Aktuelt nr. 61

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 61 · maj · 2016

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Smeden byder på kaffe

Side 2

Vil Gl. Ryes borgere investere?

Ny hjælpepræst

Der er islændere i bakkerne

Side 4

Side 21

Side 16 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Borgerforeningen peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Metalmageren Rickard Rother tryller på Emborgvej

Henrik Olsen FDF

Tekst og foto af Peter Hald

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Der findes en rigtig smed i Gl. Rye, men ikke så mange er klar over det. Smeden er den 44-årige Rickard Rother, der driver firmaet Metalmageren og har lejet værksted på Emborgvej 29. Det har han faktisk haft i halvandet år, men da værkstedet ligger i en bygning på en stor og rodet oplagsplads, er det ikke lige et sted, hvor man bare tilfældigt dumper ind. Men Rickard Rother har ikke noget i mod at få gæster.

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Værkstedet - en ældre rød bygning er vitterlig et besøg værd. Når Rickard Rother har tid, fortæller han gerne om sit arbejde. Et arbejde, der har ført den svenskfødte smed vidt omkring.

- Jeg byder da gerne på en kop kaffe, siger han med et venligt smil. Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv.

Rundt omkring i Danmark er der en hel del, der kender Rickard Rothers navn. Han er en erfaren smed, der behersker mange af smedefagets finesser, og da han mestrer mange af de helt gamle teknikker, er han efterspurgt, når det gælder om at udføre metalarbejde på fredede bygninger rundt omkring i landet. Han har udført arbejde for mange danske godser og herregårde - og også kirker. Lokalt har han således lavet en ny jernport til Dover Kirke. Hvis man klikker ind på hans hjemmeside, www.metalmageren.dk, vil man kunne se mange eksempler på hans arbejde, og der er også et cv, der er ret imponerende.

elseogjohnjensen@gefiber.dk

Tag en snak

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto:

Smeden Rickard Rother Foto: Peter Hald

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer senest 30. august. Deadline søndag den 7. august Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Selv om Rickard Rother således er en anerkendt og efterspurgt håndværker, så har han ikke fået den allervarmeste velkomst i Gl. Rye. - Jeg lejede værkstedsbygningen her på Emborgvej for halvandet år siden efter at have haft værksted i Boes. I begyndelsen havde jeg en campingvogn, jeg brugte som kontor. Men nogen har åbenbart troet, at den blev brugt til overnatning, for jeg blev meldt både til politiet og til kommunen. Der var som nævnt talt om et kontor, så der var ikke noget at komme efter, men det var jo lidt kedeligt sådan at blive meldt. Og jeg undrer mig over, at folk ikke bare kigger ind og tager en snak med mig, så de kan få at vide, hvad der virkelig sker her på stedet, siger Rickard Rother.

En håndsmedet balustrad, der skal bruges til et jerngelænder.

- I 2003 var jeg i Syrien for at lære gamle smedeteknikker, blandt andet damascener-teknikker. Jeg blaffede rundt i landet i to måneder - det var jo før borgerkrigen - og jeg lærte en masse dygtige smede at kende, fortæller Rickard Rother. Netop det med de gamle teknikker fascinerer ham i høj grad. Derfor er han som nævnt også meget efterspurgt, når det gælder om at restaureringsarbejde på gamle bygninger: - Jeg har en passion for restaurering - jeg kan godt lide at være med til at genskabe tingene og bruge de gamle teknikker og smede efter forlæg, forklarer han. Det er blandt andet jerngelændere, låger, murankre, gamle låse og lignende metalarbejde, han arbejder med, når det gælder bygninger. Men derudover behersker han mange teknikker og kan også lave kleinsmede-arbejde, svejse, arbejde med rustfrit stål og meget mere. Han arbejder også med design og indretning for blandt andet restauranter og private.

Kom fra Sverige Den 44-årige smed kom fra Sverige til Danmark i 1995.


Gl. Rye portræt

Smedeværkstedet har selvfølgelig en rigtig esse i klassisk stil.

- Jeg havde mange venner i Danmark - og selvfølgelig var der også en kvinde involveret, siger han med et lille smil. I dag er Rickard Rother dog fraskilt, men han bor privat i Alken sammen med sine tre børn - to piger på henholdsvis 15 og 13 år og en dreng på ni år.

Børnene hjælper til i værkstedet fra tid til anden, men om de ligefrem skal blive smede ligesom deres far, vil Richard Rother ikke umiddelbart anbefale: - Smedefaget er hårdt, men det vil være fint, hvis de lærte nogle smedetekniker og kunne bruge det på hobbyplan, siger han. Selv er Richard Rother hele tiden i gang med at lære nyt. Han prøver konstant kræfter med nye teknikker og udforsker mulighederne.

Jerngelænderet er et stort og tidskrævende projekt, men Rickard Rother laver også mindre ting - for eksempel håndsmedede beslag og hængsler. Faktisk kan han det meste. - Hvis der er nogen her i Gl. Rye, der skal have lavet lidt smedearbejde, så er de da mere end velkomne til at kigge ind, siger han fornøjet.

- Når jeg en dag skal dø, vil jeg helst ikke ligge og ærgre mig over, at jeg ikke fik lært nok, forklarer han.

Rickard Rother laver også håndsmedede ­beslag.

- Vi har allerede udpeget tre ambolte, som de kan arve, siger han muntert.

- Jeg kan godt lide de gamle teknikker, men gerne i en moderne kontekst og i nyt design. Og jeg holder meget af at eksperimentere, tilføjer han. Han kan blandt andet nitte, tappe og slejfe. Disse gamle smedeteknikker kommer ham til gode i øjeblikket, hvor han er i gang med at lave et håndsmedet jerngelænder.

Rickard Rother har lejet en værkstedsbygning på den gamle oplagsplads på Emborgvej 29.

3


2015 blev et godt år for Dagli´Brugsen i Gl. Rye Uddeler Henrik V. Rasmussen orienterer den talstærke forsamling om endnu et regnskab med vækst og sorte tal.

Det var en meget tilfreds formand for Dagli’Brugsen i Gl. Rye, Ejnar M. Jakobsen, der kunne byde velkommen til årets generalforsamling, mandag den 25. april på Hotel Julsø. Der var mødt ikke mindre end 80 deltagere frem til årets generalforsamling, hvilket er et rekordstort antal. Allerede fire uger før generalforsamlingen havde der været ”udsolgt” til arrangementet. Formanden indledte bestyrelsens beretning med at konstatere, at 2015 samlet set blev et godt år for DagliBrugsen i Gl. Rye – i daglig tale ”Byens Egen Butik” med økonomisk fremgang, positive kundeundersøgelser, mere økologi og masser af aktiviteter og kommunikation. Årets omsætning blev på 11 mio. kr., hvilket var 1 mio. kr. højere end i 2014, svarende til en vækst på imponerende 10%. Der var tak til kunderne i Gl. Rye for den store opbakning og dermed den positive udvikling.

gisk kød, frugt, grønt, mælk, vin osv. I perioder har butikken i Gl. Rye været en af de bedst sælgende Dagli’Brugser i Danmark af økologiske produkter.

Mange aktiviteter og styrket kommunikationsindsats I årets løb har bestyrelsen gennemført en række aktiviteter for at styrke relationerne mellem butikken og medlemmerne i Gl. Rye. I årsberetningen omtaltes bl.a. sommerfesten i juni, Sille Awten i august, den klassiske vinsmagningsaften på kroen samt decembers fælles julearrangement med FDF.

Maria Mølgaard og Søren Berg Glacius. Desuden var der genvalg til Allan Høj og Ejnar M. Jakobsen. Herudover består bestyrelsen af Stig Autzen Ole Jeppesen og Per Holst. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde. Efter selve generalforsamlingen kunne de mange fremmødte medlemmer nyde det bedste fra det italienske køkken. Kokken og ejeren af Hotel Julsø, Pasquale, fortalte engageret om sit hjemlands køkken, hvorefter Dagli’Brugsens medlemmer kunne nyde de lækre italienske retter. I dagens anledning var ingredienserne leveret af Byens Egen Butik. Tak for fremmødet! Med venlig hilsen, Bestyrelsen, Rye Brugsforening

Årets resultat blev et overskud på godt 200.000 kr., hvilket blev betegnet som tilfredsstillende. Egenkapitalen var ved årets udgang på godt 1,6 mio. kr., hvilket er det højeste beløb de seneste fire år. For 2016 er der budgetteret med en svag vækst i omsætningen og et resultat på niveau med 2015. I 1. kvartal har omsætningen udviklet sig som budgetteret. Samlet set er butikkens økonomi inde i en positiv udvikling, men er fremover fortsat udfordret.

Positive kundeundersøgelser og mere økologi To gange årligt gennemfører butikken kundeundersøgelser, hvor kunderne via mail svarer på en række spørgsmål. I 2015 har undersøgelserne generelt vist en stor tilfredshed med butikken. Både absolut, men også relativt ved sammenligning med de andre ca. 300 Dagli’Brugser i Danmark. I Gl. Rye er der mange kunder, som efterspørger flere økologiske varer. Butikken har derfor oprustet markant med mange flere økologiske produkter det seneste år. Butikken udbyder nu et bredt økolo

4

KOMMENDE MEDLEMSARRANGEMENT:

Alle arrangementer havde været velbesøgte og vil udvides med endnu flere aktiviteter for forskellige målgrupper i 2016. Bl.a. en tur til Virklund Bryghus, som er butikkens lokale ølleverandør. I 2015 blev kommunikationsindsatsen styrket markant på Facebook og hjemmeside. Der er snart 500 medlemmer af Facebook-gruppen ”Støt Dagli’Brugsen Gl Rye”, hvor der kommunikeres gode tilbud fra butikken samt informationer om aktiviteter og bestyrelsens arbejde. I Gl. Ryes eget blad Aktuelt er der endvidere altid artikler med om Dagli’Brugsen.

Nyvalgt bestyrelse Til bestyrelsen blev nyvalgt Bettina Skindstad Ebert og som nye suppleanter Carina

28. MAJ KL. 12:00 ”BØRN OG FORÆLDRE – sammen om bedre mad” Lav mad sammen med dit 10-13-årige barn i skolekøkkenet på skolen. Kokken Benjamin Birk – www.birkskøkken.dk – giver råd og vejledning. Byens borgere samles fra kl. 15:00 til prøvesmagning ved Brugsen. Endvidere salg af øl/vin/vand/pølser. Tilmelding hos Henrik i butikken eller på mail: byens-egen-butik@googlegroups. com – husk forklæder!


Erhvervsportræt

Hvordan skal byens egen butik se ud i fremtiden? Generalforsamlingen i Dagli’Brugsen i Gl. Rye blev startskuddet til en debat om udvikling og fremtidssikring af butikken. Alle borgere opfordres til at deltage!

Butikken har både en række styrker og udfordringer i udgangspunktet. Blandt styrkerne kan nævnes den positive økonomiske udvikling i 2015, men også at byen med nu ca. 1500 indbyggere faktisk har potentialet til en større og stærkere butik end den nuværende. Blandt udfordringerne er den intensive konkurrence i detailhandelen - og at lovgivningen ser ud til at ville styrke de store butikker på bekostning af de mindre butikker. Butikken i Gl. Rye har desuden et salgsareal, som er alt for småt i forhold til Dagli’Brugsen-normen, og samtidig er indretning og design ikke up to date. Det er derfor et nødvendighed, at butikken udvikles, så den kan klare sig fremover.

Fremtidens butik Bestyrelsen har opstillet et scenarie for, hvorledes butikken kan se ud i 2020. De væsentligste elementer heri er at udvide salgsarealet med 25 % fra de nuværende 280 kvm., at modernisere den gamle butik med udgangspunkt i det nye Dagli’Brugsen-koncept, at etablere et nyt indbydende indgangsparti - samt at få renoveret den gamle p-plads. På den måde vil man i praksis kunne få en næsten ”ny” og moderne butik for en investering i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. Dagli’Brugsens økonomi tillader dog ikke at gennemføre den samlede investering i 2016. Der vil derfor blive tale om en etapevis udvikling.

Bestyrelsen vil i 2016 prioritere at få den gamle butik moderniseret bl.a. med implementering af det nye Dagli’Brugsen-koncept, som der har været meget positive erfaringer med andre steder. Desuden er det planen at investere i moderne kølefaciliteter for frugt, grønt og pålægsvarer. Finansieringen af disse tiltag er allerede på plads via butikkens egenkapital og lån fra Coop.

Ryesgade

Bestyrelsen har arbejdet med planerne i et halvt års tid og vil nu gerne spørge medlemmerne til råds, inden beslutningerne bliver taget i bestyrelsen. Der er lavet et grundigt forarbejde med involvering af eksperter fra Coop, studiebesøg samt drøftelser med bankforbindelser og arkitekt.

Eksisterende butik

Ny tilbygning 70 m2

Nyt vindfang 28 m2 Ny overdækning Ny belægning Renovering af P-plads

Næste etape ventes at blive en renovering af p-pladsen i kombination med et øget salgsareal, alternativt et nyt Storesand

Bud på udformningen af et nyt indgangsparti

indgangsparti. En investering på godt 700.000 kr. Denne etape afventer, at butikken har tjent pengene til det, med mindre byens borgere vil det anderledes.

Vil Gl. Ryes borgere investere? Allan Høj fra bestyrelsen præsenterede ved Generalforsamlingen de fremmødte medlemmer for en helt ny ide, som andre Dagli’Brugsen-butikker har haft succes med på det seneste. Ideen er, at medlemmerne i en periode låner nogle penge til Byens Egen Butik, så den kan udvikle sig bedre og hurtigere til gavn for medlemmerne og Gl Rye.

Hvis medlemmerne således vil yde et lån på samlet set 700.000 kr., vil Etape 2 allerede kunne gennemføres i 2016. Lånet vil blive tilbagebetalt over en 10 årig periode og vil blive forrentet med 1 – 3 % p.a. afhængig af lånebeløbets størrelse. Udviklingsplanerne og finasieringsforslaget er beskrevet i et prospekt, som vil blive husstandsomdelt i Gl. Rye. Medlemmerne har førsteprioritet til at deltage i lånearrangementet, men udenbys långivere er også velkomne. Bestyrelsens forslag har allerede givet anledning til en stor spørgelyst fra mange medlemmer, men bestyrelsen ønsker endnu mere debat, gode forslag og spørgsmål.

Saml spørgsmål og idéer sammen, og kontakt formand Ejnar Jakobsen på tlf. 89 38 15 75 eller mail ejnar.m.jakobsen@ arlafoods.com – alternativt bestyrelsesmedlem Allan Høj på tlf. 22 31 22 16 eller mail aph2231@gmail.com

Prospektet er at finde i butikken - og snart i din postkasse Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere i Dagli´Brugsen om ugen...

5


Sådan bestiller du flagallé Bestilling af flagallé Der kan bestilles opsætning af minimum 4 og maximalt 230 flag. Opsætning og nedtagning af flag foretages af foreningen. Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Hvis Birthe ikke træffes, så ring til et bestyrelsesmedlem: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasser: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Medlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Medlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46 Tidsfrist Af hensyn til bestyrelsens planlægning bedes bestilling af flagallé ske tidligst muligt - gerne 14 dage og senest en uge, inden opstillingen skal finde sted. ”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt. Betaling for flag opsat i Gl. Rye by • 100,- kr. for de første 4 flag • 10,- kr. pr. flag for de næste Disse priser forudsætter, at flagene nedsættes i eksisterende flagrør. Dog kan 4 flag nedgraves, hvis jordforholdene tillader det, eksempelvis foran huset eller langs indkørselen. Gl. Rye Flagallé kan tilbyde at nedgrave yderligere max 6 flag mod betaling af 25,- kr. pr. stk. tillige for disse flag. Bestiller kan evt. låne pælespade og selv grave disse eller yderligere flaghuller. Ved opsætning af flag flere dage i træk til samme kunde beregnes kun 1 gange ”startpris”. Prisen beregnes således ud fra det samlede antal flagopsætninger set over dagene. Betaling for flag opsat i resten af Gl. Rye Sogn • Som ovenfor + tillæg 50,- kr. uden for bygrænsen. Afregning Medmindre andet aftales ved bestilling af flag, foretages betalingen 1 uge forud • ved indbetaling på Flagalléens konto 7241 1105785 • eller via Swipp eller MobilePay, benyt tlf. nr. 26 67 26 58 Medlemskab Bestilling af flagallé forudsætter - for beboere i Gl. Rye sogn principielt medlemskab, der pr. år koster 30,- kr. pr. husstand.

SØGES E R E P L IGE HJÆ ÆTNING L L I V I R F GOPS TIL FLA

6


Erhvervsportræt

Gl. Rye Flagallé hejser advarselsflaget Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Gl. Rye Flagallé

Det er flot, når der flages gennem vores by. Næste år kan foreningen for hele byens flagallé flage for sit eget 30 års jubilæum. Men bestyrelsen bag hejser alligevel advarselsflaget, for den mangler i høj grad hænder og fødder. Det er så smukt med Dannebrog på begge sider af vores snoede hovedfærdselsåre gennem byen. Vi er blevet vænnet til, at der på særlige dage flages gennem hele Gl. Rye. Og mange i byen benytter sig af muligheden for flag ved deres indkørsler til fx jubilæer, konfirmationer og fødselsdage.

1300 flagstænger om året Gl. Rye Flagallé flager fast hvert år Kr. Himmelfartsdag p.g.a. konfirmationer, på Valdemarsdag og omkring skolen på første skoledag. Sammen med private bestillinger på flagstænger hen over året rykker foreningen ud mellem 50 og 60 gange årligt og stiller ca. 1300 flagstænger op - og tager dem ned igen. Der skal flere medhjælpere til for at overleve I dag har Gl. Rye Flagallé 23 medhjælpere mellem 18 og 70 år - udover bestyrelsesmedlemmerne. Og folk bliver som bekendt ikke yngre. Kun 12 personer er i dag med til at sætte flagstænger op og tage dem ned igen - og det gør foreningen skrøbelig og dens fremtid usikker. Der skal flere til. Det ønsker bestyrelsen nu at sætte fokus på, så vi også i mange år fremover kan nyde byen med en flagallé.

kie, som også fortæller, at én person blandt medhjælperne på et år har rykket ud 26 gange - og det kan man ikke forlange af ret mange flere år i træk.

Du giver ikke kun noget - du får også noget Det er ikke bare hårdt arbejde at være medhjælper i Gl. Rye Flagallé. Udover et godt sammenhold og god stemning, lokker foreningen alle, der har opsat og nedtaget flag min. 2 gange med en festlig medhjælperfest, måske en julegave, hvis budgettet tillader - og ikke mindst retten til at sætte 4 flag op ved sin egen matrikel, når der skal fejres noget. Gl. Rye Flagallé - vi ses! :-)

Flere hænder, mindre arbejde “Det er arbejdskraft, vi mangler - ikke umiddelbart økonomiske midler”, fortæller Frankie Jensen, formand i foreningen Gl. Rye Flagallé. “Jo flere, vi er, jo færre gange skal vi kaldes ud til kørsel med flagene”, fortsætter Fran-

Frivillig medhjælper

Sådan gør du! Meld dig som frivillig medhjælper i Gl. Rye Flagallé ved at kontakte formand Frankie Jensen på tlf. 21653050 eller f.j@pc.dk. Du er også velkommen til at kontakte Frankie, hvis du har spørgsmål til foreningens arbejde.

7


GRIF

Tak for en god sæson – og en forrygende forårsopvisning!

Vi takker alle deltagende til forårets gymnastikopvisning – både gymnaster, instruktører, hjælpere og publikum – for en sprudlende dag med smil på læben og sved på panden. Mange har været med til at gøre denne dag glad og sætte den i bevægelse. Udvalget takker også for en nu velafsluttet, inspirerende sæson der har givet idéer til nye tiltag i de kommende sæsoner. Tilrettelægningen af den kommende sæson er så småt i gang. Der åbnes for holdtilmelding sidst i august og vi starter op midt i september. Vi glæder os til at se nye som gamle gymnaster, hjælpere og instruktører i hallerne. Alle der har lyst at deltage i instruktør- og hjælper teamet i den kommende sæson – eller blot vil høre lidt om instruktør og hjælperarbejdet - opfordres til at henvende sig til udvalget. Friske forårshilsner Gymnastikudvalget

8 8

billeder på Se flere flotte k/ www.glryeif.d


GRIF hovedbestyrelse

Bliv målaktionærer Vi er en lille flok ( ca. 25 ) der støtter senior fodbold. Vi holder generalforsamling en gang om året ( marts), hvor medlemmerne kan møde op, give nogle nye tiltag og få en hyggelig aften. Samtidig vi får lidt at spise, vand/øl og vin (foreningen betaler). Hjemmekampe med sejr, giver en vand/øl. Kontingent: Pr. person 200 kr. halvårligt, par 300 kr. halvårligt. Yderlig oplysning Henrik Koldborg. Tlf. 61268640.

Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Henrik Wang Lille Vangsvej 11 3055 2486

wangkjaer@hotmail.com

Kasserer:

Sommer petanque / fodbold er startet hver onsdag Kl. 9.30 pensionister. Kl.19.00 motionister. Kl. 19.00 klub 50 ( under 50 kan du komme på prøve ). Kontaktperson Jens Erik Fischer Tlf. 6168 8423.

Husk lørdag den 2. juli motionist træf / spisning Alle der har lyst, kan deltage. Kl. 15.00 afholder vi motionist dag. Kl. 18.00 fælles spisning (vi griller en hel gris) Sidste tilmeldingsdag fredag den 24 juni. Mona: 24422992 Vagn : 86898476 Jens E. 61688423

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 21 91 32 63

kristian.bollerup@danfoss.com

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 mfjerbaek@dadlnet.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 51 50 51 91

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 30 65 30 53 Henrik@epix.dk

Gl. Rye antik cup den 19. august der spilles i 2 rækker. 7 mands fodbold alder 40 år - osv. 5 mands fodbold alder 55 år - osv. Måske Danmarks eneste stævne. På sportslig hilsen Jens Erik Fischer.

SPORTSFEST

fredag d. 26. og lørdag d. 27. august.

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

Sæt kryds i kalenderen allerede nu – der vil være aktiviteter for hele familien. Vi mangler frivillige, der vil være med til at arrangere sportsfesten – hvis du er interesseret så kontakt Marianne Fjerbæk 2289 5286. 99


Badmin-tak - og på gensyn!

Fredag d. 9. april kl. 18 forlod håndboldbørnene Gl. Ryes aktivitetshal, samtidig overtog 25 badmintonspillere fra Gl. Rye hallen og fik gjort banerne klar til Afslutningslejr.

Det startede med teknisk træning for de yngste i hal A, og benarbejde og teknisk træning for de ældste i hal B. Aftensmaden klaret af forældre i køkkenet, gav et skud energi til endnu en omgang badminton kampe og ”småspil”, som trænerne kalder det. Stemning af soverposer, madrasser, mørkeleg og hygge inden sengetid, lidt uro i soveposerne, fnis og små fødder på halgulvet og endelig ro. Lørdag morgen blev ketcheren hurtigt fundet frem, træningen kom godt igang, dog med søvn i øjnene særligt for de yngste. Årets absolut sidste træningstimer blev gennemført i fællesskab med søskende og forældre - i alt 60 spillere i badmintonkampe på kryds og tværs. Stregerne på hånden blev pejlemærke for mødet med næste modstander, og der blev virkelig kæmpet for at vinde over de voksne og kammerater. Trætte, svedige og med ømme ben sagde vi ”Tak for denne sæson” og på ”gensyn” efter sommerferien! Badmintonudvalget er glade for den store medlemstilgang i denne sæson, og endda flere medlemmer i udvalget til hjælp til praktiske opgaver. Ja..., der spilles badminton i Gl. Rye!!

Badminton i Gl. Rye Kim og Birgitte Rundell.

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

10

badminton For at spille ver du et par ø i Gl. Rye beh øj, vi har o og sportst indendørssk kan låne! ketsjere du


Jørgen viser, at hvor der er vilje, er der vej! n Arctic The Yuko

Ultra

Jørgen Leschly Thorsted fra Gl. Rye har flere gange deltaget i verdens længste, koldeste og hårdeste ekstremløb The Yukon Arctic Ultra i Canada. I 2015 vandt Jørgen 192-kilometer-distancen.

eter 352 kilom sofaens magnet

10. marts 2016 på Lyngdal Hotel & Restaurant holdt Jørgen foredrag om sine ekstremløb. Han fortalte om vanvittige distancer og forhold, som gennem årene ikke kun er foregået i kulde, men også i det tørre og varme Sahra - bl.a. et 7-dages etapeløb, Marathon des Sables, på 250 km. Historier og god mad er altid en god blanding, og det var da også en spændende, sjov og inspirerende aften på Lyngdal, som ikke kun handlede om vabler og frostgrader men også om Jørgens kamp for at overvinde overvægten og sofaens magneteffekt med Matador-Mix og fjernsynskiggeri.

e, koldeste og Verdens længst løb... hårdeste ekstrem

48 minusgrader

Den 57-årige ekstremløber og selvstændige pensionsrådgiver kommer fra Fredensborg men har i et års tid boet i Gl. Rye med Hedvig og hendes 3 børn, Pauline, Frida og Sally, der alle går på Gl. Rye Skole.

Jørgen fortalte om sine ­ekstremløb på Hotel Lyngdal

Når man nu er ekstremløber, er det ikke så tosset at bo i Gl. Rye, fortæller Jørgen. Han nyder den flotte natur og terrænet, som minder ham om Yukon. Godt nok er der ikke 48 minusgrader, som Jørgen har prøvet at løbe i i Canada, men her er stadig smukt. I år var målet 482 km i bidende kulde og stort set helt alene med sin slæde og sit ukuelige gå-på-mod. Men en skade i foden satte en stopper for strabadserne efter 5 dage og 352 km. Nu har Jørgen sat sig for at stille op på samme distance til næste år.

æller gerne Jørgen (t.v.) fort om sine ekstremløb

Matador-Mix

50 km

2 Sahara -

7-dages etapeløb

Gl. Ryes natur

... men det er nu heller så tosset at bo i Gl. Rye 11 11


FDF

Fortræning til landslejren I år holder FDF landslejr på Sletten 7-15/7 - vi forventer at blive ca. 12.000 på lejren. Vi glæder os, og det bliver helt sikkert en kæmpe oplevelse. Vi kan faktisk slet ikke vente med at komme i gang med den lejr, så i weekenden 15-17/4 tog vi forskud på glæderne. Vi var flere hindrede FDF’ere, der mødtes på Sletten til fortræningsweekend, heraf ca 40 pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere fra Gl. Rye FDF. Vi øvede os i at sætte telte op, og både vi og telte blev i den grad testet af - vi fik masser af regn og blæst i den weekend, men både vi og teltene klarede strabadserne, så 9 dages sommerlejr kan vi snildt klare. Vi fik også lidt sol, og så blev der leget en masse. Der blev spillet kongespil, leget pløk, kørt på mountainboards, sunget landslejrsang, og leget og leget og leget, som også er temaet for landslejren. Det var en dejlig weekend - tak til alle jer, der var med!

12


SommerSummarum Det er ikke kun os, der synes at landslejr er fedt. Landslejren og DR har lavet aftale om, at der sendes mandag til fredag fra landslejren i morgentimerne, når børneprogrammet SommerSummarum går over skærmen. SommerSummarum sender i alt fem ugers morgen-TV fra udvalgte steder landet rundt.

DR har efter aftalen med FDF besluttet, at temaet for alle ugerne er ”Sommerlejr”, og jagten på hvad en god sommerlejr er. Mon ikke, de får nogle gode fifs med fra FDF Landslejr 2016.

Det bliver en sjov oplevelse for børnene på lejren og en god eksponering af det gode FDF-arbejde til børn, som ikke er på lejr. FDF og DRs Ramasjang-univers har en masse tilfælles - ikke mindst legen.

Der vil så være underholdning, som er specielt tilpasset aldersgruppen og man vil naturligvis være omgivet af en masse jævnaldrende. Derudover er der tilrettelagt begivenheder som koncerter og fælles lege for alle seniorerne. Man deltager selvfølgelig i de fælles aktiviteter, som fælles lejrbål og lignende, og man har en dag, hvor man skal være sammen med re-

Tumlinge: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117

sten af deltagerne fra kredsen. Alt dette foregår indenfor lejren temaramme, som i år er leg, da dette er legens år. De fleste dage er der mulighed for at modtage besøgende, men ankomst- og afrejsedagen, samt en dag midt på lejren, er reserveret udelukkende til lejrens deltagere. Denne dag midt på ugen bruges fuldt ud i temarammens ånd, hvor Legens Ø skal udforskes igennem fælles aktiviteter for samtlige deltagere. Til sammen skaber disse rammer muligheden for at få venner for livet og en af de bedste oplevelser nogensinde.

FDF Gl. Rye har inviteret gæster fra Myanmar til Landslejren FDF Gl. Rye deltager med 60 deltagere på landslejren, og er i fuld gang med forberedelserne, lige fra at lave A bukke med flotte krydsbesnøringer og madlavning til store legespil og mini golf som skal medbringes på lejren. Ni af FDFerne er i senior city, som er omtalt i en anden artikel. De er fra 14-18 år, og deltager uden ledere. Det er den 6. landslejr FDF Gl. Rye deltager i. Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring er i fuld gang ude i landets kredse. Det er FDFs ulandsprojekt. Derfor var det naturligt at FDF Gl. Rye tilbød sig som værtskreds for de unge fra Myanmar, som skal bo i telte sammen med Gl. Rye på landslejren.

kjeldc54@gmail.com

Pilte:

Seniorcity Seniorcity er for alle unge FDF’ere mellem 15 og 18 år. Her bor man uden kredsens ledere og skal selv styre madlavning, opvask, oprydning og alt det andet, som skal ordnes.

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

Anja Kjærgaard Skovstedvej 21 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

Væbnere: Jesper Madsen Vesterled 14 2285 5218

gartnermadsen@gmail.com

Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 2257 5609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

Samtidig har flere skole klasser på Gl. Rye skole arbejdet med Myanmar, som er det gamle Burma.

13


Til Forårsmarked hele byen går og håber det nu bli’r rigtigt forår De plejer at melde om regn dagen før, men natten ta’r det og dagen bli’r tør, så vi kan kigge på lopper og prutte om prisen på legetøj, møbler, kjoler og julegrisen. Store, større og største de kom, spiste en pølse og kiggede sig om. Tak til besøgende på gåben, cykel og i bil, I kom alle med god stemning og smil. Bøger, stole og save på auktion, der var lopper nok til en hel bataljon. Så mange frivillige hjælpende hænder, vi bli’r hinandens bekendte og venner. Markedet på benene vi sammen stabler af telte, borde, kasser og kabler. Tak til sponsorerne for fine gaver, lotteri og tombola de muligt laver. Udsolgt der blev i begge boder, overskuddet går til FDFs goder. Vi prøver i det daglige og på ture at gøre børn og unge glade og ikke sure. Markedet vi gentager til næste år og venter spændt på det igen bli’r forår.

14


Gl. Rye MTB Der er mange gode grunde til at blive medlem! 1 5 Klubben varetager mtb’ernes interesser i lokalområdet

Der lægges fra klubbens side mange kræfter i at være talerør for mountainbikerne og aktiv deltager i lokale MTB-projekter. På den måde er vi med til at sikre, at der bliver ved med at være åbne skove, hvor vi også må cykle på stier, der ellers officielt set ikke er egnet til mtb. Vi er med til at udvikle mtb-faciliteter og vores lokalsamfund – særligt i det brede partnerskabsprojekt ”På mountainbike i Søhøjlandet” sammen med Silkeborg og Skanderborg kommuner, Naturstyrelsen, Friluftsrådet m.fl.

2

Klubben tilbyder træning til børn og unge Gl. Rye MTB tilbyder instruktion, træning og cykelleg til børn og unge to gang om ugen. Hver torsdag samles vi på tværs af aldersgrupper bag ved fodboldbanerne og om tirsdagen, er der en længere tur for de ældste og dygtigste. Vi deler børnene op i grupper, så alle får en god oplevelse. Kerneværdierne er sjov på cyklen og gode fællesskaber på tværs af aldersgrupper. De ”gamle” trænere har vist, at det er den rette kombination – det

har givet masser af glade børn på mtb, men også et af Danmarks bedste mtb-hold, en danmarksmester og en europamester.

3

4

Cykelture for de voksne På klubbens facebookside koordineres ture i området for de voksne klubmedlemmer. Så vidt muligt køres der forår og sommer onsdag aften og søndag formiddag. Herudover kører medlemmerne i forskellige grupper på forskellige niveauer. Skriv på klubbens facebookside, hvis du gerne vil afsted – der er helt sikkert nogen, som passer til dit tempo.

Spinning og styrketræning

Fra omkring oktober til og med marts tilbyder klubben spinning to aftener om ugen på Gl. Rye Skole. Der tilbydes i udgangspunktet et ”langsomt” og et ”hurtigt” hold, men det afhænger i praksis af deltagernes og instruktørens ønsker. Er du medlem af klubben har du også adgang til et lille motionsrum i skolens kælder. Her er der et par spinningcykler, et løbebånd og nogle vægte til styrketræning.

Klubben etablerer nye bynære træningsfaciliteter Et af vores store projekter i år er etableringen af et mtb-teknikområde i det lille stykke skov bag ved fodboldbanerne. Teknikområdet vil særligt blive målrettet børn og unge og vil komme til at være en central del af torsdagstræningen. Det er også ambitionen, at området skal kunne bruges af voksne begyndere og let øvede ryttere. Og endelig håber også vi, at Gl. Rye Skole kan få glæde af området.

Tekst alene – 2 farver

Fuld farve

Vi fået nyt logo :) 2 farver

i V

! . . s se

Tekst alene – S/H Logo sort

Logo n

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook og www.glryemtb.dk

15


Der er islændere i lyngbakkerne! I den store indhegning i lyngbakkerne kan I møde Atli, Gáski, Andvari og Heimir. 4 islandske heste, der skal stå for naturplejen i de fredede bakkeområder. For at bevare biodiversiteten i området er det vigtigt, at græsset bliver holdt nede, og her er heste de ideale græsslåmaskiner. Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye har ønsket at borgerne stadig kan gå igennem indhegningen og det kan I trygt gøre da hestene er rideheste og altså tamme. Dog har vi, der ejer hestene, ønsket at der ikke medbringes godbidder og løsehunde, dette både for de besøgende og hestenes vel. Islandske heste er meget nøjsomme dyr og bliver alt for tykke og på sigt syge, hvis de får for meget foder, det kan også være en ubehagelig oplevelse for besøgende og især børn, hvis hestene kommer op at slås om de medbragte godbidder. I en flok heste er der et hierarki og hvis ikke føre hestene får først kan de både bide efter og true med at sparke de heste, der er lavere i hierarkiet.

Mht. til løse hunde så har vi erfaret, at en af hestene ikke bryder sig om hunde og kan få en truende adfærd, hvis hunden bevæger sig ind i hestens revir. Hesten er et flugt dyr og går ikke til angreb på mennesker, som rytter oplever man faktisk at hvis man falder af hesten, så vil de gøre mange krumspring for ikke at komme til at træde på en. Men føler hestene sig, af den ene eller anden grund, presset og trængt op i en krog, ja så vejer de altså 400-500 kg og så kan de komme til at give én et ordentlig puf eller træde én over tæerne, så INGEN mad, de kan slås om og INGEN løse hunde, for jeres og hundens skyld. Den islandske hests historie går helt tilbage til vikingetiden og man tolker at Odins hest Sleipnir, der omtaltes som ottebenet, har kunnet løbe flyvepas, for denne gangart har et flyvemoment og benene bevæger sig så hurtigt, at det ser ud som om hesten har otte ben. I Danmark har den islandske hest en meget kortere historie, man ved at der allerede før 2. Verdenskrig har været importeret islændere til Danmark og den ældre generation har måske oplevet, at hestene blev brugt på gårdene som træk og arbejdsdyr. De var selvfølgelig populære

på grund af deres styrke, nøjsomhed og gode sind. Først i 1961 begyndte man at importere rideheste til Danmark og interessen for deres unikke gangarter, som allerede Odin havde erfaret, gjorde dem eftertragtede, men det var også et opgør med den traditionelle ridning og det overklasse image denne havde. De fleste islandsheste ryttere bruger i dag hestene til at opleve naturen, på hest kan du komme helt tæt på skovens dyr, du oplever at rådyr, ræve og fasaner bliver stående, når du rider forbi ja helt ned til 20 meter. Atli (mande navn), Gáski (den legesyge/sjove) og Andvari (den sjælfulde) er pensionerede heste, og de er meget tilpasse med at få lov at gå i bakkerne, her får de den daglige motion i deres søgen efter foder og som ejere er vi utrolig glade for at kunne tilbyde vores skønne heste et terræn der er naturligt for dem. Heimir (mande navn) er den yngste og bruges som ridehest, derfor har han sko på. Alle heste kan klappes og nusses, men de har forskellige personligheder, så den bedste måde at kontakte hestene på er at stille eller sætte sig i nærheden og lade hesten tage initiativet. God fornøjelse!

Alle heste kan klappes og nusses, men de har forskellige personligheder, INGEN mad, de kan slås om og INGEN løse hunde, for jeres og hundens skyld. 16


Ny indhegning på vej Den eksisterende hegning i den nordlige fenne – som vi i daglig tale kalder Hestefennen – er også i år befolket af en lille flok islænderheste. Se tekst herom andetsteds i bladet. Men nu er turen så kommet til Musebakken. Skanderborg Kommune er lige på vej til at gå i gang med at opsætte hegn til geder. Hegnets placering er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og fredningsmyndighederne. Det hele bliver arrangeret sådan, at vi kan gå over Musebakken uden at skulle gå inde blandt gederne. Den mest befærdede hovedsti får hegn på begge sider – så her bliver det menneskene, der er hegnet inde. På toppen udvider hegningen sig, så man kan nyde udsigten i fred for nysgerrige geder. Og man kan gå videre ned af Musebakken i sydlig retning. Her skal man passere gennem en låge og hen over nogle ganske få meter åbent areal med mulighed for at gederne kan passere, hvorefter man

gennem den næste låge igen ledes ind på en sti med hegn på begge sider. Der bliver også etableret et stiforløb rundt om hele gede-indhegningen som ved den nordlige fenne. Der bliver etableret en vandingsmulighed og et læskur til gederne. Der bliver indsat 12- 14 geder i fennen. Gederne tilhører en gårdejer, som kommunen har lavet aftale med, og der er indgået en græsningsaftale mellem Naturfonden og Skanderborg Kommune.

Den 9. og 10. maj fik Støtteforeningen hjælp til en stor del af arbejdet, idet ca. 25 elever fra Skovskolen på Djursland trådte til. Bevæbnet til tænderne med buskryddere, save og håndværktøj ankom de for at lære om naturpleje i hedelandskabet. Biolog Keld Mortensen gav en introduktion til vores område i Lyngbakkerne og til historien om, hvordan det gik til, at Fonden erhvervede arealet ved hjælp af flot lokal opbakning og den store donation fra A.P. Møllerfonden.

På plejedagen i juni kommer en gruppe unge, som også vil hjælpe med arbejdet. De kommer fra Danmarks Naturfredningsforenings Studenterkomité i Århus.

De kommende plejedage 1. plejedag blev afholdt den 17. april 2. plejedag er den 21. maj kl. 10 - 13 3. Plejedag er 18. juni kl. 10 - 13

I denne sæson vil plejearbejdet fokusere på at fjerne birketræer i den sydlige fenne, altså området på Musebakkens skråninger.

Formand Annette Rask Krogsøe Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

Kom og vær med på plejedagene, der er plads til flere!

17


Gl. Rye sogn og kirke

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag d. 28. august kl. 11 holdes dejlig sommergudstjeneste på Himmelbjerget i samarbejde med alle sogne i Ry-området. Bandet Shades of blue leverer skønne bluestoner til gudstjenesten. Der er mulighed for at sidde i tørvejr eller skygge under de flotte sejl. Alle interesserede er hjerteligt velkomne!

Gudstjenester Søndag d. 15. maj

Pinsedag

11.00

Mandag d. 16. maj

2. Pinsedag

Ingen

Søndag d. 22. maj Trinitatis søndag

13.00 Indsættelse af hjælpepræst Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 29. maj 1. s. e. Trinitatis

14.30 Gudstjeneste ved Kloster Mølle (Gl. Rye gospelkor medvirker)

Tirsdag d. 31. maj 14.00

Gudstjeneste for Dalbogaard – åben for alle Kaffe og fortælling

Søndag d. 5. juni

2. s. e. Trinitatis

9.30

Søndag d. 12. juni

3. s. e. Trinitatis

Ingen

Tirsdag d. 14. juni

20.00

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 19. juni

4. s. e. Trinitatis

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 26. juni

5. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 3. juli

6. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 10. juli

7. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 17. juli

8. s. e. Trinitatis

9.30 Jesper Hanneslund

Søndag d. 24. juli

9. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 31. juli

10. s. e. Trinitatis

9.30 Erik Bredmose

Gudstjenester på Dalbogaard

Søndag d. 7. august

11. s. e. Trinitatis

11.00 Pia Husted Blok

Søndag d. 14. august

12. s. e. Trinitatis

9.30

31. maj kl. 14.00 i Skt. Sørens kirke

Søndag d. 21. august 13. s. e. Trinitatis

9.30 Friluftsgudstjeneste Øm Kloster

Søndag d. 28. august 14. s. e. Trinitatis

11.00 Himmelbjerget Prædikant: Iben Thomsen

Sommergudstjenester på Øm Kloster Tirsdag den 14. juni kl. 20 er der stemningsfuld aftengudstjeneste i ruinen af Klosterkirken i Øm. Sognepræst Peter Tast, Voerladegaard, prædiker. Efter gudstjenesten byder Øm Klosters Venner på kaffe Søndag d. 21. aug. kl. 9.30 holdes morgengudstjeneste i klosterkirkens ruin ved sognepræst Iben Johanne Thomsen. Afholdes i forbindelse med klosterfestivalen Mad og Øl på Øm. Alle er velkomne!

9. august kl. 14.00 6. september kl. 14.00

Øm Kloster

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000 18


Børnelørdag

Børnelørdag i Skt. Sørens kirke d. 4. juni 2016 kl. 10-15 Lørdag den 4. juni holder vi børnelørdag i Skt. Sørens kirke. Børnelørdag er for alle børn i Gl. Rye sammen med deres forældre. Dagen er også afslutning for forårets minikonfirmander.

Kl. 10.00: morgensang i Skt. Sørens kirke og herefter formiddagsmad i sognehuset I de følgende timer foregår der en masse forskelligt i og rundt om kirken: salmeworkshop, fortælleværksted, kreativt værksted, mulighed for at besøge kirketårnet og gå på opdagelse på kirkegården, i præstegårdshaven og meget mere. Vi spiser fælles frokost omkring kl. 13. Kl. 14.00 er der forestilling i kirken med Tine Skau og Anja Præst Mikkelsen Kirsten og kirkemusen – en MUSikalsk interiørguide Kirsten fortæller om alt det, der fanger øjet i Skt. Sørens kirke.

Der er musik fra publikum kommer ind ad kirkedøren, til de forlader kirken igen. Både Kirsten og Kirkemusen har deres egne musikalske temaer, der er klokkeklang, stomp, rap, vuggesang, stemningslag og et forrygende instrument-battle. Alle kompositioner er originale til forestillingen. Vi håber, at mange børn og forældre i Gl. Rye har lyst til at være med til børnelørdag i kirken! Tilmeld jer gerne på forhånd: ijt@km.dk eller sms 6114 2535 af hensyn til maden (pris ca. 50,- for voksne, børn gratis) Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Sommermøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 14 Dalbogaard – åben for alle Efter gudstjenesten er der kaffe og sang i Skt. Sørens hus Vi får besøg af sognepræst Ane Bramstoft fra Egå, der vil genfortælle nogle af Selma Lagerlöfs bedste historier. Ane Bramstoft er en levende fortæller, der er god til at kalde historiernes skønhed og fine billeder frem! Vel mødt til en dejlig sommereftermiddag! Gl. Rye menighedsråd

Sommermøde

Gudstjeneste i Skt. Sørens kirke sammen med

Ane Bramstoft

Program:

19


At sige tak Af sognepræst Iben Johanne Thomsen

Digteren Søren Ulrik Thomsens beskriver et sted, hvordan han i USA besøgte en sort pinsekirke i et ludfattigt slumkvarter i New York. Mange af kirkens medlemmer var uhelbredeligt syge af AIDS, området flød med hårde stoffer - og bandekriminalitet, vold og mord var dagens orden. Alligevel kredsede disse menne-skers gudstjeneste i det væsentlige om det at sige tak. Der var stuvende fyldt i kirken. Kirkegængerne var i deres bedste tøj og tonen præget af værdighed og venlighed. Flere rejste sig for at sige tak for helt almindelige, dagligdags ting. Hele tre gange blev der samlet penge ind til mad, medicin og tøj til de hjemløse. Og da præsten prædikede, var der intet lefleri for menigheden. Han havde bare et spørgsmål at stille hver enkelt i menigheden: ”Vågnede du i morges og opdagede, at du var i live? Sagde du tak? Og så fortsætter Søren Ulrik Thomsen selv: ”Hvor var det dog mærkeligt, efter mødet med disse sorte amerikaneres taknemmelighedsteologi, tilbage i hovedrige Danmark at opleve, hvordan folk tilsyneladende bliver mere og mere utilfredse, desto bedre de får det. Læserbreve og kommentarer forfattes mest af skribenter, der jamrer og skummer over selv de mest uanseelige sager; udtalelser fra institutioner og organisationer består af en endeløs række enslydende advarsler mod velfærdsstatens snarlige død, medmindre netop deres område øjeblikkeligt tilføres flere midler; i supermarkedet er det helt legitimt at brøle af hidsighed, når man tungt belæsset med madvarer og på kanten af et nervesammenbrud over sin lod her i tilværelsen er havnet i en lang kassekø.” Var det, spørger Thomsen, ikke oprindeligt tanken, at velfærds-samfundet skulle frigøre al den åndelige energi,

20 20

der tidligere var bundet i det tunge slid med at sikre maden, boligen og klæderne? Men hvor ånden skulle udfolde sig, har en edderspændt og klyn-kende åndspygmæ i stedet for fået frit slag. Det, at takkegudstjenesten i slumkvarteret blev holdt af mennesker, der set i forhold til os intet havde at være taknemmelige for, blev for Søren Ulrik Thomsen et middel mod det han kalder ”velstandens åndelige flommesyge” – en syge, som kendes på en udtalt mangel på taknemmelighed og en lige så udtalt rethaveriskhed, der nedskriver vores forhold til tilværelsen til et spørgsmål om krav og forbrug. De sorte kirkegængeres taknemmelighed kom imidlertid ikke af, at de var fattige og udsatte. Det plejer vi jo ellers at sige. Vi har for vane at mene, at Gud mest er for mennesker, der ikke ellers kan klare sig selv – at nøden og elendigheden med andre ord skaber troen i mennesker, fordi de har brug for et håb og en tro for at kunne holde en trøstesløs tilværelse ud. Men man skal bare huske, indvender Thomsen, at for hver kirkegænger, gik et andet menneske rundt og udlevede sin frustration over sin fattigdom og usselhed i vold og en anden stod i fare for at bukke under i selvdestruktion. Gudstjenesten var med andre ord et sted, hvor kirkegængerne disciplinerede sig selv til at værdsætte og tage vare på livet, sig selv og hinanden på trods af de barske vilkår og på trods af sig selv. De skulle hæve sig op over deres umenneskelige betingelser for at indse, at livet er en gave. Det samme kunne siges om enhver almindelig, dansk søndags-gudstjeneste. Det er også en indøvelse i den disciplin at sætte det liv højt, som vi har fået for ingenting. Vores disciplinering går nok i en anden retning: til trods for al vores velstand at huske at

sige tak. Men grundlæggende drejer det sig om det samme. Hvor der holdes gudstjeneste, holdes vi fast på, at vi er mennesker: skænket et liv og sat til at leve det. At stille sig ind under det Ord, det er at få givet et perspektiv, så vi klart kan se, hvem vi er og hvad vi gjorde os selv til. At gå til gudstjeneste er med andre ord ensbetydende med at se os selv som Gud ser os. Men den selverkendelse er ikke nogen kur – i hvert fald ikke hele kuren mod den dæmoni, der giver os flommesyge og gør os til klynken-de og beregnende åndspygmæer, der fremturer i sur selvfølgelig-hed og svider vort eget og andres liv af. At blive sig selv, at komme til erkendelse af, hvordan det er fat med os, er ikke det samme som så at kunne være sig selv. Vi kan ikke formanes eller trues til taknemmelighed. Men vi kan elskes til det. Det er evangeliets påstand. Gud har i sin søn bastet og bundet sig til ethvert menneske, så at intet men-neske nogetsteds eller nogensinde lever uden for den levende Guds kærlighed. Vi forsikres om, at vi er holdt fast af ham og aldrig nogensinde kan vriste os fri af ham. Vi holdes fast af ham på samme måde, som man holder et hysterisk, selvoptaget, urime-ligt og skrigende barn ind til sig og holder det fast hos sig, lige indtil det opgiver al sin surhed, fornærmethed og modvilje, bliver sig selv igen, glider ned fra skødet og glemmer sig selv i ren op-tagethed af at lege – befriet og glad! Derfor synger vi også tit og ofte i kirken ”da glade vi føler, os skabes i bryst, de levendes lyst”. Netop de levendes lyst. Lysten til det, der er dit liv. I glæde og taknemmelighed over, at du har et liv!


Kjeld Slot Nielsen

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk

Kjeld Holm

Sognepræst:

Hjælpepræst til Gl. Rye sogn Gl. Rye sogn får fra foråret 2016 en præst mere. Det er sognepræstens mand Kjeld Slot Nielsen, der 22. maj træder til som ulønnet hjælpepræst. Kjeld Slot Nielsen blev i efteråret 2015 ansat ved FUV (Folkekirkens uddannelsesog Videnscenter) som lektor i homiletik og underviser nuværende og kommende præster i at arbejde med prædikener. For at det ikke kun skal blive teoretisk, har Kjeld et ønske om nogle gange om året selv at prædike og er således, efter aftale med menighedsrådet i Gl. Rye, blevet ansat af kirkeministeriet som ulønnet hjælpepræst ved Gl. Rye sogn. Kjeld Slot Nielsen er lektor, ph.d. på en afhandling om teologen K. E. Løgstrup og har gennem 15 år virket som præst i forskellige embeder i folkekirken, senest i Tilst sogn. Han er gift med sognepræsten i Gl. Rye Iben Johanne Thomsen og far til Lauge, Gustav og Asbjørn. Kjeld holder af at synge, læse, gå i haven og bo i Gl. Rye. Han er desuden kendt som revy-skuespiller, bla. som Jesus-barnet i krybbespillet: Hip Hurra det er min fødselsdag. Ved gudstjenesten søndag den 22. maj kl. 13.00 indsættes Kjeld Slot Nielsen som præst i Gl. Rye sogn. Indsættelsen foretages af sognepræst Iben Johanne Thomsen. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til sammenkomst i Skt. Sørens hus, hvor der bydes på sang, et glas vin og en bid brød. Herefter holder

tidl. biskop Kjeld Holm foredrag om erindring. Kjeld Holm genkalder med en personlig vinkel erindringen om afgørende begivenheder i nyere historie. Uden erindringen, hævder biskoppen, bliver vi historieløse og mister dermed en meget afgørende fornemmelse for, hvad det vil sige at være menneske i verden sammen med andre.

Præsteindsættelse 22. maj 2016 kl. 13.00 i Skt. Sørens kirke Dagens program: Kl. 13.00 Gudstjeneste og indsættelse i Skt. Sørens kirke Kl. ca 14.30: Let traktement og højskolesang i Skt. Sørens hus Kl. 15.15: Foredrag v. tidl. biskop Kjeld Holm: Erindring

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Dorota Biernacka Horsensvej 9 Tlf. 7136 3117

dorbie54@wp.pl

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Lyngdal 16, Gl. Rye 2986 3013

vinther.familien@gmail.com

Næstformand & Kasserer

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

Kl. 17: Tak for i dag!

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Alle er meget velkomne!

Annette Haagerup

Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Kirkeværge:

Sekretær & Kontaktperson:

Børnekor i Skt. Sørens kirke Skt. Sørens Kor begynder igen efter sommerferien torsdag d. 25. aug. kl. 16 Så har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med! Koret er for alle fra 3. klasse og opefter - nye og gamle medlemmer er meget velkomne. Vi øver i Gl. Rye Kirke, torsdage fra 16-17 Det koster ikke noget at være med i koret

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Joan Thøgersen Rodelundvej 24 Tlf. 40 54 7649

kjaer.lene@gmail.com

Ryjenle@dlgmail.dk

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

Med venlig hilsen kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen

Hjemmeside www.glryekirke.dk

21 21


Koncert med Gl. Rye Gospelkor Kom med til en rigtig gospelfest når Gl. Rye Gospelkor afholder deres afslutningskoncert i

Gl. Rye kirke onsdag d. 1. juni kl.20 under ledelse af Michelle Elmhøj og James Khoanyana (pianist).

Besøg fra Klaksvig og gospel i Skt. Sørens kirke Fredag den 1.7 kl. 19 kommer 30 færinger til Gl Rye. Det er koret fra Christianskirken i Klaksvig på Færøerne, der vil lægge vejen forbi Gl Rye. De vil optræde med et program bestående af færøske sange. Færinger er et folkefærd der har en lang tradition for at synge, så her vil der være en lejlighed til at høre det smukke færøske sprog med de mange diftonger (vokaler der glider over i hinanden). Her fra byen stiller medlemmer fra Gl. Rye Gospelkor under ledelse af Michelle Elmhøj og James Khoanyana op. De vil give et par smagsprøver på denne flotte måde at synge i kirken på. Undervejs vil vi synge et par fællessalmer på både dansk og

22

færøsk. Alle fremmødte får dermed mulighed for at deltage i dette dansk-færøske møde-i-sang. Organist ved denne musikgudstjeneste bliver den færøske organist Johanna Johannesen og sognepræst Marjun Lomaklett vil forestå en kort andagt undervejs. Efter al denne syngen vil der blive mulighed for en kop kaffe og en småkage og sikkert en god snak i sognehuset. Arrangementet vil også blive slået op på de lokale færingers Facebookside.


Friluftsgudstjeneste ved Kloster Mølle Søndag den 29. maj kl. 14.30 (med vandring fra Gl. Rye kl. 13.00) Vi går fra Gl. Rye kirke kl. 13.00 gennem byen og skoven til Kloster Mølle, hvor vi mødes med menigheden fra Voerladegård, der ligeledes er vandret hertil. På de dejlige arealer omkring Møllen holder vi fælles gudstjeneste, hvor bla. Gl. Rye gospelkor synger. Efterfølgende drikker vi vor medbragte kaffe, synger og tager os også tid til en lille dyst de to sogne imellem. Kridt vandrestøvlerne og vær med til en eftermiddag med plads til både eftertanke og hyggeligt samvær!

Vandringen er på ca. 6-7 km – en del på skovstier og småveje gennem terrænet. Det er naturligvis også muligt at køre til Kloster Mølle og deltage i gudstjenesten. Medbring: Kaffe og kage – samt vand og evt. forfriskninger til turen. Gode vandresko og tøj efter vejret. Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Nyt fra Menighedsrådet Maj er som sædvanlig den måned, hvor der er konfirmationer i Gl. Rye kirke. Det er skønt, når de spændte unge tager opstilling uden for kirken, for at gå ind og blive genbekræftet i dåben og dejligt, at langt de fleste vælger at blive konfirmeret. Maj måned er også der, hvor Voerladegaard og Gl. Rye holder fælles gudstjeneste og dyster mod hinanden ved Klostermølle. Sidste år var det Voerladegaard der vandt i kartoffelkast og Gl. Rye vandt på viden - det kræver vist ikke yderligere kommentarer, men vi glæder os til dette års dyst og håber, at mange har lyst til at deltage d. 29.5. Afgang fra Gl. Rye kl. 13 og gudstjeneste på Kloster Mølle kl 14.30. Derudover indsættes Kjeld Slot Nielsen formelt som hjælpepræst d. 22.5 og vi håber, at mange også vælger at komme i kirke den dag. Ud over gudstjeneste vil der være et traktement og arrangement i Sognehuset efterfølgende. (Se side 21)

I juni afholdes det årlige menighedsmøde, hvor vi vil fortælle om det forgangne år i menighedsrådet og hvor der er god mulighed for drøftelser af kirkeliv i Gl. Rye og for at høre nærmere om arbejdet i menighedsrådet. Det bliver i år d. 26.6. Særligt for i år, vil vi drøfte det kommende valg til menighedsrådet, som løber af staben i efteråret, med orienterings- og opstillingsmøde d. 13.9. Hvis du har interesse i at høre nærmere om menighedsrådets arbejde og måske overvejer at stille op til det kommende valg, så er du meget velkommen til at kontakte et medlem af menighedsrådet, ganske uforpligtende. Medio juni skal vi sige farvel til Susanne Husted, som går på efterløn. Susanne har ikke ønsket, at der afholdes et arrangement i forbindelse med hendes fratrædelse. Derfor vil jeg benytte lejligheden her til at sige Susanne mange tak for rigtig god indsats som gravermedhjælp ved Gl. Rye kirke og med ønsket om en god fremtid som efterlønner.

Menighedsmøde i Skt. Sørens hus sønd ag den 26. juni efter gudstjenesten kl. 11

Når en siger farvel, betyder det ofte goddag til en ny. Det vil det også gøre i dette tilfælde. Vi håber, at en ny gravermedhjælp med kirketjeneste kan begynde d. 1.7. Desuden har vi været så heldige at kunne ansætte Michelle Elmhøj Pedersen, som tidligere har været vikar, i stillingen som fast kirkesanger. Som nævnt i sidste nummer af Aktuelt, så stod vi uden kirkeværge. Det har heldigvis løst sig på bedste vis, da Annette Haagerup, som tidligere har været i menighedsrådet, har meldt sig på banen. Derfor tak til Annette for at træde til. På gensyn og fortsat godt forår. På menighedsrådets vegne Anne Vinther, formand 23


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Torsdag den 8. sep. kl. 19.30

Foredrag af Niels Harrit Lic.scient., pens. lektor fra Kemisk Institut, Københavns Universitet

Niels Harrit

Det syvende tårn – om 9/11

Torsdag den 13. okt. kl. 19.30 ”Historier om Jensen” Foredrag af journalist Bjarne Jensen, Ry

Henrik Wigh-Poulsen

I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center (WTC) to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af et jetfly den 11. september, 2001. Færre mennesker ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse bygninger var halvt så høj som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 m op med sine 47 etager og dækkede et grundareal lidt mindre end en fodboldbane. Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly. Foredraget handler om de tekniske og fysiske omstændigheder ved denne begivenhed, der må betegnes som den mest uventede og uforklarlige sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie. I første del gøres bl.a. rede for den officielle forklaring på sammenstyrtningen, som den er fremsat i en rapport fra National Institute of Standards and Technology, september 2008. Denne holdes op imod nogle enkle observationer og Newtons love. I anden del inddrages de to tvillingetårnes kollaps. Der præsenteres en revideret hypotese, som understøttes af teknisk dokumentation – incl. de nyeste opdagelser.

”Mød en Jensen, før det er for sent. ” Sådan lyder invitationen fra forfatter og journalist Bjarne Jensen. Antallet af danskere, der hedder Jensen, falder markant, og med det udgangspunkt gik han i gang med at skrive Bogen om Jensen. Nu er noget af materialet til bogen blevet til et foredrag, hvor han fortæller om navnets historie, og dets op- og ikke mindst nedture, der nu betyder, at Nielsen har overhalet Jensen som Danmarks mest almindelige efternavn. Foredragets hovedindhold er nogle af de mange historier om Jensen, som han har samlet gennem de seneste ti år. Hør om byer, øer og himmellegemer, der hedder Jensen – og om hvorfor de gør det. Om to gange Jensen der gjorde sig bemærket, da krigen kom til Grønland. Om Danmarks første olympiske mester, som siden blev glemt. Om den polske kok, der fik Jensen ind i danskernes køkkenskabe. Og mange andre Jensenhistorier. Bjarne Jensen boede på Nyvej i Gl. Rye fra 1998 til 2011, hvor han flyttede til Ry Læs mere på bogenomjensen.dk eller facebook.com/bogenomjensen

Torsdag den 24. nov. kl. 19.30: Vær mig nær Om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen Foredrag af biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus De fleste kender Jakob Knudsens morgen- og aftensalme, fx ”Se, nu stiger solen”. Færre kender til hans mange romaner. I foredraget vil Henrik Wigh-Poulsen fortælle om begge dele, men gøre mest ud af hans opvækst og unge år. Forfatterskabet sættes ind i en tidsmæssig sammenhæng, da det på mange måder er spændt ud mellem grundtvigianismen og den litterære realisme - de to åndsmagter, der satte et markant præg på Jakob Knudsens samtid og som siden hen har præget vores fælles historie.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 24

Bjarne Jensen

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle og interessante foredrag i Gl. Rye. I sæson 2016 får vi besøg af den nye biskop i Aarhus, vi sætter fokus på verden 15 år efter 11. september, ekstremsport og Asger Jorns kunst! Et alsidigt og spændende program, som vi glæder os til at præsentere. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer) TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


GL. RYE

VANDVÆRK

Tirsdag den 12. april 2016 holdt Gl. Rye Vandværk sin årlige generalforsamling på Gl. Rye Kro. Claus Riber blev valgt som dirigent og styrede generalforsamlingen på kyndig vis. Der var genvalg på alle poster. Bestyrelsen forventer - på bestyrelsesmødet onsdag den 11. maj - at konstituere sig med uændret bemanding af posterne. Se evt. efterfølgende herom på vandværkets hjemmeside www.glryevandvaerk. dk. Bestyrelsens beretning for 2015, generalforsamling Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Karsten Dreier og suppleanterne Else Jen-sen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen. Drift af ledningsnettet Der har ikke været større ledningsbrud, men vi observerer mindre vandspild løbende. Spildet er ikke alarmerende og vi har ikke gjort de større tiltag for at lokalisere dem. De nye vandmålere-Årsaflæsning Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere, og der var kun få der skulle følges op på. Bestyrelsen er enig om, at det er en stor succes med etablering af de nye digitale målere.

Drift af værket Der er udpumpet 59.817 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 5.050 m³ vand (8,4 % spild). Spildet ligger over niveauet fra tidligere år hvor der har været 3-4 % spild. Det er selvfølgelig for højt et spild, men som nævnt følger vi løbende udviklingen. Det kan oplyses at der er udpumpet ca. 1.000 m³ mindre end i 2014, det kan skyldes at det generelt har været et meget vådt år i 2015, og det var meget tørt i 2014. Vandanalyser Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt. Vandværkets administration Vandværket har som bekendt siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen m.m. Det samarbejde er nu udvidet til også at omfatte den elektroniske aflæsning af de nye målere. Det skal oplyses, at bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet med Brædstrup og samarbejdet kører særdeles fint. Andre aktiviteter Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året. Planer for det kommende år Beredskabsplanen forventes færdiggjort. Det skal nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skan-

derborg Kommune, hvor Steffen G. Lauridsen er formand, men fratræder til repræsentantskabes møder senere i april. Formanden har deltaget i udfærdigelse af materiale om kampagnen om giftfrie haver, der er vigtig i forbindelse med grundvands-beskyttelse. I forbindelse med udfærdigelse af den kommende vandforsyningsplan for Skanderborg kommune er der afholdt møder med Skanderborg kommune og med vandværkerne i kommunen. I den forbindelse vil der komme et krav om et samarbejde vandværkerne imellem. Om samarbejdet kun bliver i Forsyningsområdet Himmelbjerget, som udover Gl Rye består af Glarbo, Emborg og Fuglebjerg vandværker vides ikke på nuværende tidspunkt. I dette samarbejde kan der endvidere komme et krav om en fælles fond/pulje til Grundvandsbeskyttelse. Hvor meget der skal bidrages med for de enkle vandværker er ikke besluttet på nuværende tidspunkt. Det må forventes at der ved næste generalforsamling ligger en plan for Skanderborg Vandværkers samarbejde. Afslutning Der skal der siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der skal rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren og vores kasserer. Bent styrer driften af vandværket på en professionel måde og Per følger op på vigtige ting i forhold til økonomien.

25


FLYVEPLADSEN SYD FOR GL. RYE

”Elendighedens overdrev” Kært barn har mange navne. Og den gamle flyveplads syd for Gl. Rye har flere af slagsen. I hver sin ende af skalaen kan nævnes så diametrale betegnelser som ”Danmarks smukkeste flyveplads” og ”Elendighedens overdrev”. Af Annette Jakobsen

Som man kunne læse i Peter Halds fine artikel i sidste udgave af AKTUELT er der nu sat skilte op på området, som fortæller lidt om flyvepladsens historie. Og historier følger os alle steder i Gl. Rye og omegn, hvor end vi vender os hen. Da jeg har en særlig indsigt i netop flyvepladsens historie, blev jeg inspireret til at beskrive nogle af mine nyeste fund og oplevelser, som stadigvæk bevidner områdets særegne historie og tilføjer en lind strøm af nye brikker til et samlet puslespil. Desuden har pladsens fortid for mig fået en fornyet betydning i forhold til nutidens diskussion af flygtninge og deres ophold her i landet. Fra pladsens første periode fra 1935 til 1940 dukker der efterhånden ikke så meget uforventet materiale op længere. Det var i disse år, Gunnar Larsen 1 lod anlægge sin private flyveplads, som fra sommersæsonen 1938 af blev anvendt som ruteflyveplads – nu ”Silkeborg flyveplads”. Men fra den efterfølgende periode, nemlig brugen af pladsen under krigen af det tyske luftvåben, dukker

Kniv, mønter, fotografier og minerester 26

der stadigvæk forskellige genstande og dokumenter op, som anskueliggør, at det vitterligt var et militært område, der lå lige uden for Gl. Rye. En kniv med en indgraveret lille rigsadler (den tyske ørn), som holder på et hagekors – med største sandsynlighed fra flyvepladsens kantine. Tyske mønter fundet i det tidligere lazaret 2. Og - særlig spændende - et fund, som sammen med nogle klude udgjorde en del af isoleringen på loftet af et hus på Emborgvej. Det blev opdaget, da huset skulle bygges om: bl.a. lærebøger, breve og et tegnehæfte. Disse materialer stammer fra mindst to forskellige soldater. Møjsommelig efterforskning førte frem til det sid-

Den unge soldats tegninger

ste levende familiemedlem i Tyskland af den ene af soldaterne, der en gang tilbragte noget tid på flyvepladsen og hvis materiale nu er dukket op igen. Det er hans fætter, som også besidder de eneste eksisterende fotografier af soldaten. Begge fotografier viser en ung mand i uniform - det ene billede er tilegnet hans forældre med datoen 23.1.44. Uniformen og dokumenterne giver yderlige forskellige oplysninger om ham. Den unge soldat har f.eks. udarbejdet en slags manual, nærmest en lærebog, hvor der omhyggeligt med farveblyanter er tegnet tekniske detaljer af de drabelige fly og våben, der blev anvendt af det tyske luftvåben. Nogle af de i bogen beskrevne krigsfly blev også brugt på pladsen ved Salten Langsø. Og efter alt at dømme har soldaten været en del af jordpersonalet med ansvaret for at vedligeholde netop de forskellige typer våben på pladsen.

Breve til den ukendte soldat

Brevene, som også mange år senere dukkede op på loftet af det omtalte hus, er rettet til den anden soldat og er skrevet af tyske piger. Den gang skrev mange unge tyske piger breve til ukendte soldater i håbet om, at få et svar tilbage. Sidder man med den ene soldats breve og den andens fotografier i hånden, er historien pludseligt ganske nærværende. Bombesplint, brandbomber og andre vidnesbyrd fortæller deres egne historier om bombeangrebet den 2.5.1940, da englænderne fløj et angreb mod pladsen 3 i håbet om at kunne tilføje tyskernes militærområde alvorlig skade. Anledningen havde bl.a. været en usædvanlig stor koncentration af fly i de forudgående dage og en fejlinformation om, hvor mange fly der stadigvæk var på pladsen. Fotografier af de tyske soldater i Ry og Gl. Rye runder billedet af. Militærflyvepladsens historie ændrer sig i 1945 til en ganske anden fortælling. I løbet af de næste mere end tre år vokser her en barak-flygtningelejr op, omgivet af pigtråd. Lejren, som får navnet ”Flüchtlingslager Flugplatz Rye”, kommer til at rumme omkring 10.500 civile flygtninge samtidigt, som er flygtet især fra det daværende Østprøjsen 4. Mange flere af disse flygtninge fra de østlige områder af det Tyske Rige flytter ind og ud af lejren på vej til og fra andre lejre. Alle disse flygtninges historie er i særdeleshed levende endnu og de fantastiske vidnesbyrd om deres skæbner giver os et dybt indblik i det daværende flygtningeproblem i Danmark og Ryelejrens fungeren.


…. en historie, der endnu ikke er helt færdig fortalt. Besøget af medlemmer af en familie, som både var anbragt som flygtninge på Sølund og senere i Ryelejren, afslørede eksistensen af de originale ”Fluchtkisten”: Grove kasser, som rummede deres Habengut til flytningen fra Sølund til Rye og senere tilbage til Tyskland.

Flugtkasser af flygtninge fra Rye

Et gensyn i januar 2015 i Bayern med tre af lejrens flygtninge, som var ”levende vidner” til to af mine foredrag, var starten på endnu et år, som overraskede med nye bekendtskaber og genstande fra lejren. For at nævne bare et lille udpluk: Der var besøg af to mennesker, der var født henholdsvis i lejre i Horsens og i Gl. Rye. Der var mødet med en mor, som aldrig har forvundet den store smerte at miste sin nyfødte søn i Danmark. Et interview med en fantastisk frisk 90-årig dame i Hamborg, som havde mange levende erindringer om tiden i både Horsens og Gl.Rye; en gammel konvolut viste, at hun havde boet i en af barakkerne ved Blidsø. Der var et besøg (det tredje besøg i Gl. Rye) af en tidligere flygtning, som havde tilbragt en del af hendes barndom i lejrene i Virring, Sølund og Gl. Rye. Der var en dame fra Berlin, som besøgte et af mine foredrag i Tyskland og som havde rigtig meget at fortælle, men udover det ejede et par fotografier. Alle sammen fra Ryelejren, med motiver af kvinder, der samler lyngplanter til brænde på området og ét af de samme kvinder, der sier kulstøv i håb om at finde nogle lidt større stykker, som kan bruges. Den ene af kvinderne - hendes mor - havde kun én kjole, som hun brugte dagligt i de to år, hun var flygtning i Danmark. -

Også et utal af dokumenter, breve, brevmapper og forskellige håndarbejder fra lejren havde familien varsomt opbevaret. Til jul fik jeg en særlig gave: et stykke toiletpapir, der er 70 år gammel. Tæt beskrevet med en historie i en sirlig skrift. Dengang gjorde papirmanglen i landets flygtningelejre det nødvendigt, at være særligt opfindsom. Til min stor glæde har jeg også fået kendskab til endnu flere kunstværker af lejrens kunstmalere; sammenlagt med min egen samling af 16 kunstmalerier ved jeg, at der i hvert fald eksisterer 40 billeder, som er malet i lejren. De billeder, der fornyligt dukkede op i Tyskland, er dog ikke videre tilgængelige, men jeg har måttet se dem og er fuldstændig betaget af dem: Klostermølle, barakker på lejrområdet, husmandsteder og ofte i baggrunden Skt. Sørens kirke og møllen. Året i år fortsætter på samme måde med mange nye fortællinger. Det sidste i rækken er et besøg i slutningen af april i år, hvor jeg fik besøg af den kvindelige lejrlæges søn. Født i Silkeborg Bads kvindeklinik og med nogle billeder, der for første gang viser mig, hvordan hans mor så ud … hun underviste også biologi for de store gymnasieelever i lejren og nogle af drengene sværmede for hende.

Toiletpapir som brevpapir

Lokalhistorien væver sig ind i en global fortælling om flugt og flygtninge… ”Elendighedens overdrev” kaldte en avis i et tilbageblik området ved Salten Langsø. Det var et sted, hvor der både var sikkerhed og en form for tryghed, men også mange bekymringer, voldsomme skæbner, sorg og tårer. Et sted, hvor flygtningebørnene gik i børnehave og i skole, tyske præster holdt gudstjenester i lejrens egen kirke og de døde blev begravet på lejrens egen kirkegård. Afnazificering af lærere, præster og andre flygtninge med tillidsposter, demokratiforedrag og anvendt demokrati skulle vænne

1 Gunnar Larsen: Boede på Højkol i bakkerne ved Salten Langsø og var fra 1935 administrerende direktør for Danmarks største industri koncern, F.L. Smidth. Hans afsides liggende bopæl nødvendiggjorde anlæggelsen af en lille privat flyveplads ved Gl. Rye. 2 Mens kantinen lå i selve militærområdet syd for Salten Å, blev lazarettet anlagt et stykke væk fra selve militærområdet og lå lige umiddelbar syd for Gl. Rye. Det blev i flygtningeperioden udbygget til at kunne huse flere patienter. 3 Dette angreb, som blev fløjet af Royal Air Force den 2.maj 1940, forløb i tre bølger og der blev anvendt både brand- op sprængbomber. Skaden på pladsen var dog begrænset. 4 Østprøjsens sydlige del er i dag polsk, dens nordlige del russisk. 27


J a k o b s e n

wären ...

A n n e t t e

Wenn man heute den Blick über die Landschaft nur schwer vorstellbar – aber eines des schönsten schweifen lässt, ist es nemarks in Mitteljütlan Naturgebiete Däd wurde von 1945-1948 Flüchtlingslager für als großes rund 10.000 Menschen benutzt. Unter Einsatz ihres Lebens flüchteten die Bewohner ganzer Dörfer in aus Deutschlands östlichenlangen Trecks Gebieten nach Westen, als die sowjetischen Truppen in der letzten Periode des Krieges in ihrem Versuch, besiegen, auf sie zurollten. Hitler zu Wenige Monate später fanden sich diese Flüchtlinge hinter Stacheldraht wieder, in großen Barackenlagern in einem Land, das nur kurz ihren eigenen Landsleuten vorher noch von besetzt gewesen war. die unmittelbar nach Ihr Schicksal lag nun Abschluss des Zweiten in den Händen der Reiches mit Abscheu Weltkrieges allen Grund Dänen, zu betrachten. Doch hatten, Vertreter des wie Erster eine Funktion Deutschen in dem zwei Quadratkil es ein lokaler Widerstandskämpfer ausdrückte, hältnis zu ihnen „von ometer großen Rye-Lager der als Hass zu Mitgefühl“ hatte, verwandelte . sich das Ver„Wenn Seufzer Luftballons wären …“ ist der Flüchtlingslebens und Versuch einer wirklichkei des tsgetreuen Beschreibu der Trauer, den SehnsüchteLagers – im Guten wie im Bösen, mit ng des der vorherrschenden n, den Entbehrung Warenknappheit, des Buches baut auf en und den Hoffnunge Wissen aus erster Hand n für die Zukunft. Ein großer Teil mit ca. 50 Personen; auf, vornehmlich aus mit Deutschen, die im Rye-Lager interniert Interviews und einem Briefwechsel arbeiteten oder in dessen waren, und mit Dänen, Nähe wohnten. die im Lager Die Verfasserin Annette Jakobsen wurde 1962 mark, davon die letzten in Deutschland geboren achtzehn Jahre in Gl. und lebt seit 1991 Rye. in Däne-

Wenn Seufze r luftba llons

Det er skræmmende for mig, hvordan de historiske billeder af fortidens flygtninge på mange måder ligner billederne af nutidens flygtninge.

slipstrømmen af 5 års besættelse og Wenn Seufzer luftballons deres tabte krig med al dens ufatte- wären… lige grusomheder. Men jeg har også set og forstået, at oplevelsen af flugt, tabet af hjemstavnen og dermed af ens rødder, familieadskillelser og en ganske uvis fremtid er en dybt eksistentiel erfaring for ethvert menneWenn Seufzer Luftballons wären… ske, som gennemgår dette. Det sætter afgrundsdybe spor for resten af livet. Hvilket jeg har kunnet se ikke Annette Jakobsen er fordragsholder og forfatter. ”Hvis suk var luftballoner....” Historien om flygtningene fra den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye fra 1945-1948 (”Wenn Seufzer Luftballons wären...” - Die Geschichte der deutschen Flüchtlinge des Flüchtlingslagers Rye in Dänemark von 1945-1948). Annet te Jakobs en

flygtningene til deres kommende tilværelse i det Tyskland, de skulle sendes tilbage til.

www.bod.de

Overfyldte flygtningeskibe, udledsagede børn. Psykiske traumaer. Diskussionen om flygtningelandsbyer…… Nogle gange fortæller jeg i mine foredrag om de såkaldte barmhjertighedspræsters henvendelse til det danske folk i sommeren 1945, hvis budskab bl.a. var, at man skulle se medmennesket i flygtningen og hvor de opfordrede med meget stærke ord til medmenneskelighed. Og nu, 70 år senere, lyder der igen lignende opfordringer, denne gang fra f.eks. Århus Stifts nye biskop, Henrik WighPoulsen, der i efteråret 2015 formulerer nødvendigheden af at huske at se flygtningene som mennesker og ikke som en anonym masse. Jeg tror, at en betragtning af fortidens flygtninge her i landet kan bidrage til en bedre forståelse af, hvad det betyder at være flygtning. Selvfølgelig ved jeg, at de tyske flygtningenes baggrund var en ganske anden, at de fulgte i

Original flugtvogn, billedet taget på Ostpreussisches Landesmuseum Lüneburg

mindst hos de mange tidligere flygtningebørn fra Ryelejren, som har fortalt mig deres og deres families historie …

Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Vi startede op torsdag den 14. april kl. 18.30 foran Brugsen, og bliver efterfølgende ved hver torsdag, til først i september, hvor vi holder vinterpause. Vi starter forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ture, hvis der er kondi og stemning for det. Vi plejer at tage en længere tur en dag i en weekend inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det det kan vi se hvad der er stemning for. Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og gerne en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads til flere, og vi har jo alle godt af

28

lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør. Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 60 41 56 00 el. på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

www.rye1945-48.dk Alle billedrettigheder: Annette Jakobsen


Fælleshuset

Heinrich Birk Johansen Formand 4068 5034 hj@heinrichjohansen.dk

Bettina Skindstad Ebert Næstformand 2537 4002

bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner Kasserer 4057 0711

ckv@mailreal.dk

Siden sidste nummer af Aktuelt har vi holdt et borgermøde, for at mærke stemningen i byen omkring et Fælleshus. Vi fik opbakning omkring projektet, og referat fra borgermødet kan findes på Fælleshusets hjemmeside.

for selvstændige er stadig en god ide, som Fælleshuset vil støtte og bakke op om. Vi vil dog ikke drive den store plan, da driften af Fælleshuset har vist sig at være en større opgave en som så. Vi er derfor kommet frem til, at det ideelle for Fælleshuset er, at vi lejer os ind i nogle lokaler. Vores nuværende lokaler er ikke optimale, da vi blandt andet mangler ordentlige toiletforhold og et køkken. Placeringen er imidlertid helt perfekt, da vi ønsker at være centralt placeret. Vi arbejder naturligvis hen i mod en mere blivende løsning, da Kirsten Hull som bekendt ønsker at sælge Det Gamle Mejeri.

Vi har “bygget flyet imens det var i luften”, og den plan som mange har efterspurgt har måttet tage sin form alt imens vi holdt Fælleshuset flyvende. Det, vi startede ud med var en grundtanke om, at der skulle være et sted i byen hvor folk på tværs af alder og interesser kunne mødes og skabe sammenhæng i vores fantastiske lille by.

Imens vi i kulisserne arbejder på lokationen, holder vi arrangementer med det formål at skabe fællesskab og sammenhold i vores by.

Den mission synes vi i høj grad er lykkedes, og vi er igennem det sidste halve års tid blevet bekræftiget i, at borgerne i Gl. Rye støtter op om et sted som Fælleshuset.

Til slut vil jeg komme med en opfordring til, at arrangementer i Fælleshuset ikke behøver være arrangeret af bestyrelsen. Enkeltpersoner, foreninger og andre er mere end velkomne til at holde åbent til større og mindre arrangementer. (Og kan der komme lidt støtte-kroner i husleje-kassen siger vi mange tak).

Det er tydeligt for os, at arrangementer som fællesspisning, koncerter og andre arrangementer er velbesøgte. Desuden er der en del foreninger, der bruger vores lokaler til at mødes i. Alle er velkomne til at låne Fælleshuset, blot at arrangementet er åben for alle. Og vi opfordrer til at købe kaffe, the og andre drikkevarer i baren, så vi får et tilskud til husleje og varme.

På vegne af Fælleshusets bestyrelse Bettina Skindstad Ebert.

“Den store plan” om at overtage mejeriet, istandsætte og skabe et centrum i Gl. Rye med Fælleshus, arbejdende værksteder, café og kontorfællesskab

Karin Engsig Barasinski Sekretær 2712 0210 karinbarasinski@hotmail.com

Dott Ovesen Bestyrelsesmedlem 2028 0110 dott@dotts.dk

Carina M. Mølgaard Bestyrelsesmedlem 3124 4517 carinamaria@gmail.com

Ann Louise Slot Bestyrelsesmedlem 60152878 annlouise@connectio.dk

Marie Zeuthen Andersen Bestyrelsesmedlem 2728 3582 zeuthen.marie@gmail.com

Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Aktivitetsudvalg: Charlotte Fondsudvalg: Ann Louise Cafeudvalg: Dott Inventar: Marie Frivilligkorps: Carina Kommunikation: Bettina Medlemsadministration: Carina Erhvervsudvalg: Ann Louise

r:

Arrangemente

ler i sofaen 20. maj: Samta Søndagsbrunch 22. maj: Fælles st ilæum 28 maj: 90’er fe reningens Jub fo er rg o B vi 11. juni fejrer us for nærmere

Se glryefaellesh

info

29


Borgerforeningen Årsberetning 2016 2015 har været et aktivt år i borgerforeningen. Der har været 12 arrangementer og 2 sager i løbet af året. I starten af februar begyndte vi arbejdet med at fremstille en turistbrochurer for Gl. Rye, da det det gik op for os, at selvom der havde været en, var det længe siden, og på Turistkontoret i Ry fandtes kun et eksemplar, og det var på engelsk. Efter ca. ½ år med mange møder og ansøgninger om økonomisk støtte, blev den nye turistbrochurer udgivet i efteråret. Det er den der er trykt i Aktuelt nr. 58 august 2015. Brochuren er trykt i 3500 eksemplarer og omdelt af turistkontoret i Ry, og her i byen findes den i Brugsen på kroen og Hotel Lyngdal. Vi har fået positive tilbagemeldinger. Turisterne er glade for den, især er kortet en hjælp til at finde rundt.

detalje, idet ”Ten Eyes” som nævnt havde deltaget i Børne Grand Prix, og dem kunne vi fejre med blomster.

var et stort men sjovt arbejde og det blev en stor succes – alt udsolgt og til alles tilfredshed. Vi fik et pænt resultat rent økonomisk. Vi skal derfor være parate til at stille op igen, hvis lignende arrangementer tilbydes.

Sidst i februar løb den årlige generalforsamling af stablen, og her var fin stemning med indlæg fra blandt andre vandværket. Det hele blev dygtigt styret af Annette Krogsøe, som på trods af svære odds var med til at få nye medlemmer i bestyrelsen. Desværre ikke nok hvorfor vi i år lægger op til vedtægtsændringer men herom senere.

Senere i maj havde vi indkaldt til borgermøde i Sognehuset, hvor Vej og Trafik i Skanderborg kommune fremlagde deres planer for den nye skolevej i byen. Man ville gerne høre Gl. Ryes indbyggere, hvad de mente der skulle til. Borgerforeningen blev tovholder og kontaktled

Det årlige brugsentræf i april var en begrænset succes. Ikke en fiasko, men det er ikke længere almindeligt at gå rundt med kontanter, så de der havde viljen gik

mellem byen og Vej og Trafik. Som nogle ved, blev bestyrelsens mand Stig Paaske Autzen, som stadig er vor mand, når det drejer sig om trafik.

Som bekendt deltog bandet ”Ten Eyes” d. 14/2 i MGP finalen med stor succes. Finalen blev fejret med storskærm, pizza, sodavand og popcorn i Gl. Rye hallen. Da bandet udspringer af FDF musik, var FDF i Gl. Rye hovedkraften bag arrangementet. Borgerforeningen gav et økonomisk tilskud til festlighederne. ind i Brugsen for at hæve penge. Jeg er overbevist om at vi tabte medlemmer, fordi vi ikke har MobilePay. Det skal vi have på plads så hurtigt som muligt. Årsfolderen blev fremstillet og uddelt i løbet af maj.

Dagen efter havde vi fastelavn, og som sædvanlig blev det takket være frivillige til både forberedelse, udførelse og bagning en succes. I år havde vi en ekstra

30

Juni bød på det traditionsrige Sankt I samarbejde med byens ad hoc arranHans, og med hjælp fra frivillige blev det gementsgruppe ”Initiativgruppen af igen et godt besøgt arrangement. Kaj og ’99” arrangerede Borgerforeningen i Jens Erik samlede bålet, Klubben levestarten af maj koncert med Allan Olsen. rede heksen og Møllen stillede telt til råDe erfarne kræfter var tovholdere mht. dighed, De små Synger underholdte og booking af musikere og udsmykning af Peter Wærum holdt båltalen. Et smukt hallen med temaet ”Sange for rygere”. eksempel på samarbejdet i byen. Borgerforeningen var ansvarlig for bar, forplejning af musikere, indkøb mm.Sille DetAwten


af Emil Poulsen, som underholdte i et par timer. Han gjorde det fint, så vi klarede os. Juletræet blev tændt næsten til tiden, men den megen regn har været hård ved vores lyskæder, og til sidst var der kun fire, der virkede.

I august blev Sille Awten genindført som en forhåbentlig tilbagevendende begivenhed som optakt til byens sportsfest. Arrangementet blev til takket være Ole Andersen og Jens Erik Dengsøe, og jeg ved de har mod på at gentage det i 2016, og har mange ideer, om hvad det skal indeholde. Midt i november gav Borgerforeningen et økonomisk tilskud og bidrog med praktisk arbejde i forbindelse med Højskoledag i Gl. Rye d. 14/11 2015. Hovedarrangør var UDSYN – Himmelbjergegnens Debatforening. Svend Brinkmann og

Lasse Jensen var foredragsholdere, der blev sørget for god forplejning til deltagerne hele dagen og der blev selvfølgelig sunget fra højskolesangbogen. Alt var udsolgt – ca. 100 mennesker deltog i en spændende dag.

Lige før jul prøvede vi med et nyt tiltag i samarbejde med Støtteforeningen for Lyngbakkerne, idet vi fejrede vintersolhverv ved som i gamle dage at tænde ild. Oprindelig skulle det have været på top-

Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Charlotte Vagner 40 57 07 11

charlotte.vagner@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

pen af Mussebakken, men vi kunne ikke få den nødvendige tilladelse, så i stedet gik vi i fakkeltog fra Dalbogård til området bag Møllen, hvor der var et lille bål og blev serveret varm kakao, æbleskiver og vafler. Det var et godt arrangement, og især populært blandt børnefamilier. Vi har planer om at gentage det i år.

Bjarke Nørgaard Pr. mand 26 24 04 69

Vi havde yderligere to arrangementer i støbeskeen, men af forskellige årsager blev det ikke til noget. Rhododendronturen i juni druknede i regn og blev aflyst, og den årlige dragedag blev også aflyst da dragefolket ikke kunne finde plads i kalenderen.

stig.autzen@glrye.dk

Vibeke Lauridsen 30 56 31 10

bjarke.norgaard@glrye.dk

Stig Autzen Næstformand 28 59 13 00

vibeke.lauridsen@glrye.dk

Suppleanter

Sidst i november var det tid til juletræstænding, og traditionen tro var det et møgvejr. Det på trods mødte 150-200 mennesker op for at hygge i skolegården og møde julemanden, som ankom i kane med nissehjælpere og en nissehund, og der blev der uddelt godteposer til børnene, og solgt gløgg og æbleskiver. Vi havde i år et nyt tiltag i samarbejde med Støtteforeningen til Naturfonden, hvor

Ove Krogsøe 86 89 83 01 Helen Grubbe 4061 1555

Til sidst vil jeg gerne takke de frivillige uden for bestyrelsen, der har bidraget med en uvurderlig hjælp ved mange af arrangementerne. Desværre har vi ikke råd til en frivilligfest, men det har I ellers ærligt fortjent.

en naturvejleder fortalte eventyr i Lyngbakkerne, og de der var med fik lært noget om nisser. Det hele sluttede med sang og dans omkring juletræet. FDF stillede ikke op i år, men vi fik hjælp

31 31


Borgerforeningen... måske noget for dig? Generalforsamling 2016 blev som sædvanligt afholdt i klubben ved skolen, og fremmødet var meget beskedent. Det på trods havde vi der kom en hyggelig aften, hvor vi sluttede af med at spille banko. Der var mange fine gevinster, og de fleste gik hjem med en ting. Gevinsterne var sponsereret af Dagli’Brugsen i Gl. Rye, Skinstad, Fotograf Dott Ovesen, Boligsound, Lyngdal, Nylund Planteskole, Helen Grubbe, Lars Bjerregaard Hansen.

Hvad skal du lave de næste par år? Jeg mener det er vigtigt for en by som Gl. Rye, at der er et godt og aktivt foreningsliv, og her er en Borgerforening en naturlig del og et godt bindemiddel mellem foreningerne. Derfor har byen og vi et behov for en bestyrelse, der vil varetage de opgaver, der er i Borgerforeningen. Vi holder ca. 10 møder om året. Derudover er der arrangementsmøder, hvor de normalt 2, der er tovholdere, mødes og planlægger deltaljerne for det enkelte arrangement. Det skal dog pointeres, at arbejdet er frivilligt, og der er ingen tvang. Man bestemmer selv, hvad man kan og vil deltage i. Det er derfor ikke flovt eller pinligt, hvis man ikke kan komme til møderne. Vi vil hellere have en bestyrelse på halv kraft end ingen Borgerforening.

Skt. Hans Start: 23.6.2016 kl. 17:00 Slut: 23.6.2016 kl. 21:30 Hvor: Bag Møllen Igen i år vil borgerforeningen stå for at arrangere Skt. Hans aften ved møllen. Optimisterne har lovet at komme og spille et par numre og det vil traditionen tro være muligt at købe kage, kaffe og drikkevare i teltet. Fra kl. 17 vil det være muligt at komme med medbragt mad og benytte sig af grillen. Årets båltaler, Ejvind Nielsen, har været fagkonsulent ved Aarhus Skolevæsen, sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Aarhus og er nu maler, skulptør og foredragsholder. Han vil komme med sit bud på en god båltale anno 2016.

32

Noget af det der skal udføres ligger fast. Det drejer sig om fastelavn, Sankt Hans og juletræstændingen, der alle er tilbagevendende begivenheder, som byen forventer. Vi håber også, at Sille Awten og fakkeloptog ved Solhverv i december vil blive årlige begivenheder. På et normal år har vi også en Rhododendrontur til Højkol. Andre forslag er naturligvis velkomne. Tidligere har vi f.eks. arrangeret firmabesøg og i samarbejde med byens øvrige foreninger foredrag og koncerter. Borgerforeningen fungerer også ofte som byens ansigt udadtil, hvor vi pt. er i kontakt med Vej og trafik om den nye skolevej, og vi er den naturlige kontakt til Landsbysamvirket. Der er som det fremgår mange opgaver af vidt forskellig art, så alle kan være med. Som det er nu, mangler vi bestyrelsesmedlemmer, og vi vil derfor opfordre til at melde sig til bestyrelsen. Vi ser meget gerne pensionister, efterlønnere og børnefamilier være med, ja vi kan bruge alle, der har nogle timer tilovers om året. Er du interesseret kan du henvende dig til et medlem af bestyrelsen. Gl. Rye er kendt for sine mange aktiviteter, og det vil vi gerne vedblive med at være.

Rhododendron tur til Højkol Vi vil igen i år forsøge os med en tur til den sagnomspundne og hemmelige rhododendron have ved Højkol. Sidste år måtte vi aflyse pga. vejret og stiernes tilstand, dette håber vi bliver bedre i år. Hold øje med den endelige dato for arrangementet på www.glrye.dk


Erhvervsportræt

Henrik Olsen hjælper dig med tallene og de kringlede regler Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

Virksomhed, forening eller privatperson. Henrik Olsen med 37 års revisorerfaring og eget statsautoriseret revisionsfirma hjælper dig i mål med tallene til rette tid. Mange fra Gl. Rye kender Henrik Olsen fra FDF, Lyngbakkeforeningen, mountainbike­ klubben og menighedsrådet. Og ikke mindst selvfølgelig som far til fire og Toves mand. Endnu flere kender Henrik professionelt som revisoren, talknuseren og systemudvikleren med mange års erfaring fra store, kendte revisionskontorer ­Revisorgruppen Danmark, PWC, BDO m.fl. Kunder, samarbejdspartnere og kollegaer har helt naturligt gennem årene skabt et kæmpe netværk for Henrik, som han nu bruger som selvstændig i Ry.

Der skal flere kunder til Det er fire år siden, Henrik tog springet og startede revisionsfirma i eget navn. De første år fra hjemmekontoret i Gl. Rye;

nu fra kontorfællesskabet Kildebjerg Ry. Alene flytningen af kontoret har hjulpet Henrik til endnu flere kunder og kontakter, men også gjort hverdagen sjovere og mere dynamisk. Placeringen er også inspiration til navneændringen til Kildebjerg Revision. Med navneændringen vil Henrik gerne drive det endnu videre og søger aktivt nye kunder ­små og mellemstore virksomheder og privatpersoner i områderne Ry, Skanderborg og Horsens.

Alle kan bruge en revisor Som privat kan der være flere grunde til at bruge en revisor. Alt fra hjælp til den almindelige selvangivelse til fx solcelleregnskaber og forældrekøbslejligheder. Henrik fortæller, at mange ikke er opmærksomme på fx håndværkerfradrag og opgørelse af firmarejser. Henrik hjælper med at få det hele med til tiden, så du ikke snyder dig selv.

terådgivning, indberetninger til det offentlige, generel rådgivning og mange, mange andre ting.

Med i Kreston­gruppen Den cand.merc.aud­uddannede Henrik er glad for at have startet egen virksomhed. Det har været en god hjælp at have én stor, fast kunde, som han har i Kreston­ samarbejdet. Kreston er en sammenslutning af revisionskontorer og verdens 13. største af sin slags. Henrik laver hjælpemidler og værktøjer inden for kvalitetsstyring og effektivisering til den branche, som han har nydt godt af i så mange år. Han tager også rundt i det meste af landet og underviser andre Kreston­revisorer i de programmer, han selv udvikler. Endvidere fungerer han som faglig hotline indenfor revision og regnskab og står for gennemførelse af kvalitetskontrol i flere medlemsfirmaer hvert år.

Detailbutikker, håndværksmestre og produktionsvirksomheder bruger Kildebjerg Revision som den professionelle partner i forbindelse med bl.a. bogføring, udarbejdelse af regnskaber, revision, skat-

Få en uforpligtende snak med Henrik Kontakt statsautoriserede revisor Henrik Olsen og få en uforpligtende snak om muligheder, fordele og prisniveau. Hos Kildebjerg Revision får du høj personlig service og stor fleksibilitet gratis med i prisen. Tlf. 8622 0001 · mail: h.b.olsen@gefiber.dk · www.kildebjerg-revision.dk

33


Øm Kloster

Munkenes morgen

Friluftsgudstjeneste i klosterruinen

Søndag 8. maj 2016 kl. 04.30

Tirsdag 14. juni 2016 kl. 20

Øm Kloster Museum og Øm Klosters Venner inviterer til den traditionelle Munkenes morgen. Morgengryet, overgangen mellem nat og dag, skaber en helt særegen stemning og danner rammerne om en sansefyldt natur- og kulturoplevelse ved Mossø. Her opleves naturens opvågning omkring Øm Kloster i morgengryet sammen med biolog Otto Andersen, og her kan man høre om munkenes morgenritualer i klostret ved Kirsten Kjærulf. Inden det er hjem i seng – serveres morgenbrød og en kop varm kaffe. Entre.

Benyt lejligheden til denne lyse sommeraften at opleve en stemningsmættet atmosfære, hvor svalerne flyver lavt henover forsamlingen, mens fuglestemmer fra Mossø blandes med salmesangen, når der afholdes friluftsgudstjeneste i ruinen af Øm Klosterkirke. I år er det sognepræst Peter Tast, fra Voerladegård Kirke, der afholder gudstjenesten. Efterfølgende er der kaffe ved Øm Klosters Venner. Arrangementet er åbent for alle og der er gratis adgang.

I tråd med tiden. Temadag om historiske dragter og tekstilfremstilling Søndag 12.juni 2016 kl. 10-16 Tekstilhåndværket var tidligere en meget vigtig del af husholdningen. Der skulle produceres tøj, sengetøj, duge, tæpper, sække og sejl og der blev langt mange timer og ressourcer i tekstilfremstilling. I dag er tekstiler en selvfølge og vi tænker ikke meget over, hvordan det er fremstillet og af hvad. Med temadagen ønsker Øm Kloster Museum at sætte fokus på tekstilhåndværk og dragthistorie gennem tiden som en anerkendelse af kvindens håndarbejde. Dagen udformes som en blanding af åbne værksteder, udstillinger samt prøv- selv aktiviteter. Kom og se hvordan der spinnes på rok og håndten, plantefarves, nålebindes, syes, kniples og broderes. Der udstilles 20-30 dragtkopier fra, der tilsammen fortæller mere end 1800 års dragthistorier. Salg af stof, garn og brodertråd, mønstre samt andre tekstilrelaterede produkter. Entre.

34

Klosterfestival på Øm Weekenden 20. – 21. august 2016, lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-17 I weekenden danner klosterruinen på Øm Kloster rammerne for den tilbagevendende Klosterfestival med middelaldermarked, boder, smagsoplevelser og underholdning. I år vil der kunne smages 30 forskellige øl ved Klosterbryggeriet og der vil være smagsprøver på forskellige middelalderretter. Underholdningen står på gregoriansk koncert, langbueskydning, middelaldermusik, rundvisninger og meget andet. Entre.


Gl. Rye Mølle ”KNITTED ART TO WEAR” – ny strikudstilling på Gl. Rye Mølle Årets særudstilling ”KNITTED ART TO WEAR” viser en række eksempler på spændende strikket kunst, som kan bæres på kroppen. De omkring 30 værker er udstillet overalt i m ­ useet og spiller flot sammen med møllens rum og de udstillede museumsgenstande. Udstillingen er lavet i samarbejde med foreningen ”Seriøst strik … for sjov”. Særudstillingen ”KNITTED ART TO WEAR” kan ses indtil d. 31. juli 2016. Torsdag d. 26. maj kl. 19.00:

Sct. Sørens Kirke - en guidet tur En aften om kirkens spændende historie igennem næsten 1000 år. Guider: Inge Jørgensen og arkitekt Poul Nielsen, Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Mødested: Sct. Sørens Kirke, Gl. Rye, 8680 Ry. Pris: 30 kr. for voksne, børn gratis. Søndag d. 19. juni kl. 10-16:

Dansk Mølledag og Møllemarked Se møllen arbejde og de mange andre aktiviteter: Hestevognskørsel, savværk og motorer kører, arbejdende værksteder med håndværk og husflid, snobrød for børn. Salg af mad fra grillen, brød fra den udendørs ovn, kaffe m.m. Entre: 30 kr. for voksne. Børn og unge u. 18 år gratis. Søndag d. 28. august kl. 10-16:

Høstdag på Gl. Rye Mølle Oplev høst som i gamle dage og se møllen dreje rundt. Demonstration af gamle høstredskaber, motordrevet tærskeværk, maling af mel og bagning af brød i museets udendørs ovn. Aktiviteter for børn. Entre: 30 kr. for voksne. Børn og unge u. 18 år gratis.

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og alle Museum Skanderborgs afdelinger: Museet på Adelgade, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster Museum og Ferskvandsmuseet. Kontingent: 100 kr. pr. enkeltmedlem. 125 kr. pr. husstand. Firmamedlemmer betaler 750 kr. og får bl.a. 10 fribilletter og eksponering på hjemmeside mm. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407.

35


Dagplejen Hvordan kan dagplejere og forældre i fællesskab hjælpe børnene til at blive robuste og livsduelige? Mandag den 25. april blev der afholdt Stormøde i Skanderborg Dagpleje hvor det overordnede tema gik på:

Hvordan kan dagplejere og forældre i fællesskab hjælpe børnene til at blive robuste og livsduelige? Som optakt til foredrag havde Formand for Undervisnings- og Børneudvalget Frands Fischer, et indlæg hvor han også kom omkring emnet robusthed. Skanderborg Kommune har de 0-3 årige som et højprioritetsområde netop for at kunne støtte børnene til at blive robuste og livsduelige mennesker. Han talte også om vigtigheden af at Dagplejen blev mere synliggjort. En pasningsmulighed med fagligt veluddannede dagplejere og en helt særlig mulighed for at give barnet en tryg og overskuelig start.

Foredrag om robusthed ved : Forsker og læge Poul Lundgaard Bak fra Århus universitet

Sådan bliver dit barn robust 1. Dit barn har brug for passende udfordringer. Får barnet det, vil det vokse med opgaverne. Udsættes dit barn omvendt for udfordringer, det ikke kan klare, går det galt. Det gælder om at finde `the sweet spot` - lige der, hvor udfordringerne er. 2. Dit barn har godt af at øve sig i det, som barnet har svært ved. Men igen skal det være i passende doser. 3. Ros dit barn, men overreven ros for noget, dit barn slet ikke er god til, kan være skadeligt og give skrøbelige børn. Ros dit barn for at øve sig på det, som er svært. 4. Robuste børn har ro på sig selv indvendigt. Det har skrøbelige børn ikke. Hjælp dit barn med at skabe ro mentalt.

Forsker og læge Poul Lundgaard Bak

Det var et inspirerende oplæg og der blev livligt diskuteret ved bordene bagefter. Er du intesseret - se mere på Robusthed.dk

36

Børneudvalgets formand Frands Fischer ­(opvokset i Gl. Rye og bor nu i Glarbo) havde et indlæg på mødet, hvor han også kom omkring emnet robusthed.


Børnegården Bison

Bisonbanden 2016 Af Kirsten Mathiesen, pædagog i Bison og Lisbeth Pedersen, pædagog på skolen.

Mandag den 4. april startede Bisonbanden på skolen. I år 20 børn, som glædede sig rigtig meget, og som var lidt spændte på, hvad det vil sige at være på skolen, men som også efter få dage virkede til at føle sig rimelig hjemme i de nye omgivelser. Vi oplever, at børnene er åbne og modtagelige og vil gerne nye udfordringer. • De vil gerne holde samling og er vilde med de forskellige lege og opgaver i samling f.eks. rim og remser, morderleg, Lille Ib og de 3 små bjørne. • De vil gerne lege i de forskellige rum. • De vil gerne lære nye spil at kende. • De vil gerne i hallen og lege forskellige nye og gamle lege. • De vil gerne i lyngbakkerne, snitte, finde dyr og lege. • Lege på kryds og tværs i de forskellige rum. • At være på legepladsen og i sandkassen. • Spise og høre historie om Lille Virgil og Orla frøsnapper.

Bisonbandens formål er at gøre overgangen fra børnehave til skole nemmere, derfor deltager Bisonbanden i forskellige arrangementer i skole og SFO. I den kommende tid begynder vi på besøg i 0. klasse, hvor vi i mindre grupper, vil deltage i undervisningen. Derudover er vi i gang med morgensamling og i forårets løb majfest, i hulen og udflytteruge.

37


Gl. Rye Skole

6. klasse runder af på Gl. Rye Skole Skrevet af Anne og Nikoline, 6.kl.

Årene på Gl. Rye skole har været fantastiske selvom der har været både opture og nedture. Vi har været på en fantastisk lejrskole på Samsø, og vi har fået nogle nye søde elever i klassen. Næsten hvert år har vi været på Himmelbjerget enten med 0. klasse eller 1. klasse. Vi har og har haft nogle helt fantastiske lærere, og det er vi meget glade for. Lige nu har vi mange ting på tapetet, f.eks. er vi i gang med naturfagsmaraton, og vi skal snart møde nogle af dem fra Mølleskolen, som vi skal gå i klasse med. Vi har også været ude at se skolefodbold i Odense, hvor Ry skulle spille.

38


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder Det har været nogle fantastiske år her på Gl. Rye skole, og vi har haft en god tid her i de mange år, vi har været her. Vi glæder os selvfølgelig til at komme på Mølleskolen, og vi ved, at vi kommer igen, når vi har sidste skoledag i 9.klasse. Vi glæder os meget til at lave revy og holde vores afslutningsfest for forældrene og lærere. Vi kommer til at savne Gl. Rye skole rigtig rigtig meget.

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Annette Christensen 8794 2201 annette.christensen@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

39 39


En lærers oplevelse af KREATIV AFTEN

En dejlig tradition på Gl. Rye skole

Af Camilla Kofod-Olsen, lærer på Gl. Rye Skole

Det lyder så dejligt, når 230 børnestemmer løfter sig syngende op over de mange forældre, bedsteforældre, større søskende og andre voksne, der lytter på. På mit femte år kan jeg stadig få kuldegysninger, når alle skolens elever samlet synger nogle af de sange, vi i fællesskab har lært og på denne måde byder velkommen til Kreativ aften på Gl. Rye skole. Hvert år en torsdag i marts mødes vi alle - børn og voksne på Gl. Rye skole, til et uformelt arrangement, hvor dørene er åbne for et enkelt kig ind i noget af det, børnene arbejder med til hverdag – således også i år. Den 12. marts kunne I tage en dejlig ”tour de chambre” til alle skolens klasseværelser og fællesarealer. Her var der rig mulighed for at lade sig ”indfange” af alle mulige projekter og temaer fortalt på forskellig vis i mange ord, tekster, billeder og andre kreative udfoldelser.

Det er virkelig skønt at gå rundt denne aften og høre børn i alle aldre vise frem med stolthed og høre dem fortælle med iver om deres arbejde og projekter. Derfor er det også virkelig dejligt at møde den store opbakning fra jer alle, der igen i år mødte så talstærkt op og viste jeres engagement i jeres børns skolehverdag. Jeg holder meget af... - Jeg kan lide at mødes på en uformel facon. - Jeg kan lide at have en kop kaffe i den ene hånd og et barn i den anden. - Jeg kan lide at høre børn fortælle med indsigt og stolthed. - Jeg kan lide at høre forældre være nys gerrige på deres børns arbejde. - Jeg kan lide at se, at fællesskabet lever her i Gl. Rye. - Jeg kan lide at tænke på, at vi som sko le og by er samlet om det, der betyder mest; vores børn. … jeg glæder mig til næste år!

Gl. Rye skole på glat is

Skrevet af Mette Miljkovic, lærer på Gl. Rye Skole

Januar måneds læsedyst nåede sit mål! Hvis eleverne samlet kunne nå at læse 100.000 sider, ventede der hele skolen en udflugt til Silkeborg Sportscenter. Der blev læst flittigt både på skolen og hjemme den måned, og det lykkedes simpelthen Gl. Rye skoles dygtige elever at læse 138.500 sider Med stor opbakning fra forældre i forhold til kørsel til Silkeborg lykkedes det os at præmiere alle vores ihærdige og læseivrige elever med en helt fantastisk dag på isen og i sportshallerne.

læsedyst 40


Skrevet af Susanne Storgaard, lærer på Gl. Rye Skole

Der var ikke et øje tørt onsdag den 24. februar 2016 på Gl. Rye Skole. Den røde løber var rullet ud, gæsterne var i deres fineste tøj, håret var sat, faklerne blussede i den tusmørke aften og spændingen var stor. 6. klasse og deres forældre var indbudt til årets store Oscar uddeling. 5 kortfilm skulle dyste om den flotte titel som årets film. 6. klasse havde forinden arbejdet med kortfilm, som et forløb i deres dansktimer igennem 4 uger. Der var bygget en masse teori op igennem forløbet og al den viden eleverne havde tilegnet sig, skulle bruges i praksis. Opgaven gik ud på at eleverne, i grupper, skulle fremstille en kort film, med de virkemidler der indgår, og kortfilmen skulle have et budskab. Der blev arbejdet ihærdigt. Der blev ivrigt diskuteret om, hvilket budskab lige netop deres kortfilm skulle have, der blev skrevet manuskript, grinet, grædt, skrevet takketaler og alt hvad dertil hører. Når det hele var blevet godkendt, gik eleverne i gang med deres optagelser.

Det var nogle meget stolte lærer der kunne indstille følgende kortfilm: • • • • •

Nikoline - bedste kvindelige skuespiller

Forced to steal Manglende halvdel Dråben To i en. Ulykken

Der blev uddelt 6 priser: Bedste kvindelige hovedrolle gik til Nikoline i filmen Ulykken

Lukas - bedste mandlige skulespiller

Bedste mandlige hovedrolle gik til Lukas i Manglende halvdel. Bedste birolle gik til Kasper som brugsuddeler i filmen Forced to steal Kasper - bedste birolle

Bedste fotograf gik til Villads og Kristian for optagelserne til Forced to steal. Bedste manuskript gik til To i en. Bedste lyd gik til Manglende halvdel Vinderen af den bedste kortfilm gik til Dråben. Den meget flotte pris blev uddelt af Hendes kongelige Højhed Dronning Margrethe, som lige havde tid til at smutte forbi Gl. Rye den aften. Dråben handler om venskab og om at stjæle. Eleverne havde bygget deres kortfilm op med mange gode virkemidler og musik, som eleverne selv havde indspillet og sunget til.

Villads og Kristian - bedste fotograf

Bedste manuskript

Bestyrelsens årsmøde

Skrevet af Grethe Bremer, formand for Bestyrelsen for Gl. Rye Skole og Bison

Gl. Rye Skole og Bison holdt årsmøde den 13. april. På mødet fremlagde formanden sin årsberetning og fortalte dermed forældrene, hvad bestyrelsen har lavet i det forgangne år og hvad der skal arbejdes videre med. Det var samtidig en mulighed for, at forældrene og bestyrelsen kunne snakke sammen om vores fælles mål, som er at skabe den bedst mulige hverdag for vores allesammens børn.

Bestyrelsen består af forældre og medarbejdere fra skolen og Bison, og elever fra skolen. Aftenens møde var også et valgmøde, hvor interesserede forældre kunne stille op til bestyrelsen. Vi afsluttede mødet med, at fire drenge fra 4. klasse fortalte om, hvordan de arbejder med synlig læring. De fortalte levende om, hvad de lærer, hvordan de gør, og hvorfor de skal lære det, de arbejder med. Eleverne var meget engagerede, og de viste tydeligt, at det er en motiverende måde, de arbejder på.

41


Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe I april , maj og juni måned er der en udstilling i Sct. Sørens Hus (sognehuset ) af 9 af gruppens egne medlemmer. Der var fernisering tirsdag d. 12. april. Erna Hermansen fra Ry, udstiller samme sted i august, september og oktober. NB. Udstillingerne kan ses, når der er arrangementer i huset. Nærmere om gruppen, kan ses på Gl. Ryes hjemmeside

. .! d n i Kig

Kun for mænd (holder sommerferie) Starter op fredag d. 7. oktober + 25. november. (se venligst nærmere på kirkens hjemmeside )

Nørkleklubben Starter op igen i Sct. Sørens Hus (sognehuset) tirsdag d. 13. september kl. 13-16 , derefter hver 14. dag. NB. Skulle du ha garnrester til at ligge og gerne vil af med dem , kan du ringe til Erna 86898068 Grete 86898800 Eva 86898216. (se nærmere om gruppen på kirkens hjemmeside)

Gl. Rye Bogcafé lukker

Bogcafeen har sidste åbningsdag torsdag d, 16/6, derfor er der:

Efter 6 1/6 år i bogcafeen har vi valgt at nedlægge den.

UDSALG 4 torsdage:

Den seneste tid har vist, at der er færre brugere, både børn og voksne, og flere frivillige er stoppet i cafeen.

d. 26/5, d. 2/6, d. 9/6, d. 16/6 kl. 15.00 – 17.30.

Lukningen indebærer, at man ikke længere kan benytte sig af ordningen med at bestille bøger til afhentning i cafeen og aflevere returbøger til Ry i cafeen. Samtidig lukker ”Snutteklubben” også. Det har været spændende år, men alting har sin tid.

42

Alt er til salg for 5 kr. pr. stk, så kom og gør en god handel, pengene tilfalder skolen. Venlige hilsen de frivillige Aase, Lisbeth, Lene og Anni.


Aktivitetsrådet, Pensionistf. & Dalbogaard

Aktivitetsrådet

Forårsfest

Aktivitetsrådet har sammen med bruger – pårørenderådet på Dalbogård af Skanderborg Kommune været inviteret til et fokusgruppeinterview vedr. projektet ”Fællesskabets Hus”. Det fandt sted på Ryvang d.4.april. Det er tanken, at et nyt plejecenter skal kunne tiltrække flere generationer af borgere. De.to Gl.Rye – grupper var godt repræsenterede med fem personer. Interviewet koncentrerede sig om ”Det gode hverdagsliv” på et plejecenter og gav anledning til mange gode forslag. Deltagerne fra Gl.Rye gav i øvrigt udtryk for et stærkt ønske om, at Dalbogård ville blive bevaret som plejecenter.

D.15. april blev der afholdt forårsfest på Dalbogård. Traktementet var frikadeller og kartoffelsalat, senere kaffe med hjemmebagte småkager, og underholdningen stod Kalle for i vanlig suveræn stil. Der var højt humør over hele linien, og jeg tror, at alle hyggede sig. Kalle er jo god til at skabe en fin stemning. Der var 24 deltagere. Et hjertesuk: Det ville være dejligt, hvis en bredere kreds af Gl. Ryes borgere fik øjnene op for, hvad der foregår i Aktivitetsrådets regi, og deltog. At mange aktiviteter foregår på Dalbogård, er jo ikke ensbetydende med, at vi bevæger os på gravens rand. Inge Møller Jørgensen

I maj og juni er følgende arrangementer planlagt: Onsdag d.11 maj: Bankospil kl.13 Onsdag d.18. Maj: Løvspringstur til Gjern Bakker med kaffe på Svostrup Kro. Pris 175 kr. Onsdag d.15 juni: Bankospil kl.13

Aktivitetsrådets bestyrelse

Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle næstformand og sekretær

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Anna Laursen, Rodelundvej 37

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Inga Pedersen Skolebakken 8 Lyngdal 4

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant

43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt - Handl lokalt”

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-20 hver dag


- tjek også vores webshop Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88

Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Ved dødsfald tlf. 70 26 26 12 ■ ■ ■

Vi kan kontaktes hele døgnet Ring og få tilsendt hæftet “Min sidste vilje” Din lokale bedemand – siden 1954

Jakob Houkjær

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

Preben Balsby Thomsen

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Flyers Logodesign Emballagedesign Visitkort Plakater Brochurer Skilte Annoncer Bilreklamer 86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

- og lidt til og meget mere...

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kennith Broberg og Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46


-til private og erhverv

Møllegade 22, 8660 Skanderborg · 2243 9272 billskembes@hotmail.dk · www.apexservice.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

50%

�������

A/S - siden 1968... GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Mandag-fredag 10-17.30

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Denne annonceplads kan blive din. Pris: kr. 655,- + moms Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms Kontakt PT Grafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Foråret er på vej... Hos os finder du det store frøsortiment Ta´ os med på råd om haven Se mere på www.nylund.dk

Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Maj 18. Løvspringstur til Gjern bakker. Aktivitetsrådet, Pensionistforeningen og Dalbogaard 20. ”Samtaler i sofaen” kl. 19.30 med håndlæser Malene Scharling. Gl. Rye fælleshus 21. Plejedag i Lyngbakkerne kl. 10-13 Lyngbakkerne 22. Søndagsbrunch. Gl. Rye fælleshus 22. Præsteindsættelse kl. 13. i Skt. Sørens kirke og kl. 15.15 foredrag ved biskop Kjeld Holm ”Erindring” i Skt. Sørens hus. Gl. Rye menighedsråd 26. Skt. Sørens kirke – en guidet tur kl. 19.00. Mødested Skt. Sørens kirke. Museet på Gl. Rye Mølle 28. ”Børn og forældre – sammen om bedre mad” kl. 12. Skolekøkkenet. Dag´liBrugsen 28. 90´er-fest i Gl. Rye fælleshus 29. Vandring til Kloster Mølle kl. 13 og gudstjeneste kl. 14.30 med Gl. Rye gospelkor. Gl. Rye menighedsråd 31. Sommermøde med gudstjeneste kl. 14 og efterfølgende fortælling ved sognepræst Ane Bramstoft, Egå. Skt. Sørens Kirke og Hus. Dalbogaard og menighedsrådet Juni 1. Koncert med Gl. Rye gospelkor kl. 20. Skt. Sørens kirke. 4. Børnelørdag i kirken kl. 10-15 (kl. 14 Kirsten og Kirkemusen). Skt. Sørens kirke. 11. Borgerforeningens jubilæum. Gl. Rye fælleshus 12. I tråd med tiden kl. 10-16. Øm Kloster. 14. Friluftsgudstjeneste i Øm Kloster kl. 20. 15. Bankospil kl. 13. Dalbogaard. Aktivitetsrådet, 18. Plejedag i Lyngbakkerne. Kl 10-13 Lyngbakkerne 19. Dansk Mølledag og Møllemarked kl. 10-16. Gl. Rye Mølle. 23. Sankt Hans fest fra kl. 17.00 – 21.30. Gl. Rye Mølle. 26. Menighedsmøde efter gudstjeneste kl. 11. Skt. Sørens hus.

Gl. Rye gospelkor Gl. Rye menighedsråd Øm Kloster Museum Øm Klosters Venner Pensionistf. og Dalbogaard Museet på Gl. Rye Mølle og Gl. Rye Møllelaug og Museumsf. Borgerforeningen Gl. Rye menighedsråd

Juli 1. Koncert/musikandagt med færøsk kor og Gl. Rye gospelkor kl. 19. Skt. Sørens kirke. 2. Motionisttræf kl. 15 /spisning kl. 18. 7. – 15. Landslejr på Sletten.

Gl. Rye menighedsråd GRIF FDF

August 9. Gudstjeneste kl. 14. 19. Gl. Rye antikcup. Sportspladsen. 20. – 21. Klosterfestival Mad og Øl på Øm. Øm Kloster. 21. Friluftsgudstjeneste i Øm Kloster kl. 9.30. 25. Børnekor begynder kl. 16. Skt. Sørens kirke. 26. – 27. Sportsfest i Gl. Rye. Sportspladsen. 28. Høstdag på Gl. Rye Mølle kl. 10-16. Gl. Rye Mølle 28. Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00. Menighedsrådet og sognene i

Dalbogaard GRIF Øm Kloster Museum Øm Kloster og Gl. Rye menig.råd Gl. Rye menighedsråd GRIF og omkring Ry

Konfirmation i Gl. Rye med høj blå himmel. 48

I GL. RYE