Page 41

Udbygningen

af Rye Kraftvarmeværk

Rye Kraftvarmeværk har ønsket at fremtidssikre varmeforbrugerne ved at foretage en udbygning af varmeværket, som gør værket mindre sårbart over for eventuelle prisstigninger på fossile brændsler. Indtil i dag har hele varmeproduktionen på Rye Kraftvarmeværk været baseret på naturgas.

De tre teknologier (kraftvarmeproducerende naturgasmotor, solfangere og varmepumper) komplementerer hinanden godt. Solfangeranlægget producerer fortrinsvist varme om sommeren, varmepumpen producerer fortrinsvist varme om vinteren i perioder med billig el og naturgasmotorerne producerer varme i perioder med dyr el.

Solvarmeanlægget vil fremover bidrage med ca. 10-15% af varmebehovet og grundvandsvarmepumperne vil bidrage med ca. 60-65% af varmebehovet. For varmepumpens vedkommende kommer ca. 70% af energien fra grundvandet og 30% af energien fra el til varmepumperne.

Etableringen af anlægget er næsten færdigt, trods en mindre forsinkelse p.g.a. for meget jern i den anden grundvandsboring, hvorfor et filteranlæg

viste sig at være nødvendigt. Dette filteranlæg er nu på plads og varmepumperne bliver snart startet.

Indvielse Der vil i marts måned blive indbudt til indvielse. Datoen er ikke helt på plads, men hold øje med de lokale medier og varmeværkets hjemmeside - www.ryekv. dk

FAKTA Solvarmeanlægget vil fremover bidrage med ca. 10-15% af varmebehovet og grundvandsvarmepumperne vil bidrage med ca. 60-65% af varmebehovet. For varmepumpens vedkommende kommer ca. 70% af energien fra grundvandet og 30% af energien fra el til varmepumperne.

41

Aktuelt nr 56  

Lyngbakkerne tilhører Gl. Rye. Turnaround for Brugsen i 2014.

Aktuelt nr 56  

Lyngbakkerne tilhører Gl. Rye. Turnaround for Brugsen i 2014.

Advertisement