Aktuelt nr. 43

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 43 · november · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26 VM medalje til Christina fra Gl. Rye Side 32

Alting er forbundet Lyngbakkeprojekt Et besøg hos Jytte Grønkjær i ”Lyskilden” på Hjarsbækvej Side 4

Læs om Borgerforeningens planer om lyngbakkerne Side 10

1


En hyldestsang til Gl. Rye I GL. RYE Borgerforeningen............ side 10 Gl. Rye kirke...................... side 14 Nyt fra GRIF...................... side 24 Nyt fra FDF........................ side 26

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.100 stk.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Lund Sognepræst

Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forside: Christina Siggaard med sin VM medalje. Foto: Ib Hansen. www.ibry.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i februar 2012. Deadline søndag den 29. januar. Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

John Jensen

I forbindelse med en lille jubilæumsmiddag i september for Aktuelts frivillige skribenter, redaktions- og bestyrelsesmedlemmer med flere havde jeg fundet en sang om Gl. Rye frem fra mine gamle gemmer. Efter en del opfordringer er vi i redaktionen blevet enige om, at gengive Gl. Rye-sangen i Aktuelt. Sangen er skrevet af min mors morbror, Søren Bach, født 23.07.1909 og død 28.09.1992, gift med Erna Bach, Emborgvej 3. Søren drev fra 1950 og frem til først i firserne smedemestervirksomhed i byen og var tilmed meget politisk, foreningsmæssigt og lokalhistorisk aktiv. I 1930 var han med til at starte Socialdemokratisk Ungdom i byen, og i 1947 kom han i Rye Sogneråd, hvor han senere blev sognerådsformand, en titel han besad frem til kommunesammenlægningen (med Ry, Dover og Låsby) i 1966. Herefter og frem til 1982 var Søren indvalgt i Ry Byråd, hvor han i en periode var formand for henholdsvis socialudvalget og tek-

nisk udvalg. Desuden var han i omkring 20 år formand for skolekommisionen, sundhedskommisionen og børneværnet. Søren var i øvrigt med til at oprette Borgerforeningen, Træskomuseet, Flagalléen og Branddaskerlauget. I sidstnævnte forening fik den ærefulde titel som ”Oldermand”. Blandt sine mange talenter, mestrede Søren også sangskrivningen kunst, og han har blandt andet skrevet Branddaskerlaugets slagsang og således også sangen ”Velkommen til Rye”, som han – så vidt vides – skrev midt i 1980’erne. Når Søren kaldte sin hyldetssang til vores by og dens naturskønne omegn for ”Velkommen til Rye” og ikke ”Velkommen til Gl. Rye” kan det øjensynligt henføres til, at han til sin dagens ende holdt stædigt fast ved byens oprindelig og ”historisk korrekte” navn. Søren var en altfavnende og meget socialt anlagt person, men han var ikke sådan ”at flytte med”. – God fornøjelse med sangen!

Velkommen til Rye Melodi: Som ”Skamlingsbanken” (bedst i 4/4 takt i kvik tempo) af Paul Dresser Tekst: Søren Bach

Hvor forunderlige er vel skæbnens veje, som engang har ført mig her til denne by, hvor jeg mange skønne minder fik i eje, fra mit liv og virke her i Gammel Rye. Om til fjerne lande ofte gik min færden, føler jeg det hvergang når jeg vender hjem, der er ingenting så skønt i hele verden når bag Sukkertoppen møllen dukker frem.

Selvom Vandrask bare er en sø så lille, ser man tydeligt idet man går forbi, maleri så skønt i dammens vand så stille, det er Kophøjs top som spejler sig deri. Man på Musebakken senere fornemmer, at måske man herfra løfte kan en flig af en stor mystik som Galgebakken gemmer, medens tågen ligger over Gallesig.

Vores egn er skøn på alle årets tider, når med grønne knopper Sønderskoven står, og når vintersneen dækker Skovsbjergs sider og de mørke graner julepynten får. Her er skønt ved sommer når de grønne bøge står og vinker til os i den lyse nat. Efter skønhed man behøver ej at søge, hører nattergalens sang i Længe Krat.

Man kan glædes ved at skue lyngens tæppe, når på Siljebjerg den breder ud sin pragt, med så skønne farver, man forstår jo næppe, at nu er det klædt i efterårets dragt. Når ved Gudenåen mosekonen brygger medens elverpiger danser let omkring, og i tågen dannes mærkelige skygger, man på engen ser de underligste ting.

Hvis man går en tur en aftenstund så silde, og man søger ind i bøgeskoven sval, kan man stilhed finde ved Sct. Sørens Kilde, føle vilde blomsters duft fra Jammerdal. Hvis man så langs bækken videre vil vandre imod Fæstibakken, ad en sti så smuk, kan man skelne nogle lyde fra de andre, og blandt dem er bækkens stille kåde kluk.

Rye sogn er skabt så skønt, med dybe slugter, og med høje bakker rundt om søer blå, gennem alt det skønne Gudenåen bugter sig mod nord, for sindig Randers fjord at nå. Og vi færdes her som i en dejlig have, mon vi allesammen skønner nok derpå, og betragter det som himlens skønne gave som vi værner, så den altid kan bestå.

elt en serie af Ny serie i Aknutumre af Aktuelt vil vi bringe l. Rye og om

G nde h I de efterfølge skrivelser og anekdoter om g med Lisbet si be t ke re is delse allie små histor ke in is rb or fo st n hi å de i sm har række egn. Aktuelt har lavet en hængt orsensvej 21B, H billeder er op n, or se hv id , ur ro K La e Ry l. G l der” ti gæster. ”Gl. Rye bille for turister og e ic rv se en som


Gl. Rye

Fæstibakken

stednavne nævnt i sangen

Skovsbjerg Sct. Sørens Kilde

Sønderskoven

Møllen

Jammeldal

Galgebakken

Kophøj

Længe Krat

”Vandrask” (Brandam)

Musebakken

Siljebjerg

Forklaring til enkelte af de gamle stednavne: En række af de gamle stednavne i byen stammer fra den periode fra 1400-tallet og frem til 1687, hvor Gl. Rye var tingby. Tinghuset lå uden for byen i skovkanten ved Rye Nørskov, der hvor Rodelundvej 14 ligger i dag. Huset kaldes i øvrigt fortsat ”Tinghuset”.

Gallesig

Når fortidens forbrydere havde modtaget deres dom på Tinghuset blev de ført uden om byen, (fordi de blev betragtet som urene) og ned i gennem: • ”Jammerdalen”, hvor de øjensynligt gik og jamrede sig = klagede sig, – derfor dalens navn, og ned til eksempelvis: • ”Kophøj”, også kaldet ”Kopfhøj”, der refererer til hoved-høj og var stedet, hvor de dømte fik hovedet hugget af / ”koppet” eller kappet af” eller op til: • ”Galgebakken”, hvor de dømte blev hængt. • ”Gallesig”. ”Galle” refererer til galge og ”sig” betyder sump-/våd område, altså vådområdet, der ligger nedenfor Galgebakken / i slugten nedenfor spejderlejeren ”Ryekol”, nederst ved industrigrunden.

Gudenåen Sukker toppen 3


Alting er forbundet Tekst og billeder Karen Thomsen

Et besøg hos Jytte Grønkjær i ”Lyskilden” på Hjarsbækvej

To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. William Blake

Sæt dig nu godt tilrette i sofaen kære læser med dette nye nummer af Aktuelt. Det er hyggeligt at ha´ noget at gumle på, så guml lidt på Jungs ord ”Wirklichkeit ist, was wirkt” , og sæt gerne Lars Lilholt ”Alting er forbundet” på afspilleren, så er du parat ! Ude på Hjarsbækvej, forbi planteskolen og op forbi den store gård til højre ligger Jyttes hus i en have fyldt med store og små cirkler, at skærver, sten og græstørv, med figurer og krystaller. Fordi solen kigger frem, glitrer det, og hele området er præget af en mærkbar ro. Oppe langs skovkanten står stole, der er mange, enten alene eller i små grupper. Med skoven i ryggen kan man sidde og lade blikket glide ned over marken med cirklerne, videre over kornmarken til et glimt af Salten Langsø og videre til Sukkertoppen. Det er let at forstå, at det er helsebringende for en udslidt sjæl at sidde i én af Jyttes stole og mærke roen. Jytte har boet her siden 2002 og hele hendes sted er indrettet med det ene formål at hjælpe mennesker til at finde ro, og som hun siger ”blive sig selv” Skal man forstå Jytte verden, er der noget, som er vigtige at have med fra starten. Jytte tager nattens drømme meget alvorligt. Mange gange, har det været anvisninger i drømmen, som har fået hende til at vælge en ny vej i livet. Hun er meget opmærksom på intuitive indskydelser og har erfaret, at der plejer at være en mening med det, når hun følger sin intuition. Intuitionen fungerer som en ”indre radio”, eller ”et krystalapparat” er måske et bedre ord i Jyttes tilfælde. Det er også vigtigt at forstå det med

4

cirklerne. Jyttes virkelighed er fuld af cirkler og de er alle forbundne, den mindste cirkel med den største. Cirklerne er forbundne gennem tidens dimension, gennem stoffets og gennem rummest. Alting har sin egen cirkel, et græsstrå, et dyr, et menneske, en by, og Jyttes haveanlæg afspejler hendes verdensbillede på smukkeste vis. Hun har lavet det hele selv, og det tager 4,5 timer, når hun slår det store græsareal med en lille plæneklipper. Cirklerne i Jyttes have er forbundne med cirkler i andre dimensioner, end dem vi kan opfatte med vores almindelige sanser. Det er helende cirkler, og Jytte bruger dem i sit arbejde med healing og med at få forbindelserne imellem cirklerne genoprettet der, hvor de har lidt skade. Jyttes hus er lyst og venligt og fyldt med harmoni, lyse farver, smukke krystaller, blomster, ja selv bag knagerækken i gangen glimter en lyskæde, hvor lysene er ”lavet af diamanter. I 1993 blev Jytte skilt og det blev starten på et nyt liv. Hun købte sin første krystal, og en helt ny åndelig verden begyndte at åbne sig for hende. Hun havde arbejdet som dagplejemor og i en Reggio Emilio børnehave, og hendes interesse for krystallerne var velkommen og børnene var glade for de smukke sten. Langsomt blev det klart for Jytte, at hun havde evner for at hjælpe andre mennesker, og da hun selv fik hjælp fra en healer til en betændt finger, var interessen vagt. På et kursus var der én som sagde til Jytte: Find den røde tråd i dit liv – hvad

vil du om 10 år ? Spontant røg det ud af munden på hende: Om 10 år vil jeg bo skovkanten med udsigt over en kornmark med skoven i baggrunden og have søen i nærheden og så hjælpe folk med at få det bedre. Der gik nu ikke 10 år, før Jyttes drøm blev til virkelighed. Inden længe, boede hun i huset på Hjarsbækvej med udsigt over marken og søen til Sukkertoppen. En nat drømmer hun, at der er én som spørger hende, hvad hun lavede i påsken året før ? Svaret på det, er det hun skal! Jytte tænker sig om, hvad var det nu, hun lavede den påske ? Jo, hun vikarierede i en butik og solgte sten og krystaller. Jeg havde jo aldrig stået i en butik, griner Jytte, men drømmens anvisning kom til at holde stik. For 2000 kr. købte hun et restlager af sten og krystaller, og så var hun i gang. Mange har mødt hende på torvet i Silkeborg ved et lille rundt havebord med farvestrålende sten, smykker og små englefigurer. Selv om hun var vældig glad for arbejdet med børnene, havde Jytte drømt, at hun skulle videre med krystallerne. Når man er Jytte siger man sit arbejde op og begiver sig på vej i den retning, drømmen anviser. I det her tilfælde op gennem gaden i Ry, på jagt efter en tom butik. Da hun passerede ejendomsmægleren, kunne han fortælle, at en butik i Smøgen var ledig. Garngalleriet skulle flytte ned i en butik på hovedgaden, hvor Luna havde været. I maj 2006 flyttede Jytte ind i butikken, og mens hun gik og malede fik hun undervisning i stenene og krystaller-


Gl. Rye portræt

nes energier gennem sit ”indre krystalapparat”. Energier er et yndlings ord for Jytte, man kan sige, at hun er udstyret ikke kun med et ”krystal-apparat” men også med et meget fintfølende antennesystem, som f.eks. er i stand til at opfatte energier og svingninger i de sten, hun arbejder med. For at komme langt med få penge, og for at lade krystallerne skabe farvespillet i butikken købte Jytte møbler på genbrug og malede alting hvidt. Hun fik anvisninger i, hvordan stenene skulle stilles op i grupper af farver, og det blev smukt. Butikken fik en dejlig stor rød sofa til kunderne, og en gammel standerlampe blev slagtet, så Jytte havde fire yndige lotusblomstformede lamper, som både kunne hænge og stå. Kunderne var glade for at sidde i sofaen og snakke med Jytte. Hun havde evner for at stille ind på deres frekvens og lytte – at blive mødt og lyttet til, det kan folk godt li´ Teosofisk forening i Århus blev endnu en inspirationskilde, og her blev hun også introduceret til begrebet kanalisering. Hvor mange af os forstår egentlig, hvordan der faktisk kommer tale ud af radioen og billeder på fjernsynsskærmen? Kanalisering kan måske endnu mindre forstås, men for Jytte er det virkelighed og det virker. Hun gik også i gang med at arbejde med healing i sit hjem i Låsby, i begyndelsen bare med en madras på spisebordet. Som healer havde Jytte ønsket kun at skulle heale kvinder, og hendes første patient var så en mandlig læge fra Horsens ”Han var såmen så taknemmelig, så…” Da Jytte får at vide, at hun skal lave udviklingskurser for behandlere, og hun er ved at

Med skoven i ryggen kan man sidde og lade blikket glide ned over marken med cirklerne, videre over kornmarken til et glimt af Salten Langesø og videre til Sukkertoppen.

tabe næse og mund – ”Aj, det kan jeg ikke, det er for grænseoverskridende” På det første kursus kom der 11. og det blev starten på hendes kursusvirksomhed. Da Jytte havde haft butikken i knapt et år drømte hun, at skulle sætte 12 calcitkrystaller i en af cirklerne i haven. Andre kontakter planteskolen eller Haveselskabet for hjælp til haveplanen. Når Jytte anlægger have stiller sig til rådighed for vejledning fra ”universets store havearkitekt”, og det er en forunderlig skønhed, som præger hendes have. Da de 12 krystaller var stillet op i cirklen, vidste Jytte med stor klarhed, at det havde hun allerede gjort én gang før, nemlig på Atlantis, og det var en rørende oplevelse for hende. 2 timer efter ringede hun og sagde butikken op. Jytte arbejdede videre med at grave cirkler i haven og på marken, hun hentede sten og knoklede, da hun en nat drømte, at der landede et rumskib i haven. Ja, man kan jo drømme mange ting om natten, det har du måske, kære læser selv oplevet? I drømmen sagde et rumvæsen til Jytte, at nu skulle hun høre efter. Dine cirkler hænger sammen med kelternes cirkler. Hver person har sin egen cirkel, hver blomst har sin og hver fisk har sin. Vi er alle sammen små dele af en større cirkel og alting hænger sammen og alt er forbundet. I drømmen dukkede også Lars Lilholts sang ”Alting er forbundet” op. Med undren så hun til, mens det pludselig blev aktuelt at cirklerne skulle ”indvies” og ikke mindre end 52 mennesker dukkede op til indvielsen. Måske kan vi forstå indvielse lidt som et spirituelt rej-

segilde ? Ikke med øl og røde pølser, men med vievand og salvelse af Jytte fødder, det var nu lidt specielt syntes Jytte. Når hun fortæller om det, udstråler hun den samme nøgternhed og glæde, som en murermester ville gøre ved et rejsegilde, hvor han var stolt af resultatet. Den norske opdagelsesrejsende Thor Heyerdal skal have sagt: ”Grænser? Jeg har aldrig set én, men jeg har hørt, at de findes i tankerne hos visse mennesker”. De findes ikke hos Jytte, og alligevel var hun overrasket, da drømmene begyndte at antyde, at hun skulle i gang som rejseguide. Første tur skulle går til Stonehenge i England. Hendes rejseaktivitet og formålet med rejserne ville brede sig som ringe i vandet, og det vil blive internationalt. Ha, tænkte Jytte, jeg kan jo ingengang engelsk, og jeg har aldrig rejst. Hendes freds-cirkel oppe i skoven hang sammen med Stonehenge og Peru. Jyttes opgave var nu at sende energi til Stonehenge via nogle store krystaller i cirklerne i haven. Jytte og et lille selskab drog til Stonehenge, hvor de arbejdede med at skabe forbindelser imellem de maskuline og feminine energier. Den hårdhed, som er til stede, skal ophæves, der skal skabes mere balance. Der vil være meget kaos inden balancen opnås. En stor gral og lyset der strømmer ud over jorden viste sig for Jytte, men hendes kassebeholdning var mager. Men af sted kom de, med en billet til 10 kr. den ene vej og 80 kr. den anden vej. Når man vil følge det, man får at vide, bliver der også vist en vej, siger Jytte. Inde i indercirklen på Stonehenge mærkede Jytte en stor kraft, solen nær-

5


Jyttes hus er lyst og venligt og fyldt med harmoni, lyse farver, smukke krystaller og blomster. Rummet, hvor hun arbejder med healing har udsigt mod søen og Sukkertoppen.

Gl. Rye portræt mest eksploderede, og et besøg i en helende have i England inspirerede Jytte med arbejdet til sin helende cirkelhave på Hjarsbækvej. Senere følger en rejse til Calanais på Hebriderne for at indvie en cirkel med kærlighedsenergi, og her bliver Jytte rejseguide for 7 interesserede. Alle oplevede at Skotland bar på en tung energi efter mange klanfejder og slag, og prøvede at mildne det hele med lys undervejs. Måske kan man bruge billedet af en elektriker, som forbinder ledninger og laver korrespondance, så lyset igen kan virke. Måske er Jytte en slags spirituel elektriker som forbinder cirkler og forbindelser for kærlighedsenergien, hvad ved man? En anden drøm har ført Jytte til Orkneyøerne sammen med en gruppe på 12 personer, og det ”store rejsebureau” har som det sidste hyret Jytte som guide på en rejse til Peru til næste år. Det ser hun frem til med en lille smule bæven. Jytte har drømt, hun skal stå i Peru og forbinde energier, i samarbejde med rumfolkene for at løfte jorden op i en højere energi med større kærlighed og fred. Alligevel er Jytte jo et almindeligt menneske med almindelige grænser for, hvad hun kan overkomme. I 2008 fik hun en blodprop. Budskabet i blodproppen, om man så kan sige, var at Jytte, som havde haft godt travlt, trængte til roen hjemme i sin egen cirkel. Men, selv mens hun lå på sygehuset, tog hun lige et par små smutture ud i verden og gav healing til sine nødstedte medmennesker. Når Jytte giver healing arbejder hun med at forbinde forbindelserne i kroppens energisystem, så vores dna kan blive af en mere fin karakter. Hun samarbejder med rum folket om dette arbejde. Skribenten ser forbløffet ud, og Jytte forklarer roligt og nøgternt, at dna er kulstof, og det er tæt. Der skal arbejdes på, at det bliver mere krystallinsk, vi skal have ”stoffet” til at svinge i nogle højre frekvenser, som vil bringe os ind i den ubetingede kærlighed, hvor vi hører hjemme. Vi er for meget i vores ego. Vi bliver sårede og sure. 6

Vi bliver forurettede og ramte og gør helst ting for vores egen vinding skyld. Skal der være fred og kærlighed på jorden, skal vi være til stede i vores hjerte i den ubetingede kærligheds energi. Alle de hellige cirkler verden over arbejder sammen på det her, siger Jytte. Hun peger på chokoladekagen og siger: ”Hvis du ser på kagen og på blomsten kan du godt se, at de har forskellige energier. Alt er vibration, ingen ting er fast, vi er faktisk ikke engang fysiske selv, det tør vi bare ikke tro på. Alting er i vibration, chokoladekagen i en langsom (meget velsmagende) blomsten i en hurtigere, Jytte havde drømt, at hvis hun vil gå vejen, vil alle de højeste kræfter i universet hjælpe og guide hende i arbejdet. Hun knokler med havejorden og cirklerne, hun arrangerer kurser og healings aftner og meditationer. Hun formår at formidle tingene, så hendes kursister siger, at det var lige de ord de havde ventet på, det var lige til dem. Hun lærer dem at mærke inde fra hjertet, hvad der er godt, og hvad der bringer dem glæde og hvordan de finder sig selv. Jytte fortæller, at der fra stjernen Sirius strømmer ny viden ned til os om en ny måde at være mennesker på. Vores opskrift på det vil blive ændret fuldstændig. Det er en meget stor opgave for ”universets journalister og pæ-

dagoger” at få os til at fatte, hvordan vi kan blive mere fredelige og kærlige og bedre til at samarbejde med hinanden her på jordkloden, i de små cirkler og i de store. Det tror man gerne. Det er måske i virkeligheden ikke så vigtigt med en stor villa. Mange er også forvirrede og stressede i tiden, og ”i krystal-apparatet” har Jytte hørt, at der kommer meget opbrud nu fordi alt det der ikke er i balance skal i balance. Jytte forsøger at være den ”transistor” som sender helende energi ud til regeringen, fængslerne, børnehjemmene, jorden og hele menneskeheden. At være så følsomt skruet sammen som Jytte har omkostninger, sommetider magter hun ikke noget i 14 dage. Det var svært i starten, da hun ikke vidste, hvad der foregik. En anden omkostning er, at folk synes, det er for mærkeligt, det hun laver, og familien kan måske ikke altid forstå det hele. Men de accepterer det, for de kan se, at det gør Jytte glad. Skribenten kører af sted da tusmørket falder på. Lysene blafrer i Jyttes lanterner. Over de store cirkelrunde tanke på gården, som er Jyttes nabo, hænger fuldmånen og lyser i sin perfekte cirkelform.

Hver person har sin egen cirkel, hver blomst har sin og hver fisk sin . Vi er alle sammen små dele af en større cirkel og alting hænger sammen og alt er forbundet.


Gl Rye Vandværk

Nyt fra Gl. Rye Vandværk Brædstrup Fjernvarme varetager fremover forbrugeradministrationen Gl. Rye vandværk har besluttet at overdrage forbrugeropkrævning og regnskabsfunktionen til Brædstrup Fjernvarme. Det vil betyde, at vandværket kun udsender 2 acontoopkrævninger mod tidligere 4, og alle henvendelser vedrørende flytteoplysninger og årsopgørelse skal fremover ske til Brædstrup Fjernvarme tlf. 7575 3300. Overdragelsen træder i kraft pr. 1. januar 2012. Den mest markante ændring for vores forbrugere bliver, at der IKKE bliver udsendt en regning med både årsopgørelse og første acontoopkrævning, derimod vil I modtage en årsopgørelse i februar 2012, (sendt fra Gl. Rye Vandværk) og den første acontoopkrævning i marts 2012 (sendt fra Brædstrup Fjernvarme). Er man tilmeldt PBS kan man for en sikkerhedsskyld gennemlæse sin betalingsservice i både februar og marts for at sikre sig at der er blevet opkrævet både årsopgørelse og første aconto. De der ikke har betalingsservice bedes kontrollere at de får tilsendt 1 girokort i februar og 1 girokort i marts Fra marts måned 2012 og fremover kommer alt til at køre ”som i gamle dage” og vi håber alle vil tage godt imod denne nye ordning. Venlig hilsen og ønsket om en god jul Bestyrelsen

www.glryevandvaerk.dk 7


Erhvervsportræt

De tre fysioterapeuter – fra venstre Steffen Nielsen, Hanne Meyer-Jensen og Michael Hald – er faldet godt til i deres nye klinik i Ry. De har masser af kunder og et godt arbejdsfællesskab.

Travle fysioterapeuter på Skanderborgvej Klinik for Fysioterapi i Ry har masser af kunder Af Peter Hald Foto Ib Hansen

Fysioterapeuter møder mange forskellige mennesker i løbet af en dag. Haveejere, der har taget lidt for hårdt fat. Idrætsudøvere, der har fået skader. Eller folk, der skal til genoptræning. Hos Klinik for Fysioterapi i Ry er der sjældent stille ret længe ad gangen. De tre fysioterapeuter, Steffen Nielsen, Michael Hald og Hanne MeyerJensen har nok at se til, for antallet af patienter er steget støt, siden de tre rykkede ind i klinikken i september i fjor.

Fysioterapeutklinikken i Ry har fået en ansigtsløftning. Placeringen midt på hovedstrøget i Ry kunne næsten ikke være bedre.

8

En god placering Klinikken ligger meget centralt på Skanderborgvej 25 - lige midt på hovedstrøget i Ry. Og Steffen Nielsen understreger, at det var en ganske heldigt at finde lokaler med så god en placering. - Det er faktisk svært at finde fysioterapeut-klinikker, der er til salg, forklarer Steffen Nielsen, der står som ejer af klinikken sammen med kollegaen Michael Hald. Den tidligere ejer, Birthe Hyldelund er i øvrigt stadig at træffe på stedet to gange om ugen. - Vi har fået gode tilbagemeldinger fra vores patienter, så vi har ikke

haft behov for at reklamere særlig meget, oplyser Steffen Nielsen. Udvendigt er fysioterapi-klinikken blevet mere synlig, især takket være et nyt stort facadeskilt og et åbent og lyst vinduesparti uden gardiner. Indvendigt er også sket en hel del – blandt andet er der kommet en række nye avancerede motions-maskiner, der bruges træning af muskler og led. Fysioterapeuterne i Ry har fået en god start, og de har blandt andet mange udepatienter på de lokale plejecentre såsom Ryvang, Dalbogaard og Søkilde.


Aktive mennesker går til fysioterapeut Så er der alle de mange private patienter, og selv om de er yderst forskellige, så er der alligevel nogle fællesnævnere. - Vi bor i et aktivt område med mange ressourcestærke mennesker, der ikke tillader sig selv at være syge særlig længe. Og det er jo udmærket. Man kommer sig hurtigst, hvis man ikke går for længe med sine problemer, forklarer Michael Hald. Han fremhæver, at der er mange motionister og idrætsudøvere i Ry-området – og motion og idræt kan som bekendt føre til forskellige former for overbelastning og skader, der skal behandles af en fysioterapeut. Motionisterne er ikke kun yngre mennesker. Der kommer også en hel del pensionister ind: - Vi kan mærke, at det er en generation af aktive ældre, vi har med at gøre, siger Michael Hald. Antallet af patienter kan være sæsonpræget. For eksempel er det almindeligt med et større ryk-ind om foråret lige i starten af have-sæsonen, hvor der er altid er nogle haveejere, der tager for hårdt fat. Og ved vintertide kan det samme gøre sig gældende med husejere, der har knoklet for hårdt, når den første sne vælter ned, fortæller Steffen Nielsen. Travlheden i det moderne samfund kan også aflæses hos fysioterapeu-

terne. En af de tendenser, de tre har bemærket, er, at der kommer en del patienter med forskellige former for stress og arbejdsrelaterede overbelastninger.

Erfarne folk Der er tale om tre erfarne fysioterapeuter. 48-årige Hanne MeyerJensen blev uddannet i 1989 og Hanne har dermed 22 års Meyer-Jensen erfaring. 37-årige Michael Hald har tre års erfaring, og den 43-årige Steffen Nielsen har været fysioterapeut i syv år. Men egentlig slutter uddannelsen aldrig: - Vi sørger løbenMichael Hald de for at opdatere vores uddannelse, og vi bruger altid veldokumenterede koncepter, fortæller Michael Hald, der selv er ved at fordybe sig mere i sportsmedicin og idrætsfysioterapi.

Hvis der er behov for det, kan de også tilbyde behandling med medicinsk akupunktur. Alle tre har uddannet sig i medicinsk akupunktur, der især bruges Steffen Nielsen til smertebehandling. Det har vist sig nyttigt til f.eks. behandling af hovedpine og forskellige former for kroniske smerter. Endnu en specialitet er, at klinikken også gør det i individuelt tilpassede indlægssåler.

Behandling Fysioterapeuterne i Ry tilbyder både individuel behandling og holdtræning - Det sidste tilbydes hovedsagligt ved genoptræningsplaner. Det er også muligt at få hjemmebehandling, hvis man fra lægens side er blevet henvist til det. Læs mere på klinikkens hjemmeside på www.ryfys.dk

Opdelt i specialer Fysioterapeuter i Ry har hvert deres speciale – sådan rent anatomisk set. Hanne Meyer-Jensen er den, der som regel tager sig af skulderbehandling. Michael Hald arbejder fortrinsvis med ben og knæ – og Steffen Nielsen er specialist i ryg og nakke.

Det store tr æningslokale ud mod vejen fremstår lyst og åbent, og de r er motions redskaber af enhv er art. 9


Borgerforeningen

Lyngbakkeprojekt skrider fremad Et stormøde om lyngbakkerne kan holdes, når vedtægterne for en støtteforening er klar Af Peter Hald

Mens bladene falmer på de mange birketræer i lyngbakkerne i Gl. Rye, fortsætter arbejdet med at danne en støtteforening og en fond, der skal overtage bakkerne. I slutningen af september begyndte arbejdet med at få lavet vedtægterne for den støtteforening, der skal gøre det økonomiske muligt at få dannet en offentlig naturfond, der kan stå som ejer af bakkerne. En kreds af borgere og foreninger, blandt andet repræsentanter for Borgerforeningen i Gl. Rye og fra Danmarks Naturfredningsforening, er gået ind i arbejdet. Men der et stykke vej endnu, understreger Lærke N. Frost, formand for borgerforeningen. - Vi er stadig ikke færdige med at få lavet vedtægterne for støtteforeningen, men når det er klaret, vil vi indkalde til et stormøde for alle interesserede borgere. Jeg regner med, at stormødet kan holdes i begyndelsen af det nye år, siger Lærke N. Frost. At få lavet vedtægter er ikke ukompliceret, så lyngbakke-projektet er dermed stadig i opstarts-fasen.

Positivt modtaget Selve ideen om at en lokal naturfond skal overtage lyngbakkerne er blevet positivt modtaget.

10

- Vi har mødt megen velvilje, og der er mange mennesker, der har spurgt til projektet og er meget interesserede i det. De fleste kan jo godt se, at der er behov for at gøre noget for at bevare lyngbakkerne, der er ved at springe i skov. Og det er jo klart, at det vil have en positiv betydning for huspriserne her i Gl. Rye, hvis lyngbakkerne bliver ved med at være lyngbakker – og ikke birke-bakker, lyder det fra Lærke N. Frost. Baggrunde for projektet er kort fortalt, at ejerne af lyngbakkerne, Henrik Brunsø, er interesseret i at sælge cirka 20 hektar af lyngbakkerne. Det har ført til ideen om at oprette en offentlig, lokal naturfond, der skal købe bakke-området. Projektet vil foregå i to etaper: I første omgang skal der dannes en støtteforening, der skal rejse det beløb, der vil gøre det muligt at danne en fond. Det er også tanken, at støtteforeningen på længere sigt – og i samarbejde med kommunen - skal være med til at sørge for naturpleje i bakkerne, eventuelt i form af et kvæglaug. Når den lokale naturfond er en realitet, kan den søge penge fra nogle af de større landsdækkende fonde, der plejer at støtte naturbevarende projekter. Og hvis alt går efter planen, kan fondes herefter købe bakke-området. Prisen er ikke fastlagt, men forventes at blive under to mio. kroner.


F A S T E L A V N Søndag .30 d. 19. februar kl. 14 i Aktivitetshallen

Mød op udklædte Præmier dte til de bedst udklæ

11


Juletræstænding på torvet Søndag den 27. november

Bliv medlem af Borgerforeningen

?

Er du glad for, at der hvert år ved juletid er et stort og smukt lysende juletræ på torvet?

? ? 12

?

Er du glad for det store fælles Sankt Hans-bål ved møllen?

Har du set, at byportene er blevet sat i stand?

?

Var du med til Sille Awten, og vil du være med næste år?

Har du set borgerforeningens nye hjemmeside www.glrye.dk eller været til fastelavn i Aktivitetshallen?

?

Er du en flittig læser af Aktuelt?

Så var det måske en idé, at melde dig ind i Borgerforeningen i Gl. Rye. De nævnte aktiviteter er bare nogle af de tiltag, som borgerforeningen arrangerer og bruger penge på. Det vil vi gerne blive ved. Derfor har vi brug for dit medlemskab. Du kan indbetale kontingent på konto nr. 1551-7528132. Et familiekontingent koster 120 kroner, medlemskab for en enkelt person koster 60 kroner (pensionister halv pris), og for virksomheder og foreninger koster det 240 kroner om året at være medlem.


Borgerforeningen

Kl. 15.30 Gløgg og æbleskiver og underholdning i skolegården

Lærke Frost Formand 8614 9545

laerke.frost@glrye.dk

Kl. 16.30 Julemanden på besøg i Gl. Rye

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560

Kl. 17.00 Juletræet tændes med sang og musik

peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781

liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

helen.grubbe@glrye.dk

lene.schultz@glrye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10 susanne.tougaard@glrye.dk

Foto: Ibry.dk

Generalforsamling i Borgerforeningen

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@gl.rye.dk

Suppleanter Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30

Ole Schultz 3511 6817

Generalforsamlingen finder sted på Gl. Rye Skole.

Ove Krogsøe 8689 8301

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt.

Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

13 13


Gl. Rye sogn og kirke

STILLEGUDSTJENESTE Mandag d. 9. januar At være uden bekymring Mandag d. 5. marts Nåde

Foto: Danne Johansen

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke

Fra juledag nye tider kl. 9.30 kl. 11.00

November Den 27. Jesus i Nazareths synagoge (1. s. i advent – nyt kirkeår)

kl. 10.30

December Den 4. De ti brudejomfruer (2. s. i advent) Den 11. Zakarias lovsang (3. s. i advent) Den 18. Den 24. Jesu fødsel (Juleaften) Den 24. Jesu fødsel (Juleaften) Den 25. Ordet blev kød (Juledag) Den 26. (2. juledag)

kl. 10.30 kl. 9 Pia Husted Blok kl. 16 Julen synges ind kl. 14.30 kl. 16 kl. 11 Ingen

Januar Den 1. Den 8. Den 9. Den 15. Den 22. Den 29.

Fadervor (Nytårsdag) Jesus og de små børn (1.s.e.hellig 3 konger) At være uden bekymringer – stillegudstjeneste Smoothie Sunday Tro som et sennepsfrø (3.s.e.hellig 3 konger) Hvedekornet (Sidste s.e.hellig 3 konger)

kl. 14 Godt nytår i våbenhuset kl. 11 kl. 20 Stillegudstjeneste kl. 11 Rockgudstjeneste kl. 11 kl. 11*

Februar Den 5. Den 12. Den 19. Den 26.

De betroede talenter (Septuagesima) Såsæden og sennepsfrøet (Seksagesima) Op til Jerusalem (Fastelavn) Forudsigelsen af Peters fornægtelse (1.s. i fasten)

kl. 11 Konfirmandgudstj. kl. 11 kl. 11 Pia Husted Blok kl. 9.30

*Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik G. Lund 14

Vi fortsætter med stillegudstjenesterne i foråret, hvor temaerne vil danne udgangspunkt for valg af tekstlæsninger, salmer, taizesang, solosang og aftenbøn. Der vil være en stilleperiode med mulighed for at tænde lys, og der vil være nadver. Stillegudstjenesten vil starte i kirken kl. 20. Der vil være musik i kirken fra ca. 19.45. Har man lyst til at øve lidt sange inden, er man meget velkommen i sognehuset kl. 19.30, men det er absolut ingen forudsætning for at deltage i selve gudstjenesten. Alle er meget velkomne. Kirsten Holst og udvalget

Gudstjenester Dalbogaard Fredag den 23. dec. kl. 14 Tirsdag den 10. januar kl. 14 Tirsdag den 7. februar kl. 14 Tirsdag den 6. marts kl. 14 Gudstjenesterne med efterfølgende kaffebord er åbne for alle.


Babysalmesang Babysalmesang er for babyer i alderen 2 12 måneder og deres forældre. Vi synger børnevenlige salmer og børnesange og laver babyrytmik med fagter, rasleæg, klokkespil og klassisk musik. Forløbet er nogenlunde det samme hver gang for at skabe genkendelse. Alle kan følge med og hoppe på.

Kom og vær med fem fredage efter nytår. Vi begynder fredag d. 13. januar kl. 10.00 i Gl. Rye Kirke. Forløbet er gratis men tilmelding er nødvendig. Ring eller skriv til organist Katrine Bruno 40887026/katrine.bruno@live. dk senest onsdag d. 11. januar.

Vi synger i kirken i ca. 30 min. Efter salmesangen vil der være te/kaffe i sognehuset.

Mange hilsner Katrine Bruno NB. Medbring gerne et tæppe og en dyne som jeres baby kan ligge på. Arr.: Gl. Rye Menighedsråd

”Sokratisk samtale” Samtale-aftener om eksistentielle emner. Fællesskab; - hvad er vi fælles om og hvordan har vi det med fællesskab i dag? ”Sokratisk samtale” er kommet godt i gang. Den første aften om temaet afmagt blev en særdeles spændende aften, hvor alle deltagere kom godt til orde. Deltagerne har siden givet meget positive tilbagemeldinger. ”Sokratisk samtale” er et nyt forum for samtale om emner, der har med det at være menneske at gøre. Sokratisk sam-

tale er kort fortalt en struktureret samtaleform, hvor vi spørger til konkrete fortællinger og erfaringer fra eget liv omkring et begreb som fx. ”fællesskab” eller ”ensomhed”. Vi undersøger begrebet sammen ved at stille hinanden spørgsmål. Forhåbentligt går vi klogere eller klarere hjem. Emnet næste gang ”fællesskab”. Datoer for samtalerne er den 8. dec., 12.jan, og 23.feb. Alle aftener kl. 19-22 i sognehuset.

Samtaler om eksistentielle emner

Har man lyst til at være med, kan man melde sig hos thevinthers@gmail.com. Med venlig hilsen Anne Winther og Henrik Lund

Filmaften for konfirmanderne Fredag den 2. december holder konfirmanderne filmaften i sognehuset. Vi vil udfordre hinanden med en spændende film, hygge, lege og have det sjovt. Der er kun adgang for teenagere. Søndag med konfirmanderne i front Søndag den 5. februar kl. 11 står konfirmanderne for gudstjenesten i Sct. Sørens kirke. De vil give gudstjenesten smag, farve, form, toner, ord og betydning. Så kom og vær med.

Afslutning for minikonfirmanderne Efteråret har budt på herlige torsdage eftermiddage med en skøn flok minikonfirmander. Nysgerrige med et stort ønske om ny viden og en masse sjovt humør har de stillet mange spørgsmål til Marie og Henrik. Vi glæder os derfor til at holde afslutning for minikonfirmanderne søndag den 4. december kl. 10.30. Det er en oplagt lejlighed til at tage mindre børn med i kirke.

Søren Kierkegaard Studiekreds om en dansk tænker af internationalt format Studiekredsen sætter fokus på en af de største tænkere i Danmark, Søren Kierkegaard. Vi spørger til, hvem Søren Kierkegaard var, hans liv og færden, hans vældige forfatterskab og Kierkegaards bidrag til tænkningen internationalt. Vi vil læse forskellige uddrag af Kierkegaards skrifter og tage på en rundtur i nogle af de mange bøger som er skrevet om Søren Kierkegaard. Studiekredsen vil blive tilrettelagt så alle kan være med. Sluk skærmene og kom til aftener om det dybeste i livet. Vi mødes tirsdage 16/1, 30/1, 20/2, 12/3. Alle aftener kl. 19.30 i Sct. Sørens Hus. Tilmelding til Henrik 8689 8037 eller hlu@km.dk

15


Vil du have en kop ka Af Henrik G. Lund

Jul er familie Jul er familie. Jul er den tid på året, hvor familien er i højsæde. Vi skal mødes og være sammen, hygge, spise, drikke, udveksle gaver, forsøge muntert at synge mens vi går om træet og siden løber rundt i hele huset. Sådan siger traditionen. Kvinderne gør som deres mødre og generationer af kvinder før dem. Mændene falder ind i mønstret. Generation efter genration. Jul er familie. Det er her, vi skal hygge os bedst. Nye undersøgelser om vi danskerne viser, at over 90% af os mener, at familien er det vigtigste. Selv om kvinderne for længst har erobret arbejdsmarkedet, børnene er sendt i institutioner, vi har sagt farvel til den traditionelle patriarkalske kernefamilie med far for bordenden, og selv om skilsmisser er helt almindelig hverdag, - så topper familien stadigt. I familien bor de værdier, der står vores hjerte nærmest. Derfor er juledagene også fulde af følelser, traditioner, værdier. Forventningerne er tårnhøje. Det gælder det bedste for os og mellem os.

Afhængighed og fri adgang til køleskabet Hvad er så familie? Ja, familie er biologisk, psykologisk og mental afhængighed, - et sted at høre hjemme, det er her vi lærer at sanse, tale og være flere sammen. Vi knytter tætte bånd, forsøger at vise vi holder af hinanden, at den anden ikke er ligegyldig, tilfældig. Vi deler næsten alt; toilet, tanker og TV. Vi tager os sammen for de andres skyld, samtidigt med at vi har lov til frit at

16

være som vi er. Måske er det den fri adgang til køleskabet, som er hemmeligheden bag familiens succes. Sådan kan det godt se ud, når man har teenagere i huset. Køkkenet er samlingsrummet. Middagsbordet er stedet, hvor familien bekræfter fællesskabet. Og juleaften er familiens ur-fest.

Når dankortet må blive i lommen – at skuffe familien I et eventyr fortæller H.C. Andersen om julen i en familie med far, mor og børn. ”Den lille pige med svovlstikkerne” står på gaden for at sælge tændstikker, så familien kan få penge at holde jul for. Det er umuligt at holde jul, hvis dankortet må blive i lommen. Det ved vi alle. Hele dagen har pigen gået i gaderne for at sælge tændstikkerne, og ikke én eneste tændstik har hun solgt. Julen er i fare. Det bliver ikke nogen rar og hyggelig aften. Hjem tør hun ikke gå, for de bliver så skuffede og kede af det. Familien behøver pengene. I stedet for sætter hun sig mellem to huse for at varme sig lidt. Hun kigger på tændstikkerne og stryger forsigtigt én. Tændstikken lyser op med varme, og i dens skær ser pigen en dejlig brændende ovn. Her er godt at være, tænker hun og stryger endnu en tændstik. Igen svulmer hendes lillebitte hjerte op, for hun ser en herlig stue med et flot dækket middagsbord. Det damper stille fra bordet af andesteg, rummet dufter skønt og alt ser mæt ud. Hun tænder nu flere tændstikker; - ser det dejligste juletræ, glade mennesker i lystig samtale. Det er rigtig jul med familie, hygge, mad og drikke. Til sidst kommer sågar hendes afdøde mormor til syne – og hvilket herligt syn – hendes elskede mormor, som er den ene-

ste der rigtigt har været god ved pigen. Nu er også godheden hos hende. Borte er kulden. Der er ingen plage og sult. Hun er ikke ensom på gaden. Menneskene går ikke ligegyldigt videre, de vender ikke afvisende ryggen til uden at se hende, uden at købe noget. Hun ser familie, andesteg og gaver. Det er jul.

Intet bord og intet træ .C. Andersen ved godt, at jul H og familie hører sammen. Derfor sætter han ikke pigen på gaden igen med et ensomt hjerte mærket af kulde og skuffelse. Hvor grufuldt det er, lader H. C. Andersen pigen dø. Hun må dø i historien, fordi jul er familie; - fordi jul er modsætningen til ensomhed, kulde og mørke, modstykket til ligegyldighed, nederlag og fordømmelse, kontrasten til sult og tristhed. Eventyret fortæller om, hvordan et ensomt hjerte rejses op og fornyes, hvordan et skræmt menneske får mod til at håbe. Jul er familie, - familien om bordet og træet.

Maria med barnet – kirken som familie. Kend din pligt Julens fortælling om det lille Jesusbarn, som bliver født i en stald i byen Betlehem, er en historie om at have familie, - om at være sat i et fællesskab. Intet menneske skal sidde alene i kulden mellem to huse med bristede livsforventninger. Ingen skal være så bange og bære på skuffelse, at hun ikke tør gå hjem. Jul er familie. Det er Maria med barnet. Det er Gud som far og Josef som papfar. Det er dyrene, der varmer barnet. Det er stjernen på himlen, som lyser op i mørket, så de ser hinanden. Her stiftes kirken, for kirke er familie, at være indlemmet i fællesskab. Det er at have


affe?

Jul og familie

hjem og familie bliver splittet og mest et sted, hvor vi hører til, - et sted, hvor føles som en byrde, - måske fordi kærligvi er hjemme i sanser, stemning, tone, heden fejludvikler sig, vi ikke har noget sprog. Julenat inviteres vi alle inden for, arbejde, synes vi har mistet vores betydfor barnet er vores. Det skal være kærning og ikke vi ikke har noget at tilbyde? lighedens og barmhjertighedens nat for Hvad så, - når julen mest er en træls og pigen med svovlstikkerne og os alle. Dét tung tid. er meningen med kirken og julen. Kirke, Der er masser af mennesker, som har det det er – og skal være – at komme hjem en aften, smide skoene i gange, tage hjemmefutterne på, gå i køleskabet, lave en pølsemad, tage en kop kaffe, et glas vin eller en øl og slå sig ned i sofaen. Du er hjemme. I aften er julebordet dækket, hvor Gud bekræfter, han kan lide os og vil, at vi skal gøre livet hjemligt og familiært for hinanden. Det står til os at sørge for, at ingen føler sig uden for. Jul og kirke er at bekæmpe ensomhed af enhver art. Og ensomhed, manglende familiefølelse, er et af vor tids største problemer og udfordringer. Jul er, at der er familie for enhver, - også den som juleaften Oluf Høst: Julenat, Bognemark. sidder alene i stuen eller går rundt i gaderne, - også for den som lige har mistet et kært menneske, den der er svært med julen og familien. Vi lever i en skilt og må savne sine unger, - og for de tid, hvor familien er under pres, ikke kun børn, som ingen familie har. Jul og kirke på grund af magtkampe mellem mænd skal være familie for dem. Det er vores og kvinder eller at forældrenes bløde opgave og pligt i julen. Det er ikke nok, autoritet gør, at børn efterhånden beat vi luner os om os selv. For vi er kirken. stemmer mere end forældrene, - men Det hér er Betlehem lige nu, en stund, mest fordi der er opbrud i vores levevis. hvor noget nyt bliver født, - hvor familieDer er tryk på familien, fordi verden forforhold fornyes, bekræftes og deles ud andrer sig, fordi den måde vi tænker på til alle. Vi er kirke. Vi er familie. Derfor ændres disse år; - geografisk, politisk, bliver Gud menneske. økonomisk, religiøst. Det er usikkert, hvem vi er i familie med. Der kæmpes Rod i familieforholdene om familien; hvem er inde og hvem er ude, - i Danmark, i EU, jøder, muslimer, Men hvad så, når det ikke går godt i fakristne, i FN, G7, ejerskab, aktier og kamilien, og vi ikke føler, at vi har hjemme pitalfonde. Der er kamp og opbrud om i livet? Hvad så, når vi er fremmede, ikke familieforholdene, både i det små derkan finde os til rette, - når vi ikke kan hjemme og i det store derude. overskue den virkelighed vi er sat i, når

Vil du have en kop kaffe? Julenat er ikke lokal, ikke kun for os i Gl. Rye. Julenat kan intet menneske holde for sig selv. Det er ikke privat fest med adgang forbudt for uvedkommende. Der står ikke dørmænd og rockere uden for stalden. Juleaften sidder folk over hele verden og hører om fødslen i Betlehem. Vi er kirke. Vi er familie. Det er faktisk meningen, at vi skal samles om bordet igen og igen, gå om træet, løbe rundt i huset og livet. Ja, det er meningen, at vi skal dele gaverne med hinanden. Ingen må sidde alene tilbage mellem husene ligesom den lille pige med svovlstikkerne. Vi er familie. Vi behøver ikke være enige, og vi skal tåle en masse, holde ud med hinanden, smække med døren, bøvle, skændes og forsøge at nå den anden igen. Jul er familie med splid og forskelligt temperament, både i det helt nære indenfor væggene, i det lokale og i det fjerne. Vi skal blive ved med at kæmpe for at nå hinanden og stå sammen om opgaverne til fælles gavn og glæde. Det er jul. Det er familie. Derfor kommer Gud til verden som et lille barn i Betlehem. Eller sagt på en anden måde: Familie er at komme hinanden ved på trods af alting. Familie er altid at vente det bedste af den anden. Familie et er modet til at håbe, at turde noget nyt. Familie er at åbne døren for andre og invitere inden for: ”Vær med om bordet, vil du have en kop kaffe?”. Glædelig jul og god familiefest.

17


Jul & Nytår Advent

Advent er at tænde lys i adventskransen. I kirken sker det 1. søndag i advent den 27. november kl. 10.30. Sct. Sørens Kor hjælper med at synge adventssalmer, bl.a. ”Vær velkommen Herrens år” og ”Blomstre som en rosengård”. Anden søndag i advent den 4. december kl. 10.30 holder vi afslutning for årets herlige og skønne minikonfirmander. Minikonfirmanderne laver krybbespil. Gløgg, æbleskiver og adventshygge i sognehuset efter gudstjenesten.

Syng julen ind Søndag d. 18. december kl. 16 4. søndag i advent synger vi traditionen tro julen ind i Gl. Rye Kirke. I år har vi inviteret Stillingkoret til at bidrage med musikalske indslag mellem fællessalmerne. Stillingkoret er et stort og velsyngende kor. De ledes af dirigent Niels Bo Emgren, der udover at være dirigent også er uddannet sanger fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Niels Bo vil af mange være et kendt ansigt, da han bor i Gl. Rye. Kom og lyt til dejlig kor –og solosang og vær med til at synge julens salmer, så julestemningen kan indfind sig.

Juleafslutninger:

Bison, ber kl. 10: Børnehaven Tirsdag den 20. decem mme. hje er som dre æl rn og for byens dagplejere, bø le sko e ber kl. 8.30: Gl. Ry Onsdag den 21. decem r kl. 14: Dalbogaard be cem de . Fredag den 23

er Julens gudstjenest

14.30 og kl. 16.00 to gudstjenester: Kl. Juleaftensdag er der ber kl. 11 cem de . 25 n s søndag de Julehøjmessen holde

18


Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning

Nytårskoncert

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Henrik G. Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

hlu@km.dk

Organist:

Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 40 88 70 26

Kirkesanger:

i særklasse

Gl. Rye Kirke Søndag d. 8. jan. 2012, kl. 16.00

Kirstin Sander Jacobsen

Graver:

Søndag den 8. januar inviterer Gl. Rye Kirke til nytårskoncert. Det er musikerparret, operasanger Jesper Brun-Jensen og pianist/organist Anne Lise Quorning, der gennem mange år har optrådt sammen med kirkemusik, danske sange, tyske og russiske lieder og kendte arier fra operaverdenen på repertoiret. Jesper Brun-Jensen er uddannet ved Statskonservatoriet i Sofia, Bulgarien, og debuterede i 1981. Han havde dansk operadebut i 1983 i Tryllefløjten på Den Jyske Opera, hvor han siden har sunget utallige roller i operaer, operetter, sommer- og børneforestillinger. Anne Lise Quorning er pianist og organist og fungerer som sådan i mange forskellige sammenhænge – bl.a. optræder hun ofte med sangere fra Den Jyske Opera. Nytårskoncerten i Gl. Rye Kirke vil hovedsageligt være genhør med kendte arier, sange, viser, folkesange og spirituals – alt sammen krydret med Jespers talegaver. Her får publikum mulighed for at høre en rigtig bassanger. Det er festligt, klassisk og smukt - det bliver en koncert med hjertet på rette sted – stor kunst i øjenhøjde! Alle er velkomne og der er fri entré.

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Tlf. 2068 4474

”Sunday Smoothie”

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

Sekretær:

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

Rockgudstjeneste i Gl. Rye Kirke. søndag den 15. januar kl. 11.00 ”Sunday Smoothie” er overskriften på den rytmiske gudstjeneste i januar. Søndags smoothien smager af ungdom og frisk mod, dufter himmelsk og giver ny energi til dagen og vejen. Og så er det titlen på et af numrene, som bandet ”3 for 12”’ spiller ved gudstjenesten. Bandet består af Anders Bender, Daniel Sørensen og 2 andre elever fra Skanderborg gymnasium. Den rytmiske gudstjeneste er tilrettelagt af ungdomspræst Peter Tast og sognepræst Henrik Lund.

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250 skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

19


KUN FOR MÆND Gruppen har holdt sin første ”samling” i efteråret. Det skete fredag d.7. oktober med godt humør som sædvanlig. Næste ”samling” er fredag d. 2.december kl. 11.30 (læs nærmere på kirkens hjemmeside – www.glryekirke.dk). NB: ”Samling” i foråret 2012 er fredag d. 27. januar og fredag d.23. marts.

Ung i Gl. Rye Halløj i Kirkehuset!

Alle er velkommen, mænd altså. På vegne af menighedsrådet, Grete, Erna og Eva.

Kom og vær med når kirkens unge hygger i Sognehuset onsdag den 30. november kl. 19.30. Der vil være lege, diskussioner, spil & hygge. Der vil være skøn hjemmebag Tag dine venner med og tilbring en sjov aften sammen med masser af andre unge i Gl. Rye. Vi ses ☺ Margrete, Signe, Helene, Katrine

KOR i Gl. Rye Kirke Sct. Sørens Kor er et kor for alle børn fra 3. klasse og opefter. Vi øver torsdag fra 15-16 i Gl. Rye Kirke. Vi arbejder med stemmetræning og én -og tostemmige sange og salmer, og koret medvirker ved gudstjenester ca. 6 gange om året. Nye medlemmer er velkomne. Første prøve efter nytår er torsdag d. 27. januar. Mød bare op eller ring til Katrine (40887026) for at få flere oplysninger.

NØRKLEGRUPPEN. Tirsdag d. 4. okt. kl. 13-16 mødte en flok ”nørklepiger” op i Sct. Sørens Hus. Ret hurtig var både snakken og pindene i gang. Som en sagde :” Det er ligesom 1. skoledag ”. Flere havde i sommerens løb haft gang i pindene, flot. 192 babyhuer er lige nu blevet sendt til fødeafdelingen i Skejby. Strømper, sjaler, halstørklæder o.a. strik ligger og venter på at blive afleveret til et værested i Silkeborg og hos de hjemløse i Århus. Har du tid og lyst til at være med, så strikker vi hver 14. dag (se på kirkens hjemmeside – www.glryekirke.dk). Vi har garn og pinde. Hver gang er der hjemmebag til kaffen. Vel mødt Grete, Erna og Eva. NB: Skulle du ligge inde med nogle garnrester, modtager vi dem gerne.

Foto: Steven Rusell

20

20


Klosterlivets åndelighed:

En udfordring i middel-alderen og i dag

Brian Patrick McGuire

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING Der er i vor tid mange myter om klosterlivet, takket være den protestantiske reformations propaganda, for eksempel en påstand om, at senmiddelalderens munke og nonner levede et luksuspræget liv og havde glemt Reglen. Siden 1500-tallet har klostervæsenet været anset som en forkert form for kristent liv, hvor man køber paradis gennem gode gerninger. Men de munke og nonner, som jeg kender i Danmark, England, Irland og USA, forsøger på ingen måde at købe Guds gunst, men giver udtryk i deres hverdage og bønner for en glæde i alt det, som Gud har skabt.

Kort om Brian Patrick McGuire: Ved Brian Patrick McGuire mandag den 27. februar kl. 19.30. Sct Sørens Hus , Gl. Rye

Født på Hawaii i 1946 og vokset op i Californien. Bachelor fra University of California, Berkeley, 1968. Dr. phil. fra Balliol College, Oxford, 1971 Indvandret til Danmark og gymnasielærer i 1972. Dansk statsborger i 1976. Adjunkt, senere lektor på Københavns Universitet ved Institut for græsk og latin i 19751996. Professor på Institut for historie og social teori ved Roskilde Universitetscenter, nu Institut for kultur og identitet ved Roskilde Universitet siden 1996.

UDSYN

Åndelighed er et vanskeligt begreb, specielt fordi ordet ”spiritualitet” nu bruges og tilsyneladende udtrykker en livsform, som kun er for en elite. Men Benedikt i sin Klosterregel ønskede ingen eliteklostre: han tilbød en livsform, der i princippet var til for alle, der ønskede at danne ”en skole i Herrens tjeneste”. Klosterlivet handler primært om at lovprise Gud gennem korsangens fællesskab og daglige arbejde. I 1100-tallet forsøgte en gruppe munke i Bourgogne at følge Benedikts Regel til punkt og prikke. Dette blev til cistercienserordenen, og takket være deres talent for organisation blev deres klostre bredt ud over hele den latinsk kristne verden.

Arrangeret sammen med Øm Klostermuseum, Øm Klosters venner og Menighedsrådet i Gl. Rye.

12 NYT PROGRAM 20 dk n. sy ud www.

Foto: Steven Rusell

21


Erhvervsportræt

Vores lokale bedemand er en kvinde fra Laven Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

Hun kalder selv sit hverv for en mellemting mellem psykolog og sygeplejerske. Hun ved, hvad hun taler om, for hun har mistet det dyrebareste af alt og har selv stået på tærsklen til døden. Hun brænder for at hjælpe andre – med hjertet på rette sted – og med al den tid, der skal til. Bedemanden fra Laven hedder Henriette Mortensen, og hun er indehaver af Søhøjlandets Begravelser. Hun har kun denne ene begravelsesforretning, og ifølge hende selv kommer hun heller ikke til et eje flere, da hun trives med at være den primære kontakt til alle kunderne og de meget personlige relationer, der følger med. Hun har haft sin forretning i 3 år, men følte sig først rigtig klar til at starte efter et 7 måneder langt, selvvalgt praktikophold hos en bedemand på Fyn. Her nåede hun at assistere ved 64 begravelser og bisættelser. Oplevelserne og erfaringen fortalte hende, at hun kunne klare jobbet. Henriette gør aldrig noget halvhjertet.

Recepten hedder livsglæde og positive tanker I dag ved hun, at hun er havnet på den rette hylde. ”Jeg kan ikke tage sorgen fra de efterladte, men alt det praktiske kan jeg tage over på – jeg kan gøre det nemmere at få sagt farvel på en god måde. Det er en god følelse at hjælpe andre i sorg, og jeg føler mig stolt, når

folk vælger mig til en begravelse. Ja, faktisk er det en meget, meget flot og stor opgave. Jeg kan ikke tænke mig noget, der er smukkere end at få lov at være en del af at sige farvel til folk”, siger Henriette. ”Jeg giver rigtigt meget af mig selv på mit arbejde. De kan få næsten det hele”, griner Henriette og fortsætter med at fortælle, at hendes arbejde også giver meget den anden vej. Livsglæde og en gnist i øjnene kunne godt være noget af det, Henriette får via sit arbejde – for det har hun. Selvfølgelig kan Henriette også blive tømt indeni efter en lang og svær samtale med nogen, der har mistet deres kæreste. For hende virker det at gå en tur med hunden i den skønne natur lige uden for hjemmet i Laven – eller lytte til rolig musik. ”Min opladning sker også ved at tænke positive tanker. Det gør jeg f.eks. på vej ud til en familie – for jeg ved aldrig, hvad og hvem, der venter mig”, fortæller Henriette og fortsætter: ”Skal folk samles op helt nede fra gulvet, eller er de afklarede og klar til at planlægge den sidste rejse for deres familiemedlem”.

Familiens behov er i fokus Hver eneste gang, hun har samtaler med en ny familie, der har brug for hendes begravelseshjælp, tænker hun over hendes fornemmeste opgave i jobbet. Alle skal blive glade og tilfredse og synes, at det hele har været smukt, uanset hvor de er og hvem de er. Ikke to familier er ens, og Henriette tager udgangspunkt i de behov, der er i den familie, hun sid-

I den smukke natur lidt uden for Laven bor Henriette Mortensen med sin familie. Det er også her, Henriette lader sig selv op efter en svær samtale med efterladte.

22

Henriette Mortensen har været bedemand i 3 år. Ifølge hende selv et livsbekræftende arbejde, hvor hun gør en forskel.

der overfor. ”Jeg er tilfreds, når det hele går op i en højere enhed – f.eks. at oldebørnene har fået lov at rulle kisten med oldemor ud fra plejehjemmet. Jeg gør aldrig noget, der bringer mig selv i fokus. Det er familien, der er i fokus, og det skal være deres behov, der bliver opfyldt”, fortæller Henriette. Henriette fortæller om en anden gang, hvor en afdød mormor og et barnebarn havde tegnet meget sammen. Henriette kunne mærke, at barnebarnet havde det svært og spurgte hende derfor, om hun ville komme op i kirken en time inden begravelsen. Så kunne hun få lov at sige ordentligt farvel ved at tegne en sidste tegning til sin mormor på kisten. ”Skidt pyt med, at nogen syntes, det var noget underligt noget at tegne på en kiste. Det var jo ikke deres mormor”, siger Henriette bestemt. ”Og det er dér, jeg gerne vil være – gøre en forskel – og det prøver jeg så hele tiden på uden at være for meget og uden at være anmassende”, fortsætter hun. Henriette arbejder meget ud fra udtrykket ”Hvis behov er det”. ”Det er ikke mit behov, og det er heller ikke præstens behov – så skal der spilles ”Se den lille kattekilling” på en cd-afspiller i kirken, så gør vi det. I dag er der stor forståelse fra de fleste præster, hvis afdøde har specielle ønsker til, hvad der skal ske i kirkerummet”, konstaterer Henriette.


Alle bør planlægge deres begravelse Det er primært den tætteste relation til afdøde, som Henriette prøve at opfylde behovene hos. Typisk en ægtefælle. ”Den efterladte ægtefælles behov vægter for mig højest”, siger Henriette og fortsætter: ”Jeg lytter til alle, der er til stede fra familien og prøver at få alle med i det”. Desværre kan der af og til være store uenigheder mellem eksempelvis søskende. Særligt, hvis der er ”dine, mine og vores børn” til stede. ”Når vi er ramt på vores sorgfølelse, vil alle gerne have noget at sige. Skal blomsterne f.eks. være hvide eller røde. Der er så mange ting, som desværre nogen gange ender i stridigheder”, fortæller Henriette. Derfor vil hun også gerne have, at så mange som muligt tager stilling til, hvordan vi gerne vil her fra. Det skaber afklaring og fjerner diskussionerne, når de efterladte skal planlægge begravelsen. Den største af alle beslutninger er jo, om det skal være en begravelse eller bisættelse. Hvis man snakker om det med sine nære i en rolig stund, skriver det ned og gemmer det i en skuffe, så sparer man sin familie for svære beslutninger. ”Jeg bilder mig ind, at jeg gør en god gerning der. Fra min hjemmeside kan man printe en liste med de vigtigste beslutninger, men jeg svarer gerne på de spørgsmål, folk måtte have for at tage beslutningen”, fortæller Henriette. Ønsker man

”Jeg bliver af og til kontaktet af de efterladte lang tid efter begravelsen. For nogen er det lettere at snakke med mig end det er at fortælle det til sin egen familie. Og hun tager gladelig snakken, fortæller hun. ”Det er det, der er så livsbekræftende ved mit arbejde. Jeg har jo ikke mine følelser i klemme, men jeg har oplevet deres sorg på tæt hold – så jeg er en vigtig person for dem. Selv en lille snak – så har jeg gjort dem en stor tjeneste”. en mindehøjtidelighed i sin have, er det jo vigtigt at få det skrevet ned. Henriette forklarer, at ønsker man lige netop at få spredt sin aske i havet, skal man udfylde og underskrive en blanket inden sin død. Så der er mange gode grunde til at tænke over sin begravelse, inden andre skal tage beslutningen for dig.

Kontaktes langt tid efter begravelsen At være til stede der, hvor der skal siges farvel for sidste gang og få lov at træde så intenst ind i en familie, som skal sige farvel – det ville virke skræmmende for langt de fleste af os. Dét er Henriettes hverdag. Men bedemanden husker også at træde ud af familien igen, for når hun møder folk i byen eller andre steder, møder de en anden Henriette. ”Det betyder ikke, at jeg ikke husker folk”, siger Henriette.

Hun har lært af den sværeste tid Den skinbarlige sandhed er for de fleste, at man aldrig kommer over sorgfølelsen, men at man kan lære at leve med den. Det er det, Henriette fortæller til hver eneste familie, hun møder i sit job. Og hun ved, hvad hun taler om, for Henriette har mistet det dyrebareste, man kan miste – nemlig sit eget barn. Man kan sige, at hun har lært en del af sit fag på den ultimativt hårdeste måde. Ikke nok med det har hun på grund af en blodprop stået på grænsen mellem liv og død. Skilt er hun oven i købet også blevet. Det giver ufrivilligt ting til CV’et, men som Henriette er, vender hun det til det positive. ”Jeg har nok været så meget igennem, fordi jeg skal bruge det til noget”, filosoferer hun. ”Jeg er blevet meget mere til stede i det, jeg gør – og jeg er blevet gladere og mere overbærende”, fortsætter Henriette, der er gift igen og har 3 børn.

Henriette er uddannet blomsterbinder og driver i dag Mosegalleriet. Her er hun med sin medarbejder Jette Johansen.

Henriette har også en blomsterforretning Henriette Mortensen driver ved siden af Søhøjlandets Begravelser også blomsterforretningen Mosegalleriet. ”Jeg holder de to ting meget adskilt, men omvendt er det en god kombination, fordi folk ikke skal gå flere steder hen. Så kan de i stedet koncentrere sig om at sørge og få sagt farvel”, fortæller Henriette.

I Henriettes blomsterforretning – Mosegalleriet – er julevarerne pænt præsenteret og klar til årets store højtid.

23


FIFA

GRIF

DANCE

FREDAGSSVED

KINBALL

Fredag d. 28 okt. 11 havde vi Fredagssved for 5-6-7 klasse i Gl. Rye Aktivitetshal.

BATTLE 24

KIOSKKØ


Jule-Zumba

for mænd og kvinder i Gl. Rye Aktivitetshal

GRIF hovedbestyrelse Formand:

GRIF gymnastik inviterer alle til en times motion imellem jul og nytår. Har du lyst til at prøve en time så kom. Tag veninden, datteren, manden eller gæsterne med.

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Torsdag d. 29 dec. fra 17.00 – 18.00.

Børnene må gerne danse med, men de er også velkommen til at lege i hal B.

Rikke Østergaard, 35 11 64 10 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Jule Zumba er for alle om du er GRIF medlem eller ej.

Gratis adgang. VELMØDT GRIF GYMNASTIK

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton:

Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

sorensents@gmail.com

Formand Gymnastik:

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Gl. Rye IF Fodbold byder igen til nytårs-indefodbold Det er efterhånden blevet en tradition at Gl. Rye IF Fodbold indbyder byens børn og unge til nytårsstævne i hallen. Igen i år vil der dagen før nytårsaften – Fredag den 30. December – være fest, fart og fodbold i hallen med masser af indefodbold på programmet. I lighed med tidligere vil der være præmier for gode mål, lækre finter, store afbrændere, flotte redninger og mange andre skøre indfald snedigt udtænkt af stævneledelsen.

Så sæt allerede nu X i kalenderen den 30/12. Programmet bliver offentliggjort på Gl. Rye IF’s hjemmeside www.glryeif. dk så snart det er muligt. Husk at dette arrangement er åbent for alle børn og unge der har lyst til at være med, man behøver således ikke at have spillet fodbold i Gl. Rye IF i forvejen. Vel mødt Fodboldudvalget i GRIF

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk 25


FDF

Norge 2012 - med 2 ture: Tur nr. 1 5. og 6. klasse: fra 24. juli -3. august: Lejr ved Rjukan/Tinnsjøn med standlejr - bestigning af Gaustatoppen, fjeldvandring m.m. Tur nr. 2 7. klasse og opefter.: fra lørdag den 28. juli - søndag den 5. august.

Fjeldtur 2012 er for seniorvæbnere og seniorer i FDF Landsdel 4. Deltagelse på fjeldturen forudsætter god fysik. 6 dages vandring i Nordeuropas største fjeldområde Hardangervidda , med bestigning af Hårteigen Fortræning: At begive sig på fjeldvandring kræver forberedelse og udstyr - derfor er delta-

gelse i fjeldturens fortræningsweekend 27. til 29. april obligatorisk for fjeldvandrere. Her vil vi bl.a. teste fysikken og gennemgå krav/behov for udstyr til fjeldet. Prisen forventes at blive på kr. maks. 1.600,- inkl. norgesturens T-shirt og mærke.

Hvad fortræner I dog til? Et FDF tilbud

or fuld musik k i s u m d l u f r Fo Tunge rockrytmer og liflige toner er begyndt at strømme ud gennem kræshusets træværk – FDFs nye musik-afdeling er i fuld gang. Hjælp fra forskellige fonde har gjort det muligt at indkøbe et fuldt udstyret musiklokale – endda af rigtig god kvalitet. Mandag er der band-sammenspil for 5. klasser og opefter. Vi er i øjeblikket 8 i bandet og har allerede haft koncertdebut til BUSK –gudstjenesten søndag d. 30. oktober. Onsdag er der ligeledes et musiktilbud i

26

der skal bruges Kredsleder Kjeld Christensen

Det er vigtigt for os i FDF Gl. Rye, at jeres børn deltager i weekend arrangementer, hvis det er muligt.

Kræshuset – her er det 3. & 4. klasse der spiller op. Man behøver ikke at være FDFer for at være med til at give den gas i musikafdelingen. Blot man har mod og lyst til at spille og synge – så er man meget velkommen.

Vi ser det ligeså vigtigt, som en fodbold/ håndboldspiller deltager i turneringskampe, eller et musikband skal helst være fuldtallig for det bedste resultat. weekends ture og sommerlejre er vigtige hjørnestene i FDF livet.

Musiklokalet er til for at blive brugt, så går du med en hemmelig drøm om at starte et Gl.Rye voksenkor eller et afrikansk-inspireret rytmeorkester for voksne over 40, så kontakt Kredslederen – måske kan din drøm blive virkelighed.

Det er her vi oplever børnene og de unge i længere sammenhænge, og her FDFerne kan opleve et andet FDF fuld af oplevelser, fællesskab og udfordringer. Det er også vigtigt for sammenholdet i en FDF gruppe at de, der kan deltager. Vi og de andre kammerater savner selvfølgelig den eller de der ikke er der.


Kredsleder: Kredsleder:

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk

Børn-Unge-Sogn-Kirke…. BUSK! Søndag var der endnu engang BUSKgudstjeneste i Sct. Sørens Kirke i Gl. Rye. Gudstjenesten var blevet til i et samarbejde mellem Sognepræsten (Henrik) og FDF Gl. Rye. Det var en meget folkelig og festlig gudstjeneste, og kirken var stuvende fuld. FDFerne havde bagt nadverbrød, pyntet kirken og klippet små kors, som blev samlet i forbindelse med en lille ”happening” under gudstjensten. FDFs nye musikafdeling stod for flere musikalske indslag. Blandt andet leverede de en flot udgave af Phil Collins nummeret ”Another day in Paradise” , som præsten forinden havde kædet sammen med

1. væbnere: Væbnere: Lars Jesper Madsen Bitsch, Horsensvej Vesterled 16 30, Glarbo, 86898936/40178936 8689 8964 / 2040 5218 skifterbitsch@privat.dk

Seniorvæbner: 2. væbnere: Jesper Madsen Sissel Pedersen Vesterled 16 41 , Glarbo, Lindholmvej 86898964/22855218 8689 8513

Seniorvæbner: Seniorer: Ann Katrine Pedersen Kjeld Christensen Lindholmvej Ryesgade 39 41 annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231

budskabet i prædikenen som handlede om ”hemmeligheder”. En god oplevelse, hvor efterårssolen skinnede om kap med de glade ansigter der denne søndag forlod Sct. Sørens Kirke.

kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer:

Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015 kjanks@gefiberpost.dk

claus_riber@yahoo.dk

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Claus Riber Tina G. Madsen Jægergårdsvej 10 A Vesterled 16 8680 Ry 2965 6035 3646 5015 tinagmadsen@gmail.com claus_riber@yahoo.dk

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled 16 Horsensvej 4 8680 Ry 2965 3646 35117902 tinagmadsen@gmail.com

dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

27


Fredriks flyverdragt - innovativ formidling af bibelhistorien.

Af Nanna Rømer Haubjerg – mor og biblioteksmedarbejder.

For tre år siden til sportsfesten mødte mange af os Fredriks flyverdragt for første gang. Esben Nyholm præsenterede os for denne lille nysgerrige dreng Frederik, og inddrog os i en verden af filosofiske betragtninger i et musikalsk univers. En teaterforestilling havde taget form, og siden har forestillingerne udviklet sig.

Fredriks flyverdragt – nu som bog. ”Fredrik har en hemmelighed…..” og barnets nysgerrighed er vakt. På bogens bagside introduceres Fredriks ganske særlige egenskab, nemlig evnen til at flyve tilbage i tiden, når blot han er klædt i sin grønne flyverdragt. Mange børn drømmer om at flyve og mange børn har haft tanken: Tænk hvis jeg kunne flyve…… tilbage i tiden. Et tilbagevendende tema for mange fortællinger. I denne fortælling er det særlige, at Fredriks rejse veksler mellem hverdagslivet i en almindelig nutidig dansk by og centrale steder og fortællinger fra Biblen. I løbet af bogen dykker vi sammen med Fredrik ned i begivenheder både fra Det Gl. Testamente og Det Nye Testamente. Fortællingerne om skabelsen, pagten, templet og opstandelsen flettes ind i Fredriks verden. Med undren og klogskab overfører Fredrik temaer til

28

sin egen hverdag, hvor han i flere situationer overvejer hvad der er vigtigt her i livet. I denne fine vekselvirkning er Fredrik i begge verdener en helt almindelig dreng, og dermed bliver de gamle fortællinger mere nærværende og vedkommende. Mødet med Jesus virker helt naturligt, og Fredrik oplever at regler kan håndteres på mange måder. Bogen er en fin rammefortælling med afsæt i morgenstunden og afslutning i barnets guldstund – godnatlæsningen. En rigtig fin højtlæsningsbog med plads til kærlighed og store armbevægelser. Hvis barnet, der får bogen læst højt, ikke kender de gamle fortællinger, er det en god anledning til at fortælle dem. Eller måske støve Biblen af og læse dem op. Fredriks Flyverdragt kan fint stå alene, men vil læseren have det fulde udbytte vil den stå stærkest i dialog og tid til samtale. Camillas illustrationer er på fornem vis understøttende for fortællingen. Camillas streg er legende og fyldt med detaljer, og billederne appellerer til barnets fantasi. Både billeder og tekst er mættet af begivenheder og vil kun vinde ved

gentagne læsninger. Faktisk kan bogen let genfortælles ud fra billederne. Bogen er udgivet på Bibelselskabets Forlag, og det er vel i sig selv et kvalitetsstempel. Bedøm selv – bogen kan læses i Sct. Sørens Kirke. Bogen er den oplagte julegaveidé både fra forældre og bedsteforældre og den kan købes på www.bibelselskabet.dk Er din nysgerrighed vakt kan jeg varmt anbefale at læse mere om Fredriks univers på www.fredriks-flyverdragt.dk Endvidere vil Fredriks Flyverdragt snart være til udlån på Ry Bibliotek. Tillykke til Esben, Camilla og Henrik med den flotte udgivelse.


Bogcaféen Bogsalg

Vi har ryddet op og luftet ud på hylderne, og holder derfor bogsalg i hele januar måned. Gør et bog kup – køb en bog til en femmer eller hel pose for 25 kr. Der er mulighed for at handle, også når Bogcaféen er lukket – bare døren til skolen er åben. Der kan betales i brevsprækken i den store afleveringskasse.

Glasmontren

Har du noget, som du har lyst til at udstille, så er du velkommen til det. Det kan dreje sig om alt fra tændstikæsker til fiskefluer, snak med os i Bogcaféen om det.

Borgerservice

gcafé: Fakta om Gl. Rye Bo

ag kl. 15 – 18, Åbningstider: Mand r er dog lukket torsdag kl. 9 – 12. de i skolens ferier. kanden, MidtjylDer er gratis kaffe på ed, og du er veligh lands Avis er til råd stille stund med kommen til at nyde en bogcaféens materialer. ns egne bøDu kan låne bogcafée og musik CD- og ger, tidsskrifter, film hjælp til at befå n DVD’ere, og du ka teker. stille fra andre biblio andre biblioteker fra er ial ter ma te Bestil i bogcaféen. res eve afl kan hentes og n!

Velkommen i Bogcafée

Karen Thomsen

Du kan få hjælp til forskellige borgerserviceopgaver på biblioteket i Ry (Hørning, Galten og Skanderborg)

Vi kan også hjælpe dig videre, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig i Skanderborg Kommunes offentlige system.

Vi udleverer blanketter og ansøgningsskemaer til en lang række ydelser. Mange ting kan også klares over nettet, f.eks. hvis du vil skifte læge eller har brug for et nyt sundhedskort.

I Bogcaféen i Gl.Rye kan du låne en computer, og de frivillige kan hjælpe dig til at komme i forbindelse med en bibliotekar, hvis du har spørgsmål i forbindelse med Borgerservice.

Skal du have fornyet dit kørekort på grund af alder eller sygdom, eller har du brug for et nyt pas, klarer vi også det på Ry Bibliotek.

Her er links til 2 gode hjemmesider: www.borger.dk og www.skanderborg.dk.

Babettes gæstebud af Karen Blixen. Sognemedhjælper Helle Erdmann Frantzen: Genfortæller Karen Blixens underfundige historie. Sten Jørgensen , organist ved Them Kirke: Sætter musik til fortællingen og åbner tilskuernes øjne, ører og hjerter for ordene og den bagvedliggende betydning Mandag d. 6. februar kl. 19.30 i Bogcafeen. Reserver allerede nu dagen til en stor fortælle / musikalsk oplevelse, som vil lyse hjertet op en mørk vinteraften ! Arr: Gl.Rye Bogcafé

Husk bogcafeen er også en musikcafe´. Der kan lånes musik CD`er fra klasisk, blues, rock, danskpop, folkemusik, musik til afslapning i sofaen eller på gulvet og musik til festen, musik til boglæsning!. Når du låner en bog, så lån også en musiok CD.

Frederiks Flyverdragt En rigtig behagelig, sjov og poetisk oplevelse ikke kun for barnet, men også for den voksne. Bogen vil være oplagt at bruge i undervisningen i de små klasser, da den giver anledning til sammen med den skønne figur, Frederik Flyverdragt at komme omkring nogle af livets store spørgsmål. Der berøres netop emner, som er aktuelle i kristendomsundervisningen . Frederik Flyverdragt vil være et fint supplement til arbejdet med såvel det gamle som det nye testamente. Her kan man sammen med børnene fordybe sig i livets store etiske begreber. De detaljerede og meget flotte Illustrationer understøtter på fantastisk vis historiens dybde. Vi glæder os meget til at høre sangene til fortællingen.

Næste nummer Læs om Stig Matthiesens nye bog. Stig Matthiesen: ”Poul Krebs. Der er noget ved alting”. Peoples Press 2011. Læs om Tommy Jensens nye bog. Nyt om ”Kildebanden fra Gl. Rye”

Lærere på Gl. Rye Skole Torben Andersen og Marie Pedersen 29


Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk · www.ryekv.dk

Beretning

Regnskabsåret 2010 - 2011 Indledning: Rye Kraftvarmeværk har kunnet holde varmeprisen nede, fordi vi var foretaget en række tiltag. Vi er overgået til salg af el på det fri elmarked, vi har udskiftet motorerne, vi har foretaget en teknisk optimering af anlægget og vi har indledt samarbejde med 7 andre værker om fælles gasindkøb. Vores varmepris er nu ca. 6.000 kr. lavere end opvarmning med oliefyr på et 130 m2 referencehus med et forbrug på 18,3 MW. Vi var pr. 1. juli 2011 på 353 tilslutninger, efter at bl.a. finanskrisen har lagt en dæmper på byggeaktiviteten. Staten har givet et tilskud på 10.000 kr. til konvertering af oliefyr til fjernvarme. Et tilskud som vi doblede op til 20.000 kr. Dette bevirkede, at vi fik en af byens erhvervsvirksomheder som forbruger. I året 2010-11 er vi kommet ud med et regnskab som budgetteret.

Driften af kraftvarmeværket: Den renoverede vekslerstationen på skolen har nu kørt i ca. et år og vi kan registrere at ledningstabet er på ca. 28% hvilket er ca. 3% lavere end før og investeringen giver således den forventede besparelse på ca. kr. 35.000 pr. år. Vi følger til stadighed prisudviklingen på naturgassen og vi indhenter løbende tilbud på ny gaskontrakter i samarbejde med Brædstrup Fjernvarme og de øvrige 7 værker, som vi samarbejder med.

Igangværende tiltag/fremtiden: Vi har de seneste år i samarbejde med Planenergi udarbejdet et projekt baseret

30

på etablering af solfangere i kombination med varmepumpe med udvinding af varme fra grundvandet. Et projekt, der vil gøre værket mere miljøvenligt og vil mindske afhængigheden af naturgassen. Projektet er anslået til en pris af ca. 15 mio. og vi sendt sidste år en ansøgning til Energinet.dk hvor vi søgte om et tilskud på ca. 25% af etableringsprisen. Vi fik afslag på ansøgningen til Energinet.dk og har siden søgt Energistyrelsen om EUDP midler (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) til projektet og fik i starten af juni tilsagn om et tilskud på 3,5 mio. Pengene er øremærket til forundersøgelser og projektering, og vi har igangsat den første fase af projektet. Hovedformålet med projektet er på lang sigt at mindske afhængigheden af fossile brændsler og satse på vedvarende energiformer.

Energirådgivning Vi følger den ved lovgivning påbudte energirådgivningsordning for varmeværker, og vi er i gang med at finde de besparelser, vi er blevet pålagt. Udskiftningen af vekslerstationen indgik i vores energibesparelser og vi efterser løbende relevante forbrugeres anlæg og foreslår mulige besparelser, der kan indregnes i energiregnskabet. Eftersynet hos forbrugeren bliver fulgt op med et skriftligt forslag til forbedring og optimering af forbrugerens installation.

Brædstrup Fjernvarme forestår energirådgivningsordningen for os, idet vi ikke har kapacitet til selv at udføre opgaven.

Andre tiltag: Den digitale registrering af ledningsnettet er ved at være færdig. Registreringen er foregået i samarbejde med Brædstrup Fjernvarme, der har stor erfaring på området. Som ledningsejer er vi tilmeldt den lovpligtige ledningsregistreringsdatabase – LER. Ved at få digitaliseret ledningsnettet lettes arbejdet i forhold til LER, og det program vi har valgt, kan samtidig bruges til at køre simuleringer på ledningsnettet, så vi kan tilpasse temperatur og flow, og dermed få en besparelse på ledningstab og el til pumper. Programmet vil ligeledes være en stor fordel ved projektering af fremtidige udvidelser. Vi har de seneste år løbende udskiftet målerne hos forbrugerne med en ny og mere tidssvarende model, der kan radioaflæses. Og vi mangler pt. kun at udskifte ca. 25%. Udskiftningen af målerne betyder, at vi kan foretage hyppigere aflæsninger af forbruget og ligeledes her bruge resultatet til optimering af driften. Både registreringen af ledningsnettet og målerudskiftningen gør os bedre rustet til fremtiden, herunder også i forhandlinger med samarbejdspartnere, hvor vi fremstår som et opdateret og velfungerende varmeværk.


Varmepris:

Bestyrelsens bemærkninger:

Rye Kraftvarmeværk fik ultimo 2010 godkendt regnskabet for 2009/10, budget og tariffer for regnskabsåret 2010/11 af Skanderborg Kommune. Budgettet for 2011/12, med indregning af de reviderede varmepriser, blev med virkning fra 1. juli 2011 indmeldt til Energitilsynet.

Med det nye projekt mener vi, vi står bedre rustet til fremtiden og følger den trend, der er i energisektoren med satsning på vedvarende, ikke fossile energikilder.

Tariffer pr. 1. Juli 2011: Abonnementsbidrag:

4.500,00 kr. i fast bidrag pr. måler installation

Forbrugsbidrag:

662,50 kr. pr. MWh

Kapacitets/effektbidrag:

23,75 kr. pr. m2 boligareal op til 200 m2

11,88 kr. pr. m2 boligareal over 200 m2

11,88 kr. pr. m2 erhvervsareal

19,00 kr. pr. m2 institutionsareal

Vi forventer prisstigninger på naturgassen, dels fordi forekomsterne i Nordsøen er ved at slippe op og dels grundet den almindelige udvikling i priserne på de fossile brændsler på verdensmarkedet. Fra regeringens side er der ligeledes varslet en generel afgiftsstigning på energien i de kommende år. Ud fra den betragtning og som tingene udvikler sig på energiområdet, vil vi som bestyrelse arbejde videre med projektet med solfangere i kombination med en varmepumpe. Solvarmeanlægget kan dække ca. 15% af vort årlige forbrug og varmepumpeanlægget ca. 60%. Vi mener tiden er inde til nye tiltag nu, hvor vi i nogle år har været konkurrencedygtige i forhold til individuel oliefyring, og hvor gælden på værket er nedbragt om ca. 4 år. Målet er på sigt at gøre os mindre afhængige af naturgassen og sikre en stabil varmepris.

Nyopførte lavenergihuse efter BR 2015 kan får 50% rabat på kapacitets/effektbidrag.

Til sidst vil jeg rette en tak til værkets bestyrelse, suppleanter, driftsleder og afløsere, der alle igen i år har ydet en stor indsats for at få tingene til at fungere.

Afkølingsbidrag 2 % af forbrugsbetaling per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader. Alle priser er inkl. moms.

Bestyrelsen for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Gl. Rye d. 27. September 2011

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: · Birthe Jensen tlf. 86 89 83 51 eller 51 31 80 74, og hvis Birthe ikke kan træffes til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 89 41

Gl. Rye Branddaskerlaug Generalforsamling 2012 Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag den 24. marts 2012. I næste blad vender vi tilbage med på de gule ærter med videre.

et brandgodt tilbud

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug 31


Nye mål efter

VM-medalje

Af Henrik G. Lund

Fredag den 23. september 2011 blev en dag Christina Siggaard aldrig glemmer. I Dannebrogstrikot cyklede hun gennem København med resten af VM-feltet. Og på trods af en sæson plaget af uheld, styrt og modgang spurtede hun sig på podiet ved VM i landevejscykling. Efter løbet var det overvældende med mediernes store interesse, da de alle ville tale med Christina. Stor medieopmærksomhed er ikke normalt for de kvindelige cykelryttere. Nu håber Christina, at medaljen kan sætte mere fokus på damecyklingen, ikke mindst fordi Danmark har nogle af verdens bedste ryttere. Ved VM-afslutningsfesten for landsholdet, hvor de kendte cykelryttere fra de store TV-løb deltog, var Christina atter et midtpunkt. Og hjemkomsten til Gl. Rye var ligeledes overvældende. Det første, som mødte Christina var en flot flagalle, selvfølgelig sat af Gl. Rye Flagalle. Borgerforeningen havde sørget for en gave samt besøg af TV2 og andre lokale medier . Aktuelt havde sendt bladets førende fotograf. Modtagelsen gjorde Christina glad og stolt. iden jubel-dagene efter den flotte sejr S har Christina holdt pause, hele 3 uger uden træning! Men i slutningen af oktober tog hun atter fat på træningen sammen med landsholdet. Det er i løbet af vinteren, at formen grundlægges til den kommende sæsons store mål. Der er test på Odense Universitetshospital og træningsprogrammerne fra landstræner Henrik Simper skal passes. Hovedmålene næste sæson er de store internationale løb Omloop Van Borsele i Holland, det største damejunior etapeløb, og naturligvis VM, som ligeledes afvikles i Holland. Endvidere håber Christina at køre flere internationale løb i Italien og Frankrig med landsholdet, der har planer om et lave et stærkt U23-damehold.

VM bronze landevejcykling 2012. Flagalléen, nu også på Burmlundvej

TV2 styret af Ole Andersen fra Borgerforeningen i Gl. Rye.

Christina i gang med vintertræning

Christina har endnu et år som juniorrytter, før hun bliver senior. Flere cykelhold og klubber har ønsket at få hende som rytter for næste sæson, men hun valgte Blue Water Cycling Ladies fra Herning. Det skyldes primært holdets ryttere, som Christina har det godt med både under løb, træning og uden for cykelverdenen. Så nu håber Christina på en god varm vinter med masser af mulighed træning.

32 Foto: Ibry.dk


Gl. RYE MTB

Gl. Rye MTB på afslutningstur I weekenden d. 15. -16. oktober var 13 ungdomsryttere og 5 voksne hjælpere på tur til Lystrupminde. Turen var afslutning på sæson 2011. En sæson som har været rigtig flot for vores ungdomsafdeling. Der har været stor tilslutning med omkring 25 ryttere til træning hver torsdag, hvor rytterne har trænet teknik, kondition, samarbejde og fællesskab.

Aktiviteter tiltrækker, men relationer fastholder Det er vores arbejdsgrundlag i klubbens ungdomsafdeling, så en væsentlig del af vores arbejde handler om at skabe gode relationer mellem rytterne, der bygger på gensidigt respekt og accept af forskelligheder, både som menneske og som rytter. Så ud over de mountainbike specifikke mål, skal vores træning rumme både nybegynderen og landsholdsrytteren og de skal begge syntes det har været en god dag og have lyst til at komme igen, både for træningens skyld og for at møde de andre ryttere.

Spinning Igen i år har Gl. Rye MTB spinning på programmet. Træningstider: Tirsdag kl. 16:00 – Børn fra 4. kl. og opefter Onsdag kl. 20:30 Instruktør: Simon, Keld Torsdag kl. 21:00 Instruktør: Morten, Allan, Claus Fredag kl. 6:15 Instruktør: Henrik, Peder Bo, Claus Al træning foregår i Gl. Rye hallen Vil du have en prøvetime eller bare høre lidt mere, kan du henvende dig til Claus@gefibermail.dk.

33 33


Min familie i USA

Mine gode veninder

High School ophold i USA Af Katrine Hjuler Lund

Jeg hedder Katrine og er 17 år gammel. Da jeg afsluttede 9. klasse på Mølleskolen, tog jeg et år til USA på udveksling. Jeg var meget heldig at få en rigtig god familie i Colorado. De gjorde mit år fantastisk og uforglemmeligt! Jeg kom hjem i sommers og går nu på Silkeborg Gymnasium. I 6.klasse fik jeg ideen om at tage på udveksling, men først i 9.klasse kunne ansøgningen om at blive udvekslingsstudent sendes. Jeg valgte at tage til USA, da jeg gerne ville til et engelsktalende land, lære om den amerikanske kultur, være ”high school student”, forbedre mit engelske og tage del i almindeligt familieliv. Den 25. august 2010 mødte jeg min amerikanske familie i Denver International Airport. De boede i Castle Pines, en attraktiv forstad til millionbyen Denver. Mine forældre hed Jody & Steve. Min far arbejdede som økonomichef i et telecom firma. Min mor var uddannet skolelærer, men hun gik hjemme, imens deres børn var små. Jeg havde tre søskende: Chiara på 11, Cai på 8 og Cooper på 5 år. Det var en meget aktiv familie. Min mor hjalp til på børnenes skole og i kirken. Hver dag kørte hun os rundt til træning, skole eller hvad der ellers stod på programmet. Næsten hver weekend var vi til fodboldkamp, hockeykamp eller et andet arrangement. Der var altid gang i familien og vi stod altid tidligt op. Min familie har betydet alt, de var en stor del af mit liv derover og de gjorde mit år til en kæmpe oplevelse. Jeg kunne ikke have fået en bedre familie. De åbnede deres hjem for mig og lod mig være en del af deres hverdag. Derfor er familien ikke bare en værtsfamilie, men min amerikanske familie. Jeg har fået endnu et hjem, hvor jeg altid er velkommen. De mange amerikanere jeg har mødt i løbet af udvekslingsåret været utrolig søde og imødekommende, både i vores nabo34

lag og på skolen. Jeg gik på Rock Canyon High School, en lidt “mindre” High School med ca. 1600 elever. Den amerikanske skolegang er meget anderledes end den vi kender herhjemme. I starten skal man finde ud af at skifte lokale efter hver time, åbne og finde sit skab, som står blandt 1600 andre skabe fordelt ud på skolen, spise frokost i en kæmpe kantine med alle de andre. Jeg var senior på min skole. Det kan sammenlignes med at være en 3.g’er på et dansk gymnasium, da man som senior har graduation og får hat på. Vi var 6 udvekslingsstudenter på Rock Canyon, som alle fik lov til at være en del af graduation og “kaste” vores hat, – det var en uforglemmelig dag. På en typisk skoledag tog jeg skolebussen kl. 7 og var hjemme kl. 15.30. På vej til skole og fra Rock Canyon High School kunne man se Rocky Mountains til den ene side, mens man til den anden side

stævner og der blev kæmpet hårdt for hvert sekund. I basketball og football sæsonen tog mine venner og jeg til nogle af kampene. Ved skolens kampe viste vi vores school spirit ved at tage sort eller guld tøj på, som var Rock Canyons farver. Skolens cheerleadere var med til kampen, dansede, sang og opførte et mægtigt show. Den særlige school spirit, hvor man kæmper mod andre skoler og vil gøre alt for at få ens egen skole på førstepladsen, var meget anderledes end det vi kender herhjemme. Men det var rigtig fedt at opleve så stor en opbakning til de forskellige arrangementer. De fleste af mine amerikanske venner havde kørekort, fordi man kan køre når man fylder 16 år. I starten var det underligt at ens venner sad bag rettet, men det gav en stor frihed at vi selv kunne tage af sted, når vi havde lyst. Der var ikke rigtig var nogen form for offentlig transport. Det er mor eller vennerne, som kører.

Min skole, Rock Canyon High School

Under mit ophold har jeg besøgt flere stater, både med min familie og med min organisation, Youth For Understanding. Min familie tog mig med til Yellowstone og Grand Teton National Park i Wyoming i vores efterårsferie. Vi fejrede Thanksgiving i Kansas hos deres familie og i vinterferien tog vi på ski i Rocky Mountains. I foråret var jeg i New York City med 44 andre udvekslingstudenter fra hele verden. Alle mine rejser har været helt fantastiske, - også da jeg fik besøg fra Gl. Rye og vi rejste rundt i Colorado og Rocky Mountains.

kunne se Downtown Denver. Det var den flotteste udsigt. Bjergene er lige smukke, om det er solopgang, solnedgang eller de er sneklædte. Skolen kunne umuligt have en flottere udsigt! Sport dyrkes på skolen, som tilbyder alverdens sportsgrene i løbet af året. Idræt og konkurrence-mentalitet spiller en central rolle i unges liv i USA. Sportssæsonerne er opdelt i tre sæsoner, hver sæson er ca. 3 måneder lang. I løbet af året svømmede jeg på skolens svømmehold. Vi havde træning hver dag i 2-2½time umiddelbart efter skole. Der var mange

Den største oplevelse har været at blive en del af en amerikansk familie og lære dem at kende. De betyder meget, og vi taler ofte på skype, facebook eller mailer. De besøgte mig i Gl. Rye her i sommers, og vi viste dem rundt i Danmark, - desværre i silende tung regn næsten hele tiden! Noget andet som har fyldt rigtig meget under mit ophold er de udvekslingsstudenter, som jeg har mødt i YFU. Vi havde YFU møder 4-5 gange i løbet af året. Vi var 40 udvekslingsstudenter fra hele verden og nogle af dem er blevet mine bedste venner, som jeg stadig taler


meget med og har planer om at besøge. Når man taler med en anden udvekslingsstudent, finder man hurtigt ud af, hvor meget man har tilfælles. Man får skabt et unikt bånd, fordi man ved, hvordan det føles at holde jul i en anden kultur, sidde i en biologitime og ikke kunne forstå noget eller alle sommerfuglene i maven når man møder sin familie i lufthavnen for første gang osv.. Jeg har lært så mange ting og fået rigtig meget ud af mit ophold. Jeg har virkelig prøvet at stå på egne ben. Opholdet gør een mere selvsikker og selvstændig, og jeg har lært en masse om mig selv og en ny kultur. Mit sprog er forbedret, nu drømmer og tænker jeg frit på engelsk. Og jeg savner Rock Canyon, Castle Pines, Denver og alle de fantastiske mennesker jeg har mødt, særlig vennerne som nu er spredt på forskellige universiteter (College) over hele USA. Når mørket og vinteren for alvor kommer til Danmark, vil jeg tænke på Colorado, hvor solen næsten altid skinner og en gråvejrsdag er en sjældenhed. Forleden på skype spurgte min yngste bror: “Katrine, why can’t you come and stay forever?” Heldigvis ses vi til sommer.

Cai & jeg på vores skiferie i Rocky Mountains

Et år i udlandet kan kun anbefales! Det er et fantastisk lærerigt år med nærmest utællelige oplevelser. Selvfølgelig er der dage, hvor man ikke er i godt humør og man savner sin familie i Gl. Rye. Så hjælper det meget at have en anden udvekslingsstudent at tale med. Men de dage går hurtigt over, fordi tiden flyver af sted, og der sker noget nyt hele tiden. Jeg synes, at andre unge skal overveje at tage på udveksling fordi: Man bliver en del af en familie, og man får et hjem hvor man altid er velkommen. Man møder udvekslingsstudenter fra hele verden og får venner i værtslandet som bliver til tætte venskaber. Det er en kæmpe oplevelse med uforglemmelig minder! Graduation på Rock Canyon High School

Koncert for fulde huse Fra første akkord stod det lysende klart at en skarp Johnny Madsen fra Fanø og verdensklasseguitaristen Knud Møller denne lørdag aften på den toogtyvende dag i oktober ville det bedste for landsbyens beboere og gæsterne fra nær og fjern. Forinden havde de heldige med en billet stået i kø til den udsolgte koncert for at komme indenfor i lyset og varmen, hvor der var pyntet op med skibslanterner, sejldug, fiskegarn, åleruser og maritimt prægede billeder i en art havtema, så aktivitetshallen i Gl. Rye var nærmest

uigenkendelig, da Initiativgruppen a 1999 efter nogle år i dvale atter bød på kultur. Og det fik de godt 300 fremmødte ikke mindst gennem Madsens forunderlige fortælle- og tekstunivers. I pausen blev skillevæggen i hallen hævet og den fortættede stemning for en stund ophævet, mens folk blev trakteret med kaffe og kage i bløde sofaer blandt lamper med dæmpet lys. I andet sæt - der varede mere end en time - nåede koncerten ét klimaks, da Madsen, Møller og From oppe på scenen modtog stående applaus og blev kaldt

Johnny Madsen i Gl Rye

frem til to gange ekstranumre, inden de takkede af og fortsatte deres helt egen fest i hallens tilstødende lokaler sammen med bl.a. kollegaerne Lars Lilholt og Allan Olsen, der begge var mødt frem for at lytte med på endnu en mindeværdig musikaften i Gl. Rye. Og sæt så blot kryds i kalenderen lørdag 25. februar hvor der vil være mere musik og kultur på scenen i Gl. Rye - navnet offentliggøres sidst november start december. 35


Dagplejen

Filmklubben SNUTTE

BAKKELY - vores nye legestue Hver 14. dag tager alle dagplejebørn og dagplejere til vores nye legestue Bakkely i Ry. Huset har tidligere fungeret som daginstitution men benyttes nu af dagplejegrupper fra området. Gæstehuset er nu også en del af Bakkely. Da huset i forvejen var indrettet til at rumme mange børn, oplever vi legestuedagene som meget positive. Den gode indretning med de mange små rum indbyder til leg og fordybelse. Det summer af glade børn der går på opdagelse eller får en leg igang i længere tid. Vi må konstatere at jo bedre plads des færre konflikter. Så alle glæder sig til at komme i legestue og være mange sammen. Dagplejerne i Gl.Rye

36

Dagplejebørnene i Gl.Rye er medlemmer af bogcafeens SNUTTEFILMKLUB. En gang om måneden får børnene mulighed for at se 2 korte film af 3 - 6 min. varighed. Vi har indtil nu set - store maskiner, bamser og hvordan en gravko arbejder. Verner christensen og Karen Thomsen fra bogcafeen står for arrangementet. Efter filmen er der altid lidt mundgodt. Vi har haft besøg af papegøjen Andrea (Mette Mølbak) som har underholdt med dejlige sange. Da Andrea sluttede sin sang kom det promte fra Noa - ”Hun har godt nok skarpe tænder...” Vi er meget glade for dette tiltag da det giver vores dagplejebørn en rigtig god kulturel oplevelse. Tak for det. Dagplejerne i Gl.Rye


Børnegården Bison Bedsteforældredag i Bison. Efteråret er over os og vi har netop afsluttet tre dejlige og veloverståede bedsteforældredage. Hvert andet år inviterer vi børnenes bedsteforældre til at komme på besøg i børnegården Bison. Inden besøget har børnene været med til mange forberedelser. De har lavet indbydelser til deres egne bedsteforældre og afleveret dem i postkassen.

Der er blevet øvet på forskellige sange, som det blev optrådt med på selve dagen. Børnene har været med til at bage boller, kage og småkager og bordpynt er fundet i skoven. De 3 grupper i Store Bison (Ørne, Svaler og Falke) havde på skift besøg af deres bedsteforældre mens de 2 andre grupper var i skoven.

og sommerfuglene flagrede i maven. Bedsteforældrene ankom kl. 13 og børnene ventede spændt ved lågen. Så blev der sunget, spist kage, drukket saftevand og kaffe. Efter diverse taler og sange blev der leget sanglege på marken.

På selve dagen var der travlhed. Der skulle smøres boller, dækkes og pynte borde

. dejlig dag n e r o f Tak . opbakning in f r o f Tak

37


Gl. Rye Skole

øjt h e g n y g n a k n a m vt jo s r Det e nge. y g e m m a s n e d på re e fl og være

Kom her og leg med mig… Tekst og billeder: Mette Mølbach Konstitueret Viceskoleleder

I frikvartererne er alle børn ude at lege, så hovedet kan få frisk luft og kroppen komme i bevægelse. Det er ikke bare sjovt, det gavner også indlæringen.

Nye legeredskaber. Når vi nu på skolen vil have at alle børn er ude i frikvartererne, er det jo absolut sjovest, hvis der er noget at lege med og ikke mindst nogen at lege med. Til det første er vi i gang med en renovering af vores legeområder. Vi er startet med området ved SFO’en, hvor der er kommet nye udfordrende og sjove legemuligheder.

38

Der er samtidig tænkt i, at de forskellige redskaber udover at være sjove at lege i også styrker børnenes motorik, muskelstyrke og smidighed. Der mangler et enkelt redskab endnu før vi er helt færdige med den del, men det der er, er blevet taget godt imod. Senere i dette skoleår vil vi kigge på den asfalterede skolegård og sammen med elevrådet finde ud af, hvad der kunne gøre den til et sjovt sted både at lære og lege i.

Her kommer legepatruljen Selvom der på en legeplads er mange muligheder, sker det alligevel ofte at børnene ikke ved, hvad de skal finde på i frikvartererne. Der kan også være børn, der synes, det er svært at komme til at lege med nogen. For at styrke dette felt er vi i gang med at uddanne nogen af vores store børn fra

5. og 6. klasse til at indgå i en legepatrulje, der kan hjælpe legen i gang. De har lært mange forskellige lege og har lidt forskellige ting og redskaber med ud på legepladsen, så der er hjælp at hente. De er lige nu ved at være færdiguddannet, og vi er ved at finde ud af, hvad de skal have på, så de er til at kende og finde, når der er brug for hjælp.


Jeg kan rigtig godt li’ at det drejer rundt

rtigt.

u h je s t ru re a b n a m n a k r e H

s.

plad Det er blevet en god lege

39


Efter øvning, øvning og atter øvning blev det endelig den dag, hvor der skulle optrædes i Bjedstrup.

Rock og drama... Lea Trabjerg Nielsen Pædagog

Det er tirsdag efter skoletid; i Hullet er morgensangen afløst af popmusik, og på tilskuerrækkerne sidder en skønsom blanding af klub- og sfo-børn spændt ventende. Det, vi er samlet om, er den foreløbige kulmination på et forløb, der har kørt i klubben gennem de sidste 6 uger, nemlig generalprøven på vores rock-drama-optræden. Indtil sidste øjeblik er der spænding omkring deltagerantallet og chancen for, at det hele falder fra hinanden, lurer lige om hjørnet: Pigerne fra 3. klasse har i løbet af dagen været ved pædagogerne for at høre, om der var mulighed for at springe fra, og vores yngste solist har brug for al den opbakning, hun kan få til at overvinde sceneskrækken. Veninderne fra klassen mobiliseres, og på trods af et enkelt fejlslag på tangenterne, bevarer den lille pianist roen og leverer et fint stykke musik. Sejren er i hus, og vejen til torsdagens optræden i Bjedstrup skoleklub, foran et langt større publikum, er banet.

40

At skulle på scenen og optræde foran en masse mennesker er for langt de fleste børn (og voksne) en udfordring, som kræver, at man arbejder med sig selv og viljen til at gennemføre, trods svigtende lyst og mod. For mange kræver det også et kærligt puf og støtte fra såvel kammerater som voksne. Men når det lykkes, kan man ikke alene høste de andres anerkendelse, men også en styrket tro på sig selv. Man vokser adskillige centimeter. Når Klub Villa Kulla går ind i et arbejde som rock-drama-forløbet, er det blandt andet med dette for øje. Et andet og ikke mindre vigtigt pædagogisk aspekt er børnenes sociale udvikling og det sammenhold og kammeratskab, der kommer ud af det, når de lykkes med noget i fællesskab. At skulle blive enige om valget af musik, dansetrin, koreografi, udklædning og øvetidspunkter i en proces, hvor alle skal tilgodeses, er bestemt ikke nogen nem sag for børn – og specielt piger – i tredje og fjerde klasse. Det kan

være et drama i sig selv. Men som altid rummer disse udfordringer også læringspotentialer: De lærer noget om at tage hensyn til andre, om at indgå kompromisser, om at argumentere i stedet for at tromle sin vilje igennem. Her er det rart, og nogle gange absolut nødvendigt, at der står nogle voksne klar til at støtte dem i processen. Når alt dette er sagt, handler det selvfølgelig også om at have en sjov og festlig dag, hvad enten man er med for at optræde eller for at bakke op og se på. For mange var efter-festen mindst lige så vigtig, som selve optrædenen.


Fælles personalerum

Tekst og billeder Mette Mølbach

Vi har gennem de sidste par år på skolen ønsket os at gøre noget ved vores personalerum og mulighederne for arbejdspladser til egen og fælles forberedelse. Traditionelt har skolen haft et lærerværelse til lærerne og et personale rum i såvel SFO som i klub. Det vil vi gerne lave om på, da vi har et ønske om at gøre virkeligheden mere praktisk. De forskellige personalegrupper på skolen arbejder heldigvis mere og mere sammen om at løser vores opgaver bedst muligt til glæde for det enkelte barn, og derfor har vi også et ønske om, at vi også mere bliver til én personalegruppe. For at dette for alvor skal bliver opfattelsen, tror vi, det er vigtigt, at vi holder pauser, spiser madpakker og forbereder os i de samme rum.

Indflytning Efter efterårsferien begyndte indflytningen i det nye fælles personalerum og efter et par dage med folk, som gik ind og ud af forkerte døre, begyndte vi at føle os hjemme. Vi nyder det nye køkken med masser af bordplads og specielt nyder vi, at alle kan finde en plads rundt om bordet. Arbejdspladserne har fået deres eget rum, så snakken omkring bordet ikke forstyrrer ved computerne. Der mangler stadig flere ting, bl.a. borde og skabe omkring det pædagogiske værksted og noget på væggene, men vi føler klart at være på vej i den rigtige retning. I er velkomne til at stikke hovedet ind, når I alligevel er i Bogcaféen og nyde det flotte stykke arbejde, som vores pedel-afdeling har præsteret henover sommer og efterår.

- i Klub Villa Kulla 41


Dalbogaard

HØSTFEST på Dalbogård

PROGRAM

Mandag d. 21. nov. kl. 13.30 Generalforsamling pensionistforeningen. Banko bagefter. Lørdag d. 26. nov. kl. 14.00-16.00 Julehygge Kalle spiller. Bod m sysler. Gløgg, æbleskiver og kaffe Fredag d. 2. dec. kl.14.00 fredagscafe seniorkoret synger Mandag d. 6. dec. kl.14.00 Gudstjeneste v Henrik Lund Torsdag d. 8. dec. kl.12.00 Julefrokost pris: 110 kr. Sidste til melding d. 1. dec. på: 8689 8054

Aktiviteter hver uge: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Impulsgruppe 10.00-11.00 (lige uger) Rypen kører ulige uger Gymnastik 10.00-11.30 Malene Formiddagshygge/Oplæsning/spil 10.00-11.30 Bodil Eftermiddag Banko 1.og 3. mandag i måneden Klaver spil ved Ulla Maja 2. og 4. mandag i måneden Kreativ Aktiviteter 13.00-16.00 Bodil og Mette Mange efterårs og vinterhilsner Bodil og Malene

42


Da kaos kom til Stauning

Den sidste fredag i september drog 9 håbefulde mad entusiaster mod Stauning i Vestjylland. Vi havde, som optakt til denne tredje sæson af madklubben, fået lov til at stå i køkkenet på Restaurant Stauning Havn. Humøret var højt, vejret fantastisk og udsigten fra restauranten over Ringkøbing Fjord med den nedadgående efterårssol, enestående. Forventningerne til en glad aften med lækker mad og vin var vakt. Efter ankomst fortalte restaurationsejer, Thomas, i bedste Gordon Ramsey stil om

5

planen for aftenen, imens en fadøl blev nydt på den soldækkede tagterasse. Et mindre jagtselskab på 75 personer, skulle bespises med 3 retter mad og tilhørende kaffebord......og vi skulle sluttilberede, anrette og servere maden samt slutteligt ryde af bordene under kyndig vejledning og hjælp fra det faste personale. Rene ”Redzepi” Østergård blev udnævnt til fungerende køkkenchef, Esben til at introducere gæsterne for, hvad de skulle spise og vi øvrige agere arme og ben. Som aftenen skred frem fik vi indsigt i, hvor mange detaljer der skal

falde i hak på samme tid for at gæsternes oplevelse bliver optimal. Omkring 22.30 var bordene ryddet, og det var så blevet os, der skulle serviceres af personalet. Stemningen var høj omend ”sokkerne var matte” efter en hektisk aften i et til tider lettere kaotisk køkken. Det blev en fantastisk start på den nye sæson, og en super opfølgning efter sidste års start på Tulstrup Kro.

Teletaxa

Glarbo - Gl. Rye - Ry

Hvornår kører Teletaxaen

Hvor kører Teletaxaen?

Hverdage, ikke 27/12-30/12, 18/5 og 5/6 18.00-19.00 og 21.00-22.00

Teletaxaen kører i området: Glarbo - Gl. Rye - Ry

Lørdage samt 27/12 - 30/12 og 18/5 09.00-11.00 og 13.00-15.00

Du kan bestille kørsel til / fra alle husstande indenfor det røde område på kortet.

Søn- og helligdage samt 5/6 10.00-12.00 og 18.00-20.00

I Ry betjenes det viste stoppested (ikke husstande).

Teletaxa kører kun hvis du har bestilt. Kørslen bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning. Den angivne tid i køreplanen kan forskydes fra - 15 til + 45 minutter.

Teletaxaen kan ikke benyttes til transport internt i byer.

Teletaxa bestilles på telefon 8740 8396

Stationen

Se på www.midttrafik/specialkørsel/Telekørsel for yderligere information om kørsel med teletaxa: pris, fast bestilling mv. Der tilbydes ikke Teletaxa den 24/12 og 31/12

Bestillingscentralen er åben 8.00 - 20.00

Åbnnigstider i julen

Fredag den 23.12 8-19 Lørdag den 24.12 8-14 Søndag den 25.12 10-19 Mandag den 26.12 8-19 Nytår: Lørdag den 31.12 8-16 Søndag den 1.1. 12-19

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Ægte milø - Suveræn udsigt Dansk standard 7 flotte ferielejligheder på øen Leros i Grækenland

Fanari Lone og Jesper Brøting Skovstedvej 13, Gl. Rye

Besøg ostebutikken på Them mejeri Åbningstider: Man-Tirs-Ons-Fre. Kl. 7.00 - 12.00 Tors. Kl. 7.00 - 17.00 Lørdag 9 - 12 (dog ingen lørdagsåbning i juli måned)

Altid gode tilbud og smagsprøver

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Se mere på www.leros.dk

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

DanBolig

Regional, professionel og anderledes

SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

prepress offset digitalprint postpress distribution internet

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

E. THØGERSEN

ann_50x90mm.indd Dansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Stagehøjvej 27 · 8600 Silkeborg Tlf. 8682 1655 · www.silkeborg-bogtryk.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion 14/05/09

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

12:57:17


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL v/ Hans Chr Nørgaard

75 72 66 35 Tønningsletvej 3 8680 Ry

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

GL. RYE ANTIK

Reparation og salg af biler

Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE

Siggaard Biler

Åbent fra kl. 11.00 - 17.00

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Mandag lukket fra 1. movember til 31 marts.

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46


Juletræer

Lør/søndage i advent kl. 10-16

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

Juleposer til alle børn

Dagene op mod jul 21.-23.12 kl. 14-16. Fam. Geil, Langebakke 2 4011 4704

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

DEN RIGTIGE OPTIKER

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Se mere på ptgrafisk.dk

Aut. Optiker og Kontaktlinseoptiker Klostertorv · 8680 Ry

8689 0070

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have... N Å R G ODT NOK IKKE ER NOK

Se mere på www.nylund.dk

Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato

Aktivitet

Sted Arrangør

November 26. Julehygge kl. 14 Dalbogaard 27. Adventskransen tændes i kirken kl. 10.30 Sct. Sørens kirke Menighedsrådet 27. Julemand og juletræstænding kl. 15.30-17 Skolegården og torvet Borgerforeningen 30. Ung i Gl. Rye – halløj i kirkehuset kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Kirkens Unge December 2. Fredagscafe – Seniorkoret synger kl. 14 Dalbogaard 2. Kun for mænd kl. 11.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 6. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard Menighedsrådet 8. Julefrokost kl. 12 Dalbogaard 8. Sokratisk samtale kl. 19-22 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 18. Julen synges ind med Stillingkoret kl. 16 Sct. Sørens kirke Menighedsrådet 20. Juleafslutning Bison og dagplejen kl. 10 Sct. Sørens kirke M-rådet og Bison 21. Juleafslutning Gl. Rye skole kl. 8.30 Sct. Sørens kirke M-rådet og skolen 23. Julegudstjeneste kl. 14 Dalbogaard Menighedsrådet 29. Jule-Zumba for alle kl. 17-18 Hallen Grif Januar 8. Nytårskoncert i særklasse kl. 16. Sct. Sørens kirke Menighedsrådet 9. Stillegudstjeneste kl. 20 Sct. Sørens kirke Menighedsrådet 10. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard Menighedsrådet 12. Sokratisk samtale kl. 19-22 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 13. Baby-salmesang kl. 10 Sct. Sørens kirke Menighedsrådet 16. Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 30. Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet Februar 6. Babettes gæstebud – fortælling og musik kl. 19.30 Bogcafeen Gl. Rye Bogcafe 7. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard Menighedsrådet 19. Fastelavnsfest kl. 14.30 Hallen Borgerforeningen 20. Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 21. Generalforsamling Borgerforeningen kl. 19.30 Skolen Borgerforeningen 23. Sokratisk samtale kl. 19-22 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 27. Om åndelighed i middelalderen og i dag Foredrag professor Brian P. McGuire kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Udsyn/Menighedsrådet

I GL. RYE

Nybyggeri på Galgebakken 48