent på hele Dansand med aktiv sandgrav, vaskeri, tørreri, sigteloft, opsækning og lager. Aktiviteter relateret til sand: Guldgravning for børn, mere. Silkeborg/Ry Golfklub demonstrerer golf og meget Pølsevognen er åben, og udskænkning af øl og vand. rundt på Kl. 10.00-14.00: Dansands ansatte viser hvert kvarter virksomheden for grupper af gæster. gæster udefra” Kl. 10.00-14.00: Besøg af ”spændende kørende uden for. rundt viser sen Konrad Claus Kl. 10.30 & 12.30: Geolog mrådet. Temaet for Claus`s rundvisninger er: Geologi i Addit-o

Kl. 10.00-14.00: Kl. 10.00-14.00:

Udskænkningen af øl, vand og pølser naturligvis er

16

gratis

Q

Geologiens Dag 2017 med Claus Konradsen fra Geolex.

Q

VETERANBILER

Q

VETERANKNALLERTER

Q

STORE FJERNSTYREDE MODELLASTBILER der kører med sand.

Åbent hus for alle, der gerne vil vide mere om, hvordan sten, grus og sand udvindes og forædles – eller som bare gerne vil tæt på de store maskiner

råstoffernes oprindelse, udgravning og på, hvordan de forædles til direkte brug eller som dele til andre produkter. Med arrangementet vil Danske Råstoffer gerne fortælle både almindelige borgere og samarbejdspartnere i industrien og myndigheder om, hvordan der arbejdes i branchen, og om, hvilke særlige hensyn, der tages. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan udvindingen finder sted, og det er ikke ligegyldigt, hvordan naturen efterlades bagefter. Der skal helst ske en form for naturopretning, og alt det vil der blive fortalt mere om på Råstofdagen 2017. I forbindelse med den særlige råstofdag udkom der i 2012 en ny udgave af Råstofbogen med forord af miljøminister Ida Auken. Den kan evt. downloades på: www.danskeraastoffer.dk/ Ydermere kan man læse mere om natur i poblikationen: Mere natur i råstofgrave- forvaltning og bevarelse. Denne kan evt. downloades på: www.ktc.dk/ foreningen /.../ktc-nyheder-fuldvisning

Lervejdal 8b, Addit, 8740 Brædstrup Tel. 86 82 58 11 www.dansand.dk


Erhvervsportræt

• Mester Molbo er medlem af Byg Garanti, som sikrer dig som kunde med op til 150.000 kr. inkl. moms i tilfælde af håndværksmæs- sige fejl og mangler. • Det koster ikke ekstra at vælge en hånd værker med Byg Garanti • Undgå lange trættende juridiske forløb i forbindelse med en Garantisag.

Lad Mester Molbo gøre dine byggedrømme til virkelighed Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Louise Nathansen

Nye vinduer luner på varmekontoen. Og familiens travle hverdag bliver pludselig meget nemmere med et stort køkken-alrum. Går DU med byggedrømme? Mester Molbo fører dig trygt igennem alle tømreropgaver fra idé til færdigt projekt. Forandring fryder - også i hjemmet. Så hvorfor ikke tage skridtet og få en indledende og uforpligtende snak med tømrerfirmaet Mester Molbo om idéer, muligheder, omkostninger, byggekrav, materialevalg og meget mere. Det kan selvfølgelig også være mindre projekter, som et trægulv, der skal repareres eller en port, der trænger til ny træbeklædning. For Mester Molbo løser nemlig alle former for tømreropgaver. - Et byggeprojekt behøver faktisk ikke være så besværligt og uoverskueligt, som jeg fornemmer, at mange har det, siger Carsten Molbo, der står bag byggefirmaet fra Voerladegård. - Jeg går meget op i at guide mine kunder sikkert gennem byggeriets faser - særligt når andre håndværkere er involveret, fortsætter Carsten.

Carsten Molbo

Carsten, der både er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har været i faget siden 1996 har haft eget firma siden 2009. Før det arbejdede han som byggeleder i størrer firmaer. - Det var tanken om selv at kunne tilrettelægge sin dag og vælge den måde, jeg vil gå til mine kunder på, der fik mig til at blive selvstændig, fortæller Carsten. Mester Molbo står for ansvarlighed, ærlighed, effektivitet, præcision og kvalitet, og det er de værdier, Carsten møder sine kunder med.

ejdsvillig, seriøs og “Carsten Molbo er en samarb eden på rette sted!” ligh fag med r este ­ærlig tømrerm gs Vej, Gl. Rye Camilla & Henrik, Lille van etage på huset - alt skulle “Vi valgte at få helt ny over valgte tømrermester Carsten væk og nyt skulle opføres. Vi e udbudsmaterialet 100 %, Molbo, bl.a. fordi han matched mange idéer undervejs. gav og den havde styr på faglighe vejen igennem processen og Carsten var vores mand hele igennem til andre håndværede iker mun var ham, vi kom og god kontakt til arkitektkere. Han havde også en tæt ygningen for os. Derudover omb et firmaet, der havde tegn at byggepladsen overholdt tog Carsten også ansvar for, blik, positive væsen og over arbejdsmiljøloven. Carstens ­ de det meget nemt for gjor t fage til ng professionelle tilga os gennem byggeprocessen.” Camilla Kofod-Olsen & Henrik

Wang Kjær Jensen

17


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Søndag d. 20. august 10. søndag efter trinitatis 9.30 Øm Kloster Friluftsgudstjeneste Søndag d. 27. august 11. søndag efter trinitatis 11.00 Himmelbjerget Friluftsgudstjeneste Søndag d. 3. september

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 27. august kl. 11 inviteres til gudstjeneste på plænen ved Himmelbjerget fælles for alle sogne i Ry-området. Blues-bandet Shades of Blue medvirker til en stemningsfuld gudstjeneste. Der opstilles telte til at skærme mod regn eller stærk sol.

Gudstjenester på Dalbogaard

5. september 3. oktober 7. november 5. december

kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00

12. søndag efter trinitatis

Søndag d. 10. september 13. søndag efter trinitatis

Ingen

Søndag d. 17. september 14. søndag efter trinitatis

11.00 Høstgudstjeneste med frokost

Tirsdag d. 19. september

17.00 Konfirmandindskrivning

Søndag d. 24. september 15. søndag efter trinitatis

11.00 Gl. Rye

Søndag d. 1. oktober

16. søndag efter trinitatis

11.00

Søndag d. 8. oktober

17. søndag efter trinitatis

Ingen

Tirsdag d.10. oktober

18.30 Alternativ BUSK

Søndag d. 15. oktober

18. søndag efter trinitatis

11.00

Søndag d. 22. oktober

19. søndag efter trinitatis

Ingen

Søndag d. 29. oktober

20. søndag efter trinitatis

11.00 Reformationsfejring

Søndag d. 5. november

Alle helgens dag

16.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 12. november

22. søndag efter trinitatis

11.00

Søndag d. 19. november

23. søndag efter trinitatis

Ingen

Søndag d. 26. november Sidste søndag i kirkeåret

11.00

Søndag d. 3. december

11.00 Børnekoret medvirker

1. søndag i advent

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

18

9.30 Majbrit Billesø Rasmussen


Nyt fra Menighedsrådet Det har været en rolig sommer for menighedsrådet.

og som så suppleres med nogle fornyelser.

Vi afventer en masse beslutninger og gør klar til et forhåbentligt hæsblæsende efterår.

Det bliver ikke en ny moderne kirke, men en velvedligeholdt kirke, måske med lidt kant. Alt det arbejder arkitekten på, hvis midlerne bliver bevilliget.

Vi har netop modtaget tilsagn om midler til at reparere fuger m.m. udvendigt på kirken. Nu afventer vi svar på de to store projekter, nemlig renovering af såvel kirke som kirkegård.

Et lille aktuelt projekt, som flere af Jer har henvendt Jer til mig om, er kirkeuret. Hvorfor går det dog ikke ?

I september skal vi til budgetsamråd i provstiet hvor sagen bliver nærmere behandlet.

Der er simpelthen knækket nogle tandhjul, og desuden er der en wire der skal skiftes. Vi havde håbet at det var færdigt i juli måned, men i skrivende stund regner vi med at det er lige på trapperne.

Siden sidst har vi haft besøg af provsten og provstiudvalget som har gennemgået såvel kirke, præstegård, som kirkegård og ved den lejlighed fik vi mulighed for nærmere at præsentere vores planer. Hvorfor dog iværksætte så store planer ? Det er projekter som det tidligere menighedsråd arbejdede på og som det nye menighedsråd har arbejdet videre på. Der er tale om almindelige reparationer og vedligeholdelsesarbejder, sikkerhedsforbedringer m.m. som i en årrække er blevet samlet sammen til to store projekter, som med fordel kan udføres samlet

Det er simpelthen en fornøjelse at så mange ser kirkeuret og holder øje med det og vi vil selvfølgelig sørge for at det kommer til at fungere igen. Kloge folk har dog fortalt mig at det med at komme til at gå helt nøjagtigt ikke er realistisk, ligesom jeg har ladet mig fortælle at uret ved tårnets opførelse blev udlånt fra Frederiksborg Slot, som havde et urværk i overskud. Der er derfor tale om et meget gammelt, men forhåbentligt snart, funktionsdygtigt ur.

haft en meget velbesøgt kirkestafet. Det er jo bare et lille udpluk og mange af Jer har sikkert også været til kunstudstilling, foredrag m.m. Nu nærmer vi os efteråret med nye konfirmander, flere koncerter, spændende opstart på børnekor, jubilæumsgudstjeneste og meget mere. Personligt er jeg specielt glad for at børnekoret startes op igen. Det er min erfaring at børnekor er en perfekt indføring i det kirkelige liv og bibringer et fællesskab med hinanden og kirken, for såvel børnekorets medlemmer som disses familier. Et fællesskab som ofte varer ved i en lang årrække, Vi glæder os til at se og høre. Jeg glæder mig til i næste nummer at redegøre for hvilke beslutninger der bliver taget og hvad planerne bliver. Endnu engang tak for de mange henvendelser jeg modtager om stort og småt i sognet og igen en opfordring til endelig at komme med frem med eventuelle ønsker eller kritikpunkter. På vegne af menighedsrådet Helle Klejs Vagner

Hvad er der ellers sket siden sidst: Vi har haft flere koncerter, vi har afholdt offentligt menighedsmøde og så har vi

Særlige gudstjenester i efteråret 2017 Høstgudstjeneste med frokost Gudstjeneste i Skt. Sørens Kirke Søndag den 17. september kl. 11.00 Efter gudstjenesten er der frokost, højskolesang og hyggelig snak i Skt. Sørens Hus Alle er hjerteligt velkomne! Af hensyn til den dejlige mad gerne tilmelding på tlf 8689 8037 eller mail ijt@km.dk BørnUngeSognKirke I år holdes Alternativ BUSK-gudstjeneste pga reformationsjubilæet, der ligger på BUSK-dagen i oktober. Det sker tirsdag den 10. oktober kl. 18.30 i Skt. Sørens kirke. Som altid vil der være sjove indslag, god musik og glade børn. FDF´erne forbereder og afholder gudstjenesten sammen med præsten, men gudstjenesten er for alle.

I Reformationens fodspor

- guidet tur til Skt. Sørens Kirke, Gl. Rye Torsdag den 31. august 2017 kl. 19 Tur med fokus på reformationstiden og dens følger for Gl. Rye sogn og kirke Skt. Sørens kirke i Gl. Rye blev centrum for en vigtig danmarkshistorisk begivenhed. I juli 1534 mødtes de jyske rigsråder og bisper i Gl. Rye kirke og valgte den lutherske hertug Christian til ny dansk konge med navnet Christian d. 3. Kongevalget var med til at sikre den lutherske reformation og på samme tid begyndelsen til enden for byens og kirkens storhed. Turen til Skt. Sørens kirke sker i samarbejde mellem sognepræst Iben Johanne Thomsen og Museum Skanderborg. Vi skal høre om de spor reformationen har sat i sognet og i kirken.

Alle Helgensgudstjeneste

Vi mødes ved til Skt. Sørens kirke, Gl. Rye kl. 19.00 Alle er hjerteligt velkomne – det er gratis at deltage

Søndag den 5. november kl. 16 markeres Alle Helgens søndag med musikgudstjeneste i Skt. Sørens kirke. Vi mindes vore døde og navnene på dem, som er døde og begravede i sognet siden sidste Alle Helgen oplæses efter sognets skik.

Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Iben Johanne Thomsen, tlf. 8689 8037 / mail ijt@km.dk

19


Konfirmationsforberedelse 2017 - 2018 I uge 39 begynder konfirmationsforberedelsen og kommer til at ligge tirsdag eller torsdag morgen fra 8-10 (afhængigt af klasse / skoleskema) I august måned sendes indbydelse ud til alle medlemmer af folkekirken Børn, der ikke er medlemmer af folkekirken, er naturligvis også meget velkomne til undervisningen og kan evt. henvende sig til mig inden start, så vi kan aftale nærmere Bemærk, at dåb er en forudsætning for konfirmation Jeg glæder mig til at møde alle de nye konfirmander! Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at ringe på 6114 2535 eller sende en mail ijt@km.dk Med venlig hilsen sognepræst Iben Johanne Thomsen

Søndag den 29. oktober:

Fejring af reformationsjubilæet i Skt. Sørens kirke Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg, en begivenhed, som gav genlyd i Tyskland, Europa og hele verden. Også i Gl. Rye, hvor Chr. den 3. nogle år senere blev valgt til konge i Skt. Sørens kirke – og gjorde Danmark til et luthersk land. Kirkeministeriet har bedt alle sogne i Danmark om at markere jubilæet søndag den 29. oktober og det efterkommer vi gerne. Program for dagen: Kl. 11.00 Jubilæumsgudstjeneste i Skt. Sørens kirke Gudstjenesten tager farve efter reformationstidens gudstjeneste og vil være

Indskrivningsgudstjeneste i Skt. Sørens kirke tirsdag den 19. september kl. 17 for konfirmander og forældre med orienteringsmøde bagefter i sognehuset (slut ca. 18.30) Konfirmation i Skt. Sørens kirke: 2018: Kr. Himmelfartsdag 10. maj kl. 9.00 (7. abc) og kl. 11.00 (7. def) 2019: Kr. Himmelfartsdag 30. maj 2020: Kr. Himmelfartsdag 21. maj

Minikonfirmander i efteråret 2017 Børn i 3. klasse indbydes til at være minikonfirmander. Vi synger, hører bibelfortælling, leger og går på opdagelse i og omkring kirken. Det er altid sjovt at være minikonfirmand! Forløbet bliver fra slutningen af august til ca. 1. november – se mere på kirkens hjemmeside www.glryekirke.dk. Invitationer sendes ud med posten.

spændende, anderledes og alligevel genkendelig. Liturg Kjeld Slot Nielsen messer gudstjenestens led efter datidens skik og sognepræst Iben Johanne Thomsen prædiker. Gudstjenestens musik udført af organist Murray Stewart vil også bære præg af reformationstiden. Kl. 13.30 Foredrag i Skt. Sørens hus Uddannelsesleder og dansk repræsentant i Det lutherske Verdensforbund Ulla Morre Bidstrup holder foredraget For 500 år siden i Wittenberg – om Martin Luther historisk og aktuelt. Hvem var reformatoren og hvilken rolle spiller han for os i dag?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med UDSYN. Mellem de 2 programpunkter er der et lille traktement i Skt. Sørens hus. Alle er velkomne – fri entré.

Sangaftener med nye salmer Onsdag den 13. september kl. 19.30 i Låsby kirke Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Skt. Sørens kirke, Gl. Rye Ry, Dover, Alling, Tulstrup, Gl. Rye og Låsby kirker arrangerer i fællesskab fire sangaftener, hvor nye salmer er på programmet. I 2016 udkom et nyt salmebogstillæg ”100 Salmer”, som vi prøvede kræfter med i foråret og i maj måned dette år udkom Kirkesangbogen. I efteråret 2017 skal vi synge nyt fra Kirkesangbogen.

Kom og vær med! Salmesang er for alle aldre og alle typer stemmer. Og man bliver så glad af at synge! Iben Johanne Thomsen, sognepræst

20

Onsdag den 13. sept. kl. 19.30 i Låsby kirke

Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Skt. Sørens kirke, Gl. Rye


Musik i Skt. Sørens kirke efteråret

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

KONCERT

Torsdag den 21. september kl. 19.30 Murray Stewart, orgel Værker af J. S. Bach, Clerambault, Franck, Langlais, Andriessen, Leighton Murray Stewart Fri entré Søndag den 5. november kl. 16.00 Alle Helgen - musikgudstjeneste

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Koncert med Gl. Rye Gospelkor Onsdag d. 8. november kl. 19.30-20.30 i Gl. Rye Kirke Alle er velkomne. Der er fri entré.

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Gl. Rye Gospelkor består af 25 glade korsangere og ledes af Michelle Elmhøj og James Khoanyana. Vi vil gerne være flere, så du er meget velkommen at være med. Koret øver hver onsdag kl. 19-21 i sognehuset og afholder koncert et par gange årligt. Derudover deltager koret af og til i kirkens arrangementer. Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt korleder Michelle Elmhøj på elmhoej@me.com eller tlf. 60789391

SKT. SØRENS BØRNEKOR HAR DU LYST TIL AT SYNGE I KOR. SÅ KOM OG VÆR MED !

KORET STARTER TORSDAG D. 24. AUGUST KL. 15.30 - 16.30

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Helle Klejs Vagner Burmlundvej 2, Gl. Rye 40 57 00 08

helleklejsvagner@gmail.com

Næstformand & Kasserer:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Jesper Frost Bylling Lindholmvej 5, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

Lise Rask Holm Fick Ryesgade, Gl. Rye 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

KORET ER FOR ALLE FRA 2. KLASSE OG OPEFTER, NYE OG GAMLE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE. VI ØVER I SKT. SØRENS HUS, GL. RYE HVER TORSDAG

FOR TILMELDING, INFORMATION OG SPØRGSMÅL KONTAKT VENLIGST ORGANIST OG KORLEDER MURRAY STEWART TLF. 22 90 92 20

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

21

www.glryekirke.dk


Kr. Himmelfartsdag 2017

Kære konfirmander! Der er dage, som for altid vil stå lysende klart for os. Jeg håber, at dagen i dag er sådan en! Hvis I spørger en hvilken som helst af jeres forældre, familie og venner, så kan de alle sammen huske deres konfirmationsdag. Dagen i dag er dyrebar og hvor har vi glædet os til den!

negative har fyldt mest. Det man skal passe på, det man skal huske at gøre eller være i tide. Jeg er blevet helt forpustet på jeres vegne. Og har hver gang spurgt mig selv, om det er det, vi voksne vil give jer med: advarsler og påpegninger af de udfordringer og problemer, I vil komme til at møde.

Jeg har spekuleret som en gal på, hvad jeg skulle sige til jer, mine kære og søde konfirmander, for jeg vil gerne sige noget ordentlig til jer, netop fordi dagen er så særlig. I har også tænkt over det, hvad er det egentlig for en tale, du holder, Iben – hvad vil du sige til os?

Og så kom jeg til at tænke på Anna Raahede, en kvinde, som min familie og jeg holdt meget af, og som i en menneskealder var forstander på Salling Ungdomsskole. Hun havde et motto, som på en vis måde var ånden i hele skolen. ”Vi skal vise børnene, hvad der er værd at elske”, sagde hun. For kun ved at vise, hvad der er værd at elske, kan man give et menneske kærlighed til livet og mod på at komme ud i det liv. Ikke ved at true eller advare. Men ved at vise, at verden er værd at holde af – og at vi er værd at holde af. Hendes elever forlod skolen med visheden om, at verden var stor og vidunderlig – og værd at elske.

Og det er et rigtig godt spørgsmål, som mange andre også har tænkt over. Her i foråret har forskellige kendte mennesker skrevet taler til konfirmander. Det har været mennesker, der havde noget på hjerte. Nogle har lagt vægt på, at livet er kort og at det derfor gælder om at leve det, mens man har det. Gribe nuet, som det hedder, være nærværende i hverdagen. En del har talt om den tid, vi lever i. De store muligheder, I har i jeres generation, I kan blive nærmest hvad I har lyst til, men også at det betyder en hel masse valg, som I skal foretage, og hvor svært det egentlig er, fordi man skal tænke sig godt om, så man sørger for at træffe de rette valg. De mange fristelser, der ligger lige foran jer, har været et stort tema. Mobilen, der aldrig er længere væk, end at I lige kan række ud efter den. Den nemme underholdning den giver jer. Faren ved de sociale medier; altså om man glemmer de mennesker, der er tæt på, til fordel for dem, man er sammen med icyberspace. Og selvfølgelig det, at et menneskes værd ikke afgøres af, hvor mange likes, man får på FaceBook. Og det håber jeg, at I ved! Det har været kloge og velmenende menneskers råd til jer, der er på vej ud i livet. Men jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på, at det

22

Og sådan håber jeg, at I forlader konfirmationsforberedelsen. I er færdige med at ”gå til præst”, som I siger, og jeg har vist jer noget af det, som jeg synes er værd at elske. Jeres forældre har i øvrigt gjort det samme i 14 år. Vist jer, hvad de synes, at der er værd at elske. Jeres lærere, siden I begyndte i skolen. Og andre voksne, I har mødt undervejs, i Bison, i klubben, i GRIF, i FDF, i Brugsen og alle mulige andre steder. Man siger, at det kræver en hel landsby at opdrage en ung og det er Gl. Rye et godt eksempel på. Hvad er værd at elske? Jeg kan måske bedst sige det med en andens ord, der har villet det samme som jeg. Jeg tænker på forfatteren Karl Ove Knausgaard. Han har skrevet 4 bøger til sin ufødte datter. For at vise hende verden, som den er, lige omkring os, hele tiden, som han siger det. Og for selv at få øje på verden, mens han viser den til hende. Hvad er det, der gør livet værd at leve, spørger han på første side – eller: hvad er det, der er værd at elske?

Ingen børn stiller det spørgsmål. For børn er livet selvfølgeligt og ikke noget, man tænker over. Sådan er det, fordi børn ikke ser verden, men er så dybt inde i den, at de ikke kan skelne mellem verden og sig selv. Først når det sker, når der opstår en afstand mellem dem og verden, melder spørgsmålet sig: Hvad er det, der er værd at elske? Knausgaard viser sin lille pige verden: han skriver om frøer, æbler, tyggegummi, telefoner – og om fluer, opkast, tis eller pis, som han siger, et sted, hvor han fortæller om, hvor dejligt det kan være at pisse i bukserne, - og om knapper, termokander, øjne. ”Jeg vil vise dig verden, som den er nu: døren, gulvet, havestolen op ad muren under køkkenvinduet, solen, vandet, træerne. Du kommer til at se den på din egen måde, du kommer til at gøre dig dine egne erfaringer og leve dit eget liv, så det er selvfølgelig først og fremmest for min egen skyld, jeg gør det: At vise dig verden, du lille, gør mit liv værd at leve.” Det er fint sagt. At vise dig verden gør mit liv værd at leve. For når Knausgaard viser sin datter verden, glemmer han afstanden mellem verden og sig selv og er igen det samme sted som hun, så dybt inde i verden, at han glemmer afstanden. Vi kunne sige det samme til jer. At vise jer verden, gør verden værd at elske. I er et sted i livet nu, hvor den afstand, som Knausgaard taler om, mellem jer og verden er begyndt at åbne sig. Den vil gøre det endnu mere i årene, der kommer. I har fået øje på jer selv. Tænk på, når I ser på jer selv i spejlet. Man kan næsten ikke lade være med at spørge: Hvem er jeg –egentlig? Hvilken del af det jeg ser, er mest mig? Er jeg den, jeg ser eller er jeg større endnu? Og I har fået øje på andre menneskers blik på jer. Tænk på, hvor pinligt det kan være, når andre ser jer og jeres forældre sammen. Den danske komiker Master Fatman fortæller


om dengang han var 15 år og kørte i bus sammen med sin mor. Han havde en hanekam, der var skriggrøn og en halv meter høj – og folk kiggede – FORDI HANS MOR simpelthen talte så højt, at folk ikke kunne lade være med at glo. Mente han. Af og til gør afstanden ondt. Den kan adskille os fra andre mennesker. Når vi ikke føler os set som dem, vi er eller når vi opdager, at folk vi holder af, vil noget helt andet end vi vil. Men det er ikke kun et tab. Se på jeres kæledyr. Lige meget hvor søde de er, hvem har så lyst til at leve som en kat eller en hund, der allermest har i hovedet, hvornår de kan få det næste måltid mad. Men som ikke tænker over verden. Eller over sig selv. Eller elsker for den sags skyld. Her i kirken er det sted, hvor der kan tales om den afstand, vi opdager, når vi for alvor bliver voksne. Og der tales om den på en ordentlig måde. Så det er til at holde ud at være til i den.

Der kan tales om den rette afstand, den, der gør, at vi tænker mere over tingene, over hvordan vi skal være over for andre mennesker, hvad vi skylder dem, og hvilket ansvar vi har for dem. Og der kan også tales om, hvad eller hvem vi er, når vi ikke lever op til ansvaret. Når afstanden føles som en afgrund, vi ikke selv kan overvinde. Så er Gud, for at citere en af de mange gode salmer, I har lært, den dybe sammenhæng. Sammenhængen mellem mig og de andre og sammenhængen mellem mig og mit liv, selv når det føles, som om det ikke hænger sammen. Den sammenhæng hedder kærlighed. Gud elsker os som sine kære børn. Og han elsker os som sine kære voksne, når vi kommer dertil. Han elsker os hen over alle afstande og afgrunde, både dem, vi selv skaber og dem vi ikke er herrer over. Vi hørte det i vores dåb, da Gud lovede os at være hos os alle dage indtil verdens ende. Og vi hører det i nadveren, hvor Gud er tilstede og rækker os sin tilgivelse.

Hvad er værd at elske? Ja det kan synes mærkeligt, at Knausgaard nævner alle tingene. Hvad har telefoner, knapper og øjne med kærlighed at gøre? Men i sidste ende må det betyde, at hver eneste ting, man møder i dette store og mægtige liv, allerede er mødt og godkendt af Gud. Hver eneste menneske, vi møder, er på forhånd elsket og godkendt af Gud. Vi må se dem på den måde og i det lys. Og derfor også os selv. Hver og en af os har Gud brug for i den verden han elsker. Og derfor kan vi aldrig nogen sinde falde helt igennem uanset hvad der møder os. I dag bekræftes I i jeres dåbs nåde og hører det igen, der blev sagt til jer den dag, I blev døbt: At I er Guds elskede børn og har hjemme i den verden, han har skabt. Og derfor har I en opgave: I skal give det videre, I har fået. Gå ud og bekræft for hver eneste ting og hvert eneste menneske på jeres vej, at livet er værd at elske. Så stort er det. Lykke på rejsen! Amen

23


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Søndag den 29. oktober kl. 13:30

”Aflyttet”

Reformationen ”For 500 år siden i Wittenberg…”

Foredrag med journalist og radiovært Anders Kjærulff

Anders kjærulff

Torsdag den 14. september kl. 19.30

Efter 2013 vidste hele verden, at alt vi foretager os på internettet bliver gemt og analyseret og kan bruges imod os i fremtiden. Men vore regeringer og os borgere fortsætter, som om ingenting er hændt - ja, meget tyder endda på, at overvågningen er taget til. Manden der fortalte os, hvor slemt det stod til, var Edward Snowden, der forlod et højt betalt job for et privat konsulentfirma, der havde NSA, National Security Agency, som kunder. Han tog over en million dokumenter med sig ud, gemte sig på et hotel i Hong Kong, afleverede dokumenterne til en flok journalister, og sidder nu fast i Moskva, hvor han har fået eksil og pt. beskyldes for skiftevis forræderi og for at være spion for russerne.

Foredrag af Ulla Morre Bidstrup

Ulla Morre Bidstrup

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes gode aktuelle foredrag i Gl. Rye. 2017 bliver igen et interessant år, som forhåbentlig byder på spændende debat og fine oplevelser. Vi begynder med masser af musik, fejrer Brugsens jubilæum – naturligvis sammen med Byens Egen Butik, og retter blikket mod overvågningssamfundet og USA – et år efter! Reformationens 500 år skal også markeres i vores sammenhæng. Vel mødt til endnu en herlig sæson! Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,(gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN. .

Uddannelsesleder, præst, ph.d. og dansk repræsentant i Det lutherske Verdensforbund. I oktober 1517 slog munken Martin Luther en række teser op på en kirkedør. Det satte en kirkelig og folkelig bevægelse i gang, som stadig rører på sig. Men hvad bestod den i og hvordan sætter den os i bevægelse i dag? Før foredraget er der jubilæumsgudstjeneste i Skt. Sørens Kirke kl. 11:00 ved sognepræst Iben Johanne Thomsen og efterfølgende et lille traktement i Skt. Sørens hus. Arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet

Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet

Steffen Gram

Torsdag den 14. november kl. 19.30 ”Hvad nu Trump - og hvad nu verden?” Foredrag med international korrespondent for DR Nyheder Steffen Gram Det er et år siden Donald Trump blev USA’s nye præsident. Han er blevet indsat. Han er begyndt at pille præsident Obamas eftermæle fra hinanden. Men hvad er han i gang med at sætte i stedet? Og hvad skete der med alle løfterne? Har han bygget muren til Mexico? Har han deporteret millioner af illegale immigranter? Har han afviklet Obamas sundhedsreform? Og hvad med NATO? Hvad med Putin? Hvad med den frie handel? Forholdet til Kina? Og er der handelskrige på vej? DR’s Internationale korrespondent Steffen Gram og vært på P1’s ”Verden Ifølge Gram” har dækket USA i over 30 år og sidst valget af Trump. Han fortæller om Trump, om valget, om hvad Trump har gennemført - og om, hvad vi alle kan forvente os af Trump i Det hvide Hus i de næste tre år og Republikanerne ved magten i Kongressen! Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 24

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


’Gratis tilslutning’-kampagnen blev en STOR succes:

Bente og Frantz tog det grønne spring digvis kunne det meste genanvendes med den nye varmekilde. Vi har krybekælder under huset, og det gjorde installationen ekstra nem,” forklarer Frantz Sivertsen.

En god fornemmelse Bente og Frantz Sivertsen har nu haft lokalfremstillet, grøn fjernvarme i otte måneder. Det oprindelige estimat af forbrug og dermed udgift har stort set holdt stik, og parret er glade for den nye løsning.

22 nye forbrugere har gennem de seneste måneder tilsluttet sig byens grønne varmefællesskab. Blandt de nytilkomne er Bente og Frantz Sivertsen, som dermed har kunnet vinke farvel til det gamle oliefyr.

”Oliefyret var gammelt og slidt, og det er jo ikke længere lovligt at installere et nyt oliefyr i områder med fjernvarme. Vi ville gerne benytte lejligheden og skifte til en grønnere løsning med fornuftig økonomi. Der var fjernvarmen i Gl. Rye jo et oplagt valg,” siger Frantz Sivertsen.

Tekst og foto: Ole Jeppesen

I et velplejet hus på Fyrreskrænten bor Bente og Frantz Sivertsen. Huset er fra 60’erne, og varmesystemet har siden dengang været baseret på en oliekedel suppleret med en kedel til fast brændsel, f.eks. træ.

Opnå digitalt fjernvarmeoverblik Rye Kraftvarmeværk anbefaler forbrugerne at anvende databasen eForsyning til at holde øje med forbrug, regninger, årsopgørelser, temperaturer og til at hente dokumenter m.m.

Foranlediget af Rye Kraftvarmeværks ”gratis tilslutning”-kampagne sprang Sivertsen-parret i starten af året fjernvarmevognen. ”Energikonsulenten Kurt Nicolaisen fra Brædstrup Fjernvarme kom ud og besigtigede vores anlæg, og helkan du ændre dine login-oplysninger til din e-mail og en kode, du nemt kan huske. Du kan bruge databasen via ovenstående hjemmeside, men du kan også downloade en app til din mobile enhed.

Log ind på eForsyning.dk Første gang, du logger på, skal du bruge: Brugernavn: dit forbrugernummer Kodeord: pinkode Forbrugernummer og pinkode finder du på dit seneste varmeregnskab eller opgørelse. Når du er logget ind,

”Det føles rart at vide, at vores varme primært stammer fra varmepumper og solpaneler. Samtidig er det også betryggende, at vi kunder er fælles om at dele fremtidige investeringer, som kan gøre anlægget endnu mere miljøvenligt og effektivt,” siger Frantz Sivertsen. Han er ikke bleg for at give en decideret anbefaling til andre potentielle kunder. ”Jeg mener, at dette produkt er typisk Gl. Rye. Det rummer et element af fællesskab, en god kombination af omtanke for miljøet samt et konkurrencedygtigt prisleje. Vi vil jo gerne tænke grønt, men økonomien spiller trods alt en rolle. Hos Rye Kraftvarmeværk får vi begge dele…”

Mindre takststigning Grundet elprisernes udvikling har Rye Kraftvarmeværk desværre været nødsaget til at hæve forbrugsbidraget med 100 kroner pr. MWh. Bestyrelsen holder løbende øje med mulighederne for at justere anlæg og drift, så priserne holdes på lavest mulige niveau – samtidig med, at miljøet bliver tilgodeset.

FAKTA om Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Overgik i 2015 fra naturgasdrift til en kombination af energi fra en grundvandsvarmepumpe, et solvarmeanlæg og naturgas (sidstnævnte primært som backup) - Overgangen har næsten halveret priserne således, at de pt. ligger lige under landsgennemsnittet - Anlæggets grundvandsvarmepumpe har præsteret bedre end lignende anlæg i landet - Derfor kalder værket sig for Danmarks grønneste kraftvarmeværk

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk 25


Borgerforeningen Nyt fra Borgerforeningen Det første halve år med den nye bestyrelse er ved at være gået og sikke nogle måneder. Med en ny bestyrelse bestående af mange erfarne kræfter og flere nye energifyldte medlemmer, føler vi os om nogen klar til fortsat at være en del af det store frivillige arbejde det kræver at holde en by som Gl. Rye i gang.

tionerne. Derfor vil vi også meget gerne fortsætte med at arrangere juletræstænding, fastelavn, Sankt Hans, Sille Awten mv. Men vi må også erkende at vi ikke kan fortsætte med at stå for så store arrangementer uden opbakning fra byen. Dags dato har vi blot 67 medlemmer af Borgerforeningen. 67 medlemmer lyder måske ikke af så lidt, men med omkring 600 husstande, mener vi, at vi som landsby kan gøre det bedre.

at finde på nye tiltag udover de traditionelle og efterårs og vintersæsonen er da heller ingen undtagelse. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 7. november kl. 19.30 hvor der vil være Vælgermøde i byen. 14 dage før kommunalvalget d. 21. november, inviterer vi lokalpolitikere og byens borgere til en spændende og aktuel debataften. Her vil der være mulighed for at stille de lokale politikere lige netop de spørgsmål I synes skal belyses forud for valget. Meget mere herom senere.

Til det konstituerende bestyrelsesmøde tilbage i april, var der hurtigt enighed om at det Dags dato har vi blot 67 medlemmer ville være fordelagtigt med et Sæt ligeledes X i kalendeaf Borgerforeningen. større samarbejde med Fællesren d. 9. september kl. 14-16 hvor der traditionen tro vil huset i Gl. Rye. Da Fælleshuset 67 medlemmer lyder måske ikke af så lidt, være Dragedag. Kom og lav og Borgerforeningen i bund men med omkring 600 husstande, mener vi, din egen drage eller medog grund forsøgte det samme, at vi som landsby kan gøre det bedre. nemlig at samle byens borgere, bring din egen. Vi håber på var det oplagt at samarbejde god vind på dagen. Mere i stedet for at køre et parløb. herom senere på Gl. Ryes Begge foreninger havde brug hjemmeside. for ny energi og ved at lade en del af Fælleshusets bestyrelse Vi tror på at vi nok skal gå ind i bestyrelsen for Borgerkomme op på et medlemsforeningen kan vi nu med sikkerhed sige tal der igen vil gøre at Borgerforeningen at vi arbejder for det samme med samlet Der er ingen tvivl om at vi som forening med sikkerhed kan holde de vigtige arstyrke. Derfor er foreningen Gl. Rye Fæl- vil gøre alt hvad vi kan for at kunne fort- rangementer. For hvordan skal vi kunne leshus under nedlæggelse og vi arbejder sætte med at afholde disse arrangemen- undvære det festlige fastelavn, byens nu videre sammen. Vi forventer at der i ter og med den fornyede energi i besty- sankt hans bål og byens juletræ på torden kommende tid vil blive lavet udvalg relsen, er vi helt sikre på at vi nok skal vet? Lad os stå sammen og vise at vi er under Borgerforeningen, styret af en komme på ret køl igen, vi bor jo trods alt Årets Landsby. tovholder, der vil skaffe hjælp fra byens i Årets Landsby. borgere. Eksempel på udvalg kunne være På bestyrelsens vegne et musikudvalg, der kan arbejde for live- En stor tak skal desuden lyde til byens koncerter og musikalske tiltag. Et andet Brugs, der gang på gang støtter Borger- Charlotte Klejs Vagner udvalg kan handle om at skaffe et fysisk foreningen i de tiltag vi gør. Det betyder sted at være, måske til et medborgerhus, meget at erhvervs- og foreningslivet står forsamlingshus, fælleshus, borgerhus el- sammen og vi er Brugsen dybt taknemlade i bli´r SÅ g Kom nu... v ler noget helt andet. Vi vil derfor opfor- melig for at tilbyde alle nye medlemmer drer til at tage fat i os hvis I har lyst til til Brugsentræf enten et smurt rundstykat være med i et underudvalg og arbejde ke eller en is. Det bragte smil og glæde Betal kontingent til for noget bestemt, uden at skulle forplig- hos mange og en god portion af vores : i Borgerforeningen te sig til at skulle møde op til bestyrel- nuværende medlemmer, meldte sig ind 86 80 sesmøderne. Lad os samle kræfterne og denne dag. MobilePay: 42 48 132 ekspertiserne de steder hvor I har lyst til Er I i tvivl om, om I har betalt kontingent Konto: 1551 7528 at bruge Jeres tid og hvor I synes at det for denne periode, kontakt da Søren Blaog adresse. Husk at anføre navn giver mening. abjerg Poulsen på soeren.poulsen@glrye. . 150 kr. Borgerforeningen står for mange af de dk. Husstand: ..................... .... 75 kr. .... .... .... . . store arrangementer i byen og vi tror : on ers ltp ke En Halv pris. på at det er vigtigt at holde fast i tradi- I Borgerforeningen arbejder vi altid på Pensionister: ............. .....250 kr er: ing en for Firma og

På forhånd TAK 26


Jonas Suk Nielsen skar en figur af byens mølle, til Sille Awten.

Charlotte Klejs Vagner Formand charlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11

Sille Awten. Den i Borgerforeningen ubetingede største opgave er at arrangere Sille Awten. I år havde vi valgt at stå for tilberedning af kødet selv. Det gik fint, men kostede på frivilligkontoen, hvor en håndfuld frivillige lagde et stort arbejde i at stå ved madboden og ’væskedepotet’. Samt dagen før og dagen efter at sætte telte op og tage dem ned. En stor tak til alle. Spisningen i skolegården forløb fint under telte vi havde lånt af GRIF, som her skal have tak for hjælpen, og som sædvanlig var vores lokale Brugs med til at skaffe øl, vin og vand til rimelige priser. Også en tak til Brugsen for opbakningen.

Som sidste år var der cykelløb i gaderne, og selv om vi havde skruet ned for ambitionerne – der var i år ingen Tour de France ryttere – fik vi et spændende løb at se, godt speaket af Jens Erik. Under planlægningen var der mange ideer oppe, og to af dem blev realiseret, idet de mindste fik en hoppeborg, og på plænen på torvet var Jonas Suk Nielsen i gang med at skære en figur af byens mølle, en figur der gerne skulle finde en varig plads i byen. Måske hvor den står? Vi skylder også en tak til de mange udstillere både på torvet og i skolegården. Alt i alt en god men dyr dag, hvor økonomien var baseret på støtte fra Landsbysamvirket, og prisen vi fik som Årets Landsby.

Susanne Tougaard Hansen Næstformand susanne.tougaard@glrye.dk

26 74 86 89 Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye.dk

30 56 31 10

Søren Blaabjerg Poulsen Kasserer soeren.poulsen@glrye.dk

27 27 72 27

Leif Jahns

leif.jahns@glrye.dk

42 41 61 92

Rododendronturen. I slutningen af maj havde Borgerforeningen inviteret til den årlige tur til Højkol, hvor Niels Back guidede os igennem meterhøje rododendron i det imponerende terræn omkring Højkol. En tur der er specielt arrangeret for borgerne i Gl. Rye, og hans fortællelyst og viden, gjorde igen i år turen til en spændende oplevelse. At gå på skrænterne under de gamle planter er en særlig oplevelse, og selv om solen udeblev, var det en flot tur.

Sankt Hans. I år var vejret med os. Det var ganske vidst koldt, men det var dog tørvejr. Der var mange fremmødte, så mange at vi måtte finde flere borde og stole frem. En god oplevelse for bestyrelsen, der havde travlt med at servicere de mange mennesker. Som noget nyt havde vi fået en taler, der ikke var eller havde været præst, men politiker. Vores lokale Jens Erik Fischer holdt årets båltale. Efter talen blev bålet tændt, og aftenen endte med almindelig hygge. Jeg vil gerne slutte denne beretning med en opfordring pga. det lave medlemstal, som på bare 2 år er halveret. Måske var det en dårlig ide’ at springe over den husstandsomdelte folder, og satse på Aktuelt. Men som en amerikansk præsident sagde: Spørg ikke hvad Borgerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Borgerforeningen. Hvis du melder dig ind i Borgerforeningen, får du gratis adgang til fastelavn og juletræstænding, og du kan også deltage i Sankt Hans, Rododendrontur og Vintersolhverv, og være med til at støtte byens blad Aktuelt, som bl.a. drives af Borgerforeningen. Og ikke mindst får du glæden ved at støtte arrangementerne og byens sammenhængskraft, og sammen med byens øvrige foreninger bevare Gl. Rye som en levende og aktiv by.

Karin Engsig Barasinski karin.barasinski@glrye.dk

27 12 02 10

Louise Ladegaard

Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Ove Krogsøe

ove.krogsoe@glrye.dk

86 89 83 01 Helen Grubbe

helen.grubbe@glrye.dk

40 61 15 55

27


Mindesmærker i Søhøjlandet På Himmelbjerget er der holdt utallige fester – små og store – offentlige og private. For et par år siden fejrede Hotel Democracy alias Museum Skanderborg, Ry Højskole og VisitSkanderborg 100-året for Kvindernes Valgret med taler og fællessang og i år er turen kommet til St. St. Blicher. Se opslaget nederst på siden. Og sådan kan vi blive ved fremover for hvert mindesmærke, der er sat på Himmelbjerget, fortæller en historie om en ildsjæl, der har gjort en forskel lokalt eller nationalt og indimellem har det også givet genlyd internationalt. Vi kan fejre børnevennen Budde, som var den første forstander på Himmelbjerggården, vi kan højtideligholde mindet om en ledende religiøs skikkelse, Vilhelm Beck og vi kan mindes Anton Frederik Tscherning, det store menige folks talsmand – den politiske ligheds forsvarer, som det står på mindestenen. Ved tårnet kan vi sende tankerne både til papirfabrikant og Silkeborg Bys grundlægger Michael Drewsen og til de konger, der har været med til at styrke følelsen af frihed og fællesskab på Himmelbjerget ved deres handlinger. Og det hele begyndte alligevel mest med Blicher, for uden ham var Himmelbjerget måske ikke blevet et samlingssted for folket sammenlignelig med for eksempel

Tekst og foto af Susanne Midtiby

Skamlingsbanken og Skibelund Krat. Og der hvor folket kommer i stort tal, giver det mening at sætte mindemærker. På Ejer Bavnehøj i Ejer Bjerge, der også får besøg af mange mennesker hvert år, markerer tårnet Genforeningen i 1920. Og når vi bestiger en anden af vores lokale ”danske bjerge” ifølge Roger Pihl, nordmand med højdeskræk og kærlighed til vores land ”uden høje bjerge”, Knøsen i Glarbo, kan vi – samtidig med at vi nyder udsigten - stoppe op ved salmestenen og give plads til glæden og taknemmeligheden over skaberværket.

bibelcitat:

På torvet i Gl. Rye, som de fleste af os passerer stort set dagligt måske uden at tænke nærmere over det, er der ligesom i rigtig mange andre danske byer sat en mindesten for freden efter fem forfærdelige år. Det var det, man gjorde dengang, i dag gør vi noget andet.

Blicher på Bjerget En fødselsdagsfest på Hotel Himmelbjerget

Pris inkl. fødselsdagsmiddag og kaffe & kage: på Kr. 200,00. Tilmelding til VisitSkanderborg info@visitskanderborg.com eller på telefon 86 69 66 00.

Arrangører: Ry Blicher-Selskabet, Museum Skanderborg, Højskole & VisitSkanderborg

28

Næste gang jeg kommer på Himmelbjerget, vil jeg tage den historiske folder i hånden eller scanne QR-koderne og lytte til historierne via telefonen - og give mig tid til at se og læse eller lytte og mærke historiens vingesus i vores allesammens Søhøjland.

Historien lyder, at det var repræsentanter for den katolske nonneorden, Maria-­ søstrene fra Darmstadt, som lod salmestenen opsætte for over 50 år s­iden, mens der stadig var traktørsted, for at gøre bod for tyskernes ugerninger i Danmark under Anden Verdenskrig. Man kan støde på tilsvarende lovsangstavler (praise plaques) placeret på de højeste og kønneste steder både i Norden, England, Schweiz og Italien og mange andre På salmestenen på Knøsen står skrevet dette steder i verden.

Velkommen til fødselsdagsfest på Himmelbjerget

Kom og hør museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen fortælle om St. St. ren Blichers politiske virke, lyt til Blicher-kende med Peter Porse, som læser højt på jysk, syng på de elskede sange og nyd Blichers egen fødselsdagsmenu. Det hele ledsages af Bente og Erik Harboe på klaver og sang.

Det, vi kan gøre, er at sætte os ind i historierne bag de mindesmærker, vi møder på vores vej – ligesom vi ofte gør, når vi er på ferie andre steder.

Fødselsdag Onsdag 11. okt. 2017 Kl. 17.00 – 21.30

”Raab af fryd for Herren, al jorden, bryd ud i jubel og lovsang” og tredje vers af N.F.S. Grundtvigs Den signede dag: ”Om levende blev hvert træ i skov, og var så hvert blad en tunge, de kunne dog ej Guds nådes lov med værdelig røst udsjunge; thi evig nu skinner livets lys for gamle og så for unge.”

Og hvis der er en eller anden, der er stødt på lignende salmesten/lovsangstavler i ind- eller udland, hører jeg rigtig gerne nærmere om, hvor det er.


Gl. Rye MTB Danmarks første MTBfestival blev en stor succes I Store Bededagsferien var mere end 130 mountainbikere – fra begynder til ekspert, fra barn til voksen – samlet til Danmarks første MTB-festival, MTB Festival Søhøjlandet.

Prøv

Bag festivalen stod DGI Østjylland, FDF Sletten og Gl. Rye MTB, som er kommet på idéen med at lave en festival for mountainbikere på baggrund af den stigende interesse for sporten.

Så er træningen i gang igen for børn og unge. Vi tilbyder træning på forskellige niveauer, så det bliver sjovt og lærerigt for alle. Vi mødes om torsdagen fra 17.00-18.30 ved ”Klubhulen” (garagen efter skolens p-plads v. den sidste fodboldbane). Vi glæder os til at se jer!

MTB for børn og unge!

”Med festivalen vil vi yderligere inspirere og motivere danskerne til at køre mountainbike. Her handler det ikke om at køre hurtigt eller komme først, men om at have det sjovt, få fede oplevelser på cyklen og blive en bedre rytter,” udtaler Thomas Hviid Madsen, projektleder hos DGI. MTB Festival Søhøjlandet havde også stort fokus på at lære mountainbikerne at køre med respekt for naturen og skovens andre gæster, at følge afmærkede stier og at handle aktivt i forhold til at mindske konflikter, slitage og affald på naturens følsomme steder og områder. Festivalens motto var derfor ”God trail karma”.

29 29


GRIF Badminton Gl. Rye – ungdomstræning Sæsonen starter 7.9.2017 og er for dig der ikke før har spillet badminton, for dig der har spillet før og slet ikke kan få nok og for dig der gerne vil blive dygtigere og udvikle dit spil, samtidig med du har det sjovt og får nye venskaber på tværs af alder og køn. Træningen varetages af erfarne og engagerede trænere, sammen med dygtige ungdomstrænere. I løbet af sæsonen er der bla mulighed for at deltage i begynderstævner, holdkampe, pointgivende stævner, overnatningsarrangementer og ungdomstræneruddannelse. 14.9.2017 kl. torsdags bar for forældre, med information om hvad vi kan tilbyde i Gl. Rye badminton. Træning torsdage 16.00-17.00 0.-2. klasse 17.00- 18.00 3. klasse - ? Mulighed for ekstra træning enkelte fredage Pris for hele sæsonen, 7.9.2017-5.4.2018, 400 kr. (incl. klubtrøje) Tilmelding via GRIF’s hjemmeside www.glryeif.dk I forbindelse med sportsfesten, kan du prøve at spille natminton, badminton i mørke. Det er sjovt!

Gymnastik...

Spring ud i det: Både nye og kendte hold på programmet!

Vi glæder os til i den kommende sæson igen at dyrke gymnastik i hallen for gymnaster i alle aldre. Der åbnes for tilmelding sidst i august. Sæsonstarten løber af stablen midt i september. Der vil i løbet af sæsonen desuden komme 3-4 lørdage med lørdagssjov. Følg med på www.glryeif.dk/gymnastik/ for opdateret information. Hold Forældre/Barn (´14 -´15) Tarzan/Spirrevip (´13) Pippi (´12 + 0. kl.) Turbo (´12 + 0. kl.) Minimix (1. - 2. kl.) Parkour (2. kl. og op)

Dag Sted Onsdag 17-18 (Hal A) Tirsdag 17-18 (Hal A) Tirsdag 16-17 Tirsdag 16-17 Mandag 16:15-17 Mandag 19-20

Hold Maximix (3. - 4. kl.) Showdance (3. - 4. kl.) 5. kl. og op Gymnastik med et twist De unge der er blevet ældre

Dag Sted Mandag 17-18 Onsdag 17-18 (Hal B) Mandag 18-19 Tirsdag 19:30-20:30 Mandag 9-10

OPRÅB læs: NØDRÅB ! Resterne af det legendariske veteranhold i herrefodbold samt et par udenbys tilløbere har store problemer med at stille hold. En større del af de gamle stjerner har valgt at gå på pension, sælge deres støvler eller stille dem på hylden! Derfor mangler vi 8-10 af de næstbedste lokale veteraner – må også gerne komme udefra – så vi kan spille veteranbold på den lille bane nede ved tennisbanerne, 30

Vi spiller 5 mands hver onsdag kl. 19,00 til vi bliver trætte! 3. halvleg foregår i klubhuset, hvor dagens kamp og mål vendes i detaljer over en lille forfriskning.

Vi har heller ikke en manager til at klare vores sager, så du kommer bare, så skal vi nok tage os pænt af dig. Venligst Fodboldveteranerne (55+ og et par knægte)

Så find støvlerne frem og kom til en gang hyggelig veteran fodbold. Kom bare – vær med – vi har det sjovt. (Vi har ingen dommer og træner – det gider vi ikke – vi kan godt selv finde ud af at spille)

Ring til Henning Øris hvis du har spørgsmål på 4033 0743


GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Camilla Holl 2961 0871

camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263

GRIF håndbold

kristian.bollerup@danfoss.com

Vi starter op med håndbold for de små 0. - 2. klasse samt de store 3. og 4. klasse og der bliver træning onsdag og fredag. Kunne du tænke dig en aktivitet for dit barn med høj puls, motorisk udvikling og gode sociale relationer? Se mere info på Grif’s hjemmeside.

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 8689 8389 mfjerbaek@dadlnet.dk

Motionistafdelingen Motionist dart (mænd) starter ca. 4. oktober, hver anden onsdag kl. 19.00. Husk juledart onsdag d.13 december.

Suppleant

i hovedbestyrelsen: Janus Pilgaard Gertz Gyden 3 8689 8389

januscpg@mail.com

Vinter dart pensionister. Vi mødes hver onsdag kl. 9.30, har du lyst til at have en hyggelig onsdag formiddag, møder du bare op i klubhuset. Kontingent vinter 125,00 kr. Vinterens store Lørdagstræf afholdes i november. Her kan ikke medlemmer være med, hvis man har lyst til at deltage. Lørdagen starter kl. 14.00. Vi har lidt motion (badminton - dart - petanque - volly ) - nye tiltag modtages, vi skal bare have en god lørdag. Dagen afsluttes med fællesspisning (pris ca. 100kr.) Husk at holde øje med opslagstavlen ved Brugsen, der kommer de rigtige datoer.

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

rundellkim@gmail.com.

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

Med venlig hilsen Motionistafdelingen. Jens Erik Fischer 6168 8423

Formand Håndbold: David Hay 61688080

david@davidhay.dk

Disse dage kan du se kampe på Gl.Rye stadion Mød op og støt vores samarbejde med Ry Sk. Der er altid fest og stemning. Fodbold Rye Bk. - træner Dennis Siim. Vil du være en i vores støtte klub, ring og få flere oplysninger 6168 8423 Jens Erik. Vi ønsker vores hold en god sæson.

17-8. 27-8 17-9 24-9 8-10 22-10 29-10

kl. 13.00 Vatanspor kl. 13.00 Søvind kl. 13,00 Hårby/Hørning kl. 16.00 Fuglebakken kl.13.00 AIA kl. 13.00 Hovedgård kl. 13.00 Horsens

Serie 4 Rye Bk. 22-8 27-8 3-9

kl. 19.00 Bryrup kl. 11.00 Horsens kl. 11.00 Shetlandsponyerne

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Stadion-platten...

Hilsen Målaktionærerne. Serie 3. på Gl. Rye stadion

pilgaardgertz@hotmail.com

17-9 24-9 7-10 29-10

kl. 11.00 Søvind kl. 11.00 Østbirk kl. 15.30 Lund kl.11.00 Stensballe

Serie 5 Rye Bk. 26-8 9-9 23-9 7-10 21-10

kl. 13.30 Sejs-Svejbæk kl. 13.30. Herskind kl. 13.30 Silkeborg B74 kl. 13.30 Gødvad kl. 13.30 Galten

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

31 31


VI ER KLAR TIL EN NY SÆ

KOM OG VÆR MED ! 32


ÆSON · VI ER KLAR TIL

· KOM OG VÆR MED 33


Gl. Rye Mølle Kommende arrangementer:

Søndag d. 15. oktober kl. 10-16: ”Levende museum” og Æbledag på Gl. Rye Mølle Aktiviteter for børn og voksne i forbindelse med skolernes efterårsferie. Låsby Æblets Venner laver most og andre ting. Der arbejdes i træskoværkstedet, savværket kører, og der bages brød i museets udendørs ovn mm. Museet har åbent i efterårsferien fra søndag d. 15/10 - fredag d. 20/10, kl. 10-16.

Søndag d. 27. august kl. 10-16: Høstdag på Gl. Rye Mølle

Tirsdag d. 24. oktober kl. 19.30: Foredrag om glæden ved håndbrygget øl

Oplev spændende aktiviteter, som har med kornhøst og kornprodukter at gøre. Se marken blive høstet med le og kornet blive tærsket på et motordrevet tærskeværk. Følg kornet og melet til der kommer friskbagt brød ud af museets udendørs ovn. Aktiviteter for børn, bl.a. pandekagebagning. Salg af kaffe, te og hjemmebagt brød. Torsdag d. 31. august kl. 19: I Reformationens fodspor – guidet tur til Skt. Sørens Kirke Skt. Sørens Kirke kom i centrum under Reformationen, da den lutherske hertug Christian i 1534 her blev valgt til ny dansk konge med navnet Christian d. 3. Hør den spændende historie, når sognepræst Iben Johanne Thomsen, Lene Mollerup og Henrik Bredmose Simonsen fra Museum Skanderborg viser rundt og fortæller. Gratis adgang. Arr.: Skt. Sørens Kirke og Museum Skanderborg.

Fredag d. 15. sept. kl. 19.30-20.30: Fortælling om den store tyske flygtningelejr

Elvin Clausen fra Gl. Rye fortæller om glæden ved at fremstille håndbrygget øl og kryddersnaps med urter, bær og frugt fra lokalområdet. Ølbrygningen vil blive demonstreret/ simuleret på et 25 liters bryganlæg. Efter foredraget vil der være smagsprøver fra ”Det lille bryggeri i Gl. Rye”.

Mølle! e y R . l t G d. 23. november kl. 19.30: StøTorsdag

I anledning af Kulturaften byder Museet på Gl. Rye Mølle indenfor til rundvisning i museets nye udstillinger om den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye 1945-1948. Annette Jakobsen vil fortælle om særudstillingen ”Kunst bag pigtråd”. Efter rundvisningen serveres kaffe. Entre og kaffe er gratis.

Dreng i Gl. Rye – foredrag med ”Den syngende slagter” Kom og hør, når Jens Peter Jørgensen, også kendt som ”Den syngende slagter” fortæller om sin barndom og drengetid (drengestreger/unoder/opvækst/skoletid) i Gl. Rye i 1950’erne. Efter historierne er der kaffe og mulighed for at snakke om ”gamle dage” i Gl. Rye.

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com

Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og alle Museum Skanderborgs afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster Museum og Ferskvandsmuseet.

Åbningstider i 2017: 29. april - 30. september: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket Også åbent 15.-20. oktober kl. 10-16

Husk at betale kontingent: 100 kr. pr. enkeltmedlem. 125 kr. pr. husstand. Firmamedlemmer betaler 750 kr. og får bl.a. 10 fribilletter og firmanavn på museets hjemmeside. Kontingentet kan betales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Du kan også benytte MobilePay: 42 41 18 72. Kan også betales på Møllen!

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug og få mange fordele! 34


Dagplejen

Gl. Rye Dagpleje holdt sommerafslutning i Lisbeths dejlige have. Der blev leget og hygget og ikke mindst nydt de medbragte madpakker. Om eftermiddagen kom forĂŚldrene til fĂŚlles kaffebord og fik mulighed for en god snak med hinanden og dagplejerne.

35


Børnegården Bison

Vuggestuen i Bison kigger på dyr i Gl. Rye. I vuggestuen har vi i foråret haft særlig fokus på dyr, der findes i Danmark. Til samling synger vi sange om dyr, kigger på udstoppede dyr og ser billeder samt små videoer fra vores gåture. Vi er så heldige, at der i Gl. Rye er mulighed for at se flere dyr. Ved møllen er der får og geder. I Lyngbakkerne går der heste og de vil gerne kigges på. Vi har været ude og kigge på høns og kyllinger og givet dem mad. Høns er noget helt særligt for børn i vuggestuealderen. En dag gik vi forbi nede ved Lyngdal og der fik vi mulighed for, at se de sødeste ællinger. De var kun en uges tid gamle og meget små. Når vi er på gåture og på legepladsen, bruger vi meget tid på at kigge og snakke om krible-krableverdenen. Vinbjergsnegle, regnorme m.m.. Den danske natur og dyreverden er super interessant.

Arbejdsdag i Bison Forældrerådet i Bison arrangerede i foråret en arbejdsdag, hvor institutionen blev forskønnet. Dette er en tilbagevendende tradition, der foregår to gange årligt. Dette forår var det en solbeskinnet lørdag, hvor mange forældre og børn havde iklædt sig arbejdstøjet og var beredte til male-og havearbejde. Børn og voksne fik pensler i hænderne og Bison fik en tiltrængt make-over. For nogle blev malerhabitten en sort sæk, men håret kunne ikke helt undgå lidt farve.

36

Det er altid en stor glæde og fornøjelse at komme i institutionen efter en arbejdslørdag. Børnene, der har deltaget, fortæller stolte, hvad de har lavet og vi oplever, at det øger det sociale netværk forældrene imellem. Samtidig er det en stor fornøjelse, at institutionen er blevet forskønnet. EN STOR TAK TIL ALLE FOR ARBEJDSINDSATSEN.


Gl. Rye Skole Børnegården Bison og Gl. Rye Skole i det nye skoleår Mandag den 14. august tager vi hul på endnu et skoleår. Det bliver faktisk skoleår nummer 70 i Gl. Rye Skolens historie. Der er løbet meget vand i åen siden skolens start i 1947. Det at gå i skole har bare indenfor de seneste år ændret sig markant. Fra at have en opfattelse af at undervisningen kunne påfylde viden på børnene, og så sad den fast for dem, arbejder vi i nutidens skole med undervisning, læring og trivsel. Der er fokus på at eleverne arbejder med at konstruere sin omverden på nye måder. At de bliver i stand til at arbejde med ny viden og gøre det til deres egne værktøjer til at klare sig i verden. Det er en vigtig kompetence i dag og i fremtiden, at være i stand til at opsøge og behandle ny viden. Forældre var den 10. maj inviteret til oplæg ved Poul Lundgaard Bak, som talte om mentalisering og præsenterede programmet robusthed.dk.

redskaber, der kan være med til at styrke børnene i dette arbejde. Og så er der lige begrebet trivsel. Jeg er sikker på, at vi alle kan blive enige om, at det styrker motivationen og muligheden for læring, hvis der føles tryghed og trivsel i hverdagen. Vi vil forsøge at koble bevidstheden omkring trivsel og læringen på hverdagen, således at alle i og omkring Bison og skolen kan vide, at de alle kan være med til at gøre en forskel. I Bison arbejdes der på en ny struktur, som skal være med til at gøre det muligt at gennemføre de aktiviteter vi gerne vil have til at være en del af børnenes hverdag. Også her er der naturligvis fokus på trivslen. Vi glæder os til at gøre en forskel for børnene i Gl. Rye. Bison og skolen ser frem til at styrke børnene og forberede dem på de udfordringer, som venter dem. Og så kan I godt glæde jer til uge 46, hvor skolen i forbindelse med skolefestugen vil markere det 70. skoleår for Gl. Rye Skole.

Robusthed handler om at blive god til at håndtere udfordringer i livet, især når det er svært – individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre menneskers situation – hvilket kaldes mentalisering. Mentalisering er en forudsætning for at kunne lære og huske, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Omfattende forskning har understreget den afgørende betydning af denne evne – og at det kan trænes. I den betydning handler robusthed om alt andet end ”galvanisering” - at man skal tåle alt og finde sig i alt. (fra robusthed.dk) Den 5. september bliver personalet præsenteret lidt mere indgående for programmet og for nogle af de

37


e l o k s r j e l s e s s a l k 4.

38


Af Stine Vad Rasmussen

Luften boblede af forventningens glæde da vi mødtes tidligt mandag morgen d. 12. juni. 33 børn og 3 lærere tog vi med toget til Skagen. 3 dage uden mor og far med et stramt program proppet med oplevelser liggende forude. Togturen i sig selv var den første oplevelse. Togmakker, kortspil, slikposer, sniksnak - humøret var højt. At vandre i vandkanten ud til Grenen var paradis og selvom vi voksne havde pointeret, at de kun måtte gå ud til anklerne, havde vi inde længe 33 våde men glade børn. Pludselig dukkede en sæl op lige ud for kysten, til alles begejstring blev den liggende og kiggede på os. Endelig nåede vil til Grenen og mærkede de to have mødes. Det var ikke kun vandet, der blev prøvet kræfter med på denne tur; også bunkerne skulle bestiges og springes ud fra. Hvem turde hoppe fra det højeste sted? Trætte og våde tog vi sandormen tilbage til cyklerne og derefter lejrskolen.

den så kun hovedet stak fri. Løbe om kap ned ad de stejle skrænter og tumle om i sandet. Besøget på Skagens Museum vakte alles interesse. Pludselig gav det vi havde lært om og hjemme på skolen mening. Det var overvældende at se de store malerier i virkeligheden og få en fornemmelse af livet dengang og omstændigheden af maleprocessen. Vi fik stor ros for interesserede vidende børn. Hele vores program blev der bundet sløjfe på, da vi onsdag morgen fik en rundtur i det gamle Skagen, og hørte om fiskerlivet og Skagensmalerne, der kom på sommer ophold i slutningen af 1800 tallet. Lommepengene brændte i lommen, så et par ture i Netto for at tanke op til værelseshygge var en nødvendighed. Måtte der være lidt til overs blev de brugt på byturen på egen hånd, før vi igen skulle mod Ry. Vi havde en fantastisk tur, som vi vil mindes med glæde igen og igen

Dag to stod på en laaaang men smuk cykeltur til Råbjerg Mile. Superseje børn, der cyklede derudaf trods modvind. Endelig nåede vi målet! Det var alle kræfterne værd. Fri leg i de hvide kæmpeklitter så langt øjet rakte. En fornøjelse at springe ud og lande i det bløde sand eller begrave hinan-

39


Bestyrelsen for Bison og skolen vil gerne sige 1000 tak til alle jer der deltog i Visionsværkstedet d. 23. maj. Bestyrelsen arbejder videre med alle de gode visioner og ideer. I kan følge vores arbejde med visionerne, såvel som vores daglige arbejde på vores FaceBook-side: Bestyrelsen for Bison og Gl. Rye Skole. Bestyrelsen for Bison og Gl. Rye Skole

40


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder

Udeuge i fritidsdelen Det er en tradition, at fritidsdelen i den første uge i børnenes skoleferie flytter ned i skoven ved engen og holder udeuge. Det er et stort område, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig rundt i naturen. I udeugen hygger børnene sig med hinanden i deres telte og rundt på pladsen. Dagen starter kl. 6.30, hvor de første børn kommer til boller og pandekager, som bages over bål. Bålstedet er det centrale på pladsen, hvor der snakkes, fortælles historier og snittes med dolke. På bålet tilbereder børn og voksne i fællesskab den daglige eftermiddagsmad, som en dag er ”Heksegryde”. Børnene snitter gode råvarer og tilbereder dem over bålet, og der breder sig en duft, der frembringer en sult i alles maver. Der bliver samlet hyldeblomster og andet spiseligt, som børnene eksperimenter med og koger til te. Stedet syder af børn, som er i gang med forskellige aktiviteter. Der er tid til at fordybe sig i kreative aktiviteter. F.eks. slibes der på fedtsten, hvorved der skabes flotte fantasifulde figurer, som sættes på lædersnore til halskæder. I år er

det at knytte vedhæng til nøgleringe en stor dille. De store børn er super gode til at tage de små børn med i lege og til at hjælpe dem med aktiviteter, ligesom det er tydeligt, at se hvordan de små tager ved lære af de store børn. Det er en fornøjelse at se, hvordan børnene er sammen, knytter nye venskaber og hygger sig på tværs af alder. Børnene ser hurtigt muligheder i naturen. Spontant går de i gang med hulebygning, og der opstår et koncentreret samarbejde børnene imellem. Legen udvikler sig til en konkurrence om den mest fantasifulde og bedst indrettede hule. Derfor bliver elementer som samarbejdsevne og konfliktløsning meget centrale i denne uge.

Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Vejret byder på både sol og regn. At være ude i regnvejr kan godt for nogen børn være en udfordring, men så er det hyggeligt at krybe i ly i sit telt. Efter regnen er der en vis forundring fra børnene over duften af våd skovbund. Alle sanser stimuleres i udeugen.

41


Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe lever stadig - kom og vær med... I 2018 har vi 20 års jubilæum, den vil vi fejre på behørig vis. Udstillingerne vi laver i disse år, foregår i Sct. Sørens Hus. (sognehuset) Vi laver en årlig udflugt Vi laver et årsmøde, hvor løst og fast bliver klaret. Har du lyst, at blive medlem og være med til at præge gruppen med gode ideer, er du meget velkommen. Pt har vi 16 medlemmer, der årligt betaler kr 80,Har du en god ide til en udstiller, hører vi gerne fra dig. Birgit Lundsberg kasserer Eva Jensen forkvinde. NB. Nu her fredag d. 4. aug. havde vi fernisering på en udstilling af Tove Irene Andersen fra Ry.

I anledningen af 500-året for reformationen inviteres du til

Fejring af Luther og reformationsjubilæet d. 31. oktober 2017 kl. 17-21 i Kulturhuset Skanderborg (dørene åbnes kl. 16.30)

Aftenen byder på festlige reformationsoplevelser for alle sanser: musik, taler, middelalderbanket, Luther-øl, drama, korsang, ildgøgl, billeder, fællessang og alle Provstiets præster iklædt festlige middelalderdragter syet af lokale syersker.

Vel Mødt! Skanderborg Provsti

Den Danske Salmeduo består af musikerne Christian Vuust og Hans Esbjerg, der har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Oplev et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Fællessang vil også være en del af koncerten. Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen viser billeder og fortæller om reformationen i Skanderborg Provsti.

Professor theol. Viggo Mortensen vil i ord og billeder fortælle om Luthers liv, reformationen og hvad det betyder for vores samfund i dag.

Morten Musicus har gennem mange år spillet og underholdt med stemningsfuld middelaldermusik i kirker, på markedspladser, til ridderturneringer, på slotte og i klostre. Således også til festen i Kulturhuset -- denne gang sammen med Lene Madsen. Måske det også bliver til en enkelt Skuespiller og fortæller Caspar kædedans? Koch kredser i en gribende dramatisering om Luther, den følsomme teSkivholme olog, der tog kampen op mod paven, Kirkekor og samtidig var en grov karl, der vil under kunne svine sine modstandere til på ledelse af det voldsomste. Det der hele tiden Thomas holdt ham på sporet var evangeliet Christian- og ikke menneskers udlægninger. sen synge Troen - og ikke vores forsøg på at salmer fra virke fromme. reformationstiden.

Tilmeld dig festlighederne på www.kulturhuset-skanderborg.dk Billetter koster 100 kr. inklusiv reformationsbanket Tilmelding er muligt fra d. 6. juni 2017

42

Nørklekubben i Gl. Rye Oktober 2009 så Nørkleklubben dagens lys. Vi har til huse i Sognehuset Sct. Sørens Hus. Der blev kommenteret at det er gamle damer, der er i den klub, det lever vi fint med. Da vi sluttede sidst i marts, var der 21 flittige strikkedamer. Nu starter vi op igen - TIRSDAG d. 12. sep. kl. 13-16. Alle er velkommen, kik forbi, hvis du har interesse for strik, snak og vi prøver også på, at ordne verdenssituationen. Vi strikker til godgørende formål. Vi har garn, pinde og godt humør i strikkekurvene. Vi samles hver 14. dag samme sted og tid. Vi glæder os til, at se dig . Bedste sommer regnhilsener Erna 2539 8468 · Grete 2380 9732 · Eva 3069 9060.


Aktivitetsrådet & Dalbogaard Løvspringstur til Alrø og Hou D.17. maj satte 23 forventningsfulde deltagere sig i en af Rybussens biler med Heinrich Abrahamsen ved rattet for at køre på Løvspringstur til Alrø. Dagen begyndte grå, men det klarede op, og mens vi kørte gennem det frodige østjyske landskab, blev vejret bedre og bedre. Vi kørte ad små veje forbi blomstrende rapsmarker og haver med frugttræer i fuld blomst. Alrø er en ø i Horsens fjord, men forbundet med fastlandet på nordsiden. Den er lav, kun 14 m på det højeste sted. Man mener, at den har været beboet siden stenalderen, men man ser ingen minder fra den tid, kun store, grønne marker og mange store gårde. Den hvide kirke er fra 1300 – tallet. Vi ankom til Café Alrø, hvor kæmpetarteletterne ventede. De var enorme! Men de smagte fortræffeligt, og vi følte os i det hele taget velkomne i den hyggelige café. Flere af os valgte at drikke en frugtjuice fra en lokal frugtavler, Anton, som fremstiller de lækreste, økologiske frugtsafter. Vi fik at vide, at han bruger ørentvister til at bekæmpe insektangreb på frugten.

Ved fredagscafeen d. 30. juni underholdt Lisbeth Sangill med et spændende causeri om komponisten Kai Normann Andersen, hvis melodier er kendte af alle af en lidt ældre årgang. Nogle af sangene sang deltagerne med på, andre sang Lisbeth Sangill.

Godt mætte kørte vi videre. Først en lille afstikker til den lange mole ved fjorden, dernæst til Hou, hvor eftermiddagskaffen og de hjemmebagte, næsten kaloriefrie småkager blev indtaget ved borde – bænkene på Hou Havn. Derefter var det tid til at køre hjem efter en dejlig tur.

Kommende arrangementer

Udflugt til Haunstrup Park Zoo 30. august kl. 10:00. Pris: 275 kr (dækker bus, entrébillet og mad, men ikke drikkevarer.) Tilmelding til Inge 8689 8982 eller Grethe 8689 8265 senest d. 22. august.

Fredagscafé d. 25. august kl. 14:00, d. 27. oktober kl. 14:00 og d. 24. november kl.14:00

Bankospil d. 6. september kl. 14:00 Bankospil d. 11. oktober kl. 14:00 Bankospil d. 8. november kl. 14:00 Julefrokost d. 15. december kl.12:00. Pris 125 kr. Tilmelding senest d. 10. december.

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant 43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Timeløn eller tilbud

VJ-Byggeservice Arkitekt og tømrermester Vagn Johansen Plantanvej 48, 8680 Ry

4079 4044

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059 Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet En værdig, smuk og personlig afsked ■ Vi er der, når du har brug for os ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Jakob Houkjær Preben Balsby Thomsen

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Grafisk design - og kundekontakt i øjenhøjde Se prøver på nyt grafiske design og få et godt tilbud på din næste trykopgave. www.ptgrafisk.dk

86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk - følg med på Facebook

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

46

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

GODT NYT! Gl. Rye Flagallé har – efter ansøgning til Landdistrikspuljen – været så heldige, at modtage et lpere/ tilskud på 20.000,- kr. Frivillige hjæ ges til køb af 30 nye seniorer sø tning stænger og 80 flag. til flagopsæ GE på HVERDA


SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr. SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr.

Klostervej 8Klostervej . 86808 . Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr.

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

70%

�������

A/S Kvalitet siden 1968... GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

38 års fødselsdag 2. og 3. september Det fejrer vi med en masse gode tilbud med 38 % rabat Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye August 30. Udflugt til Haunstrup Park Zoo kl. 10.

Fra Dalbogård.

Aktivitetsrådet

31. ”I reformationens fodspor” kl. 19 – guidet tur til Skt. Sørens kirke. Skanderborg Museum og menighedsrådet September 6. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard.

9. Dragedag kl. 14-16.

Borgerforeningen

12. Strikkeklubbens sæson begynder kl. 13.

Skt. Sørens hus.

Aktivitetsrådet Gl. Rye strikkeklub

14. ”Aflyttet” kl. 19.30 foredrag ved radiojournalist Anders Kjærulff. Skt. Sørens hus. Menighedsrådet og UDSYN 15. Sansestorm kl. 18.

Nyvej 8.

De kreative Mellemrum, Lyngdal m.fl.

15. Fortælling om den tyske flygtningelejr kl. 19.30.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

17. Høstgudstjeneste kl. 11 og frokost.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

19. Konfirmandindskrivning kl. 17.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

21. Koncert kl. 19.30 med Murray Stewart, organist.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

10. Alternativ BUSK-gudstjeneste kl. 18.30.

Skt. Sørens kirke.

FDF og menighedsrådet

11. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

11. Sangaften med nye salmer kl. 19.30.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

11. Blicher på bjerget kl. 17 - 21.30.

Himmelbjerget.

Blicherselskabet m.fl.

15. Levende museum og Æbledag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

Oktober

24. ”Glæden ved håndbrygget øl” kl. 19.30 foredrag ved Elvin Clausen. Gl. Rye Mølle. Museet på Gl. Rye Mølle 29. Jubilæumsgudstjeneste reformationen kl. 11.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

29. ”For 500 år siden i Wittenberg” kl. 13.30 foredrag ved uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup.

Skt. Sørens hus.

UDSYN og menighedsrådet

5. Musikgudstjeneste Allehelgen kl. 16.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

7. Vælgermøde.

Borgerforeningen

8. Bankospil kl. 14.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

8. Koncert med Gl. Rye gospelkor kl. 19.30.

Skt. Sørens kirke.

Gl. Rye gospelkor

November

14. ”Hvad nu, Trump?” kl. 19.30 foredrag ved DR-korrespondent Steffen Gram. Skt. Sørens hus. Menighedsrådet og UDSYN 23. ”Dreng i Gl. Rye” kl. 19.30 foredrag ved den syngende slagter Jens Peter Jørgensen. Gl. Rye Mølle. Museet på Gl. Rye Mølle

I GL. RYE

48

Der er få byggegrunde til salg i Gl. Rye