Aktuelt nr. 64

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 64 · februar · 2017

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26 Ny

skoleleder i Gl. Rye Eleverne i baggrunden morer sig, og det er noget, der passer den nye skoleleder Peter Bech Milsgaard godt. Side 2-3.

Lejren 37-09 var kun én station på den lange rejse

Gl. Rye blev årets landsby i Skanderborg Kommune

Side 4

Side 28

1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Skribent peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

Ny skoleleder

mærker sammenholdet

mfjerbaek@dadlnet.dk

Henrik Olsen FDF h.b.olsen@gefiberpost.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv. elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto: Peter Bech Milsgaard Foto: Peter Hald Næste nummer udkommer senest 25/5 Deadline søndag den 30/4 Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Fællesskabsfølelsen i Gl. Rye er god, mener Peter Bech Milsgaard, der har overtaget roret på Gl. Rye Skole og Bison Tekst og foto: Peter Hald

Peter Bech Milsgaard, den nye skoleleder på Gl. Rye Skole, kan spille trompet. Og trompeten får ikke lov til at samle støv. Den 44-årige skoleleder er med i det store midtjyske bigband OBBB – Old Boys Big Band – og her spiller han trompet så ofte tiden tillader det. Senest optrådte Milsgaard og bigbandet ved en stor nytårskoncert på Hotel Pejsegården i Brædstrup i januar, og her var der 520 gæster, der lyttede opmærksomt. Helt så stort et publikum har Peter Bech Milsgaard ikke på Gl. Rye Skole, hvor der i øjeblikket går 230 elever. Men elevtallet er stille og roligt på vej op, så det unge publikum på skolen vokser, og skolelederen konstaterer med tilfredshed, at børnetallene i Gl. Rye ser ”sunde ud”. Noget andet, der er sundt, er ifølge Peter Bech Milsgaard sammenholdet og fælleskabsfølelsen i Gl. Rye. - Her i Gl. Rye har man nogle nærmest friskoleagtige forventninger til skolen: ”Det her er vores skole – den står vi sammen om”. Ligeledes er børnenes første møde med dette i forbindelse med Børnehuset Bison. Også her er det byens sted. Det føles godt. Der er en sund fællesskabsånd her i byen, siger Peter Bech Milsgaard.

Han har boet i Ry i de seneste 13 år, så han har dermed et godt kendskab til Gl. Rye. Faktisk er han næsten ”indfødt”: - Jeg er født og opvokset i Virklund, fortæller han. Hans egne børn, Anders og Christian, går på Mølleskolen i henholdsvis 6. og 3. klasse. - Den bedste udvikling i mit eget lærerarbejde var, da jeg blev far, indskyder han med et smil. Peter Bech Milsgaard er gift med Anne Marie, der i øvrigt også er skolelærer. Hun arbejder på Harlev skole.

De vigtige overgange Peter Bech Milsgaard kom fra en stilling som afdelingsleder på Hatting Skole, der i 2015 blev lagt sammen med Torstedskolen under navnet Østerhåbskolen. Den sammenlægningsøvelse bliver næppe gentaget i Gl. Rye, da skolen er stor nok til fortsat at fungere selvstændigt mange år frem i tiden. Apropos sammenlægning er Peter Bech Milsgaard reelt leder for to institutioner, Gl. Rye Skole og Børnehuset Bison. De to institutioner har nemlig fælles ledelse. Derfor er han meget optaget af begrebet overgange. Der er to meget betydningsfulde overgange for børnene i Gl. Rye – dels når de skifter fra Bison til skolen – og dels når de i den anden ende skal ud i den store verden og begynde på andre skoler efter 6. klasse. Hovedparten af eleverne fra Gl. Rye går videre til Mølleskolen i Ry,


Gl. Rye portræt

i Gl. Rye

Gl. Rye Skole er i vækst. Lige nu går der 230 elever, og børnetallet stiger, lyder det fra Peter Bech Milsgaard.

og her er der etableret et tæt samarbejde: - Jeg kan sagtens forestille mig, at vi får endnu mere samarbejde. Der er flere faglige emner, vi kan arbejde sammen om – og det gør vi allerede i dag, hvor vi for eksempel har haft et samarbejde om litteratur-temaer og forskellige sportsarrangementer, siger Peter Bech Milsgaard. Også på andre fronter er der samarbejde. - Noget af det nyeste er, at vi er ved at etablere et kor-samarbejde sammen med organisten i Gl. Rye kirke, fortæller han. Så er samtalen sporet ind på musik igen, og det har Peter Bech Milsgaard ikke spor imod. Vi skal lige have rundet det med trompeten af: - Jeg har været med i OBBB i 15 år – det er jo alletiders mulighed for at være med i et godt orkester, der fungerer på frivillig basis. Flere af børnene har spurgt mig, hvorfor jeg spiller trompet, og svaret er: Det giver energi. Og den der gode følelse, når noget lykkes. Samme fornemmelse får man også i sport, siger Peter Bech Milsgaard, der er håndboldstræner for flere børnehold i Ry.

Den nødvendige trivsel Gode følelser og glæde er helt nødvendige for at få skolens hverdag til at fungere. - Trivsel er et nøgleord. Hvis der ikke er trivsel på en skole, er der ingen læring, fastslår Milsgaard. Glæde var der i hvert fald på Peter Bech Milsgaards allerførste skoledag i Gl. Rye, da han 3. januar begyndte i sit nye job. Fra morgenstunden stod alle skolens elever forventningsfyldte langs Ryesgade hele vejen fra Galgebakken og frem til skolen, og der blev viftet med flag, og byens flagallé var sat op. - Det var stort. Jeg blev faktisk rimeligt mundlam, siger han med et smil. Den varme velkomst blev en god fortælling, der blev gengivet i aviser og andre medier, og netop gode fortællinger om skolen er yderst vigtigt for en landsby som Gl. Rye. - Noget af det første folk tjekker, når de overvejer at flytte til en by, er skolen og daginstitutiorne. De fleste forældre vil meget gerne vil vide, hvordan vuggestuen, børnehaven og skolen er. Der

er det, at vi alle skal bidrage til den gode fortælling om Bison og skolen – det gælder pædagoger, lærere, forældre og elever. Hvis der så er noget, der skal rettes, og problemer, der skal løses, så er jeg afgjort tilhænger af, at man først henvender sig til skolen og Bison og får sig en snak med os, fremfor at vi skal høre det nede i Brugsen eller læse om det på Facebook, siger Peter Bech Milsgaard.

Peter Bech Milsgaard har allerede fundet sig tilrette på skolens kontor. Han begyndte 3. januar som leder af Gl. Rye Skole

3


Lejren 37-09 var kun én station Af Annette Jakobsen

Tyskland, Østprøjsen, januar 1945. En iskold vinter med tocifrede minusgrader. Han er 8 år gammel og på flugt. Med et strik bundet om livet trækker han barnevognen med de to yngre brødre, mens moderen skubber til. Nogle gange er han så træt, at han sover, mens han læner sig op ad et træ. Han har begyndende forfrysninger på fødderne. Mere end tre måneder senere ender hans flugt i Danmark, hvor drengen kommer til at leve i seks forskellige flygtningelejre, inden han i 1948 bliver sendt tilbage til Tyskland. Lejren 37-09, Rye-lejren syd for Gl. Rye, er kun én station på hans lange rejse.

Frank og moderen i Niedersee.

Jeg møder Frank og hans kone Jutta for første gang en aften i august 2016 på kroen i Gl. Rye. Det er aftenen for min hjemkomst fra nogle intense dage med fem tidligere Rye-flygtninge i tre forskellige tyske byer. I toget hjem til Danmark får jeg en sms om et telefonopkald fra turistbureauet i Ry: En tidligere flygtning havde lige besøgt dem, og de syntes at hans historie burde fortælles. Flygtningen er interesseret i at træffe mig og således bliver mit første møde med Frank og hans kone Jutta til denne aften over en øl i krostuen. Vi fatter hurtig sympati for hinanden og tilbringer en stor del af den efterfølgende dag sammen, før de skal videre til København. Som det viser sig for at opsøge Franks lillebrors grav på Vestre Kirkegaard… Franks historie starter i byen Nieder4

see i Østprøjsen. Byen havde inden en folkeafstemning i 1920 været polsk, hvorefter den blev tysk, for så at få sit polske navn Rudcaznny tilbage efter anden verdenskrig. Men da Frank bliver født i 1936, hedder byen Niedersee. Hans far har en højtstående stilling i et savværk og familien udvides i 40’erne med yderlige to drenge. I 1942 bliver Hans Georg født og i januar 1944 Hartmut. Hartmuts fødeår skal også blive det år, hvor Frank ser sin far for sidste gang. Faderen, der er indkaldt som soldat, er på dette tidspunkt blevet såret og befinder sig i en kaserne i byen Bischofsburg. Frank besøger ham, ledsaget af tjenestepigen, som afsoner sit pligtarbejdsår hos familien. I året efter, i januar 1945, sender faderen et såkaldt ”feldpostbrev” til sine forældre fra et sted ved fronten i Polen, hvor han – citeret efter Franks erindring – beskriver, at ”kuglerne suser soldaterne om ørene”, og at der forventes et russisk angreb den næste dag. Mange måneder senere, da Frank med resten af familien er kommet som flygtninge til Danmark, efterlyser moderen sin mand ved hjælp af Røde Kors, men den skæbnesvangre sandhed er, at Frank ved sit gensyn med faderen i 1944 definitiv var den sidste fra den lille familie, der havde set ham i live.

dilemma, løber med rygsækken langs det kørende tog, men når alligevel ikke at række rygsækken op mod hende – rygsækken går tabt. Et eller andet sted undervejs standser toget og i høj sne og isnende kulde fortsætter flygtningene nu til fods deres flugt væk fra krigsinfernoet. Nogle gange er de heldige at blive taget med af nogle militærkøretøjer over kortere strækninger. ”Skyd mig!” beder moderen på tidspunkt nogle tyske soldater, da hun føler at hun ikke kan mobilisere flere kræfter. Men alligevel fortsætter hun … En del af deres flugtrute indbefatter den frygtelige vej over et mange kilometer bredt isområde ved navnet Frisches Haff, som i en næsten uafbrudt strøm bliver krydset af de endeløse kolonner af hestevogne, folk på gåben og militærkøretøjer. Vejen over isen vidner om de forfærdelige tragedier der har udspillet sig hér i de forudgående uger. Adskillige hestevogne er brudt igennem isen og fortæller om flyangreb, panik, fortvivlelse, død og sorg. Disse billeder aflejrer sig sammen med de andre voldsomme billeder fra flugten i Franks erindring: Sammen med oplevelsen af unge soldaters lig, dinglende fra telefonmaster, med skilte om halsen som ”Jeg er desertør” eller ”Jeg har plyndret”. Billeder af soldater, der sprænger sig selv og deres tank i luften, da de løber tør for brændstof, og ellers må regne med at blive henrettet som desertører. Og billedet af den unge soldat der, ramt af fosfor, brænder ihjel, uden at man kan slukke flammerne. Billeder, som aldrig vil komme til at slippe Frank i resten af hans liv.

Opbrud – med krigens gru i hælene

Videre bliver de drevet af flugtbølgen, indtil de slår sig ned for et stykke tid i en by nordøst for Königsberg - dengang Østprøjsens hovedstad, i dag den russiske by Kaliningrad - hvor de flytter ind i en forladt kro. Her i byen Neuhäuser bliver deres flugtgruppe udvidet med en person mere. Det var lykkedes for Franks mormor at besøge dem nogle gange i Neuhäuser, men da hun pludseligt bliver afskåret fra at kunne komme tilbage til hendes eget hjem, er også hun hjemløs. Kun iklædt sit besøgstøj og i besiddelse af sin håndtaske, deler hun nu deres skæbne som flygtning.

Men det ved Frank ikke noget om, da han – omkring samtidig med at faderens sidste brev bliver skrevet – sammen med moderen og de to brødre bliver tvunget til at bryde op fra deres hjemstavn. Som svar på Hitlers udryddelseskrig i østområderne, forventes de sovjetiske troppers snarligt forestående offensive at gå hårdt ud over civilbefolkningen i Østprøjsen og i de kommende måneder flygter hundredtusindvis af civilister foran de sovjetiske tropper. Franks mor med sine tre drenge når det sidste tog væk fra Niedersee, men i flugtens virvar efterlader moderen rygsækken med bl.a. alle deres vigtige dokumenter på perronen. En soldat, der opfanger hendes

Kursen går mod Danmark For at gøre den lange flugthistorie kort, lykkes det familien at komme


på den lange rejse broderens død, tennishallen bliver afløst af opholdet i moderen har sta- en flygtningelejr i Store Magleby ved digvæk to børn og Dragør med lejrnummeret 03-09-132. b e d s t e m o d e r e n Denne lejr har omkring 1100 flygtninat tage sig af, og ge i januar ’46 og i efteråret samme år livet i idrætshal- stadigvæk omkring 900 flygtninge. En len kræver sit. Den af Franks erindringer fra denne lejr er er lige som andre et spektakulært flystyrt, der sker den idrætshaller, som 26. januar 1947 i Kastrup lufthavn. bliver brugt som Længe hænger en stor sort sky i luften. flygtningeforlæg- Flyet er på mellemlanding fra Amsterninger, uegnet til dam til Stockholm, men staller umidformålet. Flygt- delbart efter starten fra Kastrup. Alle ningene ligger 22 ombord omkommer, heriblandt er tæt ved siden af der også den svenske kronprins Gustaf hinanden på gul- Adolf, altså den nuværende svenske vet. Ved hjælp af konges far, den amerikanske skuespilnogle mursten la- ler og operasangerinde Grace Moore Frank er vokset ud af sit tøj - som flygtning i Store Magleby, ver man små koge- (”Tennesse Nightingale”) og den danfebruar 1946. steder for at tilbe- ske skuespillerinde Gerda Neumann. ombord på et lille skib i havnebyen Pilrede noget mad. Ud af trætribunerne En anden af Franks minder fra Store lau, hvorfra de længere vestpå ude på saver man skosåler og brænde. Magleby er nogle rare danskere, som åbent hav vha. ladebom og nogle stoI maj 1945 er der næsten 800 flygt- giver den teknisk interesserede dreng re net bliver hevet ombord på et større ninge i tennishallen og de dårlige lov til at sidde bag styret i en af deres skib: lazaretskibet ”Lappland”. Skibet hygiejniske forhold, især toiletforhol- store biler, som bliver brugt til at transer læsset med sårede soldater fra østdene, er formodentlig årsagen til en portere tørv til lejren. Da Frank er stor fronten og uoverskueligt mange flygttyfusepidemi fra midt i maj ninge. På dette tidspunkt har familien til begyndelsen af juli 1945 været på flugt i omkring tre måneder. blandt lejrens beboere. Der Skibet, de sejler med, viser sig at have bliver konstateret 47 tilkurs mod Danmark og den 15. april fælde. 1945 lægger de til i København. Dan- Især en strejke af de købenmark er stadigvæk besat af de tyske havnske bagere fører til en tropper og værnemagten sørger for, at periode med mangelforsyde bliver transporteret til en idrætshal ning; Frank mindes at have i Pile Alléen. I krigens sidste måneder gennemrodet affaldsbjerge når 238.000 tyske flygtninge og 23.000 i håbet om at finde noget allierede flygtninge frem til det besat- spiseligt. Og fra denne perite Danmark, hvor de bliver installeret ode stammer formodentlig i sportshaller, skoler, missions- og for- Franks klare erindring om en skræmmende oplevelse samlingshuse m.m. Da krigens slutning nærmer sig, sker med en af de sjællandske der endnu en skelsættende og sørgelig lejres naboer. Nogle drenge begivenhed for Franks familie. Franks forlader lejren hemmeligt I Blidsø lærte Frank at svømme. lillebror Hartmut dør den 3.maj 1945, – lejrene er bevogtet af beét år og tre måneder gammel. Dødsår- væbnede danske vagter – sagen er svære ernæringsforstyrrelser. for at stjæle tomater i danskernes ha- for sine nu 10 år, har han ingen proTilbage bliver hans 35-årige mor, brød- ver. Åbenbart er det ikke første gang, blemer med at nå pedalerne i bunden rene og bedstemoderen med deres at der er nogle flygtninge på rov, og til af bilen. deres bestyrtelse opdager drengene, Efter opholdet i Store Magleby-lejren sorg. Dagen efter bliver den tyske værne- at danskerne ved nogle af de store følger et – formodentlig forholdsvis magts kapitulation bekendtgjort og tomater, de samler op, har fjernet stil- kort – ophold i Kløvermarklejren. I Danmarks befrielsesdag, den 5. maj, kene for at fylde tomaterne med glas- Kløvermarken er der kolossalt mange flygtninge (den kan rumme 18.000 oplever Frank i angst. Udenfor hallen skår. skydes der, der er fyrværkeri og ingen I november 1945 er der stadigvæk mennesker, da der er flest flygtninge må forlade hallen. Flygtningene i hal- 425 flygtninge anbragt i tennishallen, anbragt i barakkerne), men at skildre som lever under vanskelige forhold. denne kontroversielle lejr ville føre for len er bange for deres liv. Fra nu af er de tyske flygtninges skæb- Da temperaturen i hallen nu når ned vidt og opholdet her bliver heller ikke på 10 grader og i frostperioden på 4 beskrevet af Frank, da han fortæller. ne lagt i danskernes hænder. grader, bliver Pile Allée lejren lukket Til gengæld husker han den næste lejr i slutningen af december ’45. Hvor- noget bedre, som han kommer til i juni Flygtningenes skæbne lignår Franks familie helt nøjagtig for- 1947. ger i danskernes hænder lader lejren i Pile Alleé fremgår ikke Livet skal gå videre også efter lille- af Franks fortælling, men opholdet i Fortsættes næste side 5


Fra Sjælland til Jylland Familien bliver transporteret med tog fra Sjælland til Jylland. Lejren 37-09, Rye-lejren, er den fjerde lejr, han og familien kommer til. Sammen med mange andre flygtninge, der lige nu bliver overført til Rye, udfylder de formodentlig nogle af de sidste ledige pladser Jutta og Frank på lejrens område 2016. i lejren, der i begyndelsen af juni 47 huser over og raske. Frank er fyr og flamme og 9.600 flygtninge ud af de omkring også moderen tager idéen tøvende til 10.500 flygtninge, da lejren er fuld sig i betragtning af deres ellers uvisse belagt. Som de andre lejre i landet, fremtid i Tyskland og den dårlige inder også Rye-lejren omgivet af pigtråd flydelse, som lejrlivet i Danmark har på og bevæbnede danske vagter, der skal ungdommen. På trods af, at han bliver forhindre enhver kontakt mellem dangodkendt, kommer Frank dog aldrig skerne og flygtningene. Men inden afsted. Til gengæld hedder det i april for pigtråden vokser lyng allevegne i ’48 endnu engang at samle sit habenlejren, og i søen, der ligger indenfor gut sammen. Grunden er ifølge et brev området, lærer Frank at svømme. Med fra moderen til familien i Tyskland, at en krans af siv bundet om livet får han vandet i Rye ikke er godt nok, og at der svømmeundervisning af en svømmehar været forekomst af tyfus. Det blilærer, som familien senere i livet skal ver Grove-lejren, som familien flyttes møde igen: Tilbage i Tyskland kommer til denne gang. Lillebror Hans Georg, Frank til at aflægge en række svømnu 6 år gammel, begynder i skole og meprøver hos ham og hans yngre bror Franks mor får et arbejde som hjælpekommer til at gå på det gymnasium, lærer i lejren. Det betyder, at familien hvor den atletiske mand er blevet rekfår en stue for sig selv, da de bliver flyttor. tet væk fra sove- og opholdsrummet i I februar ’48 bliver moderen forbigåderes hidtidige barak, hvor tilstedevæende dårlig; det viser sig, at 1bisamrelsen af 11 børn på den samme stue til rotte -pølsen, som hun havde fortæret, tider gør det uudholdelig at opholde ikke længere var spiselig. Hun beskrisig i. Arbejdet fører også nogle andre ver pølsen, som flygtningene sandsynligvis har fået i den gængse daglige portionsstørrelse af 25 g, som appetitligt udseende den første dag, men fælt lugtende fra dag to. Mens de er i Rye, kommer der i foråret ’48 et opråb om at kirkelige organisationer i Schweiz, Sverige og England vil tage imod trængende børn i alderen fra 10-18 år i to år, hvis de ellers er sunde

forbedringer med sig; moderen får mere brød, smør, pølse og mælk og 40 cigaretter om måneden. De anlægger bede med grøntsager og Frank planter tobak, i håbet om, at den kan tages med til Tyskland, når den tid kommer.

Tilbage til Tyskland – et nyt liv starter Endelig i oktober ’48 er det så virkelig Franks families tur til at blive repatrieret til Tyskland. Den sidste station på deres ophold i Danmark bliver lejren i Kolding, de tyske flygtninges gennemgangslejr på vej tilbage til Tyskland; formodentlig er Frank her fra den 17. til den 21. oktober 1948. Som alle andre bliver Franks familie en sidste gang kontrolleret og deres bagage undersøgt. Da de endelig stiger på toget i retningen mod den tyske grænse, er der gået tre og trekvart år siden de tog på flugt. Frank er nu næsten 12 år gammel og hans nye hjem bliver den lille landsby Sondernheim i Pfalz, i den franske zone i Sydtyskland. Men tilbage i Danmark bliver en lille flig af hans hjerte … lillebroderen Hartmuts gravsted i København. Bisam- eller Moskusrotten, Ondatra zibeticus, er en gnaver, der lever overvejende af vand- og sumpplanter, kan blive op til 40 cm lang plus en hale på op til 28 cm. Den vejer op til 1,8 kg og dens kød er i princippet spiseligt.

1

Alle rettigheder tekst og billeder: Annette Jakobsen Annette Jakobsen er foredragsholder og forfatter til bogen ”Hvis suk var luftballoner...” - Historien om flygtningene fra den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye fra 1945-1948 (”Wenn Seufzer Luftballons wären...” - Die Geschichte der deutschen Flüchtlinge des Flüchtlingslagers Rye in Dänemark von 1945-1948). www.rye1945-48.dk

Nordvagten – indgangen til lejren.

Hele regionen summer af liv i 2017! Og det er ikke kun i Århus, tingene sker! I sæsonen 2017 genåbner den permanente flygt­ ningeudstilling på Museet på Gl. Rye Mølle, som bl.a. er blevet udvidet med effekter, der viser børnenes hverdag i Rye- lejren. Desuden vises en ny særudstilling med malerier af to tyske kunstmalere, der var interneret i flygtningelejren Flugplatz Rye. Se den unikke udstilling ”Kunst bag pigtråd”, som åbner den 28.4.2017 kl. 14.00. på Gl. Rye Mølle. En del af billederne er aldrig blevet vist før!

6

Vær opmærksom på den lokale presse, der vil informere om yderligere arrangementer i forbindelse med udstillingen, heriblandt et foredrag, hvor du vil få et nært indblik i de to kunstmaleres liv og ophold som flygtninge i Danmark. Og om deres motiver i malerierne både før og under interneringen.


Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Tirsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30 i Sognehuset / Skt. Sørens hus.

Det er et åbent møde, så alle er velkomne! Formandens beretning vil fortælle om året, der er gået, og hvordan plejeindsatsen skrider frem og forventninger til plejen i 2017, og kassereren fremlægger regnskabet for 2016.

Indlæg: Landskabsarkitekt Bendt Nielsen kommer og holder et indlæg om Lyngbakkernes historiske – den kultur- og naturhistorisk betydning for Gl. Rye. Naturfondens bestyrelse kommer og fremlægger deres tanker om og planer for kommende arbejde med formidling og fondsansøgninger om midler til bygninger m.m. Der bliver også en status over gedepasning i 2016 og planer for dyr i bakkerne i 2017.

Kontingent! Vær lige opmærksom på, at medlemmer af Støtteforeningen skal have betalt kontingent for 2017 (kontingent er 100 kr. pr. år per husstand) senest 5 dage før generalforsamlingen for at være stemme-

berettiget. Beløbet kan indbetales på reg.nr. 5667 konto nr. 0716 158 152 – husk at skrive dit navn og adresse, så kassereren kan finde ud af, hvem betaleren er. Send samtidig en e-mail til kasserer Susanne Bohøj (susanne@bohoej.dk) med navn og din e-mailadresse, så du kan komme med på Støtteforeningens mail liste. Hvis du ikke allerede er medlem af Støtteforeningen, kan du melde dig ind på samme måde. Inviter gerne dine venner og naboer til at komme med og/eller til at melde sig ind i Støtteforeningen. Vi har brug for bred opbakning til det kommende arbejde. Med venlig hilsen Annette Rask Krogsøe Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Formand Mobil 20315094

HUSK at få forårets plejedatoer med i kalenderen Det er: 2. april 2017 kl. 13 til 16 6.maj 2017 kl. 10 til 13 10. juni 2017 kl. 10 til 13

7


GL.RYE

VANDVÆRK Kirstine og Magnus Brodersen er forbruger nr. 500 i Gl. Rye Vandværk og bliver her budt velkommen af Steffen Gram Lauridsen

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70

I Vandværket har det været en stille vinter uden større brud på vores ledningsnet. Vi har i øvrigt haft den glæde at byde forbruger nr. 500 velkommen, da Kirstine

Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27

og Magnus Brodersen og deres to børn er flyttet ind i deres nybyggede hus på Skovlunden nr. 10. Udover en lille gave fra Vandværket, har familien

modtaget

velkomstpakken

fra

Borgerforeningen. Kirstine og Magnus er glade for den store imødekommenhed Gl. Rye har vist dem. Dette har medført, at de har fået en god start og følt sig velkommen

Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C

i byen.

Generalforsamling

onsdag den 5. april kl. 19.30 på Gl. Rye Kro.

Med følgende dagsorden:

8

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelægges 3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2017 forelægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2017 forelægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt

Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement bestående af Kroens pølse- og ostebord.

Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Erhvervsportræt

Byens Egen Butik mod nye højder! Bestyrelsesformand Ejnar Jakobsen

Bestyrelse og medarbejdere i Dagli’Brugsen Gl. Rye har afsat en hel dag i februar til at udvikle en ny strategi for Byens Egen Butik. Sigtet er at fastlægge en køreplan, der skal sikre den nødvendige vækst over de næste fem år, beretter bestyrelsesformand Ejnar Jakobsen her.

uden vil vi informere om status for ombygningen. Vi vil vanen tro også byde på lidt godt til gane og mave - og derudover kan der stadig tilføjes andre spændende elementer til programmet. Vi står sammen om Byens Egen Butik - og ses således den 24. april!

Byens Egen Butik har et stærkt udgangspunkt: I årene 2014-2016 er omsætningen øget med cirka 25 % og indtjeningen nærmer sig en lille halv million kr. I 2017 udvider vi butiksarealet med en fjerdedel, og der gennemføres en tiltrængt modernisering både uden- og indendørs. En samlet investering på 2 mio. kr., hvoraf godt halvdelen er finansieret af et lån ydet af 150 Gl. Rye-husstande medens resten kommer fra egenfinansiering.

Disse og mange andre spørgsmål vil vi drøfte grundigt som udgangspunkt for udformning af en strategiplan, der rækker tre til fem år frem. En plan, som rummer en vision, en række håndgribelige mål og planer for fremtiden i Byens Egen Butik. En del af disse planer kan fortsat nå at blive indarbejdet i den forestående ombygning. Vi har tilknyttet er par konsulenter, som har specielle kompetencer inden for strategiudvikling, forretningsudvikling og digitalisering. Vi håber at blive udfordret og inspireret af disse konsulenter, som vel at mærke ikke skal betales ”konsulenthonorar”.

GENERALFORSAMLING I RYE BRUGSFORENING Reservér allerede nu den 24. april til en både informativ og hyggelig generalforsamling i Rye Brugsforening. Arrangementet er forbeholdt medlemmer, så hvis du ikke allerede er medlem, bør du snarest indmelde dig i butikken. Det koster kun 200 kr., som du får retur, hvis du måtte melde dig ud igen. Nærmere information om nøjagtigt tidspunkt og sted vil følge via vores og byens Facebook-side samt opslag i butikken. Af hensyn til planlægning har vi brug for din tilmelding i butikken. N Vel mødt!

17300 Mål på ny tilbygning er taget på stedet.

Ny tilbygning bygges sammen med lagerskur.

Eksist. støttemur

Ny tilbygning 95 m²

5500

Men vil vi i 2020 igen kunne se tilbage på samme omsætningsvækst og indtjening, som vi kan i dag? Ombygningen vil sikkert hjælpe os godt på vej, men der skal ganske sikkert mere til. Og samtidig er der mange ting i markedet, der kan true udviklingen. F. eks udvider Kvickly sin butik for næsten 50 mio. kr. - vil folk så strømme endnu mere dertil og glemme Byens Egen Butik?

11 stk. P. Pladser 5,0 x 2,5 meter

Stordesand

Eksisterende bygning RYESGADE

3 stk. P. Pladser 5,0 x 2,5 meter

Vi vil naturligvis informere Gl. Ryes borgere grundigt om, hvad vi kommer frem til via denne proces.

4 stk. P. Pladser 5,0 x 2,5 meter

Ryesgade

Eksempelvis den 24. april, hvor vi afholder årets generalforsamling et sted i Gl. Rye, som vi først afslører på et senere tidspunkt. Vi vil ved denne lejlighed tillige informere om årets gang, ligesom regnskabet skal godkendes, og der skal vælges medlemmer til bestyrelsen. Des-

KORT NYT OM BYGGESAGEN

Status er, at bestyrelsen sammen med uddeleren har udpeget en entreprenør efter - Falkevej 28, lokale 8766 Nørre Snede. Tlf. 76 87 0 MURER A/S Coop EMR fra grundig research og konsulentbistand både& ENTREPRENØR byggerådgiver, og eksperter. Denne entreprenør er EMR A/S fra Nørre Snede, som har lavet en del både ny-, DAGLI´BRUGSEN om- og tilbygninger for Coop. Tegningerne projektet GL. (seRYE illustration) er for ganske BYGHERRE : på SAGS NR : DAGLI´BRUGSEN GL. RYE : SAG : UDVIDELSE MÅL 1: nylig sendt til kommunen, og nu afventer alle parter byggetilladelse. Mere info følger EMNE : SITUATIONSPLAN TEGN. NR: snarest! : DATO : 21.12.2016 REV. 9 9


FDF Piltene i FDF (3. og 4. klasse), der mødes hver tirsdag aften, fik en vigtig opgave: Fortæl byen om FDF ved at skrive 5 små artikler til Aktuelt. Der blev nedsat en redaktion, Chefredaktøren Ole Jeppesen klædte alle på med interviewteknik, tips til gode vinkler, skrivefif og selvfølgelig høje krav til kvaliteten. Opgaverne blev fordelt og der blev arbejdet med en stram deadline, da der kun var to møder inden materialet skulle være klar. Nogle tog opgaven som interviewer, andre som fotografer og skribenter. Kræshuset summede af aktivitet. Forplejningsholdet, der bestod af Meise Kristensen, Wilma Zangenberg Østermark og Johanna Wang Kjær Kofod-Olsen, sørgede for at alle kunne holde energien oppe under arbejdspresset. De serverede lækre frugtspyd og andet godt for den hårdtarbejdende redaktion. En anden vigtig opgave var at løfte lidt af sløret for de spændende historier, så byen kunne begynde at glæde sig. Liva Nyholm Lang, Ester Kappel Dylmer, Dagmer Rud og Alexander Torrild Pedersen tog billeder og skrev et indlæg på Facebook, der kunne pirre nysgerrigheden. Alle bidrog aktivt og samarbejdet var i top. Mon ikke de har fortjent mediemærket? Nedenfor kan I læse resultaterne. Foto: 10,10b,10c

Fritids aktiviteter i Gammel Rye Her i gammel Rye har vi en masse fritids aktiviteter. Fx fodbold, FDF, håndbold, MTB, badminton, tennis, gymnastik, og meget mere. Vi har interviewet Henrik Wang som både er med i FDF Henrik Wang. og GRIF. ”For børn er det rigtig godt at dyrke fritids aktiviteter jo flere jo bedre. Det er lige meget om man er hurtig eller ikke er så hurtig og høj eller lav” siger Henrik Wang. ”Det gode ved aktiviteterne er at man får pulsen op og får styrket musklerne så man bliver et sundt barn. Og sunde børn er der mange af i gammel Rye,” fortsætter Henrik Wang. ”det helt særlige ved FDF er at der er plads til mange forskellige typer børn og det kan jeg rigtig godt lide,” slutter Henrik Wang. Skrevet af: Asger Gjøde Møller og Sebastian Hedegaard Martinsen

10

Musikkens lange liv Vi har været ude og snakke med Esben Nyholm fra FDF musik. vi har for eksempel spurgt ham om, hvor længe FDF musik har været en ting, man kunne gå til. Han sagde, at det havde været Esben Nyholm der i 6 til 7 år. Vi fik også at vide, at det var blevet lavet af: Stefan Brask, Esben og Lars Bitsch. I vores sangbog er der 91 sange. Da vi spurte ham om, hvordan musikken startede, svarede han: ”i gamle dage, der var der mange, der havde tamporkestre”. Så fortalte han os, at et tamporkester var trommer, trompeter og fløjter, men vigtigst af alt så kunne de gå rundt, imens de spillede. I Gl. Rye har vi aldrig haft et tamporkester, men vi har et musik lokale i kræshuset, hvor at vi spiller på trommesæt, elguitar, keyboard og bas. Normalt spiller man andres numre, men hvis man vil kan man skrive sine egne sange og måske endda sende dem ind til MGP.

Det var der nogen af dem, der gik til FDF musik, der gjorde, og de endte også med at komme med og få en 2. plads. Skrevet af: Marinus Gersholm Brask, og Mia Andrea Kristensen.

Gammel Rye FDF har fået ny leder I FDF er der kommet en ny leder, Grete Leth Jørgensen. Vi mødtes med Grete for at høre, hvorfor hun var blevet leder i Gammel Rye FDF. ”Jeg kan godt lide spejder, og min ældste søn ville Grete Leth Jørgensen gerne gå til FDF og så tænkte jeg, at jeg kunne være deres leder” indleder den nye leder, Grete Leth. Grete har selv været spejder i 15 år og leder i 10 for de større børn, og hendes yndlingsting ved FDF er de glade børn, som er fulde af energi. Hendes yndlingsaktiviteter er lejrture, pionering og kodeløb. Som leder vil Grete gerne overbevise børnene om, at de kan mere end de tror, og introducerer dem til nogle andre oplevelser, end dem de kender fra skolen. ”Det er noget anderledes at være leder


for første klasses børn, for de skal jo lære alting fra ny” siger Grete Leth og påpeger, at der er så meget man gerne vil med børnene, men at de må lære først. Som sidste bemærkning siger Grete om det at være FDF’er: ”FDF, det er ikke noget man går til, det er noget man er”.

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge 1. klasse: Grethe Leth Jørgensen​ Rodelundvej 59 ​86158014 / 30270307

Skrevet af Mads Halberstadt Nørgaard og Sofie Rich Ketley

Turen til Island Til sommer skal de store FDF’er i Gl. Rye til Island vi har spurt Kjeld Christensen som er kredsleder og står for turen om hvad de skal lave der oppe. Vi skal flyve fra Billundlufthavn. Der kommer forældre og køre os. Når vi kommer til Island skal vi køre med nogle høj benede busser, så vi kan komme over nogle små vandløb. Når de kommer der over skal de gå i 4 til 5 dage. Den ene dag skal vi gå i den ene salgs natur og den næste dag skal vi gå i den anden slags natur. Den ene dag skal vi sove i varme fordi, der er varme kilder under os. Hvorfor tager I til Island?: ”Vi tager til Island fordi det må gerne være noget nyt for vores FDFere, når de bliver store. Nogle store oplevelser, man ikke får så mange andre steder”. Til mad skal vi havregrød til morgenmad og vi skal have TOFU som kun er godt i fjeldet. Til sidst skal vi bade i nogle varmekilder.

KRÆSHUSET

Kræshuset danner rammen om alle de mange spændende aktiviteter hos FDF Gl. Rye. For at høre lidt om Kræshusets historie har vi besøgt Henning Kjærskov, der var leder hos FDF Gl. Rye dengang Kræshuset blev bygget i 1990. Henning fortæller, at FDF tidligere holdt sine møder på Gl. Rye Mølle, men de lokaler manglede varme og udendørs plads til aktiviteter. Derfor opstod idéen om at bygge Kræshuset. Grunden syd for Gl. Rye hvor Kræshuset er placeret, er stillet til rådighed af kommunen. Henning fortæller, at før FDF overtog grunden var der planer om at etablere hotel og golfbane på området. Hos FDF Gl. Rye er man glade for at de planer ikke blev til noget! Selve bygningen var tidligere pavillonbygning ved Kornmod Realskole i Silkeborg, men skulle ikke længere anvendes. Den blev transporteret til Gl. Rye som samlesæt, og her blev den samlet igen af en masse frivillige forældre. Alle håndværksmæssige opgaver blev også klaret af de frivillige forældre. Takket være de mange frivillige gik der under 3 måneder fra første spadestik til Kræshuset blev indviet.

Tumlinge 2. klasse: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk

Skrevet af Sige Kaltoft Møller, Frida Amalie Hjulmann, Carla Stockwell og Bine Marie Rask Fick

​grethe@detfiksersig.dk

Pilte:

Henning Gosvig Hedevej 7 2364 3155 hgo@tdc.dk

Væbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692 rysgaard@post.tele.dk

Seniorvæbnere:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

kjeldc54@gmail.com

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244 glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Skrevet af Martin Kjærgaard, David Blegebrønd Gosvig og Marcus Emborg

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

tinagmadsen@gmail.com

Vi kaster os ud i det! Af Iben Johanne Thomsen

Kan du sige noget til Aktuelt om, hvad du godt kan lide ved FDF, er jeg blevet spurgt. Og JA, det kan jeg. En af de ting, jeg holder allermest af, er, at det hele ikke er så reguleret. Skal der siges noget fra lederne, har jeg af og til sagt, når vi sluttede en gudstjeneste, hvortil Kjeld (kredsleder) næsten altid svarer: Nej, vi kaster os ud i det! Det kan vi bedst lide. Og det er også det, jeg bedst kan lide ved FDF. Jeg tror (og ved fra mine

egne børn), at det er super for børn at møde hinanden og voksne i et fællesskab, hvor spillereglerne ikke er så stramme. Men hvor det er det, vi er sammen om netop nu, der tæller. Og AT vi er sammen. Sjovt nok skaber det jo en masse initiativ hos børnene selv at skulle være drivkraften i mange af de ting, de er med til i FDF. Det er spændende og det giver en masse glæde. Og jeg møder netop sjove og glade FDF-børn ved gudstjenester og de mødeaftener, som jeg er med til. Og jeg skulle hilse og sige, at det smitter!

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

11


7.-8. klasses kursus

Min sjoveste FDF oplevelse

Minder fra Landslejr

Af Julie Kjærgaard og Anneline Rømer Haubjerg

Af Ida & Emmas

Af Lauge og Jacob

I efterårsferien 2016, var der 7.-8. klasses kursus på Rysensteen i København. Rysensteen er FDF’s hovedkontor og bruges også som lejrskole. Der var i alt 48 FDF´ere samlet fra hele landet, for at have det sjovt og lære endnu mere om kristendommen. Lejren varede fra d. 17. – 21. oktober, med overnatning på små 4eller 6-mands værelser. Dagene gik med at være på byløb, holde landsmøde, spille brætspil, fællesspisning, snakke med nye rare mennesker, kristendomsløb på Bryggen, aftenhygge på værelserne og meget mere. Hver morgen kl. 7 mødtes alle fra kursuset til lysning oppe i et rum kaldet Himmelrummet. Der blev spillet en sang, bedt en bøn og sagt et par ord af lederne, om hvordan FDF havde hjulpet dem. Det samme skete hver aften til mørkning.

Kjeld Christensen (Kredsleder):

Det startede 7. juli da vi mødtes oppe ved sognehuset i Gl Rye, da vi skulle lide under vores forældres billeder. Og sidst men ikke mindst vores mødres krammeri og kysseri. Efter lidt tid luskede vi afsted på en 6 kilometers tur ud til sletten, hvor vi blev stort set blæst 5 meter bagud af alle de telte og fdf’ere. 11500 fdf’ere var samlet, store som små og alle havde det sjovt. Selveste majestæten dronning Magrete d. 2. var der for at åbne det hele, til det første store lejrbål. Selve lejren havde et stort tema. Leg. Inde midt i lejren var legens kilde der satte gang i alt legen på lejren.

Blandingen af FDF og bylivet gav en helt anden oplevelse af FDF, end vi ellers har prøvet. Den anderledes oplevelse, gjorde også flere overbeviste om at de vil med på det næste kursus i påsken. Kommentarer fra deltagere: - Helt sikkert en af de fedeste FDF ture nogensinde. - Vi har lært en masse nye mennesker at kende. Ugen sluttede med en afslutningsfest med temaet ”mormors 87 års fødselsdag”. Det startede ud med, at vi skulle skrive en fællessang til mormor (en af lederne). Derefter blev der serveret flæskesteg og brunede kartofler til aftensmad. Aftenen sluttede af med dans, musik og hygge.

”Min bedste FDF oplevelse var landslejr 1972 hvor vi boede i nutids lejren. Jeg var medlem af Brædstrup FDF, og vi havde bestemt os for at være cowboys. En af vores forældre havde nogle heste, så vi brugte alle møderne i foråret på at lære at køre med dem, så vi kunne styre dem når vi skulle på landslejr. Det eneste kedelige ved den landslejr var at dengang var FDF kun for drenge, kun få kredse havde piger med som forsøg. En måned op til var vi ude på sletten og bygge vores cowboy-range som vi skulle bo i. Vi kørte rundt med vores hestevogne og reklamerede for lejrbålet så folk var klar over hvornår det var. Vi kom hjem fra lejren fordi at der var blevet født et føl derude, det kaldte vi Ditriva udover hende var der 7 voksne heste, to føl til at starte med.” ”I 1972 var vi kun 40 medlemmer, og der var ikke nogen leder udover vores kredsleder. Men tre år efter var vi ca. 120 medlemmer.” Sofie Rich Ketley (Pilt): ”Min sjoveste FDF oplevelse var min første tivolitur i 2016. Det var helt vildt sjov fordi man bare gå rundt med sine venner og lave noget man ikke plejer til FDF. Jeg prøvede både Dragen, Pariserhjulet og Sørøverskibet, de var ret sjove. Senere på aftenen var der et stort lejerbål, hvor der blev lavede en masse skøre ting. Det var en fed dag.”

FDFs ambition:

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Relationer:

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro:

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg:

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement:

12

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

Gl Rye FDF boede i landsbyen fniset, i det blå rige. Seniorerne blev sat af i senior city. Der var super mange fede aktiviteter som båd sejlads, store fælles lejrbål, svævebane og et fedt vandland. Sommersummarum var på besøg, og to fra vores kreds var endda med på TV. Der var også gæster fra Myanmar med på lejren, der bragte sjove ting fra deres hjemland. (Chili, ansigtscreme og sjove madvaner.) Noget jeg husker allermest fra de Myanmarske var deres sjove madvaner. De spiste blandt andet toastbrød med ost på med mælk over og knuste pålæg chokoladeplader. Jeg er i tvivl hvad der var bedst, natløbet eller de episke lejrbål. Ved i hvad? Jeg vil fortælle jer om begge! Ved natløbet blev min kreds og jeg oppe til midnat, fordi vi skulle på natløb. Men intet af denne tid var spildt på at være oppe. Løbet var helt fantastisk med kreative ideer der passede super til temaet, med at legens kilde var ved løbe ud. Der var skrig og mennesker der gik rundt med uhyggelige masker. Der var forskellige lys der gav god stemning og damp kommende ud fra alle sider, for at skabe en nedtrykt stemning. Da vi så kom hjem fik vi lov til at sove så meget vi ville, ind til klokken syv om morgenen. Nu vil jeg fortælle om lejrbålet. Lejrbålet var både et sjovt og seriøst skuespil på samme tid. Det var en serie på 3 ”episoders” lang historie der var baseret på karakterer fra ”march og lejr” som Sørøverkongen Jonathan, onkel Åge og Metusalem. Selve skuespillet handlede om at legens kilde var ved at løbe ud, og så skulle karaktererne finde ud af en måde på at få den til at komme op og køre igen.


Erhvervsportræt

Bliv en del af det nye væksthus i Ry Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen og EDC

Synes du også, det kunne være inspirerende og motiverende at være flere iværksættere eller selvstændige under samme tag, så er det nye Ry Væksthus måske noget for dig og din virksomhed. Det er egnens billigste kontorhotel, som nu også står totalt istandsat inde som ude. Ry Væksthus i Ellemosen - lige ved siden af Kildebjerg og tæt på dagligvareindkøb - er din chance for at sparke yderligere gang i din virksomhed. Måske driver du forretning fra privaten, eller du har lejet dig ind på et ensomt kontor. Så vil et levende kontorfællesskab med flere forskelligartede firmaer og nye forretningsforbindelser få dig til at se din egen virksomhed fra en ny vinkel og give den, dig selv og din familie et friskt pust. Dertil kommer naturligvis de håndgribelige fordele som fast, lav husleje inkl. alt, hvad der skal til for, at du kan fokusere 100 % på din forretning. I Ry Væksthus inkluderer lejen strøm, fjernvarme, vand, internet, alarm, planter, møbleret fællesareal, adgang til mødelokaler (med projekter/skærme), kantine og 4 toiletter, renovation, gratis parkering, snerydning, havearbejde og naturligvis rengøring og vinduespolering. Du kender altid dine udgifter og kan straks flytte ind i nyrenoverede, lyse, inspirerende og hyggelige lokaler udsmykket med historiske fotografier fra Rys erhvervsliv gennem tiderne. Du kan blive en del af et væksthus, hvor lejerne både deler idéer og udgifter. Vælg mellem regulære kontorlokaler i forskellige størrelser - 10 lejemål tilbage: 12 m2 20 m2 25 m2 40 m2 80 m2

kr. 2.395 pr. måned kr. 3.295 pr. måned kr. 3.795 pr. måned kr. 6.000 pr. måned kr. 11.000 pr. måned

Ring eller skriv til Ry Væksthus for yderligere oplysning og fremvisning: Telefon: 40 29 30 20 fd@damgaardejendomme.dk. Ry Væksthus er en del af Ry Erhvervscenter ejet af Damgaard Ejendomme A/S. En Skanderborgvirksomhed med et godt ry og en sund økonomi.

13 Limousine-ungdyr græsser i den flotte natur tæt på Boes og lige ved siden af Johannesminde.


Ny i Gammel Rye Af Susanne Midtiby

I denne serie vil vi i år præsentere nogle eksempler på nye beboere i Årets Landsby 2017 i Skanderborg Kommune. Vores område er attraktiv for tilflyttere. Denne påstand underbygges både af Skanderborg Kommunes seneste tal for Gl. Rye, som viser en øget tilvækst både blandt børn og voksne og af Kommunernes Landsforenings rapport Befolkningstilvækst og demografi, som udtrykker, at Skanderborg Kommune er at finde blandt de kommuner i Danmark, der har størst befolkningsfremgang i nyere tid. Vi flytter af mange årsager; det kan være arbejde, kærester, familie, måske er det en tilfældighed, en nødvendighed, et bevidst valg eller helt andre omstændigheder. Vi er rigtig mange tilflyttere i Gl. Rye og opland og spørgsmålet: Hvordan det er at være ”Ny i Gammel Rye?” giver ligeså mangfoldige svar, som der er nye borgere i byen. Dog går det igen i de to eksempler i dette blad, at Gammel Ryerne er søde mennesker, der viser stor tillid til andre og at det er noget af det bedste ved at bo i Gl. Rye! Dette gælder også de nye Gammel Ryere og jeg vil gerne sige mange tak for en varm modtagelse hos de to familier.

Vidste du, at … Gl. Rye Borgerforening sørger for en velkomstpakke med et velkomstbrev sammen med Borgerforeningens kalender og kortfolderen: Velkommen til Gammel Rye med information på dansk og engelsk. Dertil kommer brochurer fra GRIF, Møllen og Brugsen samt brev og brochure fra vandværket og fra kirken.

endal på vej mod Jeksendal i øst. Dette intense inderfelt omfatter Ry, Gudensø, Rykol, Sukkertoppen, Salten Lansø, Kongestolen, Sindbjerg og Stovbjerg og et væld af kraftpunkter i de grønne regioner.” Læs mere Søren Hauges bog: LANDSKABSTEMPLER – Jordens helligsteder og engle, Forlaget Visdom, 1990.

Skanderborg Kommune byder tilflyttere velkommen med diverse tilbud, information og inspiration samt forskellige turistbrochurer.

Selv er jeg efter næsten en snes flytninger faldet til ro i Glarbo og snart har jeg boet indenfor en radius af ca. 14 kilometer fra Himmelbjerget længere, end de 19 år, jeg tilbragte i mit barndomshjem på landet i Vestjylland.

2 gange om året – forår og efterår arrangerer kommunen i samarbejde med VisitSkanderborg velkomstbusture med guide, hvor man får en appetitvækker på, hvad vores egn rummer af natur og kultur? Når vi går en tur i lyngbakkerne eller i skovene omkring os eller på Himmelbjerget, nyder vi vores smukke natur og måske er der en ekstra grund til, at vi bor lige her. Ifølge teosof og forfatter Søren Hauge ligger Gl. Rye i Jyllands hjertecenters kraftfelt, der ”strækker sig i en radius på mere end 14 kilometer ud fra Himmelbjerget til alle sider og indbefatter Gjern Bakker i nord og området med Tønning og Træden kirke i syd, Brande krat og Vrads Sande i vest og Ravnsø og Sophi-

I december 1997 flyttede jeg til Stjær, i januar 2001 til Mollerup, i december 2001 flyttede jeg til Salten Skov, i maj 2002 til Svejbæk og i april 2005 flyttede jeg til Glarbo. Denne ”rundrejse” udgør min egen geometriske figur rundt om Søhøjlandets grønne hjerte. Og nu kan jeg ikke forestille mig at bo andre steder.

NDELSEN

Uddrag af digtet I BEGY af Benny Andersen

I begyndelsen var isen re derpå kom vi indvandre fra alle verdenshjørner vi ryddede og dyrkede pløjede og plejede byggede og bryggede splejsede og svejsede vi trodsede og tabte vi rejste os og skabte g et land som er en gnallin rt sko den ver re sto på det klodens milliarder med knap en promille af t ry elig ans og dog med et ret for fred og fordragelighed hed om nds opfi og g omsor hensyn og humor e milde øjne som gir folk i fjerne land ... I begyndelsen var isen ængst men den er smeltet forl nu er det os der er her lige nu. og fremtiden begynder Fra digtsamlingen: - 1993 - Borgen Denne kommen og gåen

Fra Alis 10 års fødselsdag fejret på Skovfyrvej 23 sidste år 14


Hvem: Maja Engtorp Olsen og datteren Olivia på 6 år. Maja arbejder som socialpædagog på et værested i Hedensted. Olivia går i nulte klasse på Gl. Rye Skole. Hvor: Ryesgade 13A, I Hvornår: Midt i december 2015. Hvorfor: Det var en slags kærlighed ved første blik. Da Maja kørte igennem Gl. Rye første gang, kunne hun mærke, at der var en god energi i byen og at her ville hun gerne slå sig ned. Og uden at kende en eneste i området, flyttede de her til fra Hjortshøj. Maja holder meget af at sidde ved det store køkkenvindue og kigge ud over Ryesgade, på bindingsværkshuset overfor og op på kirken. Det værste: Der er for få mindre lejligheder til leje og de lejligheder, der er til rådighed, er dyre. Det bedste: Maja og Olivia er blevet mødt af venlighed, opmærksomhed, hjælpsomhed fra første færd. Allerede efter kun et par uger med postadresse i Gl. Rye blev Maja og Olivia efter et besøg på kælkebakken inviteret på frokost og legeaftaler kom lynhurtigt derefter. I Bisonbanden var det nemt at blive venner med alle.

Olivia og Maja kæmper altid om denne vidunderlige vinduesplads

Anbefaling/Ønske: Brug Gl. Ryes Facebookside. Maja har selv stor glæde af at bruge den. F.eks. var hun kort efter tilflytningen syg og uden mad i huset. Hun skrev det på fb og 20 minutter senere stod der en venlig sjæl ved hendes dør med en pose mad. Det er da godt naboskab! Bonus: Naturen omkring Gl. Rye er også noget af det bedste: Maja fremhæver især Blidsø, der minder hende om hendes tid i Østrig.

Til yoga på Himmelbjerget

Ved Blidsø er naturen, kærligheden og det at bade ét

Hvem: Maher Awad & Rana Amer og deres 6 børn: Haddel på 17, Reem på 16, Dalia på 14, Nagham på 12, Ali på 10 og Shahed på 8 år. Maher arbejder som lagerarbejder for Houe Aps i Ry og inden hjalp han FDF. Han følger aktivt med i byens begivenheder bl.a. via Facebook. Rana har nu i 6 måneder været i praktik på Gammel Rye skole. Rana vil gerne arbejde som lærer på længere sigt. Blandt hendes store interesser er børn og historie. Børnene går i skole både i Gl. Rye, Ry og Skanderborg. Blandt børnenes fritidsinteresser er musik og håndbold. Et par af pigerne var ude at gå med aviser, mens jeg var på besøg. Et ønske er også fritidsjob i Brugsen. Den hvide og gråstribede kat, Miso, er et vigtigt medlem af familien. Hvor: Skovfyrvej 23, Gl. Rye, 8680 Ry Hvornår: Maher har boet i Danmark siden november 2014, bl.a. i Kolt, København og Skanderborg, før han flyttede til Gl. Rye, da Rana og børnene også kom til landet i november 2015.

Det værste: Meget få busafgange fra Gl. Rye til Ry og Skanderborg. Familien overvejer at flytte til Skanderborg for at komme tættere på skole- og uddannelsesmuligheder for børnene og slippe for transportproblemer. Det bedste: Det bedste ved at bo i Gammel Rye er, at alle i landsbyen er så søde og hjælpsomme. Anbefaling/Ønske: Gadebelysning på Hjarsbækvej og sidevejene tæt på byen. Her om vinteren er det meget mørkt for børnene at gå til skole og bus. Bonusinfo: Familien er syriske drusere og symbolet på denne religion er en femtakket stjerne i hvid, gul, rød, grøn og blå.

Ali og katten Miso

Hvorfor: Skanderborg Kommune tilbød denne bolig til familien Amer fra Syrien. 15


Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Ændring af dag der cykles: Efter en snak om mulighed for at få flere med, er det bestemt at flytte cykelturen til tirsdag formiddag kl. 9.30 og første tur bliver den 4 april 2017, hvor vi mødes foran Brugsen. Vi bliver efterfølgende ved hver tirsdag, til først i september, hvor vi holder vinterpause. Der startes forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ture, hvis der er kondi og stemning for det.

Vi plejer at tage en længere tur en dag inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det det kan vi se hvad der er stemning for. Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og gerne en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads til flere, og vi har jo alle godt af lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør. Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 60 41 56 00 eller på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

Gl. Rye Skole ca. 1990.

Gl. Rye skole bygges - 1946-47

16

Gl. Rye torv anno 1907. 16

Gamle billeder på denne side er fra www.arkiv.dk


Køl af, Gl. Rye! Omkring hver femte fjernvarmeforbruger i Gl. Rye har problemer med afkølingen på hjemmets varmeanlæg. Det er skidt for Rye Kraftvarmeværks grundvandsvarmepumpe, det er skidt for miljøet – og det giver højere varmeregninger. Tekst og foto: Ole Jeppesen

Afkøling handler populært sagt om at ”få nok varme ud af fjernvarmevandet” – og det er pærenemt for forbrugerne at konstatere, om hjemmets afkøling af fjernvarmevandet er optimal eller ej. Hold fast om røret, der går ud af din opvarmede radiator forneden, og mærk, om det er varmt eller blot lunt. Er det lunt, er alt formentlig i skønneste orden. Er det varmt, kan der være grund til at kontakte Rye Kraftvarmeværk og få en snak om mulighederne for forbedringer. Det er dog endnu mere retvisende at aflæse to nøgletal på seneste varmeopgørelse – eller logge ind på eforsyning.dk/rye med sit kundenummer og en pin-kode [som man får udleveret, hvis man ringer til Brædstrup Fjernvarme, red]. Den gennemsnitlige afkøling i grader celsius udregnes præcist ved at gange hjemmets forbrug af varmeenergi (MWh) med 860 og dividere resultatet med forbruget af fjernvarmevand (m3).

”Afkølingen hos en femtedel af forbrugerne i Gl. Rye er for ringe, og vi får derfor en dårlig udnyttelse af den nye grundvandsvarmepumpe. Det medfører større varmetab på returledningen og øgede udgifter til pumpning af en større vandmængde. Det skal der gøres noget ved i tide,” forklarer bestyrelsesformand Søren Frandsen fra Rye Kraftvarmeværk – og uddyber:

Efter en periode hvor alle forbrugere har haft lejlighed til at gøre noget ved en eventuelt dårlig afkøling – egenhændigt eller med professionel assistance, vil Rye Kraftvarmeværk i resterende sager gøre brug af afkølingstariffen i takstbladet [2% af forbrugsbetalingen per manglende grad i at opnå en afkøling på 22oC, red.].

”Optimal afkøling sikres i reglen ved, at man skruer lige meget op for radiatorerne i alle rum pr. etage. Har man gulvvarme, skal man skrue gradvist op og være tålmodig. Det tager lang tid at varme et stort gulvareal op. Hvis der er problemer med afkølingen, er det vigtigt at få gulvvarmesystemet finjusteret af en VVSinstallatør,” siger Søren Frandsen. Kraftvarmeværket tager i den kommende tid selv en række forholdsregler for at forbedre afkølingen. Der bliver renoveret en række såkaldte omløbsbrønde, og der er blevet søgt om støtte til et højteknologisk projekt, der vil optimere flowet i ledningsnettet. ”Målet er her at opnå lavere temperatur i returvandet fra forbrugerne og generelt en mere effektiv temperaturstyring – ved i højere grad at producere varme med afsæt i forbrugernes døgnrytme,” lyder de afsluttende fremtidsdrømme fra formanden.

Hvad er afkøling? Begrebet dækker over temperaturforskellen på det vand, der kommer ind i boligen fra kraftvarmeværket – og det vand, forbrugerne sender tilbage. Jo bedre varmen i vandet bliver udnyttet, jo mindre mængder varmt vand skal der til at dække det samlede varmebehov. I Gl. Rye skal afkølingen være på mindst 22oC.

Hvorfor skal fjernvarmevandet køles ned? Vandets temperatur må ikke være for høj, når det kommer tilbage til kraftvarmeværket, idet det slider på anlægget og nedsætter driftssikkerheden. Hvis afkølingen er dårlig, skal der flere kubikmeter vand gennem rørene, hvilket giver en dyrere drift. Disse merudgifter vil ende hos forbrugerne på den ene eller den anden måde. Hvis du mener, at dit varmeanlæg afkøler dårligt, kan du kontakte kraftvarmeværket på 7575 3300 eller mail@ryekv.dk, og driftsassistent Kurt Nicolaisen vil komme forbi og se på dit anlæg.

SIDSTE CHANCE FOR GRATIS TILSLUTNING! Status: 15 nye tilslutninger er det foreløbige resultat af kampagnen! Fakta om kampagnen: GRATIS INVESTERINGSBIDRAG – normalpris kr. 16.250,- inkl. moms GRATIS MÅLERBIDRAG – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms FEM METER GRATIS STIKLEDNING – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms (evt. resterende ledning betales af forbrugeren) Særligt til oliefyrsejerne: GRATIS KONSULENTBESØG og vurdering af eksisterende varmeanlæg Andelsbeviset koster stadig kr. 600,(ingen moms). Kampagnen løber frem til 1. marts 2017

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

17


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 18. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 135,- kr. for medlemmer og 165,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 eller •N æstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 21 65 30 50 Senest søndag den 12. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Kan Birthe ikke træffes, så prøv en af vi andre: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasserer: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Bestyrelsesmedlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Bestyrelsesmedlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

18

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Gl. Rye Kro fredag den 24. marts kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen


Gl. Rye MTB d e m r e B T M e y R Gl. al iv t s e f e ik b in a t n u o m i Danmark s før s te ler om oplevelhøjlandet” hand ”MTB Festival Sø ike på tværs en ved mountainb sen, glæden og leg ndet” er to jla ”MTB Festival Søhø af niveau og alder. els lev er, fællesve dage med op spændende og sjo kan vælge melhvor deltagerne skab og friluftsliv, ter og foredrag workshops, aktivite lem mere end 30 stival. Bag festie mountainbikefe på Danmarks først . Rye MTB. I, FDF Sletten og Gl valen står bl.a. DG mme alene og få alle. Man kan ko Festivalen er for med vennerne, skaber, sammen nye MTB-bekendt e sammensætfamilie. Deltagern klubben eller som kryds og tværs m for festivalen på ter selv sit progra an kan bruge alle ige aktiviteter. M af meget forskell imellem mtbe friluftstilbud ind FDF Slettens mang r fo en pause, er når der er brug aktiviteterne, og meget mere. vildmarksbade og e, gg lhy bå , sik der mu kt i FDF Sletten. med udgangspun Festivalen afvikles e af Danmarks gen står en rækk Teknikundervisnin . Rye MTBs kører for på Gl ike inb ta un mo te beds villige fra Gl. anmarks Tag”. Fri ”D or sp ike inb ta moun g og guidede r bl.a. børnetrænin Rye MTB vil stå fo . ture i Søhøjlandet maj. r sted fra 12.-14. Festivalen finde

19


Gl. Rye sogn og kirke

Stillegudstjeneste Torsdag den 23. marts kl. 20 Stillegudstjenesten er en andagtsstund i kirken med plads til stilhed og eftertanke. Der uddeles nadver. Gudstjenesten begynder kl. 20 og fra kl. ca. 19.45 er der musik i kirkerummet. Taizé-sang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man velkommen i sognehuset kl. 19.25. Det er dog ingen forudsætning for at tage del i gudstjenesten. Alle er meget velkomne!

Gudstjenester Søndag d.19. februar

Seksagesima

11.00

Søndag d.26. februar

Fastelavn

9.30

Søndag d. 5. marts

1. s. i fasten

11.00

Søndag d.12. marts

2. s. i fasten

Ingen

Søndag d.19. marts

3. s. i fasten

9.30

Torsdag d. 23. marts

20.00

Søndag d.26. marts

Midfaste

11.00

Søndag d. 2. april

Mariæ bebudelses dag Ingen

Søndag d. 9 april

Palmesøndag

11.00

Torsdag d. 13. april

Skærtorsdag

11.00

Fredag d. 14. april

Langfredag

15.00

Musikgudstjeneste

Søndag d. 16. april

Påskedag

11.00

Kjeld Slot Nielsen

Mandag d. 17. april

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 23. april

1. s. e. Påske

9.30

Søndag d. 30. april

2. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 7. maj

3. s. e. Påske

11.00

Fredag d. 12. maj

Bededag

Ingen

Søndag d. 14. maj

4. s. e. Påske

9.30 Majbrit Billesø Rasmussen

Søndag d. 21. maj

5. s. e. Påske

11.00 Majbrit Billesø Rasmussen

10. januar............kl. 14.00

Torsdag d. 25. maj

Kr. Himmelfartsdag

9.00 Konfirmation 11.00 Konfirmation

7. februar............kl. 14.00

Søndag d. 28. maj

6. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 4. juni

Pinsedag

11.00

Mandag d. 5. juni

2. pinsedag

Ingen

Gudstjenester på Dalbogaard:

28. februar..........kl. 14.00 28. marts.............kl. 14.00 9. maj..................kl. 14.00 6. juni .................kl. 14.00 i kirken

20

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

Stillegudstjeneste

Plantning af Wittenberg-træ


Nyt fra Menighedsrådet Første søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd. Rådet er valgt for en fireårig periode. Rådet blev valgt ved et velbesøgt opstillingsmøde i september. Der var fredsvalg og kun afstemning om placering på opstillingslisten. Rådet består af 6 medlemmer, sognepræsten og en repræsentant for medarbejderne. Desuden er der valgt 5 stedfortrædere. Menighedsrådet konstituerede sig på det første møde i december. Der er, udover præst og medarbejderrepræsentant, kun én genganger fra det gamle råd, så det kræver helt naturligt en ekstra indsats i starten. Men vi har fået fordelt posterne således, at vi rimeligt udnytter de forskelliges erfaringer

og kompetencer. Desuden har vi allerede nu haft stor glæde af at trække på kompetencer fra folk, der tidligere har været aktive i rådet, ligesom medarbejdere og sognepræst er en uvurderlig hjælp. Som udgangspunkt ligger menighedsrådsmøderne, som er åbne for offentligheden, den første torsdag i måneden. Der er dog enkelte undtagelser, så følg med på kirkens hjemmeside. Det er en fornøjelse at se hvor aktivt rådet er startet. Ikke mindst er det imponerende med hvilken iver flere af suppleanterne er gået ind i arbejdet. Vi er derfor optimistiske og tror på at vi kan opnå gode resultater. Vi vil arbejde for en velfungerende kirke, med hovedvægt på de kirkelige handlinger og forkyndelsen, men også med plads til alle de mange synsvinkler der eksisterer i et aktivt sogn. Vi har i menighedsrådet givet

hinanden håndslag på, at vi vil samle og arbejde for at alle de velmenende aktører kan have glæde af vores fantastiske kirke og sognehus. Så er der læsere der kunne have lyst til at engagere sig, er de meget velkomne. Vi er i gang med flere projekter, som vi løbende vil orientere om her på siden. Læserne er også meget velkommen til at bidrage med ideer, ønsker og kritik. Vi lytter gerne. Alle er velkomne allerede nu, men ellers bliver der også anledning til at ytre sig på menighedsmødet i juni. På vegne af menighedsrådet Helle Klejs Vagner

Det nye menighedsråd set fra venstre: Jesper Frost Bylling, Hanne Østergaard, Henrik Braderup Olsen, Lise Rask Holm Fick, Iben Johanne Thomsen, Karin Søgaard, Henrik Wang Kjær Jensen og Helle Klejs Vagner. Menighedsrådet tæller også to aktive stedfortrædere Gitte Schmidt og Karin Søgaard.

Her er det nye menighedsråd: Helle Klejs Vagner, er 55 år og bor på Ryegaard. Formand for menighedsrådet og desuden i valgbestyrelsen og ombygningsudvalget.

Lise Rask Holm Fick, 46 år, psykolog i Arbejdstilsynet, sekretær i menighedsrådet, medlem af kirkegårdsudvalget, kontaktperson FDF

Hanne Østergaard, 42 år, hjemmeløbende husmor med fokus på mad, hygge og omsorg. Menigt medlem og repræsentant i Udsyn

Henrik Wang Kjær Jensen, 45 år,MRmedlem og kontaktperson for kirkens ansatte

Jesper Frost Bylling, 49 år, musiker og har en bachelor i musikterapi, kirkeværge og medlem af valgbestyrelsen Henrik Braderup Olsen, 57 år, statsautoriseret revisor, næstformand og kasserer, medlem af valgbestyrelsen

21


Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine berømte 95 theser op på kirkedøren i Wittenberg og satte reformationen i gang.

Markeringer af reformati­ons-jubilæet i Gl. Rye sogn: 9. marts 2017 kl. 19.30: ”Luthers Käthe”, en teaterforestilling om Katarina von Bora 7. maj 2017 kl. 11.00: Gudstjeneste og besøg af biskop Henrik Wigh-Poulsen. Plantning af Wittenberg-træet på Skt. Sørens kirkegård. 31. august 2017 kl. 11.00: I reformationens fodspor. En guidet tur til Skt. Sørens kirke sammen med Skanderborg Museum

31. oktober 2017: Festaften i Skanderborg Kulturhus med musik, foredrag, sang og banket. Til pinse offentliggøres programmet og der er mulighed for at købe billetter til kr. 100,Partnertræ Skt. Sørens kirke, Gl. Rye – Wittenberg: Martin Luther blev engang spurgt: Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at jorden går under i morgen? Han svarede: Så ville jeg plante et æbletræ i dag

Skt. Sørens kirke er af stiftet blevet bedt om at huse et såkaldt partnertræ i anledning af jubilæet. Træet plantes søndag den 7. maj efter gudstjenesten af biskop Henrik Wigh-Poulsen. Et tilsvarende træ plantes i Wittenberg, hvor der i anledning af reformationsjubilæet anlægges en stor park med træer fra kirker over hele verden. Og til maj altså også Skt. Sørens kirke. Alle er velkomne til at være med.

29. oktober 2017: Festgudstjeneste og foredrag ved Ulla Morre Bidstrup, udd.leder og repræsentant for det lutherske verdensforbund: ”For 500 år siden i Wittenberg”

Babysalmesang

Salmesangsaftener med nye salmer

Så starter babysalmesang snart op igen! Første gang bliver d. 23. februar, ugen efter vinterferien, kl.10.30 i Skt. Sørens kirke og forløbet vil køre frem til d. 4. maj. Man kan springe af og på i forløbet. Alle babyer over 2 måneder med mor eller far er velkomne!

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i Ry kirke Tirsdag den 4. april kl. 19.30 i Dover kirke Onsdag den 13. september kl. 19.30 i Låsby kirke Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Gl. Rye kirke

Med venlig hilsen Michelle Elmhøj Pedersen, kirkesanger

I anledning af udgivelsen af to nye salmebogstillæg, ”100 Salmer” og ”Supplement til Den Danske Salmebog”, afholdes 4 sangaftener i foråret og efteråret 2017, hvor vi skal stifte bekendtskab med og synge et udvalg af alle disse nye salmer. Sangaftenerne finde på skift sted i Ry, Dover, Låsby og Gl. Rye kirker. Præster, organister og kirkesangere vil på skift præsentere tekst og melodier, inden salmerne synges, og der vil være mulighed for at give sin mening til kende om salmerne. Alle er meget velkomne til nogle spændende aftener om nye salmer!

22


Musik i Skt. Sørens kirke forår 2017

Fredag d. 14. april, kl. 15.00 (Langfredag) Musikgudstjeneste Pergolesi ‘Stabat Mater’ Laura Flensted -Jensen, Birgitte Dürr, sopraner. Medlemmer af Aarhus Symfoniorkester. Murray Stewart, orgel

Torsdag d. 18. maj, kl. 19.30 Koncert Jakob Bangsø, guitar

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

Organist:

Torsdag d. 15. juni, kl. 19.30 Koncert Jeppe Lindberg Nielsen, trompet Murray Stewart, orgel

Murray Stewart Solvejen 4 B, 8250 Egå 22 90 92 20 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Jeppe Lindberg Nielsen

Der er fri entré til alle koncerter Laura Flensted Jensen

ijt@km.dk

Jakob Bangsø

Tirsdag d. 7. marts, kl. 19.30 Koncert Ian van Rensburg, violin Murray Stewart, orgel Værker for uakkompagneret violin af J. S. Bach Orgelværker af J. S. Bach og Max Reger

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712

Murray Stewart

Birgitte Dürr

graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Helle Klejs Vagner Burmlundvej 2, Gl. Rye 40 57 00 08

helleklejsvagner@gmail.com

Næstformand & Kasserer:

Gl. Rye Kirke 9. marts 2017 kl. 19.30:

”Luthers Käthe”, en teaterforestilling om Katarina von Bora

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Jesper Frost Bylling Lindholmvej 5, Emborg 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Sekretær:

Lise Rask Holm Fick Ryesgade, Gl. Rye 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

SKT. SØRENS KIRKE 9. MARTS KL. 19.30

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74 hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

23

www.glryekirke.dk


Prædiken til Juledag 2016

Gud skammer sig ikke ov Af Kjeld Slot Nielsen

Et par dage efter, at vi havde fået vores første barn, mødte jeg en ældre mand i byen, hvor vi boede. Han ønskede os høfligt tillykke – men så kom det så – spørgsmålet, jeg aldrig nogensinde skal glemme: ”synes du i grunden, at verden er værd at sætte børn i”? Jeg kan ikke længere huske, hvad jeg svarede. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, om jeg i virkeligheden burde skamme mig over at udsætte min søn for et liv i verden? Var det mig, der ikke havde fattet, at verden ikke er for børn? Det var et par år efter terrorangrebene i USA. Folk, jeg var præst for, havde sønner, mænd og børnebørn, som sloges som soldater i Irak og senere i Afghanistan. Verden var vitterligt blevet et anderledes udsat sted. Så den gamle mands spørgsmål rungede fortfarende i mine ører: synes du i grunden, at verden er værd at sætte børn i? Nu – to børn senere – er verden stadig et uroligt sted – mildest talt. Jeg behøver i dag blot nævne byerne Aleppo og Berlin, så ved I, hvad jeg taler om. Urolighederne, konflikterne og forskydningerne i de gamle fundamenter er komplekse og vanskelige at overskue. Vi er blevet usikre og med usikkerheden følger en nostalgisk længsel efter sikkerhed, og med nostalgi følger de alt for lette løsninger. Det er der, vi er nu. Så den gamle mands spørgsmål står stadig ved magt. Men jeg nær-

24

mer mig også et svar, jeg synes, jeg kan være bekendt. For en ting er at sætte børn i verden og mærke i sit inderste, at det giver dyb mening. En anden ting er at gøre sig sine tanker om det og prøve at få dem formuleret til noget, som er til at forstå. Ikke forklare, men forstå. Og for mig er det svar uløseligt forbundet med julen og det forunderlige, at Gud åbenbart syntes, at verden var værd at sætte sin søn i. For det gør Gud jo. Jeg mener: Maria og Josef på vej til Betlehem, Jesu fødsel i stalden og hyrderne, som ude på den bare mark får at vide, at de kan gå ind i se den nyfødte og i ham se, hvad Guds frelse betyder: det er netop alt sammen udtryk for det, at Gud ikke vendte sig bort fra verden i skam og fortrydelse over det, han så. Det kunne han jo have gjort. Det havde han jo sådan set også allerede forsøgt sig med, hvis vi læser efter i Det Gamle Testamente. Med ringe held, for nu er det anderledes. Gud skammer sig ikke mere over sin verden. Nu engagerer Gud sig i verden i stedet for; nu vil han udsætte sig selv for vores liv i alle dets mange og sammensatte facetter. Knytte sit liv til vores liv her i verden: Koste hvad det koste vil. Og han gør det – og det koster, det koster dyrt, men verden er det værd. Jeg vil gerne standse her og gå lidt mere i dybden med skammen. Altså skam som det at vende sig bort fra verden, tage afstand fra den og

omgærde sit liv i verden med håbløshed og foragt, fordi vi mener at have set den, som den i virkeligheden er: falsk, hul og grim. Jeg vil gerne tage jer med tilbage til af de første dage i december i år. Ind til Aarhus – ind til midtbyen, hvor Pastoralseminariet ligger og hvor jeg arbejder til daglig. Denne dag havde mine to nærmeste kolleger og jeg givet de studerende en opgave. ”Skriv en kort artikel til kirkebladet om jul og find et billede, der passer til jeres tekst” – sådan lød opgaven. Jeg så frem til at læse, hvad en hel stribe yngre mennesker, kommende præster alle omkring de 30, tænkte om julen. Men som mine kolleger og jeg sad denne mørke decembereftermiddag på et trangt lærerværelse midt i det julepyntede Aarhus og læste, så var det alligevel lidt sparsomt med glæden. Artiklerne fejlede ikke noget – teknisk set var de helt i orden. Men på indholdssiden handlede de fleste af dem om, at julen er blevet en tid for stress, overforbrug og en overdreven optagethed af mad, af sprut og flitterstads. Glæden, fordybelsen og omtanken har vi glemt. Den dårlige smag fejrer triumfer. Det er blevet overflade det hele og mærker man det ikke selv, så mærker de ensomme, de fattige, børnene og de gamle, hvordan vi flintrer afsted uden andet i hovedet, end hvornår det er blevet tid til den næste pebernød og det næste glas gløgg. Vi tre lærere kiggede lidt på hinanden – med dårlig samvittighed og skamfulde over faktisk at glæde os til


ver verden! både gran, lys og krøllede julehjerter. Men jo da også af skam over, at vi og andre voksne har givet vores unge mennesker en sådan livsstemning med på vejen. Og så gik vi ind til de studerende og præsenterede dem, for, hvad de havde skrevet. Det var lidt af et pædagogisk sats. Men det virkede. Flere af dem trak på smilebåndet. Andre begyndte at le befriende og dybt. Og så var glæden dér. Nu er det ikke så ringe endda, at vi får præster ud, der ved, at der er forskel på Rudolf med den røde tud og Velkommen igen Guds engle små. Men endnu vigtigere – og endnu glædeligere - er det at få nogle unge mennesker ud, der kan grine af sig selv og deres utilfredshed med verden og dens mennesker – sig selv inklusive. Ja som på egen krop har mærket, at glæden gløder skammen ud. Og så er vi tilbage ved os selv. Denne juledag i Skt. Sørens Kirke. For de er der jo: afstandene, misforholdene, det, der er, men som ikke burde være. I det store, som jeg nævnte før. Men også i det små: skønheden, du ikke tør tro; tegnene du ikke tør give efter for; glæden, du burde have, men ikke har; fortrydelsen over det, du ikke fik gjort i tide; skylden, du pådrog dig; din almindelige surhed og mangel på opmærksomhed; din overstadighed, store kæft og dårlige ører; alle hensynene du tog til andre for at undgå selv at skulle træde i karakter: du kender selv de steder, hvor du selv, din selvopfattelse og dit

selvbillede ikke passer med virkeligheden! Du kender bedst selv din skam. Både den, der er fuldstændig overdrevet. Og den, du bærer med rette!

jeg har ødelagt og spildt flere gode øjeblikke, end vi aner, men Gud har åbenbart ikke afskrevet os af den grund, for det næste øjeblik er ikke på forhånd dømt til at mislykkes! Så hvorfor skulle vi ikke tage imod Så jo, verden er ikke, hvad den kun- det næste øjeblik med glæde? Og ne have været. Du og jeg er ikke, ja vi to skammer os over, at der hvem vi gerne ville være. Vi lever ikke er overensstemmelse meli det foreløbiges verden. Og ind i lem det, vi er og det, vi får sagt og den verden satte Gud sin søn. gjort. Men Gud holder sig ikke Til det liv, der nu engang borte fra os af den grund. ”synes du leves her af dig og mig i Vores foreløbighed gei grunden, at nerer ham tydeligvis sin skønhed og gru. Gud verden er kom ikke til verden, som ikke; han bliver ved med værd at sætte at sende mennesker og den engang var, uden de børn i”? opgaver i vores retning. ar, sår og skrammer, som siden er påført den: han kom Han tør godt betro os foretil verden skøn, brugt og misbrugt, løbige mere liv. Også den dag vort som vi kender den bedst. Gud op- liv er slut. Også da er det for Guds søgte os ikke der, hvor vi kunne kærligheds skyld kun foreløbigt være, hvis vi kunne skrue tiden til- forbi. Det er nemlig aldrig forbi og bage. Han står heller ikke og venter du og jeg bliver aldrig færdige! Så utålmodigt på os for enden af alle hvorfor skulle vi ikke vove en dag vores udmærkede bestræbelser på mere – og vove vor død, når den at få vores liv til at ligne noget, vi dag kommer? kan være bekendt. Nej, han kom og er, hvor vi er, for han ville ikke Så er verden værd at sætte børn i? Er den værd at leve i? Ja Gud fandt være Gud uden os. den således værd! Og da kan du Og hvad betyder det så, spørger du også gøre det! Du skal ikke skamnu? Jo det betyder såmænd, at når me dig over verden. Du skal ikke nu Gud kan være i det foreløbige, skamme dig over at være menneså kan du også. Det betyder, at når ske. Du skal ikke skamme dig over Gud kan have med verden at gøre, at være dig. Det er, hvad Gud ville så kan du også. Ja det betyder dy- os ved at lade det blive jul! best set, at når Gud kan have med dig at gøre, så kan du også have Så vil vi glemme sorg og savn og med dig selv at gøre! For vel er ver- holde jul i Jesu navn! Amen den er ikke, hvor den burde være. Men Gud har tydeligvis ikke opgivet den, så hvorfor skulle vi? Du og

25


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Foredrag med forfatter Kristian Ditlev Jensen, Højer

Torsdag den 14. september kl. 19.30 Foredrag med journalist og radiovært Anders Kjærulff

I anledning af Coops 150 år jubilæum blev Kristian Ditlev Jensen bedt om at fortælle Brugsens historie. Han valgte at gå gennem alle de kendte og folkelige indgange - varerne, tøjet, butikkerne, mærkerne, reklamerne. Kom og oplev en rejse tilbage i tiden med forfatteren, som vil fortælle helt tilbage fra Brugsens histories begyndelse og til den moderne deleøkonomi, som trækker på nogle af de samme tanker. Aftenen er arrangeret i samarbejde med menighedsrådet og Dagli´Brugsen Gl. Rye, som undervejs byder på en kop Cirkelkaffe med blødt brød – naturligvis!

Fra Sølvpapirshat til Samfundsfjende

Anders kjærulff

Torsdag den 30. marts kl. 19.30 VI MØDES I BRUGSEN

Kristian Ditlev Jensen

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes gode aktuelle foredrag i Gl. Rye. 2017 bliver igen et interessant år, som forhåbentlig byder på spændende debat og fine oplevelser. Vi begynder med masser af musik, fejrer Brugsens jubilæum – naturligvis sammen med Byens Egen Butik, og retter blikket mod overvågningssamfundet og USA – et år efter! Reformationens 500 år skal også markeres i vores sammenhæng. Vel mødt til endnu en herlig sæson! Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,(gratis for medlemmer). Højskoledagen koster kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for ikke-medlemmer. TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN. .

Efter 2013 vidste hele verden, at alt vi foretager os på internettet bliver gemt og analyseret og kan bruges imod os i fremtiden. Men vore regeringer og os borgere fortsætter, som om ingenting er hændt - ja, meget tyder endda på, at overvågningen er taget til. Manden der fortalte os, hvor slemt det stod til, var Edward Snowden, der forlod et højt betalt job for et privat konsulentfirma, der havde NSA, National Security Agency, som kunder. Han tog over en million dokumenter med sig ud, gemte sig på et hotel i Hong Kong, afleverede dokumenterne til en flok journalister, og sidder nu fast i Moskva, hvor han har fået eksil og pt. beskyldes for skiftevis forræderi og for at være spion for russerne. Anders Kjærulff er studievært på radioprogrammet AFLYTTET på radio24syv og har gennem fem år beskæftiget sig med spionage, hacking, overvågning og borgerrettigheder og vil forsøge at give svar på: - Hvad er METADATA, og hvorfor skal du være bange for dem? - Bliver vi virkelig mere effektive af at digitalisere, eller bare mere sårbare? - Hvordan sikrer du dig selv mod overvågning? Nytter det overhovedet noget? - Digitale Dystopier: Om fremtiden, der ikke er så lys som vi bliver lovet, men heller ikke så mørk som vi frygter, hvis vi gør noget. NU! Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 26

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


ØM Kloster Øm Kloster Museum åbner Søndag 30. april kl. 10.00 Museet åbner efter vinteren og glæder sig til atter at få gæster. Besøg museet, ruinen og klosterhaven. Museet åbner kl. 10, og der vil være kaffe og brød til de morgenfriske.

Munkenes morgen Søndag 7. maj 2017 kl. 04.30 Øm Kloster Museum og Øm Klosters Venner inviterer til den traditionelle Munkenes morgen. Morgengryet,

overgangen mellem nat og dag, skaber en helt særegen stemning og danner rammerne om en sansefyldt natur- og kulturoplevelse ved Mossø. Her opleves naturens opvågning omkring Øm Kloster i morgengryet, og her kan

man høre om munkenes morgenritualer i klostret. Inden det er hjem i seng, serveres morgenbrød og en kop varm kaffe.

Klostret genopstår – eScape på Øm Lørdag 27. og søndag 28. maj 2017 ’Klostret genopstår’ er navnet på en stor event, der løber af stablen på Øm Kloster Museum i dagene henover Kristi himmelfarts ferien fra d. 23. – 29. maj. Eventen kulminerer med at en del af Øm Kloster kirke opføres i en papinstallation i størrelsesforholdet tilnærmelsesvis 1:1. Bag eventen står konceptet eScape som er en unik kombination mellem aktører indenfor arkæologi, kunst og turisme – henholdsvis Museum Skanderborg, Kunstråd Skanderborg / Skanderborg Kommune og VisitSkanderborg. Hele konceptet handler om at kombinere kunst, arkæologi, fortid og nutid – og at skabe og fortælle historier på steder, hvor der er gjort vigtige historiske fund under arkæologiske udgravninger.

Lørdag d. 27. maj opføres skulpturen ledet af Olivier Grossetête og hans team i en stor fælles indsats sammen med frivillige. Denne dag bliver en rigtig festdag, og det regnes med at der vil komme mange for at se, selv deltage eller bare følge processen. Det tager minimum seks timer at opfører skulpturen. Herefter vil den få lov at stå natten over. Dagen efter søndag d. 28. maj væltes skulpturen i en event og pappet komprimeres og køres bort.

I perioden hvor skulpturen står, er det muligt at få en fornemmelse af Øm Klosters monumentale storhed, som det var engang. Kom og vær med, eller kig på. Det bliver fantastisk! Olivier Grossetete skulptur: Skulptur under opførelse ved det franske kloster Abbaye aux Dames de Saintes i 2015.

Skulpturen er designet af den franske kunstner Olivier Grossetête, som har bygget monumentale fællesskabende installationer i pap utallige steder i verden. Dagene frem mod weekenden bruges til at fremstille papelementer i workshops.

Bliv medlem af Øm Klosters Venner og kom gratis på museum Hvis du gerne vil til et eller flere arrangementer med familien på museet i løbet af året er det en god ide at købe et hustandsmedlemskab. Udover gratis adgang til Øm Kloster Museum for de voksne i familien, giver medlemsskabet også gratis adgang til alle andre afdelinger af Museum Skanderborg (Skanderborg Bunkerne, Muset på Adelgade og Museet på Gl. Rye Mølle).

Kontingentet er: Hustandsmedlemskab 150 kr. Enkelt person 100 kr. Beløbet kan indbetales på netbank, reg. nr. 1551, konto nr. 9197583 eller kontakt foreningens sekretær på venner@k-doktor.dk 27


Borgerforeningen

Billedtekst

Gl. Rye er årets landsby i Skanderborg Kommune Vi har talt om det i Borgerforeningen hvert år, når tiden for udvælgelse af årets landsby nærmer sig. Vi har jo aldrig været i tvivl om, at vi burde vinde, men der ligger sommetider nogle ikke udmeldte kriterier bag udvælgelsen. I år var de tydeligt beskrevet i et flere sider langt brev. Til gengæld var kravene til ansøgningen voldsomt skærpet. Vi troede dog på vores chance og blev enige om at ansøge. Resten er historie. Hele ansøgningen har

28

været bragt på vore facebookside Gl. Rye ligesom de svar, vi modtog. D. 7 december mødte så en repræsentant fra kommunen og en fra Landsbysamvirket op på møllen i Gl. Rye. Her var alle velkomne og inviteret via vores Facebook-side. De ca. 30 fremmødte fyldte godt op i den lille mølle, og mens champagnen og kransekagerne gik rundt, blev prisen på 5000 kr. overrakt til Borgerforeningen. En rigtig hyggelig dag, og et stolt øjeblik for byen. Nu gælder det om at få

mest mulig reklame ud af titlen. Det kan jo bruges i de næste mange år i rigtig mange sammenhænge, hvor vi ønsker at fremstå som en god og driftig by. Borgerforeningen har gjort områdets ejendomsmæglere opmærksom på valget. Gik du glip af ansøgningen på Facebook, kan du i dag finde den på hjemmesiden glrye.dk. Nu deltager vi så i konkurrencen om at blive Årets Landsby i regionen.


Siden sidst Selv om Silde Awten blev beskrevet i sidste nummer, er vi allerede begyndt at planlægge det nye års fest. Her bliver arrangementet måske flyttet til juni, da Silde Awten og GRIF-festen i samme weekend for nogle måske kan være for meget.

lesoplevelse. Som sidste år stillede Kaj og Jens Erik op for at sørge for, at det hele forløb fint.

Juletræstænding. I år havde vi købt nye lyskæder, og de fungerede fint. Når jeg skriver, vi har købt nye kæder, skal jeg nævne, at David har sponseret halvdelen – tak for det. Sidste år var vi lidt uheldig med juletræet, da det skulle rejses, fordi toppen hang fast i en wire og blev lidt blød. Deraf det lidt sørgelige udseende, som nogle måske kan huske. I år havde vi ingen uheld, og trods et par kraftige storme stod træet strunkt og flot, som sådan et træ skal gøre. Igen i år fik vi træet fra Lars og Susanne, og igen i år ydede han er stor indsats med at bringe træet, sætte det op og tage det ned. Tak til Lars. Selve juletræstændingen har vi efterhånden styr på, så servering af gløgg og æbleskiver kørte perfekt. I år havde vi valgt en lidt dyrere gløgg med rom. Den fik vi meget ros for, og flere var oppe for at få genfyldt. Hyggeligt. Da julemanden og hans kone kom kørende ind i gården, gik al opmærksomhed til dem, sådan som det skal være, og så blev vi i Borgerforeningen nødt til selv at drikke sjatterne. Det var ok. Da uddeling af slik til børnene var overstået, var det tid til at tænde lysene på træet og efter lidt forsinkelse og den obligatoriske nedtælling, blev træet tændt. Efter et par omdelte julesange gik folk hjem med deres sikkert trætte børn. Det var et hyggeligt arrangement, og vejret var fint. Borgerforeningen vil gerne sige tak for deltagelsen.

Generalforsamling Borgerforeningen. Torsdag d. 23 februar kl. 19:00 afholder Borgerforeningen så sin generalforsamling i klublokalet på skolen. Også her er alle velkomne, ja faktisk håber vi på så stort fremmøde, at vi kan få suppleret bestyrelsen, idet vi mister 2 bestyrelsesmedlemmer. Det skal dog ikke afholde dig fra at komme, for ingen er endnu tvunget ind i bestyrelsen. Vi planlægger ligesom sidste år et bankospil i løbet af aftenen.

Lettisk koncert Vores medlemskab af Landsbysamvirket gav os i årets første måned mulighed for at tilbyde byen besøg af et lettisk orkester, der iklædt folkedragter gav en timelang koncert på deres helt specielle instrumenter. Borgerforeningen tog imod en busfuld fra Århus, der indeholdt 12 orkestermedlemmer og 15 tilhørere. Med hjælp fra Hanne serverede Borgerforeningen mad og drikke, som var vores bidrag. Derefter begyndte koncerten, og de få fremmødte fik en speciel oplevelse. Jeg er sikker på, at mange flere ville have haft glæde af oplevelsen, og jeg er også sikker på, at mange vil spørge – hvor var det annonceret? Et tilbagevendende problem, som vi tilsyneladende ikke kan finde en løsning på, idet Facebook tilsyneladende ikke virker, som vi håber.

Den nærmeste fremtid Trafikken i din landsby. Når dette blad udkommer, har Landsbysamvirket holdt et møde om Trafikken i din landsby, et møde, hvor Borgerforeningen deltager for at varetage byens interesser, og holde gryden i kog. Vi har jo et par ting på ønskesedlen. Bl.a. cykelstier langs Rodelundvej og fra Rodelundvej til byen, forbedring af fortove og vejbump. Man har fra Vej og trafik forsikret, at ingen af ønskerne er glemt.

Fastelavn. Årets nok mest besøgte børnearrangement finder sted søndag d. 26. februar kl. 14:30, hvor fastelavn fejres i hallen. Der vil - pga. en del udgifter - ligesom vi plejer blive opkrævet entre ved indgangen. Det er gratis for medlemmer af Borgerforeningen, og det koster 50 kr. pr. familie, hvis man ikke er medlem. Et medlemskab kan erhverves på stedet for 150 kr., og så har man støttet arrangementerne i det kommende år. Traditionen tro vil der være gratis slikposer og saftevand til børnene, og salg af the, kaffe og fastelavnsboller.

Generalforsamling Landsbysamvirket.

Vintersolhverv.

Igen i år gennemførte vi fakkeltoget til Møllen, og igen i år var der problemer med vejret og faklerne. Især vind er et problem. Det på trods var der ca. 30 fremmødte, som sammen fejrede årets korteste dag, eller som det oprindelig var tænkt – at nu kommer solen tilbage. Vintersolhverv er en gammel hedensk fest, men hos os er det blot en hyggelig sammenkomst, med kakao, vafler og fæl-

Selv om Landsbysamvirket, som er en sammenslutning af landsbyerne i Skanderborg kommune repræsenterer og arbejder for alle landsbyer, er det en forholdsvis ukendt forening. Det ønsker Landsbysamvirket at gøre noget ved, så vi kan få et tættere samarbejde mellem landsbyerne og kommunen. En af de ting, der gøres for at blive kendt, er at lægge den årlige generalforsamling rundt i de forskellige landsbyer. I år har Borgerforeningen i Gl. Rye tilbudt, at det kan foregå her. Alle er velkomne i Sognehuset onsdag d. 22 februar kl. 19:30. Der vil på mødet blive et indlæg fra vores eget varmeværk. 29


Generalforsamling i Landsbysamvirket. Onsdag d. 22 februar kl. 19:30 i Sognehuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Da der jo er langt imellem generalforsamlinger i Gl. Rye her i forårsmånederne, er det lykkedes Borgerforeningen at få Landsbysamvirket til at afholde deres generalforsamling i Sognehuset. I løbet af aftenen vil der komme et indlæg om vores fortræffelige varmeværk, om hvordan de gik fra klassens slemme dreng til duks. Der vil blive serveret kaffe, the, øl, vand og ostemadder.

Generalforsamling i Borgerforeningen. Torsdag d. 23 februar kl. 19:00 i klublokalet på skolen. Dagsorden ifølge vedtægterne. I anledning af, at Borgerforeningen i 2016 blev 60 år, vil den korte version af foreningens historie blive fortalt. Ligesom sidste år vil der efterfølgende blive bankospil.

Generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug og museumsforening. Tirsdag d. 21 februar kl. 19:00 på Møllen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Gl. Rye Møllelaug og museumsforening afholder generalforsamling på den gamle mølle. Møllen byder på et lille traktement med øl, vand, kaffe, the og et par håndmadder. Henrik Bredmose Simonsen vil fortælle om ’ Da guldalderen kom til Søhøjlandet ’, med støtte i de billeder der i dag hænger på museet.

Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Charlotte Vagner Næstformand 40 57 07 11

charlotte.vagner@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Bjarke Nørgaard Pr. mand 26 24 04 69 bjarke.norgaard@glrye.dk

Stig Autzen Trafik 28 59 13 00

stig.autzen@glrye.dk

Vibeke Lauridsen 30 56 31 10

vibeke.lauridsen@glrye.dk

Susanne Tougaard 2674 8689

susanne.tougaard@glrye.dk

Suppleanter Ove Krogsøe 86 89 83 01 Helen Grubbe 4061 1555

30


Fælleshuset

Heinrich Birk Johansen Formand 4068 5034 hj@heinrichjohansen.dk

Fælleshusets bestyrelses arbejder fortsat på at finde lokaler, da tilslutningen til arrangementer har vist at vi i byen har brug for et sådan hus. Kreativ Gruppen er fortsat i gang

Bettina Skindstad Ebert Næstformand 2537 4002

bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner Kasserer 4057 0711

ckv@mailreal.dk

Karin Engsig Barasinski Sekretær 2712 0210 karinbarasinski@hotmail.com

Dott Ovesen Bestyrelsesmedlem 2028 0110 dott@dotts.dk

men bestyrelsen modtager gerne

Carina M. Mølgaard Bestyrelsesmedlem 3124 4517

forslag til andre arrangementer

carinamaria@gmail.com

eller muligheder for lokaler.

Ann Louise Slot Bestyrelsesmedlem 60152878 annlouise@connectio.dk

Fremadrettet vil vi bl.a.

Marie Zeuthen Andersen Bestyrelsesmedlem 2728 3582 zeuthen.marie@gmail.com

i samarbejde med borgerforeningen lave fællesspisning hvor byens

Ole Jeppesen Suppleant T: 2480 4093

mail: mail@olejeppesen.dk

flygtninge skal være kokke.

Per Holst Suppleant

Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Aktivitetsudvalg: Charlotte Fondsudvalg: Ann Louise Frivilligkorps: Carina Kommunikation: Bettina Medlemsadministration: Carina Erhvervsudvalg: Ann Louise.

31


GRIF Generalforsamling i GRIF onsdag d. 29. marts 2017 Vi starter kl. 18.30 hvor GRIF er vært ved en gang suppe og en øl eller vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses på hjemmesiden www.glryeif.dk fra ca. 1/3. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalgene 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt g enralforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 6. Valg af formand til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant 9. Valg af revisor + suppleant 10. Evt.

Tennisopstart introducere detdøren. Vi vil gerne En ny sæson står for spil til så mange kring 1. te dejlige Vi åbner banen om så derfor åbner lig n har som mu t, ste fro r nå er ell alle nye rts ma vi banen gratis for e i hele Ry forladt Gl. Rye. Gl. i re flere tennisspille Vi kunne godt bruge d. ne må re liv april medlemmer og me ebook, hvor n an- Vi er på Fac de På n. ne ba omkring nyheder ud: e gg læ t, at der vi vil de er tyd be e sid n de ook.com/GlRyer med www.faceb sjældent er probleme Tennis . at få plads til at spille os til at se jer på fra sid- Vi glæder Vi beholder priserne du ikke er medis nement banen. Hv on -ab ilie Fam år. ste godt kunne have ltabon- lem, men for kr. 1500 og enke prøve, så kan du kr. 400 lyst til at nement helt ned til ktpersoner og nta ko Der er finde for en hel sæson. ation på GRIF`s booke mere inform også mulighed for, at under tennisde med- hjemmesi re væ at en ud n bane : vil prø- afdelingen lem, hvis man gerne .glryeif.dk/ ww /w p:/ htt e. gang ve at spille nogle få d som Tennis Eller tage en gæst me medlem.

32


GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 2969 3668 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Camilla Holl 2961 0871

camillaholl@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 2191 3263

kristian.bollerup@danfoss.com

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 8689 8389 mfjerbaek@dadlnet.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 4076 3201

rundellkim@gmail.com.

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 5150 5191

Sæt kryds i kalenderen:

Forårsopvisning lørdag d. 18/3.

Alle er velkomne. Gymnastikudvalget

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 3065 3053 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

33 33


Gl. Rye Mølle

Maleri af Hans Smidth: Flokke af gæs drives gennem Rye, 1879.

Maleri af G. Lossau: Nordvagten ved Gl. Rye lejren.

Generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug og foredrag

”Kunst bag pigtråd” - ny særudstilling på Gl. Rye Mølle

Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00 afholdes generalforsamling efter vedtægterne i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Kl. 20.00 kan man høre foredraget ”Da guldalderen kom til Søhøjlandet” - om dengang nogle af landets bedste malere forelskede sig i landskabet omkring Himmelbjerget. Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen fra Museum Skanderborg fortæller og viser en række billeder om emnet. Der serveres kaffe og kage.

På Museet på Gl. Rye Mølle kan man fra d. 29. april 2017 se en ny spændende særudstilling med billeder, som tyske flygtninge malede i den store flygtningelejr ved Gl. Rye. Særudstillingen har titlen ”Kunst bag pigtråd” og viser en lang række billeder fra lejren og landskabet omkring den. Der er tale om en ganske unik samling af billeder, som en privat samler venligst har udlånt til museet.

Generalforening og foredrag finder sted på Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry. Til foredraget kl. 20.00 er alle velkomne – og der er gratis adgang.

Samtidig åbner på museet en ny permanent udstilling om den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye, som blev etableret lige efter Danmarks befrielse i maj 1945, og som husede op mod 10.000 tyske flygtninge frem til 1948. Der afholdes åbningsreception på særudstillingen ”Kunst bag pigtråd” fredag d. 28. april kl. 14.00.

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og alle Museum Skanderborgs afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster Museum og Ferskvandsmuseet. Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407.

34

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry · Tlf. 86 89 86 75 info@skanderborgmuseum.dk www.museumskanderborg.dk Møllelaugetsmailadresse: glryemollelaug@gmail.com Åbningstider: 29. april-30. september 2017: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket.

Mølle! e y R . l G Støt


Dagplejen I dagplejen har vi ”den langsomme tid” I dagplejen har vi ”den langsomme tid” og derfor den tid der skal til for at understøtte det enkelte barn bedst mulig. Nogle gange skal vi gå foran, andre gange ved siden af eller måske bagved. Gennem nærvær, tætte relationer, faglig viden og god tid, støtter vi børnene i at blive robuste og livsdygtige.

Her nogle øjeblikke fra vores gymnastik i hallen hvor vi mødes hver onsdag. Vi har fremover fået ny legestue i Ry på Stadion Alle hvor vi mødes hver anden tirsdag. Børnene nyder vores musikforløb hvor deres kreative evner bliver sat i spil og historiefortælling er også et hit.

35


Børnegården Bison

g v n i i n P e r – n e p p u r g e Ud Børnegården Bison har siden uge 43 etableret en gruppe på 20 børn, som hver dag i en periode på 6 uger tilbringer hele dagen ude. Skrevet af Julie Bjørnholt Møller og Lene Bisgaard

Grupperne rokerer efter 6 uger, så nye børn får mulighed for at være med. Vi har base i ”hulen” ved skolen, hvor vi har bålhytte og toilet/skurvogn. Børnene bliver i den periode mestre til at finde på nye lege og bruge fantasien. De får stimuleret deres sanser, balancen, grovmotorikken og får masser af frisk luft og nye relationer. Derudover går vi meget på ture i lokalområdet og i det lækre område i Sønderskoven.

36


Vi sprogvurderer alle børn i Bison

Skrevet af Maria Gottschalck Severinsen

Bison har været en del af et længere projekt i samarbejde med Skanderborg kommune. Projektet startede for ca. 3 år siden og omhandlede sprogvurderinger som et pædagogisk arbejdsredskab i daginstitutioner. Vi var med til at afprøve vurderingerne i samarbejde med sprog konsulent Ida Marie Holm fra Skanderborg Kommune, hvilket har givet nogle nye vinkler på vores arbejde med børnene. Det har hjulpet os med at få øje på nogle elementer i det enkelte barns udvikling, så vi kan få sat de rette pædagogiske indsatser i værk tidligere. Fundamentet for barnets sprog udvikles fra 0-6 år, sprogarbejdet er derfor en integreret del af vores arbejde med børnene. Sproget har stor indflydelse på barnets udvikling. Opdagelse af nye ord, giver et ekstra skridt ud i verden og styrker dermed børnenes nysgerrighed, til at modtage nye vinkler på livet og dermed et skridt længere i deres udvikling. Derfor har vi valgt fortsat at sprogvurdere alle børn i Bison. Vi vil sikre, at børnene får den støtte de har brug for i deres sproglige udvikling. Vi bruger sprogvurderingerne som et arbejdsredskab til at understøtte det enkelte barns udvikling.

37


Gl. Rye Skole Musikoplevelse

Skrevet af Peter beck Milsgaard

Torsdag den 12. januar var der for 0. – 3. årgang lagt op til en aktiv musikoplevelse. Gl. Rye Skole fik besøg af ”De tre musikterer”, der præsenterede en sjov og let tilgængelig ”Klassisk møder Jazz”-koncert. De havde dog den udfordring, at de intentioner om at spille musik for symfoniorkestrer. Men de var kun tre musikere… Men alle eleverne på 0. – 3. årgang trådte selvfølgelig til og hjalp de tre ”musikterer” på vej. Det blev til opførelser af bl.a. Carmen og Ravels Bolero. Og stor ros til supporten fra eleverne. Ikke bare fra os på skolen, men også fra de tre musikere, som bemærkede, at eleverne tydeligvis var vante til at mødes med respekt for fællesskabet i musikken. ”De tre musikterer” er en musikgruppe, som består af tre musikere med baggrund i jazzverden og Det kgl. Kapel. Så de vidste nok, hvad de havde med at gøre. De gav sammen med børnene en flot og samlende oplevelse med musikken. Jeg skulle huske at takke fra ”musiktererne” til alle, der var med til koncerten, for det flotte engagement og medindlevelse i musikkens forunderlige verden. I har mulighed for at få bare en lille del af oplevelsen hjemme i stuerne ved at gå ind på kortlink.dk/pkwd.

38


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder

Lad bøgerne vandre

Skrevet af Camilla Kofod-Olsen, lærer Gl.Rye skole

”Yeah … nu skal vi op og se bøgerne vandre” lød det fra børnene i 0. klasse. Det kan jo umiddelbart lyde lidt mærkeligt, men ikke desto mindre har det været det, der har været tilfældet på skolen i hele januar måned. Som led i dette års fælles læseprojekt har gode historier ”vandret” rundt mellem alle børn – store som små. Læseprojektet startede op på dagen for den traditionsbundne ”morgengrys-læsning”, en morgen hvor alle børn læser i morgengryets tusmørke. Her læses i hele morgenmodulet over og under borde, i hjørner og sprækker med lommelygter, stearinlys og tæpper. Så var projekt ”Lad bøgerne vandre” skudt godt i gang og vi kunne fortsætte resten af måneden.

læse. Det kan være en bog, der har haft en særlig betydning, en bog der har gjort særligt indtryk eller simpelthen bare en god historie. Billeder af forsiden på alle børnenes ”vandrebøger” hænger på opslagstavlerne i biblioteket. Her er de blevet studeret nøje hver dag og har været et samlingspunkt for snakke, kommentarer og tanker børnene i mellem ”Nøøj .. der er allerede 4 der har læst min bog” ”Hvilken bog har du haft med? ” ”Den bog kender jeg … den er mega god, jeg vil læse den igen” ”Er der nogen der har set den med krokodillen … den venter jeg på” ”Hvilken bog er din yndlings?”

Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

– Det er lige præcis, som vi havde håbet!

Alle børn har haft en bog med hjemmefra – en bog de har haft lyst til at læse, og som de har haft lyst til at andre skulle

39


Styrketræning for hjernen på Gl. Rye! Fredag den 10. februar er Gl. Rye med i Skolernes Skakdag sammen med 266 andre skoler landet over. Det bliver en dag i hjernegymnastikkens tegn under mottoet: ”Det skal være sjovt at blive klogere!”

skakdag. I Gl. Rye sætter alle elever sig til skakbrætterne for at dyste på tanker og idéer. På dagen spilles der skak på flere niveauer i form af bondeskak og turneringsskak. Der gennemføres en skoleskakturnering.

Traditionen tro afholder vi den sidste dag inden vinterferien

Skolen deltager i Skolernes Skakdag, fordi vi ser, at elever-

ne her kan samarbejde på nye måder og lære nye sider af sig selv og hinanden at kende. Skolernes Skakdag er læring i børnehøjde på en dag, hvor det skal være sjovt at blive klogere.

Der er blevet gennemgået regler og taktik, så skakstrategien er ved at være på plads.

40


DEN STORE

BAGEDYST i Gl. Rye

En kold aften i januar blev skolens klubcafe omdannet til ”Den store Bagedyst´s” studie. Desværre var der afbud fra de kendte dommere og studievært. De blev dog på glimrende vis erstattet af skolens pædagoger.

Vi havde en formidabel aften. I 3½ time var børnene fuldt optaget. Der var konstant koncentration og fordybelse på trods af at børnene forinden havde haft en lang hverdag i skole og klub.

Skrevet af brith Kolling Bejder

Under mottoet ”ægte dej, ægte kager” mødte knapt 30 glade og forventningsfulde børn/amatørbagere fra 3. klasse op til bagedysten, som børnene forinden havde været med til at planlægge og forberede. Det var vigtigt for børnene at konceptet kom så tæt på TV som muligt med rangorden af kagerne etc. Fordelt på 7 hold blev der dystet i to kategorier: Den hemmelige udfordring og mesterværket. I den hemmelige udfordring pyntede børnene et fad med muffins som skulle fremstå så ensartede som muligt. I mesterværksdelen blev der fremstillet de flotteste, kreative kager med farven blå som tema. Der var kager som forestillede havet med delfiner, jordkloden set fra et rumskib, blå himmel med solnedgang og meget mere. Der blev leget, tænkt nyt og prøvet bagegrænser af. Amatørbagerne havde forbagte muffins i spiselige forme og lagkagebunde til rådighed, og dertil desuden et stort udvalg af frugt, marmelade, topping, chokolade, krymmel, nødder, frugtfarve, flødeskum og ikke mindst den yderst populære fondant.

”Den Store Bagedyst” er et koncept der holder, og mon ikke at der igen, en anden dag i Gl. Rye, højtideligt bliver sagt: ”Klar, parat, bag!”

Under ekstremt stor bevågenhed fra amatørbagerne (børnene) prøvesmagte dommerne de meget forskellige muffins og lagkage-mesterværker. Alle hold fik en professionel vurdering af deres kager i forhold til smag, udførelse, kreativitet og ensartethed samt (naturligvis!) på afbagningen og snittet.

KLAR, PARAT, BAG..!

41


Gl. Rye Nørkleklub Klubben består af 20 friske frivillige strikkedamer. Klubben har eksisteret i 8 år. Hvem bliver der strikket til ? Fra september 16 - december 16, er der strikket til flygtninge i Skanderborg Kommune, hjemløse i Brabrand, værested i Silkeborg og babyhuer til fødeafdelingen i Viborg . Da vi er en selvstændig klub, kan vi søge om midler til garn i Skanderborg Kommune. Kvickly i Ry, sponsorerer garn et par gange årligt + garn fra folk , der rydder op i strikkekurven. Har du lyst, at være med er du meget velkommen, vi strikker hver 14. dag i Sct. Sørens Hus, fra sepember til april. Vi har pinde og garn.

Kom til

”Kreativt påskemarked” d. 9. april kl. 10.00-15.00 Der er gratis adgang og alle er velkomne til at kigge ind på markedet, som foregår i Klubbens lokale på Gl. Rye Skole. Her vil kreative folk fra Gl. Rye sælge egne fremstillede produkter på opstillede stande. Markedet arrangeres i ’Fælleshus-regi’ af ’Kreativ-Gruppen’, som mødes på skolen hver anden tirsdag i lige uger til bla. strik, stenmaling og andre kreative sysler. Flere borgere fra byen er velkomne til også at komme og være med dèr. På påskemarkedet vil der være salg af kaffe/the og små påskeæg. Beløbet går ubeskåret til Fælleshuset. Der er plads til ca. 8 stande (nogle stande vil kunne deles til 2, alt efter hvor meget man har) og ønsker du at deltage med en stand kan du skrive til: nykatholt@gmail.com, hvor du kan blive skrevet op. Skriv, hvad du vil medbringe og medsend også meget gerne et billede. Standene vil blive tildelt, så et bredt udvalg tilgodeses.

Nærmere oplysning, kan du se på kirkens hjemmeside.

Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe For tiden hænger en flot udstilling i Sct. Sørens Hus, lavet af Silkeborg Quilteres (kan ses når der er arrangementer i huset ) - Vi har lige haft vores årlige udflugt, den var i år til Vejle Kunstmuseum. - Vores Årsmøde holder vi i Sct. Sørens Hus fredag d. 17. februar. - Tirsdag d. 7. marts, er der en ny udstilling af Gl. Rye Nørkle- klub, med fernisering om aftenen kl. 19.30. Alle er velkommen. Har du lyst , at være medlem , koster det 80 kr. årligt. NB. - På Gl. Rye hjemmeside , står en omtale af gruppen . (gruppen har snart 25 års jubilæum)

10 % af salget går ubeskåret til Fælleshuset. Med venlig hilsen Kreativ-Gruppen

Fredag d.25. november 2016, var vores sidste arrangement i KUN FOR MÆND - som har eksisteret i 8 år. Tak til alle der har bidraget til, at der fire gange årligt i otte år har været hyggelig snak, sang, underholdning af vidt forskellig art. Den kulinariske del har bla . bestået af sildemad , gule ærter , Rømmegrøt og hjemmebag.

Ve

m m lko

il... t n e

I snit er der mødt 16-18 mænd op - og vi skal hilse og sige, at det ikke kun er kvinder, der kan snakke ... Der var gaver fra mændene til de tre , som har stået for samlingen gennem årene . God “ vind “ til alle fremover. Stor hilsen Grete, Erna og Eva. NB. Arrangementet har “ kørt “ under Gl. Rye Menighedsråd.

42


Aktivitetsrådet & Dalbogaard Af Inge Møller Jørgensen

Vinteren er den årstid, hvor der ofte bliver droslet ned for aktiviteterne. Men hvis man tror, at det også gælder for Dalbogård, tager man fejl. Kommer man på besøg ganske almindelige hverdage, vil man opdage, at der sker en masse. Nogle dage er der sang og musik, andre dage gymnastik. Der er gudstjenester, udflugter, bankospil, oplæsning, håndarbejde og andre sysler. Før jul bagte man småkager i fællesskab og hyggede sig bagefter sammen med at drikke kaffe og smage på kagerne. Om det så er ude i værkstedet, sker der noget. Her har en flok mænd fra byen oprettet deres eget lille bryggeri. De har været i gang et godt stykke tid og har fået erfaring. De har også uddelt smagsprøver, og øllet smager godt! D. 8. november 2016 var der åbent hus i anledning af Dalbogårds 80 års jubilæum. Det blev en meget hyggelig eftermiddag. Distriktschef Birthe Andersen holdt en meget fin tale, hvor hun fremhævede Dalbogårds varme atmosfære, som hænger sammen med engagerede og opmærksomme medarbejdere. Aktivitetsrådet sluttede 2016 af med en fælles julefrokost d. 13. dec. Kroen leverede maden, som var god og traditionel med sild og grønlangkål, og hvad der ellers hører sig til. Jens Sivebæk sørgede for musikken, og der blev sunget godt med. Arrangementer i første halvår: Bankospil:

8. februar kl. 14:00 8.marts d. kl. 14:00, 5. april kl.14:00 10.maj kl.14:00,

14. juni kl.14:00

Fredagscafé 27. januar kl. 14:00. Kalle spiller. 24. februar kl. 14:00. Trine viser lysbilleder. 31.marts kl. 14:00. ”Den syngende slagter”. 28. april kl.14:00. Inge viser film og fortæller om Gl.Rye. 30. juni. Frikadellefest 14. marts kl.17:00 Løvspringstur til Alrø d. 17. maj kl. 10:00 Tilmelding til Inge 86898982 eller Grethe 86898265

Aktivitetsrådets bestyrelse

Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle næstformand og sekretær

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Anna Laursen, Rodelundvej 37

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Inga Pedersen Skolebakken 8 Lyngdal 4

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant

43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Timeløn eller tilbud

VJ-Byggeservice Arkitekt og tømrermester Vagn Johansen Plantanvej 48, 8680 Ry

4079 4044

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-20 hver dag


DEN RIGTIGE OPTIKER Klostervej 8C. Kloster Torv 8680 Ry 8689 0070 denrigtigeoptiker@mail.dk

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

nderlig  en u sk

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk

Velkommen i Jyske Bank

TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

Skanderborgvej 5 • Ry • Tlf. 89 89 83 83

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059 Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet En værdig, smuk og personlig afsked ■ Vi er der, når du har brug for os ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Jakob Houkjær Preben Balsby Thomsen

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Er du en hund efter

BILLIGE TRYKSAGER og søger du en grafiker til at holde dig i snor?

Direkte adgang til Danmarks største grafiske maskinpark - derfor de skarpe priser!

86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk - følg med på Facebook

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kennith Broberg og Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

MADSMURER 40 10 28 89

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk


- erhvervsrengøring

Møllegade 22, 8660 Skanderborg · 2243 9272 billskembes@hotmail.dk · www.apexservice.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

50%

�������

A/S Kvalitet siden 1968... GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Vinteren er havetid for planlægning, beskæring, nyt design og omforandring

Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Ta´ os med på råd - ring 86898200 Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye

Februar

17. Årsmøde i Kunst og Kulturgruppen.

Skt. Sørens hus. Gl. Rye kunst og kulturgruppe

21. Generalforsamling kl. 19.00.

Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening

21. Foredrag kl. 20 ”Da guldalderen kom til Søhøjlandet”.

Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening

22. Generalforsamling kl. 19.30.

Skt. Sørens hus.

Landsbysamvirket

23. Babysalmesang begynder. Kl. 10.30.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

23. Generalforsamling kl. 19.00.

Klubben Gl. Rye Skole.

Borgerforeningen

26. Fastelavnsfest kl. 14.30.

Gl. Rye hallen.

Borgerforeningen

28. Gudstjeneste Dalbogaard kl. 14 Marts 7. Fernisering kl. 19.30.

Skt. Sørens hus. Gl. Rye kunst og kulturgruppe

7. Koncert kl. 19.30 Ian van Rensburg og Murray Stewart.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

9. Teaterforstillingen ”Käthe” kl. 19.30.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

15. Generalforsamling kl. 19.30.

Skt. Sørens hus. Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

18. Generalforsamling kl. 18.30.

Kræshuset.

Gl. Rye Branddaskerlaug

18. Gymnastikopvisning.

Gl. Rye hallen.

GRIF

23. Stillegudstjeneste kl. 20.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

24. Generalforsamling kl. 18.00.

Gl. Rye Kro.

Gl. Rye Flagallé

29. Generalforsamling kl. 18.30.

Klubhuset.

GRIF

30. ”Vi mødes i Brugsen!”

Skt. Sørens Hus.

Rye Brugsforening og UDSYN

28. Gudstjeneste Dalbogaard kl. 14

Foredrag med forfatter Kristian Ditlev Jensen kl. 19.30.

April 2. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 13-16

Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

5. Generalforsamling kl. 19.30.

Gl. Rye Kro.

Gl. Rye Vandværk

9. Kreativt påskemarked kl. 10-15.

Klubben Gl. Rye skole.

Kreativgruppen/Fælleshuset

14. Langfredag. Musikgudstjeneste kl. 15.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

24. Generalforsamling (tid og sted meddeles).

Rye Brugsforening

28. Åbningsreception kl. 14 – udstillingen ”Kunst bag pigtråd”.

Gl. Rye Mølle.

Gl. Rye Mølle

29. Forårsmarked FDF.

Kræshuset.

FDF

30. Øm Kloster Museum sæsonåbning kl. 10 Maj 6. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 10-13

Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

7. Munkenes Morgen kl. 4.30.

Øm Kloster

Museum. Øm Klosters Venner

7. Gudstjeneste kl. 11 og plantning af ”Luther-træ”.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

9. Gudstjeneste Dalbogaard kl. 14

48

12.-14. MTB Festival Søhøjlandet.

Sletten

18. Koncert kl. 19.30 Jakob Bangsø, guitar.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

27.-28. eScape på Øm.

Øm Kloster Museum.

Øm Kloster Museum o.a.

I GL. RYE

Snart går ombygningen af Dagli´Brugsen i gang.