Aktuelt nr. 65

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 65 · maj · 2017

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Optaget af menneskets muligheder Heinrich Birk Johansen og familien fandt livsglæde og muligheder i Gl. Rye. Den 47-årige Heinrich Birk Johansen er blandt initiativtagerne til Himmelbjerggården-projektet. Læs Gl. Rye portrættet side 2-4.

Velkommen til sportsfest

Flagallén har 30 års jubilæum

Side 33

Side 16 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Skribent peter.hald@glrye.dk

Livsglæde på Jægergårdsvej

Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Henrik Olsen FDF h.b.olsen@gefiberpost.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

Maia Nielsen og Heinrich Birk Johansen var ikke længe om at føle sig hjemme i Gl. Rye. Og de har sat gang i en masse ting Tekst og foto: Peter Hald

”Hvis man fratager mennesket muligheden for at være skabende, begynder det at skabe sig”. Det var en af de sætninger, der blev griflet ned på notesblokken under en samtale med Heinrich Birk Johansen. Sætningen rummer noget af det, der er kernen i hans arbejde som underviser: Muligheden for menneskets udvikling. - Jeg var elitesportsudøver, da jeg var yngre, og jeg dyrkede blandt andet triatlon. Men det holdt jeg op med at give mening for mig. I stedet for at jage resultater, ville jeg hellere prøve at få indsigt i menneskets natur, fortæller 47-årige Heinrich Birk Johansen.

Da han selv skiftede kurs for næsten 25 år siden, blev retningen sat mod undervisning. Heinrich Birk Johansen underviser i meditation, mindfulness og udvikling af ledere og medarbejdere, og han arrangerer en lang række kurser, der også tager sigte mod private og offentlige arbejdspladser. Det nyeste tiltag er, at Heinrich Birk Johansen sammen med en række samarbejdspartnere nu er ved at etablere Himmelbjerggården som et social-økonomisk inspirationscenter. Hvad det er, kan man læse lidt mere om på hans egen hjemmeside: ”Himmelbjerggården bliver et samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter og initiativer som samarbejder på tværs af sektorer og konkret inspirerer til nytænkning og positive forandringer indenfor: sundhed, stressreducering, sunde fællesskaber, social-innovation, grøn­­ energi, genbrug/cirkulær

John Jensen Annoncer mv.

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto: Heinrich Birk Johansen Foto: Peter Hald Næste nummer udkommer senest 24/8 Deadline søndag den 6/8 Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Meditation har været et omdrejningspunkt i Heinrich Birk Johansens liv i over 25 år. Han underviser i meditation, mindfulness og udvikling af ledere og medarbejdere.


Gl. Rye portræt

Heinrich Birk Johansen, hustruen Maia Nielsen og børnene Dag og Liv hygger sig i haven på Jægergårdsvej. De flyttede til byen for små fem år siden.

økonomi og biodynamisk planteavl med mere.” Himmelbjerggården kommer man sikkert til at høre meget mere om, men hvem er mennesket Heinrich Birk Johansen egentlig? Først og fremmest er han familiefar. Gift med Maia Nielsen, der tidligere har været modedesigner, men som nu er yogalærer. Far til to små børn – Dag på to et halvt år og Liv på seks år. Familien bor i et lille gult hus på Jægergårdsvej i Gl. Rye. Det var lidt af et tilfælde, at det lige blev her, at familien slog sig ned. For små fem år siden boede parret i Nordsjælland, men de var et smut i det jyske. Heinrich er født og opvokset i Gødvad ved Silkeborg, og han ville vise Maia Gl. Rye. Og så fik de øje på et hus, der var til salg.

- Jeg trådte ind og stod midt i køkkenet, og pludselig sagde det ”klik”. Vi opdagede, at vi var hjemme. Så vi blev enige om, at ”nu gør vi det” – vi købte huset og flyttede hertil, fortæller Maia. Hun var på et tidspunkt selvstændig og designede børnetøj, men har nu helt forladt tøjbranchen og har som nævnt etableret sig som yogalærer. Blandt andet har hun yogakurser for gravide. Børnene trives, fortæller Maia. Hendes søn Dag er meget glad for at gå i dagpleje, og datteren Liv er glad for at gå i børnehaven Bison, så der er ingen tvivl om, at hele familien føler sig hjemme.

Bølgerne i Gl. Rye Parret har hurtigt involveret sig meget i Gl. Rye, og Heinrich Birk Johansen har været en af dem, der har stået i spidsen for fælleshusprojektet, hvor der en overgang

var gang i mange aktiviteter i et lejet lokale ved Gl. Rye Antik på Emborgvej. Økonomien og manglen på et permanent tilholdssted har dog lige nu sat fælleshusprojektet ”ud i de åbne muligheders land”, men det er ikke droppet, understreger Heinrich Birk Johansen: - Tingene sker ligesom i bølger her i Gl. Rye. Vi havde en bølge, hvor der blev sat gang i købet af lyngbakkerne, og så kom bølgen med at udvide Brugsen. Brugs-bølgen faldt sammen med fælleshus-projektet, og derfor kom fælleshuset til at stå lidt i skyggen af det, fordi Brugsen har så stor betydning for byen, og fordi det er så konkret. Men fælleshuset skal nok få sin egen bølge på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvor det skal ligge, siger Heinrich Birk Johansen.

Fortsættes næste side

3


Maia Nielsen er i dag yogalærer, men hun har beskæftiget sig meget med design, og hun maler også. Malerierne i baggrunden er fra hendes hånd.

Ikke meget liv i det perfekte

de går blandt andet ud på at modvirke de skadelige tendenser.

Han og Maia er i stand til at nå meget, men de stræber ikke mod det perfekte: - Det er fint at prøve at gøre tingene bedre, men det behøver ikke at være perfekt. Faktisk er der jo ikke meget liv i det perfekte, siger Heinrich Birk Johansen.

Oprindeligt var han uddannet idræts- og friluftslivslærer fra Paul Petersens Idrætsinstitut, og han har også arbejdet som socialpædagog i 10 år med udsatte børn og unge på Indre Nørrebro og den københavnske vestegn.

Folk kan blive syge og stressede af det moderne hæsblæsende samfund, men det kan der gøres noget ved. Heinrich Birk Johansens arbej-

De senere år har det handler om meditation og mindfulness, og Heinrich Birk Johansen har arbejdet med forskellige meditationsretninger, yoga, Qi Gong, Tai Chi. Hans

”Himmelbjerggården bliver et samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter og initiativer som samarbejder på tværs af sektorer og konkret inspirerer til nytænkning og positive forandringer indenfor: sundhed, stressreducering, sunde fællesskaber, social-innovation, grøn­­energi, genbrug/ cirkulær økonomi og biodynamisk planteavl med mere.”

44

egen nysgerrighed har ført ham vidt omkring – fra Nepal og Tibet og til mødet med nordamerikanske indianere. Alle steder har han suget livsvisdom til sig. - Hele tiden er jeg optaget af menneskets muligheder for at ”vågne op i sit liv” og gå efter det, der virkeligt er meningsfuldt på det dybere mellemmenneskelige plan for os, og jeg vil gerne hjælpe mennesker med at gå fra et stressende liv til et skabende og helbredende liv fyldt med glæde, siger han.


Statsautoriserede

økologiske lyngbakker

Gederne på Musebakken er økologiske. Sondrup gårdmejeri, som ejer de geder, der skal sættes på Musebakken i år, er økologisk. Derfor må de udelukkende græsse på økologisk certificerede arealer. Det betød at vi måtte finde ud af hvordan man opnår økologisk certificering i en fart. Normalt tager omlægning til økologisk drift 3 år uden anvendelse af kunstgødning og sprøjtemidler, men da der aldrig har været anvendt nogle af delene i lyngbakkerne, kunne det lade sig gøre at få dispensation for 3-årsreglen. Dispensationen skulle søges hos NaturErhvervsstyrelsen, og det viste sig at være lidt af en udfordring at få udfyldt ansøgningsskemaet på den rigtige måde. NaturErhvervsstyrelsen var dog meget hjælpsomme og efter at have sendt tre eller fire udgaver af skemaet frem og tilbage, lykkedes det at udfylde det korrekt. Herefter havde vi godkendelsen på tre dage. Det er heldigvis ikke alle statslige myndigheder, der har en behandlingstid på mange måneder. Den økologiske certificering gælder i øvrigt hele området og inkluderer således også hestefolden. Det vil derfor være muligt at købe en økologisk ged fra Musebakken til fryseren til efteråret.

Fotokonkurrence 2017 Temaet for årets fotokonkurrence er KRYB OG KRAVL. Med temaet lægger fonden op til mange muligheder for gode motiver. De teknisk krav til billederne er lige så urimeligt lempelige som i de forgående år: Der må maks. indsendes fem billederne pr. deltager og de kan tages med alt fra mobiltelefon til professionelt fotoudstyr. Billederne skal sendes til naturfondglrye@gmail. com inden d. 1. oktober og vinderen offentliggøres til årets sidste plejedag. Naturfond Gl. Rye håber, at mange af jer vil lege med og ønsker jer nogle gode ture i bakkerne.

HUSK: Forårets plejedato: 10. juni 2017 kl. 10 til 13

55 Foto: Peter Krogsøe


Gl. Rye

VANDVÆRK Onsdag den 5 april 2017 holdt Gl. Rye Vandværk sin årlige generalforsamling på Gl. Rye Kro. Claus Riber blev valgt som dirigent og styrede generalforsamlingen på kyndig vis. Der var genvalg på alle poster. Bestyrelsen forventer at konstituere sig på det kommende bestyrelsesmøde den 10 maj. Se om eventuelle ændringer på vandværkets hjemmeside www.glryevandvaerk. dk. Bestyrelsens beretning for 2016, Generalforsamling Gl. Rye Kro

Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand. Menige medlemmer er Heidi Hinge og Karsten Dreier samt suppleanterne Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.

Drift af ledningsnettet Der har været 2 større ledningsbrud i sommeren som straks blev udbedret, det er selvfølgelig irriterende når det sker men vi er dog sjældent plaget af brud. Der bliver løbende holdt øje med vandspild via vandværkets IT-anlæg. Vi har endvidere også muligheder for at tjekke de nye elektroniske målere for vandspild hos de enkelte forbrugere. Ved årsaflæsning tjekkes de største afvigere og ved den aflæsning kan spild på den enkelte måler også ses. Det løbende spild vi ser nu er ikke alarmerende og vi har ikke gjort større tiltag for at lokalisere dem.

De nye vandmålere Årsaflæsning Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere, og der var kun få der skulle følges op på. Bestyrelsen er enige om, at det stadig er en stor succes med etablering af de nye digitale målere.

Drift af værket Der er udpumpet 67.942 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 7.545 m³ vand (11 % spild). Spildet ligger meget højt og over niveauet for normalen fra tidligere år hvor der har været 3-4 % spild. Det er selvfølgelig for højt et spild, men som nævnt følger vi løbende udviklingen. Årsagerne skyldes der har været 3-4 større brud i løbet af året. Det kan oplyses, at der er udpumpet ca. 8.000 m³ mere end i 2015, det kan skyldes

6

de omtalte ledningsbrud og at vi har fået en tilgang af nye forbrugere.

Vandanalyser Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt.

Beredskabsplan og ny hjemmeside

Afslutning Der skal siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der skal rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren og vores kasserer. Bent styrer driften af vandværket på en professionel måde og Per følger op på vigtige ting i forhold til økonomien. Der skal også rettes en tak til Martin Rud for samarbejdet omkring den nye hjemmeside.

Vi har fået udarbejdet en ny hjemmeside ved ekstern bistand ved Martin Rud. Vi har endvidere fået lagt sidste hånd på værkets beredskabsplan. Det forventes snarest muligt at få relevante dele af planen lagt på hjemmesiden.

Vandværkets administration Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen og nu også årsaflæsning af de elektroniske vandmålere m.m. Bestyrelsen er meget tilfredse med samarbejdet og forventer ingen ændringer omkring det i den nærmeste fremtid.

Andre aktiviteter Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året. I forbindelse med udfærdigelse af den kommende vandforsyningsplan for Skanderborg Kommune er der afholdt møder med Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandråd og med vandværkerne i kommunen. Det er besluttet, at der skal ske et samarbejde vandværkerne imellem. Om samarbejdet kun bliver i Forsyningsområdet Himmelbjerget, som udover Gl. Rye består af Glarbo, Emborg og Fuglebjerg vandværker er stadig ikke klarlagt. I dette samarbejde kan der endvidere komme et krav om en fælles fond/pulje til grundvandsbeskyttelse. Hvor meget der skal bidrages med for de enkle vandværker er ikke besluttet på nuværende tidspunkt. Fra Vandrådets side arbejdes der med en model for vandsamarbejdet som forventes at blive vedtaget på kommende repræsentantskabsmøde i april. Det var forventeligt, at der skulle have været en plan klar for vandsamarbejdet til denne generalforsamling, men der ligger ikke noget færdigt på nuværende tidspunkt. Det må forventes, at der ved næste generalforsamling ligger en plan for Skanderborg Vandværkers samarbejde.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


På med sejlerskoene... Lige inden Påske indledte Gl. Rye Bådlaug sæsonen 2017 med den traditionelle isætning af laugets flåde. Budskabet lød: Nye medlemmer er velkomne - og nyt sikkerhedsudstyr er bragt til huse!

må jo ikke glemme, at sejlads på åer og søer er farligt, selvom det ser nok så harmonisk og fredfyldt ud, formanede for-

Af Ole Jeppesen

Særligt for sæsonpremieren i år var foruden de kolde forfriskninger, at Gl. Rye Bådlaug kunne fremvise en bugnende forekomst af spritnye redningsveste. De har ikke kostet lauget en krone, for Trygfonden har bevilget dem efter ansøgning. I den anledning var Flemming Rasmussen, midtjysk repræsentant for Trygfonden, mødt op i Gl. Rye for at se på forholdene.

Flemming Rasmussen, Trygfonden og Anders Pilgaard, Bådlauget Foto Ole Jeppesen

manden. - Det er en god lille forening med et hyggeligt miljø her ved bådebroen. Bådlaugets aktiviteter passer jo perfekt med vores mål om at skabe respekt for vand og øge sikkerheden. Vi ønsker færre drukneulykker, og derfor var vi ikke i tvivl om, at Gl. Rye Bådlaug skulle have bevilget de nye redningsveste, sagde Flemming Rasmussen

En vigtig donation Formand for Gl. Rye Bådlaug, Anders Pilgaard, var en glad mand, da han officielt modtog de 11 nye redningsveste: - For Trygfonden er dette jo en ganske lille bevilling, men for os betyder det en masse både økonomisk, fordi vi ‘slipper for’ en større udgift - og sikkerhedsmæssigt, fordi vi med en håndevending er opdateret med nye, moderne veste. Man

Flemming Rasmussen fra Trygfonden erklærede sig enig: - Flere og flere benytter det våde element rekreativt, og derfor må og skal vi skabe respekt for vandet og forebygge mest muligt.

bådene er i vandet!

De i alt fire letvægtskanoer og jollen med elmotor hører hjemme ved ”Gl. Rye Marina”, som i virkelighedens verden hedder Emborg Bro. Her forefindes alt væsentligt i udstyr, der er et dejligt madpakkehus og tilmed et toilet (som måske ikke er i luksusklassen, men det er bedre end at gøre i nælderne). 70 husstande er pt. tilmeldt lauget, og for 100 kroner om året kan disse personer og familier frit booke fartøjer til sejlads på områdets søer og åer. Bestyrelsen oplyser, at foreningens drift løber rundt med det nuværende medlemstal, men at der stadig er kapacitet til nye medlemmer.

Så vær velkommen! Flere oplysninger og ansøgning om medlemsskab: Besøg http://glrye.dk/foreninger/gl-ryebaadlaug (siden er under opbygning, men kontaktinfo er blandt andet tilgængeligt)

Lauget er for alle i og omkring byen Gl. Rye Bådlaug er en forening, som er skabt til at give personer med tilknytning til Gl. Rye nem og billig adgang til maritime fornøjelser i den fantastiske natur, der omgiver os. Lauget råder over en fin lille samling fartøjer beregnet til hyggesejlads og fisketure.

e Vi har plads til både stor og små nye medlemmer

7


Erhvervsportræt

Generalforsamling 2017:

Dagli´Brugsen i Gl. Rye i positiv udvikling Af Ole Jeppesen

Ikke mindre end 80 medlemmer var mødt frem til Generalforsamling 2017 i Dagli’Brugsen, Gl. Rye. De kunne glæde sig over at høre, at Byens Egen Butik er inde i en god udvikling, og at den nye butik snart er klar til indvielse. Det danske marked for dagligvarer er præget af benhård konkurrence og manglende vækst. Også i det lokale område er der hård kamp om kundernes gunst, kunne formand Ejnar Jakobsen blandt andet berette. På den baggrund er det glædeligt, at omsætningen i 2016 blev øget med ca. 5 %, således at den nu udgør 11,4 mio. kr. Over de seneste 3 år er omsætningen samlet set øget med over 20 %. Det er der ikke mange butikker i Danmark, som kan prale af. - Årets resultat blev et overskud på ca. 100.000 kroner, hvilket, omstændighederne taget i betragtning anses for acceptabelt. Der har været en del ekstraordinære forhold, som har påvirket resultatet negativt i 2016. Over de seneste 3 år har der samlet set været et overskud på 0,5 mio. kr., hvilket er tilfredsstilende, siger formand Ejnar Jakobsen. Egenkapitalen er ved årets udgang øget til godt 1,7 mio. kr., og dermed er soliditeten på 31 %. Samlet set er den økonomiske situation stabil, men udfordret. Den bedste medicin vil ubetinget være, at omsætningen øges markant fremover.

LOKALE VÆRDIER Bestyrelsen har fastlagt fire værdier, som skal være grundlaget i det fremtidige arbejde.

88

En af værdierne er ”kundeorienteret”. I praksis betyder det bl.a., at kunderne altid skal kunne finde hovedparten af de daglige indkøb af fødevarer i butikken. - De andre værdier er ”fællesskab”, ”samarbejde” og ”lokal forankring”. Disse værdier kan være med til at gøre Byens Egen Butik til noget unikt - og dermed bidrage til, at der handles mere lokalt, konstaterer formanden. I 2016 har bestyrelsen arbejdet med disse værdier på tre områder. For det første er der i årets løb gennemført mange aktiviteter for at styrke relationerne mellem butikken og medlemmerne i Gl. Rye. Det drejer sig bl.a. om virksomhedsbesøg, sommerfest, vinaften og julemarked. For det andet søges løbende samarbejde med andre lokale virksomheder og foreninger. Der satses også på flere lokale produkter på hylderne. Og for det tredje arbejdes der løbende med at styrke vores kommunikation om alle de spændende ting, der er gang i.

VEDTÆGTER OG BESTYRELSE På anbefaling af bestyrelsen godkendte generalforsamlingen nye vedtægter for virksomheden. Den mest synlige ændring er, at virksomhedens navn ændres til Gl. Rye Brugsforening efter at den nu i over 130 år har heddet Rye Brugsforening. Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Bernt Rud. Herudover består bestyrelsen af Ejnar M. Jakobsen, Allan Høj, Stig Autzen, Bettina Skindstad og Søren Berg Glasius. Suppleanter er Carina Maria Nielsen og Ole Jeppesen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Ejnar M. Jakobsen som formand, Martin Bernt Rud som næstformand og Stig Autzen som sekretær for bestyrelsen.


11. maj blev en dag som ingen anden i Gl. Rye. Den nye udgave af ”Byens Egen Butik” slog dørene op og bød på smagsprøver, musik, taler – og ægte fællesskab. Det tilbud var der mange – rigtig mange – der tog velvilligt imod. Tak for støtten til de 150 långivere. Tak til håndværkerne og personalet for et flot stykke arbejde hele vejen igennem processen. Hurra for den nye butik. Hurra for Gl. Rye!

Foto: Dott Ovesen og Peter Hald

A R R U H

K

BUTI FOR DEN NYE

99


FDF

F

k e r d a m s r a or

Den sidste weekend i april blev der afholdt forårsmarked ved FDF’s kredshus i Gl. Rye Som sædvanlig var der indsamlet lopper, som var opdelt i forskellige kategorier, og der blev handlet i stor stil med de frivillige sælgere. Det var en kold dag, men alligevel kom der rigtigt mange besøgende. Traditionen tro var der musikalske indslag. I år var der optræden af hele 3 bands, 2 af FDF’s egne og et gæsteband fra byen. FDF Gl. Rye baserer en stor del af sin økonomi på resultatet af forårsmarkedet, som giver et pænt overskud, der anvendes til kredsens drift med tilskud til materialer, lederomkostninger og lejrture. De seneste års opblomstring af facebook-sider med køb og salg medfører, at mange af de effekter, der kunne være kommet til salg på forårsmarkedet, bliver solgt eller givet bort via disse sider. Derfor kunne det frygtes, at der ville være mindre grundlag for at skabe overskud på forårsmarkedet, men det ser ud til, at det økonomiske resultat af dagen bliver tilfredsstillende.

10

Sofie i landsdelsledelsen i FDF På landslejren i juli 2016 blev jeg valgt som ungdomsrepræsentant af seniorerne i landsdel 4. Siden da har jeg fået en række forskellige privilegier, opgaver og ansvar - en af disse var at deltage på FDF’s landsmøde i november sidste år, som repræsentant for de unge FDF’ere. Dette var en stor oplevelse, som jeg personligt fik meget ud af. Siden landsmødet har jeg siddet i landsdelsledelsen, hvor jeg er binde-

ledet mellem de unge og ledelsen. For nylig har jeg så været med til at starte et nyt udvalg op - uddannelsesudvalget, som står for lederuddannelsen i landsdel 4. Vi har startet et nyt tiltag op, hvor lederne mødes en aften og deltager i forskellige moduler, som kan udfordre dem på deres eget niveau. Den første uddannelsesaften er allerede den 17. maj, og vi glæder os meget til at se, hvordan det går.


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge 1. klasse: Grethe Leth Jørgensen​ Rodelundvej 59 ​86158014 / 30270307

​grethe@detfiksersig.dk

Tumlinge 2. klasse: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk Pilte:

Henning Gosvig Hedevej 7 2364 3155 hgo@tdc.dk

Væbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692 rysgaard@post.tele.dk

Seniorvæbnere:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

kjeldc54@gmail.com

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

esben.nyholm@gmail.com

Naturværkstedet FDF i Gl. Rye har modtaget godt 200.000 kr. fra henholdsvis Skanderborg Kommune og Lokale- og anlægsfonden til at lave et naturværksted ved FDF-huset Kræshuset. Arbejdet med naturværkstedet, som i praksis er en tilbygning på det eksisterende Kræshus, startede på tegnebrættet i januar, hvorefter opgaverne med ansøgninger til myndigheder og fonde blev iværksat. Der blev planlagt et 42 m2 stort uopvarmet, men frostfrit værksted med store døre, der kan åbnes ud til det fri. Værkstedet skal bruges til allehånde aktiviteter fra plukning af høns til lysestøbning, snitning i træ og undersøgelser af naturen. Samt et udekøkken til bålmad. Byggefasen har været kort på grund

af en langstrakt sagsbehandling i forhold til at opnå byggetilladelse, så der var allerede rejsegilde på tilbygningen den 17. april, og værkstedet var i brug til forårsmarkedet den 28. april. Efter forårsmarkedet fortsætter arbejdet med endelig indretning og lignende. Det er planen, at skolen og børnehuset Bison og lokale foreninger også kan bruge værkstedet, der vil frigive plads i Kræshuset. Rammerne for denne benyttelse er endnu ikke endeligt på plads.

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244 glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

11


Ny i Gammel Rye Af Susanne Midtiby

Vi fortsætter serien med to familier, der først har boet til leje i Glarbo – begge to på adressen Tønningsletvej 9 - og herefter er flyttet til Gl. Rye.

Hvem: Carolina Björk og 3 sønner: Arn på 7 år, Sejher på 6 år og Falke på 3 år. Hvor: Nyvej 29, Gl. Rye Tidligere boede familien til leje i et par år i Glarbo på Tønningsletvej 9. Hvornår: Maj 2016 – faktisk så de også på dette hus Nyvej 29, inden de flyttede til Glarbo og sjovt nok, så blev det sat til salg igen, og sidste forår blev det deres hjem. Hvorfor: Turen til Himmelbjergegnen er gået fra København via Sydfyn, hvor drengene ikke trivedes i deres børnehave. Valget stod mellem Københavns omegn eller Aarhus’ omegn og hver gang Carolina og familie kom til Søhøjlandet, så kunne de mærke den gode energi, der præger området. Det værste: En dag cyklede Carolina med alle tre børn på ladcyklen og der kom en cyklist bagfra, der ringede med klokken for at komme om ved dem. Carolina trak ud til siden, men ladcyklen er bred, så der var ikke plads nok. Til sidst trak hun så langt ud til siden, at de kørte i grøften. Den ivrige cyklist kom om ved dem og cyklede bare videre, som om intet var hændt. Heldigvis stoppede der nogle andre for at hjælpe dem op af grøften igen.

Arn og Sejher går på Gudenåskolen og Falke i Lynghoved Børnehave og her er der rummelighed og trivsel til dem alle tre. Drengene nyder rigtig meget at bo i hus med have, hvor der er plads til en nynedgravet stor trampolin, bålplads m.m. Og hele familien sætter pris på at bo med skoven som nabo og tæt på Himmelbjerget. Og så er det jo rigtig dejligt, at Gl. Rye Brugs ligger i gåafstand :-) Anbefaling/Ønske: Udbygning af den offentlige transport, som er elendig. Carolina har også taget den på stop for at komme hjem fra Ry. Det er skønt, at folk er så søde til at tage andre op at køre. Og så får man sig også en snak undervejs og kan lære nye mennesker at kende. Og noget af det, Carolina glæder sig til, er at opleve landskabet fra en kajak. Bonus: Carolina driver egen virksomhed som mentor og coach. Se også www.carolinabjork.com

Det bedste: Det bedste er værdifællesskabet, den åbenhed, nysgerrighed og imødekommenhed, familien er blevet mødt med i lokalsamfundet. Carolina har hurtigt fået gode venner lokalt.

Arn på 7 år, Sejher på 6 år og Falke på 3 år nyder rigtig meget at bo i hus med have, hvor der er plads til en nynedgravet stor trampolin, bålplads m.m.

Nu bor familien på Nyvej 29

12


Mette Marie Jensen Ørnskov, Søren Raaschou og Anna Kirstine købte Rita og Åges hus

Hvem: Mette Marie Jensen Ørnskov & Søren Raaschou & Anna Kirstine på 1 år, som midt i maj får en lillebror. Anna Kirstine går i dagpleje i Glarbo. Mette Marie arbejder som musikterapeut og sangerinde, når hun ikke er på barsel. Søren har sin egen musikvirksomhed – tidligere med musikskole. For nylig er Søren også begyndt at arbejde som handicaphjælper i Hinnerup. Hvor: Ryesgade 54, Gl. Rye Hvornår: For et år siden flyttede de tre fra Trøjborg, Aarhus til Glarbo. Og i august sidste år blev Anna Kirstine døbt i Ry Kirke og festen blev holdt hjemme på Tønningsletvej 9 med efterfølgende gåtur i skoven. Efter et år i lejebolig i Glarbo har familien købt Rita & Åges hus og er lige flyttet ind. Rita efterlod deres ”kærlighedshus” med et par søde hilsner: Blomster i køkkenalrummet, tusser til Anna Kirstine og et ønske om, at familien ville blive ved med at fodre fuglene i den hyggelige skrånende baghave. Hvorfor: Familiens lejlighed på Trøjborg var ramt af skimmelsvamp og med et nyfødt barn var det tid at flytte. Søren kommer fra Ry og Mette Marie er vokset op på Mors. Hendes mor er tilflytter til Silkeborg, og har boet der ca. 4 år, så de kender Søhøjlandet godt. Boliger er billigere end i Aarhus og Gl. Rye er bare et godt samfund for børn at vokse op i. De nyder at bo tæt på skoven og have mere plads i boligen. Det er absolut et positivt tilvalg!

Det bedste: Vi er blevet budt varmt velkommen med vin og blomster, og det er bare så hyggeligt at handle i Brugsen og falde i snak om stort og småt som f.eks. en ostehøvl, der er blevet væk i flytningen. Det er rigtig dejligt at have en dagligvarebutik i byen. Anbefaling/Ønske: Opfordring til at handle lokalt både i Gl. Rye og Ry, så vi kan bevare de butikker, der er, frem for at handle alt for meget på nettet. Bonus: Mette Marie og Søren mødte hinanden i Aarhus avantgarde musiksammenhænge. Mette Marie har udgivet CD og vinyl med Indianerne ledet af Kresten Osgood. Søren har udgivet CD og vinyl solo. Et fælles musikprojekt var Den etiopiske danseprinsesse Bango CanCán. Tidligere har de haft et stort øvelokale ved havnen i Aarhus, hvor de har lavet musik events. Sammen udgør de Jazzduoen, der stadig er aktiv og kan bookes. Se også www.sorenraaschou.dk

Det værste: Når man bor i Glarbo er logistikken en udfordring. En cykelsti til Gl. Rye savnes.

Sjovt nok startede begge familier med at leje dette hus i Glarbo på Tønningsletvej 9.

13


’Gratis tilslutning’-kampagnen blev en STOR succes:

6 procent flere forbrugere under Gl. Ryes grønne fjernvarmeparaply Fra september ’16 til og med februar ’17 kunne nye forbrugere kvit og frit blive tilsluttet Rye Kraftvarmeværk. Dette tog 22 husstande imod med kyshånd, og byens varmefællesskab står med 385 tilslutninger nu stærkere end nogensinde. Af Ole Jeppesen

Rye Kraftvarmeværk har takket være overgangen til primært grønne energikilder næsten halveret priserne i forhold til niveauet i 2013. Dette har fået mange til at overveje at skifte til fjernvarme fra oliefyr – eller at installere fjernvarme fremfor at installere et jordvarmeanlæg. Bestyrelsen leverede efter sommerferien 2016 endnu et afgørende salgsargument, da man søsatte en ’gratis tilslutning’-kampagne. Et kunstgreb, der har givet pote: ”Vi har indgået aftale med 22 nye kunder, og 13 af disse er allerede blevet koblet på nettet. Vi havde i alt håbet på en tilgang på 10 nye forbrugere, så dette resultat er en glædelig overraskelse for os. Vi er faktisk alvorligt tæt på at juble,” siger Søren Frandsen, bestyrelsesformand for Rye Kraftvarmeværk.

Positiv modtagelse overalt Driften af Rye Kraftvarmeværk administreres i det daglige af Brædstrup Fjernvarme, og driftsassistent Kurt Nicolaisen er manden, der har besøgt de mange potentielle kunder. ”Jeg har gennemført omkring 30 gratis konsulentbesøg i byen, og det har mest handlet om at gennemgå folks nuværende installationer og give et estimat på, hvad der skulle udskiftes – og hvad det ville koste. Senere i processen har jeg også deltaget i selve tilkoblingen,” fortæller Kurt Nicolaisen, som er blevet taget godt imod rundt omkring. ”Det har generelt set været en overordentlig positiv oplevelse. Kun otte endte med at takke nej til tilbuddet, men det skyldtes ikke utilfredshed med produktet. Vi har således kunnet underskrive aftaler med fire tidligere elvarmeforbrugere, seks oliefyrskunder, otte kombinerede olie- og træpilleforbrugere og endelig fire deciderede nybyggere,” beretter driftsassistenten.

mindre. Dermed bliver varmeproduktionen mere effektiv og billigere. Med de 22 nye forbrugere får vi lukket nogle af ’hullerne’ i byens net, hvilket er kærkomment, siger Søren Frandsen. Derudover er der en række administrative og økonomiske fordele i, at fællesskabet nærmer sig de 400 medlemmer, lyder opsummeringen fra formanden: ”Jeg har i løbet af mine 20 års bestyrelsesarbejde i fjernvarmebranchen observeret, at værker med 400 eller flere kunder kører mere effektivt og lønsomt. Vi er tæt på 400 nu, og det betyder, at vi er tilpas mange om at dele de faste udgifter såsom renter på lån, diverse afgifter og personaleomkostninger. Det betyder mulighed for nye fornuftige investeringer, prissænkninger, opsparing eller hurtigere afvikling af lån. Meget positivt!”

Fjernvarmen kommer nærmere De mange nye medlemmer af Gl. Ryes varmefællesskab vil få en positiv effekt på flere niveauer i værkets drift og økonomi, fortæller bestyrelsesformanden: ”Der sker det, når der er kortere afstand mellem forbrugerne på nettet, at tabet af varme i nettet bliver

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

FAKTA om Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Overgik i 2015 fra naturgasdrift til en kombination af energi fra en grundvandsvarmepumpe, et solvarmeanlæg og naturgas (sidstnævnte primært som backup) - Overgangen har næsten halveret priserne således, at de pt. ligger lige under landsgennemsnittet - Anlæggets grundvandsvarmepumpe har præsteret bedre end lignende anlæg i landet - Derfor kalder værket sig for Danmarks grønneste kraftvarmeværk 14


Nordjysk visit på værket

Tekst/fotos: Ole Jeppesen

Rye Kraftvarmeværk er stadig en yndet destination, når folk fra fjernvarmebranchen og omegn skal på ekskursion. På billederne er det aalborgensiske gæster fra det faglige netværk FleksEnergi, som bliver klogere på den grønne kombination af grundvandsvarmepumper, solvarme og naturgas. Det er bestyrelsesformand Søren Frandsen, der iklædt lys blazer tegner og fortæller.

15


Gl. Rye Flagallé har 30 års jubilæum John Jensen

Gl. Rye Flagallé kan Valdemarsdag, den 15. juni 2017 fejre, at det er 30 år siden, at byens flagalléen markerede sin officielle indvielse med opsætning af sine første 100 flag. Idé og initiativer til dannelse af Flagalleen går imidlertid tilbage til byjubilæet i 1984. Flagalléens 30 årsjubilæum, der i øvrigt falder sammen med dette års ”Silde Awten-arrangementet”, markeres med flagalléen gennem byen. Herudover inviteres nuværende og tidligere frivillige hjælpere, æres- og bestyrelsesmedlemmer til et lille jubilæumsarrangement den 15. juni kl. 20.00 på Gl. Rye Mølle.

Dronningebesøg 4. juli 1984 I forbindelse med 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke, der skulle markeres med bl.a. besøg af Dronning Margrethe II, skulle byen naturligvis flagsmykkes. Med støtte fra Ry Kommune og knofedt fra Rye Borgerforeningen og GRIF’s Venner lykkes det at få banket 196 flaghuller ned i fortovene samt at leje sig frem til lige så mange flag, så byen fremstod flot og flagsmykket, da Dronningen kom forbi hin solfyldte 4. juli 1984.

Udklip af artikel fra Midtjyllands Avis 4. juli 1984.

Flagkomitéen blev nedsat 19. november 1984 Ry Kommune havde ved bevilling af tilskuddet til etablering af flaghuller udtrykt en forventning om, at der i Gl. Rye efterfølgende blev arbejdet på fremstilling af flagstænger og indkøb af flag. Den 19. november 1984 blev byens foreninger, der havde samarbejdet om jubilæumsfestlighederne, derfor enige om at nedsætte en Flagkomité. Det viste sig imidlertid, at Flagkommiteen – for at komme i betragtning hos Danmarks-Samfundet, som uddeler flag

16 16

og faner til foreninger – skulle finde sig en moderforening. Flagkomitéen blev herefter formelt optaget i Rye Borgerforening, men fungerede reelt fortsat med egne (uskrevne) vedtægter.

Indvielse af flagalléen 15. juni 1987 Med en aktiv indsats fra Flagkomitéen og med velvillighed fra byens foreninger, erhvervsdrivende og private borgere var det frem til foråret 1987 lykkedes at indsamle midler nok til de første 100 flagstænger samt 85 flag. Da Danmarks-Samfundet den 14. juni 1987 skænkede byen 15 flag kunne et plaskende regnvejr ikke forhindre en festlig indvielse af flagalleen i Gl. Rye. Omkring 80 personer var mødt frem på torvet for at overvære det historiske øjeblik, hvor en repræsentant fra DanmarksSamfundets, Orla Trangbæk overrakte de 15 flag. Og næste dag, Valdemarsdag vejrede de 100 flag i Gl. Ryes gader og flagalléen var dermed en realitet.

Selvstændig forening siden januar 1991 Via udlejning af flag til såvel byens foreninger som byens borgere – i forbindelse med bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage osv. – og takket være et årligt tilskud fra Ry Kommune, lykkedes det Flagkomiteen at fremskaffe midler til indkøb af yderlige flag og stænger, og i 1991 kunne flagalleen mønstre 150 flag. Med baggrund i en vis uenighed – om anvendelse af det oparbejdede overskud fra udlejning af flag – imellem enkelte medlemmer i Borgerforeningens daværende bestyrelse og Flagkomitéen, besluttedes det på et offentlig møde den 17. januar 1991 på Restaurant Galgebakken, at Flagkomitéen skulle omdannes til en selvstændig forening med en medlemsvalgt bestyrelse på 5 mand. Med en energisk indsats fra bestyrelsen lykkedes det at tegne 111 medlemmer allerede inden første bestyrelsesmøde den 15. april 1991, og foreningens medlemsantal var de efterfølgende år støt stigende og har de seneste 15 år ligget på det nuværende niveau på godt 320 husstande. Selvom Gl. Rye Flagallé blev frataget sit kommunale tilskud i forbindelse med kommunesammenlægning i 2007, er det lykkes gennem årene at skaffe midler til indkøb af yderligere flag og stænger, så foreningen – ud over udskiftning af gammelt og udtjent materiel – også har kunnet øge bestanden af flag og stænger til i alt 250, så den store efterspørgsel i for-

bindelse med den årlige konfirmationsdag i byen også kan efterkommes. Ifølge vedtægterne kan foreningens midler – ud over vedligeholdelse af flagalleen – anvendes til kulturelle formål vedrørende Gl. Rye samt forskønnelse af Gl. Rye by, og bestyrelsen besluttede i 2003 - sammen med Borgerforening og bykonge Dporthe Brandt 2002 - at afsætte midler til bl.a. nedsætning af krokusløg i en 100 m lang bræmme langs Ryesgade – fra Præstegårdsvej og ind forbi byporten. Herudover har Flagalléen gennem årene blandt andet ydet støtte til Van Udens træskuptur i skolegården og til bænken ved det trekantede bed øverst på Nyvej.

1300 flagstænger om året Gl. Rye Flagallé er rigtig glad for den store opbakning fra byens borgere, diverse institutioner og øvrige foreninger samt byens forretningsdrivende. Som det fremgår ovenfor er langt hovedparten af byens husstande medlemmer og i øvrigt flittige til at bestille flag i forbindelse med diverse familiebegivenheder og -fester. Flagálleen har tilmed glæde af det høje aktivitetsniveau i byens øvrige foreninger og de hermed mange arrangementer, hvor der bestilles flag. I forbindelse med de årlige konfirmationsdage i byen opsætter foreningen flagallé fra kirken og ned gennem byen som en lykønskning til konfirmanderne og deres familier. Herudover sættes flag op omkring skolen på ”første skoledag” hvert år. Og Valdemarsdag* bliver flagalleen ligeledes luftet. *Den dag i 1219, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland til den danske konge, Valdemar Sejr, der kæmpende mod esterne. Sammen med private bestillinger rykker foreningen ud mellem 50 og 60 gange om året, og opsætter samlet set omkring 1300 flagstænger.

Frivillige hjælpere Op- og nedtagning af flagalléen klares nu som før af foreningens bestyrelse i samarbejde med en flok frivillige hjælpere. En del af de frivillige hjælper tillige med i forbindelse med den årlige opkrævning af medlemskontingenter. Arbejdet er ulønnet, men den positivitet, der altid møder flagalléens ”medarbejdere” ved opsætning af flag rundt i byen og den venskabelige ånd, der hersker hjælperne imellem, er øjensynlig drivkraft nok, til at få ”flagfolket” på gaden både tidligt og silde.


Til styrkelse af det gode sammenhold og den gode stemning inviterer foreningen alle, der har opsat og nedtaget flagallé min. 2 gange, og/eller har deltaget i kontingentopkrævningen, med til den årlige medhjælperfest. Og efter de store flagopsætninger på henholdsvis Kristi Himmelfartsdag og Valdemarsdag er der ”kaffe og rundstykker ”.

For uden de mange frivillige hjælpere gennem årene havde Gl. Rye ikke haft sin flagallé. Antallet af af frivillige hjælpere har svinget gennem tiden, og for et år siden så bestyrelsen sig – i et indlæg i Gl. Rye Aktuelt – nødsaget til at hejse ”advarselsflaget” på grund af et faldende antal frivillige hjælpere. Dette gav heldigvis bonus, så antallet af ”aktive” nu igen er på et passende niveau på 35 personer inkl. bestyrelsen.

Gl. Rye Flagallé og dens korps af frivillige hjælpere står klar til at efterkomme bestillinger fra byens borgere, foreninger, institutioner og forretningsdrivende og pryde byen med flag i forbindelse med sommerens højsæson for fester og arrangementer!

Sådan bestiller du flagallé til festdagen Bestilling af flagallé Der kan bestilles opsætning af minimum 4 og maximalt 250 flag. Opsætning og nedtagning af flag foretages af foreningen. Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Hvis Birthe ikke træffes, så ring til et bestyrelsesmedlem: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasser: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Medlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Medlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

Disse priser forudsætter, at flagene nedsættes i eksisterende flagrør. Dog kan 4 flag nedgraves, hvis jordforholdene tillader det, eksempelvis foran huset eller langs indkørselen. Gl. Rye Flagallé kan tilbyde at nedgrave yderligere max 6 flag mod betaling af 25,- kr. pr. stk. tillige for disse flag. Bestiller kan evt. låne pælespade og selv grave disse eller yderligere flaghuller. Ved opsætning af flag flere dage i træk til samme kunde beregnes kun 1 gange ”startpris”. Prisen beregnes således ud fra det samlede antal flagopsætninger set over dagene. Betaling for flag opsat i resten af Gl. Rye Sogn • Som ovenfor + tillæg 50,- kr. uden for bygrænsen.

Tidsfrist Af hensyn til bestyrelsens planlægning bedes bestilling af flagallé ske tidligst muligt - gerne 14 dage og senest en uge, inden opstillingen skal finde sted.

Afregning

”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt.

• ved indbetaling på Flagalléens konto 7241 1105785

ILLIGE IV

Æ H J L PE

FR

Medlemskab Bestilling af flagallé forudsætter - for beboere i Gl. Rye sogn principielt medlemskab, der pr. år koster 30,- kr. pr. husstand.

ES

FLAGOPSÆTNING

SØ G

• 100,- kr. for de første 4 flag • 10,- kr. pr. flag for de næste

• eller via Swipp eller MobilePay, benyt tlf. nr. 26 67 26 58

RE

Betaling for flag opsat i Gl. Rye by

Medmindre andet aftales ved bestilling af flag, foretages betalingen 1 uge forud

17


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Sommergudstjenester i det fri

I ruinen af Øm Kloster holdes to fine sommergudstjenester: Tirsdag den 20. juni kl. 19.30 Søndag den 20. august kl. 9.30 (Klosterfestival) Frilufts gudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 27. august kl. 11 inviteres til gudstjeneste på Himmelbjerget fælles for alle sogne i Ry-området. Ved gudstjenesten medvirker blues-bandet ”Shades of Blue”. Tag frokostkurven med og nyd en dejlig og utraditionel søndag på plænen ved Himmelbjerget.

Sommermøde med kirke, kaffe og sang Tirsdag den 6. juni kl. 14 er der gudstjeneste i Skt. Sørens kirke sammen med Dalbogaard. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på Dalbogaard og synger af hjertens lyst af højskolesangbogen. Organist Murray Stewart akkompagnerer og en af vores dygtige kirkesangere leder sangen. Sognepræst Iben Johanne Thomsen fortæller lidt indimellem. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage! Pris for kaffen: kr. 14,(gratis for beboere) 18

Søndag d. 21. maj

5. s. e. Påske

11.00 Majbrit Billesø Rasmussen

Torsdag d. 25. maj

Kr. Himmelfartsdag

9.00 Konfirmation · 11.00 Konfirmation

Søndag d. 28. maj

6. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 4. juni

Pinsedag

11.00

Mandag d. 5. juni

2. pinsedag

Ingen

Tirsdag d. 6. juni

14.00 Gudstjeneste sammen med Dalbogaard i kirken

Søndag d. 11. juni

Trinitatis søndag

11.00

Søndag d. 18. juni

1. s. e. Trinitatis

11.00

Tirsdag d. 20. juni

19.30 Friluftsgudstjeneste Øm Kloster

Søndag d. 25. juni

2. s. e. Trinitatis

9.30 prædikant: Søren Jensen

Søndag d. 2. juli

3. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 9. juli

4. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 16. juli

5. s. e. Trinitatis

9.30 Majbrit Billesø Rasmussen

Søndag d. 23. juli

6. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 30. juli

7. s. e. Trinitatis

9.30 Dorthe Gudmund Larsen

Søndag d. 6. august

8. s. e. Trinitatis

9.30 Erik Bredmose

Søndag d. 13. august

9. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 20. august

10. s. e. Trinitatis

9.30 Friluftsgudstjeneste Øm Kloster

(klosterfestival) Søndag d. 27. august

11. s. e. Trinitatis

Søndag d. 3. september 12. s. e. Trinitatis

11.00 Himmelbjerget Ingen

Gudstjenester på Dalbogaard: 6. juni kl. 14.00

i kirken

8. august kl. 14.00 5. september kl. 14.00 For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000


Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådet har haft en hæsblæsende start på året. Da de fleste af os er nye, er der selvsagt en del at sætte sig ind i. Desuden har vi jo vore egne ideer som vi stille og roligt forsøger at implementere. Når man færdes i Gl. Rye er det en fornøjelse at møde og tale med så mange positive mennesker, som tydeligvis har et stort hjerte for sognet og vores smukke gamle kirke. Vi arbejder på og vil i høj grad i fremtiden arbejde på, at være samlende for sognet og medvirke til at så mange som muligt får kirken som en naturlig del af tilværelsen. Selvom vi har mange gode intentioner, må vi også indrømme at rigtig meget af tiden går med praktiske ting, dels fordi det nu engang hører med, dels fordi de fleste af os er nye i menighedsrådet og ikke mindst fordi vi har arvet nogle projekter, som jeg kort vil komme ind på. Hvert år bliver kirken og de øvrige bygninger synet af provsten og provstiudvalget. Ved disse syn har man igennem en årrække påpeget en række vedlige-

Mød det nye menighedsråd Søndag den 11. juni indbydes til menighedsmøde i Skt. Sørens hus Kl. 11.00

Gudstjeneste i kirken

Kl. 12.15

er der forfriskning og møde i Skt. Sørens hus

Kl. ca 14.15 Tak for i dag Kom og hør om den første tid i det nye råd: Kirkerenovering Sognets økonomi

holdelsesarbejder som var påtrængende. Det drejer sig blandt andet om indvendig kalkning, nedslidte tæpper, revner i gulvet, afrensning af altertavle med mere. Disse forhold er nemmest at udbedre samlet. Sidste år blev menighedsrådet tildelt midler til udarbejdelse af et overslag over projektets økonomi og omfang og vi har så i år haft møder med tre forskellige arkitektfirmaer, der alle er kendt med kirkerenoveringer. Valget er faldet på Brøgger arkitekter, de er visionære og vi så desuden en fordel i at en af de bærende kræfter er her fra Gl. Rye. De har udarbejdet et økonomisk overslag over arbejdernes omfang og her lige efter påske har vi så ansøgt provstiet om midler til istandsættelserne. Jeg må understrege, at vores økonomi kun er til den daglige drift, så vi er helt afhængige af at få tildelt midler fra provstiet. Senere på året forventer vi en afklaring af, hvad der kan lade sig gøre. Et andet projekt vi arbejder på, er tiltrængte omlægninger af kirkegården, herunder en del sikkerhedsmæssige forhold. Dette projekt er udarbejdet sammen med en kirkegårdskonsulent og vi har ligeledes her ansøgt om midler i provstiet.

OVERSIGTSKORT Her finder du kirkerne, der er med i stafetten i 2017

Når det er afklaret, om vi kan påbegynde projekterne, vil vi holde alle orienteret her og via vores hjemmeside. Vi har desuden været i gang med at tilpasse de ansattes arbejdspladser, så de lever op til gældende regler. Dette arbejde er selvfølgelig en løbende proces, men i skrivende stund er rigtigt meget afsluttet. Som det fremgår, er der brugt meget tid på mursten og renoveringsplaner. Det er vores ønske, at vi snarest i højere grad kan bruge tiden på indhold og arrangementer inden for kirkens rammer. Det har vi selvfølgelig også allerede gjort, men vi har mange ideer. Som det fremgår andensteds i bladet, er der forestående jubilæumsarrangementer i anledning af Luther- og reformationsjubilæet, et jubilæum hvor Skt. Sørens Kirke har en helt speciel rolle. Skulle nogle af læserne have ideer eller ønsker, er de meget velkommen. Vi lytter gerne. På vegne af menighedsrådet Helle Klejs Vagner

ONSDAGEKL 19.00 - 20.00 inviteres til en hyggelig stund i Skanderborg Provstis kirker med fortælling om de enkelte kirker. Som afslutning er der en lille forfriskning i våbenhuset. I 2015 besøgte kirkestafetten ni af provstiets kirker, i 2016 yderligere ni kirker, og de sidste ni, der præsenteres i denne folder, besøges i 2017.

Kontaktperson: Benedikte Baggesgaard, sognepræst i Ovsted, Tåning og Hylke Kirker Mail: bvb@km.dk Udgivet af: Præster og menighedsråd i Skanderborg Provsti

INVITATION

fra præster og menighedsråd i Skanderborg Provsti til en aften med fortælling om provstiets kirker

Layout: www.sandahls.net. Tryk: Toptryk. April 2016

Planer for fremtiden – og giv din mening til kende! Vi lytter gerne! Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Kirkestafetten 2017 Skanderborg Provstis kirkestafet er kommet til Skt. Sørens kirke. Onsdag den 7. juni kl. 19-20 indbydes til en hyggelig stund i kirken med fortælling om vores spændende kirke. Der bydes også på en

lille forfriskning i våbenhuset. Alle er velkomne! Se mere om kirkestafetten og hvilke andre kirker, du kan besøge denne sommer på www.glryekirke.dk 19


Plant håb! Tale ved plantning af reformationstræet ved Skt. Sørens kirke 7. maj af sognepræst IbenJohanne Thomsen

Aarhus Stifts reformationsudvalg har bedt Skt. Sørens kirke i Gl. Rye om at lægge jord til plantning af et træ, der skal markere reformationsjubilæet. Træet i Gl. Rye har en søster, et træ, som i forrige uge af Skanderborg provstis præster er blevet plantet i en nyanlagt park i Wittenberg i Tyskland – dér hvor det hele begyndte for snart 500 år siden med, at Martin Luther slog de 95 teser mod afladshandlen op på Slotskirkens dør. I Wittenberg plantes 500 træer til at markere de 500 år – det er lutherske kirker fra hele verden, der planter træerne og ved hjemkirkerne plantes så også et træ, som et partnertræ eller søstertræ til træet i Wittenberg. Når det er blevet her i Gl. Rye, at man har valgt at plante Aarhus Stifts reformationstræ, ja så hænger det sammen med, at netop her i kirken blev den 4. juli 1534 truffet den beslutning, som blev startskuddet til reformationen i Danmark. Landet havde i over et år været uden konge, for da Frederik den 1. døde i april 1533, kunne landets høje herrer ikke enes om, hvem der skulle efterfølge ham som Danmarks konge. Uenigheden gik på, at højadlen ville have Frederiks ældste søn Christian, som var hertug i Holsten, mens kirkens folk ville have den næstældste søn Hans - men han var kun 12 år gammel og derfor ikke noget rigtig godt bud på en ny konge. Det der i biskoppernes øjne var galt med Christian, var, at han var lutheraner. Christian havde været tilstede på rigsdagen i Worms i 1521 og der havde han hørt Martin Luther forsvare sin tro over for kejser Karl V. Christian havde hørt det befriende i Luthers insisteren på, at et menneske ikke frelses ved egen kraft, men ved den tro, som den nådige Gud skænker, og var blevet svoren tilhænger af Luthers tanker. Og de danske biskopper var på ingen måde interesserede i at få en luthersk konge. Så de pegede på Hans, som altså adelen ikke ville have. Beslutningen blev udsat, og der skulle holdes en ny herredag i København i sommeren 1534. Men som I måske husker, øjnede grev Christoffer af Oldenburg en mulighed for at få indflydelse på den danske trone og overfaldt Danmark – det der senere er kommet til at hedde Grevens fejde. Nogen ny herredag blev det ikke til – i stedet mødtes man så her i Rye kirke den 4. juli til en jysk herredag. 20

res hænder, men i Guds, som Martin Luther ville have sagt det. Det er en anden måde at sige på, at vi aldrig er færdige, og at der kan vise sig nye muligheder, åbne sig en fremtid, også dér hvor det hele ser håbløst ud.

Og biskoppen erklærede træet for plantet

Den gamle uenighed blussede op – adel og biskopper kunne ikke enes, men så blandede lavadlen sig. De havde forsamlet sig uden for kirken og blev utålmodige, da mødet trak ud. Tilsidst trængte de ind i kirken og forlangte at få at vide, hvem præcis det var, der modsatte sig valget af Christian. Og så gav biskopperne sig. Måske har det også hjulpet, at den menige adel var bevæbnet, hvem ved? Men i hvert fald pegede biskopperne så på hertug Christian som Danmarks næste konge. Aarhusbiskoppen Ove Bille græd, da han underskrev dokumenterne. Og det gjorde han vel, fordi han vidste, at den kirke, han kendte og holdt af, ville forandre sig. Måske også fordi han øjnede, at han ville miste magt. Igen, hvem ved? I hvert fald blev hertug Christian til Christian den 3. og den konge, der indførte reformationen i Danmark.

Vi har valgt, at det træ, der plantes, er et Ringkloster Kammerjunker, et dejligt æbletræ, som også står ved Øm Kloster, der ejede kirken her i middelalderen. På den måde får vi bundet en fin sløjfe, tilbage til den kirke, der var og lægger

Folk hyggede sig i det gode vejr

dette spor ud mod fremtiden, hvor vores lutherske tro hele tiden må prøves og vise, at den stadig kan bære. Vi er stolte over, at Aarhus stift har valgt Gl. Rye som det sted, hvor træet skal plantes og ser det også som noget helt naturligt. Vi glæder os til at se træet vokse og gro. Tak til biskop Henrik WighPoulsen for en dejlig gudstjeneste – nu vil vi gå ud på kirkegården, hvor biskoppen vil tage det første spadestik og plante træet sammen med vores graver. Vi håber ikke, at Aarhusbiskoppen i dag finder anledning til at græde! Flere markeringer af reformationsjubilæet i Gl. Rye sogn:

Menighedsrådet bød på Luther-øl

Og hvorfor netop plante træer? Det skal vi da også lige rundt om. Jo det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at jorden gik under i morgen. Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag. At plante et træ – det er at lægge et spor ud i fremtiden, at plante håb, som overskriften er for hele træprojektet, og på den måde indikere, at der altid vil være en fremtid, fordi fremtiden ikke er i vo-

31. august 2017 kl. 19.00: I reformationens fodspor. En guidet tur til Skt. Sørens kirke sammen med Skanderborg Museum 29. oktober 2017: Festgudstjeneste ved kirkens præster og foredrag ved Ulla Morre Bidstrup, udd.leder og repræsentant for det lutherske verdensforbund: ”For 500 år siden i Wittenberg” 31. oktober 2017: Festaften i Skanderborg Kulturhus med musik, foredrag, sang og banket. Billetter kr. 100,-


Musik i Skt. Sørens kirke forår 2017

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Murray Stewart

Torsdag d. 15. juni, kl. 19.30 Koncert Jeppe Lindberg Nielsen, trompet Murray Stewart, orgel Der er fri entré

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist:

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Gl. Rye Gospelkor inviterer til åben sangaften for nye interesserede

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Onsdag d.23. august kl.19-21 har evt. kommende medlemmer mulighed for at komme og fornemme stemningen til én af korets øvegange oppe i sognehuset i Gl.Rye. Vi vil denne aften gennemgå brudstykker af forskellige gospelsange så alle har mulighed for at være med. Det kræver ingen speciel sangerfaring at være med i koret – erfaringen bygger vi op sammen☺ Gl.Rye Gospelkor består af 25 korsangere og ledes af Michelle Elmhøj og James Khoanyana. Foreningen blev dannet med det formål at give byens, samt om-

egnens, borgere et levende sangfælleskab med gospelmusikkens sprudlende energi som det altomfavnende element. Vi har et varmt fællesskab i koret med plads til alle og døren står altid åben til flere medlemmer! Har dette vækket din interesse eller har du spørgsmål - så skriv til elmhoej@ me.com eller på telefon 60 78 93 91. Mvh Gl. Rye Gospelkor

Menighedsrådet: Formand:

Helle Klejs Vagner Burmlundvej 2, Gl. Rye 40 57 00 08

helleklejsvagner@gmail.com

Næstformand & Kasserer:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Søren Jensen

Kirkeværge:

Børnekor Skt. Sørens Kor begynder igen torsdag d. 24. august 2017 Så har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med! Koret er for alle fra 2. klasse og opefter, nye og gamle medlemmer er meget velkomne. Vi øver i Skt Sørens Hus, Gl. Rye Kirke, torsdage fra 15.30-16.30 Er der spørgsmål til deltagelse i koret, er I velkomne til at ringe til organist Murray Stewart på tlf. 22 90 92 20

Søndag den 25. juni kan vi byde en forhåbentlig nybagt cand.theol velkommen på prædikestolen i Gl. Rye Det er Søren Jensen, der har sagt ja til prøve kræfter med at prædike, inden han snart selv skal i gang med at søge som præst. Velkommen til Søren, tak fordi du har mod på opgaven! Jeg hedder Søren Jensen, er 26 år gammel og teologistuderende på allersidste semester. Jeg er opvokset i Gl.Rye, og har altid haft en nær tilknytning til byen. Jeg vil gerne være sognepræst, hvorfor det er spændende at få lov til at prædike – og så endda i selvsamme kirke, som jeg er døbt og konfirmeret i

Jesper Frost Bylling Lindholmvej 5, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

Lise Rask Holm Fick Ryesgade, Gl. Rye 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

21

www.glryekirke.dk


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Søndag den 29. oktober kl. 13:30

Foredrag med journalist og radiovært Anders Kjærulff

Reformationen ”For 500 år siden i Wittenberg…”

Fra Sølvpapirshat til Samfundsfjende

Anders kjærulff

Torsdag den 14. september kl. 19.30

Foredrag af Ulla Morre Bidstrup

Efter 2013 vidste hele verden, at alt vi foretager os på internettet bliver gemt og analyseret og kan bruges imod os i fremtiden. Men vore regeringer og os borgere fortsætter, som om ingenting er hændt - ja, meget tyder endda på, at overvågningen er taget til. Manden der fortalte os, hvor slemt det stod til, var Edward Snowden, der forlod et højt betalt job for et privat konsulentfirma, der havde NSA, National Security Agency, som kunder. Han tog over en million dokumenter med sig ud, gemte sig på et hotel i Hong Kong, afleverede dokumenterne til en flok journalister, og sidder nu fast i Moskva, hvor han har fået eksil og pt. beskyldes for skiftevis forræderi og for at være spion for russerne.

Ulla Morre Bidstrup

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes gode aktuelle foredrag i Gl. Rye. 2017 bliver igen et interessant år, som forhåbentlig byder på spændende debat og fine oplevelser. Vi begynder med masser af musik, fejrer Brugsens jubilæum – naturligvis sammen med Byens Egen Butik, og retter blikket mod overvågningssamfundet og USA – et år efter! Reformationens 500 år skal også markeres i vores sammenhæng. Vel mødt til endnu en herlig sæson! Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,(gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN. .

Uddannelsesleder, præst, ph.d. og dansk repræsentant i Det lutherske Verdensforbund. I oktober 1517 slog munken Martin Luther en række teser op på en kirkedør. Det satte en kirkelig og folkelig bevægelse i gang, som stadig rører på sig. Men hvad bestod den i og hvordan sætter den os i bevægelse i dag? Før foredraget er der jubilæumsgudstjeneste i Skt. Sørens Kirke kl. 11:00 ved sognepræst Iben Johanne Thomsen og efterfølgende et lille traktement i Skt. Sørens hus. Arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet

Anders Kjærulff er studievært på radioprogrammet AFLYTTET på radio24syv og har gennem fem år beskæftiget sig med spionage, hacking, overvågning og borgerrettigheder og vil forsøge at give svar på: - Hvad er METADATA, og hvorfor skal du være bange for dem? - Bliver vi virkelig mere effektive af at digitalisere, eller bare mere sårbare? - Hvordan sikrer du dig selv mod overvågning? Nytter det overhovedet noget? - Digitale Dystopier: Om fremtiden, der ikke er så lys som vi bliver lovet, men heller ikke så mørk som vi frygter, hvis vi gør noget. NU! Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 22

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


ØM Kloster Det sker på Øm Kloster sommer 2017

Klostret genopstår – eScape på Øm Lørdag 27. og søndag 28. maj 2017

Friluftsgudstjeneste i klosterruinen Tirsdag 20. juni kl. 19.30 Friluftsgudstjeneste på Øm.

Klosterfestival på Øm Weekenden 19. – 20. august, lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-17

’Klostret genopstår’ er navnet på en stor event, der løber af stablen på Øm Kloster Museum i dagene henover Kristi himmelfarts ferien fra d. 23. – 29. maj. Eventen kulminerer med at en del af Øm Kloster kirke opføres i en papinstallation i størrelsesforholdet tilnærmelsesvis 1:1.

Friluftsgudstjeneste ved sognepræst Kristian R. Skovmose, Sognepræst Skanderborg sogn og Landsbyen Sølund. Efterfølgende er der kaffe ved Øm Klosters Venner. Arrangementet er åbent for alle og der er gratis adgang.

I weekenden danner klosterruinen på Øm Kloster rammerne for den tilbagevendende Klosterfestival med middelaldermarked, boder, smagsoplevelser og underholdning.

I munkenes fodspor – rundvisning i klosterruinen på Øm Kloster. Søndage 2., 9., 16., 23., 30. juli kl. 14.00 Gå med en guide og hør historien om Øm Kloster. Alle søndage i juli.

I anledningen af 500-året for reformationen inviteres du til

Fejring af Luther og reformationsjubilæet d. 31. oktober 2017 kl. 17-21 i Kulturhuset Skanderborg (dørene åbnes kl. 16.30)

Aftenen byder på festlige reformationsoplevelser for alle sanser: musik, taler, middelalderbanket, Luther-øl, drama, korsang, ildgøgl, billeder, fællessang og alle Provstiets præster iklædt festlige middelalderdragter syet af lokale syersker.

Vel Mødt! Skanderborg Provsti

Tilmeld dig festlighederne på www.kulturhusetskanderborg.dk Billetter koster 100 kr. inklusiv reformationsbanket

Den Danske Salmeduo består af musikerne Christian Vuust og Hans Esbjerg, der har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Oplev et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Fællessang vil også være en del af koncerten. Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen viser billeder og fortæller om reformationen i Skanderborg Provsti.

Professor theol. Viggo Mortensen vil i ord og billeder fortælle om Luthers liv, reformationen og hvad det betyder for vores samfund i dag.

Morten Musicus har gennem mange år spillet og underholdt med stemningsfuld middelaldermusik i kirker, på markedspladser, til ridderturneringer, på slotte og i klostre. Således også til festen i Kulturhuset -- denne gang sammen med Lene Madsen. Måske det også bliver til en enkelt Skuespiller og fortæller Caspar kædedans? Koch kredser i en gribende dramatisering om Luther, den følsomme teSkivholme olog, der tog kampen op mod paven, Kirkekor og samtidig var en grov karl, der vil under kunne svine sine modstandere til på ledelse af det voldsomste. Det der hele tiden Thomas holdt ham på sporet var evangeliet Christian- og ikke menneskers udlægninger. sen synge Troen - og ikke vores forsøg på at salmer fra virke fromme. reformationstiden.

Tilmeld dig festlighederne på www.kulturhuset-skanderborg.dk Billetter koster 100 kr. inklusiv reformationsbanket Tilmelding er muligt fra d. 6. juni 2017

Tilmelding er muligt fra d. 6. juni 2017

23


En historie fra Lokalarkivet

Drabet på Laust Bech den 5. maj 1945 Af Aage Dueholm, Skovfoged på Ry Nørskov, med i modstandsbevægelsen.

Fredag den 4. maj 1945 kl. ca. 20 lød det glade budskab i radioen: Den tyske værnemagt har kapituleret i Nordtyskland og Danmark. Fredstilstand indtræder 5. maj 1945 kl. 8.00. Også på Ry-egnen blev den 5. maj en glædens dag, men desværre blev der et stort skår i glæden, idet skovarbejder Laust Bech, Lykkebakkehus, blev skudt og dræbt af en tysk vagtpost på landevejen mod Gl. Rye cirka 300 meter fra Rye Mølle. For at forstå hvad der egentlig skete, er det nødvendig at kende baggrunden for hændelsen. Derfor nedenstående redegørelse: Lige fra tyskerne besatte landet den 9. april, havde der ikke på Ry og Gl. Rye egnen været egentlige kampenheder, men i efteråret 1944 beslaglagde tyskerne en strækning af den private skovvej, Møllevejen, som går fra Gl. Rye vejen ca. 300 meter fra Ry Mølle gennem Mølleskoven, ret nær Birksø gennem Rye Nørskov og videre langs foden af Himmelbjerget til Bøgedalsvejen. Strækningen, som blev beslaglagt, var fra Rl. Rye vejen til lågen i vildthegnet, som omgiver Rye Nørreskov, en strækning på ca. 1,5 km. På det meste af denne strækning er vejen omgivet af store graner, så det er umuligt at se noget på vejen fra luften. Vejstrækningen var spærret for al trafik, men i min egenskab af skovfoged forcerede jeg flere gange vejspærringen for at se, hvad det var, at tyskerne skjulte så godt. Jeg blev naturligvis hver gang stoppet (men aldrig visiteret), men påberåbte min pligt til at føre tilsyn med skoven og fik lov til at passere, men på eget ansvar, der var jo flere vagtposter på strækningen. Det hemmelige tyske våben Det, som tyskerne gemte så godt af vejen, var et af deres ”hemmelige våben”, nogle en-mands ubåde anbragt på nogle specielle vogne med en trækker for. Det hele var godt sløret med camouflagenet. De første måneder var det ret små fartøjer, cirka 6-7 meter lange, hvor den forreste del kunne affyres mod et skib, hvorefter føreren havde en (svag) mulighed for at vende tilbage til moderskibet. Disse fartøjer blev imidlertid fjernet og erstattet af nogle større ubåde, som havde en 24

torpedo på hver side.

Befrielsesstenen i placeres på Torvet i Gl. Rye 1947. Stenen blev rejst af beboere i Rye Sogn.

Jeg husker ikke hvor mange ubåde der var, men mener at der var omkring 20. Mine observationer lod jeg gå videre til bylederen, boghandler Poul Krogh. Soldaterne, som bevogtede disse ”hemmelige våben”, var marinetropper, som boede på Ry Højskole, som også var beslaglagt.

De to karle skyndte sig ned til Ry Mølles avlsgård, hvorefter bestyrer Schelde Andersens kone ringede til Teknisk Skole, hvor modstandsbevægelsen havde kommandocentral. Klokken var da 7.50. Nu kørte Schelde Andersen, læge Albert Andersen og landbetjent Arne Østergaard, som havde været ”under jorden”, op til åstedet, men den unge vagtpost truede dem, og de kunne ikke få lov til at røre Bech. Der blev så ringet til Ry Højskole, og chefen for enheden fulgte dem derop. Bech blev så kørt hjem til Lyngbakkehus, det var uendeligt sørgeligt. Enken, Anna Bech, var nu alene med børnene. Jeg mener, der var otte, hvor af de fleste var ukonfirmerede.

Hændelsen den 5. maj 1945

Ulovlig ammunition

Laust Bech var cyklet på indkøb i Ry tidligt om morgenen. På vejen hjemad (vejen mod Gl. Rye) havde cyklen ”tabt vejret”, og han satte så cyklen på ad et landevejstræ cirka overfor, hvor Møllevejen drejer fra. Bech havde en cykelpumpe i inderlommen, og da han tog den op, blev ham anråbt af en tysk vagtpost, som stod ved Møllevejens udmunding. Bech blev visiteret af vagten, men fik så lov til at fortsætte, men idet han steg på cyklen, vendte han sig smilende til en anden cyklist der kom fra Ry og som havde overværet, hvad der var sket.

Bech blev skudt med ulovligt ammunition, hvilket tydeligt fremgik af skudsårene. Således var en tredjedel af hjernen væk efter skuddene i hovedet. Vi var sikre på, at der var brugt ”dum-dum” ammunition, dvs. blødnæsede projektiler, som flader ud ved anslaget. Vi prøvede at anklage tyskerne for dette, men kom ingen vegne.

Nu råbte vagten: ”Halt”, men Bech fortsatte. Han har jo nok troet, at det var den omtalte cyklist, det gjaldt. Så skød vagten på Bech og ramte ham i maveregionen. Bech faldt af cyklen, og vagten skød ham igen, denne gang i hovedet, og Bech døde naturligvis omgående. Ud over nævnte cyklist, som jeg ikke kendte (han var kontorassistent), blev drabet også set af to karle fra Ry Mølles avlsgård. Nævnte kontorassistent traf jeg mange år senere i Hjemmeværnet, og han bekræftede ovenstående skildring.

Bech blev begravet fra Gl. Rye Kirke under meget stor deltagelse, idet jeg som daværende skovfoged i Rye Nørreskov havde et meget nært kendskab til Laust Bech, vil jeg gerne udtale, at han var et af de mest reelle, pligtopfyldende mennesker, jeg har kendt, så også derfor var ulykken så tragisk og fuldstændig menigsløs. For at gøre beretningen færdig kan jeg fortælle, at det ”hemmelige våben” med eskorte af modstandsbevægelsen blev afleveret til englænderne cirka fjorten dage senere i Århus.


Dobbelt bog-reception på skolen Forfatterne Kathrine Assels og Marie Elisabeth Arberg Franck Mortensen holder bog-reception sammen på Gl. Rye Skole. Tekst og foto Peter Hald

To lokale forfattere, Kathrine Assels og Marie Elisabeth Arberg Franck Mortensen, har udgivet nye børnebøger – og de holder fælles reception på Gl. Rye Skole søndag 28. maj fra klokken 14 til 16. Det bliver en børnevenlig reception med oplæsninger, tegneaktiviteter, snacks og en lille koncert med gruppen Rock Dogs, der er dannet af lokale børn.

12-årige Laurenz Rawashdeh, søn af Kathrine Assels, har tegnet tegningerne til ”Månen er en højttaler”. Han går i 6. A på Gl. Rye Skole.

Marie Elisabeth A. Franck Mortensen og partneren Helene Franck Mortensen (th) står her med det første eksemplar af ”Den særligt sensitive grønne bold”.

12-årig tegner

En sensitiv bold

Det særlige ved Kathrine Assels nye bog ”Månen er en højttaler” er, at hun har lavet bogen i samarbejde med sin 12-årige søn Laurenz Rawashdeh. Han har nemlig tegnet bogens illustrationer, og han har været flittig, for næsten alle bogens 86 sider er forsynet med hans finurlige, uhyggelige, smukke, fjollede og drilske tegninger. Kathrine Assels bog er skrevet ud fra et barns synsvinkel. En 12-årig dreng, der bor alene sammen med sin mor, og som meget gerne vil finde sin far. ”Jeg kan gode lide at forestille mig, at min far sender en flaskepost, som jeg finder på stranden en dag”, lyder den allerførste sætning. ”Månen er en højttaler” er formet som den 12-årige dreng Alvins dagbog i jagten på faderen, og det er en ungdomsbog, som også voksne kan få udbytte af at læse.

Marie Elisabeth A. Franck Mortensens bog, som hun selv har illustreret, er henvendt til de mindre børn og deres forældre. ”Den særligt sensitive grønne bold starter i skole”, lyder titlen på bogen, der er udgivet på forlaget CreativeSpacesfm.com, der er en del af Marie Elisabeths bredtfavnende kunstneriske virksomhed ”De Kreative Mellemrum”. Den grønne bold er nærmest symbolet på et barn, der ikke passer helt ind i skolen. Bolden er rund, så den triller hele tiden ned af stolen, hvorimod de andre firkantede børn bedre kan blive siddende. Men det ender godt, og der bliver fundet en løsning. Bogen er både tænkt som et værktøj til forældre og børn, der er særligt sensitive, men den kan læses af alle, forklarer forfatteren.

”Månen er en højttaler” af Kathrine Assels

”Den særligt sensitive grønne bold” af Marie Elisabeth A. Franck Mortensen og Helene Franck Mortensen

Dobbelt bog-reception Gl. Rye Skole søndag 28. maj fra klokken 14 til 16. Kathrine Assels har flere børne- og ungdomsbøger bag sig, og hun har også skrevet romaner. Mest kendt er hun nok for romanen ”For Milena”, der har den omdiskuterede forsker Milena Penkowa som indirekte hovedperson.

25


Borgerforeningen

n e t w A e l Si l 15. juni fra 17:30 til 21:00

I de sidste år har Borgerforeningen forsøgt at genindføre Sille Awten. Og det har været en succes, hvor der især sidste år mødte mere end 100 op til fællesspisningen. Derfor er der også i år Sille Awten på programmet, men i år vil vi prøve at sætte det op i juni.

Fælleshuset og Borgerforeningen samler kræfterne I Fælleshuset har vi diskuteret hvordan vi kan bidrage og udnytte byens kræfter bedst, og hvordan vi kan samarbejde om arrangementer der understøtter byens fællesskaber. Fælleshuset vil gerne bakke op om alle de gode traditioner som Borgerforeningen har, samtidig med at der stadig arbejdes på at finde et fast lokale, hvor byens borgere kan mødes på tværs. Det betyder at vi går ind i en proces hvor Fælleshusets bestyrelse på sigt opløses og fortsætter som fx et udvalg under Borgerforeningen.

Indholdet bliver meget lig det, vi kender, med nogle få varianter. Da aftalerne ikke er på plads, bliver beskrivelsen lidt svævende og usikker, men vi arbejder på at få musik i skolegården fra 17:30 til 21:00. Underholdning for børn og barnlige sjæle fra 17:30 til 18:30. Spisning i skolegården, som i år består af grillmad fra 18:30 til 20:00. Cykelløb fra 18:30 til 19:30. Det hele pakket ind i en række spændende udstillere fra byen og omegn. Programmet ser derfor sådan ud: 17:30 – 18:30 Musik Rock Dogs. Underholdning for børn og barnlige sjæle. 18:30 – 19:30 Musik ’hygge’. Spisning. Cykelløb. 19:30 – 21:00 Musik Old Rye Hygge i skolegården Aftenens menu: En spændende grillmenu med kyllingebryst, pølser og vildtkød fra den lokale jæger. Hertil serveres salater, kartofler og varme flütes. Der er altså noget for både voksne og børn. Af hensyn til maden, vil der blive udbudt spisebilletter, som, hvis de købes før arrangementet, kan erhverves for 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn under 12. På dagen er prisen 100 og 50 kr. Da det er Valdemarsdag, er hele byen pyntet med flag fra Flagalléen, så det skal nok blive hyggeligt.

26

Hvorfor samle kræfterne mellem Borgerforeningen og Fælleshuset: - Begge foreninger har brug for flere kræfter. - Det giver mening at samle kræfterne, da begge foreninger arbejder for fællesskabende aktiviteter i Gl. Rye på tværs af alder og interesser. Hvad kan Fælleshuset bidrage med i Borgerforeningen: - Få børnefamilierne aktiveret i Gl. Rye. - Flere hænder til at løfte ved arrangementerne. - Initiativ og hænder til nye arrangementer, fx koncerter og fællesspisning. Vi har allerede haft succes med fællesspisninger, og det er derfor en aktivitet vi kan sætte i gang med det samme. Fx. hver tredje måned for tilflyttere. - Vi vil fortsat arbejde på at finde et sted med et kulturelt islæt, men ser flere muligheder for at samle flere foreninger og interesser under samme tag Ovenstående betyder at Charlotte Klejs Vagner fortsat sidder i Borgerforeningens bestyrelse og at Karin Barasinski også indtræder. Resterende medlemmer arbejder på det formelle omkring ”sammensmeltning” af de to foreninger.


Kommende arrangementer: Den 27. maj vil bestyrelsen igen være til stede foran Brugsen for at gøre det let af forny sit medlemskab af Borgerforeningen. Vi har en del udgifter i forbindelse med Sankt Hans, Fastelavn, Juletræstænding og i de sidste år Sille Awten, så bak os op for at beholde disse og lignende arrangementer. Den 29. maj inviterer vi på Rhododendrontur på Højkol, og for de, der ikke ved, hvad det er, kan jeg sige, at det er en guidet tur igennem Højkols mangeårige Rhododendron lunde på Højkol. En meget flot tur uanset vejret.

Charlotte Klejs Vagner Formand charlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11

Den 15. juni afholdes Sille Awten. Det er et forsøg på at skille GRIF’s sportsfest og Borgerforeningens Sille Awten. En lille detalje omkring det valgte navn Sille Awten er, at Sille burde staves med d, men vi har fremstillet banner og slået os op på Sille Awten som erstatning for det nudanske Late Night, så det holder vi nok fast i.

Susanne Tougaard Hansen Næstformand

Den 23. juni har vi så Sankt Hans bål bag Møllen, som vi plejer, og det vil foregå med optændt grill og salg af øl, vin og sodavand. Inden da håber vi at have fundet en taler, og der bliver i alt fald tændt bål og sunget. Ganske som vi plejer.

Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær

Borgerforeningen er også medarrangør af et møde med Borgerforeningen i Ry og Ældresagen i Ry for at få Skanderborg Kommune til at gøre noget ved ambulancetiderne i vores område. Et problem, der er meget aktuelt.

susanne.tougaard@glrye.dk

26 74 86 89

vibeke.lauridsen@glrye.dk

30 56 31 10

Søren Blaabjerg Poulsen Kasserer soeren.poulsen@glrye.dk

27 27 72 27

Gl. Rye historie – den korte udgave

Leif Jahns

leif.jahns@glrye.dk

42 41 61 92

Af Søren Blaabjerg Poulsen

Der er rundt om i byen tegn på bopladser og offerstene, som sandsynligvis kan føres 7-8000 år tilbage, men denne del af historien er af naturlige årsager ikke så godt beskrevet. Rye opstod omkring år 1000 og blev dengang kaldt Rythæ, som betød rydning. Omkring 1100 blev Øm kloster bygget, hvilket ændrede byens betydning. Rye var et midtpunkt i middelalderens åndsliv i Danmark, og pga. den hellige kilde Sankt Sørens helbredende virkning, blev kirken og byen begavet og rig, så rig at man kunne bygge en domkirkestor kirke, hvor den gamle lå. Byen havde også et tingsted, hvor forbrydere kunne dømmes, og navne som Galgebakken, Stejlehøjvej, Jammerdal og Rakkerkilden vidner om den tids efter vores opfattelse hårde domme. Omkring 1500 var byen blevet rig pga. den hellige kilde, som der valfartedes til, og de valfartende lagde penge både i byen og i kirken. Kongevalget d. 4 juli 1534 i Sankt Sørens kirke er endnu et bevis på stedets betydning som et naturligt samlingspunkt for store begivenheder.

indtægt, og i de næste 300 år gik det tilbage for Rye. Lidt glans var der dog tilbage, hvilket navne som Kongsgården, Slotsgården og Jægergården vidner om. Her kom kongen omkring 1600, når han var på jagt i de store skove omkring Rye.

Karin Engsig Barasinski karin.barasinski@glrye.dk

27 12 02 10

Louise Ladegaard

Samtidig med reformationen blev indført, inddrog kongen kirkens jorde og lagde dem ind under kronen. I 1800 tallet solgte kongen ud af skoven omkring Rye. Adelen, som købte, solgte dem videre til områdets gårdejere – sikkert med stor fortjeneste. Nogle af gårdejerne begyndte at producere træsko, hvilket viste sig at være en stor succes. Bl.a. leverede byen i 1848 3000 par træsko til soldaterne i Fredericia, da de skulle sætte byens forsvarsværker i stand. Men på sit højeste var træskoproduktionen oppe på 200.000 par træsko om året, og byen blev igen rig. Heller ikke dette varede dog ved, for da man i Ry indførte maskiner til fremstilling af træsko, døde håndværket ud, og Gl. Rye´s anden storhedstid var forbi.

Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Ove Krogsøe

ove.krogsoe@glrye.dk

86 89 83 01 Helen Grubbe

helen.grubbe@glrye.dk

40 61 15 55

I dag er byens største aktiv den omkringliggende natur, og de mange aktive og engagerede borgere – os!

Desværre for byen valgte man den forkerte konge, for da han få år senere indførte reformationen, forsvandt byens 27


Årsberetning Borgerforeningen 2017 Fastelavn Igen i år blev hallen fyldt med glade børn og forældre, og igen i år blev der solgt kaffe og fastelavnsboller. Et salg, der hjælper lidt på Borgerforeningen slunkne kasse, da resten af årets arrangementer er gratis at deltage i. Det er også her, vi har mulighed for at hverve medlemmer og lægge grundlag for resten af årets arrangementer. I den forbindelse vil jeg gerne takke de mange, der donerer fastelavnsboller til vores salg. Arrangementet varierer lidt fra år til år, idet vi søger forskellig og helst billig underholdning til børnene. Rhododedrontur Turen blev igen i år en hyggelig tur med et højt deltagerantal, bl.a. fordi vejret var med os, og selv om det egentlig var en weekend for sent, da nogle allerede var afblomstret, blev det en flot tur. Stedet er jo imponerende, og udsigten fantastisk. Sankt Hans Sankt Hans blev i år blæsende og våd, men det på trods fik vi en del gæster, der krøb sammen under det store telt, hvor de fleste kunne sidde i tørvejr. Årets taler Egil Nielsen - en pensioneret præst nu kunstner - opfordrede de tilstedeværende til at leve i nuet, og værdsætte hver dag. Da bålet skulle tændes, trak skyerne væk og vi kunne samles om ilden og de gamle sange. Silde Awten Silde Awten blev en stor succes med mere end 100 spisende deltagere, og hygge og fadøl ved Brugsen. Desværre blev den dyr for Borgerforeningen, da vi pga. vores 60 års fødselsdag havde sat kuvertprisen til 60 kr., men skulle betale Lyngdal 100, så successen kostede os 4000 kr. Derudover havde vi satset på et børneorkester, som også kostede 4000 kr. Det skal dog ikke afholde os fra at gentage arrangementet i år, men det bliver flyttet til juni, fordi vores succes påvirkede den efterfølgende GRIF-fest, som jo bekendt lå i samme weekend.

28

Dragedag En solrig, men kold efterårsdag blev Dragedagen gennemført efter et år, hvor den af flere årsager blev aflyst, men takket være Annie Poulsen, fik vi i år gennemført arrangementet, og de fremmødte hyggede sig med deres børn, så der er ingen tvivl om, at det kan vi godt gøre igen. Sort sol Erik Dylmer tilbød i efteråret en guidet tur til Sønderjylland for at opleve Sort Sol. Det blev en lang dag, men hyggelig, og Erik kunne fortælle om mere end stærene, så vi fik en god oplevelse. Det viste sig, at vi skulle have pas med, da vi skulle passere grænsen, så nogle kom ikke med hele vejen, og andre fandt en ubevogtet overgang tilbage. Juletræstænding I slutningen af november skulle juletræet tændes. Vi startede i skolegården med gløgg og æbleskiver. Senere kom julemanden og delte godter ud. Og til sidst blev træet tændt til nedtælling og fællessang. I år kunne de gamle lyskæder ikke mere, så med hjælp fra David – eller som de hedder i dag – David Superlight, der sponserede halvdelen, fik vi nye lyskæder. Landsbyprisen I år blev det så året, hvor det lykkedes Gl. Rye at få den eftertragtede Landsbypris, som et tegn på, at byen er noget særligt. Det vidst vi jo godt, men nu er det så måske gået op for resten af kommunen. Prisen skal bruges til at sælge byen, både mht. turister, men så sandelig også når det drejer sig om tilflyttere. Så gå endelig ud og pral så meget i kan. Den oprindelige ansøgning og dermed begrundelserne ligger på hjemmesiden ’glrye.dk’.

Vintersolhverv Som sidste år blev der d. 21 december gennemført en hedensk tradition, hvor ca. 30 med fakler gik gennem byen for at fejre, at nu gik det mod lysere tider. Optoget sluttede bag Møllen, hvor der blev serveret kakao og vafler. Lettisk koncert Vi fik fra Landsbysamvirket et tilbud om at få en lettisk folkemusik gruppe til at optræde i Gl. Rye, og d. 17/1 kom de så med deres særprægede instrumenter, og iklædt folkedragt holdt de en times koncert. En spændende og anderledes oplevelse. Borgerforeningen har en repræsentant i Ældresagen i Ry, hvor vi arbejder på at påvirke kommunen i valg af plejeboliger. Både antal i området og placering. Vi skal i den forbindelse lige sige, at vi ikke helt har opgivet at beholde Dalbogård, selv om det ser svært ud. I samme regi holder vi os orienteret om initiativet i Låsby, hvor beboerne har sat en undersøgelse i gang om, hvad det er, de ældre ønsker at bo i, når huset bliver for stort. Her kunne et ældre kollektiv måske være interessant for Gl. Rye. Kommuneplanen På kommunalt plan har vi gjort indsigelser mod kommuneplanen for Gl. Rye, og via medlemskab af Landsbysamvirket, prøver vi at påvirke kommunen i de retninger, vi ønsker. Det gælder både skole, daginstitution og trafik.


Støt Borgerforeningen i Gl. Rye

- så vi kan gøre endnu mere for byen

Årets folder erstattes af Aktuelt I år vil vi prøve noget nyt. Borgerforeningen har i mange år husstandsomdelt foldere for at gøre opmærksom på sin eksistens og opfordre til medlemskab. Vi vil stadig gerne nå igennem med budskabet, men for første gang prøver vi via Aktuelt. Primært pga. prisen ved fremstilling af foldere. Dette er så den folder, der kommer i år, og mister vi mange medlemmer på denne måde, vil der i løbet af året blive husstandsomdelt en reminder. Økonomien i Borgerforeningen er naturligvis afhængig af medlemstallet, så vi håber at I støtter os. Vil du bidrage som medhjælper til nogle af arrangementerne, vil vi meget gerne høre fra dig.

Borgerforeningen arrangerer bl.a. : Vidste du at det er Borgerforeningen der står bag alle disse aktiviteter? Fastelavn, Rhododendrontur, Sille Awten, Sankt Hans, Dragedag, firmabesøg, Juletræstænding og Vintersolhverv. - er medudgiver af bladet Aktuelt. - bestyrer byens hjemmeside glrye.dk. - arbejder for byudvikling af Gl. Rye. - arbejder for byens sammenhold.

Kontingentsatser 2017 Årets Landsby landsbyer i Gl. Rye er en af de der vokne, Skanderborg kommu haft en beser mest. I 10 år har vi ste 30 perfolkningstilvækst på næ sidste år er soner om året, og i de re. det gået endnu stærke der vil fælDet er i høj grad folk, at bo i Gl. lesskabet, som vælger at vi har ti,l n Rye, og det er årsage og en ånd mere end 30 foreninger menhold. af hjælpsomhed og sam at byen i Det er også årsagen til, ts Landsby i 2016 blev valgt til Åre Skanderborg kommune.

Et betalt kontingent går fra Fastelavn ti Fastelavn. Det betyder at nogle ’år’ er mindre end 365 dage og andre mere. Til gengæld ved vi, når arrangementet holdes, at ingen har betalt. I år var flere i tvivl og blev lukket ind. Og da Fastelavn er det eneste arrangement, hvor vi kan tage entre, idet de øvrige foregår udendørs, kan det være et problem. Som omtalt andet sted holder vi ’Brugsentræf’ d. 6. maj, men ellers kan betales enten via bankoverførsel eller MobilePay. Husstand 150 kr. Enkeltpersoner 75 kr. Pensionister Halv pris. Firma og foreninger 250 kr. Beløbet kan indbetales på Konto 1551 7528132 MobilePay 42 48 86 80 Husk at anføre navn og/eller adresse. (Fornavn er ikke nok :)

29 29


Hotel Democracy alias Ry Højskole, Museum Skanderborg og VisitSkanderborg inviterer til

Grundlovsfest på Himmelbjerget 2017 Årets tema er ”Her fra hvor vi står”, inspireret af Aarhus som europæisk kulturby og et ønske om at se Danmark, danskerne og demokratiet i en større sammenhæng end den nationale.

ighed ”Frihed, folkel og fornøjelse”

komme med deres bud på årets tema. Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring, som gæstede Gl. Rye til højskoledagen i februar, vil præsentere deres nye sang ”Mellem lyse strande” skrevet og komponeret i anledning af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.

Af Susanne Midtiby

Kl 10 – 12: velkomst, taler og fællessang Hele arrangementet starter med morgenkaffe og rundstykker og vil vi synge masser af fællessange. Dagens hovedtaler er Abdel Aziz Mahmoud, kendt debattør, TV-mand og forfatter til bogen: ”Hvor taler du flot dansk”. I pinsen afholdes også Børnefolkemødet på FDF Friluftscenter på Sletten og Abdel får følgeskab på talerstolen af to af de helt unge folkemøde-deltagere. De vil

Kl. 12.30: Fortælletur om ”Frihed, folkelighed og fornøjelse” anført af museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen. I år afholdes Grundlovsfesten også i samarbejde med gruppen omkring ”Verden for dine fødder” ligesom Ry Outdoor Festival har Grundlovsfesten med i sit program. Hotel Democracy er et sted, et møde, en samtale. Det er en række arrangementer, der bringer viden om udviklingen af demokrati i Danmark og inviterer til aktiv medvirken.

Hele sommeren er der noget på færde på Himmelbjerget. For eksempel Himmelhop hver tirsdag eftermiddag i juli kl. 14. og Fællessang under åben himmel hver torsdag aften i juli kl. 19. Se mere på www.visitskanderborg.dk/himmelbjerget

Klosterrutens 10 års jubilæumsvandring 2017 Af Susanne Midtiby

Den Danske Klosterrute – i daglig tale Klosterruten - er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, klostre, kunst, historie og natur. Den samlede rute er på ca. 2000 km og forbinder bl.a. 50 af de steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Ruten er lagt, så den kommer gennem nogle af de smukkeste landskaber i Danmark. Foreningen Den Danske Klosterrute fejrer i år 10 års jubilæum med en lang vandring på Den Danske Klosterrute. Alle indbydes til at deltage i jubilæumsvandringen – flere dage eller en enkelt dag. Bortset fra, at man skal kunne gå 15-20 km på en dag, er der ingen forudsætninger for at kunne deltage. Den Danske Klosterrute er en rute for pilgrimsvandrere og alle andre, der har lyst til at kombinere natur- og kulturop-

30

levelser med mulighed for eftertanke og åndelig fordybelse – en mulighed for at koble af og samle nye kræfter til at leve den almindelige hverdag. Med på vandringen vil der være en særlig pilgrimsstav, som vil følge de vandrende hele vejen fra Helsingør til Frederikshavn. Under vandringen vil der blive skrevet dagbog og beretninger på Klosterrutens hjemmeside. Jubilæumsvandringen går igennem Søhøjlandet og Gl. Rye Sogn

via Slåensø til Virklund - og tredje etape fra Virklund til Mariehøj evt. som en aftenvandring. Man kan vælge at gå hele turen eller gå med en eller to af etaperne. Se www.klosterruten.dk for yderligere oplysninger. Under overskriften Jubilæumsvandring 2017 kan du finde en oversigt over dagsvandringerne og de lokale kontaktpersoner, efterhånden som aftalerne falder på plads.

Lokalt i Søhøjlandet er der allerede planlagt en vandring tirsdag 8. august 2017 fra Ry Kirke via Virklund Kirke til Mariehøj Kirke. Vandringen følger Himmelbjerg-ruten (Vandreruten Aarhus-Silkeborg) meget af vejen.

Lige nu er der endnu ikke planlagt vandringer mellem Nørre Snede via bl.a. Bryrup, Sdr. Vissing, Gl. Rye, Veng og til Ry. Kontakt gerne Karen-Marie Holst Jannerup på kmhj@klosterruten.dk eller på 25 47 04 25, hvis du er interesseret i at stå for en dagsetape eller evt. kan tilbyde overnatning for vandrere.

Ruten er inddelt i 3 etaper, da den er ca. 27 km. Første etape er fra Ry til Himmelbjerget – anden etape fra Himmelbjerget

Jeg har sat kryds i kalenderen først i august – vil du med ud at gå en dejlig sommervandretur?


Gl. Rye MTB Børne- & Ungetræning: Så er MTB-sæsonen for alvor i gang. Vi har startet børne- og ungetræningen op i ugen efter påske. Det blev til en blød opstart med cykellege og en kombineret tekniktræning og æggejagt. De næste gange står den på ridderturnering, postløb og masser af tekniktræning. Se hele forårsprogrammet på Gl. Rye MTBs facebookside.

Bynær MTB-legeplads: Gl. Rye MTB lavede sidste år en aftale med Gl. Rye Skole og Skanderborg Kommune om, at klubben kan få lov til at lave en MTB-legeplads i skoven bag ved fodboldbanerne. Gl. Rye MTB vil bruge legepladsen til børne- og ungetræning i klubben, men ideen er også, at den skal være et tilbud til alle cykelglade i Gl. Rye. Vi starter arbejdet i skoven d. 21. maj, hvor der vil være grillmad til de frivillige. Man kan tilmelde sig på Gl. Rye MTBs facebookside.

Gl. Rye MTB i SRAM-ligaen. Foto Martin Paldan

MEDLEMSKAB: Priser: Junior..........300 Kr. (0- 16 år) Senior..........400 Kr. (17- 60 + år) Familie.........800 Kr.

Vi spiller stratego på mtb! Kortene i hjelmen er ”brikkerne”

Gl. Rye MTB til første afdeling af TrailCuppen på vores eget MTB-spor. Foto Claus Hilmar

31 31


GRIF Tak for en god sæson – og en farverig forårsopvisning! Vi takker alle deltagende til forårets gymnastikopvisning – både gymnaster, instruktører, hjælpere og publikum – for en sprudlende dag med smil på læben og sved på panden. Mange har været med til at gøre denne dag glad og sætte den i bevægelse. I årets gymnastiksæson har der været 10 hold med glade gymnaster i hallerne mandag, tirsdag og torsdag. Vi har været heldige at kunne købe en meget populær saltosele som er blevet indviet og i næste sæson tager vi den i brug igen til træning af teknikken i baglæns salto og flikflak. I efteråret var mange gymnaster med på lørdagstur i RGF´s fantastiske haller, med parkour- og crossfitfaciliteter, klatrevæge og en kæmpe springhal. I starten af året var de største gymnaster på springtur med overnatning på Viborg Idrætshøjskole. Udvalget takker for en nu velafsluttet, inspirerende sæson der har givet idéer til nye tiltag i de kommende sæsoner. Tilrettelægningen af den kommende sæson er så småt i gang. Der åbnes for holdtilmelding sidst i august og vi starter op midt i september. Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster, hjælpere og instruktører i hallerne. Alle der har lyst at deltage i instruktørog hjælper teamet i den kommende sæson – eller blot vil høre lidt om instruktør og hjælperarbejdet - opfordres til at henvende sig til udvalget. Friske forårshilsner Gymnastikudvalget Disse og alle de øvrige billeder fra opvisningen ligges på hjemmesiden, når den er klar.

32


Sportsfest

d. 25. - 26. august Sæt

X

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

i kalenderen

Vi arbejder ihærdigt på at få færdigstøbt et spændende program, som spænder bredt, så der både er leg, sport og hygge for børn og voksne. Lørdag aften er der fællesspisning og I år bliver det med live musik leveret af lokal bandet “Uncle Jam and the Funkaholics Vi glæder os til at se alle – Og HUSK – Overskuddet går til GRIF Venlig hilsen Sportsfestudvalget

Motionister / pensionister sommer sæson er startet

petanque - pensionister hver onsdag kl. 9.30

petanque - motionister hver onsdag kl. 19.00

klub 50 fodbold - hver onsdag kl. 19.00

Her mødes vi for motion - samvær - hygge. Alle kan deltage, mød bare op, få et indblik i, hvordan der spilles.

Husk LØRDAGS TRÆF den 1 juli MOTION - SPISNING - SAMVÆR. Ikke medlemmer kan deltage. Program opsættes ved brugsen ca. den 12 juni. Har du en ide ring venligst 6168 8423 Jens Erik Fischer.

Bliv målaktionær - støt senior fodbold Gl. Rye / Ry Vi er nogle der støtter senior fodbold, men vi kan godt være flere medlemmer. Sammen med Ry fodbold har vi et samarbejde, alle hjemmekampe spilles på Gl. Rye stadion. Vi afholder generalforsamling hvert år i marts måned, hvor du kan komme med forslag til nye tiltag. Kontingent: pr. person 200 kr. halvårlig - pr. par 300 kr. halvårlig. Kontakt - Susanne Bohøj tlf. 6126 8649 eller Henrik Koldborg tlf. 6126 8640 for at høre nærmere om vores støtte til senior foddbold. Sportslig hilsen formand Jan Fåborg Serie 3 spiller følgende hjemme kampe Onsdag den 24 - 5 kl. 19.00 Rye - Hovedgård Søndag den 5 - 6 kl. 11.00 Rye - Bosporos sk Århus Søndag den 11 - 6 kl. 11.00 Rye - Kolt - Hasselager STØT OP - støt - op - støt - op. Rye bk vil gerne i top.

Næstformand: Camilla Holl 2961 0871

camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263

kristian.bollerup@danfoss.com

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 8689 8389 mfjerbaek@dadlnet.dk

Suppleant

i hovedbestyrelsen: Janus Pilgaard Gertz Gyden 3 8689 8389

januscpg@mail.com

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

rundellkim@gmail.com.

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Håndbold: David Hay 61688080

david@davidhay.dk

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

33 33


Gl. Rye Mølle

Henrik Bredmose overrækker blomster til Annette Jakobsen, som har udlånt malerierne til museet

Stor tilstrømning til åbning af

”Kunst bag pigtråd”

på Gl. Rye Mølle

Folk stod nærmest som sild i en tønde til åbningsreceptionen d. 28. april for museets nye udstillinger om den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye 1945-1948. Op mod 200 kiggede forbi i løbet af eftermiddagen for at se de nye udstillinger og bl.a. høre operasanger Mette Østergaard synge en af de vemodige sange, som flygtningene sang i lejren. Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen bød velkommen og fortalte om baggrunden for udstillingerne. Formand for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune, Tage Nielsen, åbnede udstillingerne, og museet bød på et glas og lidt til ganen.

Kommende arrangementer: Tirsdag d. 30. maj kl. 19.30: ”Du kan få en kylling for det...”. Foredrag ved Annette Jakobsen om malerne i Rye-lejren Hør den dramatiske historie om de to tyske kunstmalere, Georg Glaubig og Gottfried Lossau, som i foråret 1945 blev tvunget på flugt hjemmefra og interneret i flygtningelejren ”Flughafen Rye”. Foredraget arrangeres i forbindelse med de nye udstillinger om flygtningelejren på Museet på Gl. Rye Mølle. Foredraget finder sted Gl. Rye skole Arrangør: UDSYN i Gl. Rye og Museet på Gl. Rye Mølle. Gratis adgang.

Søndag d. 18. juni kl. 10-16:

Søndag d. 27. august kl. 10-16:

Dansk Mølledag og Møllemarked ved Gl. Rye Mølle. Besøg det traditionsrige Møllemarked ved Gl. Rye Mølle og se møllen arbejde og de mange andre aktiviteter, også mange for børn: Hestevognskørsel, snobrødsbagning, savværk og motorer vil arbejde, der er boder og arbejdende værksteder med håndværk og husflid. Salg af mad fra grillen og nybagt brød fra den udendørs ovn, kaffe m.m.

Høstdag på Museet på Gl. Rye Mølle Oplev høst som i gamle dage og se møllen dreje rundt. Demonstration af gamle høstredskaber, motordrevet tærskeværk, maling af mel og bagning af brød i museets udendørs ovn. Aktiviteter for børn. Billede: Glimt fra Høstdagen sidste år. Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Møllelaug & Museumsforening

Museet på Gl. Rye Mølle

Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og alle Museum Skanderborgs afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster Museum og Ferskvandsmuseet.

Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@skanderborgmuseum.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com

Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr.

Åbningstider: 29. april-30. september 2017:

Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Du kan også benytte MobilePay: 42 41 18 72. 34

Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag og helligdage kl. 13-16. Mandag lukket.

Mølle! e y R . l G Støt


Dagplejen På fælles tur til Sct. Sørens Kilde Kan man fange fisk i Sct. Sørens Kilde? Det blev ihærdigt afprøvet af vores dejlige børn på tur til kilden. Hvad kan man så ellers her så de ud til at tænke? Hvad med at kravle op af den stejle bakke eller gemme sig bag en busk. Hvad med at være sammen om at lege her i skoven, finde blade, pinde og vise vennerne det. Vi kunne også sidde ved siden af hinanden på bænken eller bare nyde at kunne bruge sig selv i naturen. Det var sådan vi oplevede børnene den formiddag, glade og tilfredse. Om de fangede fisk vides ikke men de fangede helt sikkert øjeblikke som bliver gemt. Dagplejerne /Gl.Rye.

35


Børnegården Bison

Bisonbanden atter på skolen Et sikkert forårstegn er når de ældste børn i Bison rykker op på skolen. I år er vi 34 børn og fire voksne, der er flyttet ind i Fritidsdelen på Gl. Rye Skole fra 1. april. Som altid er det en god oplevelse for børnene at få nye udfordringer på skolen, hvor de bliver taget godt imod af ”gamle venner”, søskende og skolens medarbejdere. Den første måned er fyldt med nyhedens glæde og spænding ved alle de aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. Derefter begynder børnene, at skulle finde sig tilrette i de nye hierarkier, der opstår, når nye grupper dannes. Her er det vigtigt med de voksne fra Bison, der kender det enkelte barn og kan træde til med støtte til dannelse af de nye relationer, og til at det enkelte barn kan finde sig til rette i de nye fællesskaber. Det er vigtigt at have for øje, at et godt inklusionsarbejde ikke kommer af sig selv, men kræver en indsats fra børnene og støtte fra de omkringværende voksne. Vi arbejder rigtig godt sammen med skolens medarbejdere og er overbeviste om, at vi endnu engang får lagt fundamentet til en rigtig god årgang, der er parat til alle de spændende udfordringer skolen har at byde på.

36


Gl. Rye Skole Kreativ aften aard

Af Peter Beck Milsg

ed musik og farver En kreativ aften m e op til ril slog skolen døren Torsdag den 23. ap ældre, for t at se så mange ”kreativ aften”. Skøn Rye til Gl. fra re andre borge bedsteforældre og r fik kte du pro ve ati kre nes en aften, hvor børne get me gle lling. Det var no lov til at stå til udsti kum bli pu od im tog rn, som stolte og spændte bø ret af The Rock Dogs. ne ag mp ko ak g san med lling og sagt også på udsti Aftenen bød som n var Ige r. vernes produkte præsentation af ele fremi n dse spi i som gik det med stolte børn, med god r va t de Og . rne kte visningen af produ ultater, gle meget flotte res grund. Det var no mstod fre e ejd arb rdt tids hå som efter længere get at no s der med flid skabe som beviser på, at være stolt af. fremeresse og det flotte Tak for den store int kortn: lle ha fra n ge startsan møde. Se i linket til link.dk/qcm8

A B

fællessangen

A The Rock Dogs spiller til B Spil jer til mere viden… rkhavde haft gang i ko C Håndværk & desige,n ka re me t ge me og er psl propper, vatpind signs. for at skabe nye de r aviserne nu??? ille est for …og hvad Fladbrød over bål

D

C

D 37


Naturfagsmaraton Skrevet af Camilla Kofod-Olsen og Mette Miljkovic

Vi er på 5. og 6. årgang i fuld sving med naturfagsmaraton. Vi skal den 10 maj i Ry hallen dyste mod de andre skoler på den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Opgaverne i år er virkelig svære, så også os lærere på skolen har måtte en tur på skolebænken igen. Vi er bl.a. blevet klogere på programmering med LEGO mindstorm. Stor tak til Torben Hadberg for hjælpen. I år skal der bygges maskiner, der kan sortere affald, en såmaskine, en skoletaskebærer, en kastemaskine. Der skal laves en opfindelse, der kan flytte og sortere kuglepenne, en opfindelse der automatisk kan give besked til købmanden, når der er kunder i butikken. Stereolup og mikroskoper er fundet frem for at bestemme forskellige typer hår i ”På sporet” opgaven. Der bliver opstillet hypoteser, eksperimenteret og afprøvet - og alt sammen dokumenteret i en naturvidenskabelig logbog, der også indgår i bedømmelsen på konkurrence dagen. Vi glæder os til at få det hele vist frem og alle anstrengelserne sat på prøve, når vi mødes og dyster med de andre skoler. Det bliver helt sikkert en forrygende dag med sindrige konstruktioner, smarte opfindelser og fællesskab på tværs.

Foråret er kommet Af Peter Bech Milsgaard Så mærkede vi endelig forårsfornemmelserne her i Gl. Rye. Og traditionen tro er der blevet afholdt majfest i skole og sfo/klub. Majfesten skal jo netop være med til at fejre forårets komme. Og dagen, som vi havde valgt, artede sig jo ganske fornuftigt. Der blev danset om majstangen, som var blevet pyntet op i løbet af formiddagen og en majfest er jo først rigtigt i gang, når majstangen er pyntet, rejst og danset rundt om. Og danset og sunget det blev der. Se bare her: kortlink.dk/qfpn Området var fyldt med forskellige aktiviteter, som der blev deltaget flittigt i. Solen, glade børn og engagerede medarbejdere var alle med til at gøre majfesten til en meget festlig sammenkomst. Stor tak til forældrene for god opbakning og ikke mindst kagebagning. Glædelig forår til alle!

38


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

” e g a d l e g n ø l ”S En hyldest til fantasien, frækheden og friheden. Sløngeldage består både af en række aktiviteter for børn og børnefamilier, samt et skoletilbud målrettet folkeskolens 3. og 4. klasse. Sløngeldagene holdes som en hyldest til Ole Lund Kirkegaard. I forbindelse med Sløngeldagene havde 3. klasse besøg af kunstneren Line Frøslev, som en del af eleverne allerede kendte da hun har været dommer i ”kreakampen” som er sendt på Ultra. Fra det øjeblik Line Frøslev trådte ind i klassen var der en fantastisk stemning og alle var meget optaget af hendes historie. En del af eleverne kunne bidrage med megen viden omkring Ole Lund Kirkegaard, som hun til daglig er meget inspireret af. Der blev lagt en kæmpe bunke træklodser ud på gulvet, her skulle der nu vælges klodser, som senere skulle vise sig at blive til de flotteste fantasi fugle. Processen var lang, først skulle alle de valgte træklodser slibes meget grundigt, så der ingen skarpe kanter var. Alle klodserne skulle nu samles og limes så de blev til en fugl. Efterfølgende skulle der sættes en lille krog i fuglen, lige der hvor fuglen skabte balance.

Line Frøslev ” Jeg er meget imponeret af jeres fugle, de er alle sammen forskellige, dejligt at se I tør gå jeres egne veje og ikke lave de samme fugle” Nu var det tid til at få malet alle de sjove og meget flotte fugle, beskeden var at man ikke måtte blande farverne, men man skulle beholde de klarer farver. Der blevet tænkt, fuglene blev vendt, nogen kløede sig i håret og andre sad meget koncentreret og tænkte mmm… hvilken farve skulle man nu vælge. Endelig havde alle fået valgt en farve og koncentrationen bredte sig i lokalet, nu skulle fuglene farves første gang, derefter blev de føntørret, og klar til endnu en gang maling, det var tydeligt at se tilfredsheden brede sig i alles ansigter. Nu var tiden kommet, hvor alle skulle have sat vinger, øjne og fødder på deres fugle. Hvert barn havde nu skabt deres egen fantasifugl. Alle fuglene blev hængt op uden for kulturhuset i Skanderborg.

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Hørt ved det ene bord. Susanne ”hvad synes I om dagen” Marie ” Jeg elsker altid når vi laver noget kreativt” Noah ” Ja for så må man også sidde og snakke om lige det man vil”

39


6. ĂĽrgang siger tak for 7 fan 40


Det blev endelig august 2010 og vi skulle starte i 0. klasse på Gl. Rye skole. Årene gik og vi har oplevet mange sjove, skøre og fantastiske ting sammen med vores klasse.

Der har været både op og nedture, men vi har haft det godt. Vi har oplevet at være tavse munke, spillet utrolig meget rundbold, været på museer og i skoven. Vi har cyklet mange kilometer til sammen - også i regnvejr. Vi har eksperimenteret, bøjet engelske gloser og læst temmelig mange bøger. Vi har gået luciaoptog, skudt med rifler, set på døde grise og dyrket atletik. Vi har sunget flot til morgensang som vi ”elsker” …. Men mest af alt har vi lært en masse og hygget os. Vi har været på Samsø på lejrskole, hvor vi løb sponsor-løb for at tjene penge til turen. Vi tjente så mange penge på at løbe, så der også kunne blive til en lille tur mere til Aarhus, hvor vi bl.a. Skal i Rush som er en stor trampolinpark. Det bliver en slags afslutningstur – det bliver rigtig sjovt. Vi glæder os til at komme på nye skoler og møde nye mennesker og få (nye) venner. Vi mangler stadig både at få besøg af Mølleskolen og mødes med vores nye klasser. Vi er meget spændte på, hvem vi kommer i klasse med. I må ha’ det rigtig godt på Gl.Rye skole! Mange glade hilsener fra 6.årgang.

ntastiske år på Gl. Rye skole! 41


SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Visionsværksted for skole og Bison d. 23. maj fra 19.00-21.00.

Bestyrelsen vil gerne invitere alle til årsberetning for bestyrelsens arbejde og en workshop, hvor vi i dialog, kan inspirere hinanden, skole og Bison, til mulige retninger for Gl. Rye Skole og Bison ... både i nær og fjern fremtid. I den første time af workshoppen, har vi i bestyrelsen nogle temaer, vi gerne vil I debatterer – i anden time er der frit slag for at gå i dialog, om lige præcis de temaer, I fremadrettet ser som inspiration for Gl. Rye Skole og Bison. Vi har brug for mange gode ideer og refleksioner, hvorfor det er rigtig vigtigt at mange vælger at deltage. Visionsværkstedets mål er at samle inspiration til alle, der har en aktie i Gl. Rye Skole og Bison. MVH Bestyrelsen

42


Aktivitetsrådet & Dalbogaard Gi´r du et lille skub...

Vi har holdt ”Frikadellefest” Siden sidst har Aktivitetsrådet arrangeret ”Frikadellefest” på Dalbogård d.14. marts. 20 glade gæster satte sig til bordet, som var smukt pyntet med påskeliljer og lys.

Bruger - og Pårørenderådet på Dalbogård har bedt mig viderebringe, at man i høj grad mangler kørestolsskubbere! Flere af beboerne på Dalbogård sidder i kørestol, og de vil gerne have mulighed for at komme en tur ud i byen. Det kan de ikke ved egen kraft – der er jo bakker overalt! Jeg vil derfor opfordre til, at man -ung eller gammel – melder sig på Dalbogård for at give et skub engang imellem. Inge Møller Jørgensen

Menuen var som ventet frikadeller og kold kartoffelsalat, og senere blev der serveret kaffe med hjemmebagte småkager. Den populære Kalle sørgede for underholdningen, og som sædvanligt sang alle gerne med.

Der har været afholdt fredagscafeer d. 27. januar, hvor Kalle underholdt, d. 24. februar, hvor Trine viste lysbilleder fra Afrika og fortalte om sine oplevelser, og endelig d. 31. marts med underholdning af ”Den syngende slagter”.

Bankospillene samler stadigvæk en del deltagere, og det er også nogle hyggelige eftermiddage.

Arrangementer i maj og juni:

Bankospil d.10. maj og d.14. juni. Løvspringstur d. 17. maj kl. 10:00 fra Dalbogård.

Nu ser man frem til Tirsdag den 6. juni kl. 14.00 Gudstjeneste i Skt. Sørens kirke Bagefter kaffebord og højskolesang på Dalbogaard Alle er hjerteligt velkomne!

Aktivitetsrådets bestyrelse

Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Løvspringsturen til Alrø d. 17. maj og til kæmpetarteletterne på Cafe´Alrø!

Grete Balle næstformand og sekretær

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Anna Laursen, Rodelundvej 37

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Inga Pedersen Skolebakken 8 Lyngdal 4

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant

43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Timeløn eller tilbud

VJ-Byggeservice Arkitekt og tømrermester Vagn Johansen Plantanvej 48, 8680 Ry

4079 4044

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88

Denne annonceplads kan blive din. Pris: kr. 655,- + moms Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms Kontakt PT Grafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059 Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet En værdig, smuk og personlig afsked ■ Vi er der, når du har brug for os ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Jakob Houkjær Preben Balsby Thomsen

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

BILLIGE LOKALE TRYKSAGER Direkte adgang til Danmarks største grafiske maskinpark - derfor de skarpe priser!

86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk - følg med på Facebook

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

MADSMURER 40 10 28 89

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk


Besøg ostebutikken på Them mejeri

SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr.

Åbningstider Man-tirs-ons 7.00 – 12.00 Torsdag 7.00 – 17.00 Fredag 7.00 – 15.00 Lørdag 8.00 – 12.00

SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr.

Altid gode tilbud og smagsprøver KlostervejKlostervej 8 . 8680 Ry 89 90 . www.lunasmykker.dk 8 . 8680 Ry . .8686 89 00 90 .00 www.lunasmykker.dk SILVER EDITION · FOREST Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten Priser fra 750 kr.

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

50%

�������

A/S Kvalitet siden 1968... GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Rosenudstilling 24. juni - 2. juli

Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Udstilling af de 80 bedste roser Kom og stem på Midtjyllands flotteste rose. Deltag i konkurrencen om et gavekort på kr. 2.000 Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Maj 23.

Visionsværksted for skole og Bison kl. 19-21

27./28 Escape på Øm. Øm Kloster.

Gl. Rye skole Øm Kloster Museum

28.

Dobbelt børnebogsreception kl. 14-16. Gl. Rye skole. Kathrine Assels og Marie Elisabeth A. Franck Mortensen

29.

Rhododendron-tur til Højkol.

30.

Foredrag kl. 19.30 med Annette Jakobsen om malerne i Rye-lejren:

”Du kan få en kylling for det…”.

Gl. Rye skole.

Museet på Gl. Rye Mølle og UDSYN

5.

Grundlovsfest kl. 10-12.

Himmelbjerget.

Hotel Democracy

6.

Sommermøde med kirke, kaffe og sang. Gudstjeneste kl. 14 i Skt. Sørens Kirke efterfulgt af kaffe på Dalbogaard

7.

Kirkestafet kl. 19-20.

Skt. Sørens kirke.

10.

Plejedag i Lyngbakkerne kl. 10-13

Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

11.

Menighedsmøde kl. 11-14.15.

Sankt Sørens hus.

Menighedsrådet

14.

Bankospil.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

15.

Valdemars dag – Gl. Rye Flagallés 30 års jubilæum

15.

Sille Awten 17.30 – 21.

15.

Koncert kl. 19.30 med Jeppe Lindberg Nielsen, trompet. Skt. Sørens kirke.

18.

Møllemarked 10-16. Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening/Museet på Gl. Rye Mølle

20.

Friluftsgudstjeneste kl. 19.30.

Øm Kloster.

Øm Klosters Venner

23.

Sankt Hans Fest.

Gl. Rye Mølle.

Borgerforeningen

Lørdagstræf.

Sportspladsen.

Grif motionister / pensionister

Borgerforeningen

Juni

Menighedsrådet

Borgerforeningen Menighedsrådet

Juli 1.

2. - 9. – 16.- 23. – 30 kl. 14 I munkenes fodspor – guidet tur. Øm Kloster.

Øm Kloster Museum

August 19.-20. Klosterfestival.

Øm Kloster.

Øm Kloster Museum

20.

Friluftsgudstjeneste kl. 9.30.

Øm Kloster

23.

Åben sangaften med gospelkoret kl. 19-21.

Skt. Sørens hus.

Gl. Rye gospelkor

24.

Børnekoret begynder kl. 15.30 – 16.30.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

25.-26. Sportsfest.

Sportspladsen.

Grif

27.

Høstdag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

27.

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00. Himmelbjerget.

31.

”I reformationens fodspor” kl. 19 – guidet tur til Skt. Sørens kirke. Skanderborg Museum og menighedsrådet

Menighedsrådet

Hele sommeren er der noget på færde på Himmelbjerget. For eksempel Himmelhop hver tirsdag eftermiddag i juli kl. 14. og Fællessang under åben himmel hver torsdag aften i juli kl. 19. Se mere på www.visitskanderborg.dk/himmelbjerget

.

I GL. RYE

48

Dagli´Brugsen efter ombygningen