Page 25

Først den største bekymring – så den største udfordring og nu den største succes Den absolut største bekymring og det mest drøftede punkt inden sammenlægningen var planerne for U10 drenge. Skulle de forblive i GRIF eller skulle de overgå til Ry Håndbold med det samme? Efter en start med fokus på træning i ”egen hal” blev opdelingen ændret i november for at sikre alle spillere træning på eget niveau og udvikling til alle. Ry Håndbold i dag kan mønstre 7 U10 drenge hold og 3 U10 pigehold og er dermed nok er den største U10 årgang i JHF kreds 6. Det har det været vigtigt for os, at der er sammenhold på tværs og at der med mellemrum er fælles aktiviteter. En af disse aktiviteter var en ”ryste-sammen dag” som markerede de nye holddelinger og overgangen af U8 spillere til U10. Lørdag den 25. november deltog 50 drenge (ud af 65 mulige) til en hel dags håndboldaktiviteter i Gl. Rye hallen. Skumbold, teknisk træning, turnering og pizzaspisning i 8 timer gav et godt afsæt for resten af sæsonen Her midt i januar er vi meget glade for beslutningen omkring U10 drenge. Vi har fået nye kompetente trænere tilknyttet årgangen, så der er god trænersammensætning på alle hold, kvaliteten er højnet markant, spillerne ser ud til at stortrives, vi bliver ved at blive flere spillere, og vi voksne kan virkelig begynde at se resulta-

terne af et hårdt men spændende år med forandringer,

De allermindste I forbindelse med sammenlægningen af U10-14 årgangene blev det vurderet at de allermindste spillere, skulle forblive i GRIF regi, dette ud fra en holdning om, at

man ikke skal flytte spillere, hvis det ikke giver merværdi – og slet ikke så unge spillere. Men det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at finde trænere til U6 i GRIF, der dermed ikke blev oprettet, og U8 overgik i november/december til Ry Håndbold, da der ikke var spillere og trænere nok i GRIF. GRIF vil stadigvæk gerne beholde U6 og U8 årgangen i GRIF regi så hvis nogle Gl. Rye borgere er interesseret i at starte disse hold op efter sommerferien kan man kontakte formand Flemming Hansen eller sekretær Marianne Fjerbæk i GRIFs hovedbestyrelse – siger Marianne Fjerbæk fra GRIF .

Håndboldens fremtid i Gl. Rye? Halvvejs gennem den første sæson kan Ry Håndbold se tilbage på et meget spændende år – hvor der er kommet mange nye spillere, trænere og forældre til Ry Håndbold. Vi er ved at have lært hinanden at kende, og hverdagen begynder så småt at vinde sit indtog. Men vi er al-

lerede nu i gang med planlægningen af den kommende sæson, og det er helt sikkert, at der også bliver rigtig mange gode håndboldoplevelser i Gl. Rye hallen efter sommerferien. I Ry Håndbold betragtes Gl. Rye Hallen og Ry Hallerne begge som hjemmebaner, og hjemmestævnerne i Gl. Rye Hallen efter jul har været en stor succes. I fremtiden ser vi derfor ikke en mod-

sætning mellem Gl. Rye og Ry, hverken til træning eller til kamp. Vi er fælles om klubben, og Ry Håndbold bor i både Ry og Gl. Rye, udtaler formand John Madsen.

Vil du være en del af Ry håndbold? Ry Håndbold håber meget, at flere får lyst til at være en del af Ry Håndbold – som spillere, frivillige eller på anden måde blive en del af det sammenhold og fællesskab vi har. Vores hjemmeside www.ryh.dk er opdateret med kontaktoplysninger, så tag endelig kontakt til os, hvis I vil høre mere. Har du bare lyst til at se os spille – kan du altid finde kampprogrammerne på vores Facebookside eller på www.ryh.dk . Specielt kan vi anbefale at komme i Ry Hallen søndag den 15. marts. Hvor vi afholder ”Brag i hallen” – alle kampe bliver med indløb, musik og speak – en stor dag for ungdomsspillerne og en festlig oplevelse for tilskuerne.

25 25

Aktuelt nr 56  

Lyngbakkerne tilhører Gl. Rye. Turnaround for Brugsen i 2014.

Aktuelt nr 56  

Lyngbakkerne tilhører Gl. Rye. Turnaround for Brugsen i 2014.

Advertisement