Aktuelt nr. 59

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 59 · november · 2015

GL. RYE

Ny ramme om på fællesskabet Møllemarkedet byder i Gl. Rye nye oplevelser Side 26

Fælleshuset i Gl. Rye giver nye muligheder for alle i byen Side 15

Hør om nissernes liv i Lyngbakkerne - hvad går de og laver?

Gl. Rye-området tiltrækker en stor gruppe unge, fysisk aktive familier

Side 28

Side 2 1


I GL. RYE Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Dobbelt så lang

er ikke nødvendigvis dob

Peter Hald Borgerforeningen peter.hald@glrye.dk

Gl. Rye-området tiltrækker

Marianne Fjerbæk GRIF

aktive familier, der nyder alle

mfjerbaek@dadlnet.dk

en stor gruppe unge, fysisk

de muligheder, naturen tilbyder.

Henrik Olsen FDF

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk

Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Tekst: Helene Franck Mortensen

KORT AFSTAND TIL FRITID Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv. elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto: Bestyrelsesmedlemmer af Fælleshuset Foto: Ib Hansen www.ibry.dk Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer senest 30. februar. Deadline søndag den 24. januar. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

”Den anden dag kørte vi sammen med nogle venner ud og parkerede bilen i Vrads, og så løb vi hjem.” Snakken går lystigt, og der bliver peget rundt omkring på det imponerende kortudsnit af Østjylland, som minutiøst og med millimeters nøjagtighed er sat op som specialdesignet tapet på væggen i Henrik og Grethe Leth Jørgensens hjem i Glarbo. ”Det er jo det fede ved det her område, at man kan køre langt den ene vej, og så er der stadigvæk skov hele vejen hjem, hvor man kan løbe. Det finder man ikke ret mange steder i Danmark. Og så er der samtidig kort vej til Aarhus. Det betyder jo også noget her,” siger Henrik. Da parret flyttede til Glarbo i 2008, havde de begge job i Aarhus, så den relativt korte transporttid var afgørende for valget af bopæl. Grethe supplerer: ”Vi fandt jo ud af, at når al vores fritid forgik ude i skoven, så kunne vi jo lige så godt bo i skoven og så køre til arbejde, i

stedet for omvendt. Man får gjort mere brug af skoven, hvis man er i nærheden af den.” I dag har parret endnu kortere på arbejde, da Grethe arbejder hos Arriva Tog i Silkeborg, mens Henrik kan gå til sit job på Himmelbjergegnens Natur og Idrætsefterskole (HNIE) i Glarbo, hvor han underviser på orienteringslinjen, i projektklassen samt i fysik/kemi.

ORIENTERINGSLØB - EN FAMILIESPORT Alting i Henriks liv har kredset omkring orienteringsløb, så længe han kan huske. Henriks far har løbet orienteringsløb siden starten af 70’erne, og han plantede løbe-kimen hos hele familien, der sammen tog af sted til stævner rundt i landet. ”Orienteringsløb er jo bare en familiesport. I høj grad fordi der til stævner er baner til alle aldersgrupper. Det er der ikke særlig mange andre idrætsgrene, der kan prale af. Alle kan være i gang på den samme dag, så på den måde bliver det meget familiebaseret,” fortæller Henrik. Henriks søster Henriette Rokkjær og hendes mand René, som bor i Gl. Rye, er også begge


Gl. Rye portræt

gt

bbelt så godt.

meget bidt af løbesporten. ”Min far trak os bare med ud, og nu gør vi jo selv det samme. Vi har vores to drenge, David på 6 og Andreas på 4½ år, med ude i skoven. Om det så er noget, der kommer til at hænge ved, det må tiden jo vise. Lige nu kan Andreas rigtig godt lide at cykle, og så kører jeg ham ned til MTB træning i Gl. Rye. Drengene må jo selv finde ud af, hvad de har lyst til at gå til, men der er nok ingen tvivl om, at det bliver et eller andet udendørs, for de bliver naturligt nok påvirket af, at vi altid tager dem med ud. Naturen er jo også en fantastisk legeplads at være ude i,” fortsætter Henrik.

at løbe langt. Jeg klarer mig bedst til konkurrencer, hvor jeg skal løbe langt,” siger Henrik. Men han havde også prøvet andre sportsgrene så som inliners, rulleski og MTB, og han syntes, at en kombinationssport

Henrik startede med at løbe orienteringsløb i 1987 og kom hurtig med på landsholdsniveau. Mens han gik i gymnasiet, havde han som juniorlandsholdsløber 110-120 rejsedage om året, og det er blevet til et utal af DM medaljer og podieplaceringer gennem årene.

ET LIV MED LØB I 2003 begyndte en ny periode, hvor Henrik begyndte at køre adventurerace.” Jeg har altid været god til

kunne være sjov at prøve. Og snart fandt han ud af, at han faktisk var ret god til det. Han selv mener, at det er, fordi kernen i adventurerace handler om at kunne finde vej, og der kommer hans erfaring fra orienteringsløb ham til gode.

I modsætning til f.eks. en Ironman, som er meget skarpt defineret, så er der som sådan ikke faste discipliner i adventurerace. Som oftest indgår løb, MTB, kano eller kajak, og så gerne noget med reb – f.eks. klatring eller rappelling. Holdene består af 3-4 deltagere, hvoraf mindst én skal være kvinde, og fordi det er en holdsport, så udgår hele holdet, hvis blot én deltager ikke gennemfører. Derfor spiller det en stor rolle, at man hjælper hinanden igennem, og i mange af de danske løb indgår ofte små tvungne samarbejdsopgaver – f.eks. skal man løfte noget i fællesskab. ”I de store løb, så går selve holdarbejdet kun ud på at få alle i mål. De lange løb foregår over 3-4-5 døgn, så det at få alle i mål er samarbejde nok, og så behøver man ikke opfinde små samarbejdsdiscipliner,” fortæller Henrik. Henrik har gennemført et hav af adventureraces i store dele af verden og ofte med meget flotte placeringer. Han har gennemført VM i Adventurerace i 2008 og senest i 2010, hvor han fik

8 3


en 7. plads efter at have kæmpet sig igennem 720 km på 128 timer. Så det er bestemt en udholdenhedssport. Men et andet element ved adventurerace, som tiltaler Henrik meget, er den ukendte faktor, der ligger i, at deltagerne ikke ved på forhånd, hvordan løbet er bygget op. ”Først kort før start bliver kortene udleveret, og så skal vi nå at kigge 500 km rute igennem og planlægge fordelingen af mad og udstyr, så vi ikke skal bære på for meget undervejs. Vi skal hele tiden have styr på logistikken, så vi altid har det udstyr, vi skal bruge på de rette tidspunkter til de forskellige discipliner,” uddyber han. ”For vores hold har det altid betydet meget at køre hurtigt, og derfor skal vi ikke have for meget med i rygsækken.”

SPORTENS SÆRLIGE APPEL Den ukendte faktor appellerer specielt til Henrik, som uddyber: ”Det er elementet af eventyr i det. Jeg kender tidsrammen, og jeg kender disciplinerne, men fordelingen og banen er ukendt, og så skal jeg selv finde vejen frem igennem. Der var en lang glidende overgang for mig fra orienteringsløb til adventurerace. Man er tit alene i skoven som orienteringsløber, og jeg savnede lidt det at være afhængig af hinanden og at kunne dele oplevelserne med andre. Det fandt jeg i adventurerace. Når man står på en bjergtop og ikke kan finde ned igen, jamen, så er vi 4 mand, der sammen skal finde ud af, hvad vi gør. Vi skal håndtere rigtig meget og tænke mange hændelsesscenarier igennem for at være forberedte på en rute. Men der sker altid noget uforudset, som man skal tage stilling til. Det er meget det, der tiltaler mig. Jeg er ikke så god til at løbe de samme løb to gange, for så har jeg set ruten, og så forsvinder lidt af spændingen. For mig er ny natur, en ny løbemakker, eller et nyt konkurrencekoncept vigtigere – et element af noget nyt eller ukendt i det hele taget.” Henrik fortsætter: ”Jeg går ikke efter, at løbene skal være mere og

4

mere ekstreme. Jeg er nået dertil, hvor jeg har fundet ud af, at det godt kan blive for langt. Jeg har mærket min egen grænse. Til Hærvejsløbet i 2013 var planen, at jeg skulle løbe 297 km, men jeg nåede kun 246 km. Det er jo ikke nødvendigvis dobbelt så fedt at løbe 200 km som at løbe 100 km. Jeg ved jo godt, at jeg kan løbe langt. Derimod får du dobbelt så mange oplevelser ved at løbe et nyt sted. Nu er det meget mere oplevelsen, eventyret og stedet, det kommer an på, end det er mængden, varigheden og længden. Man kan godt komme ud af komfortzonen uden at gøre det ekstremt.”

TRÆNING PÅ FAMILIEVILKÅR Da Henrik og Grethe fik deres først søn i 2009, blev det klart, at de nye familievilkår ville få en betydning for Henriks tidsforbrug på træning og deltagelse i store internationale løb. Henrik ville gerne blive ved med at træne, men han indså, at han nok skulle konkurrere i noget, hvor de nye ”børnevilkår” kun gik ud over ham selv og ikke hele holdet, hvis han ikke fik trænet tilstrækkeligt op til et løb. Derfor kastede han sig i 2010 over ultra-trailløb, der er løb over 50 km, som løbes alene– og gerne på de helt små stier i skov- og bjergområder. ”Da jeg altid har løbet, elsker at løbe langt, og godt kan lide eventyret, så passer ultra-trailløb super godt til mig. Og det var nemt at gå til, for jeg havde alt udstyret liggende,” siger Henrik. Denne sportsgren er nemmere at passe ind med familielivet, for tiden til træning er nu mere begrænset, mere uregelmæssig og ligger på skæve tidspunkter. Samtidig har Henrik skruet ned for konkurrenceambitionerne, som han heldigvis har fået levet ud, inden han blev familiefar. ”Jeg har ikke den samme sult efter hele tiden at skulle af sted. Jeg er mere selektiv i dag og vælger et par løb ud om året, og så føler jeg,

at jeg er fint dækket ind,” forsikrer han. I dag træner Henrik ikke hver dag, men forsøger at komme ud 5 gange om ugen. Jobbet som underviser på orienteringslinjen på HNIE holder ham også i gang, fordi han flere gange om ugen er ude at sætte poster op og samle dem ind igen. Op til et større løb kan han så intensivere sin træning. At han har en kæmpe træningsbaggrund fra årene med orienteringsløb på topplan, hvor han trænede ca. 20 timer om ugen, kommer ham så til gode. ”Adventurerace og ultra-trailløb handler ligeså meget om det, der foregår inde i hovedet. Selvfølgelig hjælper det at være i god form, men hvis min form kun er 80 %, og det oppe i hovedet er helt med, og så længe løbene er kortere end 128 timer, så ved jeg, at det er overskueligt,” siger han med et smil.

FÆLLES LØBEINTERESSE Grethe strækker også gerne ”familieelastikken” lidt for at gøre plads til Henriks træning. ”Hvis Henrik ikke kommer ud at løbe, så er han ikke nødvendigvis sjov at have rendende rundt herhjemme eller være sammen med. Han skal helst have lov til at komme ud af og til, og så får vi det til at passe,” indskyder hun med et grin. ”En af de ting, jeg faldt for ved Henrik, er netop, at han brænder så meget for sin sport. Så det er jo en del af den Henrik, jeg altid har kendt, og ikke noget, der kommer bag på mig. Så kan man også nemmere bygge op omkring det, end at det bliver et stridspunkt og giver afsavn. Henrik supplerer: ”Det er jo nogle af de problemer og fordomme, der er omkring alle de ”Midtvejskrisemænd”, der i disse år kaster sig over Ironman og ekstremsport, at det er et projekt, der pludselig kommer ind på et højt niveau, og det kan give nogle spændinger i familielivet. Men vi havde jo allerede sporten inde i vores samliv, da vi fik børn.” Parret er gode til at aflaste hinanden i travle arbejdsperioder, så familielivet med al dens logistik kan gå op, og med langtidsplanlægning op til Henriks


løb, så går familiekalenderen gerne op. Det er en stor fordel, at parret har en fælles interesse for løbesporten. Grethe har dog aldrig haft de samme ambitioner som Henrik. Grethe forklarer: ”Jeg er sådan mere lystbetonet. Jeg bruger meget løbeturene til at tænke over tingene, til afstresning, og jeg får løst en MASSE problemer undervejs, når jeg løber. Jeg løber ikke, fordi jeg har et mål, og fordi jeg SKAL ud at løbe fem gange om ugen. Jeg løber mere, når jeg trænger til et pusterum.” Henrik siger:” Jeg synes, det er en gevinst at have en fælles interesse – også sammen med venner, og som er noget, vi begge to er enige om at samles med venner om. Også når vi vælger ferie, så er det fint for os begge to, at det er et sted med noget skov, og at vi har løbetøj og –sko med. Det vigtigste er at finde en balance, som begge er tilfredse i.”

FYSISK AKTIVITET SOM OMDREJNINGSPUNKT En invitation til en løbetur i Gl. Rye en solbeskinnet forårsdag sammen med storesøster Henriette og René Rokkjær var faktisk det, der gjorde udslaget for, at Henrik og Grethe besluttede sig for også at rykke herud. Helt afgørende for parret var, at der var rum og plads. Grethe siger: ”Man skal nok mest være parat til at bo helt herude. Når det er mørkt, så skal det være HELT mørkt, og jeg skal helst ikke være for tæt på naboerne. Jeg kan få kuller af at tænke på et villakvarter. Så om jeg var til løb eller ej, var det vigtigst, at jeg kan lide at bo her. Men det ville være ærgerligt, hvis man ikke udnyttede de muligheder, man har, når man nu bor her. Men det er jo ikke et krav, at man bruger naturen, bare fordi man bor i den. Det er ikke alle naboer, der er fysisk aktive som os. Andre nyder måske bare den friske luft og stilheden herude.” Parret er en del af den voksende gruppe af unge, fysisk aktive familier, der søger ud til det naturskønne område omkring Gl. Rye. Et område, som hurtigt kommer til at virke som et magnetfelt på besøgende. Grethe fortæller, at de ofte mødes med venner og netværk over en fysisk aktivitet. ”Hvis vi boede i Aarhus, så mødtes

Henrik, Grethe og børnene stortvives i Gl. Rye området

vi måske nede på en cafe.” Hun fort- fordi en rigtig stor del af vores vensætter: ”Her mødes vi med at tage ud nekreds har det samme lange forhold i skoven og løbe en tur. Først dren- til at bruge skoven og være aktiv, så på den måde bliver det helt naturligt, når det er så oplagt her. Det vil også helt naturligt smitte af på den næste generation, at man giver de gode, sunde naturværdier videre til ungerne. Man skal værne om naturen, men også bruge den som et aktiv. Det er jo en fantastisk resurse af få de unge familier til byen. Det bliver jo ikke bedre end Gl. Rye området, hvis man som jeg har et behov for at løbe og cykle langt. Styrken her er mængden og variationen af skov på ét sted, samt kuperingen i terrænet og adgangen til sø. Det tilsammen gør, at man kan løbe og cykle mange forskellige ture.” Henrik har det samme mål for sin interesse hvert år, nemlig at løbe mindst 30 nye steder. Men nu har gene og så pigerne, så vi kan skiftes han også sat sig et helt nyt mål. Fascitil at se efter børnene, og så hygger nationen af og de mange års erfaring vi hjemme bagefter. Så oplever ven- fra løbeverdenen har nu givet Henrik ner og bekendte, hvor fedt det er at det mod, der skal til for at blive iværkløbe herude i området. Mange bliver sætter, og ved nytårsskiftet 2016 startrukket herud og bo p.g.a. af netop ter han egen virksomhed med firmaet det. Men der er også mange oriente- ”Ud af Komfortzonen”, som bl.a. skal ringsløbere i vores kreds, der har gået udbyde løbeteknikkurser. oppe på HNIE tidligere, og som derfor kender området.” Henrik supplerer: ”På en eller anden måde bliver den fysiske aktivitet samlingstingen. Men det er ikke styrende. Vi kan sagtens mødes uden at løbe. Jeg tror, det er

8 5


Erhvervsportræt

Dagli`Brugsen - opruster på vinfronten Dagli’Brugsen Gl. Rye har i uddeler Henrik V. Rasmussen en vinkender af karat. På grund af stigende kundeinteresse opprioriterer han nu vinafdelingen med flere nye vine og skiftende, aktuelle temaer under etiketten ”HENRIK ANBEFALER”. Af Ole Jeppesen

Der findes vinelskere med portvinstud, og så er der dem, der blot har næse for god vin. Uddeler Henrik V. Rasmussen hører til den sidste gruppe. Denne personlige passion koblet med kundernes stigende efterspørgsel på spændende vine fører nu til en udbygning af vinudbuddet i Byens Egen Butik:

”Jeg vil støvsuge leverandørernes hylder for gode vine, og lede i krogene efter de knap så udbredte, men fantastiske oplevelser. Jeg vil kort sagt bruge noget mere tid på området, for jeg kan mærke, at kunderne ønsker det,” lyder det fra uddeleren.

”Kom endelig! Jeg elsker at snakke om god vin,” fastslår Dagli’Brugsens uddeler.

Han tog tidligere i efteråret på vininspirationstur til Alsace og er blandt andet derfor fuld af nye indtryk. Dette smittede blandt andet af på Gl. Rye Vinaften 2015, hvor der både indgik vin fra Alsace og en hel del økologiske druer: ”Økologien repræsenterer et af de kommende temaer under ”HENRIK ANBEFALER”-etiketten. Gl. Rye er jo alt andet end økologi-forskrækket, og der sker også virkelig meget på dette felt for tiden. I december måned vil ”HENRIK ANBEFALER” dog dreje sig om spændende og også anderledes julevine,” siger Henrik V. Rasmussen. Kunderne skal ikke holde igen med deres vinspørgsmål, selvom papskilte fortæller, hvad uddeleren peger på for tiden. Henrik V. Rasmussen anbefaler stadig gerne vine ’live’:

Byens Egen Butik præsenterer…

Jul i Gl. Rye

Dagli’Brugsen Gl. Rye inviterer til julehygge for store og små!

vember! Så kig ned sammen med en voksen, og hæng din strømpe op – f.eks. dagen før!

Byens Egen Butik er leveringsdygtig i, om ikke alt til julen, så det meste. Dels er der julemad og –vin af tårnhøj kvalitet – herunder en masse økologi. Dels er der lokalt fremstillet julehygge i lange baner. Særligt for byens børn vil der i år være mulighed for at hænge sin julestrømpe op over frysedisken i butikken.

Julehyggen kulminerer fire uger senere, nemlig lørdag d. 19. december, hvor Byens Egen Butik over middag byder indenfor til Glögg, æbleskiver og ristede skumfiduser. Henrik vil fortælle om de forskellige oplagte julevine, mens Brugsnissen fylder ekstra fine sager i børnenes julestrømper. Og mon ikke der også bliver lejlighed til at nynne med på glade julesange, mens man ønsker naboer, genboer og gårdboer en glædelig jul.

Den gamle Brugsnisse vil nemlig hver tirsdag og lørdag morgen fylde lidt godter i de ophængte strømper som tak for positiv stemning og masser af god handel i årets løb. Første julegodter falder allerede lørdag d. 26. no-

Den gamle Brugsnisse vil hver tirsdag og lørdag morgen fylde lidt godter i de ophængte strømper.

Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere i Dagli´Brugsen om ugen...

6


Lynggaard Tattoo på toppen i Ry - kilden til innovation og vækst

Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Ib Hansen

Rune Lynggaard tatoverer i Kildebjerg Erhvervshus i Ry på tredje år med udsigt til Himmelbjerget. Rune er en erfaren håndværker og kunstner, men for ham er samtalen med kunderne en vigtig del af det færdige motiv. Endnu er der ingen af Runes kunder, der har fået tatoveret Himmelbjerget på overarm eller ryg, selvom det øjensynligt ligger lige for. Rune får nok inspiration ved at kigge ud på den smukke natur fra sine lokaler, men det er samtalen med den kunden, der i sidste ende skaber de ofte meget personlige mesterværker på huden. Mille Lemming Sørup på 19 år fra Låsby har netop fået sin tredje tatovering - alle lavet af Rune. Hun har også fået god sparring med Rune, og sammen er de kommet frem til de endelige streger. Milles nyeste tatovering er 4 symboler, som betyder Create, Challenge, Connect og Explorer. Alle nøgleord i den måde, Mille ønsker at leve sit liv på.

Fra tanke til tatovering Rune laver alle motiver selv - og vel at mærke i hånden. Kunderne kan naturligvis komme med deres egne inspirationskilder og tegninger, men alt skal igennem Runes blyant, før en tatovering bliver til virkelighed.

At få en tatovering er en stor beslutning. Derfor mødes Rune altid med kunden og får en uformel snak om de tanker og ønsker der måtte ligge bag. På møde 2 godkender kunden tegningen, og den endelige dato for tatovering aftales.

Multikunstneren Rune Rune, der er far til tre og bor med sin kæreste i Ry, har flere uddannelser bag sig, men med det håndværksmæssige, grafiske og kunstneriske som en rød tråd i alt, hvad han har lavet. Han er uddannet grafiker, stenhugger og tatovør. Det var i Aarhus i Mejlgade tilbage i 1994, at Rune stod i mesterlære som tatovør. Efter nogle år med andre gøremål, besluttede Rune sig atter for at starte op som fuldtidstatovør og denne gang i Ry.

Tatoverede Peter Ingemann på TV Rune synes, det er sjovere at være tatovør nu end før i tiden. “Kunderne og dermed motiverne er mere forskellige end dengang, og folk er mere opfindsomme”, siger Rune. Hans yngste kunde er 18, og hans ældste er en 83-årig dame, som blev inspireret af sit barnebarn. I dag er det også alle lag af samfundet, som bliver tatoveret. En af Runes mere specielle opgaver var, da han tatoverede lokalkendte Peter Ingemann fra TV i programmet Stjerne på slottet, da de var i Andalusien.

FAKTA OM LYNGGAARD TATOO

Diskret og rolig beliggenhed Da Mille Lemming Sørup ville have en tatovering, kontaktede hun Rune i Ry efter anbefaling fra venner. Hun kan godt li’, at man ikke bare kan gå ind fra gaden og tage en måske uovervejet beslutning om en tatovering. Hun har oplevet Rune som nærværende og meget kompetent til arbejdet. Selv ville hun aldrig tatoveres et sted, som ikke så rent og ordentligt ud, så Mille vælger Rune i Ry. “Beliggenheden blandt kontorfolk i Kildebjerg har været godt for mig”, fortæller Rune. “Her får jeg ro sammen med kunden, og der er ingen uønsket opmærksomhed på kunderne, som er i gang med at blive tatoveret - meget diskret og roligt”, fortsætter han. Den bedste markedsføring er mund-til-mund, og derfor er det heller ikke nødvendigt for Rune at ligge ud til Alfarvej.

Mille godkender Runes oplæg til tatovering.

I KILDEBJERG RY ERHVERVSHUS

l

Medlem af Dansk Tatovørlaug

l

Tatoverer ikke på hænder, hals og i ansigt

l

100 % sterilt udstyr

l

Tatoverer ikke kærestenavne

l

Priser fra 500 - 50.000 kr. eller mere

l

Rune henter kunder fra alle dele af landet

l

Tatoveringer fra få minutter til mange uger

l

Tlf.2149 9171 · www.lynggaardtattoo.com

l

Tatoverer ikke personer under 18 år

Erhvervsportræt

7


GRIF

Nyt fra Gymnastikafdelingen Gymnastiksæsonen er kommet godt fra start, og vi oplever en rigtig fin tilslutning til holdene. Det er lykkedes at få et dygtigt team af instruktører og hjælpere på alle oprettede hold. Har du ikke fået taget hul på sæsonen og meldt dig til, kan du nå det endnu på et af de igangværende hold med ugentlige træninger. Hold Tidspunkt Forældre/Barn

Mandag 16:15-17

Tarzan/Spirrevip

Tirsdag 17-18

Turbodrenge

Torsdag 16-17

Pippipiger

Torsdag 16-17

Minimix

Torsdag 17-18

Maximix

Mandag 17:15-18:15

5. klasse og op

Mandag 18:15-19:30

Voksenholdet

Tirsdag 19:40-20:40

(se også nedenstående)

De unge der er blevet ældre Mandag 8-9 8

Desuden er der mulighed for at deltage på: • Et nyt voksenhold, der opstarter tirsdag d. 10/11. Se nærmere information om holdet på side 11. • Lørdagsspring for børn i 1. klasse og opefter. Et ekstra tilbud for dig, der allerede går på et springhold og gerne vil dygtiggøre dig. Datoerne er: d. 24/10 – 7/11 – 28/11 - 19/12 – 16/1 – 6/2 – 20/2, kl. 10.00-11.30. Tilmelding på www.glryeif.dk • Lørdagssjov i hallen kl 10-11:30, d. 31/10, 5/12 og 19/3. For 2-5-årige, ifølge med voksen, vil der være fælles leg og redskabsbane. For børn i 0.-2.- klasse vil der de tre lørdage være Hockey (31/10), Badminton (5/12) og Yoga (19/3). Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding. Se nyheder og tilmeld dig på www.glryeif.dk under fanebladet Gymnastik. Vi glæder os til at se jer til gymnastik! Gymnastikudvalget


Hej alle Griffere Nu er den fantastiske sommer og det endnu mere fantastiske efterår vi har haft ved at gå på hæld, og vi er på vej ind i vinteren. Vi er på ”normaltid” igen. Vi er dermed også ved at være på den anden side af en lang sommerferie og en igen supergod Sportsfest - og tak for det til festudvalget. En masse aktiviteter er startet op igen for fuldt blus så alle har nok at se til. Vores vinteraktiviteter er godt i gang og det er med et helt nyt gulv i hallen. Det

bliver spændende at se hvordan det bliver modtaget af alle jer brugere. Der er blevet lagt et kæmpe stort arbejde i at fjerne gulvet af os selv, og dette frigiver en stor sum penge, som så igen kan bruges på ting til vores hal. Ting som både skole og GRIF vil nyde godt af. Så en kæmpe tak til alle jer der konklede løs i hallen. Den første tid skal vi alle passe rigtig godt på gulvet, jo bedre det bliver behandlet det første halve års tid, jo bedre vil det kunne modstå vores brug af det. God vinter til jer alle. Vi ses på banerne, i hallen og i klubben Flemming Hansen, Idrætsforening.

formand

Gl.

Rye

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Henrik Wang Lille Vangsvej 11 3055 2486

wangkjaer@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 21 91 32 63

kristian.bollerup@danfoss.com

Tennissæsonen 2015 Tennissæsonen 2015 går så småt på hæld, men der vil stadig være mulighed for at spille på dage med godt vejr. Sæsonen, som er den 3. hele sæson i klubbens historie, har i bund og grund været positiv på trods af, at medlemstallet stadig ligger under det ønskelige. Sæsonen startede med gratis tennis til alle interesserede hele april måned. Der var flere der benyttede sig af denne mulighed, og der kom sågar et par helt fra Silkeborg, for at spille gratis. Konklusionen på dette tiltag er dog, at det ikke er prisen for at spille, der er styrende for deltagelsen (måske lige bortset fra i Silkeborg). Vi har i sæsonen haft grillarrangement, hvor der blev spillet tennis og efterfølgende hygget med dejlig mad. Ungdomstræningen har kørt gennem hele sæsonen, og de trofaste drenge, Adrian og Mads (billedet), har fået spillet rigtig meget tennis. De har begge udviklet sig meget siden starten. Forhåbentlig er det muligt at tiltrække lidt flere til næste sæson. Seniortennis har fungeret ved, at der op mod weekenden er sendt en mail rundt til interesserede, som så har fundet et tidspunkt at spille på. På den måde er nye

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 mfjerbaek@dadlnet.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 51 50 51 91

konstellationer af spillere blevet dannet, og det har vist sig, at der er en rigtig stor jævnbyrdighed blandt spillerne. Dette har givet nogle rigtig gode kampe, og der har gennem sæsonen været en fin tilslutning. I forbindelse med sportsfesten var tennisbanen åben, og der var mulighed for at alle kunne komme forbi og prøve spillet. Vi håber meget, at de der kiggede forbi har fået så meget interesse for at spille tennis, at der kan blive nogle medlemmer ud af det til næste sæson. Tennishilsner fra udvalget

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 30 65 30 53 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

99


Kære Fjer-venner ! Sæsonen kører bare derudaf Hver tirsdag fra 15.45-16.45 giver 10-14 ungdomsspillere den gas. Kim Rundell varetager den ugentlige træning. Vi er rigtig glade for spillerne, som virkelig går til den og er super motiveret for at lære teknik og taktik. Der kan være stor aldersforskel iblandt spillerne, men det skaber alligevel en god stemning. En af de positive ting ved badminton er, at holdene er blandet med piger og drenge! Vi har stadig plads på holdet, så har du en lille spiller i maven og lyst til at spille badminton, så mød op i hallen hver Tirsdag. Du skal blot medbringe: indendørstøj/-sko, drikke dunk – vi har ketsjere og bolde du kan låne. Der er også godt gang i udlejningsbanerne, det er dejligt. Der er stadig ledige tider til baneudlejning, tirsdag og torsdag. Skriv til rundellkim@gmail.com,hvis du er interesseret i at leje en bane for resten af sæsonen. Hilsen Badminton afdelingen Kim Rundell

Motionisterne byder velkommen SOMMER PETANQUE SÆSON ER NU FORBI, ( 30 SEPT.) VI HAVDE EN HYGGELIG ONSDAG MED LIDT PETANQUE & HYGGE TA`SELV SPISNING. DART ”MÆND” ER STARTET. VI MØDES ONSDAGE I ULIGE UGER KL. 19.00 KLUBHUSET. ALLE DER HAR LYST, KAN BARE MØDE OP. MOTIONISTERNE HOLDER TO LØRDAGSTRÆF OM ÅRET, HVOR IKKE MEDLEMMER OGSÅ ER MEGET VELKOMNE TIL AT TILMELDE SIG. VI LAVER LIDT MOTION – SPISNING - HYGGE, HAR DU EN GOD IDE, SÅ KOM UD AF BUSKEN OG RING TIL 61688423 SÆT KRYDS I DIN KALENDER DEN 5. MARTS 2016, DA HOLDER VI LØRDAGS TRÆF. PROGRAMPLANLÆGNING ER SÅ SMÅT I GANG, ”DE SMÅ SYNGER”KOMMER OG SPILLER OP TIL DANS. PENSIONISTERNE PETANQUE/DART ER OGSÅ GÅET IND I KLUBHUSET FOR VINTEREN, OG MØDES HVER ONSDAGE KL.9.30. NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE. KONTAKTPERSON: HANS S. JENSEN 51641544. MOTIONIST AFDELINGEN. JENS ERIK FISCHER 61688423

10


Gymnastik med et twist Vi laver gymnastik med et twist af aerobic. Der krydres med inspiration fra step og danseserier. Efterfølgende er der styrke og udstrækning med krydderier fra pilates og yoga. Målet er, at vi får rørt hver en muskel, får pulsen op og smil på læben. Så slip sofaen, prioriter dig selv og få gang i kroppen i selskab med andre kvinder fra Gl Rye og omegn.

Tid: tirsdage 19:40 - 20:40 Første gang: 10. november Instruktører: Tina Madsen og Signe Osbahr

”De Kreative Mellemrum” har igen været med til at gøre Gl. Rye til landsbyen med procentvis flest forfattere i Danmark. det er en helt ny malebog, der handler om at skabe pauser i hverdagen. MINDFUL MOSAIK: Stress-af Malebog er til voksne og børn, der har brug for ro. Stress af med malebogen, og brug kreativiteten til at skabe nogle små kunstværker, som du kan klippe ud og hænge op. MINDFUL MOSAIK: Stress-af Malebog er kunstner Marie Elisabeth A. Franck Mortensens egne håndtegnede skitser med inspiration fra hendes mosaikkunst, som du nu får mulighed for at arbejde videre på. I bogen er den levende streg vægtet. Du kan farvelægge billederne, men der er også billeder, som du kan slippe din kreativitet løs og tegne videre på. MINDFUL MOSAIK: Stress-af Malebog er lavet i en ”TO-GO”-form, som du altid kan have med i tasken og tage frem, hvor som helst du er, og dermed skabe en pause med fokus på tid, ro og nærvær.

Gl. Rye Bådlaug Sluttede sæsonen 1. nov. 2015 Bestyrelsen takker alle medlemmerne for en god sæson Vi ses til næste år På bestyrelsen vegne Anders Pilgaard

Bogen kan bestilles hos alle landets boghandlere og også købes på Saxo.com.

Gl. Rye Branddaskerlaug Generalforsamling 2016 i Kræshuset Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag den 19. marts 2016 I næste blad vender vi tilbage med et brandgodt tilbud på de gule ærter med videre.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

11


FDF-væbnere

FDF

på weekendtur

I weekenden den 23.-25. august tog FDF’s væbnergruppe på tur til Sletten. Som afslutning på turen deltog væbnerne sammen med resten af FDF i søndagens BUSK-gudstjeneste. 14 børn plus ledere deltog i turen, og nogle af drengene har fortalt om deres oplevelser på weekendturen. Anders Væbnerne har været på lejr i trætoppene. Vi sov oppe i nogle telte spændt op imellem træerne. Man ligger ikke så godt men man kunne godt falde i søvn. Væbnerene lavede både svede-hytte, klatrede i tæer og spiste skumfiduser. Asger Vi var på en god weekend med FDF væbnerne. Vi startede fredag aften og skulle sove i nogle sjove telte, der var spændt op i træerne. Lørdag startede med grave et hul, hvor der blev lagt nogle store sten i kanterne. Så lavede vi et bål nede i hullet. Det skulle brænde hele dagen. Imens var vi nede ved Julsø, hvor vi byggede en svedehytte. Der blev meget varmt i hytten, fordi vi lagde nogle meget varme sten derind. Da vi var kommet til at svede, blev vi kølet meget ned ude i søen. Til aften lavede vi flæskesteg

12

i hullet. Senere blev vi sendt ud på et sjovt natløb. Simon Vi skulle jo have mad. Så derfor lavede vi en stenovn. Hvis I ikke ved hvad en stenovn er, så vil jeg forklare det. Et hul i jorden med sten i kanten og et bål i midten af hullet. Når stenene var varme lod vi bålet brænde ud og så flyttede vi gløderne op af hullet. Så kom vi sølvpapir udenom flæskestegene og lagde flæskestegene ned i hullet og de varme sten henover. 2 timer senere var der lækker aftensmad.

Nicolai Turen var en kæmpe succes efter min mening. Fx byggede vi en svedhytte/sauna ud af en presenning, som var tag, og 5 rafter som vi lagde ned side om side inde i hytten. Ovenpå rafterne lagde vi nogle varme sten som skulle varme det hele op. Ind imellem saunaturene var der mulighed for at hoppe i det kolde søvand. Det var en svedig oplevelse med kolde gys.


FDF Gl. Rye deltager i

BUSKgudstjeneste Den 25. oktober var Gl. Rye Kirke fyldt af en stor flok FDF-ere og deres forældre og ledere foruden nogle af de sædvanlige kirkegængere. FDF havde deltaget i tilrettelæggelsen af BUSK-gudstjenesten, hvilket falder godt i tråd med navnet, idet BUSK står for ”Børn, Unge, Sogn og Kirke”. FDF Musik i form af bandet ”No Name Band” sørgede for Præludium og Postludium m.m. Tumlingene havde sørget for udsmykning af Kirken. Seniorvæbnerne stod for indgangsbøn og udgangsbøn, og opførte derudover et ”Tableau” baseret på dagens evangelium.

Piltene opførte en dramatiseret version af dagens tekst om Na’aman og væbnerne stod for oplæsning af kirkebønner. Indhold og budskab levede op til, hvad en gudstjeneste skal indeholde, selv om det var en anderledes gudstjeneste i formen. Den anderledes form og børnenes engagement i gudstjenestens enkelte elementer gav dem uden tvivl en større forståelse for budskabet.

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 Pilte:

Anja Kjærgaard Skovstedvej 21 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

Væbnere: Jesper Madsen Vesterled 14 2285 5218

gartnermadsen@gmail.com

Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 2257 5609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: Flemming Kusk Larsen Rimmersvej 52 2114 2225

glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

13


Stemningsbilleder fra Jotunheimen I sidste nummer beskrev en række postkort de ældste FDF’eres oplevelser på deres vandretur i Jotunheimen den forgangne sommer. Vi bringer her en række stemningsbilleder, der giver et indtryk af den storslåede natur, de unge mennesker fik lov til at opleve.

14


Fælleshuset

Et gadekær med tag og fire vægge En gruppe Gl. Rye-borgere har efter flere års dagdrømmeri og tilløb skabt et rum for fællesskab og uforpligtende socialt samvær. Fælleshuset Gl. Rye er en realitet!

Derfor blev der sendt en prøveballon til vejrs på Facebook: Var der stemning i det lille samfund for at gøre drømmene til virkelighed og skabe en fysisk ramme om fællesskabet? Ja, viste det sig:

Upåklagelig prototype

Af Ole Jeppesen

Fælleshuset version 1.0 har nu været på banen i over en måned. I første omgang handler det om at prøve idéen af i praksis. Hvor stor er tilslutningen? Hvor nemt eller svært er det at skaffe midler til husleje og forbrug? Hvor meget tid og energi kræver det af bestyrelsen og de andre aktive at holde projektet kørende?

Gl. Rye er et overflødighedshorn af foreninger og klubber – men én ting har manglet længe, mente en gruppe borgere: Et fælleshus, hvor høj og lav, tyk og tynd, ung og gammel kan mødes og være sammen om intet andet end at mødes og være sammen. ”Vi syntes, at der manglede et gadekær, så at sige. Et sted, hvor borgerne kan rende sammen og udveksle røverhistorier, nyheder og den slags. Et sted uden en overordnet agenda - såsom en sportsgren eller en samfundsfunktion – udover det sociale samvær, selvfølgelig,” forklarer Heinrich Birk Johansen, nyvalgt formand for Fælleshusets bestyrelse.

det placeringen for det, vi nu kalder Fælleshuset version 1.0, nemlig Gl. Rye Antiks tidligere møbelhus,” siger Heinrich Birk Johansen, der til daglig arbejder som mindfulness-instruktør.

Fælleshuset leverer en ramme, men det er borgerne i Gl. Rye, der skal fylde rammen ud med liv og glade dage.

”Det var overvældende. Det viste sig, at rigtig mange nærede de samme ønsker og håb. Efter nogle indledende møder tog en arbejdsgruppe form, og før vi så os om, havde vi fun-

”Det er en prototype. Vi ser det an og afsøger, om det kun er bestyrelse og arbejdsgruppen, som bakker op. Derfor var vi også enige om at lægge ud med at leje lokaler hos Kirsten Hull i stedet for at forsøge at købe noget med det samme. Det ville være alt for risikabelt,” pointerer Heinrich Birk Johansen.

15


Fotos fra søndag d. 4/10 2015 – dagen for den stiftende generalforsamling i foreningen bag Fælleshuset Gl. Rye.

Økonomiske og menneskelige ressourcer bliver i stedet investeret i at sikre en stabil og overskuelig drift. ”Vi skal vænne borgerne til, at vi er her – og efterhånden vil flere og flere ganske sikkert kigge forbi og mærke varmen. Der er nemlig råhyggeligt hernede. Snakken går, og der er kaffe og te på kanden og kiks og småkager i dåsen. Publikumsrekorden er indtil videre 40 forskellige brugere på en eftermiddag. Det er præcis, som vi havde håbet, og økonomisk ser det også lovende ud,” beretter formanden – og fortsætter: ”Vi er stadig i den indledende fase. På lidt længere sigt vil vi udvikle aktiviteter, der positivt påvirker samfundet og verden omkring os – for eksempel er et støttearrangement til fordel for flygtninge på tapetet. Alle leddene vil blive udviklet i takt med, at tovholderne får tid. Vi skal nemlig også huske at passe jobs og familier,” griner Heinrich Birk Johansen.

Højt aktivitetsniveau De nuværende aktiviteter består af faste café-eftermiddage torsdag, fredag og lørdag samt særarrangementer som for eksempel ”Nørkle-dage” og folkemusikdag med Gl. Rye Optimisterne. Derudover er der arrangeret en lang række støttearrangementer for at sikre husets økonomi [fællesspisning og det første

16

Yoga-støttearrangement af to er allerede afholdt, når Aktuelt udkommer]. ”Økonomien er sikret året ud, men vi er afhængig af en stor tilslutning ved de kommende støttearrangementer for at kunne fortsætte efter nytår. Et andet element i den forbindelse handler om, at vi arbejder på at tilbyde et egentligt medlemskab af foreningen bag Fælleshuset. Både medlemmer og ikke-medlemmer skal fortsat kunne bruge huset, og medlemsskabet skal således fortrinsvis ses som en ’nem’ måde for interesserede at støtte huset økonomisk på,” pointerer Heinrich Birk Johansen. Bestyrelsen har fokus på, at der hverken skal være for mange eller for få aktiviteter og initiativer. Niveauet skal være velafbalanceret, og det er en svær kunst: ”Der skal ske nok til, at huset ikke bliver glemt og forbigået – men samtidig ikke så meget, at borgerne bliver trætte af os. Det må ikke blive til ’støj’ i folks bevidsthed, og derfor vil vi løbende bede om respons fra forskellige borgere,” lyder det fra Fællehusets formand.

Kerneydelsen styrker hele byen Når den nuværende drift kører stabilt, er det planen, at foreningen skal søge fondsmidler og dermed skabe mulighed

for at købe de fysiske rammer omkring Fælleshusets drift. Men dette aspekt er ikke det centrale for Heinrich Johansen. Det er derimod samværet med andre landsbyboere. ”Sportsklubberne og de andre foreninger er alle tiders til at samle folk om specifikke handlinger. Det skaber subkulturer, hvilket der ikke er noget i vejen med. Vi vil bare gerne skabe byens ’hovedkultur’, hvor mountainbikeren mødes og falder i snak med nørklekonen eller ham, der interesserer sig for opera. Og vi er i fuld gang,” fastslår Heinrich Birk Johansen. Formanden tænker sig om et øjeblik, samler tråden op og binder knude på beretningen om byens nye Fælleshus: ”Livet ved gadekærret er helt vitalt for et landsbysamfunds ve og vel. De historier, som vi udveksler ved gadekærret, triste såvel som muntre, binder os sammen, og vi bliver stærkere og gladere. Fælleshuset kan blive det kit, som vil gøre det muligt at få store ting til at ske. Ting og projekter, som ikke ville se dagens lys, hvis enkeltpersoner skulle løfte hele læsset. I Fælleshuset kan alting ske,” siger Fælleshusformanden med et stort smil.


Heinrich Birk Johansen Formand 4068 5034 hj@heinrichjohansen.dk

Bettina Skindstad Ebert Næstformand 2537 4002

bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner Kasserer 4057 0711

ckv@mailreal.dk

Karin Engsig Barasinski Sekretær 2712 0210 karinbarasinski@hotmail.com

Dott Ovesen Bestyrelsesmedlem 2028 0110 dott@dotts.dk

Carina M. Mølgaard Bestyrelsesmedlem 3124 4517

carinamaria@gmail.com

Fakta om Fælleshuset Gl. Rye Adresse: Emborgvej 4, Gl. Rye (Gl. Rye Antiks tidl. møbelhus) Åbningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag 13-16, visse tirsdage Nørkleklub fra 19.00 Hjemmeside: www.facebook.com/groups/faelleshus.gl.rye

Sådan kan DU støtte Fælleshuset!

Ann Louise Slot Bestyrelsesmedlem 60152878 annlouise@connectio.dk

Marie Zeuthen Andersen Bestyrelsesmedlem 2728 3582 zeuthen.marie@gmail.com

• Mød op, og deltag i café-eftermiddagene og de særlige arrangementer • Giv kontante donationer til huslejehjælp - store beløb såvel som små er velkomne via Mobilepay, tlf.nr. 2537 4002 (Skriv ”Fælleshuset” i kommentarfelt) eller kontant i Fælleshusets åbningstider • Huset mangler “naturalier” såsom magasiner, tegneserier, legetøj, bøger, cd’er, visse møbler (se ønskesedlen i Fælleshuset) • Kom med ideer til støtteaktiviteter, og vær med til at gennemføre dem

Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Aktivitetsudvalg: Charlotte

Støtteaktiviteter på vej:

Fondsudvalg: Ann Louise

• Mindfullness/meditationskursus ved Heinrich Birk Johansen tirsdag d. 24. november, kl. 20.00

Cafeudvalg: Dott Inventar: Marie

• Støttekoncert med det P4- og albumaktuelle folkpop/rockband FLØJL lørdag d. 28. november fra kl. 19.30

Frivilligkorps: Carina

• Yoga-formiddage ved Maia Hørning Nielsen 8. december kl. 10-11.15

Medlemsadministration: Carina

• Foto-dag ved fotograf Dott Ovesen. Mulighed for at få taget professionelle studiefotos (tidspunkt følger)

Kommunikation: Bettina Erhvervsudvalg: Ann Louise

17


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester på

Dalbogaard: 2. december 23. december 12. januar 2. februar 1. marts

kl. 14.00 kl. 10.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00

Gudstjenester Søndag d. 22. november

Sidste s. i kirkeåret

11.00

Torsdag d. 26. nov.

Stillegudstjeneste

20.00

Søndag d. 29. november

1. s. i Advent

11.00 Sankt Sørens kor

Søndag d. 6. dec.

2. s. i Advent

9.30

Søndag d. 13. dec.

3. s. i Advent

9.30 Christina Kousholt

Søndag d. 20. dec.

4. s. i Advent

16.00 Syng julen ind.Sankt Sørens kor

Torsdag d. 24. dec.

Juleaften

14.30 - 16.00

Fredag d. 25. dec.

Juledag

11.00

Lørdag d. 26. dec.

2. juledag

Ingen

Søndag d. 27. dec.

Julesøndag

Ingen

Fredag d. 1. januar

Nytårsdag

16.00 Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 3. januar

Helligtrekongers søndag 11.00

Søndag d. 10. januar

1. s. e. H3K

11.00

Tirsdag d. 12. januar

17.00 FDF Nytår

Søndag d. 17. januar

Sidste søndag e. H3K

Ingen

Søndag d. 24. januar

Septuagesima

9.30

Tirsdag d. 26. januar

19.00 Rockgudstjeneste

Torsdag d. 28. januar

20.00 Stillegudstjeneste

Søndag d. 31. januar

Seksagesima

11.00

Søndag d. 7. februar

Fastelavn

9.30

Søndag d. 14. februar

1. s. i Fasten

Kl. 9.30 Jesper Hanneslund

Søndag d. 21. februar

2. s. i Fasten

Ingen

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000 18


Stillegudstjenester vinter/ forår Torsdag den 28. jan. kl. 20

Julekoncert med Den Danske Salmeduo

(forberedelse 20/1)

Christian Vuust, saxofon Hans Esbjerg, klaver Torsdag d. 17. dec. 2015 kl. 19.30

Torsdag den 10. marts kl. 20

På stjernetæpper lyseblå

(forberedelse 2/3) Stillegudstjenesten er en gudstjeneste med fokus på stilhed og fordybelse. Deltageren er lyttende og reflekterende i forhold til musik, bønner og bibeltekster. Der uddeles nadver. Fra kl. ca. 19.45 er der musik i kirkerummet. Taizé-sang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man velkommen i sognehuset kl. 19.25. Det er dog ingen forudsætning for at deltage i gudstjenesten. Forberedelse af stillegudstjeneste Som noget nyt indbydes til forberedelse af stillegudstjenesten. Det foregår i Skt. Sørens hus ugen inden gudstjenesten. Vi vil sammen læse og reflektere over den bibeltekst, der bliver omdrejningspunktet for gudstjenesten og finde salmer og bønner. Hvis deltagerne har lyst, kan de medvirke ved gudstjenesten med oplæsning eller lign. Heller ikke dette er en forudsætning for deltagelse. Alle er meget velkomne!

Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer, på en måde der er helt unik. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. Men den røde tråd er livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. I 2011 udgav salmeduoen en jule-cd med afdæmpede, minimalistiske og meget smukke arrangementer af danske julemelodier. Det er blandt andet de arrangementer, man kan glæde sig til at høre og synge med på ved julekoncerten i Gl. Rye Kirke. Alle er meget velkomne. Der er fri entre

Gennem ild og vand Rockgudstjeneste med bandet Unknown Celebrities. Gl. Rye kirke tirsdag d. 26. januar kl. 19.00

To af de 4 elementer er på spil i denne rockgudstjenester, der er sat sammen af 6 pop-rock-sange. Ilden står for det, der brænder i vore hjerter og fylder os med farlig forundring og begejstring - det kan også brænde os af. Vandet står for glæde, renhed og livslyst, men kan også være farligt. Der skal stærke kræfter til for at gå gennem ild og vand, men kan vi hjælpe hinanden og tage imod det, livet rækker os, så er der en mulighed for at vi kommer igennem. Unknown Celebrities består af 5 gymnasieelever: Bernhard Babante Bertelsen på sang, Jonas Carlsen på guitar, Kasper Carlsen på trommer, Jeppe Møller Skovbjerg på bas og Ebbe Ellekilde Helverskov på Klaver, guitar og kor. Gudstjenesten et tilrettelagt af ungdomspræst Peter Tast i samarbejde med sognepræst Iben Johanne Thomsen

Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådet har lånt midler i provstiet, til køb af jordareal ( matrikel 19ai), der støder op til kirken. Arealet var tiltænkt beplantet med juletræer, hvilket blandt andet i menighedsrådets øjne, var meget uhensigtsmæssigt i forhold til indsigtslinjerne til kirken. Derfor har vi arbejdet på at forhindre beplantning, hvilket er mundet ud i opkøb.

Vi har ansat Dorota Biernacka som organistvikar for Katrine Bruno Hansen, der har søgt orlov. Dorota er bosat i Gl. Rye, uddannet klassisk pianist og er under uddannelse til organist. Vi håber I vil tage godt imod Dorota. På gensyn! På vegne af menighedsrådet i Gl. Rye Anne Vinther, formand.

Vi regner med at forpagte jorden ud til almindelig landbrugsdrift. Fornyelsesprocessen for kirken er så småt gået i gang og kan følges via vores referater på hjemmesiden: www.glryekirke. dk

19


Et afgørende øjeblik Af sognepræst Iben Johanne Thomsen

Da jeg var barn, var vi mest på ferie lidt uden for Hobro. Min bror og jeg skændtes nemlig så horribelt meget på bagsædet af bilen, at mine forældre nægtede at køre længere. Men som stor pige oplevede jeg noget afgørende nyt. Vi var på familietur til Sjælland. Det var på alle måder stort, da jeg for første gang satte foden på ”fremmed jord”. Vi besøgte alle de obligatoriske steder, skolen i Soer (som min bror senere blev student fra), Roskilde domkirke med alle kongegravene, og vi var i København og boede hos min mors gamle skoleveninde i Bellahyw´. På hjemvejen tog vi til Kronborg, hvor jeg havde en oplevelse, der har fulgt mig siden. Jeg havde set William Shakespeares stykke om den unge og tragiske kongesøn Hamlet, der må hævne mordet på sin far og kommer så frygteligt meget igennem. Og mens vi gik rundt på slottet, var det

som om Hamlets ånd svævede ved siden af mig. Jeg kunne fornemme, hvordan det måtte have været for ham at se sin fars spøgelse, langsomt at fatte omfanget af alle intrigerne og da vi kom ind i den pragtfulde dansesal, så jeg Hamlet stå lyslevende med kniven hævet over sin onde onkel i stykkets blodige slutscene. Efter den gruopvækkende oplevelse var det en smal sag at bevæge sig ned i kassematterne under slottet, ned i mørket, hvor fugten og kulden herskede, for at se den gamle sagnkonge Holger Danske. Vi havde sunget om ham med min mor (i bilen på vej til Hobro) og hørt om ham i skolen og jeg vidste, at kongen sad der for at passe på sit gamle kongerige. For kun at rejse sig i nødens stund, hvis Danmark var truet af en ydre fjende. Jeg iagttog den karakteristiske skikkelse; de korslagte arme, det lange skæg, der var vokset fast til marmorbordet, det store

skjold og sværdet bag ham. Og prøvede at regne ud, hvor høj denne slumrende kæmpe mon ville være, hvis han rejste sig i sin fulde højde foran mig. Og hvilken slags fare, der ville kunne udløse dette?

Der var på en og samme gang noget trygt i at vide, at man blev passet på af så utvetydigt prægtig en mand og noget foruroligende i hele fremtoningen. Han var godt nok stor. Et øjeblik var jeg alene i rum-

met sammen med kæmpen. Så blinkede han til mig. Som for at sige, at han ville passe godt på det hele. Jeg ved ikke, om børn i dag gør historisk-poetiske erkendelser. Jeg håber det. For mit eget vedkommende kom det af en blanding af udstrakt læsning, min mors fortælleevne, gode lærere i skøn forening med sange fra den danske sangskat og fri fantasi. Jeg fik det hele forærende af mennesker, der holdt af mig og nogle, der fik penge for at anstrenge sig på mine og de andre elevers vegne. Men som gjorde det, fordi de ikke kunne lade være. Fordi de ville give det bedste af det, de selv havde fået, videre til os. Gør vi mon det samme i dag? Husker vi, hvor vigtigt det er at opdrage med fantasi, hvis vi da vel at mærke vil opelske en helteæt? Og hvem vil ikke det?

Brand i affaldscontainer på Gl. Rye Kirkegård Har du lagt mærke til de sortsvedne takshække på Gl. Rye kirkegård? De står lige ved trappen ved stendiget, der hvor der engang var et affaldsstativ. Så har du måske tænkt noget i retning af: ”Nååh… det er nok den nye graver, der har været for tæt på med ukrudtsbrænderen.”. Derfor vil vi her fra kirkegården lige slå fast, at det ikke var tilfældet. Da branden opstod den 16. juni om morgenen, havde ukrudtsbrænderen ikke været i brug i flere dage, og alt tyder på at det var det glas fra et gravstedslys, der har virket som brændglas. Ifølge brandtilsynet er det ikke usædvanligt, at brande opstår på denne måde. Hermed en opfordring til ikke at bruge glas til lys eller buketter på kirkegården. Både på grund af brandfaren, hvis glasset ender i af-

20

faldscontaineren, men også fordi de ofte går i stykker og der så ligger glasskår i gruset. Heldigvis er det en kærkommen lejlighed til at fjerne takshækkene, der i lang tid ikke har været pæne. Hækkene vil snart blive erstattet af stauder og det nye affaldsstativ vil blive placeret et nyt sted, hvor det ikke skæmmer den flotte kampestensmur. Med venlig hilsen Jesper Mejlbro Christensen

Det er et gravstedslys som dette, der menes at være årsag til branden. Nederst i billedet ses resterne af et. Den brændte affaldscontainer på Gl. Rye Kirkegård.


...”og hun fødte sin søn, den førstefødte…

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist:

… og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget…”. Guds søn blev født på det usleste sted – mellem kreaturer i en stinkende stald. Men hans mor ”svøbte ham og lagde ham i en krybbe”. Maria viste den ømhed, som enhver lykkelig mor viser sit barn. Sådan blev Jesus født julenat. I en mørk stald. Men over stalden stod en stjerne, som ingen havde set på himlen før. En stjerne, der ifølge stjernetyderne kun skulle vise sig, når en konge blev født. Men kun én konge i verdenshistorien er blevet født i en stald. Svøbt i klude og lagt i et trug. Himmelkongen. Johannes Møllehave digter sådan her om det:

Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 4088 7026

Han fødtes ikke, hvor slotte står - han fødtes imellem stude og får I stalden ved lygtens søvnige skin, Maria svøbte ham langsomt ind. Og svøbet blev krybbens pude. Født mellem får og stude.

Graver:

Her fødte Maria det barn, hun bar. Som fattige folk, der ingenting har, fik hun og Josef anvist en stald. Så dybt var det himmelske fald! Han faldt fra de himmelske haller, så dybt som den ringe falder. Og han, som priste de fattige, små, lå selv som nyfødt på træ og strå. Og når vi fortæller, sker det nu. Og selv den voksne bli´r barn som du. Der står et lys som en glorie hen over julens historie. Det er ikke bare en fantasi, at Jesus blev menneske som vi. Han fødtes rigtigt i kød og blod, og stjernen viste, hvor stalden stod. Den julenat fødtes det gode, som skinner som sol på vor klode. Alt ses i det lys, Vorherre ser, og ingen skal sidde i mørke mer´. Han er så nær som det daglige brød. Hans liv er stærkere end din død. Han lyser som solens skive og kalder alt dødt til live.

katrine.bruno@live.dk

Kirkesanger:

Lene Hovgaard Madsen Klostervej 66, 8680 Ry Tlf. 60 73 05 74

Mail: lenemadsen@hotmail.com

Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Hedevej 19, Gl. Rye 2986 3013

vinther.familien@gmail.com

Næstformand & kontaktperson Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk

Kasserer

Ny biskop over Aarhus Stift Den 7. maj blev det offentliggjort, at domprovst Henrik Wigh-Poulsen fra Odense skal være Aarhus Stifts næste biskop efter Kjeld Holm. 56-årige Henrik Wigh-Poulsen har siden 2008 været domprovst i Odense og tidligere sognepræst i Lejre-Jordrup Pastorat ved Kolding. Han har således præsteerfaring både fra land og by. Henrik Wigh-Poulsen er født og opvokset ved Grenå, hvor hans far var præst, så han kender det østjyske fra sin barndom og ungdom. Han er cand.theol fra Aarhus Universitet, ph.D på en afhandling om Grundtvig og salmedigteren Jakob Knudsen og har desuden erfaring fra en tid i reklamebranchen, højskolelærer på Askov Højskole og har været redaktør af Dansk Kirketidende og akademileder på Grundtvig-akademiet i Vartov. Den nye biskop er kendt som en dygtig prædikant, der med både kant og humor kan gøre evangeliet gældende i nutiden. Den nye biskop blev bispeviet i Aarhus Domkirke den 6. september 2015 ved en flot gudstjeneste, transmitteret både af DR og TV2. Henrik Wigh-Poulsen kommer til Gl. Rye i efteråret 2016 og holder foredrag, hvor sognet altså kan møde den nye biskop.

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Sekretær:

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Joan Thøgersen

kjaer.lene@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

21


u J

r å t y N l& Jul og nytår i Skt. Sørens kirke

1. S. I ADVENT (29. NOVEMBER) GUDSTJENESTE KL. 11 Denne søndag tændes det første lys i adventskransen. Sct. Sørens kor er med til at gøre gudstjenesten festlig.

Julekoncert: På stjernetæpper lyseblå TORSDAG DEN 17. DECEMBER KL. 19.30 Koncert i Gl. Rye Kirke med formidable Den danske salmeduo. Christian Vuust på sax og Hans Esbjerg på klaver. Gratis entré.

Juleafslutninger i kirken: TIRSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 10: Børnehaven Bison, byens dagplejere, børn og forældre, som er hjemme, er også velkomne. Fredag den 18. december kl. 8.45 Gl. Rye skole

Syng julen ind i Gl. Rye kirke: 4. S. I ADVENT (20. DECEMBER) KL. 16 Kom og vær med til at synge julen ind denne sidste adventssøndag. Sct. Sørens kor optræder og der vil også være lejlighed til at selv at synge med på advents- og juletidens mange dejlige salmer og sange.

Gudstjenester jul og nytår JULEAFTENSDAG: KL. 14.30 OG KL. 16.00 JULEDAG: KL. 11.00 NYTÅRSDAG: KL. 16.00

22 22


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle og interessante foredrag i Gl. Rye. I sæson 2016 får vi besøg af den nye biskop i Aarhus, vi sætter fokus på verden 15 år efter 11. september, ekstremsport og Asger Jorns kunst! Et alsidigt og spændende program, som vi glæder os til at præsentere. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer) TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Lars Erslev Andersen

Lars Erslev Andersen er ekspert i terrorisme og Mellemøstens historie. Han er en af landets mest anvendte foredragsholdere på sit forskningsområde, der inkluderer terrorismebegrebet i international politik samt USAs sikkerhedspolitik i Mellemøsten såvel som islamisk fundamentalisme.

Kirsten Jordahn Kirketerp, som igennem mange år har beskæftiget sig med Asger Jorns værk i sit virke som kunstformidler på Silkeborg Museum (nu Museum Jorn), byder på en aften om Jorn, hvor hun blandt andet viser og kommenterer værker og også kommer ind på Asger Jorns musiske side. Kirsten Kirketerp holder mange foredrag om kunsthistoriske emner og er desuden redaktør og medforfatter til bogen ”Om at se på Jorn”.

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30

Efteråret 2016 byder bla. på:

Torsdag den 8. september kl. 19.30 ww2016: Foredrag ved lic. scient, pens. lektor, Kemisk Institut, Kbh. Univ. Niels Harrit: Det syvende tårn - om 9/11

John Dybkjær

Marathon des Sables – 250 kilometers ekstremløb gennem Sahara Foredrag ved gymnasielærer, Silkeborg Gymnasium John Dybkjær

Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.30 En aften om Jorn Foredrag ved kunstformidler Kirsten Jordahn Kirketerp En aften om Jorn

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30 Foredrag ved idéhistoriker, lektor ved Syddansk Universitet Lars Erslev Andersen

John Dybkjær vil med sit foredrag invitere dig med på en spændende rejse til den marokkanske del af Sahara Ørkenen, hvor han i 2013 deltog i ekstremløbet Marathon des Sables. Foredraget er baseret på billeder og videoklip taget af John Dybkjær undervejs og er en sand historie om at investere i og tro på sig selv, om de store op- og nedture undervejs, om at holde sandet ude af skoene – og om at gennemføre det, som af mange betragtes som ”The Toughest Footrace on Earth”.

Torsdag den 24. november 2016 Foredrag ved biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus: Vær mig nær! om Jakob Knudsens digtning Oktober 2016 får vi besøg af en endnu ukendt foredragsholder. Men det bliver helt sikkert en spændende aften! Tjek vores folder eller www.udsyn.dk Vel mødt til en veloplagt sæson 2016!

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037 23 23


Syng julen ind 4. søndag i Advent kl. 16 (20. dec.) i Skt. Sørens kirke Stemningsfuldt syng-med-arrangement sidste søndag inden jul. Skt. Sørens kor optræder og der vil også være lejlighed til at selv at synge med på advents- og juletidens mange dejlige salmer og sange. Kom og vær med!

Jul i Emborg I landsbyen Emborg udenfor Ry kan du få en samlet juleoplevelse og samtidig nyde den skønne natur ved Mossø. I landsbyen Emborg udenfor Ry kan du søndag 29. oktober købe pyntegrønt, dekorationer, juleøl, julegaver og få varmen med et glas gløgg og en portion æbleskiver i tidsrummet mellem kl. 11-16. Det Lille Gartneri har pyntet op til jul i den hyggelige gårdbutik. Her vil der være et bredt udvalg af spændende gaveideer i alle prisklasser bl.a. ting og sager fra Nordal, juleting fra Madley, hjemmelavet lys samt juleplanter, cremer og sæber samt specialiteter fra LÓlivier i Nice. Endvidere

24

en ny sending af det Lille Gartneris egen lemonchili lakrids. Desuden er der salg af pyntegrønt og juletræer. På Øm Kloster Museum er der julemarked, hvor Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe præsenterer deres kunsthåndværk i små arbejdende værksteder med tilhørende salg. Der vil være et rigt udvalg af strikkede ting som sjaler, ponchoer og norsk strik samt vævede ting, træarbejder, dekopagearbejder håndlavede lys og kort. Museets butik er klar med en række gaveideer: Klosterbryggeriets juleøl i gaveæsker, museumskopismykker, honning fra klostrets bigård samt Gregoriansk musik. Der vil ligeledes være smagsprøver på Klosterbryggeriets juleøl og øllikør

serveret varm med flødeskum. Efter en tur rundt i Emborg kan man få varmen med en portion hjemmelavet gløgg og æbleskiver i det hyggelige Øm Gæstgiveri, menu pris 40 kr. Øm Gæstgiveri holder åbent mellem kl. 12-16. Jul i Emborg er et samarbejde mellem beboerne i Emborg: Det Lille Gartneri, Øm Gæstgiveri, Øm Kloster Museum og Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe og der er gratis adgang.


Vinderen er Søren Møller-Nielsen fra Gl. Rye, der bl.a. sendte dette billede ind.

VINDEREN AF NATURFOND GL. RYES FOTOKONKURRENCE ER FUNDET

Under temaet “Lyngbakkerne” udskrev Naturfond Gl. Rye en fotokonkurrence. Der blev indsendt 46 billeder, og et af disse fik alle tre dommeres stemme. Billedet viser blomstrende lyng skarpt i forgrunden, og i baggrunden fortoner Sct. Sørens Kirke og møllen sig på en måde, så man ikke er i tvivl om, at terrænet er meget varieret og bakket. Allerbagerst i baggrunden ligger Rye Sønderskov som en afsluttende kulisse. Kendere er heller ikke i tvivl om, at billedet kun kan være taget i vores velkendte lyngbakker. Alt i alt var dommerne enige om, at dette billede på bedste vis lever op til konkurrencens tema og er en værdig vinder af denne første konkurrence i en tilbagevendende række. Lyng Dal Hotel og Restaurant har været så venlige at sponsere et gavekort på en middag for to. Vi kan desværre ikke bringe et billede, hvor den dygtige og forhåbentlig sultne fotograf, får overbragt gavekortet, da deadline for dette nummer af Aktuelt ligger før offentliggørelsen af vinderen. Det råder vi bod på i næste nummer af bladet, hvor det også vil være muligt at se flere af de indsendte billeder. Husk kameraet næste gang på turen i lyngbakkerne, så du på bedste vis ruster dig til næste års konkurrence. Naturfond Gl. Rye vil gerne takke for alle de mange billeder. Det er dejligt, at så mange har ønsket at deltage.

25


Brug Gl.Rye Bogcafé Lidt historie af hensyn til nye læsere af dette blad. Bogcafeen er det tidligere folkebibliotek, som lukkede sommeren 2010, og er en del af skolebiblioteket. Folkebiblioteket blev overtaget af en flok frivillige, og alle voksenbøgerne blev overdraget til cafeen. Alle børnebøgerne blev indlemmet i skolebibliotekets samling, og alle borgere kan blive oprettet som lånere af børnelitteratur til børn mellem 0 og 14 år.. Bogcafeens bøger lånes ud uden lånerkort i tillid til, at de afleveres igen i den store kasse i cafeen. Med et lånerkort til folkebiblioteket kan alle borgere bestille bøger on-line fra alle landets biblioteker og bede om at få dem leveret til Gl.Rye Bogcafe. Om torsdagen er bøgerne klar til afhentning kl. 15.00 -17.30 og ellers i skolens åbningstid. Man får en SMS eller en mail fra Ry Bibliotek, når bogen er klar til afhentning. Efterfølgende kan man aflevere bogen igen i kassen på cafeen, og den vil blive bragt til Ry Bibliotek onsdag formiddag.

For de mindste borgere – fra 1 til 4 år- er der en SNUTTEKLUB , hvor der torsdage kl. 9.30 vises småfilm. Det sker ca. 1 gang om måneden, datoer aftales sammen med dagplejerne.

Adresse: Nyvej 1 ( skolen ), 8680 Ry Åbningstider: torsdage kl. 9.00 – 11.00 og kl. 15.00 – 17.30. Bogcafeen er tilgængelig i skolens åbningstid. Der er lukket i skolernes ferier.

Bogcafeen har en reol med bøger, som borgerne har doneret. Vi modtager gerne nyere bøger, som andre kan have stor glæde af at læse, da der jo ingen økonomi er i cafeen, så der indkøbes ikke ny litteratur. Der er også bøger på engelsk. I vinter var vi så heldige, at et forlag donerede os en del bøger, Ry Bibliotek finder også overskydende bøger til os.

Web: Lydbøger: E bøger: Film: Musik:

Vi er i øjeblikket 6 frivillige og vil gerne være flere, så er der nogle med interesse for bøger og engagement for, at dette sted skal bestå som en vigtig del af Gl.Rye, så kom og få en snak en torsdag eftermiddag.

www. Bibliotek.skanderborg.dk www.netlydbog.dk www.ereolen.dk www.filmstriben.dk www.bibzoom.dk

Datoer for film i SNUTTEKLUBBEN: d. 10/12, d. 14/1, d. 11/2. d. 17/3, d. 14/4, d. 12/5 og d, 16/6.

Der er altid kaffe/the og MidtJyllands Avis til rådighed, så kom og få en rolig stund. Mange forældre benytter sig af det, mens børnene er til gymnastik. Vi håber, at vi ses torsdage mellem kl. 15.00 og 17.30, vi glæder os. På de frivilliges vegne Lene og Anni.

26


Gl. Rye MTB Søhøjlandet skal udvikles til

Danmarks førende

mountainbike-destination

De bedste spor og de stærkeste samarbejder. Det er målet for et nyt stort parnerskabprojekt med titlen: ”På mountainbike i Søhøjlandet”. For godt en måned siden åbnede vi vores lokale mtb-spor ”Danmarks Tag”. Sporet ligger i skovene vest for Himmelbjerget. Gl. Rye MTB har arbejdet på etableringen af sporet i ca. tre år sammen med FDF Sletten, Himmelbjergegnens Natur og Idræftsefterskole, Naturstyrelsen og Ry Cykelklub. Men ”Danmarks Tag” er kun begyndelsen! MTB-sporten er den hurtigst voksende friluftsaktivitet i de danske skove. Søhøjlandet har et stort potentiale til at blive et unikt mountainbike-område. Derfor er en stribe partnere nu gået sammen i projektet ”På mountainbike i Søhøjlandet”.

Målet er set med Gl. Rye MTBs øjne at udvikle vores lokalområde og give både besøgende og os der bor her MTB-oplevelser i særklasse. Udgangspunktet er, at MTB er for alle og forbundet med udfordringer, naturoplevelser, sundhed og livsglæde. Udover Gl. Rye Mtb består partnerskabet af Naturstyrelsen, DGI, Skanderborg og Silkeborg kommuner, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet, FDF Friluftcenter Sletten, Turistforeningerne, Sti- og sporbyggerlauget i Silkeborg og Ry Cykelklub. Partnerne regner med at kunne ansætte en egentlig projektleder i løbet af foråret.

Team TREK GLR Team TREK GLR, der er Gl. Rye MTB´s elitehold består i år af Jonas Lindberg, Emil Ellegaard og Mikkel Juhler. Alle tre har haft en rigtig god sæson. Det mest imponerende resultat var Jonas 9. plads ved verdensmesterskaberne i Andorra. Jonas blev desuden nr. 2 til DM og vandt MTB-ligaen. Han deltog også i EM i Italien og kørte løb i Sydafrika sammen med landsholdet. Emils største bedrift var sejren i DCU-løbet i Randers, men en samlet 6. plads i MTB-ligaen og en 8. plads til DM er også godkendt. I udlandet prøvede Emil kræfter med verdenseliten ved et juniorserieløb i Sydtyskland sammen med Jonas. Også Mikkel har kørt godt i denne sæson. Han blev nr. 11 til DM i XCO og nr. 15 til DM i XCM. I MTB-ligaen endte han på en samlet 12. plads. I udlandet blev Mikkel nr. 11 ved et ligaløb i Slovakiet. Alle tre ryttere har dermed indfriet de mål, de har sat sig for sæsonen, og nyder nu en velfortjent vinterpause.

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook og www.glryemtb.dk

27


Borgerforeningen

Naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen til stå for turen i lyngbakkerne. Han vil fortælle om nissernes liv og hvad de går og laver.

Foto: ibry.dk

Juletræet tændes søndag d. 29. november Den søde juletid nærmer sig med hastige skridt og dermed også den årlige tænding af byens juletræ. Traditionen tro vil dette finde sted den første søndag i advent. Borgerforeningen vil igen i år stå for at lave en hyggelig og stemningsfuld eftermiddag i forbindelse med tændingen af juletræet. I år har vi valgt at lave det i et samarbejde med Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye. Der bliver arrangeret en julenisse gåtur i lyngbakkerne – og vi har fået naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen til stå

for turen. Han vil fortælle om nissernes liv og hvad de går og laver. Han finder sikkert også nogle nisser i lyngbakkerne. Turen tager et par timer og er for store og små – børn og barnlige sjæle. Programmet er som følger: Kl. 14:00 Kl. 15:30 Kl. 16:30 Kl. 17:00

Alle deltagere til jule-nissetur mødes i skolegården æbleskiver, gløgg og saftevand i skolegården Julemanden ankommer i hestevogn til skolegården Julesange, stjernekastere og tænding af juletræet ved torvet foran skolen

Gode minder fra ”Sille Awten”

28


Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Fastelavnsfest i hallen d. 7/2 Borgerforeningen vil igen i år invitere til fastelavnsfest i hallen. Arrangementet er gratis for medlemmer af borgerforeningen. Tid: 14:30 Sted: I hallen

Der kan købes ”jeg giver et lift til GL. Rye” klistermærker i Brugsen

Der bliver opsat en ekstra hjerte starter i byen ved Kredshuset.

Borgerforeningen afholder generalforsamling d. 25 februar. Tid: Kl. 19:30 Sted: Annonceres senere. Borgerforeningen afholder den årlige generalforsamling og opfordrer alle interesserede til at møde op og høre om borgerforeningens arbejde og om hvordan du kan være med til at gøre Gl. Rye til et endnu bedre sted at bo. Borgerforeningen står bl.a. for afholdelse af mange af de årlige arrangementer i byen. I år har vi været medarrangører på Allan Olsen koncerten, holdt fastelavnsfest, arrangeret Skt. Hans aften, været medværter for ´Sille Awten´- et arrangement i samarbejde med lokale aktører, vi vil stå for juletræstænding og meget, meget mere. Alt dette sker kun med opbakning fra dig og din nabo, så tag hinanden under armen om kom til generalforsamlingen og få et glas vin med jeres medborgere.

Stig Autzen Næstformand 28 59 13 00

stig.autzen@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Susanne Tougaard 2674 8689 susanne.tougaard@glrye.dk

Charlotte Vagner 40 57 07 11

charlotte.vagner@glrye.dk

Vibeke Lauridsen 30 56 31 10

vibeke.lauridsen@glrye.dk

Bjarke Nørgaard 26 24 04 69 bjarke.norgaard@glrye.dk

Suppleanter Ove Krogsøe 86 89 83 01 Peter Hald 2857 8560

29 29


Nyt om de arkæologiske und Af Lene Mollerup, Museum Skanderborg

En sommerdag når Mossøs vand er blikstille og badegæsternes latter lyder fra stranden ved Alken, så kan man slet ikke forestille sig det scenarie, der udfoldede sig på samme plet for ca. 2000 år siden. Dengang blev store mængder af menneskeknogler smidt ud i en sø i området bag sommerhusene på Vædebrovej, sandsynligvis som en del af et ritual.

Kranie dukker op i udgravningen i 2012. Den brune farve skyldes dem mange århundrede i mosen.

Lige siden man i slutningen af 1800-tallet fandt de første menneskeknogler i Alken Enge, har området været omgærdet af mystik og mange fantasifulde historier er blevet fortalt. Først med nye arkæologiske undersøgelser er fagfolk ved at kaste lys over et helt unikt sted, som der ikke findes magen til i Europa, endsige i hele verden. En stor hær fandt deres endelige hvilested her i en 40 ha stor hellig sø i tiden omkring Kr. fødsel – lige her i vores baghave!

30

”Den hellige dal” Alken Enge ligger ved Mossø i den vestlige del af Illerup ådal en syv km lang dal i landskabet. Åen løber gennem dalen, og hvor der i dag er moser og enge, var der i jernalderen en række søer, som havde en helt særlig status. Sådanne områder kunne være magiske steder, hvor overjordiske kræfter styrede livet for menneskene. Området kalder vi i dag ”Den hellige dal”. Her var vejen til gudernes rige, og her blev de dyrket ved særlige kulthandlinger, - i både krigs- og fredstider. Offergaverne kunne være mad, våben og - mennesker. Øverst i Illerup ådal er der udgravet store mængder af krigerudstyr, som er blevet ofret i en sø over fire omgange fra 200 til 450 e. Kr. i alt 15.000 genstande har arkæologerne udgravet. Ved Forlev Nymølle stod der i jernalderen, i en lille sø, en 2,6 m høj træstatue af en gudinde, som de lokale ofrede krukker med mad, dele af husdyr og andre symboler på frugtbarhed ved. Hvor Illerup å løber ud i vest enden af Mossø ligger Alken Enge. Her er i tiden omkring Kristi fødsel ofret skeletter af krigere fra en overvundet hær. Menneskeknoglerne er kommet ud i søen som enkelt knogler. Forud for ofringen af knoglerne, har de døde kroppe lagt andetsteds tilgængelig for kødædende rovdyr, som ulv, ræv og hund samt fugle i en længere periode. Dyrene har hjulpet til med at pille knoglerne rene. Mange af de store knogler er sønderdelt og brækkede og andre har tydelige bidmærker efter rovdyrene. Resterne af de faldne blev samlet sammen og efterfølgende smidt ud i søen. Sammen med knog-

lerne fra krigerne ligger slagtede dyr og lerkrukker, der sandsynligvis har rummet madofre. Knoglerne ligger i dag ca. to meter under den nuværende overflade. De er dækket af vandspejlet og er derfor meget velbevarede. Foreløbig er kun en ganske lille del af den engang store sø udgravet, så man kan spekulerer over, hvor mange mænd fandt deres endelige hvilested på søens bund. Geologiske undersøgelser har vist, at fundene i jernalderen blev smidt ud i søen fra enden af en landtange, der strakte sig langt ud i Mossø, der på det tidspunkt var en del større, end den er i dag.

En hær af krigere De foreløbige undersøgelser i Alken Enge viser, at her er tale om en hær af krigere. Knoglerne bærer mange spor efter våben. Friske hug- og stikskader fra sværd, lanser, spyd og økse ses på næsten alle områder af kroppen. Her skal det tages i betragtning, at endnu flere skader har ramt kroppens bløddele og givet skader på organer og blodtab, hvilket for de fleste krigere blev deres dødsårsag. De fleste var yngre voksne mænd. Kun en mindre del var helt unge drenge og ældre mænd. Der er ingen kvinder blandt de døde. Jernaldermændene fra Alken Enge ville måske ikke skille sig væsentligt ud fra nutidens mennesker. Og dog. Deres tænder var kraftigt slidte, og deres skeletter viser forskelle i forhold til nutidens. Mændene fra Alken Enge var mindre og mere kompakte og robuste, end vi er i dag. Knoglerne viser, at alle mændene havde en stærk fysik og brugte deres kroppe maksimalt.


dersøgelser i Alken Enge Et unikt fund Som arkæologisk fundsted har Alken Enge lokaliteten for enden af ådalen levet en hengemt tilværelse i mange år. Museum Skanderborg genoptog udforskningen af Alken Enge i 2005, og i 2008 blev der for første gang i næsten 50 år foretaget arkæologiske udgravninger på stedet. Takket være en bevilling fra Carlsberg fondet blev et tværfagligt forskningsprojekt mellem Museum Skanderborg, Aarhus Universitet og Moesgård Museum startet, der indebar udgravninger i perioden 2012-14.

Alken Enge betragtes som en af de hidtil vigtigste brikker i udforskningen af jernalderens offerskik, og fundet bidrager med væsentlige nye oplysninger omkring krigsførelse, selve jernaldermennesket som individ og samfundet i tiden omkring Kristi fødsel. Et helt nyt og mere avanceret billede af jernaldersamfundet vil vise sig, når de fulde resultater af undersøgelserne i Alken Enge ligger klar. Indtil videre kan man lære mere om det enestående fund ved at besøge udstillinger på Museum Skanderborg og Moesgård Museum.

Hovedfeltet i 2014. Her er flere niveauer afdækket på samme tid. Knogler ses sammen med træet til venstre i billedet.

31


Flextur eller teletaxa Flextur eller teletaxa - også fra Gl. Rye! Der er sket en del ændringer af den offentlige trafik, men den findes stadig. Se mere på www.midttrafik. flextrafik.dk , hvis du har brug for at køre kort eller langt!

Hvad er Flextur? Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil afsted - der er ingen stoppesteder og køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder ligesom i bus og tog. Du kan fx bruge Flextur til besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb og andre aktiviteter. Du kan køre fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Med Flextur bliver du kørt fra dør til dør i gadeniveau. Der kan være andre kunder med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe en anden kunde. Du betaler altid kun for den direkte vej. Har du mindre børn med på turen, skal du selv medbringe en autostol/sæde.

Hvem kan benytte Flextur? Flextur er en del af den øvrige kollektive trafik og kan benyttes af alle.

Hjælpemidler Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer, manuelle og elektriske kørestole. Dog kan du ikke bestille høj vogn, med mindre du er siddende i kørestol under transporten. Vi tager højest 2 kørestole eller 2 hjælpemidler med fra samme adresse.

Medtagelse af dyr Du må medbringe små dyr i tasker/transportkasser, hvis de ikke optager en plads i vognen. Service- og førerhund medtages.

Sådan bestiller du

du kører i og hvor langt du skal. Når du bestiller turen, får du din pris at vide med det samme. Der gives rabat, hvis flere kører sammen (op til 4 personer). Du kan som hovedregel krydse kommune- og regionsgrænser, men det er afhængigt af, om der er indgået aftaler mellem kommunerne.

Teletaxa Glarbo - Gl. Rye - Ry Teletaxaen kører i området: Glarbo - Gl. Rye - Ry Teletaxaen kan ikke benyttes til transport internt i byer. Se på www.midttrafik/Flextrafik/Teletaxa for yderligere information om kørsel med teletaxa: pris, fast bestilling mv. (der tilbydes ikke Teletaxa den 24/12 og 31/12)

Hvornår kører Teletaxaen? Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 18.0019.00 og 21.00-22.00 Lørdage 09.00-11.00 og 13.00-15.00 Søn- og helligdage samt 5/6 10.00-12.00 og 18.00-20.00 Teletaxa kører kun hvis du har bestilt. Kørslen bestilles senest 1 time før ønsket afhentning. Den angivne tid i køreplanen kan forskydes fra - 15 til + 45 minutter. Teletaxa bestilles på telefon 8740 8300 Bestillingscentralen er åben 7.00

Hvad koster det? Når du bestiller, får du oplyst, hvor meget du skal betale. Du skal betale kontant til chaufføren - med lige penge - ved turens start eller vise buskort med billedlegitimation og stamkortnummer (periodekort, uddannelseskort, skolekort mv.). Hvis der betales med buskort, skal du oplyse stamkortnummer, ved bestilling af turen. Ved bestillingen skal du oplyse, hvis du skal have ekstra bagage med. Bagagen må højest veje 11 kg. pr. stk. - medtages der bagage, som optager en plads i vognen, betales samme pris som for en medrejsende. Rabat En betalende voksen/pensionist kan gratis medtage to børn under 12 år. Børn herudover betaler børnepris. Hvert betalende barn kan gratis medtage et barn under 12 år. Der kan kræves dokumentation. Børn fra 0 til 15 år (inkl.) rejser til børnepris. Er du 16 år eller derover, rejser du til voksenpris. Personer på 65 år og derover kan - mod at vise billedlegitimation - købe billetter og kort til pensionistpris. Men der er også den gode gamle skolebus:

Rute 421 Ry - Gl. Rye - Glarbo - Gl. Rye - Emborg – Ry

Rute 421 Ry - Gl. Rye - Glarbo - Gl. Rye - Emborg - Ry Gyldig 10. august 2015 - 24. juni 2016 Hverdage - skoledage Ry Station

....

7.35

8.25

Mølleskolen

....

7.38

8.28

Gangtunnel ved Thorsvej

af

....

7.40

8.30

11.10

Mølleskolen

12.00

13.00

15.05

16.06

12.05

13.05

14.09

15.10

16.11

13.07

14.11

15.12

16.13

12.07

Ry Station

....

B 13.10

16.16

Klostervej/Sanatorievej

....

13.13

16.19

Emborg

....

13.18

16.24

Lindholmvej

....

13.20 7.45

16.26

Langbakke

....

11.13

12.09

14.13

15.14

Gl. Rye skole

....

11.18

12.14

14.18

15.19

Gl. Rye syd

....

11.21

12.17

14.21

E 15.22

E 16.30

Gl. Rye skole

....

11.24

12.20

13.32

14.24

15.25

16.33

Himmelbjerggården

7.01

11.29

12.25

13.37

14.29

15.30

16.38

....

....

.... ....

7.51

8.35

17.00

8.41

Bøgedalsvej vendeplads

E

E

E

E 17.03 E 17.08 .... ....

1) Bestil online via midttrafik.flextrafik.dk: 2) Bestil via App: ”Flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel” på AppStore og Google Play. 3) Bestil på telefon: Ring til Midttrafik på telefon 87 40 83 00 (tast 2 for Flextur)

Nørreskovvej

7.04

7.54

8.44

11.32

12.28

13.45

14.37

15.38

16.41

Glarbo

7.07

7.57

8.47

11.35

12.31

13.47

14.39

15.40

16.44

Fæstibakke

7.13

8.03

8.53

11.40

12.36

13.53

14.45

15.46

16.50

....

Gl. Rye skole

7.15

8.05

8.55

11.42

12.38

13.55

14.47

15.48

16.52

....

Gl. Rye syd

7.18

12.41

13.58

14.50

15.51

....

....

Lindholmvej

7.23

8.10

9.03

11.46

12.46

14.55

15.56

....

....

Emborg

7.25

8.12

9.05

11.47

12.48

14.57

15.58

....

....

Klostervej/Sanatorievej

7.30

8.17

9.10

11.53

12.53

15.02

16.03

....

....

....

....

Hvad koster det?

B Forbindelse fra Låsby med rute 423.

Langbakke

14.04

Ry Station

an

A 7.33

A 8.20

9.13

Mølleskolen

an

7.38

8.28

E 9.16

Gangtunnel ved Thorsvej

an

7.40

8.30

E 9.18

A Forbindelse mod Låsby med rute 423.

Din pris afhænger af, hvilken kommune

32

8.58

11.56

12.56

12.05

13.05

14.09

15.05

16.06

15.10

16.11

E Betjenes kun for afsætning af passagerer.

Jørns Busser, tlf. 86 94 31 15

....

17.00

....

....

....

....

....


Gl. Rye Mølle

d e k r a m e l u J

på Gl. Rye Mølle den 6. december

Det traditionelle julemarked på Museet på Gl. Rye Mølle finder sted søndag den 6. december kl. 10-16.

Der bliver tændt op og bagt brød i museets udendørs ovn. Inden døre er der en mængde boder med et stort udvalg af julegaveidéer. Der er nissefortællinger for små og store, og træskomageren vil have travlt med at lave julemandens træsko. I julecafeen er der salg af gløgg og æbleskiver, hjemmebag, kakao, kaffe mm. Julemarkedet er arrangeret af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening og Museet på Gl. Rye Mølle, og der er gratis adgang hele dagen.

Billeder fra et af efterårets arrangementer på Gl. Rye Mølle: ”Levende museum” & Æbledag med mange besøgende Søndag d. 11. oktober afholdt Museet på Gl. Rye Mølle i strålende vejr ”Levende museum” & Æbledag. Låsby Æblets Venner stillede op med æblepresser, uddelte smagsprøver på æblecider og æblechips og fortalte om lokale æblesorter. For børnene var der skattejagt i museet, kartoffeltryk, de kunne skyde til måls med en ”kartoffelskyder”, smage hjemmelavede karameller og bage pandekager over bål. Man kunne også følge arbejdet i det gamle savværk, og se træskomanden arbejde i sit værksted. Den store udendørs ovn leverede frisk bagværk til kaffen. Omkring 190 mennesker kiggede forbi møllen i løbet af dagen. 33


NYT FRA

GL RYE

VANDVÆRK

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Vandværket har i år haft ekstra fokus på bevarelse af vores rene drikkevand. Dette i samarbejde med Skanderborg Kommune og de andre vandværker i kommunen. Vi var bl.a. repræsenteret ved ”Sille Awten” med en lille bod. Her var det muligt at skyde til måls efter nogle flasker med gift, hvilket var et trækplaster især for byens børn, idet der var gode præmier at hente. Samtidigt informerede vi om mulighederne for at holde haven fri fra ukrudt uden brug af sprøjtemidler. Her var miljømedarbejder Charlotte Vallø behjælpelig med råd og vejledning, samt pjecer om giftfri havehold.

Pjecerne kan ses på Skanderborg Kommunes hjemmeside under Natur og miljø, Grundvand og drikkevand. Her kan man bl.a. læse, at 1 gram sprøjtegift er nok til at forurene 10 millioner liter drikkevand. – Stof til eftertanke! Sommeren og efteråret har heldigvis ikke budt på de store udfordringer for Vandværket. Byens vandforsyning har været stabil, og vi har ikke haft nævneværdig brud på vandrørene.

Vi ønsker vore forbrugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

34 34

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Dagplejen

Hej... En ny sĂŚson med aktiviteter i hallen . Hver 2. onsdag er vi I hallen fra kl 9 - 10. Her laver vi gymnastik, leger, synger og finder diverse redskaber frem.

? d e m u d l i v -

k i t s a n m y G

Basketball 35 35


Børnegården Bison Fredag d.9.10. havde vi det årlige motionsløb i Bison. Dette er en tradition, som vi har haft i mange år, som blev indført efter sammenlægningen med skolen. Vores mål med motionsløbet er at give alle Bisonbørn - store som små - en fælles oplevelse, hvor de oplever glæde ved at bruge kroppen og få pulsen op. Motionsløbet startede med fælles opvarmning på marken. Alle kroppens dele skulle varmes igennem, først ved introduktion fra en voksen, og derefter fik den hele armen til musik (Gangnamstyle). Sjov og dejlig opvarmning. Derefter løb vi ned i slugten. De største skulle den lange rute helt ned til stien, der går til Kræshuset og de yngre kunne korte lidt af ved at tage stien tværs over lidt højere oppe. Vuggebørnene løb ned til legepladsen ved Lille Vangsvej.

e s l e g æ v e b Alle børn i

På turen kom børnene forbi en post, hvor de skulle kravle igennem et rør, og alle skulle gå balancegang på legeredskaber ved Lille Vangsvej. Vel tilbage i Bison fik alle en frugtstang som belønning for den seje præstation. Motionsløbet skal desuden ses som en del af det øgede fokus, vi har på bevægelse i Bison, der også er en af Skanderborg Kommunes målsætninger. Kommunen ønsker, at vi i institutionerne øger glæden ved bevægelse og samtidig øger omfanget og kvaliteten af bevægelse for alle børn og voksne. Vi ved, at fysisk aktivitet er med til at øge barnets robusthed og udvikle en sund krop. Får barnet styrket motorikken udvikler det en større kropsbevidsthed. En aktiv krop giver en aktiv hjerne. Vores mål er, at alle oplever stor glæde ved bevægelse og får gode vaner for et fysisk aktivt liv. For at leve op til dette mål har vi i Bison valgt, at der en dag om ugen er øget fokus på motorik og bevægelse. Vi vil øge børn og voksnes opmærksomhed på bevægelse ved at igangsætte motoriske og sansemæssige aktiviteter. Vi vil udfordre børnene motorisk indenfor nærmeste udviklingszone og flytte deres grænser for, hvad de tror, de kan og tør. Dette har vi struktureret ved, at der hver fredag formiddag er planlagt et motorisk forløb enten på legepladsen eller inde i institutionen. Vi forventer, at de fælles oplevelser fredagen giver, vil videreføres til hverdagen. Fredagen er ligeledes dagen, hvor vi har køretøjer låst inde. De pædagogiske overvejelser for denne beslutning er, at vi oplever, at nogle børn ofte bruger megen af deres leg på et køretøj og ikke helt oplever, hvilke muligheder for leg vores dejlige legeplads ellers byder på. .

36


BEDSTEFORÆLDREDAGE

I Bison har vi haft rigtig mange og rigtig fine gæster i løbet af oktober måned, da vi har afholdt bedsteforældredage, hvor børnenes bedsteforældre var inviteret til eftermiddagskaffe to fredage til hygge med sanglege og fællessang.

Da invitationerne var færdige gik alle 35 børn i samlet flok op til postkassen og hver især poster sine invitationer. Sangene vi skal synge øves i fællesskab, og det er en gruppebeslutning, hvad der skal bages. Dette arrangement er vi fælles om.

Vi er 2 børnehavegrupper; ”Elefanterne” og ”Girafferne”, og vi havde bedsteforældredage fredag den 23. og den 30. oktober. Mens den ene gruppe havde gæster, gik den anden op på skolen, hvor vi havde lånt et lokale. For når en børnegruppe på 35 inviterer deres bedsteforældre bliver det til rigtig mange mennesker. Så der skal dækkes op ved mange borde rundt i hele huset.

I forberedelserne er vi opmærksomme på, at alle børn får en oplevelse af, at de hver især bidrager med værdifuldt input og arbejdskraft, så arrangementet bliver en succes. Mange børn er dygtige til at bage kager, andre kan lave bordpynt, nogle er gode til at komme med ideer til sangene, der skal synges og danses. Det betyder, at alle får andel i festen og får en følelse af, at de har bidraget med noget, der har været værdifuldt og nødvendigt, for at dagen bliver god.

Og forberedelserne startede allerede sidst i august måned, hvor børnene begyndte at lave invitationer, som vi postede på gammeldags vis via postkassen ved Brugsen. Vi opfordrede i invitationerne til, at der også blev svaret retur pr. gammeldags post. Og det har rigtig mange bedsteforældre gjort. Vi har fået de sødeste og mest fantasifulde postkort og breve retur, som vi har læst op i børnehaven. Det har været festligt og børnene blev utrolig glade for postkort og breve. Herefter skulle der laves bordkort og tænkes logistik, da alle børnene jo skal sidde sammen med deres respektive ”bedster”. Nogen har 1 eller 2 og mange har både 4, 5 og 6 så vi blev faktisk godt 130 personer begge dage. Når vi i børnehaven prioriterer sådan et arrangement, er det fordi, vi her har mulighed for både at arbejde med fællesskab, gruppetilhørsforhold og det enkelte barns følelse af, at være noget helt særligt.

Det vil sige; ”min tilstedeværelse har værdi for gruppen, og min deltagelse har betydning for fællesskabet”. - Det er godt for selvværdet! På selve dagen, hvor vores gæster kommer kl. 14.30, har vi alle travlt med at dække bord og pynte op. Forventningens glæde er næsten ikke til at holde ud. Der er en stemning i huset, som var det juleaften. Og når bedsteforældrene endelig dukker op, er glæden stor, og de enkelte børn viser stolte deres gæster rundt og er hver især ”verdens centrum”. Det har været dejligt og en rigtig god oplevelse at have bedsteforældredage, hvilket også fremgår af billederne. Vi siger TAK til alle ”bedster”, der var med til at gøre dagene til en fest og TAK til alle forældrene for opbakningen.

37


Gl. Rye Skole Sundhedsugen Agnes: ”Jeg synes, det var rigtig spændende, fordi vi lavede nogle andre ting end vi plejer. Og så synes jeg også, at det var sjovt, da vi skulle skyde.” Et digt fra Pauline: Sundhed kalder Dagen er i gang Opgaverne er løst Skift til næste post Hjemkundskabsfag Laver lækkert mad

Tirsdag og onsdag: Glimt fra forskellige værksteder på tværs af MT MTB: Asger: ”Jeg var ude at cykle MTB i skoven. Vi cyklede lidt over 20 km på under 2 timer. Da vi kom hjem fik vi varm kakao” Jonathan: ”Jeg var også ude at cykle, og jeg blev mega våd.”

Kropssprog: Kamma: ”Jeg var på Kropssprog, og det var MEGA sjovt. Jeg lærte, at man siger meget med kroppen.” Arthur: ”Jeg lærte, at 60% af det vi siger, er kropssprog.” Alberte: ”Jeg var også på Kropssrog, det var sjovt, fordi vi lærte meget om det og lavede nogle sjove lege.” Andrea: ”Det var rigtig sjovt at prøve skuespil med kropssprog.”

Fællesspisning: Nicolai: ”Jeg var i køkkenet og lavede pasta med kødsovs sammen med en masse andre. Det var vildt SJOVT!” Simone og Anders: ”Jeg var i køkkenet hele dagen, vi lavede kartoffel-porre suppe med bacon og det var meget spændende.”

O-løb: Maria: ”Vi var på O-løb. Det var mega hyggeligt. Det var en dejlig uge at gå til efterårsferie på.”

Puls: Patrick: ”Det var mega fedt, da vi målte vores puls. Det var sjovt at skyde og lave mad.”

38 38

Torsdag - Skoleskydning (kun 5. årg.): Skrevet af: Anna Xenia, Asger, Anders, Karl Magnus, Naja, Maria, Marie Esther

5. årgang har været til skoleskydning i Ry Vi startede med at cykle til Ry, hvor vi skulle være med i en konkurrence, som hedder skoleskydning. Vi mødte 5. klaserne fra Mølleskolen på vejen derud. De var på vej til Gl. Rye Vi skød med salonriffel efter skydeskiver. Vi skød i kælderen og spiste i trofærummet ovenpå. Mens den ene klasse skød, legede den anden klasse udenfor. Vi legede forskellige lege, fx makker-stikbold. Det var hyggeligt i pauserne og sjovt, når man skød. Andrea: ”Det var en vild oplevelse” Valdemar: ”Det bedste var at skyde, og at vi spillede bold ☺” Fredag - Skolernes fælles motionsdag: Sophia: ”Vi havde motionsdag og det var hårdt med sjovt.”


Mandag: På svampetur m. klassen ved Klostermølle. Vi startede sundhedsugen op med at være på svampetur med en ekspert, der hed Torben. Vi var delt op i to hold. Først legede det ene hold, mens det andet var ude og finde svampe, og bagefter byttede holdene. Da vi alle sammen havde fundet svampe, lavede vi en stuvning med fløde og brød. Maiken havde købt 6 kæmpestore brød, så vi måtte få lige så mange gange, vi ville. Svampestuningen knaste mellem tænderne, og vi var mange, der ikke så godt kunne lide det. Det var en rigtig god dag, hvor Mette og Michael smagte rå svampe, og det må man ikke, men de var modige. Skrevet af Dina og Sara

Tirsdag og onsdag: Mindfulness Vi lavede mindfulness med Pia. Vi var på drømmerejse på et flyvende tæppe. Turen gik til et land eller sted, man selv valgte. Vi lavede også en massagestol. Det bestod af, at vi var fem, der skulle stå med hovederne modsat af hinanden og med siderne til hinanden, og så skulle vi lave katten (det er en yoga øvelse), mens der lå en på vores ryg og fik massage. Skrevet af Gustav Kjeldsen og Stine Fibæk

MTB, 4. og 5. klasse Onsdag var nogle fra 4. og 5. klasse på MTB tur (Mountainbike). I starten var det fint vejr, men efterhånden som klokken nærmede 12, begyndte det at regne. Til sidst styrtede det ned. Da det regnede mest, lovede Mette Miljkovic, at hvis vi cyklede 20,7 kilometer, fik vi varm kakao, når vi kom hjem. Lavet af Hjalte R Eriksen og Johannes F Hockerup.

Puls Tirsdag og torsdag var en af stationerne Puls. I Puls skulle man høre lidt om pulsen, og derefter skulle man finde en makker. Hvert hold skulle have et papir, hvorpå der stod de ting, man skulle gøre, så ens makker kunne tage ens rigtige puls på de rigtige tidspunkter. Fx hvis man skulle have taget sin hvilepuls, skulle man ligge ned i tre min. Derefter skulle ens makker tage din puls i et min. Skrevet af Johannes F Hockerup

Torsdag: Torsdag var en dejlig dag for alle, tror jeg. Vi lavede en masse lege, og det var rigtig sjovt. Vi legede tagfat og fangelege, og de var sjove. Og vi leget meget mere. Skrevet af Aske Wittenburg.

Om fredagen var vi på motionsløb. det var sjovt og udfordrende, og alle løb langt den røde rute, der var 3 kilometer lang. Den grønne rute var 1 kilometer, og den gule rute var 2 kilometer lang. Vi glæder os til næste sundhedsuge. Esther og Maise 2.kl.

Fredag: Skolernes motionsløb 4. årgang har løbet 505 km til sammen. Vi har været ved Rye Nørreskov, og vi syntes, det var sjovt. På 1. km ruten fik vi en grøn tændstik, på 2 km ruten fik vi en gul tændstik og på 3 km ruten fik vi en rød. Der var lækre gulerodsbrud, som vi selv havde bagt og godt vejr. Skrevet af Hector, Malthe og Marcus

MOTIONSLØB Fredag morgen samles vi i skolegården med idrætstøj på. Da vi alle var der gik vi op mod Ry Nørre Skov. Vi var alle glade, og humørret var i top. Man kunne løbe 3 km, så fik man en rød tændstik. Man kunne også løbe en grøn tændstik, det var 1 km. Og en gul som var 2 km. Der var mange, der løb langt, men den, der løb længst, løb 32 km. Lavet af Frida og Andrea. ☺

Det var sjovt at være med til det. Vi cyklede og dansede og spilede boldspil og o-løb Det var en god uge, og det var hyggeligt at være sammen med store og små. Skrevet af Ida og Asmus og Dagmar

Sundhedsugen Vi synes, at det sjovest var spil for livet. Vi legede mange gamle lege, fx. en leg, hvor der skulle stå en person i hvert hjørne af halen. De skulle have nogle spørgsmål som man skulle svare på, og hvis man svarede rigtig fik man et kryds. Hvis man fik 4 kryds vandt man, men man kunne godt miste et kryds, hvis en fra holdet kom i fængsel ved at blive taget af fangerne. Man skulle give et kryds væk for at komme videre til næste spørgsmål. Man skulle nemlig være alle på holdet for at kunne for at kunne få spørgsmålet. Vi synes, at det var en rigtig god leg.

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Annette Christensen 8794 2201 annette.christensen@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Lavet af Smilla & Emilia fra 4.b

Her på Gl. Rye skole har vi haft ”Sundheds uge”, men hvad er sundhed egentlig? Man kan være sund på mange måder, man kan dyrke sport og spise sundt, men man kan også være sund ved at have ro og fred til at mærke sin egen krop. Det har vi lært rigtig meget om i vores ”Sundheds uge”. Om morgenen var hele skolen ud at løbe, og bagefter var vi ude på de forskellige hold: Madlavning hvor man lavede sund mad til hele skolen, Oløb oppe i lyng-bakkerner, puls hvor man målte pulsen efter forskellige opgaver, teaterøvelser hvor man lærte om kropssprog, der også er vigtig for at have det godt sammen. Hele ugen sluttede med skolernes motionsdag, hvor der blev løbet rigtig langt.

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Jeg syntes det har været en rigtig sjov spændende og anderledes uge, hvor vi har lært en masse om, hvad sundhed er. Ida Permin, 6.kl. 39 39


KUN ST I SKO VEN Skrevet af Anette Andersen, pædagog i fritidsdelen, Gl. Rye Skole

Børnene fra SFO har været i gang med at lave kunst, som skulle udstilles i skoven. Det var en god proces, hvor gode ideer, inspiration og hyggeligt samvær endte med at blive til flotte kunstværker. Inspirationen til projektet kom gennem børnenes fortællinger om Sculpture by the Sea, som blev afholdt i Aarhus og vi gik, fuld af gode ideer, i gang med at lave vores eget kunstprojekt - Kunst i skoven. Vi gik i skoven og fandt materialer, som vi tog med hjem til vores værksted. Derudover brugte vi gamle ting - legetøj der var gået i stykker og andre ”værdiløse” genbrugsmaterialer. I 3 uger sydede værkstedet af kreativitet og glæde. Der blev brugt maling, limpistol mm. og snakket om, hvor skørt man kunne sætte ting sammen - og se det udvikle sig til at blive til et kunstværk.

Kunstværkerne er et fælles projekt, hvor man har samlet de malede grankogler til En sol i universet og et vandfald i skovbunden.

Det hele kulminerede med en fernisering i skoven for børn og forældre. De flotte kunstværker var sat op i skoven ved fodboldbanerne, og der blev serveret saltstænger og børnechampagne. Et rigtig godt projekt, hvor alle skulle bidrage med en andel til det store fælles billede. Alma, Bine Marie 2. kl. og Mathias 1. kl. har lavet disse fine fantasidyr.

Nanna 0. kl. har lavet kik i kassen Dalmatineren. 40

Jonas 0. kl. har lavet dette værk uden navn.


”Massagetog”, hvor man giver massage på ryggen til den, der sidder foran.

. ø b r n r o f a g o Y

I klubben Villa Kulla tilbyder vi hver dag en eller flere bevægelsesaktiviteter. Vi forsøger at lave et bredt udbud af bevægelsesaktiviteter, én af disse er yoga. Hvorfor anvender vi yoga og mindfulness med børnene?

Nogle gange giver børnene hinanden massage, under guidning. Vi taler om, hvad der er rart, og hvordan man skal passe på hinanden og lytte til hinanden, når man giver massage. Nogen mennesker kan lide, at massagen er kraftfuld, andre kan lide en mere blid massage. En

Opmærksomhed og koncentration er også kompetencer som styrkes gennem yoga og mindfulness. Det gøres blandt andet gennem forskellige sanseøvelser.

Skrevet af Pia Lund Hansen, pædagog i fritidsdelen, Gl. Rye Skole.

Yoga og mindfulness giver mulighed for at blive opmærksom på, - og lære mere om sin krop sit sind og sine følelser. Man kunne med andre ord sige: blive klogere på det at være SIG. En vigtig kompetence i en tid, som blandt andet er præget af et højt informationsniveau, hvilket man allerede som barn må forholde sig til. At være klog på sig selv, giver bedre grobund for at vælge fra og til i livet. Stå fast ved egne meninger og holdninger og dog indgå i et fællesskab. Dette perspektiv har børnene selvsagt ikke, når de vælger at være med i ”stilletid” eller børneyoga. De vælger det, fordi det er rart, sjovt, anderledes, et pusterum, en mulighed for at være stille, en mulighed for at dagdrømme…. Ja, børnene har mange forskelligartede grunde til at vælge yoga. Når der undervises i børneyoga, er der en opmærksomhed på aldersgruppen, derfor er yoga i klubben ofte med en legende og undersøgende tilgang. Så vi leger, danser, laver yoga-stræk, partneryoga, synger og bliver også stille i kortere perioder.

Det lange, dybe åndedrag kan hjælpe, hvis f.eks. vi mærker en vrede, sorg eller angst overmande os. Børnene vil gerne snakke med om de svære følelser og lytter opmærksomt, når der fortælles, at åndedrættet kan være ”vores hjælper”.

Mange kender legen: ”tegneleg”, hvor man tegner hinanden på ryggen. Det kræver fuld opmærksomhed at mærke hvad der tegnes. En sådan øvelse kan både være rar at lave sammen, og samtidig skærper den barnets opmærksomhed. Har du som forældre lyst til at vide mere og selv anvende øvelser vil jeg anbefale bøgerne: Sabrina Justesen Leoni: Mindfulness for børn og unge samt Eline Snel: Sådan får du børn i balance. sådan stund giver anledning til snak om at være opmærksom på hinanden. At give hinanden massage styrker fællesskabet og modvirker generelt mobning mellem børnene

Robert undersøger åndedrættet via en ”hoberman sphere” som hjælper os med at forstå hvordan lungerne udvider sig.

Vi tager på fantasirejser til fremmede lande, eller smukke blomsterenge, vi møder måske en zen-mester med vise ord, eller en sommerfugl, som kommer helt tæt på os. Vi afprøver og undersøger åndedrættet i forskellige øvelser. Vi kan f.eks. gøre åndedrættet langt og dybt.

41


Pensionistforeningen og Aktivitetsrådet

Løvfaldstur ud i det grå... Gl. Rye Pensionistforening og Aktivitetsrådet for Dalbogaard var på tur tirsdag den 6. oktober. Som chaufføren Heinrich Abrahamsen sagde om turen, så var det ”ud i det grå”, for der var overskyet under hele turen. Turen startede fra Dalbogaard kl. 14, og gik over Sdr. Vissing og Vrads til Nørre Snede samt herefter til Rørbæk sø. Trods det overskyede vejr, nød vi alle de flotte omgívelser og efterårsfarverne undervejs på turen. Efter et lille stop ved Rørbæk Sø fortsatte vi til Brande, så vi kunne se, hvordan moderne industribygninger ser

ud hos Bestseller, og derefter også forbi vindmøllefabrikken Siemens Windpower, som også er en af de store industrier i Brande. Herefter gik turen til Cafeteria Kroen ved Hampen og Hovedvej 13. Her spiste vi middag, som bestod af stegt svinekam med sprød svær, rødkål og dejlig sovs. Middagen blev nydt af alle 24 deltagere. Mætte og veltilfredse kørte vi tilbage til Dalbogaard, hvor vi var kl. 18.15. Jytte Siggaard

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: l Birthe Jensen, flagudlejer tlf. 8689 8351 eller tlf. 5131 8074 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: l Jørgen Pedersen, Formand tlf. 4075 1471 l Frankie Jensen, kasserer tlf. 2165 3050 l Leif Jahns, bestyrelsesmedlem tlf. 4241 6192 eller l Per Ro Andersen , bestyrelsesmedlem tlf. 5072 7146

42


Dalbogaard

Aktiviteter hver uge: Mandag

Køretur med Rypen 10.00 - 11.30

Tirsdag

Gymnastik 10.15 - 11.30

Onsdag

Torsdag

Oplæsningsgruppe. 10.15-11.30

Fredag

Erindringsgruppe 10.15-11.00

(alle ulige uger)

Eftermiddag Gudstjeneste 1. tirsdag i måneden. Kl. 14.00

Pensionistforeningens bestyrelse

Aktivitetsrådets bestyrelse

Bankospil 1. og 3. onsdag i måneden. Kl. 14.00

Aktiviteter på Dalbogård: Pensionistforeningens generalforsamling onsdag den 18. nov. fra kl. 13.30 med efterfølgende bankospil Aktivitetsrådets julefrokost fredag den 11. december fra kl. 12.00

Kreative aktiviteter 13.30-15.30

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40 Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37

Ragnhild Jeppesen formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Inga Pedersen Skolebakken 8

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Grete Balle Lyngdal 4

43


rke din Skal vi sty e? tedeværels online tils - mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Revisionsfirmaet

Henrik Braderup Olsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry

- tjek også vores webshop

Vi holder åben hele døgnet på lunasmykker.dk

Køb julegaven hos

Medlem af

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Denne annonceplads kan blive din. Pris: kr. 655,- + moms Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms Kontakt PT Grafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

Ved dødsfald tlf. 70 26 26 12 ■ ■ ■

Vi kan kontaktes hele døgnet Aftaler kan træffes i hjemmet eller i forretningen Din lokale bedemand – siden 1954

Jakob Houkjær

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.begravelsesforretningerne.dk

Preben Balsby Thomsen

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Juletræer

Lør/søndage i advent kl. 10-16 samt 22. og 23. dec.

Juleposer til alle børn

Fam. Geil, Langebakke 2 4011 4704

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kennith Broberg og Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent onsdag til lørdag fra 11.00 til 17.00 Søndag fra 13.00 til 17.00

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400


Reparation og salg af biler -til private og erhverv

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Møllegade 22, 8660 Skanderborg · 2243 9272 billskembes@hotmail.dk · www.apexservice.dk

Juletilbud

Spar 40 % på de lækre Juhldal produkter

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Klostertorv · Klostervej 8B, 8680 · Ry 86 89 28 83

�������

A/S Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

GARANTI PÅ KVALITET

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Skiltedesign se mere på:

skilteiry.dk

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

Start weekenden med en blomst... Hos os finder du det store udvalg til ude og inde Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Ta´ os med på råd om haven. Se mere på www.nylund.dk Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag og søndag 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye November 18. Generalforsamling og bankospil

kl. 13.30. Dalbogaard.

Pensionistforeningen

26. Stillegudstjeneste kl. 20.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

29. Gudstjeneste med Skt. Sørens kor kl. 11.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

29. Jul i Emborg kl. 11-16. Emborg. Det lille Gartneri, Øm Gæstgiveri, Øm Kloster Museum og Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe 29. Julenissetur kl. 14.00 og juletræstænding kl. ca. 17.

Gl. Rye skole.

Borgerfor. og Naturfonden

Gl. Rye hallen.

GRIF

December 5. Lørdagssjov i hallen.

6. Julemarked på Gl. Rye Mølle kl. 10-16. Gl. Rye Mølle.

Museet for Gl. Rye Mølle/ Gl. Rye Møllelaug

8. Jul for dagpleje/Bison. Kl. 10.

Skt. Sørens kirke

10. SNUTTE-klub kl. 9.30. Biblioteket

Gl. Rye skole.

Gl. Rye bogcafé

17. Julekoncert med Den danske Salmeduo kl. 19.30

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

11. Julefrokost på Dalbogaard kl. 12.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

18. Juleafslutning for Gl. Rye Skole kl. 8.45.

Skt. Sørens Kirke

19. Julehygge i Byens Egen Butik.

Dagli´Brugsen.

Dagli´Brugsen

20. Syng-julen-ind kl. 16.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

23. Julegudstjeneste på Dalbogaard kl. 10.

Dalbogaard

24. Julegudstjeneste kl. 14.30 og 16.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

25. Julegudstjeneste kl. 11.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

1. Nytårsgudstjeneste kl. 16. Skt.

Sørens Kirke.

Menighedsrådet

12. FDF Nytårsparade kl. 17. Skt.

Sørens Kirke.

FDF og menighedsrådet

14. SNUTTE-klub kl. 9.30. Biblioteket

Gl. Rye skole.

Gl. Rye bogcafé

26. Rockgudstjeneste kl. 19. Skt.

Sørens Kirke.

Menighedsrådet

28. Stillegudstjeneste kl. 20.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

7. Fastelavnsfest kl. 14.30.

Gl. Rye hallen.

Borgerforeningen

11. SNUTTE-klub kl. 9.30. Biblioteket

Gl. Rye skole.

Gl. Rye bogcafé

Januar

Februar

11. Foredrag kl. 19.30 ved Mellemøsten-forsker Lars Erslev Andersen. Skt. Sørens hus. Udsyn og menighedsrådet 25. Generalforsamling Borgerforeningen kl. 19.30.

48

Sted annonceres.

I GL. RYE - en by med lysregulering...

Borgerforeningen