Aktuelt nr. 47

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 47 · november · 2012

GL. RYE

Møllemarkedet byder på Velkommen nye oplevelser Side 26

til Iben JohanneThomsen Side 2

Lyngbakkerne blev barberet

GRIF søger ny formand

Side 12

Side 6

1


Gl. Rye portræt

I GL. RYE Borgerforeningen............ side 8 Gl. Rye kirke...................... side 16 Nyt fra GRIF...................... side 28 Nyt fra FDF........................ side 34

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst

Peter Hald Borgerforeningen

Marianne Fjerbæk GRIF

Kim Pedersen FDF

Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forsidefoto: Iben Johanne Thomsen Foto: www.Ibry.dk Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i februar 2013. Deadline søndag den 27. januar. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

22

At være nærværende, det synes jeg er et fint udtryk for, hvad man skal være som sognepræst Aktuelt siger hjertelig velkommen til Iben Thomsen! Af Karen Thomsen

Iben fortæller: Jeg har altid villet være præst, jeg kunne ikke forstille mig noget andet eller bedre ! Da jeg gik i første klasse sagde jeg til min matematiklærer, at jeg ville være præst. ”Sådan noget kan man ikke vide, når man er 6 år gammel!” sagde hun. Men jeg kunne rigtig godt lide at gå i kirke, jeg havde nogle fine oplevelser med gudstjenester som barn, men jeg var egentlig temmelig gammel, før det gik op for mig, at prædikenen var noget, man skulle lytte efter. Fra jeg var 10 til jeg var 18, boede jeg i Ry. Min mor havde revisionsfirma i Ry, dér hvor mejeriet lå. Jeg gik på Mølleskolen, og da jeg var færdig med gymnasiet på Katedralskolen i Århus, kom jeg på Askov Højskole. Bagefter var det naturligt at begynde på teologistudiet, jeg var meget interesseret i historie og sprog og filosofi og disse ting kunne forenes på teologistudiet. Jeg havde desuden 2 nære veninder, hvis fædre var præster og det har også betydet meget. Jeg søgte til Gl.Rye, dels for at komme ”hjem”, og dels fordi jeg kunne se mig selv i menighedsrådets beskrivelse. De søgte en ordentlig teolog, én der lægger vægt på gudstjenesten, én der gerne ville være med i menighedslivet, samarbejde med FDF og byens foreninger, afholde gudstjenester på plejehjemmet, én som kunne være nærværende i forhold til børn og unge, voksne og gamle. Jeg har været præst i 11 år, de første 7 år var jeg vikar forskellige steder. Min mand Kjeld og jeg har boet i Aulum siden år 2000, hvor Kjeld har været valgmenighedspræst. Jeg begyndte som præst i et vikariat i Vinderup og i 2008 blev jeg præst i Rind-Kollund-Kølkær, hvor jeg har været indtil nu. Kjeld er fra Linde, som ligger

mellem Lemvig og Holstebro. Han er fra en slægtsgård, som hans forældre solgte. De havde været der i 8 generationer men hverken Kjeld eller hans søskende skulle være landmænd. Vi har tre gode drenge. Lauge på 9 år som går i 3. klasse, Gustav på 7 år i 1. B og Asbjørn på 3 år, som går i Bison. Vi er blevet taget rigtig godt imod, stor ros til lærerne og pædagoger. Det er de voksnes beslutning, når familien skal flytte, og det er jo ikke kun vi voksne, som skal etableres her, det er i høj grad ungerne. Min mor bor nu i Sejs sammen med Holger Garner, som hun er gift med nu. De har boet ved Øm Kloster i mange år, fordi Holger var museumsleder i over 40 år. Jeg er kommet meget på Øm Kloster, jeg har siddet og læst til eksamen og siddet i billetlugen. Ved min indsættelse som præst var det meget dejligt, folk sang jo, og Katrine Bruno spillede skønt, og så var der reception. Hvor mange mennesker får lov at få sådan en start på deres nye arbejde?

Jeg sætter gudstjenesten meget højt! I præsteløftet er det beskrevet, hvad der er centrum for præstens arbejde. Det er vigtigt at holde sig til det centrale for at kunne gøre det ordentligt. Der skal være kvalitet forbundet med det, man laver. At være nærværende og til stede sætter også nogle begrænsninger, man kan ikke alt. Der er mange præster som får stress, det vil jeg helst ikke ha´. Det centrale er at døbe og vie og begrave og holde gudstjenester på forskellig vis og på forskellige tidspunkter. Ikke alene højmessen, men også f.eks.gudstjeneste på plejehjemmet eller hverdagsgudstjenester. Jeg har jo selv tre børn, og jeg ved hvor svært det kan være at få det hele til at hænge sammen og gøre alt det, man gerne vil. Så kan det være dejligt at få en


Det er hele familien der flytter med når præsten får nyt arbejde. Her ses Iben sammen med Asbjørn, Gustav, Lauge og hendes mand Kjeld. Foto: www.Ibry.dk

lejlighed til at komme i kirke, hvor der ­­f. eks. er børnegudstjeneste og aftensmad. Jeg ved også, at der er en præmis for det hele som hedder, at jeg må fokusere på de centrale elementer for at kunne være nærværende i samtaler med mennesker, som har brug for det. I de samtaler må man ikke sidde og blive fjern, fordi man har for travlt. Højmessen sætter jeg højt ! På Askov Højskole mødte jeg det grundtvigske og Grundtvigs frihedssyn er et pejlemærke for mig. ”Det levende ord” som lyder til os i sakramenterne og i gudstjenesten, hvor den almægtige Gud møder sine skabninger. Vi søger Gud, men det vigtigste er , at han har fundet os. Gudstjenesten skal man gøre sig umage med, det skal have lov til at blive højtideligt, men uden at være stift. Jeg lægger meget vægt på en velforberedt gudstjeneste og en vedkommende forkyndelse og forsøger selv at efterleve det. Prædikenen skal tage vores erfaringer som moderne mennesker alvorligt. Mine erfaringer er anderledes end dine, men der er nogle grundlæggende, almene ting, som er fælles for os alle og som kan tages op i en prædiken.

Når man deltager i ritualerne, kan man mærke, at de virker, det har ikke noget med præstens person at gøre, man får rakt et tegn, og der skal være en ro og en værdighed tilstede. Jeg opfatter mig som en del af menigheden med en særlig funktion, nemlig som den, der skal udføre sakramenterne og forkynde ordet. Det vil jeg gerne understrege ved f.eks. at sige ”Lad os modtage Herrens velsignelse” – jeg er selv til gudstjeneste, når jeg holder gudstjeneste. Det er en drøm for en præst, når der som her er en menighed, som gerne vil være aktiv og deltage i livet omkring kirken. Men menighedens fællesskab må ikke blive et eksklusivt fællesskab, hvor det er vennerne, der liner op. I Sct. Sørens Kirke sidder alle rettet mod alteret, alle vender i samme retning. I moderne kirkebyggeri sidder menigheden ofte rundt om alteret. Man sidder og kigger på hinanden, det er egentlig ikke tanken med det. Gudstjeneste- og menighedsfællesskabet er et givet fællesskab i kraft af Guds ord, der lyder ens til alle. Vi sidder ikke inde med nøglen til, hvad det sande fællesskab er. Vi må ikke forveksle den glæde vi finder i at lave noget sammen med den måde Gud ser på os på.

”Det er en drøm for en præst, når der som her er en menighed, som gerne vil være aktiv og deltage i livet omkring kirken.” ”Ved min indsættelse som præst var det meget dejligt, folk sang jo, og Katrine Bruno spillede skønt, og så var der reception. Hvor mange mennesker får lov at få sådan en start på deres nye arbejde?”

Fortsættes næste side

33


”Jeg synes at det er fantastisk at virke som præst i en kirke som Sct. Sørens, hvor der er så mange historier der ”fortæller med”. Man får meget forærende” udtaler Iben

Gudstjenesten har en slidstyrke og dybe rødder tilbage til Jesu tid og langt tilbage i den jødiske tid. Der er 40.000, der går til super-liga-fodbold om søndagen og der er ca. 3 gange så mange, der går til højmesse, men det hører man aldrig om. Man taler meget om, hvor mange der kommer i kirken. Nogle steder kommer der måske kun ganske få, og alligevel er det noget af det mest vidunderlige der findes, fordi der måske er en god forkyndelse, eller fordi salmerne lyder godt eller organisten spiller godt. Gudstjenesten lever af gentagelsen. I den verden vi lever i, er vi hele tiden på vej fremad, men i gudstjenesten kan man hvile i en velkendthed.

At man holder sig til det enkle, det er der noget i Jeg elsker at undervise konfirmander og minikonfirmander, og jeg har eksperimenteret meget med forskellige måder at undervise på. Jeg kan lide at fortælle for børn, både bibelens fortællinger, nordisk mytologi eller bare gode historier. En anden side af præstegerningen er den folkeoplysende, hvor man går ind i samarbejdet med lokale foreninger og etablerer f.eks. højskoledage, udflugter og foredrag. I Viborg Stift har jeg bl.a. været med til at lave teologisk voksenundervisning, som var et grundtvigsk initiativ sammen med Folkeuniversitetet. Det daglige samarbejde, jeg har med personalet ved kirken, betyder meget. Jeg er blevet taget godt imod og jeg glæder mig til samarbejdet, også med menighedsrådet og de frivillige, med byens skole, institutioner og foreninger. Som præst må man prioritere, man skal ikke ville det hele selv. Jeg er 75% præst i Gl.Rye og 25% samarbejdspræst i provstiet og der skal være tid til begge dele. Jeg er nok primært en præst som fokuserer på de almindelige præsteopgaver, som er nærværende i hverdagen og tilstede i de opgaver, der er, og så kan vi godt lave noget stort og sjovt i ny og næ, men det er i hverdagene, livet leves.

4


Dagli’ Brugsen luner sig med brød

Erhvervsportræt

Bake-off er en gevinst for Dagli’ Brugsen i Gl. Rye Af Peter Hald

Brød fra egen ovn er noget, der luner hos Dagli’ Brugsen i Gl. Rye. I slutningen af august fik Brugsen installeret en stor bake-off-ovn, og det var en succes fra første øjeblik. - Omsætningen og indtjeningen på brød er steget pænt, og det er med til at understøtte vores økonomi, siger uddeler Henrik Valdorff Rasmussen. Brugsen investerede omkring 200.000 kroner i ovnen, men det har været en god investering, der forrentes hurtigt. - Der er selvfølgelig noget ekstra arbejde i det, men vi har fået nogle gode arbejdsrutiner, så det kører bare. Kvaliteten er god, og det er da lækkert, at vi dagen igennem kan sælge lunt brød, lyder det fra Henrik Valdorff Rasmussen.

Udvikling på flere fronter Brød-successen er et af eksemplerne på, at Dagli’Brugsen i Gl. Rye stadig har skruen godt i vandet. Der sker hele tiden noget nyt. Et af de seneste eksempler er, at facaden ud mod Ryesgade har fået nogle store flotte reklamebannere, hvor Brugsen ikke alene reklamerer for sine egne varer, men også for lokale arrangementer som for eksempel den årlige vinaften, der arrangeres i samarbejde med Gl. Rye Kro. På længere sigt er det muligt, at Brugsen også vil tilbyde at sælge bannerplads til de lokale foreninger. For eksempel kunne GRIF eller borgerforeningen med fordel udnytte muligheden for at få sat fokus på større arrangementer såsom sportsfesten og Sille Awten, forklarer Henrik Valdorff Rasmussen.

Hårdere konkurrence Brugsen i Gl. Rye har eksisteret siden 1885 og er en af de ældste brugsforeninger i Danmark. Men der skal til stadighed ydes en indsats for butikken. Henrik Valdorff Rasmussen erkender, at konkurrencen fra de store supermarkeder i Ry er blevet hårdere, efter at åbningstiderne er blevet liberaliseret. - At ”de store” holder længe åbent på hverdage og søndagsåbent og markedsfører sig voldsomt er selvfølgelig noget, som vi mærker på omsætningen. Det er blevet lidt sværere at være en lille butik, og derfor er det ekstra vigtigt, at de lokale kunder støtter os, understreger han.

der til leje 2 lejlighe n. li Br ugse g a D r e v o rbrug r. + fo

k Fra 5.800

Den nye brød-afdeling med bake-off ovnen har øget omsætningen, fortæller brugsuddeler Henrik Valdorff Rasmussen

Et knudepunkt Dagli’Brugsens betydning i Gl. Rye er stor. Det er mere end en butik. Det er et lokalt knudepunkt og mødested på linje med skolen og børnehaven, og for alle de mange lokale foreninger er Brugsen nærmest uundværlig. Det seneste eksempel er , at den nye støtteforening for Naturfond Gl. Rye får sponsorstøtte fra Dagli’ Brugsen, i form af mad og drikke, når natur-foreningen arrangerer arbejdsdage i lyngbakkerne.

At der også er boliger i den gamle brugs understreger forretningens lokale multifunktion.

Tidligere på året fik Brugsen nyt tag, og i samme ombæring blev der indrettet to lejligheder ovenpå forretningen i stedet for blot en. I skrivende stund er begge lejligheder ledige. Se de aktuelle tilbud på hjemmesiden www.glryebrugs.dk

5


Gl. Rye Branddaskerlaug Generalforsamling 2013 Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag den 6. april 2013 I næste blad vender vi tilbage med på de gule ærter med videre.

et brandgodt tilbud

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Sokratiske samtaler - lær at tænke selv Af Kim Pedersen

Den sokratiske dialoggruppe i Gl.Rye er gået ind i sin 2. sæson. Sokratisk samtale bygger på en metode som skal hjælpe deltagerne med at trænge ind i et emne. Samtalen omfatter: * At udvikle et filosofisk spørgsmål * At lytte til deltagernes egne eksempler, der skal være baseret på levet erfaring * At finde et hovedeksempel sammen * At finde et hovedudsagn sammen * At forholde sig kritisk til de tavse antagelser, der tages for givet i argumentationen * At undre sig grundlæggende over de værdier, sandhedsog menneskesyn som tages for givet Samtalen baseres på egne erfaringer og tanker, og må ikke henvise til autoriteter. Det er derfor ikke en forudsætning at man kender til filosofi, og faktisk en fordel hvis man ikke gør. Samtalerne giver træning i at reflektere sammen og

hver for sig, tænke ”ud af boksen” og stille kritiske spørgsmål til ting, vi til daglig tager for givet. Deltagelse kræver at man er nysgerrig, undrende, lyttende og reflekterende, samt at man nyder at bruge den nødvendige tid det tager at komme rundt om et emne. Eksempler på emner ved tidligere møder har været ”Afmagt”, ”Fællesskab”, ”Humor”, ”Viden” og ”Frihed”. Vi vil gerne have et par stykker mere med i gruppen. Mødedatoerne for resten af sæsonen er 29/11, 24/1 og 7/3. Alle dage fra kl.19-22 i Sognehuset. Man skal kunne deltage i de fleste af møderne. Er du interesseret, så send en mail til Anne Vinther på adressen ”thevinthers@gmail.com”. P ­ ladserne fyldes op efter førsttil-mølle princippet.

Gl. Rye Bådlaug - sluttede sæsonen 5. november. Vi takker alle vores medlemmer for en god sæson. Vi ses til næste år På bestyrelsens vegne Anders Pilgaard

6


Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: · Birthe Jensen 86 89 83 51 eller 51 31 80 74 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 51 21 89 41

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen

Foto udlånt af Gl. Rye Møllemuseum

FLYGTNINGELEJREN

FLYGTNINGELEJR Op mod 10.000 flygtning fra det østlige Preussen var efter 2. verdenskrig med til at mangedoble antallet af indbyggere i Gl. Rye. Lejrens 300 barakker indeholdt foruden beboelse en kirke, skoler, børnehaver, værksteder, latriner osv. I lejren boede 50% kvinder, 35% børn og 15% mænd. Flygtningene kom i 1945 og de sidste rejste hjem i 1948. På trods af den svære situation, hvor de var landet midt i ”fjendeland” og spærret inde af pigtråd, forsøgte de at leve et ganske almindeligt liv med arbejde, skolegang, julefester og badning i Blidsø. Det var kolde vintre, sygdomme florerede og mange døde. Idag er der kun ganske få fysiske spor efter lejren, men kærlighed overvinder meget og enkelte 7 vendte aldrig hjem. 7

7


Borgerforeningen

Muskelkraft Vellykket arbejdsdag var et skridt på vejen til at redde lyngbakkerne Af Peter Hald. Fotos Keld Mortensen og Peter Hald

Lyngen i Gl. Ryes lyngbakker har nu fået nogle lidt bedre betingelser. 55 entusiastiske ”lyngarbejdere” gav den bogstavelig talt hele armen, da Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye lørdag den 20. oktober havde arrangeret arbejdsdag i bakkerne. Formålet var at få has på nogle af de birketræer og ørnebregner, der er ved at kvæle lyngen. Og der blev gjort et godt stykke arbejde. Det er helt sikkert ikke sidste gang, at støtteforeningen indkalder til arbejdsdag i lyngbakkerne. Foreningen arrangerer således endnu en arbejdsdag den 24. november. Og mange flere arbejdsdage venter forude. Det kræver nemlig en stor indsats at bevare lyngbakkerne. Det bliver en vedvarende proces, der både vil kræve muskelkraft, penge og godt samarbejde. Men projektet har fået en god start, understreger Ebbe Kristensen, der er formand for Støttefor-

88

i lyngbakkerne

eningen for Naturfond Gl. Rye. Han er meget imponeret over den store indsats, som de frivillige ydede på den første arbejdsdag i bakkerne. - Der blev virkelig gået til den. Der var folk i alle aldre, og de knoklede løs. Der er helt sikkert nogen, der kunne mærke det dagen efter. Det var også imponerede, at der mødte så mange, selv om det foregik i efterårsferien. for, siger Ebbe Kristensen. Det hårde slid i lyngbakkerne blev forsødet med vand og frugt, der var sponseret af Dagli’Brugsen og kage, der kom fra restaurant Lyng Dal. Og næste gang der er en arbejdsdag i bakkerne vil der blive lagt endnu mere vægt på det sociale, understreger han. Man kan i øvrigt følge med i støtteforeningens arbejde og få mere information ved at klikke sig ind på foreningens hjemmeside http://naturfondglrye.dk

Bakkerne giver byen identitet - Folk har længtes efter konkret handling, og det er en arbejdsdag jo udtryk for. Der er ingen tvivl om, at indbyggerne i Gl. Rye gerne vil være med til at værne om bakkerne. Og det vil jo også være


indkaldte til en stiftende generalforsamling for at få oprettet Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye. Ud over Ebbe Kristensen består bestyrelsen i den nye forening af Keld Mortensen (næstformand), Susanne Bohøj (kasserer), Anne Schelde Damgaard (sekretær) og Annette Krogsøe (bestyrelsesmedlem). Desuden er der oprettet en job-bank, hvor mange indbyggere i Gl. Rye har skrevet sig op, når der skal gives en hånd med i det praktiske arbejde. - Der er dog stadig plads til mange flere, siger Ebbe Kristensen.

Uden lyngbakker vil Gl. Rye miste noget af sin identitet, mener Ebbe Kristensen, formand for støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye.

synd, hvis bakkerne forsvandt i skov, bregner og græs. Uden lyngbakker vil Gl. Rye miste noget af sin identitet, fastslår formanden for støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye. Selv flyttede Ebbe Kristensen, der er direktør i prbureauet Mannov i Århus, og hans hustru Inge Vinding til Gl. Rye i 2006. De byggede hus på Hedelundvej, hvor de har udsigt til bakkerne. - Jeg går tit tur i bakkerne, og jeg har jo som alle andre konstateret, at bakkerne er ved at gro til, fortæller Ebbe Kristensen, som derfor sprang til, da Borgerforeningen i Gl. Rye før sommerferien

En stor opgave Oprettelsen af Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye er det første skridt på vejen. Støtteforeningen skal nu i gang med en pengeindsamling, så det bliver muligt at samle midler nok til at oprette selve naturfonden, der skal købe lyngbakkerne. Der skal bruges minimum 250.000 kroner for at få oprettet fonden, og senere skal der samles flere penge til selve købssummen. Hvad prisen bliver, vides ikke i skrivende stund, men under alle omstændigheder har bakkernes nuværende ejer Henrik Brunsø erklæret, at han er villig til at sælge til en sådan naturfond.

Fortsættes næste side

Masser af ørnebregner blev udryddet under den første arbejdsdag i lyngbakkerne. Kyndige folk, der kunne betjene en buskrydder, gik til værket med stor entusiasme. Støtteforeningen har allerede planlagt den næste arbejdsdag. Det bliver lørdag den 24. november fra klokken 12.30 til 15.30

99


Der blev arbejdet hårdt under den første arbejdsdag i lyngbakkerne. Folk i alle aldre deltog, og der blev løftet i flok. Fortsat fra side 9

Det er ikke nogen nem eller lille opgave at bevare lyngbakkerne. Indsamlingen af penge til formålet skal foregå professionelt med fundraising og sponsormidler. Og det er faktisk muligt at finde penge. Støtteforeningen fik således alle tiders startkapital af Landsbysamvirket, der i september gav et tilskud på 25.000 kroner. På længere sigt kan det tænkes, at der kan etableres et egentlig Grønt Partneskab, hvor Naturfond Gl. Rye, borgerforeningen, Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune og andre samarbejdspartnere kunne deltage, påpeger Ebbe Kristensen. For at opnå en optimal pleje af bakkerne vil det sandsynligvis blive nødvendigt at sætte kvæg ud i bakkerne, og det vil kræve en god indhegning.

En kulturtilstand Lyngbakkerne i Gl. Rye er faktisk et kulturlandskab, præget af mange århundreders menneskelig påvirkning, påpeger Keld Mortensen, der er næstformand i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Keld Mortensen er uddannet biolog og arbejder selv med naturpleje og miljøovervågning for det store rådgivende ingeniørfirma Grontmij.

10

- Hvis man blot overlod bakkerne til sig selv, ville de springe i skov - hvad de allerede er godt i gang med. Det er blot en del af en naturlig udvikling. Men fredningsbestemmelserne for området beskriver heldigvis, at området skal bibeholdes som et åbent lyngklædt areal, og det er så op til myndigheder, ejeren og nu os, at sørge for, at dette udføres, siger han. - Lyng skal behandles hårdt! Et af de store problemer for lyngbakkerne i Gl., Rye er, at der er for mange næringsstoffer i jorden. Det betyder at lyngen udkonkurreres af andre arter, som er mere hurtigtvoksende og bedre til at udnytte den tilgængelige næring. Næringsstofferne skal derfor gerne ud af arealet, og en af de ting man kunne gøre, var at benytte sig af den såkaldte mosaikafbrænding. Det vil sige, at man brænder lyng af i små parceller. Det ville også danne mulighed for, at der skabes små lysåbne partier, hvor ny lyng kan spire. Lyng bliver nemlig ikke så gammel, og skal konstant fornyes med nyspirede planter. Hvis vi får gang i noget afbrænding, vil vi jo kunne bruge vores branddaskerlaug til at stå vagt, siger Keld Mortensen lidt i spøg. På grund af den forsømte lyngpleje i de senere år har uønskede vækster som vortebirk, ørnebregner (der øvrigt er giftige), gyvel og græsser haft for gode vækstbetingelser. Især området omkring Musebakke er under kraftig tilgroning, og flere steder er der hundreder af meterhøje birketræer. En tilstand, der strider imod fredningens intension om et åbent landskab. Der er således nok at tage fat på, og plejen af Gl. Ryes lyngbakker vil derfor være en vedvarende proces, hvor både mennesker, dyr og maskiner får noget at se til. en tteforening bejdet i ”Stø ar m u le n ed e d m re ve Støt alle ved at bli nd Gl. Rye” de nu for Naturfo r 2013 allere fo ab sk . ed m Betal medlem is at gr af 2012 les til og få resten ta be kan t er 100 kr. og kassereren. l ti e Kontingente kt re 8152 eller di 15 16 07 – 67 konto 56 -glrye.dk ww.naturfond ligere info. Se mere på w er yd r styrelsen fo be t ak nt ko r elle


Musikerne Henrik Andersen (til venstre) og Jesper Bylling optrådte ved et Spil Dansk-arrangement i Sct. Sørens kirke den 25. oktober. Foto www.ibry.dk

Spil dansk på 52 strenge Spil Dansk dagen den 25. oktober blev også markeret i Gl. Rye. Sct. Sørens Kirke fik besøg af de to dygtige musikere Henrik Andersen og Jesper Bylling, der ikke blot gav koncert, men også førte publikum nogle skridt ind i musikkens forunderlige verden ved hjælp af en workshop. Tilhørerne kom nemlig på arbejde og skulle klappe rytmer og synge - og det var ikke altid helt så ligetil, som det lyder.

Foto www.ibry.dk

Efter de musikalske øvelser var det tid for koncert, og her fik man lejlighed til at høre en guitar med 52 strenge. Den unikke guitar tilhører Henrik Andersen, der har fået den kendte canadiske guitarbygger Linda Manzer til at bygge instrumentet. Henrik Andersen og Jesper Bylling kender hinanden fra deres samarbejde i det helt nye danske folkemusik-band Bragr. De er begge meget erfarne musikere,

der har spillet med i en række forskellige orkestre. Jesper Bylling, der bor i Emborg ved Gl. Rye, optræder således også sammen med Ole Frimer Band og orkestret Woodstock, der optrådte i Gl. Rye i 2011. Henrik Andersen, der er fra Århus, er musiker, tegner og tilknyttet den århusianske gruppe Teater Refleksion. Ikke mindst er han internationalt kendt som en kapacitet indenfor indisk musik.

11


Juletræstænding på torvet Søndag den 2. december

12


Borgerforeningen

Kl. 15.30 Nisseløb for børn og barnlige sjæle. Hygge i skolegården Kl. 16.00 Julemanden kommer på besøg i Gl. Rye Kl. 16.15 Juletræet tændes med sang og musik. FDF-orkestret spiller til. Vel mødt! Borgerforeningen i Gl. Rye

Lærke Frost Formand 8614 9545

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Ruth Hindhede Ryesgade 56 8689 8106

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

ruth.hindhede@glrye.dk

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10

susanne.tougaard@glrye.dk

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@glrye.dk

Suppleanter

Generalforsamling

Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Ole Schultz 3511 6817

i Borgerforeningen

Ove Krogsøe 8689 8301 Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30

martin.rud@glrye.dk

Generalforsamlingen finder sted i klublokalerne på Gl. Rye Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt.

13


F A S T E L A V N Søndag .30 d. 10. februar kl. 14 i Aktivitetshallen

dst Præmier til de be ekonger og udklædte og katt dronninger (Nærmere program

14

følger)


Besøg det stemningsfulde

julemarked på Gl. Rye Mølle

Af Henrik Bredmose Simonsen

Søndag d. 2. december kl. 10-16 slår Museet på Gl. Rye Mølle dørene op for det traditionelle og stemningsfulde julemarked. FDF i Gl. Rye sælger juletræer udenfor møllen, der bliver bagt i den udendørs stenovn, og inden døre er der spillemandsmusik, tombola og træskomageren laver julemandens træsko. Dertil kommer mange boder - heraf en del nye - med et stort udvalg af julegaveidéer, bl.a. håndlavede ting som legetøj af træ, smykker, strik osv. Endelig er der salg af gløgg og æbleskiver, hjemmebagt brød, kakao, kaffe mm. Arrangører er FDF i Gl. Rye og Museet på Gl. Rye Mølle. Gratis adgang.

”Levende museum” d. 14. oktober

Høstdag d. 9. september I foråret blev der ved Gl. Rye Mølle tilsået en lille mark med havre. Søndag d. 9. september var det så blevet ”Høstdag”, og høsten foregik med le og rive. Derefter blev kornet tærsket ved hjælp af et motordrevet tærskeværk. Børnene kunne bl.a. prøve kræfter med at male mel med skubbekværne fra oldtiden og forme et lille brød, som bagtes i ovnen. Der var også bagning af pandekager over åben ild.

Museet på Gl. Rye Mølle indledte skolernes efterårsferie med ”Levende museum”. Her var der bl.a. tegneværksted og filteværksted for børn. Der var også gang i savværk og dieselmotor, træskomanden arbejdede i sit værksted, og man kunne opleve smeden arbejde, så gnisterne sprang. Museets store ovn sørgede for, at der var friskbagt brød til kaffen.

15


Gl. Rye sogn og kirke

Aftensang Torsdag den 21. februar kl. 20 Torsdag den 11. april kl. 20 Stillegudstjenesten ændrer navn, men er fortsat en aftenandagt med plads til fordybelse og eftertanke. Aftensang er inspireret af den engelske aftengudstjeneste med nadver og der indgår forskelligt musik. Gudstjenesten begynder kl. 20 og fra kl. ca. 19.45 vil der være musik i kirken. Taizésang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man meget velkommen i sognehuset kl. 19.30, men det er ingen forudsætning for at tage del i gudstjenesten. Alle er meget velkomne.

December Søndag d. 2. ..................................1. s. i Advent................. kl. 11.00 Brunch Søndag d. 9....................................2. s. i Advent................. kl. 9.30 Pia Husted Blok Søndag d. 16. ................................3. s. i Advent................. kl. 11.00 Søndag d. 23..................................4. s. i Advent................. Ingen Den 24. ........................................Juleaften....................... kl. 14.30 og kl. 16.00 Den 25. ........................................1. Juledag...................... kl. 9.30 Den 26. ........................................2. Juledag...................... Ingen Søndag d. 30. ................................Julesøndag.................... kl. 11.00 Kjeld Slot Nielsen

Januar.

Nyt menighedsråd

Den 1. ........................................Nytårsdag...................... kl. 16.00

2. december 2012 (1. s. i Advent) tiltræder et nyt menighedsråd i Gl. Rye sogn. Følgende personer er valgt: :

Søndag d. 13. ................................1. s. e. H3K.................... kl. 11.00

• Anne Vinther, • Peter Jøhnk, • Inge Laursen, • Hanne Pilgaard, • Søren Frandsen • Henrik Olsen Menighedsrådet konstituerer sig ved førstkommende møde og i næste nummer af Aktuelt præsenteres det nye råd.

16

Søndag d. 6. ..................................Hellig3konger............... kl. 11.00 Søndag d. 20. ................................S. s. e. H3K.................... Ingen Søndag d. 27. ................................Septuagesima............... kl. 9.30 Højskoledag

Februar Søndag d. 3....................................Seksagesima.................. kl. 11.00 Søndag d. 10. ................................Fastelavn....................... kl. 9.30 Søndag d. 17..................................1. s. i Fasten.................. Ingen Søndag d. 24..................................2. s. i Fasten.................. 11.00 Pia Husted Blok Torsdag den 21..............................Aftensang .................... kl. 20


TAK! Tak til alle der var med til at gøre indsættelsesdagen den 7. oktober til en festdag! Jeg nød i fulde drag den smukt pyntede kirke, musikken og salmesangen – og tak til menighedsrådet for en fin reception efterfølgende og ikke mindst til menighedsrådsformand Peter Jøhnk for den gode tale. Kjeld, ungerne og jeg er ved at lande i Gl. Rye og har mødt megen varme og imødekommenhed alle steder fra. Tak for det! Iben Johanne Thomsen

Provst Jette Marie Bundgaard overrækker biskoppens kollats, en skrivelse som officielt stadfæster Iben Johanne Thomsen som præst i Gl. Rye.

Talen fra formand Peter Jøhnk Kære Iben Thomsen Velkommen til Gl. Rye sogn til dig og din familie. Da du var til prøveprædiken, blev du udsat for en af de vanskelige tekster i 2. tekstrække, ”én af de frygtelige” som Anne Sophie Seidelin sagde om den. Det er den tekst, der har den barske formulering: ”al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod Ånden skal ikke tilgives.” Da jeg opdagede, at det var teksten til prøveprædikenen, blev jeg helt forskrækket, ikke på kandidaternes vegne men på menighedsrådets vegne. Hvordan skulle vi stakkels menighedsrådsmedlemmer forholde os til en tekst, der helt umiddelbart ægger os til modsigelse? Vi havde hørt 3 prøveprædikener over bespottelsen mod Helligånden, inden du udlagde teksten den 21. august. Du gjorde ikke teksten mindre farlig eller mindre frygtelig, men du gjorde den mere forståelig. Jeg hørte faktisk et menighedsrådsmedlem sige efter din prøveprædiken, at nu forstod hun endelig teksten, fordi din prædiken gav håb, selv om teksten kunne friste til håbløshed.

Du holdt den bedste prøveprædiken af alle. Derfor indstillede vi dig som nr. 1 og derfor er du vores sognepræst i dag. Vi har valgt dig, fordi du er en skarp teolog og en dygtig og vedkommende prædikant. Jeg har bemærket, at du i din præsentation på kirkens hjemmeside præciserer, at du har rod i det grundtvigske og at det præger dig som præst. Du siger, at det levende ord, som det lyder frit til glæde og trøst i gudstjenesten og i sakramenterne er kristendommens midte. Jeg mener at det talte ord, der også ægger til modsigelse er væsentligt for en luthersk evangelisk kirke og menighed. Den store stilhed, hvor mennesket sidder indbøjet i sig selv bør aldrig overvælde os som menighed. Vi er en talende menighed. Derfor ansatte vi en præst som dig – som ordets tjener. Én af de 32 ansøgere til stillingen havde netop været til samtale med biskoppen, da hun kom her for at snakke med os. Jeg kunne ikke dy mig for at spørge hende om hvad Kjeld Holm sagde om Gl. Rye sogn. Han kalder os for et selvbevidst sogn. Og det har han faktisk

helt ret i. Jeg kan også citere fra vores stillingsopslag. ”Gl. Rye sogn har en aktiv og engageret befolkning.” Eller som en præst i et andet sogn i provstiet har sagt: ”I Gl. Rye kan de skelne mellem en god og en dårlig prædiken. Det kan man ikke alle steder.” Netop på grund af det selvbevidste og det aktivt engagerede er sognet ikke egnet for hvilken som helst præst. Vi har valgt dig, fordi du ikke er hvilken som helst præst og fordi vi har tillid til, at du kan indgå i et godt samarbejde med de mange resursestærke kræfter i Gl. Rye. Men vi har også valgt dig, fordi vi i dig ser en præst, der kan være tydeligt til stede som vi skrev i stillingsopslaget for alle befolkningsgrupper i sognet: Børn, unge, midaldrende og gamle. De ikkeresursestærke har netop også brug for dig. Derfor har jeg fuld tillid til, at vi i Gl. Rye sogn fra i morgen kan gå frygtløst ind i hverdagene sammen med dig som vores nye præst! Peter Jøhnk Formand for menighedsrådet 17


Prædiken til 18. s. e. Trinitatis Indsættelse i Skt. Sørens Kirke 7. oktober 2012

ud og give vores liv mening eller retning eller hvordan man nu vil udtrykke det. Sognepræst Iben Johanne Thomsen

Vi længes efter fællesskab! Det er så tydeligt! Man kan ikke lukke op for tv uden at der bliver talt om det, enhver politiker med respekt for sig selv udmaler fællesskabets og sammenhængskraftens lyksaligheder - der skrives doktorafhandlinger om det, dronningen taler om det, de bedste og de værste popsange handler om det. Efter en lang gold periode med individualisme som højeste norm er fællesskabet på vej ind igen. Forstanderen på min gamle højskole i Askov fortæller, at de ikke kan få besat enkeltværelserne, fordi eleverne, som de siger det, vil prøve at være del af et rigtigt fællesskab og det betyder altså at bo sammen – også selv om de så skal høre hinanden tale i søvne og den slags. Eller måske netop derfor! For vi hylder fællesskabet og higer efter det. Og det er skønt, men også en lille smule sjovt at se top-tjekkede studieværter med begejstring tale fællesskabets sag som om det var en rundkreds på Thy i 70’erne. Som ganske almindelig sognepræst er man ikke helt så chokeret – jeg mener, vi skal jo ikke længere end til den første side i bibelen, før det bliver klart, at mennesket skabtes ikke blot som eet, men som to og det vil altså sige til fællesskab. Skabelsesberetningen er et stærkt udtryk for hvad der er menneskets betingelse: At vi fra begyndelsen er sat ind i en sammenhæng. At vi ikke er til uden hinanden. At det er et grundvilkår, at vi alene har vort liv sammen med andre og er viklet ind i deres liv lige som de er viklet ind i vores. Intet menneske er nogen sinde faldet ind i verden baggrundsløst og uden forbindelse til noget som helst, men er altid til på forhånd i en sammenhæng - et fælleskab! Men jeg har en fornemmelse af, at det ikke er dette givne fællesskab, vi har blik for. Vi taler meget om, at fælleskabet er blevet en værdi igen. Men er fælleskab en værdi? Som om det er noget vi kan tage op eller lade ligge – som noget, der skal give os noget – fylde

18

Og det skal ikke lyde som en kritik, for det er virkelig værdifuldt, at nogle vil yde til det fælles bedste. Det er dejligt og uundværligt, at det er sådan. Problemet er, når vi gør fællesskabet til en værdi, der skal give livsindhold. Det er en overbebyrdelse simpelthen. Livets mening skal ikke findes i fællesskabet, men fælleskab er livets mening, for nu at sige det lidt højtideligt og for at blive i sporet fra skabelsesberetningen. Eller sagt anderledes: det at den store sammenhæng i vores liv er givet på forhånd, ja det betyder også at den er ude af vores hænder. Men ud af denne sammenhæng springer så nogle opgaver som vi skal løse sammen – noget der er lagt hen til os og som vi må tage vare på. Og det skal vi gøre så godt vi nu kan. Der er gamle og syge, vi skal tage os af og børn, der skal passes for eksempel. Men vores børn skal ikke fylde vores liv ud – ligesom vores elskede ikke skal. At de er til ER livsopfyldelse, men de skal ikke fylde livet ud for os. Tage Skou-Hansen siger det sådan, at vi skal lære at skelne mellem det givne og det midlertidige fælleskab. Det midlertidige fællesskab - det er det, der er til for en tid, mens der er en opgave at tage vare på, som han selv oplevede det som modstandsmand under 2. verdenskrig. Men det opløses igen, når opgaven er udført eller når den tid, inden for hvilken opgaven giver mening, løber ud. Tage Skou-Hansen skrev om det ud af den bitre erfaring af, hvor vanskeligt det er at lade det midlertidige fælleskab være – midlertidigt! For det er såre menneskeligt, at vi vil holde fast i det, vi synes gør os betydningsfulde for andre og hvor vi mener, at vi har en plads at udfylde. Men taber vi blikket for de givne sammenhænge, ja så er der alt for meget, der skal opfyldes i de sammenhænge, vi selv står med og har ansvar for. Og det kan blive utrolig sårbart og skrøbeligt. For hvad med den dag, hvor vores kræfter slipper op,


hvor vi ikke længere magter at yde noget eller gøre noget eller er blevet for gamle eller ikke kan mere. Hvor vi ikke længere kan holde sammen på det hele.

vi ikke med vores egen ufuldstændige glæde eller mangel på accept af os selv. Så er der kun tilbage glade at stå ved hvem vi er: mennesker, der er Guds glæde værd.

En sagde forleden dag til mig, at det er menneskets gåde, at vi forveksler det at være med det at have. At vi tilsyneladende ikke kan lade være med at gøre vores værdi som mennesker op i, om vi kan få det hele til at hænge sammen. Og at det bringer os på fortvivlet afstand af os selv og andre, når det går i stykker for os. For det gør det jo før eller siden.

Og misforstå ikke! Glæden i kristelig forstand er ikke en oplevelse af at være glad – eller en følelse inden i os, men det er, at glæden findes, som en kilde uden for og uafhængig af os og derfor som et sted at begynde igen og igen.

Og da er vi ved dagens evangelium. Her finder vi et af de stærkeste fælleskabsbilleder, vi kan komme på. ”Jeg er vintræet og I er grenene” siger Kristus til os i dag. Fra træets stamme løber liv og kraft gennem grenene, så der kan plukkes frugt af dem. Frugterne bæres nok af grenene, men de er ikke grenenes fortjeneste. I endegyldig forstand er de træets. For grenene lever af et liv større end dem selv. Og billedet af vintræet og grenene er os jo ikke ukendt. Som det gælder mellem os mennesker, sådan gælder det hos Gud: at uden fællesskab visner vi og dør hen som grenene visner og dør hen, når de skilles fra stammen. ”Den der ikke bliver i mig kastes væk som en gren og visner” hedder det i lignelsen. Det høres ofte som en dom over det menneske, der ikke vil holde sig til Gud. Men læg mærke til, at det ikke er en appel eller en trussel fra Guds side til os om, at vi skal holde os til ham. Det er en simpel konstatering af, hvad der sker os, når vi vil holde os for os selv. Vi visner og dør som grenen, når den skilles fra stammen. Så tæt knyttet som I er til hinanden, så tæt knyttet er I til mig, siger vor Herre til os i dag. Så nok skal vi løfte vores midlertidige fællesskaber. Men den dybe sammenhæng gives os. Af Gud. Fordi han – med billedet af vintræet og grenene - har podet sig ind i vores virkelighed og dermed har gjort fælles sag med os. Så alt det som er forrevet, forviklet og uden sammenhæng i vores liv – det som er ved at visne hen og dø af mangel på liv og næring – det nærer han: ”Som Faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed.” Igen er det ikke en appel, men en tilsigelse af, hvem Gud er og hvad han vil os: ”Sådan har jeg talt til jer for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.” Guds glæde og velbehag i mennesker er det, som fuldkommer vores glæde. Og med hans fuldkomne glæde og velbehag i os står og falder

Jeg kan ikke lade være med at slutte med Holger Mikkelsen, hovedpersonen i Tage Skou-Hansens romanserie om Danmark fra 2. verdenskrig til i dag – et menneske, for hvem meget er gået i stykker. Holger er mærket af de store samfundsmæssige omvæltninger, krigen har ført med sig, men også på det personlige plan er der meget, der skal heles - blandt andet fordi han har mere end svært ved at lade det midlertidige fælleskab være midlertidigt. På et tidspunkt deltager han i brylluppet mellem sin datter Eva, som er tidligere aktivist og har eksperimenteret med terrorisme – og den anderledes besindige Mads. Holger er i tvivl om, hvorvidt de nu er gode for hinanden – så forskellige de er i deres indstilling til, hvad det alt sammen i grunden kommer an på. Men da de danser brudevals, bevæges han. ”Det var som om det først gik op for mig i det øjeblik, at det altså lod sig gøre. De valsede jo rundt som et midtpunkt for det lyseste håb om, at enhver uopnåelighed var inden for rækkevidde og ville blive opfyldt i den sidste ende. En lethed kom over mig. En vished om at kærlighed var stærkere end fikse ideer og det eneste, som kunne give skønhed til noget som helst i mit halvhjertede liv. Så enkelt blev det”. Kun kærlighed kan give skønhed, men også håb og mod til et liv, hvor den store og dybe sammenhæng er brudt sammen. For kærlighed er et andet ord for netop sammenhæng. Derfor taler Kristus om sig selv som det sande vintræ. For er kærligheden den kraft, der forbinder mennesker med hinanden og et menneske med sig selv, så er Guds kærlighed til mennesker den kraft, der forbinder mennesker med selve den dybeste glæde, hvorfra livet igen og igen vælder op og bliver til virkelighed for os i vores sammenhænge. Så vi kan tiltræde vores til tider sammenhængsløse og halvhjertede liv med glæde og i glæde over, at vi - som sådanne ufuldkomne væsner - er genstand for den fuldkomne glæde og det behag, der heler alt, hvad der er brudt! Amen

19


Kor i Gl. Rye Kirke Minikonfirmander Sct. Sørens Kor er for alle børn fra 3. klasse og opefter. Vi øver torsdag fra 15-16 i Gl. Rye Kirke. Vi arbejder med stemmetræning og én -og tostemmige sange og salmer, og koret medvirker ved gudstjenester ca. 6 gange om året. Nye medlemmer er meget velkomne. Første prøve efter nytår er torsdag d. 24. januar 2013 Mød bare op eller ring til Katrine (40887026) for at få flere oplysninger.

I begyndelsen af det nye år inviteres børn på 3. årgang på Gl. Rye skole til at være minikonfirmander. Undervisningen finder sted torsdag eftermiddage fra midten af januar til marts og der sendes invitation ud til alle. Vi skal høre bibelfortælling, synge, lege, undres, tegne og gå på jagt i og omkring kirken. Undervisningen varetages af sognepræsten i samarbejde med en eller flere minikonfirmandlærere. Se mere på www.glryekirke.dk

Julekoncert i Gl. Rye Kirke Torsdag d. 20. dec. kl. 19.30 Telemanns adventskantate og Händels Messias Torsdag d. 20. dec. er der julekoncert i Gl. Rye Kirke med Barokensemblet Originalerne og sopran Bente Vist. De opfører bl.a. Telemanns adventskantate: Lauter Wonne, Lauter Freude, og de kendte sopranarier fra Händels Messias. Telemann udgav i 1725/26 samlingen Harmonischer Gottesdienst, som indeholder kantater til alle kirkeårets søn -og helligdage. Ved koncerten i Gl. Rye opføres kantaten til 4. søndag i advent, som består af 3 satser (arie, recitativ og arie) og tager udgangspunkt i Paulus’ brev til Filipperne: Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær… 20

Selvom Händels ”Messias” oprindeligt blev opført omkring påske, er det blevet en fast tradition verden over at fremføre værket ved juletid. Allerede på Händels tid blev værket opført med et for den tid stort kor og orkester, men efter hans død voksede opførelserne til det kolossale. Ved den store Händel-fejring i 1784 kunne man opleve ”Messias” i Westminster Abbey med mere end 500 medvirkende! Koncerten i Gl. Rye Kirke giver mulighed for at høre uddrag af værket i en intim og spændstig udgave med blot 4 medvirkende. Sangsolist er sopranen Bente Vist, der gennem mange år har slået sit navn fast som en af landets førende fortolkere af tidlig musik. Karina Agerbo, blokfløjte er uddannet ved Det Fynske Musikkonservatorium og i øvrigt medlem af det anmelderroste ensemble SIRENA. Kjeld Steffensen, barokcello er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

med efterfølgende studier i barokcello i London. Leif Meyer er uddannet organist og har studeret cembalo hos Lars Ulrik Mortensen. Alle er meget velkomne til julekoncerten, hvortil der er fri entre. Barokensemblet Originalerne Bente Vist, sopran Karina Agerbo, blokfløjte Kjeld Steffensen, barokcello Leif Meier, cembalo Bente Vist, sopran


Kirkegårdsmuren mod øst nyopsættes i efteråret Af Peter Jøhnk og Søren Frandsen

Kirkegårdsmuren mod øst mellem den gamle og den nye kirkegård begyndte i vinter at vise faretruende tendenser til sammenstyrtning. Muren, der blev bygget i 1939, da kirkegården blev udvidet, var på flere steder ved at skride ud mod de lave grave på den nye kirkegård. Derfor gjorde menighedsrådet og kirkeværgen Skanderborg provsti opmærksom på problemet og søgte økonomiske midler til til en nedtagning og nyopsætning af muren. Gl. Rye menighedsråd og kirkekasse har fået bevilget midler fra provstiet til gennemførelse af projektet, som allerede er gået i gang. Inden vi startede projektet, måtte vi tilkalde Nationalmuseet, der i forsommeren foretog en prøvegravning inden for kirkegårdsmuren. Nationalmusseets middelalderarkæologer fandt bagved muren en munkestensmur, der er bygget på et fundament af kampesten. Munkestensmuren bliver registreret og tildækket, så kommende generationer af arkæologer kan beskæftige sig med den, når den tid kommer.

To arkæologer fra Nationalmuseet i fuld aktivitet i prøveudgravningen i sommer.

Munkestensmuren som gemte sig bag stensætningen

Den nye stensætning er ved at være etableret.

21


Jul & Nytår Advent med brunch Søndag den 2. december 1. s. i Advent inviteres alle til brunch i sognehuset fra kl. ca. 10, inden vi tænder det første lys i adventskransen og holder gudstjeneste kl. 11.00. Sct. Sørens kor er med til at gøre gudstjenesten festlig.

Julekoncert i kirken Torsdag d. 20. dec. kl. 19.30 Koncert med barok-ensemblet Originalerne og sopran Bente Vist. De opfører bl.a. Telemanns adventskantate: Lauter Wonne, Lauter Freude, og de kendte sopranarier fra Händels Messias. Læs mere side 20.

Juleafslutninger i kirken: Tirsdag den 18. december kl. 10: Børnehaven Bison, byens dagplejere, børn og forældre, som er hjemme, er også velkomne.­ Fredag den 21. december kl. 8.30 Gl. Rye skole

Gudstjenester jul og nytår Juleaftensdag: kl. 14.30 og kl. 16.00 Juledag: Kl. 9.30 Julesøndag: kl. 11.00 Nytårsdag: kl. 16.00

22


Højskoledag søndag den 27. januar 2013 kl. 9.30 – ca 15.30

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 4088 7026

Kirkesanger:

Det onde Hvordan skal vi begribe det onde? Anders Bering Breiviks forbrydelse i Norge, selvmordsbombere i Mellemøsten, misrøgt af børn, men også orkaner og tsunamier, som fører død og ødelæggelse med sig. Stillet over for ondskaben må alle de store spørgsmål rejse sig. Kristendommen har altid hævdet, at Gud er almægtig og at Gud er god, men hvordan kan disse ting være sande samtidig, når det onde findes? Mange har i årenes løb taget det ondes eksistens som bevis for, at Gud ikke eksisterer. Det kan meget vel tænkes! Men i teologien og filosofien har man også tænkt anderledes. Højskoledagen bringer 2 af disse bud. Først en indkredsning af det ondes problem gennem tiderne med et særligt fokus på filosoffen Hannah Arendt og hendes meget berømte udsagn om, at ondskaben er banal og at det i virkeligheden er denne banalitet, der er ondskabens sande grusomhed. Herefter præsenteres den danske teolog og filosof K.E. Løgstrups forestilling om Guds almagt. For Løgstrup gælder det, at Gud som den almægtige har lagt grusomhed og lidelse ind i sit skaberværk. Men Gud lader det ikke blive ved det.

Vi begynder dagen med gudstjeneste i Sct. Sørens Kirke og fortsætter i sognehuset med højskolesang, foredrag og debat.

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2,2, 8680 Ry tlf 2217 9021

Program:

Graver:

9. 30 Gudstjeneste i Sct. Sørens Kirke Herefter en kop kaffe og et rundstykke i Sct. Sørens Hus

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Kl. 11.00 Foredrag: Ondskabens bana litet ved sognepræst Iben Johanne Thomsen

Menighedsrådet: Formand:

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Foredrag: Gud og det onde ved valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen Kl. 15.30 Afslutning Tilmelding senest 23. januar til Iben Johanne Thomsen pr. mail: ijt@km.dk eller tlf. 8689 8037 med angivelse af, om man ønsker frokost. Frokost koster 100,- som betales på dagen.

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Tlf. 2068 4474

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Arrangør Menighedsrådet

Nyt Hospice i den sydøstlige del af Region Midt Region Midt har besluttet at placere ”Det nye Hospice” i Brædstrup. Den geografiske placering er begrundet i, at det skal dække Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg Kommuner.

at indbetale kontingent til konto i Jyske Bank. Reg. Nr. 7240 – Kontonummer 1441430. Når man har indbetalt, er man automatisk medlem af støtteforeningen. Husk at skrive: Navn, telefon nr., og gerne E-mail.

Der er allerede etableret en støtteforening med medlemmer for et stort område. For at sikre størst mulig opbakning til de kommende patienter og for at sikre deres ophold bliver så godt som muligt, er der brug for alle gode kræfter. Så hvis man har sympati for hospicetanken og gerne vil være medlem og støtte ”Det nye Hospice”, kan indmeldelse ske ved

Årskontingent der gælder frem til 31.12.2013 er: Kr. 100,00 for enlige Kr. 200,00 for par Kr. 300,00 for foreninger – virksomheder – klubber – institutioner m.v.

haoel@mail.dk

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

skjoede50@yahoo.dk

Venlig hilsen Torkild Skifter (formand for støtteforeningen)

Hjemmeside www.glryekirke.dk

23


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Torsdag den 18. april kl. 19.30

Torben Steen

Torben fortæller danmarkshistorie... En aften med Torben Steen

En historisk fortælling fra Danmark om rigets deling mellem Svend, Knud og Valdemar. En fortælling om, hvad der kan ske, når man tager ud på rejse på et tidspunkt, hvor man nok skulle være blevet hjemme.

I april 2013 er det 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel. Vi fejrer begivenheden med et foredrag om Søren Kierkegaards aktualitet og betydning for os i dag.

Keld Holm

Torsdag den 31. januar kl. 19.30

Kierkegaard og os! Foredrag med biskop Kjeld Holm Hvad betyder Søren Kierkegaard i dag? Hvilke konsekvenser fik hans tænkning for måden, vi ser på os selv, samt på kristendommen, samfundet og kunsten?

Torsdag den 14. marts OBS kl. 19.00

”Alle har ret!” Foredrag med forfatter og journalist ved Information Rune Lykkeberg I efteråret udkom Rune LykRune Lykkesberg kebergs debatskabende bog om det moderne demokrati, hvor han svinger krabasken over os arme moderne mennesker, der tror, at vi bliver mere frie og mere demokratiske, jo mere vi selv bestemmer, og jo færre autoriteter vi anerkender. Men det er en illusion. Truslen mod demokratiet kommer ikke udefra, men indefra. Mød Rune Lykkeberg og hør ham fortælle om de problemer og konflikter, der er forbundet med at leve i et demokrati.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus

Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

24 24

Mickey Gjerris

Cato Thau-Jensen

Birgitte Krogh-Poulsen

Hør i efteråret: Birgitte Krogh-Poulsen, Cato Thau-Jensen og Mickey Gjerris

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006 Sekretær: Jacob Leth- Espersen Tlf.: 6160 2666

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Ove Krogsøe Tlf.: 8689 8301


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk

Revideret hjemmeside Gl. Rye Vandværk har revideret sin hjemmeside, der nu er blevet endnu mere brugervenlig. Adressen er stadig www.glryevandvaerk. dk, og siden er et godt opslagsværk, hvis du har spørgsmål om vandforsyningen eller vandværkets bestyrelse. I den forbindelse kan vi oplyse, at vandkvaliteten er rigtig god, hvilket der er specifikation og dokumentation for på hjemmesiden. I perioden 30. november til 15. december skal alle forbrugere foretage aflæsning af deres vandmålere. Alle vil modtage det sædvanlige aflæsningskort. Vi anbefaler, at alle – der har mulighed herfor – indberetter forbruget via hjemmesiden.

I den forbindelse opfordrer vi husstande, der har målerbrønde, til at være opmærksomme på at aflæse måleren, inden sne og frost kan forhindre adgangen til brønden. Og nu, hvor vinteren står for døren, vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på fordelen ved at vide, hvor husets stophane er placeres, så lukning af vandtilførslen hurtig kan foretages, hvis der skulle opstå frostskader med sprængte vandrør til følge. Vi ønsker alle vore forbrugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår Bestyrelsen

Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 86 89 84 42 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Tlf. 86 89 88 31 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Tlf. 30 69 08 23 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Tlf. 61 71 46 61 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Tlf. 86 89 83 48 Suppleanter: Bente Zink Sivertsen Fyrreskrænten 5

OBS

Else Jensen Fyrreskrænten 7

I perioden 30. november til 15. december skal alle forbrugere foretage aflæsning af deres vandmålere. Vi anbefaler alle - der har mulighed herfor at gå ind på www.glryevandvaerk.dk

25


Bogcaféen Nye bøger i Bogcafeen ”Mageløse måltider” ”Økologiske fodspor på køkkenbordet” af Lise Faurschou Hastrup

”Man kan ikke føre solen bag lyset” ”Før og eftertanker” af Johannes Møllehave

Utzon og Utzoncenter Aalborg ” ”Der er noget ved alting”- Poul Krebs ”Christian Poulsen Fodboldnormade”

Udsalg i bogcafeen Forfatteren Reinhard Klahn fra Glarbo har doneret en stak af sin ungdomsbog ”Tanja på hjernen” til bogcafeen. De sælges fra bogcafeen for 25 kr stykket. Skolebiblioteket har sorteret ungdomsbøgerne fra og bogcafeen sælger dem for 5 kr stk. Der er mange gode bøger til få penge. De kan købes ved høflig selvbetjening i skolens åbningstid kl 8 til 15 og i bogcafeens åbningstid mandag kl 15 til 17.45 og torsdag kl 9 til 12.

af Stig Matthiesen

”De kreative mellemrum” af Marie Elisabeth Mortensen

”Drengen der hele tiden tabte sit ansigt” ”Sure tæer og skøre knogler” af Kathrine Assels

Nyvej 1, 8680 Ry (på skolen)· www.bibliotek.skanderborg.dk Åbningstider: Man. 15-17:45 og tor. 9-12. Lukket i skoleferien.

Gl. Rye eksporterer ord Lokale forfattere markedsfører sig i samlet flok Af Peter Hald

Gl. Ryes største eksportvare for tiden er... forfattere. Eller rettere sagt - deres bøger. Ret bemærkelsesværdigt for en landsby med omkring 1300 indbyggere er Gl. Rye meget velforsynet med forfattere. Der er næsten en halv snes forfattere i byen, og nu har de allieret sig og står sammen om en fælles markedsføring. Det så man ved Sille Awten-arrangementet i august og senest ved et læse-højt-arrangement i Ry Bøger og Papir mandag den 29. oktober, hvor syv lokale forfattere - Kathrine Assels, Tommy Kjeldahl Jensen, Lise Faurschou Hastrup, Esben Nyholm, Marie Elisabeth Arberg Franck Mortensen, Helene Franck Mortensen og Annette Jakobsen var mødt op. Elever fra Ry Højskole læste udvalgte kapitler af forfatternes bøger, og i pauserne var der lejlighed til at få sig en snak med de lokale skribenter. 26

Det er ikke sidste gang, at de lokale forfattere vil optræde samlet. I nær fremtid har de et arrangement i støbeskeen på biblioteket i Ry, oplyser Kathrine Assels, som i øvrigt netop har udgivet en ny børnebog - ”Sure tæer og skøre knogler”.

Syv lokale forfattere hade mandag den 29. oktober arrangeret et læse-højt-træf hos Ry Bøger og Papir. I forgrunden ses to af forfatterne, Esben Nyholm og Kathrine Assels.


Gl. RYE MTB EM MTB 2012 i Østrig Af Jonas Lindberg

Lørdag d 11 august (træning) Efter mange timer i bil ankommer vi til Graz, hvor løbet skulle afholdes Vi indkvarterede os på Bokan i udkanten af Graz. Jeg skulle sove på værelse med Christian og Mikkel, som også kommer fra Jylland. Efter vi havde fået vores ting pakket ud og slappet af i en times tid skulle vi af sted på cyklerne for at prøve de tekniske prøver og XCO ruten. Efter XCO ruten prøver jeg de tekniske prøver, og får top point i alle så det er godt. Efter de tekniske prøver er det bare hjem og slappe af og spise aftensmad. Jeg tænker på ruten som jeg synes er fed, jeg tænker også på i morgen hvor marathon ruten skal køres, det bliver fedt.

Søndag d 12 august (træning) Efter morgenmad slapper vi af på vores værelse jeg skifter min dæk mens Mikkel renser sin cykel. Planen for i dag var afgang på cykel kl 11:00 hvor vi derefter skulle køre marathon ruten igennem.

Mandag d 13 august (træning) 8:00 er vi ved morgenbordet Planen for idag er 2 runder på xco ruten, hvor vi bagefter skal køre de tekniske prøver som er opstillet.

G HUSK SPINNIN

onsdag kl. 20 Mandag kl. 20 og sdag kl. 16 Junior (fra 4.kl-) tir

Onsdag d 15 august

Torsdag d 16 august

(mtb combinden)

(xcm)

Klokken er 7:30 og vi er ved morgen bordet. Idag er det så mtb combinden der skal køres, det handler om at der er nogle tekniske prøver, som man så får point i efter hvor godt man klare sig. For hvert point man misser får man 20 sek. handicap til den forreste rytter. Vi stod nu til seedningen, jeg skulle starte med 21 point det vil sige 1 min. efter første start. Bang lød pistolen første start var gået nu var der et minut til min start. 20 sek til min start, så startede vi jeg kom godt fra start. Jeg fik overhalet en masse og kom godt op på sporet. Efter første nedkørsel og på vej op imod feed zonen hang jeg bare på min gruppe da jeg kom ned fra første nedkørsel lå jeg sammen med Lucas. Vi lavede et godt samarbejde og kørte sammen 2 runder, men så styrtede Lucas og slog hånden. Jeg kørte videre sammen med Oliver og Magnus , så styrtede jeg, og smadrede min sko, jeg gennemførte, men tabte mange placeringer på, det med skoen. Efter et hårdt løb var jeg glad, men lidt træt af det med skoen. Efter løbet fik jeg skiftet tøj og spist, det var tid til Præmie overrækkelse og både Simon og Anna vandt i u17 så god dansk indsats. Efter præmie overrækkelse var jeg træt og skulle i seng. I morgen står den så på marathon det bliver en hård dag.

Klokken er 8:00 og vi er oppe fra sengene, idag skal der køres xcm marathon som er 19 km og 895 hm så det er en hård rute. 2 min til start 1 min til start 30 sek til start 15 sek til start, helt klar - baaang start skuddet gik jeg var seedet som nummer 65. Jeg kom fint fra start og kom op til front gruppen på asfalten, da der var 100 meter til vi ramte den første opkørsel blev der kaos jeg nåede desværre ikke igennem og blev fanget i mængden. Desværre får jeg ikke min dunk og går lidt kold, det medføre jeg taber lidt placeringer, da jeg kommer ned igen og køre i mål ligger jeg nummer 56 så er tilfreds med mit resultat idag.

Fredag d 17 august (xco) Klokken er 8:30 jeg er på vej ned til morgenmad sammen med Mikkel. Idag er det xco som skal køres det bliver hårdt jeg er ved at være træt og trænger til at komme hjem til Danmark. Da starten er går kan jeg mærke benene ikke er der, jeg styrter to gange rundt på ruten og slå mig meget, efter 3 runde er jeg færdig. Jeg er nu meget glad for at være færdig med EM og ser frem til race aften party.... Tak til alle dem der har bakket mig op. Du kan læse hele Jonas beretning på www.glryemtb.dk

Tirsdag d 14 august (team relay) Klokken er 8:00 morgen maden er klar på bokan Idag er det race dag, hvor vi skal køre team relay, som er en stafet for holdet. Jeg var på stafet med Lise og Lucas. Jeg kommer dårligt fra start, jeg bliver skubbet og kørt ind i hele tiden. I bunden af Bakken ved målområdet skifter jeg med Lucas. Det går fint med Lucas vi ligger nummer 12 da vores pige skal køre, hun kommer så ind som nummer 55, så det var ærgerligt.

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook

Jonas på EM-ruten

Jonas og Mikkel

27


GRIF Gl. Rye Idrætsforening, Grif søger ny formand Ved næste generalforsamling d . 21. marts 2012 ønsker Jens Overgaard at fratræde posten som formand for Grif efter 4 år på posten. Grif er en paraply organisation med 6 underafdelinger med ialt 6-700 medlemmer. Grif har en god og sund økonomi. Grif er en organisation fuld af frivillige ledere, trænere og ildsjæle som ligger et stort stykke arbejde i organisationen.

Grif søger en formand - som er interesseret i at fortsætte og præge det frivillige arbejde i vores by.

GRIF

- som skal have fokus på 6 afdelinger som er selvkørende, men samlet i en forening. - som vil være med til at fortsætte den udvikling der er i gang, - som vil have fokus på foreningsledelse og være bindeled til diverse udvalg, Gl. Rye skole og Skanderborg kommune

Som formand får du - en stor flok engagerede medlemmer, trænere og borgere i byen. - kommer du automatisk med til frivilligfesten i januar hvor alle frivillige i Grif bliver fejret.

- får du et tæt samarbejde med skolen om fælles faciliteter - skal du skal stå i spidsen for udviklingen af foreningen og nyde at der er mange der sætter pris på at vi har en idrætsforening i vores by. Yderligere spørgsmål kan rettes til Jens Overgaard på 25120034 eller andre fra bestyrelsen

- kommer du med til sportsfesten, og høster frugten af det store arbejde som sportsfest udvalget udfører.

For de ”unge” der blevet ældre Nyt hold med en ”gammel” instruktør i GRIF. MANDAG KL. 8.30-9.30 Opstart d. 19. NOV. I AKTIVITETSHALLEN Holdet henvender sig til de unge, som er blevet lidt ældre ca. 60-100 år. Instruktøren skriver: Jeg hedder Eva og har været gymnastikinstruktør det meste af mit liv. Har tidligere i 25 år haft gymnastik i Gl. Rye Idrætsforening og været formand for gymnastikken samme sted. Hvad skal vi lave? Lidt af det hele indenfor bevægelsens verden. Alle kan være med.

28

VI SKAL SVEDE , HA DET SJOVT OG RART og holde pause, når vi har brug for det. Har holdet lyst kan vi afslutte med medbragt kaffe og hygge i klubhuset. Skulle der være spørgsmål til holdet, er du/I velkomne til at ringe til mig 8689 8216. Er der tilslutning til holdet fortsætter det efter jul, og der indkræves kontingent. I prøveperioden indtil jul er det gratis. Er du forhindret de første gange, så ring gerne til Eva så hun ved du / I er interesseret i forhold til holdets tilblivelse.. Velmødt GRIF gymnastik


Vi springer der ud af... Grif gymnastik er kommet godt fra start. I år skød vi sæsonen i gang med en fælles tur til motorik hallen i Århus d. 6 okt. 2012 for Mini Mix 1 kl, Mini Mix 2 kl. og Maxi Mix . I alt 54 børn var ude og lege i skum og trampoliner. Formålet er her mest af alt leg, sjov og skabe lyst til at udfordre sig selv i højde og længde i et sikkert skummiljø. En lignende tur kommer igen i februar for de samme målgrupper. Holdet Maxi Mix fra 3 kl. får endnu et tilbud. Maxi Mix samarbejder nemlig med Vorladegård idrætsforening, og vil sammen med dem besøge BGI Akademiet i Hornsyld. Her vil der blive mulighed for at arbejde mere med det springtekniske.

Julesjov for de mindste børn og jule-Zumba for dem der trænger Julesjov for børn fra 2-3 år til og med 0. klasserne. Fredag d. 28 dec. 9.30 til 10.30.Arrangementet er med forældre, men kusiner, fætre, kammerater m.v er velkomne. Jule Zumba for alle. Tag veninden, datteren, manden eller gæsterne med. Søndag d. 30 dec. 17.00-18.00. Børn er velkom-

Karateholdet fra Gl Rye tog på lejrtur den første weekend i oktober. Turen var arrangeret sammen med Budokan Århus og foregik i Solhytten i Grenå.

ne i Hal B. Der er ikke opsyn fra GRIF, men de er velkomne til at gå lidt frem og tilbage imellem hal A og B. Alt foregår i Aktivitetshallen Gl. Rye. VELMØDT GRIF Gymnastik

Karatelejr 2012

I alt var vi 32 der deltog, både børn og voksne. Der gik ikke ret lang tid efter vi var ankommet, før vi skulle i træningsdragten. Vi trænede karate på stranden i bare tæer, hvilket var en overvindelse for nogle. Dog var det ikke for koldt til at afholde nogle fra lige at skulle mærke på vandet. Da vi var kommet tilbage til hytten havde juniortrænerene fra Århus planlagt en masse lege for børnene, og vi var heldige at have nogle forældre med, som havde lyst til at hjælpe til med det praktiske omkring madlavning m.m. Der var også tid til en lang gåtur i den dejlige natur omkring hytten, samt til hygge og snak og til sidst en film. Vejret var godt både lørdag og søndag, så der blev i det hele taget tilbragt meget tid udendørs. Alt i alt en rigtig god og hyggelig tur og flere glæder sig allerede til næste år !!! Se mere om træning og aktiviteter på www.budokanglrye.dk 29


Fuld fart over Sportsfesten i august Til en sportsfest skal man da have pulsen op! Om det så er af at grine eller af at cykle er ikke så afgørende. Bare man har det sjovt. Til dette års sportsfest var der igen rigtigt meget at grine over og rigtigt meget at bruge sine kræfter på – både for børn og voksne. Ponyridning var nyt på programmet – til stor glæde for især pigerne. Hesteejerne og hjælpere fik i hvert fald pulsen op efter de mange runder – og bonusrunder! Også minigolf var nyt, og hvis man prøvede at slå efter regndråberne med golfkøllen, ville man helt sikkert blive forpustet… Cykelløb og motionsløb/sponsorløb blev afholdt klods op ad telte og kiosken, hvilket gav en rigtig god stemning blandt publikum og god opbakning til de udøvende. Så var der fodboldturnering, bordtennisturnering, tennisturnering og parkour, som alt sammen fik pulsen op på deltagerne. Godt gået alle sammen! Vejret var en blandet fornøjelse, men hvem lagde mærke til det…? Det skulle da lige være fredag aften til madpakketræf blandt halmballer og ternede duge – eller den fantastiske sensommerstund lørdag aften ved fællesspisningen, hvor solen stod lige ind i teltene og lunede 200 spisende Gl. Rye’ere. I år kom maden fra de nye ejere af Restaurant Lyngdal, og der blev efter sigende spist helt op – hvilket jo er et ret godt kvalitetstegn. Den megen mad, drikke, grin og snak kunne få pulsen op på selv den mest veltrænede den aften. Det var kanon sjovt! Overskriften på årets sportsfest er mange ting at give sig til, energiske deltagere og glade mennesker. En kæmpe tak til sportsfestudvalget og alle de mange frivillige, der gør sportsfesten mulig.

30


FODBOLD · HÅNDBOLD · MINIGOLF · PONYRIDNING · BORDTENNIS · TENNIS · PARKEUR · FODBOLD · HÅNDBOLD · MINIGOLF · PONYRIDNING · BORDTENNIS · TENNEIS · PARKEUR

31


32

ANSIGTSMALING VED SPORTSFESTEN


B DMINTON

Herremix søger flere badmintonspillere...

Har du lyst til at spille badminton TIRSDAG aften kl. 20 til 21.30 - så kig ind i hallen Vi er 10 spillere nu, men kunne godt bruge nogle spillere, der vil spille fast eller være afløsere. Interesseret? Kontakt Søren Lauritsen 2022 8570

Nyt fodboldinitiativ Lørdag den 24. november spilles der fodbold på tværs i Gl. Rye Hallen.
Her afvikler Gl. Rye IF fodboldstævne i samarbejde med DGI Midtjylland. Stævnet er for U6 – U8 drenge og piger på 5-8 år og spilles på tre små baner på tværs i hallen. Der er tre spillere på hvert hold, hermed er der mulighed for at have 18 spillere i kamp ad gangen. De yngste har blandede hold mens der i U7 og U8 afvikles rækker for både piger og drenge. Da alle spillere er tæt på bolden hele tiden, giver stævneformen masser af intense kampe og mange boldberøringer. Børn og forældre har udtrykt begejstring over spilleformen ved stævner, som DGI Midtjylland tidligere har afviklet.

Gl.Rye var flot repræsenteret med 4 hold: U-10 drenge B, U-10 drenge A, U-12 drenge og U-14 piger. Soveposer og luftmadrasser var pakket, håndboldtøjet nystrøget og vores dygtige håndboldspillere så frem til en weekend med masser af håndboldkampe og socialt samvær. Efter veloverståede kampe lørdag var det tid til at hygge sig med sodavandsdiskotek og dans, og her gjorde især de mindste U-10 drenge sig positivt bemær-

Formand:

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Rikke Østergaard, 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89

marfjerbaek@gmail.com

Formand Badminton: Det vigtigste ved stævnet er den gode oplevelse for alle, derfor kåres der ikke samlede vindere. De enkelte kampe står for sig selv og alle deltagere tager fra stævnet med en flot guldmedalje. Hos Gl. Rye IF Fodbold ser vi frem til en dag med masser af sjove og spændende fodboldkampe.

Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Formand Gymnastik:

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Nordea Cup 2012 I weekenden 21.-23. september drog Gl.Rye håndbold afsted til håndboldstævne i Ikast. Stævnet hvor de bedste jyske og enkelte sjællandske hold pudser formen af inden sæsonen går i gang for alvor.

GRIF hovedbestyrelse

ket hos de noget større piger fra andre egne af landet. Sportsligt gik stævnet rigtig godt; U-10 drenge A og U-12 drenge spillede sig således i A-slutspillet, mens U-10 drenge B fik en imponerende 2. plads i B-slutspillet. U-14 pigerne med flere nystartede spillere gjorde det fremragende, men manglede nok lidt marginaler i kampene. Børnene var helt fantastiske at have med til stævne og trænergruppen glæder sig allerede til næste år, hvor vi igen vender snuden mod Ikast. Mvh Håndboldtrænerne i Gl. Rye

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk 33 33


FDF Kredsleder:

Kredsleder: Kjeld Christensen Kjeld Christensen Ryesgade 39 Ryesgade 39 8689 8231 kjankc@hotmail.com 8689 8231 kjankc@gmail.com

Tumlinge: Tumlinge: Dorthe Gosvig Hedevej Rikke Zink 7 Sivertsen 2144 Søndergade 2977 62 kdl. 8740 Brædstrup dortebgosvig@hotmail.com Tlf. 26311184 Pilte: Lisbeth Lauritsen 1. pilte B Horsensvej Lars Skifter 21 Bitsch 8689 8887 / 2396 Horsensvej 30 Gl. 8887 Rye wildenfeldt@yahoo.dk

For fuld FDF-musik …og så alligevel ikke helt fuld! Musikafdelingen i FDF Gl. Rye, har nu været spillende i over et år – og sikke et år. Der har været drøn på til glæde for både børn og voksne. FDF har været spillende ved flere arrangementer: · Juletræstænding på torvet · Fastelavn i hallen · ”Silde awten” · ”B.U.S.K. –gudstjeneste i Sct. Sørens Kirke” Der er i øjeblikket lederkræfter til at have 2 musikhold. Mandag: Om mandagen fra kl. 15.30 – 17.00 spiller de store. Vi er i øjeblikket 5 unge og to ledere (Stefan Brask og Lars Bitsch) som spiller om mandagen. Vi vil imidlertid gerne være flere. Så går du i 6. klasse eller derover er du meget velkommen til at spille med mandag. Er du FDFer i forvejen

koster det 100 kr. i kontingent. Er du kun interesseret i at være med i musikafdelingen, koster det almindeligt FDF-kontingent. Onsdag: Om onsdagen fra kl. 15.00 – 16.30 spiller et rockende band op til dans, bestående af ca. 9 unge fra 5. klasse samt musikleder Esben Nyholm. Dette hold er desværre fyldt op. Imidlertid mangler vi musikalsk lederforstrækning til dette hold. Vi vil rigtig gerne i kontakt med én eller flere musikalsk interesserede voksen-personer med mod og lyst til at spille musik med børn og unge. Kontakt gerne Esben Nyholm eller Lars Bitsch, hvis du er denne musikinteresserede person. Vi ser frem til endnu et forrygende musikalsk FDF-år. Musiklederne i FDF Gl. Rye

Lopper til forårsmarkedet I 2013 fejrer FDF Gl. Rye 25 års jubilæum, og vil bl.a gerne fejre dette med et Forårsmarked fyldt med Lopper. Vi afhenter derfor gerne løbende jeres brugbare Lopper!

8689 8936 skifterbitsch@privat.dk Væbnere: Gitte Eriksen 1. væbnere:Møllestien 7 8788 Jesper0610 Madsen / 2422 0692 Vesterled 16 , Glarbo, rysgaard@post.tele.dk 8689 8964 / 2040 5218 Seniorvæbnere: Jesper Madsen Vesterled 16 2. væbnere: 8689 8964 / 2285 5218 gartner@madsen.mail.dk Sissel Pedersen Lindholmvej 41 Seniorer: 8689 8513 Henrik Olsen Gerstedvej 5 Seniorvæbner: 8788 0286 / 4057 0103 h.b.olsen@gefiberpost.dk Ann Katrine Pedersen Lindholmvej 41 annkatrinebreth@yahoo.dk FDF Musik: Lars Bitsch Horsensvej 30 Seniorer: 4017 8936 bitschlars@gmail.com Kjeld Christensen Ryesgade 39 Kasserer: 8689 8231 Henning Leth kjanks@gefiberpost.dk Skovstedvej 19 2444 9758 Kasserer: fdf@famleth.dk Claus Riber Jægergårdsvej 10 A Bestyrelsesforkvinde: 6035G. 5015 Tina Madsen claus_riber@yahoo.dk Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com Bestyrelsesforkvinde Tina G. Madsen Udleje af Kræshus: Vesterled 16 8680 Ry Dorthe Villumsen 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com Horsensvej 4 2362 0316 Udleje af Kræshus: dorthewillumsen@gefiber.dk

Lene Skifter Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

Dog ikke tv og hårde hvidevarer.

I kan kontakte os via Susanne Kann Tlf: 30463710 · Mail: suskann@mail.dk 34

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye


Tivoli Friheden og Ungdomsweekend

FDF Gl.Rye har deltaget i to arrangementer i efteråret. Tivoli Friheden midt i september og Ungdomsweekend i slutningen af september. Tivoli Friheden, 15.-16. september 2012 Lørdag d.15. september deltog FDF Gl.Rye sammen med andre organisationer FDF, DDS, De grønne pigespejdere og Aarhus KFUM-spejdere i et arrangement i Tivoli Friheden, Aarhus. Der var lagt op til en dag - og nat - hvor vi kunne konkurrere mod de andre, side om side med parkens øvrige gæster.

Der var i dagens løb forskellige konkurrencer som f.eks. klatrekonkurrence med stabling af mælkekasser – 17 kasser fik vi i højden og øverst stod Signe! Vi lavede priktegninger i karussellen og perleplader i dragen. I de store loop og rutchebanerne skulle vi køre med hovedet ned af mens vi fik et krus vand med hele vejen rundt.

undervandskikkert og fandt bogstaver i søen og dannede ord; lavede mad til juryens bedømmelse og hyggede. Det var et natløb som varede til kl. 4.30. Mange overnattede på plænerne i Tivoli og dagen efter var der morgenmad og fælles afslutning med Stomp for alle 800 deltagere. ”En tur der skulle vare mange flere dage”.

Om aftenen var der hygge med lejrbål og natløb for de ældste med en konkurrence, hvor det gjaldt om at skubbe hinanden ned fra en rafte mellem træerne i 7 meters højde. Med klatretov som sikkerhedsline, selvfølgelig. Vi byggede en

Ungdomsweekend, 28.-30. september To uger senere var Væbnere og Seniorvæbnere på Ungdomsweekend. Løbet sluttede med andagt i den fineste gamle Toldbod på Horsens Havn som FDF havde fået lov at låne – den er en trekantet bygning med det sejeste træværk med trapper til det trekantede ur i toppen.

botter, lege smuglerleg osv. hvor man fik betaling. Til frokost skulle man så vælge, om man ville købe den dyre eller den billige udgave – uden at vide hvor mange penge man fik brug for til at flygte fra den gale styrmand. Vi havde en gruppe der valgte hver sin frokost – den dyreste luksuriøse og den sparsomme.

Temaet var, hvordan det er at være fremmed i et nyt land, og hvordan vi modtager fremmede. Der var paskontrol, hvor alle uden pas blev afvist, sundhedstjek af tænder og ører osv. Lederne blev straks kidnappet og en utilregnelig styrmand overtog skibet, som skulle bringe de fremmede (u)sikkert frem.

Alle fik købt sig fri og kunne flygte gennem en tunnel der var opbygget i løbet af dagen – og opbygge en ny lejr og begynde et nyt liv i et nyt og frit land. I det nye land skulle der opbygges en ny tryg base i form at et spil.

Posterne var bl.a. at slæbe sten, køre med lego mindstorm-ro-

”Det var en helt vildt sjov weekend – undtagen at vi skulle være slaver”. 35


Dagplejen

ÅBENT HUS onsdag d. 28. november fra kl. 9.30 til 11.00 i vores legestue på Bakkelyvej 1 i Ry

Er du interesseret i at få dit barn i dagpleje, så kom til ÅBEN HUS i vores legestue. Du vil møde de børn og voksne der er tilknyttet Gl.Rye Dagpleje og få et indblik i vores lille fællesskab. Se hvad vi laver, tage en snak med dagplejerne og dagplejepædagogen og få svar på de spørgsmål du evt. måtte have. Vi glæder os til at se alle interesserede. Venlig hilsen Dagplejerne i Gl.Rye

HALOWEEN HYGGE HOS NYLUND

36

HOPPE - LØBE - KOLBØTTER - BALANCE - TRILLE - KRAVLE

Dagplejen i Gl. Rye holder

Gymnastik i hallen tirsdage fra kl. 9.00

Hver tirsdag mødes vi i hallen til en formiddag fyldt med bevægelse, sang, musik og fælleslege. Selvom motorik et et af vore focusområder, er der ingen tvivl om at det på helt naturlig vis er i børns focus. Derfor er det en fornøjelse at se hvordan de er med i det planlagte forløb, husker bevægelser til sange, og endda selv beder om f.eks. EDDERKOPPEN. En afslapningsøvelse hvor børnene bliver masseret. Rummet bliver brugt - en vekslen mellem samling, fællesleg `HR LØVE´ hvor der bliver løbet og leget med redskaber.


Børnegården Bison Fokus på sproget

Sprogstafet for årgang 07

Så gik turen til Veng Skole og Børnehus, for hele årgang 07 i Bison. Vi var i alt 7 institutioner fra landsbyordningerne i Skanderborg kommune. Alle var vi samlet primært for at sætte fokus på sproget, men også for at mødes med de andre institutioner fra landsbyordningerne og se børnene samarbejde/ lege i andre rammer og med nye ukendte børn. Vi var igennem 9 poster, der alle indeholdt sprogstimulerende elementer. Posterne stod Veng skoles 6. klasse for i samarbejde med Veng Børnehus. Vi vil gerne holde sproget i fokus og øge børnenes ordforråd. Har børnene et godt ordforråd, bliver det lettere for dem at socialisere sig. Vi håber succesen vil gentage sig til næste år. Johanna: ” Det var den bedste goe dag i hele verden.” Jeppe :” Jeg syntes, det var sjovt at lege fange leg med et dyr i hånden og bagefter finde ud af, om det var bondegårds dyr eller dyr fra Zoo. Til min fødselsdag kunne jeg godt tænke mig, at lege ”trille ord”. Det var sjovt og trille hen til de andre og finde ud af, om de havde et ord, man kunne sætte sammen med sit eget. Ida: ”Vendespil var sjovest, fordi det har jeg også prøvet hjemme” Smilla: ”Jeg syntes også vendespil, fordi jeg har næsten 1000 hjemme.” Gustav: ” Jeg ønsker mig en kazoo, den var sjov at spille på. Man skulle puste med tungen op og ned.”

37


Gl. Rye Skole Trafikvagtordningen og den sikre skolevej Af Helle Futtrup, skoleleder og kontraktholder

Bestyrelsen for Gl. Rye Skole og Børnegården Bison tog i sommer initiativ til at få iværksat trafikvagtordningen ved skolen om morgenen på en ny måde. Dette lykkedes, og mange har været hjælpsomme og har meldt sig til at tage en vagt via den elektroniske tilmelding, der ligger på skolens hjemmeside. Det er fortsat muligt at melde sig i den kommende tid, hvor mørket har lagt sig hen over morgenerne. Bestyrelsen har i den første del af dette skoleår lagt et stort arbejde i at få drøftet trafikken omkring skolen og Bison med fokus på den sikre vej for vores børn.

Skrald

Der har også været rettet henvendelse til politiet for at se på vejforløbet uden for skolen, især omkring det brune rumlefelt, hvor trafikvagten står, og børnene krydser vejen. Fra politiet er den klare melding, at de markeringer, der er på vejbanen på begge sider af rumlefeltet, signalerer ændring i vejforløbet. De betyder ikke standsning som ved et fodgængerfelt. Trafikvagten skal hjælpe børnene til at vente i vejsiden til bilerne har passeret. Trafikvagten må gerne vinke bilister videre, men må ikke standse trafikken.

på skemaet i 3. klasse

Af Ingrid Stühr Riis, klasselærer i 3.kl.

En dag tikkede der en mail ind fra Reno Syd, Skanderborgs renovationsservice, med en opfordring til at samarbejde omkring affald og sortering. Vi snuppede opfordringen i 3. klasse, hvor vi før har beskæftiget os med emnet. Vi startede med at finde små film på internettet, der handlede om affaldets vej og genbrug. Børnene blev meget optaget af emnet, og var straks klar til at sortere affald på skolen. Vi satte et lille projekt i gang, hvor børnene selv kunne vælge, hvordan de ville arbejde med emnet: Skrald. Nogle af børnene lavede små skuespil der handlede om, hvor affaldet skal leveres, andre tog på små ekskursioner rundt i byen og så på skrald. Der var en gruppe, der besøgte Gl. Rye kro og fik en snak med køkkenchefen om, hvor meget køkkenaffald der blev smidt ud. En anden gruppe besøgte Gl. Rye Brugs, de kiggede lidt på affaldscontainerne, og hvad der var blevet dumpet i dem, stor forargelse blandt børnene…. Containerne blev jo ikke anvendt rigtig, og de

38

I den forbindelse har et udvalg lavet et udkast til en trafikpolitik, så vi alle, børn som voksne, har mulighed for at følge de samme anvisninger for at sikre skolevejen. Politikken vil komme til at ligge på vores hjemmeside, når den er endelig vedtaget.

skrev et brev, som kan ses sidst i denne artikel. Og vi er langtfra færdige med at arbejde med skrald, de voksne skal snart på besøg hos Hanne, der arbejder hos Reno Syd, og planlægge mere omkring vores skraldeprojekt. Vi håber selvfølgelig også på at få lejlighed til at få børnene med på besøg på genbrugsstationen.

Vi har også planer om at lave vores egen kompost og lave forsøg med at grave affald ned i jorden, for er det nu rigtigt, at det tager så lang tid for forskellige typer af skrald at nedbrydes i naturen. Vi skal selvfølgelig også ud at finde skrald i naturen, tage det med hjem og sortere det…. For der ligger jo desværre stadig meget affald rundt omkring. Men et er både sikkert og vist, børnene i 3 klasse på Gl. Rye Skole, de har styr på sorteringen og de underviser gerne de voksne…. Hvis nogen skulle være i tvivl om den slags.

Ifølge politiet kan der etableres en voksen-skole-patrulje ved feltet, hvis der var nogle, der havde lyst til at sætte en sådan i værk. En voksen-skole-patrulje må standse trafikken for at lede børnene over vejen. Skulle der på et tidspunkt være nogle, der har mod på og lyst til at sætte en voksen-skole-patrulje i gang, er jeg meget gerne behjælpelig med det. Vi lukker nu trafikken som hovedtema på vores bestyrelsesmøder, men holder øje med at trafikvagtordningen er dækket ind af vagter. Hvis tendensen bliver, at der ikke er en vagt hver dag, ophører ordningen. Vi håber selvfølgelig på, det kan fortsætte som nu hidtil.

3. klasses skralde uge Her i 3 klasse har vi haft skralde uge, hvor vi har lært noget om skrald, og hvordan man skal sortere skrald her i Gl.Rye. Vi vil meget gerne have, at I sorterer jeres skrald. Det er nede ved brugsen. I tøj containeren er der flasker, der står IKKE TIL AFFALD. Nogen har smidt flasker i samme spand, som er meningen til at det skal til fattige.

Og det her er småt brandbart, og der en barnevogn, champignon og paller som er stort brandbart. Så vi synes ikke, at I er gode til at sortere jeres skrald.

Lavet af Jacob.b Lauge Mads og Kasper


Forundringskasser Af Pia Lund Hansen, pædagog i SFO

Er der nogen der har set en lille spiral, som jeg kan bruge til min fisk….? Hey! hjælp mig lige, jeg kan ikke save benet af? Mærkelige spørgsmål, på en ganske almindelig onsdag. Men helt naturligt når børnene er i gang med at konstruere forundringskasser. Hvad er FORUNDRINGSKASSER? vil læseren måske spørge, og godt spørgsmål, for det er et selvopfundet ord, konstrueret netop til denne aktivitet. Forundringskasser er kasser eller æsker med indhold man kan (for)undre sig over. I den kreative proces kan børnene få mulighed til at undre sig over, hvad deres fantasi kan frembringe af mærkelige historier. Det faste ”opgave” lød: Lav en lille verden i æsken, en lille verden der fortæller en historie. og så må det meget gerne være en historie der, - når man kigger nærmere, - kan undre, - kan være anderledes, - kan være lidt skør…….. eller som jeg siger… vi lader hjernen slå lidt kolbøtter og giver fantasien lov til at blomstre! Denne opgave har især drengene

fra 2. klasserne begejstret sprunget ud i. ” Hej Pia, prøv at se hvor meget skrammel legetøj min mor og jeg fandt derhjemme” råber en af drengene som et godmorgen til mig. Og ”skrammel legetøj” er virkelig skønt materiale, når man konstruerer forundringskasser. Børnene har savet arme af plastik monstre og limet dem på jersey køer for at frembringe helt nye eksistenser til deres små forundringskasser/verdener. Begejstringen er stor, og fordybelsen dyb, når vi åbner værkstedet om eftermiddagen, efter skoletid. Børnene søger efter netop den rigtige dimsedut, som mangler for at give det rette udtryk i forundringskassen. SFO´ens værksted roder med små plastikting overalt, men det er et ”slaraffenland” at kreere i.. Den færdige kasse studeres sammen med en voksen, fælles eller alene finder vi på undrende spørgsmål som passer til æsken/kassen…. Kan man plante kærlighed? Kan man bo i en robot? Holder en cowboy mon juleaften?.... teksterne og æskerne samles til ET fælles værk som kan ses i SFO´en Kom og se forundringsværket og gå på opdagelse i spørgsmål og mærkelige væ

”hverken fugl eller fisk”… Andreas har lavet et dyr som er en blanding af fugl og fisk, han her blandt andet dekoreret æsken med fjer og lavet en fiskekrog.

sener. Vi opfordrer til at finde flere nye spørgsmål, man kan undre sig over… For dette er forundringskasser… de giver ikke svar! De er lavet af børnenes fantastiske fantasi…..

Løbeklub i SFO´en Af Anne Kongsbak og Lisbeth Balle Pedersen, pædagoger i SFO

Har du set en blå trøje påtrykt ”Gl. Rye Løbeklub” suse forbi i ugerne op til efterårsferien, så er forklaringen her: SFO´en har i ugerne op til skolernes motionsdag haft løbeklub for de børn, der gerne ville deltage, og det har været en stor succes. 3 onsdage har bestået af henholdsvis: Bjergbestigning i Sønderskoven, fotoorienteringsløb og løbeskattejagt. Børnene har deltaget med entusiasme og har, ligesom vi voksne, nydt at være aktiv ude. En udtalelse var ”det er godt nok rigtig sjovt, det her”. Selvfølgelig var det også hårdt ind imellem, bla. er der en bakke i Sønderskoven, børnene har døbt: Dødens bjerg!! Den kunne sætte konditionen på prøve, så mange måtte bestige bjerget i sneglefart og alligevel komme op med bankende hjerte og hurtig vejrtrækning.

Fotoorienteringsløbet gik ud på at finde steder ud fra fotos i området omkring hulen og klippe et hul i fotoet, når målet var nået. Børnene var her gode til at finde stederne, og de store hjalp de små. Den sidste onsdag var vi på løbe skattejagt. Forskellige opgaver skulle løses i et stjerneløb på sportspladsen, og så skulle skatte findes ved at samle brikker til et puslespil med et billede af, hvor skatten lå gemt. Det lykkedes for alle at finde ud af, at det var oppe ved Sct. Sørens Kilde, og så var det bare med at komme af sted. Vores hensigt med løbeklubben er at gøre løb til noget sjovt, ikke bare at spæne derudad, men også at have det

sjovt undervejs, så det at bevæge sig bliver en leg, hvori pulsen kommer op. Det er helt legalt at gå og snakke og grine under løbet, det vigtigste er, at få mange børn med, som har lyst til at deltage. Løbeklubben er en del af, at vi er en SFO, der prioriterer bevægelse højt, og som dagligt har tilbud om fysiske aktiviteter. Hallen har her en central rolle, idet den giver os mulighed for mange forskellige bevægelsesformer, men…. det er skønt at komme ud i naturen og bruge de udfordringer, den giver, så løbeklubben vil helt sikkert vende tilbage….

39


It-projekter ”Fortælling i billede og lyd” Af Asger Rønne (IT-vejleder - Gl. Rye skole)

Skanderborg kommune har søsat 16 projekter under overskriften ”Den innovative folkeskole”, hvor målsætningen er at få en bred viden om mulighederne ved at anvende digitale medier på tværs af alderstrin og fag. Projekterne kører over 2 år, og løbende evaluering og vidensdeling og et samarbejde med Ålborg Universitet er en del af kommunens it-strategi for at blive klogere på, hvad der styrker undervisningen og indlæringen. Gl. Rye skole står for 2 af kommunens it-projekter (det ene opdelt i 3 underprojekter) og har desuden selv søsat og finansieret sit eget it-projekt, og det er disse 3 projekter, jeg i det følgende kort vil beskrive. Fælles for projekterne gælder, at vi har valgt tablets, da vi med et 1:1 perspektiv gerne vil udnytte den effektive undervisningstid i og med eleverne er ”på” og klar med samme. Ligeledes integreres multimedieproduktion i et og samme medie. Som tablet er indkøbt iPads, da vi på indkøbstidspunktet mente, at vi her fik ”mest for pengene” og et stabilt, intuitiv og brugervenligt produkt med en lang batteritid.

40 40

(1.A og 1.B - Dansk): Der benyttes app’en ”Book Creator”, og målene med projektet er: • At bibeholde alle børns fortællelyst samtidig med et øget fokus på den skriftsproglige verden. • At kunne iværksætte projekter, hvor elevernes ejerskab i højere grad sættes i højsædet. • At omdanne børnenes digitale viden til et aktivt værktøj. • At kunne differentiere undervisningen således, at den faglige spredning inkluderes bedre.

”Digital videoportefølje i matematik” (2A – Matematik): Der benyttes app’en ”Explain Everything”, og målene med projektet er: • At elevernes tankegang og refleksioner indgår i porteføljen • At den mundtlige dimension i matematik styrkes • At eleverne i højere grad ser porteføljen som en dokumentation for deres fremskridt inden for matematik og benytter ”Explain Everything” eller lignende programmer som et naturligt evalueringsværktøj

Am voloruptium quas molorem poremolorat. Us inus eatendis essequisime volore cus si ulpa Am voloruptium quas molorem poremolorat. Us inus eatendis essequisime volore cus si ulpa

• At den digitale videoportefølje kan dokumentere faglig fremgang og være medvirkende til en kvalitativt bedre skole-hjemsamtale med større fokus på elevens tankegang og strategitænkning.

”Serendipitiv læring” (5.a og 5.b – Natur/teknik): Der benyttes iPads, og målene med projektet er: • At eleverne bliver bedre i stand til at kategorisere og perspektivere deres informationer. • At eleverne arbejder bevidst med kildekritik. • At eleverne oplever at information ikke er viden. • At eleverne bliver bevidste om deres serendipitive tilgang og erkender dens styrker og svagheder. • At eleverne bliver mere bevidste om målene i n/t.

”Digital medieret kommunikation i læring” (5.a og 5.b – Idræt): Der benyttes app’en ”Coacheye”, og målene med projektet er: • At eleverne får et større kendskab til målene for idrætsundervisningen • At de reflekterer mere over, hvad de arbejder med • At opnå en større kommunikation mellem elev og lærer, som er tilknyttet direkte til læringsmålet • At op nå en større kommunikation eleverne i mellem om læringsmålet. • At eleverne lærer øvelserne hurtigere og mere sikkert i forhold til den mere traditionelle undervisning


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Inger Svansø Iversen 8794 2681 inger.iversen@ skanderborg.dk

”Digitale patruljer” (3. og 6. kl. – IT-færdigheder): 3. og 6. klasses projekt går ud på at udvælge og uddanne it-superbrugere, som bliver en digital patrulje, som skal formidle deres ekspertviden til de andre i klassen og evt. også i andre i klasser. Eleverne har høj grad af medbestemmelse i projektets udvikling, og et mål er derfor også at eleverne får større ansvar for egen læring. Grundtanken i projektet er, at man som underviser ikke behøver at besidde alle it-færdigheder, men i stedet aktiverer de ressourcer, som eleverne har i og med de er digitale ”indfødte”. Dette skulle gerne frigøre lærerressourcer til faglig og pædagogisk vejledning - og bevirke at man som underviser i højere grad kaster sig ud i at anvende it uden selv at være it-nørd ☺ I projektet arbejdes der både med iPads, bærbare computere og digitale videokameraer. De indkøbte iPads bliver primært brugt til de beskrevne projekter, men vi gør os selvfølgelig også erfaringer med, hvordan de kan anvendes i øvrige fag og i skolens lektiecafe. Vi har valgt, at iPadsene ikke kommer med eleverne hjem, da vi gerne vil have helt styr på apps og opladning og undgå problemer med forsikringsspørgsmål. Vi benytter dels apps til færdighedstræning men har i højere grad fokus på de apps, som har ”eleven som producent”, og hvor eleven selv skaber gennem skrift, lyd og billede. Det er denne multimedieintegration, der kan understøtte og være katalysator for det kreative og inkluderende læringsmiljø, som vi ønsker, og det er her den kvalitative forskel fra den traditionelle bog ligger, da mange trænings-apps jo blot er bogen tilsat strøm med et hurtig feedback til forskel. Man skal dog ikke negligere at en iPad i sig selv er motiverende for mange elever – også efter at den første tids juhu-effekt har fortaget sig. Vores opstart på projektet har budt på mange timers praktiske udfordringer med klargøring af iPads (apps, synkronisering, mærkning, opladeskabe), og den første tid, efter iPadsene er kommet ud i klasserne, er også

gået med at skabe de gode vaner i brugen af vores iPads. Dette gælder både rent praktisk med, hvor man sidder og arbejder, og hvordan man bevæger sig rundt med iPaden, men også med hvilke apps der må arbejdes med. Eleverne har dog været gode til at skelne mellem, at iPaden i skolen er til undervisning, mens den derhjemme i højere grad også er til underholdning. Så er det jo også lækkert som lærer i en 2. klasse, at eleverne selv om kl. er 13.45 gerne vil arbejde videre, og man får elevkommentarer som ”tusind tak for i dag” og ”skal jeg ikke lige tjekke, at alle iPads er i skabet og vi får låst det” – denne ansvarlighed for tingene kunne jeg da godt tænke mig i højere grad at få overført til bøgerne og penalhuset ☺ Som nævnt i starten af denne artikel evaluerer vi løbende på vores it-projekter, men en foreløbig iagttagelse set fra min side er en øget vidensdeling blandt eleverne og vilje til at hjælpe hinanden, når der arbejdes med iPaden. Den øgede motivation kan stadig skyldes ”juhu-effekten”, da projekterne jo stadig er i startfasen, men jeg ser også flere drenge, som i højere grad er med, og at nogle af de elever, som måske ellers ikke er så meget med, pludselig i højere grad har noget at byde ind med, så de traditionelle klassehierakier måske kan brydes og flere børn inkluderes. Alt personale på skolen har nu i godt et halvt år haft en iPad som personligt arbejdsredskab, hvilket har været en god investering, da det har haft mange positive effekter. Der åbner sig nu flere muligheder med vores it-projekter, og set fra en lærers synspunkt giver disse nye muligheder for it-integraion, inklusion og undervisningsdifferentiering en masse arbejdsglæde og vidensdeling med kolleger – udover den gode sved på panden ☺

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Britt Sparvath 8794 2200 britt.sparvath@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 2491 8510 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Jeg håber, at ovenstående har givet lidt information om, hvilke anderledes itprojekter en del af klasserne har gang i på skolen i dette skoleår – udover det daglige it-arbejde ved pc, bærbar, kameraer, smartboards osv. ☺

41 41


Pensionistforeningen Nyt fra Pensionistforeningen Generalforsamling-

Gudstjeneste

Aktivitetsrådets og Pensionistforeningens arrangementer

Generalforsamling i Pensionistforeningen med efterfølgende bankospil - mandag den 19. november kl. 13.30

Gudstjeneste v/Iben Johanne Thomsen - tirsdag den 4. december kl. 14.00 og søndag den 23. december kl. 11.00

Julehygge

Julefrokost

Julehygge lørdag den 1. december kl. 14.00 – 16.00

Der er mulighed for køb af gløgg og æbleskiver – kaffe og småkager, og mulighed for at gøre et godt køb i ”Den lille gavebod”, der sælger de flotte ting og sager, vi har fremstillet i årets løb. Arr. Aktivitetsrådet

Julefrokost - torsdag den 13. december kl. 12.00 Kom og vær’ med til julefrokost. Pris 125,- kr. Bindende tilmelding senest 6. dec. på tlf. 86 89 85 27. Arr. Aktivitetsrådet.

Alle arrangementer foregår på Dalbogård.

Velmødt!

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår Bestyrelsen

42

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40 Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37


Dalbogaard

Høstfest på Dalbogård Så har vi haft vore årlige Høstfest her på Lokalcentret Dalbogård. Alle beboere og deres pårørende samt brugere og frivillige af huset var inviteret, der var et fremmøde på 46 pers. Flot opbakning. Traditionen tro fik vi, mørbrad i flødesovs og gammeldags æblekage, hvor beboere havde hjulpet med at skrælle æbler.

Musikken blev leveret at De Små Synger fra Gl. Rye. Det var en forrygende aften, hvor alle var i godt humør, der blev også danset en del, De beboere der ikke dansede, nød at kigge på. Ja det gik så godt, da vi skulle slutte kl. 21.00 blev der samlet ind til overdans, så vi sluttede først kl. 21.40. Da var alle også trætte På vegne af Brugerrådet

Aktiviteter på Dalbogaard

ng i PensionistKl. 13.30 Generalforsamli Mandag d. 19.nov. efterfølgende er foreningen, der er der banko. 2012 Aktiviteter i December Kl. 14.00 – 16.00 Lørdag d. 1. dec. salg af Der er julehygge med og småkager. fe kaf er kiv les æb gg/ Glø man kan købe r hvo , Der er en lille bod fremstillet i nogle af de ting vi har løbet af året Aktivitetsrådet Alle er velkomne Arr. Tirsdag d. 4. dec. Fredag d. 7. dec. Torsdag d. 13. dec.

Kl. 14.00 Gudstjeneste en v/ Iben Johanne Thoms mer og Kl. 14.00 Senior koret kom synger og vær´ med Kl. 12.00 Julefrokost. Kom ,125 kr. til julefrokost. Pris dec. på Tilmelding senest d. 6. tlf: 8689 2527. de Tilmeldingen er binden et råd ets ivit Akt Arr. glædelig Jul Vi ønsker alle en rigtig gende Nytår. rin samt et godt og lykkeb Lizzie og Bodil 43


Låsby Telt og Serviceudlejning

Rockshoppen.dk - Nu i Gl. Rye Hos Rockshoppen.dk finder du højkvalitets instrumenter til stærke priser - vi har forbindelse til alle de bedste producenter i hele verden, så gå bare ombord!

Kig ind på www.rockshoppen.dk eller på Horsensvej 46

Her springer du simpelthen et led over - med dertil hørende avance!

Tlf. 8695 1665 Inge og Hans O. Iversen

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Horsensvej 46, Gl.Rye 8680 RY · www.rockshoppen.dk

DEN RIGTIGE OPTIKER Klostervej 8C. Kloster Torv 8680 Ry 8689 0070 denrigtigeoptiker@mail.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

nderlig  en u sk

Velkommen i Jyske Bank

Skanderborgvej 5 • Ry • Tlf. 89 89 83 83

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Juletræer

Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Lør/søndage i advent kl. 10-16

DanBolig

Juleposer til alle børn

SAMARBEJDER MED NORDEA

Fam. Geil, Langebakke 2 4011 4704

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

T: 86 82 16 55

E. THØGERSEN

Ann_90x50mm.inddDansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

www.sb-s.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion12/11/12

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

11.57


Alt indenfor murerfaget

Gl. Rye Kro

Tlf.: 2711 2873 glryemurer@gmail.com

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

Gl. Rye murer forretning

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL v/ Hans Chr. Nørgaard

20 27 64 11 Tønningsletvej 3 8680 Ry

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent fra kl. 11.00 - 17.00 Søndage dog 11.00 – 16.00 Fra den 1/11 til 31/3 mandag lukket.

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400


Reparation og salg af biler

jussi adler-olsens nye bog: MARCO EFFEKTEN Forudbestil allerede nu!

Siggaard Biler

Ry Bøger & papir Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Boeletvej 25 8680 Ry Tlf. 86 89 34 00 www.akva.dk

Den naturligste søvn du kan få. Kom gerne forbi og se vores nye showroom.

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

LOGODESIGN, BROCHURER, EMBALLAGEDESIGN,

BILREKLAMER, HJEMMESIDER, FACADER, FLYERS, PLAKATER,

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

MAGASINER... - køb det i Gl. Rye :)

ptgrafisk.dk 86 89 89 72

Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye November 15. Skolefest kl. 19.00 - 22.00 Gl. Rye Skole 19 Generalforsamling i pensionistforeningen. Kl. 13.30 Dalbogaard 20. ”Sit down comedy”-foredrag med Erik Østenkjær og Jens Erik Lund kl. 19.30. Sct. Sørens Hus 24. Arbejdsdag i lyngbakkerne kl. 12.30 - 15.30 Lyngbakkerne 28. Dagplejen har åbent hus kl. 9.30 - 11.00. Bakkelyvej 2, Ry

Skolen Pensionistforeningen Udsyn Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Dagplejen

December 1. Julehygge på Dalbogaard kl. 14 - 16. Dalbogaard. 2. Advent med brunch. kl. 10. Sct. Sørens Hus/kirken 2. Julemarked på Gl. Rye Mølle. kl. 10 - 16. Gl. Rye Mølle 2. Juletræstænding. kl. 15.30 Torvet 4. Gudstjeneste på Dalbogaard. kl. 14.00 Dalbogaard 18. Juleafslutninger for børnehavebørn og dagplejebørn. Kl. 10. Sct. Sørens Kirke 20. Julekoncert kl. 19.30 Sct. Sørens Kirke 21. Juleafslutning på skolen. Kl. 8.30 Kirken og skolen 24. Julegudstjenester kl. 14.30 og 16.00 Sct. Sørens Kirke 25. Julegudstjeneste kl. 9.30 Sct. Sørens Kirke 28. Julesjov for 2-3-årige + forældre. kl. 9.30 - 10.30. Aktivitetshallen 30. Kl. 17.00 - 18.00 Julezumba for alle. Aktivitetshallen Januar 1. Nytårsgudstjeneste kl. 16.00 31. Fhv. skoleleder Torben Steen fortæller danmarkshistorie. kl. 19.30. Februar 10. Fastelavn. kl. 14.30. 19. Generalforsamling i Borgerforeningen i Gl. Rye. kl. 19.30.

Aktivitetsrådet Kirken Museet for Gl. Rye Mølle Borgerforeningen

Kirken Menighedsrådet Kirken Kirken GRIF GRIF

Sct. Sørens Kirke

Kirken

Sct. Sørens Hus

Udsyn

Aktivitetshallen

Borgerforeningen

Klublokalerne på skolen Borgerforeningen

I GL. RYE

48